close

Enter

Log in using OpenID

Croatia Airlines d. d. g. Srećko Šimunović Glavni direktor U Zagrebu

embedDownload
Croatia Airlines d. d.
g. Srećko Šimunović
Glavni direktor
U Zagrebu, 29. rujna 2011. god.
Predmet:
Savjetovanje s Radničkim vijećem sukladno čl.149 Zakona o radu
- Promjena organizacije Croatia Airlines d.d. i izmjena Pravilnika o
organizaciji sistematizacij i radnih mjesta
Poštovani,
Sukladno članku 149. Zakona o radu Radničko vijeće se o promjeni organizacije Croatia
Airlines d.d. i izmjeni Pravilnika o organizaciji sistematizacij i radnih mjesta očituje kako
slijedi:
I UPRAVA I IZVRŠNI MANAGEMENT
1. Ne slažemo se s prijedlogom reorganizacijskog premještaja Specijaliste za održivi
razvoj u Odjel za kvalitetu i sigurnost operacija kao niti u bilo koji drugi odjel.
Obrazloženje:
- O opsegu poslova održivog razvoja postoje opširni zapisi u kompanijskoj arhivi iz sudskog
procesa prethodnog razdoblja u vezi degradiranja istih, čiji rezultat je bilo vraćanje
Specijaliste za održivi razvoj u Ured za korporativne poslove, sadašnji smještaj.
- Smještaj Specijaliste za održivi razvoj u Odjel kvalitete je neprimjeren, jer zbog opsega
poslova i interdisciplinarnosti ETS-a, utjecaja na generalne kompanijske procese te mogućih
posljedica nepravovremenog i neispravnog izvršenja zahtjeva EU ETS i RH regulative
(financijski penali i zabrana letenja u EU) ovi poslovi trebaju ostati neovisni i direktno
odgovarati Glavnom direktoru, što je i pokazalo iskustvo prethodne dvije godine.
- Smještanje istih u Odjel kvalitete im smanjuje potrebnu snagu i neovisnost na
kompanijskom nivou kao i neovisnost u odnosu na poslove kvalitete, koji auditiraju ove
poslove.
- Rješavanje sukoba interesa smještajem ovih poslova u prometni odjel poslova kvalitete
ništa ne rješava, jer sukob interesa ostaje na nivou Managera kvalitete.
- Smještaj održivog razvoja u prometni dio poslova kvalitete nažalost pokazuje
nerazumijevanje posla i opet nas vraća na pozicije lošeg i ispravljanog iskustva iz prošlosti
sa smještajem istih u Letačke operacije i izjednačavanje operacija koje stvaraju zagađenja s
okolišnim poslovima koji brinu o zagađenjima koja proizlaze iz operacija (kao što iz operacija
proizlaze i financijski poslovi, nabava, ljudski resursi i svi drugi neoperativni poslovi pa se ne
smještaju u ili pod operacije.)
- U međuvremenu je od strane Specijalistice za održivi razvoj kreiran te pod njezinim
vodstvom implementiran te verificiran kompanijski ETS sustav sukladno EU ETS i sukladnoj
RH regulativi, na vrijeme, uspješno i s pohvalama ECa, Njemačkih nadležnih okolišnih vlasti,
RH nadležnih okolišnih vlasti, ETS verifikatora (PWC) i ostalih uključenih inozemnih
subjekata. Po ETSu se Croatia Airlines nalazi u grupi vodećih zrakoplovnih tvrtki u
zrakoplovnoj zajednici.
Za nepravilno i nepravovremeno ispunjavanje ETS obveza predviđene su rigorozne
financijske kazne i penali te zabrana letenja na područje EU, a verifikacija emisija CO2 se
radi svake godine te se od 2012.godine plaćaju emisije Co2, a verifikacija TKM koji služe kao
benchmarking za dio besplatnih emisija se radi svake benchmarking godine.
Budući da je kompanija već uštedjela značajna sredstva, jer je izbjegla sankcije te nije platila
ništa za postavljanje verificiranog ETS kompanijskog sustava, a za čega su druge kompanije
platile konzultantskim agencijama (oko 300.000 Eur samo za jedan softwareski, bez drugog
softwarea i postavljanja cijelog sustava) zadržavanje neovisnosti poslova održivog razvoja i
postojećeg organizacijskog smještaja ima i svoju financijsku opravdanost.
II POSLOVNO PODRUČJE PRODAJE, MARKETINGA, ZEMALJSKIH USLUGA I
UPRAVLJANJA MREŽOM I PRIHODIMA
2. Ne slažemo se sa ukidanjem radnog mjesta Koordinator charter prodaje.
Obrazloženje:
Radnik na radnom mjestu Koordinator charter prodaje odgovoran je za izradu i koordinaciju
tijeka provođenja plana charter prodaje što smatramo izuzetno važnim segmentom
poslovanja Croatia Airlines. Ukidanjem tog radnog mjesta doveli bi u pitanje funkcioniranje
cijele Charter službe i svih ostalih subjekata koji se u poslovnom procesu vežu na tu uslugu
koju nudi Croatia Airlines.
3. Ne slažemo se da se ukine Služba Internet i telefonske prodaje i da se oformi
Kontakt centar u Sektoru marketinga.
Obrazloženje:
Mišljenja smo da trenutan broj radnika koji rade u Službi Internet i telefonskoj prodaji ne
omogućava druge poslove osim onih koji su u službi prodaje putničkih dokumenata. Iz tog
razloga postoji osnovana bojazan da bi se prelaskom tih radnika u Sektor marketinga
izgubila primarna funkcija te službe odn. oslabio jedan od najvećih prodajnih kanala, a što bi
moglo dovesti do ugrožavanja rezultata koje ta služba trenutno ostvaruje.Pretpostavka je da
bi se u tom slučaju djelovanje službe orjentiralo na marketinške aktivnosti u okviru Kontakt
centra.
4. Predlažemo da se umjesto predloženog radnog mjesta Specijalist za robne prorate
uvede novo radno mjesto s nazivom Specijalist međukompanijske naplate robnog
prometa.
Obrazloženje:
Iako nismo vidjeli opis poslova kojeg ste u novoj sistematizaciji radnih mjesta predložili,
dosadašnja praksa sugerira nam da nam je u Robnoj službi na tom radnom mjestu osim
proratiranja potrebno obavljanje puno većeg broja poslova i smatramo da je primjereniji naziv
radnog mjesta koji smo predložili.
5. Predlažemo da se u Robnoj službi uvede novo radno mjesto sa nazivom Specijalist
za robne obračune.
Obrazloženje:
Dosadašnji opis poslova Referenta robne prodaje u mnogome premašuju, obim i kvalitetu
poslova, te odgovornost referenta u drugim službama Croatia Airlines. Radi se o poslovima
kontrole cjelokupne prikazane prodajne djelatnosti svih robnih prodajnih poslovnih
zastupnika. Predlažemo vrednovanje tog radnog mjesta sukladno odgovornosti radnog
mjesta specijaliste.
6. Ne slažemo se sa spajanjem Službe obrade prodajnih dokumenta i Službe
dokumenata s leta u jednu službu.
Obrazloženje:
Spajanje Službe obrade prodajnih dokumenta i Službe dokumenata s leta ne pridonosi
poboljšanju procesa koji je do sada vrlo dobro funkcionirao i službe su se nadopunjavale u
istom. Iako ime sugerira obradu dokumenata kod obje službe, sve tri službe dosadašnjeg
Sektora obračuna prihoda bave se obradom dokumenta, ali sa različitog aspekta. Služba
obrade prodajnih dokumenata obrađuje tarifnu i financijsku stranu prodanih dokumenata, dok
se Služba obrade dokumenata s leta bavi letom kao takvim odn. kuponima s leta i njihovim
utjecajem na određeni let, a Služba Interline obrađuje dokumente koji se odnose na među
kompanijsko duženje.
Mišljenja smo da bi se postojeća organizacija za ove tri službe trebala prenijeti u novu
sistematizaciju bez promjena.
III POSLOVNO PODRUĆJE PROMETA
7. Predlažemo da se u novi odjel Operativnog kontrolinga uvede novo radno mjesto sa
nazivom Specijalist za dokumentaciju.
Obrazloženje:
Ukidanjem radnog mjesta Voditelja poslova dokumentacije prometa otvorilo se pitanje
preuzimanja poslova tog radnog mjesta. Pretpostavka je da će te poslove preuzeti referenti
sa zvanjem Inženjera prometa koji su i do sada prema posebnim znanjima i obimu posla bili
degradirani u odnosu na kolege u ostalim službama i odjela u koji se predlažeprelazak tih
radnih mjesta.
8. Predlažemo uvođenje radnih mjesta Specijalist za organizaciju putovanja i
evidenciju radnog vremena i Specijalist za poslove administracije.
Obrazloženje:
- Specijalist za organizaciju putovanja i evidenciju ranog vremena - dodjeljen posao (uz
postojeći) organizacije putovanja / rezervacija karata, hotela i renta cara) za školovanja
unutar grupe promet;
- Specijalist za poslove administracije - Poslovi help deska - ( dostupnost od 07.00 do 16.00
operativnon osoblju) , razvrstavanje dokumentacije s leta - naknadno dodjeljen posao koji
nije prikazan u dosadašnjoj sistematizaciji radnih mjesta;
- Poslovi administracije obavljaju se za grupu promet i treba imati u vidu da se trenutno radi
o 420 zaposlenih, a broj se godišnje povećava (sezonski radnici kabinskog osoblja) što
iziskuje dodatni obim posla.
9. Poslodavac Croatia Airlines Radničkom vijeću nije dostavio i omogućio preuzimanje
Knjige organizacije i sistematizacije rada i Knjigu vrednovanja radnih mjesta, Knjigu
XX, a koji su sastavni dio Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta pa se
Radničko vijeće o tim dijelovima ne može očitovati. Smatramo neispravnim i
nepropisnim u formalnoj proceduri davati na savjetovanje prijedlog reorganizacije bez
opisa poslova i vrednovanja.
Obzirom da Radničko vijeće nije bilo uključeno u proces izrade predložene
organizacije Croatia Airlines d.d. i Pravilnika o organizaciji sistematizacij i radnih
mjesta, te da Radničko vijeće nije dobilo objašnjenje za predložene promjene, kao niti
kompletnu dokumentaciju obuhvaćenu promjenama, Radničko vijeće ne daje
pozitivno mišljenje na promjenu organizacije Croatia Airlines d.d. i izmjenu Pravilnika
o organizaciji sistematizacij i radnih mjesta.
S poštovanjem,
Ines Baniček Vuk
Predsjednica Radničkog vijeća
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content