close

Enter

Log in using OpenID

12.) Etažiranje što je to ? KLIKNI ZA PREZENTACIJU ETAŽIRANJA

embedDownload
ETAŽIRANJE ZGRADA
ILI
IZRADA PLANA POSEBNIH DIJELOVA ZGRADE
IZRADA GRAĐEVNOG PLANA
Postojeća regulativa i nedostatak regulative koja okružuje problematiku etažiranja (10min)
Ciljevi izrade elaborata (10 min)
Izrada elaborata (45 min)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
Provođenje elaborata etažiranja (15 min)
1.
2.
3.
5.
Izmjera objekta u detaljima (10min)
Izrada tlocrta građevine i označavanje (5 min)
Određivanje korisnih vrijednosti posebnih dijelova (10 min)
Izračun suvlasnih omjera (5 min)
Tekstualna specifikacija posebnih dijelova (10 min)
Koncepcija elaborata (5 min)
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
1.
2.
3.
15.12.2011.
ILI
Ishođenje potvrde (5 min)
Sklapanje međuvlasničkog ugovora (5 min)
Provođenje u gruntovnici (15 min)
Problemi u praksi i potreba djelomične unifikacije elaborata u završnom tekstualnom dijelu sa
radionicom i diskusijom (45 min)
PREDAVAČ:
Davor Petračić dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva
1
REGULATIVA
1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96,
126/10, 48/11
4. Zakon o zemljišnim knjigama NN 91/96,68/98, 137/99, 114/01, 100/04)
POMOĆNI „ALATI”:
1. ) Norma HRN ISO 9836:2002 – nije obavezna u primjeni
2. ) Norma HRN U.C2.100 – još uvijek se najviše koristi i također nije obavezna !!?
3. ) Prijedlog određivanja koeficjenata za obračun korisnih površina i
korisnih vrijednosti površina – Hrvatsko društvo sudskih vještaka
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11
3. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 21/09, 57/10,
15.12.2011.
68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09
2
REZULTAT:
1. Neujednačeni elaborati etažiranja, čak temeljeni na novčanim
iznosima !!!
2. Različita tumačenja kod ishođenja potvrde
3. Sporo ishođenje potvrde i provođenje u gruntovnici
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
1. Pravilnik o izradi plana posebnih dijelova nekretnine
2. Pravilnik o koeficjentima izračuna korisnih vrijednosti
15.12.2011.
NEDOSTATAK REGULATIVE
3
3.
razvrgnuće suvlasničke zajednice u posebnom dijelu)
Radi nesmetanog zalaganja nekretnine (banka napokon sigurno zna gdje je
nekretnina koja se zalaže i kako ona izgleda)
4. Radi smanjenja rizika veće štete kod zaloga (založi stan a ne cijelu
kuću) što je bitno kod vlasnika obiteljskih kuća (stan koji nakon toga bude
5.
pod ovrhom nije atraktivna nekretnina za mogućeg kupca)
Radi lakše podjele nasljedstva (obiteljske kuće)
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
1. Napokon jasno grafički i tekstualno definirati položaj i od čega se sve
nekretnina (stan-posebni dio) sastoji i kojih površina
2. Da se utvrdi udio suvlasništva nad cijelom nekretninom iz čega
proističu obaveze kod održavanja zgrade (uspostava etažnog vlasništva ili
15.12.2011.
ZAŠTO ETAŽIRATI ?
4
Zgrada mora biti upisana u zemljišnoj knjizi
Zgrada mora biti ucrtana u katastru
Zgrada mora imati dozvolu gradnje
Suvlasnici moraju biti suglasni o tome da se provede etažiranje
PROVOĐENJE ETAŽIRANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Izmjera svih posebnih i zajedničkih dijelova
Izrada svih tlocrta građevine
Izračun površina
Izračun vrijednosti površina
Izračun suvlasnog omjera
Izrada opisa posebnih dijelova sa suvlasnim omjerima
Formiranje elaborata
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
1.
2.
3.
4.
15.12.2011.
PRETPOSTAVKE ZA ETAŽIRANJE
(slika, podaci o izrađivaču, podaci o zgradi, kopija katastarskog plana, izvadak iz zemljišne
knjige, tlocrti, izračun površina, izračun suvlasnih omjera, opis posebnih dijelova)
1. Ishođenje potvrde kod tijela graditeljstva
2. Sklapanje međuvlasničkog ugovora
3. Provođenje u gruntovnici
5
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
Potrebno je izvršiti točnu izmjeru cijele zgrade i ne oslanjati se na projektnu
dokumentaciju zbog izmjena. Pri izmjeri je poželjno (čitaj nužno) imati laserski
daljinomjer (trebao bi postati standard i košta cca 100-400€) koji mjeri u
točnosti ± 2 mm zbog izmjere prostorija koje su obično pune stvari i
namještaja koji smeta točnoj izmjeri klasičnim metrom.
Ultrazvučni daljinomjer nije dopušteno upotrebljavati !!!
15.12.2011.
IZMJERA
6
moj prijedlog bez previše detaljiziranja i precizne debljine zidova→ glavni i pregradni)
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
Tlocrt treba obuhvatiti cijelu etažu zgrade i na njemu mora biti naznačeno koji
je kat.
Svi posebni dijelovi trebaju biti označeni slovom, šrafurom u boji uz naznaku
dimenzija i površinu.
Oprema nacrta treba biti barem takva da omogućuje jasnoću i preglednost.
Obavezno tlocrt prizemlja uklopiti u katastarski plan radi lakše kontrole.
Moguće je i polušablonsko crtanje (najbrže s najmanje detalja a sadrži sve što je bitno –
15.12.2011.
IZRADA TLOCRTA
7
15.12.2011.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
Svaki posebni dio ima svoj broj, svaki sporedni dio koji mu pripada ima isti
broj ali dodano slovo. Različite šrafure, različite boje (gube se kopiranjem).
Naznačene dimenzije prostorija i njihova površina.
8
15.12.2011.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
U nacrtima treba prikazati visine do 1m, 1-2m i >2m zbog različitog
vrednovanja preko koeficjenata ! Ovdje je tavan =spremište=poseban dio
9
Ovdje je ½ balkon, a ½ loggia ...
10
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
IZRAČUN POVRŠINA
Ako netko kaže :”Imam stan površine 100 m2” - Što to znači ?
To može značiti :
1. 100 m2 zatvorenog stana,
2. može značiti i 50 m2 stana sa 200 m2 terase (50+200x0,25) !!!
Iz tog razloga je potrebno odvojiti i iskazati podne površine:
1. Unutarnjeg dijela stana (koeficjent = 1)
2. Vanjske dijelove stana (balkoni, loggie, vrtovi, terase koef.0,25-0,75)
3. Sporedni dijelovi koji su ujedno i odvojeni dijelovi stana
(pripadci) (drvarnica, spremište, parkirališno mjesto i sl. → koeficjenti ≤1)
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
ŠTO JE TO KORISNA POVRŠINA STANA?
15.12.2011.
Izračun površina radi preciznosti potrebno je raditi u AutoCad-u ili nekom
sličnom programu (ZWCad) preko očitanja površine šrafure (properties) kad ih
već i tako treba raditi (nije obavezno → samo preporuka)
11
KORISNA VRIJEDNOST = PODNA POVRŠINA x KOEFICJENT (ponder)
POJAM „KORISNA POVRŠINA” KAO ŠTO JE TO PRIKAZANO MOŽE
ZAVARATI, POGOTOVO KOD KUPNJE AKO JE U NJU UKLJUČEN I
PODRUM ...
POJAM „KORISNA POVRŠINA” NE ZNAČI NIŠTA OBIČNOM ČOVJEKU I
LOGIČKI JE NETOČNA VELIČINA
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
PREMA VLASTITOM UVJERENJU POJAM „KORISNA POVRŠINA” JE
„SOCIJALISTIČKA VELIČINA” KOJA JE IMALA ULOGU KROZ
PONDERIRANU POVRŠINU STANA ISKAZATI NJEGOVU VRIJEDNOST U
KOLIČINI ETALONSKIH JEDINICA GRAĐENJA RADI
EVIDENCIJE KRETANJA VRIJEDNOSTI STAMBENOG FONDA
15.12.2011.
KORISNA POVRŠINA = KORISNA VRIJEDNOST = PODNA POVRŠINA
(vrijedi samo za unutarnji dio stana)
12
IZRAČUN KORISNIH VRIJEDNOSTI
ISKAZ NETTO POVRŠINA POSEBNIH I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
Korisna
Ukupna
DIO ZGRADE
Korisna
Ocjena
vrijednost
Površina
vrijednost
korisne
površina
prip.dijel.
posebnih
podova (m²) podova (m²) vrijednosti
etažnih cijelina dijelova (m²)
1a
1b
1c
14,15
387,50
154,45
14,15
0,25
3,55
3,55
14,05
48,55
1,00
1,00
12,85
17,55
4,60
24,55
4,25
128,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
14,05
48,55
1,00
1,00
12,85
17,55
4,60
24,55
4,25
128,40
2,85
2,85
1,00
2,85
2,85
23,65
23,65
0,50
11,85
11,85
10,40
10,40
0,75
7,80
7,80
Mora biti vidljiva površina podova i „korisna površina” odnosno korisna vrijednost
KORISNA VRIJEDNOST JE VRIJEDNOST POSEBNOG DIJELA ISKAZANA U ETALONSKIM m² !!
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
OTVORENI DIO U PRIZEMLJU
Ulazni trijem 1
ZATVORENI DIO U PRIZEMLJU
Hodnik
Ured 1
Kabina 1
Kabina 2
Ured voditelja
Skladište 1
Skladište 2
Ured 2
Arhiva
SPOREDNI DIO U PRIZEMLJU
Sanitrani čvor
SPOREDNI DIO U PODRUMU
Drvarnica
SPOREDNI DIO U PODRUMU
Skladište
421,95
179,45
15.12.2011.
(m²)
POSEBNI DIJELOVI
1 POSLOVNI PROSTOR U PRIZEMLJU
13
KOEFICJENTI ZA IZRAČUN KORISNIH
VRIJEDNOSTI
15.12.2011.
http://www.sudski-vjestaci.hr/)
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
( prijedlog HDSV
14
15
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
16
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
17
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
18
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
19
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
20
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
IZRAČUN SUVLASNIH OMJERA
ISKAZ NETTO POVRŠINA POSEBNIH DIJELOVA ZGRADE SA ISKAZOM IDEALNIH DIJELOVA ZGRADE I
PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA
Oznaka
Korisna
vrijednost
posebnih
dijelova m²
Posebni dio
Udio u
površini
Idealni dio zgrade i
pripadajućeg
zemljišta
Točnost
(%)
POSLOVNI PROSTOR U PRIZEMLJU
154,45
39,86%
29 / 72
-1,05%
2
POSLOVNI PROSTOR U PRIZEMLJU
10,90
2,81%
2 / 72
1,25%
3
POSLOVNI PROSTOR NA KATU
146,80
37,88%
27 / 72
1,01%
4
STAN NA KATU
75,35
19,45%
14 / 72
0,00%
387,50
100,00%
72 / 72
UKUPNO:
Preporuka je napraviti tablicu u EXCEL-u.
Traže se omjeri između korisnih vrijednosti pojedinih posebnih dijelova zajedno sa
svim sporednim dijelovima uz uvijet da greška kod izražavanja suvlasnog omjera
ne bude veća od 2%.
PROVJERA: 29/72= 0,403 x 387,50=156,08 [1-(156,08/154,45)] x100=1,05% <2%
U stvari računaju se omjeri vrijednosti vlasništva unutar zgrade
Vrijednost vlasništva (korisna vrijednost) izražava se u
GRAĐEVINSKOJ VRIJEDNOSTI !!!
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
1
15.12.2011.
%
21
TEKSTUALNI OPIS POSEBNIH DIJELOVA
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
Poslovni prostor povezan s 29/72
suvlasničkog dijela nekretnine, koji se
nalazi u prizemlju, a koji sastoji se od
ulaznog trijema 1, hodnika, ureda 1, ureda
2 ,ureda voditelja, kabine 1, kabine 2,
skladišta 1, skladišta 2 i arhive, ukupne
površine poda 128,40 m², označeno brojem
1, a kojem pripadaju tri sporedna dijela –
sanitarni čvor u prizemlju, ukupne površine
poda 2,85 m², označeno oznakom 1a,
drvarnica u podrumu, ukupne površine
poda 23,65 m², označena oznakom 1b i
skladište u podrumu, ukupne površine poda
10,40 m², označeno oznakom 1c, sve u
nacrtu označeno PLAVOM bojom i KRIŽNO
KOSO ŠRAFIRANO.
15.12.2011.
POSEBNI DIO 1
22
15.12.2011.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
POSEBNI DIO 5
Stan povezan s 78/230 suvlasničkog dijela nekretnine, koji se nalazi na I. katu, a
sastoji se od hodnika, kuhinje s dnevnim boravkom, ostave, garderobe, WC-a,
predsoblja, kupaonice i tri sobe, površine poda 88,65 m², s lođom/balkonom,
površine poda 2,85 m² i lođom, površine poda 5,20 m², sve označeno brojem 5, a
kojem pripada sporedni dio - kotlovnica u prizemlju, površine poda 3,15 m²,
označena oznakom 5a, sve u nacrtu označeno ZELENOM bojom i KOSO ŠRAFIRANO.
23
KONCEPCIJA ELABORATA
GRAĐEVNI PLAN
- elaborat etažiranja -
SADRŽAJ
R.B.
STRANA
Naslovnica
1
Sadržaj
2
Rješenje ureda ovlaštenog inženjera
3
Izvadak iz zemljišne knjige
4
1
Uvod
5
2
Zemljišno knjižni upis i posjedovno stanje
5
3
Osnovni podaci o zgradi
6
4
Opis posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
7
5
Iskaz korisnih površina posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
8
6
Iskaz korisnih površina posebnih dijelova zgrade sa iskazom idealnih
dijelova zgrade i pripadajućeg zemljišta
10
7
Zaključak
11
8
9
Kopija katastarskog plana
Tlocrti M 1:100
15
16
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
za stambenu zgradu,
u Karlovcu, ADRESA
na kč.br. 3373/3 k.o. Karlovac II
zk. uložak MMM k.o. Karlovac II
15.12.2011.
br. 2011217
NARUČITELJ:

IME I PREZIME
IZRADIO:
Davor Petračić, dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva
24
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
RJEŠENJE O SAMOSTALNOM OBAVLJANJU DJELATNOSTI
- Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva -
25
1. UVOD
Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) potrebno je u svrhu
izračuna korisne površine kod uspostave vlasništva posebnog dijela nekretnine prema
članku 74. istog Zakona izraditi građevni plan (elaborat etažiranja).
Predmet ovog elaborata je objekt koji se nalazi na k.č.br. NNNN k.o. Karlovac II, a
upisan je u zemljišno-knjižnom ulošku br. MMM katastarske općine Karlovac II i sastoji
se iz stambene građevine dvokatnice.
Objekt se sastoji od posebnih dijelova koji su u građevnom planu grafički označeni
dijelova.
Za svaki posebni dio zgrade dat je opis i grafički prikaz, iskaz površina, te je izračunat
udio svakog posebnog dijela u postocima i razlomačkom omjeru.
Svi posebni dijelovi zgrade; soba, dvije garaže, spremište i dvije kotlovnice u prizemlju,
15.12.2011.
bojom, brojem i šrafurom čime je ostvarena točna identifikacija pripadajućih posebnih
Ovaj građevni plan je izrađen u suradnji sa suvlasnicima i privaćen je kao takav.
2. ZEMLJIŠNO - KNJIŽNI UPIS I POSJEDOVNO STANJE
Zgrada je upisana u zemljišnoj knjizi u zemljišno knjižnom ulošku br. MMM na k.č. br.
NNNN k.o. Karlovac II.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
stan na I. katu, stan na II. katu i spremište u potkrovlju su samostalne uporabne cjeline.
Zajednička volja svih suvlasnika je da se ovim elaboratom definira vlasništvo
određenoga posebnog dijela nekretnine i sa njim neodvojivo poveže odgovarajući
suvlasnički dio nekretnine na kojem je uspostavljeno.
Suvlasnici su suglasni da uspostavu etažnog vlasništva urede temeljem odgovarajućeg
suvlasničkog dijela, odnosno da vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine
proizlazi i bude uspostavljeno samo na suvlasničkom dijelu nekretnine koji je barem
toliko velik da odgovara odnosu korisne vrijednosti toga samostalnog dijela prema
korisnoj vrijednosti svih samostalnih dijelova cijele nekretnine.
26
3
1. OSNOVNI PODACI O ZGRADI
Nalazi se na adresi ADRESA u Karlovcu

Priključena je na sljedeću infrastrukturu:

vodovod

kanalizaciju

elektro-mrežu

telekomunikacijsku mrežu

Nosiva konstrukcija zgrada je opeka

Krovna konstrukcija je dvostrešni kosi krov

Stambena zgrada je prizemlje, kat, II. kat i potkrovlje

Svi unutarnji prostori su ožbukani i oličeni, s drvenom stolarijom uz obrađene
podove

Nivo poda prizemlja je u ravnini okolnog terena
42.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac

15.12.2011.
Predmetna nekretnina :
OPIS ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
ZAJEDNIČKI DIJELOVI ZGRADE
Zajednički dijelovi zgrade u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN
91/96) su zajednički dijelovi instalacija, nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi,
međukatna konstrukcija, nosiva krovna konstrukcija s pokrovom) i drugi vitalni dijelovi
koji su u funkciji svakog posebnog dijela zgrade u vlasništvu svih vlasnika srazmjerno
vlasničkim omjerima.
27
ISKAZ NETTO POVRŠINA POSEBNIH I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
Površina
podova
(m²)
DIO ZGRADE
POSEBNI DIJELOVI
1
SOBA U PRIZEMLJU
Ukupna
površina
podova
(m²)
Ocjena
korisne
vrijednosti
Korisna
vrijednost
prip.dijel.
etažnih cijelina
(m²)
Korisna
vrijednost
posebnih
dijelova (m²)
372,15
284,90
13,70
13,70
ZATVORENI DIO
2
10,10
10,10
1,00
10,10
10,10
Spremište
3,60
3,60
1,00
3,60
3,60
GARAŽA U PRIZEMLJU
15,10
11,35
ZATVORENI DIO
Garaža
3
15,10
GARAŽA U PRIZEMLJU
15,10
0,75
11,35
22,95
11,35
17,20
15.12.2011.
1a
Soba
SPOREDNI DIO
ZATVORENI DIO
Garaža
4
5
22,95
SPREMIŠTE U PRIZEMLJU
ZATVORENI DIO
22,95
0,75
17,20
18,85
Hodnik
4,35
Spremište
3,65
Spremište
10,85
18,85
1,00
18,85
4,35
1,00
3,65
1,00
10,85
99,85
STAN NA I. KATU
ZATVORENI DIO
18,85
96,80
Hodnik
5,40
1,00
5,40
Kuhinja s dn. boravkom
35,00
1,00
35,00
Ostava
1,85
1,00
1,85
Garderoba
2,40
1,00
2,40
WC
2,55
1,00
2,55
Predsoblje
4,20
1,00
4,20
88,65
17,20
88,65
Kupaonica
4,10
1,00
4,10
Soba
11,75
1,00
11,75
Soba
13,05
1,00
13,05
Soba
8,35
1,00
8,35
Loggia
0,70
0,75
0,55
Balkon
2,15
0,25
0,55
Loggia
5,20
5,20
0,75
3,90
3,90
Kotlovnica
3,15
3,15
1,00
3,15
3,15
28
OTVORENI DIO
5a
2,85
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
5
1,10
SPOREDNI DIO U PRIZEMLJU
Hodnik
5,40
1,00
5,40
Kuhinja s dn. boravkom
35,00
1,00
35,00
1,85
1,00
1,85
Garderoba
2,40
1,00
2,40
WC
2,55
1,00
2,55
Predsoblje
4,20
1,00
4,20
Kupaonica
4,10
1,00
4,10
Soba
11,75
1,00
11,75
Soba
13,05
1,00
13,05
Soba
8,35
1,00
8,35
0,75
0,55
0,25
0,55
0,70
2,15
6a
88,65
2,85
88,65
1,10
5,20
5,20
0,75
3,90
3,90
2,95
2,95
1,00
2,95
2,95
ZATVORENI DIO U PRIZEMLJU
Kotlovnica
7
96,60
SPREMIŠTE U POTKROVLJU
ZATVORENI DIO
102,05
Spremište
49,85
1m<h<2m
47,65
Loggia
4,55
97,50
30,40
0,35
17,45
0,20
9,55
0,75
3,40
27,00
OTVORENI DIO
ZAJEDNIČKI DIJELOVI
I
15.12.2011.
99,65
STAN NA II. KATU
ZATVORENI DIO
Hodnik u prizemlju
4,55
51,75
4,20
II
Hodniku u prizemlju
III
Hodnik u prizemlju
5,70
4,50
1m<h<2m
4,80
3,40
50,55
4,20
1,00
4,20
4,20
5,70
1,00
5,70
1,00
5,70
4,50
0,75
3,60
9,30
8,10
IV
Stubište PR - KAT
10,75
10,75
1,00
10,75
10,75
V
Stubište KAT - 2. KAT
10,75
10,75
1,00
10,75
10,75
VI
Stubište 2. KAT - POT
11,05
1,00
11,05
11,05
SVEUKUPNO:
11,05
423,90
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
6
335,45
29
ISKAZ NETTO POVRŠINA POSEBNIH DIJELOVA ZGRADE SA ISKAZOM IDEALNIH DIJELOVA
ZGRADE I PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA
Posebni dio
Udio u
površini
%
Idealni dio zgrade i
pripadajućeg
zem ljišta
Točnost
(%)
1
SOBA U PRIZEMLJU
13,70
4,81%
11 / 230
0,54%
2
GARAŽA U PRIZEMLJU
11,35
3,98%
9 / 230
1,78%
3
GARAŽA U PRIZEMLJU
17,20
6,04%
14 / 230
-0,82%
4
SPREMIŠTE U PRIZEMLJU
18,85
6,62%
15 / 230
1,43%
5
STAN NA I. KATU
96,80
33,98%
78 / 230
0,19%
6
STAN NA II. KATU
96,60
33,91%
78 / 230
-0,02%
7
SPREMIŠTE U POTKROVLJU
30,40
10,67%
25 / 230
-1,87%
284,90
100,00%
230 / 230
UKUPNO:
15.12.2011.
Oznaka
Korisna
vrijednost
posebnih
dijelova m ²
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
6
30
7. ZAKLJUČAK
Ovim građevnim planom (etažnim elaboratom) izražene su površine podova građevine
– stambene zgrade u Karlovcu, ADRESA, izgrađene na kč.br. 3373/3 k.o. Karlovac II (u
daljnjem tekstu Predmet etažiranja).
podova zgrade dobivena je korisna površina tj. izvršena je nivelacija vrijednosti podnih
površina.
Sve korisne površine zajedničkog dijela i posebnih dijelova izražene su u postotnom
odnosu prema ukupnoj korisnoj površini Predmeta etažiranja u točki 5. ovog elaborata
(Građevnog plana).
Kako bi se dobio idealni dio zgrade i pripadajućeg zemljišta za svaki od specificiranih
posebnih dijelova zgrade, bilo je potrebno izraziti korisne površine posebnih dijelova
zgrada (bez zajedničkih dijelova zgrada) u odnosu na ukupnu korisnu površinu
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
građevinske vrijednosti ekspropriranih objekata NN 52/84) primjenjenih na površinu
15.12.2011.
Preko koeficjenta obračuna (primjena HRN U.C2.100 i Uputstvo o načinu utvrđivanja
posebnih dijelova kroz postotni i razlomački udio - točka 6. ovog elaborata.
Dobivenim udjelima posebnih dijelova može se povezati suvlasništvo zajedničkih
dijelova nekretnine s pripadajućim etažnim cjelinama.
Ovim građevnim planom (etažnim elaboratom) određuje se suvlasništvo cijele
nekretnine upisane u z.k.ul.br. NNN k.o. Karlovac II na adresi Karlovac, ADRESA
31
U zemljišnu knjigu treba izvršiti uknjižbu prava vlasništva u korist:
POSEBNI DIO 1

Soba povezana s
11/230
suvlasničkog dijela nekretnine, koja se nalazi u
prizemlju, ukupne površine poda 10,10 m², označena brojem
1,
a kojoj pripada
sporedni dio – spremište u prizemlju, površine poda 3,60 m², označeno oznakom

Garaža povezana s
9/230
suvlasničkog dijela nekretnine, koja se nalazi u
prizemlju, ukupne površine poda 15,10 m², označena brojem
2, u nacrtu označeno
ZELENOM bojom i KOSO ŠRAFIRANO.
POSEBNI DIO 3

Garaža povezana s
14/230
suvlasničkog dijela nekretnine, koja se nalazi u
prizemlju, ukupne površine poda 22,95 m², označena brojem
3, u nacrtu označeno
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
POSEBNI DIO 2
15.12.2011.
1a, sve u nacrtu označeno ZELENOM bojom i KOSO ŠRAFIRANO.
CRVENOM bojom i KOSO ŠRAFIRANO.
POSEBNI DIO 4

Spremište povezano s
15/230
suvlasničkog dijela nekretnine, koje se nalazi
u prizemlju, a sastoji se od hodnika i dva spremišta, ukupne površine poda 18,85
m², označeno brojem
ŠRAFIRANO.
4,
u nacrtu označeno CRVENOM bojom i KOSO
32
POSEBNI DIO 5

Stan povezan s
78/230
suvlasničkog dijela nekretnine, koji se nalazi na I.
katu, a sastoji se od hodnika, kuhinje s dnevnim boravkom, ostave, garderobe, WCa, predsoblja, kupaonice i tri sobe, ukupne površine poda 88,65 m², s
lođom/balkonom, ukupne površine poda 2,85 m² i lođom, ukupne površine poda
5,
a kojem pripada sporedni dio - kotlovnica u
prizemlju, površine poda 3,15 m², označena oznakom
5a, sve u nacrtu označeno
15.12.2011.
ZELENOM bojom i KOSO ŠRAFIRANO.
POSEBNI DIO 6

Stan povezan s
78/230
suvlasničkog dijela nekretnine, koji se nalazi na II.
katu, a sastoji se od hodnika, kuhinje s dnevnim boravkom, ostave, garderobe, WCa, predsoblja, kupaonice i tri sobe, ukupne površine poda 88,65 m², s
lođom/balkonom, ukupne površine poda 2,85 m² i lođom, ukupne površine poda
5,20 m², sve označeno brojem
6,
a kojem pripada sporedni dio – kotlovnica u
prizemlju, površine poda 2,95 m², označena oznakom
6a, sve u nacrtu označeno
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
5,20 m², sve označeno brojem
CRVENOM bojom i KOSO ŠRAFIRANO.
POSEBNI DIO 7

Spremište povezano s
25/230
suvlasničkog dijela nekretnine, koje se nalazi
u potkrovlju, ukupne površine poda 97,50 m², s lođom, ukupne površine poda 4,55
m², sve označeno brojem
ŠRAFIRANO.
7,
u nacrtu označeno CRVENOM bojom i KOSO
33
UPIS U ZEMLJIŠNU KNJIGU:
Za upis u zemljišnu knjigu pri nadležnom Općinskom sudu, potrebno je

prihvatiti ovaj građevni plan potpisom svih suvlasnika

ishoditi potvrdu po Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove,
graditeljstvo i zaštitu okoliša nadležne Županije na osnovu ovog Građevnog
plana br. 2011217 (elaborata etažiranja) da elaboratom definirani posebni
nazivnika.

sklopiti međuvlasnički ugovor o uspostavi vlasništva posebnih dijelova
nekretnine a sve u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN
91/96) i ovjeriti ga kod javnog bilježnika

priložiti dokaz o uplati državne sudske pristojbe u iznosu 250 kn
(Svrha:upis vlasništva;Primatelj:državne sudske pristojbe; žiro:1001005-1863000160; šifra 88;
poziv na broj; 24-5045-JMBG)

temeljem građevnog plana i ugovora o uspostavi vlasništva posebnih dijelova
nekretnine sastaviti prijedlog upisa u zemljišnu knjigu.

predati na zemljišno-knjižni odjel nadležnog općinskog suda

pričekati provedbu...
SASTAVIO:
Davor Petračić, dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
osobe i u propisanoj točnosti pri iznalaženju zajedničkog suvlasničkog
15.12.2011.
dijelovi čine samostalne uporabne cjeline, da su izrađeni od strane ovlaštene
34
35
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
TLOCRT PRIZEMLJA
NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA
36
37
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
38
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
39
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
40
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
PROVOĐENJE ELABORATA
ISHOĐENJE POTVRDE KOD TIJELA GRADITELJSTVA:
TEMELJEM ZAKON A O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
NN 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i 38/09, 153/09
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
Pravni temelj
Članak 73.
(1) Vlasništvo posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine.
(2) Niti jedan suvlasnik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnoga dijela drugom suvlasniku koji
ima odgovarajući suvlasnički dio, osim ako bi se uspostavom novoga vlasništva posebnoga dijela u korist toga suvlasnika ukinula ili
ograničila prava koja njemu već pripadaju na temelju njegova prije uspostavljenoga vlasništva posebnoga dijela.
(3) Vlasništvo posebnoga dijela ne može se uspostaviti dok nadležna upravna vlast ne potvrdi da je određeni stan ili druga prostorija
u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici samostalna uporabna cjelina.
»(3) Vlasništvo posebnog dijela ne može se uspostaviti dok nadležno tijelo ne potvrdi da je određeni stan ili druga prostorija u
određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici samostalna uporabna cjelina. Potvrda mora sadržavati popis i opis posebnih
dijelova nekretnine i da su izgrađeni u skladu s dozvolom nadležnog tijela.«
»(4) Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka može zamijeniti uporabna dozvola iz koje je razvidno da je zgrada izgrađena sukladno planu
posebnih dijelova nekretnine, potvrđenim građevinskom dozvolom da ti posebni dijelovi predstavljaju samostalnu uporabnu
cjelinu.«
(5) Vlasništvo posebnoga dijela ne može se uspostaviti dok ne postane pravomoćnom odluka suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti
toga stana, odnosno druge prostorije te korisnih vrijednosti svih stanova i ostalih prostorija cijele nekretnine, osim kad ovaj Zakon
određuje da pravomoćnu odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti zamjenjuje isprava suvlasnika.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE DOPUNE IZ 2006.
Članak 10.
Članak 1. stavak 1. ovoga Zakona ne primjenjuje se na uspostavu vlasništva posebnog dijela zgrade ucrtane u katastarskom operatu
do stupanja na snagu ovoga Zakona. (izmjena 19.12.2006)
Vlasništvo posebnog dijela zgrade iz stavka 1. ovoga članka ne može se uspostaviti dok nadležno tijelo ne potvrdi da je određeni stan
ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnojčestici samostalna uporabna cjelina. Potvrda mora sadržavati popis i
opis posebnih dijelova nekretnine i napomenu o tome koji je posebni dio zgrade izgrađen bez, odnosno protivno dozvoli nadležnog
tijela.
Na temelju potvrde iz stavka 2. ovoga članka nadležni sud će po službenoj dužnosti upisati zabilježbu u zemljišnoj knjizi da je posebni
dio zgrade izgrađen bez, odnosno protivno dozvoli nadležnog tijela.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev vlasnika nekretnine, izdat će se potvrda sukladno članku 1. stavku 1. ovoga Zakona ako
je posebni dio zgrade izgrađen u skladu s dozvolom nadležnog tijela.
15.12.2011.
GLAVA 4 (članci 66-78)
41
KOD PROVOĐENJA ELABORATA OVA DVIJE ODREDBE ZV I PJGR IMAJU
KRUCIJALNO ZNAČENJE, ALI SU TE ODREDBE UJEDNO I TEMELJ ZA ODBIJANJE
POTVRDE ZBOG MENI NEJASNE NAMJERE TUMAČENJA NA ŠTETU STRANKE
ILI ŽELJE UREDA DA ODBIJE
SVE ŠTO SE IKAKO MOŽE ODBITI
REZULTAT : USPORAVANJE PROMETA NEKRETNINA→GUBITAK NOVCA ZA SVE
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
Članak 3.
Bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole mogu se izvoditi radovi na:
1. Postojećoj građevini kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena niti se
utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva;
Članak 4.b
Smatra se da se radovima na postojećoj građevini poslovne namjene koji se izvode u svrhu njezine prilagodbe za obavljanje
djelatnosti različite od djelatnosti navedene u aktu kojim je odobreno građenje, odnosno uporaba iste ne mijenjaju lokacijski
uvjeti u skladu s kojima je građevina izgrađena (primjerice za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnost umjesto trgovačke
djelatnosti, trgovačke djelatnost s jednom vrstom proizvoda umjesto trgovačke djelatnosti s drugom vrstom proizvoda, uslužne
djelatnosti umjesto trgovačke djelatnosti i obrnuto). Navedeno se odnosi i na poslovni dio stambeno-poslovne građevine, te na
posebni dio (funkcionalnu jedinicu) poslovne i stambeno-poslovne građevine.
Stavak 1. ovoga članka se ne odnosi na radove koji se izvode u svrhu prilagodbe građevine poslovne namjene za obavljanje
djelatnosti koja se prema prostornom planu ne može obavljati u zoni u kojoj se nalazi građevina na kojoj se izvode radovi.
Radovi iz stavka 1. ovoga članka kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu izvode se na temelju odgovarajućeg
akta kojim se odobrava građenje.«.
15.12.2011.
PRAVILNIK
O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA
NN 21/09, 57/10,126/10, 48/11
42
NELEGALNI OBJEKTI NA ČESTICI SE U ELABORATU NE PRIKAZUJU I
NIJE IH MOGUĆE ETAŽIRATI
15.12.2011.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
POTVRDA SE MOŽE ISHODITI I ZA OBJEKTE ČIJI DIJELOVI SU
IZGRAĐENI PROTIVNO GRAĐEVNOJ DOZVOLI ALI UZ NAPOMENU
U POTVRDI I KOD UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU
43
1.
2.
3.
4.
5.
Poslovni prostor u prizemlju
nalazi se na dvije čestice i nije
pregrađen
U stan na katu ulazi se sa
stubišta druge zgrade (neboder)
Bivša spavaonica na katu sada je
ured
Promjenjena namjena ostalih
poslovnih prostora i promjenjen
raspored pregradnih zidova
Odstupanja prema katastarskom
planu (tolerancija) ?
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
PROBLEMI
44
MEĐUVLASNIČKI UGOVOR
(izrađuje ga pravnik)
SUVLASNIK A iz Karlovca ADRESA,
i
SUVLASNIK B iz Karlovca ADRESA
Članak 1.
Ovim Ugovorom ugovorne strane - Suvlasnici, sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) u
daljnjem tekstu ZOVDSP, zaključuju ovaj Ugovor o uspostavi vlasništva određenih posebnih dijelova nekretnine (etažno vlasništvo) na
stambeno-poslovnoj zgradi i pripadajućem zemljištu u Karlovcu izgrađenoj na k.č. br. ČESTICA k.o. Karlovac II (katastarska izmjera),
odnosno na k.č. br.ČESTICA G k.o. Karlovac (gruntovna izmjera) i upisanoj u zk.ul.br. ULOŽAK u površini od POVRŠINA čhv na adresi
Ulica 21 u Karlovcu.
Članak 2.
Vlasništvo određenih posebnih dijelova nekretnine ovim Ugovorom uspostavlja se na odgovarajućim suvlasničkim dijelovima
nekretnine (idealnim dijelovima) koja se sastoji od zemljišta sa stambeno-poslovnom zgradom i pripadajućim sporednim dijelovima.
Članak 3.
Vlasništvo određenih posebnih dijelova nekretnine ovim Ugovorom uspostavlja se glede dijela suvlasničke nekretnine koja čini
samostalnu uporabnu cjelinu prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti a za što je izrađen Građevni plan (elaborat
etažiranja).
Građevni plan i Potvrda da posebni dijelovi nekretnine predstavljaju samostalne uporabne cjeline sastavni su dio ovog Ugovora i
nalaze se u njegovom privitku.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
UGOVOR
O USPOSTAVI VLASNIŠTVA
ODREĐENIH POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE
(ETAŽNO VLASNIŠTVO)
15.12.2011.
svi u daljnjem tekstu Suvlasnici, zaključili su sljedeći;
45
Članak 4.
Ovim Ugovorom svi Suvlasnici suglasni su da se temeljem Građevnog plana, Potvrde i ovog
Ugovora izvrši uknjižba upisa u zemljišnu knjigu vlasništva posebnih dijelova nekretnine sa
odgovarajućim zajedničkim dijelovima nekretnine i to:
POSEBNI DIO 2 – STAN U PRIZEMLJU
Vlasništvo SUVLASNIK B, ADRESA, Karlovac u 30/150 dijela, povezano sa stanom u prizemlju, a
koji se sastoji iz hodnika, dvije sobe, kuhinje s blagovaonicom i kupaonice, ukupne površine
59,85 m², s terasom površine 5,80 m², označeno brojem 2, a kojem pripadaju tri sporedna dijela
– spremište u podrumu, površine 21,05 m², označeno oznakom 2a, spremište u podrumu
površine 13,15 m², označeno oznakom 2b i parkirno mjesto površine 12,50 m², označeno
oznakom 2c, sve u nacrtu označeno ZELENOM bojom i KRIŽNO KOSO ŠRAFIRANO.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
POSEBNI DIO 1 – STAN U PRIZEMLJU
Vlasništvo SUVLASNIK A, ADRESA, Karlovac u 24/150 dijela, povezano sa stanom koji se nalazi u
prizemlju, a sastoji se iz kuhinje s blagovaonicom, kupaonice i dvije sobe, ukupne površine 56,10
m², označeno brojem 1, a kojem pripadaju dva sporedna dijela – spremištu u podrumu, površine
poda 10,10 m², označeno oznakom 1a i parkirno mjesto, površine 12,50 m², označeno oznakom
1b, sve u nacrtu označeno CRVENOM bojom i KOSO ŠRAFIRANO.
15.12.2011.
U zemljišnu knjigu treba izvršiti uknjižbu prava vlasništva u korist:
46
POSEBNI DIO 5 – STAN NA II. KATU
Vlasništvo SUVLASNIK A, ADRESA, Karlovac u 27/150 dijela, povezano sa stanom na 2. katu, a
koji se sastoji iz ulaza, kuhinje, tri sobe i kupaonice, ukupne površine 62,95 m², s balkonom
površine 8,05 m², označeno brojem 5, a kojem pripada sporedni dio – spremište u podrumu
površine 14,00 m², označeno oznakom 5a, sve u nacrtu označeno CRVENOM bojom i KRIŽNO
KOSO ŠRAFIRANO.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
POSEBNI DIO 4 – STAN NA II. KATU
Vlasništvo SUVLASNIK A, ADRESA, Karlovac u 22/150 dijela, povezano sa stanom na katu, a koji
se sastoji iz ulaza, kupaonice, kuhinje s dnevnim boravkom i sobe, površine 46,10 m², s loggiom
površine 4,55 m², označeno brojem 4, a kojem pripadaju dva sporedna dijela – spremište u
podrumu površine 13,00 m², označeno oznakom 4a i parkirno mjesto površine 12,50 m²,
označeno oznakom 4b, sve u nacrtu označeno ZELENOM bojom i KOSO ŠRAFIRANO.
15.12.2011.
POSEBNI DIO 3 – STAN NA 1. KATU
Vlasništvo SUVLASNIK A, ADRESA, Karlovac u 47/150 dijela, povezano sa stanom koji se nalazi
na katu, a koji se sastoji iz predprostora, WC-a, kupaonice, kuhinje, ostave i četiri sobe, ukupne
površine 100,55 m², s balkonom/loggiom, površine 6,25 m² i loggiom površine 9,15 m²,
označeno brojem 3, a kojem pripadaju dva sporedna dijela – spremište u podrumu površine
26,20 m², označeno oznakom 3a i parkrino mjesto površine 12,50 m², označeno oznakom 3b,
sve u nacrtu označeno PLAVOM bojom i KRIŽNO KOSO ŠRAFIRANO.
47
Članak 7.
Stranke su Ugovor pročitale, prihvaćaju sva prava i obveze što iz njega proizlaze, te ga u znak prihvaćanja
vlastoručno potpisuju.
Članak 8.
Ovaj ugovor sačinjen je u pet istovjetnih primjeraka od kojih po jedan pripada svakoj od ugovornih strana,
jedan primjerak se predaje javnom bilježniku, a po jedan primjerak će se predati poreznoj upravi i zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda.
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
Članak 6.
Ovlašćuju se suvlasnici da bez bilo kakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja mogu u zemljišnim knjigama ili drugim
javnim očevidnicima ishoditi uknjižbu prava vlasništva na svoje ime.
15.12.2011.
Članak 5.
Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine sa odgovarajućim suvlasničkim dijelovima nekretnine na zgradi u
utvrđenim dijelovima iz članka 4. ovog Ugovora upisuju se zajedno sa srazmjernim dijelom zajedničkih dijelova i
uređaja zgrade u smislu odredbi članka 68 i 70 ZOVDSP, kao i suvlasništvo odgovarajućeg dijela uređaja i
dijelova zgrade, te odgovarajućeg dijela zemljišta ispod i oko zgrade sukladno načelu uspostave jedinstvenosti
nekretnine prema ZOVDSP.
Suvlasnici su suglasni da glede poduzimanja poslova redovite uprave i izvanrednih poslova na zajedničkim
dijelovima propisanim zakonom i zajedničkim prostorijama zgrade, međusobne odnose odrede pisanim
sporazumom (međuvlasnički ugovor) sukladno članku 85. ZOVDSP.
U Karlovcu; DATUM UGOVORA
SUVLASNIK A
SUVLASNIK B
48
Obrazac 20 - etaž
Obrazac 1
Obrazac 20 - etaž
Obrazac 18 - SZ
ime i prezime podnositelja zahtjeva
ime i prezime podnositelja zahtjeva
telefon
telefon
_________________________________________
_________________________________________
Ime, prezime i adresa zastupnika/punomoćnika
Ime, prezime
i adresa zastupnika/punomoćnika
podnositelja
zahtjeva, telefon
podnositelja zahtjeva, telefon
Upravni odjel za prostorno planiranje i graditeljstvo
Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
KARLOVAC
Banjavčićeva 9
ZAHTJEV
za izdavanje potvrde plana posebnih dijelova nekretnine
(čl. 73. stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - NN broj 91/96, 79/06, 141/06)
I/
PODACI O GRAĐEVINI:
(adresa)
15.12.2011.
GRAD KARLOVAC
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTVRDU ELABORATA
http://www.karlovac.hr/page.aspx?PageID=28
adresa
adresa
(katastarska općina, kč. br.)
II/ PRILOG:
-
plan posebnih dijelova nekretnine
-
dokaz legalnosti građevine
49
III/ PRISTOJBA: 40,00 kn u državnim biljezima
----------------------------------------------(potpis)
u Karlovcu, _______________ godine
PETRAČIĆ-projekt d.o.o.
Domobranska 3, Karlovac
15.12.2011.
HVALA NA PAŽNJI !
direktor:
Davor Petračić dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva
50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 357 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content