close

Вход

Log in using OpenID

19 INČA

embedDownload
19 INČA
LCD
Copyright© 2003
Sva prava zadržana.
Ovaj priručnik je pravno zaštićen zakonom o autorskim pravima.
Zaštitni znakovi:
MS-DOS® i Windows® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft®.
Pentium® je registrirani zaštitni znak tvrtke Intel®.
Ostali zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika.
Zadržano pravo na tehničke i optičke promjene, kao i tiskarske greške.
Sadržaj:
SIGURNOST I ODRŽAVANJE ....................................................... 1
Radna sigurnost...........................................................................1
Popravak .................................................................................2
Mjesto postavljanja ...................................................................2
Temperatura okoline .................................................................2
Priključivanje............................................................................3
Norme / Elektromagnetska podnošljivost .....................................4
Održavanje .................................................................................4
UVOD .................................................................................. 5
Upozorenja uz ove upute ..............................................................5
Naša ciljna grupa ......................................................................5
Kvaliteta ..................................................................................5
Servis......................................................................................5
Obujam isporuke .........................................................................6
Radna obilježja ............................................................................6
PRVO UKLJUČIVANJE ............................................................... 7
Pripreme na Vašem PC-u ..............................................................7
Podržane postavke monitora ......................................................7
Svojstva prikaza .......................................................................8
Priključivanje monitora ............................................................... 10
n Priključivanje audio kabela (optional)..................................... 11
o Priključivanje kabela za VGA-signal........................................ 11
p Priključivanje strujnog napajanja........................................... 11
Podešavanje pozicije ekrana........................................................ 11
Radno mjesto sa monitorom..................................................... 12
Postavljanje ........................................................................... 12
KONTROLNI ELEMENTI ........................................................... 15
PODEŠAVANJE LCD-MONITORA ............................................... 16
OSD-izbornik ............................................................................. 16
Mehanizmi za uštedu struje...................................................... 18
KORISNIČKA SLUŽBA ............................................................ 19
Otklanjanje problema ................................................................. 19
Lokaliziranje uzroka ................................................................ 19
Greške i mogući uzroci ............................................................ 19
Nužna Vam je daljna podrška?.................................................. 21
TEHNIČKI PODACI ................................................................ 22
Uvjeti garancije ...................................................................... 23
Pixel-greške kod LCD-ova (TFT-displeja).................................... 24
Ograničenje odgovornosti ........................................................ 26
Umnožavanje ovog priručnika...................................................... 26
ii
SIGURNOST I ODRŽAVANJE
Molimo da pažljivo pročitate ovo poglavlje i slijedite sva navedena
upozorenja. Tako osiguravate pouzdan rad i dug životni vijek
Vašeg LCD-monitora. Ove upute uvijek držite u blizini Vašeg LCDmonitora. Sačuvajte upute za uporabu kako bi ih kod prodaje LCDmonitora mogli dati novom vlasniku.
RADNA SIGURNOST
• Nikada ne otvarajte kućište LCDmonitora/ispravljača! To može dovesti do kratkog
spoja ili čak vatre.
• Ne provlačite nikakve predmete kroz proreze i otvore u
unutrašnjost LCD-ekrana. To može dovesti do kratkog spoja
ili čak vatre što ima za posljedicu oštećenje Vašeg LCD-monitora.
• Prorezi i otvori LCD-monitora služe hlađenju. Ne
pokrivajte ove otvore jer inače može doći do
pregrijavanja.
• Ne dopuštajte djeci bez nadzora igru s električnim
uređajima. Djeca ne mogu uvijek ispravno prepoznati
moguće opasnosti.
• LCD-monitor nije predviđen za rad u
poduzeću teške industrije.
• Postoji opasnost od ozljeda kada se ekran slomi.
Zapakirajte rasprsnute dijelove sa zaštitnim rukavicama i
pošaljite ih na stručno zbrinjavanje servisnom centru. Nakon
toga operite ruke sapunom jer nije isključeno istjecanje
kemikalija.
• Ne vršite pritisak na ekran. Postoji opasnost loma ekrana.
• Kako bi spriječili oštećenja, ne dodirujte ekran prstima ili
predmetima sa oštrim rubovima.
SIGURNOST I ODRŽAVANJE
1
Obratite se Korisničkoj službi, kada:
♦
♦
je mrežni kabel/ispravljač nagorio ili oštećen
je u ekran prodrla tekućina
♦
LCD-monitor ne funkcionira ispravno
je LCD-monitor pao ili je oštećeno kućište
♦
POPRAVAK
• Prepustite popravku LCD-monitora isključivo kvalificiranom
stručnom osoblju.
• U slučaju nužnog popravka obratite se isključivo našim
ovlaštenim Servisnim partnerima.
MJESTO POSTAVLJANJA
• Držite LCD-monitor i sve priključene uređaje dalje od vlage i
izbjegavajte prašinu, vrućinu i izravno sunčano zračenje.
Ignoriranje ovih upozorenja može dovesti do smetnji ili
oštećenja LCD-ekrana.
• Postavite sve komponente na stabilnu, ravnu podlogu bez
vibracija kako bi izbjegli padove LCD-monitora.
• Izbjegavajte djelovanje zasljepljivanja, refleksija i
prejakih svjetlo-tamnih kontrasta kako bi čuvali vid i
osigurali ugodnu ergonomiju radnog mjesta.
• Radite redovne stanke pri radu na LCD-monitoru kako bi
spriječili napetost i umor.
TEMPERATURA OKOLINE
• LCD-monitor može raditi na temperaturi okoline od +5° C do
+35° C i kod relativne vlage zraka od 20% - 85%
(nekondenzirajuća).
• U isključenom stanju LCD-monitor može biti skladišten na
temperaturama od -20° C do +60° C.
• Nakon prijevoza LCD-monitora pričekajte sa puštanjem u rad
LCD-monitora toliko dugo dok uređaj ne primi temperaturu
okoline. Kod velikih odstupanja u temperaturi ili vlazi
kondenzacijom može doći do stvaranja vlage unutar LCDmonitora koja može prouzrokovati kratki spoj.
2
HRVATSKI
PRIKLJUČIVANJE
Obratite pozornost na sljedeća upozorenja kako bi ispravno
priključili LCD-monitor:
STRUJNO NAPAJANJE
• Ne otvarajte kućište mrežnog ispravljača. Kod
otvorenog kućišta postoji opasnost po život od
električnog udara. On ne sadrži dijelove koje treba
čistiti ili održavati.
• Pokrećite mrežni ispravljač LCD-monitora samo na
uzemljenim utičnicama sa izmjeničnom strujom 100-240V~
50/60 Hz. Ako niste sigurni o strujnom napajanju na mjestu
postavljanja, pitajte Vašeg opskrbljivača električne energije.
• Koristite samo priloženi mrežni ispravljač „HASU05K“ i
isporučeni kabel za mrežni priključak.
• Za dodatnu sigurnost preporučujemo upotrebu prenaponske
zaštite da bi zaštitili Vaš LCD od oštećenja kroz naponske
vrhove ili udar groma iz naponske mreže.
• Da bi prekinuli opskrbu strujom do Vašeg monitora izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
• Utičnica se mora nalaziti u blizini LCD-monitora i biti lako
dostupna.
• Ukoliko koristite produžni kabel pazite da odgovara VDEzahtjevima. U određenom slučaju pitajte Vašeg
elektroinstalatera.
• Polažite kabel tako da nitko ne može stati na njega ili se o
njega saplesti.
• Ne postavljajte nikakve predmete na kabel jer može doći
do oštećenja.
• LCD-monitor možete postaviti u okomitoj ravnini maksimalno
3° unaprijed i 20° unatrag. (vidi stranicu 11). Ukoliko silom
pređete ovu točku, postoji opasnost od oštećenja.
SIGURNOST I ODRŽAVANJE
3
NORME / ELEKTROMAGNETSKA PODNOŠLJIVOST
LCD-monitor ispunjava zahtjeve elektromagnetske
kompatibilnosti i električne sigurnosti sljedećih odredbi:
EN 55022
Postrojenja informacijske tehnike - radio smetnje - granične
vrijednosti i mjerni postupci
EN 55024
Postrojenja informacijske tehnike – osobine otpornosti na
smetnje – granične vrijednosti i postupci provjere
EN 60950
Sigurnost postrojenja informacijske tehnike
• Pri priključivanju moraju biti ispunjene smjernice za
elektromagnetsku podnošljivost (EMV) .
• Držite najmanje jedan metar razmaka od visokofrekventnih i
magnetskih izvora smetnji (televizijski uređaj, zvučnici, mobilni
telefon itd.) da bi spriječili funkcijske smetnje i gubitak podataka.
• Unatoč najmodernijoj izradi zbog visokokompleksne tehnike u
rijetkim slučajevima može doći do ispada pojedinačnih ili više
svjetlećih točaka.
Vaš uređaj odgovara europskoj normi ISO 13406-2 klasa II (klasa pixelgrešaka). (vidi stranicu 24).
ODRŽAVANJE
Životni vijek LCD-monitora možete produžiti sljedećim mjerama:
Â
Pozor! Unutar kućišta monitora se ne nalaze
dijelovi koje treba održavati ili čistiti.
• Prije čišćenja uvijek izvucite mrežni utikač i sve kablove za
povezivanje.
• Ne koristite sredstva za otapanje, nagrizajuća ili sredstva za
čišćenje u plinskom stanju.
• Čistite monitor mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.
• Pazite da na ekranu ne ostane nijedna kapljica vode. Voda može
prouzrokovati trajne promjene boje.
• Ne izlažite monitor jarkoj sunčevoj svjetlosti ni UV zračenju.
• Molimo da dobro sačuvate materijal za pakiranje i koristite
isključivo taj materijal za prijevoz monitora.
4
HRVATSKI
UVOD
UPOZORENJA UZ OVE UPUTE
Upute su raščlanjene tako da u svakom trenutku preko sadržaja
možete pronaći nužne informacije koje se odnose na određenu
temu.
Cilj ovih uputa je približavanje uporabe Vašeg LCD-monitora na
lako razumljivom jeziku.
NAŠA CILJNA GRUPA
Ove upute su usmjerene korisnicima početnicima, kao i naprednim
korisnicima. Bez obzira na moguću profesionalnu uporabu, LCDmonitor je koncipiran za privatnu upotrebu.
KVALITETA
Kod izbora komponenti smo posebno obratili pozornost na visoku
funkcionalnost, jednostavno rukovanje, sigurnost i pouzdanost.
Kroz dobro usklađen koncept Vam možemo predstaviti LCDmonitor usmjeren budućnosti koji će Vam osigurati radost u radu
i u slobodnom vremenu.
Zahvaljujemo se Vašem povjerenju u naše proizvode i radujemo
se da Vas možemo pozdraviti kao novog korisnika.
SERVIS
Kroz pojedinačnu brigu o korisnicima mi Vas podržavamo u
Vašem svakodnevnom radu.
Uspostavite kontakt sa nama, unaprijed se veselimo mogućnosti
da Vam pomognemo. U ovom priručniku ćete naći posebno
poglavlje o temi korisničke službe s početkom na strani 19.
UVOD
5
OBUJAM ISPORUKE
Molimo da provjerite potpunost isporuke i obavijestite nas u roku
od 14 dana nakon kupnje ukoliko isporuka nije potpuna. Uz LCDmonitor koji ste kupili dobili ste:
LCD-monitor
Priključni kabel
Audiokabel (opciono)
Mrežni ispravljač
Kabel za mrežni priključak
Upute za uporabu
Garantni list
RADNA OBILJEŽJA
Prednosti u odnosu na ekrane sa katodnom cijevi
¾
ušteda prostora
¾
manja masa
¾
ušteda struje
Visoka kvaliteta slike
¾
SXGA standard: rezolucija do 1280 x 1024 @ 60 Hz
¾
puna slika kod svih rezolucija
¾
preko 16 milijuna boja
¾
visoki odnos kontrasta
Ostala obilježja
6
¾
Plug'n'Play operativni sustavi automatski prepoznaju LCDmonitor.
¾
Power-Management odgovara VESA DPMS-standardu. U
praznom hodu (isključen-mod) se potrošnja snage automatski
reducira do 95%.
¾
Proširene mogućnosti priključivanja
¾
Integrirano pojačalo sa zvučnicima (opciono)
HRVATSKI
PRVO UKL JUČIVANJE
Â
Prije prvog uključivanja molimo obavezno
pročitajte poglavlje „Sigurnost i održavanje“ na
strani 1ff.
PRIPREME NA VAŠEM PC-U
Ako ste na Vašem računalu do sada koristili monitor sa katodnom
cijevi morate obaviti određene pripreme. Ovo je nužno kada je
Vaš dosadašnji monitor radio sa postavkama koje Vaš novi LCDmonitor ne podržava.
PODRŽANE POSTAVKE MONITORA
Ovaj LCD-monitor podržava sljedeće frekvencije osvježavanja
slike.
Horizontalna
frekvencija
720 x 400
31.47 KHz
640 x 350
31.5 KHz
640 x 480
31.47 KHz
640 x 480
35.0 KHz
640 x 480
37.86 KHz
640 x 480
37.5 KHz
800 x 600
35.2 KHz
800 x 600
37.88 KHz
800 x 600
48.08 KHz
800 x 600
46.87 KHz
832 x 624
49.11 KHz
1024 x 768
48.36 KHz
1024 x 768
56.48 KHz
1024 x 768
60.02 KHz
1280 x 1024* 63.98 KHz
1280 x 1024
79.98 KHz
Rezolucija
Vertikalna
frekvencija
70 Hz
70.1 Hz
60 Hz
66.7 Hz
72.8 Hz
75 Hz
56.3 Hz
60.3 Hz
72.2 Hz
75 Hz
75.1 Hz
60 Hz
70.1 Hz
75 Hz
60.02 Hz
75 Hz
*preporučena rezolucija (fizička)
PRVO UKLJUČIVANJE
7
Pod Windows 9X/ME/2000/XP provjerite podešavanje Vaše
grafičke kartice pod „Svojstva prikaza“ (Display properties).
SVOJSTVA PRIKAZA
Ovaj Windows program nudi mogućnost podešavanja prikaza na
Vašem ekranu. Tu pripadaju npr. slika pozadine, čuvar zaslona
(Screensaver), Active Desktop (Web) kao i daljnja podešavanja
ekrana i grafičke kartice.
Program može biti pokrenut na sljedeći način:
¾
desni klik miša na
Windows sučelju (Desktop) i lijevi klik miša na
„Svojstva“ (Properties).
ili
¾
n
pokrenite u „Upravljačka
ploča“ (Control Panel)
program „Prikaz“
(display)
o
p
Pod „kvaliteta boje (colour quality)“ (n) možete podesiti
dubinu boje (broj prikazanih boja). Vaš LCD-monitor podržava
dubinu boja od maksimalno 16 milijuna boja što odgovara 32 bita
odnosno „Real Color“.
Rezoluciju podešavate pod „Razlučivost zaslona (screen
area)“ (o). Vaš LCD-monitor može prikazati najviše 1280 x 1024
ekranskih točaka.
Ova razlučivost odgovara fizičkoj rezoluciji. Sa fizičkom
rezolucijom TFT-monitori postižu punu kvalitetu slike.
8
HRVATSKI
Frekvencija osvježavanja ekrana može biti podešena pod
„Dodatno“ (advanced)(p). Pojavljuje se, prema konfiguraciji
Vašeg računala, prozor sa obilježjima Vaše grafičke kartice.
Pod „Grafička kartica“
(adapter) možete u
polju sa padajućim
izbornikom „Izlistati
sve modove“ (list all
modes) podesiti željenu
vrijednost. Kod LCDmonitora optimalna
vrijednost je na 60 Hz.
Najveća vrijednost je 75
Hz.
(Slika slična).
Â
Pozor! Ako Vaša postavka ne odgovara
vrijednostima podržanim od Vašeg ekrana u
određenim okolnostima nećete dobiti sliku.
U ovom slučaju iznova priključite Vaš monitor sa
katodnom cijevi i shodno prethodno navedenim
opcijama pod „Svojstva prikaza“ podesite valjane
vrijednosti.
PRVO UKLJUČIVANJE
9
PRIKLJUČIVANJE MONITORA
Da biste Vaš LCD-monitor odmah pustili u rad molimo Vas
pročitajte poglavlje „Sigurnost i održavanje“ od strane (1).
Preporučujemo Vam da pročitate i ostala poglavlja, kako biste
dobili detaljna objašnjenja i upozorenja u vezi sa rukovanjem
Vašim LCD-zaslonom.
10
1.
Provjerite da LCD-monitor još nije povezan sa mrežnim
priključkom (mrežni utikač još nije utaknut) i da LCDmonitor, kao i računalo, još nisu uključeni.
2.
U danom slučaju pripremite Vaše računalo za LCD-monitor
(vidi prethodne stranice) gdje postoje ispravna podešavanja
za Vaš LCD-monitor.
HRVATSKI
n PRIKLJUČIVANJE AUDIO KABELA (OPTIONAL)
3.
Utaknite audio kabel u odgovarajuću audio utičnicu na
računalu.
o PRIKLJUČIVANJE KABELA ZA VGA-SIGNAL
4.
Utaknite signalni kabel u odgovarajuće VGA-priključke na
računalu i eventualno na monitoru.
p PRIKLJUČIVANJE STRUJNOG NAPAJANJA
5.
Povežite mrežni kabel sa mrežnim ispravljačem i utaknite
utikač u mrežnu utičnicu u blizini LCD-monitora. (isti strujni
krug)
6.
Utaknite kabel za napajanje strujom mrežnog ispravljača u
utičnicu strujnog napajanja LCD-monitora.
7.
Uključite Vaš LCD-monitor prekidačem za
uključivanje/isključivanje.
8.
Na kraju uključite Vaše računalo.
PODEŠAVANJE POZICIJE EKRANA
Podesite LCD-ekran u skladu sa Vašom radnom okolinom. Vaš
LCD-monitor je tako koncipiran, da ga možete podesiti u kutu koji
Vama najviše odgovara.
Odgovarajuće pravce i mogućnosti pomjeranja možete vidjeti na
slici.
(Slika slična)
PRVO UKLJUČIVANJE
11
RADNO MJESTO SA MONITOROM
Molimo obratite pozornost: monitorski uređaj treba biti postavljen
tako da se izbjegnu refleksije, zasljepljivanja i jaki svjetlo-tamni
kontrasti (Ma koliko pogled kroz prozor bio atraktivan!)
POSTAVLJANJE
Eventualne tjelesne teškoće su često posljedica pogrešnog
postavljanja. Na primjer, zbog pogrešnog postavljanja se prozor,
rasvjetna tijela ili predmeti za uređivanje mogu ogledati u ekranu.
Ove refleksije dovode do opterećivanja očiju. Da bi pak izbjegli
refleksije, svjesno ili nesvjesno, pogrešno držimo tijelo (prisilni
položaji tijela). Stoga je ispravno postavljanje ekranskog uređaja
osnovna pretpostavka za izbjegavanje tjelesnih teškoća.
Monitorski uređaj ne smije nikada stajati u neposrednoj blizini
prozora jer je taj radni prostor zbog dnevnog svjetla najjače
osvijetljen.
Ova osvijetljenost otežava prilagođavanje očiju na tamniji ekran.
Monitorski uređaj treba uvijek biti postavljen sa pravcem gledanja
paralelnim sa prednjom stranom prozora.
12
HRVATSKI
Postavljanje sa pravcem gledanja od prozora je pogrešno jer se
tada ne mogu izbjeći refleksije svijetlih prozora na ekranu. Isto
tako, pogrešno je postavljanje sa pravcem gledanja prema
prozoru jer kontrast između tamnog ekrana i dnevnog svjetla
može voditi ka teškoćama u prilagođavanju očiju i do tjelesnih
tegoba.
Paralelni pravac pogleda bi trebalo također očuvati i u odnosu na
umjetne uređaje za osvjetljavanje.
To znači da pri osvjetljavanju radnog prostora s umjetnim
svjetlom u biti vrijede isti kriteriji i razlozi. Ako prostor ne
dopušta postavljanje monitora kao što je opisano, postoji niz
mogućnosti da bi se spriječilo djelovanje zasljepljivanja,
refleksija, prejakih svjetlo-tamnih kontrasta itd.; npr. okretanje,
spuštanje ili naginjanje monitorskog uređaja.
Pomoću lamela i vertikalnih zastora na prozorima, pregradnih
zidova ili promjenom opreme za osvjetljenje se također može u
mnogim slučajevima postići poboljšanje.
Najnovija znanstvena istraživanja su pokazala da se ovisno od
vrste radnog mjesta sa monitorom i postavljenog radnog zadatka
izvrše 12.000 do 33.000 pokreta glave i pravca gledanja i 4.000
do 17.000 reakcija zjenice. Unatoč tome, prema današnjim
saznanjima oči se ne oštećuju radom na monitorskom uređaju.
Ali, ova djelatnost je svakako dodatno opterećenje za oči. Već
postojeća lagana ograničenja vida, ako nisu korigirana, mogu
izazvati poteškoće sa očima (npr. treptanje očiju, treperenje,
zamućenje slova, pečenje očiju, osjećaj pritiska u području očiju
ili glavobolje). Također, ni za nositelje naočala ili kontaktnih leća
u principu ne postoji povećani rizik kod rada na radnom mjestu sa
monitorom.
PRVO UKLJUČIVANJE
13
Površina za oslanjanje ruku: 5 - 10 cm
Najviši red ekrana u visini očiju ili malo niže
Razmak od očiju: 40 do 70 cm
Prostor za noge (vertikalno): najmanje 65 cm
Prostor za noge (horizontalno): najmanje 60 cm
14
HRVATSKI
KONTROLNI ELEMENTI
(1) Exit
OSD završiti.
(2) Tipka za izbor funkcije
Ovom tipkom birate željene parametre čije vrijednosti želite
promijeniti.
(3) Menu
Ovom tipkom pokrećete OSD (On Screen Display). Ovom
tipkom potvrđujete izbor parametra za mijenjanje.
(4) Tipka za izbor funkcije
Ovom tipkom birate željene parametre čije vrijednosti želite
promijeniti.
(5) Auto
Preko ove tipke pozivate automatske postavke.
(6) Prekidač uključeno/isključeno
Preko ovog prekidača možete uključiti, odnosno
isključiti LCD-monitor.
(7) Indikator rada
Pokazuje radno stanje.
Plavo = Normalan rad,
Narančasto = Stand-by mod
KONTROLNI ELEMENTI
15
PODEŠAVANJE LCD-MONITORA
Preko OSD-izbornika (On Screen Display) možete podesiti
određene parametre LCD-monitora.
OSD-IZBORNIK
(On Screen Display, sve slike slične)
Glavni izbornik
Podizbornik
Postavke
(Slika slična)
Pritisnite Menu tipku (vidi (1), strana 15) da bi pokrenuli OSD.
1.
Sa tipkama za izbor funkcije ili izaberite mogućnosti iz
glavnog izbornika.
2.
Potvrdite Vaš izbor tipkom Menu.
Tipkama za izbor funkcije ili izaberite mogućnosti iz
podizbornika.
3.
4.
5.
6.
Potvrdite Vaš izbor tipkom Menu.
Tipkama za izbor funkcije ili postavite željenu
vrijednost.
S tipkom Exit završite Vaše podešavanje.
Â
16
Upozorenje: Zbog mogućih tehničkih promjena
ovdje opisani izbornici mogu odstupati od onih na
Vašem ekranu.
HRVATSKI
Glavni izbornik Podizbornik
Funkcija
Tvorničko podešavanje
Automatsko podešavanje
Reset boja
Reset OSD
Bez zvuka
Glasnoća
Osvijetljenost
Kontrast
RGB podešavanje
Podešavanje boje
Faza
Podešavanje pixela
Horizontalni položaj
Vertikalni položaj
OSD podešavanje vremena
OSD položaj
Promjene prihvatiti i završiti
Promjene odbiti i završiti
PODEŠAVANJE LCD-MONITORA
17
MEHANIZMI ZA UŠTEDU STRUJE
Ovaj monitor se uključuje u razna stanja za uštedu struje, koja su
zadana od dotičnog računala / operativnog sustava. Ovo
odgovara trenutnim zahtjevima za reduciranje potrošnje energije.
Monitor podržava sljedeće vrste modova za uštedu struje:
Status
Snaga
(Nazivna
vrijednost)
Boja
svjetleće
diode
Spremnost
(oko)
UKLJUČEN
SPREMAN
< 48 W
<5W
plavo
narančasto
3 sekundi
Monitor ostaje – ovisno od operativnog sustava- toliko dugo u
stanju za uštedu struje dok Vi ne pritisnete neku tipku ili
pokrenete miša (ako postoji).
Monitoru za prebacivanje iz stanja SPREMAN u radni mod
UKLJUČEN treba oko 3 sekundi.
18
HRVATSKI
KORISNIČKA SLUŽBA
OTKLANJANJE PROBLEMA
Ako nastanu problemi sa Vašim LCD-monitorom, uvjerite se da je
LCD-monitor ispravno instaliran (pročitajte poglavlje „Prvo
uključivanje“ od strane 7). Ako problemi postoje i dalje,
pročitajte u ovom poglavlju informacije o mogućim rješenjima.
LOKALIZIRANJE UZROKA
Greške u funkcioniranju mogu ponekad imati banalne uzroke, ali
ponekad također i proizići od neispravnih komponenti. Mi Vam
želimo u ruke pružiti vodič za rješenje problema. Ako ovdje
navedene mjere ne donesu uspjeh, rado ćemo Vam pomoći.
Pozovite nas!
PROVJERITI PRIKLJUČKE I KABLOVE
Počnite sa brižnom vizualnom provjerom svih kablovskih veza.
Ako svjetlosni indikatori ne funkcioniraju, uvjerite se da se LCDmonitor i računalo ispravno napajaju strujom.
GREŠKE I MOGUĆI UZROCI
Monitor ne prikazuje sliku:
Provjerite:
T
Mrežno napajanje: Mrežni kabel mora čvrsto ležati u
utičnici i mrežni prekidač mora biti uključen.
T
Izvor signala: Molimo provjerite da li je izvor signala
(računalo ili sl.) uključen i da li kablovi čvrsto leže u
utičnicama.
T
Frekvencija osvježavanja slike: trenutna frekvencija
osvježavanja slike mora biti prikladna za LCD-monitor.
T
Mod za uštedu struje: Pritisnite proizvoljnu tipku ili
pokrenite miša da bi deaktivirali mod.
T
Čuvar zaslona (Screensaver): Ako je screensaver
aktivan, pritisnite bilo koju tipku tipkovnice ili pokrenite
miša.
KORISNIČKA SLUŽBA
19
T
Signalni utikač: Ako su nožice (pins) iskrivljene,
obratite se Vašoj korisničkoj službi.
‰ Postavite valjane vrijednosti za Vaš LCD-monitor (vidi
„Pripreme na Vašem PC-u“, strana 7).
Slika se pomiče ili je nepostojana:
Provjerite:
‰ Utikač signala: ako su nožice (pins) iskrivljene, obratite
se Vašoj korisničkoj službi.
‰ Signalni utikači: Utikači signalnog kabela moraju čvrsto
ležati u utičnicama.
‰ Grafička kartica: Provjerite da li su postavke ispravne
(vidi stranu 7).
‰ Frekvencije osvježavanja slike. Izaberite dozvoljene
vrijednosti u Vašim podešavanjima grafike.
‰ Monitorski izlazni signal. Monitorski izlazni signal
računala se mora slagati sa tehničkim podacima
monitora.
‰ Uklonite ometajuće uređaje (mobilne telefone, zvučnike
itd.) iz blizine Vašeg LCD-monitora.
‰ Izbjegavajte upotrebu produžnih kabela za monitore.
Znaci su tamno prikazani, slika je premala, prevelika, nije
centrirana itd.:
‰ Regulirajte dotične postavke.
(Podešavanje LCD-monitora, strana 15)
Boje nisu čisto prikazane:
‰ Provjerite nožice signalnog kabela. Ako su nožice (pins)
‰
‰
20
iskrivljene, obratite se Vašoj korisničkoj službi.
Regulirajte podešavanja boje u OSD-izborniku.
Izbjegavajte upotrebu produžnih kabela za monitore.
HRVATSKI
Prikaz je presvjetao ili pretaman:
‰ Provjerite da li nivo izlaznog signala računala odgovara
‰
tehničkim podacima monitora.
Izaberite Auto-Setup da bi optimizirali podešavanja za
osvijetljenost i kontrast. Monitor pri tome prikazuje
stranicu sa tekstom.
Slika drhti:
‰ Provjerite da li se radni napon poklapa sa tehničkim
‰
podacima monitora.
Izaberite Auto-Setup da bi optimizirali podešavanja za
pixel i faznu sinkronizaciju. Monitor pri tome prikazuje
stranicu sa tekstom.
NUŽNA VAM JE DALJNA PODRŠKA?
Ako prijedlozi u prethodnim odlomcima nisu otklonili Vaš problem,
uspostavite kontakt sa nama. Bilo bi nam od velike pomoći ako bi
nam stavili na raspolaganje sljedeće informacije:
-
Koja je konfiguracija Vašeg računala?
-
Koje dodatne periferne uređaje koristite?
-
Koje poruke se pojavljuju na ekranu?
-
Koji software ste koristili kod nastupanja greške?
-
Koje korake ste već poduzeli za rješavanje problema?
-
Ako ste već dobili korisnički broj, priopćite nam ga.
KORISNIČKA SLUŽBA
21
TEHNIČKI PODACI
Veličina ekrana
19” (48,26 cm), TFT
LCD-monitor:
Nazivni napon
Nazivna struja
Potrošnja snage
DC 19 V
2,5 A
maks. 47,5 W
Rezolucija
Frekv. osvježavanja slike
maks. 1280 x 1024
maks. 75 Hz
Osvjetljenje
250 cd/m2 (typ.)
Kontrast
600:1 (typ.)
Vrijeme reakcije
25ms (typ.)
Horizontalni kut vidljivosti
170°/170° (typ.)
RGB video ulaz
15-polni D-SUB priključak
Korisničke kontrole
Struja UKLJ./ISKLJ, OSD
Mjere (B x H x T)
437 mm x 407 mm x 228 mm
Mrežni ispravljač:
HASU05K
Nazivni napon
Nazivna struja
Nazivna frekvencija
IN: AC 100 – AC 240 V ~
maks. 1,8 A
50 / 60 Hz
Nazivni napon
Nazivna struja
OUT: DC 19 V
2,5 A
U radu
+5° C ~ +35°C
Nije u radu
-20° C ~ +60°C
Vlaga
(nekondenzirajuća)
U radu
< 80%
Nije u radu
< 85%
Zvučnici (opciono)
2x1W
Temperature
22
HRVATSKI
UVJETI GARANCIJE
Primljeni račun vrijedi kao dokaz za prvu kupnju i trebalo bi ga dobro
čuvati. On je nužan za korištenje prava na garantne usluge. Vaša
zakonska prava ovim garantnim uvjetima neće biti ograničena. Ako
proizvod bude dat nekom drugom korisniku, tada on ima pravo na
garantne usluge za ostatak vremena garancije.
Račun o kupnji, kao i ova izjava, treba pri predaji preći u njegovo
vlasništvo. Mi garantiramo da je ovaj uređaj u funkcionalnom stanju i u
tehničkom pogledu se poklapa sa opisima u priloženoj dokumentaciji.
Ostatak garantnog roka prelazi pri prilaganju računa o kupnji sa
originalnih dijelova na odgovarajuće rezervne dijelove. Ako priložite ovaj
uređaj za korištenje garantnih usluga prije toga morate ukloniti sve
programe, podatke i prijenosne memorijske medije. Proizvodi koji budu
poslani bez opreme će biti zamijenjeni bez opreme.
Obveza garantne usluge ne vrijedi za slučaj da je problem uzrokovan
nezgodom, katastrofom, vandalizmom, zlouporabom, nestručnim
korištenjem, ignoriranjem sigurnosnih propisa i propisa o održavanju,
promjenom od strane softwarea, virusa, odnosno nekim drugim
uređajem ili opremom, ili kroz druge modifikacije koje nismo dozvolili.
Ova ograničena garantna izjava zamjenjuje sve druge garancije izričite ili
implicitne prirode.
Ovo uključuje garanciju mogućnosti prodaje ili pogodnosti za određenu
svrhu, ali se ipak ne ograničava na to. U pojedinim zemljama
isključivanje implicitnih garancija nije zakonski dozvoljeno. U tom slučaju
je važnost svih izričitih i implicitnih garancija ograničeno na garantni rok.
Sa istekom ovog roka sve garancije gube svoju važnost. U pojedinim
zemljama nije zakonski dozvoljeno ograničenje trajanja važnosti
implicitnih garancija tako da gornje ograničenje ne stupa na snagu. Ako
imate pitanja koja se odnose na ove garantne uvjete, obratite se nama.
TEHNIČKI PODACI
23
PIXEL-GREŠKE KOD LCD-OVA (TFT-DISPLEJA)
Kod LCD-ova sa aktivnom matricom (TFT) sa rezolucijom od 1024 x 768 piksela
(XGA), koji se slažu iz po tri pod-piksela (crvena, zelena, plava), primjenjuje se
ukupno oko 2,4 miliona upravljačkih tranzistora. Zbog ovog vrlo visokog broja
tranzistora i s tim povezanim izvanredno kompleksnim procesom proizvodnje,
pojedinačno može doći do ispada ili pogrešnog upravljanja pikselima odn.
pojedinačnim pod-pikselima.
U prošlosti su postojali najrazliličitiji pristupi za definiranje broja dozvoljenih
piksel-grešaka. Ovi su većinom bili vrlo komplicirani i od proizvođača do
proizvođača potpuno različiti.
MEDION stoga za sve TFT-displej produkte
kod sprovođenja garancije sljedi stroge i
transapentne zahtjeve norme ISO 13406-2,
klasa II; koje će u nastavku biti kratko
sažete.
Piksel
Subpiksel
Piksel
ISO-standard
13406-2
definira
između
ostalog opće važeće zahtjeve glede pikselgrešaka.
Piksel-greške se kategoriziraju u četiri klase
grešaka i tri tipa greške. Svaki pojedinačni
piksel se ponovo sastoji iz tri pod-piksela sa
po jednom osnovnom bojom (crveno, zeleno,
plavo).
Redovi
Plavo
Piksel
Zeleno
Crveno
Tipovi piksel-grešaka:
Tip 1:
trajno svijetleći pikseli (svijetla, bijela točka), iako nisu uključeni.
Bijeli piksel nastaje kroz svijetljenje sva tri podpiksela.
Tip 2: nesvijetleći pikseli (tamna, crna točka), iako su uključeni.
Tip 3: nenormalni ili defektni subpikseli boja crvene, zelene ili plave (na pr.
trajno svijetleći sa pola osvijetljenosti, ne svijetleći u jednoj boji, trepćući
ili plivajući, ali ne od tipova 1 ili 2)
Dopuna: Klaster tipa 3 ( = ispad dva ili više podpiksela u jednom bloku od 5 x 5
piksela). Jedan klaster je jedno polje od 5 x 5 piksela (15 x 5 podpiksela).
Klase piksel-grešaka:
Klasa greške
I
II
III
IV
Tip 1
0
2
5
50
Tip 2
Tip 3
0
2
15
150
0
5
50
500
Kluster v. Tip 3
-
0
2
5
50
Dozvoljeni broj grešaka gore navedenog tipa u svakoj klasi se odnosi na milijun
piksela i mora biti preračunat odgovarajući fizičkoj rezoluciji displeja.
24
HRVATSKI
Iz toga slijedi maksimalni dozvoljeni broj u klasi grešaka II:
Za rezoluciju
Mio. Piksela
Podpiksela
Tip (vidi gore)
1024 x 768 (15")
1280 x 1024 (17,18, 19")
0.786432
1.310720
2.359296
3.932160
2
3
2
3
1600 x 1200 (19“)
1.920000
5.760000
4
4
4 7 -
2
3
10 - 4
Klasa greške I dolazi do primjene samo kod specijalnih aplikacija, na pr. u
medicinskoj oblasti i povezan je sa odgovarajućim doplatama troškova. Klasa
greške II se etablirala kao standard za proizvođače sa dobrim displejima koji vode
računa o kvaliteti.
Primjer 1 :
Jedan 15” – XGA-displej se sastoji iz 1024 vodoravnih i 768 okomitih točaka slike
(piksela), ovo su ukupno 786.432 piksela. U odnosu na jedan milijun piksela ovo
daje jedan faktor od okruglo 0,8.
Klasa greške II dozvoljava dvije greške tipa 1 i tipa 2 i četiri greške tipa 3 i 2
klastera tipa 3.
Primjer 2 :
Jedan 17” – SXGA-displej se sastoji iz 1280 vodoravnih i 1024 okomitih točaka
slike (piksela), ovo su 1.31 mil. piksela ukupno. U odnosu na jedan milijun piksela
ovo daje jedan faktor od okruglo 1,31.
Klasa greške II time dozvoljava po tri greške tipa 1 i tipa 2 i sedam grešaka tipa 3
i 3 klastera tipa 3.
Pri tome se u pravilu ne radi o garantnom slučaju.
Garantni slučaj postoji u određenim uvjetima, kada je gore navedeni broj grešaka
u jednoj kategoriji prekoračen.
TEHNIČKI PODACI
25
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Sadržaj ovog priručnika podliježe nenajavljenim promjenama koje su uvjetovane
tehničkim napretkom. Proizvođač i distribucija ne mogu preuzeti odgovornost za
štete koje su nastale kao posljedica grešaka ili propusta informacija stavljenih na
raspolaganje u ovom priručniku. Ni pod kojim okolnostima ne odgovaramo za:
1. Od treće strane protiv Vas podignute zahtjeve zbog gubitaka ili oštećenja.
2. Gubitak ili oštećenje Vaših zapisa ili podataka.
3. Posljedične gospodarske štete (uključujući izgubljene dobitke ili uštede) ili
prateće štete, također i u slučaju da smo mi obaviješteni o mogućnosti takvih
šteta.
U pojedinim zemljama isključivanje ili ograničenje pratećih ili posljedičnih šteta
zakonski nije dozvoljeno tako da gornje ograničenje ne stupa na snagu.
UMNOŽAVANJE OVOG PRIRUČNIKA
Ovaj dokument sadrži zakonom zaštićene informacije. Sva prava zadržana.
Umnožavanje u mehaničkom, elektronskom i svakom drugom obliku bez pismenog
odobrenja proizvođača je zabranjeno.
26
HRVATSKI
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 227 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа