close

Enter

Log in using OpenID

A i B) Kandidatima za člana ispitnog povjerenstva u ispitima za

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
TRAVNIK
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
CENTRAL BOSNIA CANTON
MINISTRY OF EDUCATION
SCIENCE CULTURE AND SPORTS
Travnik, Stanična 43., Tel./fax.: 030/511-214, E-mail: [email protected]
Broj: 08-27-1877/14-OB-1
Travnik, 05.2. 2015.godine
PREDMET: Obavijest kandidatima za člana ispitne komisije za provođenje vozačkih ispita u
2015.godini
Poštovani,
1.
Obavještavamo vas da je utvrđena lista uspješnih kandidata za člana ispitnog povjerenstva
za provođenje vozačkih ispita, po pozicijama, a sukladno s obavljenim intervjuom te
kriterijima za izbor kandidata za člana ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita.
Čestitamo svim kandidatima koji su uspješno obavili intervju te zadovoljili kriterije za izbor
kandidata za člana ispitnog povjerenstva za polaganje vozačkog ispita.
Utvrđene liste uspješnih kandidata po pozicijama su prikazane u tablicama pod A, B i C.
2. Obavještavamo vas također da je utvrđena i lista kandidata za člana ispitnog povjerenstva
za provođenje vozačkih ispita koji su obavili dopunu dokumentacije po pozicijama.
Za iste je planiran i datum za obavljanje intervjua.
Utvrđena lista kandidata kao i planirani datum za obavljanje intervjua po pozicijama,
prikazana je u tablici pod D.
Napomena: Dodatne informacije kandidatima za člana ispitnog povjerenstva za provođenje
vozačkih ispita će se saopćiti na zajedničkom sastanku.
Sastanak je planiran dana 24.02.2015. godine (Mjesto i vrijeme sastanka bit će
naknado utvrđeni, a o tome ćemo vas blagovremeno obavijestiti)
Travnik: 5.02.2015.godine
MINISTAR
Jozo Jurina
A) Kandidati za člana ispitnog povjerenstva u ispitima za vozača motornih vozila za:
a) PREDSJEDNIKA ISPITNOG POVJERENSTVA IZ PPSP i UMV;
b) ISPITIVAČA IZ POZNAVANJA PROPISA O SIGURNOSTI PROMETA (PPSP) i
c) ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM (UMV)
IME i PREZIME
1 Josip Trbara
ISPUNJAVA UVJETE
ZA PREDSJEDNIKA
ISPITNOG
POVJERENSTVA
ISPUNJAVA
UVJETE ZA
ISPITIVAČA IZ
PPSP
ISPUNJAVA
UVJETE E ZA
ISPITIVAČA IZ
UMV
općina
Da
Da
Da
G.Vakuf-Uskoplje
Da
Da
Zenica
2 Kadir Đidić
3 Edin Vrbić
Da
Da
Da
Kiseljak
4 Dragan Soldo
Da
Da
Da
G.Vakuf-Uskoplje
5 Dinko Adžaip
Da
Da
Da
Novi Travnik
6 Ekrem Mušinbegović
Da
Da
Da
Fojnica
Da
Da
Zavidovići
7 Esed Husić
B) Kandidati za člana ispitne komisije u ispitima za vozača motornih vozila na POZICIJU:
PREDSJEDNIK ISPITNE KOMISIJE IZ UMV;
ISPUNJAVA UVJETE ZA PREDSJEDNIKA ISPITNOG
POVJERENSTVA IZ UMV
općina
1 Emir Gafić
Da
G.Vakuf-Uskoplje
2 Ramo Fuško
Da
Travnik
3 Esnef Sejkanović
Da
Zenica
4 Dženan Omerdić
Da
Travnik
5 Šukret Hadžalić
Da
Sarajevo
6 Alen Begović
Da
Zenica
IME i PREZIME
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
422 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content