close

Enter

Log in using OpenID

demografski pogled na stanje katolika (hrvata) u bosni i hercegovini

embedDownload
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Tomo Vukšić
DEMOGRAFSKI POGLED NA STANJE
KATOLIKA (HRVATA) U BOSNI I HERCEGOVINI
(1996–2008)
1. Opći statistički pokazatelj demografskog stanja u BiH:
– Povijesni demografski procesi
– Posljednji rat: pojačanje ustaljenih procesa
– Pokazatelji sadašnjeg demografskog stanja
2. Demografsko stanje katolika (Hrvata) u BiH:
– Sarajevska nadbiskupija
– Banjalučka biskupija
– Mostarska biskupija
– Trebinjska biskupija
– Katolici (Hrvati) kao cjelina
– Usporedba s Hrvatskom
Izvori podataka: Biskupski ordinarijati (Sarajevo, Mostar, Banja
Luka); Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH; Caritas BK
BiH; Službeni popisi stanovništva; Agencija za statistiku, Sarajevo;
Državni zavod za statistiku, Zagreb; Procjene statističkih zavoda i
znanstvenika (Draganović, Ivandija, Buturac).
Tablica 1. Katolici, pravoslavci i muslimani u BiH (1450–1991)
Godina
1450.
1879.
1885.
1895.
Katolici
oko 750 000 (85%)
209 391 (18,08%)
265 788 (19,88%)
334 142 (21,31%)
Pravoslavci
oko 50 000 (65)
496 485 (42,88%)
571 250 (42,76%)
673 246 (42,94%)
Muslimani
0000 (0%)
448 613 (38,75%)
492 710 (36,88%)
548 632 (34,92%)
45
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
Nastavak tablice 1.
Godina
1910.
1921.
1931.
1948.
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
Katolici
434 061 (22,87%)
440 431 (23,48%)
557 836 (24,01%)
614 123 (23,90%)
654 227 (23,00%)
711 665 (21,70%)
772 491 (20,60%)
758 140 (18,40%)
760 852 (17,40%)
Pravoslavci
Muslimani
825 918 (43,49%)
612 137 (32,25%)
820 731 (43,75%)
586 151 (31,24%)
1 028 723 (44,29%) 717 562 (30,89%)
1 135 147 (44,30%) 788 403 (30,70%)
1 264 045 (44,40%) 891 798 (31,30%)
1 406 057 (42,90%) 842 248 (25,70%)
1 393 148 (37,20%) 1 482 430 (39,60%)
1 320 738 (32,00%) 1 630 033 (39,50%)
1 366 104 (31,20%) 1 902 956 (43,50%)
Tablica 2. Prognani i raseljeni u BiH i procenat prema prisutnosti
1991.
Narodi
Hrvati
Srbi
Bošnjaci
Ostali
1991.
Prognano Raseljeno Ukupno Prema 1991.
760 852 312 000
154 000 466 000
61,24%
1 366 104 430 000
217 000 647 000
44,24%
1 902 956 485 400
356 600 842 000
47,36%
347 121
−
−
156 000
44,94%
Slika 1. Prognani i raseljeni u BiH prema prisutnosti 1991.
61.24%
70.00%
47.36%
60.00%
44.24%
44.94%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Hrvati
46
Bošnjaci
Srbi
Ostali
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Slika 2. Konfesionalna prisutnost u BiH 1991. i 2008. (procjena)
50.00%
43.50%
48%
45.00%
37.10%
40.00%
31.20%
35.00%
30.00%
25.00%
17.40%
20.00%
13.00%
15.00%
8.90%
10.00%
0.60%
5.00%
0.00%
Muslimani
Pravoslavci
Katolici
Ostali
Slika 3. Povijesni proces brojčane prisutnosti katolika, pravoslavaca
i muslimana u BiH
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1450.
1879.
Muslimani-Bošnjaci
1931.
1981.
Pravoslavci-Srbi
1991.
2009.
Katolici-Hrvati
47
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
Tablica 3. Broj stanovnika, natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj u
BiH
Godina
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Stanovnika
3 64 5000
3 738 000
3 653 000
3 725 000
3 781 000
3 798 000
3 828 000
3 832 000
3 842 000
3 843 000
3 843 000
3 843 000
3 843 000
Rođeni
46 594
48 397
45 007
42 464
39 563
37 717
35 587
35 234
35151
34 627
34 033
33 835
34 617
Umrli
25 152
27 875
28 679
28 637
30 482
30 325
30 155
31 757
32 616
34 402
33 221
35 044
33 983
Priraštaj
21 442
20 522
16 328
13 827
9081
7392
5432
3477
2535
225
812
-1209
634
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Slika 4. Prirodno kretanje stanovništva BiH od 1996. do 2008.
Izvor: Agencija za statistiku BiH
48
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Broj stanovnika i broj Hrvata u BiH 2008.
• Prema procjeni Agencije za statistiku BiH, godine 2008. BiH je
imala 3 843 000 stanovnika;
• Prema podacima biskupskih ordinarijata (župnih ureda) na kraju
2008. godine u BiH je bilo 454 921 katolika;
• Gornjem broju katolika treba dodati još barem 40 000 Hrvata (oko
10% od pretpostavljenoga broja Hrvata) koji ili nisu katolici, ili
nisu u kontaktu sa župnim uredima;
• Tako se opravdano broj Hrvata može zaokružiti na oko 500 000;
• Pretpostavljenih 500 000 Hrvata na pretpostavljeni broj stanovnika
iznosi oko 13% od ukupnoga stanovništva.
Procjena stanovništva u BiH 2008. godine
Slika 5. Hrvati u BiH 2008. (crkveni popis: 454 921 + ? = 500 000)
500,000
3843000
Ukupno
Hrvata
Izvor: Agencija za statistiku BiH
49
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
Tablica 4. Sarajevska nadbiskupija (statističko stanje 1996–2008)
Godina
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Kršteni
2927
3221
3057
2963
3226
2696
2528
2526
2427
2421
2350
2220
2116
Umrli
2680
3119
3159
3234
3249
3152
3177
3410
3369
3447
3309
3513
3515
Priraštaj
247
102
-102
-271
-23
-456
-649
-884
-742
-1026
-959
-1293
-1391
Slika 6. Broj vjernika u Sarajevskoj nadbiskupiji
50
Vjernika
180 560
206 504
209 506
201 567
210 014
215 025
217 921
215 482
213 462
213 590
208 969
206 138
204 060
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Slika 7. Krštenja i sprovodi u Sarajevskoj nadbiskupiji
Slika 8. Sarajevska nadbiskupija (prirodni priraštaj)
51
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
Tablica 5. Banjalučka biskupija (statističko stanje 1996–2008)
Godina
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Kršteni
561
577
621
601
673
554
554
477
454
442
440
422
378
Umrli
565
581
673
615
753
655
639
695
695
517
641
655
646
Priraštaj
-4
-4
-52
-14
-80
-101
-85
-218
-241
-75
-201
-233
-268
Slika 9. Broj vjernika u Banjalučkoj biskupiji
52
Vjernika
50 000
50 300
49 800
52 711
51 700
45 213
41 961
41 113
40 758
39 896
38 614
38 099
37 797
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Slika 10. Krštenja i sprovodi u Banjalučkoj biskupiji
Slika 11. Banjalučka biskupija. Prirodni priraštaj
53
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
Tablica 6. Mostarska biskupija (statističko stanje 1996–2008)
Godina
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Kršteni
2902
2981
2758
2830
2164
2179
2146
1997
2032
2114
2110
2048
2080
Umrli
1774
1885
1863
1785
1579
1603
1496
1613
1545
1655
1690
1731
1772
Priraštaj
1128
1096
895
1045
565
576
650
384
487
459
420
317
308
Slika 12. Broj vjernika u Mostarskoj biskupiji
54
Vjernika
175 245
175 684
173 005
175 005
175 000
178 022
183 452
187 255
189 617
187 951
194 298
193 633
192 403
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Slika 13. Krštenja i sprovodi u Mostarskoj biskupiji
Slika 14. Mostarska biskupija (prirodni priraštaj)
55
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
Tablica 7. Trebinjska biskupija (statističko stanje 1996–2008)
Godina
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Kršteni
349
348
343
342
346
305
315
256
271
237
246
225
225
Umrli
253
256
261
258
250
245
253
278
250
250
252
256
281
Priraštaj
96
92
82
84
96
60
62
-22
21
-13
-6
-31
-56
Slika 15. Broj vjernika u Trebinjskoj biskupiji
56
Vjernika
19 110
18 897
18 993
18 903
19 344
19 850
20 353
20 971
20 857
21 253
21 250
21 242
20 661
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Slika 16. Krštenja i sprovodi u Trebinjskoj biskupiji
Slika 17. Trebinjska biskupija (prirodni priraštaj)
57
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
Tablica 8. Katolici u BiH (statističko stanje 1996–2008)
Godina
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Kršteni
6739
7127
6779
6736
6409
5734
5543
5256
5184
5244
5146
4915
4799
Umrli
5272
5841
5956
5892
5831
5655
5565
5996
5937
5896
5892
6155
6214
Priraštaj
1467
1286
823
844
578
79
-22
-740
-753
-652
-746
-1240
-1415
Slika 18. Broj katolika u BiH (crkveni popisi)
58
Vjernika
424 915
451 385
451 208
448 186
456 058
458 110
463 687
464 821
464 694
462 690
463 131
459 102
454 921
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Slika 19. Krivulja katoličke prisutnosti u BiH
Slika 20. Kršteni i umrli katolici u BiH
59
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
Slika 21. Prirodni priraštaj katolika u BiH
Tablica 9. Prirodni priraštaj u Hrvatskoj (radi usporedbe)
Godina
1977.
1987.
1991.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
60
Rođeni
68 035
59 209
51 829
50 182
53 811
55 501
47 068
45 179
43 746
40 993
40 094
39 668
40 307
42 492
41 446
41 910
Umrli
45 156
53 080
54 832
50 536
50 636
51 964
52 311
51 953
50 246
49 552
50 569
53 575
49 756
51 790
50 378
52 367
Priraštaj
22 879
6129
-3003
-354
3175
3537
-5243
-6774
-6500
-8559
-10 475
-12 907
-9449
-9298
-8932
-104 57
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini
Slika 22. Prirodni priraštaj u Hrvatskoj (radi usporedbe)
3. Zaključak
• Tri su osnovna razloga demografskoga stagniranja Hrvata u
BiH:
neuspio povratak prognanika i raseljenih,
vrlo negativan prirodni priraštaj Hrvata koji su ostali u BiH i
novo iseljavanje Hrvata.
• Prema mogućem rješenju problema:
• Pitanje povratka raseljenih i prognanih sve više je, nažalost, pitanje
prošlosti. Ne treba ga nikada zaboraviti ali – i tamo gdje bi mogao,
povratak se ne događa!
• Snažan naglasak treba staviti na zaustavljanje iseljavanja i podizanje nataliteta.
• U protivnom tri gore navedena osnovna razloga – posebice ako
djeluju istovremeno kao u ovom slučaju – užasno su razorni.
• Stvaranje ozračja sigurnosti:
• Jedino će gospodarski razvitak zaustaviti iseljavanje, vjerojatno i
podići natalitet.
61
Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet
• U svom budućem gospodarskom organiziranju Hrvati iz BiH
moraju ubrzano učiti također od židovskog modela i iskustva,
provjerenog i dokazanog na raznim stranama svijeta.
• Podizanje političke sigurnosti koja će pogodovati gospodarskom
razvitku.
• Jačanje kredibiliteta Crkve kroz utvrđivanje njezinog unutrašnjeg
jedinstva.
• Održavati dobre veze s Hrvatskom i svjetskim centrima moći.
• Jačanje ustanova nacionalne kulture: sveučilišta, društava, medija,
banaka podataka i dr.
62
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
495 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content