close

Enter

Log in using OpenID

Aneks pravilnika - Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik

embedDownload
PROGRAM NATJECANJA UČENIKA/CA IZ OBRAZOVNOGA SEKTORA
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 2012.
Natjecanje učenika/ca ugostiteljsko-turističkih škola organizira i provodi, Agencija za
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
i škole domaćini natjecanja.
SADRŽAJ:
I.
UVOD, stranica................................................................. 1
II.
VREMENIK NATJECANJA, stranica.................................... .... 1
III.
PROVEDBENI ANEXI PO DISCIPLINAMA, stranica................ .. 2
IV.
KOŠARICE I OBRASCI, stranica ......................................... 25
I.
UVOD
Sjedište i adresa Organizacijskog odbora:
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
10000 Zagreb, Radnička cesta 37 b
Predsjednik Državnog povjerenstva :
Ivo Bilić, dipl. ing. , ravnatelj Turističko ugostiteljske škole Split,
021/ 386 824, E mail: [email protected] ; [email protected]
Tajnik Državnog povjerenstva:
Ivica Lozo, dipl. ing., viši stručni savjetnik za turizam i ugostiteljstvo, ASOO
telefon: 01/ 6274 619, telefaks: 01/ 6274 626, E mail: [email protected]
II.
VREMENIK NATJECANJA
a) školska natjecanja:
26. siječnja 2012.
b) međužupanijska regionalna natjecanja:
29. veljače
2012.
Škole domaćini regionalnog natjecanja:
I regija, Središnja Hrvatska, škola domaćin: Srednja škola Zabok, Arena Zagreb,
2-4. 03. 2012.
II regija, Istočna Hrvatska, škola domaćin: Ekonomska i turistička škola Daruvar,
Daruvar
III regija, Sjeverno hrvatsko primorje, škola domaćin: Srednja škola Hrvatski kralj
Zvonimir Krk, Krk
IV regija, Južna Hrvatska, škola domaćin:
1,2 i 6 disciplina: Turističko- ugostiteljska škola Split
3,4 i 5 disciplina: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar
7,8, i 9 disciplina: Srednja strukovna škola˝Blaž Jurjev Trogiranin˝, Trogir
c) državno natjecanje:
16-19. travnja 2012.
Škola domaćin državnog natjecanja: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
1
III. PROVEDBENI DODATAK PO DISCIPLINAMA
Prijedlog kriterija ocjenjivanja – gastronomskih disciplina (1-6)
1. Profesionalnost:
a. Izgled, stav (osoba higijena) – očekuje se da kuhar bude čist, uredan, podšišan,
podbriven, podrezanih noktiju, besprijekorno čiste radne odjeće, bez nakita isl.
b. Higijena radnog prostora–primjena HACCP-a: odnosi se na urednost radnog
mjesta, pravilan ili higijenski rad s namirnicama (npr. ne držati meso pored
štednjaka, a termički će biti prigotovljavano za 1 sat, kutiju s namirnicama ne
ostavljati na podu, ili ne guliti na istom prostoru povrće i oblikovati meso)
c. Poštivanje propozicija– očekuje se da svi sastojci u recepturi budu iskorišteni u
prigotavljanju jela, ne smiju se koristi prostori i sastojci osim dozvoljenih, broj
elemenata treba odgovarati propozicijama (na svakom tanjuru podjednako jela i
priloga i dekoracije), voditi računa o zadanom vremenu isl.
2. Timski rad:
a. Komunikacija među sudionicima i raspoređenost poslova, motiviranost –
neprimjereno ponašanje natjecatelja, jedan natjecatelj radi a drugi samo prati
(spava),
suradnja
s
drugim
sudionicima
natjecanja
(konobarima,
koordinatorom, povjerenstvom)
3. Vanjski izgled:
a. Sklad boja - boje moraju biti usklađene (da ne odudaraju-vrište), a jelo
privlačno oku
b. Kompozicija – jelo mora biti pravilno i lijepo složeno i prezentirano
c. Kreativnost – više se vrednuje odstupanje od klasičnog načina prezentacije
4. Sastav i okus
a. Sklad okusa – okus jela mora biti skladan i ukusan
b. Kreativnost – više se vrednuje odstupanje od standardnih kombinacija
sastojaka jela
c. Pravilan omjer sastojaka – voditi računa od nutritivnim elementima (napr. u
sastavu jela ne smiju prevladavati ugljikohidradi)
d. Pravilna priprema – voditi brigu da se svi sastojci pripreme prema
gastronomskim pravilima napr.: namirnicu se ne smije prekuhati-raskuhati,
premalo ispeći isl.
e. Složenost pripreme – više se vrednuje ako je priprema jela složenija.
5. Tehnika rada – pravilnost rada:
a. Pravilan izbor opreme i alata – ocjenjivanje odgovarajućeg pribora i alata
b. Praktična uporaba pribora i alata – ocjena rukovanja priborom i alatom
(preglasno, nespretano, ispada iz ruku …)
c. Poštivanje propozicija - Pravilno primijenjen recept, odgovarajuća receptura,
d. Radne vještine: Vještine, plamen, upravljanje vremenom
Prijedlog kriterija ocjenjivanja – hotelijersko-turističke discipline (7-9)
1.
2.
3.
Profesionalnost:
a. Izgled, stav (osoba higijena) – očekuje se da natjecatelj bude čist i uredan,
besprijekorno čiste radne odjeće, s minimalno nakita isl.
b. Poštivanje propozicija – očekuje se da svi natjecatelji pridržavaju pravila
natjecanja, da se pridržavaju dozvoljenim vremenom za rad.
Timski rad:
a. Komunikacija među sudionicima i raspoređenost poslova, motiviranost –
neprimjereno ponašanje natjecatelja, ravnomjernost sudjelovanja u rješavanju
zadatka ili prezentacije.
b. Sigurnost u izlaganju, samopouzdanje i neverbalna komunikacija.
Rješavanje zadatka ili situacije
a. Vještina u korištenju informatičkih tehnologija
b. Jezična kompetentnost
c. Kreativnost, inovativnost, ideja i realističnost rješenja ili situacije
2
Disciplina 1. Pripremanje menija
1. Svrha:

Vrednovanje i procjena stručno-teorijskih znanja i profesionalnih vještina iz
područja gastronomije, utvrđene nastavnim planom i programom.
Važne napomene:








Svi natjecatelji pojedinačno pišu pisani ispit
Nakon pismenog ispita održat će se ždrijebanje ekipa.
Ekipe će se sastojati od 2 (dva/dvije) natjecatelja/natjecateljice
Nakon upoznavanja, ekipa pristupa izradi pismenog dijela sastavljanja menua, a
prema menuu će napraviti i pismeno trebovanje namirnica
Menu se sastoji od 4 slijeda, a prigotovljava se za 6 osoba (4 osobe + 2
Povjerenstvo). Natjecatelji mogu rabiti namirnice iz ponuđene košarice namirnica.
Naglasak ocjenjivanja je na timskom radu, kreativnosti, profesionalnosti i naročito
na skladu sljedova i okusu jela u menuu
Natjecatelji se moraju pridržavati svih pravila i propisa struke, što znači da se od
natjecatelja očekuje kulinarski besprijekorna zdrava i probavljiva hrana, da se
poštuju pravila slaganja jela. Jela moraju izgledati prirodno, ukusno i skladno.
Natjecatelji moraju sa sobom imati osobnu identifikacijsku ispravu i važeću
sanitarnu iskaznicu.
2. Plan rada ekipe








Svi natjecatelji istovremeno pišu pismeni ispi. Ispit se sastoji od 25 pitanja
objektivnog tipa (zaokruži, nadopuni, ubaci, izbaci…).
Vrijeme dozvoljeno za rješavanje - 30 minuta.
Nakon pismenog ispita obavlja se ždrijebanje ekipa.
Članovi ekipa i njihovi mentori će dogovoriti strategiju za što je dozvoljeno vrijeme
do 30 minuta.
Ekipa ima na raspolaganju 90 minuta vremena (maksimalno) za sastavljanje
menu od 4 slijeda (hladno ili toplo predjelo, juha, glavno jelo i desert) i pisanje
trebovanja namirnica. Tijekom ovog dijela zabranjen je vanjski kontakt s
mentorima i ostalima.
Kad se plan menua završi, napiše se na službenom obrascu (u 3 kopije) s opisom
izrade menua (recept) i posebno trebovanje namirnica, te se sve zajedno preda
Povjerenstvu. Obrazac će zatim biti potpisan od strane natjecatelja (oba člana
ekipe) i Povjerenstva. Menu i namirnice su konačni i ne mogu se mijenjati.
Natjecateljima je dozvoljeno da se upoznaju s prostorom gdje će pripremati menu.
Obrasci za menu i trebovanje namirnica bit će pripremljeni od strane organizatora i
sadržavat će 2 lista:
o 1. list: menu i prostor za kratki opis menua
o 2. list: trebovanje namirnica
Kopije obrazaca će se dostavljati:
o Primjerak 1. dat će se predsjedniku Povjerenstva.
o Primjerak 2. će biti vraćen članovima tima.
o Primjerak 3. prima koordinator discipline
3. Praktični zadatak
1. Ekipe moraju predstaviti sljedove redoslijedom kako je opisano u menuu koji je
predan Povjerenstvu.
2. Članovi ekipe su odgovorni za sigurnost, ispravnost i upotrebljivost hrane, te
osigurati sigurnost hrane po HACCP-u
3. Svu opremu i posuđe osigurava organizator natjecanja, a natjecatelji mogu donijeti
osobni set noževa.
3
4. Natjecatelji moraju nositi svoju radnu odjeću i zaštitne cipele, (bez vidljivih oznaka
škola iz koje dolaze), kao i kuhinjske krpe.
5. Ispitivanje od strane Povjerenstva može biti i za vrijeme trajanja natjecanja.
6. Svi zadatci se moraju dovršiti u vremenu dozvoljenom za rad - maksimalno
vrijeme za rad: 4 sata
7. S učenicima konobarima – partnerskom ekipom moraju uskladiti vrijeme i način
posluživanja sljedova menua.
8. Neovlaštenim osobama nije dozvoljen ulazak u područje rada ili razgovor s
natjecateljima.
9. Svi sastojci jela moraju biti jestivi, te odgovarajuće temperature pri izdavanju iz
kuhinje.
10. Osobe osigurane od strane organizatora-domaćina poslužuju Povjerenstvo za
disciplinu 1.
4. Ocjenjivački listić
Element ocjenjivanja
Pisani ispit
Bodovi-Ukupno
25
Struktura menija
4
Profesionalnost
6
Timski rad
5
Što se ocjenjuje
Prosječna vrijednost je aritmetička sredina
pojedinačnih rezultata natjecatelja u timu
Usklađenost sljedova
Kreativnost i inovacije
Izgled, stav, osobna higijena
Higijena radnog mjesta, primjena HACCP;
Poštivanje propozicija
Komunikacija među sudionicima
Raspoređenost poslova u timu Motiviranost
1. slijed: Predjelo
Vanjski izgled
6
Sastav i okus
10
Sklad boja
Kompozicija
Kreativnost
Sklad okusa
Kreativnost
Pravilan omjer sastojaka
Pravilna priprema
Složenost pripreme
2. slijed: Juha
Vanjski izgled
Sastav i okus
2
10
Izgled
Sklad okusa
Kreativnost
Pravilan omjer sastojaka
Pravilna priprema
Složenost pripreme
3. slijed: Glavno jelo
Vanjski izgled
6
Sastav i okus
10
Sklad boja
Kompozicija
Kreativnost
Sklad okusa
Kreativnost
Pravilan omjer sastojaka
Pravilna priprema
Složenost pripreme
4. slijed: Desert
Vanjski izgled
6
Sastav i okus
10
UKUPNO
Sklad boja
Kompozicija
Kreativnost
Sklad okusa
Kreativnost
Pravilan omjer sastojaka
Pravilna priprema
Složenost pripreme
100
Napomena: Svi iskazani bodovi su maksimalni. Npr. ako piše 10, to znači od 0 do 10.
4
Disciplina 2. Posluživanje menua
1. Svrha
Svrha natjecanja je ocijeniti znanja i profesionalne vještine natjecatelja u tipičnim
situacijama rada u restoranu.
Važne napomene:







Svi natjecatelji pojedinačno pišu pisani ispit
Nakon pismenog ispita održat će se ždrijebanje ekipa.
Ekipe će se sastojati od 2 (dva/dvije) natjecatelja/natjecateljice
Svaka ekipa za posluživanje menija izvući će jedan broj ekipe koja istovremeno
priprema meni i taj meni će posluživati.
Nakon upoznavanja, ekipa pristupa izradi plana rada ekipe te izradi meni karte
prema meniju koji je sastavila dodijeljena ekipi iz discipline 1.
Naglasak ocjenjivanja je na timskom radu, kreativnosti, profesionalnosti,
komunikaciji s gostima i naročito na usklađenosti jela i pića u meniju.
Natjecatelji moraju sa sobom imati osobnu identifikacijsku ispravu i važeću
sanitarnu iskaznicu.
2. Plan rada ekipe
 Svi natjecatelji istovremeno pišu pismeni ispi. Ispit se sastoji od 25 pitanja
objektivnog tipa (zaokruži, nadopuni, ubaci, izbaci…).
 Vrijeme dozvoljeno za rješavanje - 30 minuta.
 Ždrijebanje ekipa izvršit će se 30 minuta prije završetka plana rada ekipa iz
discipline 1.
 Članovi ekipa i njihovi mentori će dogovoriti strategiju za što je dozvoljeno vrijeme
do 30 minuta.
 Ekipa ima na raspolaganju 45 minuta kako bi prema dodijeljenom meniju
napravila plan rada ekipe i izabrala pića za posluživanje.
 Kad se plan ekipe završi, napiše se na dodijeljenom obrascu (u 6 primjeraka) menu
karta, svi primjerci predaju se Povjerenstvu, konačni su i ne mogu se mijenjati.
 Natjecateljima je dozvoljeno da se upoznaju s prostorom za rad.
 Obrasci za meni kartu bit će pripremljeni od strane organizatora.
Sadržaj: Nakon što je ekipa koja priprema menu sastavila svoja četiri slijeda,
ekipa za posluživanje menua mora napraviti izbor odgovarajućih pića prema menuu. Sva odabrana pića - aperitivi, vino, voda, itd. morat će biti posluženi tijekom
praktičnog zadatka. Minimalan izbor su tri aperitiva, vode, dva vina i dva digestiva.
Članovi tima bi trebali planirati izvođenje praktičnog rada.
3. Praktični zadatak
a) Praktični zadatak 1 sastojat će se od postavke stola (mise en place) prema
dodijeljenom meniju i završetku svih pripremnih radova za uspješno posluživanje postavljanje konobarskog radnog i pomoćnog stola, pripreme odabranih pića, vina i vode.
Sadržaj zadatka: Kod svake ekipe će se procjenjivati stručnost i vještina pripremnih
radova.
Postupak: Natjecatelji će postaviti stol za posluživanje jela od 4 postave prema planu i
programu ugostiteljskog posluživanja i prema odobrenim udžbenicima Ministarstva
znanosti obrazovanja i športa.
5
Sljedeći elementi bit će ocjenjivani:
 Elegancija na stolu - ispravna postavka stolnjaka, skladnost, harmonija salveta,
opći izgled, postava i simetrija
 Pojedinačna postava
 Postavljanje konobarskog radnog i pomoćnog stola
 Ispravno napisan meni
 Ispravan odabir pića
Vrijeme trajanja: 90 minuta
b) Praktični zadatak 2 će se sastojati od posluživanja četiri slijeda za četiri osobe.
Toplo ili hladno predjelo poslužuje se na bečki način, glavno jelo poslužuje se na
francuski drugi način (nuđenje), a posluživanje juhe i deserta bit će prema želji samih
natjecatelja.
Sljedeći elementi bit će ocjenjivani:
 Pozdrav, prihvat i smještaj gostiju
 Posluživanje: aperitiv, voda, kruh, predjelo, vino, juha, glavno jelo, desert,
espresso, digestiv
 Uklanjanje nepotrebnog inventara sa stola poslije glavnog jela
 Komunikacija / jezik (opća i stručna) i sa suradnicima
 Timski rad
 Ispraćaj gostiju
 Završni radovi
Natjecatelji trebaju očistiti radno mjesto prije odlaska i dovesti ga u prvobitni položaj.
Vrijeme: 120 minuta
Važne napomene:
 disciplina posluživanje menua izvodit će se istovremeno sa disciplinom pripremanje
menua
 ždrijebom će se formirati ekipe od dva sudionika
 članovi ekipe govorit će hrvatskim jezikom i/ili engleskim jezikom.
 Natjecateljima će biti dozvoljeno da se upoznaju s prostorom za natjecanje
 Natjecatelji trebaju pokazati timski rad.
 Natjecatelji moraju nositi svoje profesionalne uniforme (bez oznake škole) i svaki
mora donijeti svoj otvarač za vino (sve ostalo će osigurati domaćin natjecanja).
 Sva izabrana pića bit će u blizini radnog prostora i/ili na aperitiv baru
 Svi poslovi moraju biti završeni u određenom vremenskom roku.
 Voditelj Prosudbenog povjerenstva je osoba koja će goste upozoriti na vrijeme
predviđeno za rada natjecateljskog tima.
 Neovlaštenim osobama neće biti dopušteno ući u područje rada ili razgovarati s
natjecateljima
 Sva pravila i propisi u ugostiteljstvu se moraju poštivati
4. Ocjenjivački listić/Evaluation sheet
1. Pisani pojedinačni ispit/Individual written test
Svaki ispravan odgovor 1
1st member of team
bod/
Each correct answer 1
mark/
2nd member of team
Average/Moyenne (1st +2nd):2
_____ /
25 bodova/marks/points
_____ /
25 bodova/marks/points
_____ / 25
/bodova/marks/points
6
2. Mise en place
Ispravno napisan menu/Correct menu writing
_____ /
4 marks/points
Poznavanje obroka/Knowledge of the meal
_____ /
2 marks/points
Poznavanje pića i vina/Knowledge of the drinks and wine
_____ /
2 marks/points
Postavljanje stolnog rublja/Correct setting of the tablecloth
_____ /
2 marks/points
Rukovanje i upotreba opreme/Handling and use of equipment
Opći izgled, postava i simetrija/General appearance, aligning and
symmetry
_____ /
3 marks/points
_____ /
4 marks/points
Priprema konobarskog stola/Preparation of the waiter’s working table
_____ /
5 marks/points
Total
_____ /22 marks/points
3. Posluživanje menija/Service of the menu
Pozdrav, prihvat i smještaj gostiju/Greeting and seating
Komunikacija-jezik (s gstom)/ (Communication / language (speaking
with guests)
_____ /
4 marks/points
_____ /
4 marks/points
Posluživanje aperitiva/Service of aperitif
_____ /
2 marks/points
Posluživanje vode/Service of water
_____ /
2 marks/points
Posluživanje kruha/Service of bread
_____ /
2 marks/points
Posluživanje hladnog ili toplog predjela/Service of the starter
_____ /
3 marks/points
Posluživanje vina/Service of wine
_____ /
4 marks/points
Posluživanje juhe/Service of the soup
_____ /
2 marks/points
Posluživanje glavnog jela/Service of main course
Uklanjanje suđa i pribora-deserviranje/Removal of used plates and
cutlery
Čišćenje stola poslije glavnog jela/Clearing the table after the main
course
_____ /
4 marks/points
_____ /
2 marks/points
_____ /
2 marks/points
Posluživanje deserta/Service of dessert
_____ /
3 marks/points
Posluživanje kave/Service of espresso
_____ /
2 marks/points
Posluživanje digestive/Service of spirit
_____ /
2 marks/points
Ispraćaj gostiju/Seeing off the guests
Završni radovi-čišćenje radnog mjesta/Final works – clearing the working
area
_____ /
2 marks/points
_____ /
2 marks/points
Total
_____ /42 marks/points
4. Ekipni rad i upravljanje vremenom/Group evaluation and time management
Osobna higijena i izgled/Personal hygiene and appearance
_____ /
2 marks/points
Higijena i urednost radnog mjesta/Hygiene and tidiness of working place
_____ /
2 marks/points
Komunikacija članova ekipe i ekipni rad/Team communication and team
work
_____ /
3 marks/points
Rad u zadanom vremenu/Adherence to time allocated
_____ /
2 marks/points
Vrijeme i redoslijed rada/Timing and sequence of work
_____ /
2 marks/points
Total
Ukupno/Total
_____ /11 marks/points
1. +2.+3.+4.
_____ /100 marks/points
7
Disciplina 3. – Pripremanje jela pred stolom gosta - flambiranjem
1. Svrha:

Vrednovanje i procjena stručno-teorijskih znanja i profesionalnih vještina
natjecatelja u specifičnim situacijama pripremanja jela pred stolom gosta flambiranjem.
Važne napomene:




Svi natjecatelji pojedinačno pišu pisani ispit,
Nakon pismenog ispita održat će se ždrijebanje ekipa.
Ekipe će se sastojati od 2 (dva/dvije) natjecatelja/natjecateljice
Ekipa pristupa izradi pismenog dijela sastavljanja recepture za flambiranje slanog i
slatkog jela, a prema tom sastavu će napraviti i pismeno trebovanje namirnica.
 Flambirano slano i slatko jelo prigotavlja se pred stolom gosta za 2 osobe, a
natjecatelji mogu rabiti namirnice iz ponuđene košarice.
 Naglasak ocjenjivanja je na timskom radu, profesionalnosti, kreativnosti,
inovativnosti, tehnici izvođenja zadaća i okusu jela.
 Natjecatelji se moraju pridržavati svih pravila i propisa struke, što znači treba voditi
računa da sastojci jela, pribor i posuđe moraju biti logički i racionalno postavljeni
na kolica za flambiranje, da se koriste samo sastojci navedeni u recepturi, da se
vodi računa o normativu jela, da se poštuju pravila slaganja jela. Jela moraju
izgledati prirodno, ukusno i skladno.
 Natjecatelji moraju sa sobom imati osobnu identifikacijsku ispravu i važeću
sanitarnu iskaznicu.
 Članovi tima će govoriti hrvatskim jezikom i/ili engleskim jezikom.
2. Plan rada ekipe

Svi natjecatelji istovremeno pišu pismeni ispit. Ispit se sastoji od 25 pitanja
objektivnog tipa (zaokruži, nadopuni, ubaci, izbaci…).

Vrijeme dozvoljeno za rješavanje - 30 minuta.


Nakon pismenog ispita obavlja se ždrijebanje ekipa.
Članovi ekipa i njihovi mentori će dogovoriti strategiju za što je dozvoljeno vrijeme
do 30 minuta.
Ekipa ima na raspolaganju 60 minuta vremena (maksimalno) za dogovor i
pismenu informaciju o postupku - recepturi za slano i slatko jelo (za 2 osobe), kao i
za trebovanje namirnica. Tijekom ovog dijela zabranjen je vanjski kontakt s
mentorima i ostalima.
Kad se plan recepture završi (i za slano i slatko), napiše se na službenom obrascu
(u 3 kopije) s opisom izrade – (recepture) i nazivom jela, a posebno treba napisati
trebovanje namirnica, sve zajedno predaje se Povjerenstvu. Obrazac potpisuju oba
natjecatelja i predsjednik Povjerenstva. Receptura i namirnice su konačni i ne
mogu se mijenjati. Natjecateljima je dozvoljeno da se upoznaju s prostorom za
obavljanje pripremnih radova i prostorom gdje će se natjecati.
Obrasci za recepturu i trebovanje namirnica bit će pripremljeni od strane
organizatora i sadržavat će 2 lista:
o 1. list: receptura i prostor za kratki opis prigotvljanja i za slano i za slatko
jelo
o 2. list: trebovanje namirnica i za slano i za slatko jelo



Kopije obrazaca će se dostavljati:
• Primjerak 1. dat će se predsjedniku Povjerenstva.
• Primjerak 2. će biti vraćen članovima tima.
• Primjerak 3. prima koordinator discipline
8
3. Praktični zadatak
1. Ekipe moraju predstaviti recepture, koje su predane glavnom sucu ranije.
2. Članovi ekipe su odgovorni za sigurnost, ispravnost i upotrebljivost hrane, te
osigurati sigurnost hrane po HACCP-u
3. Svu opremu i posuđe osigurava organizator natjecanja.
4. Natjecatelji moraju nositi svoju radnu odjeću i zaštitne cipele, (bez vidljivih oznaka
škola iz koje dolaze), kao i kuhinjske krpe.
5. Ispitivanje od strane Povjerenstva može biti i za vrijeme trajanja natjecanja.
6. Svi zadatci se moraju dovršiti u vremenu dozvoljenom za rad: za pripremne radove
za slano i za slatko jelo do 45 minuta.
7. Maksimalno vrijeme za flambiranje slanog i slatkog jela je po 15 minuta.
8. Neovlaštenim osobama nije dozvoljen ulazak u područje rada ili razgovor s
natjecateljima.
9. Svi sastojci jela moraju biti jestivi.
4. Ocjenjivački listić
Element ocjenjivanja
Bodovi-Ukupno
Pisani ispit
25
Profesionalnost
10
Tehnika rada - pravilnost
25
Timski rad
10
Što se ocjenjuje
Prosječna vrijednost je
aritmetička sredina pojedinačnih
rezultata natjecatelja u timu
Izgled, stav, osobna higijena
Higijena radnog mjesta,
Primjena HACCP;
Pravilan izbor opreme i alata,
Praktična uporaba pribora i alata
Poštivanje propozicija
Radne vještine: usklađen rad,
Plamen
Komunikacija među sudionicima
Raspoređenost poslova u timu
Motiviranost
Slano jelo/Slatko jelo
Vanjski izgled
10
Sastav i okus
20
UKUPNO
Sklad boja
Kompozicija
Kreativnost
Sklad okusa
Kreativnost
Pravilan omjer sastojaka
Pravilna priprema
Složenost pripreme
100
Napomena: Svi iskazani bodovi su maksimalni. Npr. ako piše 10, to znači od 0 do 10.
9
Bodovanje ekipe će se vršiti na sljedeći način:
Zadatak
1.
2.a)
Broj bodova
Ukupno
Pisani ispit -prosječna
vrijednost natjecatelja u ekipi
25 bodova
25 bodova
Flambiranje slanog jela
75 bodova
[2.a) +2.b)]/2
2.b)
Flambiranje slatkog jela
UKUPNO
75 bodova
100 bodova
10
Disciplina 4.– Pripremanje hladnog slanog izloška
1. Svrha:
Vrednovanje i procjena stručno-teorijskih znanja i profesionalne vještine iz područja
gastronomije, utvrđenih nastavnim planom i programom.
Važne napomene:









Svi natjecatelji pojedinačno pišu pisani ispit
Nakon pismenog ispita održat će se ždrijebanje ekipa.
Ekipe će se sastojati od 2 (dva/dvije) natjecatelja/natjecateljice
Nakon upoznavanja, ekipa pristupa izradi pismenog dijela sastavljanja recepture za
izradu hladnoga slanoga izloška, a prema kojoj će se napraviti pismeno trebovanje
namirnica.
Natjecatelji mogu rabiti namirnice iz ponuđene košarice namirnica koja će biti
objavljena 30 dana prije Regionalnog natjecanja.
Naglasak ocjenjivanja je na timskom radu, kreativnosti, profesionalnosti, izgledu i
okusu jela.
Natjecatelji se moraju pridržavati svih pravila i propisa struke što znači da se
očekuje pravilna osnovna priprema u skladu s modernim kulinarskim umijećem, da
se očekuje kulinarski besprijekorna, zdrava i probavljiva jela, da količina odnosno
normativi odgovaraju današnjim standardima, da se koriste samo sastojci navedeni
u recepturi, da jela moraju izgledati prirodno, ukusno i skladno.Ne smiju se
koristiti umjetne arome i dodaci.
Natjecatelji mogu donijeti potreban alat (noževe, izrezivače…)
Natjecatelji moraju sa sobom imati osobnu identifikacijsku ispravu i važeću
sanitarnu iskaznicu.
2. Plan rada ekipe








Svi natjecatelji istovremeno pišu pismeni ispi. Ispit se sastoji od 25 pitanja
objektivnog tipa (zaokruži, nadopuni, ubaci, izbaci…).
Vrijeme dozvoljeno za rješavanje - 30 minuta.
Nakon pismenog ispita obavlja se ždrijebanje ekipa.
Članovi ekipa će se upoznati, kao i njihovi mentori, te će dogovoriti strategiju, za
što je predviđeno vrijeme do 30 minuta.
Ekipa ima na raspolaganju 90 minuta vremena (maksimalno) za sastavljanje
recepture za hladni slani izložak. Tijekom ovog dijela zabranjen je vanjski kontakt s
mentorima i ostalima.
Hladni slani izložak priprema se za 6 osoba (+ 1 za degustaciju i ocjenjivanje
okusa na posebnom tanjuru za Povjerenstvo).
Kad se plan izrade recepture završi, napiše se na službenom obrascu (u 3 kopije) s
opisom izrade i posebno trebovanje namirnica, te se sve zajedno preda
Povjerenstvu. Obrazac će zatim biti potpisan od strane natjecatelja (oba člana
ekipe) i Povjerenstva. Receptura i namirnice su konačni i ne mogu se mijenjati.
Natjecateljima je dozvoljeno da se upoznaju s prostorom za rad.
Obrasci za izradu recepture i trebovanje namirnica bit će pripremljeni od strane
organizatora i sadržavat će 2 lista:
o 1. list: za naziv izloška i prostor za kratki opis recepture
o 2. list: trebovanje namirnica
Kopije obrazaca se dostavljaju:
• Primjerak 1. - predsjedniku Povjerenstva.
• Primjerak 2. - članovima tima.
• Primjerak 3. - koordinator discipline
11
3. Praktični zadatak
1. Ekipe moraju izraditi zadatak koji su opisali u recepturi i predali predsjedniku
Povjerenstva.
2. Članovi ekipe su odgovorni za sigurnost, ispravnost i upotrebljivost hrane, te
osigurati sigurnost hrane po HACCP-u
3. Svu opremu i posuđe osigurava organizator natjecanja, a natjecatelji mogu donijeti
osobni pribor i alat.
4. Organizator je dužan na vrijeme osigurati dovoljan broj istih pladnjeva,
plitica ili ogledala na koja će se slagati hladni slani izlošci. O veličini, obliku
i materijalu plitica treba obavijestiti sve škole koje su se plasirale na
Državno natjecanje.
5. Natjecatelji moraju nositi svoju radnu odjeću i zaštitne cipele, (bez vidljivih oznaka
škola iz koje dolaze), kao i kuhinjske krpe.
6. Ispitivanje od strane Povjerenstva može biti i za vrijeme trajanja natjecanja.
7. Svi zadatci se moraju dovršiti u vremenu dozvoljenom za rad - maksimalno
vrijeme za rad 7 sati.
8. Neovlaštenim osobama nije dozvoljen ulazak u područje rada ili razgovor s
natjecateljima.
9. Svi sastojci jela moraju biti jestivi.
10. Ukoliko neki element izloška izgubi svoje predviđeno stanje (rastopi se, pukne ili
padne) boduje se manje!
11. Poslije ocjenjivanja bit će priređena izložba slanih izložaka.
4. Ocjenjivački listić
Element ocjenjivanja
Bodovi-Ukupno
Pisani ispit
25
Profesionalnost
15
Timski rad
5
Što se ocjenjuje
Prosječna vrijednost je
aritmetička sredina pojedinačnih
rezultata natjecatelja u timu
Izgled, stav, osobna higijena
Higijena radnog mjesta-primjena
HACCP;
Poštivanje propozicija
Komunikacija među sudionicima
Raspoređenost poslova u timu
Motiviranost
Kvaliteta izrade izloška
Vanjski izgled
20
Sastav i okus
35
UKUPNO
Sklad boja
Kompozicija
Kreativnost
Sklad okusa
Kreativnost
Pravilan omjer sastojaka
Pravilna priprema
Složenost pripreme
100
Napomena: Svi iskazani bodovi su maksimalni. Npr. ako piše 10, to znači od 0 do 10.
12
Disciplina 5.- Pripremanje hladnog slatkog izloška
1. Svrha:
Vrednovanje i procjena stručno-teorijskih znanja i profesionalnih vještina iz područja
slastičarstva, utvrđenih nastavnim planom i programom.
Važne napomene:
 Svi natjecatelji pojedinačno pišu pisani ispit
 Nakon pismenog ispita održat će se ždrijebanje ekipa.
 Ekipe će se sastojati od 2 (dva/dvije) natjecatelja/natjecateljice
 Nakon upoznavanja, ekipa pristupa izradi pismenog dijela sastavljanja recepture za
izradu hladnoga slatkog izloška, a prema kojoj će se napraviti pismeno trebovanje
namirnica.
 Natjecatelji mogu koristiti namirnice iz ponuđene košarice. Trideset dana prije
Regionalnog natjecanja bit će objavljena tema i košarica namirnica.
 Naglasak ocjenjivanja je na timskom radu, kreativnosti, profesionalnosti, izgledu i
okusu slastice.
 Natjecatelji se moraju pridržavati svih pravila i propisa struke što znači da se očekuje
pravilna osnovna priprema u skladu s modernim slastičarskim umijećem, da se očekuje
zdravstveno ispravna i probavljiva slastica, da količina odnosno normativi odgovaraju
današnjim standardima, da se koriste samo sastojci navedeni u recepturi, da izložak
mora izgledati prirodno, ukusno i skladno.
 Natjecatelji mogu donijeti potreban alat (pribor za ukrašavanje, razni oblici-kalupi,
noževi za slastice,…)
 Natjecatelji moraju sa sobom imati osobnu identifikacijsku ispravu i važeću sanitarnu
iskaznicu.
2. Plan rada ekipe
 Svi natjecatelji istovremeno pišu pismeni ispit. Ispit se sastoji od 25 pitanja
objektivnog tipa (zaokruži, nadopuni, ubaci, izbaci…).
 Vrijeme dozvoljeno za rješavanje - 30 minuta.
 Nakon pismenog ispita obavlja se ždrijebanje ekipa.
 Članovi ekipa će se upoznati, kao i njihovi mentori, te će dogovoriti strategiju, za
što je predviđeno vrijeme od 30 minuta.
 Ekipa ima na raspolaganju 90 minuta vremena (maksimalno) za sastavljanje
recepture za hladni slatki izložak. Tijekom ovog dijela zabranjen je vanjski kontakt
s mentorima i ostalima.
 Hladni slatki izložak priprema se prema zadanoj temi i košarici namirnica koje će
svake godine odrediti Državno povjerenstvo.
 Kad se plan izrade recepture završi, napiše se na službenom obrascu (u 3 kopije) s
opisom izrade i posebno trebovanje namirnica, te se sve zajedno preda
Povjerenstvu. Obrazac će zatim biti potpisan od strane natjecatelja (oba člana
ekipe) i Povjerenstva. Receptura i namirnice su konačni i ne mogu se mijenjati.
Natjecateljima je dozvoljeno da se upoznaju s prostorom u kojem će pripremati
hladni slatki izložak.
 Obrasci za izradu recepture i trebovanje namirnica bit će pripremljeni od strane
organizatora i sadržavat će 2 lista:
o 1. list: za naziv izloška i prostor za kratki opis recepture
o 2. list: trebovanje namirnica
Kopije obrazaca se dostavljaju:
• Primjerak 1. - predsjedniku Povjerenstva.
• Primjerak 2. - članovima tima.
• Primjerak 3. - koordinator discipline
13
3. Praktični zadatak
1. Ekipe moraju izraditi zadatak koji su opisali u recepturi i predali predsjedniku
Povjerenstva.
2. Članovi ekipe su odgovorni za sigurnost, ispravnost i upotrebljivost hrane, te
osigurati sigurnost hrane po HACCP-u
3. Svu opremu i posuđe osigurava organizator natjecanja, a natjecatelji mogu donijeti
osobni pribor i alat.
4. Organizator je dužan na vrijeme osigurati dovoljan broj istih pladnjeva,
plitica ili ogledala na koja će se slagati hladni slatki izlošci. O veličini,
obliku i materijalu plitica treba obavijestiti sve škole koje su se plasirale
na Državno natjecanje.
5. Natjecatelji moraju nositi svoju radnu odjeću i zaštitne cipele, (bez vidljivih oznaka
škola iz koje dolaze), kao i kuhinjske krpe.
6. Ispitivanje od strane Povjerenstva može biti i za vrijeme trajanja natjecanja.
7. Svi zadatci se moraju dovršiti u vremenu dozvoljenom za rad - maksimalno
vrijeme za rad: 7 sati.
8. Neovlaštenim osobama nije dozvoljen ulazak u područje rada ili razgovor s
natjecateljima.
9. Svi sastojci jela moraju biti jestivi.
10. Ukoliko neki element izloška izgubi svoje predviđeno stanje (rastopi se, pukne ili
padne) boduje se manje!
11. Nakon završenog ocjenjivanja predsjednik Povjerenstva svakoj ekipi mora detaljno
pojasniti koji su propusti tijekom rada uočeni, osobito naglašava što je bilo dobro i
pozitivno.
12. Poslije ocjenjivanja bit će priređena izložba slatkih izložaka.
4. Ocjenjivački listić
Element ocjenjivanja
Bodovi-Ukupno
Pisani ispit
25
Profesionalnost
15
Timski rad
5
Što se ocjenjuje
Prosječna vrijednost je
aritmetička sredina pojedinačnih
rezultata natjecatelja u timu
Izgled, stav, osobna higijena
Higijena radnog mjesta-primjena
HACCP;
Poštivanje propozicija
Komunikacija među sudionicima
Raspoređenost poslova u timu
Motiviranost
Kvaliteta izrade izloška
Vanjski izgled
20
Sastav i okus
35
UKUPNO
Sklad boja
Kompozicija
Kreativnost
Sklad okusa
Kreativnost
Pravilan omjer sastojaka
Pravilna priprema
Složenost pripreme
100
Napomena: Svi iskazani bodovi su maksimalni. Npr. ako piše 10, to znači od 0 do 10.
14
Disciplina 6. Barsko poslovanje
1. Svrha:
Natjecanje u barskom poslovanju sastoji se od dva dijela koja su namijenjena za testiranje
vještina i znanja o proizvodima u baru i njihovoj primjeni u pripremanju barskih mješavina
kao i znanja o poznatim svjetskim cocktailima.
Važne napomene:



Natjecanje se sastoji od 3 (tri) dijela. Prvi dio je pisani ispit, drugi je pripremanje
cocktaila (od 10 poznatih svjetskih cocktaila) i treći dio duga barska mješavina
(vlastita kreacija).
Redoslijed natjecanja bit će određen na briefingu s natjecateljima neposredno iza
pismenog testa.
Naglašavamo obaveznu uporabu sita kod barskih mješavina u barskoj čaši.
2. Redoslijed natjecanja
Zadatak
1. Pisani ispit objektivnog tipa od 25 pitanja
2. a) Priprema cocktaila
Nacrt zadatka
Pisanje ispravnog recepta
Pripremni radovi
Priprema cocktaila (3 barske mješavine)
Prezentacija
2. b) Duga barska mješavina
Pripremni radovi
Priprema duge barske mješavine
(4 barske mješavine)
Prezentacija
Vrijeme izradbe
30 minuta
10 minuta
5 minuta
60 minuta
7 minuta
Sadržaj:
1. Pismeni ispit će se sastojati od 25 pitanja koji pokriva područje barskog poslovanja,
rada u baru te znanja o pićima. Osim toga natjecatelji trebaju pokazati osnovna znanja
iz područja ugostiteljskog posluživanja.
Vrijeme:
30 minuta.
2. Priprema cocktaila
a) Natjecatelj će 10 minuta prije nastupa izvući jednu od 10 svjetski poznatih
cocktaila, napisati ispravnu recepturu, preuzeti pića i dekoraciju potrebnu za
pripremanje cocktaila. Zatim će pristupiti izradi istoga i primijeniti ispravnu
tehniku rada. Kokteli moraju biti predstavljeni u 3 barske mješavine.
Svaki natjecatelj može raditi sa svojim vlastitim priborom.
15
Popis klasičnih cocktaila za natjecanja
Alexander
4 cl vinjak
2 cl kakao liker
1 cl slatkog vrhnja
Naribati čokolade
SH
Side car
3 cl cognac
2 cl cointreau
1 cl sok od limuna
SH
Barbara
2 cl vodka
2 cl kakao liker
2 cl slatkog vrhnja
SH
Vodka martini
4 cl vodka
2 cl vermouth dry
maslina
MG
Paradise
3 cl dry gin
2 cl apricot brandy
1 cl narančin sok
SH
Bacardi
SH
4 cl bacardi rum svijetli
2 cl sok od limuna
1 bž grenadina
Bronx
SH
2 cl gin
1,5 cl vermouth dry
1,5 cl vermouth crveni
1 cl sok od naranče
Martini dry
4 cl gin dry
2 cl vermouth dry
maslina
Caruso
2 cl gina
2 cl liker od mente
2 cl vermouth dry
Manhattan
MG
4 cl whisky
2 cl vermouth crveni
1 uštrcaj angosture
koktel trešnja
SH
MG
b) Dugo piće - Natjecatelj će izraditi dugo piće po slobodnoj kreaciji te isti moraju
biti predstavljeni u 4 barske mješavine (3 za ocjenjivanje i 1 za javnost). Volumen
pića mora biti od 10-30 cl. Najviše može biti upotrijebljeno 5 sastojaka.
Obaveze natjecatelja:
Svaki natjecatelj mora donijeti sastojke, inventar, pribor i dekorativne elemente
(uključujući slamke i žlice za miješanje) za pripremu dugog pića. Nakon što pripremi dugu
barsku mješavinu, natjecatelj uzima svoj pribor. Organizator neće biti odgovoran za bilo
kakve gubitke ili oštećenja na invetaru.
Dekoracija:
Dekoracija mora biti jestiva.
Odjeća:
Učenici nose uniforme koje ne smiju imati vidljive oznake Škole. Također ne smiju nositi
uniformu koja imao oznaku nekog proizvođača pića.
Ocjenjivanje barski mješavina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Osobna higijena
Radna higijena
Ispravnost recepta
Metoda izrade cocktaila
Vrijeme i učinkovitost
Okus, boja, dekoracija, aroma i izgled
Prezentacija
16
Prema tim kriterijima bit će izrađen ocjenjivački listić, a struktura bodova bi izgledala kao
u donjoj tablici.
Zadatak
1.
2.a)
Broj bodova
Ukupno
Pisani ispit
25 bodova
25 bodova
Cocktail-stručni rad
45 bodova
(2.a) +2.b))/2
2.b)
Dugo piće
Stručni rad
45 bodova
Izgled, okus,
miris
30 bodova
30 bodova
UKUPNO
100 bodova
Opća pravila:
1. Organizator će osigurati sva pića, čaše i potrošni materijal za klasičnu mješavinu.
Svaki natjecatelj može osigurati i vlastitu opremu za pripremu cocktaila.
2. Maksimalni broj sastojaka za dugo piće je pet.
3. Mjerice za alkohol se moraju koristiti.
4. Svi sastojci moraju biti napisani u centilitrima, i drugim adekvatnim barskim
mjerama (barska žlica, dash,...) osim voća i povrća.
5. Natjecatelji će nositi svoje uniforme bez vidljivih oznaka škole i reklamiranja
proizvođača pića.
6. Dekoracije će biti napravljena neposredno prije pripremanja barske mješavine.
7. Dekoracija pripremljena unaprijed značit će diskvalifikaciju.
8. Nikakvi dodatci osim dekoracije nisu dozvoljeni.
9. Grijani sastojci nisu dozvoljeni.
10. Nepozvane osobe ne smiju ulaziti u prostor za natjecanje.
11. Upotreba mobitela nije dopuštena tijekom natjecanja.
12. Svi natjecatelji moraju imati identifikacijsku ispravu i važeću sanitarnu knjižicu.
4. Ocjenjivački listić
Pismeni ispit
Natjecatelj može ostvariti 25 bodova (svaki zadatak nosi 1 bod).
Stručni rad
Ocjenjuje se u kod cocktaila
stručna rada.
i
duge barske mješavine, te se računa prosječna vrijednost oba
Elementi ocjenjivanja
1. Pisanje recepture
Raspon za
oduzimanje
bodova
Oduzeto
bodova
5
Uzeti u obzir pravilno napisanu recepturu klasičnog cocktaila
2. Pripremni radovi
1-2-3-4
Nema potreban inventar i sl.
3. Prezentiranje boce
1-2
Uzeti u obzir da boce se suočavaju s publikom i članovima Povjerenstva
17
4. Rukovanje ledom i barskim alatom
1-3
Uzeti u obzir rukovanje s ledom i barskim alatom
5. Izlijevanje viška vode
3
Uzeti u obzir izlijevanje viška vode iz barske čaše ili shakera
6. Prolijevanje
1-2-3
Uzeti u obzir prolijevanje sastojaka
7. Previše ili premalo sastojaka prema receptu
1-3
Uzeti u obzir previše ili premalo sastojka, i previše ili premalo popunjene
čaše
8. Urednost dekoracije
1-3
Uzeti u obzir urednosti i brigu u pripremi, rukovanju i stavljanju
dekoracije
9. Ukupna urednost
1-3
Uzeti u obzir ukupnu urednost pripreme pića
10. Rukovanje čašama
3
Uzmite u obzir opće rukovanje čašama
11. Ukupna učinkovitost
1-4
Uzeti u obzir spretnost i sigurnost u radu
12. Rad prema recepturi
1-4
Uzeti u obzir rad prema recepturi
13. Prekoračenje vremena pripreme
Uzeti u obzir vrijeme za izradu
SVAKA MINUTA PREKORAČENJA 1 BOD
Ukupno (Od 45 bodova oduzimaju se negativni bodovi )
Svaka
prekoračena
minuta 1 bod
45
Napomena: Gdje je istaknut raspon bodova (npr. 1-3) moguće je oduzeti bilo koji broj iz
raspona, a ondje gdje je samo jedan broj (npr. 3), može se oduzeti samo taj broj.
Izgled, okus, miris
Ocjenjuje se samo u dugom piću na sljedeći način:
IZGLED
MIRIS(AROMA)
OKUS
ODLIČAN
9
ODLIČAN
6
ODLIČAN
15
VRLO DOBAR
6
VRLO DOBAR
4
VRLO DOBAR
11
DOBAR
3
DOBAR
2
DOBAR
7
Napomena: Konačan broj bodova dobije se kad se broju bodova pismenog ispita doda
aritmetička sredina bodova svih ocjenjivača.
18
Disciplina 7.- Poslovanje recepcije
Cilj:
Cilj natjecanja iz ove discipline je provjeriti i ocijeniti natjecateljeva znanja i vještine u
području prijamnog odjela hotela u različitim radnim situacijama.
Važne napomene:






Svi natjecatelji pojedinačno pišu pisani ispit.
Nakon pisanog ispita održat će se ždrijebanje ekipa.
Ekipe će se sastojati od 2 (dvije/dva) natjecateljice/natjecatelja.
Naglasak će biti stavljen na timski rad, kreativnost, stručnost i uspješno
rješavanje zadatka.
Svaka ekipa će imati najviše 20 minuta za rješavanje zadatka – slanja
elektronske pošte, telefonskog razgovora i situacije.
Članovi ekipe će izlagati na hrvatskom jeziku i stranom jeziku koji su odabrali
prilikom prijave u Vetis, a strani natjecatelji na jeziku koji su odabrali za
natjecanje, a koji im nije materinji.
1. Sadržaj i raspored natjecanja
1. Pisani ispit
Pisani ispit bit će na hrvatskom jeziku, a za učenike iz inozemstva kojima hrvatski nije
materinji jezik na engleskom ili francuskom. Ispit će se sastojati od 25 pitanja objektivnog
tipa (zaokruži, nadopuni, ubaci, izbaci). Pitanja će pokrivati sljedeća područja: organizaciju
poslovanja poduzeća i organizaciju i poslovanje prijamnog odjela.
Pitanja će odrediti i objaviti Državno povjerenstvo na internetskim stranicama Zajednice
ugostiteljsko-turističkih škola RH, www.zuts.hr.
Vrijeme: 30 minuta.
Ždrijebanje ekipa
2. Slanje elektronske pošte, telefoniranje i igranje uloga
Ekipe će izvući zadatak koji sadrži:
- dopis na koji ekipa mora odgovoriti e-mailom na prijavljenom stranom jeziku.
Sadržaj dopisa nije vezan uz situacije.
- Dvije situacije koje glumci (vanjski suradnici) simuliraju, a ekipa će problem
identificirati i pokušati uspješno riješiti. Jedna situacija je obavljanje telefonskog
razgovora koji se vodi na hrvatskom jeziku, a druga je rješavanje situacije na
recepciji hotela. Prilikom rješavanja situacije podjednako se treba koristiti hrvatski
jezik i prijavljeni strani jezik. Oba člana ekipe trebaju ravnomjerno sudjelovati u
rješavanju zadatka.
Vrijeme za igranje uloga je maksimalno 20 minuta.
Tijekom natjecanja učenici trebaju biti prikladno odjeveni bez vidljivih obilježja škole.
Situacije će odrediti i objaviti Državno povjerenstvo na internetskim stranicama
Agencije za strukovno obrazovanje.
Škola domaćin regionalnog i državnog natjecanja mora osigurati tehničke uvjete za
provedbu natjecanja (slanje elektronske pošte, telefonski razgovor i drugo)
19
3. Ocjenjivački listić/Evaluation sheet
Element ocjenjivanja
Pisani ispit-aritmetička sredina
članova ekipe
Slanje elektronske pošte
Telefoniranje
Bodovi-Ukupno
25
15
10
Prezentacija igranja uloge
Skladnost tima
Neverbalna komunikacija
Jezična kompetentnost
Profesionalnost
Rješenja zadanih situacija
Ukupno
10
5
15
5
15
100
20
Disciplina 8.- Poslovanje putničke agencije
Cilj:
Cilj natjecanja iz ove discipline je provjeriti i ocijeniti natjecateljeva znanja i vještine u
području poslovanja putničkih agencija u različitim radnim situacijama.
Važne napomene:






Svi natjecatelji pojedinačno pišu pisani ispit.
Nakon pisanog ispita održat će se ždrijebanje ekipa.
Ekipe će se sastojati od 2 (dvije/dva) natjecateljice/natjecatelja.
Naglasak će biti stavljen na timski rad, kreativnost, stručnost i uspješno
rješavanje zadatka.
Svaka ekipa će imati najviše 20 minuta za rješavanje zadatka – slanja
elektronske pošte i situacije.
Članovi ekipe će izlagati na hrvatskom jeziku i stranom jeziku koji su odabrali
prilikom prijave u Vetis, a strani natjecatelji na jeziku koji su odabrali za
natjecanje, a koji im nije materinji.
Sadržaj i raspored natjecanja
1. Pisani ispit
Pisani ispit bit će na hrvatskom jeziku, a za učenike iz inozemstva kojima hrvatski nije
materinji jezik na engleskom ili francuskom. Ispit će se sastojati od 25 pitanja
objektivnog tipa (zaokruži, nadopuni, ubaci, izbaci). Pitanja će pokrivati sljedeća
područja: djelatnosti putničke agencije, osoblje putničkih agencija, proizvodi putničke
agencije-turistički aranžmani, faze izrade aranžmana, prodaja turističkih aranžmana,
vrste turističkih aranžmana, odnos putničkih agencija i njihovih partnera, vaučer,
instrumenti plaćanja u poslovanju putničke agencije i prometa.
Pitanja će odrediti i objaviti Državno povjerenstvo na internetskim stranicama
Zajednice ugostiteljsko-turističkih škola RH, www.zuts.hr.
Vrijeme: 30 minuta.
Ždrijebanje ekipa
2. Slanje elektronske pošte i igranje uloga
Ekipe će izvući zadatak koji sadrži:
- dopis na koji ekipa mora odgovoriti elektronskom poštom na prijavljenom stranom
jeziku. Sadržaj dopisa nije vezan uz situacije.
- situaciju koju glumci (vanjski suradnici) simuliraju, a ekipa će problem identificirati
i pokušati uspješno riješiti. Prilikom rješavanja situacije podjednako se treba
koristiti hrvatski jezik i prijavljeni strani jezik. Oba člana ekipe trebaju ravnomjerno
sudjelovati u rješavanju zadatka.
Vrijeme za igranje uloga je maksimalno 20 minuta.
Tijekom natjecanja učenici trebaju biti prikladno odjeveni bez vidljivih obilježja škole.
Situacije će odrediti i objaviti Državno povjerenstvo na internetskim stranicama Agencije
za strukovno obrazovanje.
Škola domaćin regionalnog i državnog natjecanja mora osigurati tehničke uvjete za
provedbu natjecanja (slanje elektronske pošte, telefonski razgovor i drugo)
21
3. Ocjenjivački listić/Evaluation sheet
Element ocjenjivanja
Individualni test-aritmetička sredina
članova tima
Slanje e-maila
Bodovi-Ukupno
25
15
Prezentacija igranja uloge
Skladnost tima
Neverbalna komunikacija
10
5
Jezična kompetentnost
15
Profesionalnost
10
Način plaćanja
5
Rješenje zadane situacije
Ukupno
15
100
22
Disciplina 9.- Predstavljanje turističke destinacije
Cilj:
Cilj ovog natjecanja je procijeniti natjecateljeva teorijska znanja i vještine u prezentaciji
turističke destinacije. Ekipe će prezentirati turističku destinaciju prema posebno zadanom
zadatku.
Važne napomene:






Svi natjecatelji pojedinačno pišu pisani ispit.
Nakon pisanog ispita održat će se ždrijebanje ekipa i izvlačenje zadataka.
Ekipe će se sastojati od 2 (dvije/dva) natjecateljice/natjecatelja.
Naglasak će biti stavljen na timski rad, kreativnost, inovativnost, ideju i konačnu
prezentaciju.
Svaka ekipa će imati vrijeme od 20 minuta za prezentaciju svoga rada (PowerPoint
prezentacija).
Članovi ekipe će izlagati na hrvatskom i stranom jeziku koji su odabrali prilikom
prijave u Vetis, a strani natjecatelji na jeziku koji su odabrali za natjecanje, a koji
im nije materinji.
Sadržaj i raspored natjecanja
1. Pisani ispit
Pisani ispit bit će na hrvatskom jeziku, a za učenike iz inozemstva kojima hrvatski nije
materinji jezik na engleskom ili francuskom. Ispit će se sastojati od 25 pitanja objektivnog
tipa (zaokruži, nadopuni, ubaci, izbaci). Pitanja će pokrivati sljedeća područja: osnove
turizma, marketing i kulturno – povijesna baština. Osim pitanja vezanih uz navedena
područja bit će postavljena pitanja iz opće kulture vezana uz županiju škole domaćina
državnog natjecanja.
Pitanja će odrediti i objaviti Državno povjerenstvo na internetskim stranicama Zajednice
ugostiteljsko-turističkih škola RH, www.zuts.hr.
Vrijeme: 30 minuta.
Ždrijebanje ekipa i izvlačenje zadataka
Nakon završenog ždrijebanja formirane ekipe zajednički izvlače posebno zadane zadatke.
Zadatci koje će učenici izvlačiti vezani su uz županiju škole domaćina državnog
natjecanja, a odnose se na specifične elemente turističke ponude za skupine sa
sklonostima prema:
-
vjerskom turizmu
enogastronomiji
adrenalinskom turizmu
prirodi (ekoturizam)
kulturnom turizmu
seoskom turizmu
kongresnom turizmu
nautičkom turizmu
lovnom i ribolovnom turizmu
zdravstvenom turizmu.
23
2. Priprema prezentacije
Ekipe će izraditi PowerPoint prezentaciju u računalnom kabinetu s internet vezom, koji će
biti na raspolaganju svakoj ekipi. Nakon izrađene prezentacije natjecatelji pohranjuju
prezentaciju na računalo članova Povjerenstva, te dobiju tiskanu verziju, kako bi se
pripremili za javnu prezentaciju. Korištenje izvora podataka s interneta je dozvoljeno.
Najstrože je zabranjeno pregledavanje vlastite elektronske pošte ili korištenje prethodno
napravljenih prezentacija. U slučaju navedenog ekipa će biti diskvalificirana.
Ekipe će imati 5 sati za izrade svojih prezentacija.
3. Predstavljanje turističke destinacije
Svaka ekipa će imati 20 minuta za izlaganje i vizualnu prezentaciju svog rada. U
prezentaciji se podjednako mora koristiti hrvatski i prijavljeni strani jezik. Oba člana ekipe
moraju ravnomjerno sudjelovati u prezentaciji, kako bi pokazali svoja znanja i vještine te
sigurnost u izlaganju i samopouzdanje, što je važno zbog konačnog ocjenjivanja.
Tijekom natjecanja učenici trebaju nositi uniformu bez vidljivih obilježja škole.
4. Kriterij ocjenjivanja/Evaluation sheet
Element ocjenjivanja
Pisani ispit-aritmetička sredina članova ekipe
Bodovi-Ukupno
25
Prezentacija-rješavanje zadatka
Rješenje zadatka
20
Realističnost rješenja
5
Primjenjivost rješenja u praksi
5
Prezentacijske tehnike
Skladnost ekipe
5
Profesionalnost
5
Neverbalna komunikacija
5
IT vještine
5
Jezična kompetentnost
Ukupno
25
100
24
IV.
KOŠARICE I OBRASCI
Košarica namirnica za 1.disciplinu – Pripremanje menu-a
GLAVNE NAMIRNICE
1. Cijela kozica
2. Kunić (1 komad od oko 2kg)
3. Bijela i tamna čokolada
POVRĆE I VOĆE:
1. mrkva
2. peršin list obični i kovrčavi
3. peršin korijen
4. celer korjen
5. svježa rajčica
6. mini rajčice - šeri
7. krumpir
8. batati
9. crvena/žuta/zelena babura paprika
10. luk
11. luk mladi
12. češnjak
13. šampinjoni svježi
14. kupus bijeli i crveni
15. brokula
16. cvjetača
17. grašak
18. tikvice
19. blitva
20. špinat
21. zelena salata
22. rikula
23. radić crveni
24. hren korijen
25. jabuke
26. orasi/bademi/lješnjaci
27. limun
28. naranče
29. grožđice sušene
30. smokve sušene
31. višnje (svježe, kompot ili smrznute)
OSTALE NAMIRNICE
1. jaja
2. crne i zelene masline
3. krastavci kiseli
4. senf
5. slani inčuni
6. pšenična krupica
7. palenta
8. krušne mrvice
9. brašno oštro
10. brašno glatko
11. škrobno brašno - gustin
12. šećer kristal
13. šećer u prahu
14. vanili šećer
15. prašak za pecivo
16. čokolada za kuhanje
17. kakao u prahu
18. riža
19. pire rajčica
20. jabučni ocat
21. pivo
22. prošek
23. vino bijelo
24. vinjak
25. kapari
26. ketchup
27. worcester
28. tabasco
MASNOĆE I MLIJEČNE PRERAĐEVINE
1. ulje suncokret
2. ulje maslinovo
3. maslac
4. margarin
5. mlijeko
6. vrhnje za kuhanje
7. kiselo vrhnje
8. sir parmezan
9. sir svježi
10. sir mozzarela
11. sir trapist
12. dimljena slanina - panceta
ZAČINI I MIRODIJE
1. sol
2. papar mljeveni (bijeli i crni)
3. papar u zrnu
4. cimet
5. ružmarin
6. origano
7. vanilija
8. muškatni oraščić
9. lovorov list
10. crvena paprika
11. bosiljak
12. curry
13. klinčić
14. menta
25
Košarica namirnica za 3.disciplinu - Pripremanje jela pred stolom gostaflambiranjem
SLANO JELO
SLATKO JELO
Glavna namirnica:
Glavna namirnica:
Goveđa pisanica ili odrezak od tune
Ostale namirnice:
Svježe kruške ili smrznuto šumsko voće
Ostale namirnice:
1. TAMNI TEMELJNI UMAK
2. ULJE – SOJINO
3. ULJE - MASLINOVO
4. MASLAC
5. SOL
6. PAPAR – SVIJETLI
7. PAPAR TAMNI
8. MRKVA
9. KRUMPIR
10. GRAŠAK – KONZERVA
11. BRAŠNO – PŠENIČNO
12. KUKURUZNO BRAŠNO
13. JAJA
14. CRVENI LUK
15. BIJELI LUK
16. VRHNJE
17. PAPRIKA - SVJEŽA
18. WORCESTERSAUCE
19. VINO BIJELO
20. VINO CRNO
21. PROŠEK
22. VINJAK
23. LOZOVAČA
24. VODTKA
25. RUŽMARIN SVJEŽI
26. BLITVA SVEŽA
27. RIŽINI REZANCI
28. SOJA UMAK
29. ZELENI PAPAR MARINIRANI
30. SMRZUTE MIJEŠANE GLJIVE
31. TOAST
32. RIŽA ZA RIŽOTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
MASLAC
ŠEĆER
SLADOLED OD ČOKOLADE I
VANILIJE
CIMET - U PRAHU
CIMET - ŠTAPIĆI
LIMUN
LIMUNOV SOK
SOK OD NARANČE
CRNO VINO
SLATKO VRHNJE
KLINČIĆ
TEKUĆA ČOKOLADA
SIR MASKARPONE
LISNATO TIJESTO
MENTA SVJEŽA
VANILIJA ŠEĆER
PRAŠAK ZA PECIVO
LISTIĆI BADEMA
BRAŠNO GLATKO
JAJA
SMEĐI ŠEĆER
PROŠEK
SOK OD CRNOG RIBIZA
ČOKOLADA ZA KUHANJE
MARCIPAN (50 G.)
KANDIRANE TREŠNJE
VILIJAMOVKA
VODTKA ŠUMSKO VOĆE
MARASKINO
KRUŠKOVAC
VINJAK
RUM
26
Košarica namirnica za 4.disciplinu – hladi slani izložak
GLAVNA NAMIRNICA
Pileća jetra i pureća prsa (koristiti obje namirnice)
POVRĆE I VOĆE:
1. mrkva
2. peršin korijen
3. celer
4. svježa rajčica
5. mini rajčice - šeri
6. krumpir
7. crvena/žuta/ zelena babura paprika
8. peršin francuski - kovrčavi
9. rotkvice
10. tikvice
11. korabica
12. luk vlasac
13. poriluk
14. menta – listovi za dekoraciju
15. rikula
16. radić crveni
17. krastavci svježi
18. brokula
19. crna rotkva
20. korijen cikle
21. šparoge tanke konzervirane
22. šampinjoni marinirani cijeli
23. marinirani fileti crvene paprike
24. limun
25. jabuke crvene i zelene
OSTALE NAMIRNICE
29. jaja
30. majoneza
31. crne masline
32. krastavci kiseli
33. senf
34. sol
35. papar mljeveni (bijeli i crni)
36. pšenična krupica
37. brašno
38. šećer
39. riža
40. pire rajčica
41. želatina u listićima, želatina u
granulama (aspik)
42. vino bijelo
43. vinjak
MASNOĆE I MLIJEČNE PRERAĐEVINE
1. ulje suncokret
2. maslac
3. margarin
4. mlijeko
5. vrhnje za kuhanje
27
Košarica namirnica za 5.disciplinu – hladi slatki izložak
TEMA:
Torta za svečane prigode (rođenja, kršenja, prva pričest, krizma,…)
(Promjer od 24-26 cm)
KOŠARICA NAMIRNICA:
1. JAJA
2. ŠEĆER
3. ŠEĆER U PRAHU
4. VANILIJ ŠEĆER
5. GUSTIN
6. BRAŠNO
7. ČOKOLADA ZA KUHANJE
8. KAKAO
9. ULJE
10. MLIJEKO
11. MLIJEKO U PRAHU
12. SLATKO VRHNJE
13. ORASI
14. BADEMI
15. LJEŠNJACI
16. MASLAC ILI MARGARIN
17. SLASTIČARSKE BOJE
18. RUM ILI MARASKINO
19. ŽELATINA
20. PEKMEZ OD MALINA
21. TIČINO MASA
22. LIMUNOVA KORICA
23. PRAŠAK ZA PECIVO
28
Obrazac 1. Pripremanje menua od 4 slijeda za 4 (+2) osobe za disciplinu 1.
Naziv menua:___________________
Slijed 1. – naziv:
Priprema:
Normativ: _________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Slijed 2. – naziv:
_________________________
________________________________________________
Priprema:
Normativ: _________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Slijed 3. - – naziv:
_________________________
________________________________________________
Priprema:
Normativ: _________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________________________________
Slijed 4. - – naziv:
_________________________
Priprema:
Normativ: _________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________________________________
29
Obrazac 2. Pripremanje slanog/slatkog jelo kod stola gosta za disciplinu 3.-flambiranjem
Slano jelo- naziv:
Priprema - opis u koracima/fazama:
Receptura- normativ:
________________________________________________
_________________________
Slatko jelo- naziv:
________________________________________________
Priprema – opis u koracima/fazama:
Receptura- normativ:
_________________________
________________________________________________
30
Obrazac 3. Pripremanje hladnog slanog izloška za disciplinu 4.
Hladni slani izložak - naziv:
Priprema - opis u koracima/fazama:
Receptura- normativ:
________________________________________________
_________________________
________________________________________________
_________________________
________________________________________________
31
Obrazac 4. Pripremanje hladnog slatkog izloška za disciplinu 5.
Hladni slatki izložak - naziv:
Priprema - opis u koracima/fazama:
Receptura- normativ:
________________________________________________
_________________________
________________________________________________
_________________________
________________________________________________
32
Obrazac 5. TREBOVANJE NAMIRNICA
ŠIFRA NATJECATELJSKE EKIPE : ____________
REDNI
VRSTA (NAZIV) NAMIRNICE
BROJ
POTPIS IZDAVATELJA :
NADNEVAK: ______ 2012.
JED. MJERE
KOLIČINA
NAPOMENA
POTPIS PRIMATELJA:
33
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
699 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content