close

Enter

Log in using OpenID

12 Najbolje za vaš mobilni uređaj..............................

embedDownload
Hvala Vam na kupovini uređaja Alcatel ONE TOUCH IDOL. Nadamo se
da ćete uţivati u iskustvu mobilne komunikacije visoke kakvoće.
Vaţno:
Vaš telefon napravljen je iz jednog dijela, pa se straţnji poklopac i baterija
ne mogu izvaditi.
Ukoliko Vaš telefon ne radi ispravno, pokušajte ga ponovno pokrenuti
pritiskom na tipku za uključivanje u trajanju od najmanje 7 sekundi dok se
ne pojavi zaslon uključivanja.
Ukoliko Vaš telefon prikaţe grešku i ne moţe se uključiti ponovnim
pokretanjem, moţda ćete morati napraviti povrat tvorničkih postavki
istovremenim pritiskom tipke za uključivanje i gornje tipke za glasnoću dok
se ne pojavi zaslon uključivanja. Pritisnite tipku za glasnoću gore/dolje
kako biste odabrali “povrat na tvorničke postavke” unutar izbornika
povrata sustava. U konačnici, za potvrdu pritisnite tipku za uključivanje.
Napomena: molimo, obratite paţnju na navedene radnje jer će sve osobne
postavke i podaci u telefonu, poput SMS poruka, kontakta, glazbe i ostalog,
biti izbrisani.
Za više informacija o načinu korištenja telefona molimo posjetite
www.alcatelonetouch.com za preuzimanje korisničkog priručnika.
Nadalje, putem web-mjesta također moţete vidjeti i FAQ odjeljak
(najčešća pitanja), aţurirati softver, itd.
2
Napomena:
Ovo je dijeljeni korisnički priručnik za ONE TOUCH 6030/6030D koji navodi
informacije za Dual SIM kartice.
Sadrţaj
Sigurnost i uporaba ................................................................................................ 7
Opće informacije................. .................................................................................15
1 Vaš mobilni uređaj .................. .....................................................................17
1.1 Tipke i priključci ................................................................................17
1,2 Početak rada ......................................................................................20
1.3 Početni zaslon ....................................................................................24
1.4 Popis aplikacija i widgeta ..................................................................35
2 Unos teksta.............................. ......................................................................36
2.1 Korištenje tipkovnice na zaslonu ....................................................36
2.2 Uređivanje teksta ..............................................................................38
3 Telefonski poziv, Popis poziva i Imenik......................................................39
3.1 Telefon.......................................................... ........................................39
3.2 Popis poziva........................................................................................46
3.3 Osobe......................................................... ..........................................47
4 Poruke, e-pošta................. ............................................................................55
4.1 Poruke................................................... ...............................................55
4.2 Gmail/E-pošta ....................................................................................63
4.3 Google Talk......................................... .................................................69
5 Kalendar, Alarm i Kalkulator............................. ...........................................73
5.1 Kalendar..................................................... ..........................................73
5.2 Sat........................................................... ...............................................76
5.3 Kalkulator.............................................................................................77
6 Povezivanje............... .....................................................................................79
6.1 Povezivanje na Internet ....................................................................79
6.2 Preglednik....................................................... .....................................82
6.3 Povezivanje na Bluetooth uređaje ..................................................90
6.4 Spajanje na računalo .........................................................................91
6.5 Dijeljenje podatkovne veze telefona ..............................................92
6.6 Spajanje na virtualne privatne mreţe .............................................93
6.7 Konfiguriranje Pozivanja putem Interneta (SIP) ...........................95
3
7
Google Play Store ....... ................................................................................97
7.1 Pretraţivanje stavke za preuzimanje i instalaciju..........................97
7.2 Preuzimanje i instalacija ...................................................................98
7.3 Upravljanje preuzimanjima ........................................................... 100
8 Multimedijske aplikacije ................................................................................ 102
8.1 Fotoaparat...................................................... .................................. 102
8.2 Galerija......................................................... ..................................... 105
8.3 YouTube.................................................... ........................................ 108
8.4 Glazba........................................................... ..................................... 109
8.5 Video Player.............................................. ........................................ 111
9 Google Karte ................. ........................................................................... 112
9.1 Određivanje moje lokacije............................................................ 112
9.2 Pretraţivanje lokacije..................................................................... 113
9.3 Označavanje lokacije ..................................................................... 113
9.4 Navigacijske upute za voţnju, javni prijevoz ili pješačenje ....... 115
9.5 Raspored slojeva ............................................................................ 116
9.6 Pridruţite se usluzi Latitude ......................................................... 117
10 Ostalo................................. ......................................................................... 120
10.1 Upravitelj datoteka.......................................................................... 120
10.2 Bilješke............................................................. .................................. 120
10.3 Snimač zvuka.......................................... .......................................... 121
10.4 Radio........................................................... ....................................... 121
10.5 LED svjetiljka.................................................. .................................. 122
10.6 Ĉarobnjak za postavljanje............................................ .................. 122
10.7 Alcatel pomoć.............................................. .................................... 123
10.8 Druge aplikacije ...................................... ........................................ 123
11 Postavke......................... ............................................................................. 124
11.1 Wi-Fi i mreţe .................................................................................. 124
11.2 Uređaj............................................................................................... 126
11.3 Osobno ............................................................................................ 129
11.4 Sustav ............................................................................................... 135
12 Najbolje za vaš mobilni uređaj................................. ................................ 140
12.1 ONE TOUCH Upravitelj .............................................................. 140
12.2 Aţuriranje ........................................................................................ 141
13 Jamstvo......... ............................................................................................... 143
14 Dodatna oprema ....................... ............................................................... 145
4
15 Otklanjanje kvarova............... ................................................................... 146
16 Karakteristike ............................................................................................ 151
5
Ovaj proizvod zadovoljava primjenjiva nacionalna SAR
ograničenja od 2.0W/kg. Maksimalna specifična SAR
vrijednost se moţe pronaći na stranici 9 ovog
korisničkog priručnika.
www.sar-tick.com
Prilikom nošenja proizvoda, te korištenja dok se nalazi
na tijelu, preporučamo uporabu odobrene dodatne
opreme poput torbice ili drugog načina gdje je
proizvod udaljen barem 1.5 cm od tijela. Primijetite da
proizvod moţe emitirati čak i ukoliko telefonski poziv
nije uspostavljen.
6
Sigurnost i uporaba
Preporučamo vam da paţljivo pročitate ovo poglavlje prije početka korištenja svog
uređaja. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja moţe nastati
uslijed nepravilne uporabe ili uporabe koja nije u skladu s ovdje navedenim uputama.
• SIGURNOST PRI PUTOVANJU:
Budući da su istraţivanja pokazala da korištenje mobilnoga telefona u voţnji
predstavlja stvarnu opasnost čak i uz korištenje slobodnih ruku (komplet za vozila,
slušalice...), vozačima se preporuča da se suzdrţe od korištenja mobilnoga telefona
ukoliko vozilo nije zaustavljeno.
U voţnji nemojte koristiti telefon ili slušalice za slušanje glazbe ili radija. Uporaba
telefona moţe biti opasna i zabranjena u nekim područjima.
Kada je uključen, vaš uređaj emitira elektromagnetske valove koji mogu ometati
elektronske sustave vozila kao što su sustav protiv blokiranja kotača (ABS) ili zračne
jastuke. Kako biste spriječili probleme:
- nemojte ostavljati telefon na vrhu upravljačke ploče ili u području otvaranja zračnih
jastuka,
- provjerite kod vašeg koncesionara ili proizvođača automobila ima li upravljačka
ploča odgovarajuću zaštitu od radio frekvencija vašeg telefona.
 UVJETI UPORABE:
Preporuča se da s vremena na vrijeme isključite vaš uređaj kako biste poboljšali
njegove radne karakteristike.
Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Isključite telefon kada se nalazite u
ustanovama za zdravstvenu zaštitu, osim u posebno označenim područjima. Mobilni
telefoni, kao i brojni drugi uređaji koji su danas u redovitoj uporabi, mogu ometati
druge električne ili elektronske uređaje ili opremu koja koristi radio frekvenciju.
Isključite telefon kada se nalazite u blizini plina ili zapaljivih tekućina. Strogo poštujte
sve znakove i upute koje su istaknute na skladištima goriva, benzinskim postajama,
kemijskim postrojenjima ili unutar područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom.
Kada je uređaj uključen, trebate ga drţati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo
kojeg medicinskog uređaja kao što je elektrostimulator (pacemaker), slušni aparat ili
inzulinska pumpa, itd. Posebno se napominje da u slučaju uporabe uređaja kod osoba
koje imaju ugrađen neki medicinski uređaj, telefon trebaju drţati na uhu na strani
suprotnoj od ugrađenog uređaja. Kako biste izbjegli slušne smetnje, preuzmite poziv
prije nego što stavite telefon na uho. Također premjestite uređaj od uha dok koristite
opciju zvučnika jer glasnoća moţe uzrokovati oštećenje sluha.
7
Ne dozvoljavajte djeci korištenje i/ili igru s telefonom i dodatnom opremom bez
nadzora.
Molimo, primijetite kako je vaš telefon napravljen iz jednog dijela, pa se straţnji
poklopac i baterija ne mogu izvaditi. Ne pokušavajte rastaviti svoj telefon. Ukoliko
rastavite svoj telefon, jamstvo za uređaj neće biti primjenjivo. Također, rastavljanjem
telefona moţe doći do oštećenja baterije i curenja supstanci koje mogu izazvati
alergijsku reakciju.
Uvijek paţljivo postupajte s telefonom i dodatnom opremom te ih čuvajte na čistom
mjestu i bez prašine.
Ne izlaţite svoj uređaj nepovoljnim vremenskim utjecajima ili utjecajima iz okoliša
(vlaga, kiša, prodiranje tekućine, prašine, morski zrak, itd.). Proizvođačev preporučeni
raspon radne temperature je od -10°
C do +55°
C.
Na temperaturama iznad 55°C čitljivost zaslona telefona moţe se umanjiti iako je ta
pojava privremena i nije ozbiljna.
Brojevi hitnih sluţbi moţda neće biti dostupni na svim mobilnim radio telefonskim
mreţama. Za ţurne pozive nikad se ne biste trebali oslanjati samo na svoj telefon.
Nemojte sami otvarati, rastavljati ili pokušavati popravak svog uređaja. Pazite da vam
uređaj ne padne, nemojte ga bacati niti savijati.
Nemojte ga bojiti.
Nemojte koristiti telefon ukoliko je zaslon od stakla oštećen, napuknut ili slomljen
kako biste izbjegli povrede.
Koristite samo baterije, punjače baterija i opremu koju preporučuju TCT Mobile
Limited i pripadajuće podruţnice, te koje su usklađene s modelom vašeg uređaja.
TCT Mobile Limited i pripadajuće podruţnice odriču se svih odgovornosti za štetu
uzrokovanu uporabom ostalih punjača i baterija.
Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili pisane bilješke svih vaţnih informacija
pohranjenih na svom telefonu.
Neke osobe mogu doţivjeti epileptički napad ili nesvjesticu prilikom izlaganja
treptajućim svjetlima ili tijekom igranja video igara. Do ovih napada ili nesvjestice
moţe doći iako osoba nije prethodno imala slične probleme. Ako ste doţivjeli ovakve
napade ili nesvjestice ili ako su se događali u vašoj obitelji, potraţite savjet liječnika
prije uključivanja igara na uređaju ili treptajućih svjetala.
Roditelji bi trebali nadzirati djecu prilikom korištenja video igara ili drugih mogućnosti
koje uključuju treptajuća svjetla na uređaju. U slučaju pojave sljedećih simptoma
trebali biste prekinuti uporabu i potraţiti savjet liječnika: grčevi, trzanje oka ili mišića,
gubitak svijesti, neţeljeni pokreti, gubitak orijentacije. Kako bi se ograničila
mogućnost pojave ovakvih simptoma, poduzmite sljedeće mjere opreza:
- nemojte se igrati ili koristiti mogućnosti s treptajućim svjetlima ako ste umorni ili
pospani
- odmarajte se najmanje 15 minuta svakog sata
8
- igrajte se u prostoriji s upaljenim svjetlima
- igrajte se na najvećoj mogućoj udaljenosti od zaslona
- ako vam se dlanovi, zglobovi ili ruke umore ili vas zabole u igri, prestanite s igrom i
odmorite se nekoliko sati
- ako se bol u dlanovima, zglobovima ili rukama nastavi tijekom ili nakon igre,
zaustavite igru i posjetite liječnika
Dok igrate igre na vašem uređaju, povremeno moţete osjetiti nelagodu u dlanovima,
rukama, ramenima, vratu ili nekom drugom dijelu tijela. Slijedite upute kako biste
izbjegli probleme poput upala tetive, sindroma karpalnog tunela ili nekog drugog
koštano-mišićnog poremećaja.
ZAŠTITITE SVOJ SLUH
Nemojte postavljati glasnoću na najvišu razinu za duţi vremenski period kako
biste spriječili moguće oštećenje sluha. Budite oprezni dok drţite svoj uređaj
uz uho kad se koristi zvučnik.
 PRIVATNOST:
Zapamtite da morate poštivati vaţeće zakonske odredbe i pravilnike u svojoj zemlji ili
zemljama gdje ćete koristiti svoj mobilni uređaj, a koji se odnose na snimanje
fotografija i zvukova s vašim mobilnim uređajem. Slijedeći takve zakone i pravilnike
moţda je strogo zabranjeno snimanje fotografija i/ili glasova ljudi ili njihovih osobnih
karakteristika te njihovo kopiranje i distribucija jer se to moţe smatrati povredom
privatnosti. Ukoliko je to potrebno, na korisniku je isključiva odgovornost gdje sam
mora dobiti odobrenje za snimanje privatnog ili povjerljivog razgovora te snimanje
fotografija drugih osoba; proizvođač, prodavač ili zastupnik vašeg mobilnoga uređaja
(uključujući i operatora) odriču se svake odgovornosti do koje moţe doći zbog
nepravilne uporabe vašeg uređaja.
 BATERIJA:
Molimo, primijetite kako je vaš telefon napravljen iz jednog dijela, pa se straţnji
poklopac i baterija ne mogu izvaditi. Obratite paţnju na sljedeće mjere opreza:
- ne pokušavajte otvoriti straţnji poklopac
- ne pokušavajte vaditi, zamijeniti ili otvarati bateriju
- nemojte probiti straţnji poklopac svog telefona
- nemojte spaljivati, odlagati istrošenu bateriju u kućanski otpad ili ju pohranjivati na
temperaturama iznad 60 °
C.
Vaš telefon i baterija, kao uređaj napravljen iz jednog dijela, mora biti odloţen prema
lokalno primjenjivim propisima i pravilima za okoliš.
Baterije se moraju odlagati u skladu s vaţećim lokalnim pravilnicima o zaštiti okoliša.
Bateriju koristite samo za svrhu za koju je i izrađena. Nikada ne koristite oštećene
9
baterije ili one koje nisu preporučene od strane TCT Mobile Limited i/ili podruţnica.
Ovaj simbol na vašem telefonu, bateriji i dodatnoj opremi upućuje na to da
se proizvodi na kraju svog ţivotnog vijeka moraju prikupiti i propisno
odloţiti na prikupljalištima.
- Javna odlagališta otpada s posebnim posudama za ovakve dijelove
- Posude za prikupljanje na prodajnim mjestima.
Oni će se reciklirati na način da se spriječi izlazak tvari u okoliš, te da se pripadajući
dijelovi mogu ponovno uporabiti.
U zemljama Europske Unije:
Ova odlagališta su besplatna.
Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se donijeti u ova odlagališta.
U zemljama koje nisu pod zakonskim odredbama Europske Unije:
Dijelovi opreme s ovom oznakom ne smiju se bacati u uobičajeni otpad ako su
zakonima na vašem području predviđene odgovarajuće ustanove za recikliranje i
prikupljanje; umjesto toga trebaju se odnijeti u prikupljališta gdje će se i reciklirati.
OPREZ: OPASNOST OD EKSPLOZIJE UKOLIKO JE BATERIJA ZAMIJENJENA
ONOM NEODGOVARAJUĆE VRSTE. ODLAGANJE ISTROŠENIH BATERIJA U
SKLADU S UPUTAMA.
 PUNJAČI:
Električni punjači radit će samo u rasponu temperature od: 0°C to 40°C. Punjači
izrađeni za vaš mobilni telefon ispunjavaju norme za sigurnu uporabu opreme
informacijske tehnologije i uredske opreme. Punjači su također sukladni sa
direktivom eko - dizajna 2009/125/EC. Uslijed različitih karakteristika primjene struje,
punjač koji ste kupili u jednoj zemlji moţda neće raditi u drugoj. Moraju se koristiti
samo za ovu namjenu.
 RADIO VALOVI:
Prije puštanja u prodaju svi modeli mobilnih uređaja moraju imati izjavu o
usklađenosti s međunarodnim normama (ICNIRP) ili s europskom direktivom
1999/5/EC (R&TTE). Osnovni zahtjev ovih normi ili ove direktive je zaštita zdravlja i
sigurnosti korisnika i svih ostalih osoba. OVAJ MOBILNI TELEFON JE USKLAĐEN S
MEĐUNARODNIM I EUROPSKIM ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE NA
IZLAGANJE RADIO VALOVIMA.
Vaš mobilni telefon je radio odašiljač/prijemnik. Izrađen je i proizveden u skladu s
ograničenjima izlaganja radio frekvencijama (elektromagnetskim poljima radio
frekvencije) preporučenim međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile
neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrţe značajnu sigurnosnu granicu kako
bi se osigurala sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.
10
Norma izlaganja mobilnih uređaja određena je mjernom jedinicom poznatom kao
Specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje specifične brzine apsorpcije za
mobilne uređaje iznosi 2 W/kg.
Ispitivanja za određivanje razine Specifične brzine apsorpcije provedena su za
uobičajene načine uporabe pri čemu uređaj emitira najvećom snagom na svim
frekvencijama. Najveća SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama za ovaj
model uređaja je:
Najveća SAR vrijednost za ovaj model i uvjeti pod kojima je zabiljeţeno.
0.408 W/kg
SAR (područje
GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi
(ONE TOUCH
glave)
6030/6030D)
0.619 W/kg
SAR (za nošenje
GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi
(ONE TOUCH
na tijelu)
6030/6030D)
Tijekom korištenja, stvarna SAR vrijednost za ovaj uređaj najčešće je ispod gore
navedenih vrijednosti. To je zato što se za potrebe sustava učinkovitosti i smanjenja
smetnji na mreţi, operativna moć vašeg mobilnoga uređaja automatski smanjuje kada
puna snaga nije potrebna za poziv. Manja izlazna snaga na uređaju karakterizira niţu
SAR vrijednost. SAR ispitivanje (dok se uređaj drţi uz tijelo) provedeno je na
udaljenosti od 1,5 cm. Kako bi se zadovoljile RF smjernice za izlaganje dok se uređaj
drţi uz tijelo, uređaj bi trebao biti postavljen barem na toj udaljenosti od tijela.
Ukoliko ne koristite odobrenu dodatnu opremu, pripazite da je uređaj kojeg koristite
slobodan od svih metala i da postavlja telefon u naznačeni poloţaj i udaljenost.
Ukoliko ţelite ograničiti svoje izlaganje radio valovima, preporuka Svjetske
zdravstvene organizacije (WHO) i US Food and Drug Administracije je ograničavanje
duljine razgovora ili uporabe zvučnika uređaja kako bi se mobilni telefon drţao
podalje od glave i tijela.
Dodatne informacije dostupne su na stranici www.alcatelonetouch.com
Dodatne informacije o elektromagnetskim poljima i javnom zdravstvu dostupne su na
stranici: http://www.who.int/peh-emf. Vaš telefon je opremljen ugrađenom antenom.
Nemojte dodirivati niti oštetiti antenu kako bi se omogućile optimalne radne
karakteristike uređaja. Budući da mobilni uređaji pruţaju cijeli niz funkcija, mogu se
upotrebljavati i u poloţajima koji nisu uz uho. U takvim slučajevima, uređaj je usklađen
sa smjernicama za uporabu sa slušalicama ili podatkovnim USB kabelom. Ako
koristite bilo koju opremu, provjerite da bez obzira na to koji proizvod koristite, ona
ne sadrţi metal i da je najmanje 1,5 cm udaljena od tijela.
11
Regulatorne informacije
Sljedeća odobrenja i obavijesti primjenjiva su u pojedinim regijama kako je i navedeno.
12
13
 LICENCE
microSD Logo zaštitni je znak.
Bluetooth oznaka riječi i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i bilo koja uporaba ovih oznaka od strane tvrtke TCT
Mobile Limited i pripadajućih podruţnica određena je licencom.
Ostali zaštitni znaci i zaštićeni nazivi su oni njihovih vlasnika.
ONE TOUCH 6030/6030D
Bluetooth QD ID B020261
TouchPal™ i CooTek™ zaštitni su znaci Shanghai HanXiang
(CooTek) Information Technology Co., Ltd. i/ili njenih podruţnica.
Wi-Fi Logo je certifikacijska oznaka Wi-Fi Saveza.
Zaštitni znak Mobile High-Definition Link.
Google, Google logotip, Android, Android logotip, Google
Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market,
Google Latitude™ i Google Talk™ zaštitni su znaci tvrtke Google
Inc.
Kupili ste proizvod koji koristi programe otvorenog koda (http://opensource.org/),
mtd, msdosfs, netfilter/iptables i initrd u objektnom kodu i druge programe
otvorenog koda koji su pod licencom GNU General Public License i licencom Apache
License.
Na zahtjev moţemo pruţiti potpunu kopiju pripadajućeg otvorenog koda, a u periodu
od tri godine od distribucije proizvoda od strane tvrtke TCT.
Otvoreni kod moţete preuzeti putem http://sourceforge.net/ projects/ alcatel/
files/. Preuzimanje otvorenog koda putem Interneta je besplatno.
14
Opće informacije..................
 Internet adresa: www.alcatelonetouch.com
 Broj sluţbe za korisnike: pogledajte prospekt „TCT Mobile Services“ ili
posjetite našu Internet stranicu.
 Adresa: Soba 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong
Na našoj Internet stranici ćete pronaći i naš FAQ odjeljak (najčešće postavljana
pitanja). Također nas moţete kontaktirati putem elektronske pošte te postaviti sva
pitanja koja biste eventualno mogli imati.
Elektronska verzija ovog priručnika dostupna je na engleskom jeziku te na ostalim
jezicima ovisno o dostupnosti na našem posluţitelju: www.alcatelonetouch.com
Vaš uređaj je radio odašiljač/prijemnik koji radi na GSM mreţama na frekvencijama
(850/900/1800/1900 MHz) ili UMTS mreţama na frekvencijama (900/2100 MHz ONE TOUCH 6030/6030D).
Ova oprema usklađena je s osnovnim zahtjevima i ostalim vaţećim propisima
Direktive 1999/5/EC. Cijeli primjerak Izjave o sukladnosti vašeg telefona moţe se
preuzeti na našoj Internet stranici: www.alcatelonetouch.com.
Zaštita od krađe
(1)
Vaš uređaj se moţe identificirati prema IMEI-ju (serijski broj telefona) koji je prikazan
na naljepnici pakiranja i u memoriji proizvoda. Preporučamo vam da prilikom prve
uporabe telefona zabiljeţite ovaj broj unošenjem *#06# te da ga čuvate na sigurnom
mjestu. Ako dođe do krađe uređaja, moţda će ga zatraţiti policija ili operator. Ovaj
vam broj omogućava blokiranje telefona sprečavajući korištenje trećim osobama čak i
sa drugom SIM karticom.
Odricanje od odgovornosti
Mogu se pojaviti određene razlike između opisa u korisničkom priručniku i rada
(1)
Kontaktirajte svog mreţnog operatora za provjeru dostupnosti usluge.
15
telefona, ovisno o inačici softvera ili posebnim uslugama operatora.
TCT Mobile neće biti zakonski odgovoran za takve razlike, ako ih ima, niti za njihove
moguće posljedice, čiju odgovornost snosi isključivo operator.
Ovaj uređaj moţe sadrţavati materijale, uključujući aplikacije i softver u izvršnom ili u
obliku izvornog koda, koji je dostavljen od trećih strana i uključen je u ovaj uređaj
("Materijali Trećih Strana"). Svi materijali trećih strana u ovom uređaju su dostavljeni
na način kakav jest, bez jamstava bilo kakve vrste, izravnih ili neizravnih, uključujući
implicirana prodajna jamstva, prikladna za određenu svrhu ili korištenje aplikacija
trećih strana, uzajamnog djelovanja s ostalim materijalima ili aplikacijama kupca i bez
povrede autorskih prava. Kupac prihvaća da se TCT Mobile, kao proizvođač mobilnih
uređaja, u skladu s pravima intelektualnog vlasništva pridrţavao svih obaveza vezanih
uz kvalitetu koja se nameće. TCT Mobile neće ni u kojem slučaju biti odgovoran za
nepravilnost ili neispravnost Materijala Trećih Strana prilikom rada na ovom uređaju
ili u interakciji s bilo kojim drugim uređajima kupca. TCT Mobile se, u najvišoj mjeri
dopuštenoj zakonom, odriče svake odgovornosti za bilo kakve reklamacije, zahtjeve,
tuţbe ili radnje, a posebno - ali ne ograničavajući - na sudske parnice, pod svakom
teorijom odgovornosti koja proizlazi iz uporabe, bez obzira na načine ili pokušaje
korištenja takvih Materijala Trećih Strana. Nadalje, trenutni Materijali Trećih Strana,
koji su besplatno dostupni od strane TCT Mobile-a, mogu biti podloţni plaćanju
aţuriranja i nadogradnje u budućnosti; TCT Mobile se odriče bilo kakve odgovornosti
vezane uz takve dodatne troškove, a koje snosi isključivo kupac. Dostupnost
aplikacija moţe varirati ovisno o zemlji i operatoru gdje se uređaj koristi; Popis
mogućih aplikacija i softvera koji se nudi ni u kojem slučaju neće biti smatran
obvezujućim za TCT Mobile; popis će biti dostupan samo kao informacija za kupca.
Nadalje, TCT Mobile neće biti odgovoran za nedostatak dostupnosti jedne ili više
aplikacija koje kupac zatraţi, jer pripadajuća dostupnost ovisi o zemlji i operatoru
kupca. TCT Mobile zadrţava pravo da u bilo koje vrijeme doda ili ukloni Materijale
Trećih Strana iz svojih uređaja i bez prethodne obavijesti; TCT Mobile ni u kojem
slučaju neće odgovarati za bilo kakve posljedice po kupca, a vezane uz takva
uklanjanja i uporabe ili pokušaja korištenja takvih aplikacija i Materijala Trećih strana.
16
1 Vaš mobilni uređaj .................
1.1 Tipke i priključci








17
 Priključak za slušalice
 Tipka za uključivanje
 Prednji fotoaparat
 Dodirni zaslon
 Tipka za natrag
 Navigacijska tipka
 Tipka za nedavno
korištene aplikacije
 micro-USB priključak






 Fotoaparat
 Bljeskalica/svjetlo fotoaparata
 Utor za SIM karticu
 Glasnoća gore
 Glasnoća dolje
 Utor za SIM karticu (OT 6030D)
Utor za microSD karticu (OT 6030)
Tipka za nedavno korištene aplikacije
 Otvaranje popisa sličica aplikacija koje ste nedavno koristili.
Dodirnite za otvaranje aplikacije. Povucite prstom u lijevo ili
desno za uklanjanje sličice s popisa.
 Dodirnite i drţite za Pozadine, Upravljanje aplikacijama,
Postavke.
Navigacijska tipka
 Dod. za povratak na početni zaslon u bilo kojoj apl. ili zaslonu.
18
Tipka za natrag
 Dodirnite za povratak na prethodni zaslon ili zatvaranje
dijaloškog okvira, izbornika s opcijama, kartica s obavijestima,
itd.
Ove tipke bit će prikazane kad se osvjetljenje zaslona uključi.
 Tipka za uključivanje
 Pritisak: Zaključavanje zaslona / osvjetljenje zaslona
 Pritisnite i drţite: Prikazuje skočni izbornik za odabir načina
zvona/izvanmreţnog načina/isključivanje/brzo
uključivanje/ponovno pokretanje
Pritisak i drţanje: uključivanje uređaja
 Pritisnite i drţite tipku za uključivanje i donju tipku za glasnoću
za izradu snimke zaslona.
 Prilikom dolaznog poziva, pritisnite za isključivanje zvona.
 Pritisnite za kraj trenutnog razgovora tijekom poziva. (1)
Tipke za glasnoću
 Tijekom poziva prilagođava glasnoću slušalice ili zvučnika.
 Tijekom reprodukcije glazbe/videozapisa/streaminga
prilagođava glasnoću multimedija
 U općenitom načinu prilagođava glasnoću zvona.
 Isključuje zvono dolaznog poziva.
 Unutar fotoaparata moţete koristiti kao tipku za fotografiranje
ili tipku za zaustavljanje i pokretanje snimanja videozapisa.
 Pritisnite za osvjetljavanje zaslona kad je isti isključen tijekom
poziva.
(1) Molimo, označite potvrdni okvir u Postavke\Dostupnost\Tipka za uključivanje
prekida poziv.
19
1.2 Početak rada
1.2.1 Postavljanje
Umetanje ili vađenje SIM kartice
Morate umetnuti svoju SIM karticu kako biste mogli upućivati pozive.
Molimo isključite telefon i uklonite bateriju prije umetanja ili uklanjanja SIM
kartice.
Umetanje SIM1 kartice
Uklanjanje SIM1 kartice
Umetanje SIM 2 kartice
Uklanjanje SIM2 kartice
Umetnite SIM karticu u utor s kontaktima okrenutim prema dolje. Za
uklanjanje, njeţno gurnite SIM karticu dok se ne otključa.
20
Za dual SIM modele, obje SIM1 i SIM2 kartice mogu podrţavati
2G i 3G mreţe.
Postavljanje i vađenje microSD kartice(1)
Postavljanje microSD kartice
Uklanjanje microSD kartice
Umetnite microSD karticu u utor na način da su pozlaćeni kontakti
okrenuti prema dolje. Za vađenje microSD kartice, lagano ju pritisnite i
polako izvucite.
Prije uklanjanja microSD kartice trebali biste provjeriti je li telefon
isključen kako biste ga zaštitili od oštećenja. Dodatno, propisno
uklanjanje ili umetanje micro SD kartice bi moglo pokrenuti
ponovno uključivanje telefona.
(1) Ovisno o modelu vašeg mobitela.
21
Punjenje baterije
Priključite punjač baterije na svoj telefon i utičnicu.
Prilikom prvog korištenja svog telefona u potpunosti napunite bateriju
(pribliţno 2,5 sata).
Ikona punjenja neće biti animirana ukoliko je baterija jako
ispraţnjena. U trenutku kada je baterija u potpunosti napunjena,
isključite punjač iz utičnice kako biste smanjili potrošnju i gubitak
energije. Također isključite i WLAN, GPS, Bluetooth ili aplikacije
koje su aktivne u pozadini kada ih ne koristite, te smanjite
pozadinsku osvijetljenost, itd.
1.2.2 Uključivanje uređaja
Drţite tipku za uključivanje dok se telefon ne uključi, otključajte telefon
(Povucite, unesite PIN, Lozinku, Face unlock ili Uzorak) ukoliko je
potrebno i potvrdite. Početni zaslon je prikazan.
Ako ne znate svoj PIN kôd ili ste ga zaboravili, obratite se svom mreţnom
operatoru. Ne ostavljajte svoj PIN kôd uz svoj telefon. Kad ga ne koristite,
informaciju o PIN kôdu čuvajte na sigurnom mjestu.
22
Prvo postavljanje telefona
Kada prvi puta uključite svoj telefon, trebali biste postaviti sljedeće opcije:
 Dodirnite Početak... i zatim odaberite jezik telefona.
 Uređaj će automatski traţiti uslugu. Proces aktivacije potrajat će
nekoliko minuta.
 Odaberite tipkovnicu za unos i dodirnite Sljedeće.
 Odaberite SIM karticu koju ţelite koristiti i dodirnite Sljedeće.
 Postavite datum i svoju vremensku zonu, a moţete također odabrati
Automatska vremenska zona te dodirnite Sljedeće.
 Postavljanje Google računa: Dodirnite Postavi sada. Ukoliko
imate Google račun, dodirnite Da i unesite svoje korisničko ime i
lozinku. Ukoliko zaboravite lozinku, moţete posjetiti http://www.
google.com/ kako biste ju preuzeli. Ukoliko ne posjedujete Google
račun, isti moţete izraditi dodirom na Izradi račun. Dodirnite Ne
sada za prijelaz na sljedeći korak.
 Dodirnite Sljedeće i pojavit će se zaslon postavljanja. U konačnici
dodirnite Završi za potvrdu.
Kad je telefon uključen, na Wi-Fi mreţu se moţete spojiti bez umetnute
SIM kartice (pogledajte poglavlje "6.1.2 Wi-Fi") i moći ćete se prijaviti na
svoj Google račun te koristiti pojedine značajke.
1.2.3 Isključivanje uređaja
Drţite tipku Uključivanje unutar početnog zaslona sve dok se
ne pojave opcije telefona te odaberite Isključivanje.
23
1.3 Početni zaslon
Postavite stavke (aplikacije, prečace, mape i widgete) koje najviše volite ili
najčešće koristite, na svoj početni zaslon kako biste imali brzi pristup
istima. Dodirnite Navigacijsku tipku za prebacivanje na početni zaslon.


Statusni izbornik
• Pokazatelji statusa/obavijesti
• Dodirnite i povucite dolje za otvaranje
Kartice s obavijestima
Kartica pretraţivanja
• Dodirnite  za ulaz u zaslon za
pretraţivanje
• Dodirnite za ulaz u zaslon za glasovno
pretraţivanje
Dodirnite ikonu za otvaranje aplikacije,
mape, itd.
Omiljene aplikacije
• Dodirnite za pokretanje aplikacije
• Dodirnite i drţite za premještanje ili
promjenu aplikacije
Kartica s aplikacijama
• Dodirnite za otvaranje glavnog izbornika
Početni zaslon je u proširenom obliku kako bi se osiguralo više mjesta za
dodavanje aplikacija, prečaca, itd. Pomaknite početni zaslon vodoravno u
lijevo ili desno kako biste dobili potpuni pregled početnog zaslona. Kratka
bijela linija pri dnu zaslona ukazuje na trenutni zaslon koji gledate.
24
1.3.1 Korištenje dodirnog zaslona
Dodirnite
Za pristup aplikaciji, dodirnite ju prstom.
Dodir i drţanje
Dodirnite i drţite početni zaslon za pristup dostupnim opcijama
postavljanja pozadinske slike.
Pomicanje
Postavite prst na zaslon za pomicanje stavke (objekta) na ţeljenu poziciju.
Listanje/pomicanje
Postavite prst na zaslon te listajte gore ili dolje aplikaciju, sliku,
web-mjesto... po ţelji.
Brzo pomicanje
Brţe pomicanje kroz ţeljene stavke.
Skupljanje/širenje
Postavite prste jedne ruke na površinu zaslona te ih odvajajte ili skupljajte
kako biste promijenili veličinu stavke na zaslonu.
Okretanje
Automatska promjena orijentacije zaslona, iz portretnog u pejzaţni način,
okretanjem telefona u stranu za bolji prikaz zaslona.
25
Prekrivanje
Za zaključavanje, postavite svoj dlan preko zaslona.
1.3.2 Statusna kartica
Iz statusnog izbornika moţete vidjeti status telefona (na desnoj strani) i
obavijesti (na lijevoj strani).
26
Statusne ikone
Za dual SIM model statusna ikonica za SIM1 ili SIM2 karticu bit će
određena bojom koju ste postavili.
GPRS spojen
Primanje
GPRS se koristi
putem GPS-a
Roaming
EDGE spojen
Nema SIM kartice
EDGE se koristi
Način vibracije
3G spojen
Zvono je utišano
Isključen mikrofon
3G se koristi
lokacijskih
podataka
HSPA (3G+) spojen
Baterija je jako ispraţnjena
HSPA (3G+) se koristi
Spojeno na Wi-Fi
mreţu
Baterija je ispraţnjena
Baterija je djelomično
ispraţnjena
Bluetooth je uključen
Spojeno na
Bluetooth uređaj
Baterija je puna
Izvanmreţni način rada
Spojene slušalice
Postavljen je alarm
Nema signala (sivo)
GPS je uključen
Jačina signala (plavo)
Punjenje baterije
27
Ikone obavijesti
Nova tekstualna ili multimedijska
poruka
Problem s
dostavom SMS ili MMS poruke
Ograničenje podataka
dostignuto ili prekoračeno
Poziv u tijeku.
Nova Google Talk poruka
Propušteni pozivi
Nova glasovna poruka
Poziv na čekanju
Nadolazeći događaj
Preusmjeravanje poziva je
uključeno
Sinkronizacija podataka
Otprema podataka
Reprodukcija pjesme
Preuzimanje podataka
microSD kartica je puna
Preuzimanje završeno
Nije umetnuta microSD kartica
Odaberite način unosa
Priprema micro SD kartice
Dostupna je otvorena Wi-Fi
mreţa
Telefon je spojen putem
USB
kabela
Sigurno
kartice
uklanjanje
micro
SD
Greška snimke zaslona
Radio je uključen
USB povezivanje uključeno
Dostupno aţuriranje sustava
Prijenosna Wi-Fi pristupna točka
uključena
Snimka zaslona snimljena
28
Spojeno na VPN
Kartica s obavijestima
Dodirnite i povucite dolje statusnu karticu za otvaranje kartice s
obavijestima. Dodirnite i povucite gore za zatvaranje. Iz kartice s
obavijestima moţete otvoriti stavke ili ostale podsjetnike naznačene
ikonama obavijesti ili pregledavati informacije beţičnih usluga.
Kartica s brzim postavkama
• Dodirnite kako biste
omogućili/onemogućili funkcije ili
promijenili načine
• Povucite lijevo ili desno za više opcija
Dodirnite jednu obavijest i povucite ju u lijevo kako biste ju izbrisali.
Dodirnite ikonu
za brisanje svih obavijesti o događajima (ostale
aktivne obavijesti će ostati).
Dodirnite ikonu Postavke
za pristup Postavkama.
29
1.3.3 Kartica pretraţivanja
Telefon nudi mogućnost pretraţivanja koja moţe biti korištena za
pronalazak informacija u aplikacijama, telefonu ili na Internetu.


 Tekstualno pretraţivanje
 Dodirnite karticu pretraţivanja na početnom zaslonu
 Unesite tekst/rečenicu za pretraţivanje.
 Dodirnite tipku Unesi/Pretraţi na tipkovnici ukoliko ţelite pretraţivati
na mreţi.
 Glasovno pretraţivanje
 Dodirnite
iz kartice pretraţivanja za prikaz dijaloškog okvira.
 Izgovorite riječ/rečenicu za pretraţivanje. Prikazat će se popis rezultata
na izbor.
30
1.3.4 Zaključavanje/otključavanje zaslona
Za privatnost i zaštitu telefona, zaslon telefona moţete zaključati izradom
raznih uzoraka, PIN kodom, lozinkom, prekrivanjem zaslona dlanom,
značajkom Face Unlock, povlačenjem i sl.
Za izradu uzorka zaključavanja zaslona (pogledajte poglavlje
“Zaključavanje zaslona” za detaljne postavke)
 Povucite dolje karticu obavijesti i dodirnite
za ulaz u Postavke te
dodirnite Sigurnost\Postavi zaključavanje zaslona\Uzorak.
 Nacrtajte vlastiti uzorak.

Nacrtajte uzorak otključavanja

Dodirnite za potvrdu ponovnim crtanjem
uzorka
PIN za otključavanje zaslona/Lozinka
• Dodirnite Postavke\Sigurnost\Postavi zaključavanje
zaslona\PIN ili lozinka.
• Postavite svoj PIN ili lozinku.
Zaključavanje zaslona telefona
Za zaključavanje zaslona pritisnite jednom tipku za uključivanje. Ili
31
postavite dlan preko zaslona kako biste ga zaključali.
Otključavanje zaslona telefona
Pritisnite jednom tipku za uključivanje kako biste uključili zaslon, nacrtajte
uzorak za otključavanje kojeg ste izradili ili unesite PIN ili lozinku za
otključavanje zaslona.
Ukoliko ste odabrali značajku povuci za otključavanje zaslona, dodirnite i
povucite
dolje ikonu
kako biste otključali zaslon.
1.3.5 Prilagodba početnog zaslona
Dodavanje
Dodirnite karticu s aplikacijama
, dodirnite i drţite aplikaciju ili widget
za aktivaciju načina premještanja te premjestite stavku na ţeljeni početni
zaslon. Prilikom dodavanja aplik. na početni zaslon, prevucite ju do ikone
Informacije o aplikaciji za prikaz det. infor. Ukoliko je aplikacija
preuzeta, prevucite ju do ikone Deinstaliraj za izravnu deinstalaciju.
32
Promjena poloţaja
Dodirnite i drţite stavku kako biste joj promijenili poloţaj, odnosno
aktivirali način Premještanja. Premjestite stavku na ţeljeni poloţaj, te ju
otpustite. Stavke moţete premještati na početni zaslon i karticu omiljenih.
Drţite ikonu na lijevom ili desnom rubu zaslona za premještanje stavke na
drugi početni zaslon.
Uklanjanje
Dodirnite i drţite stavku kako biste ju uklonili, odnosno aktivirali način
premještanja. Premjestite stavku preko ikone Ukloni i otpustite nakon što
stavka promijeni boju u crveno.
Izrada mape
Kako biste poboljšali organizaciju stavki (prečaca ili aplikacija) na
početnom zaslonu i kartici omiljenih, moţete ih dodati u mape
jednostavnim postavljanjem jedne stavke na drugu. Za preimenovanje
mape, otvorite ju i dodirnite karticu s naslovom te unesite novo ime.
Prilagodba pozadinske slike
Dodirnite i drţite prazno područje i pojavit će se skočni prozor,
Odaberite pozadinsku sliku iz , koji pruţa mnoštvo opcija. Galerija
uključuje vaše fotografije, izrezane ili preuzete. Aktivne pozadine
uključuju izbor animiranih pozadina. Video pozadine uključuju unaprijed
postavljene videozapise iz telefona, videozapise spremljene u pohrani i
fotoaparatu. Galerija poz. slika uključuje sve unaprijed postavljene
pozadine iz telefona. Pomičite prstom u lijevo ili desno kako biste pronašli
ţeljenu sliku, te za potvrdu dodirnite Postavi pozadinsku sliku.
1.3.6 Kartica s aplikacijama
Dodirnite
na početnom zaslonu za ulaz u aplikacije, preuzimanja i
popis widgeta.
Za povratak na početni zaslon dodirnite tipku Početna.
33
Pregledavanje nedavno korištenih aplikacija
Za pregledavanje nedavno korištenih aplikacija moţete dodirnuti tipku
Nedavne aplikacije. Dodirnite sličicu unutar prozora za otvaranje
aplikacije. Dodirnite sličicu i povucite u lijevo ili desni za brisanje. Također,
moţete dodirnuti i drţati aplikaciju te dodirnuti Ukloni iz popisa za
brisanje.
1.3.7 Prilagodba glasnoće
Korištenje tipki za glasnoću
Pritisnite tipku Glasnoća za prilagodbu glasnoće. Za aktivaciju vibracije,
pritisnite tipku Glasnoća dolje dok telefon ne zavibrira. Pritisnite tipku
Glasnoća dolje još jednom za aktivaciju tihog načina rada.
Korištenje izbornika Postavke
Povucite dolje karticu obavijesti i dodirnite
za ulaz u Postavke\
Audio profili, gdje moţete postaviti glasnoću multimedije, melodije zvona,
alarma itd.
34
1.4 Popis aplikacija i widgeta
Popis aplikacija sadrţi sve unaprijed ugrađene i novo-instalirane aplikacije
te widgete.
Za pristup popisu dodirnite
na početnom zaslonu.
Dodirnite tipku Početna ili tipku Natrag za povratak na početni zaslon.
Povucite u lijevo ili desno za prikaz svih aplikacija i widgeta. Dodirnite
APLIKACIJE, PREUZETO ili WIDGETI za pristup kategorijama.
Dodirnite ikonu
za pristup trgovini Google play store.
35
2 Unos teksta..............................
2.1 Korištenje tipkovnice na zaslonu
Postavke tipkovnice na zaslonu
U popisu aplikacija, Postavke\Jezik i unos, dodirnite ikonu Postavke
desno od Android tipkovnice i pojavit će se mnoštvo postavki
koje moţete odabrati.
Prilagodba orijentacije tipkovnice na zaslonu
Okrenite telefon uspravno ili na stranu kako biste prilagodili orijentaciju
tipkovnice na zaslonu. Orijentaciju moţete prilagoditi i unutar postavki
(unutar popisa aplikacija, dodirnite Postavke\Prikaz\Orijentacija).
2.1.1 Android tipkovnica








Dodirnite za promjenu "abc / Abc" načina unosa.
Dodirnite i drţite za promjenu između "abc/ABC" načina.
36

Dodirnite za prikaz simbola i numeričke tipkovnice.

Dodirnite i drţite za prikaz opcija unosa;
Kad je Wi-Fi ili podatkovna veza uključena, dodirnite za unos glasovnoga
unosa.

Dodirnite za unos teksta ili brojeva.

Dodirnite i drţite za unos simbola.

Dodirnite i drţite za unos emotikona.
37
2.2 Uređivanje teksta
Tekst koji ste unijeli moţete urediti.
 Dodirnite i drţite ili dva puta dodirnite tekst koji ţelite urediti.
 Povucite kartice kako biste promijenili označeni izbor.
 Popisa opcija prikazat će se dolje - značenje ikona s lijeva na desno:
Odaberi sve
, Izreţi
 Za potvrdu dodirnite ikonu
, Kopiraj
.
i Zalijepi
.
Također moţete umetnuti novi tekst
 Dodirnite područje u kojem ţelite pisati ili dodirnite i drţite prazno
područje, a pokazivač će treperiti i prikazat će se kartica. Povucite
karticu za pomicanje pokazivača.
 Ukoliko ste odabrali neki tekst, dodirnite karticu za prikaz ikone
ZALIJEPI koja omogućava postavljanje kopiranog teksta.
38
3 Telefonski poziv, Popis
poziva i Imenik......................
3.1 Telefon..........................................................
3.1.1
Pozivanje
Korisnik moţe lako pozivati korištenjem opcije Telefon.
Dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog zaslona i odaberite Telefon.
Dodirnite i drţite
za pristup glasovnoj
pošti
Dodirnite za
pretraţivanje
kontakata


Povucite za pristup
u Popis poziva i
Kontakte
Dodirnite za
pristup u Brzo

biranje, Osobe,
Postavke
Izravno unesite ţeljeni broj putem tipkovnice ili odaberite kontakt iz
Kontakata ili Popisa poziva dodirom ili povlačenjem kartica. U konačnici

dodirnite
za pozivanje.
Broj koji ste unijeli moţete biti pohranjen u Kontakte dodirom ikone
Izbornik
i Dodaj u kontakte.
Ukoliko pogriješite, netočne znamenke moţete izbrisati dodirom na
.
Za prekidanje poziva, dodirnite
ili tipku za Uključivanje.
39
Međunarodni pozivi
Za pozivanje međunarodnih poziva, dodirnite i drţite
za unos “+”, te
unesite međunarodni pred broj zemlje i potpuni telefonski broj. U
konačnici dodirnite
.
Ţurni pozivi
Ako vaš telefon nije pokriven mreţom, birajte broj za ţurne pozive i
dodirnite tipku
za uspostavljanje ţurnog poziva. Ovo radi čak i bez
SIM kartice i unosa koda PIN koda.
Ukoliko pozivate s dvije umetnute SIM kartice, pojavit će se
dijaloški okvir za odabir SIM kartice.
3.1.2
Odgovaranje ili odbijanje poziva
Prilikom dolaznog poziva
 Povucite ikonu
udesno kako biste odgovorili;
 Povucite ikonu
ulijevo kako biste odbili;
 Povucite ikonu
prema gore kako biste odbili poziv i poslali
unaprijed postavljenu poruku.
Za stišavanje dolaznih poziva pritisnite tipku Glasnoća gore/dolje ili
40
okrenite telefon ukoliko je opcija Okreni za stišavanje aktivirana. Za
aktivaciju dodirnite Postavke\Geste\Okreni za stišavanje ili dodirnite
Telefon\Postavke\Ostale postavke\Okreni za stišavanje.
41
3.1.3
Pozivanje glasovne pošte
Vaša mreţa pruţa uslugu glasovne pošte kako biste izbjegli propuštanje
poziva. Ona funkcionira poput telefonske sekretarice koju moţete pozvati
u bilo kojem trenutku.
Za pristup glasovnoj pošti, dodirnite i drţite
na kartici Telefon.
Za postavljanje broja glasovne pošte, dodirnite ikonu izbornika
i
dodirnite Postavke\Postavke poziva\Glasovni pozivi\Glasovna
pošta. Ukoliko primite glasovnu poštu, ikona
će se pojaviti u
Statusnom izborniku. Otvorite karticu obavijesti i dodirnite Nova
glasovna pošta.
3.1.4
Tijekom poziva
Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva, pritisnite tipku Glasnoća
gore/dolje.
Dodirnite za postavljanje trenutnog poziva na čekanje.
Dodirnite ponovo ovu ikonu za preuzimanje poziva.
Dodirnite za prikaz Izbornika pozivanja.
Dodirnite za prekid trenutnog poziva.
Dod. ikonu
za Dod. poziva ili Započni snimanje.
42
Dodirnite za isključivanje mikrofona. Dodirnite ponovo ovu
ikonu za uključivanje mikrofona.
Dodirnite za aktiviranje zvučnika tijekom trenutnog poziva.
Dodirnite ponovo ovu ikonu za deaktiviranje zvučnika.
Kako bi se izbjeglo nehotično dodirivanje zaslona tijekom poziva,
zaslon će biti automatski zaključan kada korisnik pribliţi telefon u
blizinu uha. Nakon udaljavanja telefona, zaslon će se automatski
otključati.
43
3.1.6
Postavke poziva
Dodirnite ikonu izbornika
se sljedeće opcije:
i Postavke iz izbornika biranja i pojavit će
Glasovni poziv
 Glasovna pošta
Usluga glasovne pošte Otvara se dijaloški okvir gdje moţete odabrati
uslugu glasovne pošte svog pruţatelja usluge ili
druge usluge.
Postavke glas. pošte Ukoliko koristite glasovnu poštu svog pruţatelja
usluge, otvoriti će se dijaloški okvir gdje moţete
unijeti broj telefona za preslušavanje u
upravljanje svojom glasovnom poštom. Moţete
unijeti zarez (,) za umetanje pauze uz broj - npr.
za dodavanje lozinke nakon broja telefona.
 Preusmjeravanje poziva
Dodirnite za postavljanje načina preusmjeravanja poziva ako ste zauzeti,
ako se ne javljate ili niste dostupni.
 Zabrana poziva
Dodirnite za postavljanje zabrane poziva. Označite potvrdni okvir za
aktiviranje ili deaktiviranje zabrane poziva za odlazne i dolazne pozive.
 Dodatne postavke
ID Pozivatelja
Otvara se dijaloški okvir gdje moţete odabrati
hoće li vaš broj biti prikazan tijekom pozivanja.
Poziv na čekanju
Označite potvrdni okvir kako biste primili
obavijest prilikom novog dolaznog poziva.
Videopozivi (1)
 Zamjena za lokalni Moţete odabrati sliku za prikaz kad fotoaparat
videozapis
nije dostupan.
(1) Ovisno o modelu vašeg mobitela.
44
 Video
ravnopravnog
člana veći nego
lokalni video
 Odlazni videopoziv
 Dolazni videopoziv
Dodirnite za omogućavanje većeg pregleda
ravnopravnog člana.
Dodirnite za prikaz lokalnog videa kod
pozivanja.
Dodirnite za prikaz lokalnog videa kod
dolaznog poziva.
Pozivanje putem Interneta
Za dodatne informacije pogledajte odjeljak
pozivanja putem Interneta (SIP).
6.7 Konfiguriranje
Ostale postavke
 Broj za fiksno biranje
Broj za fiksno biranje usluga je SIM kartice gdje su odlazni pozivi ograničeni
samo za određene brojeve telefona. Ovi brojevi dodani su unutar popisa
brojeva za fiksno biranje. Najčešća primjena aplikacije je roditeljska
zabrana djeci za biranje određenih brojeva telefona.
Iz sigurnosnih razloga bit ćete upitani za omogućavanje brojeva za fiksno
biranje unošenjem SIM PIN2 koda koji se uobičajeno moţe dobiti od
pruţatelja usluge ili SIM proizvođača.
Podsjetnik minuta
Označite potvrdni okvir kako biste omogućili podsjetnik minuta svakih 50
sekundi u minuti za vrijeme poziva.
Vibrirajući podsjetnik
Označite potvrdni okvir za omogućavanje vibracije prilikom poziva.
Okreni za stišavanje
Označ. potvr. okvira moţete stišati dolazne pozive okretanjem telefona.
45
Poništavanje šumova za dvostruke mikrofone
Označite potvrdni okvir za uključivanje uklanjanja šumova.
Brzi odgovori
Dodirnite za uređivanje brzih odgovora koji će se koristiti kao način
odbijanja poziva porukom.
3.2 Popis poziva
Popisu poziva moţete pristupiti dodirom na
iz zaslona u stanju
mirovanja. Dodirnite
desnu stranu kontakta/broja za izravno pozivanje.
Unutar Popisa poziva postoje tri različite vrste poziva:
Propušteni pozivi (crveno)
Odlazni pozivi (zeleno)
Dolazni pozivi (plavo)
Dodirnite ikonu pri vrhu popisa poziva za promjenu načina.
Dodirnite kontakt ili broj za pregled informacija ili daljnjih mogućnosti.
Moţete vidjeti detaljne informacije poziva, uspostaviti novi poziva ili poslati
poruku kontaktu ili broju te dodati broj u Osobe (dostupno samo za
nespremljene brojeve), itd.
Dodirnite fotografiju
za otvaranje kartice brzi kontakti.
Za brisanje popisa poziva, dodirnite ikonu izbornika
i Izbriši,
odaberite unose popisa poziva koje ţelite obrisati i dodirnite ikonu kante
za otpad.
46
3.3 Osobe.........................................................
Osobe omogućavaju brz i jednostavan pristup osobama do kojih ţelite
doći.
Kontakte moţete pregledavati i izrađivati te sinkronizirati sa svojim Gmail
kontaktima ili drugim aplikacijama na Internetu ili svom telefonu.
3.3.1 Pregledavanje kontakata
Za pristup aplikaciji Osobe , dodirnite karticu aplikacija na početnom
zaslonu i odaberite Osobe.



Dodirnite za
pregled grupa
kontakata

Dodirnite za prikaz
detaljnih
informacija
kontakta

Dodirnite za
pretraţivanje
unutar izbornika
Kontakti



47


Dodirnite za pregled
omiljenih kontakata

Dodirnite za
otvaranje
kartice brzi kontakti

Dodirnite za izradu
novog kontakta
Dodirnite ikonu izbornika
za prikaz izbornika opcija popisa kontakata.
Omogućene su sljedeće radnje:
 Brisanje kontakta
Odaberite i izbrišite neţeljene kontakte.
 Kontakti za prikaz
Odaberite kontakte za prikaz.
 Uvoz/Izvoz
Uvoz ili izvoz kontakata između telefona i
SIM kartice ili dijeljenje kontakata.
 Računi
Upravljanje postavkama sinkronizacije za
razne račune.
 Dijeljenje vidljivih
Pojedini kontakt ili kontakte moţete dijeliti s
kontakata
drugima i slanjem vKartice putem
Bluetooth-a, SMS-a, e-pošte, itd.
3.3.2
Upravljanje grupama kontakata
Grupa kontakata pomaţe vam u poboljšanju organizacije vaših kontakata.
Moţete dodati, ukloniti i pregledavati grupe unutar zaslona Grupe
kontakata.
Dodirnite ikonu
za prikaz lokalnih grupa. Za izradu nove grupe,
dodirnite ikonu
za unos novog imena i potvrdite s
. Možete
izraditi nove grupe unutar Google računa, samo-USIM
(nesinkronizirano) i samo-Telefon (nesinkronizirano).
3.3.3
Dodavanje kontakta
Dodirnite ikonu
u popisu kontakata za izradu novog kontakta.
Morate unijeti ime kontakta i ostale informacije. Listanjem po zaslonu
prema gore ili dolje, moţete se jednostavno premještati iz jednog polja u
drugo.
48



Dodirnite za spremanje.

Dodirnite za odabir slike za kontakt.
Dodirnite za izradu nove oznake.
Dodirnite za otkrivanje ostalih unaprijed
postavljenih oznaka ove kategorije.
Ukoliko ţelite dodati više informacija, dodirnite Dodaj drugo polje za
dodavanje nove kategorije.
Za pohranu, u konačnici dodirnite Gotovo.
Za izlaz bez spremanja, dodirnite ikonu izbornika
i dodirnite Odbaci.
Dodaj/ukloni iz omiljenih
Za dodavanje kontakta u omiljene, dodirnite kontakt za prikaz detalja i
dodirnite
za dodavanje (zvjezdica će promijeniti boju u ţutu).
Za uklanjanje kontakta iz omiljenih, dodirnite ţutu zvjezdicu
detalja kontakta (zvjezdica će promijeniti boju u bijelu).
unutar
Ova opcija dostupna je samo za kontakte spremljene u telefonu i vašem
računu.
49
3.3.4
Uređivanje kontakata
Za uređivanje informacija o kontaktima, dodirnite ikonu izbornika
detaljima kontakta i odaberite Uredi. U konačnici dodirnite Gotovo.
u
Promjena zadanog broja kontakta
Zadani broj telefona (broj koji ima prednost prilikom pozivanja ili slanja
poruke) uvijek će biti prikazan ispod imena kontakta.
Za promjenu zadanog broja telefona, dodirnite i drţite broj koji ţelite
postaviti kao zadani, te odaberite Postavi kao zadano. Iza
broja
prikazat će se slika.
Ovaj izbor dostupan je samo kad kontaktima više od jednog broja koji je
spremljen u telefonu.
Postavi melodiju za kontakt
Unutar detalja kontakta dodirnite ikonu izbornika
opcija i dodirnite Postavi melodiju.
za prikaz izbornika
Brisanje kontakta
Ta brisanje kontakta dodirnite ikonu izbornika
Odaberite kontakt(e) koje ţelite ukloniti
i Obriši kontakt .
ili dodirnite
za odabir svih
kontakta te dodirnite
za potvrdu . Za odznačavanje dodirnite
.
Kontakt kojeg ste izbrisali također će biti uklonjen iz drugih
aplikacija na telefonu ili web-u sljedeći put kada sinkronizirate svoj
telefon.
3.3.5
Komuniciranje s kontaktima
Iz popisa kontakata moţete komunicirati uspostavljanjem poziva ili
razmjenom poruka.
Za pozivanje kontakta dodirnite kontakt za ulaz u detalje i dodirnite broj.
50
Za slanje poruke kontaktu dodirnite kontakt za ulaz u detalje i dodirnite
ikonu
desno od broja.
Korištenje brzih Kontakata za Android
Dodirnite sliku kontakta za otvaranje brzih kontakata za Android. Nadalje,
moţete dodirnuti broj ili ikonu
za odabir načina na koji se ţelite
spojiti.
Ikone koje su raspoloţive u brzim kontaktima ovise o informacijama koje
imate za određeni kontakt, odnosno aplikaciju i račun na svom telefonu.
3.3.6
Uvoz, izvoz i dijeljenje kontakata
Telefon vam omogućava uvoz/izvoz kontakta sa/na SIM kartice/
telefona/pohrane telefona/računa koji se mogu koristiti za izradu pričuvne
kopije informacija.
Iz kontakata dodirnite ikonu izbornika
za otvaranje izbornika opcija,
dodirnite Uvoz/Izvoz te odaberite SIM kartica, telefon , pohrana telefona
51
i drugi računi (npr.: Gmail račun).
Kako biste uvezli/izvezli jedan kontakt iz/na SIM karticu, odaberite račun i
ţeljenu SIM karticu(e), odaberite ţeljeni kontakt za uvoz/izvoz i dodirnite
ikonu
za potvrdu.
Za uvoz/izvoz svih kontakata iz/na SIM karticu, odaberite račun i ţeljenu
SIM karticu(e), odaberite
i dodirnite ikonu
za potvrdu.
Pojedini kontakt ili kontakte moţete dijeliti s drugima slanjem vKartice
putem Bluetooth-a, Gmaila, itd.
Dodirnite kontakt koji ţelite podijeliti, pritisnite ikonu izbornika
i
Dijeljenje iz detalja kontakta te odaberite aplikaciju za izvršavanje ove
radnje.
3.3.7
Prikaz kontakata
Moţete postaviti koju grupu kontakata, za pojedini račun, ţelite prikazati
unutar popisa kontakata. Dodirnite ikonu izbornika
i dodirnite
Kontakti za prikaz iz popisa kontakata, gdje moţete odabrati kontakte
za prikaz.
Dodirnite ikonu izbornika
i Postavke, gdje moţete sortirati popis
prema imenu ili obiteljskom imenu, kao i pregledavati imena kontakata po
imenu/obiteljskom imenu.
3.3.8
Spajanje/Razdvajanje kontakata(1)
Kako biste izbjegli dvostruki unos, nove informacije moţete dodati
postojećem kontaktu u samo jednom koraku.
(1) Ova opcija nije dostupna za kontakte spremljene na SIM kartici.
52
Dodirnite kontakt kojem ţelite dodati informaciju i ikonu izbornika
dodirnite Uredi kontakt i ponovni pritisnite tipku izbornika
te
i Spoji.
U tom koraku morate odabrati kontakt čije informacije ţelite spojiti s
inicijalnim kontaktom. Informacije drugog kontakta dodane su prvom, a
drugi kontakt više neće biti prikazivan unutar popisa kontakata.
Za razdvajanje informacija o kontaktu dodirnite kontakt čije informacije
ţelite razdvojiti, dodirnite ikonu izbornika
ponovno dodirnite ikonu izbornika
3.3.9
i Uredi kontakt te
i Razdvoji te U redu za potvrdu.
Računi
Kontakti, podaci ili druge informacije mogu biti sinkronizirani iz višestrukih
računa, ovisno o instaliranim aplikacijama u vašem telefonu.
Za dodavanje računa povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za ulaz u Postavke te dodirnite Dodaj račun.
Morate odabrati vrstu računa koju ţelite dodati - npr. Google,
korporativni, itd.
Kao i kod drugih računa morate unijeti detaljne informacije poput
korisničkog imena, lozinke, i sl.
Moţete ukloniti račun i sve pripadajuće informacije iz telefona. Otvorite
Postavke, dodirnite račun koji ţelite obrisati, dodirnite ikonu izbornika
te Ukloni račun i potvrdite.
Uključivanje/Isključivanje automatske sinkronizacije
Dodirnite račun za ulaz u izbornik računa, označite/odznačite potvrdne
okvire za uključivanje/isključivanje automatske sinkronizacije računa. Kada
je aktivirana, sve promjene informacija na telefonu ili na mreţi bit će
automatski sinkronizirane.
53
Ručna sinkronizacija
Račune također moţete sinkronizirati ručno unutar izbornika Računi.
Dodirnite popis računa i dodirnite ikonu izbornika
te Sinkroniziraj
sada . Za isključivanje sinkronizacije dodirnite ikonu izbornika
zaslona računa i dodirnite Poništi sinkronizaciju.
54
unutar
4 Poruke, e-pošta.................
4.1 Poruke...................................................
Moţete pisati, uređivati i primati SMS te MMS poruke.
Za pristup ovoj značajci dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog
zaslona te odaberite Poruke.
Sve primljene ili poslane SMS poruke mogu biti pohranjene u
memoriju telefona ili na SIM karticu. Za pregledavanje poruka
pohranjenih na SIM kartici, iz izbornika Poruke dodirnite
Postavke\Upravljanje SIM porukama.
4.1.1
i zatim
Nova poruka
Unutar popisa poruka dodirnite ikonu Nova poruka
tekstualne/multimedijske poruke.

za pisanje

Dodirnite za pregledavanje cijelog niza poruka
Dodirnite i drţite za aktivaciju načina brisanja.
Dodirnite za odabir poruka koje ţelite obrisati
i dodirnite kantu za otpad za potvrdu.
Dodirnite za izradu nove poruke


Dodirnite za pretraţivanje svih poruka
55
Za spremljene kontakte, dodirnite fotografiju za otvaranje kartice
Brzi kontakti i spajanje s kontaktima. Za nespremljene
kontakte, dodirnite fotografiju za dodavanje broja u svoje
Kontakte.
Slanje poruke
Unesite broj telefona primatelja u polje Za ili dodirnite
za dodavanje
primatelja, te dodirnite polje Unesite za pisanje kako biste unijeli tekst
poruke. U konačnici dodirnite
za slanje poruke. Ukoliko su dvije
kartice umetnute, morate odabrati SIM karticu.
SMS s više od 160 znakova bit će naplaćen kao više SMS poruka. Kada se
ukupni broj znakova koje ste unijeli pribliţi ograničenju od 160 znakova,
prikazat će se brojilo u donjem desnom dijelu, ispod opcije Slanja kako bi
vas se obavijestilo koliko znakova moţe biti uneseno unutar jedne poruke.
Posebna slova (naglasak) će povećati veličinu SMS poruke, te isto
moţe izazvati slanje više SMS poruka vašem primatelju.
Slanje multimedijske poruke
MMS vam omogućuje slanje videozapisa, slika, fotografija, animacija,
slajdova i zvukova drugim kompatibilnim telefonima i adresama e-pošte.
SMS će se automatski pretvoriti u MMS poruku ukoliko su dodane
multimedijske datoteke (slika, video zapis, zvučni zapis, slajd, itd.), odnosno
predmet ili adresa e-pošte.
Za slanje MMS poruke unesite broj telefona primatelja u polje Za,
dodirnite Napišite poruku i unesite tekst poruke. Dodirnite ikonu
izbornika
za otvaranje izbornika opcija, dodirnite Dodaj predmet za
umetanje predmeta i dodirnite
sl.
U konačnici dodirnite
za umetanje slika, videozapisa, zvuka i
za slanje multimedijske poruke.
56
Mogućnosti priloga:
 Slike
 Nova slika
 Videozapisi
 Novi videozapis
 Audio zapis
 Snimi audio
zapis
 Prezentacija
 Kontakt
 Kalendar
Pristup Galeriji ili Upravitelju datoteka za odabir
slike kao priloga.
Pristup fotoaparatu za novu fotografiju kao
privitak.
Pristup Galeriji ili Upravitelju datoteka za odabir
video zapisa kao priloga.
Pristup kameri za snimanje novog videozapisa
kao privitka.
Pristupite za odabir audio datoteke kao privitka.
Ulaz u snimač glasovnih poruka za snimanje
glasovne poruke kao priloga.
Uđite u zaslon uređivanja prezentacije, dodirnite
Dodaj slajd za izradu novog slajda, te dodirnite
postojeći slajd za uređivanje (pogledajte
navedenu sliku). Dodirnite ikonu izbornika
za
više mogućnosti poput postavljanje vremena
trajanja slajda, dodavanja glazbe i sl.
Pristupite aplikaciji Osobe za odabir i dodavanje
jednog ili više kontakata.
Pristupite aplikaciji Kalendar za odabir i
dodavanje jednog ili više događaja.
57


Dodirnite za sljedeći ili prethodni slajd
Dodirnite za pregled trenutnog slajda

Dodirnite za uređivanje naslova slajda
58
4.1.2
Upravljanje porukama
Tijekom primanja poruke, prikazat će se ikona
unutar statusnog
izbornika u obliku obavijesti. Povucite dolje statusni izbornik za otvaranje
kartice s obavijestima, dodirnite novu poruku za otvaranje i čitanje. Isto
tako moţete pristupiti aplikaciji Poruke i dodirom otvoriti poruku.
Poruke su prikazane u poretku razgovora.
Razdvojite prste na zaslonu kako biste uvećali tekst poruke. Nakon toga,
veličina svih poruka u jednom razgovoru bit će povećana. Spojite prste
ponovno za povratak na zadanu veličinu. Ukoliko izađete i ponovno uđete
u zaslon prikaza, veličina će se vratiti na zadanu.
Za odgovaranje na poruku, dodirnite trenutnu poruku za ulaz u zaslon
pisanja poruke, unesite tekst i dodirnite
.
Dodirnite i drţite poruku unutar zaslona detalja poruka. Raspoloţive su
sljedeće mogućnosti poruka:
 Kopiraj tekst poruke
Ova opcija prikazuje se samo
ukoliko je odabrana poruka SMS
poruka. Kopirajte sadrţaj trenutne
poruke. Sadrţaj moţete zalijepiti
unutar nove poruke koju ćete slati.
 Spremi poruku na SIM
karticu
Ova opcija prikazuje se samo
ukoliko je odabrana poruka SMS
poruka. Dodirnite za spremanje
poruke na SIM karticu.
 Proslijedi
Dodirnite za prosljeđivanje poruke
drugom primatelju.
59
 Zaključavanje/Otključavanje
poruke
Dodirnite
zaključavanje/otključavanje poruke
tako da moţe biti izbrisana ukoliko
dostignete
maksimalan
broj
pohranjenih poruka.
 Pogledaj detalje poruke
Dodirnite za pregled detalja poruke.
 Brisanje poruke
Izbrišite trenutnu poruku.
 Označi tekst
Dodirnite za odabir teksta poruke
kojeg ţelite kopirati, izrezati, itd.
60
4.1.3
Prilagodba postavki poruka
Moţete prilagoditi mnoštvo postavki poruka. Iz aplikacije Poruke
dodirnite ikonu izbornika
Pohrana
 Izbriši stare
poruke
i dodirnite Postavke.
Odaberite za brisanje starih poruka kada je
postignut maksimalan broj pohranjenih
poruka.
 Ograničenje SMS
poruke
Dodirnite za postavljanje broja tekstualnih
poruka za pohranu unutar razgovora.
 Ograničenje MMS
poruke
Dodirnite za postavljanje broja multimedijskih
poruka za pohranu unutar razgovora.
Tekstualne poruke (SMS)
 Izvješća o isporuci
Odaberite za aktiviranje zahtjeva o isporuci
svake poruke koju pošaljete.
 Upravljanje SIM
Dodirnite za upravljanje porukama koje su
porukama
pohranjene na vašoj SIM kartici.
 Uređivanje brzog
Dodirnite za dodavanje ili uređivanje
teksta
predloţaka.
 Lokacija SMS
Dodirnite za odabir telefona ili SIM kartice kao
pohrane
mjesta pohrane poruka.
MMS poruke
 Izvješća o isporuci
 Izvješća o čitanju
Odaberite za aktiviranje zahtjeva o isporuci
svake poruke koju pošaljete.
Odaberite za aktiviranje izvješća o čitanju
poruka vaših primatelja.
61
 Šalji izvješća o
čitanju
 Automatsko
preuzimanje
 Roaming
automatski dohvat
 Način izrade
 Maksimalna
veličina poruke
 Prioritet
Obavijesti
 Obavijesti
 Odaberi
zvona
melodiju
Odaberite za zahtjev izvješća o čitanju poruka
vaših primatelja.
Odaberite za automatsko preuzimanje cijele
MMS poruke (uključujući tijela poruke i
privitke) na telefon. Inače se preuzima samo
zaglavlje MMS poruke.
Odaberite za automatsko preuzimanje cijele
MMS poruke (uključujući tijela poruke i
privitke) na telefon prilikom roaminga. Inače
se preuzima samo zaglavlje MMS poruke radi
izbjegavanja dodatnih troškova.
Odaberite način slanja MMS poruka:
Ograničeno, Upozorenje, Besplatno.
Odaberite za uređivanje veličine poruke koja
ne bi smjela biti veća od 300 Kb.
Postavite prioritet MMS poruke: Visoko,
Normalno, Nisko.
Odaberite za prikaz obavijesti poruka unutar
statusnog izbornika.
Dodirnite za odabir melodije zvona kao nove
melodije obavijesti poruke.
Poruke usluge
 Poruke usluge
Dodirnite za odabir SIM kartice i postavljanje
poruka usluge.
Postavke CB melodije zvona
 Omogući CB
melodiju zvona
Odaberite za omogućavanje CB melodije
zvona.
62
 Odaberi CB
melodiju zvona
Dodirnite za odabir melodije zvona kao nove
melodije za CB poruke.
Postavke poruka usluge
 Omogući poruke
Odaberite kako biste omogućili primanje
usluge
poruka usluge.
4.2 Gmail/E-pošta
Kada po prvi puta postavite svoj telefon, moţete odabrati korištenje
postojećeg Gmail računa ili izradu novog računa e-pošte.
4.2.1
Gmail..............................................................
Google-ova web-orijentirana usluga e-pošte. Gmail je automatski
postavljen prilikom prvog korištenja telefona. Gmail na vašem telefonu
moţe biti automatski sinkroniziran s vašim Gmail računom na web-u. Za
razliku od drugih računa e-pošte, svaka poruka i odgovaranje unutar Gmail
računa grupira se u vašem telefonu kao pojedinačni razgovor; sva e-pošta
je organizirana putem oznaka, a ne putem mapa.
Za pristup Gmail-u
Iz početnog zaslona dodirnite karticu aplikacija kako biste ušli u popis
aplikacija, te dodirnite Gmail.
Gmail prikazuje poruke i razgovore iz jednog Gmail računa. Ukoliko imate
više od jednog računa, moţete dodati nove dodirom ikone izbornika
i
Postavke iz dolaznog spremnika te dodirnuti DODAJ RAČUN. U
konačnici moţete se prebacivati iz jednog računa u drugi dodirom imena
računa iz dolaznog spremnika te dodirnuti račun koji ţelite pregledavati.
Izrada i slanje e-pošte
 Dodirnite ikonu
iz dolaznog spremnika.
 Unesite adresu e-pošte primatelja u polje Za
i ukoliko je potrebno
dodirnite ikonu izbornika
i Dodaj Cc/Bcc za dodavanje kopije ili
skrivene kopije.
 Unesite predmet i sadrţaj poruke.
63
 Dodirnite ikonu izbornika
dodavanje privitka.
i odaberite Priloţi datoteku za
 Za potvrdu dodirnite ikonu
.
 Ukoliko ne ţelite odmah poslati e-poštu moţete dodirnuti tipku
izbornika
i Pohrani skicu ili Natrag za spremanje kopije. Za prikaz
skice dodirnite ikonu
i odaberite Skice.
64
Ukoliko ne ţelite slati ili pohraniti e-poštu, moţete dodirnuti ikonu
izbornika
i Odbaci.
Za dodavanje potpisa u e-poštu dodirnite ikonu izbornika
i Postavke
iz dolaznog spremnika, odaberite račun te dodirnite Potpis.
Primanje i čitanje e-pošte
Kada pristigne nova e-pošta, o tome ćete biti obaviješteni melodijom
zvona ili vibracijom, te će se prikazati ikona
na Statusnom izborniku.
Dodirnite i povucite dolje Statusni izbornik za prikaz Kartice s
obavijestima, te dodirnite novu e-poštu za pregledavanje. Isto tako moţete
pristupiti i Gmail oznaci dolaznog sandučića, te dodirnuti novu e-poštu za
čitanje.
Moţete pretraţivati e-poštu prema pošiljatelju, predmetu, oznaci i sl.
 Dodirnite ikonu
iz dolaznog spremnika.
 Unesite ključnu riječ u polje za pretraţivanje i dodirnite tipku za
Pretraţivanje na softverskoj tipkovnici.
Odgovaranje i prosljeđivanje e-pošte
Prilikom pregledavanja e-pošte pri središnjem dijelu vidjet ćet tri ikone
koje nude dodatne mogućnosti.
 Odgovori/Odgovori
Dodirnite za ulaz u način unosa teksta,
svima
unesite poruku na koju ţelite odgovoriti i
 Proslijedi
dodirnite
za slanje poruke jednom ili
više primatelja.
Dodirnite za prosljeđivanje poruke drugoj
osobi.
Morate unijeti adresu e-pošte novog
primatelja i dodirnuti
65
.
Upravljanje Gmail poruka prema oznakama
Kako biste jednostavno upravljali razgovorima i porukama, moţete ih
organizirati korištenjem oznaka.
Za označavanje razgovora tijekom čitanja poruke dodirnite ikonu
odaberite oznaku koju ćete dodijeliti razgovoru.
Za pregled razgovora prema oznakama dodirnite ikonu
prikaz popisa razgovora s tom oznakom.
i
i oznaku za
Za upravljanje oznakama dodirnite UPRAVLJANJE OZNAKAMA iz
zaslona oznaka.
Označite potvrdni okvir za odabir e-pošte i aktivaciju načina
upravljanja te odaberite sljedeće:
Dodirnite za arhiviranje poruka e-pošte Za prikaz

arhiviranih poruka dodirnite
unutar dolaznog
spremnika i Sva e-pošta.
Dodirnite za brisanje poruke e-pošte

Dodirnite za dodavanje ili promjenu oznake poruke

e-pošte ili razgovora
Dodirnite za označavanje poruka e-pošte kao

pročitano/nepročitano
Dodirnite za dodavanje ili uklanjanje zvjezdice iz

razgovora
 Označi kao
Za označavanje e-pošte kao vaţnom ili nevaţnom.
(ne) vaţno
 Bez zvuka
Za isključivanje zvuka čitavog razgovora. Kada je
zvuk isključen, nova e-pošta vezana uz ovaj razgovor
neće biti prikazana unutar Dolaznog spremnika,
nego će biti arhivirana.
 Prijavi spam
Za prijavu poruke e-pošte/razgovora kao spam.
66
Gmail postavke
Za upravljanje Gmail postavkama dodirnite ikonu izbornika
unutar dolaznog spremnika.
Općenite postavke
 Potvrdite prije
brisanja
 Potvrdite prije
arhiviranja
 Potvrdite prije slanja
 Pregledavanje popisa
razgovora
 Odgovori svima
 Automatsko
smještanje poruka
 Automatski prijeđi na
sljedeće
 Sakrij potvrdne okvire
 Radnje s porukama
 Izbriši povijest
pretraţivanja
 Sakrij slike u
porukama
i Postavke
Označite potvrdni okvir prije brisanja
e-pošte.
Označite potvrdni okvir prije arhiviranja
e-pošte.
Označite potvrdni okvir za potvrdu prije
slanja e-pošte.
Odaberite jednu od sljedećih radnji nakon
pregledavanja popisa razgovora: Bez
utjecaja, arhiva ili obrisano ili uvijek
obrisano.
Dodirnite za označavanje potvrdnog okvira
kako biste postavili zadanu poruku
prilikom odgovora.
Dodirnite za omogućavanje automatskog
smještanja poruka na zaslon i uvećanje.
Dodirnite za odabir zaslona nakon brisanja
ili arhiviranja razgovora.
Označite potvrdni okvir za skrivanje
potvrdnog okvira prilikom odabira e-pošte
unutar načina uređivanja.
Dodirnite za prikaz/skrivanje mogućih
radnji s porukama.
Dodirnite
za
brisanje
povijesti
pretraţivanja.
Dodirnite za skrivanje slika za sve
pošiljatelje.
67
Dodirnite račun i pojavit će se sljedeće postavke:
Općenite postavke
 Prioritetni
Za postavljanje dolaznog spremnika kao
dolazni spremnik zadanog.
 Obavijesti
Odaberite za aktivaciju obavijesti kada pristigne
nova e-pošta.
 Zvuk i
Dodirnite za postavljanje zvuka, vibracije i
vibracija
značajke obavijesti jednom.
 Potpis
Za dodavanje teksta potpisa na kraj svake
poruke koju šaljete.
 Gmail
Dodirnite za uključivanje/isključivanje Gmail
sinkronizacija je
sinkronizacije.
UKLJ./ISKLJ.
 Broj dana
Dodirnite za postavljanje trajanja sinkronizacije
sinkronizacije
e-pošte u danima.
 Upravljanje
Dodirnite za otvaranja Oznaka gdje moţete
oznakama
upravljati sinkronizacijom i obavijestima.
 Preuzimanje
Označite potvrdni okvir za automatsko
privitaka
preuzimanje privitaka iz nedavnih poruka putem
Wi-Fi mreţe.
4.2.2
E-pošta.............................................................
Osim Gmail računa također moţete postaviti i vanjske POP3 ili IMAP
račune e-pošte na svoj telefon.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog
zaslona i odaberite E-pošta.
Ĉarobnjak e-pošte vodit će vas korak po korak u postavljanju računa
e-pošte.
 Unesite adresu e-pošte i lozinku računa kojeg ţelite postaviti.
68
 Dodirnite Sljedeće. Ukoliko račun kojeg ste unijeli nije podrţan od
strane vašeg pruţatelja usluge, bit ćete preusmjereni na ručni unos
postavki vašeg računa e-pošte. Ili moţete odabrati Ručno postavljanje
za izravni unos postavki dolaznog i odlaznog posluţitelja za račun
e-pošte koji postavljate.
 Unesite ime računa, odnosno ime za prikaz u odlaznoj e-pošti.
 Za dodavanje drugog računa e-pošte dodirnite ikonu izbornika
i
Postavke. Dodirnite DODAJ RAČUN pri desnom gornjem dijelu
zaslona za izradu.
Izrada i slanje e-pošte
 Dodirnite ikonu
iz dolaznog spremnika.
 Unesite adresu e-pošte primatelja u polje Za.
 Ukoliko je potrebno dodirnite ikonu izbornika
dodavanje kopije ili skrivene kopije.
 Unesite predmet i sadrţaj poruke.
 Dodirnite ikonu izbornika
 U konačnici dodirnite
i Dodaj Cc/Bcc za
i Priloţi datoteku za dodavanje privitka.
za slanje.
 Ukoliko ne ţelite odmah poslati e-poštu dodirnite ikonu izbornika
Spremi skicu ili dodirnite Natrag za spremanje kopije.
i
4.3 Google Talk.........................................
Google-ova usluga za izravne poruke (Google Talk) omogućava razgovore
s prijateljima kad god su spojeni na ovu uslugu.
Za pristup ovoj značajci i prijavu dodirnite karticu aplikacija iz početnog
zaslona i Razgovaraj. Svi prijatelji dodani korištenjem Google Talk usluge
s web-a ili telefona bit će prikazani unutar vašeg popisa prijatelja.
Dodirnite za postavljanje svog mreţnog statusa.
Dod. potvrdni okvir ispod vašeg mreţnog statusa za unos poruke statusa.
69
Za odjavu dodirnite ikonu izbornika
iz popisa prijatelja za prikaz opcija
i dodirnite Odjavi. Također moţete odabrati Odjavi iz svog mreţnog
statusa.
4.3.1
Chat s prijateljima
Za chat dodirnite ime prijatelja u svom popisu prijatelja, te unesite svoju
poruku i dodirnite
.
Moţete pozvati ostale prijatelje da se pridruţe chat grupi dodirom na
ikonu izbornika
dodati.
4.3.2
i Dodaj u chat te odabirom prijatelja kojeg ţelite
Za dodavanje novog prijatelja
Iz popisa prijatelja dodirnite ikonu
za dodavanje novog prijatelja.
Unesite Google Talk ID ili Gmail adresu prijatelja kojeg ţelite dodati i
dodirnite Gotovo.
Vaš prijatelj će zaprimiti obavijest s ovom pozivnicom. Dodirom na
pozivnicu, vaš prijatelj moţe odabrati Blokiraj, Odbij ili Prihvati .
4.3.3
Završavanje chata
Kad ţelite završiti chat dodirnite ikonu izbornika
chat i dodirnite Završi chat.
izravno iz izbornika
Ukoliko ţelite završiti sve chat-ove dodirnite ikonu izbornika
sve chat-ove iz zaslona popisa prijatelja.
70
i Završi
4.3.4
Upravljanje prijateljima
Osim dodavanja novih prijatelja u popis prijatelja, sljedeće radnje su
također raspoloţive:
 Pregled svih
prijatelja/
najpopularnijih
prijatelja
 Blokiranje/uklanjanje
prijatelja
Unutar popisa prijatelja će prema zadanom
biti prikazani samo prijatelji s kojima
najčešće komunicirate. Za prikaz svih
prijatelja dodirnite ikonu izbornika
i
Opcije prikaza te dodirnite Ime. Za
povratak
zaslona
s
najpopularnijim
prijateljima dodirnite Dostupnost ili
Nedavno iz Opcije prikaza.
Za blokiranje prijatelja od razmjene poruka
ili uklanjanje iz popisa prijatelja dodirnite
ikonu izbornika
i Informacije o
prijatelju iz zaslona chata te dodirnite
Blokiraj ili Ukloni. Svi blokirani prijatelji
mogu se pregledavati dodirom na ikonu
izbornika
i Postavke . Nakon odabira
računa odaberite Blokirani prijatelji. Za
deblokiranje prijatelja dodirnite ime
prijatelja i U redu .
71
4.3.5
Postavke
Mnoštvo postavki dostupno je dodirom na ikonu izbornika
Postavke , iz zaslona s popisom prijatelja i računa.
 Mobilni pokazatelj
 Odsutan kad je
zaslon isključen
 Obavijesti
pozivnica
 IM/Video chat
obavijesti
 Obavijesti/Video
chat melodija
zvona
 Vibracija
 Zadani efekt
videozapisa
 Blokirani prijatelji
 Izbriši povijest
pretraţivanja
 Upravljanje
računima
 Uvjeti i privatnost
i
Odaberite za prikaz ikone pokazatelja uz svoje
ime unutar popisa prijatelja drugih osoba.
Odaberite za postavljanje automatskog statusa
odsutnosti kada se zaslon isključi.
Odaberite za aktivaciju obavijesti unutar
statusnog izbornika kada pristigne nova
poruka.
Dodirnite za postavljanje obavijesti za
tekstualni ili video chat.
Dodirnite za odabir melodije za obavijesti ili
video chat.
Dodirnite za način vibracije za tekstualni ili
video chat.
Dodirnite za aktivaciju stabilizacije slike za
videopoziv.
Dodirnite za prikaz/deblokiranje blokiranih
prijatelja.
Dodirnite za brisanje prethodnih chat
pretraţivanja iz polja za pretraţivanje.
Dodirnite za dodavanje, uklanjanje ili
sinkronizaciju svojih računa.
Dodirnite za prikaz više informacija o
Razgovorima.
72
5 Kalendar, Alarm i
Kalkulator.............................
5.1 Kalendar.....................................................
Koristite Kalendar kako biste pratili vaţne sastanke, događanja i sl.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu aplikacija iz početnog zaslona
i Kalendar.
5.1.1
Višestruki način prikaza
Kalendar moţete prikazati u dnevnom, tjednom, mjesečnom načinu,
odnosno u obliku dnevnog rasporeda. Dodirnite datum za promjenu
prikaza kalendara i padajući izbornik će vam prikazati opcije za odabir.
Dodirnite ikonu
za povratak na prikaz dana.
Prikaz dnevnog rasporeda
Dnevni prikaz
73
Tjedni prikaz
Mjesečni prikaz
Dodirnite događaj za prikaz detalja unutar dnevnog rasporeda, odnosno dnevnog ili
tjednog prikaza.
Unutar mjesečnog prikaza dodirnite dan za otvaranje događaja u tom danu.
Unutar mjesečnog prikaza povucite gore/dolje za prethodni /sljede ći
mjesec. Unutar tjednog prikaza povucite lijevo/desno za prethodni/sljedeći
tjedan. Dodirom datuma moţete pregledavati raspored.
5.1.2
Izrada novog događaja
Iz bilo kojeg kalendarskog prikaza moţete dodati novi događaj.
 U portretnom načinu dodirnite ikonu izbornika i Novi događaj iz
kalendara; ili iz pejzaţnog načina dodirnite ikonu
za pristup
uređivanju novog događaja.
 Popunite potrebne informacije za novi događaj. Ukoliko se radi o
cjelodnevnom događaju, moţete odabrati Cijeli dan.
 Pozovite sudionike na ovaj događaja. Unesite adrese e-pošte sudionika
koje ţelite pozvati na događaj - uz korištenje zareza za odvajanje
pojedinog sudionika. Sudion. će primiti pozivnicu iz kalendara i e-pošte.
 U konačnici dodirnite GOTOVO prvi vrhu zaslona.
74
Za brzu izradu događaja iz dnevnog i tjednog prikaza dodirnite i drţite
prazno područje ili događaj kako biste otvorili izbornik mogućnosti te
dodirnite Novi događaj za unos detalja događaja i u vrijeme koje ste
prethodno odabrali. Također moţete dodirnuti prazno područje za odabir
ţeljenog područja koje će promijeniti boju u plavu i dodirnuti ponovno za
izradu novog događaja.
5.1.3
Za dijeljenje, brisanje ili uređivanje događaja
Kako biste podijelili, obrisali ili uredili događaj dodirnite događaj za ulaz u
detalje, dodirnite
za dijeljenje događaja drugim osobama putem
Bluetooth-a, e-pošte , poruka, itd. Dodirnite ikonu
događaja i
5.1.4
ikonu
za uređivanje
za brisanje.
Podsjetnik za događaje
Ukoliko je postavljen podsjetnik događaja, prikazat će se ikona
nadolazećeg događaja
unutar statusnog izbornika u obliku obavijesti.
Dodirnite i povucite statusni izbornik za otvaranje kartice s obavijestima,
te dodirnite ime događaja za pregled popisa kalendarskih obavijesti.
Dodirnite Odgodi sve za odgodu svih podsjetnika na 5 minuta.
Dodirnite Odbaci sve za brisanje svih podsjetnika iz popisa.
Dodirnite Natrag kako biste zadrţali podsjetnike u statusnoj kartici i
kartici obavijesti.
Bitne moguć. dodirom ikone izbornika
iz početnog zaslona kalendara:
 Novi događaj
Za dodavanje novog događaja.
 Osvjeţi
Osvjeţavanje kalendara
 Pretraţivanje
Pretraţivanje kalendara
 Kalendari za prikaz
Za prikaz ili skrivanje, uklanjanje ili
dodavanje kalendara.
 Obriši događaje
Brisanje svih događaja
 Postavke
Za postavlj. mnoštva postavki kalendara.
75
5.2 Sat...........................................................
Vaš mobilni uređaj ima ugrađen sat.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu aplikacija iz početnog zaslona
i Sat.
Dodirnite bilo gdje po zaslonu za smanjivanje/osvjetljavanje zaslona.
Dodirnite
5.2.1
Postavljanje alarma za dodavanje ili postavljanje alarma.
Postavljanje alarma
Iz izbornika Sat dodirnite
za ulaz u Alarmi i dodirnite
za
dodavanje novog alarma. Prikazat će se sljedeće opcije:
 Omogući alarm
Dodirnite za omogućavanje alarma.
 Vrijeme
Dodirnite za postavljanje vremena.
 Ponavljanje
Dodirnite za odabir dana u kojima će alarm
biti aktivan.
 Melodija zvona
Odaberite za postavljanje melodije zvona
alarma.
 Vibracija
Odaberite za aktiviranje vibracije.
 Oznaka
Dodirnite za postavljanje oznake alarma.
 Ludi alarm
Dodirnite za omogućavanje alarma. Unutar
načina Ludi alarm ne moţete odgoditi alarm i
isti neće stati zvoniti sve dok ne dodirnete
tri tipke koje se pojave.
U konačnici dodirnite Gotovo za potvrdu.
Za brisanje alarma dodirnite ga iz zaslona Alarmi za ulaz u uređivanje
alarma te dodirnite
za brisanje. Dodirnite U redu za potvrdu i
dodirnite Poništi za poništavanje.
76
5.2.2
Prilagodba postavki alarma
Dodirnite ikonu izbornika
iz zaslona Alarmi i dodirnite Postavke.
Sljedeće mogućnosti mogu biti prilagođene:
• Alarm u tihom
načinu rada
• Glasnoća alarma
• Trajanje odgode
• Tipke za glasnoću
• Postavi zadanu
melodiju
• Okreni za
aktiviranje
• Pregled vremena i
događaja
Odaberite za reprodukciju alarma uz zvuk ili
vibraciju kada je telefon u tihom načinu rada.
Dodirnite za postavljanje glasnoće alarma.
Dodirnite za postavljanje odgode alarma.
Dodirnite za postavljanje bočnih tipki
Glasnoća gore/dolje kada se alarm ozvuči:
Ništa, Odgodi ili Odbaci
Dodirnite za postavljanje zadane melodije za
alarme
Dodirnite Okreni za aktiviranje za odabir
statusa Odgodi ili Zaustavi. Dodirnite
preklopnik
za
uključivanje/isključivanje ili zaustavljanje
alarma okretanjem telefona.
Označite ovu opciju ukoliko ţelite prikazati
vremensku prognozu i današnje događaje
nakon što ste isključili alarm.
5.3 Kalkulator...................................................
Uz kalkulator moţete riješiti mnoge matematičke probleme.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu aplikacija iz početnog zaslona
i Kalkulator. Dostupne su dvije kartice: Osnovno sučelje i napredno
sučelje. Za preb. između sučelja, odaberite jedan od dva navedena načina:
 Dodirnite i povucite osnovni zaslon u lijevo za otvaranje naprednog
sučelja.
 Ili pritisnite tipku Izbornik iz osnovnog sučelja za otvaranje izbornika
mogućnosti, te dodirnite Napredno sučelje.
77
Unesite broj, odaberite vrstu operacije, unesite drugu znamenku, te
dodirnite “=” za prikaz rezultata. Dodirnite
za brisanje pojedine
brojke ili dodirnite i drţite
za brisanje svega. Povijest kalkulatora
moţete obrisati dodirom znake C unutar kartice.
Kada su neki brojevi ili računske operacije unesene, dodirnite i drţite
karticu za unos, te će se otvoriti izbornik sa sljedećim mogućnostima:
 Izreţi
Za brisanje odabranog teksta
 Kopiraj
Za kopiranje odabranog teksta
 Zalijepi (1)
Zalijepite unutar kartice za unos prethodno
kopiranog teksta
(1) Mogućnost se neće prikazati ukoliko nije napravljeno kopiranje ili rezanje.
78
6 Povezivanje...............
Za povezivanje na Internet moţete koristiti GPRS/EDGE/3G mreţe ili
Wi-Fi, odnosno način koji vam najviše odgovara.
6.1 Povezivanje na Internet
6.1.1
GPRS/EDGE/3G
Kada po prvi puta uključite telefon uz umetnutu SIM karticu, mreţne
usluge automatski će se postaviti: GPRS, EDGE ili 3G. Ukoliko mreţa nije
spojena moţete dodirnuti
unutar kartice s obavijestima.
Za provjeru mreţne veze koju koristite povucite dolje karticu s
obavijestima i dodirnite
za pristup u Postavke te Više...\Mobilne
mreţe\Imena pristupnih točaka.
Za izradu nove pristupne točke
Nova GPRS/EDGE/3G mreţna veza moţe biti dodana unutar vašeg
telefona na sljedeći način:
 Povucite dolje karticu s obavij. i dodirnite
za pristup u Postavke.
 Dodirnite Više...\Mobilne mreţe\ Imena pristupnih točaka
 Dodirnite ponovno ikonu izbornika
i Novi APN.
 Unesite potrebne informacije pristupnih točaka.
 U konačnici dodirnite ikonu izbornika
i Spremi.
Aktivacija/deaktivacija podatkovnog roaminga
Prilikom roaminga moţete odlučiti o spajanju/odspajanju na podat. uslugu.
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke\Više... \Mobilne mreţe.
 Označite/odznačite potvrdni okvir Podatkovni roaming
za
aktivaciju ili deaktivaciju podatkovnog roaminga.
 Kada je podatkovni roaming deaktiviran, još uvijek moţete razmjenjivati
podatke uz Wi-Fi vezu (pogledajte “6.1.2 Wi-Fi”).
79
6.1.2
Wi-Fi
Korištenjem Wi-Fi veze moţete se spojiti na Internet u trenutku kad je vaš
uređaj u dometu beţične mreţe. Wi-Fi se moţe koristiti čak i kada SIM
kartica nije umetnuta.
Za uključivanje Wi-Fi mreţe i spajanje na beţičnu mreţu
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite
prekidač
pokraj
Wi-Fi
veze
za
uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze.
 Dodirnite Wi-Fi i prikazat će se detaljne informacije o uočenim Wi-Fi
mreţama unutar Wi-Fi mreţnog dijela.
 Dodirnite Wi-Fi mreţu za spajanje. Ukoliko je odabrana mreţa zaštićena,
tada morate unijeti lozinku ili druge podatke (obratite se davatelju
usluge za više detalja). U konačnici dodirnite Spoji.
80
Aktivacija obavijesti prilikom pronalaska nove mreţe
Kad je Wi-Fi uključen i kad je obavijest o mreţi aktivirana, Wi-Fi ikona će
se prikazati unutar statusnog izbornika svaki put kad telefon uoči
raspoloţive beţične mreţe unutar raspona. Sjedeći koraci aktiviraju opciju
obavijesti kad je Wi-Fi uključen:
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Wi-Fi. Dodirnite ikonu izbornika
i Napredno iz
izbornika Wi-Fi.
 Označite/odznačite potvrdni okvir Obavijesti mreţe za
aktivaciju/deaktivaciju ove mogućnosti.
Dodavanje Wi-Fi mreţe
Kad je Wi-Fi uključen, moţete dodati nove mreţe prema svom izboru.
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Wi-Fi i zatim
.
 Unesite ime mreţe i sve potrebne informacije mreţe.
 Dodirnite Spremi.
Kad ste uspješno povezani, vaš telefon će se svaki sljedeći put automatski
spajati ukoliko se nalazite u blizini ove mreţe.
Uklanjanje Wi-Fi mreţe
Sljedeće radnje spriječiti će automatsko spajanje na mreţu koju više ne
ţelite koristiti.
• Uključite Wi-Fi ukoliko nije aktivan.
• Unutar Wi-Fi postavki dodirnite i drţite ime mreţe.
• Dodirnite Zaboravi mreţu unutar dijaloškog okvira koji se pojavi.
81
6.2 Preglednik.......................................................
Korištenjem preglednika moţete uţivati u pregledavanju Interneta.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama na početnom
zaslonu te dodirnite Preglednik.
Za posjetiti web-mjesto
Unutar zaslona preglednika dodirnite okvir URL poveznice u gornjem
dijelu i unesite adresu web-mjesta.
Dodirnite za brisanje čitavog sadrţaja
Dodirnite za pretr. i prijelaz na ovu adresu
Dodirnite za prijelaz na prep. web-mjesto
Dodirnite za unos preporučene adrese
URL kartica će se skriti nakon nekoliko sekundi. Za prikaz URL kartice
moţete dodirnuti zaslon i povući ga dolje.
Postavljanje naslovnice
 Dodirnite ikonu izbornika
iz preglednika za prikaz izbornika opcija i
Postavke\Opće\Postavi početnu stranicu.
 Odaberite stranicu ili najčešće posjećivanu stranicu kao svoju
naslovnicu.
 Ukoliko odaberete Drugo, unesite URL web-mjesta koje ţelite
postaviti kao naslovnicu i dodirnite U redu za potvrdu.
82
6.2.1
Pregledavanje web-stranica
Prilikom otvaranja web-mjesta moţete pregledavati web-stranice
pomakom prsta po zaslonu u bilo kojem smjeru kako biste pronašli ţeljene
informacije.
Uvećanje/umanjenje web-stranice
Spojite/razdvojite prste na zaslonu za uvećanje/umanjenje web-stranice.
Za brzo uvećanje određenog dijela web-stranice, dodirnite dva puta
ţeljeni dio. Za povratak u zadanu razinu uvećanja, ponovno dodirnite dva
puta zaslon.
Pretraţivanje teksta na web-mjestu
 Dodirnite ikonu izbornika
iz zaslona web-stranice i Pronađi na
stranici.
 Unesite tekst ili rečenicu za pretraţivanje.
 Prva riječ s podudarnim znakovima bit će naglašena na zaslonu, a ostale
podudarnosti bit će uokvirene.
 Dodirnite gornju ili donju strjelicu za prebacivanje na prethodnu ili
sljedeću stavku.
 U konačnici dodirnite
pretraţivanja.
ili tipku Natrag za zatvaranje kartice
Daljnje radnje za tekst na web-stranici
Moţete kopirati, podijeliti ili pretraţivati tekst web-stranice:
• Dodirnite i drţite tekst za označavanje.
• Pomaknite dvije kartice za odabir teksta.
• Dodirnite ODABERI SVE za odabir svih riječi na zaslonu.
• Dodirnite
za kopiranje odabranog teksta.
• Dodirnite
za prikaz daljnjih opcija, uključujući dijeljenje i
pretraţivanje web-mjesta.
83
Otvaranje novog prozora/prebacivanje između prozora
Višestruki prozori mogu biti istovremeno otvoreni.
 Dodirnite
za otvaranje sličica svih prozora.
 Povucite gore ili dolje za prikaz svih prozora i dodir. jedan za pregled.
 Dodirnite
za otvaranje novog prozora.
 Dodirnite ikonu izbornika
i Nova anonimna kartica za otvaranje
prozora koji neće biti spremljen u povijest.
 Za zatvaranje prozora dodirnite
unutar prozora kojeg ţelite
zatvoriti ili ga povucite u stranu.
Ostale opcije:
 Osvjeţi
 Proslijedi
 Dijeljenje
stranice
 Desktop
inačica str.
 Spremi za
izvanmreţno
čitanje
 Zatvori
 Naslovnica
 Spremi u
oznake
 Pronađi na
stranici
 Zaustavi
 Oznake/
Povijest
 Inačica
Za osvjeţavanje trenutne stranice.
Prosljeđivanje stranice koju ste otvorili.
Za dijeljenje trenutne stranice s prijateljima na
mnoge načine, poput poruka, e-pošte, Bluetooth-a,
itd.
Za omogućavanje/onemogućavanje prikaza stranice
u desktop inačici.
Spremanje web-stranice za izvanmreţno čitanje.
Moţete pronaći
putem ikone izbornika
dodirnuti Oznake\Spremi stranice.
Zatvaranje svih kartica i izlaz.
Povratak na postavljenu naslovnicu.
Za dodavanje trenutne web-stranice u oznake.
Pronalazak sadrţaja na trenutnoj stranici.
Zaustavljanje otvaranja stranice.
Pregled oznaka i povijesti surfanja.
Pregled inačice preglednika.
84
i
Dodirnite ikonu lijevo od URL poveznice i prikazat će se više
informacija o trenutnoj stranici.
6.2.2
Upravljanje poveznic., povijesti i preuzimanjima
Za upravljanje poveznicama, brojevima telefona ili adresama
prikazanim na web-mjestu
 Poveznica
Dodirnite poveznicu za otvaranje web-stranice.
Dodirnite i drţite poveznicu za otvaranje dodatnih
mogućnosti, poput otvaranja novog prozora,
pohranu poveznice, dijeljenje poveznice, kopiranje
poveznice i sl.
 Broj telefona
Dodirnite za pozivanje broja telefona.
 Adresa
Dodirnite za otvaranje usluge Google Karte i
određivanje adrese
Pregledavanje povijesti Preglednika




Dodirnite ikonu izbornika
iz preglednika
Dodirnite Oznake
Dodirnite karticu Povijest za prikaz povijesti preglednika
Dodirnite Spremljene stranice za prikaz stranica koje ste spremili
Preuzimanje web-aplikacije/pregledavanje preuzimanja
Prije preuzimanja web-aplikacije morate omogućiti instalaciju
web-aplikacija unutar svog telefona (dodirnite
putem početne
stranice i Postavke\Sigurnost, označite potvrdni okvir Nepoznati
izvori te u konačnici U redu za potvrdu).
85
Za preuzimanje stavke dodirnite stavku ili poveznicu koju ţelite preuzeti.
Za poništavanje preuzimanja dodirnite preuzetu stavku iz kartice s
obavijestima, odaberite stavku koju ţelite prekinuti i dodirnite
za
potvrdu.
Za prikaz stavki koje ste preuzeli dodirnite karticu s aplikacijama i
Preuzimanja.
Upravljanje oznakama
Oznake web-mjesta
 Otvorite web-mjesto koje ţelite pohraniti kao oznaku.
 Dodirnite ikonu izbornika
i Spremi u oznake ili iz zaslona Povijest
dodirnite zvjezdicu pored URL poveznice.
 Unesite ime i lokaciju ukoliko je potrebno i dodirnite U redu za
potvrdu.
Otvaranje oznake
 Dodirnite ikonu izbornika
i Oznake/Povijest ili ikonu
i
za
ulaz u Oznake.
 Dodirnite oznaku koju ţelite otvoriti.
 Isto tako moţete dodirnuti i drţati za prikaz mogućnosti i zatim
Otvori ili Otvori u novom prozoru.
Uređivanje oznake
 Dodirnite ikonu izbornika
i Oznake ili ikonu
za ulaz u Oznake .
 Dodirnite i drţite oznaku koju ţelite urediti.
 Dodirnite Uredi oznaku i unesite promjene.
 U konačnici dodirnite U redu za potvrdu.
86
te dodirnite
Dodirnite i drţite oznaku unutar popisa oznaka za pregledavanje
dodatnih mogućnosti:
 Dodaj prečac na Za dodavanje prečaca oznake na početni
početni zaslon
zaslon
 Podijeli poveznicu
Za dijeljenje oznake.
 Kopiraj URL
Za kopiranje poveznice oznake.
poveznicu
 Izbriši oznaku
Za brisanje oznake.
 Postavi kao
Postavljanje stranice kao naslovnice.
početnu stranicu
6.2.3
Postavke
Mnoštvo raspoloţivih postavki za prilagodbu. Za pristup postavkama
preglednika dodirnite ikonu izbornika
Općenito
 Postavi naslovnicu
 Automatsko
ispunjavanje forme
 Automatsko
ispunjavanje tekstom
Privatnost i sigurnost
 Izbriši
međuspremnik
 Izbriši povijest
 Prikaţi sigurnosna
upozorenja
 Prihvati cookie
podatke
 Izbriši sve cookie
podatke
iz preglednika i Postavke.
Dodirnite za postavljanje naslovnice.
Označite potvrdni okvir za ispunjavanje
web-formi jednim dodirom.
Dodirnite za postavljanje automatskog
ispunjavanja tekstom unutar web-formi.
Dodirnite za brisanje sadrţaja i baza
podataka iz međuspremnika.
Dodirnite za brisanje povijesti preglednika.
Označite za prikaz upozorenja ukoliko
postoji problem sa sigurnošću web-mjesta.
Označite za dozvoljavanje pohrane i čitanje
cookie podataka.
Dodirnite za brisanje svih cookie podataka
preglednika.
87
 Zapamti podatke
formi
 Izbriši podatke
forme
 Omogući lokaciju
 Izbriši pristup
lokaciji
 Zapamti lozinke
 Izbriši lozinke
Dostupnost
 Omogući prisilno
uvećanje
 Promjena veličine
teksta
 Uvećanje
dvostrukim
dodirom
 Minimalna veličina
fonta
 Obrnuto
renderiranje
 Kontrast
Napredno
 Postavite traţilicu
 Otvori u pozadini
Označite za pohranu svih podataka forme za
kasniju uporabu.
Dodirnite za brisanje svih pohranjenih
podataka forme.
Označite za dozvoljavanje pristupa vašoj
lokaciji.
Dodirnite za brisanje lokacijskog pristupa za
sva web-mjesta.
Označite za pohranu korisničkog imena i
lozinke za web-mjesta.
Dodirnite za brisanje svih pohranjenih lozinki.
Označite za upravljanje uvećanjem/umanjenjem
prema vašoj ţelji.
Povucite za promjenu veličine prikaza teksta.
Povucite za promjenu razine uvećanja prilikom
dvostrukog dodira stranice.
Povucite za promjenu minimalne veličine fonta.
Označite za prikaz stranice u obrnutoj boji.
Povucite za promjenu kontrasta stranice. Bit će
sive boje ukoliko ne označite Obrnuto
renderiranje.
Dodirnite za odabir traţilice.
Označite za otvaranje novog prozora iza
trenutnog.
88
 Omogući
JavaScript
 Omogući dodatke
 Postavke
web-mjesta
 Zadano uvećanje
Označite za omogućavanje JavaScripta.
Označite za omogućavanje dodataka.
Dodirnite za pregled naprednih postavki za
pojedina web-mjesta.
Dodirnite za postavljanje razine uvećanja kao
zadano.
 Otvorite stranice
Označite potvrdni okvir za otvaranje umanjene
u pregledu
web-stranice i bolji pregled.
 Automatski
Označite za automatski smještaj sadrţaja
smještaj stranica
web-mjesta na zaslonu.
 Blokiraj skočne
Označite potvrdni okvir za blokiranje skočnih
prozore
prozora.
 Kodiranje teksta
Dodirnite za odabir standarda kodiranja teksta.
 Vrati zadane
Dodirnite za brisanje svih podataka preglednika
postavke
i poništavanje svih postavki na zadane.
Upravljanje propusnošću
 Pret. učit.
Dodirnite za omogućavanje/onemogućavanje
rezultata
učitavanje unaprijed pretraţivanih rezultata
pretraţivanje
preglednika u pozadini.
 Učitaj slike
Označite za prikaz slika na web-stranicama.
Labs
 Brze kontrole
Označite za omogućavanje brzih kontrola.
 Puni zaslon
Označite za korištenje načina rada u punom
zaslonu.
89
6.3 Povezivanje na Bluetooth uređaje
(1)
Bluetooth je beţična tehnologija za komunikaciju kratkog dometa koju
moţete koristiti za razmjenu podataka, spajanje na druge Bluetooth
uređaje i sl.
Za pristup ovoj mogućnosti povucite dolje karticu s obavijestima i
dodirnite
za pristup u Postavke. Dodirnite Bluetooth i vaš uređaj i
drugi dostupni uređaji pojavit će se na zaslonu.
Uključivanje Bluetootha
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite
za aktivaciju/deaktivaciju ove mogućnosti.
Kako biste svoj telefon učinili više prepoznatljivim moţete promijeniti ime
koje će biti vidljivo drugima.
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Bluetooth.
 Dodirnite ikonu izbornika
i Preimenuj telefon.
 Unesite ime i dodirnite Preimenuj za potvrdu.
Za postavljanje uređaja vidljivim
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
Postavke.
 Dodirnite Bluetooth
 Dodirnite svoj uređaj kako biste ga učinili dostupnim.
 Dod. ikonu
(1)
za pristup u
i Vrijeme isteka vidljivosti za odabir vremena vidlj..
Preporuča se korištenje ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth slušalica koje su
ispitane i potvrđene kao potpuno kompatibilne s mobilnim uređajem. Moţete
posjetiti www.alcatelonetouch.com za više informacija o ALCATEL ONE
TOUCH Bluetooth slušalicama.
90
Uparivanje/spajanje telefona s Bluetooth uređajem
Za razmjenu podataka s drugim uređajem morate uključiti Bluetooth i
upariti svoj uređaj s Bluetooth uređajem s kojim ţelite dijeliti podatke.
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Bluetooth
 Dodirnite TRAŢI UREĐAJE
 Iz popisa odaberite Bluetooth uređaj s kojim se ţelite upariti.
 Kad se pojavi dijaloški okvir dodirnite Upari za potvrdu.
 Ukoliko je uparivanje uspješno, vaš telefon će se spojiti s uređajem.
Odspajanje/Otparivanje Bluetooth uređaja
 Dodirnite ikonu postavki
pored uređaja kojeg ţelite otpariti.
 Dodirnite Otpari za potvrdu.
6.4 Spajanje na računalo
Korištenjem USB kabela moţete prenositi multimedijske i ostale datoteke
između svoje microSD kartice/ugrađene pohrane telefona i računala. Prije
korištenja značajke MTP trebali biste prvo odznačiti USB ispravljanje
pogrešaka unutar Postavke\ Razvoj\USB ispravljanje pogrešaka(1)
ili Postavke\O telefonu\Napredne postavke\USB ispravljanje
pogrešaka.(2)
Za spajanje svog telefona na računalo:
 Koristite USB kabel koji ste dobili s telefonom za spajanje telefona s
USB priključkom vašeg računala. Bit ćete obaviješteni kad je USB spojen.
 Ako koristite MTP ili PTP, vaš telefon će se automatski povezati.
(1) Za dual-SIM model.
(2) Za model s jednom SIM karticom.
91
Za operacijski sustav Windows XP ili stariji trebali biste preuzeti i
instalirati Windows Media Player 11 na svoje računalo putem
sljedeće poveznice: http://windows.microsoft.
com/zh-CN/windows/download-windows-media-player.
Za pronalazak podataka koje ste prenijeli ili preuzeli na pohranu
telefona/SD karticu:
 Dodirnite karticu s aplikacijama na početnom zaslonu za otvaranje
popisa aplikacija.
 Dodirnite Upravitelj datoteka.
Svi preuzeti podaci spremljeni su u Upravitelj datoteka gdje moţete
pregledavati multimedijske datoteke (videozapise, fotografije, glazbu i
ostalo), preimenovati datoteke, instalirati aplikacije u telefon, itd.
6.5 Dijeljenje podatkovne veze telefona
Podatkovnu vezu svog telefona moţete dijeliti s jednim računalom putem
USB kabela (USB povezivanje) ili s do osam uređaja odjednom na način da
svoj telefon pretvorite u prijenosnu Wi-Fi pristupnu točku.
Ova mogućnost moţe prouzrokovati dodatne troškove. Dodatni
troškovi mogu se zaračunati i u zemljama obuhvaćenima uslugom
roaminga.
92
Dijeljenje podatkovne veze putem USB-a
Koristite USB kabel koji ste dobili s telefonom za spajanje telefona s
USB priključkom vašeg računala.
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Više...\Dijeljenje i prijenosni hotspot.
 Označite\odznačite
potvrdni
okvir
USB
dijeljenje
za
aktivaciju/deaktivaciju ove mogućnosti.
Dijeljenje podatkovne veze kao prijenosne Wi-Fi pristupne točke
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Više...\Dijeljenje i prijenosni hotspot.
 Označite\odznačite potvrdni okvir Prijenosni Wi-Fi hotspot za
aktivaciju/deaktivaciju ove mogućnosti.
Preimenovanje ili sigurnost prijenosne pristupne točke
Kada je prijenosna Wi-Fi pristupna točka aktivna moţete promijeniti ime
Wi-Fi mreţe (SSID), odnosno postaviti sigurnost.
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Više...\Dijeljenje i prijenosni hotspot.
 Dodirnite Postavljanje Wi-Fi hotspot za promjenu SSID-a mreţe ili
postavljanje svojih mreţnih sigurnosti.
 Dodirnite Spremi.
6.6 Spajanje na virtualne privatne mreţe
Virtualne privatne mreţe (VPN) omogućavaju spajanje na resurse unutar
zaštićene lokalne mreţe. VPN mreţe uobičajeno se koriste unutar tvrtki,
školskih ili drugih ustanova, gdje korisnici mogu pristupati resursima
lokalne mreţe s udaljenih lokacija ili kada nisu spojeni na beţične mreţe.
93
Dodavanje VPN mreţe
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Više...\VPN postavke\Dodaj VPN profil
 Unutar zaslona koji se otvori pratite upute mreţnog administratora
kako biste postavili svaku stavku VPN postavki.
 Dodirnite Spremi.
VPN mreţa je dodana unutar popisa VPN postavki.
Prije dodavanja VPN-a trebali biste postaviti PIN kod ili lozinku za
svoj telefon.
Spajanje/odspajanje na VPN
Za spajanje na VPN mreţu:
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Više...\VPN postavke
 VPN mreţe koje ste dodali su izlistane; dodirnite VPN mreţu na koju se
ţelite spojiti.
 Unutar dijaloškog okvira koji se otvori unesite sve zatraţene detalje i
dodirnite Spoji.
Za odspajanje:
 Otvorite Karticu s obavijestima i dodirnite obavijest za VPN vezu.
94
Uređivanje/brisanje VPN mreţe
Za uređivanje VPN mreţe:
 Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
 Dodirnite Više...\VPN postavke
 VPN mreţe koje ste dodali su izlistane; dodirnite i drţite VPN mreţu
koju ţelite urediti.
 Dodirnite Uredi profil.
 U konačnici dodirnite Spremi. Za brisanje:
 Dodirnite i drţite VPN mreţu koju ţelite izbrisati, te unutar dijaloškog
okvira koji se otvori dodirnite Obriši profil.
 Dodirnite U redu za potvrdu.
6.7 Konfiguriranje
(SIP)
Pozivanja
putem
Interneta
Moţete pozivati/primati glasovne pozive putem Interneta kad ste spojeni
na Wi-Fi mreţu, umjesto putem svoje mobilne mreţe. Trebali biste
konfigurirati Internet račun prije korištenja ove mogućnosti. Pogledajte
odjeljak 3.1.1 Pozivanje kako biste saznali više o uspostavi poziva putem
Interneta.
Za dodavanje računa za pozivanje putem Interneta
 Dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog zaslona i odaberite
Telefon.
 Dodirnite Postavke\Postavke poziva\Internet poziv\Koristi
Internet pozivanje.
 Označite potvrdni okvir za omogućavanje pozivanja putem Interneta.
 Dodirnite Računi i karticu DODAJ RAČUN.
 Pratite upute svog Internet pruţatelja usluga na zaslonu koji se pojavi
kako biste postavili postavke svog računa.
 U konačnici dodirnite SPREMI za potvrdu ili ODBACI za
poništavanje.
95
Za uređivanje/uklanjanje računa pozivanja putem Interneta
Za uređivanje:
 Dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog zaslona i odaberite
Telefon.
 Dodirnite Postavke\Postavke poziva\Internet poziv\Računi.
 Računi koje ste dodali su izlistani; dodirnite i drţite račun koji ţelite
urediti.
 Uredite odabrane postavke. U konačnici dodirnite SPREMI.
Za uklanjanje:
 Dodirnite račun koji ţelite ukloniti.
 Dodirnite
i Ukloni račun.
Za konfiguriranje telefona za primanje poziva putem Interneta
Primanje poziva putem Interneta postavljeno je na isključeno kao zadano
radi uštede baterije.
 Dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog zaslona i odaberite
Telefon.
 Dodirnite Postavke\Postavke poziva\Internet
poziv\Računi\Primi dolazne pozive.
 Označite/odznačite potvrdni okvir za aktivaciju/deaktivaciju ove
mogućnosti.
96
7 Google Play Store .......
Google Play Store(1) je mreţna trgovina gdje moţete preuzimati i instalirati
aplikacije i igre na svoj Android telefon.
Za otvaranje Google Play Storea:
 Dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog zaslona i odaberite Play
Store.
 Prilikom prvog pristupa Google Play Storeu, pojavit će se zaslon s
uvjetima korištenja usluge. Dodirnite U redu za nastavak.
Dodirnite ikonu izbornika
i Pomoć za ulaz u pomoćne stranice
trgovine Google Play kako biste saznali više informacija.
7.1 Pretraţivanje
instalaciju
stavke
za
preuzimanje
i
Google Play Store početna stranica nudi nekoliko načina pronalaţenja
aplikacija. Prikazat će se aplikacije i igre prema kategorijama.
Dodirnite ikonu
i Moje aplikacije za prikaz svih preuzimanja.
Dodirnite za pretraţivanje trgovine Play Store.
Povucite lijevo ili desno za više opcija.
(1)
Ovisno o vašoj zemlji i operatoru.
97
Dodirnite kategoriju unutar Google Play Store zaslona kako biste
pregledavali sadrţaje. Također moţete odabrati potkategoriju ukoliko je
ista dostupna. Unutar svake kategorije moţete odabrati prikaz stavki
sortiranih prema NABOLJE BESPLATNE, NOVE BESPLATNE,
TRENUTNO AKTUALNE.
Dodirnite ikonu
pri gornjem lijevog vrhu zaslona ili dodirnite tipku
Natrag za povratak na prethodni zaslon.
7.2 Preuzimanje i instalacija
Za preuzimanje i instalaciju:
 Potraţite stavku koju ţelite preuzeti, te ju odaberite za ulaz u detaljni
pregled iz kojeg moţete vidjeti informacije poput ocijene ili komentara,
informacije o autoru i sl.
 Dodirnite Instaliraj za pregled kojim opcijama i podacima aplikacija
moţe pristupiti unutar vašeg telefona ukoliko ju instalirate.
 Dodirnite Prihvati i preuzmi.
 Tijek preuzimanja prikazat će se unutar zaslona s detaljima i moţete
dodirnuti
za zaustavljanje preuzimanja. Ovom zaslonu također
moţete pristupiti iz kartice s obavijestima.
 Nakon što je aplikacija preuzeta i instalirana vidjet ćete ikonu obavijesti
unutar statusnog izbornika.
98
Budite iznimno paţljivi s aplikacijama koje imaju pristup mnogim
opcijama ili većoj količini vaših podataka. Nakon što potvrdite, sami
ste odgovorni za rezultate korištenja stavki na svom telefonu.
Otvaranje preuzete aplikacije:
 Unutar Google Play Store zaslona dodirnite ikonu izbornika
aplikacije.
 Dodirnite instaliranu aplikaciju unutar popisa i Otvori.
i Moje
Kupovina aplikacije(1)
Unutar trgovine Google Play Store pojedine aplikacije označene su kao
besplatne, dok je za pojedine potrebno platiti prije preuzimanja i instalacije.
 Dodirnite aplikaciju koju ţelite kupiti.
 Dodirnite cijenu u gornjem desnom dijelu zaslona za pregled kojim
opcijama i podacima aplikacija moţe pristupiti unutar vašeg telefona
ukoliko ju instalirate.
 Dodirnite Nastavi za potvrdu.
 Prilikom prve kupovine morate unijeti informacije o svojoj kreditnoj
kartici i prijaviti se na Google uslugu plaćanja i naplate.
 Ukoliko vaš račun sadrţi više kreditnih kartica, odaberite jednu od njih
za nastavak.
 Odaberite poveznicu Uvjeti usluge i pročitajte dokument. U konačnici
dodirnite tipku Natrag.
 Označite potvrdni okvir ukoliko se slaţete s uvjetima usluge.
 Dodirnite Kupi pri dnu zaslona. U konačnici će Android preuzeti
aplikaciju.
(1) Google aplikacije koje se plaćaju moţda neće biti vidljive korisnicima iz pojedinih
zemalja.
99
Zahtjev za povrat
Ukoliko niste zadovoljni s aplikacijom, moţete zatraţiti povrat sredstava
unutar 15 minuta od kupovine. Vaša kreditna kartica neće biti naplaćena i
aplikacija će biti uklonjena. Ukoliko promijenite mišljenje, moţete ponovno
instalirati aplikaciju ali više nećete biti u mogućnosti zatraţiti povrat
sredstava.
 Dodirnite ikonu izbornika
i Moje aplikacije iz zaslona trgovine
Google Play Store.
 Dodirnite aplikaciju koju ţelite instalirati i za koju ţelite povrat
sredstava.
 Dodirnite Povrat za deinstalaciju aplikacije i povrat sredstava. Ukoliko
gumb bude Deinstalacija, vaš probni period je istekao.
 Unutar forme odaberite odgovor koji najviše odgovara vašem razlogu i
dodirnite U redu.
7.3 Upravljanje preuzimanjima
Nakon što ste preuzeli i instalirali aplikaciju, sljedeće mogućnosti bit će
raspoloţive.
Pregledaj
Unutar Google Play Store zaslona dodirnite ikonu izbornika
aplikacije.
i Moje
Deinstaliraj
Unutar Google Play Store zaslona dodirnite ikonu izbornika
i Moje
aplikacije. Dodirnite aplikaciju koju ţelite deinstalirani za ulaz u detalje i
dodirnite Deinstaliraj te potvrdite s U redu.
Povrat
Unutar Google Play Store zaslona dodirnite ikonu izbornika
i Moje
aplikacije. Dodirnite aplikaciju koju ţelite deinstalirati i dodirnite Povrat
te potvrdite s U redu.
100
Obavijest aţuriranja
Unutar Google Play Store zaslona dodirnite ikonu izbornika
aplikacije. Dodirnite ikonu izbornika
omogućavanje obavijesti aţuriranja.
i Moje
i Postavke\Obavijesti za
Automatsko aţuriranje
Za automatsko aţuriranje instaliranih aplikacija dodirnite ikonu izbornika
i Moje aplikacije iz trgovine Google Play Store. Dodirnite ikonu
izbornika
i Postavke\Autom.
omogućavanje ove opcije.
aţuriranje
aplikacija
za
Za automatsko aţuriranje pojedine aplikacije označite potvrdni okvir
Dozvoli automatsko aţuriranje iz zaslona s detaljima.
Ocijeni i dodaj osvrt
Otvorite zaslon s detaljima aplikacije i dodirnite
unutar OCIJENI i DODAJ OSVRT za dodavanje ocjene i komentara te
potvrdite s U redu.
Oznake
Označavanjem moţete prijaviti neprimjerene aplikacije u Google Play
Storeu. Otvorite zaslon s detaljima aplikacije, listajte do kraja i dodirnite
Označi kao neprimjereno, unesite razlog i potvrdite s Pošalji.
101
8 Multimedijske aplikacije
8.1 Fotoaparat.....................................................
Vaš telefon je opremljen s fotoaparatom za fotografiranje i snimanje video
zapisa.
Prije korištenja fotoaparata provjerite jeste li uklonili zaštitni poklopac leće
kako ne biste utjecali na kvalitetu svoje fotografije.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama na početnom
zaslonu te dodirnite Fotoaparat.



 







Dodirnite za postavljanje fokusa.
Dodirnite za prikaz postavki
Povucite gore i dolje za prebacivanje između fotoaparata i kamere.
Povucite u lijevo i desno za uvećanje/umanjenje.
102




Dodirnite za prebacivanje iz prednjeg fotoaparata u straţnji.
Dodirnite za fotografiranje ili snimanje videozapisa.
Dodirnite i drţite za snimanje višestrukih snimki.
Dodirnite za pregled slika ili videozapisa.
Dodirnite za uključivanje/isključivanje bljeskalice.
Fotografiranje
Zaslon funkcionira kao traţilo. Prvo usmjerite objekt ili pejzaţ, dodirnite
zaslon kako biste fokusirali i dodirnite tipku fotoaparata
fotografije koja će automatski biti spremljena.
za snimanje
Snimanje videozapisa
Prebacivanje iz fotoaparata u kameru. Prvo usmjerite objekt ili pejzaţ u
traţilu i dodirnite ikonu
fotoaparata
spremljen.
za početak snimanja. Dodirnite tipku
za zaustavljanje snimanja. Videozapis će automatski biti
Dodatne radnje prilikom pregledavanja fotografija ili video
zapisa:
 Dodirnite ikonu Gmail, Bluetooth, Poruke, itd. za dijeljenje fotografije ili
videozapisa.
 Dodirnite ikonu
pri gornjem lijevom vrhu za pristup u Galeriju.
 Dodirnite tipku za Natrag za povratak u Fotoaparat ili Kameru.
8.1.1
Postavke u načinu kadriranja
Prije fotografiranja/snimanja videa dodirnite ikonu
brojnih postavki u načinu kadriranja.
Postavke fotoaparata
 Način scene
za prilagodbu
Dodirnite za prilagodbu scene. Automatski,
Noćni, Zalazak sunca, Zabava, itd.
103
 Ekspozicija
 Omjer bijele
 Način snimanja
 Mreţa
 Više
Postavke kamere:
 Način scene
 Ekspozicija
 Omjer bijele
 Interval
vremenskog
odmaka
 Više
Dodirnite kako biste prilagodili vrijednost
ekspozicije.
Dodirnite za prilagodbu boje u različitim
osvjetljenjima: Automatski, Uţareno, Dnevna
svjetlost, Fluorescentno, Oblačno, itd.
Dodirnite za prilagodbu načina slikanja:
Normalno, HDR, Automatsko prepoznavanje
scene, snimanje osmijeha
Dodirnite za uključivanje/isključivanje mreţe.
Dodirnite za postavljanje lokacije pohrane,
zvuka okidača, veličinu slike, ISO, itd.
Dodirnite za prilagodbu scene. Automatski,
Noćni.
Dodirnite kako biste prilagodili vrijednost
ekspozicije.
Dodirnite za prilagodbu boje u različitim
osvjetljenjima: Automatski, Uţareno, Dnevna
svjetlost, Fluorescentno ili Oblačno.
Dodirnite za postavljanje intervala vremenskog
odmaka.
Dodirnite za postavljanje lokacije pohrane,
zvuka okidača, mikrofona, trajanja, kakvoće
videozapisa, itd.
104
8.2 Galerija.........................................................
Galerija sluţi kao multimedijski player za pregledavanje fotografija i
reprodukciju videozapisa. Isto tako, dostupno je i mnoštvo dodatnih
mogućnosti za slike i video zapise.
Za pristup ovoj mogućnost dodirnite karticu s aplikacijama putem
početnog zaslona, te dodirnite Galerija.
Dodirnite za odabir
Dodirnite za
kategorije:
uključivanje
Albumi, lokacije,
fotoaparata
vremena, osobe i
oznake
Dodirnite album kako
biste ga razdvojili
Povucite lijevo ili
desno za pregled više
albuma
105
Pregledavanje fotografija/reprodukcija videozapisa
Fotografije i videozapisi prikazani su prema albumima unutar Galerije.
Dodirnite za povratak
u početni zaslon
galerije
Dodirnite za
pokretanje
prezentacije.
Povucite lijevo ili
desno za
pregledavanje više
slika.
 Dodirnite album i sve slike ili videozapisi raširit će se po zaslonu.
 Dodirnite izravno fotografiju/video za pregledavanje ili reprodukciju.
 Povucite lijevo/desno za prikaz prethodne ili sljedeće slike/videozapisa.
Rad s fotografijama
Fotografije moţete okretati ili rezati, dijeliti s prijateljima, postavljati ih kao
sliku kontakta, pozadinu i sl.
Potraţite sliku i dodirnite ju iz pogleda u punom zaslonu. Povucite karticu
sa slikama u lijevo ili desno i odaberite jednu, dodirnite ikonu
za
dijeljenje slike, ikonu
(samo u pejzaţnom prikazu) i Obriši za brisanje
slike.
Dodirnite ikonu
iz punog zaslona za više opcija.
106
Dodirnite sliku i Uredi.


 
   
 Dodirnite za prilagodbu omjera bijele: Ispuni svjetlom, Isticanja,
Sjenčanje, Automatsko smještanje.
 Dodirnite za prilagodbu efekata: Pomak boja, Posterizacija, Lomo, itd.
 Dodir. za prilagodbu boja: Toplina, Zasićenje, Crno-bijelo. Sepija, itd.
 Dodir. za više opcija uređivanja: Izreţi, Crvene oči, Rotiraj, Okreni, itd.
 Dodirnite za poništavanje zadnje radnje.
 Dodirnite za povrat zadnjeg poništavanja.
 Dodirnite za spremanje slike kad je uređivanje gotovo.
 Dodirnite za izlaz iz načina uređivanja.
Nakon aktivacije načina izrezivanja, kvadrat za izrezivanje pojavit
će se u središnjem dijelu slike. Odaberite dio za izrezivanje i
dodirnite SPREMI za spremanje ili dodirnite tipku Natrag za izlaz
bez spremanja.
Česte radnje
Galerija nudi opciju višestrukog odabira, pa moţete ponavljati iste radnje
na svojim fotografijama ili videozapisima. Otvorite glavnu galeriju ili album,
dodirnite ikonu izbornika
i Odaberi album ili Odaberi stavku za
aktivaciju čestih radnji (također moţete dodirnuti i drţati jedan album/sliku)
te dodirnite albume/slike na kojima ţelite raditi izmijene. Dodirnite ikonu
za radnje poput uređivanja, ispisa, rezanja, itd. Dodirnite
dijeljenje odabranih stavki. Dodirnite
107
za brisanje odabranih stavki.
za
8.3 YouTube....................................................
YouTube je mreţna usluga za dijeljenje video sadrţaja gdje korisnici mogu
preuzimati, dijeliti ili pregledavati videozapise. Podrţava mogućnost
postepene reprodukcije koja vam omogućava gledanje videozapisa
neposredno prije početka preuzimanja s Interneta.
Za pristup ovoj mogućnost dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog
zaslona i YouTube.
S obzirom da je ovo mreţna usluga, vaš telefon mora imati
mreţnu vezu za pristup YouTube usluzi.
Svi video zapisi u YouTube usluzi su grupirani unutar nekoliko kategorija,
poput preporučeno, najpopularnije, Live!, itd.
Dodirom na ikonu izbornika
iz zaslona usluge YouTube moţete
postaviti opće postavke i postavke pretraţivanja za uslugu YouTube. Za
više detalja o ovim značajkama molimo posjetite YouTube web-mjesto:
www.YouTube.com
108
8.3.1
Gledanje videozapisa
Dodirnite videozapis za reprodukciju. U načinu reprodukcije moţete
prikazati informacije i komentare te pregledavati slične videozapise putem
poveznica. Također moţete ocjenjivati, dijeliti, označiti kao omiljene,
izraditi popis zapisa, itd.
Za izlaz iz zaslona reprodukcije dodirnite tipku Natrag za povratak na
popis videozapisa.
8.4 Glazba............................................................
Korištenjem ovog izbornika moţete reproducirati glazbene datoteke
spremljene na ugrađenoj pohrani ili microSD kartici telefona. Glazbene
datoteke mogu biti preuzete s računala na ugrađenu pohrani ili microSD
karticu korištenjem USB kabela.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama i Glazba.
Pronaći ćete četiri biblioteke u kojima su sve pjesme razvrstane: Izvođači,
Albumi, Pjesme i Popisi pjesama. Povucite lijevo ili desno za pregled
svih. Dodirnite ikonu izbornika
i Nasumična reprodukcija svih za
nasumičnu reprodukciju svih pjesama.
Moţete protresti svoj telefon za promjenu na sljedeću pjesmu kad je
telefon
zaključan.
Postavite
ovu
značajku
unutar
Postavke\Geste\Protresite za promj. glazbe i označite Protresite
za promj. glazbe
109
8.4.1
Reprodukcija glazbe
Dodirnite pjesmu ili Reproduciraj iz padajućeg izbornika za reprodukciju
pjesme.

 




 Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnom
načinu (pjesme se reproduciraju u nasumičnom poretku).
 Dodirnite za uključivanje ponavljanja: Ponavljanje svih pjesama,
ponavljanje trenutne pjesme ili ponavljanje isključeno.
 Dodirnite za preskakanje na prethodnu pjesmu unutar albuma, popisa
pjesama ili nasumičnog načina.
 Dodirnite za preskakanje na drugu pjesmu unutar albuma, popisa
pjesama ili nasumičnog načina.
 Dodirnite za pauzu/nastavak reprodukcije.
 Dodirnite za prikaz tekstova pjesme.
 Dodirnite za prikaz trenutno reproducirane pjesme.
110
8.4.2 Popisi pjesama
Popisi pjesama omogućavaju jednostavnu organizaciju svih vaših pjesama
koje su pohranjene u memoriji. Moţete izraditi novi popis pjesama, dodati
pjesme u popis i brisati ih ili preimenovati.
Izrada popisa pjesama
Dodirnite Nedavno dodane iz popisa pjesama, dodirnite
i zatim
Spremi kao popis pjesama te unesite ime i potvrdite sa Spremi.
Brisanje popisa pjesama
Dodirnite i drţite popis pjesama za prikaz izbornika i dodirnite Obriši.
Preimenovanje popisa pjesama
Dodirnite i drţite popis pjesama za prikaz izbornika i dodirnite
Preimenuj. U konačnici dodirnite Spremi za potvrdu.
8.5 Video Player..............................................
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama iz početnog
zaslona i Video Player.
Video Player je mala ugrađena aplikacija za reprodukciju popisa svih vaših
videozapisa.
Dodirnite stavku iz popisa za reprodukciju. Prilikom reprodukcije moţete
pauzirati, pomicati naprijed ili nazad - dodirnite ţeljeno mjesto na
vremenskoj skali za reprodukciju od određenog dijela.
111
9 Google Karte .................
9.1 Određivanje moje lokacije
9.1.1
Odaberite izvor podataka za određivanje lokacije
Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
za pristup u
Postavke.
Lokacijske usluge
Označite potvrdni okvir Google lokacijske usluge za postavljanje Wi-Fi
mobilne mreţe kao izvora podataka za svoju lokaciju.
Ili označite potvrdni okvir GPS sateliti za postavljanje GPS-a kao izvora
podataka svoje lokacije.
9.1.2
Otvaranje Google Karti i pregled Moje lokacije
Dodirnite karticu s aplikacijama putem početnog zaslona i Karte.
Dodirnite ikonu
na karti za prikaz značajke Moja lokacija.
Karta će tada biti centrirana u plavu točku s plavim krugom oko nje. Vaša
stvarna pozicija je unutar plavog kruga.
112
Za pomicanje karte, povucite ju prstom.
Za uvećanje ili umanjenje spojite ili razdvojite prste ili dva puta dodirnite
ţeljenu lokaciju na zaslonu.
Za brisanje povijesti mape dodirnite ikonu izbornika
i Obriši kartu.
9.2 Pretraţivanje lokacije
Prilikom pregledavanje karte dodirnite ikonu za pretraţivanje
aktivaciju pretraţivanja.
za
Unutar polja za pretraţivanje unesite adresu ili grad.
Dodirnite ikonu
za pretraţivanje i uskoro će se pojaviti rezultati
pretrage na karti (u obliku crvenih točaka). Moţete ih dodirnuti za prikaz
oznaka.
Dodirnite za pregled više informacija.
Dodirnite za prikaz popisa svih rezultata
pretrage.
9.3 Označavanje lokacije
Poput označavanja web-mjesta na Internetu, isto tako moţete označiti i
bilo koju lokaciju na karti za kasnije korištenje.
113
9.3.1
Kako označiti (odznačiti) lokaciju
Dodirnite i drţite lokaciju na karti
Dodirnite pravokutnik s adresom
Dodirnite sivu zvjezdicu pri vrhu zaslona za označavanje lokacije. (Ili
dodirnite zlatnu zvjezdicu za odznačavanje lokacije.)
9.3.2
Pregledavanje popisa označenih stavki
Dodirnite Karte u gornjem lijevom uglu i Moja mjesta.
Otvara se popis označenih stavki i pripadajućih adresa.
Dodirnite lokaciju unutar popisa kako biste ju vidjeli na karti.
Dodirnite ikonu izbornika
i Osvjeţi za aţuriranje popisa.
114
9.4 Navigacijske upute za voţnju, javni prijevoz ili
pješačenje
9.4.1
Preporučene rute za vaše putovanje
Dodirnite ikonu
iz zaslona karti.
 Dodirnite karticu unosa ili trokut za uređivanje svoje početne točke na
jedan od sljedećih načina: Unos adrese, Korištenje Moje lokacije, Odabir
početne točke na karti, Odabir označene stavke, Odabir adrese iz
imenika ili korištenjem povijesti pretraţivanja.
 Isto napravite i za svoju krajnju točku.
 Za okretanje uputa dodirnite ikonu izbornika
i Okreni početak i
kraj.
 Zatim odaberite način prijevoza: voţnja automobilom, korištenje javnog
prijevoza ili pješačke upute.
 U konačnici dodirnite PRIKAŢI UPUTE.
 Nekoliko preporučenih ruta bit će prikazano u popisu. Dodirnite bilo
koju rutu kako biste vidjeli detaljnije upute.
Za okretanje uputa za rutu koju ste već napravili, jednostavno otvorite
prozor s uputama rute i dodirnite ikonu izbornika
te Okreni. Nema
potrebe za ponovnim unosom početne i krajnje točke.
115
9.4.2 Pregledavanje preporučene rute
Svako skretanje moţete pogledati unutar Navigacijskog, Satelitskog ili
drugog pogleda.
 Dodirnite lijevu ili desnu strelicu za pregledavanje sljedećeg ili
prethodnog skretanja svoje rute.
 Moţete vidjeti detaljne upute, procijenjenu udaljenost i okvirno vrijeme
dolaska dodirom na POPIS UPUTA te dodirnuti tipku Natrag ili
PRIKAZ KARTE za povratak na prethodni prikaz.
Kad odabirete bolju rutu, udaljenost i vrijeme bit će dvije najvaţnije stavke
za razmatranje. Udaljenost i procijenjeno vrijeme bit će prikazano pri vrhu
zaslona s uputama.
9.4.3
Pretraţivanje lokacija uz rutu
Molimo, pogledajte odjeljak “9.2 Pretraţivanje lokacije” za detaljne
informacije.
9.5 Raspored slojeva
Slojevi vam omogućavaju pregled lokacija i dodatnih informacija koje su na
karti. Moţete dodati višestruke slojeve ili ukloniti samo određene slojeve
kako biste mogli točno upravljati informacijama za koje ţelite da su vidljive
na karti.
9.5.1 Pregledavanje višestrukih slojeva
Dodirnite ikonu
iz zaslona karti. Svi raspoloţivi slojevi su izlistani
(poput Prometa, Satelita, Terena, itd.) - odaberite jedan za prikaz.
9.5.2
Otvaranje uličnog pogleda lokacije
 Dodirnite i drţite lokaciju za prikaz balončića s adresom i sličicom
uličnog pogleda.
 Dodirnite balončić i Ulični pogled.
116
9.5.3
Uklanjanje oznaka/slojeva s karte
Nakon što dobijete upute ili pretraţivanje na karti, moţete obrisati
oznake/slojeve koji su prikazani: dodirnite ikonu izbornika
na karti ili
Obriši kartu. Zatim moţete dodirnuti i Obriši kartu unutar zaslona sa
slojevima.
9.6 Pridruţite se usluzi Latitude kako biste vidjeli
lokacije prijatelja i podijelili svoje s njima
Uz Google Latitude moţete:
 vidjeti lokacije prijatelja na karti ili popisu
 brzo kontaktirati prijatelje porukom, izravnom porukom ili pozivom
 dijeliti, postaviti, sakriti svoju lokaciju ili se odjaviti iz Google Latitude
usluge
 odlučiti tko vidi vašu lokaciju i u kojoj mjeri
 dodati Latitude widget na svoj početni zaslon kako biste jednostavno
vidjeli obliţnje prijatelje
9.6.1
Za pristupanje usluzi Latitude
Dodirnite Karte u lijevom gornjem uglu i odaberite Latitude.
Za otvaranje usluge Latitude dodirnite ikonu
iz karti i odaberite
Latitude.
9.6.2
Pozivanje prijatelja na dijeljenje lokacije
 Dodirnite ikonu
iz popisa.
 Dodirnite Odaberi iz Imenika ili Dodaj putem adrese e-pošte.
 Nakon odabira ţeljenog kontakta dodirnite Dodaj prijatelja pri dnu
zaslona.
Po završetku prijateljima koje ste pozvali bit će poslana pozivnica.
117
Za odgovaranje na pozivnicu moţete odabrati jedan od sljedećih načina:
 Prihvati i podijeli
Vaš prijatelj i vi moţete međusobno dijeliti
natrag
lokaciju.
 Prihvati, ali sakrij
Moţete vidjeti lokacije prijatelja, ali oni ne mogu
moju lokaciju
vidjeti vašu.
 Nemoj prihvatiti
Lokacija se ne moţe dijeliti između vašeg
prijatelja i vas.
9.6.3
Pregledavanje lokacije prijatelja
Moţete pregledavati lokacije prijatelja na karti ili popisu.
 PRIKAZ NA
Kad su Google Karte otvorene, lokacije vaših
KARTI
prijatelja bit će prikazane zajedno s fotografijom
za prepoznavanje.
 POPIS
Vaši prijatelji su prikazani u popisu.
PRIJATELJA
9.6.4
Spajanje s prijateljima
Odaberite kontakt s kojim moţete komunicirati ili postavljati opcije
privatnosti.
 Karta
Prikaţite lokaciju svog prijatelja na karti.
 Upute
Upute do lokacije vašeg prijatelja.
 Upit za prijavom
Pošaljite obavijest prijatelju i upitajte za
prijavu.
 Upravljanje
Dodirnite za postavljanje opcija dijeljenja.
dijeljenjem
Podijelite najbolje moguće lokacije; Podijelite
samo lokacije u razini grada; Sakrij od ovog
prijatelja
 Uklanjanje
Uklonite prijatelja iz popisa i zaustavite
prijatelja
dijeljenje informacija.
118
9.6.5
Upravljanje dijeljenjem
Moţete odlučiti koje informacije ţelite dijeliti s prijateljima.
Dodirnite ikonu
iz karti i odaberite Latitude, dodirnite vlastito
ime i Postavke lokacije.
Raspoloţive su sljedeće mogućnosti:
 Obavijesti o lokaciji Dodirnite za otkrivanje/postavljanje svoje
lokacije ili zaustavljanje aţuriranja svoje
lokacije.
 Omogući povijest Označite za skrivanje povijest lokacija.
lokacije
 Upravljanje
Dodajte ili uklonite prijatelje koji mogu vidjeti
prijateljima
vašu lokaciju.
119
10 Ostalo.................................
10.1 Upravitelj datoteka........................................
Za pristup ovoj mogućnost dodirnite karticu s aplikacijama putem
početnog zaslona i Upravitelj datoteka.
Upravitelj datoteka radi i s vanjskim SD karticama i ugrađenom
pohranom.
Upravitelj datoteka prikazuje podatke spremljene i na microSD kartici i
ugrađenoj pohrani, uključujući aplikacije, multimedijske datoteke;
videozapise, slike ili zvukove koje ste snimili; druge podatke prenesene
putem Bluetooth-a, USB kabela, itd.
Kad preuzmete aplikaciju s računala na microSD karticu/ugrađenu pohranu,
moţete ju pronaći unutar upravitelja datoteka te dodirnuti za instalaciju na
telefon.
Upravitelj datoteka omogućava sljedeće uobičajene mogućnosti: Izrada
(pod)mape, otvaranje mape/datoteke, pregledavanje, preimenovanje,
premještanje, kopiranje, brisanje, reprodukciju, dijeljenje i sl.
10.2 Bilješke...........................................................
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama putem
početnog zaslona i Bilješke.
Koristite Bilješke za spremanje svojih inspiracija, ideja, zamisli, stvari za
obaviti i svih stavki koje biste htjeli imati kao podsjetnik.
Postojeće bilješke mogu se podijeliti putem poruka ili e-pošte.
120
10.3 Snimač zvuka...........................................
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama putem
početnog zaslona i Snimač zvuka.
Snimač zvuka vam omogućuje snimanje zvuka/glasa u minutama/satima.
10.4 Radio...........................................................
Ovu aplikaciju moţete koristiti kao uobičajeni radio s memoriranim
kanalima ili uz paralelne vizualne informacije koje se odnose na radio
program na zaslonu ako slušate radijske stanice koje pruţaju uslugu Visual
Radio.
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama putem
početnog zaslona i Radio.
Kako biste ga koristili, morate priključiti svoje slušalice, koje
funkcioniraju kao antena priključena na vaš telefon.
Dodirnite za smanjenje od 0.1MHz







Dodirnite i drţite za pretraţivanje i odlazak na
obliţnju postaju niţe frekvencije
Dodirnite za povećanje od 0.1MHz
Dodirnite i drţite za pretraţivanje i odlazak na
obliţnju postaju veće frekvencije
 Dodirnite za odlazak na prethodno pohranjenu
postaju
 Dodirnite za sljedeći pohranjeni kanal
 Dodirnite za reprodukciju/zaustavljanje
 Dodirnite za dodavanje trenutne radio postaje
u omiljene
 Dodirnite za otvaranje i pregled pohranjenog
popisa kanala
121
Dostupne opcije:
 Pohrani stanicu






Audio način
Izlaz
Unesi frekvenciju
Izbriši
Snimanje radija
Pretraţivanje
 RDS postavke
Pohranite trenutačno odabranu stanicu u
"Popis kanala".
Slušajte radio koristeći zvučnik ili slušalice.
Isključivanje radija.
Ručno unesite frekvenciju.
Brisanje stanice.
Snimanje glasa u trenutnom kanalu.
Automatsko pretraţivanje svih raspoloţivih
postaja.
Omogućite/onemogućite
opcije
poput:
Informacije o kanalu, Alternativna
frekvencija
10.5 LED svjetiljka..................................................
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama putem
početnog zaslona i LED svjetiljka.
LED svjetiljka je aplikacija koja pruţa snaţno svjetlo i moţete ju
uključiti/isključiti ili prilagoditi osvjetljenje.
10.6 Čarobnjak za postavljanje............................
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama putem
početnog zaslona i Čarobnjak za postavljanje.
Čarobnjak za postavljanje pomaţe pri postavljanju telefona na brojne
načine: jezik, način unosa, podatkovna veza, datum i vrijeme, postavljanje
računa, itd. Ova značajka će se pojaviti i prilikom prvog uključivanja vašeg
telefona.
122
10.7 Alcatel pomoć..............................................
Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite karticu s aplikacijama putem
početnog zaslona i Alcatel pomoć.
Alcatel pomoć nudi pomoć ako imate pitanja ili trebate pomoć prilikom
korištenja telefona.
10.8 Druge aplikacije (1) .......................................
Prethodne aplikacije unutar ovog poglavlja unaprijed su instalirane na
vašem telefonu. Kako biste saznali više o predinstaliranim aplikacijama
trećih strana, molimo pogledajte letak koji dolazi uz telefon. Također
moţete preuzeti tisuće drugih aplikacija trećih strana putem Google Play
Store usluge na vašem telefonu.
(1)
Raspoloţivost aplikacija ovisi zemlji i operatoru.
123
11 Postavke........................
Povucite dolje karticu s obavijestima i dodirnite
Postavke.
za pristup u
11.1 Wi-Fi i mreţe
11.1.1
Wi-Fi
Korištenjem Wi-Fi veze moţete pregledavati Internet bez korištenja svoje
SIM kartice kad god se nalazite u dometu beţične mreţe. Jedina radnja koju
morate napraviti je ulaz u Wi-Fi i postaviti pristupnu točku za spajanje
telefona na beţične mreţe.
Za detaljne upute o Wi-Fi korištenju molimo pogledajte poglavlje “6.1.2
Wi-Fi”.
11.1.2
Bluetooth
Bluetooth omogućuje razmjenu podataka (videozapisa, slika, glazbe i
ostalog) na kratkim udaljenostima s drugim Bluetooth podrţanim uređajem
(telefon, računalo, pisač, slušalice, pribor za automobil, itd.)
Za više informacija o Bluetooth-u, molimo pogledajte poglavlje “6.3
Povezivanje na Bluetooth uređaje”.
11.1.3
Podatkovno korištenje
Za omogućavanje/onemogućavanje podatkovnog korištenja dodirnite
preklopnik
.
Označite potvrdni okvir Postavi ogr. podatk. veze i zatim povucite
činiju ograničenja i upozorenja prema vlastitim potrebama. Vaša mobilna
podatkovna veza bit će onemogućena onog trenutka kad je ograničenje
dostignuto. Također, moţete odabrati i ciklus podatkovnog korištenja za
prikaz statistika i vezanih aplikacija koje koriste podatkovnu vezu.
Dodirnite ikonu izbornika
i prikazat će se više informacija vezanih uz
podatkovno korištenje.
124
Mjerenje podatkovnog prometa izvršava se na telefonu, a vaš
pruţatelj usluga moţe prikazati drugačije podatke. Molimo,
razmislite o korištenju ograničenja.
11.1.4
Izvanmreţni način
Označite potvrdni okvir Izvanmreţni način za istovremeno isključivanje
svih beţičnih veza uključujući Wi-Fi, Bluetooth i ostalo.
11.1.5
VPN
Mobilna virtualna privatna mreţa (mobilna VPN ili mVPN) nudi mobilnim
uređajima pristup mreţnim resursima i softverskim aplikacijama unutar
matične mreţe, a kada se spoje putem drugim beţičnih ili ţičnih mreţa.
Mobilne VPN mreţe koriste se kad korisnici ţele imati uvijek otvorene
aplikacije, tijekom čitavog radnog dana, a na koje se mogu spajati putem
raznih beţičnih mreţa, te istima i upravljati. Uobičajena VPN mreţa ne
moţe postići tu razinu događaja jer je mreţni tunel poremećen što utječe
na zatvaranje aplikacija, istek vremena ili pak isključivanje čitavog uređaja.
Za više informacija o VPN mreţama, molimo pogledajte poglavlje "6.6
Spajanje na virtualne privatne mreţe".
11.1.6
Dijeljenje i prijenosni hotspot
Ova mogućnost vam omogućuje dijeljenje podatkovne veze telefona
putem USB-a ili kao prijenosne Wi-Fi pristupne točke (Molimo pogledajte
poglavlje "6.5. Dijeljenje podatkovne veze telefona").
11.1.7
Mobilne mreţe
 Imena pristupnih točaka
Unutar ovog izbornika moţete odabrati svoju preferiranu mreţu.
 Mreţni operatori
Moţete odabrati mreţnog operatora.
125
11.2 Uređaj
11.2.1 Geste
Označite potvrdni okvir za omogućavanje sljedećih gesti. Okreni za
stišavanje, Okreni za aktiviranje, Protresi za promjenu glazbe,
Prekrijte zaslon za zaključavanje.
11.2.1
Audio profili
Koristite postavke profila zvuka kako biste konfigurirali melodije zvona za
različite događaje i okruţenja.
Općenito
Za izmjenu postavki u profilu dodirnite Općenito kako biste vidjeli sljedeće
funkcije pomicanjem gore/dolje. Kad ste završili označite potvrdni okvir
desno od imena profila za aktivaciju.
 Vibracija telefona
Označite potvrdni okvir kako biste uključili
vibraciju kod dolaznih poziva.
 Glasnoća
Dodirnite za postavljanje glasnoće zvuka
dolaznih poziva, alarma i obavijesti.
 Melodija zvona
Dodirnite za postavljanje zadane melodije
glasovnoga poziva
zvona dolaznog glasovnoga poziva.
 Melodija zvona
Dodirnite za postavljanje zadane melodije
videopoziva
zvona dolaznog videopoziva.
 Zadane obavijesti
Dodirnite za postavljanje zadane melodije
obavijesti.
 Tonovi tipkovnice
Označite potvrdni okvir za reprodukciju
tonova prilikom korištenja tipkovnice.
 Tonovi prilikom
Označite potvrdni okvir za reprodukciju
izbora
tonova prilikom izbora po zaslonu.
 Zvuk
Označite potvrdni okvir za reprodukciju
zaključavanja
tonova prilikom zaključavanja i otključavanja
zaslona
zaslona.
 Povratna
Označite potvrdni okvir za aktivaciju vibracije
informacija
prilikom pritiska funkcijskih tipki i na
126
zaslona
 Ton uključivanja
 Melodija zvona
isključivanja
određenim radnjama korisničkog sučelja.
Postavljanje
zadane
melodije
zvona
uključivanja.
Postavite svoju zadanu melodiju zvona isključ
ivanja.
Tiho
Ovaj profil isključiti će sve zvukove osim multimedije i alarma.
Sastanak
Aktivirate li ovu opciju, vaš mobilni telefon neće zvoniti niti se oglašavati
zvučnim upozorenjima osim u slučaju alarma. Ukoliko nastupi novi događaj,
telefon će vibrirati.
Vani
Ovo je profil koji je namijenjen korisnicima na otvorenom, a kojima su
potrebni glasniji zvukovi zvona.
11.2.2 Zaslon
 Osvijetljenost
 Pozadinska slika
 Orijentacija
 Mirovanje
 Veličina fonta
Dodirnite kako biste prilagodili osvijetljenost
zaslona.
Dodirnite za postavljanje pozadine.
Dodirnite za odabir uključivanja/isključivanja
automatske rotacije zaslona.
Dodirnite za postavljanje vremena isteka
zaslona.
Dodirnite za postavljanje veličine fonta.
127
11.2.3 Pohrana
Koristite ove postavke za praćenje ukupnog i dostupnog mjesta na svom
telefonu i microSD kartici, odnosno za upravljanje svojom microSD
karticom.
Preferirana lokacija instalacije
Dodirnite za odabir uređaja pohrane, ugrađene pohrane uređaja, SD
karticu ili dozvolite sustavu da odluči.
Pohrana telefona
Izbornik prikazuje količinu ugrađene pohrane telefona u različitim bojama.
Količina dostupne pohrane telefona bit će prikazana sivom bojom, a
prikazuje količinu koja se koristi za operacijski sustav, pripadajuće
komponente, aplikacije (uključujući one koje ste instalirali), te privremene i
trajne podatke.
Ukoliko se pojavi upozorenje s porukom da je memorija
ograničena, morate osloboditi prostor brisanjem nekih aplikacija,
preuzetih datoteka i sličnih stavki koje vam nisu potrebne.
128
11.2.4 Baterija
Unutar zaslona baterije moţete vidjeti korištenje baterije od zadnjeg
spajanja na punjač. Ovaj zaslon također prikazuje status baterije i vrijeme
korištenja od zadnjeg punjenja. Dodirnite pojedinu kategoriju i vidjet ćete
specifične informacije o potrošnji.
 Način uštede
energije
procesora
 Postotak
baterije
Označite potvrdni okvir za ograničavanje
maksimalnih performansi procesora radi uštede
baterije i sniţavanja temperature uređaja.
Označite potvrdni okvir za prikaz postotka baterije u
statusnoj kartici.
Moţete prilagoditi korištenje energije prilagodbom osvijetljenosti ili isteka
vremena
zaslona.
11.2.5 Aplikacije
Koristite postavke aplikacija za prikaz detalja o aplikacijama koje su
instalirane na vašem uređaju. Upravljajte podacima i zaustavljajte ih, te
postavljajte dozvole instalacije aplikacija koje preuzmete putem
web-mjesta ili e-pošte.
11.3 Osobno
11.3.1 Lokacijske usluge
Korištenje GPS satelita
Za pronalazak svoje lokacije koristite GPS satelitski prijemnik telefona za
preciznost od nekoliko metara ("razina ulice"). Za postupak pristupanja
GPS satelitima i precizni pronalazak vašeg telefona bit će potrebno do
5 minuta. Morate biti na mjestu s otvorenim pogledom na nebo i
izbjegavati kretanje. U konačnici, GPS-u će trebati 20-40 sekundi za
pronalazak vaše točne lokacije.
129
11.3.2 Sigurnost
Zaključavanje zaslona
 Ništa
Dodirnite za onemog. sigurnosti otključavanja zaslona.
 Klizanje
Dodirnite za omogućavanje otključavanja klizanjem.
 Uzorak
Dodirnite za crtanje uzorka otključavanja zaslona.
 PIN
Dodirnite za unos PIN-a za otključavanja zaslona.
 Lozinka
Dodirnite za unos lozinke za otključavanje zaslona.
 Face unlock
Dodirnite kako biste otključali zaslon prepoznavanjem
lica.
Informacije o vlasniku
Dodirnite za unos informaciju o vlasniku koje će se prikazati na
zaključanom zaslonu.
Šifriranje telefona
Moţete šifrirati svoje račune, postavke, preuzete aplikacije i pripadajuće
podatke, multimediju i druge datoteke dodirom na Šifriraj telefon.
Postavljanje zaključavanja SIM kartice
Odaberite SIM karticu koju ţelite postaviti.
Označite potvrdni okvir Zaključavanje SIM kartice kako biste zaključali
SIM karticu PIN
kodom.
Dodirnite Promjena SIM PIN-a za promjenu PIN koda.
Učini lozinke vidljivima
Označite potvrdni okvir za prikaz lozinke prilikom unosa.
Administratori uređaja
Dodirnite za pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.
130
Nepoznati izvori
Označite potvrdni okvir kako biste dozvolili instalaciju aplikacija koje
preuzmete putem web mjesta, e-pošte ili ostalih lokacija (koje nisu s
Android Market-a).
Za zaštitu privatnih podataka i podataka u telefonu preuzimajte samo one
aplikacije koje dolaze iz poznatih izbora - poput Android Market-a.
Pouzdane vjerodajnice
Dodirnite za prikaz pouzdanih CA certifikata.
Instalacija iz memorije
Dodirnite za instalaciju šifriranih certifikata iz memorije.
Brisanje pohrane
Dodirnite za uklanjanje svih certifikata.
11.3.3 Jezik i unos
Koristite postavke jezika i unosa za odabir jezika teksta na telefonu i
prilagodbu tipkovnice na zaslonu. Također, moţete prilagoditi postavke
glasovnog unosa i brzinu pokazivača.
Jezik
Dodirnite za izbor ţeljenog jezika i regije.
Osobni rječnici
Dodirnite za otvaranje popisa riječi iz rječnika. Dodirnite riječ kako biste
ju uredili ili obrisali. Dodirn. gumb za dodavanje (+) kako biste dodali riječ.
Zadano
Dodirnite za odabir zadanog načina unosa. Dodirnite Konfiguriraj
načine unosa za prikaz svih načina unosa. Dodirnite
za postavljanje
određenog načina unosa.
131
Android tipkovnica
Postavke Android tipkovnice primjenjuju tipkovnicu na zaslonu koja se
nalazi unutar vašeg telefona. Mogućnosti ispravljanja i unosa velikih slova
utječu samo na englesku inačicu tipkovnice. Raspoloţive opcije su:
 Jezici unosa
Dodirnite za postavljanje jezika.
 Automatsko pisanje velikih slova
Označite potvrdni okvir za automatski unos velikog prvog slova nakon
točke, prve riječi unutar tekstualnoga polja, te svake riječi unutar polja za
imena.
 Vibracija dodirom na tipku
Označite potvrdni okvir za aktiviranje vibracije kada dodirnete tipku na
zaslonskoj tipkovnici.
 Zvuk dodirom na tipku
Označite potvrdni okvir za aktiviranje zvuka kada dodirnete tipku na
zaslonskoj tipkovnici.
 Skočni prozor dodirom na tipku
Označite potvrdni okvir kako bi se otvorio skočni prozor.
 Automatsko ispravljanje
Dodirnite za uključivanje/isključivanje automatskog ispravljanja. Također,
moţete prilagoditi osjetljivost ispravljanja.
 Prikaţi prijedloge ispravljanja
Dodirnite za prikaz ili skrivanje prijedloga ispravljanja prilikom unosa
teksta.
132
 Napredne postavke
Dodirnite za prikaz više naprednih postavki za Android tipkovnicu - poput
Bez odgode ključ. skočnih, Predlaţi imena kontakata, i ostalo.
Tekst-u-govor postavke
 Ţeljeni alat
Dodirnite za odabir ţeljenog tekst-u-govor alata i ikonu
za prikaz više
opcija za traţilicu.
 Brzina govora
Dodirnite za otvaranje dijaloškog okvira gdje moţete postaviti brzinu
govora sinteze.
 Poslušaj primjer
Dodirnite za reprodukciju primjera sinteze govora korištenjem trenutnih
postavki.
Brzina pokazivača
Dodirnite za otvaranje dijaloškog okvira gdje moţete promijeniti brzinu
pokazivača te potvrdite s
U redu.
11.3.4
Pričuvna kopija i povrat
Pričuvna kopija mojih podataka
Označite potvrdni okvir za izradu pričuvne kopije postavki telefona i
ostalih podataka na Google posluţitelje korištenjem vašeg Google računa.
Ukoliko zamijenite svoj telefon, postavke i podaci za koje ste izradili
pričuvnu kopiju vraćaju se u telefon prvi puta kada se prijavite na svoj
Google račun. Aktiviranjem ove mogućnosti, pričuvna kopija sadrţavati će
velik broj postavki i podataka, uključujući Wi-Fi lozinke, oznake, popise
aplikacije koje ste instalirali, riječi koje ste dodali u rječnik i koje se koriste
tipkovnicom na zaslonu, te većinu postavki koje ste postavili unutar
Postavki. Ukoliko je ova mogućnost onemogućena, zaustavljena je i izrada
133
pričuvne kopije, te se sve postojeće pričuvne kopije brišu s Google
posluţitelja.
Pričuvna kopija računa
Dodirnite za izradu pričuvne kopije računa.
Automatski povrat
Označite potvrdni okvir za povrat postavki iz pričuvne kopije ili ostalih
podataka kada ste ponovno instalirate aplikaciju.
Vraćanje zadanih postavki
Za vraćanje zadanih postavki:
 Dodirnite u kartici s obavijestima za prikaz izbornika Postavke.
 Dodirnite Pričuvna kopija i povrat\Povratak na tvorničke
postavke
 Dodirnite Poništavanje telefona\Izbriši sve
Poništavanje telefona izbrisat će sve vaše privatne podatke iz ugrađenog
mjesta za pohranu, uključujući informacije o vašem Google računu, bilo
koje druge račune, postavke sustava i aplikacija, te bilo koje preuzete
aplikacije. Poništavanje telefona ne briše softverska aţuriranja sustava koja
ste preuzeli ili datoteke na vašoj microSD kartici, poput glazbe ili
fotografija. Ukoliko označite potvrdni okvir “Rezerviraj sadrţaj pohrane
telefona” prije odabira Poništavanje telefona, datoteke spremljene na
telefonu neće biti obrisane. Ukoliko poništavanje telefona napravite na ovaj
način, bit ćete obaviješteni za ponovni unos onih informacija koje ste prvi
puta unosili prilikom korištenja Android uređaja.
Kad ne moţete uključiti svoj uređaj, korištenjem tipki moţete vratiti
tvorničke postavke. Istovremeno pritisnite tipku Glasnoća gore i tipku
za Uključivanje dok se zaslon ne uključi.
134
11.4 Sustav
11.4.1 Datum i vrijeme
Koristite postavke datuma i vremena za prilagodbu značajki prikaza
datuma i vremena.
Automatski datum i vrijeme
Označite potvrdni okvir za korištenje vremena s mreţe ili GPS-a.
Automatska vremenska zona
Označite potvrdni okvir za korištenje vremenske zone s mreţe. Ili
odznačite za ručno postavljanje svih vrijednosti.
Postavi datum
Dodirnite za otvaranje dijaloškog okvira gdje moţete ručno postaviti
datum telefona.
Postavi vrijeme
Dodirnite za otvaranje dijaloškog okvira gdje moţete ručno postaviti
vrijeme telefona.
Odaberi vremensku zonu
Dodirnite za otvaranje dijaloškog okvira gdje moţete postaviti vremensku
zonu.
Koristi 24-satni format
Označite potvrdni okvir za prikaz vremena korištenjem 24-satnog formata.
Odaberi format datuma
Dodirnite za otvaranje dijaloškog okvira gdje moţete odabrati format za
prikaz datuma.
135
11.4.2
Postavi uključivanje/isključivanje
Dodirnite za postavljanje vremena za automatsko uključivanje/isključivanje.
11.4.3 Dostupnost
Moţete koristiti postavke dostupnosti kako biste prilagodili sve dodatke
dostupnosti koje imate instalirane na svom telefonu.
Izgovor imena i oznaka
Dodirnite za uključivanje/isključivanje značajke TalkBack i pristup u
TalkBack postavke.
Veliki tekst
Označite potvrdni okvir za povećanje teksta na zaslonu.
Tipka Uključivanja prekida poziv
Označite potvrdni okvir za prekid poziva pritiskom na tipku za uključivanje
tijekom poziva.
Orijentacija
Označite potvrdni okvir za automatsku rotaciju zaslona.
Izgovori lozinke
Označite potvrdni okvir za izgovaranje lozinki prilikom unosa teksta.
Odgoda dodira i drţanja
Dodirnite za prilagodbu trajanja odgode dodira i drţanja. Ova mogućnost
omogućava vašem telefonu prilagodbu značajki dodira te dodira i drţanja,
čime moţete izbjeći neţeljene radnje.
136
Instalacija web-skripti
Dodirnite za otvaranje dijaloškog okvira koji će upitati za instalaciju
Google skripti koje omogućavaju web-sadrţaj dostupnijim. Dodirnite
Dozvoli za potvrdu.
11.4.4 Wi-Fi
Razvoj (1) sadrţi postavke koje mogu biti korisne prilikom razvoja Android
aplikacija. Za više informacija, uključujući dokumentaciju Android aplikacija
i razvojne alate, pogledajte Android web-mjesto za developere
(http://developer.android.com).
USB ispravljanje pogrešaka
Označite potvrdni okvir za dozvoljavanje alata ispravljanja pogrešaka kako
biste komunicirali s telefonom putem USB veze.
ID oznaka razvojnog uređaj
Ovaj izbornik prikazuje ID oznaku razvojnog uređaja.
Ostani budan
Označite potvrdni okvir za zabranu smanjena svjetlosti i zaključavanja
zaslona kada je telefon priključen na punjač ili USB uređaj koji pruţa
napajanje. Ne koristite ovu značajku sa statičnom slikom na telefonu za
duţi vremenski period, jer bi se na zaslonu mogla otisnuti ta slika.
Dozvoli laţne lokacije
Označite potvrdni okvir za dozvoljavanje razvojnih alata na računalo i
upravljanje lokacijom telefona. Za ovu svrhu radije nego korištenje
ugrađenih alata telefona.
Lozinka za pričuvne kopije na osobnom računalu
Dodirnite za postavljanje/promjenu/uklanjanje lozinke za pričuvne kopije
na osobnom računalu.
137
Strogi način omogućen
Označite potvrdni okvir za omogućavanje strogog načina. Nakon
omogućavanja zaslon će početi bljeskati kada aplikacija radi duţe operacije
u glavnom nizu.
Mjesto pokazivača
Označite potvrdni okvir za prikaz trenutnih podataka dodira.
Prikaţi dodire
Označite potvrdni okvir za prikaz vizualnih povratnih informacija dodira.
Prikaţi aţuriranja zaslona
Označite potvrdni okvir za bljeskanje pojedinih područja zaslona kad budu
aţurirani.
Prikaţi upotrebu procesora
Označite potvrdni okvir za prikaz trenutnog korištenja procesora.
Prisilno GPU renderiranje
Označite potvrdni okvir za korištenje 2D hardverskog ubrzanja u
aplikacijama.
Razmjer animacije prozora
Dodirnite za prilagodbu razmjera animacije prozora.
Razmjer animacije prijelaza
Dodirnite za prilagodbu razmjera animacije prijelaza.
(1) Za model s jednom SIM karticom pojedine postavke unutar izbornika Razvoj dostupne
su u Postavke\O telefonu\Napredne postavke.
138
Nemoj sadrţati aktivnosti
Označite potvrdni okvir za poništavanje svih aktivnosti.
Ograničenje pozadinskog procesa
Dodirnite za promjenu ograničenja pozadinskih procesa.
Prikaţi sve ANR-ove
Označite potvrdni okvir za prikaz dijaloškog okvira "Aplikacija ne
odgovara" za pozadinske aplikacije.
11.4.5 Brzi početak
Označite potvrdni okvir za omogućavanje brzog početka.
11.4.6 O telefonu
Ovdje se mogu pronaći razne informacije - od pravnih informacija, broja
modela, inačice firmvera, inačice frekvencijskog pojasa, inačice Kernela,
broja izrade, pa sve do dolje navedenih stavki:
Napredne postavke
Dodirnite za omogućavanje više postavki poput: Pričuvna kopija lozinke
radne površine, Ostani budan, USB ispravljanje pogrešaka, itd.
Aţuriranja sustava
Dodirnite za provjeru aţuriranja sustava.
Aţuriranja sustava (pohrana)
Dodirnite za provjeru aţuriranja sustava iz pohrane i pristup drugim
postavkama.
Status
Ovdje se moţe pronaći status baterije, razina baterije, moj broj telefona,
mreţa, jačina signala, itd.
Pravne informacije
Dodirnite za pregled pravnih informacija.
139
12 Najbolje za vaš mobilni
uređaj.................................
12.1 ONE TOUCH Upravitelj
Moţete preuzeti besplatna softverska aţuriranja putem web-mjesta
(www. alcatelonetouch.com). ONE TOUCH Upravitelj obuhvaća:
 Kontakti
Omogućava vam izradu pričuvne kopije kontakata, pa ne morate brinuti
prilikom gubitka, kvara, zamjene telefona ili promjene pruţatelja usluge.
 Poruke
Oslobađa vas mukotrpnog unosa teksta putem tipkovnice telefona. Sve
vaše poruke dostupne su i organizirane.
 Fotografije
Omogućuje vam jednostavni uvoz fotografija iz računala u uređaj, te
organizaciju po raznim albumima za bolju preglednost.
 Videozapisi
Omogućuje vam umetanje video datoteka iz računala, za reprodukciju i
otpremu u mapu uređaja.
 Glazba
Omogućuje vam brzo pretraţivanje svoje omiljene glazbe u računalu,
upravljanje bibliotekom i uţivanje u jednostavnom digitalnom jukebox-u u
pokretu.
140
 Aplikacije
Omogućuje vam uvoz preuzetih mobilnih aplikacija i instalaciju u uređaj.
 Datoteke
Omogućuje vam upravljanje i organizaciju datotekama uređaja u samo
nekoliko klikova.
 Sinkronizacija
Omogućuje vam sinkronizaciju Imenika i Kalendara u Outlook/ Outlook
Express i uređaj.
Podrţani operacijski sustavi
Windows XP/Vista/Windows 7.
12.2 Aţuriranje
12.2.1
ONE TOUCH aţuriranje
Korištenjem ONE TOUCH alata za aţuriranje moţete aţurirati softver
svog telefona putem osobnog računala.
Preuzmite ONE TOUCH aţuriranje putem ALCATEL ONE TOUCH
web-mjesta (www.alcatelonetouch.com) i instalirajte ga na svoje računalo.
Pokrenite alat i aţurirajte svoj telefon prateći upute (detalje moţete
provjeriti unutar Korisničkog priručnika koji dolazi s alatom).
Softver vašeg telefona bit će aţuriran na posljednju inačicu.
Aţuriranjem softvera sve privatne informacije će se trajno
ukloniti. Prije aţuriranja preporučamo izradu pričuvne kopije
vaših podataka korištenjem ONE TOUCH Upravitelja.
141
12.2.2
Aţuriranja sustava
Korištenjem FOTA alata za aţuriranje moţete aţurirati softver telefona.
Za pristup Aţuriranjima sustava, molimo otvorite karticu s
obavijestima i dodirnite
, zatim pritisnite O telefonu\Aţuriranja
sustava. Ili moţete izravno dodirnuti Aţuriranja sustava s popisa
aplikacija. Dodirnite Provjera aţuriranja i telefon će potraţiti najnoviji
softver. Ako ţelite aţurirati sustav, molimo dodirnite tipku Preuzmi i
kada je preuzimanje završeno dodirnite Instaliraj kako biste dovršili
aţuriranje. Vaš telefon bit će aţuriran na najnoviju inačicu.
Prije aţuriranja trebali biste uključiti podatkovnu vezu. Kad ponovno
pokrenete telefon, također su dostupne i postavke za automatsko
provjeravanje i podsjetnike.
Ako odaberete automatsku provjeru, kad sustav pronađe novu inačicu
ikona
će se prikazati u statusnoj kartici. Dodirnite obavijest za izravni
pristup Aţuriranjima sustava.
Tijekom FOTA preuzimanja ili aţuriranja: za izbjegavanje grešaka
u pronalasku ispravnog paketa aţuriranja, nemojte mijenjati svoje
zadano mjesto pohrane.
142
13 Jamstvo.........
Vaš telefon ima jamstvo za sve kvarove do kojih bi moglo doći pri
normalnoj uporabi tijekom razdoblja jamstva od dvadeset četiri (24)
mjeseca ( 1 ) od datuma kupovine, kao što je prikazano na vašem
originalnom računu.
Baterije(2) i dodatna oprema koja se prodaje s vašim uređajem također je
pokrivena jamstvom za sve kvarove do kojih moţe doći tijekom prvih šest
(6) mjeseci (1) od datuma kupovine kao što je prikazano na vašem
originalnom računu.
U slučaju kvara na vašem telefonu koji vam onemogućuje uobičajenu
uporabu, o tome morate odmah obavijestiti prodavača uz predočenje
uređaja, dokaza o kupovini i jamstvenog lista.
Popravljenom telefonu i opremi produţuje se originalno jamstvo
proporcionalno razdoblju u kojem je uređaj bio na servisu.
Jamstvo pokriva trošak dijelova i radova, ali isključuje sve ostale troškove.
(1)
(2)
Jamstveni period moţe biti drugačiji u pojedinim zemljama.
Ţivotni vijek baterije mobilnoga telefona koja se moţe puniti po pitanju
razdoblja mirovanja i ukupnog ţivotnog vijeka ovisit će o uvjetima uporabe i
konfiguraciji mreţe. Budući da se baterije smatraju potrošnom robom, u
specifikacijama se navodi da najbolje karakteristike za vaš telefon dobivate
tijekom prvih šest mjeseci nakon kupovine i traje pribliţno više od 200
punjenja.
143
Ovo jamstvo neće se primjenjivati na kvarove na vašem telefonu i/ili
dodatnoj opremi koji su nastali uslijed (bez ograničenja):
1) Neusklađenosti s uputama za uporabu ili ugradnju ili zbog tehničkih i
sigurnosnih normi koje se primjenjuju na zemljopisnom području gdje
se vaš uređaj koristi,
2) Povezivanja s bilo kojom opremom koju ne isporučuje ili ne preporuča
TCT Mobile Limited,
3) Izmjena ili popravaka koje provode osobe koje nije ovlastio TCT
Mobile Limited ili njegove podruţnice ili vaš prodavač,
4) Nepovoljnog vremena, grmljavine, poţara, vlage, prodora tekućina ili
hrane, kemijskih proizvoda, preuzimanja datoteka, pucanja, visokog
napona, korozije, oksidacije…
Vaš telefon neće biti popravljen u slučaju ako je naljepnica ili serijski broj
(IMEI) skinut ili izmijenjen.
Ne postoje drugi izrazi jamstva, niti pismena niti usmena ili koja se
podrazumijevaju osim ovog ispisanog ograničenog jamstva ili naloţenog
jamstva koje daje vaše zakonodavstvo.
Ni u kojem slučaju tvrtka TCT Mobile Limited niti bilo koja njena
podruţnica nije odgovorna za slučajne ili posljedične štete bilo koje
prirode, uključujući, ali ne ograničavajući, gubitak prihoda ili oštećenje,
gubitak podataka ili slika do najviše mjere dopuštene zakonom.
Neke drţave/zemlje ne dopuštaju isključenje ili ograničenje slučajne ili
posljedične štete ili ograničenje trajanja podrazumijevanog jamstva tako da
se prethodna ograničenja ili izuzeća moţda ne odnose na vas.
144
14 Dodatna oprema ...............
Posljednja generacija ALCATEL ONE TOUCH mobilnih uređaja nudi
ugrađenu podršku za korištenje bez ruku (handsfree) koja omogućuje
korištenje telefona s udaljenosti, npr. smještenog na stolu. Za one koji vole
povjerljive razgovore, dostupna je i slušalica.
1. Punjač
2. USB kabel
3. Stereo slušalice
Koristite svoj telefon samo s ALCATEL ONE TOUCH baterijom
i punjačem, te dodatnom opremom u vašem prodajnom paketu.
145
15 Otklanjanje kvarova...........
Prije kontaktiranja servisnog centra, preporuča se da pratite dolje
navedene upute:
 preporuča se da do kraja napunite (
) bateriju za optimalan rad
 izbjegavajte pohranu velikih količina podataka na svom telefonu budući
da to moţe utjecati na radne karakteristike
 koristite Vraćanje tvorničkih postavki i alat za aţuriranje kako biste
vratili zadane postavke ili aţurirali softver (za vraćanje zadanih postavki
istovremeno drţite tipku za Uključivanje i gornju tipku za Glasnoću).
SVI korisnički podaci u telefonu: kontakti, fotografije, poruke, datoteke
te preuzete aplikacije bit će trajno izgubljeni. Prije formatiranja i
aţuriranja preporučamo izradu potpune pričuvne kopije podataka
telefona i profila putem Android upravitelja.
i obavite sljedeće kontrolne korake:
Moj telefon se ne moţe uključiti
 provjerite razinu baterije, te punite najmanje 20 minuta.
 ako i dalje ne radi, molimo vratite zadane postavke korištenjem tipke za
Uključivanje i tipke Glasnoća gore.
Moj telefon nekoliko minuta nije odgovarao
 ponovno uključite telefon pritiskom i drţanjem tipke za Uključivanje.
Moj mobilni telefon se sam isključuje
 provjerite je li zaslon zaključan kad ne koristite telefon i pripazite da
slučajno ne pritisnete tipku za Uključivanje kod otključavanja zaslona.
 provjerite napunjenost baterije
146
Moj telefon se ne puni ispravno
 provjerite je li baterija unutar uređaja u potpunosti prazna. Ako je
baterija potpuno ispraţnjena, za prikaz pokazatelja punjenja moţe proći
oko 20 minuta
 provjerite obavlja li se punjenje u uobičajenim uvjetima (0°C do +40°C)
 kada se nalazite u inozemstvu provjerite kompatibilnost električnog
napajanja
Moj telefon se ne spaja na mreţu ili se prikazuje poruka "Nema
usluge"
 pokušajte se povezati na nekom drugom mjestu
 provjerite pokrivenost mreţom sa svojim operatorom
 provjerite sa svojim operatorom je li vaša SIM kartica valjana
 pokušajte ručno odabrati dostupnu mreţu(e) (pogledajte “11.1.8
Mobilne mreţe”)
 pokušajte se kasnije spojiti ako je mreţa preopterećena
Moj telefon se ne spaja na Internet
 provjerite je li IMEI broj (pritisnite *#06#) identičan onom na
jamstvenom listu ili prodajnom paketu
 provjerite je li usluga pristupa Internetu omogućena na vašoj SIM kartici
 provjerite postavke Internet veze unutar telefona
 provjerite nalazite li se na području koje je pokriveno mreţom
 pokušajte se kasnije ponovno spojiti ili pak na drugoj lokaciji
Neispravna SIM kartica
 provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta (pogledajte "Umetanje ili
uklanjanje SIM kartice")
 provjerite da čip vaše SIM kartice nije oštećen niti ogreben
 provjerite je li usluga vaše SIM kartice dostupna
147
Nije moguće uspostaviti odlazni poziv
 provjerite jeste li birali točan broj i pritisnite tipku
 za međunarodne pozive provjerite pred brojeve zemlje i regije
 provjerite je li vaš mobilni telefon spojen na mreţu, te da mreţa nije
preopterećena ili nedostupna
 provjerite stanje svoje pretplate s operatorom (kredit, valjanost SIM
kartice, itd.)
 provjerite da nisu zabranjeni odlazni pozivi
 provjerite je li vaš telefon u izvanmreţnom načinu
Nije moguće zaprimanje dolaznih poziva
 provjerite je li vaš mobilni telefon uključen i spojen na mreţu (provjerite
da mreţa nije preopterećena ili nedostupna)
 provjerite stanje svoje pretplate s operatorom (kredit, valjanost SIM
kartice, itd.)
 osigurajte da se dolazni pozivi ne preusmjeravaju
 provjerite da niste ograničili određene pozive
 provjerite je li vaš telefon u izvanmreţnom načinu
Ime/broj pozivatelja ne pojavljuje se na zaslonu prilikom
zaprimanja poziva
 provjerite s operatorom jeste li pretplaćeni na ovu uslugu
 vaš pozivatelj je sakrio svoje ime ili broj
Ne mogu pronaći svoje kontakte
 provjerite je li SIM kartica oštećena
 provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta
 uvezite sve kontakte pohranjene na SIM kartici u telefon
Kvaliteta zvuka kod poziva je loša
 moţete prilagoditi razinu glasnoće tijekom poziva pomoću tipke
Glasnoća gore/dolje.
 provjerite jačinu mreţe
.
 provjerite jesu li slušalica, priključci ili zvučnik telefona čisti
148
Ne mogu koristiti mogućnosti opisane u priručniku
 provjerite sa svojim operatorom da vaša pretplata uključuje ovu uslugu
 provjerite da za ovu mogućnost nije potrebna ALCATEL ONE TOUCH
dodatna oprema.
Kada biram broj iz Imenika, nije moguće uputiti poziv
 provjerite jeste li ispravno pohranili broj u imenik
 provjerite jeste li birali pred-broj zemlje kad zovete u inozemstvo
Ne mogu dodati kontakt u Kontakte
 provjerite je li spremnik SIM kartice pun; izbrišite neke kontakte ili
pohranite kontakte u telefon (npr. profesionalne ili osobne mape)
Moji pozivatelji ne mogu ostaviti poruku u mojoj glasovnoj pošti
 kontaktirajte svog mreţnog operatora za provjeru dostupnosti usluge.
Ne mogu pristupiti glasovnoj pošti
 provjerite je li broj glasovne pošte vašeg operatora ispravno unesen u
izbornik "Broj glasovna pošte".
 pokušajte kasnije ako je mreţa zauzeta
Ne mogu slati niti primati MMS poruke
 provjerite raspoloţivost memorije svog telefona
 kontaktirajte operatora kako biste provjerili dostupnost usluge i
provjerili parametre MMS poruke (pogledajte “4.1.3 Prilagodba
postavki poruka”).
 provjerite broj središnjeg posluţitelja ili svoj MMS profil sa svojim
operatorom
 središnji posluţitelj je moţda zauzet, pokušajte kasnije
SIM kartica: PIN zaključan
 kontaktirajte svog operatora kako biste dobili PUK kod (Personal
Unblocking Key)
Ne mogu spojiti telefon na računalo
 instalirajte ALCATEL ONE TOUCH Android upravitelj
 provjerite je li upravljački program za USB pravilno instaliran
149
 otvorite Karticu s obavijestima za provjeru aktivnosti Android upravitelja
 provjerite jeste li označili potvrdni okvir USB ispravljanje pogrešaka
unutar Postavke\Razvoj\USB ispravljanje pogrešaka ili
Postavke\O telefonu\Napredne postavke\USB ispravljanje
pogrešaka (1)
 provjerite ispunjava li vaše računalo zahtjeve za instalaciju ALCATEL
ONE TOUCH Android upravitelja
 provjerite koristite li ispravni kabel iz prodajnog paketa
Ne mogu preuzimati nove datoteke
 provjerite ima li dovoljno slobodne memorije za preuzimanje
 provjerite stanje svoje pretplate s operatorom
Drugi telefoni ne mogu prepoznati vaš putem Bluetootha
 provjerite je li na vašem uređaju uključen Bluetooth i je li vaš telefon
vidljiv ostalim korisnicima (pogledajte “6.3 Povezivanje na Bluetooth
uređaje”)
 provjerite jesu li oba telefona na potrebnoj udaljenosti Bluetooth veze
Kako vaša baterija moţe trajati dulje
 provjerite je li ukupno vrijeme punjenja baterije dovoljno (najmanje
2.5h)
 nakon djelomičnog punjenja, pokazivač napunjenosti baterije moţda
neće prikazivati točan prikaz. Pričekajte najmanje 20 minuta nakon
isključivanja punjača kako biste dobili točan prikaz
 uključite pozadinsko osvjetljenje na zahtjev
 produljite što je moguće više razdoblje automatske provjere e-pošte
 aţurirajte vijesti i vremenske informacije ručno ili povećajte pripadajući
interval automatske provjere
 izađite iz aplikacija koje rade u pozadini ako ih dulje vrijeme ne koristite
 isključite Bluetooth, Wi-Fi ili GPS kada se ne koristi
Telefon se zagrijava tijekom dugih poziva, igranja igara,
pretraţivanja Interneta ili izvođenja sloţenih aplikacija
 zagrijavanje je normalna pojava, a nastaje kad procesor obrađuje velike
količine podataka. Prekidom gore navedenih radnji, telefon se vraća na
normalnu temperaturu.
(1) Ovisno o modelu vašeg mobitela.
150
16 Karakteristike
Procesor
Platforma
Memorija
Dimenzije
(DxŠxD)
Teţina
Zaslon
Mreţa
GPS
Povezivanje
MTK6577
Android™ 4.1
ROM: 4 GB (6030), 16G (6030D)
RAM: 1 G
133x67.5x7.9mm
110g
4.7” TFT kapacitivni dodirni zaslon, 540 x 960
QHD
UMTS:
Dual-band 900/2100 MHz (ONE TOUCH
6030/6030D)
GSM/GPRS/EDGE:
Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
(Frekvencija i brzina podataka ovise o
operatoru.)
Potpomognuti GPS/Ugrađena GPS antena
 Bluetooth V4.0/A2DP
 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
 3.5 mm audio priključak
 Micro-USB
151
Fotoaparat
Podrţani
audio
formati
Podrţani
video
formati
Baterija (1)
Posebne značajke
 8.0 megapikselni straţnji fotoaparat
 2.0 Mpx prednji fotoaparat
AAC, AAC+, AAC poboljšano, WB AMR, MP3,
Midi, eAAC
MPEG-4, H.263, H.264
1800 mAh, Polimer Litij-ion baterija
 G-senzor
 Senzor osvjetljenja
 Senzor blizine
 E kompas
Napomena: Karakteristike su podloţne promjenama bez prethodne
obavijesti.
(1) Originalna baterija prošla je rigorozne sigurnosne inspekcije kako bi se udovoljilo
standardima. Korištenje neoriginalnih baterija moţe biti opasno.
152
ALCATEL je registrirana trgovačka marka
Alcatel-Lucent i koristi se uz odobrenje
TCT Mobile Limited.
©Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Sva prava pridrţana
TCT Mobile Limited zadrţava pravo
izmjene materijala ili tehničkih specifikacija
bez prethodne obavijesti.
Hrvatski -
CJA32Q2ALAAA
Sve “Potpisane” melodije zvona ugrađene u ovaj telefon skladane su,
pripremljene i napravljene od strane NU TROPIC (Amar Kabouche).
153
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 633 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content