close

Вход

Log in using OpenID

Aquaterra 2013 HRV_DIGITAL.cdr

embedDownload
Aquaterra
Program za projektiranje vodotokova
Aquaterra
Aquaterra je program za projektiranje vodotokova. Nudi
široku paletu ukaza za korištenje od idejnog do izvedbenog
nivoa projektiranja, od početnog unosa geodetskih točaka
do plotanja i kreiranja 3D modela.
Osim što Aquaterru koristimo u izradi tehničke
dokumentacije, program služi za mnoge izračune i analize,
kao što su protupoplavna zaštita, kontrola hodournikov in
plazov, crtanje namakalnih sustava, analiza transporta
materijala usjeka i nasipa.
Primjena:
Web stranica:
Projektiranje vodotokova
www.aquaterra-software.com
Softverska podrška:
AutoCAD Civil 3D, AutoCAD,
AutoCAD Map 3D
Podržani jezici:
njemački, engleski, slovenski,
hrvatski, srpski
2013
2013
2013
Primjena Aquaterre
Aquaterra se koristi za razne projekte svih stupnjeva detaljnosti, što
podrazumijeva:
n Radovi na vodotokovima, zaštita od poplava i erozije
n Projektiranje sustava za navodnjavanje
Najvažnije novosti!
n Projektiranje vodotokova u urbanim sredinama
n Nova metoda kreiranja horizontalne osi – plutajući elementi
n Projekti rezervoara i kanala za hidroelektrane
n Novi digitalni model terena
n Unos površine vode na situaciji
n Kontrola klizišta, stabilizacija pokosa
Proces projektiranja odvija se u
odvojenim, no međusobno čvrsto
povezanim modulima što
projektantima omogućuju
potpunu kontrolu tijekom
projekta.
programima AutoCAD Civil 3D,
AutoCAD Map 3D i AutoCAD, od
kojih najbolje s programom
AutoCAD Civil 3D. Ova
kombinacija projektantima
omogućuje najveću učinkovitost,
uz to što donosi kvalitetan
digitalni model terena i
mogućnost korištenja Civil 3D
funkcionalnosti, kao što su npr.
oblaci točaka, izrada 3D
vizualizacije i sl.
Kompatibilna
Univerzalna
Aquaterra radi s Autodesk
Sadrži alate primjerene svim
Naglasci
Fleksibilna
Jednostavna za rad i
učenje
Dobro strukturirani izbornici
omogućuju početnicima brzo
učenje, dok su ribon i alatna traka
namijenjeni iskusnim korisnicima.
n Povećana brzina u radu
fazama projektiranja: od
prethodnih studija do izvedbene
dokumentacije.
Automatizirana
Koncept projekta u jednom crtežu
omogućava učinkovitu obradu
poprečnih profila.
Dokazana
Aquaterra je lokalizirana i koristi
se u nekolicini zemalja za projekte
u rasponu od malih vodotokova i
bujica do velikih projekata
navodnjavanja s kanalima dugim
stotinama kilometara.
Opis modula Aquaterre
Prednosti
Potpuno integrirano u CAD
sistem:
n Koristi AutoCAD i AutoCAD
Civil 3D funkcionalnost
n Mogućost projektiranja na
temelju postojećeg AutoCAD
crteža
n Gotov projekt je moguće
učitati u AutoCAD i nastaviti s
obradom
Situacija
presjeka u situaciju ili 3D
n Alati za obradu osi
Ovaj modul sadrži naredbe za
obradu ulaznih podataka i
izradu situacije:
n Unos i obradu geodetskih
točaka i spojnica
n Unos i obradu topografskih
simbola
n Upravljanje rasterima
n Šrafure nasipa
n Konverzija iz 2D u 3D
n Kalkulacije i interpolacije
n Alati za pripremu nacrta za
tiskanje
Osi
U ovom modulu se nalaze
snažni alati za manipuliranje
uzdužnih i poprečnih osi:
n Kreiranje uzdužne osi vodotoka
iz polilinije
n Više načina kreiranja poprečnih
osi
n Automatsko označavanje
elemenata osi
n Projiciranje presjeka u 3D
koristeći točke ili DTM
n Definiranje obala rijeke i drugih
linija uzdužne osi
n Prijenos točaka iz poprečnog
Uzdužni profili
automatski (jednostavnom
hidrauličnom kalkulacijom),
poluatomatski ili interaktivno
n Uređivanje, označavanje,
kotiranje poprečnih
presjeka
Ovaj modul sadrži
naredbe za izradu
uzdužnih profila
vodotokova:
n automatsko i
interaktivno
definiranje obala ili
unos iz 3D modela
n Crtanje presjeka
postojećeg terena i
vodotoka
n Unos jednog ili više vodnih lica
n Konstruiranje nivelete dna
vodotoka bilo parametarski
bilo grafički
n Uređivanje tablice uzdužnog
profila
n Lomljenje uzdužnih profila za
tiskanje na više papira
n Alati za pripremu nacrta za
tiskanje
n HEC-RS, MIKE 11, MIKE
FLOOD, MIKE21
n Sposobnost brzog iscrtavanja
osi, presjeka i rezultata iz HECRAS, MIKE 11 i AutoCAD-a
n Unos 1D, 2D ili
kombinirana vodna
lica
n Unos lijevog i desnog
ruba korita iz
poprečnih profila ili 3D modela
Aquaterra podržava
trenutne formate koji su
ključni za projektiranje
vodotokova:
n Proračun iskopa materijala
n Nekoliko alata za procesiranje
(dodavanje blokova, kota,
uvećanje presjeka…)
n Alat za produkciju poprečnih
presjeka
Poboljšana brzina i
pouzdanost:
n Obavlja ponavljajuće operacije
jako brzo
n Brz i precizan prijenos
podataka između situacije,
uzdužnih i poprečnih presjeka
Koristite jedan program za
sve korake projekta:
n Započinje sa unosom
geodetskih podataka, rastera
itd.
Poprečni profili
n Može se koristiti kroz sve faze
Ovaj modul sadrži alate
potrebne za kreiranje i obradu
poprečnih profila:
n Poveznice prema
n Crtanje postojećeg terena i
n Završava pripremom modela
vodotoka
n Kreiranje novog korita:
projektiranja
hidrodinamičkom modelu
za izradu tehničke
dokumentacije ili 3D modela
profilu i situaciji
MIKE 11 prevoditelj:
n Prenesite geometrijske
podatke (stacionaže,
geometriju poprečnog
presjeka, kanala, nasipa i
visina ) iz Aquaterre u
MIKE 11 datoteku
poprečnog presjeka
n Pregledajte MIKE 11
rezultate i učitajte ih
nazad u Aquaterru: nivo
vode, poprečni presjek,
os, uzdužni presjek,
pozicije nasipa
Hidraulika
Moduli za pretvorbu
hidrauličnih podataka su
veza Aquaterre s
hidrodinamičnim
simulacijskim modelima.
hidrodinamičnim
računskim proramom MIKE
21:
n Interaktivno iscrtavanje i
uređivanje numeričke
mreže
n Prijenos AutoCAD Civil 3D
površina u MIKE 21
batimetriju (dfs2 format)
n Unos brzine i drugih
parametara (dubina, voda,
površina) iz rezulatata
programa MIKE 21
MIKE 21 prevoditelj:
n Aquaterra povezuje
Reference
Od 2004 godine, kada je
izdana prva službena verzija,
Aquaterra je dobila brojne
zadovoljne korisnike u
nekoliko zemalja.
Značajna je uspješna
integracija u tvrtkama
različitih veličina: od manjih
inženjerskih biroa sa manjim
brojem zaposlenih do velikih
međunarodno priznatih
konzultantskih tvrtki kao što je
Lahmeyer International, s
nekoliko stotina zaposlenika i
referenci diljem svijeta.
Izdvojene reference:
AutoCAD Civil 3D sa
najčešće korištenim 2D
n
Lahmeyer International
n Lahmeyer International
HEC-RAS prevoditelj:
n Institut Jaroslav Černi
n Pripremite HEC-RAS
n Institut za vodu, Slovenija
geometrijsku ulaznu
datoteku na temelju
poprečnih profila, nasipa i
Manningovog koeficjenta
n Elektroprojekt Zagreb,
Hrvatska
n IB Neukirchen, Austrija
n JP Spreča, BIH
n Unesite vrijednosti nivoa
vodnog lica u Aquateru
gdje ih prikažite u
poprečnom, uzdužnom
CGS plus d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Phone: +386 1 530 11 00
Fax: +386 1 530 11 32
Internet: www.cgsplus.com
e-mail: [email protected]
n Dams Implementation Unit,
Sudan
Hrvatski zastupnik:
O tvrtki CGS plus
StudioARS d.o.o.
CGS plus je renomirani proizvođač
softvera na području niskogradnje
i Autodesk partner za AutoCAD
Civil 3D.
51211 Matulji
Cesta dalmatinskih brigada 24b
Telefon: 051/273-570
GSM:
051/273-571
Internet: www.studioars.hr
e-mail: [email protected]
CGS plus softver preveden je u
većinu europskih jezika i
prilagođen nacionalnim
standardima projektiranja.
Svakodnevno ga koristi preko
3000 projektanata u preko 25
zemalja.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 314 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа