close

Enter

Log in using OpenID

Aktualna pitanja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije

embedDownload
Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju
Hrvatskog liječničkog zbora
Klinika za Psihološku medicinu
Medicinskog fakulteta, Sveučilište Zagreb
Klinički bolnički Centar Zagreb
Pozivaju Vas na simpozij
Aktualna pitanja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije
«GRUPNA PSIHOTERAPIJA ADOLESCENATA»
koji će se održati u utorak 19. studenog 2013. od 13,30 do 18,50 sati
Hrvatski liječnički zbor, Velika dvorana, Šubićeva 9, Zagreb.
Program:
13,30- 13,55 Prijava
13,55- 14,00 Uvodna riječ
14,00- 14,30 Predavanje: Prof. dr. sc. Eduard Klain, dr. med.
(Institut za grupnu analizu, Zagreb)
Grupna analiza/Foulkes/ u vtlogu brojnih grupnih psihoterapija
14,30- 15,00 Predavanje: Prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, dr. med.
(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Matriks u grupnoj psihoterapiji
15,00- 15,30 Predavanje: Prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med.
(Psihijatrijska bolnica sv. Ivan, Zagreb)
Grupna psihoterapija mladih psihotičkih bolesnika
15,30- 16,00 Predavanje: Doc. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med.; mr. sc. Silvana Pleština, dr. med.
(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Analitička grupna psihoterapija adolescenata- dileme, pitanja i izazovi
16,00- 16,20 Pitanja i diskusija
16,20- 16,50 Pauza i prijava
16,50- 17,20 Predavanje: Dr. sc. Ana Kaštelan, dr. med.
(Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
Paralelno vođene grupe adolescenata i njihovih roditelja - za i protiv
17,20- 17,50 Predavanje: Prim. dr, sc. Gordan Majić, dr. med.; Dr. Anđelina Bokić- Sabolić
(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Koncept zrcaljenja u grupnoj psihoterapiji- teorijske osnove, razvojna pitanja i psihoterapijska primjena
17,50- 18,20 Predavanje: Dr. Marija Baćan, Dr. Marija Bogadi
(Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb)
Novi traumatski događaj i grupna dinamika
18,20- 18,40 Pitanja i diskusija
18,40- 18,50 Evaluacija i završna riječ
Simpozij je namijenjen liječnicima, psihijatrima, liječnicima školske medicine, psiholozima, socijalnim radnicima,
odgajateljima, učiteljima, pedagozima, socijalnim pedagozima, profesorima rehabilitatorima, logopedima,
medicinskim sestrama te drugim stručnjacima, koji sudjeluju u zaštiti duševnog zdravlja djece i adolescenata.
Sudjelovanje na simpoziju boduje se sukladno pravilniku o stručnom usavršavanju liječnika Hrvatske liječničke
komore. Sudionicima će biti omogućen pristup power point prezentacijama s predavanja elektronskim putem, ako
budu prikazivane. Kotizacija simpozija iznosi 350 kuna. Liječnicima na specijalizaciji i članovima HDDAPP-a je
cijena 200 kuna. Dodiplomski studenti i umirovljeni liječnici su oslobođeni kotizacije. Ukoliko ste zainteresirani,
kotizaciju možete uplatiti na sljedeći račun: HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR, HDDAPP, 10000 Zagreb,
Šubićeva 9, Hrvatska, Žiro račun HLZ: 2360000–1101214818; Poziv
na broj: 268-430;
IBAN:HR7423600001101214818; Matični broj: 3271676;OIB: 60192951611; s naznakom: Za simpozij dječje
psihijatrije! Nije više moguća uplata pri dolasku! Kontakt osoba: Dr. Ivan Begovac; Klinika za psihološku
medicinu, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb; Fax: +385/ 4811-703; E mail: [email protected] Upiti isključivo
faksom, mailom ili pismom. Molimo Vas da dođete oko 13,30 sati radi pravovremene prijave.
Ponavljamo, molimo uplatiti unaprijed, nije moguća više uplata pri dolasku!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content