close

Enter

Log in using OpenID

3. hrvatski kirurški kongres, Pula 2002.

embedDownload
SADRŽAJ
1. ABDOMINALNA KIRURGIJA
Radiofrekvencijska ablacija metastatskih i primarnih lezija jetre
Naše iskustvo u liječenju Klatsinovog tumora
Desetogodišnje iskustvo u liječenju ehinokoka jetre
Radikalne operacije karcinoma glave gušterače
Kirurško liječenje hidatidnih cista jetre i slezene
Idiopatski akutni nekrotizirajući pankreatitis  prikaz slučaja
Resekcije jetre kod tumora
Recurrent hydatid cysts of the liver: importance of the TN(R)C classification system
Olakšano pražnjenje želuca nakon pankreatoduodenektomije distenzijom piloričnog
mišića
Rijetka komplikacija akutnog kolecistitisa
Whippleova operacija (pankreatoduodenektomija)  naše desetogodišnje iskustvo
Kirurška terapija pseudocista pankreasa
Pankreatektomija kombinirana resekcijom SMV i v. portae
Perforacija žučnog mjehura
Rekonstrukcija vratnog dijela jednjaka slobodnim režnjem jejunuma
Free jejunal transfer
Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST)  naša iskustva
Pouzdanost i prediktnost uputne dijagnoze na hitnom kirurškom prijamu
Kronični apendicitis kao uzrok rekurentnih bolova
Racionalna antibiotska profilaksa kao doprinos reformi sustava zdravstva
Nespecifična abdominalna bol  osvrt na učestalost i opravdanost pregleda kirurga u hitnoj
službi
Tupa trauma abdomena  OŽB Požega
Prikaz slučaja: pseudotumor  četrdeset godina s gazom u trbuhu
Ciste mezenterija
Perforirani duodenalni ulkus i infarkt slezene  prikaz slučaja
Spontani hematom rektusa
Kirurško liječenje upalnih bolesti crijeva
Idiopatski retroperitonealni hematom  prikaz slučaja
»J« pouch reconstruction after gastrectomy  surgical technique (our results)
Gastric perforation due to blunt abdominal trauma
2. DJEČJA KIRURGIJA
Prijelomi distalnog dijela humerusa u dječjoj dobi
TEN  kako skratiti vrijeme ekstenzije i RTG zračenja
Dileme u liječenju prijeloma dječjih podlaktica
The importance of pseudocholinesterase activity after Kasai operation
Laparoscopically assisted Soave operations in patients with Hirschprung disease
Hemangiomas can be prevented from growing into sizable tumors by laser treatment at an
early age
A case of bilateral “spontaneous“ pneumothorax in infant
Laparoscopic pyloromyotomy  experience of 16 cases
Esophageal dilatation in patients with epidermolysis
Antirefluksne plastike u liječenju primarnog cistoureteralnog refluksa
Vodene kozice komplicirane akutnim abdomenom u dječjoj dobi  prikaz slučaja
Ljevkasta prsa  naša iskustva
Body-shaped acrylic gloves for long term night splintage after hand surgery in patients
affected by epidermolysis bullosa  benefits of our new technique
Suprakondilarni prijelomi nadlaktične kosti kod djece
3. TRANSPLANTACIJSKA KIRURGIJA I PRIKUPLJANJE ORGANA
Transplant procurement management experience
Temelji organizacije prikupljanja organa
Petnaest godina eksplantacije u OB Pula
Transplantacijski koordinator i njegova uloga
Priprema kadaveričnog davatelja organa
Smrt mozga i održavanje donora za eksplantaciju
Je li transplantacija organa kao metoda liječenja nacionalni zdravstveni program?
Naša iskustva s transplantacijom jetre po metodi „piggy back“
Utjecaj hemodinamskog statusa davatelja na ranu funkciju bubrežnog transplantata
Valjanost portosistemskih anastomoza kod djece s portalnom hipertonijom
Transplantacija jetre  naša iskustva
Kirurško liječenje ureteralnih komplikacija nakon transplantacije bubrega
Endourologija u bubrežnoj transplantaciji
Liječenje limfocela nakon transplantacija bubrega
Perkutani zahvati kod bolesnika s transplantiranim bubregom
4. TRAUMATOLOGIJA I ORTOPEDIJA
Liječenje
politraumatiziranih
na
Klinici
Rebro
tijekom
petogodišnjeg
perioda
(1995.2000.)
Kompleksni prijelomi acetabuluma
Usporedni prikaz gama čavla i DHS vijka u liječenju pertrohanternih prijeloma
Kirurško liječenje pertrohanternih prijeloma DHS metodom  rezultati i spoznaje prve
velike serije
Prijelomi proksimalnog okrajka bedrene kosti  prikaz slučaja
Radiološka obrada traume proksimalnog dijela bedra
Pipkin g. prijelomi  naša iskustva  klasifikacija, liječenje  rezultati
Prednosti novih kirurških metoda u zbrinjavanju prijeloma gornjeg okrajka bedrene kosti
Naša iskustva u primjeni DHS vijka u liječenju prijeloma proksimalnog okrajka bedrene
kosti
Prilog algoritmu kirurškog zbrinjavanja mediocervikalnih prijeloma vrata bedrene kosti
Rekonstrukcija acetabuluma kod ugradnje totalnih endoproteza kuka
Prijelom vrata bedrene kosti u starijoj životnoj dobi, prednosti ugradnje biartikularne
parcijalne endoproteze
Intertrohanterna osteotomija bedrene kosti u liječenju degenerativne bolesti zgloba kuka 
naši rezultati
Operativno liječenje puknuća Ahilove tetive metodom preklopnog režnja
Akutni kompartment sindrom stopala
Antibiotska profilaksa u koštano-zglobnoj kirurgiji OB Zabok perfloksacinom (abaktal)
Kasni rezultati liječenja rupture Ahilove tetive modificiranim perkutanim šavom
5. KARDIJALNA I TORAKALNA KIRURGIJA
Kirurška revaskularizacija miokarda bez uporabe stroja za izvantjelesni krvotok:
šestogodišnje iskustvo
Hemoragija operacijskog područja  moguća komplikacija po implantaciji trajnog srčanog
elektrostimulatora
Operacije srčanih zalistaka na kucajućem srcu
37°C storage temperature extends homovital valve alograft viability
Potpuna arterijska revaskularizacija miokarda: četverogodišnje iskustvo
Utjecaj stenoze glavnog debla lijeve koronarne arterije na operacijski rizik pri kirurškoj
revaskularizaciji miokarda
Metoclopramide does not stimulate motility of gallbladder in patients with early enteral
feeding after cardiac surgery
Program mobilne kardijalne kardiokirurgije u Hrvatskoj
Kirurško liječenje aneurizmi ascendentne aorte
Acute aortic distension  one institution experience
Akutni kolecistitis kod kardiokirurških bolesnika
Liječenje neoplazmi pluća i pleure u OB Zadar od 1996. do 2001.
Kirurško liječenje raka pluća
Funkcionalni efekti video-torakoskopske rane dekortikacije kod tupe ozljede prsišta
Revaskularizacija miokarda kod bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
Endoskopska metoda vađenja vene saphene magne (VMS) u kardijalnoj kirurgiji
6. KOLOREKTALNA KIRURGIJA
Kirurško liječenje ulceroznog kolitisa
Subtotalna kolektomija s cekosigmalnom anastomozom u liječenju lijevostranog
opstruktivnog karcinoma kolona  10-godišnje iskustvo
Primjena ultracisiona kod transanalne ablacije tumora
Naša iskustva u rješavanju opstrukcija debelog crijeva tumorom
Liječenje analne fisure botulinum toksinom
Proktokolektomija i formiranje ilealnog zdjeličnog rezervoara
Longova metoda liječenja hemoroidalne bolesti
Delorme operacija za prolaps rektuma
Analna inkontinencija i artificijalni neosfinkter
Akutna opstrukcija crijeva zbog kolorektalnog karcinoma  retrospektivna studija
pacijenata operiranih na Kirurškom odjelu OB Bjelovar
TNM klasifikacija karcinoma kolona po UICC-u kod bolesnika operiranih na Kirurškom
odjelu OŽB Našice u razdoblju 1991.2001. godine
Albumin as a nutritional and inflammatory parameter in patients after the surgery for
rectal cancer
Kirurgija niskog karcinoma rektuma
Liječenje hemoroidalne bolesti (Longo tehnika)
Totalna egzcenteracija zdjelice
Rezultati uporabe mehaničkog šava (morbiditet, mortalitet) u kirurgiji malignoma rektuma
7. INFORMATIKA U KIRURGIJI
Kirurške specijalnosti u okviru bolničkih informacijskih sustava
Razvoj i primjena informacijskog sustava u osiguranju kvalitete rada kardiokirurškog
odjela: petogodišnje iskustvo
Poliklinički informacijski program za kirurgiju
TEN  traumatološka elektronska novina
Traumatološka baza podataka
Expert opinion by injuries in creating original database HUDI V. 1.2.
Onkološki program bolničkog informacijskog sustava
Registar vasklarnih bolesnika
8. VASKULARNA KIRURGIJA
Juksta i suprarenalne aneurizme abdominalne aorte. Operacijska strategija i rezultati.
Novi horizonti u aneurizmatskoj bolesti aorte  endovaskularni/klasični pristup
Aneurizme
abdominalne
aorte:
odnos
preoperacijskih
parametara
i
ranog
poslijeoperacijskog tijeka
Zbrinjavanje RAAA u županijskoj bolnici  naša iskustva
Naše iskustvo u endovaskularnom liječenju AAA talent stent-graftom
Akutna periferna arterijska insuficijencija na kirurškom odjelu OŽB Našice
Naši rezultati u stentiranju supra-aortalnih arterija
Retrofaringealna transpozicija zajedničke karotidne arterije, alternativa karotikokarotičnom premoštavanju
Karotidna endarterektomija u lokalnoj anesteziji
Surgical treatment of vascular injuries of the groin and thigh
Mini invasive surgical treatment of the varicose veins of lower extremities
Endovaskularno liječenje traumatske pseudoaneurizme i jatrogenih arteriovenoznih fistula
jostent-graftom
Uspješnost perkutne transluminalne angioplastike kod dijabetičkih bolesnika
Komplikacije subfascijalne endoskopske ligature
Invaginirajući PIN-stripping te flebektomija pomoću kukica po Oeschu
Subfascijalno endoskopsko podvezivanje perforantnih vena
Pristup krvotoku za dijalizu / trajni izazov angiokirurgije
Trajni pristup krvotoku za hemodijalizu  30-godišnje iskustvo centra u Rijeci
9. TRAUMATOLOGIJA I ORTOPEDIJA
Ilizarov metoda  najfiziološkiji rekonstruktivni postupak ektremitetne kirurgije
Uloga slobodnih ili lokalnih režnjeva u rekonstrukciji defekta mekog tkiva kod bolesnika s
Gustilo tip ili lomom potkoljenice
Rekonstrukcija složenih defekata potkoljenice
Osteoid-osteom nakon loma goljenične kosti u doba rasta
Značaj metode po Ilizarovu u rekonstrukciji segmentalnog defekta kosti
Iščašenje akromioklavikularnog tipa Tossy III  operacijsko liječenje i rezultati
Kasni rezultati osteosinteze košarastom pločicom po Smiljaniću
Analiza smrtnih ishoda traumatiziranih pacijenata: pitanje preventabilne smrti i
previđenih ozljeda
Prednost medijalnog položaja DC pločice kod prijeloma humerusa u srednjoj trećini
Crush-avulzijske i amputacijske ozljede
Stabilizacija prijeloma  mogućnosti i indikacije
Kirurško liječenje osteomijelitisa
Rezultati interdisciplinarnog pristupa liječenja crush-avulzijske ozljede ruke  prikaz
slučaja
Kirurško liječenje pilon prijeloma potkoljenice
Problem cijeljenja interkalarnog i ciljnog fragmenta
Artroskopski potpomognuta osteosinteza tibijalnog platoa  prednosti i poteškoće
Liječenje bolesnika s teškim kraniocerebralnim ozljedama
Ozljeda torakalne leđne moždine
Mogućnosti rekonstrukcije donjih ektremiteta
10. LAPAROSKOPSKA KIRURGIJA
Novi troakar za laparoskopiju s vrhom u obliku svrdla
Primjena visokofrekventno-titrajućeg rezača u laparoskopskoj kirurgiji
Postavljanje katetera za peritonejsku dijalizu u OB Pula
Koledoholitijaza  ERCP i laparoskopska operacija
Endoskopske ektraperitonealne operacije
Deset godina endoskopske kirurgije na Klinici za kirurgiju Sveti Duh
Laparoskopski operacijski zahvati u trudnoći
Laparoscopic cholecystectomy with ultracision
Videolaparoskopska ugradnja ventrikuloperitonejskog šanta
The role of laparoscopy in unclear right lower abdominal pain in women
Laparoscopic treatment of bile duct stones: a new surgical technique
Estetska laparoskopska kolecistektomija
Laparskopski zahvati i peritonejski kateteri
Laparoscopic treatment of hydatid disease
Kozmetička minilaparoskopska kolecistektomija europskim načinom s pomoću triju
troakara
Choledochofiberoscope supporting and guiding operative tube: a new instrument
Minimalno invazivna kirurgija u dijagnostici i liječenju tupe traume slezene
New instruments for common bile duct drainage
Laparoskopsko postavljanje katetera za peritonejsku dijalizu
11. TEME ZA SPECIJALIZANTE
Ozljede glavnog žučnog voda kod klasičnih i laparoskopskih kolecistektomija u KB Sestre
milosrdnice od 1995. do 2002.
Prijelom petne kosti  naša iskustva
Klinička, RTG i MR procjena opsežnosti ozljede pri uganuću nožnog zgloba
MRSA infekcija u angiorekonstrukcijskoj kirurgiji
Operacijsko liječenje bolesnika s kritičnom ishemijom ekstremiteta  rani rezultati
Indikacije za liječenje prijeloma distalnog okrajka palčane kosti vanjskom fiksacijom
Kirurško liječenje preponske kile od 1990. do 2001. godine u KB Sestre milosrdnice
Utjecaj vrste incizije na pojavu mekotkivnih komplikacija kod operacije medijalnog
maleola
The emptying of the »J« pouch after total gastrectomy for cancer
Gigantska hidronefroza kod dječaka s jednim bubregom
Hemangiopericitom želuca  prikaz slučaja i pregled literature
Amputacije vrška prstiju  kirurška tehnika, komplikacije i kasni rezultati
Kirurška ugradnja stenta kod tumora porte hepatis
Naša iskustva s veno venskim bypassom kod transplantacije jetre
Lesions of the lunar nerve after fracture  dislocations of the forearm
Analiza rezultata operacijskog liječenja loše sraslih prijeloma distalnog radijusa
Civilne ozljede krvnih žila
Torzija testisa
Apendektomija u izvođenju specijalizanta opće kirurgije: usporedba otvorene i
laparoskopske tehnike
12. SLOBODNE TEME
Utjecaj polyglacitina 910 na postoperacijski ožiljak
Blefaroplastika uz očuvanje masnog tkiva
Principi kirurškog liječenja kod sarkoma
Uzroci amputacija donjih udova u desetogodišnjem razdoblju (1988.1997.) u Primorskogoranskoj županiji
Kronične rane  primjeri adjuvantne primjene hiperbarične oksigenacije (HBO)
V.A.C.  nova metoda liječenja rana poremećenog cijeljenja
Zatvoreni ili otvoreni drenažni sistemi  prednosti i nedostaci
Limited palmar incision versus traditional carpal tunnel release
Refleksna simpatička distrofija (RDS), regionalni bolni sindrom (CRPS), Sudeckova bolest 
kirurški problem
Uspješnost rehabilitacije nakon prijeloma nadlaktične kosti
Oligodendroglyoma mimicking PTSD
The treatment of synchronous metastasis of renal tumors
Incidencija maligne bolesti prostate na istarskom području u pet posljednjih godina
Kirurško liječenje plastične induracije penisa
Rana rehabilitacija najstarijih bolesnika po prijelomu bedrene kosti
Sonografski vođena perkutana drenaža kao metoda liječenja rupture mišića
13. KIRURGIJA KILE I SLOBODNE TEME
Etika i kirurgija
Pulska kirurgija 1934. godine
Liječenje ingvinalnih hernija u petogodišnjem razdoblju u ŽB Čakovec
Naše iskustvo u liječenju preponske kile sa PHS mrežicom
Hernioplastika 3D PHS mrežicom
Operacija ingvinalne kile trodimenzionalnom
Prophylaxis and surgical treatment of the postoperative hernias of the abdominal wall
Liječenje ingvinalnih kila PHS mrežicom
Endogena plinska gangrena  prikaz slučaja i usporedba s ranijim iskustvima
Gangrena Fournier  vlastita iskustva
Offloading of pedicle screws with hook/rod system
Model jednodnevne kirurgije u OB Zabok
Spinal balance following HR-P fixation technique
Značaj razine amputacije donjih udova za ishod rehabilitacije
Liječenje duboke venske tromboze  naša iskustva u petogodišnjem razdoblju
Kirurško liječenje dijebetičnog stopala prema međunarodnom konsenzusu
14. KIRURGIJA DOJKE
Značaj rane dijagnostike malignih oboljenja dojke kod žena
Biopsija žlijezda stražarica kod pacijenata oboljelih od malignog melanoma
Značenje biopsije »sentinel« čvora u liječenju raka dojke i malignog melanoma
Razvoj poštednih operacija raka dojke u Klinici za tumore
Utjecaj programa za rano otkrivanje raka dojke na povećanje broja novootkrivenih T1
tumora
Biopsija sentinel čvora: zašto, kada, kako?
Rijetki primarni tumor dojke  leiomiosarkom  prikaz slučaja
Minimalno invazivna kirurgija dojke  mamotomija (dvogodišnje iskustvo)
Uloga disekcije aksile kod invazivnog raka dojke
Rak dojke  bolest 21. stoljeća
Značaj sentinel limfnog čvora kod karcinoma dojke i malignog melanoma
Poštedna operacija karcinoma dojke
Nepalpabilne lezije dojke
Rekonstrukcija dojke  suvremena načela
Naša iskustva u rekonstrukciji dojke nakon mastektomije
15. POSTERI
Rekonstrukcija acetabuluma kod metastatskog adenokarcinoma zdjelice modificiranom
Harringtonovom metodom  prikaz slučaja
Gigantski liposarkom
Karcinom muške dojke: iskustva Klinike za kirurgiju KB Sestre milosrdnice od 1991. do
2001.
Raising public awareness on organ donation
Polip III. segmenta duodenuma  prikaz slučaja
Bolnički pobol od apendicitisa u Zagrebu
Maligni melanom (prikaz slučaja)
Konzervativni i kirurški tretman karotidnih stenoza u Istarskoj županiji
Glycogen storage disease 1B and Crohn colitis in a young woman
Synchronous primary carcinomas of ampulla of Vater and ascending colon in a patient with
flat adenoma syndrome: a case report
Focal nodular hyperplasia not associated with oral contraceptives in a young woman  a
case report
Primary synchronous colonic, renal and lymphatic neoplasms in patient with previous
multiple baseocellular carcinomas and follicular adenoma of the thyroid
Transplantacija bubrega od umrle osobe nakon utvrđivanja smrti na temelju zastoja srca:
iskustvo s perfuzijom bubrega in situ
Tri decenija transplantacije bubrega u KBC Rijeka
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
760 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content