close

Enter

Log in using OpenID

BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA

embedDownload
GLAS BISTRE
BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA
BROJ 19
GODINA V
rujan 2011.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
LJETNI MJESECI NE SMANJUJU RITAM
nogometni klub bistra
uspješna sezona svih selekcija
OKONČANI DANI BISTRE 2011.
BOGAT I RAZNOVRSTAN PROGRAM
croatia, twelve points!
Sretan Uskrs
bistra domaćin proslavi
europske godine volontiranja
i 7. zborovanju
saveza izviđača hrvatske
6. dani bistre 2011.
1
3
2
2
4
5
6
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
impressum:
Časopis GLAS BISTRE je
besplatno javno glasilo Općine Bistra.
Ovaj broj časopisa tiskan je
u nakladi 2.000 komada.
Mještani Bistre koji, iz bilo kojeg
razloga, nisu dobili primjerak časopisa na
kućnu adresu primjerak časopisa mogu
podići u prostorijama Općine Bistra.
Materijale ne vraćamo.
izdavač:
OPĆINA BISTRA
Bistranska 98
Poljanica Bistranska
10298 BISTRA
glavni urednik:
Davorin Bažulić
uredništvo:
Davorin Bažulić, Krešimir Gulić,
Darko Sever-Šeni, Darko Slukan
kontakt:
gsm: 099 2861 333
e-mail: [email protected]
suradnici u ovom broju:
Joško Bubalo, Nina Coha Godec,
Andrija Eršek, Tonči Jelavić
Ivan Jurak, Eduard Kovačević,
Josipa Meštrović Špoljar,
Andrija Mikuljan, Karlo Novosel,
Domagoj Sironić, Marinko Tirić,
Branko Zbukvić
Dražen Mufić-Prigorski kaj
Dražen Kopač - Županijska kronika
lektura i korektura:
Katica Sever, Darko Sever-Šeni
internet izdanje:
http://www.bistra.org
grafička priprema:
Davorin Bažulić
tisak:
Bistragraf d.o.o.
slika na naslovnici:
7. zborovanje Saveza izviđača Hrvatske
zatvorila je predsjednica Vlade Republike
Hrvatske gospođa Jadranka Kosor
Foto: Davorin Bažulić (12.6.2011.)
RUBRIKE:
08 iz rada općinskog vijeća
11 obavijesti
14 KOMUNALNE AKTIVNOSTI
20 VIJESTI
30 Vaša pitanja i komentari
U OVOM BROJU:
foto reportaža
02 / 55 Dani Bistre 2011.
razgovor s povodom
04 Marko Faltak,
07
Savjet mladih Općine Bistra je u prvoj godini
rada organizirao nekoliko zapaženih aktivnosti
načelnik PP Zaprešić
savjet mladih općine bistra
07 1. godišnjica djelovanja
priznanja
22 Krešimir Gulić, dobitnik
Povelje Zagrebačke županije
OSNOVNA ŠKOLA BISTRA
28 Odlikaši 2010./2011.
gospodarstvo
33 Lovrić gradnja d.o.o.
oni su naš vječni plamen
50 Mario Brašić (1971.-1991.)
međunarodni uspjesi
52 Croatia, twelve points!
38
7. zborovanje izviđača Saveza izviđača Hrvatske
bilo je dio obilježavanja Europske godine volontiranja čiju kraticu su svojim tijelima ispisali
sudionici zborovanja na milenijskoj fotografiji
koju je snimio Šime Strikoman
tema broja
6. dani bistre 2011.
34
34
35
35
36
38
38
39
39
40
41
41
42
42
44
44
46
48
Sljemensko podneblje 2011.
Bistra 2011. - vatrogasci
Bistra open 2011.
Bistra 2011. - mali nogonet
7. Zborovanje izviđača SIH
Milenijska fotografija
Od kuruze do žgancof
Daj krv, spasi život
Bistra u riječi i pjesmi
Bistra traži zvijezdu
Izložba i degustacija vina
Faljen Isus i Marija ...
Bistra 2011. - nogomet
Mi smo djeca vesela
Gledaj i vidi
Sela bistranskog podgorja
Moto susret 2011
Vuglenarska noć
49 Koncertne atrakcije
46
Moto susret 2011. prvi je te vrste kojeg je organizirao Moto klub Bistra, podružnica Oldtimer
kluba ‘Willis’, u Bistri je okupio više od 1.000 motorista iz zemlje i inozemstva
49
Grupa ‘Baruni’ bila je jedna od nekoliko estradnih atrakcija koje su nastupile u zabavnom
dijelu programa ovogodišnjih Dana Bistre 2011.
RAZGOVOR S POVODOM
4
marko faltak,
načelnik Policijske postaje Zaprešić
Sredinom mjeseca srpnja vijećnicima Općinskog vijeća upečatljivom
prezentacijom o stanju sigurnosti tijekom 2010. godine predstavio se
Marko Faltak, novi načelnik Policijske postaje Zaprešić
Tekst i slika: Davorin Bažulić
Glas Bistre: Gospodine načelniče, za početak
razgovora recite nam nešto o sebi.
Marko Faltak: Rođen sam 1978. godine u Bjelovaru i nakon osnovnoškolskog obrazovanja sam
završio Srednju policijsku školu u Zagrebu, dakle
po profesiji sam policajac. Gledajući s današnje
pozicije, interesantno je napomenuti da sam prvi
posao dobio upravo u Zaprešiću gdje sam se
zadržao prve tri godine mog radnog staža. Nakon toga posao me odveo na razne dužnosti u
Zagrebu. Od ožujka ove godine, dakle nakon 12
godina, ponovo se vraćam u Zaprešić i počinjem
raditi na mjestu načelnika Policijske postaje. Živim
u Laduču, oženjen sam i imam dvoje djece.
Glas Bistre: Stanje sigurnosti ocijenili ste
zadovoljavajućim. Zvuči dosta skromno ...
Marko Faltak: Ma nije skromno, policijski je
posao takav da ne volimo velike riječi, a i većina
posla se odvija u tišini i daleko od očiju javnosti.
To je jednostavno tako.
Glas Bistre: Pitam vas zato jer znam da je
policijska postaja Zaprešić nedavno dobila veliko
priznanje od strane Grada Zaprešića.
Marko Faltak: Da, Grad Zaprešić dodijelio je
2010. godine ‘Povelju Grada Zaprešića’ Policijskoj
postaji Zaprešić, a razlog je bio što smo proglašeni
za jedan od tri najsigurnija grada u Hrvatskoj.
Naime, Institut Ivo Pilar je bez znanja policijskih postaja proveo sveobuhvatno istraživanje
po cijeloj Republici Hrvatskoj i na koncu je naša
Glas Bistre: Kako to da živite u Laduču? Je li Policijska postaja zajedno s onom u Požegi i onom
u Križevcima postigla jednak i u cijeloj Hrvatskoj
vam supruga možda iz ovog kraja?
Marko Faltak: Ne, supruga je rođena najbolji rezultat. Ovo istraživanje i postignuti reZagrepčanka. Jednostavno rečeno ovaj nam se zultat bio je povod gradskim strukturama da nam
kraj svidio već dok sam bio policajac početnik pa dodijele spomenutu nagradu.
smo odlučili ovdje se nastaniti.
Glas Bistre: Dobro, pređimo sada na osnovnu
temu ovog razgovora, a to je stanje sigurnosti na
području Vaše policijske postaje. O tome sam imao
priliku slušati i pogledati vaše stručno predavanje
održano vijećnicima Općinskog vijeća Bistre.
Marko Faltak: Da, sredinom srpnja održao
sam to predavanje u Vijećnici Općine Bistra.
Moram reći da sam se za njega posebno pripremio s jedne strane zato jer je bilo među prvima
u nizu održanih, a s druge strane i zato jer je to bilo
moje prvo pojavljivanje u Bistri u ulozi koju sada
obnašam. Nadam se da sam uspio predstaviti sebe
i svoju Policijsku postaju u dobrom svjetlu s time
što posebno želim naglasiti da su dobri rezultati
Policijske postaje proizišli prvenstveno iz uzornog
rada svih njenih uposlenika i mog prethodnika.
Nadam se da će i moj rad i rad postaje za vrijeme
dok sam joj ja načelnik jednog dana biti isto tako
pozitivno vrednovani.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Policijska postaja Zaprešić
Glas Bistre: Predstavili ste sebe, predstavite
nam i Policijsku postaju kojoj ste na čelu
Marko Faltak: Policijska postaja Zaprešić
pokriva područje od cca 240 km2 na kome se
nalaze općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća i grad Zaprešić
sveukupno sa 60.274 stanovnika prema evidenciji prebivališta od 31.12.2010. godine. Naše
područje spada u gušće naseljena jer tu prebiva
251 stanovnik po km2 dok je prosječna gustoća
naseljenosti u državi oko 80 stanovnika na km2.
U naše obveza spada i nadzor državne granice sa
Republikom Slovenijom u dužini od 31,9 km.
Glas Bistre: Kakva je situacija sa stanovništvom
u Općini Bistra?
Marko Faltak: U Općini Bistra na dan
31.12.2010. godine prebivalište je imala 7.187 os-
Glas Bistre: Kroz
razne medije svakog
dana svjedočimo otkrivanju novih afera
vezanih uz imovinski
kriminalitet. Kakva je tu
situacija?
Marko Faltak: Što se
tiče Bistre tijekom 2010.
godine nismo zabilježili
niti jedno djelo teške
krađe po visini nastale štete, niti jednu
razbojničku krađu ni
krađu vozila, prijevaru
ili utaju. Zabilježili smo
jedno razbojništvo, 7
krađa i 30 provala. Ovih
sedam krađa je bitno
manji podatak u odnosu
na prethodnu 2009. godinu kada je zabilježeno
12 krađa, no podatak od
trideset provala predstavlja povećanje u
odnosu na prethodnu
godinu kada ih je bilo
Marko Faltak načelnik je Policijske postaje Zaprešić od ožujka 2011. godine
ukupno 23. Koristim priliku ukazati građanima na
Glas Bistre: Za dobivanje laskavog priznanja činjenicu da je značajan dio ovih provala izvršen
najsigurnijeg grada sigurno utiče trend pojavnos- u vozila parkirana na parkiralištu kod groblja, a
ti i efikasnost rješavanja kaznenih djela. Kakva je jedan dio i na parkiralištu pred vrtićem. Također
tu situacija?
je važno naglasiti da je provala u vozilo djelo koje
Marko Faltak: Da, trend pojavnosti kaznenih provalnik ne vrši ‘na slijepo’ već u načelu provaljuje
djela je u porastu u odnosu na prethodnu godinu, u vozila u kojima su vrijedni predmeti jasno vidljino raste i efikasnost njhovog otkrivanja. 62,67% vi, takoreći ponuđeni provalniku. Isto tako, provalkaznenih djela počinjenih tijekom 2010. godine nik se ne želi dugo zadržavati na mjestu provale,
na području naše policijske postaje je riješeno što već se želi čim prije udaljiti i pritajiti. Kada kažem
je nešto više od prosjeka cijele PU Zagrebačke koji ‘dugo’ onda to u nekim slučajevima znači ostaviti
iznosi 53,80% riješenosti kaznenih djela. Ako se vrijednu stvar svega minutu ili dvije bez nadzora.
ovaj podatak sagleda u komparaciji s postotkom Zato provalnik bira upravo one žrtve koje mu svoriješenosti kaznenih djela na područjima policija jim ponašanjem, prvenstveno nepažnjom, maksizemalja Europske unije koji se kreće oko 33%, malno olakšavaju posao. Nevjerojatan je, ali istinit,
onda je postignuti rezultat zaista vrlo dobar.
podatak da je kod jednog dijela slučajeva provala
provalniku ostavljeno nezaključano vozilo, a pred
Glas Bistre: Kakva je struktura kriminaliteta po vrtićem je bio slučaj provale u vozilo ostavljeno s
vrstama?
upaljenim motorom i s ključem u bravi. To su izaMarko Faltak: U porastu su djela iz područja zovi kojima malo koji provalnik može odoljeti.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
RAZGOVOR S POVODOM
oba odnosno 29 osoba više nego u 2009. godini. prometa, općeg kriminaliteta i maloljetničke deOpćenito je u odnosu na prethodnu godinu broj likvencije dok su gospodarski, organizirani i krimistanovnika u općinama Bistra, Brdovec, Jakovlje, nalitet vezan uz droge u padu.
Pušća i u gradu Zaprešiću u laganom porastu dok
je u općinama Marija Gorica, Dubravica i Luka u
ne pomažite lopovima
laganom padu.
5
RAZGOVOR S POVODOM
6
Glas Bistre: Istovjetan je podatak i za kriminalitet vezan uz zloupotrebu opojnih droga?
Marko Faltak: Nasuprot uvriježenom
mišljenju, kriminalitet vezan uz zloupotrebu droga je u padu. Statistike govore o 16 kaznenih djela
zloupotrbe opojnih droga u 2010. godini prema
26 istovrsnih kaznenih djela evidentiranih godinu
dana ranije. Da me se ne bi pogrešno shvatilo,
ovim riječima ne želim reći kako zloporaba opojnih droga nije ozbiljan društveni problem, već
samo to da se i sa tim društvenim zlom uporno i
uspješno borimo. Želim istaknuti da je sa socijalne
strane gledano trenutno puno naglašeniji problem alkoholizma, pogotovo u mlađoj populaciji.
Stoga smo i ove godine zajedno sa Državnim inspektoratom poduzeli mjere kontrole pridržavaju
li se trgovci u trgovinama, kioscima i kafićima zakonske odredbe o zabrani prodaje aklohola i cigareta maloljetnim osobama. Akcija je prvenstveno
preventivnog karaktera jer mjere represije možete
poduzeti samo u slučaju kada neposredno zateknete osobe u prekršaju.
u lošem stanju što se još pojačava s pogoršanjem
vremenskih prilika. Apeliram na sve vozače da se
pridržavaju prometne signalizacije pogotovo u jesensko i zimsko vrijeme koje je pred nama.
Glas Bistre: Koji su najčešći uzroci prometnih
nesreća na našem području?
Marko Faltak: Najčešći uzrok je brzina neprimjerena uvjetima na cesti. U silaznom trendu
su nepropisna skretanja i vožnja na nedovoljnoj
udaljenosti kao uzrok nesreća te alkoholiziranost
vozača. U 2010. godini bilježimo 20 tjelesno
ozlijeđenih u prometnim nesrećama, od čega su
njih 14 bili putnici u vozilima. Na sreću u 2010.
godini ne bilježimo smrtno stradavanje niti tešku
tjelesnu ozljedu djece u prometu.
Glas Bistre: Jesu li to podaci za Bistru?
Marko Faltak: Ne, ovo su podaci za cijelo
područje Policijske postaje Zaprešić. Na području
Bistre je 2010. godine ukupno bilo 30 prometnih
nesreća. Nije bilo smrtno stradalih odoba, dok
je godinu dana prije smrtno stradala 1 osoba, a
broj ozlijeđenih osoba je veći nego godinu dana
prije. U 2010. godini u Bistri je bilo 19 prometnih
suradnja s građanima
nesreća s materijalnom štetom dok je 11 prometGlas Bistre: Završimo s temom za koju ste u nih nesreća završilo s ozlijeđenim osobama od
jednom od odgovora i sami istakli da je u porastu? toga njih 2 s teškim tjelesnim ozljedama i 9 sa lakim tjelesnim ozljedama.
Mislim na prometnu problematiku ...
Marko Faltak: Porast broja prometnih nesreća
Glas Bistre: Za kraj razgovora, koja bi bila Vaša
je posljedica povećavanja broja stanovnika
poruka našim čitateljima? Na što biste im posebšto prati i povećanje broja vozila. Na području
no skrenuli pozornost?
Općine Bistra 31.12.2010. registrirano je 2.659
Marko Faltak: Čitateljima Glasa Bistre
vozila odnosno jedno vozilo prosječno na 2,7
poručujem neka mirno i spokojno borave, rade
stanovnika. U ovom broju nisu samo osobni aui raduju se jer žive u jednom od najsigurnijih
tomobili, već sva registrirana vozila. Taj broj je
područja u Hrvatskoj. Ipak, spomenuo sam da je
sam po sebi velik, a na situaciju bitno utječu naš maloljetnička delikvencija u porastu. Zato molim
smještaj i postojanje vrlo frekventnih prometnih roditelje da povedu brigu o tome gdje im se, kako
pravaca čija kvaliteta i opremljenost nije uvijek i do kada djeca zadržavaju. To je njihova biološka
odgovarajuća.
zadaća, a i Obiteljski zakon tu obvezu precizira
Glas Bistre: Koliko u broju nezgoda sudjeluju
mlađi vozači?
Marko Faltak: Statistički govoreći, ništa
posebno više od svih drugih sudionika u prometu.
Najugroženiji dan u tjednu je subota, a najmanje
nezgoda se događa srijedom. I dok bi možda podatak o suboti kao najugroženijem danu upućivao
na povećan broj mladih vozača na cestama, podatak o najkritičnijem vremenu, a to je razdoblje
od 16 do 18 sati, mogao bi govoriti u korist svih ostalih kategorija vozača koji se u to vrijeme vraćaju
kućama s posla. Najugroženija prometnica je Zagorska magistrala. Činjenica je da su neke dionice
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
u članku 95. kojim je propisano da osobe mlađe
od 16 godina ne smiju biti izvan kuće ili stana
bez pratnje punoljetne osobe u vremenu od 23
sata navečer do 5 sati ujutro. Moram naglasiti da
Općina Bistra i Policijska postaja Zaprešić odlično
surađuju, a formiranje Vijeća za prevenciju i postojanje kontakt policajca naglašava našu zajedničku
brigu za sigurnost svih mještana. Ponosan sam na
pomoć koju nam u svakodnevnom radu pružaju
naši građani, a apeliram i na sve čitatelje Glasa Bistre da bez straha i zadrške surađuju s PP Zaprešić
odnosno svojim kontakt policajcem. Za dobre
rezultate rada naših djelatnika u velikoj su mjeri
zaslužni i građani s našeg područja.
Savjeta mladih Općine Bistra
Savjet mladih Općine Bistra, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća
Općine Bistra, osnovano je u rujnu prošle godine, te sada slavi svoju prvu
godišnjicu djelovanja.
Tekst: Josipa Meštrović Špoljar
Slika: Davorin Bažulić
Youth NGOs: Citizens in action gdje se raspravljalo
o položaju mladih, te položaju volontera u udruTemeljem javnog poziva za predlaganje kandi- gama i savjetima mladih u pojedinim Europskim
data za članove Općinskog savjeta mladih Općine zemljama. Tamo je prezentiran rad Savjeta te njeBistra od 31.kolovoza 2010., te sukladno pristiglim gova organizacija što se iznimno svidjelo nekim
prijavama, OV Općine Bistra na svojoj sjednici od zemljama koje su onda to i preuzele od nas.
09.rujna 2010. potvrdilo je izbor kandidata, nakon U sklopu ovogodišnjih Dana Bistre, Savjet mladih
čega je održana konstituirajuća sjednica Savjeta
mladih Općine Bistra.
OPBRLJI ZE N
T N
A INJC A
E
1. godišnjica djelovanja
Prema Zakonu o savjetima mladih (NN 23/07),
broj članova savjeta ovisi o veličini općine. Savjet
mladih Općine Bistra broji 7 članova, redom Tonči
Jelavić- predsjednik, Josipa Meštrović- zamjenica predsjednika, te Ivan Bažulić, Karolina Gulić,
Tomislav Kerep, Igor Križanić i Petar Špoljar kao
njegovi članovi. Cilj Savjeta mladih jest aktivno
uključivanje mladih u javni život Općine Bistra.
Svi članovi Savjeta mladih istodobno su i članovi
različitih udruga koje djeluju na području Bistre,
a povezane su sa mladima. Na taj su način članovi
Savjeta aktivno uključeni u rad s mladima, te tako
‘osluškuju bilo mladih Bistre’ što uveliko pomaže
njihovom radu u savjetu.
sudjelovao je u organizaciji proslave europske
godine volontera kao i Zborovanja izviđača, prilikom čega je u suradnji sa Savjetom mladih
Zagrebačke županije organizirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
Savjet mladih redovito održava svoje sjednice u
prostorijama Kulturnog centra, gdje raspravlja o Dobra suradnja sa Savjetom mladih Zagrebačke
temama važnim za poboljšanje položaja mladih županije nastavljena je 15. lipnja kada su Općina
na području Općine.
Bistra i Savjet mladih Općine Bistra bili domaćini 4.
sjednice Savjeta mladih Zagrebačke županije gdje
Svojim Programom rada Savjet mladih sudjeluje je, uz teme od velikog značaja za položaj mladih u
u kreiranju i praćenju provedbe općinskog pro- našoj županiji, bilo govora i o poveznici mladih i
grama djelovanja za mlade, surađuje s tuzem- Europske unije obzirom na završetak pregovora za
nim i inozemnim savjetodavnim tijelima mladih, pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, te aktivnosti
surađuje s udrugama mladih sa područja Bistre, te Savjeta mladih Zagrebačke županije vezane za inna traženje OV Općine Bistra daje svoje mišljenje formiranje mladih o EU.
na prijedlog odluka i drugih mjera koje su od inteNakon prve godine djelovanja kada je trebalo
resa za mlade.
uspostaviti temelje za budući još uspješniji rad,
U skladu s Programom rada savjeta, predsjednik članovi Savjeta mladih Općine Bistra vesele se
Savjeta sudjelovao je u ožujku ove godine na realizaciji daljnjih aktivnosti kojima će, u suradnji
međunarodnom skupu u Istanbulu, Turska, u or- sa Općinskim vijećem Općine Bistra te udrugama
ganizaciji Međunarodne izviđačke organizacije i mladih s područja Općine Bistra, unapređivati
Europske komisije, pod nazivom Volunteering in položaj bistranske mladeži.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
7
14. 6. 2011.
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
15. sjednica općinskog vijeća
općine bistra
8
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Nova cijena
vodne naknade
Vijećnici su na dnevnom redu
imali i odluku o novoj cijeni
vodne naknade.
Prihvaćen je prijedlog po kojem
će fiksni dio cijene biti 10 kuna,
dok bi varijabilni za privatne korisnike iznosio 3,50 kn po metru
kubnom, za socijalne kategorije
2,10 kn/m3, dok bi poslovni ko- Između ostaloga takav razvoj risnici plaćali 6,46 kn/m3.
situacije znači i povećavanje
troškova jer će iste strojeve i Sa svim davanjima – naknada za
radnike biti potrebno voziti razvoj, za zaštitu i za korištenje
na istu lokaciju dva puta što je voda, cijena po metru kubnom
neekonomično pa i nerazum- za privatne korisnike iznosit će
no. Usprkos osiguranim sredst- 5,20 kn, za povlaštene korisnike
vima očito je da novi ravnatelj 3,80 kn, dok će za poslovne koneće ili ne može provesti proce- risnike cijena biti 8,16 kn.
duru kako bi cjelokupan posao
bio odrađen u jednom potezu Novi općinski centar
što je jednostavnije, a svakako
i isplativije. Prema informaci- Održan je i sastanak s vlasnicima
jama kojima raspolažem to se zemljišta u Poljanici na kojem bi
moglo učiniti, no očito je da se trebao graditi novi centar Bisnovi ravnatelj Županijske up- tre. Za taj projekt je krenula je i
rave za ceste ima drugačije izrada Detaljnog urbanističkog
plana.
mišljenje.
Između ostalih tema na 15. sjednici OV Bistra razmatran je
prihvaćen prijedlog o novom obračunu cijene vode po kojem će
kućanstva plaćati 5,20 a poslovni korisnici 8,16 kn po metru kubnom, te 10 kuna fiksnih troškova
Vijećnici Općine Bistra održali
su svoju 15. sjednicu na kojoj
su bez puno rasprave usvojili
predložene odluke.
Najviše vremena potrošilo se u
uvodnom dijelu sjednice kad je
načelnik općine Bistra Krešimir
Gulić podnio izvješće o radovima koji se provode.
Načelnik je informirao vijećnike
da se u Gornjoj Bistri privode
kraju radovi na gradnji nogostupa, kojeg će biti 300 metara
više nego što je planirano, te na
presvlačenju kolnika novim asfaltnim slojem.
Parcijalno asfaltiranje
Bistranske ulice
No, načelnik je naglasio kako
zbog problema u komunikaciji
s Županijskim cestama neće biti
asfaltiran cijeli dio koji je planiran, odnosno u dužini u kojoj je
izgrađen i nogostup. Naime, iako
bi to bilo moguće izvesti, a bilo
bi i financijski isplativije da se u
jednom mahu dovrši cijeli posao
asfaltiranja ulice, iz Županijske
uprave za ceste su najavili da
će tijekom srpnja biti asfaltiran
dio Bistranske ulice samo do
područne škole u Gornjoj Bistri
dok će ostatak biti dovršen u
rujnu.
Načelnik Gulić izrazio je svoje
nezadovoljstvo ovakvim razvojem situacije rekavši:
GLAS BISTRE
Sjednicama Općinskog vijeća Općine Bistra redovito su nazočni djelatnici stručnih službi
Općine Bistra
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Članovi vijeća jednoglasno
su prihvatili prijedlog da se
dosadašnjim članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
‘Kapljica’ iz redova javnih djelatnika, Eduardu Kovačeviću,
Stjepanu Drvišu i Mirjani Zelić,
produži još jedan mandat njihovog sudjelovanja u radu Dječjeg
vrtića ‘Kapljica’.
mjesnih odbora u naseljima
općine, a u međuvremenu su
nova vijeća konstituirana.
Načelnik je izrazio i svoje zadoZadovoljstvo rezultatima voljstvo rezultatima koje je
postigla HDZ, stranka na na
lokalnih izbora
vlasti u Općini Bistra koji su dodatno jamstvo kontinuiteta u
Na koncu je načelnik podsjetio
radu vijeća mjesnih odbora.
da su održani izbori za vijeća
12. 7. 2011.
16. sjednica općinskog vijeća
općine bistra
i sličnim općinama.
Na koncu prezentacije načelnik
PP Zaprešić ocijenio je stanje
sigurnosti na području djelovanja cijele policijske postaje, pa
U Općinskoj vijećnici u Kul- u nadležnosti Policijske postako i na bistranskom području,
turnom centru Bistra u Po- taje Zaprešić, vijećnicima se
zadovoljavajućim.
ljanici održana je 16. sjednica predstavio Marko Faltak, novi
Općinskog vijeća Općine Bistra. Načelnik PP Zaprešić koji je
Nakon prezentacije sigurnosne
situacije u zajedničkom
razgovoru nazočnih
prokomentiran je rad
i značaj postojanja
Vijeća za prevenciju te
rad kontakt policajca u
Bistri.
Aktivno prateći izlaganje načelnika PP
Zaprešić, vijećnici su
se složili sa zaključkom
da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća.
Tijekom
razgovora
nakon
prezentacije
Načelnik PP Zaprešić Marko Faltak za vrijeme prezentacije na sjednici Općinskog vijeća Općine Bistra
načelnika PP Zaprešić,
s
načelnikom vijećnici su postavili nekoliko
Dnevni red sjednice sadržavao Razgovor
je verifikaciju zapisnika s pre- Policijske postaje Zaprešić vrlo konkretnih pitanja te ukathodne sjednice i prezentaciju pročitajte u sadržaju časopisa. zali na neke od postojećih problema.
stanja sigurnosti na području
koje je u nadležnosti Policijske i održao vrlo iscrpnu prezenpostaje Zaprešić u 2010. godini. taciju, popraćenu velikim bro- Posebno aktivno razgovaralo
jem konkretnih podataka s na- se o sigurnosti u cestovnom
O prvoj točki dnevnog reda, glaskom na aktualna kretanja i prometu, posebice o situaciji
verifikaciji zapisnika s prethod- trendove uočene tijekom pre- na bistranskom području, o
maloljetničke
ne sjednice vijećnici nisu puno thodne godine. Tijekom svog spriječavanju
raspravljali te je ona usvojena izlaganja kod jednog broja pro- delikvencije, a razmatrana je i
matranih parametara načelnik daljna suradnja Općine Bistra i
jednoglasno.
je prikazao statističke podatke Policijske postaje Zaprešić radi
Prilikom prezentaciju stanja koji se odnose na Bistru, često postizanja još većeg stupnja sisigurnosti na području koje je ih uspoređujući s Bistri okolnim gurnosti na svim područjima.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
Produljen mandat
članovima Upravnog
vijeća DV ‘Kapljica’
9
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
17. sjednica općinskog vijeća
općine bistra
10
dopust, dopunjena je Odluka
o koeficijentima službenika i
namještenika Općine Bistra. Odluka je donesena jednoglasno.
Sjednica je zbog sezone fonski, a tema su bile štete nasJednoglasno je donesena i Odgodišnjih odmora održana tele- tale dugotrajnom sušom.
luka o imenovanju Odbora za
dodjelu javnih priznanja. U Od20.9.2011.
bor su imenovani Krešimir Gulić,
kao predsjednik Odbora i Darko
Sever-Šeni, Stjepan Drviš, Marijan Špoljar, Dragutin Žiljak i Petar Belušić kao članovi Odbora s
dvogodišnjim mandatom.
Aktualni sat i Izvješće općinskog donijeli i Odluku o obvezatnom
načelnika o izvršenim i plani- korištenju usluge održavanja
ranim aktivnostima, što su čistoće u dijelu koji se odnosi Vlasta Mešalić i dalje
bile prve dvije točke dnevnog na sakupljanje i odvoz komunal- ravnateljica vrtića
reda, odrađene su na način nog otpada na području Općine
da je načelnik Općine Bistra Bistra. Kako je Općina Bistra da- Posljednja je na redu bila Odluka
vijećnicima prezentirao ak- vatelj koncesije, donošenje ove o imenovanju ravnatelja Dječjeg
tivnosti u razdoblju od posljed- odluke važno je jer se njome vrtića ‘Kapljica’
utvrđuje obveza podmirivanja
nje sjednice Općinskog vijeća.
od strane stvarnih korisnika Vijećnik Ivan Grgec primjetio je
U raspravi vijećnici su postavili usluge, privatnih osoba i tvrtki.
da je oglas za ovo radno mjesto
nekoliko pitanja, uglavnom veobjavljen samo u riječkom ‘NoDonesena
je
i
Odluka
o
davom listu’ što je predsjednik Upzanih uz sanaciju ulica u kojima
vanju
u
zakup
poslovnih
prosravnog vijeća Eduard Kovačević
su tijekom ljeta izvršeni opsežni
radovi na izgradnji komunalne tora uz izmjenu kojom se zain- opravdao isključivo višetruko
teresiranim pravnim ili fizičkim manjim troškovima oglašavanja.
infrastrukture.
osobama dozvoljava da sta- Forma je zadovoljena jer zarost određene dokumentacije kon traži da se oglas objavi u
Proračun se izvršava
dnevnim novinama i ne precizira
prema planu
u kojima. Gospodin Kovačević
je naglasio i da je praksa obSljedila je točka Polugodišnjeg
javljivanja ovakovih oglasa u
izvješća o izvršenju proračuna
riječkom ‘Novom listu’ svima
2011. godine. Utvrđeno je da se
dobro poznata i široko rasprosproračun izvršava prema planu.
tranjena upravo zbog uštede na
Vijećnici na nisu imali primjedbi
troškovima oglašavanja. Predte je Izvješće usvojeno jednosjednik Upravnog vijeća dječjeg
glasno.
vrtića gospodin Kovačević svoju
diskusiju je završio konstataciNakon toga su razmatrane 2.
jom da se na oglas javila samo
izmjene i dopune Proračuna
dosadašnja ravnateljica Vlasta
Općine Bistra za 2011. godinu.
Mešalić te da kandidatkinja
Utvrđeno je da se općinski
uživa nepodijeljenu podršku
proračun puni prema planu uz umjesto predloženih 7 može biti osnivača, djelatnika i Upravnog
nebitna odstupanja u pojedinim 30 dana. Odluka s ovom izmje- vijeća Dječjeg vrtića ‘Kapljica’.
proračunskim pozicijama. Za nom donesena je jednoglasno.
raspravu se nije javio nitko od
Nakon diskusije vijećnici su jedvijećnika te je i ta točka usvojena Zbog potrebe zapošljavanja noglasno izabrali Vlastu Mešalić
jednoglasno.
mlade i neiskusne osobe na za novu ravnateljicu Dječjeg
određeno vrijeme zbog zamjene vrtića ‘Kapljica’ u sljedećem
Vijećnici su također jednoglasno djelatnice koja odlazi na rodiljni četverogodišnjem mandatu.
18. sjednica općinskog vijeća
općine bistra
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Priredio Karlo Novosel, dipl.inž.građ.
Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine
broj 90/2011) u daljnjem tekstu Zakon, Općina Bistra
objavljuje
JAVNI
POZIV
svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih
ili rekonstruiranih zgrada na području Općine Bistra za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o
izvedenom stanju (zahtjeva za legalizaciju).Rok za
podnošenje zahtjeva je najkasnije do 31. prosinca
2012. godine.
Propuštanjem podnošenja zahtjeva do gore spomenutog roka, izlažete se riziku nemogućnosti priključenja
takve zgrade na komunalne vodne građevine, na
elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu,
nemogućnost obavljanja poslovne djelatnosti u nezakonitoj zgradi, nemogućnost evidentiranja zgrade u
katastarskom operatu, nemogućnost upisa u zemljišne
knjige, te nemogućnost prometa nezakonite zgrade i
zemljišta na kojem se ta zgrada nalazi.
Stupanjem na snagu ovog Zakona, određeni su uvjeti
i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.
Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova
zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen
bez odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje,
odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj
ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011.
godine, ako su do toga dana izvedeni:
- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se
može koristiti ili
- svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji,
zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili
bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i
smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim
planom koji je važio na dan stupanja na snagu ovog
Zakona.
Ozakonjenje se odnosi i na nezakonito izgrađenu zgradu koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na
čestici nije izgrađena u skladu sa Planom pod uvjetom
i u postupku propisanom ovim Zakonom. Nezakonito
izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja
o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
podnosi se nadležnom upravnom tijelu tj. Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Nova ulica
10, 10290 Zaprešić
Zahtjev se može predati neposredno u pisarnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Nova
ulica 10, 10290 Zaprešić ili preporučeno poštom. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici na navedenoj adresi.
Zahtjevu se prilaže:
1) geodetski elaborat za evidentiranje podataka o
zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda,
izrađen od ovlaštenog geodeta,
2) tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio
ovlašteni arhitekt,
3) dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke
otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom
inženjeru građevinarstva,
4) uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog
prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za nezakonito
izgrađene zgrade iz članka 5. stavak 1. podstavak 1. i
članka 17. stavak 4. Zakona ,
5) dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje
nezakonite izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz
zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima
pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).
o b av i j e s t i
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje
rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene
ili rekonstruirane zgrade
Iznimno, kada se u postupku izdanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice
spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se
nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice
prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu
se prilaže posebna geodetska podloga.
Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, ured
u Bistri ( zgrada ‘’Kulturni centar’’), Poljanica Bistranska,
Bistranska 98, u prizemlju utorkom i srijedom od 9:00
– 13:00 h .
Također, informacije se mogu dobiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bistra, na I. katu, osoba za
kontakt Karlo Novosel, dipl. inž. građ., svakim radnim
danom od 8:15 – 15:00.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
11
Obavijest
o b av i j e s t i
vlasnicima pasa
U prošlome smo broju objavili najvažnije
odredbe iz Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama koju je Općinsko
vijeće Općine Bistra donijelo na svojoj sjednici
od 16.12.2010. godine.
Ovom prilikom posebno ponavljamo da spomenuta Odluka vrlo precizno opisuje uvjete
na koji način je moguće držati pse na području
Općine Bistra. Podsjećamo sve vlasnike da
psa mogu držati nezavezanog isključivo u
ograđenom prostoru koji pas ne može nekontrolirano napustiti ili vezanog na lancu, s
time da su dužni na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa s natpisom „ČUVAJ SE PSA“, a za opasne pse s natpisom „OPASAN PAS“ .
Uvođenje dodatnih
noćnih autobusnih
linija
Od 01. srpnja 2011. godine Općina Bistra uvela je
dodatne noćne linije za prijevoz putnika na relaciji
Jarek Donji – Gornja Bistra u noćima od petka na
subotu i od subote na nedjelju. Na ovim linijama
prometuju mini-busevi tvrtke ‘Meštrović-prijevoz,
a vozni red je usklađen sa ZET-ovom autobusnom
linijom broj 172 – Črnomerec-Zaprešić.
Vozni red dodatnih noćnih linija je slijedeći:
1. Polasci iz Jarka Donjeg:
0,45 h
1,50 h
3,00 h
4,00 h
2. Polasci iz Gornje Bistre:
1,10 h
2,20 h
3,30 h
Za sve korisnike ZET-ovih pokaznih iskaznica prijevoz na ovim linijama je besplatan, a za one koji
nemaju ZET-ove pokaze cijena vožnje u jednom
smjeru iznosi 16,00 kn.
Općina Bistra obavještava vlasnike pasa i drugih kućnih ljubimaca da će tijekom mjeseca
listopada zajedno s Veterinarskom stanicom
Zaprešić kontinuirano provoditi kontrolu
pridržavaju li se vlasnici kućnih ljubimaca navedenih odredbi o držanju pasa.
Psi zatečeni u lutanju izvan za njihov boravak
predviđenih ograđenih prostora ili pušteni sa
lanca biti će uhvaćeni i otpremljeni u azil za
životinje.
Za pse kojima se utvrdi vlasnik, kazna i svi
troškovi postupka biti će naplaćeni od njihovih
vlasnika
12
Mjesec dana po uvođenju ovih linija Općina Bistra
je napravila analizu isplativosti ovih linija.
Utvrđeno je da linija koja prometuje u noći s
petka na subotu ima nedovoljan broj putnike te
je od 1. kolovoza linija ukinuta zbog nerentabilnosti. Linija koja prometuje u noći sa subote na
nedjelju voziti će do konca mjeseca rujna kada
će biti provedena analiza rentabilnosti i ove linije.
O eventualnim promjenama u rasporedu vožnje
ovih linija građani će biti na vrijeme obaviješteni
putem web stranice Općine Bistra.
OPĆINA BISTRA
Odbor za dodjelu
javnih priznanja
Klasa: 061-01/11-01/01
Urbroj: 238/02-02-11-01
Bistra, 22.9.2011.
Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Općine Bistra, Odbor Općinskog
vijeća za dodjelu javnih priznanja raspisuje
NAT J E ČAJ
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Bistra za 2011. godinu
I.
Zainteresirani građani, udruge, radna tijela i članovi Općinskog vijeća te druge pravne
osobe mogu podnijeti inicijativu ili obrazloženi prijedlog za dodjelu priznanja Općine.
II.
Ovom prigodom Općinskom odboru se mogu uputiti prijedlozi za slijedeća priznanja:
a)
Javna priznanja koja dodjeljuje Općinsko vijeće
-
godišnja nagrada Općine
-
nagrada Općine za životno djelo
-
proglašenje počasnim građaninom Općine Bistra
b)
Priznanja koja dodjeljuje Općinski načelnik:
-
povelja Općine Bistra
-
plaketa Općine Bistra
-
medalja Općine Bistra
-
zahvalnica
-
diploma.
III.
KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA:
-
godišnje nagrade Općine dodjeljuje se pojedincima ili skupinama za rezultate u radu
postignute u protekloj godini;
-
nagrade Općine Bistra za životno djelo dodjeljuju se građanima Općine Bistra koji su na
bilo koji način pridonijeli ili pridonose promidžbi Općine u širim državnim ili inozemnim okvirima, na promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa ili svih drugih
područja društvenog života;
-
počasnim građaninom može se proglasiti osoba zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine te za razvoj Općine;
-
povelje i plakete dodjeljuju se građanima i udrugama za uspjehe u poslovanju, za zasluge
u razvoju Općine, promicanje ugleda Općine i za unapređenje kvalitete življenja;
-
medalje, zahvalnice i diplome dodjeljuju se građanima i udrugama za postignute uzorne
rezultate u radu, za donatorstvo i djelovanje u promidžbi Općine te za uspjehe iz djelokruga
Općine.
IV.
Sva priznanja dodijeliti će se na proslavi Dana Općine, 03. prosinca 2011. godine.
V.
Prijedlozi se dostavljaju Odboru Općinskog vijeća za dodjelu javnih priznanja, Poljanica
Bistranska, Bistranska 98, najkasnije do 31. listopada 2011. godine.
VI. Dodatne obavijesti možete dobiti u pisarnici Općine Bistra ili na telefon 3390-039.
Predsjednik Odbora
Krešimir Gulić,v.r.
o b av i j e s t i
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
13
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
6. travnja 2011.
10. srpnja 2011.
Koncem ožujka prilazna cesta do vodospremnika je poprimila vidljive obrise jer su izbetonirani bočni potpornji - 10. srpnja prilazna cesta
je sasvim dobro utabana prolaskom mnogobrojnih vozila s materijalom do gradilišta, a uređeno je i korito obližnjeg potoka
6. travnja 2011.
10. srpnja 2011.
Početkom travnja betonirani su podzemni dijelovi vodospremnika - početkom srpnja na površini je ostao samo vanjski dio zgrade dok je
cjelokupan rezervoar i kontrolno-upravljački dio postrojenja prekriven zemljom
15. srpnja 2011.
14
22. srpnja 2011.
Sredinom srpnja u tijeku su bili završni zanatski radovi na uređenju prostorija vodospremnika i montaža mjerno-regulacijske opreme što
je dovršeno krajem istog mjeseca
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
od 400 m3 uskoro u funkciji
govoreći, izvori Medvednice su skromIzgradnja kvalitetne vodo- Općenito
nijeg kapaciteta, no mnogobrojni su i voda je
vodne infrastrukture jedan zdrava i kvalitetna.
je od prioriteta i najvećih Studija pokazuje isplativost ulaganja u
izvore uz uvjet izgradnje neophodkomunalnih zahvata koji medvedničke
nih vodnih objekata za racionalno gospodarenje
se trenutno provode u više izvorišnom vodom. Uvažavajući rezultate studije i
realne potrebe za vlastitom vodom, Općina Bistra
naselja Općine Bistra. Pored je 2010. godine pokrenula izgradnju vodospremkvalitetnog sustava distri- nika u Gornjoj Bistri iznad Škrlin-Batina.
bucije jednako važan je i Vlastitim sredstvima
sustav osiguranja dovoljnih
Iz vlastitih proračunskih sredstava otkupljeno je
količina vode.
zemljište, a u 2011. je nastavljeno s izgradnjom
Tekst i slike: Davorin Bažulić
novog vodospremnika kapaciteta 400 m3 opremljenog najmodernijom kontrolno-regulacijskom
opremom. Kapacitet novog vodospremnika jamči
dovoljnu količina vode i u sušnim razdobljima.
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
novi vodospremnik
Od sredine prošle godine na području Općine Bistra nema redukcija vode, što je osigurano izgradnjom vlastitog sustava kao i izradom ‘bypasa’ sa
zaprešićkim vodovodom.
Važnost raspolaganja dovoljnim količinama vode,
pogotovo posjedovanje vlastitih izvorišta, raste
iz dana u dan. Ovogodišnje vrućine samo su dodatan pokazatelj važnosti oslanjanja na vlastite
izvore.
Imamo li dovoljno vode?
Već na prvi pogled vidljivo je da na bistranskom
dijelu Medvednice ima dovoljno zaliha vode uostalom, kroz područje Općine Bistra protječu
potoci Bistra, Dedin, Drenovec, Dubovec, Golubinec, Kutinec, Novačak, Polane i Strmec. Sa svojih
11 kilometara ukupne dužine najduži, a i vodom
najbogatiji, je potok Bistra.
Ulažući stalan napor i velika novčana sredstva u
osiguranje opskrbe vodom iz vlastitih izvorišta,
Općina Bistra je tijekom 2010. godine putem
ovlaštene tvrtke, provela opsežno ispitivanje
rezervi vode i kapaciteta izvorišta na Medvednici
19. rujna 2011.
Vrijednost ovog objekta kreće se oko 4.000.000
kuna, a zajednički ga financiraju Općina Bistra i
poduzeće Hrvatske vode.
Ovaj kapitalni objekt bistranskog komunalnog
sustava je dovršen. Ugrađena je najmodernija
mjerno-regulacijska tehnika, uređen je okoliš,
zgrada je zatvorena i cjelokupni prostor objekta
je ograđen. Preostaju asfaltiranje pristupnog
puta te tehnički prijem pa je za očekivati da će
vodospremnik biti pušten u rad pod kraj rujna ili
početkom listopada.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
15
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Usporedo s osiguranjem izvorišnih kapaciteta na
području općine gradi se novi sustav distribucuje
vode.
Izgradnja nove
vodovodne mreže
U proteklih 4 godine izgrađeno je 20 km magistralnih i glavnih vodova nove vodovodne mreže.
Od planiranih 15,5 kilometara u 2011. godini do
sredine rujna je dovršeno nešto više od 5 kilometara nove ulične vodovodne mreže. Nova vodovodna mreža u potpunosti je dovršena u Ulici
Matije Gupca, Selskoj ulici, Ulici bana Jelačića i
Podgorskoj ulici u Novakima, u Sportskoj i Gajevoj
ulici u Donjoj Bistri uz izgrađen produžetak
Stubičkom ulicom prema Jakovlju, u ulici Franje
Gulića u Oborovu te u Severskoj ulici u Poljanici.
Na području općine tijekom ljeta se odvijala
intenzivna izgradnja infrastrukturnih objekata.
Tako je i s kanalizacijom
koja je ove godine dobila nove kilometre ulične
mreže, a izgrađeno je i pet
potpuno automatiziranih
prepumpnih stanica.
Najviše kvarova
u Oborovu
Razlog zašto je nakon radova u Severskoj ulici
mehanizacija premještena u Ulicu Franje Gulića u
Oborovu iz koje će se ponovo vratiti u Poljanicu je
vrlo jednostavan - upravo je u Ulici Franje Gulića
posljednjih godina bilo najviše kvarova.
Radovi će biti nastavljeni na izgradnji vodovodne
mreže u Omladinskoj ulici u Poljanici. Kako je
ovog ljeta u Omladinskoj ulici izgrađena kanalizacijska mreža, nakon igradnje vodovodne mreže
ova ulica će biti asfaltirana i u potpunosti uređena.
16
Ove godine za izgradnju vodovodne mreže planirane su i Ribnička, Kružna i Ulica Zelengaj sa odvojcima u Gornjoj Bistri, Poljanička i Brezovečka u
Poljanici, Hrastinska, Brezinska i Novi put u Oborovu te Mokrička u Donjoj Bistri.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Ljetno gradilište kanalizacijske mreže u Podgorskoj ulici
napreduje prema planu
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Tijekom ljetnih mjeseci dovršena je Izgradnja
glavnog kanalizacijskog kolektora u Podgorskoj ulici u Novakima od njenog križanja sa
Stubičkom ulicom do Molbica u Poljanici te
dionica u Selskoj ulici u Novakima. Za ove radove utrošeno je oko 11.000.000 kuna.
Na red došle i ‘manje’ ulice
Stanovnike Bistre posebno može veseliti
činjenica da su na red za ‘kopanje’ došle i pojedine ‘manje’ ulice.
Tako su ovih dana dovršeni radovi na izgradnji
kanalizacije u Omladinskoj ulici u Poljanici, a
slijedi i izgradnja vodovodne mreže u ovoj uliGlavni kolektor
ci. Nakon dovršetka svih radova, Omladinska
i do 6 m ispod površine
ulica će - na veselje svih svojih stanovnika koji
se ovih dana guše u prašini kada god prođe
U tijeku je izgradnja dionica Stubičke ulice neko vozilo - dobiti asfaltni pokrivač, nogood Peščenke do Kranjčića koja je jedna od stup i rubnjake u cijeloj svojoj dužini.
zahtjevnijih jer je na tome dijelu kolektor
potrebno položiti izuzetno duboko, na po- Pored izgradnje ulične mreže izgrađeno je i 5
jedinim mjestima i do 6 metara ispod razine prepumpnih stanica od čega su tri u Krapinsprometnice. Prema očekivanjima radovi na koj ulici u Donjoj Bistri te još jedna u Donjoj
ovoj dionici trebali bi biti dovršeni do početka Bistri na zavoju između pošte i centra naselja
listopada, nakon čega se planira izvođenje i jedna na ulazu u Gornju Bistru gledajući iz
kućnih priključaka u ulicama u kojima je ko- pravca Poljanice.
munalna infrastruktura dovršena. Radi se o
oko 220 kućnih priključaka nakon čega će
ulice s izvedenem priključcima biti sanirane.
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
kanalizacija
novi projekti
Dovršena je projektna dokumentacija za izgradnju novih 5
kilometara kanalizacijske mreže,
a slijedi ishođenje lokacijske
i građevinske dozvole nakon
čega će - već ove godine, ukoliko
to dozvole vremenske prilike početi radovi.
Projektnom dokumentacijom
predviđena je izgradnja dionica koje imaju gravitacijski pad
odnosno nastavak izgradnje
kanalizacijske mreže u Podgorskoj ulici od Molbica do njenog
križanja s Bistranskom ulicom te
Brezovečke, Poljaničke, Severske
i Drenovečke ulice u Poljanici.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
17
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Vodotokovi
uređenje korita potoka polane
Nakon što je prethodnih godina uređivan
dio potoka bliži Podgorskoj ulici, na red je
došao i donji dio
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Potok Polane koji izvire na padini Medvednice
nešto ispod njenog hrpta na oko 700 m n/v protiče
kroz središnji dio naseljem Poljanica dijeleći ga na
podjednake dijelove.
Tijekom godine protok mu izrazito varira i jako
ovisi o količini padalina. I dok pod kraj ljeta -u
godinama kao što je bila ova - skoro presušuje, u
kasnu jesen i rano proljeće često se razgoropadi i
ugrožava materijalna dobra u blizini svojeg korita.
Posljednjih godina Općina Bistra je uložila znatna
sredstva u regulaciju i uređenje korita potoka u
višem dijelu uz Podgorsku i Potočnu ulicu.
totinjak metara. Korito potoka je obloženo betonskom i kamenom oblogom što se i u gornjem
dijelu pokazalo dobrim rješenjem protiv erozije
obala potoka.
Zemljani nasip uz korito potoka Polane kod dječjeg vrtića i osonvne škole
18
Ove godine na red je došlo uređenje donjeg dijela,
od mosta u Omladinskoj ulici do ulice Pešćenka.
U ovome dijelu smještena su i dva važna objekta
koji vode brigu o bistranskoj mladosti. To su Dječji
vrtić ‘Kapljica’ i Osnovna škola Bistra čija zemljišta
se prostiru upravo do korita potoka. Zato je ove
godine uređen i taj dio potoka u duljini od trisGLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Istovremeno brzina toka potoka je umanjena
denivelacijom dna potoka.
Radi zaštite okolnog terena kod Dječjeg vrtića
‘Kapljica’ i Osnovne škole Bistra izgrađen je zemljani nasip, oko 2 metra viši od okolnog terena i
dugačak oko 200 metara.
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
sigurnost
prije svega
Dovršetkom radova na izgradnji komunalne infrastrukture u Gornjoj Bistri,
Bistranska ulica je od Područne škole
do okretišta autobusa u Gornjoj Bistri
asfaltirana, opremljena usporivačima
prometa te je postavljena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija.
Koncem rujna usporivačima prometa te
odgovarajućom signalizacijom opremljeno je i najopasnije bistransko križanje
- ono Bistranske ulice s Ulicom Franje
Gulića i Podgorskom.
1
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Na području Bistranske ulice u njenom dijelu
koji prolazi Gornjom Bistrom komunalna infrastruktura - voda, kanalizacija, DTK instalacija, nogostup - je dovršena u cijelosti.
Asfaltiranje u dva dijela
2
Tijekom mjeseca srpnja djelatnici Županijske uprave za ceste su asfaltirali dio Bistranske ulice od
okretišta autobusa do područne škole u Gornjoj
Bistri dok će ostatak prometnice biti dovršen u rujnu. Na dijelu prometnice ispred Područne škole su
izgrađeni usporivači prometa (‘ležeći policajci’), a
cijelom dužinom postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija.
Sredinom rujna mjeseca usporivači prometa i
odgovarajuća signalizacija su postavljeni i na vrlo prometnom - križanju Bistranske ulice s Ulicom Franje Gulića i Podgorskom ulicom.
3
Kako bi se izbjegla praksa nekih vozača da nesmanjenom brzinom voze između usporivača prometa, na obje lokacije su sredinom prometnice
montirani stupići koji to spriječavaju.
Slika 1. - posebna pozornost posvećena je sigurnosti prometa pa su na dionici kod područne škole u Gornjoj Bistri
postavljeni novi ‘ležeći policajci’
Slika 2 - Bistranska ulica kod škole u Gornjoj Bistri
Slika 3 - Bistranskom ulicom od područne škole do okretišta
autobusa u Gornjoj bistri izgrađen je nogostup
Slika 4 - pored usporivača prometa postavljeni su stupići koji
spriječavaju vožnju između njih
4
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
19
vijesti
6.9.2011.
15.9.2011.
obavijest
vinogradarima
dovršeno dječje
igralište u bukovju
Proizvođači grožđa koji kane prodavati grožđe berbe
2011. moraju ishoditi Rješenje o stavljanju grožđa u
promet, a presliku tog rješenja kupac mora imati kod
sebe kao dokaz za inspekciju i policiju.
Pod kraj ljeta dovršeno je dječje igralište u Bukovju
kod križanja Stubičke ulice s ulicom Kranjčići.
Igralište je funkcionalno podijeljeno u dva dijela.
Za izdavanje Rješenja za grožđe sa Samoborskog
vinogorja nadležna je djelatnica Zavoda za Vinogradarstvo i vinarstvo, Irena Majcenović, sa sjedištem u
Jastrebarskom, Trg Zrinskih-Frankopana 12 (Poljoprivredna stanica, tvrtka Agroteks, ured HPK, Javne
poljoprivredne savjetodavne službe), tel. 01/6270
632 ; 091/2220 541
Za dobivanje Rješenja za stavljanje u promet grožđa,
proizvođač grožđa se javlja u ispostavu HPK, Javne
poljoprivredne savjetodavne službe i donosi:
• kopiju Izvoda iz Vinogradarskog registra
• uzorak grožđa (3-4 grozda)
• 70,00 kuna državnog biljega
• JMBG
U dijelu bližem Stubičkoj ulici igralište ima asfaltirani teren za mali nogomet, opremljeno je metalnim golovima i ograđeno zaštitnom sportskom i
U ispostavi JPSS-e će potpisati Zahtjev za izdavanje žičanom mrežom.
traženog Rješenja i Evidenciju o proizvodnji. Prikazom
navedene dokumentacije proizvođač grožđa odmah
dobiva Rješenje.
Prodajom grožđa proizvođač kupcu daje presliku
Rješenja, kao dokument za pravdanje podrijetla
grožđa.
Zahtjev za dobivanje Rješenja za stavljanje u promet grožđa može podnijeti svaki proizvođač grožđa
upisan u Vinogradarski registar (nekadašnji Upisnik
proizvođača grožđa, vina i voćnih vina), a Rješenje se
ne može izdati za grožđe sa manje od 64°Oe ili 13,26 %
šećera mjereno po Babo-u.
Rješenje ne trebaju proizvođači grožđa-kooperanti
koji su ugovorno vezani uz neki pravni subjekt (zadrugu, vinariju), ali svi koji grožđe voze na preradu (pa i u
vlastiti podrum), trebaju sa sobom imati kopiju Izvoda
iz Vinogradarskog registra.
20
Drugi dio igrališta namijenjen je manjoj djeci i
roditeljima u njihovoj pratnji.
Pažnja: Izvod iz Vinogradarskog registra nije isto što i
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava! Nije dovoljno
imati samo „zelenu karticu“, nego i spomenuti Izvod,
koji se dobiva u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju tj. u njihovim Regionalnim
uredima.
Ovaj dio igrališta posut je sitnim šljunkom na kojem su montirane sprave za igranje manje djece
(ljuljačka, vrtuljak, tobogan i klackalica), dok su
uz rub igrališta postavljenje tri parkovne klupe za
sjedenje te koševi za otpatke s pepeljarama. I ovaj
dio igrališta je ograđen žičanom ogradom.
Za sve dodatne informacije nazovite ured JPSS-e na
tel. 01/3392 438 ili mob. 091/4882 830.
Piredio: Joško Bubalo
Izgradnjom ovog igrališta i Bukovje je dobilo prostor gdje i djeca i roditelji mogu ugodno i sigurno
boraviti na svježem zraku.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Sastanak vodstva Općine
s Mjesnim odborima
Glavna tema sastanka održanog 22. rujna bila
je uputiti vijeća mjesnih odbora u izradu plana
malih komunalnih akcija tijekom iduće godine te
kako će najlakše i najkvalitetnije planirati i gospodariti sredstvima kojima raspolažu
Tekst: Davorin Bažulić
Slika: Dražen mufić
Radni sastanak vijećnika mjesnih odbora naselja s područja
Općine Bistra s načelnikom
općine i njegovim najbližim suradnicima je uobičajena praksa
u Bistri
Uz načelnika Krešimira Gulića
sastanku su nazočili njegov zamjenik Darko Sever Šeni i direktor
Komunalnog gospodarstva Bistra Danijel Tadić sa suradnicima.
Od 130.000 do
400.000 kuna godišnje
Glavna tema sastanka bila je informiranje članova vijeća mjesnih odbora o načinu izrade plana
malih komunalnih akcija za
iduću godinu i uputiti vijećnike
kako će najlakše i najkvalitetnije
planirati i gospodariti sredstvima kojima raspolažu.
A ta sredstva nisu zanemariva jer
vijeća mjesnih odbora raspolažu
cjelokupnom komunalnom naknadom iz njihovih mjesta te s dodatnih 450 kuna po domaćinstvu.
Jednostavna računica kaže da
mjesni odbori - ovisno o svakom
pojedinom naselju - godišnje
raspolažu iznosima u rasponu od
130.000 do 400.000 kuna .
Pojačana naplata
komunalne naknade
Tijekom sastanka načelnik Gulić
je ukazao vijećnicima mjesnih
odbora na važnost redovitog
uplaćivanja komunalne naknade jer je to važan dio u financiranju aktivnosti mjesnih odbora. Načelnik je najavio i akciju
pojačane naplate komunalne naknade kao nužno sredstvo koje
osigurava funkcioniranje cijelog
sustava.
ti i kontrola zapuštenih parcela te
da i oni mogu i moraju utjecati na
svijest svojih sumještana.
Redukcija broja
autobusnih linija
Obrazložio je Gulić i neke promjene, posebno one na polju javnog prijevoza. Naglasio je kako
Općina želi osigurati kvalitetnu
povezanost s gradom Zagrebom
tijekom svih 24 sata, no naglasio je i to da si pretjerani luksuz
Općina više neće moći dozvoliti.
ViJESTI
26.9.2011.
Načelnik je podsjetio da je Općina
Bistra tijekom ljeta uvela petkom i
subotom noćne autobusne linije.
Na žalost, svi pokazatelji upućuju
na potpunu neiskorištenost tih
linija pa je njihov red vožnje već
reduciran, a biti će reducirane i
one dnevne linije koje jednostavno nemaju isplativi broj putnika. Istovremeno, svakodnevno
u općinu stižu zahtjevi za neke
dodatne linije, no uglavnom se
radi o neisplativim linijama jer bi
se njima vozio jedan ili dva putnika. Načelnik je naglasio kako
je svjestan da se autobusom još
uvijek voze učenici, umirovljenici
te nešto ženskog stanovništva i
naglasio da te linije nisu sporne
pa će i nadalje prometovati, no
sporne su linije kojima se redovito iz dana u dan voze jedan ili dva
putnika.
- Tko se od vas vozi autobusom?, na koncu je upitao Gulić, a
nitko od tridesetak nazočnih nije
digao ruku.
Dio sastanka posvećen je projektima koji se vode na području
općine, a jedan od najvećih je
izgradnja kanalizacije. Cijena
priključka još nije poznata, a ovisi
o realizaciji sredstava u iznosu
od 44.000.000 € iz pretprisU kontekstu izrečenog načelnik je tupnih fondova EU za koje su se
informirao je vijećnike mjes-nih zajednički kandidirali Bistra, Brdoodbora da će se pojačano provodi- vec i Zaprešić.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
21
P R I Z N A NJ A
Krešimir Gulić
dobitnik povelje Zagrebačke županije
U nazočnosti predsjednika Republike Hrvatske
Ive Josipovića, potpredsjednika Vlade RH
Božidara Pankretića i ministara Đure Popijača i
Damira Bajsa svečanom je sjednicom proslavljen Dan Zagrebačke županije, 17. srpnja.
Priredio: Davorin Bažulić / Foto: Dražen Kopač (Županijska kronika)
Tom prilikom dodijeljena su
priznanja najistaknutijim pojedincima i organizacijama.
Počasnom
građankom
Zagrebačke županije posthumno
je proglašena operna primadona
Milka Trnina.
Nagrada za životno djelo
dodijeljena je mr. sc. Stjepanu
Kožiću, županu Zagrebačke
županije.
Povelje Zagrebačke županije
dodijeljene su Anđeli Cirkveni,
načelnici Općine Pušća, Krešimiru
Guliću, načelniku Općine Bistra,
Krunoslavu Markovinoviću, saborskom zastupniku i Ivicu ŠafarićuNinji, hrvatskom branitelju.
22
Predanost i
nevjerojatna radna
energija
U
obrazloženju
priznanja
Krešimiru Guliću navodi se:
‘Zaslugom Krešimira Gulića, kojemu su građani na izborima dali
povjerenje pet puta za redom,
Bistra se od male zajednice razvila u općinu poželjnu za život, a
broj stanovnika se kontinuirano
povećava. Općina, zbog pogodnosti koje pruža, postaje zanimljiva i brojnim poduzetnicima.
Posebno bogatstvo općine su
njezine udruge, njih 27, u kojima je aktivno oko tisuću osoba
Krešimir Gulić u društvu s Damirom Mikuljanom, predsjednikom Skupštine
Zagrebačke županije i Stjepanom Kožićem, županom Zagrebačke županije
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
raznih dobnih skupina, a upravo
zahvaljujući načelniku Guliću
ovim su udrugama osigurani izvrsni uvjeti za rad i djelovanje,
kao i neophodna financijska
podrška.
Gulić je inicirao i proveo niz projekata, poput gradnje novoga
groblja, adaptacije društvenih
domova, gradnje, odnosno
uređenja zgrade Kulturnog centra, asfaltiranja cesta, gradnje
plinske infrastrukture, vodovoda i kanalizacije, osnivanja Komunalnog poduzeća, uređenja
poduzetničke zone za ekološki
prihvatljivu industriju ...
Njegova predanost radu, nevjerojatna energija, njegov nastup i način ophođenja, karakter
i moralnost vidljivi su svakom
stanovniku općine Bistra.”
Zamoljen da ukratko komentira
nagradu koju je primio, načelnik
Gulić je rekao:
- Raduje me ovo priznanje jer pokazuje da i drugi, osim stanovnika
Bistre, vide koliko Bistra u svakom
pogledu iz dana u dan napreduje. Drago mi je i zbog toga što
smo u mnogima od aktivnosti
koje s spominju u obrazloženju
nagrade bili prvi u okolini, a u nekima smo bili ili još uvijek jesmo i
prvi i jedini u Hrvatskoj. Kao dobar primjer za ovo može poslužiti
nedavna izgradnja optičke mreže
kojom je naša općina potpuno
pokrivena, a čime su posebno
zadovoljni pripadnici mlađe,
tehnički i tehnološki osviještene
generacije. Vremena nisu laka,
ali ćemo ustrajati na tome da
mlađima u nasljeđe ostavimo za
život bolju, razvijenu, naprednu i
ekološki čistu Bistru.
Priča ima kraj
Glas Bistre: I ovog ljeta u Bistri se gradilo na
sve strane kao da kriza i nije baš toliko velika ...
Krešimir Gulić: Kriza postoji, ali štošta se može
učiniti razumnim gospodarenjem i korištenjem
resursa. Dati ću vam primjer. Pored ostaloga ovog
ljeta mogli ste vidjeti mehanizaciju i ljude Komunalnog gospodarstva Bistra na zemljanim radovima u Krapinskoj ulici. Oni su izvodili radove na
drugoj fazi plinofikacije u tome dijelu. Time je ovaj
energent doveden do završetka poslovne zone
Bistra Sjever. Prema projektantskom troškovniku
predviđena cijena ovih radova iznosila je 620.000
kuna, a korištenjem vlastitog poduzeća ove radove uspjeli smo sami dovršiti za ukupnu cijenu
od 250.000 kuna.
Glas Bistre: Kako riješiti naplatu stavki za koje
ste rekli da se u proračunu pune slabije?
Krešimir Gulić: Nedavnim izmjenama zakona dobili smo sredstvo kojim možemo neplatiše
prisiliti na izvršanje svojih obveza. Nažalost, tu
ćemo morati ići s tužbama i ovrhama na primanja dužnika. Da se razumijemo, niti ja osobno niti
Općina kao institucija nismo socijalno neosjetljivi,
ali svima treba jasno reći da nismo glupi ni mi ni
velika većina onih koji svoje obveze redovno podmiruju. Među dužnicima se nalazi oko 250 onih
koje po redovitim primanjima nikako ne možete
svrstati ni u koju od socijalnih kategorija.
Glas Bistre: Gdje još vidite problem?
Krešimir Gulić: Jedan od izraženih problema
su zapuštene parcele. Odnosno, već spomenutim
izmjenama zakona to više nije nerješiv problem.
Naime, zakon i naša Odluka o komunalnom redu
kažu da su svi vlasnici dužni sve svoje parcele koje
se nalaze u krugu od 300 m od naseljenog objekta
držati urednima. O tome smo u nekoliko navrata
pisali i u Glasu Bistre. Značajan dio mještana Bistre se odazvao našim pozivima i počistio svoja
zemljišta. Oni koji to nisu ispoštovali, već su dobilli
opomene komunalnog redara. Sljedeći naš korak,
potpuno utemeljen na zakonskim odredbama,
biti će čišćenje tih parcela što će obaviti djelatnici našeg Komunalnog gospodarstva nakon
čega ćemo vlasnicima ispostaviti račun i kaznu.
I te troškove možemo naplatiti ovrhom s računa
dužnika, a kada to nije moguće zakon dopušta
stavljanje zabrane prodaje na takve parcele do
podmirenja svih tereta.
Glas Bistre: Obzirom da o intenzivnoj komunalnoj izgradnji pišemo na prethodnim stranicama časopisa, a puno je rečeno i u obrazloženju
vrijedne nagrade koju ste upravo primili, prokomentirajmo malo i druge teme. Ovih dana Bukovje je dobilo dječje igralište.
Krešimir Gulić: Izgradnjom dječjeg igrališta u
Bukovju postigli smo to da baš sva naselja u općini
imaju barem jedno uređeno dječje igralište. U
uređenje igrališta u Bukovju utrošeno je ukupno
oko 120.000 kuna pri čemu je najveći dio vezan uz
sprave za igranje djece. U urbanoj i za život ugodnoj sredini kakva želimo da Bistra bude mora biti
takovih mjesta gdje će djeca i roditelji ugodno i
sigurno boraviti na otvorenom. S igralištem u Bukovju nećemo stati nego ćemo igrališta izgraditi i
u gusto naseljeneim dijelovima koji su udaljeni od
postojećih igrališta. Tako smo već otkupili zemlju
za dva nova igrališta. Prva parcela plaćena 5.827 kn
je u Ulici Mirka Štreka, a drugu u Lešnjakima platili smo 12.251 kn. Sva zemlja, iako se djelomično Glas Bistre: Završimo ovaj prigodni razgovor
radi i o građevinskom zemljištu, plaćena je 20 € za najavom nečeg lijepog.
četvorni hvat.
Krešimir Gulić: Konačno, nakon 40 godina,
Osnovna škola Bistra je ‘svoja na svome’. Do prije
Glas Bistre: Sve spomenute aktivnosti finan- kratkog vremena zemljište na kome se nalazi osciraju se iz općinskog proračuna. Znači li to da se
novna škola nije bilo pravno riješeno. Zahvaljujući
on puni prema očekivanjima?
trudu djelatnika našeg Jedinstvenog upravnog
Krešimir Gulić: Da, proračun se u cjelini puni
odjela odnedavno je situacija rasčišćena. U prvoj
kako smo to i planirali iako postoje razlike po pojefazi je izvršena uknjižba zemljišta na Općinu Bisdinim njegovim pozicijama. Uočljivo je da se stavka plaćanja vode i komunalne naknade puni slabije tra koja je, nakon toga, zemljište darovala školi.
od očekivanog dok se na primjer stavka poreza na Neriješena situacija je glavni razlog zastoja u pripromet nekretninama puni bolje od očekivanog. premnim radovima za proširenje škole. U tijeku
Razlog je prvenstveno u tome što tvrtka ‘Eksedra’ je izdavanje lokacijske dozvole i izrada glavnog
s kojom smo ušli u izgradnju poslovne zone sada projekta. U svrhu izmjena u glavnom projektu
pravno provodi mnoge od prethodno sklopljenih Općinsko vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici
kupoprodajnih ugovora pri čemu plaća i taj porez. školi namijenilo dodatnih 70.000 kuna.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
P R I Z N A NJ A
Racionalno gospodarenje
23
vijesti
28.5.2011.
Štefanija i Josip Lisec
obilježili zlatni pir
samostalna izložba
u općinskoj knjižnici
Tekst i slika: Darko Slukan
Tijekom ljetnih mjeseci u
Općinskoj knjižnici Bistra bila je
postavljena samostalna izložba
slika
zagrebačke
slikarice
Blaženke Pleše.
U subotu 28. svibnja svečanom
misom u Župnoj crkvi Svetoga
Nikole u Poljanici Štefanija i
Josip Lisec, nakon pedeset
godina zajedničkog bračnog
života, obnovili su svoj
ženidbeni zavjet.
daleke 1954. godine, u početku
kao natjecatelj, a potom kao
sudac i obnašatelj raznovrsnih
funkcija u hrvačkom sportu.
Nakon zagrebačke Lokomotive, hrvačku aktivnost Josip
nastavlja u Bistri, gdje 1994.
osniva Školu hrvanja a potom i Hrvački klub ‘Bistra’, te
postaje njezinim trenerom i
predsjednikom. Kako to Josip
sam naglašava sve to vrijeme
njegova supruga Štefanija,
čije poznanstvo također datira
iz hrvačkog svijeta, nije samo
njegova životna već i sportska
pratilja, neumorno radeći kao
natjecatelj, sudac i njegova desna ruka i stalna
promotor hrvačkog logistička potpora.
Vjenčali su se 27. svibnja 1961.
godine u tadašnjoj Općini
Medveščak i u crkvi Svetoga
Jurja u Svetom Đurđu kod Ludbrega. Veći dio svojega života
proveli su radeći u Zagrebu,
dok se odlaskom u mirovinu
1992. godine nastanjuju u Bistranskoj Poljanici, Josipovom
rodnom mjestu.
sporta
24
blaženka pleše -
Svoj zajednički život, osim u
stvaranju i podizanju obitelji,
koju čine sin Mario, kćer Maja
i dvije unuke, obitelj Lisec provodi vezano uz hrvački sport,
kojim se „naš Joža“ bavi još od
GLAS BISTRE
Slikarica je rođena u Slavonskom Brodu gdje je maturirala u
Općoj gimnaziji. U Zagrebu je
studirala arhitekturu i sve više
se posvećivala svojoj istinskoj
ljubavi - slikarstvu.
Kritičar kaže: ‘U osebujnom
likovnom izrazu (Blaženka) slika
krajolike, dotiče karakter osoba
u portretiranju, usmjerava pogled na vidike koji odvode u dubinu i daljinu, uklanja prijetnje
realnog da pitanjem smisla snaži
i testira sebe i promatrača.’
Štefanija i Josip svoju zlatnu
obljetnicu prigodno su proslavili u krugu najbliže obitelji i
prijatelja, na čemu im i mi, kao
njihovi sumještani, prijatelji Slikarica nalazi u prirodi trajni izi sportski suradnici, iskreno vor inspiracije, a do sada je imala
desetak samostalnih izlaganja.
čestitamo.
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Nogometnu sezonu proljeće 2011. u NK Bistra će
pamtiti po sjajnim dostignućima svih uzrasta.
Premalo je prostora za detaljan prikaz svih uspjeha pa pored uspjeha u prvenstvenim ligaškim
natjecanjima izdvojimo samo nekoliko odličnih
nastupa i trofeja koje su osvojili razni uzrasti kluba.
igrača te su neke utakmice igrali
bez zamjene, a neke čak i sa po
dva igrača manje. Naravno, usPioniri osvojili
pjeh je plod velikog zalaganja
Kup NS Zaprešić
igrača kako juniora, tako i kadeta, koji su često igrali za stariji
U utakmici odigranoj 10. lipnja uzrast čime su također doprin2011. pioniri NK Bistra osvojili ijeli ovom sjajnom rezultatu te
su kup NS Zaprešić, svladavši u trenera Gorana Kušeca Zizy-ja i
finalu momčad NK Laduč rezul- Stjepana Žagmeštra.
tatom 2:0.
Priredili: Marinko tirić & Davorin bažulić
klub zaprešićkog nogometnog
središta. Bistra je povela nakon
lijepe akcije Poljskog čiji udarac
je zaustavila greda, a odbijenu
loptu Čekić je elegantno pospremio u gostujuću mrežu. Tijekom
prvog dijela gosti su još i nešto
odigrali, ali ono malo (polu)prilika sigurno je zaustavio odlični
vratar Staniša pa se na poluvrijeme otišlo sa prednosti Bistre
1:0. Na samom početku drugog
dijela gosti kreću malo odlučnije
i uspijevaju izjednačiti rezultat,
ali to je bilo i sve što su pokazali.
ViJESTI
uspješna sezona svih selekcija
bistranskih nogometaša
Pogodak gostiju kao da je dao
dodatnu snagu igračima Bistre čija je igra plijenila lijepim
kombinacijama,
zalaganjem
igrača, izuzetnom korektnošću i
efikasnošću te je do kraja utakmice rezultirala potpunim rezultatskim potopom gostiju.
Velikom zalaganjem i lijepom
igrom Bistrini pioniri u potpunosti su nadigrali i zasluženo pobijedili vršnjake iz Laduča. Nakon utakmice pobjednički pehar
kapetanu ekipe Radiću predao
je Zoran Družanović,predsjednik
nogometnog središta Zaprešić.
Ekipu pionira NK Bistra uspješno
je vodio trener Žagmeštar.
Juniori izborili
plasman u II. HNL
Prethodno već osigurani naslov
prvaka juniori su 7. lipnja u posljednoj utakmici trebali potvrditi dobrom igrom i pobjedom
pa da slavlje poslije utakmice
bude još veće. Malo su to shvatili
preozbiljno pa su u potpunosti
“razbili“ dečke iz Novske zabivši
im čak 10 zgoditaka i time samo
potvrdili već osigurani naslov prvaka i dobru igru tijekom cijele
sezone. Uspjeh je tim veći jer su
od početka polusezone ekipu
pratile brojne ozljede glavnih
Tom prilikom posebno se istaknuo nezaustavljivi Tomislav
Sastić koji je s dva brza pogotka
načeo goste koji tada totalno
Sjajnom igrom nogometaši padaju u igri. Lijepoj predstavi
Bistre su 2. lipnja više nego svoj doprinos je dao i Mamić
zasluženo osvojili Kup nogomet- kada je odličnim volej udarcem
nog središta Zaprešić pobijedivši sa ruba šesnesterca postigao
u finalnoj utakmici ekipu NK eurogol kakav se viđa samo na
‘Savski Marof’ rezultatom 6:1. tv-u i rezultat digao na 4:1. Do
Igrači Bistre su se nametnuli od kraja utakmice razigrani Sastić
prve minute i potvrdili i dokaza- je postigao još dva zgoditka te
la da je NK Bistra najbolji i najjači postavio konačni rezultat.
Seniori osvojili
Kup NS Zaprešić
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
25
vijesti
19.6.2011.
ANDRIJA MIKULJAN, DRŽAVNI KADETSKI PRVAK
Kako državni prvaci proživljavaju svoja natjecanja i što osjećaju nakon objave rezultata
pročitajte iz pera jednoga od njih, Andrije Mikuljana, državnog kadetskog prvaka u malokalibarskoj pušci - disciplina trostav
Tekst i slika: Andrija Mikuljan
Počinjala je nova takmičarska sezona u streljaštvu i s njome su dolazili
novi izazovi.
Prvo natjecanje u novoj sezoni je
bilo 26.02.2011. godine - Prvenstvo
Zagreba u serijskoj zračnoj pušci za
kadete gdje sam osvojio 1. mjesto i
time postao prvak Zagreba.
Nakon toga došlo je Prvenstvo
Hrvatske u serijskoj zračnoj pušci
za kadete koje se organiziralo na
strelištu Pampas u Osijeku. Na tom
prvenstvu sam završio na osamnaestom mjestu od 110 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Ujedno to mi je
najlošiji rezultat ove godine s kojim
nisam zadovoljan jer sam prošle
godine upravo na tom natjecanju
postao viceprvak Hrvatske.
Treninzi su se odvijali cijeli tjedan
uključujući sve subote i nedjelje.
Napokon je došlo i Prvenstvo
Hrvatske u malokalibarskoj pušci za
kadete koje se odvijalo 18. i 19. 06.
2011. godine u Rijeci. Rano ujutro
krenuli smo u Rijeku. Kada smo stigli u Rijeku razgledao sam streljanu
i počeo se pripremati za natjecanje.
Prvi dan natjecanja natjecali smo
se u disciplini trostav. Ukupno je na
tom natjecanju nastupilo dvadesetak najboljih strijelaca iz cijele
Hrvatske.
26
Nakon prvenstva Zagreba uslijedilo
je niz mukotrpnih treninga potrebnih za pripremu za Prvenstvo
Hrvatske u malokalibarskoj pušci.
GLAS BISTRE
Kada sam se popeo na postolje bio
sam izuzetno sretan što sam postao
Prvakom Hrvatske i što državno zlato nosim u Bistru.
Drugi dan natjecanja natjecalo se u
gađanju malokalibarskom puškom
iz ležećeg stava. Pucao sam u trećoj,
posljednjoj grupi. Još uvijek sam
bio pod utjecajem jučerašnje pobjede i kada sam se počeo pripremati mislio sam kako ću lako pobijediti
i drugi dan natjecanja.
Nažalost, prevario sam se. Nakon
završene prve serije shvatio sam da
negdje griješim i da pogodci nisu
završili gdje sam ja očekivao. Kada
sam u drugoj seriji počeo gađati
s više koncentracije, postizao sam
preciznije pogotke i bolje rezultate.
Zbog lošijih rezultata u prvoj seriji
nisam mislio da ću ući u finale, ali
sam ipak ušao u finale.
Poslije završene sezone sa zračnom
puškom počeo sam trenirati sa
malokalibarskom puškom.
Uslijedilo je Prvenstvo Zagreba u
malokalibarskoj pušci za kadete
koje se odvijalo 04. 06. 2011. godine. Na prvenstvu se natjecalo u
disciplinama trostav i ležeći stav.
U disciplini trostav natjecatelji se
natječu pucajući malokalibarskom
puškom sa po 10 metaka u svakom
od tri stava - ležeći, stojeći i klečeći.
Na tom prvenstvu Zagreba u trostavu sam uvjerljivo osvojio 1.
mjesto te postao prvak Zagreba
dok sam u ležećem stavu osvojio 3.
mjesto.
drugoplasiranim. Ukupno sam
postigao 260 bodova i postizanje novog državnog rekorda mi
je ‘pobjeglo’ za dva boda budući
da državni rekord iznosi 261 bod.
Mojoj sreći nije bilo kraja jer sam
postao novi državni kadetski prvak
Hrvatske u malokalibarskoj pušci i
to u najtežoj disciplini – trostav.
Andrija Mikuljan
Nastupao sam u drugoj grupi. U meč
sam ušao s puno samopouzdanja.
Nakon dobro završenog osnovnog
meča, napeto smo iščekivali rezultate. Kada su stigli rezultati uslijedilo je veliko olakšanje jer sam vidio
da sam prvi na ljestvici i shvatio
da imam veliku bodovnu prednost
-27 bodova od meni po bodovima
najbližeg strijelca na ljestvici.
DRŽAVNI REKORD
IZMAKAO ZA 2 BODA
Uslijedio je finale u kojem sam još
i podigao bodovnu prednost nad
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Po završetku finala shvatio sam da
sam zauzeo četvrto mjesto i da mi
je treće mjesto „pobjeglo“ za svega
0,3 decimale. Iako sam završio kao
četvrti moja ekipa – Streljački klub
Zagreb Končar 1786 – zajedno
sa mnom osvojila je ekipno prvo
mjesto pa smo i u disciplini ležeći
stav ekipno osvojili zlato.
Godina 2011. donijela mi je
najvrednije rezultate u mojoj karijeri od svega tri godine treniranja
i natjecanja – državni sam prvak u
disciplini trostav za malokalibarsku pušku, a zlato sam osvojio u
malokalibarskoj pušci u Zagrebu i
serijskoj zračnoj pušci u Zagrebu te
sam time apsolutni kadetski prvak
Zagreba u zračnom i malokalibarskom oružju.
novi bistranski suvenir
Nakon što su prije točno dvije godine Bistrajnski potepuhi javnosti predstavili ‘Bistrajnski penez’
početkom lipnja članice Kulturnoumjetničkog društva ‘Bistra’ predstavile novi prigodni suvenir s
obilježjima Bistre.
8.8.2011.
Kardinal Bozanić u Bistri
Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi u
Gornjoj Bistri ovoga je ljeta jedanaesti puta po redu
ugostila talijanske volontere na ljetnom kampu u
parku dvorca Oršić.
Tekst i slike: Darko Slukan
Ove godine ljetni kamp je oku- izaslanika predsjednika Repubpio više od 200-tinjak talijanskih like Hrvatske Ive Josipovića
i talijanskog veleposlanika u
volontera.
Radi se o suveniru izrađenom od
drveta, veličine 5 x 5 cm izrezanim
u obliku srca s laserski ugraviranom
siluetom crkve Svetog Nikole i
općinskim grbom te tekstom ‘Bistra
zanavek’. Ispod siluete crkve u gornjem je redu tekst ‘CRKVA SVETOG
NIKOLE’, a ispod toga ‘sagrađena
1631. godine’. Sa stražnje strane suvenira je magnetić kojim se suvenir
pričvršćuje na metalnu podlogu.
O motivima koji su društvo potakli
na izradu ovog suvenira predsjednica društva Marija Bažulić kaže:
- Želeći prigodno obilježiti
ovogodišnje Dane Bistre, a
ujedno i namaknuti dio sredstava potreban za održavanje
dosadašnjeg visokog stupnja
aktivnosti, odlučili smo izraditi
jednostavan i svima dostupan
bistranski suvenir. Ujedno smo
željeli da bude jeftin, ekološki i
nikako ne vezan samo uz naše
društvo već u pravom smislu
riječi bistranski. Sudeći po
reakcijama u prvim danima
kako je magnetić predstavljen
javnosti u tome smo i uspjeli.
Magnetić po cijeni od 15 kn možete
naručiti kod Kulturno-umjetničkog
društva ‘Bistra’.
Već po ustaljenoj tradiciji za sve
sudionike kampa u parku bolnice održana je svečana sveta
misa, kojoj je ovom prilikom
nazočio i kardinal Josip Bozanić.
Hrvatskoj, kao i odaziv brojnih
svećenika zaprešićkoga kraja.
Po riječima ravnatelja bolnice
u Gornjoj Bistri doktora Željka
Ivana Weissa volonterski rad kao
O značaju aktivnosti volontiranja u razvoju civilnog društva
najbolje svjedoči posjeta kardinala Bozanića talijanskim volon-terima i samoj Dječjoj bolnici, kao i nazočnost događanju
i posjete ovakvih dužnosnika
Dječjoj bolnici u Bistri, od velikog su značaja za stotinjak
štićenika bolnice, a također i od
velike pomoći u radu osoblja
bolnice.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
ViJESTI
11. 6. 2011.
27
oš bistra • školska godina 2010./2011.
odlikaši
Učenica generacije - MIRNA MAJZEC
Sportašica generacije - SANDRA KUZMIĆ
Sportaš generacije - VILIM CVOK
1. a
Luka Antolović
Lana Ćaćić
David Gulić
Antonela Josipović
Tihana Markoljević
Ana Muhek
Valentina Miškić
Leo Prihistal
Maja Škrlin
Ana Tomić
Petra Tomić
1. b
Antonio Eršek
Helena Jedvaj
Ivan Penezić
Mateja Šešuk
Ema Šimek
Mario Škalić-Musija
Bruno Škrlin-Batina
Hrvoje Štrek
Petar Štrek
Moreno Švec
1. c
28
Nika Đurin
GLAS BISTRE
Emilija Maria Gillingham
Dominic Godec
Petra Gržanić
Lana Krečić
Anja Matovina
Filip Raguž
Erika Štipula
1. d
Laura Barišić
Leon Đurin
Matej Jelavić
Patrick Lobor
Matija Lukanić
Iva Martinović
Matea Novosel
Maja Stojić
Sara Valenčak
Hrvoje Zirdum
Nikola Zrinjski
2. a
Mia Brezak
Nikol Đurin
Terra Gulić
Damjan Jurak
Lucian Kereškenji
Petra Kober
Filip Lučak
Lana Lukanić
Fran Maljković
Mihaela Martinović
Luka Mučnjak
Anamarija Novosel
Patrik Pavković
Anina Poljak
Martina Rogina
Tihana Škreblin
Maja Škrlin
Tomislav Trogrlić
2. b
Albert Coha
Dora Čižmek
Josip Grgurić
Ines Jedvaj
Matej Jedvaj
Marija Kerep
Patricia Penezić
Robert Šendula
Dora Škreblin
Luka Štrek
Antonela Žiljak
2. c
Leon Bjelošević
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Josip Borovec
Tanja Križanec
Valentina Krklec
Dorotea Masnjak
Tomo Zekić
2. d
Anđelina Bedek
Adrian Bogdan
Petar Bogdan
Dominik Brčić
Ivan Eršek
Mihael Eršek
Ema Midžan
Lana Piculek
Juraj Poljak
Marija Radić
Andrija Savnik
Lucija Trlin
Leo Vodopija
Mihael Zrinščak
3. a
Alen Đurin
Timon Đurin
Sara Franz
Mateo Kipčić
Vanessa Križanić
Mateo Lovrić
David Mikić
Rea Minković
Dora Novosel
Laura Račić
Sven Winkler
3. b
Jurko Batina
Matej Borovec
David Glova
Margarita Hrlić
Filip Kirilenko
Jakov Kirilenko
Tena Kirilenko
Janja Kukec
Domagoj Matković
Tin Matek
Lucija Pucko
Matija Selimović
Lana šendula
Gabrijela Škrlin Batina
Antonio Štrek
Lorena Tišlar
Helena Vidović
Toni Kocjančić
4. d
5. d
Luka John Gillingham
Mislav Krznarić
Valentina Puzjak
Matea Škreblin
Eva Špiček
Sven Troha
Tina Zajec
Mihael Belušić
Sara Ćaćić
Nataša Eršek
Lidija Peršin
Marija Petrović
Patricia Piculek
Dorotea Savnik
Vanessa Savnik
Ivana Ščuric
Petar Tomić
Roberto Vucić
Ivan Vulić
Lucija Antolak
Emanuel Ivan Barišić
Viktoria Borovec
Dora Drviš
Ana Džoja
Lorena Đurin
Monika Eršek
Martina Gulić
Ivana Josipović
Antonio Peršin
Hana Vutmej
3. d
Ana-Marija Borovec
Jana Drviš
Antonio Gulić
Stella Kukolj
Lucija Lobor
Laura Petrović
Petar Piculek
Luka Prihistal
Tin Prihistal
Martin Šimunić
Tomislav Šimunić
Patrik Špoljar
Laura Tomac
Daniel Zorc
Filip Zorc
4. E
Daniel Bogdan
Katrin Bolfek
Tin Brezec
Ivan Brezović
Antonio Dražetić
Anamarija Fabijančić
Nika Ivanac
Tihana Parić
Karlo Pavetić
Matija Škreblin
Helena Škalić
Ana Škreblin
Jakov Špiček
6. d
Inga Geršak
Marino Gulić
Mateo Hanžek
Matea Mrkonjić
Ana Marija Šćuric
Ilijana Širić
7. a
6. a
Lucija Balunović
Matea Gulić
Natko Novosel
Ivana Pejakić
Irena Šapina
Janko Jagustović
Anja Kocjančić
Nikola Kukec
Josipa Lešnjak
Luka Mravunac
Anamarija Škreblin
ovogodišnji
uSPJESI UČENIKA
osnovne škole bistra
NA NATJECANJIMA
4. a
5. a
Lucija Brezak
Matej Djaković
Lana Eršek
Josipa Jurak
Renato Jurišić
Karlo-Stjepan Lukanić
Jelena Trogrlić
Dario Vuković
Luka Batina
Lorena Dašić
Jurica Eršek
Martina Kuzmić
Karla Ljubić
Leonarda Prša
Mario Škrlin
Iskra Šlosar
Filip Tišlar
Ivan Puzjak,
5. b
učenica 7. c razreda osvojila je 7.
mjesto na državnom natjecanju iz
4. b
Kristijan Horvatović
Marta Jagustović
Matija Jedvaj
Tomislav Jedvaj
Marko Kučko
Stjepan Lešnjak
Nikola Škrlin
Borna Škrlin-Batina
4. c
Martin Antolić
Andrej Belušić
Matea Car
Tin Globočnik
Ivona Gržanić
Daria Jakopićek
Matea Krečić
Ivana Majić
Edita Martinčić
Karla Šabalj
Hrvoje Špoljar
Marta Balunović
Lovro Jović
Jela Mandir
Ana Rogina
Antonio Škrlin
Melani Škrlin
Valentina Špoljar
Domagoj Tkalčević
Hrvoje Tkalčević
Leo Valenčak
učenik 5. c razreda osvojio je 12.
mjesto na državnom natjecanju iz
zemljopisa
(mentorica Valentina Katalinić)
Nikolina Martinčić,
kemije
(mentorica Milica Penezić)
6. b
Mia Škrlin-Batina
Patrick Vrban
Ivan Kučko
Tin Tibor Šimunić
Marija Žalac
5. c
6. c
Nika Draženović
Fran Faber
Dora Krznarić
Matija Martinčić
Sebastijan Martinčić
Zvonimir Medo
Viktor Poslončec
Ivan Puzjak
Dora Ščapec
Lea Špiček
Josip Bernardić
Dominik Blažun
Gabrijela Ivanko
Ivana Kunić
Jelena Kurjan
Vid Lacković
Patricija Pacak
Helena Petković
Ivan Pismarović
Nikolina Sokač
7. b
Mateo Dragun
Dominik Grizelj
Ivan Marinković
Tea Peršin
Monika Pranjić
Ivana Špoljar
Karla Vucić
Filip Vulić
7. c
Hrvoje Jurić
Dora Križnjak
Nikolina Martinčić
Mateja Mlinarić
Viktorija Rudman
Josipa Sokač
7. d
Ema Golać
Andrea Kodžoman
Andrija Mikuljan
Filip Sučić
Emma Škrlin
Juraj Zrinjski
Lucija Zrinjski
8. a
Lucija Bogdan
Jurica Derviš
Mirna Majzec
Karlo Nikolić
Ivan Šimunić
Karolina Vranješ
8. b
Marta Borovec
Vilim Cvok
Ana Gustović
Valentina Horvatović
Blaž Ivković
Lovro Jedvaj
Sandra Kuzmić
Monika Lešnjak
Antonija Selimović
Renato Štrek
Karolina Žiljak
8. c
Monika Hutinec
Ana Kavelj
Mihael Lakuš
Magdalena Martinčić
Dorian Pacak
Stella Pavlović
Andrija Petek
Karlo Pismarović
Stela Puklin
8. D
Tomislav Barišić
Jospi Culej
Marina Eršek
Sarah Gulić
Gabrijela Janković
Zrinka Pišonić
Matija Puzjak
Katarina Škalić
svim odlikašima i pohvaljenim učenicima iskreno čestitamo !
3. c
Klara Draženović
Ana Jurić
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
29
vaša pitanja i komentari
30
Tekst gospodina Juraka urednik je primio elektronskom poštom 11. lipnja ove godine.
Nakon provjere autetičnosti tekst objavljujemo u izvornom obliku bez intervencija
dopis čitatelja
odgovor načelnika
Svi u Bistri moraju misliti jednako
Pozorno sam pročitao dopis gospodina Juraka i
moram priznati da sam suglasan jedino s naputkom koji on daje čitateljima u prvoj rečenici teksta. Zaista treba dobro razmisliti kako bi se iz svega
što je napisano moglo zaključiti što je autor ovog
pisma htio reći, odnosno čime on to nije zadovoljan i na čemu je uskraćen u odnosu na ostale
građane Općine Bistra.
Svaki dobronamjerni čitatelj ovog teksta neka
dobro razmisli o napisanom
Već je poznato ako ne misliš i djeluješ kako
načelnik kaže ,te jedan dio HDZ-a Bistre tad nisi
pravi domoljub i ne radiš u interesu zajednice u
kojoj živiš.
Hoću reći nismo pred vlašću Bistre svi jednaki,čak
ni onda kad plaćamo silne račune prema općini.
Povlašteni imaju posebne privilegije moje
uredno i na vrijeme plaćene uplatnice ne vrijede
ništa jer nisam poslušnik i ne radim kako gazda
kaže ,već mislim svojom glavom.
Ima u Bistri još dosta takvih ljudi nisam samo ja
savjestan prema svojim obavezama,ali je žalosno
što šute.
Ima mnogo tema koje se trebaju iznijeti i pojasniti mještanima ali ovaj put se želim locirati na
jednu zadnje vrijeme vrlo jasnu temu , igrom
slučaja lomi se na meni osobno jer ne mislim i
djelujem kao gazda kaže.
Vjerujem kao je svako ponaosob spreman prvo
na razgovor i kompromis ali toga u ovom slučaju
nema,isto sam uvjeren da kad se nešto radi da
treba misliti i djelovati od općeg interesa ali toga
ovdje nema.
Riječ je oko izgradnje ovog dijela ceste , nogostupa i priključaka na području Gornje Bistre
Već sam napomenuo ta treba kompromis i dogovor ali kako ne mislim kako gazda kaže ništa
od toga
Razgovarao sam nekoliko puta s izvođačima kao
i s gazdom nudio nekoliko solucija ali jednostavno svi skupa se rade nijemi doduše predstavnik
izvođača je kazao da gazda ne da.
Ne znam dali je mještanima poznato da su se na
spomenutom dijelu izgradnje mještanima radile
ograde po ključu pola- pola što je i u redu jer
mještani plaćaju komunalnu i slivnu naknadu.
Zašto onda ja koji isto plaćam nemam jednake
mogućnosti
Zdenko Jurak
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA V • rujan 2011..
No, koliko god je pismo nespretno napisano jedino što je razvidno iz njega je to da gospodin Jurak
nije zadovoljan s radom načelnika i ’dijela HDZ-a
Bistra’. Kao i svi građani Bistre tako i on ima pravo izraziti to svoje nezadovoljstvo prilikom izbora
za općinske vijećnike i načelnika Općine i siguran
sam da je on to svoje pravo iskoristio na svim dosadašnjim izborima.
Ali, na njegovu žalost, veliki broj Bistrana daje svoj
glas HDZ-u i meni kao načelniku Općine. Svi oni
razmišljaju svojom glavom i nisu nikakvi poslušnici. Siguran sam da dosta njih nije zadovoljno sa
svim mojim odlukama, ali me i dalje podržavaju
jer vide da se u Bistri puno i dobro radi. Gospodin
Jurak, očito to ne želi vidjeti.
Što je Općina financirala?
Neistinita je tvrdnja gospodina Juraka da su se
nekim mještanima prilikom izgradnje nogostupa
u Gornjoj Bistri gradile ograde po „ključu pola –
pola“, a dovođenje u vezu s time plaćanje komunalne i slivne vodne naknade je potpuno besmisleno. Koji to zakon govori, gospodine Jurak, da se
sredstvima komunalne i vodne naknade financira
izgradnja dvorišnih ograda?
Na znanje svim građanima Bistre i čitateljima
’Glasa Bistre’ istina je slijedeća:
U Bistranskoj ulici kod kućnih brojeva 179 i 181
Općina Bistra je u cijelosti financirala izgradnju
betonskog zidića (parapeta) za ogradu, zato što
su vlasnici otpustili dio svojeg zemljišta za potrebe proširenja nogostupa.
Kod kućnih brojeva 193, 195 i 227 Općina Bistra je sufinancirala izgradnju parapeta za ogradu i to u iznosu koji
odgovara cijeni izgradnje malih betonskih rubnjaka na
toj dionici. Izgradnjom nogostupa znatno je povišen teren u odnosu na susjedna dvorišta te je bilo neophodno
podizanje postojećih ograda.
Izgradnjom nogostupa uz dvorište gospodina Juraka u
Bistranskoj 166 nije se ni u jednom dijelu ulazilo u njegovo zemljište niti je oštećena postojeća ograda, a ulaz u
dvorište mu je uređen i asfaltiran nekoliko m2 i u dvorišnom dijelu. Navedeno može provjeriti svaki čitatelj ’Glasa
Bistre’ i ocijeniti da li bi bilo opravdano trošiti proračunska sredstva Općine Bistra za izgradnju ograde gospodina
Juraka.
Nadam se da je moje pojašnjenje dovoljno jasno i da će
gospodin Jurak shvatiti da nije ni u čemu uskraćen u odnosu na ostale građane Bistre i da nema razloga za nezadovoljstvo.
Osim zbog izbora načelnika, naravno.
Krešimir Gulić
POLJOKEM
d.o.o.
Tel: 01/ 3391-595 • Tel./Fax: 01/ 3390-246
OBOROVO BISTRANSKO, F. GULIĆA 4
-
jednodnevni pilići
plin u boci
sjemenska roba
gnojiva
stočna hrana
cement, vapno ...
12.7.2011.
Redovna izborna
skupština NK ‘Bistra’
U godini značajnih uspjeha svih uzrasta Nogometnog kluba ‘Bistra’ ( o čemu detaljnije pišemo na 25.
stranici ovog broja časopisa )u utorak 12. srpnja 2011.
u prostorijama NK ‘Bistra’ u Donjoj Bistri održana je
redovna godišnja izborna skupština na koju su pozvani svi članovi kluba, ali i igrači, navijači i simpatizeri
kluba te brojni ugledni gosti.
BOROVEC
KLIMATIZACIJA i
POPRAVAK UREĐAJA
GORNJA BISTRA, Pljuskovec 4, 098/ 212-783
Krapinska ulica 14
10298 Donja Bistra
Tel/fax: 01/ 3390 879
Nevenka Miškić
direktor
mob: 091/ 522 77 40
TRGOVINA: Stubička 511a
Slavlje nakon osvajanja Kupa nogometnog središta Zaprešić,
2. lipnja 2011.
Pored ostalih važnih tema Skupština je na dnevnom
redu imala i izbor novog predsjednika kluba.
Dosadašnji predsjednik Krešimir Gulić na vlastiti je
zahtjev odstupio s ovog mjesta, a za novog predsjednika izabran je Jadranko Marolt.
Dužnost tajnika kluba obavljati će kao i do sada
Marinko Tirić.
30.8.2011.
župan kožić Proglasio
elementarnu nepogodu
Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je 30. kolovoza 2011. elementarnu nepogodu za
područje cijele Zagrebačke županije nastalu uslijed
nepovoljnih klimatskih prilika tj. dugotrajne suše.
Prema prvim procjenama štete na poljoprivrednim
kulturama i ribnjacima kreću se od 50 do 90 posto,
ovisno od područja županije.
O načinu prijave štete te sve potrebne obrasce objavili smo na internet stranicama Općine Bistra.
PROIZVODNJA
RADNE ODJEĆE
PROIZVODNJA RADNE ODJEĆE
PO
NARUDŽBI
PO NARUDŽBI
Kvico
d.o.o. za trgovinu i usluge
POLJOPRIVREDNA APOTEKA DONJA BISTRA
STUBIČKA 510
DONJA BISTRA
TEL: 01 3390 021
E-MAIL: [email protected]
RADNO
VRIJEME
ponedjeljak - petak: 7 do 19
subotom: 7 do 15
• SVE ZA POLJOPRIVREDU
• STOČNA HRANA VALPOVKA
• SVE VRSTE JEDNODNEVNE PERADI
tijekom čitave godine
• SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
ZEMLJA ZA CVIJEĆE
SJEMENSKA ROBA, SADNI MATERIJAL I UMJETNA GNOJIVA
UREĐENJE OKOLIŠA RUŠENJE
RUŠENJE PROBLEMATIČNIH STABALA DO 30 METARA VISINE
realizaciju vaših zidarskih, tesarskih ili klesarskih ideja
U posljednjih nekoliko godina Bistra sve više postaje poželjnom destinacijom za život, ne samo domicilnog stanovništva kojima su vrijednosti života
na Bistri oduvijek poznate, već i sve većem broju doseljenika ili „prebjega“ iz
zagrebačke gradske gužve
Tekst i slike: Darko Slukan
Blizina Zagreba i kvaliteta postojeće infrastrukture, koja se gotovo svakodnevo obogaćuje novim
sadržajima ili podizanjem kvalitete postojećih, stalnim su razlogom atraktivnosti Bistre, koja se u posljednje vrijeme iskazuje i kroz pojačanu izgradnju
obiteljskih kuća, a odnedavno i stambenih zgrada.
Ovu uvodnu tvrdnju najbolje potvrđuje bistranski
poduzetnik Ivica Lovrić, direktor i vlasnik Lovrić gradnje d.o.o., koji je, s jedne strane, također prepoznao
kvalitetu življenja u Bistri, doselivši se ovdje još 1997.
godine, dok, s druge strane, svojim građevinskim
’biznisom’ svakodnevno potvrđuje priču o stalnoj
izgradnji Bistre. Za priču o njemu i njegovim razlozima dolaska u Bistru, kao i o njegovoj poslovnoj priči
uputili smo se do ureda njegovog poduzeća, i evo
što smo zabilježili - Moja životna priča započinje u Konjicu u kojemu
završavam osnovno i srednjoškolsko obrazovanje,
stekavši zvanje tokara. 1990. godine odlazim na rad
u Austriju, gdje stičem prva iskustva iz građevinske
struke i gdje ostajem do 1997. godine, kada dolazim
u Bistru. Na dolazak u Bistru utjecalo je više faktora,
od činjenice da mi je kod kuće sve stradalo u ratu,
preko dobrog glasa o samoj Bistri od strane mojih
poznanika koji su se tu već prije doselili, pa je to bio
razlogom kupovine gradilišta, a potom i izgradnje
kuće i pokretanja samostalnog posla, da bi 2003.
godine osnovao i vlastito poduzeće.
O tokovima razvoja samog poslovanja, kao i o prirodi poslova kojima se bavi i njihovom opsegu, te
neposrednim planovima za budućnost Lovrić nastavlja –
- U početku sam se bavio isključivo zidarskim i tesarskim poslovima, da bi se prije četiri godine počeo
baviti i klesarstvom; izradom grobnica i nadgrobnih spomen ploča, stepenica, klupčica i oblaganjem kamenom kuhinjskih i kupaonskih elemenata.
Osim izvođenja samih radova ujedno smo i direktni
uvoznici kamena i to uglavnom iz Italije.
GOSPODARSTVO
Lovrić gradnja d.o.o. – pravo rješenje za
Ivica Lovrić za strojem za rezanje kamena
A, kada je riječ o veličini poduzeća isto je lani brojalo
20-ak uposlenika, ali je ove godine, nažalost, uslijed
krize i kod nas došlo do smanjivanja broja radnika.
U takvim okolnostima, za sada, nemam planove vezane uz proširivanje djelatnosti, već mi je cilj pojačati
aktivnosti u okvirima dosadašnjeg poslovanja.
Lovrić gradnja d.o.o.
Donja Bistra, Gajeva 14a
[email protected]
Klesarstvo, Gajeva 40
tel/fax: 01 3310 634
mob.: 098 475 488
Nadalje, od Lovrića saznajemo kako mu u privatnom
i obiteljskom životu sa suprugom i dvoje djece, ne
ostaje previše slobodnog vremena za hobije ili nešto
slično, te da slobodno vrijeme najradije provodi na
kavi s prijateljima.
Razgovor s Ivicom Lovriće zaključili smo neizbježnim
pitanjem o njegovim doživljajima i ocjenama o Bistri
i Bistranima –
- Moja iskustva o Bistranima i Bistri su i više nego
dobra. Tu sam stekao brojna prjateljstva i poznanstva, a priroda i brežuljci su također prekrasni, te me
podsjećaju na moj rodni kraj.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
33
6. dani bistre 2011.
4. 6. 2011.
5.6.2011.
sljemensko podneblje
Bistra 2011.
međunarodni hrvački turnir
natjecanje vatrogasne mladeži
Tekst i slika: Davorin Bažulić
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Hrvački klub ‘Bistra’ je u subotu 4. lipnja po Na igralištu SRC Bistra u Donjoj Bistri održano je
sedamnaestiti put uspješno organizirao natjecanje vatrogasne mladeži
međunarodni hrvački turnir
Na turniru je sudjelovalo 7 domaćih i 2 strane ekipe s
ukupno 83 hrvača. Najbrojnija je sa 19 natjecatelja bila
ekipa domaćina. Borbe su se odvijale grčko-rimskim
načinom, a bistranski hrvači postigli su sljedeće rezultate:
» DJEČACI POČETNICI
kategorija do 23 kg - PRIHISTAL LEO - 2. mjesto
GRGAC FILIP - 5. mjesto
kategorija do 28 kg - PRIHISTAL LUKA - 1. mjesto
kategorija do 36 kg - ŠIMUNIĆ TOMISLAV - 1. mjesto
- KUČAS IVAN - 5. mjesto
kategorija do 40 kg - COHA ALBERT - 2. mjesto
kategorija do 44 kg - BREZOVIĆ IVAN - 1. mjesto
kategorija do 64 kg - BOGDAN DANIJEL - 2. mjesto
Na natjecanju je nastupilo 20 ekipa vatrogasne
mladeži, a priredbu su uzorno organizirali članovi
Dobrovoljnog vatrogasnog društva ‘Bistra’ .
Natjecanje je pokazalo dobru uvježbanost i ujednačenost
ekipa što je rezultat ozbiljnog rada i pozornosti koju
ovom važnom dijelu društvene samozaštite kontinuirano
posvećuje šira društvena zajednica.
» MLAĐI DJEČACI
kategorija do 40 kg - MINKOVIĆ MATKO - 5. mjesto
kategorija do 75 kg - ŠKRLIN BATINA MARIO - 3. mjesto
» STARIJI DJEČACI
kategorija do 47 kg - JUMIĆ FILIP - 3. mjesto
kategorija do 53 kg - MARINKOVIĆ IVAN - 1. mjesto
kategorija do 59 kg - MINKOVIĆ KRISTIJAN - 3. mjesto
kategorija do 66 kg - BOŠNJAK IVICA - 3. mjesto
» JUNIORI
kategorija do 66 kg - GOLAČ ERVIN - 1. mjesto
BOŠNJAK FRANJO - 3. mjesto
Ekipa DVD ‘Bistra’ sa zapovjednikom Damirom Gulićem
KONAČAN PLASMAN EKIPA
Kategorija djeca muška:
1. DVD Pisarovina
2. DVD Brdovec
3. DVD Buševec
Kategorija djeca ženska:
1. DVD Pisarovina
2. DVD Ivanec 2
3. DVD Gradec Pokupski
34
Najuspješniji domaći hrvač je Ervin Golač (HK Bistra), najuspješniji gostujući hrvač je Ola Richard
(Szigetvar), a sveukupno najuspješnija ekipa turnira
je Hrvački klub ‘Bistra’.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
U revijalnom dijelu natjecanja svoje sposobnosti u vježbi s
brentačama prikazali su mještani i stariji članovi.
18.6.2011.
bistra open 2011.
bistra 2011.
natjecanje letača parajedrilicom
Tekst i slika: Davorin Bažulić
Natjecanje letača parajedrilicom u organizaciji Parajedriličarskog kluba Zagreb okupilo je
tridesetak letača
Posljednjih nekoliko godina parkiralište u Gornjoj Bistri se pretvara u mjesto koje specijalizirane
sportske i druge udruge prihvaćaju kao svoju
standardnu scenu ili registrirano borilište. Takav
je slučaj i s letačima parajedrilicom koji na svojim
službenim internet stranicama na adresi: http://
www.paragliding.hr među registriranim terenima
za letenje navode i ‘Sljeme - Glistin start’ nazvan
tako prema letačkom nadimku poznatog bistranskog parajedriličara Radoslava Brace Eršeka.
malonogometni trunir sela
bistranskog podgorja
Tekst i slika: Davorin Bažulić
Iako bi se prije početka turnira malo tko na
njih kladio, poštenim odnosom prema igri i
borbenošću tijekom svih utakmica, Malonogometni turnir sela ‘Gorbi 2011.’ je potpuno
zasluženo osvojila ekipa Jablanovca
Ovogodišnji turnir odlikovao se izjednačenošću
ekipa po kvaliteti što je zasluga kako odlične
forme pojedinih ekipa tako i evidentnog posrtanja nekih, prije turnira, favoriziranih momčadi.
Kako na navedenom registriranom terenu često
lete parajedriličari iz svih krajeva Hrvatske, ali i
okolnih zemalja, VIP parkiralište u Gornjoj Bistri
šire poznato ‘zimskoj publici’ po svojoj ulozi u organizaciji skijaškog Trofeja ‘Snježna kraljica’ malo
po malo postaje Bistrin prepoznaljiv ‘ljetni’ brand.
6. dani bistre 2011.
11.6.2011.
Ekipa Jablanovca potpuno je zasluženo osvojila
turnir pobijedivši u finalu ekipu Donje Bistre rezultatom 4:3.
Utakmica je bila dinamična i puna preokreta jer
su jablanovčani poveli sa 2:0, da bi se rezultat
potpuno preokrenuo u korist Donje Bistre koja je
povela 3:2. Ipak, Jablanovec se nije predavao i do
Ovdje je po prekrasnom vremenu i u idealnim uv- regularnog dijele utakmice ponovo je preokrenuo
jetima održano natjecanje parajedriličara za Kup rezultat u svoju korist i zasluženo pobijedio.
grada Zagreba.
Bila je to zanimljiva i rijetko moguća slika - masa
od 1.500 izviđača iz svih krajeva Hrvatske koji su
u neposrednoj blizini održali svoje 7. zborovanje
svojim je šarolikim odorama unijela živopisnost
boja među stoljetna stabla parka uz dvorac u
Gornjoj Bistri dok su isto to učinile parajedrlice
na modroj pozadini kristalno čistog bistranskog
neba.
Za detaljnije informacije o ovom zbivanju i rezultatima zainteresirane upućujemo na specija- Nagrade najboljima uručio je Michael Muhar, predsjednik
Malonogometnog kluba ‘Gorbi’
lizirane internet stranice i forume.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
35
6. dani bistre 2011.
11.-12.6.2011.
7. zborovanje saveza izviđača hrvatskE
i proslava europske godine volontiranja
U organizaciji Saveza izviđača Hrvatske, Općine Bistra i 25. Samostalne
družine izviđača Bistra 11. i 12. lipnja ove godine u Bistri je održano nacionalno okupljanje izviđača i volontera pod nazivom ‘Zajedno za zajednicu’
Tekst i slika: Davorin Bažulić
7. zborovanje Saveza izviđača
Hrvatske je pod sloganom ’Zajedno za zajednicu’ organizirano
u sklopu obilježavanja Europske
godine volontiranja u Hrvatskoj
i obilježava se kroz aktivnosti
mnogih nevladinih udruga,
znanstvenih
i
obrazovnih
ustanova te tijela državne uprave.
7. zborovanje izviđača SIH je bilo
središnja proslava obilježavanja
Europske godine volontiranja.
Zborovanje je nacionalnog karaktera i okupilo je oko 1.200 sudionika iz 51 udruge iz Hrvatske
te goste iz Njemačke, Finske i
Makedonije.
Nazočili su i predstavnici Upravnog odbora Europskog foruma mladih, te Svjetske organizacije skautskog pokreta.
Izviđači - česti
gosti u Bistri
36
Općine Bistra, odluka Saveza
izviđača Hrvatske da se najmasovnije godišnje okupljanje
izviđača svih uzrasta i ove godine povjeri upravo Bistri ne
predstavlja iznenađenje.
ljivo i ostalim građanima organizator je u suradnji s lokalnim
udrugama različitog područja
djelovanja prezentirao kulturInteresantno je napomenuti
no-povijesne vrednote i znamekako su izviđači dosta česti gosti
nitosti te tradicijsku kulturu bisu Bistri. Tako je već 3. zborovantranskog kraja, a nekoliko tvrtki i
je izviđača održano u Bistri još Zborovanje izviđača okupljeni- organizacija predstavilo je svoje
2005. godine, a u međuvremenu ma je ponudilo obilje druženja, proizvode i programe djelovaje u Bistri održano o nekoliko zabave i natjecanja u raznim nja u društvenoj zajednici.
Državnih izviđačkih natjecanja.
sportskim i izviđačkim disciplinama koja su organizirana po Na koncu napomenimo da su
Dokazavši se kao uspješan or- dobnim kategorijama.
događanja u Bistri medijski praganizator ove vrste masovnih
tile lokalne, regionalne i naciookupljanja koji je - uz sve to - i Želeći da najmasovnije godišnje nalne novine, televizijske i radio
cijelo vrijeme praćen podrškom okupljanje izviđača bude zanim- postaje.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
predsjednica vlade RH u bistri
Predsjednica Vlade RH gospođa Jadranka Kosor boravila je u Bistri gdje je
zatvorila 7. zborovanje Saveza izviđača Hrvatske
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Na svečanosti zatvaranja 7.
zborovanja Saveza izviđača
Hrvatske sudionike je pozdravila i premijerka Vlade
RH Jadranka Kosor tom prilikom naglasivši:
„Svatko od nas može malo,
ali zajedno možemo savladati prepreke i osvajati vrhunce“, dodavši da „moramo naučiti davati sebe za
druge”.
Premijerka je izviđače podsjetila i na nedavni završetak
hrvatskih pregovora za pristupanje Europskoj uniji, u
kojoj će Hrvatska postati
28. članicom, a hrvatski 24.
službeni jezik EU.
Naglasila je kako je cijeli
taj „naporan i težak posao, s usponima i padovima“ napravljen upravo za
mlade, za njihovu perspektivu te bolje mogućnosti
učenja i zapošljavanja.
„Vama se otvaraju sasvim
nove mogućnosti, nove
perspektive za učenje,
zapošljavanje i općenito
jedan bolji i kvalitetniji
život“, poručila je mladima
gospođa Kosor.
Predsjednica Vlade obišla je izviđački kamp kod dvorca u Gornjoj Bistri
praćena mladim izviđačima.
Gospođa Kosor s velikim je
interesom pogledala i ‘Bistrajnske radionice’ postavljene u parku kod dvorca u
Gornjoj Bistri.
6. dani bistre 2011.
12. 6. 2011.
Premijerka je posebno
pozorno saslušala nekoliko ‘kreativnih prijedloga’
Baltazara, neformalnog ‘Bistranskog ministra financija’, koji je ugrabio priliku
i premijerki ukratko izložio
nekoliko svojih originalnih
ideja osmišljenih za prevladavanje financijske i
gospodarske krize.
Na samom kraju svog posjeta Bistri premijerku su u ime građana i vodstva Općine
Bistra darivale članice Kulturno-umjetničkog društva ‘Bistra’.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
37
6. dani bistre 2011.
11.6.2011.
11.-12.6.2011.
milenijska fotografija od kuruze do žgancof
europska godina volontiranja
bistranske radionice
Tekst i slika: Davorin Bažulić
Tekst: Darko Slukan
Slika: Davorin Bažulić
Kao dio programa 7. zborovanja Saveza izviđača
Hrvatske, a povodom Europske godine volontera
i uz sudjelovanje preko tisuću okupljenih izviđača
iz Hrvatske i nekoliko stranih zemalja, u parku kod
dvorca u Gornjoj Bistri snimljena je milenijska
fotografija.
Nacionalno okupljanje izviđača i volontera pod
nazivom Zajedno za zajednicu i obilježavanje Europske godine volontiranja u Hrvatskoj, ovoljetna
događanja održana u sklopu Dana Bistre, bila su pozornicom još jednog nastupa Bistrajnskih potepuha,
koji su se predstavili radionicama iz tradicijskog
načina života bistranskog dijela Hrvatskog zagorja.
Za snimanje ove fotografije na livadi u parku uz
dvorac hrvatski izviđači postrojili su se u obliku
kratice međunarodnog naziva Europske godine
volontiranja (European Year of Voluneering – EYV), Brojnim izviđačima i volonterima Potepuhi su približili
oko kojeg su ‘zamotali’ crveno-bijelu izviđačku dio povijesti prikazima spravljanja kukuruznih
žganaca, klepanja kosa, piljenja drva, pranja i ’rohlanja’
maramu Saveza izviđača Hrvatske.
rublja, kovačkog zanata i vuglenarskog života, te svirke
vergleca i načina dvorskoga života za vrijeme življenja
grofova Oršića, a potom i Cariona, u gronjobistranskom dvorcu.
Fotografiju, svoju 245. u nizu, snimio je poznati
fotograf Šime Strikoman. Više o samom snimanju
Ovoga puta, uz brojne izviđače i volontere, radionice
i ozračju koje je pratilo snimanje možete vidjeti na su obišli i visoki gosti i uzvanici predvođeni predsjedinternet adresama:
nicom Vlade Jadrankom Kosor, u čijoj su pratnji bili i
https://picasaweb.google.com/100601855419327632196/6
DaniBistre11Lipnja2011
38
http://www.youtube.com/watch?v=Yase09fC1EM
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
ministar obrane Davorin Božinović, državni tajnik Stjepan Adanić, saborski zastupnik Željko Turk, predsjednik Skupštine Zagrebačke županije Damir Mikuljan i,
kao njihov domaćin, načelnik Bistre Krešimir Gulić.
12.6.2011.
daj krv, spasi život
bistra u pjesmi i riječi
akcija dobrovoljnog darivanja krvi
glazbeno-poetska večer
Tekst i slika: Davorin Bažulić
Tekst i slika: Darko Slukan
U obilju događanja tijekom vikenda 11. i 12. I u ovogodišnjim Danima Bistre zapaženi obol manilipnja 2011. godine održana je humanitarna ak- festaciji ponovno su zajednički dali Muški pjevački zbor
Bistrani i Udruga Bistrajnski potepuhi, organiziranjem
cija dobrovoljnog davanja krvi
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održana je u šatoru
na VIP parkiralištu, zajednički su je ogranizirali Savjet
mladih Zagrebačke županije i Savjet mladih Općine
Bistra, a operativno su je proveli djelatnici Hrvatskog
zavoda za transfuzijsku medicinu iz Zagreba.
glazbeno-poetske večeri pod nazivom ‘Bistra u pjesmi
i riječi’, koja je i ovoga puta u potpunosti ispunila Veliku
dvoranu Kulturnog centra Bistra.
Akciji su pristupile 62 osobe, a ukupno je prikupljeno
42 doze krvi. Među davateljima je otpilike polovca osoba koji su krv dali po prvi put, no ima i nekoliko onih
koji su blizu brojke od 100 dobrovoljnih davanja krvi.
6. dani bistre 2011.
12.6.2011.
U poetskom dijelu večeri nastupile su Štefica Flegar i
Vera Grgac, koje su kazivale svoje stihove, te Stanko
Špoljar i Nedeljko Škrlin, koji su interpretirali poeziju
Stjepana i Željka Špoljara, također poznatih bistranskih pjesnika.
Posebno je zanimljiva činjenica da je između dvadeset
osoba koje nisu dale krv iako su to željele polovica njih
odbijena povišenog krvnog pritiska, a drugu polovicu
čine ljudi uključeni u organizaciju ovotjednih zbivanja
koje je dežurna doktorica odbila zbog premorenosti.
Među davateljima krvi uočili smo mještane Bistre,
sudionike zborovanja izviđača, djelanike Općine Bistra, djelatnike Komunalnog gospodarstva Bistra,
članove bistranskih udruga građana, a i vaš se urednik
priključio tome biranom društvu.
Jednako dojmljiv bio je i glazbeni dio večeri i nastup
MPZ Bistrani, koji su opetovano opravdali povjerenje
brojne publike, koja ih je imala priliku po prvi puta
u Bistri čuti u zajedničkom nastupu s solisticom Sanjom Grčić, inače stalnom vanjskom suradnicom
zagrebačkog Gradskog kazališta Komedija.
Po okončanju službenog dijela programa uslijedilo je
već tradicionalno druženje Bistrana, Potepuha i publike, čijoj se je zajedničkoj pjesmi spremno pridružila i
gošća večeri Sanja Grčić.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
39
NOVO! PLAĆANJE NA RATE!
NOVO!
Ciklama
pogrebne usluge
vl. Darko Franja
091 89 16 602
099 31 19 022 091 50 05 223
CIKLAMA - OBRT ZA POGREBNE USLUGE I TRGOVINU
Kraljev vrh, Sljemenska cesta 64
Poljanica Bistranska, Crkvena bb, tel: 01 33 52 679
OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE
ST
Donja Bistra, Stubička 523
CAFFE BAR
VENECIJA
Donja Bistra, Stubička 558
TRGOVAČKI OBRT
DUGA
Poljanica Bistranska
11.6.2011.
bISTRA TRAŽI ZVIJEZDU
revija pjevača amatera
Tekst i slika: Davorin Bažulić
U subotu 11. lipnja u šatoru na VIP parkiralištu u
Gornjoj Bistri KUD Bistra je uspješno organizirao
2. reviju pjavača amatera pod nazivom ‘Bistra
traži zvijezdu’.
U programu revije pjevača amatera nastupilo je 8
pojedinačnih izvođača i dva dueta, dakle na pozornici
u šatoru na VIP parkiralištu svoje je pjevačke sposobnosti okupljenoj publici predstavilo ukupno 12 osoba
u programu koji je ukupno trajao nešto više od sat vremena.
Nastupe svih pjevača i pjevačica pratio je ocjenjivački
sud u sastavu Darko Sever-Šeni, zamjenik načelnika
Općine Bistra, Verica Peršin, voditeljica škole violine pri
KUD-u Bistra, Danijel Rožanković, voditelj tamburaša
KUD-a Bistra i Marija Bažulić, predsjednica KUD-a Bistra.
Svaki član žirija ocjenjivao je nastupe izvođača po 2 zasebna kriterija, a pobjednice su - kao i prošle godine dobivene ukupnim zbrojem ocjena svih članova žirija.
Hrvoje Filipović, Dora Škreblin, Barbara Furko, Sara Lorenc i Lina
Malek ovogodišnji su pobjednici revije pjevača amatera
Ovogodišnje bistranske zvijezde su Barbara Furko i
Sara Lorenc (slika na drugoj stranici korica časopisa)
koje su, osvojivši ukupno 42 boda, pobijedile ispred
Line Malek na drugom mjestu te Dore Škreblin i
Hrvoja Filipovića koji su podijelili treće mjesto.
Svi sudionici dobili su prigodne zahvalnice, a pobjedice je Općina Bistra nagradila vikendom u terminu
po vlastitom izboru s plaćenim troškovima smještaja i
hrane u Parku prirode ‘Kopački rit’.
18.6.2011.
izložba i degustacija
faljen isus i marija,
dragi naši pajdaši ...
nagrađenih vina bistranskih vinara
Tekst i slika: Davorin Bažulić
smotra folklornih skupina
U vinskom podrumu bistranske Udruge vino- Tekst i slika: Davorin Bažulić
gradara, vinara i ljubitelja dobrog vina održana
je u subotu 18. lipnja izložba i degustacija
U solidnom broju okupljena publika imala je
nagrađenih vina berbe 2010. godine.
priliku vidjeti četiri koreografije KUD-a Bistra
i uvjeriti se zbog čega su bistranski folkloraši
rado viđeni gosti na domaćim i inozemnim folklornim priredbama.
U subotu 18. lipnja članovi KUD-a Bistra su organizirali
tradicionalnu smotru folklornih skupina pod nazivom
‘Faljen Isus i Marija, dragi naši pajdaši’.
Kao gosti nastupili su članovi Kulturno-umjetničkih
društava ‘Kolo’ iz Vukovara, ‘Klas’ iz Podsuseda i ‘Jablanovec’ iz Jablanovca.
Pored izloženih nagrađenih vina ...
Folklorne skupine publici su prikazale atraktivan program s koreografijama pjesama i plesova iz raznih
dijelova Hrvatske. Program se sastojao od sedam
točaka u ukupnom trajanju od oko sat i pol vremena,a
obzirom na činjenicu da je svaku drugu točku programa
izveo kolektiv domaćina, osim zavidne umjetničke
kvalitete izvedbe, članovi KUD-a Bistra tom su prilikom
pokazali i zavidnu spretnost i brzinu u presvlačenju iz
jedne nošnje u drugu.
6. dani bistre 2011.
18.6.2011.
... degustirane su i druge delicije bistranskih vinara ...
Iako su posjetitelji nastupe svih učesnika smotre pozdravili burnim
pljeskom, posebno dugotrajnim i burnim pljeskom te ustajanjem
sa sjedala, posjetitelji su nagradili izvedbu Međimurskih plesova
Kulturno-umjetničkog društva ‘Bistra’
Program su svojim nastupom započeli domaćini svojom koreografijom posavskih plesova, nastavili ga članovi KUD-a
‘Jablanovec’ koreografijom zagorskih plesova nakon čega
su na scenu ponovo izišli članovi bistranskog društva, ovog
puta sa svojom koreografijom zagorskih plesova. Slijedio je
KUD ‘Kolo’ izvedbom slavonskih plesova pa KUD Bistra prikazom ‘Žetve pod Medvednicu goru’ i KUD ‘Klas’ s baranjskim plesovima.
... a nije izostala ni razmjena stručnih mišljenja.
Za konac domaćin je ostavio koreografiju međimurskih
plesova s kojom je ove godine pobijedio na smotri
folklornih skupina u Zaprešiću.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
41
6. dani bistre 2011.
18.-19.6.2011.
19.6.2011.
bistra 2011.
mi smo djeca vesela
nogometni turnir ‘limača’ i ‘prstića’
smotra dječjih folklornih skupina
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Tekst i slika: Davorin Bažulić
Nogometni klub ‘Bistra’ i ove je godine uzorno
organizirao nogometni turnir ‘limača’ i ‘prstića’
Dan nakon smotre folklornih skupina
odraslih Kulturno-umjetničko društvo
‘Bistra’ je jednako uspješno organiziralo
i smotru dječjih folklornih skupina
U kategoriji ‘limača’ (djeca rođena 2000. i 2001. godine)
turnir je osvojila ekipa NK ‘Bistra’ koja je u finalnoj utakmici pobijedila ekipu NK Zagorec nakon prekida utakmice početkom drugog poluvremena pri rezultatu 1:0
za Bistru.
Smotra dječjih folklornih skupina pod nazivom
‘Mi smo djeca vesela’ neizostavna je stavka u programu Dana Bistre, a ujedno i jedna od najbolje
posjećenih priredbi.
Osim onih redovitih posjetitelja kulturnih zbivanja u okviru programa ‘Dana Bistre’ nastupe mladih
folkloraša - i naših i gostiju podjednako - redovito prati ‘procesija’ rodbine i prijatelja mladih
izvođača.
Drugo mjesto osvojila je ekipa NK ‘Zagorec’, treće ekipa
NK ‘Pregrada’, a četvrto mjesto je pripalo ekipi NK ‘Krk’.
Najboljim golmanom turnira proglašen je Florijan
Škreblin igrač NK ‘Pregrada’, najbolji strijelac turnira
postao je Silvio Goričan iz ekipe NK ‘Zagorec’ koji
je postigao 5 golova, a najboljim igračem turnira
proglašen je Karlo Lukanić igrač ekipe NK ‘Bistra’.
Tradicionalna i ove godine jubilarna, 5. po redu
smotra dječjih folklornih skupina je održana u
nedjelju 19. lipnja, jedan dan nakon smotre odraslih folklornih skupina.
U kategoriji ‘limača’ (djeca rođena 2002. godine i mlađi)
turnir je osvojila ekipa NK ‘Lokomotiva’ koja je u finalnoj utakmici bila bolja nakon izvođenja kaznenih udaraca od vršnjaka iz NK Zaprešić (u regularnom dijelu
utakmica je završila rezultatom 2:2).
Kao gosti u programu smotre nastupili su KUD
‘Ljudevit Gaj’ iz Mača, KUD ‘Prepuštovec’, KPD ‘Sveta Klara’ i KUD ‘Jablanovec’.
Najveće zanimanje - što je bilo i za očekivati okupljena publika je pokazala za nastup mladih
članova domaćeg Kulturno-umjetničkog društva
Drugo mjesto osvojila je ekipa NK ‘Inter’, treće ekipa ‘Bistra’.
42
Škola nogometa ‘Pandža’, a četvrto mjesto je pripalo
ekipi NK ‘Bistra’. Najboljim golmanom turnira proglašen
je Dominik Slišković igrač NK ‘Inter’, najbolji strijelac
turnira postao je Rene Ljuboja iz ekipe NK ‘Lokomotiva’
koji je postigao 7 golova, a najboljim igračem turnira
proglašen je Filip Leko igrač ekipe NK ‘Lokomotiva’.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Domaćin, Kulturo-umjetničko društvo ‘Bistra’
predstavilo se okupljenoj publici bogatim i zanimljivim programom u kojem su nastupile obje
skupine podmlatka društva.
CVJEĆARNA I POKLON GALERIJA
LUNA
Stubička 511, Donja Bistra
091 4142 600 / 01 3392 055
www.galerija-luna.hr
Radno vrijeme:
PON-PET od 13-20 / SUBOTOM 9-20
POLJODOM - BISTRA d.o.o.
OBOROVO BISTRANSKO, BREZINSKA 6, DONJA BISTRA
tel. 3390-290, fax: 3390-048
Posebnu atrakciju predstavljao je nastup četvero
mladih individualnih solista, polaznika Škole violine Kulturno-umjetničkog društva ‘Bistra’ koju vrlo
uspješno, od jeseni prošle godine, vodi prof. Verica
Peršin.
GLAS BISTRE
6. dani bistre 2011.
24. 6. 2011.
GLEDAJ I VIDI 2011.
izložba fotografa amatera
Tekst i slika: Davorin Bažulić
U Velikoj dvorani Kulturnog centra Bistra od 24.
lipnja do 17. srpnja bila je postavljena 3. izložba
fotografija u organizaciji Udruge mladih Bistre
pod nazivom ‘Gledaj i vidi’.
Ove godine od svih pristiglih fotografija stručni selektori Foto kluba Zagreb za izložbu su izabrali ukupno 30
fotografija 10 različitih autora. Fotografije su tematski podijeljene u tri kategorije ( povijest, suvremeno i
priroda), a izlagali su (abecednim redom):
Davorin Bažulić (3 fotografije u 3 kategorije), Darko Dutković (4 fotografije u 3 kategorije), Domagoj
Eršek (3 fotografije u 1 kategoriji), Mirjam Kasana (2
fotografije u 1 kategoriji), Kristina Konc (3 fotografije
u 1 kategoriji), Domagoj Sironić (3 fotografije u 1 kategoriji), Viktorija Suhina (3 fotografije u 1 kategoriji),
Matija Škalić (3 fotografije u 2 kategorije), Leon Šneler
(2 fotografije u 1 kategoriji) i Franjo Žilić (4 fotografije
u 2 kategorije).
Za najboljeg golmana turnira proglašen je Fran Bažulić,
golman Poljanice - u 5 utakmica primio je 2 gola
Izložene fotografije zainteresirani mogu vidjeti na internet adresi:
https://picasaweb.google.
com/113947715711106310951/GledajIVidi2011
Uvjerljivo najbolji strijelac turnira je Nikola Zrinski iz ekipe
Poljanice s 9 postignutih golova u 5 utakmica
Izložbu je otvorio Tomislav Kerep, predsjednik Udruge
mladih Bistre koji je tom prilikom proglasio i pobjednike po kategorijama. Ove godine pobjednici po kategorijama su:
- 1 mjesto u kategoriji ‘Priroda’
Davorin Bažulić sa fotografijom ‘Stražar’
- 1 mjesto u kategoriji ‘Povijest’
Franjo Žilić sa fotografijom ‘Trajno prizemljen’
44
- 1 mjesto u kategoriji ‘Suvremeno’
Darko Dutković sa fotografijom ‘Vure’
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Najboljim igračem turnira proglašen je Ivan Babić iz ekipe
Poljanice.
sela bistranskog podgorja 2011.
nogometni turnir
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Cjelokupni pregled rezultata
Nakon višegodišnje dominacije ekipe Donje Bistre ovogodišnji nogometni turnir sela potpuno
zasluženo je osvojila ekipa Poljanice pobijedivši
u finalnoj utakmici ekipu Donje Bistre rezultatom 4:1, dok je u utakmici za treće mjesto
Gornja Bistra bila bolja od ekipe Novaka rezultatom 2:0.
I. kolo, 30.6.2011.
Donja Bistra : Novaki 1:1
Jablanovec : Bukovje 0:0
Poljanica : Gornja Bistra 2:0
Ivanec : Oborovo 0:0
II. kolo, 31.6.2011.
Bukovje : Novaki 2:1
Donja Bistra : Jablanovec 1:2
Oborovo : Gornja Bistra 1:3
Poljanica : Ivanec 3:1
Ekipa Poljanice tijekom trajanja turnira u svim je
utakmicama igrala čvrsto i sigurno te je u svakom
pogledu dominirala ovogodišnjim turnirom. Poljanica je pobijedila u svim utakmicama tijekom III. kolo, 1.7.2011.
razigravanja u grupi, gledajući cijeli turnir postigla Donja Bistra : Bukovje 2:0
je najviše (14) i primila najmanje golova (2).
Poljanica : Oborovo 2:0
Jablanovec : Novaki 2:3
U pobjedničkom pohodu ekipa Poljanice je pobi- Ivanec : Gornja Bistra 0:1
jedila (redom) Gornju Bistru 2:0, Ivanec 3:1, Oborovo 2:0, Novake (polufinale) 3:0 i Donju Bistru u Polufinale
finalu rezulatom 4:1.
Donja Bistra : Gornja Bistra 2:2 ( 6:4 )
Poljanica : Novaki 3:0
U finalnoj utakmici Poljanica je povela golom
Tomislava Zeljka, Donja Bistra je krajem prvog Utakmica za treće mjesto
poluvremena izjednačila, a tada su u drugom Gornja Bistra : Novaki 2:0
poluvremenu Tomislav Zeljko s još dva gola i Mario Brezak s jednim zaključili utakmicu. Najbolji Utakmica za prvo mjesto
igrač finalne utakmice bio je Tomislav Zeljko koji Poljanica : Donja Bistra 4:1
se istaknuo sa svoja tri lijepa pogotka u finalnoj
utakmici, ali i korisnom i sigurnom igrom tijekom
Slavlje igrača Poljanice
cijelog turnira.
neposredno po svršetku
finalne utakmice
6. dani bistre 2011.
30. 6. - 1. 7. 2011.
Poljaničani osvojili sva priznanja
Ekipa Poljanice na ovom je turniru igrala u sastavu:
Fran Bažulić (golman), Ivan Babić, Dario Brezak,
Mario Brezak, Robert Brezak, Krešimir Butek,
Josip Culej, Roberto Erceg, Davor Glavač, Darko
Jurešić, Valentino Lukanić, Filip Mikuljan, Josip
Vicić, Ivan Zeljko, Tomislav Zeljko, Nikola Zrinski i Karlo Žižanović, a stručno vodstvo su činili
Zdravko Brezak i Krunoslav Glavač.
Svojevrstan kuriozitet turnira - ne sjećamo se
kada se to posljednji put dogodilo - predstavlja
činjenica da su igrači ekipe Poljanice osvojili baš
sve što se osvojiti moglo. No, to je logična posljedica odlične igre cijele ekipe tijekom trajanja
turnira.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
45
6. dani bistre 2011.
46
24. - 26.. 6. 2011.
moto susret 2011.
druženje, zabava i natjecanje motorista
Prvi moto susret u organizaciji Moto kluba Bistra bio je ove godine, zajedno sa 7. zborovanjem SIH, po učesnicima najbrojnija i u svakom pogledu
uzorno organizirana priredba
Tekst i slike: Andrija Eršek & Ivan Jurak
U Bistri je od 24. do 26.6.2011. održan prvi moto
susret u organizaciji Moto kluba Bistra.
Susret je posjetilo više od 1.000 motorista iz
Hrvatske, a dio sudionika je došao i iz inozemstva.
Sudjelovali su članovi 50 moto klubova i mnogo
motorista koji nisu članovi niti jednog kluba.
Trodnevni program
U petak 24.6. na prvi dan susreta je za odličnu
atmosferu bio zadužen bend Dukes of Hazzard.
Okupio se solidan broj motorista koji su se uz
dobru glazbu odlično zabavili. U subotu 25.6. su
motoristi počeli pristizati već u podne. Program je
započeo ponovno svirkom benda Dukes of Hazzard koji sviraju odličan county rock. Potom je
slijedio defile (zajednička vožnja svih sudionika
moto susreta) koji je doveo sve sudionike u Donju
Bistru gdje su bili počašćeni besplatnim pićem i
hranom, a atmosferu je upotpunio stunt show
našeg člana Deana Špoljara i njegovih prijatelja.
Nakon toga povorka se uputila do crkve Sv. Nikole
gdje ih je dočekao župnik Tomo Novosel, blagoslovio motoriste i motore i počastio vinom iz
župnog podruma uz svirku tamburaša.
Moto klub Bistra zahvaljuje
se svima koji su pomogli organizaciju ovog događaja,
a najviše svim sponzorima
bez kojih organizacija ovog
susreta ne bi bila moguća.
Nakon povratka povorke na mjesto moto susreta, VIP parkiralište u Gornjoj Bistri, program se
nastavio uz moto igre: spora vožnja, potezanje
konopa i bacanje gume. U igrama su najuspješniji
bili članovi moto kluba Ban iz Zaprešića. Svirka se
nastavila uz Mustač bend i GO-GO iz Čakovca koji
su veselo društvo držali na nogama u rasplesanoj
atmosferi sve do jutra. Dio sudionika je prespavao
u kampu koji je bio organiziran, te su se uputili
kućama tek u prijepodnevnim satima nakon kave
i doručka.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Moto klub Bistra je osnovan 2010 godine i broji
35 članova. Klub djeluje kao podružnica ranije osnovane udruge Oldtimer klub Willys Bistra.
U dobrovoljnom darivanju krvi koje je organizirano u sklopu dana Bistre je sudjelovalo 15 članova
društva.
6. dani bistre 2011.
Moto klub Bistra
Svi članovi moto kluba i oldtimer kluba su prionuli
s velikim entuzijazmom organizaciji ovog moto
susreta zahvaljujući čemu je susret bio vrlo dobar
i posjećen iznad očekivanja.
Međunarodne veze
Moto klub je vrlo aktivan, te su njegovi članovi u
samo 7 mjeseci postojanja kluba sudjelovali na
više od 30 moto susreta diljem Hrvatske i susjednih zemalja. Cilj kluba je promicanje motociklizma, sigurnosti u prometu i edukacija mladih motorista. Osim toga jako važna stvar je prijateljstvo Sportske aktivnosti
i druženje s drugim motoristima iz Hrvatske i inozemstva s kojima smo ostvarili već vrlo jake veze. Klub djeluje i na sportskom području. Ove sezone
2 člana bistranskog moto kluba registrirana su za
U lipnju smo u Bistri ugostili 20 članova moto sudjelovanje u moto utrkama oldtimera i postigli
kluba CroMOT Jastreb Zurich koji su iz Švicarske su značajne uspjehe na dosad održanim utrkama
došli u Hrvatsku na odmor. Jadan od njihovih prvenstva Hrvatske za 2011. godinu. Ivica Kralj se
članova je rođeni Bistran, pa smo ih upoznali s Bis- natječe u oldtimer klasi 6 i nakon 5 održanih utrka
trom i Hrvatskim zagorjem to dogovorili redovito drži odlično drugo mjesto.
druženje na relaciji Zurich - Bistra.
Brojne i raznolike aktivnosti
Osim druženja s drugim motoristima klub djeluje i
na drugim područjima. Ovog proljeća članovi kluba su pokosili kalvariju i cijeli okoliš župne crkve.
Članovi kluba su s aktivnostima nastavlili i koncem ljeta. Tako su Darko Petruša u klasi motora do
750 ccm i Dominik Petruša u klasi motora do 500
ccm na Pokalu Stjepana Lepčina održanom u Oroslavju 4. rujna ostvarili odličan rezultat - 2. mjesto
u svojim kategorijama.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
47
6. dani bistre 2011.
9.7. 2011.
vuglenarska noć
slaganje pokazne vuglenice
Tekst
i slike
: Domagoj Sironić
i
Davorin Bažulić
Članovi udruge Vuglenari Poljanica-Bistra su još prilikom proslave
prvog pisanog spomena imena
Bistra (1209.-2009.) dokumentirali i javnosti prikazali prastari (Pra)stari zanat
zanat vuglenarenja. Od tada Prikazan je i zanimljiv detalj da su arheolozi u
svake godine Vuglenari obnav- Ivancu Bistranskom pronašli ostavu s predmetima
ljaju sjećanja izradom vuglenice iz brončanog doba (10.-8. st. pr. Kr.).
tijekom održavanja ‘Dana Bistre’ Koja je veza?
Bistani su generacijama palili ugljen na Medvednici te ga na leđima spuštali u selo, a zatim na kolima vozili u Zagreb gdje su ga prodavali kovačima,
u restoranima, domaćinstvima ... Bio je to težak i
mukotrpan zanat.
Za izradu predmeta od bronce bio je potreban
drveni ugljen! Znači, radi se o prastaroj tehnologiji
koja je prisutna na ovim prostorima više tisuća godina!
I ove godine, 9. srpnja, povodom ’Dana Bistre
2011.’ Vuglenari su prikazali taj prastari zanat i
ponešto svoje dokumentacije. Vuglenica je ove
godine bila manja, ali prava.
Uz tamburaše, roštilj, koju čašicu i ponekog dragog gosta vrijeme je prošlo brzo i veselo.
Što je vuglenica?
Paljenje vuglenice je postupak kojim se proizvodi
drveni ugljen.
Drva se ispile na određenu dužinu i slažu se u
krug. Složena drva potrebno je obložiti za što se
koristi paprat ili kukuruzovina. Na tako obložena
drva nabaca se do pola metra zemlje ili prašine.
Vuglenica se pali od vrha i gori, ovisno o veličini,
dva do tri tjedna. U veće vuglenice ide i do 40
metara drva.
48
Kad vuglenica gori, ugljenari je moraju stalno
nadzirati, zatvarati ili otvarati rupe. Najbolje
vrijeme za paljenje vuglenica je mirna jesen, a
obično su se palile na čistini uz potok kako bi se
lakše ugasio požar.
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Očuvanje tradicije
I evo, u doba modernih trgovačkih centara, big
bradera i tko zna kojih još novotarija novog doba,
nešto što je staro više tisuća godina iz našeg će
kraja u nekoliko godina nestati.
Ili možda ipak neće!
Zahvaljujući ‘čudnoj’ grupici Bistrana zadržati
ćemo barem sjećanje, a možda Vuglenari uz druge
bistranske udruge te uz podršku općine naprave i
zgodnu priču i suvenir za ponekog budućeg posjetitelja Bistre...
Tekst i slike: Davorin Bažulić
je bilo i ove godine kada su dva dana zaredom prvo
odrasli, a zatim i podmladak našeg društva i gostiju
pokazali što znaju. Preostali dio večeri u subotu na
nedjelju okupljene u šatoru su uobičajenim spletom
popularnih melodija zabavljali članovi grupe ‘Baruni’.
Ovogodišnji glazbeno-zabavni program ‘Dana Bistre’ možda, gledajući
po imenima i nije bio tako atraktivan
24. i 25.6.2011.
kao prethodnih godina, no ipak je svadukes of hazzard
ki koncert ponudio dobru zabavu
mustač bend
11. i 12.6.2011.
7. zborovanje sih
Tijekom 7. zborovanja Saveza izviđača u šatoru na VIP
pakrilištu u Gornjoj Bistri Hrvatske nije bilo zvučnih
estradnih imena. Zabavu okupljenim izviđačima u
prvom dijelu su osigurali natjecatelji priredbe ‘Bistra
traži zvijezdu’, dok je u drugom dijelu večeri nastupio
izviđački gitaristički duet koji je svirkom zabavio okupljene do dugo u noć
17. i 18.6.2011.
folklorne večeri
grupa baruni
6. dani bistre 2011.
koncertne atrakcije 6. dana bistre 2011.
kud bistra, MPZ BISTRANI, baruni, dukes of hazzard, mustač band & ivica pepelko
Posljednjeg vikenda u lipnju parkiralište u Gornjoj
Bistri zaposjeli su motoristi. Za glazbeni dio njihovog
okupljanja bili su zaduženi Dukes of hazzard, grupa
koja svira country rock i hard rock grupu Mustač
bend. Nastup Mustač benda bio je vjerojatno najduži
pojedinačni koncert održan do sada u Bistri jer je trajao doslovce do jutra.
10.7.2011.
ivica pepelko
Obilježavanje Posvetila, a ujedno i
završetak
‘Dana
Bistre’, posljednjih
godina svojim nastupima uveličava
Ivica Pepelko.
Sredina lipnja tradiconalno pripada priredbama koje
organizira Kulturno-umjetničko društvo ‘Bistra’. Tako
I ove godine Pepelko je okupio širok
raspon dobnih skupina posjetitelja, a
izborom vlastitih i
tuđih popularnih
skladbi Pepelko je u
potpunosti zadovoljio okupljenu publiku.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
49
ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
MARIO BRAŠIĆ
15.7.1971. - 8.9.1991.
HRVATSKI BRANITELJ
ČASNIČKI NAMJESNIK HV,
PRIPADNIK TIGROVA
POGINUO U PECKOM
Tekst i slika: Branko Zbukvić
U ranu jesen 1991. crni barjak
viorio se Zaprešićem. Ratni vihor
i razularena rušenja svih hrvatskih vrednota bili su naša svakodnevnica. Grad Zaprešić i okolna
mjesta bili su ranjeni ravno u
srce. Poginuo je Mario Brašić,
dvadesetogodišnjak čija je žrtva
bila prethodnica stradavanja ostalih mladić iz zaprešićkoga kraja.
bijeg iz kandži
jugovojske
Mario je rođen 1971. godine kao
prvi sin Biserke i Vilima Brašić. Nakon Maria obitelj se kompletirala
rođenjem drugog sina Gorana.
50
U prosincu 1990. godine Mario dobiva poziv za služenje, hrvatskim
okom gledano, prepoznatljive
JNA. Nakon obuke u Našicama,
prekomandiran je u majčin rodni
grad Osijek. Još u srpnju 1991.
čuvao je objekte JNA u Tenji. Više
nije mogao izdržati, neprijatelj
je bio toliko sirov i prepoznatljiv,
da ga nije bilo teško identificirati. Uspio je zajedno s još tri
prijatelja pobjeći. Prihvatila ga je
osječka policija. Branimir Glavaš
osobno ga je prevezao u Zagreb,
u Tomislavac na Sljemenu. Tu se
konačno našao u vojsci kojoj svim
GLAS BISTRE
svojim bićem pripada. Potom
odlazi na obuku u Kumrovec s 1.
Zagrebačkom antiterorističkom
jedinicom ZNG, iz koje su nastali
legendarni Tigrovi.
nadanja i traženja
S Tigrovima Mario odlazi na
bojišnicu u Hrvatsku Kostajnicu.
Kada je smrtno stradao legendarni snimatelj Gordan Lederer,
Mario je darovao krv kako bi ga se
spasilo. Bili su to dani kada roditelji
nisu znali na kojem se ratištu
nalazi. U vrijeme kad je jugovojska na Plesu uhvatila Antona
Kikaša, počele su kružiti vijesti da
je Mario ranjen. Uplašeni roditelji
tada zovu sve bolnice, ali o Mariu
ni traga ni glasa. Tek nakon dva
dana dobivaju neslužbenu obavijest iz baze u Petruševcu da je
zaista ranjen. Međutim istoga
dana dobivaju službenu obavijest
iz Petrinje da se radi o dezinformaciji. Navečer istoga dana dobivaju vijest od časnika i liječnika
da je poginuo u Hrastovici kod
Petrinje. Otac Vilim Brašić, odmah
je krenuo u Petrinju i pronašao
liječnika koji je rekao da Mario nije
poginuo u Hrastovici. Liječnik je
odmah posumnjao da je stradao u
Peckom, na žalost kasnije se
pokazalo da je bio u pravu.
BROJ 19 • GODINA v • rujan 2011..
borba za istinom
Od tada počinje kalvarija obitelji
Brašić. Živjeli su u nadi da je živ.
Tražili su ga preko Crvenog križa,
te preko gospodina Tadeusza
Mazowjetskog. Svakodnevno bi
obilazili bazu u Petruševcu, istodobno Mariovi prijatelji palili
su svijeće u njihovoj zgradi, kitili cvijećem stol na kojem je bila
njegova slika, pisali parole. Tek
17. prosinca 1994. obitelj Brašić
dobiva obavijest da je njihov sin
zajedno s još četiri gardista i deset civila dopremljen u bolnicu
na Šalatu. Identifikacija je trajala do 23.1.1995. godine. Da,
bio je to prvi poginuli branitelj iz
Zaprešića, Mario Brašić.
vječni dom, novo
groblje u brdovcu
Pokopan je uz sve vojne i
građanske počasti 23. siječnja
1995. na novom groblju u
Brdovcu. Mnoštvo znanih i neznanih odavajući mu dužnu počast
nije moglo skriti suze. Od tada
Mario uz cvrkut ptica iz obližnje
brdovečke šume sanja svoje nedosanjane snove. Roditelji i brat
pak prkose novom životu, sretni i
ponosni što su imali i voljeli svoga
Maria.
Obilježen dan pobjede
i domovinske zahvalnosti
Općina Bistra dostojanstveno i svečano obilježila
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan
branitelja
pozitivan primjer
općine bistra
Po prvi put ove godine za Dan
pobjede i domovinske zahvalnosti cijelo područje Općine Bistra je dočekalo posebno svečano
ukrašeno državnim zastavama.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
I ove godine Dan pobjede i
domovinske zahvalnosti članovi
Općinskog vijeća Općine Bistra
te zamjenik načelnika Općine
Bistra u ime načelnika Općine
Bistra, predsjednici Mjesnih
odbora, predstavnici Udruge
Hrvatskih branitelja i dragovo-
ljaca domovinskog rata i Udruge
ratnih veterana Hrvatski domobran-Ogranak Bistra obilježili su
polaganjem vijenaca i paljenjem
lampaša kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima
kod mrtvačnice na groblju u Poljanici Bistranskoj.
Bistranska ulica kod Strojara u Gornjoj
Bistri
Djelatnici Komunalnog gospodarstva Bistra zastave su postavili u svim naseljima općine po
glavnim prometnicama, u pravilu na svaki drugi stup električne
rasvjete.
ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
5.8.2011.
Iako je autor članka i osobno
čuo nekoliko kritičkih komentara, opće mišljenje mještana s
kojima sam razgovarao o potrebi ukrašavanja područja povodom važnih državnih blagdana
je nepodijeljeno - radi se o pozitivnoj praksi koja nam služi na
čast i s kojom treba nastaviti.
Spomenik žrtvama rata i poraća u Poljanici Bistranskoj
Primjer Bistre naglašen je u
pozitivnom smislu i u prigodnoj
kontakt emisiji koju je povodom
praznika emitirao Radio Sljeme,
a u emisiju se izravno telefonom
javio i načelnik naše općine.
U znak sjećanja i zahvalnosti lampaši su zapaljeni i na grobovima poginulih bistranskih branitelja.
Interesantno je napomenuti da
su i slušatelji Radio Sljemena u
izravnom uključivanju u program redom pozdravljali ovaj
potez Općine Bistra.
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
51
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
Croatia, twelve points!
Od 27.-29. 5. članovi Kulturno-umjetničkog društva ‘Bistra’ su
bili sudionici poznatog međunarodnog folklornog festivala
‘Alpe-Adria’ u Langenwangu u Austriji, a od 24.-28.8.2011. isto
tako poznatog međunarodnog festivala ‘Folcambra’ u Maciera
de Cambri u Portugalu.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Festival ‘Alpe-Adria’ ima vrlo visoke
zahtjeve vezane uz kvalitetu sudionika
jer se održava pod patronatom CIOFFa, Međunarodnog savjeta organizatora
festivala folklora i tradicionalne umjetnosti (Conseil International des organisations de Festivals de Folklore et
d’Arts Traditionnels).
Bogatstvo programa
Tijekom festivala članovi KUD-a ‘Bistra’
pokazali su zahtjevnoj austrijskoj publici 4 koreografije, neke od njih i više
puta uz 3 različite narodne nošnje. To su
našoj publici već poznate koreografije
‘Žetva pod Medvednicu goru’, ‘Zagorje’, ‘Lepe moje ravne pole’ (posavske
pjesme i plesovi) i ‘Lepe naše senokoše’
(pjesme i plesovi Međimurja).
Već po tome naši su se folkloraši
kvalitetom razlikovali od ‘konkurencije’ jer su sve ostale grupe - pored
naših folkloraša u programu festivala
sudjelovale su folklorne skupine iz Italije, Mađarske, Njemačke i Slovenije te
brojne skupine iz Austrije - imale jednu
do najviše dvije različite točke.
Opravdali povjerenje
Ukratko, o nastupima naših folkloraša
čuli smo samo riječi hvale kako od
običnih pojetitelja tako i od najistaknutijih članova CIOFF-a koji su bili
nazočni na ovom festivalu.
Prije svih riječ dajemo gospodinu
Anti Cukrovu, tajniku hrvatske sekcije CIOFF-a, koji je putovao s našim
folklorašima. Upravo je gospodin Cukrov osoba koja je izabrala naše društvo
za predstavnika hrvatskog folklora na
ovom festivalu.
Tim više su godile njegove riječi izgovorene u autobusu neposredno pred
rastanak kada je gospodin Cukrov,
između ostaloga, rekao:
52
‘Izabrati KUD ‘Bistra’ za predstavnika
hrvatskog folklora na ovako cijenjenom festivalu za mene je bio određen
GLAS BISTRE
rizik, uglavnom zbog toga što prije
početka samog gostovanja nisam
osobno poznavao nikoga od vas. I u
vašu sam se kvalitetu uvjerio samo
na snimkama, no osobna spoznaja
je ipak nešto sasvim drugo. Na koncu
našeg druženja moram reći da sam
se u vašem društvu cijelo vrijeme
osjećao vrlo ugodno i u svakom ste
pogledu - i organizacijski i profesionalnim ponašanjem i urednim izgledom i visokom kvalitetom izvedbi bili na visokoj razini.
vašim izvedbama je sve posloženo
smisleno, baš onako kako treba.
Pored toga, vidljivo je da se bavite
foklorom iz ljubavi i zato su vam nastupi tako spontani i dojmljivi. Imate
samo jedan nedostatak - u koreografijama vam fale četiri dečka’.
Toga su nedostatka folkloraši i sami
itekako svjesni. O nejmu je progovorila
i predsjednica društva u razgovoru za
posljednji broj časopisa ‘Glas Bistre’.
‘Croatia, twelve points!’
Treći u ovom nizu sugovornika kojeg
ćemo spomenuti je gospodin Friedrich Stradner, predsjednik austrijskog
folklornog društva i alfa i omega organizacije festivala Alpe Adria u Langenwangu. I gospodin Stradner je imao
za nastupe samo riječi pohvale koje je
na pozornici prilikom predaje poklona
sudionicima festivala sažeo u svega tri
riječi, ali tri riječi koje sve govore i kojima ne trebaju pojašnjenje i komentar.
Ante Cukrov
Ukazano povjerenje u potpunosti ste
opravdali i nadam se kako će se naša
međusobna suradnja i dalje nastaviti.’
‘Fale vam dečki ...’
Ipak, bio je i jedan ‘nedostatak’.
Na njega nije ukazao gospodin Cukrov,
već gospodin Bruno Ravnikar, slovenski muzikolog i pedagog te jedan od
još tri živuća osnivača CIOFF-a. Nakon što je vidio naše nastupe i razgovarao s predsjednicom društva, gospodin Ravnikar je inzistirao na razmjeni
kontakt podataka kako bi nas mogao
preporučiti na najcjenjenije slovenske
folklorne festivale. Oni koji znaju gospodina Ravnikara, kažu za njega da
je u ocjenama strog, ali korektan, a u
razgovoru direktan i bridak na jeziku te
da nikada neće reći ono što ne misli. U
svojem razgovoru s našom predsjednicom gospodin Ravnikar je rekao:
‘Vaši su nastupi odlični. Sve je odlično
od glazbe do vizualnog izgleda. U
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
Friedrich Stradner
Parafrazirajući voditelje na natjecanju
za Eurosong, koji je održan dva tjedna
prije u Dusseldorfu, gospodin Stradner
je rekao:
‘Croatia, twelve points!’
Za konac navedimo da je festival bio
odlično organiziran i da su se domaćini
silno potrudili da boravak svih učesnika
bude ugodan te su svim stranim
učesnicima osigurali odličan smještaj
i popratni program. Uz nazočnost na
misi u Langenwangu domaćini su bistranskim folklorašima omogućili i kulturnu poslasticu u obliku razgledanja
izložbe starogrčkih eksponata pod nazivom ‘Povratak Bogova’ koja je nakon
Rio de Janeira i Mannheima trenutno
postavljena u Leobenu.
Svoje po trajanju najduže i po udaljenosti najdalje gostovanje, članovi
KUD-a Bistra odradili su u razdoblju od
22.-30. kolovoza gostujući u Portugalu.
Za vrijeme ovog gostovanja članovi
Kulturno-umjetničkog društva Bistra
prevalili su, voženi sigurnom rukom
Borisa i Franje i pouzdanim autobusom ‘Meštrović prijevoza’, točno 6.000
kilometara.
Važnost gostovanju u Portugalu osobito daje činjenica kako je Kulturnoumjetničko društvo Bistra prva folklorna skupina s hrvatskog područja koja
je nastupila u programu međunarodno
poznatog folklornog festivala u Maciera de Cambri u više od 40 godina
dugoj tradiciji održavanja festivala.
ruga Vale de Cambra koji su tijekom
travnja boravili u Hrvatskoj, o čemu
smo pisali u prošlom broju.
Osim naših folkloraša u programu
festivala sudjelovle su folklorne skupine iz Češke Republike i Belgije te niz
domaćih, portugalskih folklornih skupina.
Kulturno-umjetničko društvo
‘Bistra’ ove je godine postiglo
najveće uspjehe od svoje reaktivacije 2005. godine. Pozivamo
sve mještane Bistre i osobe koje
vole folklor na javnu prezentaciju rada i dostignuća KUD-a
Bistra koja će biti priređena
tijekom mjeseca listopada. O
točnom terminu biti ćete informirani putem bistranskih javnih glasila.
Tijekom svih javnih pojavljivanja
članovi KUD-a Bistra plijenili su pozornost lokalne publike i folklornih djelatnika kako živopisnom nošnjom tako i
glazbom, pjesmom i plesom, a nadasve
dostojanstvenim ponašanjem i visokom
umjetničkom razinom folklorne izvedbe. Za vrijeme svojih nastupa KUD-ovci
su izvodili koreografije međimurskih,
posavskih i zagorskih plesova.
I dok su ostali sudionici festivala program izvodili u jednom komadu jedino
su bistranski folkloraši na pozornicu
izlazili u tri navrata. Razlog je jednostavan - za svaku koreografiju folkloraši su
se presvlačili u odgovarajuću narodnu
nošnju. Stoga je svaki koncert počinjao
i završavao nastupom naših folkloraša
uz još jedno pojavljivanje negdje u sredini priredbe.
all inclusive
Pored folklornih koncerata organizator
je priredio i više radionica vezanih uz
folklor, ali i uz tradiciju i običaje gostiju.
Tako su za večer tradicionalne kuhinje
naši folkloraši priredili grah i gibanicu
za 130 ljudi. Namirnice za kuhanje osigurali su o svom trošku domaćini.
I dok se za grah može reći da je
‘ekipni uradak’ u čijoj pripremi
je sudjelovalo desetak članica
društva, gibanicu je u otežanim
uvjetima (mala pećnica, slaba struja te stalno iskakanje osigurača... )
priredila Biserka Štuglin.
U svim situacijama naši folkloraši su s ponosom i dostojanstveno nosili hrvatski stijeg na
čast hrvatskoj Domovini i našoj Bistri
Domaćini su vrijeme između nastupa ispunili raznim aktivnostima i obilaskom
nekoliko izuzetno atraktivnih odredišta
u krugu od stotinjak kilometara od
Maciera de Cambre pri čemu su sve
troškove (autoceste, ulaznice, stručni
vodiči ...) sami podmirili.
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
Kilometraža velika čast još veća
NA POZIV ORGANIZATORA
I dok je gostovanje u Austiji bilo u organizaciji CIOFF-a, gostovanje u Portugalu rezultat je izravnog poziva organizatora festivala.
Odluku o prihvaćanju poziva nije bilo
jednostavno donijeti jer se radilo o
svojevrsnom odlasku u nepoznato.
Naime, u trenutku pristizanja poziva
organizatora nije postojala nikakva
prethodna povezanost i međusobno
poznanstvo, a i informacije na internetu nisu previše obilne pa je za
donošenje odluke o prihvaćanju ovog
gostovanja važnu ulogu imao posjet
vodećih ljudi folklorne skupine i ok-
Domaćini su organizirali posjet gradu Porto i svjetski poznatoj vinariji, odlazak na obalu
Atlantskog oceana te posjet svetištu u Fatimi (na slici)
rujan 2011. • GODINA V • BROJ 19
GLAS BISTRE
53
vijesti
aktivno ljeto
bistranskih planinara
Tekst i slika: Davorin Bažulić
Ovog ljeta bistranski planinari su
posjetili nekoliko atraktivnih vrhova u Hrvatskoj i okolnim zemljama.
U Hrvatskoj je uspon izvršen na
Sveto Brdo koje je sa svojih 1.752 m
Slike na 2. stranici
ostalih vrhova popeli i na 2.522 m
visoki Bobotov kuk, najviši vrh Durnitora i Crne Gore.
Treća grupa uputila se u nama bližu
Sloveniju gdje su se popeli na Mangrt visok 2.679 m i po visini treći vrh
1. Brojem sudionika 7. zborovanje
izviđača Saveza izviđača Hrvatske bilo
je najmnogoljudnija priredba u programu 6. Dana Bistre
2. Natjecanje vatrogasne mladeži pokazalo je opravdanost ulaganja sredstava u školovanje mladih u području
zaštite i samozaštite
3. Međunarodni hrvački turnir - kao
i uvijek u svojoj sad već sedamnaestgodišnjoj povijesti - iskazao se
odličnom organizacijom, brojnom
publikom i kvalitetnim borbama bistranskih boraca koji su osvojili brojna
odličja te su bili najbolja ekipa turnira
4. Istodobno sa zborovanjem izviđača
tek nekoliko metara dalje svoju vještinu
u preciznom slijetanju na cilj pokazalo
je tridesetak letača parajedrilicom
5. U izjednačenom 2. natjecanju
pjevača amatera pod nazivom ‘Bistra traži zvijezdu’ ocjenjivački sud je
najboljima proglasio duet Barbare
Furko i Sare Lorenc
6. Zapaženim odzivom na akciju dobrovoljnog darivanja krvi Bistrani su
iskazali svoju humanost
Slike na 35. stranici
Kolona planinara za vrijeme uspona na Mangrt
drugi po veličini vrh Velebita. Sveto
brdo se na jugoistočnom kraku planine gdje se i nalazi najviši vrh Velebita - Vaganski vrh.
Planinari su vrlo otvoreno društvo
te nije ništa neobično da članovi
jednog društva na ture odlaze sa
drugim društvima. Tako su ove godine dva člana PD Bistra planinarila
u Crnoj Gori gdje su se - između
u Sloveniji, odnosno peti u cijelim
Julijskim Alpama.
S podjednako atraktivnim izletima
društvo nastavlja i do konca ove
godine organizirajući po jedan izlet
mjesečno. Dodatne informacije
o svim izletima možete dobiti od
Davora, predsjednika društva na
GSM 099 2861 333.
plan tura bistranskih planinara
u posljednoj četvrtini 2011. godine
Predbilježiti se možete kod predsjednika društva na
broj 099 2861 333.
54
datum
tura
regija-gorje država
8.-9.10.
TAMAR, 1108 m
julijske alpe
slo
17.11.
mosor, 1339 m
dalmacija
hr
17.12.*
500 stuba, cca 600 m
medvednica
hr
* kićenje božićnog drvca
GLAS BISTRE
BROJ 19 • GODINA V • rujan 2011.
1. Moto susret 2011. okupio je u Bistri više
od 1.000 ljubitelja motora i motoristike iz
Hrvatske, ali i okolnih zemalja pa se s pravom može govoriti o međunarodnoj manifestaciji. (snimio: Andrija Eršek)
2. Osvajanjem nogometnog turnira za
mlađe uzraste nogometaša ‘Limači’ NK Bistra su se po uspjehu svrstali uz bok svojim
starijim ‘kolegama’
3. Jadranka Kosor, Predsjednica Vlade
Republike Hrvatske svečano je zatvorila 7. zborovanje izviđača Saveza izviđača
Hrvatske, ove godine najmnogobrojniju
manifestaciju u programu 6. Dana Bistre
4. U trenutcima zabave i opuštanja nisu
zaboravljeni ni Bistrani koji su za slobodu Hrvatske dali svoje živote - članovi
Općinskog vijeća općine Bistra položili su
na Dan Državnosti vijence na njihove grobove
5. Svi kao jedan - članovi KUD-a Bistra svojim su nastupima na pozornici u Gornjoj
Bistri gledateljima zorno pokazali zašto su
u ovom trenutku nabolje folklorno društvo
zaprešićkog kraja
6. Koncert Baruna bila je jedna od
najposjećenijih priredbi 6. Dana Bistre
6. dani bistre 2011.
1
3
2
4
5
6
ODŠTOPAVANJE CJEVOVODA
CRPLJENJE FEKALIJA
ODRŽAVANJE I PRAŽNJENJE:
- MASTOLOVACA
- SEPARATORA
- PROČIŠĆIVAČA
- ZBRINJAVANJE OTPADA
FOTO-TRENUTAK • Ekipa Poljanice, pobjednik nogometnog turnira ‘Sela bistranskog podgorja 2011.’ s trofejima
U gornjem redu: Valentino Lukanić, Nikola Zrinski, Robert Erceg, Dario Brezak, Tomislav Zeljko, Robert Brezak, Ivan Babić, Krešimir Butek i Filip Mikuljan
U donjem redu: Karlo Žižanović, Josip Culej, Ivan Zeljko, Fran Bažulić, Darko Jurešić, Mario Brezak i Josip Vicić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
36
File Size
7 338 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content