close

Enter

Log in using OpenID

8. ANAMIL d.o.o.

embedDownload
1
SADRŽAJ
2
O nama
Poduzeće ANAMIL je proizvoĊaĉ proizvoda za kućanstva,
te vodeći distributer robe široke potrošnje u jugoistoĉnoj
Europi.
Osnovani smo 1990. godine i dio smo multinacionalne
kompanije SPONTEX koja u svom poslovanju objedinjuje
proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke
potrošnje na trţištima Hrvatske, regije i zapadne i istoĉne
Europe, Azije, Sjeverne i Juţne Amerike.
3
O nama
Anamil d.o.o.
Uprava
Proizvodnja
Zagreb-Jankomir
Tvornica spiralne
ambalaţe Belišće
Skladište sirovina
Skladište sirovina
Skladište gotovih
proizvoda
Skladište gotovih
proizvoda
Centralno skladište
gotovih proizvoda
Transport
Prodaja
Financije
Zajedniĉke sluţbe
4
ULOGA HAMAG INVESTA
PRI REALIZACIJI PROJEKTA
•
•
•
brzina ishoĊenja garancije
visina garancije
jednostavnost postupka ishoĊenja garancije
BENEFIT HAMAG INVEST GARANCIJA
•
•
•
•
•
mogućnost investiranja iznosa garancije u osnovnu djelatnost
povoljnije financiranje iz izvora bankarskog sektora
brţa i lakša realizacija investicijskih projekata
povećanje zaposlenosti
pomoć na koncentriranju osnovne djelatnosti - proizvodnje
5
ULOGA HBOR-a PRI REALIZACIJI PROJEKTA
•
•
•
financiranje projekta
dugoroĉnost financiranja
jednostavnost postupka od poĉetka do realizacije
BENEFIT HABOR FINANCIRANJA
•
•
•
•
•
povećanje kapacitetnosti kroz nabavku novih tehnologija
konkurentnost u odnosu na konkurenciju
mogućnost plasiranja većih koliĉina robe na EU trţištu
povoljnije financiranje od izvora komercijalnog bankarskog sektora
povećanje zaposlenosti
6
O nama
GODIŠNJA PROIZVODNJA TSA - BELIŠĆE
500
450
400
350
300
TONA
PROME/RADNIK
250
TONA/RADNIK
RADNICI
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7
O nama
8
About
O nama
Anamil d.o.o.
Uprava i centralno skladište gotovih proizvoda Zagreb –
Ţitnjak, Slavonska avenija 24a
Proizvodni pogon
Zagreb – Jankomir, Josipa Lonĉara 2c
Proizvodni pogon Tvornice spiralne ambalaţe
Belišće, Trg A. Starĉevića 1
9
O nama
Anamil d.o.o.
Robne marke
TSA Belišće
Skladište Ţitnjak
Spiralna ambalaţa
Distribucija
Financije
Spontex
Trake za ljepljenje
Prodaja
Mapa
Kartonske cijevi za
izgradnju
Zajedniĉke sluţbe
Söke
Alu pack
Calypso
10
O nama
Zastupstva
Spontex
•SPUŢVA ZA BRISANJE
•SPUŢVA ZA PRANJE
•SVE ZA POD
•RUKAVICE
•NJEGA TIJELA
•PEGLANJE
•GASTRONOMSKA OPREMA
•OSTALO
Calypso
Mapa
•HIGIJENA
•OPUŠTANJE
•STIMULACIJA
•NJEGA LICA
•RUKAVICE
Alu pack
•ALUMINIJSKE FOLIJE
•PRIJANJAJUĆA FOLIJA
•PAPIR ZA PEĈENJE
•VREĆE ZA SMEĆE
•VREĆICE ZA PEĈENJE
•VREĆICE ZA ZAMRZAVANJE
•FILTERI ZA KAVU
•THERMO – VREĆE
11
ROBNE MARKE
12
ROBNE MARKE
13
ROBNE MARKE
14
ROBNE MARKE
15
ROBNE MARKE
16
PROIZVODI I ROBNE MARKE
PROIZVODI I ROBNE MARKE
17
FORMULA STUDENT
PROIZVODI I ROBNE 2.
MARKE
18
PROIZVODI I ROBNE MARKE
19
PROIZVODNJA ZAGREB
20
TSA - Belišće
TSA Belišće
Tvornica
Spiralne
ambalaže
21
TSA - Belišće
22
TSA - Belišće
23
TSA - Belišće
24
TSA - Belišće
PROIZVODI
ANAMIL d.o.o. Belišće
•
•
•
•
•
•
PAPIRNA AMBALAŽA
SLOJEVITA AMBALAŽA U OFFSET TISKU
SPIRALNA AMBALAŽA
SPIRALNA AMBALAŽA ZA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU
PRIPREMA I IZRADA FILMA ZA TISAK
LJEPLJIVE TRAKE
25
TSA - Belišće
PROIZVODI
26
TSA - Belišće
PROIZVODI
27
TSA - Belišće
PROIZVODI
28
TSA - Belišće
PROIZVODI
29
HVALA
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
40
File Size
5 129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content