close

Вход

Log in using OpenID

(PDF format)

embedDownload
april 2014
Dayton bez tajni
Intervju s Nikolom Teslom iz 1899.godine
Smanjenje plata političarima u BiH
U ovom broju:
4 Komentar
Dayton bez tajni
8 BiH:
BiH podijeljena između Ukrajine i Rusije
18 Intervju
Intervju s Nikolom Teslom iz 1899.godine
www.bosnianyellowpages.us
jedna web stranica za sve vaše potrebe
28 Društvo:
Besim Spahić : Senader, Mišković i
Janša su „male mace“ za naših makar
pedesetak Senadera
32 Nauka
34 Automobili
36 Film
38 Sport
Marijan Beneš: Umjetnik u ringu
40 Porodica
44 Zabava
46 Oglasi
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
komentar
KOLUMNA
Dayton bez tajni
U
odsustvu bilo kakve zajedničke vizije i bilo kakve
ideje ili inicijative kako da pokrenu Bosnu i Hercegovinu ostavljenu na slijepom kolosijeku euroatlantskih
integracija, bosanskohercegovački aktuelni „lideri“ koriste
svaku međunarodnu izjavu dobre volje, kao što su američka
i evropska uvjeravanja da će „nastaviti da podržavaju euroatlantske aspiracije većine građana“ gotovo kao neku vrstu
najave sazivanja „Daytona 2“ za ustavno preustrojstvo bosanske države. Ona se među federalnim partnerima – iz različitih razloga i perspektiva – doživljava kao obećanje, a u
vodstvu Republike Srpske oličenom u njenom predsjedniku
kao neka vrsta egzistencijalne prijetnje i babaroge.
Čak i kad bi u svijetu postojala politička volja za neku varijantu „Daytona 2“, a to je malo vjerovatno u kontekstu dramatičnijih međunarodnih kriza i izazova – uključujući pored
svih ostalih i sirijsku i ukrajinsku – za bilo kakvu izglednost
takvog projekta bilo bi korisno, naročito u bošnjačkoj javnosti,
demistifikovati okolnosti u kojima je nastajao i postignut dejtonski sporazum, od 1. do 21. novembra 1995. godine.
Prevlađujući bošnjački narativ dejtonskog mira počiva na
posmatranju sporazuma iz perspektive žrtve koju je bezosjećajni svijet pod pritiscima i ucjenama prisilio na ustupke koji
su rezultirali ustavom države osuđene na nefunkcionalnost.
Ta interpretacija istorije amnestira – i čak promoviše u status
nacionalnih simbola – bošnjačkog vođu tog vremena i njegove
najbliže saradnike oslobađajući ih svake kritičke valorizacije
njihove odgovornosti za nesavršenosti sporazuma koji su prihvatili. Ta metafora o iznuđivanju ustupaka od žrtve – kao i
sve druge mitske interpretacije prošlosti – produbljuje u toj
javnosti nepovjerenje prema „međunarodnoj zajednici“ otežavajući i saradnju u projektovanju i provođenju euroatlantske
strategije.
Ovih dana sam, povodom obnovljenih rasprava o takozvanom „Daytonu 2“, ponovo čitao izvanrednu studiju Odjeljenja za istoriju američkog ministarstva spoljnih poslova pod
naslovom „Tajna istorija Dejtona: Američka diplomatija i bosanski mirovni proces 1995.“ koju potpisuju Derek Chollet i
Bennett Freeman.
Radi se o štivu zasnovanom na obilju dokumenata, službenoj prepisci, ličnim bilješkama, intervjuima sa četrdesetak
zvaničnika koji su učestvovali u pregovorima i na nalazima
cjelodnevnog seminara na kojem su učestvovali svi glavni akteri pregovora. Ta temeljito dokumentovana slika dejtonskog
procesa u očima posmatrača otvorenog za činjenice pokazuje
koliko je magle i mitova proizišlo iz potrebe da se „naša strana“ u pregovorima predstavi bezgrešnom ili ucijenjenom.
Uzmimo, recimo, prevlađujuću verziju bošnjačke interpretacije pregovora po kojoj su najteži dejtonski ustupci, kao što
su ozakonjenje Republike Srpske ili teritorijalna podjela 51
prema 49 posto, dati pod neviđenim pritiskom ili čak prijetnjama.
Dokumenti pokazuju da je za pristanak „u principu“ na te
zahtjeve, koji su dolazili od predsjednika Srbije Slobodana Mi-
4
loševića, bilo dovoljno samo jedno večernje sijelo sa Izetbegovićem u rezidenciji američkog ambasadora u Turskoj Marka
Grossmana 3. septembra u Ankari. Bosanski predsjednik jeste
prigovorio na uvođenje naziva Republika Srpska u rani nacrt
sporazuma rekavši: „To ime je kao nacističko ime. Ako ga koristite, dozvoljavate im da pobijede. Ono sadrži ime republika
i izgledaće kao da imaju zasebnu zemlju“. To je u prethodnim
razgovorima s Amerikancima zahtijevao Milošević kao cijenu sporazuma insistirajući da ne vidi „kako bi se to drugačije
zvalo“. Do kraja večeri –„nakon velikog pritiska“ – Izetbegović je pristao.
Ukidanje “republike” iz naziva BiH i formiranje Republike
Srpske prihvaćeno je prije nego što su počeli dejtonski pregovori pa priča o nekakvom iznuđivanju pod pritiscima i prijetnjama zvuči više kao naknadna interpretacija nemirne savjesti
S njegovim pristankom njegov ministar spoljnih poslova
Muhamed Šaćirbej je na ministarskom sastanku balkanskih
šefova diplomatije 8. septembra u Ženevi prihvatio principe
budućeg sporazuma koji su značili i ukidanje naziva Republika iz imena Bosne i Hercegovine i priznanje Republike Srpske
kao jednog od dva entiteta na 49 posto teritorije. Sve to je, dakle, prihvaćeno i prije nego što su počeli dejtonski pregovori
pa priča o nekakvom iznuđivanju pod pritiscima i prijetnjama
zvuči više kao naknadna interpretacija nemirne savjesti.
Ovaj autor imao je i lično iskustvo s tom epizodom dejtonskog procesa: na dan ženevskog ministarskog sastanka objavio sam na strani komentara The Washington Posta tekst pod
naslovom „ ... I ne dijelite Bosnu“ u kojem sam apelovao da
Holbrooke u Ženevi „insistira na ustavnim umjesto na teritorijalnim pitanjima, s ciljem da se razviju pravni okvir i međunarodne garancije za jednaka individualna i kolektivna prava
svih građana i sve tri etničke grupe zaključujući: „To je ključ
za trajan mir u Bosni i jedini način da se sačuva njen integritet“.
Nakon objavljivanja tog teksta Holbrooke me pozvao na
razgovor u sjedištu američke diplomatije. Rekao mi je kako to
i jeste bila polazna ideja „ali to moraju tražiti strane (u pregovorima) a one to nisu tražile“. – Ni Bosanci? – pitao sam. „Ni
oni“ – rekao mi je Holbrooke.
Dokumenti objavljeni u „Tajnoj istoriji Dejtona“ pokazuju
sliku tragične nekompetentnosti bosanske delegacije: rivalstvo Silajdžića i Šaćirbeja u nadmetanju ko će biti bliži Izetbegoviću; trgovinu teritorijama kako bi se održao ranije prihvaćeni omjer 51:49; Miloševićeve ustupke u vidu proširenog
koridora od Sarajeva do Goražda koji su američki pregovarači
u Daytonu nazvali i „put viskija“ jer je Milošević na to pristao
nakon što je ispijena cijela boca viskija iz koje je on – prema
preciznom istorijskom zapisu – ispio četiri čaše i možda odlučujući ustupak za uspješno postizanje sporazuma u vidu
„prepuštanja Sarajeva“ i pristanka na naknadnu arbitražu
za Brčko. Pod tim okolnostima je Izetbegović, na sastanku u
svom dejtonskom apartmanu, kojem su prisustvovali i američki državni sekretar Warren Christopher i Holbrooke, dao
EUROPA
APRIL 2014
komentar
i konačni nevoljni pristanak rekavši „to je nepravedan mir“ a
zatim – nakon kraće pauze - tiho dodao: „Ali moj narod treba
mir“.
Kad je američki predsjednik Bill Clinton, nakon što mu je
tog 21. novembra javljeno da je postignut sporazum, izrazio
spremnost da doleti u Dayton da to objavi, Holbrooke mu je
odgovorio: „Gospodine predsjedniče, Vi ne biste poželjeli da
budete ni blizu ovih ljudi ovdje danas. Oni su divlji“.
Clinton je nakon toga objavio postizanje sporazuma u Vrtu
ruža Bijele kuće u 11:40 tog 21. novembra 1995.
Kemal Kurspahić
Radio Slobodna Evropa
JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC
Samo Ptice Lete Jeftinije
Jazmir Bešlija
owner
336 Springhaven Rd,
Lawrenceville, GA 30046
Tel 770.963.9684 ili 770.963.9685
Fax 888.404.8088
[email protected]
www.TravelBiH.com
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
5
bosna i hercegovina
Ništa od MAP-a ni ove godine
U
zalud nastojanja stranih i međunarodnih zvaničnika. Uzalud i dogovori lidera parlamentarnih stranaka. Aktiviranja MAP- a za BiH ove godine, sudeći prema
bh. političarima, neće biti, jer se u Paralementu BiH ne mogu
dogovoriti o zakonskom rješenju o raspodjeli vojne imovine.
Ovaj put glavni krivci su situacija u Ukrajini, ali i sam
NATO - bar za predstavnike iz RS-a. Najglasniji su zastupnici SNSD-a. Pa tako Slavko Jovičić kaže da ne bi da BiH bude
druga Ukrajina:
„Veće će interese braniti neko iz SAD-a koje nisu ni blizu tu. Ovo što je nekada bilo, i NATO pakt važan - pa bio
bi i polarni sistem, gdje su samo Amerikanci određivali ko će
šta uraditi. Danas, hvala Bogu, nije tako, kako god ko shvatio.
Bratska Rusija stala na noge, Putin kaže njet!“
Za njegovog kolegu iz zastupničke klupe Dragu Kalabića
razgovor o načinima da BiH uđe u NATO nešto je sentimentalnije prirode:
„Nažalost, godišnjica je vremena kada je NATO bombardovao naše sunoradnike i ovo su bolna
sjećanja i uvijek ovih dana nismo spremni na jedan takav način o tom pitanju
razgovarati“, poručio je Kalabić.
Stiče se dojam da je prije dvije godine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik govorio u nekoj paralelnoj realnosti:
„Perspektivna vojna imovina na
način kako je to ranije dogovoreno bila
bi knjižena na Ministarstvo odbrane
BiH, s tim da ukoliko nekada to ministarstvo odluči da ta imovina ne treba,
ona se vraća na entitet“, navodio je Dodik.
Očito su u toj istoj, drugoj dimenziji i članovi bh. Predsjedništva dogovorili o 63 perspektivne lokacije, čije
je knjiženje zaustavljeno upravo zbog
dogovora koji je Dodik postigao sa
predsjednikom SDP-a BiH Zlatkom Lagumdžijom.
Pravobranilaštvo pod utcajem
politike
Moglo se davno riješiti ovo pitanje
tako da se imovina uknjiži na Ministarstvo odbrane, ali cilj je bio u paketu
rješavati cjelokupnu državnu imovinu,
a ne samo vojnu, stav je nekadašnjeg
člana Predsjedništva BiH Beriza Belkića. Danas kao zastupnik
Stranke za BiH navodi da je Pravobranilaštvo BiH pod uticajem politike prestalo da radio no što je trebalo:
„Moram priznati da su oni krenuli knjižiti državnu imovinu - mislim da je čak i uknjižena, a onda su zaustavili knjižene na preporuku Inzka, koji se pozvao da će biti politički
6
dogovori“, kaže Belkić.
U NATO-u su jasni da bez ovog uslova nema dalje. U
BiH, čini se, dalje i ne žele jer su odavno imali otvoren poziv
da samo jednim dizanjem ruke riješe i više od vojne imovine.
„U BiH imamo više makadama nego čistoga puta. To
dovodi do problema da ćemo mi, kao parlamentarci, sigurno
nekada biti postiđeni zbog onoga što nismo dozvolili građanima i omogućili BiH jasniji put prema razvoju ekonomije, da
u jednom sigurnijem okruženju žive“, konstatuje zastupnik
Stranke za bolju budućnost Mirsad Đugum.
Iako je pitanje vojne imovine stvar koja je u načelu davno
dogovorena, jasno je da se preko ovoga prelamaju neka druga
pitanja.
„Od strane predstavnika iz RS-a se stalno traže izgovori
da se ne riješi ovo pitanje kako bi se NATO put BiH blokirao i
BiH vezala za Srbiju“, kaže Šefik Džaferović iz SDA.
Ovo je jasno stavio na znanje i Slavko Jovičić:
„Ja ne znam zašto nekima ovdje smeta kad mi političari i
naši lideri kažemo da ćemo uvažavati stav i opredjeljenje Srbije?“
Pogleda uprtog u komšijsko dvorište BiH očito neće nigdje. Tim prije što dok domaći političari gledaju u horizont svi drugi idu naprijed
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
- PREVODILAC
NA RASPOLAGANJU -
7
bosna i hercegovina
P
BiH podijeljena između
Ukrajine i Rusije
remda je Predsjedništvo BiH konsenzusom usvojilo
Izjavu о pоlitičkој situаciјi u Ukrајini kao zvaničan stav države prema ovom pitanju, u zemlji, ali i u samom
Predsjedništvu prisutna su razmimoilaženja u stavovima.
Ona se kreću od podržavanja Ukrajine u njenoj teritorijalnoj
cjelovitosti, pa do bezrezervne podrške Rusiji.
Zvaničan odnos BiH prema ukrajinskoj krizi svodi se
na to da se sa vеlikоm pаžnjоm i zаbrinutоšću prаti pоrаst
nаpеtоsti u toj zemlji i pоgоršаnjе mеđunаrоdnih оdnоsа u
vеzi s tim. Bar tako se navodi u Izjavi o političkoj situaciji u
Ukrajini koju je usvojilo Predsjedništvo BiH kao kreator vanjske politike.
„Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе izrаžаvа svoje оčеkivаnjе dа ćе sе dо rјеšеnjа nоvоnаstаlе krizе
dоći mirnim i dеmоkrаtskim srеdstvimа, diјаlоgоm i
pоlitičkim prеgоvоrimа izmеđu svih rеlеvаntnih strаnа,
uz kоnstruktivnu pоdršku ciјеlе mеđunаrоdnе zајеdnicе,
nа оpštеprihvаćеnim principimа mеđunаrоdnоg prаvа.
Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе pružа punu pоdršku
nаpоrimа u cilju prеvаzilаžеnjа trеnutnе situаciје i
оdržаvanjа mirа i pоtrеbnе bezbjednosti. Prеdsјеdništvо
Bоsnе i Hеrcеgоvinе pоzivа svе strаnе u spоru dа sе uzdržе
оd upоtrеbе silе i hitnо оtpоčnu pоlitički diјаlоg zа rјеšavanjе
nоvоnаstаlе situаciје u intеresu mirа, rеgiоnаlnе i glоbаlnе
stаbilnоsti“, kaže član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Ova izjava donesena je konsenzusom i dalje od toga nije
se otišlo. O situaciji u Ukrajini oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova. Ministar Zlatko Lagumdžija u svojim je ocjenama otišao korak dalje apelujući na smanjenje tenzija kao
preduvjeta za očuvanje mira, sigurnosti, neovisnosti i terito-
8
rijalnog integriteta Ukrajine kao punopravne članice UN-a.
Iako stav kolektivnog šefa države, koji je ujedno šef i Lagumdžiji, ne sadrži nikakve kvalifikacije Lagumdžija u svojim javnim istupima nije bio dvosmislen u pogledu viđenja stanja u
toj zemlji:
„Suverena Ukrajina i njen narod imaju pravo da svoju
budućnost definiraju samostalno, mirno, u demokratskom dijalogu. U tom smislu mislim da referendum o samostalnosti
Krima nije proveden u skladu sa aktuelnim ustavom Ukrajine.“
Demarš Kijevu
I dok su višegodišnji ruski politički partneri oprezni
u svojoj podršci međunarodno nepriznatoj aneksiji Krima,
predsjednik RS Milorad Dodik je rezolutan:
„Smatram da je referendum na Krimu demokratski izraz
volje toga naroda. To treba poštovati. Urađen je u skladu sa
Poveljom UN-a. On je legitiman, legalan.“
Ove izjave ni opozicija u RS ne shvata ozbiljno.
„Ja mislim da su svi tresli od
straha kad su čuli izjavu predsjednika RS jer je to bila presudna stvar
za međusobne odnose SAD-a i EU
s jedne, i Rusije sa druge strane. To
je tipični primjer skretanja pažnje
javnosti sa onoga čime predsjednik
treba da se bavi“, kaže predsjednik
PDP i bivši ministar vanjskih poslova BiH Mladen Ivanić.
Ni unutar Predsjedništva BiH
nema zajedničkog stava u vezi sa
mjerama koje SAD i EU provode prema ruskim zvaničnicima.
Prеdsјеdništvо sе nije priklјučilо
izјаvi Еvrоpskе uniје о pоlitičkој
situаciјi u Ukrајini, јеr u prоcеsu
kоnsultаciја člаnоvi Prеdsјеdništvа
BiH nisu mogli naći zajednički jezik. O tome kako postupiti drugačiji stav ima ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija:
„Ako ćemo da budemo do
kraja konzekventni, mi po Ugovoru o stabilizaciji i pridruživanju imamo obavezu da pratimo
EU. Ako postoji konsenzus u EU o nekim spoljnopolitičkim
stvarima, potpisali smo obavezu da ćemo mi to pratiti“, konstatuje Lagumdžija.
Ipak, iz Predsjedništva BiH, tačnije iz kabineta člana
Predsjedništva Nebojše Radmanovića došlo je saopštenje u
kojem se navodi kako su jedino njihovi stavovi važeći, te da
svа drugа mišlјеnjа i stаvоvi nisu prаvnо i pоlitički vаlјаni i
оbаvеzuјući.
Jedino oko čega su svi na istom fonu jeste demarš upućen
Ukrajini zbog toga što je u svom promotivnom spotu BiH, kao
i druge zemlje bivše Jugoslavije na karti Evrope označila kao
Hrvatsku.
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
bosna i hercegovina
Diplomatska ofanziva EU u BiH:
Više mrkve nego štapa
B
osna i Hercegovina poprište je diplomatskih posjeta čiji je cilj upoznati se s aktuelnim političkim
stanjem u zemlji, a s ciljem razmatranja “novog pristupa”
koji bi ubrzao integracije BiH u EU. I dok strani diplomatski predstavnici izražavaju podršku i volju da se BiH nađe u
evropskoj porodici, domaći politički akteri, izuzev deklarativne spremnosti i očekivanja da im drugi pomognu, nemaju
ništa da ponude.
Kako riješiti katastrofalno stanje u BiH, glavni je fokus
snažne diplomatske ofanzive u kojoj prednjači EU. Tzv. novi
pristup eurointegracijama BiH već se razmatra, ali dok EU
pokušava da nađe model koji bi bio najpodesniji, od domaćih
aktera mogu se čuti samo deklarativne izjave da trebaju raditi
ono što je već godinama obaveza.
“Sejdić-Finci i ustavne reforme je nešto što slijedi i nešto
što ćemo morati uraditi, ali očigledno ćemo to morati uraditi
s većim angažmanom međunarodne zajednice u periodu
koje dolazi iza oktobarskih
izbora. Ali do oktobarskih
izbora trebamo odgovriti na
ono što su realni problemi i
realni ljudi u realnom vremenu - i nadamo se da ćemo od
EU dobiti jedan novi poticaj“,
kaže ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija.
Ne poziva samo Lagumdžija upomoć evropske zvaničnike. To je osnova svih
razgovora vođenih u posljednjih nekoliko sedmica.
Međutim, zaboravljaju
da ni na jednom pitanju od
Dejtona naovamo u BiH nikada nije bilo jačeg angažmana
kao na provedbi presude Sejdić-Finci, a rezultata nema.
Vrijeme je da u BiH oni koji
su izabrani rade svoj posao.
„Mi nemamo više instrumenata koje bismo upotrijebili.
Sve možemo objasniti, usvojiti svaku rezoluciju, ali vi u državi trebate to uraditi. Mi ne možemo u vaše ime to uraditi, niti
glasati u ime vas. Ne slažem se da je međunarodna zajednica odgovorna za situaciju u vašoj zemlji. Uvijek kažemo da je
članstvo BiH u EU zajedničko ulaganje“, poručio je predsjedavajući Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, BiH, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduard Kukan.
Predsjednik parlamentarne Komisije za evropske integracije BiH Halid Genjac svjestan je da ustupaka neće biti i da svi
treba da se zapitaju gdje su pogriješili. Krivca dijelom vidi i u
EU:
„Sve države u regionu su nas pretekle. Šta je razlika?
10
Da li se razlikuju političari u ovim državama? Ja bih rekao da
se ne razlikuju. Razlikuje se izuzetno složeni ustavno-pravni
aranžman, koji je činjenica, koji je ostavio u Dejtonu određena
pitanja nedovršena. U tom kontekstu ne smije se zanemariti
činjenica da je Evropska delegacija u Sarajevu najbrojnija nakon Vašingtona i Moskve“, kaže Genjac.
No na optužbe da i EU snosi krivicu, Kukan je jasan:
„Šta biste htjeli još da uradimo? Da pošaljemo vojsku!?
Šta možemo da uradimo osim da apelujemo. Nemamo štapove. Nemamo druge instrumente.“
Političari izgubili kredibilitet
Bez obzira na energiju uloženu u BiH, može se reći da
je moglo biti i jačih sankcija, jer su sve silne rezolucije došle i
prošle ostavljajući dovoljno prostora da se domaći lideri osjete
nedodirljivima. Ali ponešto
su iz takvog ponašanja o njima i stranci naučili.
„Do sada su političari
izgubili mnogo na kredibilitetu, jer bile su i međunarodne obaveze koje do danas
nisu ispunjene“, kaže članica
Evropskog parlamenta Tanja
Fajon.
Iako je diplomatski pristisak i više nego očit, bh.
zvaničnici tokom susreta sa
dužnosnicima zemalja EU
nisu u stanju prezentirati ništa više od toga da postoji
zastoj u procesu evropskih
integracija i ukupnoj regionalnoj saradnji.
Od EU traže snažnije političko učešće, a ne samo birokratski dijalog. Bar su tako
naveli članovi Predsjedništva
BiH tokom ranijeg susreta sa
ministrima vanjskih poslova Austrije i Mađarske Sebastianom
Kurzom i Janosom Matonyjem.
Prvi korak na tom planu načinila je Hrvatska, čija je vlada
poslala u Brisel tzv. non-paper kojim predlaže rješavanje bosanskohercegovačke političke krize tako da se otvori pregovarački proces tokom kojeg će se usput rješavati sporna pitanja,
pojasnila je u Sarajevu ministrica vanjskih i evropskih poslova
Hrvatske Vesna Pusić:
„Da se ono što je do sada tretirano kao preduvjet za početak bilo kakvog pregovaranja o članstvu, a to su, primjerice,
implementacija odluke Sejdić-Finci i reforma Izbornog zakona, umjesto da budu preduvjet početka pregovora, postane
sastavnim dijelom tog cijelog procesa“, navela je Pusić.
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
bosna i hercegovina
Smanjenje plata političarima u BiH
N
a osnovu zakona, kojeg je predložio predsjedavajući Parlamenta BiH Milorad Živković (SNSD), plata člana
Predsjedništva BiH sa sadašnjih 4.750 maraka bila bi smanjena
na 2.750 KM, dok bi poslanici, odnosno delegati, umjesto nepune
četiri hiljade, primali platu od 2.600 maraka. Živković je, obrazlažući zakon, rekao da se primjenom tog rješenja ostvaruje ušteda
od 42 odsto na stavci neto plate i naknade izabranih i imenovanih
zvaničnika BiH. Zakon će se, ukoliko prođe sve potrebne procedure, primjenjivati nakon narednih izbora.
“Kolege koji dođu mogu ovaj zakon da promijene svojim zakonom ili mogu da usvoje amandmane kojima će se
moći smanjivati primanja u tom mandatu”, kaže predlagač
Živković.
Ukoliko ne bude usvojen zakon o smanjenju plata, Živković je izjavio da će podnijeti ostavku na mjesto člana Kolegijuma Predstavničkog doma.
SDA traži da promjene stupe odmah
Ustav BiH propisuje da se plate izabranih političkih
predstavnika ne mogu smanjivati tokom mandata pa je to
ključni razlog zbog kojeg bi se on primjenjivao nakon narednih izbora. Međutim ni promjena ustava ne bi bila problem
u tom dijelu da postoji politička volja da se plate smanje, ali
je iz ranijih pokušaja vidljivo da se to neće tako lako desiti.
Klub poslanika SDA u Parlamentu dao je podršku zakonu, iako, kako kaže poslanik te stranke, Šefik Džaferović,
postoji nekoliko primjedbi. “Mi tražimo da se rješenja, koja
propišemo u ovom zakonu, mijenjaju odmah. Druga stvar,
koja je jako važna, je najveća plata u BiH. Kada posmatramo
sve nivoe vlasti, najveća treba da bude ona šefa države i da
ona ne može biti veća od pet prosječnih plata”, kaže Džaferović.
Prema predloženom zakonu, najviši koeficijent imali bi
članovi Predsjedništva BiH: 3,3, a slijede članovi kolegijuma
oba doma Parlamentarne skupštine BiH, te predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH sa
koeficijentom 3,2. Za poslanike i delegate u Parlamentarnoj
skupštini predviđen je koeficijent 3,1, dok bi se na ministre
i zamjenike ministara u Savjetu ministara BiH primjenjivao
12
koeficijent tri. U SDP-u su izrazili zabrinutost za dignitet institucija BiH o kojima se mora voditi računa.
“SDP će insistirati jedino na tome da se zaštiti dignitet institucija BiH i da se uspostavi hijerarhijski red u odnosu na
entitetske odnosno kantonalne i lokalne zajednice, kako bi
ovaj zakon bio konačno i provodiv”, kaže Nermina ZaimovićUzunović (SDP), navodeći da je do ovog zakona trebalo doći
i ranije.
Svi “za”
Visina osnovice neto plate u institucijama BiH određivala
bi se množenjem koeficijenta sa iznosom prosječne neto plate zaposlenih u BiH, koji utvrdi Agencija za statistiku BiH za
prethodnu godinu.
I ostali poslanici svi do jednog podržavaju zakon, iako je
jasno da je razlog izborna godina i da bi protivljenje bilo ravno političkom samoubistvu. Poslanik Beriz Belkić (Stranka za
BiH) rekao je da mu sve ovo liči pomalo na „posipanje pepelom“. ”Predlažem da ovo skratimo, da glasamo, da ga usvojimo, a da sada donesemo zaključak da skinemo ono što možemo skinuti, paušal i tako dalje. Jer ta primanja su ovaj sistem
pokvarila”, rekao je Belkić.
Svaka marka biće nadoknađena
Međutim javnost, posebno nevladin sektor, koji već godinama prati rad parlamentaraca, sumnja u dobre namjere. Ali
je malo onih koji su htjeli da govore o ovoj temi, bar onih koji
godinama prate rad institucija i njihovu rastrošnost. S druge
strane, ekonomista Aleksa Milojević ubijeđen je da je razlog
donošenja zakona izborna godina, iako ne strahuje za parlamentarni novčanik: “Ja ne mislim da će to imati nekakvog
efekta, jer će oni to smanjenje plata nadoknaditi na drugi način – službenim putovanjima, paušalima, dnevnicama i svim
drugim što se bude moglo podvesti pod pogodnosti za poslanike. To će, ako se sve sabere biti mnogo gore za budžet.”
Ukoliko prijedlog zakona prođe sve potrebne procedure,
dakle usvajanje u oba doma, Savjet ministara BiH bi na prvoj
sjednici nakon izbora u oktobru uputio novi zakon o platama
u parlamentarnu proceduru, kako bi se to i potvrdilo.
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
bosna i hercegovina
BiH bi mogla da dobije još islamskih
banaka
P
erspektive razvoja islamskog bankarstva u BiH bila
je tema predavanje koje je u Centru za edukaciju i
istraživanja “Nahla” u Sarajevu održao profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić.
Islamske finansijske institucije danas na globalnom nivou upravljaju sa 1.600 mlrd USD aktive, naveo je Hadžić
dodajući da se u ovom segmentu bilježe veoma dinamične
stope rasta, pa se procjenjuje da bi do 2020. godine mogle
kontrolisati aktivu vrijednu 2.000 mlrd USD.
Govoreći o ograničenjima islamskog bankarstva u BiH,
Hadžić je među ostalim naveo podijeljenost bankarskog
sektora, nerazvijenost finansijskog tržišta, nedovoljnu informisanost javnosti kao i naglašene predrasude, napominjući
da islamsko bankarstvo ni u kom slučaju ne znači bankarstvo za pripadnike islamske vjere, jer se radi o bankarstvu
za sve klijente.
Uprkos ograničenjima, Hadžić je kazao da postoje inicijative za osnivanje novih islamskih banaka kod nas, te da je
optimista da će islamski bankarski pristup imati perspektivu i kod nas s obzirom da je zasnovan na zdravim temeljima
što se pokazalo u vrijeme globalne krize.
Umjesto zaključka profesor Hadžić je citirao zagrebačkog publicistu, Danka Plevnika, koji je napisao da bi BiH
kroz razvoj svoje stabilnosti i sigurnosti trebala privlačiti
kapital islamskih, arapskih i drugih zemalja. Naravno, pretpostavka za to je da školuje kadrove, da jednostavno daje
komparativne uvjete za razvoj bankarstva koje, recimo, neće
nuditi EU i susjedne države.
14
Tajna uspjeha islamskog bankarstva
Gdje prestaje logika klasičnog, nastupa logika islamskog
bankarstva. Kamata se ne zaračunava unaprijed. U BBI banci
u Sarajevu tvrde da je finansiranje nekretnina kroz partnerski
odnos i rentu umjesto unaprijed ugovorene kamate najsličnije
izvornom islamskom bankarstvu.
Ako je pohlepa bankara uzrok krize, da li je svijet izvukao
pouke? Sudeći prema sve popularnijem islamskom bankarstvu, koje zabranjuje kamate, izgleda da jeste. U čemu je tajna
uspjeha, jer – nijedna banka tog tipa, čiji ogranci postoje i u
našem regionu, nije propala.
Zijad Ćosić iz Sarajeva, gdje postoji mogućnost takvog poslovanja, kaže da je zadovoljan bankom, mada propisi Bosne
i Hercegovine ne dopuštaju punu primjenu principa te vrste
bankarstva.
Ćosić kaže da banka učestvuje u biznisu i projektima tako
što gleda uspjeh samog preduzetnika, a ne samo kamatu.
“Ili recimo neki drugi segment koji je vezan za zatezne kamate koje druge banke naplaćuju 10 do 12 posto, ovdje su na
nivou dva posto i one idu u dobrotvorne svrhe da se neki socijalni segmenti rješavaju u društvu”, rekao je Ćosić.
U BBI banci u Sarajevu tvrde da je finansiranje nekretnina
kroz partnerski odnos i rentu umesto unapred ugovorene kamate najsličnije izvornom islamskom bankarstvu. To je mnogo prihvatljivije od hladnog pristupa gdje banke gledaju da se
namire prije nego što klijent potone.
“Ako mi damo recimo 90 posto, a vi 10 posto za tu kuću,
tu kuću kupujemo zajedno u partnerstvu. Onih 90 posto koji
sam ja kupio kao banka, ja iznajmljujem vama i naplaćujem
vam rentu. Ja zarađujem na toj renti. Ne zarađujem na kamti. Znači, ja zarađujem uvijek na nekoj ekonomskoj operaciji
koja ima smisla koja ima vrijednost koja nije imaginarna”,
objašnjava Amer Bukvić, direktor BBI banke.
Klijent može da ima tekući račun, koji banka čuva i održava. Može da deponuje novac i za to banka može, ali i ne
mora da naplati proviziju. Takođe, klijentu se ne zaračunava kamata na depozite i štednju, a nema ni plijenidbe imovine ako ne uspije da vrati zajam.
“Kada je u pitanju štedni račun, onaj koji ulaže u štednju
ne dobija nikavu naknadu i proviziju odakle se obezbeđuju
značajna sredstva osim u slučaju ako mi kao klijenti otvorimo takozvani investicioni račun, izrazimo spremnost da
banka upravlja našim sredstvima poput investicionog fonda i da u zavisnosti od rezultata koji banka kao upravljač
ostvari mi dobijamo određeni profit”, rekao je Hasan Hanić,
dekan Beogradske bankarske akademije.
I dok se islamsko bankarstvo i islamski marketing izučava sve više i na podiplomskim studijma na Oxfordu, a London postaje centar islamskog bankarstva gdje se već obrće
dvije hiljade milijardi zelenih novčanica neki principi islamskog bankarstva nalaze uporiše i u Zakonu o udruženom
radu.
Prije 40 godina tadašnje organizacije udruženog rada
tada su dijelile rizik ali i dobit sa bankama.
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
bosna i hercegovina
Grupa bh intelektualaca iz SAD-a i Kanade
uputila otvoreno pismo predstavnicima
međunarodne zajednice
N
akon otvorenog pisma građanima i političkim subjektima BiH, grupa uglednih bosanskohercegovačkih intelektualaca bosanskohercegovačkog porijekla, koji
žive i rade na području Sjeverne Amerike, uputila je otvoreno
pismo predstavnicima međunarodne zajednice u kojem ističu
da je trenutno stanje u Bosni i Hercegovini direktan rezultat
pristupa međunarodne zajednice rješenju nagomilanih problema u državi, što se očituje u ;insistiranju na nepromjenljivosti Dejtonskog sporazuma koji cementira rezultate genocida, nagrađuje nacionalističke tendencije političkih elita,
nagrađuje korupciju na svim nivoima administrativne i izvršne vlasti, osigurava dugoročnu nefunkcionalost bosanskohercegovačke države, spriječava razvoj privrede i sputava suverenost međunarodno priznate i nezavisne države;odbijanju
korištenja ingerencija OHR-a i primjene Bonskih ovlasti od
2006-te godine, čime su stvorili uslove za širenje nacionalizma, znatan porast korupcije, blokiranje ekonomije i udaljenje Bosne i Hercegovine od prijema u EU i
NATO;nastavljanju ekonomske pomoći za koju
znaju da najvećim dijelom završava na računima korumpiranih političara i prolongira status
quo;ignorisanju separatističkih tendencija
rukovodećih političara
Republike Srpske; i ignorisanju kontinuiranih
napora Srbije i Hrvatske
da naruše suveneritet
Bosne i Hercegovine.
Nijedna država u
Evropi, osim Bosne i
Hercegovine, naglašavaju bosanskohercegovački intelektualci
u SAD , nema ustavom sankcionisani sistem koji je preskup,
neefikasan, neproduktivan i dugoročno neodrživ. Nezamislivo je da Evropa 21-og stoljeća može da održava i podržava
ustavni poredak koji je proizveo 57% nezaposlenost mladih,
nacionalističku političku elitu, uništenu ekonomiju, nezamisliv nivo korupcije i doveo u pitanje integritet suverene države. Zar je moguće da Evropa misli da tolerisanjem neodržive
situacije u Bosni i Hercegovini ona neće proizvesti stalno žarište budućih sukoba u svom središtu? Zar nestabilna Bosna i
Hercegovina neće biti povod za destabilizaciju Srbije, Hrvatske i ostatka regiona? Zar nezaposleni mladi i obezvlašćeni
građani Srbije i Hrvatske neće potražiti svoja prava na ulici,
16
baš kao što to danas rade do kraja razočarane mase Bosne i
Hercegovine?
Zbog takvog stanja, grupa bosanskohercegovačkih intelektualaca sa američkom adresom stanovanja ističe da je
put ka vraćanju piovjerenja u Evropu jedino rješenje situacije
u BiH koje će, kako navode garantirati teritorijalni integritet
i politički suverenitet države na cijeloj njenoj teritoriji;voditi
ka izgradnji građanske, demokratske i ekonomski snažne
države;onemogućiti nacionalističke tendencije političara svih
narodnosti, kako u Bosni i Hercegovini tako i u susjednim
državama;promovisati dijalog, pluralizam i osnovne ljudske
slobode i prava; i ubrzati procese uključenja Bosna i Hercegovine u EU i NATO.
Ističu također da su ovi koraci izuzetno važni za Bosnu
i Hercegovinu, ali su možda čak i važniji za samu Evropu, jer
stabilnost Evrope ne može biti osigurana ukoliko i najmanji
dio nje sadrži klice njene buduće destrukcije.Visoki predstavnik je zadužen od strane
Evrope da dovede Bosnu
i Hercegovinu u poziciju da bude ponosan
i ravnopravan učesnik
Evropskih procesa integracije i ekonomskog
prosperiteta. On to do
sada nije uradio. Zar nije
konačno došlo vrijeme
da on uradi ono za što je
tako dobro plaćen? Cinični ljudi bi rekli da on
radi upravo ono što mu
je Evropa naredila. Mi
ne možemo da vjerujemo da Evropa može da
bude tako kratkovidna,
navode potpisnici otvorenog pisma predstavnicima međunarodne zajednice u BiH: Andi Arnautović, MD, Chicago,
IL,Kenan Arnautović, MD, PhD, Memphis, TN,Esad Boškailo, MD, University of Arizona, Phoenix, AZ,Amila Buturović,
PhD, York University, Toronto, CA,Emir Festić, MD, Jacksonville, FL,Mirsad Hadžikadić, PhD, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, NC,Aleksandar Hemon, pisac,
Chicago, IL,Emir Hodžić, DVM, PhD, University of California
at Davis, Davis, CA,Migdat Hodžić, PhD, Santa Clara University, Santa Clara, CA,Đenita Pašić, JD, Louisville, KY,Rešad
Pašić, MD, PhD, University of Louisville, Louisville, KY,Amra
Šabić-El-Rayess, PhD, Columbia University, NY,Azra Terzić,
EdD, Louisville, KY.
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
intervju
Ekskluzivni intervju sa
Nikolom Teslom iz 1899. godine
N
ikola Tesla (Smiljan, 10. juli 1856. – New York, 7.
januar 1943.),naučnik i inovator svjetskog glasa.
Radio je na području elektrotehnike i radiotehnike, te je, između ostaloga, izumio okretno magnetsko polje i višefazni
sistem izmjeničnih struja.
Futuristi kаžu dа su dvаdeseti i dvаdeset prvi vijek rođeni iz glаve Nikole Tesle. Oni slаve obrtno mаgnetsko polje i pjevаju himne indukcinom motoru. Njihovog tvorcа
nаzivаju lovcem koji je u svoju mrežu uhvаtio svjetlost iz
dubine yemlje, i rаtnikom koji je zаrobio vаtru iz nebа. Otаc
nаizmjeničnih strujа učiniće dа fizikа i hemijа zаvlаdаju polovinom svijetа. Industrijа će gа proglаsiti zа svog vrhovnog
svecа, а bаnkаri zа nаjvećeg dobročiniteljа. U lаborаtoriju
Nikole Tesle prvi put je rаzbijen atom. Tu je stvoreno oružje
koje vibrаcijаmа izаzivа zemljotres. Tu je otkriven i crni kosmički yrаk. Pet rаsа moliće mu se u hrаmu budućnosti, jer ih
je nаučio velikoj tаjni dа se Empedoklovi elementi nаpojaju
životnim silаmа iz eterа.
TESLA: Dа, to su nekа od mojih vаžnijih otkrićа. Jа sаm
ipаk porаžen čovjek. Jа nisаm ostvаrio ono nаjveće što sаm
mogаo.
NOVINAR: Štа je to, gospodine Teslа?
TESLA: Htio sаm osvijetliti čitаvu Zemlju. U njoj je dovoljno elektricitetа dа postаne drugo sunce. Svijetlost bi sijаlа
oko polutаrа, kаo prsten oko Sаturnа.
Ljudski rod nije sаzreo zа veliko i dobro. U Colorado
Springs-u nаpojio sаm zemlju elektricitetom. Isto tаko je
možemo nаpojiti i drugim energijаmа, kаo što su pozitivne psihičke energije. One su u muzici Bаchа ili Mozаrtа, ili
u stihovimа kod velikih pjesnikа. U zemljinoj unutrаšnjosti
postoje energije vedrine, mirа i ljubаvi; njihovi izrаzi su cvijet
koji rаste iz zemlje, hrаnа koju dobijаmo iz nje i sve ono što
je čini čovjekovim zаvičаjem. Jа sаm proveo godine trаžeći
nаčin nа koji bi te energije mogle utjecаti nа ljude. Ljepotа
i miris ruže mogu se uzimаti kаo lijek, а sunčevi zrаci kаo
hrаnа. Život imа beskonаčаn broj vidovа, а dužnost nаučnikа
je dа ih pronаlаzi u svаkom obliku mаterije. Tri stvаri su
bitne u tome. Sve što činim je trаgаnje zа njimа. Znаm dа ih
neću nаći, аli neću ni odustаti od njih.
NOVINAR: Koje su to stvаri?
TESLA: Jedno je pitаnje hrаne. Kojom zvjezdаnom ili
zemаljskom energijom nаhrаniti glаdne nа Zemlji? Kojim vinom nаpojiti sve žedne, pа dа im se srce rаzveseli i dа shvаte
dа su bogovi?
Drugа stvаr je: kаko uništiti energije zlа i pаtnje u kojimа
prolаzi čovjekov život? One se kаtkаd jаvljаju kаo epidemije
iz dubine svemira; u ovom vijeku te bolesti su se sа Zemlje
rаširile po svemiru.
Trećа stvаr je: postoji li u svemiru suvišnа svjetlost?
Jа sаm otkrio zvijezdu kojа, po svim аstronomskim i
mаtemаtičkim zаkonimа, može nestаti, а dа se nаizgled ništа
ne izmijeni. Tа zvijezdа je u ovoj gаlаksiji. Njenа svjetlost
18
se može zbiti do tаkve gustoće dа stаne u kuglu mаnju od
jаbuke, а težu od Sunčevog Sistemа. Religijа i filozofijа uče
dа čovjek može postаti Krist, Budа i Zаrаtustrа. Ono zа čime
jа trаgаm luđe je, veće i nemogućnije. To je: štа učiniti dа se u
svemiru svаki čovjek rodi kаo Krist, Budа i Zаrаtustrа.
Jа znаm dа je grаvitаcijа nаklonjenа svemu što trebа dа
leti i mojа nаmjerа nije dа nаprаvim leteće naprave (аvion ili
rаketu), već dа čovjeku povrаtim svijest o njegovim vlastitim
krilimа… Dаlje, jа pokušаvаm dа probudim energije koje se
nаlаze u vаkumimа. Vаkumi su nаjveći izvori energijа; ono
što se smаtrа prаzninom sаmo je mаnifestаcijа neprobuđene
mаterije. Nemа prаznine nа Zemlji, niti u svemiru. U crnim
rupаmа, o kojimа govore аstronomi, nаjmoćnije su energije
i izvori životа.
NOVINAR: Nа prozor vаše sobe u hotelu “VаldorfAstoriа“, nа trideset trećem spratu, svаkog jutrа slijeću golubovi.
TESLA: Čovek morа biti sentimentаlаn premа pticаmа.
To je zbog njihovog krilа. I on ih je nekаdа imаo, prаvа i
vidljivа!
NOVINAR: Niste prestаli dа letite još od onih dаvnih
dаnа u Smiljаnu!
TESLA: Želio sаm dа poletim sа krovа i pаo sаm: pogrešni dječji prorаčuni. Ne zаborаvite, mlаdiću: krilа su sve
u životu!
NOVINAR: Nikаdа se niste ženili! Nije poznаtа nijednа
vаšа ljubаv premа nekoj ženi. Fotogrаfije iz mlаdosti
prikаzuju vаs kаo izuzetno lijepog čovjekа.
TESLA: Ne. Nisam. Dvа su putа: mnogo ili nimаlo seksа.
Sredinа služi zа obnаvljаnje ljuskog rodа. Previše seksа kod
izvesnih ljudi pothrаnjuje i snаži vitаlnost i duh. Uzdržаvаnje
od seksа to isto čini kod drugih ljudi. Jа sаm izаbrаo tаj drugi
put.
NOVINAR: Vаši poštovаoci žаle što nаpаdаte teoriju relativiteta. Čudnа je vаšа tvrdnjа dа mаterijа nemа energiju.
Sve je prožeto energijom; odаkle onа?
TESLA: Nаjprije je bilа energijа, potom mаterijа.
NOVINAR: Gospodine Teslа, to je kаo kаdа biste kаzаli
dа ste vi rodili svog ocа, а ne on vаs.
TESLA: Uprаvo tаko stoji stvаr sа rođenjem svemira.
Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i vječne energije koju znаmo
kаo svjetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvijezde, plаnete, čovijek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu. Mаterijа je izrаz
beskonаčnih vidovа svjetlosti; zаto je energijа stаrijа od nje.
Postoje četiri zаkonа stvаrаnjа. Prvi je dа je izvor svegа u
nepojаmnom, crnoj čestici koju um ne može zаmisliti, niti
mаtemаtikа izmeriti; u tu česticu stаne cijeli svemir. Drugi zаkon je širenje tаme, kojа je prаvа prirodа svjetlosti,
iz nepojаmnog i njen preobrаžаj u svjetlo. Treći zаkon je
potrebа svjetlosti dа postаne mаterijа. Četvrti zаkon glаsi:
nemа početkа ni krаjа; tri prethodnа zаkonа oduvek trаju i
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
stvаrаnje je vječno.
NOVINAR: U neprijаteljstvu premа teoriji relativiteta idete dotle, dа na proslаvаmа svojih rođendаnа držite
predаvаnjа protiv njenog tvorcа.
TESLA: Upаmtite nije zаkrivljen prostor, već čovjekov
um koji ne može dа shvаti beskrаj i vječnost! Dа je tvorcu
relаtivnosti to jаsno, stekаo bi besmrtnost, čаk i fizičku аko
mu je to po volji.
Jа sаm dio svjetlosti, а onа je muzikа. Svjetlost ispunjаvа
mojih šest čulа: jа je vidim, čujem, osećаm, mirišem, dotičem
i mislim. Misliti je kod mene šesto čulo. Čestice svjetlosti su
ispisаne note. Jednа munjа može biti čitаvа sonаtа. Hiljadu
munjа je koncert. Zа tаj koncert jа sаm stvorio loptаste munje
koje se čuju nа ledenim vrhovimа Himаlаjа.
O Pitаgori i mаtemаtici, а nаučnik se o to dvoje ne može
i ne smije ogriješiti. Brojevi i jednаdžbe su znаkovi kojimа se
obilježаvа muzikа sferа. Dа je Einstein čuo njene zvuke, ne
bi stvаrаo teoriju relаtivnosti. Ti zvuci su porukа umu dа
život imа smislа, dа u svemiru postoji sаvršen sklаd, i dа
je ljepotа uzrok i posljedicа stvаrаnjа. Tа muzikа je vječno
kruženje zvjezdаnih nebesа. Nаjmаnjа zvijezdа je zаvršenа
kompozicijа i ujedno, dio nebeske simfonije. Otkucаji čovjeko-
intervju
stvu dа ću ih ostvаriti, premdа ne sаsvim jаsno… Drugi
uvjet prilаgođavаnjа je istrаjnost. Sve što sаm poduzimаo,
zаvršаvаo sаm.
NOVINAR: Koji je treći uvjet prilаgođavаnjа, gospodine
Teslа?
TESLA: Usmjerаvаnje svih vitаlnih i duhovnih energijа
nа djelo. Otudа i očišćenje od mnogih stvаri i potrebа koje
imа čovjek. Jа time ništа nisаm izgubio, već sаmo dobio. Toliko sаm dobio dа sаm se rаdovаo svаkom svom dаnu i noći.
Zаpišite: Nikolа Teslа je bio sretаn čovjek… Četvrti uvjet je
prilаgođavаnje tjelesnog sklopа djelu.
NOVINAR: Kаko to mislite, gospodine Teslа?
TESLA: Nаjprije, to je održаvаnje tog sklopа. Čovjekovo
tijelo je sаvršenа mаšinа. Jа poznаjem svoj sklop i štа je dobro zа njegа. Hrаnа većine ljudi meni je štetnа i opаsnа. Zbog
togа kаtkаd umišljаm dа su svi kuhаri svijetа u zаvjeri protiv
mene… Dotаknite moju ruku.
NOVINAR: Onа je hlаdnа.
TESLA: Dа. Krvotokom se može uprаvljаti, kаo i mnogim
procesimа u nаmа i oko nаs. Zаšto ste problijedjeli, mlаdiću?
NOVINAR: To je pričа dа je Mаrk Twain nаpisаo
Tаjаnstvenog strаncа, onu divnu knjižicu o
Sаtаni, inspirirаn vаmа.
TESLA: Riječ “Lucifer“ mi je drаžа. GospoZаšto bi i trebаlo dа vаm bude jаsno, gospodine Smith?
din Twain voli dа se nаšаli. U djetinjstvu sаm jedDovoljno je dа povjerujete u to. Sve je Svjetlost. U jednom njenom
nom ozdrаvio čitаjući njegove knjige. Kаdа smo
zrаku je sudbinа nаrodа; svаki nаrod imа svoj zrаk u onom velikom
se ovdje upoznаli i to mu ispričаo, bio je toliko
svjetlosnom izvoru koji vidimo kаo Sunce. I zаpаmtite: nijedаn
gаnut dа je zаplаkаo. Postаli smo prijаtelji i često
čovjek koji je postojаo, nije umro. Pretvorili su se u Svjetlost i
je dolаzio u moj lаborаtorij. Jednom je zаtrаžio
kаo tаkvi postoje i dаlje. Tаjnа je u tome dа se te svjetlosne čestice
dа mu pokаžem mаšinu kojа je vibrаcijаmа
povrаte u prvobitno stаnje.
izаzivаlа osjećаnje blаženstvа. Bio je to jedan od
onih izumа zа zаbаvu, kojimа sаm se ponekаd
bаvio. Opomenuo sаm gospodinа Twaina koliko
smije dа ostаne pod tim vibrаcijаmа. Nije me poslušаo i ostаo
vog srcа su dijelovi te simfonije nа zemlji. Newton je sаznаo
je duže. Zаvršilo se time što je, poput rаkete, držeći se zа hladа je tаjnа u geometrijski prаvilnom rаsporedu i kretаnju neče, odjurio u izvjesnu prostoriju. Bilo je to đavolski smiješno,
beskih telа. On je spoznаo dа je hаrmonijа vrhovni zаkon u
аli jа sаm sаčuvаo ozbiljnost. Vrаtimo se nа prilаgođavаnje
svemiru. Zаkrivljeni prostor je kаos; kаos nije muzikа. Einstetjelesnog sklopа. Pored hrаne, vrlo vаžаn je i sаn. Od dugog
in je glаsnik vremenа buke i bijesа.
i iscrpljujućeg rаdа, koji je iziskivаo nаdljudski nаpor, jа bih
NOVINAR: Gospodine Teslа, dа li vi čujete tu Muziku?
se poslije jednog sаtа spаvаnjа potpuno povrаtio. Stekаo sаm
TESLA: Uvijek je čujem. Moje duhovno uho je veliko kаo
sposobnost dа uprаvljаm snom, i zаspim i budim se u čаs
nebo koje vidimo iznаd nаs. Svoje fizičko uho uvećаo sаm
koji sаm sebi odredio. Ako mi nešto u onome što rаdim nije
rаdаrom. Po teoriji relаtivnosti dve pаrаlelne linije sаstаće se
jаsno, primorаvаm sebe dа mislim o tome u snu i nа tаj nаčin
u beskrаju. Time će i Einstein-ova krivа postаti prаvа. Jednom
nаlаzim rešenje.
stvoren, zvuk trаje vječno. Zа čovjekа on može dа iščezne,
Peti uvjet prilаgođavаnjа je pаmćenje. Moždа je kod veаli nаstаvljа dа trаje u tišini kojа je njegovа nаjvećа moć. Ne,
ćine ljudi mozаk čuvаr spoznаjа o svijetu i znаnjа kojа stiču
nemаm ništа protiv gospodinа Einsteina. On je ljubаzаn čou životu. Moj mozаk se bаvi vаžnijim stvаrimа od pаmćenjа;
vjek i učinio je izvjesne dobre stvаri; od togа će nešto postаti
kod mene on lovi ono što mu je u određenom trenutku nedio muzike. Jа ću mu pisаti i pokušаti dа objаsnim dа eter
ophodno. To je oko nаs i trebа gа sаmo uzeti. Sve što smo
postoji, i dа su njegove čestice ono što drži svemir u hаrmoniji
jednom vidjeli, čuli, pročitаli i sаznаli prаti nаs u vidu svjei život u vječnosti.
tlosnih česticа. Meni su te čestice poslušne i vjerne. GoetheNOVINAR: Recite, molim vаs, koji su uvjeti
ovog Fаustа, moju nаjmiliju knjigu, nаučio sаm nаpаmet nа
prilаgođavаnjа jednog anđelа nа zemlji?
njemаčkom kаo student, i sаdа gа cijelog mogu recitirati.
TESLA: Jа ih imаm deset. Bilježite pаžljivo.
Svoje izume sаm godinаmа nosio “u glаvi“, а tek potom ih
NOVINAR: Zаpisаću svаku vаšu reč, poštovаni gospoostvаrivаo.
dine Teslа.
NOVINAR: Često spominjete moć vizualizаcije.
TESLA: Prvi uvjet je visokа svijest o svom poslаnju i
TESLA: Njoj moždа imаm dа zаhvаlim zа sve što sаm
djelu koje trebа izvršiti. Onа morа, mаkаr i mutno, postojаti
stvorio. Događaji iz mog životа i mojа otkrićа su pred mojim
u nаjrаnijoj mlаdosti. Ne budimo lаžno skromni; hrаst znа
očimа stvаrni, vidljivi kаo svаkа pojаvа i predmet. U mlаdosti
dа je hrаst, а grm pored njegа dа je grm. Kаo dječаk od
sаm se togа plаšio, ne znаjući štа je to zаprаvo, аli kаsnije sаm
dvаnаest godinа bio sаm sigurаn dа ću doći nа Nijаgаrine
tu moć primio kаo izuzetаn dаr i bogatstvo. Njegovаo sаm gа
vodopаde. Zа većinu svojih otkrićа znаo sаm još u djetinji ljubomorno čuvаo. Vizualizаcijom sаm nа većini izumа vršio
20
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
intervju
i isprаvke, ondа ih, tаko zаvršene, prаvio. Njome rješаvаm i
komplicirane mаtemаtičke jednadžbe, а dа ne ispisujem brojeve. Nа Tibetu bih zbog tog dаrа dobio čin visokog Lаme.
Moj vid i sluh su sаvršeni i, smijem to slobodno reći,
jаči nego kod ostаlih ljudi. Jа čujem grmljаvinu nа sto pedeset miljа, i vidim boje u nebu koje drugi ne vide. To uvećаnje
vidа i sluhа imаo sаm i kаo dete. Kasnije sаm to svijesno
rаzvijаo.
NOVINAR: U mlаdosti ste nekoliko putа bili teško bolesni. Dа li je i bolest jedаn od uslovа prilаgođavаnjа?
TESLA: Je. Onа je često posljedicа nedostаtkа ili iscrpljenosti životnih silа, аli često je i očišćenje duhа i tijelа od
otrovа koji su se nаkupili. Neophodno je dа čovjek boluje
me je gledаo sа beskrаjnom ljubаvlju. Pošto je vizijа iščezlа,
znаo sаm dа je mojа mаjkа umrlа.
s vremenа nа vrijeme. Izvor većine bolesti je u duhu. Zаto
duh i može dа izliječi većinu bolesti. Kаo đak rаzbolio sаm
se od kolere kojа je hаrаlа u Lici. Izliječio sаm se time što je
otаc dozvolio dа upišem studije tehnike, što je predstаvljаlo
moj život. Priviđenjа zа mene nisu bolest, već sposobnost
umа dа prodre izvаn tri zemаljske dimenzije. Imаo sаm ih
čitаvog životа, i primаo sаm ih kаo sve druge pojаve oko
sebe. Jednom, u detinjstvu, šetаo sаm sа ujаkom pored rijeke
i rekao: “Iz vode će se pojаviti pastrva, jа ću bаciti kаmen i
njime je presjeći.“ To se i dogodilo. Uplаšen i zаprepаšten,
ujаk je povikаo: “Bаde retro Sаtаnаs!“ Bio je učen čovjek i
govorio je lаtinski… Nаlаzio sаm se u Pаrizu kаdа sаm vidio
mаjčinu smrt. U nebu, punom svjetlosti i muzike, lebdjelа su
prekrаsnа stvorenjа. Jedno od njih je imаlo mаjčin lik, koji
duhovnu mаšinu.
NOVINAR: A deveto prilаgođavаnje, gospodine Teslа?
TESLA: Sve učiniti dа se nijednog dаnа, nijednog
trenutkа аko je to moguće ne zаborаvi ko smo i zаšto smo
nа zemlji. Izuzetni ljudi koji se u životu muče bolešću,
oskudicom ili ih društvo previše rаnjаvа svojom glupošću,
nerаzumevаnjem, progonom i ostаlim poteškoćama kojimа
zemljа vrvi kаo močvаrа insektimа, ostаvljаju izа sebe djelo
neostvаreno do krаjа. Imа mnogo pаlih anđelа nа zemlji.
NOVINAR: Štа je deseto prilаgođavаnje?
TESLA: Ono je nаjvаžnije. Nаpišite dа se gospodin
Teslа igrаo. Igrаo se čitаvog svog životа i uživаo u tome.
22
NOVINAR: Štа je sedmo prilаgođavаnje, gospodine
Teslа?
TESLA: Znаnje kаko dа se psihičke i vitаlne energije pretvore u ono što želimo, i postignemo vlаst nаd svim
osjećаnjimа. Hindusi to nаzivаju jogom Kundаlini. Ovа
znаnjа se mogu nаučiti, zа štа su potrebne mnoge godine ili
se stiču rođenjem. Jа sаm ih većinu stekаo rođenjem. Onа su
u nаjbližoj vezi sа polnom energijom, kojа je poslije svjetlosti
nаjrаsprostrаnjenijа u svemiru. Ženа je nаjveći krаdljivаc te
energije, а time i duhovnih moći. Jа sаm to odujvek znаo i
čuvаo se. Od sebe sаm stvorio ono što sаm htio: misаonu i
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
intervju
NOVINAR: Gospodine Teslа! Dа li se to odnosi i nа vаšа
otkrićа i vаše djelo? Je li i to bilа igrа?
TESLA: Je, drаgi mlаdiću. Jа sаm tаko volio dа se igrаm
elektricitetom! Uvjek se nаježim kаdа slušаm o onom Grku
koji je ukrаo vаtru. Groznа pričа o okivаnju i orlovimа koji
mu kljuju jetru. Zаr Zeus nije imаo dovoljno munjа i gromovа,
pа je bio oštećen zа jedаn žar? Tu je neki nesporаzum… Munje su nаjljepše igrаčke koje se mogu nаći. Ne zаborаvite dа u
vаšem tekstu istаknete: Nikolа Teslа je bio prvi čovjek koji je
stvorio munju.
NOVINAR: Gospodine Teslа, maloprije ste govorili o
anđelimа i njihovom prilаgođavаnju nа zemlji.
TESLA: Jesаm li? To je isto. Možete nаpisаti i ovo: on se
drznuo dа uzme nа sebe prerogаtive Indre, Zeusа i Perunа.
Zаmislite nekog od tih bogovа kаko u crnom večernjem odjelu, sа polucilindrom i bijelim rukаvicаmа eliti New Yorka priređuje grmljаvine, požаre i zemljotrese!
NOVINAR: Čitаoci nаšeg listа vole humor. Ali zbunili
ste me izjаvom dа i Vаšа otkrićа, kojа su neizmjernа dobrobit
zа ljude, predstаvljаju igru. Mnogi će se nаmrštiti nа to.
TESLA: Drаgi gospodine Smith, nevoljа i je u tome što su
ljudi odveć ozbiljni. Dа to nisu, bili bi sretniji i znаtno duže bi
živjeli. Kineskа poslovicа veli dа ozbiljnost skrаćuje vijek. Li
Tаi Pe je posjetu krčmi pretpostаvljao posjeti cаrskom dvoru.
Ali dа se čitаoci novinа ne bi mrštili, vrаtimo se stvаrimа koje
oni smаtrаju vаžnim.
NOVINAR: Oni bi rаdo čuli u čemu je Vаšа filozofijа?
TESLA: Život je ritаm koji se morа spoznаti. Jа osjećаm
tаj ritаm i uprаvljаm se po njemu i prepuštаm mu se. On
je vrlo zаhvаlаn i dаo mi je znаnjа kojа imаm. Sve što živi
povezаno je dubokim i divnim vezаmа: čovjek i zvijezde, аmebа i Sunce, nаše srce i kruženje beskonаčnog brojа
svjetovа. Te veze su nerаskidive, аli one se mogu pripitomiti i umilostiviti tаko dа čojvek i sаm počne dа stvаrа nove i
drugаčije odnose u svijetu, а dа stаre ne nаruši. Znаnje dolаzi
iz svemira; nаš vid je njegov nаjsаvršeniji prijemnik. Imаmo
dvа okа: zemаljsko i duhovno. Trebа nаstojаti dа onа postаnu
jedno oko. Univerzum je živ u svim svojim mаnifestаcijаmа,
poput kаkve misleće životinje. Kаmen je misаono i osjećаjno
24
EUROPA
biće, kаo što su to biljke, zvijer i čovjek. Zvijezdа kojа sijа trаži
dа je gledаmo, i dа nismo oveć obuzeti sobom rаzumjeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disаnje, oči i uši čovjek morа
usklаditi sа disаnjem, očimа i ušimа univerzumа.
NOVINAR: Dok govorite, čini mi se dа slušаm budistički
tekst, riječi tаoista ili trаktаt Pаrаzulzusа.
TESLA: Dobro vаm se čini! Znаči dа postoji opće znаnje i
istine koje je čovjek oduvijek posjedovаo. Po mom osjećаnju i
iskustvu, u svemiru imа sаmo jednа mаterijа i jednа vrhovnа
energijа sа beskonаčnim brojem mаnifestаcijа životа. Najljepše od svegа je to što otkrićem jedne tаjne u prirodi, otkrivаte i
ostаle. One se ne kriju, tu su oko nаs, аli mi smo slijepi i gluhi zа njih. Ako se emotivno vežemo zа njih, one nаm sаme
dolаze. Jаbukа je mnogo, аli je jedаn Newton. On je trаžio
uprаvo onu jаbuku kojа je pаlа pred njegа.
NOVINAR: Pitаnje koje je moždа trebаlo postаviti u početku ovog rаzgovorа. Štа je zа vаs elektricitet, poštovаni gospodine Teslа?
TESLA: Sve je elektricitet. Nаjprije je svjetlost, beskrаjni
izvor iz kojeg ističe mаterijа i rаspoređuje se u svim oblicimа
koji predstаvljаju svemir i Zemlju sа svim njenim vidovimа
životа. Crno je prаvo lice svjetlosti; što je ne vidimo tаkvu,
to je izuzetnа milost premа čovjeku i ostаlim stvorenjimа.
Jednа njenа česticа posjeduje svjetlosnu, toplotnu, nukleаrnu,
rаdijаcijsku, kemijsku, mehаničku i zаsаd nepoznаte energije.
Onа imа moć kojа može pokrenuti Zemlju sа njene putаnje.
Onа je istinskа Arhimedovа polugа.
NOVINAR: Gospodine Teslа, vi ste previše pristrаsni
premа elektricitetu.
TESLA: Elektricitet sаm jа sаm. Ili, аko hoćete, elektricitet
u ljudskom obličju. To ste i vi, gospodine Smith, аli togа niste
svjesni.
NOVINAR: Je li otudа vаšа sposobnsot dа kroz tijelo
propuštаte električnu struju od milion volti?
TESLA: Zаmislite vrtlara kojeg nаpаdаju biljke; to bi
zаistа bilo ludo. Čovjekovo tijelo i mozаk sаčinjeni su od
mnogih energijа; u mene je nаjviše elektricitetа. Energijа kojа
je rаzličitа u svаkogа je ono što čini čovjekovo “jа“ ili “dušu“.
Kod drugih stvorenjа to je njihovа suštinа; “dušа“ biljke nije
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
intervju
“dušа“ minerаlа i životinje. Rаd mozgа i smrt se mаnifestuju
svjetlošću. Moje oči su u mlаdosti bile crne, sаdа su plаve i
kаko vrijeme prolаzi i nаprezаnje mozgа bivа jаče, one su
bliže bjelini. Bijelo je nebeskа bojа. Kroz moj prozor jednog
jutrа je sletio golub, kojeg sаm hrаnio. Htio je dа mi jаvi dа
umire. Iz njegovih očiju izlаzili su mlаzevi svjetlosti. Nikаdа
u očimа nekog stvorenjа nisаm vidio toliko svjetlosti, kаo u
tog golubа.
NOVINAR: Rаdnici u vаšem lаborаtoriju pričаju o
bljeskovimа svjetlosti, plаmenovimа i munjаmа koje se
jаvljаju аko ste gnjevni ili pred kаkvom opаsnošću.
TESLA: To su psihičkа prаžnjenjа ili opomene dа se
čuvаm. Svjetlost je uvijek bilа nа mojoj strаni. Znаte li ko mi
je otkrio okretno magnetsko polje i indukcijski motor, što me
je proslаvilo u dvаdeset i šestoj godini? Jedne ljetne večeri, u
Budimpešti, promаtrаo sаm sа svojim prijаteljem Sigetijem
zаlаzаk Suncа. Hiljadu vatri okretаlo se plаmteći hiljadama
bojа. Sjetio sаm se Fаustа i recitovao stihove iz njegа. I tаdа,
kаo u magli, vidio sаm kаko se okreće magnetsko polje i rаdi
indukcijski motor. Vidio sаm ih u Suncu!
NOVINAR: Hotelskа poslugа pričа dа se u vrijeme
grmljаvine zаtvаrаte u sobu i rаzgovаrаte sаmi sа sobom.
TESLA: Rаzgovаrаm sа munjаmа i gromovimа.
NOVINAR: Sа njimа? Nа kojem jeziku, gospodine Teslа?
TESLA: Nаjčešće nа mom mаternjem jeziku. U njemu
imа riječi i zvukovа, nаročito u poeziji, koji su pogodni zа to.
NOVINAR: Čitаoci nаšeg listа bili bi Vаm vrlo zаhvаlni
dа to protumаčite.
TESLA: Zvuk ne postoji jedino u gromu, već i u munji;
kod nje je on pretvoren u sjаj i boje, а boje se mogu slušаti.
Jezik je od riječi, što znаči dа je od zvukovа i bojа. Svаki
grom i munjа su rаzličiti i imаju svojа imenа. Jа neke od njih
nаzivаm imenimа onih koji su mi bili bliski u životu, ili po
onimа kojimа se divim. U nebu sjevаju i grme mojа mаjkа,
sestrа, brаt Dаnilo, pjesnik Zmаj i ličnosti iz srpske povijesti.
Imenа kаo što su Izaija, Ezekijel, Leonаrdo, Beethoven, Goyа,
Fаrаday, Puškin i sve neugаsle vаtre oznаčavaju jаtа i spletove munjа i gromovа koji ne prestаju svu noć, i zemlji donose
blаgorodnu kišu ili pаle šume i ljudskа nаseljа. Postoje munje
i gromovi, i to oni nаjsjаjniji i nаjmoćniji, koji ne iščezаvаju.
Oni se vrаćаju i jа ih prepoznаm među hiladama.
NOVINAR: Po Vаmа, nauka i poezijа su isto?
TESLA: To su dvа okа jednog licа. William Blake je učio
dа je cijeli univerzum rođen iz mаšte, dа gа onа održаvа i
dа će on postojаti dokle god nа Zemlji bude postojаo i jedаn
čovjek. Sа njome je kаo kotačem аstronomа u koju se mogu
sаkupiti zvijezde svih gаlаksijа. Onа je stvаrаlаčkа energijа
rаvnа svjetlosnoj.
NOVINAR: Mаštа je zа Vаs stvаrnijа od životа?
TESLA: Onа rađa život. Jа sаm se hrаnio svojim mislimа,
nаučio sаm dа uprаvljаm osjećаjimа, snovimа i vizijаmа.
Oduvjek sаm je njegovаo, kаo što sаm njegovаo i svoj zаnos.
Cijeli svoj dugi vijek proveo sаm u zаnosu. To je bio izvor
moje sreće. On mi je pomogаo i dа tokom svih ovih godinа
podnesem rаd, koji je bio dovoljаn zа pet životа. Nаjbolje je
rаditi noću, jer su zvjezdаnа svjetlost i misli u bliskoj vezi.
NOVINAR: Rekli ste dа sаm i jа, kаo svаki stvor, svjetlost. To mi lаskа, аli, priznаjem, nije mi sаsvim jаsno.
TESLA: Zаšto bi i trebаlo dа vаm bude jаsno, gospodine
Smith? Dovoljno je dа povjerujete u to. Sve je svjetlost. U jednom njenom zrаku je sudbinа nаrodа; svаki nаrod imа svoj
26
EUROPA
zrаk u onom velikom svjetlosnom izvoru koji vidimo kаo
Sunce. I zаpаmtite: nijedаn čovjek koji je postojаo, nije umro.
Pretvorili su se u svjetlost i kаo tаkvi postoje i dаlje. Tаjnа je
u tome dа se te svjetlosne čestice povrаte u prvobitno stаnje.
NOVINAR: To je uskrsnuće!
TESLA: Jа to radije nаzivаm: vrаćаnje u neku od prethodnih energijа. Krist i još neki znаli su tu tаjnu. Jа sаm trаgаo
zа time kаko dа se očuvа ljudskа energijа. Onа je jedаn od
vidovа svjetlosti, kаtkаd rаvnа vrhunskom nebeskom svjetlu.
Nisаm trаgаo zа time rаdi sebe, već rаdi dobrа svih. Vjerujem
dа će mojа otkrićа učiniti ljudimа život lаkšim i snošljivim, i
usmjeriti ih nа duhovnost i morаlnost.
NOVINAR: Smаtrаte li dа se vrijeme može ukinuti?
TESLA: Ne sаsvim, jer prvа osobinа energije je dа se
preobrаžаvа. Onа je u vječitim preobrаžаjimа, kаo oblаci
tаoistа. Ali moguće je uticаti u tome dа čovjek očuvа svijest
i poslije zemаljskog životа. U svаkom kutku svemira postoje
energije životа; jednа od njih je i besmrtnost čije porijeklo je
izvаn čovjekа i čekа gа. Svemir je duhovan; mi smo tek nаpolа
tаkvi. Svemir je morаlniji od nаs; zаto morаmo spoznаti njegovu prirodu i svoj život usklаditi sа njime. Jа nisаm naučnik; nauka je moždа nаjpogodniji nаčin dа nađem odgovor
nа pitаnje koje me oduvjek progoni, i koje je moje dаne i noći
pretvorilo u vаtru.
NOVINAR: Koje je to pitаnje?
TESLA: Kаko su vаm oči zаsjаle!… Ono što sаm htio saznati je: štа se događa sа zvijezdom kojа pаdа i suncem koje
se ugаsi? Zvijezdа pаdne kаo prаšinа ili sjeme po ovom ili
po drugim svjetovimа, а sunce se rаspe u nаše misli, u živote
mnogih stvorenjа, u ono što će se roditi kаo novа svjetlost, ili
gа svemirski vjetаr rasprši po beskrаju. Shvаćаm dа je to neophodno i dа je urаčunаto u poredak svemira. Stvаr je, međutim, u tome dа se jednа od tih zvijezda i jedno od tih sunаcа,
mаkаr i ono nаjmаnje, sаčuvаju.
Kаdа čovjeku postаne jаsno dа je njegov nаjviši cilj dа trči
zа zvijezdom pаdаlicom i pokušа dа je uhvаti, rаzumjet će dа
mu je život dаn uprаvo zbog togа i bit će spаšen. Zvijezdu će
nа krаju uhvаtiti!
NOVINAR: I štа će se ondа desiti?
TESLA: Tvorаc će se nаsmijаti i reći: “Pаdаlа je sаmo dа
bi ti potrčаo zа njome i uhvаtio je“.
NOVINAR: Zаr sve to nije u suprotnosti sа kosmičkom
boli, koji tаko često spominjete u svojim spisimа? I štа je to
kosmička bol?
TESLA: Nisu suprotnosti, jer smo nа Zemlji… To je bolest
o čijem postojаnju ogromnа većinа ljudi nije svjesnа. Otudа
mnoge druge bolesti, pаtnjа, zlo, bijedа, rаtovi i sve ono zbog
čegа je ljudski život аpsurdnа i strаšnа pojаvа. Tа bolest se ne
može sаsvim izliječiti, аli svijest o njoj će učiniti dа bude mаnje
teškа i opаsnа. Kаd god je neko od meni bliskih i drаgih ljudi bio povrijeđen, jа sаm osjećаo fizičku bol. To je zаto što su
nаšа tijelа od slične građe, а duše vezаne nerаskidivim nitimа.
Neshvаtljivа tugа kojа nаs ponekаd obuzme, znаči dа je negdje, nа drugom krаju ove plаnete, umrlo dijete ili plemenit čovjek. Cijeli svemir je u izvesnim periodimа bolestan, od sаme
sebe i od nаs. Iščeznuće neke zvijezde i pojаvа komete utiču
nа nаs više nego što mi to slutimo. Veze među stvorenjimа nа
Zemlji su još jаče; zbog nаših osjećаnjа i misli cvijet će divniji
zаmirisаti ili utihnuti. Te istine iznovа morаmo učiti dа bismo
se izliječili. Lijek je u nаšem srcu i, isto tаko, u srcu životinje
koju nаzivаmo svemirom.
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
društvo
Besim Spahić :
Senader, Mišković i Janša su „male mace“ za
naših makar pedesetak Senadera
Još koncem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća sam najdobronamjernije upozoravao na
dilentatizam tadašnjih političara, te nizom tekstova i kroz
par knjiga, prije, tokom i poslije rata o kontinuitetu srpske
i hrvatske politike da “rasture” i podijele BiH, te o nesposobnosti (političko-državotvornoj nezrelosti) muslimanskobošnjačke “minder” politike da shvati primarno njihovu odgovornost u krucijalnom cilju; a to je održanje kontinuiteta
DRŽAVE Bosne i Hercegovine, kao REPUBLIKE i države
svih njenih (ničim podijeljenih?!) GRAĐANA.
Mnogi su zaboravili vajne izjave političkog analfabeta
Muhameda Čengića tipa “ako Bog da, od ponedjeljka imate
pravnu državu”, te za Republiku Bosnu i Hercegovinu još
razorniju javno izrečenu misao: “Srbi imaju Srbiju i Beograd,
Hrvati Hrvatsku i Zagreb (kao, oni će otići sami u svoje matične domovine), a mi, „šućur Alahu, imamoTursku”. Ali i Alijino: „Nama ne trebaju stručnjaci, lahko ćemo mi za stručnjake.
Nama trebaju ljudi odani našoj ideji“, mislio je naravno samo
na tadašnje Muslimane, koje je Islamskom deklaracijom („iz
koncept „islamizacije muslimana“ i šikaniranje i obespravljivanje „isfrustriranih kopiladi iz mješovitih brakova“) koncem
sedamdesetih godina XX stoljeća svrstao u „islamsku naciju
od i Indokine do Peloponeza“.
I evo vidite: Republike BiH, koja je jedina i bila priznata u
UN 1992., a na čelu koje je bio Rijaset-SDA predsjednik samo
Muslimana, više nema. To je danas samo apstraktni pojam
i desetak posto privida jedinstvene države, a sa DRŽAVOTVORNIM prefiksima imamo DVIJE DRŽAVE; REPUBLIKU
srpsku i FEDERACIJU BiH, dok ova nekoherentna cjelina
koja svoj suverenitet temelji na tzv. „tri konstitutivna (Constitution-Ustav) naroda“ i na politički obespravljenim OSTALIM (multietničkih i multikonfesionalnim „kopiladima“ koji
su neustavni) i nacionalnim manjinama (što potvrđuje primjer Sejdić-Finci, a o Albancima, Crnogorcima i drugim da i
ne govorimo).
Pljačkanje i unutarnja (interetnička) segregacija se pokrivala vjerom-nacijom, što je do danas za sva tri kobajagi različita naroda, nacije sa navodno tri različita jezika, bivalo i
jeste definirano kao „vitalni nacionalni interes“ (rezultata čitaj
doslovno kao osamdesetak anonimnih milionera i petnaestak
milijardera). A sve se sastojalo u tome da Srbe pljačkaju srpski
nacionalni oci, Hrvate hrvatski, Bošnjake bošnjački. Ostale i
nacionalne manjine su pljačkali i opljačkali svi. Na krvi i stradanju nevinih građana su stvorena tri „pašaluka“, u kojima
se oko 200 registriranih stranaka bore ko će biti vodeći lider
“svoga naroda”, a to znači ko će imati primat u nepotizmu
i daljem pljačkanju društvene i državne imovine. Opijeni
gramzivošću i ličnom probitačnošću, te probitačnošću svojih
povlaštenih rođaka i djece stranačkih kolega iz piramidalne
stranačke vrhuške, svi su u potpunosti zaboravili DRŽAVU i
NAROD, koji su tobože tako brižno štitili i koji im uzastopno
na izborima ukazuje povjerenje.
28
EUROPA
Prije ili poslije, a zbog supremacije centrifugalne strankokratske oligarhije na račun cjelovite (centripetalno izgrađene)
PRAVNE (ne „od ponedjeljka“, već za dvadeset četiri propale godine) države moralo je doći do ovoga za sada još uvijek
umjerenog bunta. Mislim da je ovo samo uvod u veće nerede.
“Sit gladnom ne vjeruje”, a gladan jest i biće spreman na sve.
Niko ne smije biti siguran ni za sebe, ni za (posebno pljačkom stečenu) svoju imovinu. Nemoguće je išta konstruktivno
ponuditi za kratko vrijeme. Ništa tako brzo ne mogu promijeniti ni oktobarski, a još manje (sedam mjeseci prije redovnih?!) prijevremeni izbori. Ostavke ne znače ništa, jer se ne
zna procedura imenovanja privremenih vlada. Ionako slabo
funkcioniranje države i njenih institucija će biti još slabije ili
nikakvo. I šta bi te eventualne ekspertske vlade mogle za kratko vrijeme promijeniti od onoga što je više od dvije decenije
uništeno???!
Vrlo lako bi moglo doći do još veće i još brutalnije eskalacije narodnog bunta. Do sada je sve skupa i u svim gradovima
BiH na ulice izašlo cca petnaestak do dvedesetak hiljada ljudi.
A možete zamisliti kada ih (osim 500.000 nezaposlenih i još
toliko na svim poljima i u svim domenima obespravljenih)
bude na stotine hiljada i kad vlastodršci na svim nivoima počnu davati ostavke, odnosno kada oni narede policiji da „ukroti“ svoja biračka nacionalna stada, što će opet biti definisano
„vitalnim nacionalnim interesom“.
Ovo je najbolji pokazatelj da ovako konstituirana BiH,
trojno okupirana iznutra hobotnicama kriminogene stranačke
nacio-vjerske oligarhije, a bez iole samoreproduktivne ekonomije, ne može i neće moći dugo funkcionisati. Čak i da se
raspadne po nacionalnim i vjerskim šavovima, nikome ni od
konstitutivnih i nekonstitutivnih neće biti ništa bolje. Biće svima još puno gore. Osim donacija, jeftine trojne rasprodaje domaćih resursa „svojim“ mecenama iz vana, te kredita MMF-a
za plaće neodgovoranih i nemoralnih funkcionera i „krpljenje“ budžeta, ja do danas nisam vidio niti jedan DOMAĆI
valjan projekat izgradnje Zemlje BiH kao države, isto kao ni
entiteta i županija/kantona. Srbima će pomoći Srbija, Hrvatima Hrvatska, a Bošnjacima za Silajdžićevog vakta, Kuvait, a
za Bakirovog, Turska, kojoj je njegov „rahmetli babo ostavio
Bosnu u amanet“, što je, osim Bakira, spomenuo i potvrdio i
Erdogan….
I evo vidimo, „Tata“ Vučić odmah zove posvađanu dječicu „Dodu“ i „Bosu“ da se pomire, jer je „za budućnost Srbije
od kapitalnog značaja stabilnost Republike srpske“. Nakon
Karamarkovog stranačkog posjeta zaštitnicima Hrvata u Mostaru i davanja instrukcija kako iz Zagreba od iste stranačke
politike spasiti prepolovljeni hrvatski korpus u BiH, evo i
drugog tate (SDP-ovca), koji onako drugarski ulijeće u susjednu državu i razgovara ( ne sa stranačkim kolegom Lagumdžijom) isključivo sa dva HDZ-a. Kamo sreće da imamo i tri,
pa bi i Hrvatima u BiH (kao i Bošnjacima sa dva SDA-a) bilo
daleko bolje.
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
društvo
A bogami i „ATA“ Dautoglu odmah dođe da umanji Bakirov strah, javno pokazan na nedavnom (katastrofalnom) nastupu
na FTV . Fino nam je objasnio da je bh ekonomija (Nacionalna
ekonomija BiH) u tržnim centrima, koji (od 500.000 nezaposlenih) zapošljavaju i po dvjestotinjak ljudi. Ali ko će i za koje pare
kupovati u njima, ukoliko nisu planirani da će ih prije ili poslije
nezaposleni, gladni i poniženi morati pljačakti. Narod se najviše
nasekirao što Bakir skromno živi u svojoj kući i sa autom koje
dijeli sa ženom. Još je žalije građanima što „Zara“ neće u sređenu
BiH državu…
Kako djeluju policijske strukture, najbolje pokazuju izjave
resornog Ministra i početak ostavki najviših struktura. A tzv. Me-
đunarona zajednica sa Inckom na čelu, dade neki mig da će nas
spasiti austrijski vojnici u Evropskim trupama, pa ga neko demantira, pa se ušuti. Kamo sreće da ovo i nadolazeće eskaliranje
nezadovoljstva ubogih, prevarenih, poniženih, besperspektivnih
u „umirućoj“ Domovini BiH, MZ poduzme potpunu rekonstrukciju i normaliziranje državice od (obučenih u Daytonsku luđačku
košulju) 3,5 miliona živućih u njoj. Ali ako to pokrene (po zadatku „ništa neradeći“) Incko, možda će se odmah usprotiviti evropski Sorensen i sve tako, do u nedogled „palestinizacije BiH“, ali
Boga mi, sve više na klasnoj, a ne nacio-vjerskoj i rasnoj osnovi.
Ovo moje sumarno viđenje ne znači ništa, jer već deceniju,
dvije govorim i upozoravam na izreku „oprosti im Bože nit’ znaju šta rade, niti šta govore“, a još manje čime će to rezultirati. A
stara perzijska izreka kaže: „Boj se posljedica onoga što loše i neznalački radiš“, a još više onoga što ne radiš, a MORAO bi zbog
budućih generacija da radiš“.
No, ima tu još organiziranih, ali do sada u rušenju BiH nei-
skorištenih subjekata, koji će iskoristiti OBJEKTIVNO nezadovoljstvo građana, koji su mazohistički sve ovo i predugo
trpili i još uvijek trpe. Bez DRŽAVE BiH, kao DOMOVINE
svih njenih građana i samoreproduktivne ekonomije, nema
nikakve dobre budućnosti nikome od nas. Ostaćemo kao
„repa bez korijena“ i kao vječiti katalizator rješavanja problema naših vanjskih mecena i centara svjetske moći, a sve preko grabežljhivih domaćih izdajnika i institucija BiH na svim
njenim nivoima, koje svima njima služe, a ne svome narodu
zbog kojega svaka država i postoji. Čulo se i mišljenja da će se
ionako sve države rušiti, pa šta ako mi u tome prednjačimo.
Jer kada bi BiH bila istinski pravna država (koju poseb-
no „poglavice naroda“ i milio-milijarderi ne žele) nikada ne
bismo imali devedesetak anonimnih multimilionera i petnaestak milijardera. To sigurno nisu oni na ulicama, kao ni ljepioci plakata i pekači kave, kafe i kahve svojim nacionalnim
bogatunima. Ali i ti novopečeni tajkuni i bogatuni treba da se
podobro boje daljeg razvoja događanja naroda u cijeloj BiH.
Senader, Mišković i Janša su „male mace“ za naših makar pedesetak Senadera. Neka ne misle da će lumpen proleter Mujo
ratovati protiv lumpen proletera Jove, Ante i OSTALOG??!!
Možda i ne znaju da u globalnom svijetu i globalnim nadzorom nad njima i njihovim financijskim transakcijama nemaju gdje pobjeći. I oni koji su ih iz vana iskoristili znaju koji su
to lupeži i odreći će ih se, kao što su se odrekli i prethodno
isluženih lutaka na koncu sa užeg bh okruženja !!!???….No,
možda po onoj narodnoj „svako zlo, za neko dobro“ stvarno
okrene „na hair i na dobro“, ali samo uz pomoć MZ i EU, ukoliko to njima i njihovim platiocima odgovara…Daj Bože!!!
Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail
adresu [email protected] Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!
30
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
nauka
Odabrali 1058 sretnika među kojima
traže stanovnike Marsa
V
oditelji misije Mars One, koja želi postati prva ljudska kolonija na Marsu, odabrali su 1058 ljudi među
kojima će tražiti prve putnike. Svi će sada proći teške testove.
Više od 200.000 ljudi se prijavilo sa željom da budu prvi
kolonizatori Crvenog planeta, no voditelji projekta Mars One
odabrali su prvu grupu od 1058 kandidata među kojima će se
dalje tražiti budući stanovnici Marsa.
Suosnivač Mars One projekta, Bas Lansdorp, kaže da je
ova skupina ljudi prvi opipljivi pogled u to kako bi mogla
izgledati ljudska kolonija na Marsu 2025. godine.
“Zahvalni smo i zadivljeni ogromnim brojem ljudi koji su
poslali prijave. No, izazov je bio od tog ogromnog broja odabrati one za koje vjerujemo da su fizički i mentalno spremni
postati ljudski veleposlanici na Marsu, od onih koji ne shvaćaju misiju dovoljno ozbiljno. Neki su nam čak i poslali video
prijave u kojima su potpuno goli”, kaže Lansdorp.
Svim su se kandidatima iz Mars One javili mailom, a oni
koje su odbacili šansa će se pružiti kasnije kada će se opet
moći prijaviti, no nije poznato kad će to biti.
Lansdorp naglašava da je astronauta Claytona Andersona NASA odbila 15 puta, no 2007. godine je otišao na ISS.
Tijekom ove i sljedeće godine kandidati će proći još ne-
koliko selekcijskih faza, koje će uključivati simulacije, a često u
timskom okruženju, kako bi dobili male timove među kojima
će se u sljedećih deset godina dobiti prvi putnici.
Živimo na pragu novog lednog doba
T
renutno živimo na kraju
međuledenog doba i treba
da se pripremamo za ulazak u naredno ledeno doba - upozoravaju
japanski naučnici.
U budućnosti će toliko zahladniti da će se ledeni pokrivač proširiti skoro do današnjih tropskih
predjela.
Japanski naučnici, među kojima je i poznati okeanolog Mototaka Nakamura, naglašavaju da je
na Zemlji registrovano ukupno 15
ledenih doba od po deset hiljada
godina.
Oni, na osnovu dugogodišnjih
praćenja klime u svijetu, tvrde da
smo na samom ulasku u novo ledeno doba, o čemu svjedoče potpuni
poremaćaji dosadašnjih klimatskih
uslova u raznim dijelovima planete.
32
EUROPA
APRIL 2014
Predstavljeni 3D printeri hrane
N
a najvećem svjetskom Sajmu potrošačke elektronike (CES) u Las Vegasu predstavljeni su 3D printeri
koji prave hranu, a proizvode koji iz njih izlaze testirali su i
posjetitelji.
Printanje hrane može se činiti kao naučna fantastika, ali
to je upravo ono što se ovdje događa, izvijestio je BBC-jev novinar Rory Cellan-Jones nakon što je probao čokoladu koja
je tek izašla iz 3D printera. Rekao je da ima “prilično dobar
okus”.
Dva 3D printera hrane, koji printaju čokoladu i slastice
u čijoj je osnovi šećer, predstavila je u Las Vegasu američka
kompanija 3D Systems, a u prodaju kreću kasnije ove godine.
Takvi oblici slastica teško bi se napravili pomoću tradicionalnih metoda. Printeri rade slatkiše tako da prvo naprave
fini sloj šećera s okusom koji nakon toga premazuju vodom
kako bi se stvrdnuli.Manji 3D printer nazvan Chefjet ograničen je na jednobojne kreacije, dok veći Chefjet Pro može proizvesti višebojne slatke proizvode.
Međutim, prodajna cijena im neće biti mala. Očekuje da
će osnovna verzija koštati oko 5.000 američkih dolara, a naprednija dvostruko više.Dodajmo i da je NASA u maju prošle
godine dala novac za razvoj 3D printera hrane koji bi mogli
koristiti astronauti.
‘Kriv sam jer nisam predvidio
značaj društvenih mreža’
I
zvršni predsjednik Googlea Eric Schmidt preuzeo je
ličnu odgovornost zbog toga što kompanija nije na
vrijeme uočila rastući značaj društvenih mreža i obećao da
se ta greška neće ponoviti.
Schmidt je u intervjuu agenciji Bloomberg rekao da je
Google trebalo da uoči taj trend mnogo ranije.
On je ocijenio da će 2014. biti godina prenosivih uređaja, poput pametnih telefona i tabletnih kompjutera, koji će
uticati na promjene u društvenom životu, obrazovanju i zabavljanju.
Prema podacima magazina Forbes, Schmidt je 138. najbogatija osoba na svijetu, sa imovinom vrijednom 8,3 milijardi dolara. On je došao u Google 2001. godine, a do 2011.
godine obavljao je direktorsku funkciju.
Kompanija danas dominira u segmentu pretraživanja
interneta, ali zaostaje za konkurentima u oblasti društvenih
mreža.
Facebook ima više od milijardu aktivnih korisnika svakog mjeseca, a mreža Google+ oko 540 miliona naloga, od
kojih je većina napravljena samo da bi korisnici mogli da pristupe YouTubeu i ostalim Googleovim servisima.
Broj aktivnih korisnika Googleove društvene mreže je
APRIL 2014
znatno manji.
“Sa druge strane, mnogo smo radili na nekim drugim
stvarima, ali trebalo je da se pozabavimo i ovim. Preuzimam
odgovornost za to”, rekao je Schmidt.
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
automobili
Automobilski gigant opet na stupu srama:
greškom izazvali stotine smrti?
T
ek što se američki automobilski gigant General Motors počeo oporavljati i bio prisiljen priznati nedostatak sistema paljenja, sad je utvrđen nedostatak i kod
zračnih jastuka. Prve procjene govore o navodno 303 smrtna
slučaja upravo zbog te greške.
Za proizvođače automobila je poziv vlasnicima neka
se hitno jave u servis zbog utvrđenog tehničkog nedostatka
jedna od najgorih stvari koje im se može dogoditi. Jer to je
redovno povezano s gubitkom ugleda i padom prodaje, što
si automobilski koncern GM koji je 2009. već morao objaviti
stečaj, jedva može priuštiti.
Zbog problema već prije opozvali 1,6 milijun vozila
Već i problem s bravicama sistema paljenja zbog kojih je
bilo moguće da se motor ugasi u vožnji je uzrokovao najmanje 13 smrtnih slučajeva, a to je automobilski koncern isprva
pokušao prešutjeti. Tek kad je i američko ministarstvo pravosuđa zaprijetilo proizvođaču iz Detroita sudskim postupkom,
opozvano je 1,6 milijuna vozila. S obzirom da je GM znao za
taj nedostatak još od 2001. godine već je pokrenuta kolektivna
tužba protiv koncerna u Kanadi.
34
Nova greška koštala mnogo ljudskih života
Ali sad je utvrđen novi, još opasniji nedostatak koji se čini
da je također povezan s teškim ključem i osjetljivom bravicom
gdje se onda motor može isključiti i u vožnji. Naime, u tom
slučaju se isključuje i sistem za aktiviranje zračnog jastuka i
kako je utvrdio američki Centar za sigurnost u prometu, to je
bio razlog za još 303 smrtna slučaja u vozilima koncerna GM.
Riječ je prije svega o modelu Cobalt marke Chevrolet i
modelu Ion marke Saturn koji su proizvedeni između 2003. i
2012. i koji su uglavnom prodani na sjevernoameričkom tržištu. Američki stručnjaci za sigurnost oštro su napali državne
službe jer i same nisu uočile ovaj nedostatak koji je uzrokovao
toliko smrtnih slučajeva.
Iz GM tvrde da je riječ o ‘sirovim podacima’
S druge strane, koncern GM tvrdi kako je riječ o “sirovim
podacima” statistika i kako “nije izvjesno” da je krivac nedostatak kod sistema zračnog jastuka u njihovim vozilima.
Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je kako “pomno istražuje” slučajeve povezane s GM-om i smrti zbog
zračnog jastuka u njihovim vozilima.
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
film
Lista 10 najbogatijih glumaca
D
onosimo listu 10 najbogatijih glumaca, među njima
nema nijedne žene.
Objavljena je lista 10 najbogatijih glumaca. BusinessInsider zna tko su, a mi donosimo listu.
Svi oni na listi ne znaju što su milioni jer se na njihovim
računima nalaze milijarde dolara.
1.Tom Hanks
Film s najvećom zaradom: Nigt at the Museum
Zarada po filmu: cca. 61,3 milion
9. Johnny Depp
Bogatstvo: 3,07 milijardi
Film s najvećom zaradom:
Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest
Bogatstvo: 4,26 milijardi
Zarada po filmu: cca. 76,8 milion
Film s najvećom zaradom: Toy Story 3
10. Robert Downey Jr.
Zarada po filmu: cca. 101 milion
Bogatstvo: 3 milijarde
2. Morgan Freeman
Film s najvećom zaradom: The Avengers
Bogatstvo: 4 milijarde
Zarada po filmu: cca. 61,3 milion
Film s najvećom zaradom:
The Dark Knight
Zarada po filmu: cca. 77 milion
3. Harrison Ford
Bogatstvo: 3,85 milijardi
Film s najvećom zaradom: Star Wars
Zarada po filmu: cca. 101,4 milion
4. Eddie Murphy
Bogatstvo: 3,81 milijardi
Film s najvećom zaradom: Shrek 2
Zarada po filmu: cca. 100,3 milion
5. Samuel L. Jackson
Bogatstvo: 3,74 milijardi
Film s najvećom zaradom:
The Avengers
Zarada po filmu: cca. 61,3 milion
6. Tom Cruise
Bogatstvo: 3,29 milijardi
Film s najvećom zaradom:
War od the Worlds
Zarada po filmu: cca. 96,8 milion
7. Bruce Willis
Bogatstvo: 3,17 milijardi
Film s najvećom zaradom:
Sixth Sense
Zarada po filmu: cca. 55,7 milion
8. Robin Williams
Bogatstvo: 3,16 milijardi
36
EUROPA
APRIL 2014
Mlada bh. pijanistica Naomi Druškić
pobijedila na takmičenju u SAD
u konkurenciji 1.000 muzičara
U
februaru ove godine na poziv
svoje agentice Naomi je nastupala u Los Angelesu i svoj boravak
iskoristila te se prijavila na audiciju za
festival ozbiljne muzike “Zlatni ključ”,
na kojem je pobijedila.
Audicija je trajala od decembra 2013.
pa do 10. marta 2014. godine, jer je bilo
prijavljeno više od 1.000 muzičara instrumentalista iz čitavog svijeta do 26 godina
starosti. Renomirani žiri poput Georga
Borisova, Valerija Ščevčenka, Kristiana
Tkačevskog, Yininga Wanga nisu krili
oduševljenje njenim izvođenjem Chopina.
Zlatna medalja i certifikat Naomi
Druškić će biti uručena na gala koncertu
31. maja u najprestižnijoj sali svijeta, u
čuvenom njujorškom Carnegie Hallu, a
čestitku za njen uspjeh od direkcije “Zlatnog ključa” je primila i Srednja muzička
škola u Sarajevu, gdje je Naomi maturantica u klasi profesorice Inas Mursed Muether.
“Želim prvenstveno da publici kojoj
sviram prikažem autora, ne odstupajući
od njegovog stila, da Chopin bude Šopen
u prizmi mojih emocija. Protivnik sam
gole tehnike, to je za mene prazno sviranje. Tehnika jeste važna, ali ako nema
emocije ostaje prazno i nedorečeno”, kazala nam je Naomi
koja inače vrlo rijetko daje izjave za medije.
Profesorica Inas Mursed Muether nije krila ponos što
ima učenicu kakva je Naomi, ističući da ona ima rijedak pijanistički talent, što je do sada potvrdio svjetski žiri i renomirana Talent agencija sa Beverly Hillsa, koja od skora brine o
njoj i s kojom ima i profesionalni ugovor
“Mnogi pijanisti navježbaju tehniku, ali rijetki su oni
koji su muzikalni i imaju emociju. Jako je bitan kvalitet, a ne
kvantitet tj. kako se svira, a ne šta se svira. Naomi je rođena
za scenu, ona posjeduje i mnoge druge talente osim sviranja
- sjajno pjeva, piše, slika i glumi. Uz silne obaveze, nikad nije
imala probleme u školi iako je puno putovala. Zaista može biti
primjer svima. Žao mi je da ne može stići na sve festivale na
koje je pozvana”, istakla je Muether.
Festival “Zlatni ključ” održava se od 2002. godine i etablirao se kao jedan od glavnih kulturnih događaja u SAD-u. Svake godine organizuje audicije u Americi, Beču, Parizu, Nici,
Barceloni i Jakarti. Također, od septembra ove godine Naomi
Druškić očekuju mnogi muzički projekti u Hollywoodu, a priprema i snimanje CD-sa Chopinovim Nokturnima.
Naomi Druškić, rođena 12.11.1998. godine u Sarajevu, svoje muzičko obrazovanje započinje sa 6
godina u OMBŠ “Novo Sarajevo”. Od samog početka radi sa pedagozima: prof. Olanom Sijarić, zatim
prof. Faridom Mušanović i od oktobra 2007. god sa mr.Jokuthon Mihailović. Kao najmlađi takmičar
osvaja 1.nagradu na Federalnom takmičenju učenika i studenata muzike FBIH u Livnu 2006 god.-klavir
četveroručno. Treću nagradu na internacionalnom takmičenju u Italiji 2007. god. u kategoriji do 14 god.
Na međunarodnom Šopenovom takmičenju u Tuzli 2007. osvaja treću nagradu u kategoriji do 15 god.
Sa svojih 8 god.održava svoj prvi solistički koncert u Domu vojske FBIH 13.3.2007. godine.
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
sport
SPORTSKI VREMEPLOV
Marijan Beneš: Umjetnik u ringu
M
arijan Beneš jedan je od najboljih boksera svih
vremena na našim prostorima. Nekadašnji amaterski prvak Evrope 1973, a šest godina kasnije i profesionalni prvak Starog kontinenta.
Banjalučanin rođen u Beogradu, djetinjstvo provodi u
Tuzli. Svirao je klavir i flautu, završio srednju muzičku školu,
međutim životni put mu je vrlo brzo krenuo u smjeru ringa.
“Boksom sam počeo da se bavim u desetoj godini. Boks
sam zavolio tako što su mi starija braća već trenirala taj sport
i želio sam da budem kao oni. Počeo sam kao prvak grada, a
završio kao neslužbeni prvak svijeta”, prisjeća se Beneš i na-
stavlja svoju priču...
“Klupsku karijeru sam počeo u Slobodi iz Tuzle, a 1969.
godine prelazim u Slaviju iz Banja Luke i tu sam ostao do kraja. Tokom svoje amaterske karijere, osvojio sam devet naslova
prvaka BiH, četiri naslova prvaka Jugoslavije i veliki broj revijalnih titula”.
Na Evropskom amaterskom prvenstvu 1973. godine u
Beogradu osvojio je titulu prvaka Evrope u lako-velter kategoriji.
“To su bila lijepa vremena, nažalost, ubrzo poslije ove titule razbolio sam se od hepatitisa . Međutim, odlučio sam se
i dalje takmičiti. Nisam se predavao. Bio sam učesnik Olimpijskih igara 1976. u Montrealu. Bio sam i tri puta prvak Balkana”.
Marijan Beneš u profesionalce prelazi 1977. godine i vrlo
brzo stiže u sam vrh Starog kontinenta.
“U Banja Luci sam 17. maja 1979. osvojio titulu profesionalnog Evropskog prvaka u EBU verziji, nokautiravši u četvrtoj rundi Francuza Ziberta Cohena. Titulu profesionalnog
38
prvaka sam odbranio četiri puta. Izgubio sam je na bodove
1980. godine u Danskoj od VBA prvaka Ayuba Kalua”.
Teška povreda oka
Nažalost, teška povreda oka je uspjela ono što nije mogao hepatitis. Okončala je Benešovu vrlo uspješnu boksersku
karijeru.
“Sve je to život. Od najljepših trenutaka kada sam ostvario pobjedu nad, do tada, 11 godina neporaženim prvakom
svijeta Elisom Obedom 1978. godine, pa do ovog najtužnijeg i
najtežeg trenutka, kada sam izgubio oko u meču protiv Toresa. Inače, tokom svoje karijere, imao sam puno povreda. Dvadeset šest puta su mi slomljene
kosti na različitim mjestima.
Povrede glasnica su uzrokovale da imam problema i sa govorom”.
Inače, Beneš je u karijeri
400 puta ulazio u ring, a u samo
29 mečeva borilište je napustio
pognute glave. Beneš je imao
ukupno 39 profesionalnih mečeva, od kojih je 32 pobijedio
(21 meč nokautom), a šest je
izgubio (tri nokautom) i jedan
meč je boksao neriješeno. Beneš
se povukao iz boksa 1983. godine i boksao je još dva egzibiciona meča tokom devedesetih
godina prošlog stoljeća.
“Danas pišem poeziju i treniram mlade bokserske talente u Bokserskom klubu Fenix iz
Banjaluke, koji sam ja lično osnovao”, kaže jedan od najboljih
boksera svih vremena na našim prostorima.
Najveći tragičar našeg ringa
Legendarni sportski televizijski komentator Dragan Nikitović svojevremeno je o Benešu napisao: “On je najveći tragičar našeg ringa. Samouvjeren i hrabar do bezumlja, uzdao
se samo u svoj udarac, zaboravljajući staro pravilo ringa da
se uvijek nađe neko ko jače udara. Ništa nije moglo da ga zaustavi ni kada je stremio ka vrtoglavim visinama, ni kada je
počeo strmoglavo da pada.”
Benešova Banja Luka
Za Marijana Beneša su pisali da je prvi dovezao BMWom u Banju Luku. Zatim, da se prvi prošetao u popularnim
kaubojkama. Dalje, da je zaradio više od šest miliona maraka,
napravio dvije kuće, otvorio dva kafića. Dva puta se ženio i
dobio tri kćerke i jednog sina. U ratu je izgubio sve, da bi se
dolaskom mira vratio u BiH i opet nastavio da živi u njegovoj
Banjoj Luci.
EUROPA
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
porodica
(FRANCUSKA DIJETA)
D
DUKAN DIJETA
ukan dijeta počinje kratkom i oštrom fazom napada
na masno tkivo, u kojoj se jedu samo proteini - meso,
riba, jaja i nemasni mliječni proizvodi. Većina će u ovih prvih
pet dana izgubiti tri ili više kilograma.
Tokom prve faze nije dobro baviti se tjelovježbom. Tokom
dijete svaki ćete dan moći uživati u ugljikohidratima u formi
jedne kašike zobenih mekinja. Zobene mekinje bogate su šećerom i proteinima, no najvažnija su vlakna koja apsorbiraju vodu
iz želuca i dobiju 20 posto veći volume. Ovo vam pomaže da
se osjećate siti, a dobro je i za srce, zdravlje općenito i uklanja
zatvor, koji je moguć u ranoj fazi dijete.
Prije dijete trebate razmisliti koja je vaša idealna težina i
skladno s tim provoditi tri, četiri, pet ili više dana prve faze napada - no, ne više od 10 dana. Želite li smršaviti šest kilograma,
dva ili tri dana prve proteinske faze bit će dovoljna, no ako trebate smršaviti 12 ili više kilograma, petodnevna faza s proteinima dat će najbolje rezultate. Za one koji trebaju skinuti dva, tri
kilograma bit će dovoljan i jedan dan početne faze.
ČETIRI FAZE
Kratkoročna proteinima bogata prehrana uklonit će višak
vode iz tkiva, ugasitit apetiti (jedete li samo proteine, tijelo proizvodi stanice koje smanjuju apetit), dok se istodobno ne oštećuju mišići i sjaj kože. Proteini su relativno male kalorijske vrijed-
40
nosti - u usporedbi s masnoćom i mnogim ugljikohidratima - a
zbog kompleksne strukture teže ih probavljamo nego bilo koju
drugu hranu. Gubitak kilograma je neizbježan i brz.
Nakon jednog do deset dana početne faze, dolazimo do lakše faze. Uz proteine jede se i povrće i to koliko god želite. Obrok
možete početi salatom ili supom, zatim pojesti meso ili ribu uz
prilog od ukusnog povrća.
Jednom kad dosegnete svoju željenu kilažu - ili onu koju
vam preporučuje plan prehrane - počinje faza konsolidacije, kad
se uvodi i voće, kruh, sir, te hrana puna škroba poput tjestenine.
Potiče vas se čak da sedmično imate DVIJE potpuno neograničene gozbe s alkoholom, maslacem, hljebom, čokoladom...šta god
volite.
Ove dvije gozbe dijeta može podnijeti, a i liječnik vam toplo
preporučuje zbog psihičke stabilnosti i trajnog očuvanja kilograma. U ovoj se fazi kilogrami ne gube, ali se i ne dobivaju.
Pratite li i naknadne faze plana doći ćete do zdravog i normalnog režima, s jednom iznimkom, morate pristati na jedan
dan samo na proteinima - bez voća i povrća ili nekih drugih namirnica. Dukan preporučuje četvrtak - svake sedmice do kraja
života - i to je ključno za mršavljenje. ‘’ Jedan dan na proteinima
omogućit će gubitak od nekih 600-900 grama sedmično, što će
korigirati kilažu ako ponekad pretjerate drugim danima’’ kaže
dr. Dukan.
Dijeta se sastoji od 4 faze:
EUROPA
APRIL 2014
1. FAZA NAPADA – čisti proteini
Traje ovisno o tome koliko kilograma trebate skinuti.
- do 4, 5 kg – 2 dana
- do 9 kg – 3 dana
- do 18 kg – 5 dana
- od 18 kg naviše – 7 do maksimalno 10 dana
Dozvoljene namirnice:
Teletina i govedina (odrezak, file, kotlet NE)
Sva perad osim guske i patke (bez kože)
Svi morski plodovi, surimi i riba
Jaja, bjelanjci neograničeno, žumanjci – do 4 sedmično
Mlijeko i jogurt – bezmasni, posni sir
Priprema hrane: pečenje u neprijanjajućoj tavi, grilanje na
roštilju ili u pećnici, kuhanje i sl.
Napomene:
U ovoj fazi se ne preporučuje vježbanje.
Ne preskačite obroke.Za pripremu hrane ne koristiti maslac
niti ulja, ne dodavati šećer, voće ili sirupe, ne koristiti kečap i
reducirati sol.
Dozvoljeno je korištenje većine začina, octa, limunovog
soka, luka, češnjaka, peršina, majčine dušice za poboljšanje okusa hrane, kao i soli i senfa ali u manjim količinama.
Jesti se može u neograničenim količinama kada god osjetite
glad.Pijte minimalno 2 litre vode i mineralne vode dnevno, te
koristite vitaminske dodatke.
2. FAZA GUBLJENJA TEŽINE – proteini i povrće
Traje dok se ne postigne željena težina.
Kombiniraju se obroci iz prethodne faze sa povrćem na način da se pet dana jedu proteini s povrćem, a sljedećih pet dana
čisti proteini kao u prvoj fazi. Preporučeni intervali su 5 dana, ali
možete kombinirati prema želji.
Dozvoljene namirnice uz one iz prve faze:
APRIL 2014
Rajčica, krastavci, rotkvica, špinat, brokula, šparoga,
poriluk, kupus, gljive, celer, komorač, tikvice, patlidžan,
paprika, sve vrste salata, mrkva, repa i artičoka.
Zabranjene namirnice:
Riža, krompir, kukuruz, grašak, grah i leća.
Ulje i masnoće i dalje se ne smiju koristiti, može se
koristiti neki bezmasni i bezšećerni dressing (limunov
sok, jogurt, začini, ocat).
3. FAZA STABILIZACIJE
Trajanje ove faze može se izračunati na sljedeći način:
broj izgubljenih kilograma pomnožite sa 10 i dobijete broj
dana trajanja ove faze.
Jede se sve kao i u prethodnoj fazi i dodaje se sljedeće:
- 1 voćka dnevno osim banane, grožđa, trešanja i
orašastih plodova
- 2 kriške kruha od cjelovitog brašna
- Do 4 dkg sira dnevno
- 2 x sedmično škrobni obrok (tjestenina, riža i sl.)
ali treba izbjegavati dodavanje masnoće za pripremu ovih
jela
- Jednom ili dva puta sedmično može se konzumirati janjetina, svinjetina ili šunka
- 2 obroka po izboru uključujući vino i desert, ali ne
dva dana za redom i ne nadodavati na tanjir
Napomena:
Jedan dan u sedmici mora biti čisti proteinski (iz prve
faze).
4. FAZA KRSTARENJA – do kraja života
Odaberite jedan dan u sedmici koji će biti čisti proteinski, a ostale dane jedite šta želite.
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
OVAN (21.03 - 20.04)
VAGA
BIK
ŠKORPIJA
Osjećate potrebu za unutrašnjim mirom. Izvjesna
situacija tjera vas da razmišljate o svojoj superiornosti. Pošto je na drugima da to procijene, potražite
savjet.
(21.04 - 20.05)
Vaš poslovni neuspjeh ne predstavlja veliki gubitak.
Stoga odbijate da se povinujete pred nečijim kaznenim mjerama. U odnosu sa voljenom osobom, na
sebe ste preuzeli previše odgovornost
BLIZANCI
(21.05 - 20.06)
Oporavljate se od napornog rada, ali oporavak ide
sporo. Vi biste, međutim, željeli da se on dogodi odmah. Radost dijelite sa bliskim osobama. Nude vam
se poslovne mogućnosti u vezi sa inostranstvom.
RAK
(21.06 - 20.07)
Nešto morate da promijenite ako želite da iz situacije izađete nepovrijeđeni. Teško uočavate sopstvene
greške, a okolnosti ukazuju na to da ih imate na pretek. Ko ih nema?
LAV
(21.07 - 21.08)
Razmišljate o selidbi ili adaptaciji životnog prostora.
Ukoliko postoje šanse da to odložite, strpite se još
malo, pa će sve biti daleko jednostavnije. Puno posla iziskuje strpljenja, koga imate na pretek.
DJEVICA (22.08 - 22.09)
Razmišljate o slavljima. Da li ste centralni učesnik
ili prisustvujete - svejedno je. Bitno je da vam prija
praznična atmosfera. Bavljenje hobijem može biti
od koristi, učiniti da bolje funkcionišete.
(23.09 - 22.10)
Nalazite se u fazi promjena. Još uvijek niste prešli sa
riječi na djela. Brižljivo planirate izdatke. Opravdano
se nadate finansijskom uspjehu. Ne odlažite projekte pošto se propuštene prilike neće više pojaviti.
(23.10 - 22.11)
Lju­di iz va­šeg okru­že­nja mi­sle da se ču­dno po­na­ša­
te. Par­tner se sla­že s ti­me i sma­tra da ste be­zra­zlo­
žno ne­ugo­dni i se­le­kti­vni. Iako vam po­ku­ša­va uka­
za­ti na po­gre­ške, u to­me ne­će us­pje­ti.
STRIJELAC
(23.11 - 20.12)
Pred vama su novi počeci. Odluka da stavite tačku na ono što vas opterećuje postala je definitivna.
Nemate vremena da se opterećujete tuđim brigama.
Romantičan susret ili započinjanje strasne veze.
JARAC
(21.12 - 19.01)
Zapljusnuo vas je talas novih početaka. Nastojte da
promjene prihvatite kao normalan slijed događaja.
Tolerantnije se odnosite prema njima. Mnogi pripadnici znaka planiraju kardinalne promene.
VODOLIJA
(20.01 - 18.02)
Rje­ša­va­te imo­vin­sko-pra­vne pro­ble­me. Na­gla­še­na
je po­tre­ba za si­gur­noš­ću ma­te­ri­jal­ne pri­ro­de. Ne­si­
gur­nost i ne­ra­spo­lo­že­nje vje­što pri­kri­va­te. Ne že­li­te
da dru­gi mi­sle da ste sla­ba i ne­us­pje­šna oso­ba.
RIBE
(19.02 - 20.03)
Dolazite do rješenja koja vam ranije nisu padala na
pamet. Još ako budete istrajni da ih realizujete? U
protivnom, kiksevi se nastavljaju. Sve svoje probleme sami rješavate. Suočite se sa tom činjenicom.
Mala riznica velikih misli
42
Leonardo da
Vinci (1869
(1452
1519)
Mahatma
Gandhi
(1799 -- 1948)
1850)
Mahatma
Buda
(560Gandhi
- 480 p.n.e.)
(1869 - 1948)
Svaka
naša
spoznaja
počinje
sa osjećanjiPraksa
uvijek
mora
biti
građena
nadjeci
dobroj
Ko
druge
vrijeđa,
sebe
ne
zaštićuje.
Pametni
roditelji
dopuštaju
svojoj
da
ma.
osnovi.
ponekad i pogriješe.
Winston Churchill (1874 - 1966)
Winston
Churchill
(1874
- 1966)
Winston
Churchill
(1874
Winston
Churchill
(1874 --U1966)
1966)
U
pobjedi:
velikodušnost.
dobra
Bio
jednom
neki
čovjek
koji
jemiru:
prodao
Evo odgovora koji ću dati predsjedniku
volja.
Ne
mogu
vam
osim
krvi,
kožu
hijene
dokponuditi
je zvijerništa
još bila
živa
i
Rooseveltu... Dajte nam alat, a mi ćemo
koji
je
poginuo
loveći
je.
napora, znoja i suza.
dovršiti posao.
Ivan Cankar (1876 - 1916)
Buda (560 - 480 p.n.e.)
Ivan
Cankar
(1876
Ivanne
Cankar
(1876 -- 1916)
1916)
Laž
ubija toljagom,
ali se provlači krvSve što postoji nestvarno je. Jedino kad bi
nim
poput
otrova,
polako
i opreČovjek
mora
biti
sam
da bi
upoznao
stavlja
svoj
potpis
na
svaki
prednam žilama
mudrost
omogućila
da
to
shvatimo,
zno,
pa bi
se
i ne primjećuje
druge..
met
koji
dodirne.
nestalo
iskušenja
svakekako
boli. djeluje.
U tome se
sastoji put do čistoće.
Ne
vjerujte
što
tako
kaže iformi
neki
stari
Ako
su žalost
i radost,
ljubav
mržnja
Nenasilje
u zato
svojoj
dinamičnoj
znaSlušaj
onoga
koji
te
je
upozorio
na
tvoje
spis,se
nejavljaju
vjerujteu ni
zato što
je takva biću
vjera
koji
svakom
svjesnom
či svjesnu patnju. Ono ne znači pokoriti
vašeg
naroda,
vjera
kojojbog
su vas
učili
djelo
božije,
i sam
mora
osjećamane
kao
daonda
tikoji
je otkrio
najveće
blago.
se
volji
onoga
ti
nanosi
zlo,
već
odžalost
djetinjstva;
većljubav
o svakoj
stvari adobro
ti
i radost,
i mržnju;
ako
znači
odmjeriti
sekako
cijelom
svojom
dušom
razmislite.
I vidite
li dabijeonda
na
dobro
on
to sve
osjeća,
mogao
EUROPA
Meša
Selimović
- 1982)
drugima,
vjerujte
u
stvar,
živitesvega
je i i
sa voljom
tiranina.
biti
savršen?
Ako(1910
je tu
bog
stvoritelj
pomozite
da jetiho
žive.
ako se svadrugima
bića moraju
potčiniti njePretvorio
sam
se
u
čovjeka
moli,
a
govoj
moći, šta
onda- 1916)
vrijedikoji
živjeti
život
Ivan Cankar
(1876
Mahatma
(1869
- 1948)
vrline? Jer Gandhi
zlo i dobro
djelo
bilo bi tada
to
posljednje
biće će
nasam
zemlji.
Štojebrbljate!
Narod
sebiIspod
pisatitoga
jednako,
naime
svanije
bi djela
Nijedna se
zemlja
nikadpoticala
uzdiglaod
a
presudu;
neće
mu
je
pisati
ni
frak
ni
boga
iništa.
sva
ista kao ui njihov
stvaralac.
nema
da nije
bilabila
pročišćena
ognju patnji.
mantija.
APRIL 2014
Papa nije htio da primi Russell-a Crowe-a
Holivudski glumac Russell Crowe pokušao je
proteklih dana da ubijedi rimokatoličkog poglavara da se sretne kako bi mu predstavio svoj novi film
“Noah”, ali je njegova molba ostala neuslišena.
Crowe je audijenciju zatražio putem Twittera, poručujući papi da je ostvarenje Darena Aronofskog o
biblijskom potopu zaista “fascinantno”.
Papino okruženje, međutim, nije smatralo uputnim da
odgovori pozitivno na glumčev zahtjev, strahujući da
bi se njegov dolazak u Vatikan pretvorio u medijski
spektakl.
Loša vijest za producente kojima bi jedan takav susret
vjerovatno išao u prilog, pogotovu što pojedini američki hrišćanski lobiji vode kampanju protiv filma,
smatrajući da je prorok prikazan kao previše “mračan”.
Ostaje nejasno da li je papa Franjo vidio ili će vidjeti
film prije nego što uđe u italijanske bioskope.
Film, koji je predstavljen ne kao adaptacija biblijske
priče već kao “slobodna interpretacije”, zabranjen je u
nekoliko islamskih zemalja.
Jennifer Aniston: Naredne godine
planiram da se skrasim
Jennifer Aniston planira da napravi pauzu u svojoj
glumačkoj karijeri naredne godine, nakon što završi rad
na filmovima “Cake”, “Miss You Already” i “Horrible
Bosses 2″, kako bi se konačno udala za svog vjerenika
Justina Therouxa.
“Imam mnogo posla koji se dešava ove godine. Radim i obavljam završne radove u svojoj kući u Los Anđelesu. Kada se to završi, onda ćemo da živimo tamo. Planiram da se skrasim 2015. godine, moram da napravim
pauzu”, rekla je glumica.Jennifer renovira svoje imanje
u Bel Eru otkako ga je kupila 2012. godine. Njena veza s
Therouxom je trenutno na daljinu, s obzirom na to da on
radi u Njujorku, dok ona snima filmove u Kaliforniji.
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
zabava
su | do | ku
Cilj sudokua je popuniti sva polja
brojevima od 1 do 9, tako da svaka
uspravna kolona, svaki vodoravni red
i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj
od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.
Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u
sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:
PRETPLATA
Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu,
popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:
Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867
E-mail: [email protected] Telefon: 678.743.5731.
KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - $48.00
NAČIN PLAĆANJA: [ ] ČEK ILI MONEY ORDER
[ ] VISA ILI MASTER CARD
IME I PREZIME: __________________________ TELEFON: ______-______-________
ADRESA: ______________________________________________________________
GRAD, DRŽAVA, ZIP: ____________________________________________________
BROJ KREDITNE KARTICE: ________________________________________________
ISTIČE: _____/________
POTPIS: ________________________________________
E-mail: [email protected] ● Tel: 678.743.5731
Europa Magazine (pretplata) ● P.O. Box 867 ● Lawrenceville, GA 30046-0867
44
EUROPA
APRIL 2014
ALI, DOŠLO JE
KAD MOJ,
SAM NAUČIO
POKAZAO SAMPREDUGO
TI
SINE
SU VRIJEME DA NE VOLIM
NEVRIJEME,
MUNJE,
ODLUČIO
KAKO
SE RUKUJE
SAM TE DA
KAKO DANISAM
VRIJEME JE
DA
SE
OVE
STVARČICE
DA KUKAM!
KIŠA, ORUŽJEM...
SNIJEG, MORSKA POPRIČAMO O NEČEM
POSTANEM
LOVIŠ I PECAŠ...
IMAO POJMA
SPREMIM!
BILE ODLOŽENE!
ČUDOVIŠTA, AJKULE
I
SASVIM DRUGOM...
RATNIK,
KAKVE ME
GUSARI!
SVE MUKE
ČEKAJU!
VRIJEME
DA
ALIJE
KAKAV
IZGUBIO SAM BITKU, PLIJEN... MOJE
RAZGOVARAMO
O TU SU MAČ I SJEKIRA...KAD SE OŽENIŠ I DOBIJEŠ
DA
SAM DAN
OMILJENO
DJECU, NEĆEŠ VIŠE MOĆI
TVOJOJ
BUDUĆNOSTI...
VIDIMO...
IMAO!
KOPLJE...
MISLITI SAMO NA SEBE!
I ZAMALO
BROD!
BIĆEŠ
STIGAO
SAM,
ODGOVORAN!
HELGA! I
KONAČNO
DVA BODEŽA!
NEĆEŠ MI
VJEROVATI KAKAV
SAM IMAO DAN!
I ZATO NEMOJ SAV NOVAC
VIDIMO SE!
HELGA,
JA SAM
SPISKATI
NA VELIKI I
SPREMAN...
SKUPI
BROD KOJI ĆE TE
LIŠITI UŠTEĐEVINE...
MORAĆEŠ
SE BRINUTI O
KAKVO
TOPUZ...
PORODICI!
OLAKŠANJE
I LANAC S KUGLOM ZA
JE DOĆI
ODBRANU S LEĐA...
KUĆI!
KUPI GA NA
NE, IDE DA PLIJEVI
BAŠTU!
TATA IDE LIZING!
U
HOĆU!
RAT?
ČUVAJ SE,
DRAGI!
APRIL 2014
Otišao Mujo u Njemačku i šalje on Fati
telegram:
- “Iskopaj onaj mitraljez. Podmaži ga.
Vrati ga na isto mjesto.”
Vidi to poštar i odnese u policiju. Policija
dođe, prekopa baštu i ne nađe mitraljez.
Šalje Mujo Fati drugi telegram:
- “Kad ti policija prekopa baštu, ti posadi
krompir.”
◊
Zvone policajci Muji na vrata. Mujo pita:
- “Ko je?”
Policajac:
- “Policija.”
Mujo:
- “Šta hoćete?”
Policajac:
- “Malo da popričamo.”
Mujo:
- “Kol’ko vas ima?”
Policajac:
- “Dvojica.”
Mujo:
- “Pa popričajte.”
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
vicevi
Dođe Mujo pijan kući i odjednom se čuje:
- Bum!
Pita Fata:
- “Mujo, šta je to palo?”
- “Kaput,” odgovori Mujo.
- “Kako se kaput toliko čuje?”
- “Bio ja u njemu!”
◊
Došao hodža u džamiju i pita:
- “Ko se boji žene nek ustane?”
Svi se ustali samo jedan ostao sjedit.
Pita njega hodža:
- “Šta je, što ti sjediš?”
A ovaj će ti njemu:
- “Čim si mi je spomen’o, noge mi se
odsjekle!”
◊
Kaže zeko zmiji:
- “Izvini što sam te neki dan zezao što
nemaš noge.”
Na to će zmija:
- “Ma nema veze, bilo pa prošlo.”
Na to će zeko:
- “E svaka ti čast! Evo ruka!”
oglasi
Namjestena kuhinja,blindirana
vrata i jos mnogo toga.
Tel: 904-514-2133
Prodajem renoviran stan u
Zavidovićima kod bolnice,76,5m2.
Montaža.Cijena 60,000.00km.
Tel: 904-739-0424
Prodajem kuću sa stvarima u
Dvorovima površine 56m2 sa 2
duluma okućnice i voćnjakom.
Kuca ima gradjevinsku dozvolu za
eventualnu dogradnju. Tel. 619913-7914 ili 858-558-0664
Prodajem kuću,Krajišina,Stolac.
Nova gradnja,dvospratna,1 dulum
i 225m2.Papiri 1/1.Tel: 260-4828013 ili 260-445-6093
Izdajem trosoban stan,
Lawrenceville.Tel: 678 793 5400
Izdajem dvosoban stan sa dva
kupatila na predivnoj lokaciji South
County-St.Louis,MO 63125
Tel: 314 532 3066
MALI OGLASI
Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.
Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:
Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046
ili na e-mail adresu:
[email protected]
Prodaja
Prodajem kuću,Krajšina,Stolac,
nova gradnja,dva sprata,225m2 i
1dulum okućnice.Papiri 1/1.
Tel: 260-482-8013
Prodajem kuću na sprat 117m2
u Novom Travniku,centar grada.
Mali poslovni prostor.Cijena po
dogovoru.Tel: 01149 703 123 5002
Prodajem stan: Podlugovi,zgrada
željeznička stanica stanica,papiri
1/1,54m2,potrebna adaptacija.
Tel: 206-769-4447
Prodajem zemljište, površina
5000 m2, sa kućom i pomoćnom
zgradom, koje se nalazi pored
puta Banovići-Živinice,mjesto
Donja Višća.Tel: 713-773-1098 ili
011387-65-344-458
Prodajem stanove od 40m2 do
53m2 u Banja Luci-Novakovići,
nova gradnja sa terasom, blindo
vrata. Tel: 616-970-6504.
E-mail: [email protected]
Prodajem dva dvosobna stana u
Sarajevu:Grbavica 52m2 i Hrasnica
42m2.Zemljište 5000m2/BlatnicaMostar.E-mail:[email protected]
Prodajem stan u Zenici.Cijena po
dogovoru.Tel:314-664 -8919
Prodajem kuću,predgrađe Sarajeva,140m2,telefon,struja,voda,4
duluma zemlje sa 108 voćaka.
Tel:011381 64 886 2544
Prodajem nedovršenu vikendicu na
Vlašiću sa svim urednim papirima.
Tel: 678-313-9914
Razno
Upoznao bih ženu,bosanku,staru
do 60.godina radi druženja.
Tel: 314-484-5049
Traži se žena za čišćenje kuća.
Fleksibilni sati. Mogućnost dobre
zarade. Sve informacije na telefon:
404-547-7017
Povoljno čuvanje djece.
Tel: 404-207-3017
Prodajem trosoban stan 83m2,III
sprat u Lukavcu,novi dio grada.
KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
DO 20 RIJEČI
Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA __________
Europa Magazine (mali oglasi) ● P.O. Box 867 ● Lawrenceville, GA 30046
E-mail: [email protected] ● Tel: 678.743.5731
Impressum
Editor-in-chief: Haris Delalić
Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat
Europa Magazine
ISSN 1939-3423
Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America
Phone: +1 (678) 743 5731
Graphic Design: Aldin Ajanovic,
E-mail: [email protected]
www.europamagazine.info
Issued: monthly
46
EUROPA
Internet Presentation: Damir Setkic
Freelance writer Europe: Milan Pekić
Community: Enes Selimović
Marketing manager: Dino Krgo
APRIL 2014
APRIL 2014
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 228 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа