close

Вход

Log in using OpenID

11η Φεβρουαρίου 2015

embedDownload
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ
∆είχνουμε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1314 ETOΣ 50ον
Αγαπάς την Κύπρο;
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
Λευκωσία - Kύπρος
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο 52ο Συνέδριο
που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου
πως ήδη έχουμε αναφέρει στην έκδοση μας της
περασμένης βδομάδας, το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως
το 52ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 24 Απριλίου. Στην ίδια συνεδρία το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Κεντρική Γραμματεία να διαφοροποιήσει την ημερομηνία σε περίπτωση που ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα αποδεχόταν την πρόσκληση μας για
να παραστεί στο Συνέδριο. Ο Πρόεδρος εξεδήλωσε έντονη
επιθυμία να παραστεί και να προσφωνήσει το Συνέδριο,
όμως λόγω άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων του, ζήτησε
να μετατεθεί η ημερομηνία και η Κεντρική Γραμματεία όρισε
ως νέα ημερομηνία τη Δευτέρα 27 Απριλίου.
Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και στο φετινό Συνέδριο των Αντιπροσώπων, προσδίδει ιδιαίτερη τιμή
στην Οργάνωση μας που αντανακλάται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και διερμηνεύεται ως εκτίμηση στον
ιδιάζοντα ρόλο και το έργο που οι λειτουργοί του δημοσίου
επιτελούν.
Το φετινό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ, είναι ενδιάμεσο και θα ασχοληθεί
Ό
1 δισ. ευρώ από την Κομισιόν
για άνεργους νέους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να
διαθέσει φέτος κιόλας 1 δισεκατ.
ευρώ από την πρωτοβουλία για την
απασχόληση των νέων. Η αλλαγή
αυτή θα αυξήσει έως και 30 φορές την προχρηματοδότηση
στα κράτη μέλη σελ. 10
Washington Post: «Η Ελλάδα
προσφέρει ελπίδα στην Ευρώπη»
Με την εκλογή του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός
προσφέρει ευκαιρία στην Ευρώπη για
απαλλαγή από τη λιτότητα, γράφει η
εφημερίδα «Washington Post». σελ. 11
Η ΕΕ στον σύγχρονο κόσμο
Παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η έκδοση
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση στον σύγχρονο κόσμο: Δημιουργία –
Εξέλιξη – Προοπτική». σελ. 12
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
προσφωνεί το περσινό μας Συνέδριο.
κυρίως με τα πεπραγμένα της περιόδου που πέρασε από το
περσινό Συνέδριο. Αναντίλεκτα, όμως, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας προσφέρεται για διεύρυνση της θεματολογίας στην εισαγωγική ομιλία του Γενικού Γραμματέα
προς το Συνέδριο.
Από πλευράς της Οργάνωσης μας θα επισημανθούν στον
Πρόεδρο τα προβλήματα που έχουν επιφορτισθεί στους εργαζόμενους και ειδικότερα στους δημόσιους υπαλλήλους
ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των επακόλου-
Πώς βλέπει
την εβδομάδα
ο ΜΑΘ
θων επώδυνων και εν πολλοίς μονομερών μέτρων που τους
επιβλήθηκαν. Θα διακηρυχθεί δε η αποφασιστικότητα της
Οργάνωσης μας να συνεχίσει τις προσπάθειες της για κατοχύρωση δικαιωμάτων και για εδραίωση συνθηκών που θα
επιτρέπουν επαναφορά τους. Ταυτόχρονα θα υπογραμμισθεί και η πάγια θέση της Οργάνωσης μας να συμβάλλει
στην ομαλή λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση
του κοινωνικού συνόλου, που είναι τόσο κρίσιμης σημασίας
σε περιόδους όπως αυτή που βιώνει σήμερα ο τόπος μας και
ο λαός μας.
Αναμένεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τους αντιπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων
και των επαρχιακών τμημάτων της Οργάνωσης για την πολιτική και τις προθέσεις της κυβέρνησης του στα δημοσιοϋπαλληλικά που ταλανίζουν τους εργαζόμενους και όχι μόνο.
Αναμένεται περαιτέρω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα
επεκτείνει την αναφορά του και στα ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που απασχολούν ολόκληρο το λαό και
τον τόπο μας.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα παραστεί στην εναρκτήρια σύνοδο του Συνεδρίου που αρχίζει στις 9.00 και μετά το
καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΥ θα απευθύνει το χαιρετισμό του. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης μας, μετά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποχωρήσει και το Συνέδριο θα
συνεχίσει τις εργασίες του με την κατάθεση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου και τη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. n
2
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
γίου, Μαρία Ζαννέττου, Ανδρέας Θεοδωρίδης, Ανδρέας Κυθρεώτης, Παναγιώτα Ρούσου.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η Αγγελική Ανδρεάδου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
παραιτήθηκε από τις 11 Ιανουαρίου 2015.
Ο Αλκιβιάδης Αριστοδήμου, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, παραιτήθηκε από τις 12 Ιανουαρίου
2015.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
H Ελένη Χρ. Χριστοφή, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
H Ευφροσύνη Χριστοφόρου, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 29
Δεκεμβρίου 2014.
H Ελένη Χρυσάνθου, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2015.
H Παναγιώτα Σωτηρίου, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
H Πολυξένη Αρακλείτη, Γραμματειακός
Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ιουλία Αντωνίου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Δεκεμβρίου 2014.
Η Μαρία Χριστούδια, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 31
Δεκεμβρίου 2014.
Η Κατερίνα Χριστοδούλου, Τηλεφωνητής
Α΄, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου
2014.
Η Ανδρούλα Καραΐσκου, Βοηθός Γραφείου
Α', αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου
2014.
Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Βοηθός
Γραφείου, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ιωάννα Μυλωνά-Γιάλλουρου, Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ζαχάρω Καραμανώλη, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου
2014.
Ο Θεόδωρος Γιάγκου, Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος Α΄, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ευανθία Φλωρίδου, Ανώτερος Τεχνικός,
Τμήμα Δημοσίων Έργων,
αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Γεώργιος Μηνά, Ανώτερος Επιθεωρητής Αερολιμένα, αφυπηρέτησε από τις
ΝΕΟ ΛΟΥΚ
31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Δέσποινα Χρ. Θεοφάνους, Ανώτερος ΤαχυδρομιΕίθισται οι επώνυμοι αλλά και πλείστοι άλλοι
κός Επιθεωρητής, αφυπηρέπου ηθελημένα αγνοούν το μαύρο μας το χάλι
τησε από τις 29 Δεκεμβρίου
πάντοτε να κυκλοφορούν και νάναι σικ ντυμένοι
2014.
πιστεύοντες πως αποκτούν αίγλη οι καϋμένοι!
Το κύριο τους μέλημα σε όλη τη ζωή τους
είναι, εκτός απ’ τα λεφτά, και η εμφάνισή τους,
Πωλείται οικόπεδο
κοστούμια, υποδήματα κι έγχρωμοι λαιμοδέτες
σε Αγ. Τριμιθιάς
κάνουν το διαχωρισμό απ’ τους λοιπούς... επαίτες!!
Όλοι αυτοί οι ‘ένστολοι’ χαμπάρι ας το πάρουν
Πωλείται οικόπεδο
πως όλοι οι υπόλοιποι είναι που τους σνομπάρουν
ολόκληρο ή μισό ή
κι υποδεικνύουν προς αυτούς τον Τσίπρα τον Αλέξη
προς 175 ευρώ το τ.μ.
και το απλό το ντύσιμο που έχει επιλέξει!!!
σε ωραία περιοχή
στους Αγ. Τριμιθιάς.
Για πληροφορίες στο
τηλ. 996 69990.
Kωστάκης Π. Iωαννίδης
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με Πράξη του με Αρ. 709/2014
και ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2014 διόρισε
τη Λήδα Κουρσουμπά ως Επίτροπο Νομοθεσίας για την περίοδο 28/11/14 μέχρι
08/09/2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω Σύμβουλοι ή Γενικοί Πρόξενοι Β΄, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται
στη συνδυασμένη θέση Συμβούλου ή Γενικού Πρόξενου Α΄, από την 1η Οκτωβρίου
2014: Σεβάκ Αβετισιάν, Στυλιανός Γεωργιάδης, Γεώργιος Ιωαννίδης, Μιχάλης Ιωάννου,
Πόλυ Ιωάννου, Αντρέας Κεττής, Παύλος Χρ.
Κόμπος, Μενέλαος Μενελάου, Ανδρέας Νικολαΐδης, Μιχαήλ-Αλέξιος Φαίδωνος Βαντέ,
Ανδρέας Κ. Φωτίου, Νικόλας Μανώλης.
Οι πιο κάτω, Γραμματείς Β΄ ή Υποπρόξενοι, Εξωτερικές Υπηρεσίες, προάγονται στη
συνδυασμένη θέση Γραμματέα Α΄ ή Πρόξενου, από την 1η Δεκεμβρίου 2014: Χριστίνα
Αβάνη, Διονύσιος Διονυσίου, Ανδρέας Γ.
Ηλιάδης, Γεώργιος Σαμουήλ, Μυριάνθη
Σπαθή, Χάρης Χρυσοστόμου, Μελίβια Δημητρίου, Ανδρέας Χατζηθεμιστός, Γιώργος
Γεωργίου.
Ο Γεώργιος Τζιωρτζής, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α΄, προάγεται στη θέση
Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου Α΄, αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2010.
Η Ιουλία Θ. Κωνσταντίνου, Λειτουργός
Γενικού Λογιστηρίου, προάγεται, πάνω σε
υπεράριθμη βάση, στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου Α΄, αναδρομικά από την
1η Αυγούστου 2011.
Η Μαρούλα Μουζουροπούλου, η οποία
αφυπηρέτησε πρόωρα από τη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η Ιουλίου 2013 και κατείχε τη
θέση Ανώτερου Φαρμακοποιού, προάγεται
στη μόνιμη θέση Ανώτερου Φαρμακοποιού,
αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου 2012
μέχρι την αφυπηρέτησή της.
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οι
οποίοι είχαν προαχθεί αναδρομικά από την
1η Σεπτεμβρίου 2011 στη θέση Επιθεωρητή
Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των οποίων η προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
προάγονται στην ίδια θέση αναδρομικά από
την 1η Σεπτεμβρίου 2011: Γεώργιος Γεωρ-
H ΣATIPA TOY K.Π.I.
Ο Θεοδόσης Σιαηλιάς, Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Ο Ευστάθιος Θεοπίστου, Ανώτερος Ταχυδρομικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Χριστοθέα Τακούσιη, Ανώτερος Ταχυδρομικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
31 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Γεώργιος Κωστή, Αρχιεπιστάτης, Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Κατερίνα Νικολάου, Βοηθός Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις
27 Δεκεμβρίου 2014.
Η Χρυσούλα Παναγιώτου, Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 28 Δεκεμβρίου 2014.
Η Άννα Χριστοφή-Κολιανδρή, Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Στυλιανός Στυλιανού, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.
Η Παντελίτσα Δ. Ζηνιέρη, Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.
Η Θεοδώρα Λ. Μιχαήλ, Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Η Κυριακή Θεοχάρους, Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Τάκης Ελισσαίου, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Γεώργιος Νικολαΐδης, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η Ειρήνη Ελισσαίου, Νοσοκόμος, Γενικός
Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από
τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Η Αντιγόνη Τζιακουρή, Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 17 Δεκεμβρίου
2014.
Η Σταυρινή Χαρίτου, Νοσοκόμος, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τις 24 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Σταύρος Χρ. Νεοφύτου, Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Μαιευτικής-Γυναικολογίας), αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2015.
O Πέτρος Ν. Κουρέας, Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Πρώτων Βοηθειών), αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
O Χαράλαμπος Κ. Χαραλάμπους, Βοηθός
Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παθολογοανατομίας), αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
O Γεώργιος Κίτρου, Βοηθός Διευθυντής
Κλινικής/Τμήματος (Κυτταρολογίας), αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ευφροσύνη Ιακώβου-Κωνσταντή, Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παθολογοανατομίας), αφυπηρέτησε από τις 30
Δεκεμβρίου 2014.
Η Ελευθερία Χατζηστυλλή (Γεωργιάδου),
Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου,
αφυπηρέτησε από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.
Η Αυγούστα Γρηγορίου-Καρλέττη, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Αναισθησιολογίας), αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου
2014.
Ο Σταύρος Α. Χρυσοστόμου, Ανώτερος
Υγειονομικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η Ιουλία Σιαηλή, Επιθεωρητής Φυσιοθεραπευτής, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Η Κούλα Ανθή-Βαλανίδη, Ανώτερος Φυσιοθεραπευτής, αφυπηρέτησε από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Η Αθηνούλα Γεωργιάδου-Κοιρανίδου,
Ανώτερος Φυσιοθεραπευτής, αφυπηρέτησε
από τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Αντωνάκης Αγγελίδης, Ακτινογράφος
(Ακτινοδιαγνωστικής), αφυπηρέτησε από
τις 30 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Αντώνιος Πόντος, Φαρμακοποιός Α',
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε
από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
H Σωτηρούλα Παντελή Μοδέστου, Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφυπηρέτησε από
την 1η Ιανουαρίου 2015.
H Γιαννούλα Γαβριήλ, Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τις 14 Ιανουαρίου
2015.
Η Ελένη Προκοπίου-Μενελάου, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός
Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 11 Ιανουαρίου 2015. n
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ)
Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.gla[email protected]
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: [email protected]
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας.
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066,
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457,
Φαξ 22668639.
e-mail: [email protected]
[email protected]
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
3
Aπόψεις και σχόλια
Τι θα κάνει ο Χάρης στο Γιούρογκρουπ
Στο Γιούρογκρουπ οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από συζητήσεις των μελών, δηλαδή των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, παρότι κυριαρχούν συνήθως οι
απόψεις εκπροσώπων
ισχυρών κρατών που
έχουν και ακολούθους.
Χθες, ανακοινώθηκε
ξαφνικά ότι την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει εκτάκτως το Γιούρογκρουπ με αποκλειστικό θέμα την Ελλάδα και θα δώσει τελεσίγραφο στον Γιάννη Βαρουφάκη για λύση
μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, που θα είναι
τέσσερις μέρες αργότερα, 16 Φεβρουαρίου.
Είναι αντιληπτό, κυρίως και μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
να σταματήσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα, ότι θα προκαλούσε τραπεζική κρίση
στην Ελλάδα. Κι αυτό ως ωμός εκβιασμός
προς τη νέα κυβέρνηση. Αυτά είναι γνωστά
και τα αναλύουν οι ειδικοί σ’ όλο τον κόσμο
(για πρώτη φορά έγκυρα ξένα ΜΜΕ, που
συνήθως ταυτίζονται με τις εξοντωτικές πολιτικές των διαφόρων Ντάισελμπλουμ και
επιτίθενται στους Έλληνες, μιλούν για απόφαση-εκβιασμό).
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία και για
μας είναι ότι την Τετάρτη θα είναι η πρώτη
φορά, που η Ελλάδα θα χρειαστεί βοήθεια
για να αντιμετωπίσει τους εξαγριωμένους,
που στήνουν καρμανιόλες. Επειδή δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο δικός μας εκπρόσωπος, ο
Χάρης Γεωργιάδης, που μέχρι τώρα δίνει την
εντύπωση ότι συμφωνεί περισσότερο με τον
Σόιμπλε και τον Ντάισελμπλουμ, παρά με
τον Βαρουφάκη, πρέπει να θυμίσουμε, είναι
βέβαια αλησμόνητο, τι έπαθε η δική του κυβέρνηση πριν μόλις δύο χρόνια.
Ανέλαβε 1η Μαρτίου 2013 και 15 μέρες
αργότερα ήταν στο Γιούρογκρουπ σε ολονυκτίες απ’ όπου προέκυψε το κούρεμα καταθέσεων, το λουκέτο της Λαϊκής, η μεταφορά
του ELA στην Τράπεζα Κύπρου και η από
τότε τοποθέτηση της κυπριακής οικονομίας
σε καρμανιόλα, που μέχρι σήμερα κρέμεται
πάνω από τον λαιμό της. Το ίδιο σκηνικό
επαναλαμβάνεται εις βάρος της Ελλάδας,
όπου μάλιστα οι συνέπειες των μνημονιακών
προγραμμάτων είναι πολύ χειρότερες από τις
δικές μας, ειδικά για τον λαό.
Η νέα ελληνική κυβέρνηση ζήτησε χρόνο
για να διαχειριστεί την κατάσταση και η
απάντηση των εταίρων είναι ο εκβιασμός με
τα ομόλογα, ούτε δέκα μέρες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης και με το έκτακτο
Γιούρογκρουπ, μία μέρα μετά την ορκωμοσία της Βουλής. Η λαϊκή εντολή του ελληνικού λαού παρακάμπτεται από πολιτικές αποφάσεις κακόψυχων τεχνοκρατών. Σε αυτούς
απαντούν και οι 300 διανοούμενοι (οικονομολόγοι και πανεπιστημιακοί) απ’ όλο τον
κόσμο, που συνυπογράφουν επιστολή με την
οποία καλούν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ «να σεβαστούν την απόφαση του ελληνικού λαού και
να ξεκινήσουν με καλή πίστη τις διαπραγματεύσεις με τη νέα ελληνική κυβέρνηση για
την επίλυση του θέματος του χρέους».
Ελπίζουμε ο Χάρης Γεωργιάδης να ενώσει
τη φωνή του, όσο αδύναμη κι αν είναι, με τη
φωνή της Ελλάδας και της λογικής. Όπως
γράφουν οι «300» στην επιστολή τους, αυτό
που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η τύχη της
Ελλάδας, αλλά επίσης το μέλλον της Ευρώπης στο σύνολό της. Γι’ αυτό «είμαστε μαζί
με την Ελλάδα και την Ευρώπη για τη Δημοκρατία και την αλλαγή». Εμείς είμαστε,
Χάρη Γεωργιάδη;
Άριστος Μιχαηλίδης,
«Ο Φιλελεύθερος»,7.2. 2015
l
Συμφωνούμε απόλυτα.
?
Η τέχνη του συμβιβασμού
«Από μόνο του το γεγονός ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις δείχνει ότι όποιος συζητά είναι και πρόθυμος να μην πυροβολήσει».
Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρεται στην αιματηρή
διένεξη στην Ουκρανία, αλλά ισχύει και γι’ άλλες διαπραγματεύσεις, με λεκτικά πυρά. Από ένα παιχνίδι
της τύχης, την Τετάρτη η καρδιά της διπλωματίας χτυπά στο Μινσκ και η καρδιά της
Ευρώπης στις Βρυξέλλες.
«Αν δεν εξαναγκάσουμε πραγματικά τους
εαυτούς μας να πούμε ότι “αν μία διπλωματική πρωτοβουλία δεν φέρει αποτέλεσμα
εντός τριών ημερών, τότε θα πρέπει να της
δώσουμε άλλες τρεις μέρες”, τότε θα καταλήξουμε κάποια στιγμή σε πόλεμο» προειδοποιεί ο γνωστός για την ευελιξία του πρόεδρος της Ευρωβουλής.
Στο ουκρανικό ή ελληνικό ζήτημα αναδύε-
ται η αξία της Ευρώπης ως τόπου πολιτικής,
όπου η τέχνη του συμβιβασμού δεν (πρέπει
να) είναι πόλεμος ιδεολογιών, δεν ασκείται
ως παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, δεν εκπίπτει σε θεολογία. «Δεν είμαι παπάς» απάντησε ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομίας Χριστόφορος
Πισσαρίδης όταν ρωτήθηκε για τη στροφή
του από τη μερική στήριξη των μνημονίων
στην αποκήρυξή τους. «Οταν βλέπω ότι η οικονομία δεν ανταποκρίνεται στη θεωρία, αλλάζω άποψη. Επιστήμονας είμαι».
Ο Κέινς το ,χε διατυπώσει αλλιώς και ο
Αϊνστάιν χτύπησε δύο φορές: «Αργά ή γρήγορα, η πείρα δολοφονεί τη θεωρία» και
«Είναι τρέλα να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά
και ξανά, ελπίζοντας ότι θα έχεις διαφορετικά αποτελέσματα».
Αποτελέσματα περιμένει ο ένοικος του
Λευκού Οίκου. «Αναμένω να ακούσω πως η
Ευρώπη και το ΔΝΤ θα συνεργαστούν με τη
νέα ελληνική κυβέρνηση για να βρεθεί λύση
και να επιστρέψει στην ανάπτυξη εντός Ευρωζώνης».
«Προσερχόμαστε με ένα και μοναδικό αίτημα: Να μας δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας»
ξεκαθαρίζει η Αθήνα.
Αυτό που ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους
είναι η αποφυγή ενός δημοσιονομικού
εκτροχιασμού. Μέσα στην πολυφωνία υπάρχει ένας κοινός τόπος: χρειάζεται χρόνος, αλλά δεν είναι
ίδιος για όλους. Ρωτήστε και τον Αϊνστάιν.
Κατερίνα Τζωρτζινάκη,
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 10.2.2015
l
Όντως χρειάζεται χρόνος και ευελιξία. n
Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Κύπρο Δείκτης τιμών καταναλωτή
ε συνέχεια πρόσφατων αναφορών ήταν και η δεύτερη πιο μεγάλη μείωση στο
σχετικά με το κατά κεφαλήν εισόδημα πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μετά την για τον μήνα Ιανουάριο, 2015
Σ
της Κύπρου και τη σύγκρισή του με
άλλες χώρες, το Υπουργείο Οικονομικών,
στα πλαίσια της ορθολογικής ενημέρωσης,
πληροφορεί τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για τους Εθνικούς Λογαριασμούς
(http://ec.europa.eu/eurostat), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου σε όρους αγοραστικής δύναμης το 2013 ανήλθε στα €23.600,
που αντιστοιχεί στο 89% του μέσου όρου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 (ΕΕ28) και στο
83% του μέσου όρου
της Ευρωζώνης.
Σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία, στην
Ελλάδα, το 2013 το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ
σε όρους αγοραστικής δύναμης ανήλθε
στα €19.300, ή στο
73% του μέσου όρου
της ΕΕ28 και στο
67% της Ευρωζώνης.
Σε πραγματικούς
όρους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου
μειώθηκε
αθροιστικά
κατά
15,8% κατά την περίοδο 2008-2013. Αυτή
Ελλάδα που σημείωσε μείωση 28,9% την ίδια
περίοδο. Σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη
που πέρασαν από τη διαδικασία μακροοικονομικού προγράμματος, την περίοδο 20082013 στην Πορτογαλία το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους μειώθηκε
αθροιστικά κατά 6,5%, ενώ στην Ιρλανδία
κατά 11%.
Σημειώνεται ότι από το 2ο τρίμηνο του
2013, η κυπριακή οικονομία καταγράφει τάσεις ανάκαμψης, όπως αποτυπώνεται στο
πιο κάτω διάγραμμα:
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία.
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2015 μειώθηκε κατά 1,54
μονάδες ή 1,33% και έφτασε στις
114,23 μονάδες σε σύγκριση με 115,77 το
Δεκέμβριο 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως σε
μειώσεις στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης λόγω των ξεπουλημάτων
καθώς επίσης και σε μειώσεις στις τιμές των
πετρελαιοειδών. Αυξήσεις σημειώθηκαν στις
τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών και
Ο
των πατατών.
Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2015 μειώθηκε με ρυθμό -1,3%, σε σύγκριση με -1,5%
το Δεκέμβριο 2014 και -2,9% τον Ιανουάριο
2014.
Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες, όπως και η ποσοστιαία
μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο
χρόνο, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
4
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ
ΣΕλIδΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIΚΑΣ
Οι βασικές συναισθηματικές ανάγκες της γυναίκας
Της Ντόρας Μίνου, M.A. Κλινικής Ψυχολογίας
Ψυχοθεραπεύτριας
όσο ο άντρας όσο και η γυναίκα έχουν βασικές συναισθηματικές ανάγκες. Για τον άνδρα είναι σημαντικό
να τον αγαπούν, να τον εκτιμούν, να τον δέχονται και
να τον εμπιστεύονται. Η γυναίκα έχει ανάγκη να την αγαπούν, να τη φροντίζουν, να τη σέβονται και να την καταλαβαίνουν.
Οι περισσότερες συγκρούσεις στις σχέσεις των δύο φύλων
οφείλονται στην ανικανότητα ικανοποίησης των βασικών
αναγκών. ‘Όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μας, νιώθουμε συναισθηματικά πληγωμένοι και εύκολα χρεώνουμε
το σύντροφό μας γι’ αυτό.
Τι σημαίνει αγάπη;
Η αγάπη είναι μία έννοια αλλά και ένα συναίσθημα. Ο
τρόπος που την ορίζουμε αλλά και ότι προσδοκούμε απ’
αυτή έχουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του συντρόφου
μας αλλά και στο επίπεδο ικανοποίησης που αντλούμε απ’
αυτόν. Κάθε άνθρωπος έχει έναν δικό του τρόπο ν’ αντιλαμβάνεται την αγάπη. Συχνά το πρότυπό μας για την αγάπη
δείχνει τον τρόπο συμπεριφοράς των γονιών μας προς εμάς
ή ακόμη και τη συμπεριφορά μεταξύ τους. Η αγάπη είναι συναίσθημα αλλά είναι ταυτόχρονα και συμπεριφορά. Όταν
κρίνουμε την αγάπη μας προς τους άλλους, το κριτήριό μας
είναι τα συναισθήματά μας. Όταν όμως κρίνουμε την αγάπη
του άλλου προς εμάς, βασιζόμαστε στον τρόπο που μας φέρεται εφόσον δεν μπορούμε να ξέρουμε την κάθε στιγμή τι
νιώθει για μας.
Τι σημαίνει ανάγκη για αγάπη;
Δίνοντας και παίρνοντας αγάπη, άντρες και γυναίκες αγαπούν περισσότερο τον εαυτό τους, αισθάνονται ολοκληρωμένοι και πλήρεις. Η αγάπη υποστηρίζει, φροντίζει, επιβεβαιώνει, ανακουφίζει, προβάλει μία ανιδιοτελής επιθυμία να
προσπαθήσουμε για το καλό του ανθρώπου που αγαπάμε.
Όταν μας αγαπούν βιώνουμε την πραγματικότητα της ύπαρξής μας, νιώθουμε ότι αξίζουμε. Βέβαια η αγάπη του άλλου
μπορεί πράγματι να κάνει θαύματα…Δε θα πετύχει όμως αν
πρώτα δεν αγαπήσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας.
Πώς ορίζεται η ανάγκη της γυναίκας για σεβασμό;
«Ο σεβασμός είναι αγάπη στην απλή της μορφή» Φράνκι
Μπερν
Ο σεβασμός στη σύντροφο σημαίνει αποδοχή και εκτί-
Τ
μηση γι’ αυτό που είναι. Τη βοηθάει να παραμείνει ο εαυτός
της και να διατηρήσει τα δικαιώματά της.
Όσο περισσότερο είναι δεμένη συναισθηματικά με το σύντροφό της μία γυναίκα, τόσο πιο ευαίσθητη είναι στο επίπεδο του σεβασμού. Αν ένας άνδρας δεν σέβεται τις ανάγκες,
τα συναισθήματα, τα δικαιώματα και τις επιθυμίες της συντρόφου του, εκείνη τελικά θα αναγκαστεί να «παγώσει» τα
συναισθήματα αγάπης που έχει γι’ αυτόν, προκειμένου να ξαναβρεί τον εαυτό της. Είναι συχνό φαινόμενο να χάνεται και
η σεξουαλική της επιθυμία σ’ αυτό το στάδιο, εφόσον στη
σεξουαλική επαφή για μία γυναίκα είναι μεγάλη ανάγκη της
ο σεβασμός του συντρόφου της.
Τα κορίτσια επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον τρόπο που ο
πατέρας σέβεται τη μητέρα τους αλλά και από το πόσο η μητέρα σέβεται τον εαυτό της.
Ο άντρας όταν δεν τον σέβονται γίνεται εγωιστής, πολλές φορές και επιθετικός. Αντίθετα, στη γυναίκα συνήθως η
πρώτη αντίδραση είναι η υποταγή, ιδίως όταν έχει σχέση με
κάποιον που αγαπάει. Ωστόσο είναι πολύ πιθανό να γίνει περισσότερο κυριαρχική και απαιτητική όταν αρχίσει να νιώθει κακία για το σύντροφο που δεν τη σέβεται ενώ δεν είναι
απίθανο τότε να δούμε τον άντρα να γίνεται παθητικός και
εξαρτώμενος.- Αλλάζουν οι ρόλοι δηλαδή.
Ωστόσο, μόνο όταν δούμε τον εαυτό μας σαν αξιόλογο
άτομο, που αξίζει να το αγαπούν και να του φέρονται με εκτίμηση, μπορούμε να περιμένουμε σεβασμό από τους άλλους.
Τι σημαίνει γυναικεία ανάγκη για φροντίδα;
Η κάθε σχέση είναι μία διαρκής διαδικασία αλληλοπροσφοράς και μοιράσματος. Είναι σημαντικό ο σύντροφος να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας αλλά και να νοιάζεται γι’
αυτές. Μ’ αυτό τον τρόπο νιώθεις σημαντικός για τον σύντροφό σου.
Όταν μία γυναίκα παίρνει στοργή από έναν άνδρα νιώθει
πως οι ανάγκες της είναι βασικές και όχι εγωιστικές. Στην
αντίθετη περίπτωση, όταν βρίσκεται σε ένα αδιάφορο περιβάλλον, της είναι δύσκολο να επιβάλει τις ανάγκες της,
χωρίς να νιώσει αδυναμία, ενοχή , ή να νομίσει ότι είναι εγωίστρια.
Όταν μία γυναίκα φροντίζει υπερβολικά έναν άντρα, είναι
πολύ πιθανό εκείνη σιγά σιγά να πάρει το ρόλο της μητέρας
του και αυτός να καταλήξει αδύναμος και εξαρτημένος, με
συμπεριφορά ενός κακομαθημένου και απαιτητικού παιδιού.
Επειδή οι γυναίκες έχουν έντονα την ανάγκη για φροντίδα
και περιποίηση, τους είναι πιο εύκολο να περιποιούνται και
να φροντίζουν.
Πόσο σημαντική ανάγκη είναι για την γυναίκα η κατανόηση;
Κατανόηση σημαίνει να μοιράζεσαι και να σέβεσαι την
άποψη του άλλου, να έχεις τη διάθεση να ανακαλύψεις και
να βιώσεις την πραγματικότητα με τον τρόπο που αυτός τη
βλέπει χωρίς να του επιβάλεις έναν άλλο τρόπο.
Για τη γυναίκα είναι πρωταρχική και ουσιώδης η ανάγκη
για κατανόηση. Όταν ο σύντροφος δεν αφιερώνει χρόνο και
προσοχή ώστε να καταλάβει τα συναισθήματα και τις ανάγκες της, είναι πολύ εύκολο εκείνη να πάθει σύγχυση και να
αντιδράσει υπερβολικά. Όταν εκείνη μοιράζεται τον εαυτό
της και ο σύντροφος ακούει παθητικά ή είναι αδιάφορος, την
επηρεάζει τόσο ώστε να αυξάνεται η σύγχυση ή ο εκνευρισμός της. Όταν μία γυναίκα είναι εκνευρισμένη κι ο άντρας
κρίνει ότι είναι ανόητη ή τρελή , είναι εύκολο η γυναίκα ν’
αρχίσει να αμφιβάλει για την ψυχική της υγεία.
Και για τους δύο συντρόφους η ιδανική τοποθέτηση για
να πάρουν μία απόφαση είναι η εξισορρόπηση σκέψης και
συναισθημάτων. Είναι αναγκαίο ο άντρας να «ακούει για να
καταλάβει», ενώ η γυναίκα να βρει κατανόηση όταν μοιράζεται τα προβλήματά της. Αυτό μπορεί να γίνει και να φέρει
και ισορροπία στη σχέση μόνο όταν ο ένας προσπαθήσει να
μπει για λίγο στη θέση του άλλου. n
Υπερδιπλασιάστηκαν τα κορίτσια στις ΗΠΑ που κινδυνεύουν με κλειτοριδεκτομή
Αιτία ο διπλασιασμός της μετανάστευσης από τις αφρικανικές χώρες
αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών στις
ΗΠΑ που κινδυνεύουν να υποστούν κλειτοριδεκτομή έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2000 και
πλέον φτάνει το μισό εκατομμύριο, σύμφωνα με μια έκθεση
της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Population Reference Bureau (PRB).
Η έκθεση, που δημοσιοποιείται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μηδενικής Ανοχής για τον Ακρωτηριασμό
Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, (6 Φεβρουαρίου), αναφέρει ότι η βασική αιτία της ραγδαίας αυτής αύξησης είναι ο
διπλασιασμός της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ από το
2000 ως το 2013 από τις αφρικανικές χώρες, όπου είναι διαδομένη αυτή η βάρβαρη πρακτική.
«Δημοσιεύσαμε τους αριθμούς αυτούς ώστε να μπορούν
να ληφθούν αποφάσεις από τους πολιτικούς της χώρας», δήλωσε η Σάρλοτ Φέλντμαν- Τζέικομπς, μια από τους συντάκτες της έρευνας.
«Για να γνωρίζουμε πού είναι αυτές οι γυναίκες και τα κορίτσια και πόσες είναι, τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα», πρόσθεσε.
Η πρακτική αυτή, που αφορά τον πλήρη ή μερικό ακρωτηριασμό των εξωτερικών γεννητικών οργάνων των γυναικών, θεωρείται απαραίτητη πριν το γάμο για τα κορίτσια σε
πολλές χώρες, όμως μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
σωματικές και ψυχολογικές βλάβες, ακόμη και τον θάνατο.
Ο
Η πρακτική είναι πιο κοινή στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αν και οι περισσότερες αφρικανικές χώρες την έχουν
απαγορεύσει.
Τα ευρήματα της PRB δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο
που έχουν αυξηθεί στις ΗΠΑ οι ανησυχίες σχετικά με την
κλειτοριδεκτομή. Η χώρα απαγόρευσε την πρακτική το 1996
και υιοθέτησε ένα νόμο το 2012 με τον οποίο απαγορεύεται
η μεταφορά ενός κοριτσιού έξω από τις ΗΠΑ προκειμένου
να υποβληθεί σε κλειτοριδεκτομή.
Περίπου το 55% των 506.795 γυναικών και κοριτσιών στις
ΗΠΑ που κινδύνευαν να υποβληθούν στον ακρωτηριασμό
αυτό το 2013 είτε είχαν γεννηθεί στην Αίγυπτο, την Αιθιοπία
ή τη Σομαλία, είτε είχαν γονείς από τις χώρες αυτές, σύμφωνα με την έκθεση.
Στις χώρες αυτές η μεγάλη πλειονότητα των γυναικών και
των κοριτσιών ηλικίας 15 ως 49 ετών υποβάλλονται σε κλειτοριδεκτομή: στην Αίγυπτο το ποσοστό φτάνει το 91%, στην
Αιθιοπία το 74% και στη Σομαλία το 98%.
Άλλες γυναίκες και κορίτσια στις ΗΠΑ που επίσης κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων είτε
κατάγονται είτε έχουν συγγενικούς δεσμούς με τη Νιγηρία,
τη Λιβερία, τη Σιέρα Λεόνε, το Σουδάν, την Κένυα, την Ερυθραία και τη Γουινέα.
Η πολιτεία στην οποία ζουν οι περισσότερες γυναίκες που
κινδυνεύουν από την πρακτική αυτή είναι η Καλιφόρνια, και
ακολουθούν η Νέα Υόρκη, η Μινεσότα, το Τέξας, το Μέριλαντ, το Νιου Τζέρσεϊ, η Βιρτζίνια και η Ουάσινγκτον. Σε
αυτές τις οκτώ πολιτείες ζει το 60% του συνολικού αριθμού
των γυναικών και κοριτσιών που κινδυνεύουν.
Συνήθως ζουν μέσα ή γύρω από μεγάλες πόλεις, με το 40%
εξ αυτών να ζουν στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, το Λος
Άντζελες και το Σιάτλ.
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ
σκοπεύει να δημοσιεύσει τις επόμενες εβδομάδες μια έκθεση
για τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών στη χώρα, με αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της
PRB. n
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
5
AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
Ο ευπαίδευτος συνήγορος του αιτητή στη
προσφυγή αρ.464/13 πρόβαλε τον ισχυρισμό
ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι τρωτή
Υποθέσεις αρ. 142 & 464/2013
καθότι (α) η απόκλιση της ΕΔΥ από τη σύΣτυλιανός Χρ. Παπασάββα
σταση του Διευθυντή δεν υποστηρίχθηκε με
v.
την απαιτούμενη αιτιολογία, (β) δόθηκε
Δημοκρατίας
υπέρμετρη βαρύτητα στα πρόσθετα και μη
Στέλιος Βασιλείου
απαιτούμενα προσόντα του ΕΜ και (γ) η θεv.
ώρηση της ΕΔΥ περί ισοδυναμίας του με το
Δημοκρατίας
ΕΜ στη βαθμολογημένη αξία ήταν εσφαλμένη.
6 Φεβρουαρίου, 2015
Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας τις δύο
Τα γεγονότα
προσφυγές αποφάνθηκε ότι:
Οι αιτητές Στυλιανός Χρ. Παπασάββα
α. Ελέγχοντας τη σύσταση του Διευθυντή
(Υπόθεση αρ. 142/2013) και Στέλιος Βασι- σε αντιπαραβολή με την απόφαση της ΕΔΥ,
λείου (Υπόθεση αρ. 464/2013) με τις υπό είναι νομίζω προφανές ότι οι κρίσεις της
αναφορά προσφυγές αμφισβήτησαν τη νο- ΕΔΥ είναι σύμφωνες με το περιεχόμενο των
μιμότητα της απόφασης της ΕΔΥ, ημερ. φακέλων και τις νομολογιακές αρχές που
12.11.12, με την οποία το ενδιαφερόμενο διέπουν τα επί μέρους ζητήματα των κριτημέρος Χριστίνα Κολόμβου (ΕΜ) προήχθη ρίων προαγωγής. Συγκεκριμένα, σε ότι
στη Μόνιμη Θέση Ανώτερου Τεχνικού, αφορά το θέμα της βαθμολογημένης αξίας,
Τμήμα Αναδασμού, αντί οι ίδιοι.
η διαφορά των 4 «εξαίρετων» στο σύνολο
Η πλήρωση της Θέσης τροχιοδρομήθηκε
των εκθέσεων της τελευταίας
από την ΕΔΥ κατόπιν γραπτού
5ετίας δεν συνιστούσε υπεδιαβήματος της Γενικής Διευ- Η επίκληση από
ροχή των αιτητών έναντι του
θύντριας του Υπουργείου ΓεωρΕΜ, αφού είναι νομολογητην
ΕΔΥ
του
στοιγίας, Φυσικών Πόρων και Περιμένο πως τέτοιου είδους διαβάλλοντος και η κρίσιμη συνε- χείου της ισοδυνα- κυμάνσεις δεν έχουν ουσιαδρία έγινε στις 12.11.12. Κατ΄ μίας των υποψηστική σημασία και σε τέτοιες
αυτή, η ΕΔΥ, αφού εξέτασε τον
περιπτώσεις
οι υποψήφιοι θα
κατάλογο των υποψηφίων για φίων στην υπηρε- πρέπει να θεωρούνται ισοδύπροαγωγή και σύγκρινε τους σιακή βαθμολοναμοι Κατά συνέπεια, η ΕΔΥ,
υποψηφίους, σταθμίζοντας και γία, των πρόσθεσημειώνοντας ότι το ΕΜ
συνεκτιμώντας τα τρία καθιεείναι περίπου ισοδύναμη με
ρωμένα κριτήρια (αξία, προ- των προσόντων
τον συστηθέντα, αποκατέσόντα, αρχαιότητα) στο σύνολό της ενδιαφερόμε- στησε τα πράγματα στην
τους, αποφάσισε κατά πλειοψηνης και η αναφο- ορθή τους βάση και οι περί
φία να μην υιοθετήσει τη σύτου αντιθέτου ισχυρισμοί των
σταση του Διευθυντή του Τμή- ρά στην οριακή
αιτητών δεν ευσταθούν και
ματος, ο οποίος σύστησε για σημασία της ηλιαπορρίπτονται.
προαγωγή τον αιτητή της προβ. Αναφορικά με το θέμα
σφυγής 464/13 Στέλιο Βασι- κιακής αρχαιότητων προσόντων, είναι γεγολείου και αντ΄ αυτού επέλεξε ως τας συνιστούσαν
νός ότι το Σχέδιο Υπηρεσίας
καταλληλότερο το ΕΜ. Προς
την ειδική αιτιο- δεν προβλέπει οτιδήποτε ως
τούτο έκανε ιδιαίτερη αναφορά
πρόσθετο προσόν ή πλεονέστα υπέρτερα προσόντα του λογία για παράκτημα. Αυτό όμως δεν σημαίΕΜ τα οποία, όπως τόνισε, δεν καμψη της σύστα- νει ότι τα πρόσθετα μη απαιμπορούσαν να υποσκελιστούν
τούμενα προσόντα των υποσης του Διευαπό την αναγόμενη στην ημεψηφίων θα πρέπει να
ρομηνία γέννησης αρχαιότητα θυντή.
αγνοούνται. Αντίθετα πρότων αιτητών και με δεδομένη
κειται για στοιχείο που λαμτην ισοδυναμία των διαδίκων
βάνεται υπόψη στην εκτίστη βαθμολογημένη αξία.
μηση της ικανότητας του υποψηφίου για την
Νομικοί ισχυρισμοί
καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της
Η ευπαίδευτος συνήγορος του αιτητή στη θέσης και ως τέτοιο συνεκτιμάται με τα υπόπροσφυγή αρ.142/13 πρόβαλε τον ισχυρισμό λοιπα στοιχεία στη γενική αξιολόγηση των
ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι προϊόν υποψηφίων, νοουμένου βεβαίως ότι είναι συ(α) ουσιώδους πλάνης και απόρροια μη δέ- ναφές με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της
ουσας έρευνας ως προς τα προσόντα του επίδικης θέσης Παρατίθεται σχετικά απόΕΜ, (β) πλάνης αναφορικά με την βαρύτητα σπασμα από την υπόθεση Πούρος κ.ά. v. Χατων στοιχείων κρίσεως και πάσχουσας αιτιο- τζηστεφάνου κ.ά. (2001) 3 Α.Α.Δ. 374, το
λογίας και (γ) πάσχουσας σύστασης του Δι- οποίο οριοθετεί και το πλαίσιο αποτίμησης
ευθυντή.
των πρόσθετων προσόντων:
«Καταλήγουμε ότι τα πρόσθετα μη προ- παράκαμψη της.
βλεπόμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προε. Τώρα, σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς
σόντα, λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι συ- του αιτητή Στυλιανού για έλλειψη δέουσας
ναφή προς τα καθήκοντα της θέσης. Από- έρευνας και ανεπίτρεπτης διπλής χρησιμοκειται πια στην αρμόδια αρχή να τα ποίησης του Διπλώματος/Master της ενδιααξιολογήσει και να σταθμίσει την κατά περί- φερόμενης, τόσο ως απαιτούμενου προσόνπτωση σημασίας τους, αποφεύγοντας δύο τος κατά τον αρχικό διορισμό της στη θέση
άκρα: αφενός να μην είναι η βαρύτητα υπερ- Τεχνικού όσο και ως επιπρόσθετου στη παβολική, ώστε να φθάνει στο σηρούσα διαδικασία, κρίνω ότι
μείο απόδοσης έκδηλης υπεροούτε αυτοί ευσταθούν. Τα όσα
χής και αφετέρου να μην είναι Η προσβαλλόμεαφορούν την αναγνώριση
εντελώς οριακή, όπως θα ήταν νη πράξη λήφθητου σχετικού διπλώματος του
αν τα πρόσθετα προσόντα δεν
της Σόφιας,
κε μέσα στο νενο- Πανεπιστημίου
είχαν σχέση με τα καθήκοντα
αφενός, ως τίτλου ισότιμου
μισμένο πλαίσιο και αντίστοιχου πανεπιστητης θέσης».
γ. Εφαρμόζοντας τις προανα- και υπό το φως μιακού πτυχίου και, αφετέφερθείσες νομολογιακές αρχές
ρου, ως ισότιμου μεταπτυχιαστην υπό κρίση περίπτωση, πα- του συνόλου των
κού διπλώματος επιπέδου
ρατηρείται ότι οι αναφορές του σχετικών στοιMaster, από το καθ’ ύλην αρΔιευθυντή σε σχέση με τα πρόμόδιο
όργανο,
το
χείων και ως τέσθετα προσόντα των υποψηΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., δεν αποτελούν
φίων είναι αποσπασματικές και τοια δεν μπορεί αντικείμενο της παρούσας
αόριστες. O συστηθείς Βασι- να ακυρωθεί.
διαδικασίας. Πέραν τούτου,
λείου δεν κατείχε οποιοδήποτε
έχει νομολογηθεί ότι είναι δυπρόσθετο προσόν και η δήλωση
νατό, κατά περίπτωση, κάτου Διευθυντή ότι οι 8 από τους
ποιο προσόν που απαιτείτο
14 υποψηφίους ήταν κάτοχοι πρόσθετου για διορισμό σε προηγούμενη θέση να θεωπροσόντος που δεν συνιστούσε πλεονέ- ρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν σε μεταγενέκτημα ως και ότι «ο βαθμός σχετικότητας στερη προαγωγή, εφόσον βέβαια είναι σχετους με τα καθήκοντα της θέσης ποικίλλει», τικό με τα καθήκοντα της θέσης.
κρίνεται γενική και αόριστη. Περαιτέρω, ενώ
στ. Σ΄ ότι, τέλος, αφορά την προωθηθείσα
στη συνέχεια ανάφερε, πολύ συνοπτικά, ότι θέση ότι η αναφορά της ΕΔΥ σε τρία πρότο πρόσθετο προσόν του αιτητή Χ. Στυλια- σθετα προσόντα του ΕΜ συνιστά ουσιώδη
νού (πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Μη- πλάνη, ούτε αυτή ευσταθεί. Όπως προκύπτει
χανικού (Δομικά Έργα) δεν ήταν σχετικό με από το σχετικό πίνακα, το ΕΜ κατείχε πανετη Θέση, για τους δύο επιπρόσθετους ακα- πιστημιακό δίπλωμα Aρχιτεκτονικής και
δημαϊκούς τίτλους του ΕΜ (Αρχιτεκτονική μεταπτυχιακό δίπλωμα στον ίδιο τομέα
και Πολιτική Μηχανική) δεν έκανε οποιαδή- (Master of Architecture), τα οποία (ορθώς)
ποτε μνεία. Η απουσία όμως σχολιασμού και λήφθηκαν υπόψη ως σχετικά με τη Θέση,
σύγκρισης των προσόντων των υποψηφίων ενώ ο αιτητής Στυλιανού είχε να αντιπαρααποδοκιμάζεται από τη νομολογία, σύμ- θέσει μόνο το πτυχίο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Εποφωνα με την οποία αποτελεί υποχρέωση του μένως το συμπέρασμα της ΕΔΥ, ότι η ενδιαΔιευθυντή να παρουσιάζει ορθή εικόνα για φερόμενη υπερτερούσε σε σχετικά πρόσθετα
τους υποψήφιους . Ορθώς επομένως, η ΕΔΥ, προσόντα παρέμεινε αλώβητο. Όπως αλώδιαφοροποιήθηκε από τη σύσταση του Δι- βητη και ορθή είναι και η θέση της ότι το ηλιευθυντή αφού έκανε αναφορά στα πρόσθετα κιακό προβάδισμα των αιτητών ήταν οριακό
προσόντα του ΕΜ, σημειώνοντας ότι ήταν στοιχείο που δεν μπορούσε να ανατρέψει
σχετικά με τα καθήκοντα της Θέσης και ότι την υπεροχή της ενδιαφερόμενης στα προκαθιστούσαν την κάτοχο τους εμφανώς σόντα. Τελικά αυτό που έχει σημασία είναι
υπέρτερο του αιτητή Βασιλείου στο κριτήριο ότι η ΕΔΥ σημείωσε τα δεδομένα της αρχαιτων προσόντων.
ότητας και τα συνεκτίμησε με τα υπόλοιπα
δ. Κατ΄ ακολουθία των πιο πάνω, η ανά- στοιχεία μέσα στο σωστό πλαίσιο που καλυση των δεδομένων των διαδίκων σε σχέση θορίζεται από τη νομολογία και ορθά απομε τα τρία κριτήρια προαγωγής, οδηγεί στη φάσισε, μέσα στα πλαίσια της διακριτικής
διαπίστωση ότι η σύσταση του Διευθυντή της ευχέρειας, να δώσει βαρύτητα στα ακαδεν ήταν σύμφωνη με τα στοιχεία των φακέ- δημαϊκά προσόντα της ενδιαφερόμενης
λων και εύλογα δεν ελήφθη υπόψη από την εφόσον αυτά σχετίζονταν με τα καθήκοντα
ΕΔΥ. Επιπρόσθετα, η επίκληση από την ΕΔΥ της θέσης. Λήφθηκε, επομένως, η προσβαλτου στοιχείου της ισοδυναμίας των υποψη- λόμενη πράξη μέσα στο νενομισμένο πλαίφίων στην υπηρεσιακή βαθμολογία, των σιο και υπό το φως του συνόλου των σχετιπρόσθετων προσόντων της ενδιαφερόμενης κών στοιχείων και ως τέτοια δεν μπορεί
και η αναφορά στην οριακή σημασία της ηλι- να ακυρωθεί (βλ. Χρίστου v. Συμβουλίου
κιακής αρχαιότητας του αιτητή Βασιλείου, Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (1998) 3
συνιστούσαν την ειδική αιτιολογία για την Α.Α.Δ.604). n
6
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Η μείωση μισθών δεν προωθεί ανάπτυξη
Ο Ομπάμα ξαναβάζει τη μεσαία τάξη στο παιχνίδι
πό το βήμα του αμερικανικού Κογκρέσου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προανήγγειλε μέτρα για
την επιστροφή πλούτου από τους πολύ
πλούσιους στην εδώ και... μισόν αιώνα εξασθενίζουσα οικονομικά και κοινωνικά μεσαία τάξη. Πίσω ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
Έπρεπε, δηλαδή, να φθάσει στο δεύτερο
ήμισυ της δεύτερης και τελευταίας θητείας
του για να «θυμηθεί» ο Μπαράκ Ομπάμα την
κεϊνσιανή παράδοση των Δημοκρατικών και
να φροντίσει για τη στήριξη των χαμηλότερων και μεσαίων εισοδηματικών τάξεων
μέσω μιας αναδιανεμητικής φορολογικής
πολιτικής; Πολλοί καταλογίζουν μεγάλη
χρονική υστέρηση στον αμερικανό πρόεδρο.
Αλλοι του αναγνωρίζουν το ελαφρυντικό
της οικονομικής κρίσης: ότι έπρεπε να περιμένει, δηλαδή, ώσπου να αποκτήσει έναν
ασφαλή αναπτυξιακό βηματισμό η οικονομία.
Εν πάση περιπτώσει, η πρόθεση φορολογικής επιβάρυνσης των υψηλότερων εισοδημάτων (του 1% των πλουσιότερων Αμερικανών κατά βάση) προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κράτος πρόνοιας και να ενισχυθεί
η μεσαία τάξη που ανακοίνωσε ο Ομπάμα
κατά την καθιερωμένη ομιλία του για την
Κατάσταση του Εθνους πρέπει να έγινε με
ικανοποίηση δεκτή από τα περισσότερα αμερικανικά νοικοκυριά. Διότι, όπως αναφέρουν
οι αρθρογράφοι των «New York Times»
Ντιόν Σίρσι και Ρόμπερτ Τζέμπελοφ, η αμερικανική μεσαία τάξη συρρικνώνεται εδώ και
σχεδόν... μισό αιώνα.
Yποχώρηση εισοδημάτων
«Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά στις ΗΠΑ
ανήκαν στη μεσαία τάξη, κέρδιζαν δηλαδή,
με σημερινά δολάρια, από 35.000 ως 100.000
δολάρια τον χρόνο. Ελάχιστοι ανησυχούσαν
για την αριθμητική συρρίκνωσή της, διότι το
αμερικανικό όνειρο ήταν ζωντανό και πολλοί αναβαθμίζονταν από τη μεσαία σε ανώτερες εισοδηματικές τάξεις. Αλλά από το
2000 και εντεύθεν η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των οικογενειακών εισοδημάτων κάτω
από το όριο των 35.000 δολαρίων - επίπεδο
περίπου κατά 50% υψηλότερο από το επίσημο όριο της φτώχειας για μια τετραμελή
οικογένεια. Και επιπλέον, όλο και λιγότερες
οικογένειες νέων ζευγαριών με παιδιά περιλαμβάνονται στη μεσαία τάξη, όλο και περισσότεροι στο εύρος αυτό των εισοδημάτων είναι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών»
γράφουν οι Σίρσι και Τζέμπελοφ.
Οι διαπιστώσεις αυτές, οι οποίες βεβαιώνονται και αριθμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης, εξηγούν τη φροντίδα του Ομπάμα να
εξασφαλίσει στην αμερικανική οικογένεια με
μεσαία εισοδήματα αυτά τα οποία παραδοσιακά απολάμβανε, δηλαδή τη δυνατότητα
να αντέχουν οικονομικά την ανατροφή των
παιδιών τους, να τα στέλνουν στο κολέγιο,
να παίρνουν γονικές άδειες και ασφαλώς να
έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα
σπίτι. «Τα οικονομικά της μεσαίας τάξης συνίστανται στην αρωγή που δικαιούνται οι ερ-
Α
γαζόμενες οικογένειες προκειμένου να αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά σε έναν
κόσμο που αλλάζει διαρκώς» είπε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.
Παγκόσμιο φαινόμενο
Η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο της εξασθένησης της μεσαίας τάξης είναι παγκόσμιο. Και δεν οφείλεται μόνο στην κρίση των
τελευταίων ετών. Οφείλεται στην υποβάθμιση της εργασίας ως παράγοντα παραγωγής πλούτου και στην όλο και μεγαλύτερη
παραγωγή κεφαλαίου από το ίδιο το κεφάλαιο. Την περασμένη Δευτέρα ο βρετανικός
«Guardian» δημοσίευσε έρευνα της εταιρείας Adzuna η οποία διαπιστώνει ότι οι βρετανοί εργαζόμενοι (σε ποσοστό 52%) είναι
οι... δυστυχέστεροι της Ευρώπης - ειδικά οι
εμποροϋπάλληλοι, οι νοσοκόμες και οι δάσκαλοι!
«Οι Βρετανοί δεν μπορούν να ζήσουν
άνετα από τον μισθό τους, δυσκολεύονται
να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους,
αδυνατούν να βάλουν κάτι στην άκρη για τα
γεράματά τους, για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για διακοπές και για ψυχαγωγία» πρόκειται για δυνατότητες που θεωρητικά
οφείλει να απολαμβάνει κάποιος που ανήκει
στη μεσαία εισοδηματική τάξη.
Αυτά συμβαίνουν στη Βρετανία όπου
έχουν ανακτήσει τους υψηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης από το 2007 (2,6%). Διότι «το
χρήμα στη Βρετανία ανακυκλώνεται αλλά
επιστρέφει στους πλούσιους» όπως γράφει ο
«Guardian». Οι εισοδηματικές ανισότητες
όμως - και η αποδυνάμωση της μεσαίας
τάξης - έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Από
τις αρχές της δεκαετίας του 1980 συγκεκριμένα, όταν το «δίδυμο» Ρίγκαν - Θάτσερ,
που εφάρμοσε τις αρχές της Σχολής του Σικάγου σε ΗΠΑ και Βρετανία, κατάφερε να
αναγάγει τον νεοφιλελευθερισμό σε «παγκόσμια οικονομική ορθοδοξία».
Και... γερμανοί νεόπτωχοι
Απαντες οι διεθνείς οργανισμοί έχουν διαπιστώσει μια τεράστια μεταφορά πλούτου
την τελευταία 35ετία από τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα προς τα ανώτατα. Η μεσαία τάξη εξασθενεί ακόμη και
Πωλείται μεζονέττα
Πωλείται παραθαλάσσια μεζονέττα 2
υπνοδωματίων στα Περβόλια/Μενεού σε
τιμή ευκαιρίας 60 μέτρα από την θάλασσα επιπλωμένη ή μη.
Τηλέφωνο 99650650 ή 99544222
στη Γερμανία, η οποία διατηρεί σε ισχύ
πολλά εργασιακά και κοινωνικά κεκτημένα
του 20ού αιώνα. Ερευνα της Eurostat είχε
διαπιστώσει πρόσφατα την «πολύ άνιση κατανομή της ιδιωτικής περιουσίας» στη Γερμανία.
«Το 2008 το 10% των Γερμανών με τα υψηλότερα εισοδήματα ήλεγχε το 53% του ιδιωτικού πλούτου στη χώρα. Το 1998, δέκα χρόνια νωρίτερα δηλαδή, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 45%» αναφέρει η επίσημη
Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Είναι βέβαια η δεκαετία κατά την οποία
εφαρμόστηκε και καρποφόρησε η περίφημη
«Ατζέντα 2010» τουΓκέρχαρντ Σρέντερ.
Πρόκειται για μια χρονική περίοδο νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων και συγκράτησης
των μισθών που ανέδειξε τη Γερμανία σε
ηγέτιδα οικονομική δύναμη στην Ευρώπη. Η
ηγεμονία αυτή όμως οφείλεται στις εξαγωγές. Και τώρα στα δύσκολα (στην ύφεση των
άλλων) αποδεικνύεται ότι η γερμανική μεσαία τάξη δεν διαθέτει την αγοραστική δύναμη για να στηρίξει εκ των έσω την ανάπτυξη.
ΑΔΙΕΞΟΔΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Οι φθηνοί εργαζόμενοι δεν ανεβάζουν
την ανταγωνιστικότητα
Οι ειδικοί θεωρούν ότι η απελευθέρωση
των αγορών και η κατάργηση των οικονομικών συνόρων που έφερε η παγκοσμιοποίηση
και η εν γένει ιδεολογική κατίσχυση των
αρχών του νεοφιλελευθερισμού αποτελούν
πρωταρχική αιτία εξασθένησης της μεσαίας
τάξης στις ανεπτυγμένες χώρες. «Οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο μοιράζονται
όλο και μικρότερο κομμάτι του παραγόμενου πλούτου» διαπιστώνει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO).
«Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 σε 16
ανεπτυγμένες χώρες οι εργαζόμενοι μοιράζονταν το 75% του εθνικού εισοδήματος,
ενώ πριν από την κρίση του 2008 το ποσοστό αυτό είχε περιοριστεί στο 65%» αναφέρει
το Γραφείο (λειτουργεί υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ). Το ILO διαπιστώνει εξάλλου ότι «η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας μέσω της συμπίεσης των μισθών και
της περικοπής κοινωνικών παροχών μόνο
βραχυπρόθεσμα ταμειακά οφέλη μπορεί να
αποκομίσει».
Σε πίνακα 30 χωρών με το μέσο ωρομίσθιο
ενός βιομηχανικού εργάτη που δημοσιεύει ο
ILO και αφορά επεξεργασμένα στοιχεία του
έτους 2010 διαπιστώνει κανείς ότι οι χώρες
με τα υψηλότερα ωρομίσθια (Δανία, Ελβετία, Αυστραλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία, Καναδάς, Βέλγιο, ΗΠΑ) κατέχουν και τις πρώτες θέσεις στους πίνακες ανταγωνιστικότητας και προσέλκυσης άμεσων
ξένων επενδύσεων που δημοσιεύουν οι διεθνείς οργανισμοί. Αντίθετα, οι χώρες με χαμηλότερα ωρομίσθια (Φιλιππίνες, Ουγγαρία,
Πολωνία, Βραζιλία, Σλοβακία, Εσθονία) βρίσκονται πολύ χαμηλά και σε ανταγωνιστικότητα και σε επενδύσεις. n
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Κλάδος Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.Φ.Υ.)
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το άρθρο 15, Παράγραφος 15 και το άρθρο 4.α του Παραρτήματος του
Καταστατικού της Οργάνωσής μας, το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί στην ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, κατά την
οποία θα γίνει και η αναπληρωματική εκλογή για την πλήρωση των 4 κενών θέσεων στο
Συμβούλιο (Αντιπροέδρου και 3 μελών), για το υπόλοιπο της θητείας του.
Η Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 14 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30π.μ.
στα γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (2ος όροφος, Πολιτιστικό Κέντρο).
Τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης θα περιλαμβάνουν:
1. Λογοδοσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε.
2. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία της Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου, των διαφόρων σωμάτων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ή οποιουδήποτε μέλους του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύο (2) τουλάχιστον
ημέρες, πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
4. Αναπληρωματικές εκλογές για την πλήρωση των 4 κενών θέσεων στο Συμβούλιο
(Αντιπροέδρου και 3 μελών).
Όλες οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να φθάσουν στην
Γραμματέα του Κλάδου, Ζήνα Κάνθερ (αρ. τηλ. 22-608648, fax: 22-608649, e-mail:
[email protected], [email protected]) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Υποψηφιότητας.
Σημειώνεται πως, δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσα μέλη βρίσκονται ταμειακά σε τάξη
προς την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και είναι μέλη την 30η Νοεμβρίου, που προηγείται των τακτικών
ετήσιων γενικών συνελεύσεων και δεν καθυστερούν οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή κατά
την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Η παρουσία και συμμετοχή όλων σας στη Συνέλευση και στις αναπληρωματικές εκλογές όλων σας είναι απαραίτητη.
Συναδελφικά,
Αναστασία Ανθούση, Πρόεδρος
Ζήνα Κάνθερ, Γραμματέας
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
7
Ομόφωνα οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
επαναδραστηριοποιούν το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ
ραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στα Γραφεία της ΣΕΚ η Συνάντηση Ηγεσιών των οργανώσεων
μελών του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ,
Π
ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΑΣ, ΕΣΚ,
TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS,
KTOEÖS, KOOP-SEN και BES.
Όλες οι οργανώσεις χαιρέτησαν με ικανοποίηση την πρωτοβουλία για σύγκληση της
Ετήσια Γενική Συνέλευση Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας
Πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της οργάνωσης μας
συγκαλείται Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας, που θα
πραγματοποιηθεί στον 1ον όροφο του Οικήματος της ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 3:00 μμ.
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επαρχιακού Συμβουλίου.
2. Ετήσια έκθεση λογαριασμών και προϋπολογισμός 2015.
3. Συζήτηση πάνω στην έκθεση πεπραγμένων, την έκθεση λογαριασμών και τον προϋπολογισμό του Επαρχιακού Συμβουλίου.
Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στη Γραμματέα του Επαρχιακού
Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο
συνάντησης στα πλαίσια των ενεργειών για
επαναδραστηριοποίηση του Παγκύπριου
Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ το οποίο ο
σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε είναι
σήμερα επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε. Οι Οργανώσεις εξέφρασαν την πρόθεση τους να
συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.
Η Συνάντηση αποφάσισε, στο πνεύμα των
εισηγήσεων και απόψεων που κατατέθηκαν
να γίνει επεξεργασία με στόχο την υιοθέτηση
ενός πλαισίου πολιτικής για την μελλοντική
δραστηριότητα του Πανσυνδικαλιστικού
Φόρουμ Κύπρου, το οποίο μαζί με τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες θα παρουσιαστεί σε διάσκεψη τύπου σηματοδοτώντας
την επαναδραστηριοποίηση του Φόρουμ. n
8
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Αλέξης Τσίπρας:
Να δουλέψουμε μαζί το κοινό μας σπίτι η Ευρώπη
να γίνει η ήπειρος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμα
Οι διαβεβαιώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ενισχύουν τη θέληση μας για συνέχιση του αγώνα
μεστή σε μηνύματα και διαβεβαιώσεις επίσκεψη στην Κύπρο του
νέου ΄Ελληνα
Πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα, η πρώτη εκτός Ελλάδας μετά
την εκλογή του, δεν ήταν μόνο επίσκεψη
επανατονισμού συμβολισμών και επανάληψης παράδοσης που ακολουθείται σε τέτοιες
περιπτώσεις. ΄Ηταν επίσκεψη ουσίας που
κατά γενική εκτίμηση έθεσε σε ενεργοποίησε την αμοιβαία ακλόνητη θέληση για
στενή συνεργασία και συμπαράταξη στον
αγώνα του Ελληνισμού για δικαίωση, για
ένα ειρηνικό μέλλον ευημερίας και προόδου
και για ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνάμεων Ελλάδας και Κύπρου στον ευρύτερο
τους γεωγραφικό χώρο αλλά και στο χώρο
της Ευρώπης.
Τα μηνύματα που άφησε ο ΄Ελληνας Πρωθυπουργός ικανοποίησαν όλους και δημιούργησαν ελπίδα για καλύτερες μέρες στον
σκληρά δοκιμαζόμενο λαό μας.
Απλός και αταλάντευτα πιστός στις επιταγές της καθημερινότητας ο Αλέξης Τσίπρας
με εμφανή τη θέληση του να εκφράσει τις ενδότερες του σκέψεις και θέσεις στην αντιφώνηση του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Ανσστασιάδη στο επίσημο δείπνο
στο Προεδρικό Μέγαρο άφησε τη γραπτή
ομιλία που του ετοίμασαν συνεργάτες του
και μίλησε από καρδιάς.
Αφού ευχαρίστησε θερμά για την άψογη
φιλοξενία και τα καλά λόγια του Προέδρου
τόνισε πως επέλεξε το πρώτο του ταξίδι ως
Πρωθυπουργός της Ελλάδας να είναι στην
Κύπρο. Το υποσχέθηκα προεκλογικά και
Η
τηρώ αυτή την υπόσχεση. Και αυτή η υπόσχεση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά
και ουσία. Ο συμβολισμός είναι η ιδιαίτερη
σημασία που δίνουμε στην Κύπρο, στον
αέναο αγώνα του κυπριακού λαού για δικαίωση. Έχει όμως και την ουσία ότι αναζητούμε τη στενότερη δυνατή συνεργασία της
νέας Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυ-
πριακή Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε
τις νέες μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται
μπροστά μας. Προκλήσεις τόσο σε ό,τι
αφορά το κρίσιμο θέμα της διεκδίκησης δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, που ταλανίζει τον Ελληνισμό σχεδόν
όσα χρόνια έχει η ηλικία του.
Είπε στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας:
Γεννήθηκα λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα και ανήκω σε μια γενιά που δεν ζούσε
τις δραματικές εκείνες στιγμές που ο Ελληνισμός ζούσε το δράμα της Κύπρου. Ανήκω
σε μια γενιά που γαλουχήθηκε και μεγάλωσε
με τις μορφές των ηρώων, αλλά και τη
διαρκή επιθυμία μιας δίκαιης και βιώσιμης
λύσης που όλο είναι κοντά, αλλά ποτέ δεν
έρχεται.
Και υπ’ αυτή την έννοια η παρουσία μου
εδώ συμβολίζει την ανάγκη επιτέλους μετά
από 40 και πλέον χρόνια να υπάρξει μια ουσιαστική προσπάθεια για την εξεύρεση
λύσης. Όσο περνάνε τα χρόνια ολοένα κι ερχόμαστε πιο κοντά σε αδιέξοδα και τετελεσμένα.
Είναι χρέος στη δική μου γενιά που δεν
έζησε αυτά τα δραματικά γεγονότα, να εργαστούμε και να δουλέψουμε στην κατεύθυνση της δίκαιης λύσης. Και η δίκαιη λύση
δεν μπορεί να υπάρχει με στρατεύματα κατοχής και τρίτους εγγυητές, δίκαιη λύση
μπορεί να υπάρξει μόνο σ’ ένα πλαίσιο διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία ιθαγένεια, μία κυριότητα, μία διεθνή προσωπικότητα. Αυτή τη διεθνή προσωπικότητα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτος μέλος του
ΟΗΕ και της ΕΕ, πρέπει να
διαφυλάξουμε ως κόρη
οφθαλμού.
Η παρουσία μου όμως εδώ
έχει ένα ακόμα συμβολισμό
και μια ακόμα ουσία. Διεξάγεται σε μια περίοδο τεταμένη, έντασης, αποσταθεροποίησης, κρίσης. Ο ελληνικός
και ο κυπριακός λαός βρέθηκαν για άλλη μια φορά στο
μάτι του κυκλώνα. Αυτή τη
φορά μιας οικονομικής κρίσης, που άλλαξε τη ζωή και
την πραγματικότητα που
βιώναμε και βιώνουμε όλοι
μας, μιας κρίσης που επίσης
είχε καταλυτική επίδραση
στη δική μου τη γενιά και
στις νεότερες γενιές. Στους
νέους και νέες που φεύγουν
μετανάστες από τις πατρίδες
μας, Ελλάδα και Κύπρο, για
να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό.
Και αυτή τη φορά οι μετανάστες δεν είναι
ανειδίκευτοι εργάτες, αλλά νέοι και νέες
υψηλής εξειδίκευσης με πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, το πιο
ενεργό και πιο δυναμικό κομμάτι των κοινωνιών μας. Και απέναντι σ’ αυτή τη γενιά
οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη και τον
αγώνα για να διεκδικήσουμε ένα μέλλον με
αξιοπρέπεια στον τόπο μας. Στην Ελλάδα και
στην Κύπρο.
Κλείνοντας αυτή την επίσκεψη εδώ στην
Κύπρο αισθάνομαι ακόμα πιο δυνατός να
διεκδικήσω στο όνομα του ελληνικού λαού,
αλλά και των απανταχού Ελλήνων, μια καλύτερη προοπτική για την πατρίδα μας, για
τους Έλληνες και για τον κυπριακό λαό. Σήμερα αισθάνθηκα ότι μοιραζόμαστε κοινά
ιδανικά, έχουμε κοινούς στόχους και αυτόν
τον αγώνα θα τον δώσουμε μαζί. Είτε είναι
ένας αγώνας που αφορά τις διαπραγματεύσεις με την άλλη πλευρά για τη δίκαιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος είτε ένας
αγώνας που αφορά διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διεκδικήσουμε μια καλύτερη προοπτική για τους
λαούς μας, μέσα στο κοινό μας σπίτι την Ευρώπη.
Επισήμανε ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας πως
από τις σημερινές συνομιλίες στην Κύπρο,
πέραν της συναντίληψης και των κοινών
στόχων αναδεικνύονται και σημαντικοί τομείς συνεργασίας και περιθώρια συνεργασίας
ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή
Κυβέρνηση. Στους τομείς της ενέργειας, της
μεταναστευτικής πολιτικής, της ανθρωπιστικής υποστήριξης, της συνεργασίας με τρίτες χώρες.
Εγείροντας πρόποση ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχήθηκε πρόοδο και ευημερία σε
ολόκληρο τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και να ευοδωθούν
οι αγώνες μας για επανένωση του νησιού σε
μια Κύπρο ειρηνική, ελεύθερη χωρίς στρατεύματα κατοχής και αυτό να γίνει πράξη.
Επιβεβαίωση
Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στην προσφώνηση του είπε πως η παρουσία
του Πρωθυπουργού, σε μια κρίσιμη στιγμή
για το δοκιμαζόμενο λαό μας, αποτελεί την
απόδειξη του διαχρονικού ενδιαφέροντος
και της αγωνίας τόσο του ιδίου όσο και της
Κυβερνήσεως του για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, εξέφρασε δε εκ μέρους
του συνόλου του κυπριακού λαού και εμού
προσωπικά, θερμότατες ευχαριστίες, γιατί, ο
Πρωθυπουργός, όπως επανειλημμένα και
δημόσια έχει δηλώσει, η Κύπρος αποτελεί τη
μέγιστη προσωπική σας προτεραιότητα.
Μέσω του Πρωθυπουργού ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης εξέφρασε επίσης ευχαριστίες
προς την ελληνική πολιτική ηγεσία και ολόκληρο τον ελληνικό λαό για τη διαχρονική,
ανιδιοτελή και ειλικρινή στήριξη που προσφέρουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και τον
ελληνισμό της Κύπρου.
Κοινοί στόχοι
Στην ομιλία του στην ειδική συνεδρία της
Βουλής ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε πως
ήλθε στην Κύπρο για να τιμήσει τους αγώνες και τις κατακτήσεις του αδελφού Κυπριακού Λαού και να τον διαβεβαιώσει ότι οι
ελπίδες και οι προσδοκίες του για το μέλλον
αποτελούν κοινούς μας στόχους. Και πρόσθεσε:
Και να αναδείξω την κορυφαία θέση που
καταλαμβάνουν και θα εξακολουθήσουν να
καταλαμβάνουν για την Ελλάδα, η σταθερή,
στενή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, και η δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του
Κυπριακού.
Η παρουσία μου στο βήμα αυτό, ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας, είπε δεν έχει στόχο
να τηρήσει απλά μια διπλωματική παράδοση, ούτε να αναδείξει «παραδοσιακές σχέσεις».
Δεν υπάρχει τίποτε το «παραδοσιακό» σε
σχέσεις με τόση ιστορία και με τόσο μέλλον.
Αρχίζω είπε, τον κύκλο των επισκέψεών
μου με την Κυπριακή Δημοκρατία διότι ξέρω
πολύ καλά ότι μας ενώνει τόσο η δυναμική
ιστορία του ελληνισμού, όσο και ο αγώνας
για το μέλλον του.
Ότι μας ενώνει μια κοινή προσπάθεια για
την προάσπιση του διεθνούς δικαίου στην
περιοχή.
Για την οικονομία
Ελλάδα και Κύπρος, είπε ο Αλέξης Τσίπρας συμφωνούν ότι η Ευρώπη πρέπει να
βάλει στην πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Κλείνοντας ανάφερε ότι ο Σεφέρης
έγραψε από τα Βαρώσια το 1955 ότι «η Κύπρος είναι ένας τόπος που το θαύμα λειτουργεί ακόμα».
Σας διαβεβαιώνω ότι στην Ελλάδα θα
αγωνιστούμε για αυτό το στόχο. Ας δουλέψουμε μαζί, για να γίνει και το κοινό μας
σπίτι, η Ευρώπη, η Ήπειρος όπου το θαύμα
λειτουργεί ακόμα. Μπορούμε, θέλουμε, και
θα το καταφέρουμε. n
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
9
10
τETAρτη 11 ΦΕΒρΟυΑρΙΟυ 2015
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος Ανδρέου
ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Η Επιτροπή θα διαθέσει 1 δισεκατομμύριο Η Επιτροπή αρχίζει τις εργασίες
ευρώ για νέους ανέργους
για την Ενεργειακή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διαθέσει φέτος κιόλας
1 δισεκατ. ευρώ από την πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων. Η αλλαγή αυτή θα αυξήσει έως και 30 φορές την
προχρηματοδότηση που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την τόνωση της απασχόλησης των νέων - βοηθώντας έως και 650
000 νέους να βρουν δουλειά γρηγορότερα.
Ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε:
«Με τη σημερινή της πρόταση η Επιτροπή στέλνει σαφές μήνυμα ότι η απασχόληση των νέων
εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της πολιτικής μας ατζέντας. Θα προκαταβάλουμε
1 δισεκατ. ευρώ για να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν
τους νέους τους να επιστρέψουν στην εργασία, στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση. Αν το κατορθώσουν αυτό, θα μπορέσουν όχι μόνο να συμβάλουν στην οικονομία και την κοινωνία με τις
δεξιότητες και τον δυναμισμό τους αλλά και να ξανακερδίσουν την αξιοπρέπειά τους.»
Η κα Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων
και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Οι νέοι μας χρειάζονται θέσεις εργασίας
και τις χρειάζονται τώρα. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούν να βρουν δουλειά σήμερα περισσότεροι από έναν στους πέντε νέους στην αγοράς εργασίας. Αν διαθέσουμε συντομότερα περισσότερη χρηματοδότηση, θα καταφέρουμε να επιστρέψουν περισσότεροι νέοι στην εργασία:
Είμαι αποφασισμένη να το καταφέρω.»
Πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να τονώσει τις επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Το Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισεκατ. ευρώ μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας προπάντων για τους νέους. Ωστόσο, ακόμη και όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας,
είναι πολύ δύσκολο, συχνά, για τους νέους να καταφέρουν να μπουν στην αγορά εργασίας.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων εστιάζει κυρίως
στην επιστροφή των νέων στην εργασία ή στην κατάρτιση.
Όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των «εγγυήσεων για τη νεολαία»: να προσφέρουν στους νέους κάτω των 25 ετών ποιοτική θέση εργασίας, μαθητείας ή κατάρτισης σε
τέσσερις μήνες από τη στιγμή που θα φύγουν από το σχολείο ή θα χάσουν τη θέση εργασίας
τους. Η σημερινή εξαγγελία θα καταστήσει πραγματικότητα τις εγγυήσεις αυτές, σύμφωνα με
τη δέσμευση της Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015.
Η σημερινή πρόταση προβλέπει αύξηση, από το 1-1,5 % στο 30 %, κατά μέγιστο όριο, του
ποσοστού προχρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από το
κονδύλι του προϋπολογισμού της για το 2015.
Η νομοθετική αυτή πρόταση θα συζητηθεί τώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που πρέπει να την εγκρίνουν ώστε να τεθεί σε ισχύ. n
της Επιτροπής Juncker.
Μετά από περισσότερα από 60 χρόνια από την ίδρυση της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η Επιτροπή εκπόνησε σχέδιο για την αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και ξεκίνησε εργασίες για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Η Ενεργειακή Ένωση
είναι επίκαιρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 55 % της ενέργειας που χρειάζεται.
Υπάρχει το μομέντουμ για την Ενεργειακή Ένωση. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι ψηλά στην
πολιτική ατζέντα και έγινε μια καλή αρχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο για την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι στα τέλη του 2015.
Το πρόσφατα εγκριθέν Σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη είναι σχεδιασμένο για τη διοχέτευση των οικονομικών μέσων που πραγματικά χρειάζεται ο τομέας της ενέργειας. Οι τρέχουσες χαμηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν επίσης ένα επιπλέον κίνητρο και συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί περισσότερο πολιτικό και οικονομικό περιθώριο, ούτως ώστε να
γίνει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την επίτευξη μιας πιο ανταγωνιστικής, ασφαλούς και βιώσιμης ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.
Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, Maroš Šefčovič δήλωσε: «Η σημερινές μας ενεργειακές πολιτικές δεν είναι βιώσιμες από κάθε άποψη και υπάρχει επείγουσα
ανάγκη για αναδιοργάνωση. Οι πολίτες πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ενεργειακής μας πολιτικής. Ενώ έχουμε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα, υπάρχει εδώ και τώρα μομέντουμ.»
Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, Miguel Arias
Ca pan>ete πρόσθεσε: «Η Ενεργειακή Ένωση θα είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα καθορίζει μια νέα κατεύθυνση και ένα σαφές μακροπρόθεσμο όραμα όσον αφορά την ευρωπαϊκή
πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα. Δεν θα είναι απλώς ένα επαναλανσάρισμα παλιών
ιδεών, και θα περιέχει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσουμε πως το όραμα θα γίνει πραγματικότητα.»
Το στρατηγικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση αναμένεται να εγκριθεί στις 25 Φεβρουαρίου. Αυτό το έγγραφο στρατηγικής πολιτικής θα συνοδεύεται από την Ανακοίνωση
Πορεία προς Παρίσι όπου θα καθορίζονται η συμβολή της ΕΕ σε ό,τι αφορά το κλίμα, καθώς
και μια Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία της ΕΕ προς τον ελάχιστο στόχο του 10 % για τη
διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. n
Οι νικητές του διαγωνισμού της ΕΕ
για νεαρούς μεταφραστές
Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου
για τη Νεολαία 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα ονόματα των 28 νικητών του
ετήσιου μεταφραστικού διαγωνισμού “Juvenes Translatores”. Οι νικητές
θα παραλάβουν τα βραβεία καλύτερης μετάφρασης σε εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 16 Απριλίου. Είκοσι οκτώ μαθητές λυκείου, ένας από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχτηκαν νικητές στον διαγωνισμό, στον οποίον συμμετείχαν πάνω από 3.000
μαθητές από 740 σχολεία όλης της Ευρώπης. Οι «εκκολαπτόμενοι» μεταφραστές θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες για να παραλάβουν τα βραβεία τους από την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
«Η γνώση ξένων γλωσσών μάς ενώνει, γιατί έτσι μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας
πέρα από γεωγραφικά σύνορα και εθνικότητες. Οι γλώσσες αποτελούν σημαντικό εφόδιο
για τη ζωή μας αλλά και για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Με τον διαγωνισμό αυτό
θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να τις χρησιμοποιούν
και έτσι να γίνουν μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας», δήλωσε η αντιπρόεδρος κα
Γκεοργκίεβα.
Φέτος, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ‘Juvenes Translatores’ μετέφρασαν κείμενα με
θέμα την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Τα κείμενα αυτά συντάχθηκαν ειδικά για τον διαγωνισμό
από επαγγελματίες μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι επίσης διόρθωσαν και
βαθμολόγησαν τις μεταφράσεις. Ειδική ομάδα γλωσσομαθών φρόντισε ώστε όλα τα κείμενα
να έχουν ανάλογο επίπεδο δυσκολίας.
Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν από τους 552 πιθανούς συνδυασμούς, ανάμεσα στις 24 επίσημες γλώσσες τις ΕΕ.
Ο νικητής από την Κύπρο, ο Μάρκος Νικολάου από το Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ’ Δασούπολης στην Λευκωσία, μετέφρασε από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Σε μια σύντομη δήλωσή
του στην υπεύθυνη για γλωσσικά θέματα στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο, Μάρθα Νεοκλέους, ο μαθητής είπε ότι νοιώθει εξαιρετικά ευτυχής για την επιτυχία του και πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία που του δόθηκε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Εξάλλου, του αρέσουν τα Αγγλικά όσο του αρέσουν και τα Ελληνικά και κατά βάθος
ήξερε ότι ο διαγωνισμός ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του! Θεωρεί το αποτέλεσμα
επιστέγασμα των προσπαθειών του να καλυτερεύσει τις γλωσσικές του δεξιότητες και ανυπομονεί να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για την τελετή βράβευσης τον Απρίλιο. n
Είσαι μεταξύ 16-30 ετών και χεις ένα σχέδιο με ευρωπαϊκή
διάσταση; Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή για το όγδοο Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη νεολαία 2015 που προωθούν της ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι νικητές, πέρα από την
προβολή και την αναγνώριση των σχεδίων τους, θα κερδίσουν
και χρηματικό έπαθλο για την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου που θα παρουσιάσουν.
Το ΕΚ και το ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν, συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου, που απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους μεταξύ 16
και 30 ετών για σχέδια που προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση. Το Βραβείο απονέμεται σε σχέδια τα οποία χρησιμεύουν ως πρότυπο για νέους που ζουν στην Ευρώπη και παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.
Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €5.000, το δεύτερο βραβείο είναι €3.000 και το
τρίτο €2.000. Οι τρεις βραβευθέντες θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο), ενώ εκπρόσωποι των 28 επιλεγέντων εθνικών
σχεδίων θα προσκληθούν στην τελετή απονομής στο Άαχεν της Γερμανίας τον Μάιο του
2015. Λήξη αιτήσεων συμμετοχής: 23 Φεβρουαρίου 2015.
Εκπρόσωποι των τριών βραβευθέντων σχεδίων του 2014, βρέθηκαν στο Στρασβούργο και
συνάντησαν τον πρόεδρο του ΕΚ Μάρτιν Σουλτς και άλλους ευρωβουλευτές.
Το πρώτο βραβείο κέρδισε το σχέδιο “OurEurope”, από τη Δανία. ΟΙ δημιουργοί του ταξίδεψαν στην Ευρώπη για 12 μήνες , έμειναν και συζήτησαν με νέους ανθρώπους και αργότερα
δημοσίευσαν τις συνεντεύξεις στην ιστοσελίδα τους. Το βραβείο τους έδωσε αυτοπεποίθηση
και τη βούληση να “συγκεντρώσουν χρήματα για ακόμη περισσότερα νέα έργα”.
Το δεύτερο βραβείο, απονεμήθηκε στο Συνέδριο Νεολαίας JouwDelft & Co 2012, όπου 55
νέοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στην Ολλανδία προκειμένου να σκεφτούν ιδέες
και λύσεις για την νεολαία και την ανεργία. Μετά το Συνέδριο, οι διοργανωτές του έγραψαν
ένα ψήφισμα με τα συμπεράσματα και το έστειλαν στο ΕΚ. “Το βραβείο ενθαρρύνει πραγματικά τους νέους να μιλήσουν και να δράσουν”, μας είπαν.
Το τρίτο Βραβείο, απονεμήθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Employment4U, από την
Κύπρο. Το σχέδιο αυτό αποτελούνταν από εργαστήρια και σεμινάρια που έδειχναν πώς μπορεί να ψάξει κανείς για εργασία αλλά και πώς μπορεί να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες.n
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες για την Ενεργειακή Ένωση, γεγονός που αποτελεί θεμελιώδες βήμα προς
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας και τη μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη παράγει, μεταφέρει και καταναλώνει ενέργεια. Η Ενεργειακή Ένωση σε συνάρτηση με μια μακροπρόθεσμη πολιτική για την αλλαγή του
κλίματος είναι μία από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες
τETAΡτη 11 ΦΕΒΡΟυΑΡιΟυ 2015
11
AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ
Τσίπρας: Δεν διαπραγματευόμαστε
την εθνική μας κυριαρχία
Washington Post: «Η Ελλάδα
προσφέρει ελπίδα στην Ευρώπη»
Την αμετάκλητη απόφαση να τιμήσει το σύνολο των
προεκλογικών δεσμεύσεών της κυβέρνησης επανέλαβε ο
Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την ανάγνωση των προγραμματικών του δηλώσεων ενώπιον της
Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.
Σταχυολογώντας τα κύρια σημεία της ομιλίας του Έλληνα πρωθυπουργού, αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Τσίπρας
επισήμανε πως η πορεία ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονομίας θα είναι μακρόχρονη και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ρεαλιστικό σχέδιο και
διαπραγματευτική στρατηγική. Τόνισε δε με νόημα ότι «στη διαπραγμάτευση δεν υπάρχουν
μόνο τεχνοκράτες. Υπάρχει και ένας σημαντικός παράγοντας. Ο ελληνικός λαός και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Η λιτότητα είναι καταστροφική, η τεχνική λύση για το χρέος θα βρεθεί. Ο σεβασμός των δημοσιονομικών στόχων αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας. Όχι η λιτότητα».
Και συνέχισε:
«Ξεκαθαρίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις: Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας
κυριαρχία. Το Μνημόνιο καταργήθηκε από τον λαό. Η νέα κυβέρνηση δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του Μνημονίου. Ζητάμε πρόγραμμα γέφυρα μέχρι τον Ιούνιο. Επιδιώκουμε
μια νέα συμφωνία με τους εταίρους, ένα πρόγραμμα ”γέφυρα”. Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν
προτάσεις για να βρεθεί λύση με τους διαπραγματευτές των δανειστών. Το νέο σχέδιο θα
σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της ευρωζώνης αλλά δεν θα μας καταδικάσει σε ύφεση».
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «πρώτη προτεραιότητα τη σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ρεύμα για τους πιο αδύναμους». Ακολούθως έκανε λόγο για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής για τα μνημόνια και πως οδηγήθηκε η χώρα σε αυτά, καταπολέμηση
της διαφθοράς που καταδυναστεύει τον τόπο, αλλά και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που αποτέλεσε την πραγματική αιτία που η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Κάνοντας λόγο για συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα πέντε χρόνια ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τερματισμό σε πολιτικές που επιτρέπουν τον εξευτελισμό τους απορρίπτοντας την αντίληψη, όπως είπε, ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εξαρτάται από το μισθολογικό κόστος και την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Επίσης επανέλαβε τη
δέσμευση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, αλλά σταδιακά ως το 2016.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός στη μακρά ομιλία του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην Κύπρο
και στο λαό της, στο κυπριακό πρόβλημα, αλλά και στην υποστήριξη της οποίας τυγχάνει η
Ελλάδα από την Κύπρο. n
Με την εκλογή του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ο
ελληνικός λαός προσφέρει ελπίδα στην Ευρώπη, γράφει η
εφημερίδα «Washington Post». Πρόκειται για την ευκαιρία
της Ευρώπης στην καταστροφική λιτότητα η οποία βύθισε
τον Νότο στην ύφεση και τον Βορρά στον αποπληθωρισμό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ένα ‘New Deal’ όχι μόνο για την Ελλάδα
αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη τονίζει η WP. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, το ερώτημα είναι εάν η υπόλοιπη Ευρώπη θα
επιδείξει πολιτική ικανότητα ή θα καταδικάσει τους λαούς της Ευρώπης σε μια πολυετή εξαθλίωση. Οι αρχικές αντιδράσεις της Γερμανίας και των Βρυξελλών επιλέγουν την εξαθλίωση.
Τώρα είναι η ώρα για την κυβέρνηση Ομπάμα, τους προοδευτικούς του Κογκρέσου και όλης
της χώρας, να ενώσουν τις φωνές σε ένα ηχηρό κάλεσμα για να σωθεί η Ευρώπη από την
τρέλα της. Την ανάγκη μιας συμφωνίας, «που η Ευρώπη δεν μπορεί να αρνηθεί» υπογραμμίζουν και οι «New York Times».
Να αναλάβουν ηγετικό ρόλο καλεί η NWT τον Μάριο Ντράγκι και την Κριστίν Λαγκάρντ,
προκειμένου να αποφευχθεί «η σύγκρουση του Αλέξη Τσίπρα με την τρόικα» που «ενδέχεται να οδηγήσει την Ελλάδα σε χρεοκοπία ή απώλεια της πρόσβασης στη ρευστότητα των
τραπεζών και να προκαλέσει ακόμη χειρότερα δεινά στους Έλληνες πολίτες».
Η εφημερίδα προτείνει ως εναλλακτική λύση η ΕΚΤ και το ΔΝΤ να ανταλλάξουν το ελληνικό χρέος που κατέχουν, ύψους 52 δισ. ευρώ, με άτοκα ομόλογα που θα αποπληρωθούν
όταν η ελληνική οικονομία θα κινείται εντός τροχιάς. Κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη είναι οι επενδύσεις, ιδιαίτερα οι επενδύσεις στην
Υγεία και την Παιδεία. Τα μέτρα λιτότητας που κόβουν τα βασικά δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας, όχι μόνο προκαλούν εκτεταμένες στερήσεις αλλά μπορεί επίσης να καταστρέψουν
κάθε ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη. Ένας άλλος ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής ανάπτυξης είναι η καταναλωτική ζήτηση:
Όταν οι μισθοί μειώνονται κατακόρυφα και ανεβαίνει στα ύψη η ανεργία, η οικονομία εισέρχεται σε ένα σπιράλ θανάτου της συρρίκνωσης της ζήτησης. Όπως και η Γερμανία μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι και η Ελλάδα είναι πνιγμένη από τις υποχρεώσεις
προς τους ξένους πιστωτές.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα λιτότητας και τις υποχρεώσεις αποπληρωμής, η Ελλάδα
δεν θα είναι ποτέ σε θέση να πάρει στα χέρια της την οικονομία της και να σταθεί και πάλι
στα πόδια της. Ωστόσο, αν ο κ. Ντράγκι και η κ. Λαγκάρντ αναλάβουν ηγετικό ρόλο και συναντήσουν τον κ. Τσίπρα στα μισά του δρόμου, υπάρχει η δυνατότητα να βγουν όλοι κερδισμένοι. n
Πώς είδε ο διεθνής Τύπος
τις προγραμματικές δηλώσεις Τσίπρα
Φάιμαν: Πέφτουν έξω όσοι ελπίζουν
σε αποτυχία της κυβέρνησης Τσίπρα
Με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολουθεί ο διεθνής Τύπος τις
εξελίξεις στην Ελλάδα. Η ανάγνωση των προγραμματικών
δηλώσεων έγινε πρώτο θέμα στα διεθνή πρακτορεία.
«Ο Τσίπρας υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό, σίτιση, στέγαση
και περίθαλψη για τους φτωχότερους» είναι ο τίτλος της
ισπανικής «El Pais», η οποία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
«Ο Τσίπρας έκανε επίδειξη αποφασιστικότητας έστω και αν αυτή του κοστίσει δάκρυα,
σαν αυτά στο τέλος της ομιλίας του. Φαίνεται όμως ο μοναδικός δρόμος για τους Έλληνες:
ούτε βήμα πίσω, ιδίως τώρα, που σύμφωνα με έρευνα, τον στηρίζει και το 43% των ψηφοφόρων της ΝΔ» γράφει η ανταποκρίτρια της εφημερίδας.
«Η Ελλάδα χρειάζεται δάνειο-γέφυρα και όχι διάσωση» ήταν ο τίτλος του BBC, ενώ ο
«Guardian» σημειώνει: «Ο πρωθυπουργός στρέφεται προς τους ανέργους και όχι προς τους
πιστωτές σε ένα αποφασιστικό διάγγελμα».
Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την ομιλία του πρωθυπουργού και τα γερμανικά ΜΜΕ. «Ο Τσίπρας λέει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάσωσης απέτυχε» αναφέρει το
«Spiegel», ενώ η «Welt» υπήρξε πιο καυστική: «Υποσχέθηκε και πάλι το αδύνατο».
Στη Γαλλία η «L’Express» επισημαίνει ότι ο έλληνας πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα
τηρήσει όλες τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, η «Le Monde» γράφει «Ο Τσίπρας θέτει τους
δικούς του όρους έναντι των διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη», ενώ η «Le Figaro» κάτω
από τον τίτλο «H Ελλάδα ξεκινά εβδομάδα υψηλού ρίσκου» αναφέρεται στο εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα της εβδομάδας: ψήφος εμπιστοσύνης, έκτακτο Eurogroup, Σύνοδος Κορυφής.
H ιταλική «Reppublica» γράφει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός προκαλεί την ΕΕ. Σε άλλο
σημείο, η εφημερίδα σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας έστειλε το μήνυμά του
στην Ευρώπη ότι η χώρα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, θα πληρώσει το χρέος της, αλλά
«συνομιλώντας με την ΕΕ και όχι με την τρόικα».
Η πορτογαλική «Jornal do Noticias» επιλέγει να αναδείξει τα όσα είπε στη Βουλή ο πρωθυπουργός σχετικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις: «Η Ελλάδα θα απαιτήσει από τη Γερμανία τις αποζημιώσεις του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου», γράφει. n
«Εκείνοι οι οποίοι τώρα ήδη ελπίζουν πως η νέα ελληνική κυβέρνηση θα αποτύχει, πέφτουν έξω και μια τέτοια
χαιρεκακία είναι ανάρμοστη» τονίζει σε συνέντευξή του
καγκελάριος της Αυστρίας Βέρνερ Φάιμαν, ο οποίος, κατόπιν δικής του πρόσκλησης, υποδέχεται τη Δευτέρα στη
Βιέννη για συνομιλίες τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρωθυπουργός, θέλει να αποφασίζει ο ίδιος για το πώς θα κάνει οικονομίες η Ελλάδα και αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να
αναγνωρίζεται σε κάθε χώρα, επισημαίνει ο Βέρνερ Φάιμαν απαντώντας στο ερώτημα ποια
πλευρά υποστηρίζει στην «αναμέτρηση ανάμεσα σε Μέρκελ και Τσίπρα».
Μιλώντας στην εφημερίδα Oesterreich, ο Βέρνερ Φάιμαν αναφέρει ότι κατά την άποψή του
ο νέος Έλληνας πρωθυπουργός έχει κάποιες καλές προσεγγίσεις, όπως η καταπολέμηση της
διαφθοράς, η δημιουργία ενός λειτουργικού φορολογικού συστήματος, που μπορεί να μην
αρκούν, ωστόσο αποτελούν ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση.
Επιπλέον κατά την επίσκεψή του στη Βιέννη, ο κ. Τσίπρας θα ενημερωθεί σχετικά με την
αυστριακή πολιτική απασχόλησης, σημειώνει ο κ. Φάιμαν.
Αναφερόμενος στο θέμα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε σχέση με την Ουκρανία
και στην ερώτηση εάν η Αυστρία έχει στο θέμα αυτό σύμμαχο την Ελλάδα, ο καγκελάριος
αναφέρει πως αυτό θα συζητηθεί επίσης κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως επισημαίνει, μαζί με τον Ιταλό πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι και τον
Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ διαμορφώνουν έναν ισχυρό άξονα για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Προσθέτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει φυσικά να βρεθεί μια ενιαία γραμμή,
καθώς η κατάθεση τριών διαφορετικών ειρηνευτικών σχεδίων για την Ουκρανία, θα ήταν αντιπαραγωγική και σημειώνει ότι το αν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη ο ίδιος θα συναινέσει σε διεύρυνση του καταλόγου των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, θα εξαρτηθεί από
τους καταλόγους και από τις κυρώσεις.
Ο ίδιος προτίθεται σε κάθε περίπτωση να έχει εκ νέου συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο
Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς, όπως λέει, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε ευκαιρία για ειρήνη. n
12
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Περίοδος ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ από αύριο
Λεμεσός
12 Φεβρουαρίου, Τσικνοπέμπτη
Η Ομάδα Κανταδόροι Λεμεσού τραγουδά
στην Πλατεία Σαριπόλου στις12:00.
Καρναβαλίστικο πάρτυ με μουσικό πρόγραμμα από DJ στο χώρο στάθμευσης Εναερίου στις 14:00 - 18:00.
Έκθεση με θέμα «Καρναβάλι 2015», στο
Δημοτικό Μέγαρο στις 18:00.
Είσοδος Βασιλιά Καρνάβαλου
Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος «της Μελωδίας
τζαι της Τραουδκιάς» σε φωταγωγημένο
άρμα θα εισέλθει πανηγυρικά στην πόλη με
τη συνοδεία του, την ομάδα Κανταδόρων
ΕΔΟΝ Λεμεσού, την Χορωδία Μοντέρνοι
Καιροί, τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, τις Μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων
Οδηγών, την ομάδα κρουστών Batucinio, τις
Μαζορέτες Λεμεσού, τον Δήμαρχο και τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου
Παιδικές Χορωδίες, Καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια από την Παιδική Χορωδία και τη Χορωδία Δωματίου του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου Λεμεσού, το
Μουσικό Εργαστήρι, την Παιδική Χορωδία
και το Piccolo της Επιλογής, την Ορχήστρα
Ωδείου Ελικώνας και τη Χορωδία Αρμονία.
Η τιμή της εισόδου ειναι €5, στο Θέατρο
Ριάλτο, στις 19:30 Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου
Βόλτα στο κέντρο της πόλης με το τρενάκι
του Δήμου, στις 10:30. Κυνήγι Κρυμμένου
Θησαυρού, στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, στις 11:00 - 14:00. Εκδήλωση Καντα-
δόρων έξω από το κτίριο της Ελληνικής Τράπεζας, στις 18:00 Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου
Παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση. Όλες
οι ομάδες, ζεύγη και άτομα, που θα παρελάσουν θα πάρουν αναμνηστικά διπλώματα
συμμετοχής. Εκκίνηση: Παραλιακός Δρόμος,
απέναντι από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του
Πολίτη. Κατάληξη: Δημόσιος Κήπος (νότια
είσοδος), στις 11:30.
Εκδήλωση Κανταδόρων έξω από
το
ΠΕΡΑΜΑ.
Τραγουδούν για
σας οι Κανταδόροι Γιωργαλλέτου,
στις 18:00 Δευτέρα,
16
Φεβρουαρίου
Συναυλία της
Ανδρικής Τετραφωνίας Λεμεσού
με καντάδες και
καρναβαλίστικα
τραγούδια, στο
Πολιτιστικό Κέντρο ΤΡΑΚΑΣΟΛ, στις
19:30.
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου
Παρέλαση Πελλόμασκας. Εκκίνηση: Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κατάληξη: Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, στις 20:00.
Ο χορός της Τρίτης. Ο Δήμος Λεμεσού
καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν μασκαρεμένοι για ένα αλλιώτικο καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με μουσική και
χορό.
Διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ στην Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, στις 20:30
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου
Καρναβαλίστικο πάρτυ, στην Πλατεία Πανεπιστημίου ΤΕΠΑΚ, στις 20:30.
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου
Βραδινή Καρναβαλίστικη Ποδαράτη. Εκκίνηση: Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου. Κατάληξη: Πλατεία
Μεσαιωνικού Κάστρου, στις 19:30.
Καρναβαλίστικος Χορός. Διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και
ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ Βραβεία για τις
τρεις καλύτερες
αμφιέσεις στην
Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου,
στις 20:30.
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου
Κανταδόροι σκορπούν τις μελωδίες τους.
Εκκίνηση: Οίκημα Πολιτιστικού Ομίλου
Μοντέρνοι Καιροί. Κατάληξη: Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, στις 19:00.
Σαββατο, 21 Φεβρουαρίου
Βόλτα στο κέντρο της πόλης με το τρενάκι
του Δήμου, στις 10:30.
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου
Μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση. Εκκί-
νηση: Κυκλοφοριακός Κόμβος Αγίου Νικολάου. Κατάληξη: Φώτα τροχαίας Συμιλλίδη,
στις 13:00.
Παρέλαση των Μαζορέττων Λεμεσού &
της Ομάδας Κρουστών Batucinio. στις 20:30.
Υπαίθριος Καρναβαλίστικος Χορός.
Χώρος στάθμευσης Εναερίου, στις 21:00.
Παραλίμνι
12 Φεβρουαρίου, Τσικνοπέμπτη
Η στέψη του βασιλιά καρνάβαλου. Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στις 18:00.
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου
Έρωτας σαν Καρναβάλι. Καρναβαλίστικος
Χορός στην αίθουσα δεξιώσεων LAXIA PALACE στις 20:30
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου
Τρελό Ξεφάντωμα στους Δρόμους της
Πόλης. Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στις 19:00.
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου
Μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση. Εκκίνηση: Β’ Δημοτικό Σχολείο. Κατάληξη: Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στις 13:00.
Αγλαντζιά
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου
Μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, στη
Λεωφόρο Κερύνειας, στις 12:00.
Πάφος
12 Φεβρουαρίου, Τσικνοπέμπτη
Η Είσοδος του βασιλιά καρνάβαλου. Εκκίνηση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή. Κατάληξη:
Χώρος Στάθμευσης της Περβόλας, στις
15:00.
Κυριακή , 22 Φεβρουαρίου
Μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση. Λεωφόρος Ποσειδώνος στις 15:00. n
O Γερμανός Καθηγητής δρ Heinz Richter επισκέπτεται την Κύπρο
Ο Γερμανός Καθηγητής της σύγχρονης ελληνικής και κυπριακής ιστορίας δρ Heinz Richter
πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο στις 7-16
Φεβρουαρίου, ως φιλοξενούμενος του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών, για να ενημερωθεί για
τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη χώρα μας.
Ο Καθηγητής, μεταξύ άλλων, συνέγραψε τέσσερις τόμους της Ιστορίας της Κύπρου (18781977), καθώς και άλλα βιβλία πολιτικού και ιστο-
ρικού περιεχομένου, συμμετέχει σε συνέδρια και
ημερίδες ως ομιλητής για θέματα που αφορούν
την Κύπρο και εργάζεται για προβολή της, στη
Γερμανία.
Ο δρ Richter θα έχει συναντήσεις με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, το Διαπραγματευτή για το
Κυπριακό, Διευθυντές Τμημάτων των Υπουργείων
Εξωτερικών, Οικονομικών και Ενέργειας, Πρυτάνεις Πανεπιστημίων, οικονομικούς αναλυτές,
πρώην διπλωμάτες και άλλους, με σκοπό να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό,
την οικονομία, τον τομέα της ενέργειας και την
εξωτερική πολιτική της Κύπρου. Θα έχει επίσης
συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο Συμφωνητικού για μετά θάνατον δωρεά της
πλούσιας κυπριακής βιβλιοθήκης του στη Βιβλιοθήκη τoυ Πανεπιστημίου. n
Η ΕΕ στον σύγχρονο κόσμο:
Δημιουργία-Εξέλιξη-Προοπτική
Ο αποχωρών Έλληνας Πρέσβης
αποκαλύπτει ενθύμιο από το Γ. Σεφέρη
Παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η έκδοση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση στον σύγχρονο κόσμο: Δημιουργία – Εξέλιξη – Προοπτική».
Σε χαιρεστισμό του ο Υπουργός Παιδείας τόνισε πως συνδυάζοντας τη θεωρία με απτά παραδείγματα, η έκδοση φωτίζει
με ιδιαίτερο τρόπο σημαντικές πτυχές που αφορούν στην
ίδρυση και λειτουργία της ΕΕ στα 60 χρόνια της ιστορικής εξέλιξης της. Η έκδοση, πρόσθεσε, πέρα από τον ενημερωτικό της
χαρακτήρα, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στο δικό του χαιρετισμό επισήμανε πως σε αυτή την περίοδο κρίσης η ενημέρωση των πολιτών για την ΕΕ καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ.
Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, σημείωσε: Χαρακτήρισε την έκδοση, επίτευγμα, για το οποίο όλοι στην Αντιπροσωπεία είναι περήφανοι,
γιατί ευελπιστούν πως θα δώσει στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία, να μεταδώσουν στους μαθητές θεμελιώδεις πληροφορίες για την ΕΕ και τη θέση της στον κόσμο»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. n
Ο Νομπελίστας Έλληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης,
μεγάλος φίλος της Κύπρου και συχνός επισκέπτης
στο νησί μας σε μια από τις περιοδείες του στο νησί
φωτογράφισε επιγραφή των χρόνων του απελευθερωτικού αγώνα που δίνει πολύ χαρακτηριστικά την
απάντηση των Κυπρίων στο επιχείρημα των Άγγλων
αποικιοκρατών ότι δεν συμφέρει στην Κύπρο η ένωση
με τη φτωχή Ελλάδα.
«Την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώγουμε πέτρες»
ήταν η απάντηση των αγωνιζομένων Κυπρίων στους
΄Αγγλους και ο Γιώργος Σεφέρης αποθανάτισε την
επιγραφή με το φωτογραφικό φακό του, φωτογραφία που περιλαμβάνεται και στο βιβλίο
άλμπουμ που εξέδωσε..
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου ο αποχωρών από την Κύπρο μετά από ευδόκιμη υπηρεσία
ατην πατρίδα μας Έλληνας Πρέσβης Βασίλης Παπαϊωάννου θα τελέσει τα αποκαλυπτήρια
της επιγραφής στην Κοινότητα ΄Αλωνας στα πλαίσια εκδήλωσης που θα διοργανώσει η κοινότητα για να τιμήσει τον αποχωρούντα ΄Ελληνα Πρέσβη για την προσφορά του στην
Κύπρο, αλλά και για την πρόθυμη συμμετοχή του στις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις της
κοινότητας. n
13
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ
SUDOKU
Σταυρόλεξο
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9.
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε
το παζλ
αριθμούς. Oι υποθέσεις
μαντεύοντας
και τοποθετώντας
τυχαίους
μπορούν να
καταστρέψουν
το
παζλ
και
η
επίλυση
του
να
πάρει
ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε
την
ένα αριθμό μόνο
όταν
είστε σίγουροι
ότι έχετε εντοπίσει
σωστή
θέση
που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων
που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
2
1. Μεταφορικά αυτός που στοχεύει στην
3
πρόκληση βίαιων αντιδράσεων.
2. Κράτος της Β. Αφρικής – Βραζιλιάνος 4
οδηγός Φόρμουλα 1.
5
3. Κάθε σκάφος που είναι κάτω των δέκα
6
κόρων – Πρόθεση.
4. Ρήμα … φωτογραφικό - … Φάροου: γνω- 7
στή ηθοποιός.
5. Παλαιότερα πολιτικά αρχικά – Ο θεμε- 8
λιωτής της «ατομικής ψυχολογίας».
9
6. Η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία – Ελευ10
σίνιος ήρωας.
11
7. Χωριό της Αττικής.
8. Πατροπαράδοτη ιατρική βοηθός – Η αιχμηρή άκρη αντικειμένου (γεν.).
9. «Ο … Σχηματισμός»: Αμερικανική ταινία σε σκηνοθεσία
William
Peter
του
Blatty
– Νόβι
…: πρωτεύουσα της αυτόνομης σερβικής Επαρχίας Βοϊβοντίνα.
10. Ακούσαμε και για τέτοιες … βόμβες – Άρθρο.
11. Αναπνοή, χνότο – To επίθετο κύπριου πρώην υπουργού.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Δεν είναι τυποποιημένα.
2. Μουσικό του έργο «Τα τραγούδια του οδοιπόρου» - …Ασράουι:
μέλος
του Νομοθετικού
Συμβουλίου των Παλαιστινίων.
3. Κάτι που εκτιμάται (πληθ.).
4. «… και μηλέα και βάτος»: μύθος του Αισώπου – Το προϊόν
του θερισμού.
5. Επιτραπέζιο σκεύος (με άρθρο) – Κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών.
6. Με θανάτους σχετικές (γεν.) – Ντόναλτ …: πρώην πρωθυπουργός
της
Πολωνίας.
7. Ανησυχία, φόβος - Επιφώνημα.
8. Η επανάληψη του ίδιου φθόγγου στη βυζαντινή μουσική – Πόλη
της Θεσσαλίας.
9. Ο αριθμός 25 με γράμματα – Το τμήμα συνόλου. 10. Φιλόδοξο το … αμερικανικό – Γυναικείο όνομα. 11. Η πρωτεύουσα της Υεμένης – Αρχαία ελληνική πόλη της Χερσονήσου της Καλλίπολης.
ΜΕΤΡΙΟ
6 5
ΔΥΣΚΟΛΟ
2
4 2
5
8
1
9
4
1 8
7 2 1
8
4 6
5
4
9 5
8
1
2
9
1
7
3
5
7 5
1
8 3
6 2
3 7
9 2
1
2
5 9
7 8
3
1
4
3
2
Oι λύσεις στη σελίδα 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
14
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
σε Αποκριάτικα Προϊόντα
ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την ευκαιρία των επερχόμενων εκδηλώσεων για
την Αποκριά, επιθυμεί να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα
Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για
Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων
(RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν
εντοπιστεί στην αγορά άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών ακατάλληλες αποκριάτικες μάσκες
και στολές. Χαρακτηριστικά δείγματα τέτοιων μη συμμορφούμενων προϊόντων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Τα εν λόγω προϊόντα θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους διότι περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως φθαλικούς εστέρες
ή/και αζωχρωστικές ουσίες. Οι φθαλικοί
εστέρες χαρακτηρίζονται ως ουσίες τοξικές
για την αναπαραγωγή ενώ οι αζωχρωστικές ενώσεις χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνες ουσίες. Τα προϊόντα που περιέχουν τις
πιο πάνω χημικές ουσίες σε συγκεντρώσεις
μεγαλύτερες από το μέγιστο επιτρεπτό από
την νομοθεσία όριο δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το
καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στα προϊόντα που αγοράζει, ιδιαίτερα όταν αυτά θα χρησιμοποιηθούν από
παιδιά. Θα πρέπει ο καταναλωτής να μελετά
με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες που
αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόν-
Τ
8. Αποκριάτικο σετ
βαψίματος με χρώματα και πλαστικά
δόντια Κινεζικής Κατασκευής με την επωνυμία “Offertissima”
και
κωδικό
3856007560910.
barcode 4029811280919.
των και σε περίπτωση που εντοπίζει προϊόντα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες για
την ασφάλειά τους ή διαπιστώνει ότι αυτά
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, τότε
να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611
και 22405609.
Περισσότερες πληροφορίες για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα είναι καταχωρημένες
στην ιστοσελίδα του Συστήματος RAPEX
στην παρακάτω διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/r
apex_archives_en.cfm
4. Αποκριάτικη στολή
και μάσκα εξωγήινου Κινέζικης κατασκευής με την
επωνυμία “Smiffy’s –Serious Fun, Alien Agent” barcode 5020570248817.
9. Αποκριάτικη στολή
και μάσκα Κινέζικης κατασκευής με την
επωνυμία
«Rubie‘s
Nordic Warrior» και κωδικό 883028391479.
5. Αποκριάτικα καπέλα
Κινέζικης
κατασκευής
με επωνυμία
«Ladybird
Hat (Chapeu
Feautrine
Coccinelle)» με κωδικούς BD/13142, EAN
3340150005515.
1. Αποκριάτικη μάσκα Κινέζικης κατασκευής με την
επωνυμία “Offertissima” και
barcode 3856007523151.
6. Αποκριάτικη μάσκα Κινέζικης κατασκευής με την
επωνυμία “ Tucano – Howling
Ghost” με κωδικούς 0851715600104.
2. Πλαστικό πορτοφόλι Σερίφη Κινέζικης
κατασκευής με barcode 9321268057416.
10. Παιδική αποκριάτικη στολή μάγισσας, Κινέζικης κατασκευής με την
επωνυμία “ATOSA” και
κωδικό 422259148173.
11. Παιδική
α π ο κ ρ ι άτ ι κ η
στολή (γιλέκο)
καουμπόι Κινέζικης
κατασκευής με την
επωνυμία
“Cowboy Set” και κωδικό 7391872293175. n
7. Αποκριάτικη στολή
πειρατή Κινέζικης κατασκευής με την επωνυμία
“Butterick’s Leco” barcode
7391872092433.
3. Αποκριάτικη περούκα
Κινέζικης κατασκευής, με
την επωνυμία
«Devil»,
με
Επικίνδυνος Ηλεκτρολογικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός
ο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην
αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δεν
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD) και,
ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή
του από την αγορά.
1. Κατηγορία: Συσκευές προσωπικής φροντίδας
Είδος: Στεγνωτήρας μαλλιών
Τ
Κατασκευαστής: Palson Trading España SL
Εμπορική επωνυμία: PALSON
Κώδικας: 30097 / Μοντέλο: KF-8883
Χαρακτηριστικά: 220-240V, 50/60Hz,
2300W / Χώρα κατασκευής: Κίνα
Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης:
8428428800972 (στη συσκευασία)
Διανομέας: Panmare Trading Ltd
κός αναγνώρισης: 5291066102035 (στη συσκευασία)
Εισαγωγέας: A&G Nicolaides Trading Ltd
Κίνδυνος: Εγκαύματα
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν
στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην
το χρησιμοποιούν.
Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο
προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή). n
Μοντέλο: CM4005 / Ηλεκτρονικός κωδικός
αναγνώρισης: 5202260087165 (στη συσκευασία)
Εισαγωγέας: YALCO (στη συσκευασία)
Διανομέας: Messios Trading Co Ltd
Κίνδυνος: Εγκαύματα.
3. Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
Είδος: Καφετιέρα κυπριακού καφέ
Εμπορική επωνυμία: ADAM
Μοντέλο: 2035
(στη συσκευασία) / Item Nr.:
DY203 / Ηλεκτρονικός κωδι-
2. Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
Είδος:
Καφετιέρα κυπριακού
καφέ
Εμπορική επωνυμία: Fest
Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
1
7
6
5
8
4
2
3
9
8
2
7
3
5
4
6
1
9
1
2
5
4
9
6
3
1
8
7
9
5
3
6
7
1
2
8
4
8
3
9
7
2
1
6
5
4
4
6
1
8
2
9
5
3
7
9
8
5
6
3
7
4
2
1
7
8
5
1
4
2
3
9
6
4
6
3
1
9
2
8
7
5
6
3
4
5
9
8
1
7
2
2
3
4
5
6
7
2
1
4
5
8
3
9
6
2
1
9
7
6
3
4
5
8
6
1
8
3
7
9
5
4
2
5
9
6
2
1
7
8
4
3
5
9
2
8
4
6
7
1
3
3
7
2
4
8
5
9
6
1
7
8
9
10
3
4
7
2
1
5
9
6
8
1
4
8
9
3
6
7
2
5
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ǽ
Ȃ
Ȇ
ȇ
Ǿ
Ȉ
ȉ
ǿ
Ȁ
ȅ
Ȉ
Ȃ
ǹ
ȇ
ȅ
Ȁ
ȅ
Ȉ
Ǽ
ȃ
ǹ
Ȇ
ȁ
ȅ
ǿ
ǹ
ȇ
Ǽ
ȃ
ȃ
Ǽ
ȉ
ǹ
ȇ
ȍ
Ȃ
ǿ
ǹ
Ǽ
ȇ
Ǽ
ǹ
ȃ
Ȋ
ȇ
ǹ
ĭ
ǹ
ǿ
ȅ
ȉ
ȁ
Ǽ
ȇ
ȇ
ǹ
ȇ
ȅ
ȉ
ǹ
ȇ
ǿ
ǹ
Ȁ
ǿ
ǻ
ǹ
Ȉ
Ȉ
ǹ
ȃ
ȉ
ȉ
ȅ
ǹ
Ȉ
Ȉ
ȋ
Ǿ
Ȃ
Ȃ
ǹ
Ȃ
Ǿ
Ǽ
ȃ
ǹ
ȉ
ȅ
Ȉ
ȃ
ǹ
ȉ
ȅ
ǿ
Ȁ
ǹ
ȃ
ǹ
Ȉ
ǹ
Ǽ
Ȉ
Ȃ
ǹ
ȁ
Ȉ
Ǿ
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
15
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Απόλλων – ΑΠΟΕΛ οδηγούν την κούρσα…
Η Ομόνοια στρογγυλοκάθισε στην 3η θέση
νώδυνα πέρασαν την 19η αγωνιστική οι πρωτοπόροι
στο πρωτάθλημα, Απόλλων και ΑΠΟΕΛ αφού κέρδισαν τους αντιπάλους τους και συνεχίζουν σφιχταγκαλιασμένοι προς τον δρόμο που οδηγεί στον τίτλο, τρεις αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία της κανονικής περιόδου.
Ο Απόλλωνας κέρδισε στο Τσίρειο την Δόξα Κατωκοπιάς
με 2-0 και εξακολουθεί για τέταρτη συνεχή αγωνιστική να
είναι μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 42
βαθμούς.
Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω είναι ο ΑΠΟΕΛ με 39 βαθμούς
που συνέτριψε στο ΓΣΠ τον Εθνικό Άχνας με 4-0, όσα τον
κέρδισε και στον α΄ γύρο.
Οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν για πρώτη φορά μετά από 69
μέρες στο ΓΣΠ σε αγώνα πρωταθλήματος. Την τελευταία
φορά που κέρδισαν ήταν στις 30 Νοεμβρίου με τον αιώνιο
αντίπαλο τους, την Ομόνοια, με 1-0.
Οδυνηρή ισοπαλία 2-2 έφερε μέσα στο ΓΣΖ η ΑΕΚ αφού ο
Οθέλλος στο τέλος φάνηκε ακόμα μια φορά σκληρό καρύδι
που δεν τα παρατά… παρόλο που ο αντίπαλος του προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ. Αυτή η νέα απώλεια βαθμών του
στέρησε τα όποια όνειρα είχε προς το παρόν για ακόμα πιο
ψηλά βαθμολογικά. Η ομάδα της Λάρνακας πέρασε τώρα
στην 5η θέση με 32 βαθμούς, αφού την ξεπέρασαν η Ομόνοια
και η Ανόρθωση που κέρδισαν τους αντιπάλους τους.
Η Ομόνοια στρογγυλοκάθισε για πρώτη φορά στην 3η
θέση με 35 βαθμούς μετά την επιτυχία της επί της Αγίας
Νάπας με 3-1 και αφού στο ημίχρονο οι Αγιαναπίτες προηγήθηκαν με 1-0, όμως στη συνέχεια υπέκυψαν προ ανωτέρου αντιπάλου.
Η ‘Κυρία’ συνέχισε το νικηφόρο σερί της σημειώνοντας την
7η νίκη εντός του 2015, την 5η
στο πρωτάθλημα και δύο στο Κύπελλο. Κέρδισε το βαρωσιώτικο
ντέρμπι με 1-0 γκολ που πέτυχε
στο 92΄ ο Κωνσταντίνος Λαΐφη.
Έφτασε τους 34 βαθμούς και στην
4η θέση της βαθμολογίας αποκτώντας δυναμική και φυσικά ψυχολογία για τη συνέχεια. Από την
άλλη η Νέα Σαλαμίνα παρέμεινε
χαμηλά στη βαθμολογία έχοντας
17 βαθμούς.
Ερμής και ΑΕΛ σε ένα παιχνίδι
– θρίλερ με τέσσερα γκολ, ανατροπή και γκολ στο 94΄ συμβιβάστηκαν στο 2-2 που διατηρεί τους
‘φτεροπόδαρους’ σε θέση οδηγού
για είσοδο στην πρώτη εξάδα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν
με τον Ιμπραΐμ, οι γαλαζοκίτρινοι το γύρισαν με τον ΜπεμπέΣαμπού, όμως ο Παουλίνιο στο 94΄ είπε την τελευταία λέξη.
Ο Απόλλωνας πήρε το …ζητούμενο
Καλύτερα δεν μπορούσαν να είναι τα πράγματα για τον
Απόλλωνα, όσον αφορά τον αγώνα με την Δόξα. Το βασικό
ζητούμενο ήταν η νίκη και οι τρεις βαθμοί. Την πήρε κερδίζοντας με 2-0, τέρματα που πέτυχαν οι Παπουλής και Γκιέ στο
Α’ ημίχρονο. Αυτό ήταν το τρίτο παιχνίδι που ο Απόλλωνας
κράτησε ανέπαφη την εστία του, αφού προηγήθηκαν τα παιχνίδια με Ν. Σαλαμίνα και Εθνικό.
Θρύλος… παρών
Έβγαλαν το …άχτι τους και ηρέμησαν; Οι ποδοσφαιριστές
του ΑΠΟΕΛ, πραγματοποιώντας μια πειστική εμφάνιση, ιδιαίτερα στο β΄ ημίχρονο, μετέτρεψαν σε σάκο του μποξ τον
Εθνικό (4-0), όσα τον κέρδισαν και στο α’ γύρο και διατήρησαν την απόσταση που χωρίζει την ομάδα από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα (-3) προσθέτοντας και μια νέα δυναμική
ενόψει της… ζόρικης συνέχειας. Τα τέρματα πέτυχαν οι Λάνιγκ (α΄ ημίχρονο), Ρίσε, Εφραίμ και Τζιμπούρ.
Ανατροπή με μπόλικο άγχος
Αυτή τη φορά τα βρήκε πιο δύσκολα απ’ ότι στο Κύπελλο,
όμως πάλι η Ομόνοια κατάφερε να πετύχει το στόχο της,
παίρνοντας την νίκη με 3-1 στο ‘Τάσος Μάρκου’ και μάλιστα
Α
με ανατροπή, αφού προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με 1-0 με
απευθείας φάουλ του Θεοδώρου. Οι πράσινοι ισοφάρισαν με
πέναλτι του Ποτέ, ο Γκαρσία και
Φοφανά ολοκλήρωσαν τη νίκη
της Ομόνοιας.
Χωρίς φρένο η ‘Κυρία’
Έχασε μία, έχασε δύο ευκαιρίες, στην τρίτη έστειλε την
μπάλα στα δίκτυα. Ο λόγος για
τον Κωνσταντίνο Λαΐφη που με
το δικό του τέρμα στο δεύτερο
λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε τη νίκη στην Ανόρθωση με
1-0, στο ντέρμπι με τη Νέα Σαλαμίνα. Από το 60΄ η Ν. Σαλαμίνα έπαιζε με δέκα ποδοσφαιριστές αφού αποβλήθηκε ο
Μοντέιρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Ψάχνει το λάθος η ΑΕΚ
Όταν μέχρι το 15΄ της αναμέτρησης καταφέρνεις να προηγηθείς δύο φορές στο παιχνίδι και δεν μπορείς να διαχειριστείς σωστά το υπέρ σου σκορ, τότε κάτι πάει λάθος. Η ΑΕΚ
απέναντι στον Οθέλλο προηγήθηκε στο 5΄ με τον Μοντέιρο,
ισοφαρίστηκε στο 14΄ και ένα λεπτό αργότερα ο Λαρένα πέτυχε το 2-1 και πήρε εκ νέου προβάδισμα. Ένα προβάδισμα το
οποίο δεν διαχειρίστηκε σωστά, αφού ο ΟΘέλλος ισοφάρισε
στο 69΄ με τον Χμαλάτζε.
Η συνέχεια
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής και απομένουν άλλες δύο για να πέσει η αυλαία της
κανονικής περιόδου. Μέχρι το τέλος ακολουθούν πολλά
ντέρμπι μεταξύ των πρωτοπόρων που πιθανό να φέρουν ανακατατάξεις στη βαθμολογία. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα το
έχει ο Απόλλωνας, με τρία συνεχόμενα ντέρμπι. Κάνοντας
αρχή με την Ομόνοια στο ΓΣΠ και στη συνέχεια με τον
ΑΠΟΕΛ και πάλι εκτός έδρας, ενώ στην τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση στο Τσίρειο.
Ο ΑΠΟΕΛ έχει δύο ντέρμπι, αφού ξεπεράσει το εμπόδιο
της Δόξα στο Μακάρειο, ακολουθεί ο Απόλλωνας και στην
22 αγωνιστική το αιώνιο ντέρμπι με την Ομόνοια (εκτός).
Πολύ δύσκολο πρόγραμμα καλείται να ξεπεράσει και η Ομόνοια με τρία συνεχή ντέρμπι. Αρχή με το εντός έδρας παιχνίδι
με τον Απόλλωνα, ακολουθεί η ΑΕΛ εκτός και εντός με το
ΑΠΟΕΛ.
Πιο καλό πρόγραμμα έχει η Ανόρθωση με μόνο ένα ντέρμπι
στην τελευταία αγωνιστική με τον Απόλλωνα στο Τσίρειο.
Στην 20η αγωνιστική θα αγωνιστεί εκτός με τον Εθνικό
Άχνας και στη συνέχεια εντός με τη Δόξα Κατωκοπιάς. Η
ΑΕΚ που ακολουθεί έχει καλό πρόγραμμα χωρίς ντέρμπι
όμως τα παιχνίδια που θα δώσει κρύβουν πολλές …παγίδες.
Αρχή εκτός με τη Νέα Σαλαμίνα που καίγεται για βαθμούς.
Ακολουθεί εντός με τον Εθνικό Άχνας και κλείνει εκτός με
τη Δόξα στο Μακάρειο.
Ερμής και ΑΕΛ που θα παλέψουν μέχρι τέλος την διεκδίκηση τους στην 6άδα έχουν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα
με την ΑΕΛ να έχει ένα ντέρμπι (Ομόνοια), ενώ για τους
Αραδιππιώτες τα παιχνίδια είναι στα …μέτρα τους. Ο Ερμής
κάνει αρχή εκτός με τον Οθέλλο, εντός με τη Νέα Σαλαμίνα
και εκτός με τον Εθνικό Άχνας.
Η ΑΕΛ θα φιλοξενήσει την Αγία Νάπα και Ομόνοια και θα
αγωνιστεί εκτός στην τελευταία αγωνιστική με τον Οθέλλο.
Όσον αφορά το β΄ γκρουπ, είναι πια ξεκάθαρο οι πρώτες
πέντε ομάδες και αναμένεται η έκτη που θα συμπληρώσει την
6άδα. Συγκεκριμένα, Εθνικός, Ν. Σαλαμίνα, Οθέλλος, Δόξα
και Αγία Νάπα είναι οι πέντε σίγουρες ομάδες που θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Προς το παρόν σε πιο καλή θέση βρίσκεται ο Εθνικός (8ος)
με 20β. ακολουθεί η Νέα Σαλαμίνα με 17β. και στη συνέχεια
βλέπουμε τον Οθέλλο 15β., Δόξα 14β., Αγία Νάπα 12β. Στις
τρεις τελευταίες αγωνιστικές για τις πιο πάν ομάδες δεν
υπάρχουν εύκολα ή δύσκολα παιχνίδια, όλα θα κριθούν από
τα δικά τους πόδια…
Μικρές Κατηγορίες
Άνετοι οι πρωτοπόροι
Ακόμα μια νίκη πέτυχε η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος
Β΄ κατηγορίας Ένωση Νέων Παραλιμνίου που επικράτησε
μέσα στην έδρα της με 3-0 την Αναγέννηση Δερύνειας και
εξακολουθεί να είναι μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού
πίνακα με 41 βαθμούς. Με νίκες προχώρησαν και οι άλλες
ομάδες που ακολουθούν και το σκηνικό στις πρώτες θέσεις
έμεινε αναλλοίωτο. Η Πάφος επικράτησε με το ίδιο σκορ της
ΑΠΕΠ και είναι στην 2η θέση με 37 βαθμούς. Ο Άρης πέρασε
αλώβητος το εμπόδιο του Ν&Σ Ερήμης.
Γ΄ Κατηγορία
Έβαλε πλώρη για άνοδο το ΘΟΪ
Το ΘΟΪ Λακατάμιας πέρασε νικηφόρα και από την έδρα
της ΜΕΑΠ Π. Χωρίου που την κέρδισε με 1-0. Έτσι έφθασε
τους 38 βαθμούς και παράλληλα μεγάλωσε τις αποστάσεις
από τις ομάδες που ακολουθούν, αφού τόσο η ΠΑΕΕΚ Κερύνεια, όσο και ο ΑΣΙΛ Λύσης έχασαν βαθμούς.
Συγκεκριμένα η ΠΑΕΕΚ γνώρισε την ήττα από τον Ακρίτα
Χλώρακα με 2-1 και του έδωσε μια νέα δυναμική να διεκδικήσει και αυτός την άνοδό του στην Β΄ κατηγορία, αφού πέρασε στην 4η θέση με 29β., ενώ η Κερυνειώτικη ομάδα παρέμεινε στους 30β. και στην 3η θέση. Στην 2η θέση είναι ο ΑΣΙΛ
με 33β., που έφερε ισοπαλία εκτός έδρας (1-1) με την Αμαθούς. Οδυνηρή ήττα δέχθηκε και ο ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα που
έχασε στην έδρα του με 1-0 από τον Εθνικό Λατσιών και μαζί
την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από τους πρωτοπόρους. Είναι στην 5η θέση με 28 βαθμούς.
Νίκη οξυγόνο πέτυχε ο Π.Ο.
Ορμήδεια επί του Φοίνικα με 1-0
εκτός έδρας και αναπτέρωσε τις
ελπίδες του για παραμονή. Το ίδιο
ισχύει και για τον Εθνικό Άσσιας
που νίκησε με 1-0 τον Διγενή
Μόρφου εκτός έδρας με 1-0 και
είναι στην 3η θέση με 37 βαθμούς.
Εξάλλου, η Καρμιώτισσα επανήλθε σε τροχιά επιτυχιών, νικώντας με 3-0 τον Διγενή Ορόκλινης
και είναι στην 4η θέση με 35 βαθμούς. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τα δύο
εισιτήρια για άνοδο στην Α΄ Κατηγορία.
Οδυνηρή ήττα δέχθηκε στην
έδρα της η Ε.Ν. Παρεκκλησιάς
από την ΕΝΑΔ με 1-2 και ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε αφού κέρδισε εκτός έδρας την Ελπίδα με 0-1 και την πέρασε κατά ένα βαθμό στη βαθμολογία.
Είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην 10η
θέση με 15 βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι η ΑΕΖ και η Ομόνοια
Αραδίππου έμειναν στη λευκή ισοπαλία (0-0). Ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποιά καθόλου την Αραδιππιώτικη ομάδα
που είναι στην 13η θέση με 11 βαθμούς και κινδυνεύει με υποβιβασμό. Να θυμίσουμε ότι υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες
και ανέρχονται από την Γ΄ κατηγορία δύο για να συμπληρώσουν την β΄ κατηγορία σε 12 ομάδες, αντί 14 για το πρωτάθλημα για το 2014-15.
Δ΄ Κατηγορία
Ξέφυγε η Αλκή
Η Αλκή Ορόκλινης συνέτριψε την Ένωση Κοκκ/θιάς με 60 και επωφελήθηκε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα του Π.Ο.
Ξυλοτύμπου από τον Άδωνη στο Δάλι με 2-0, καθώς ξέφυγε
με 4 βαθμούς διαφορά στην κορυφή. Η Αλκή έχει 42β. και η
Ξυλοτύμπου παρέμεινε στους 38β. Ο Ηρακλής Γερολάκου δεν
έχασε την ευκαιρία, κέρδισε την ΑΕΝ με 2-0 και μείωσε σε
δύο βαθμούς τη διαφορά από την 2η Ξυλοτύμπου. Στον πυθμένα η Ένωση Κοκκ/θιάς είναι η πρώτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στο Αγροτικό, ενώ ‘μάχη’ θα δοθεί μεταξύ της Ελπίδας
Αστρομερίτη, Σπάρτακου και Φρέναρου. n
16
ΤETAΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Παγκόσμια Μέρα Δράσης για το δικαίωμα στην απεργία Tι είπαν... Tι έγραψαν
Δεν είμαι διατεθειμένος να δεχθώ διάλογο
από το Συνδικαλιστικό Κίνημα στις 18 Φεβρουαρίου
κάτω από απειλές ή εκβιασμούς.
μέρα δράσης για το δικαίωμα στην απεργία πραγματοποιεί την ερχόμενη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου σε
παγκόσμια κλίμακα το διεθνές δημοσιοϋπαλληλικό
συνδικαλιστικό κίνημα.
Αυτή η παγκόσμιας εμβέλειας ενεργοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος με επικεφαλής τη Διεθνή Δημοσίων Υπηρεσιών (Public Services International PSI) εκφράζει τη μαχητική αντίθεση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα κατά
των προγραμματισμών κυβερνήσεων και εργοδοτικών οργανώσεων ενάντια α στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Τον περασμένο Ιούνιο έγινε εκτεταμένη συζήτηση για το
δικαίωμα στην απεργία στη συνεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της PSΙ. Στο διάστημα όμως που ακολούθησε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Και το συνδικαλιστικό κίνημα κρίνει ότι είναι τώρα η συγκυρία για αποφασιστική αντίδραση στις κινήσεις κατά του θεμελιώδους
αυτού δικαιώματος των εργαζομένων που εξακολουθεί να
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του συνδικαλιστικού κινήματος. .
Η διαφωνία συνδικαλιστικής-εργοδοτικής πλευράς για το
δικαίωμα της απεργίας παρακωλύει την ομαλή εποπτική λειτουργία του μηχανισμού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
από το 2012. Η τοποθέτηση της εργοδοτικής πλευράς κατά
του δικαιώματος της απεργίας συνδυάζεται και με την επιβολή από κυβερνήσεις και την εκμετάλλευση από εργοδότες μέτρων λιτότητας στα πλαίσια των οποίων διώκονται
ποινικά σε διάφορες χώρες οι κοινωνικές διαμαρτυρίες κατά
των μέτρων
Το συνδικαλιστικό κίνημα ζητά αποτελεσματική λειτουργία του εποπτικού μηχανισμού του ΔΓΕ ώστε να επιβάλλεται η νομολογία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας τόσο σε
εθνικό όσο και σε περιφερειακό πεδίο ως παράλληλο μέτρο
προς τον κώδικα συμπεριφοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται και με τις σχετικές οδηγίες του ΔΓΕ.
Στόχος του κινήματος είναι να υιοθετηθούν πολιτικές και
διαδικασίες που θα παρεμποδίζουν εθνικά και περιφερειακά
δικαστήρια να αφαιρούν το δικαίωμα της απεργίας από ερ-
Η
γαζόμενους.
Στις 23 – 24 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί τριμερής
σύσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το δικαίωμα της απεργίας. Αν στη σύσκεψη αυτή δεν επιτευχθεί
τριμερής συναίνεση για αναγνώριση της ισχύος σε παγκόσμια κλίμακα του δικαιώματος στην απεργία (που δεν είναι
απίθανο) τότε θα πρέπει να παραπεμφθεί η διαφορά στο Διεθνές Δικαστήριο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, απόφαση που πρέπει να ληφθεί από το Διοικούν Σώμα του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας στη σύνοδο του στις 12 με 26 Μαρτίου 2015.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα εργάζεται προς την κατεύθυνση των εθνικών κυβερνήσεων ώστε να υπάρξει ευνοϊκή
θέση των εκπροσώπων τους στο Διοικούν Σώμα της ΔΟΕ
για να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στους εργοδότες σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το δικαίωμα στην απεργία και τα διεθνή
εργασιακά πρότυπα πρέπει να είναι πλήρως κατοχυρωμένα
και να τυγχάνουν απόλυτου σεβασμού από όλους.
Στα πλαίσια αυτά διοργανώνεται η Παγκόσμια Μέρα Δράσης για το δικαίωμα στην απεργία σε αντίδραση προς τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς. Η συνδικαλιστική δραστηριότητα, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη συνεδρία της ΔΟΕ
στις 12 Μαρτίου περιλαμβάνει:
• Αποστολή μηνυμάτων σε όλα τα μέλη της ΔΟΕ με επεξήγηση της όλης διαφοράς και συσκέψεις στους χώρους εργασίας στις 18 Φεβρουαρίου
• Συσκέψεις με συμμετοχή τοπικών ηγεσιών, εκπροσώπων
των κυβερνήσεων, του δικαστικού σώματος και των ομάδων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
• Άσκηση πιέσεων στις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια
• Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από κυβερνητικά γραφεία εκεί όπου οι εθνικές κυβερνήσεις αντιτίθενται στο δικαίωμα της απεργίας.
• Διαδηλώσεις κατά της στάσης των εργοδοτικών οργανώσεων
• Δράσεις μέσω της κοινωνικής δικτύωσης n
Η Τουρκία υπονομεύει υπηρεσίες φροντίδας υγείας
μέσω της Εμπορικής Συμφωνίας της ΕΕ
γγραφο που έχει διαρρεύσει για τα διαδραματιζόμενα στις συνομιλίες ΕΕ – ΗΠΑ για Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (Trade and Services Agreement TISA) αποκαλύπτει πόσο αναξιόπιστες είναι οι διαβεβαιώσεις από τις Κοινοτικές αρχές ότι οι δημόσιες υπηρεσίες
προστατεύονται στα πλαίσια της προωθούμενης συμφωνίας.
Αποκαλύπτεται ταυτόχρονα και ο ρόλος της Τουρκίας στις
διεργασίες κατά των δημοσίων υπηρεσιών. Το έγγραφο που
διέρρευσε και που φαίνεται να είχε κατατεθεί από την Τουρκική κυβέρνηση συζητήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ τον
περασμένο Σεπτέμβρη στις διαπραγματεύσεις για τη ΤISA
στη Γενεύη. Προτείνεται από την Τουρκία η προσθήκη παραρτήματος στη Συμφωνία για τις υπηρεσίες φροντίδας
υγείας που θα προνοούν για υπεράκτιες δραστηριότητες για
διευκόλυνση των ασθενών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό να
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας από ασφάλιση σον
ιδιωτικό τομέα.
Η πρόταση αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας
ω εμπορεύσιμο είδος και όχι ως υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας. Και ως αντικείμενοι γενικότερης αποκόμισης κέρδους
με διασφάλιση πρόσβασης σ’ αυτό σε παγκόσμια κλίμακα
αντίθετα με τη θέση του συνδικαλιστικού κινήματος όπως η
σε παγκόσμια κλίμακα πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας
υγείας διασφαλίζεται στη βάση της δημοκρατικής αλληλεγγύης.
΄Όπως άλλωστε υπογραμμίζει η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας το άνοιγμα του τομέα της υγείας στην αγορά θα δη-
Έ
μιουργήσει σύστημα με δύο πυλώνες. Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΕPSU η οποία εκπροσωπεί την τεράστια πλειοψηφία
των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, στην Ευρώπη αντιτίθεται σε μια τέτοια διευθέτηση η οποία θα διευρύνει το
διαχωρισμό στην κοινωνία και θα προάγει μοντέλα φροντίδας υγείας έξω από το τοπικό πεδίο.
Τονίζει η ΕPSU ότι το έγγραφο που διέρρευσε αποδεικνύει
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει σαφή και ίσιο
ρόλο στην προώθηση της Συμφωνίας ΤΙSΑ. Η Ομοσπονδία
κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηλώσει απερίφραστα
με σαφείς όρους ότι δεν θα μετατρέψει τις δημόσιες υπηρεσίες σε εμπόρευμα και θα αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση στην προωθούμενη συμφωνία.
Στο τελευταίο της Κογκρέσο η ΕPSU αποφάσισε να διεξαγάγει ι ευρύ διάλογο για να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες
υπηρεσίες δεν θα περιληφθούν στη νεοφιλελεύθερη ρύθμιση
από την πίσω πόρτα. Η τελευταία αυτή πρόταση αποτελεί
επικίνδυνη επίθεση κατά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και κατά των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας που
βασίζονται στην οικονομική αλληλεγγύη και την προσβασιμότητα όλων των πολιτών στις υπηρεσίες. Το συνδικαλιστικό
κίνημα θα υπερασπιστεί την ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στα συστήματα υγείας και σε δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας στον τομέα της φροντίδας υγείας όπως και για τη
διασφάλιση καλών εργασιακών συνθηκών για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αυτές. n
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και
ενοικιαστές.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Η Ελλάδα είναι σαν το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο που πεθαίνει πρώτο, καθώς είναι
το πιο αδύναμο.
Γιάννης Βαρουφάκης,
Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.
H Γαλλία πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα
να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να ενθαρρύνει τη βούλησή της να παραμείνει στην
Ευρωζώνη.
Μανουέλ Βαλς,
Πρωθυπουργός της Γαλλίας.
Ζητούμενο η χρυσή τομή μεταξύ δημοκρατικής επιλογής και δεσμεύσεων.
Πιέρ Μοσκοβισί,
Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων
της ΕΕ.
Η αποστολή όπλων προκειμένου να βοηθηθεί η ουκρανική κυβέρνηση δεν θα βοηθήσει να εξευρεθεί λύση.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.
Υπάρχει μια προσπάθεια να διαταραχθεί η
υπάρχουσα παγκόσμια τάξη… με έναν αδιαφιλονίκητο ηγέτη.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.
Το Κίεβο έχει δικαίωμα να αμυνθεί έναντι
της Ρωσίας και οι ΗΠΑ θα του παράσχουν
τα μέσα για να το πράξει.
Τζο Μπάιντεν,
Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
Tο Kρατικό Λαχείο
μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας
Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 003 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа