close

Вход

Log in using OpenID

7 prakticni.pdf

embedDownload
53. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA
Školsko natjecanje – 2011. godina
Tehnička kultura 7. razred – STROJARSKKE KONSTRUKCIJE
Tema: IZRADA MODELA TARNOG PRIJENOSNIKA
Nositelj teme: Branko Mrkonjić
Uvod:
Najjednostavniji prijenosnik za mehanički prijenos snage s jednoga vratila na drugo koji se
ostvaruje dodirom i trenjem oboda pogonske i gonjene tarenice.
Zbog osobine proklizavanja nije moguće točno održavanje prijenosnog omjera, ali zato se
može upotrijebiti kao sigurnosna spojka.
Primjena tarnih prijenosnika u tehnici je velika, na automobilnim vozilima (vožnja na
kotačima), na radnim strojevima…
Zadatak:
Tvoj zadatak je, u vremenu od 60 minuta, izraditi model tarnog prijenosnika po ovome redu:
1.
2.
3.
4.
Dovršiti POZ-1 već izrezanu od pocinčanog lima.
Odrediti središta i izbušiti provrte na POZ-2 i POZ-3.
Povezati u cjelinu sve elemente prijenosnika prema sastavnom crtežu.
Ispitati funkcionalnost i izračunati prijenosni omjer (ubrzavajući).
NAPOMENA: POSEBNO PRIPAZI NA RAD S OŠTRIM I ŠILJATIM
PREDMETIMA. PRIMJENI SVE POTREBNE MJERE ZAŠTITE.
Slijedi upute i redoslijed postupaka prema radnom listu:
Poz. Naziv
Radni postupak
Pribor i alat
1
Kućište
Mjerenje i ocrtavanje
Kutnik, metar,
crtaća igla.
Točkanje
Čekić i točkalo
Bušenje
Bušilica,
kombinirana
kliješta, svrdlo
Ø2 mm.
Oblikovanje
Škripac, čekić,
kombinirana
kliješta, kutnik.
2
Tarenica
Ocrtavanje središta
Šilo
3
Tarenica
Bušenje
Bušilica i svrdlo
Ø4 mm i Ø8 mm
Montaža
Upute za rad
Oštre bridove obradi finom
turpijom. Oštre bridove
provrta ručno skosi svrdlom
Ø6 mm. Prilikom
oblikovanja upotrijebi
kutnik.
Označi sredinu šilom,
iskoristi bradavice u sredini.
Poslije bušenja skosi ručno
bridove provrta većim
svrdlom.
Na vratila postavi tarenice
stezanjem navrtki jedne
prema drugoj. Ispod navrtki
umetni podložne pločice.
Postavi gumice. Centriraj
sve rotirajuće elemente
prema sastavnom crtežu.
Ispitivanje
funkcionalnosti i
izračun prijenosnog
omjera
Kemijska olovka
i kalkulator
Rotiraj veću tarenicu,
rotacija će imati ubrzavajući
smjer, mora se odvijati
centrično i bez teturanja.
Guma osigurava dovoljnu
tlačnu silu izmeĎu tarenica.
Obzirom da imamo dva para
čiji su promjeri jednaki
izračunaj omjer jednoga i
pomnoži sa 2. Obilježi
kemijskom olovkom mjesto
na obodu prve i poslijednje
tarenice i rotacijom provjeri
točnost izračuna.
NAČIN VREDNOVANJA TEHNIČKE TVOREVINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elementi vrednovanja
Preciznost izrade POZ-1
Preciznost bušenja POZ-2 i POZ-3
Preciznost montaže POZ-2 i POZ-3
Centričnost rotacije
Preciznost montaže POZ-5
Točnost izračuna prijenosnog omjera
funkcionalnost
Pravilna organizacija radnoga mjesta
Ukupno bodova
Maksimalno bodova
6
6
5
6
4
8
10
5
50
NAPUTAK ZA VREDNOVANJE USMENOG IZLAGANJA
Elementi vrednovanja
1.
2.
3.
4.
Sigurnost u izlaganju
Ispravnost tehničkog izražavanja
U izlaganju koristi konkretne i smislene primjere
Razumijevanje gradiva, ispravno i cjelovito odgovara na sva pitanja
Ukupno bodova
Maksimalno
bodova
5
5
5
5
20
53. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA
Državno natjecanje – 2011. godina
Tehnička kultura 7. razred – STROJARSKE KONSTRUKCIJE
Tema: IZRADA MODELA NJIHAJNOG REGULATORA MEHANIČKE ENERGIJE
Nositelj teme: Branko Mrkonjić
Uvod:
Tvorevina koju trebaš izraditi sastoji se od gravitacijskog akumulatora mehaničke energije
(utega podignutog na stanovitu visinu), zatim njihajnog regulatora čija je svrha da onemogući
naglo rasterećenje energije akumulatora i da postepeno predaje energiju tarnom prijenosniku
koji je sastavni dio ove konstrukcije.
Njihajni regulatori postepeno su usavršavani u 17 i 18 stoljeću i njihova najšira primjena bila
je u satnim mehanizmima.
Zadatak:
Tvoj zadatak je u vremenu od devet sati izraditi model njihajnog regulatora po ovome redu:
1. Dovršiti POZ-1 i POZ-2 već izrezane na zadani oblik (obraditi bridove, obilježiti
središta provrta, točkati i izbušiti provrte, zatim oblikovati).
2. Obilježiti i izbušiti provrte, POZ-8 i POZ-9.
3. Oblikovati žicu na zadani oblik, POZ-15.
4. Povezati u cjelinu sve elemente regulatora prema sastavnom crtežu.
5. Ispitati funkcionalnost modela.
6. Izračunati potrošenu energiju utega za vrijeme spuštanja od 10 sekundi.
NAPOMENA: POSEBNO PRIPAZI NA RAD S OŠTRIM I ŠILJATIM
PREDMETIMA. PRIMJENI SVE MJERE ZAŠTITE !
Slijedi upute i redoslijed postupaka prema radnom listu:
Poz Naziv
Radni postupak
Pribor i alat
1
Kućište
Turpijanje
Škripac i turpija
Mjerenje i
Kutnik, metar,
ocrtavanje
ravnalo, crtaća igla
Točkanje
Čekić i točkalo
Bušenje provrta
Bušilica, kombinirana
kliješta, svrdla Ø 2,
Ø2,5 i Ø 10mm
Škripac, čekić i kutnik
Oblikovanje
2
Kotva
Turpijanje
Skripac,
turpija
i
pomično mjerilo
Mjerenje i
Kutnik, metar, crtaća
ocrtavanje
igla
Točkanje i
bušenje
Oblikovanje
Čekić, točkalo,
bušilica, svrdla Ø2,5 i
Ø 4mm, kombinirana
kliješta
Škripac, kombinirana
kliješta, pomično
mjerilo, kutnik, čekić
Upute za rad
Obraditi bridove.
Označiti središta provrta i
mjesta za savijanje.
Izbušiti provrte, zatim skositi
bridove provrta svrdlom Ø 8
i Ø16 mm.
Obraditi bridove na zadane
mjere.
Označiti središnjicu i
obilježiti središta provrta,
zatim mjesta savijanja.
Izbušiti provrte, zatim
obraditi bridove provrta
svrdlom Ø8.
Dovršiti oblikovanje krakova
kotve prilikom montaže i
ispitivanja funkcionalnosti.
8
9
15
Tarenica
Ø40mm
Tarenica
Ø30mm
Kuka
užeta
Obilježavanje
središta i bušenje
Crtaća igla, bušilica i
svrdlo Ø 4mm
Obraditi bridove
svrdlom Ø 8mm.
provrta
Omotati žicu u pripremku da
se dobije okrugli prsten,
odmjeriti dužinu kuke i saviti
na 30o i kliještima odsjeći
višak žice.
Montaža pozicija Kombinirana kliješta, Na vratilu (poz-4) postaviti
viličasti ključ 7,
tarenicu Ø40mm i učvrstiti
odvijač plosnati-manji bočnim navrtkama i
podložnim pločicama. Na
drugo vratilo postavljaju se
zupčanik, tarenica, graničnik
konca, druga tarenica i drugi
graničnik. Sve učvršćeno
bočnim navrtkama i
podložnim pločicama,zatim
montaža kotve, opruga,
njihala i konca. Na kraju
slijedi završno oblikovanje
krakova kotve prema crtežu i
zupčaniku.
Ispitivanje
Uteg, štoperica ili sat
Podignuti uteg, pratiti rad
funkcionalnosti
regulatora. Poželjno je da
proces regulacije bude što
sporiji.
Izračun uložene i Uteg težine
Podignuti uteg na visinu
potrošene
Metar, sat ili štoperica, 0,7metara. Izračunati
energije
kalkulator, olovka
uloženu energiju (rad).
Pustiti uteg da pada 10
sekundi, zaustaviti uteg i
izmjeriti trenutnu visinu,
zatim izračunati potrošenu
energiju.
Oblikovanje
Pripremak za
oblikovanje, škripac,
pomično mjerilo,
kombinirana kliješta
NAČIN VREDNOVANJA TEHNIČKE TVOREVINE
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
Elementi vrednovanja
Preciznost izrade POZ-1
Preciznost izrade POZ-2
Preciznost bušenja POZ-8 i POZ-9
Preciznost oblikovanja POZ-15
Preciznost montaže
Točnost izračuna
Funkcionalnost modela
Pravilna organizacija radnog mjesta i primjene mjera
zaštite
Ukupno bodova
Maksimalno bodova
6
10
5
3
6
8
8
4
50
NAPUTAK ZA VREDNOVANJE USMENOG IZLAGANJA
Elementi vrednovanja
1.
2.
3.
4.
Sigurnost u izlaganju
Ispravnost tehničkog izražavanja
U izlaganju koristi konkretne i smislene primjere
Razumijevanje gradiva, ispravno i cjelovito odgovara na sva pitanja
Ukupno bodova
Maksimalno
bodova
5
5
5
5
20
Prostor za računanje:
 Energija podigutog utega – W1
 Energija spuštenog utega na stanovitu visinu – W2
 Potrošena energija W=W1 – W2
Napomena: put (s) je u [m], sila (F) je u [N], težina utega je 30 grama, odnos izmeĎu
težine i sile neka bude 1kg= 10 N
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 415 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа