close

Вход

Log in using OpenID

6 6 Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

embedDownload
6
ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Νοέμβριος
2014
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΩΣ ΠΗΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.................…….3
ΜοΚΕ
ΕΜΠ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
5/12/2014 ΣΤΟ ΕΜΠ..................4
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ…….…….8
ο
6 Ενημερωτικό
Δελτίο
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Καλώς ήλθατε στο 6ο Ενημερωτικό Δελτίο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ποιόν παραγωγικό τομέα και ποιες επιχειρήσεις χρειάζεται η ελληνική
οικονομία; Τι μπορούν να κάνουν τα Πανεπιστήμια γι΄αυτό;
Αποτελεί θετική, αν και πολύ καθυστερημένη, εξέλιξη η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης- από την αποκλειστική, και εν μέρει
εξηγήσιμη, μονομερή προσήλωση στη μακροοικονομική πολιτική και διαχείρισηδιαχείριση σε θέματα που έχουν σχέση με την παραγωγή,
την απασχόληση, τις επενδύσεις και εντέλει την ανάπτυξη,
ανάπτυξη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στα τελευταία πέντε
πέντε-έξι χρόνια είχαμε μια
τεράστια κατάρρευση και της παραγωγής και των επενδύσεων και της απασχόλησης. Την ίδια ώρα, το παραγωγικό/ επιχειρηματικό
σύστημα δεν φαίνεται να μετασχηματίζεται προς μια δυναμικότερη κατεύθυνση
κατεύθυνση που θα του επιτρέψει να σταθεί στον νέο διεθνή
καταμερισμό εργασίας και στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό μέσω της επίτευξης διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και όχι
ανταγωνιστικότητας που στηρίζεται αποκλειστικά στο πολύ χαμηλό κόστος εργασίας, που οδηγεί μια οικονομία σε μια διαρκή
κούρσα προς τα κάτω.
Οι έρευνες για την νέα επιχειρηματικότητα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από πολλούς φορείς, από το Global
Entrepreneurship Monitoring σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, από την Endeavor, από πανεπιστημιακούς
πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς,
δείχνουν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της ρηχής τεχνολογικά και της ασθενικής καινοτομικά επιχειρηματικότητας συνεχίζει να
αναπαράγεται και στη διάρκεια της κρίσης. Σε ένα βαθμό, αυτό οφείλεται στην πολύ μεγάλη ανεργί
ανεργία που σημειώνεται, οπότε
αυτού του τύπου η επιχειρηματικότητα, είναι πολλές φορές η
άμεση απάντηση στην ανάγκη βιοπορισμού. Και καθώς, η ανεργία
-και
και ιδίως η ανεργία των νέων
νέων- έχει κορυφωθεί, η
επιχειρηματικότητα ανάγκης είναι εφικτή και εν πολλοίς
αναγκαστική. Οδηγεί, όμως, στην αναπαραγωγή του τύπου των
επιχειρήσεων που ήδη κυριαρχούν στο ελληνικό επιχειρηματικό
σύστημα. Δηλαδή, εκείνων που αναπτύσσουν δραστηριότητες
χαμηλής τεχνολογικής έντασης και διαθέτουν προϊόντα ή
υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας που από τη σκοπιά της
ευρύτερης παραγωγικής αλυσίδας βρίσκονται πολύ κοντά στον
τελικό καταναλωτή. Αντιθέτως, δημιουργούντα
δημιουργούνται πολύ λίγες νέες
επιχειρήσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία, αναπτύσσουν
καινοτομίες και δημιουργούν δραστηριότητες τύπου Β2Β, δηλαδή
επιχειρήσεις που παράγουν για να καλύψουν τις ανάγκες άλλων
επιχειρήσεων και ενδυναμώνουν έτσι τις διασυνδέσεις στο πλαί
πλαίσιο
του παραγωγικού/ επιχειρηματικού συστήματος.
Editorial
Ποιόν παραγωγικό τομέα και ποιες επιχειρήσεις χρειάζεται η ελληνική οικονομία;
Τι μπορούν να κάνουν τα Πανεπιστήμια γι΄αυτό;
Αλλά και το τμήμα του επιχειρηματικού δυναμικού που συγκροτείται από τις μεγαλύτερες- για τα
ελληνικά δεδομένα επιχειρήσεις- έχει τριχοτομηθεί: σε επιχειρήσεις που ανθίστανται στην κρίση,
σε επιχειρήσεις που δυσκολεύονται πάρα πολύ να σταθούν και εμφανίζουν ανάμεικτες και
πάντως μειωμένες επιδόσεις και σε επιχειρήσεις που κινούνται στο όριο της βιωσιμότητας ή είναι
σταθερά ζημιογόνες με μειούμενες πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που έκανε ο ΣΕΒ σε
συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, το ΙΟΒΕ και
την Public Issue σε περισσότερες από 2000 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις το 2011
και το 2013, έδειξε ότι εκείνες οι επιχειρήσεις που είχανε αναπτύξει κάποια ερευνητική
δραστηριότητα (μόνες τους ή σε συνεργασία), κάποια καινοτομική δραστηριότητα και κάποια
καλή διαχείριση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους είναι εκείνες που άντεξαν
περισσότερο και καλύτερα στην κρίση. Οι υπόλοιπες βρέθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται σε
πολύ δύσκολη θέση.
Όμως, μια επιχειρηματική πρακτική που συνδυάζει τεχνολογική και καινοτομική επίδοση,
εξωστρέφεια και ενδυνάμωση του ανθρώπινου παράγοντα, απαιτεί επένδυση και αξιοποίηση της
γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού, σύγχρονα συστήματα διοίκησης και υλοποίησης έργων
και προγραμμάτων και ασφαλώς νέα επιχειρηματικά υποκείμενα, αλλά και αναβάθμιση των
υφισταμένων. Αναδεικνύεται, λοιπόν, ως πρώτιστη ανάγκη η παραγωγική ανασυγκρότηση και η
επιχειρηματική αναβάθμιση. Χρειαζόμαστε, ως οικονομία, να διευρυνθεί ο κύκλος των
επιχειρηματικών υποκειμένων και να ενδυναμωθούν οι ροές γνώσεις μεταξύ των φορέων του
συστήματος καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις διαφόρων τύπων,
ενώσεις χρηστών κ.α. σχετικοί φορείς). Εκεί ένας αποτελεσματικός δρόμος βρίσκεται μπροστά
μας. Είναι η καλύτερη και τακτική διασύνδεση των πανεπιστημίων, των πολυτεχνείων και των
άλλων ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις, η μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις, η πρακτική
άσκηση των φοιτητών, η αύξηση του αριθμού των διπλωματικών και των διατριβών που
ασχολούνται με προβλήματα της βιομηχανίας, της οικονομίας και της κοινωνίας και η
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα πανεπιστήμια και τα
ερευνητικά κέντρα. Στον τομέα αυτό γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα ο
δρόμος είναι μακρύς και η προσπάθεια απαιτητική και δύσκολη. Όμως, τα πολυτεχνεία και τα
πανεπιστήμια μπορούν να αποτελέσουν το φυτώριο του καλά εκπαιδευμένου, άρτια
καταρτισμένου και ευρύτερα μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται η ελληνική
οικονομία και κοινωνία. Οι απόφοιτοί τους μπορούν να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές
δραστηριότητες και ποιοτικές θέσεις εργασίας με διάφορους τρόπους. Μπορούν να φτιάξουν σε
κάποια φάση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις.
Αλλά και όταν απασχολούνται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή οργανισμούς μπορούν να
συμβάλλουν με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και
καινοτόμων εγχειρημάτων που θα εμπλουτίσουν και θα αναβαθμίσουν το παραγωγικό δυναμικό
της χώρας και θα αναζωογονήσουν τον επιχειρηματικό ιστό της ελληνικής οικονομίας.
Από την πείρα που έχουμε αποκτήσει από τη σχετική δραστηριότητα μας την τελευταία τριετία
στο ΕΜΠ, από ανάλογες προσπάθειες σε άλλα ιδρύματα και από την ευρωπαϊκή εμπειρία
διαπιστώνουμε ότι η νέα επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης δεν είναι μόνον θέμα χρηματικών
πόρων. Πολλές φορές τα πολλά λεφτά μπορούν να καταστρέψουν μία νέα επιχειρηματική
προσπάθεια στο αρχικό της στάδιο. Αυτό που χρειάζεται είναι ταυτόχρονα με τη διαθέσιμη
χρηματοδότηση να παρέχονται υπηρεσίες coaching και mentoring. Παράλληλα, πρέπει στο
πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα και η ανάληψη
πρωτοβουλιών, να συστηματοποιηθεί η προσπάθεια για την παροχή των αναγκαίων γνώσεων,
την οικοδόμηση ικανοτήτων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω της τυπικής, αλλά και της
βιωματικής εκπαίδευσης. Μια δέσμη τέτοιων ενεργειών είναι απαραίτητη προκειμένου τα
χρήματα που μπορούν κάθε φορά να επενδυθούν να πιάνουν τόπο.
Γιάννης Καλογήρου,
Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
Έκδοση
της Μονάδας Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ
Υπεύθυνος έκδοσης
Καλογήρου Γιάννης
Αρχισυντάκτης
Σιώκας Ευάγγελος
Επιμέλεια Σύνταξης
Καλογήρου Γιάννης
Καστέλλη Ιωάννα
Σιώκας Ευάγγελος
Συντακτική ομάδα
Αραβώσης Κωνσταντίνος
Γεωργίου Παρασκευάς
Γιακούλας Δημήτρης
Καλογήρου Γιάννης
Κανέλλος Νίκος
Καστέλλη Ιωάννα
Λιβιεράτος Αντώνης
Λυρίδης Δημήτρης
Μαυρωτάς Γιώργος
Μπελεγρή-Ρομπόλη Αθηνά
Παναγιωτόπουλος Παν.
Πρωτόγερου Αιμιλία
Σιώκας Γεώργιος
Σιώκας Ευάγγελος
Τσακανίκας Άγγελος
2
Το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ως πηγή
πληροφόρησης
Χρήσιμος οδηγός
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ως πηγή πληροφόρησης
Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
(ΔΕ) εκτός από τίτλο
προστασίας μιας εφεύρεσης
αποτελεί και μια σημαντική
πηγή πληροφόρησης. Από ένα
ΔΕ μπορεί να αντληθεί α)
τεχνική και επιστημονική
πληροφορία σχετικά με την
εφεύρεση, δεδομένου ότι
περιγράφεται με τρόπο
κατανοητό για τους ειδικούς
επιστήμονες του τομέα στον
οποίο εμπίπτει, β) νομική
πληροφορία για τις αξιώσεις
του ΔΕ που καθορίζουν και το
εύρος προστασίας της, τη
διάρκεια ισχύος καθώς και
τους δικαιούχους του ΔΕ, γ)
βιβλιογραφικές πληροφορίες,
όπως στοιχεία για τον/τους
δικαιούχους και εφευρέτες, τη
γεωγραφική
εωγραφική κάλυψη της
προστασίας ή την κατάταξή
της με βάση τη Διεθνή
Ταξινόμηση και τέλος δ)
πληροφορίες οικονομικού
χαρακτήρα για την ανάλυση
του ανταγωνισμού και την
αξιολόγηση των προοπτικών
μιας εφεύρεσης.
Πού βρίσκουμε την
πληροφορία;
Στα διεθνή και εθνικά γραφεία
κατοχύρωσης διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας είναι
συσσωρευμένος τεράστιος
όγκος πληροφορίας, ο οποίος
με τη βοήθεια του διαδικτύου
και των βάσεων δεδομένων
είναι πλέον εύκολα
προσβάσιμος. Ενδεικτικά στο
Γραφείο των ΗΠΑ υπάρχουν
καταχωρημένες
ένες πατέντες από
το 1790 και έπειτα ενώ από το
2001 έως σήμερα έχουν
εκδοθεί πάνω από 8,5
εκατομμύρια πατέντες.
Αντίστοιχα στο Ευρωπαϊκό
Γραφείο Ευρεσιτεχνιών
(European Patent Office ΕΡΟ) υπάρχουν
καταχωρημένα πάνω από 80
εκατομμύρια έγγραφα από το
1836 έως σήμερα. Το ΕΡΟ
προσφέρει δωρεάν υπηρεσία
πληροφορίας σχετικά με τις
πατέντες μέσω του
Espacenet. Άλλοι διεθνείς
οργανισμοί είναι ο
Παγκόσμιος Οργανισμός
Διανοητικής Ιδιοκτησίας και
το Ιαπωνικό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
Στην Ελλάδα ο αρμόδιος
εθνικός φορέας είναι ο
Οργανισμός Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.
Η αναζήτηση πληροφορίας
στις βάσεις δεδομένων με ΔΕ
μπορεί να γίνει καταρχήν από
έναν ιδιώτη ενδιαφερόμενο
αλλά μπορεί να ανατεθεί και
σε ειδικό ενός εθνικού ή
διεθνούς οργανισμού
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ο
τρόπος αναζήτησης μπορεί να
γίνει με διάφορα κριτήρια,
όπως το όνομα του καταθέτη,
τον τίτλο ή την περίληψη της
εφεύρεσης, λέξεις κλειδιά, την
ημερομηνία κατάθεσης κλπ.
Δρ. Ιωάννα Καστέλλη
ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ
ΔΕ;
Η αναζήτηση πληροφοριών
μέσω των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, μπορεί να
προσφέρει τα εξής βασικά
οφέλη:
I.
την εκτίμηση της
δυνατότητας κατοχύρωσης
μιας τεχνολογικής λύσης
(patentability), δηλαδή αν
είναι πραγματικά νέα,
χρήσιμη και όχι προφανής,
II.
την αποφυγή υποβολής
αίτησης ΔΕ σε περιοχή ή /
και με αξιώσεις που μπορεί
να ‘χτυπάνε’ σε άλλο ΔΕ,
III. την καλύτερη προετοιμασία
ώστε να ακολουθήσει μια
συζήτηση με τον
εξειδικευμένο δικηγόρο ή
σύμβουλο που θα
αναλάβει και τη συγγραφή
των αξιώσεων και την
υποβολή της αίτησης για
το ΔΕ,
IV. την πρόσβαση σε
προϋπάρχουσα γνώση
(prior art), την οποία
μπορεί να χρησιμοποιήσει
ο εφευρέτης (επί πληρωμή
ή ελεύθερα αν έχει λήξει η
πατέντα), ώστε να
δημιουργήσει κάτι νέο,
V. αναζήτηση συνεργατών,
δεδομένου ότι με τον
τρόπο αυτό μπορεί να
εντοπίσει εκείνους που
έχουν ήδη ασχοληθεί με
ένα δεδομένο πρόβλημα.
Χρήσιμα links για αναζήτηση
online
online:
http://www.uspto.gov
http://www.epo.org/searching
.html
http://patentscope.wipo.int/se
arch/en/search.jsf
http://www.obi.gr/obi/
Το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ
http://www.obi.gr/obi/Default.
aspx?tabid=125
3
Ανακοίνωση
ημερίδας
Προστασία των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στον
Ακαδημαϊκό Χώρο, Τεχνολογική Πληροφόρηση
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Πληροφορίες
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ημερομηνία 5/12/2014
Ιδιοκτησίας, τη ΜΟΚΕ και τη Δομή Διασύνδεσης
Έρευνας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ θα
Ώρα έναρξης 9:30
διοργανώσουν στις 5 Δεκεμβρίου 2014 στο
Αμφιθέατρο Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου
Ώρα λήξης 17:00
Πολυτεχνείου, ημερίδα με τίτλο «Προστασία των
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στον Ακαδημαϊκό
Τοποθεσία Αμφιθέατρο
Χώρο, Τεχνολογική Πληροφόρηση». Οι δηλώσεις
Πολυμέσων ΕΜΠ
συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά από τη
Φόρμα patent-event.
διαδικτυακή πύλη της ΜοΚΕ http://mke.ntua..gr ,
Εγγραφών
eventbrite.com
όπου θα αναρτηθεί και η σχετική ανακοίνωση.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί ως ομιλητές, εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και
εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη επιχειρήσεων.
European Patent Office (Ευρωπαϊκό
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας)
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με τομέα
δραστηριοποίησης τη χορήγηση ευρωπαϊκών
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η έδρα του είναι
στο Μόναχο, ενώ έχει κι ένα υποκατάστημα
στη Χάγη, παραρτήματα στο Βερολίνο και
τη Βιέννη κι ένα γραφείο διασύνδεσης στις
Βρυξέλλες.
Πρόκειται για τον αρμόδιο εθνικό φορέα
που ασχολείται με την κατοχύρωση των
εφευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων και
υποδειγμάτων στην Ελλάδα. Επίσης,
λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων
για την κατοχύρωση πατεντών και
βιομηχανικών σχεδίων στο εξωτερικό και
καταχωρεί συμβάσεις μεταφοράς
τεχνολογίας.
http://www.epo.org/
http://www.obi.gr/obi/
ΔΟΜΗ
Διασύνδεσης Έρευνας
και Επιχειρηματικότητας
ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ
Το έργο «Δομή Διασύνδεσης
Έρευνας και Επιχειρημα
Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ»
αποτελεί μια προγραμματική
συμφωνία του Δήμου Αθηναίων,
του ΕΠΙΣΕΥ και της ΜοΚΕ του
ΕΜΠ που χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ μέσω του ΠΕΠ «Ατιική
2007
2007-2013».
Η νεοσύστατη Δομή
απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα
ωφελουμένων όπως:
νέοι ερευνητές, υποψήφιοι
διδάκτο
διδάκτορες, διδάκτορες που
έχουν καταλήξει σε δυνητικά
εμπορικά αξιοποιήσιμα
ερευνητικά αποτελέσματα,
έχουν δημιουργικές ιδέες και
επιθυμούν να τις μετατρέψουν
σε βιώσιμες επιχειρήσεις ή
προϊόντα, αλλά και υπό
σύσταση επιχειρήσεις που
θέλουν να επιχειρήσουν σε
δυ
δυναμικούς τομείς της ελληνικής
οικονομίας ή/και νέες
επιχειρήσεις που επιθυμούν να
μετασχηματίσουν το
επιχειρηματικό τους μοντέλο
μέσω αξιοποίησης ερευνητικών
αποτελεσμάτων.
Στο πλαίσιο της Δομής θα
πραγματοποιηθεί μια σειρά από
εκδηλώσεις και στοχευμένες
δράσεις ενημέρωσης, όπως
επίσης και υπηρεσίες
επιχειρηματικής επιτάχυνσης και
υποστήριξης, από καταρτισμένη
ομάδα συμβούλων – μεντόρων.
Επίσης, η Δομή αποσκοπεί στη
δικτύωση και αλληλεπίδραση με
τα υπόλοιπα δυναμικά μέλη του
οικοσυστήματος της
επιχειρηματι
επιχειρηματικότητας εντός και
εκτός Ελλάδας.
Τηλέ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
210 7723200, 3209, 2823
4
StartSmart
Greece
MIT Enterprise Forum Greece
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το
πρώτο “StartSmart” συνέδριο του
MIT Enterprise Forum (MITEF)
που διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου
2014 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το
MIT Enterprise Forum Greece με
βασικό στόχο την ενίσχυση και
στήριξη του ελληνικού
επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
Το πρώτο συνέδριο “StartSmart”
ήταν ουσιαστικά ο πρώτος
σταθμός στο δεύτερο χρόνο
λειτουργίας του MIT Enterprise
Forum Greece και στοχεύει σε μια
ακόμη μεγαλύτερη κατανόηση
των προκλήσεων, καθώς και του
τρόπου μιας πιο ολοκληρωμένης
εκμετάλλευσης των ευκαιριών
που ανοίγονται.
Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία
αυτή έδωσε την ευκαιρία σε
επιχειρηματίες,
ειρηματίες, επενδυτές,
καθηγητές πανεπιστημίων,
εμπειρογνώμονες να
αλληλεπιδράσουν,
χρησιμοποιώντας όλα εκείνα τα
εργαλεία που μπορούν να
αποτελέσουν τη γέφυρα μεταξύ
της θεωρίας και της πράξης και
γενικότερα να συζητήσουν
επίκαιρα θέματα επιχειρημαεπιχειρημα
τικότητας
ητας όπως: το πώς μπορεί
κανείς να πάρει από το χέρι μια
ιδέα εν τη γενέσει της και να την
μετατρέψει σε απτή
πραγματικότητα και πώς μπορεί
να μετατρέψει ακόμη και την
αρχική αποτυχία μιας
προσπάθειας σε σημαντικό
μάθημα για μελλοντική επιτυχία.
Οι ενδιαφερόμενοι, με τη βοήθεια
έμπειρης καθοδήγησης, είχαν την
ευκαιρία να αποκτήσουν
πρόσβαση σε μία τράπεζα γνώσης,
Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση
που τους επιτρέπει να
αναβαθμίσουν την επιχείρησή
τους, έχοντας σαν οδηγό το
γεγονός ότι η συμβουλευτική από
κορυφαίους ερευνητές και
επαγγελματίες και η ξεκάθαρη και
δοκιμασμένη μεθοδολογία είναι
δύο κλειδιά που μπορούν να
οδηγήσουν στην επιτυχία μιας
επιχείρησης.
Με μία σειρά εργαλείων και
μεθόδων, όπως η μελέτη
περιπτώσεων, οι διαδραστικές
εκπαιδευτικές συνεδρίες, τα
στοχευμένα πάνελ, τα
αποτελέσματα ερευνών, τα
εξειδικευμένα φόρουμ, το
συνέδριο “StartSmart” άνοιξε μία
ευρεία συζήτηση και έδωσε
απαντήσεις για το πώς μπορεί
κανείς να αντιμετωπίσει όλες τις
προκλήσεις που ανοίγει η
επιχειρηματικότητα στον τομέα
της τεχνολογίας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ομιλίες και ειδικές
ενότητες
Στο συνέδριο παραβρέθηκαν
ως ομιλητές, προσωπικότητες
διεθνούς κύρους από το χώρο
των επιχειρήσεων και των
επενδύσεων, με μία σειρά από
πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες:
• Μαρίνα Χατζοπούλου
(επιχειρηματίας, μέντορας
και Angel investor):
“Keynote: Starting Smart:
An entrepreneur, inventor
and mentor perspective”.
• Hind Hobeika (Instabeat):
“How, why and in what way
an intriguing gadget
launched an award-winning
business”.
• Roozbeh Ghaffari (MC10
Inc): “The road from
Research to Market”.
• Hussein Kanji (Hoxton
Ventures): “How, why and in
what way do some startups
succeed while others fail:
Capitalizing on the
“differentiation factor”.
 Anmol Madan, (Ginger.io):
“How understanding human
behavior can impact health
outcomes in US Healthcare
System”.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν
επίσης οι διαδραστικές
εκπαιδευτικές ενότητες του
συνεδρίου
συνεδρίου:
- Strategies for building an
Effective Βoard of Directors
and Board of Advisors
- Incorporating & Intellectual
Property
- Idea-to-Market Process
- Global Technology Trends
5
Πώς επενδύουν οι
ελληνικές επιχειρήσεις
στο εξωτερικό; (1/2)
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ομάδας που
υποστηρίχθηκε από τη
ΜοΚΕ-ΕΜΠ
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
αποτελούν την πιο προωθημένη
επιλογή διεθνοποίησης της
επιχείρησης και θεωρούνται ως
ουσιαστικός μοχλός οικονομικής
ανάπτυξης είτε άμεσα είτε μέσω
αποτελεσμάτων διάχυσης. Οι
ελληνικές άμεσες επενδύσεις στο
εξωτερικό και ο ρόλος τους στην
εγχώρια ανάπτυξη βρέθηκαν στο
επίκεντρο του επιστημονικού και
πολιτικού διαλόγου την τελευταία
δεκαπενταετία.
Οι ελληνικές Α.Ξ.Ε πέρασαν από
την πρώιμη φάση τους στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 στην
οργανωμένη εδραίωσή τους στα
τέλη της ίδιας δεκαετίας
σημειώνοντας συνεχή αύξηση, η
οποία σημείωσε αλματώδεις
ρυθμούς μετά το 2004 ενώ από το
2008 το απόθεμα εκροών
ξεπέρασε το απόθεμα εισροών.
Αν και κατά την περίοδο της
κρίσης υπήρξαν σφοδρές
επιπτώσεις για την
επιχειρηματικότητα και τις
επενδυτικές αποφάσεις, η αύξηση
του αποθέματος των ελληνικών
Α.Ξ.Ε. συνεχίστηκε με μικρότερο
ρυθμό έως και το 2011 ενώ
ακολούθησε μείωση του το 2012
και το 2013.
Παρά τη βελτίωση της
εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων την τελευταία
εικοσαετία, διαπιστώνεται ότι
βρίσκονται αρκετά κάτω από το
μέσο όρο της Ε.Ε. Οι ελληνικές
πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν
κατάφεραν να εκμεταλλευτούν
επαρκώς το προβάδισμα της
εγγύτητας με τις αγορές των
Βαλκανίων και η Ελλάδα δεν
κατάφερε να γίνει ο κυρίαρχος
παίκτης στις αγορές των
Βαλκανίων όπως πολλοί
οραματίζονταν.
Η διεθνοποίηση των ελληνικών
επιχειρήσεων την τελευταία
Ελλάδα - Αποθέματα Α.Ξ.Ε.
Απόθεμα εισροών
Απόθεμα εκροών
40.000,00
εκ. €
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
δεκαπενταετία εμφανίζει κάποια
βασικά χαρακτηριστικά τα οποία
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής.
α) Παρατηρείται η
δραστηριοποίηση μεγάλων
πολυεθνικών επιχειρήσεων με
υψηλές επενδύσεις στο εξωτερικό
και εκτεταμένο δίκτυο
θυγατρικών επιχειρήσεων. Η
κλαδική διάρθρωση των
ελληνικών Α.Ξ.Ε έχει αλλάξει με
τους κλάδους των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
και των τηλεπικοινωνιών να
έχουν εισέλθει δυναμικά. Οι
ελληνικές Α.Ξ.Ε. σήμερα
κατευθύνονται κυρίως στους
κλάδους των χρηματοπιστωτικών
οργανισμών, των
τηλεπικοινωνιών, της
μεταποίησης και του εμπορίου.
β) Το κίνητρο του χαμηλού
εργατικού κόστους
αντικαθίσταται πλέον από νέα
κίνητρα με δύο κυρίαρχες τάσεις.
Η πρώτη τάση αφορά στη
διεθνοποίηση με μοναδικό
κίνητρο την αναζήτηση
χαμηλότερης φορολογίας και
προστασίας των κεφαλαίων και
εκδηλώνεται μέσω των
επενδύσεων των ελληνικών
τραπεζικών ιδρυμάτων και κυρίως
μέσω των εταιριών συμμετοχών
που χρησιμοποιούνται ως όχημα
για τη «φυγή κεφαλαίου» με
εκτιμώμενες αρνητικές συνέπειες
για την ελληνική οικονομία. Η
δεύτερη τάση αφορά στο
συνδυασμό του κινήτρου της
χαμηλής φορολογίας με άλλα
κίνητρα.
Η ομάδα Archoff με το
Project Humerus η οποία
υποστηρίχθηκε από τη
ΜοΚΕ-ΕΜΠ προκρίθηκε
στους δέκα φιναλίστ του
επιχειρηματικού
διαγωνισμού στον τομέα των
Δημιουργικών Βιομηχανιών
"Creative Business Cup".
Το Project Humerus που
αναπτύχθηκε σε συνεργασία
με το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και το Fab Lab
Athens, αφορά στη
δημιουργία ενός μικρού
ρομποτικού βραχίονα ο
οποίος μπορεί να εκτελεί
λειτουργίες όπως εκτύπωση
3D, χάραξη λέιζερ, σχεδίαση
και λειτουργία αρπάγης
(gripping).
Ιστοσελίδα ομάδας:
humerusrobot.wordpress.com
6
ΜΑΘΗΜΑ
Πώς επενδύουν οι
ελληνικές επιχειρήσεις
στο εξωτερικό; (2/2)
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Κλαδική κατανομή ελληνικών Α.Ξ.Ε. το 2013 (σε εκ. €)
Τέτοια κίνητρα είναι οι
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
στρατηγικές ανάπτυξης σε νέες
Εμπόριο και επισκευές
αγορές και η αναζήτηση
συνεργειών, τεχνογνωσίας και
Λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες
στρατηγικών συνεργασιών. Η
τάση αυτή εκφράζεται κυρίως
Ενημέρωση και επικοινωνία
από τις βαριές βιομηχανίες της
μεταποίησης όπως είναι ο κλάδος Μεταλλικά προϊόντα και μηχανήματα
παραγωγής μεταλλικών
Άλλοι κλάδοι
προϊόντων και ο κλάδος
παραγωγής πλαστικών
έρχεται πρώτη στη συγκέντρωση
προϊόντων και εκτιμάται ότι έχει
ελληνικών Α.Ξ.Ε. τόσο λόγω των
θετικές επιδράσεις για την
στενών δεσμών των δύο χωρών
ελληνική οικονομία.
όσο και λόγω του ευνοϊκού
γ) Στη διάρκεια της κρίσης
φορολογικού της καθεστώτος.
παρατηρείται μία σημαντική
Όμως η βαρύτητα της Κύπρου έχει
διαφοροποίηση στους δύο τομείς
μειωθεί σημαντικά από το 40% το
της οικονομίας. Με την έλευσή
2001 στο 20% το 2013, εξαιτίας
της, οι χρηματοπιστωτικοί
της εμφάνισης νέων προορισμών
κλάδοι εκτίναξαν τις επενδύσεις
τους στα δίκτυα θυγατρικών τους στο χάρτη των ελληνικών
επενδύσεων.
στο εξωτερικό, ενώ αντιθέτως η
Σημαντικοί προορισμοί είναι
αύξηση των Α.Ξ.Ε. στη
επίσης η Τουρκία, η Ρουμανία, η
μεταποίηση μειώθηκε σημαντικά
Ολλανδία και η Βουλγαρία.
και σε ορισμένους κλάδους όπως
Αξίζει να σημειωθεί ότι η
των τροφίμων ποτών και καπνού
εμφάνιση της Τουρκίας και της
σημειώθηκε μείωση του
Ολλανδίας στις πρώτες θέσεις τα
αποθέματος.
τελευταία χρόνια,είναι σε ένα
δ) Οι ελληνικές θυγατρικές
βαθμό παραπλανητική καθώς οι
εξαπλώνονται σε περισσότερες
ελληνικές Α.Ξ.Ε. στις χώρες αυτές
χώρες πέρα από τα στενά όρια
αφορούν σε πολύ μεγάλες
των βαλκανικών χωρών.
επενδύσεις μεμονωμένων
Όσον αφορά στη γεωγραφική
τους εξάπλωση, η Κύπρος
τραπεζικών ιδρυμάτων.
18.811,30
1.934,50
1.751,90
1.510,70
548,70
1.885,40
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
Ένα βασικό συμπέρασμα
πολιτικής είναι ότι χρειάζεται
άμεση αναμόρφωση του
φορολογικού πλαισίου στην
Ελλάδα προκειμένου να αποτραπεί
η έξοδος κεφαλαίου που είναι
αναγκαίο για την αναθέρμανση της
οικονομίας και την ένταξη της
χώρας σε τροχιά ανάπτυξης.
Παράλληλα πρέπει να γίνουν οι
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, οι
οποίες θα επιτρέψουν την
περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση
της εξωστρέφειας των
παραγωγικών κλάδων της
μεταποίησης κάτι το οποίο
αναμένεται να έχει θετικές
συνέπειες για την ελληνική
οικονομία.
Δημήτρης Γιακούλας
Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ
Πηγές:
Γιακούλας, Δ., Κόντης, Α. & Κοτταρίδη, Κ., 2012, Εξέλιξη των ελληνικών ΑΞΕ και επιδράσεις τους στην
οικονομία της χώρας προέλευσης: Μία ανάλυση από την οπτική της Οικονομικής, στο Κόντης, Α. Τσαρδανίδης,Χ. Διεθνής Πολιτική Οικονομία ΙΙ: Θεωρία, Δομή και Προκλήσεις της Παγκόσμιας
Οικονομίας, Εκδόσεις Παπαζήση, 2012 σελ. 841-862.
Γιακούλας Δ., 2014, Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στην αλλοδαπή, διδακτορική διατριβή, Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (μη δημοσιευμένη).
Τράπεζα της Ελλάδος, στατιστικά στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Τεχνολογια, Καινοτομια
και Επιχειρηματικοτητα,
ΧΗΜ.ΜΗΧ.-ΜΜΜ ΕΜΠ
Στο πλαίσιο του έργου "Μονάδα
Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ" οι
σχολές του ΕΜΠ δημιουργούν,
αναμορφώνουν και εντάσσουν
προπτυχιακά μαθήματα τα
οποία περιλαμβάνουν ενότητες
σχετικές με τα ζητήματα της
Καινοτομίας και της
Επιχειρηματικότητας.
Στις 11/11/2014 ξεκίνησε στη
σχολή Χημικών Μηχανικών του
ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 (τρίτο συνεχές έτος)
το μάθημα Τεχνολογία,
Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα. Το μάθημα
αυτό το παρακολουθούν και
φοιτητές της σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων – Μεταλλουργών.
Στόχος του μαθήματος:
Η εκπαίδευση σε θέματα
καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας και
ειδικότερα στο σχεδιασμό
επιχειρηματικών εγχειρημάτων
που βασίζονται στην αξιοποίηση
της γνώσης και της τεχνολογίας
αλλά και στην αρχική
υποστήριξη όλων όσοι
προτίθενται να επιχειρήσουν να
τα υλοποιήσουν στον
πραγματικό κόσμο των
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως,
θα ωθεί τους σπουδαστές στην
ομαδική εργασία για την
ολοκλήρωση ενός
επιχειρηματικού σχεδίου
(business plan), θα τους ασκεί
στην αξιολόγηση τεχνικών,
οικονομικών και επιχειρησιακών
δεδομένων, στην υποστήριξη και
τη λήψη αποφάσεων και στην
οργάνωση της υλοποίησής τους.
Ιστοσελίδα του μαθήματος:
http://mycourses.ntua.gr/course_
description/index.php?cidReq=C
HEM1033
Διδάσκοντες:
Γιάννης Καλογήρου, Καθ. ΕΜΠ,
Γιώργος Μαυρωτάς, Αν. Καθ.
ΕΜΠ
7
Παρατηρητήριο
Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
Την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και
ώρα 9:00 - 6:00 μ.μ.
πραγματοποιήθηκε Ημερίδα
παρουσίασης των ερευνητικών
δραστηριοτήτων των
Υποψηφίων Διδακτόρων του
Τομέα ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Διεργασιών και
Συστημάτων της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Οι παρουσιάσεις έγιναν στην
Αίθουσα “Ν. ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ» και
ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι
με θέμα «Θεματικό τραπέζι
τροφίμων – Καλλυντικών».
Προσκεκλημένοι ήταν
εκπρόσωποι εταιρειών τροφίμων
και καλλυντικών.
Μπορείτε να βρείτε τις
Ερευνητικές Παρουσιάσεις των
υποψηφίων διδακτόρων στο:
http://www.chemeng.ntua.gr/doct
oral_candidates_section2/
11
ΜοΚΕ ΕΜΠ
Ομάδα Έργου & συνεργάτες
Γιάννης
Καλογήρου
Επιστημονικός
Υπεύθυνος
Ιωάννα
Καστέλλη
Συντονίστρια
Καθηγητής
Τεχνολογικής Οικονομικής &
Βιομηχανικής Στρατηγικής,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Ομάδα έργου
Δρ. «Οικονομικά της Τεχνολογίας» ΕΜΠ,
Οικονομολόγος, MSc Βιομηχανική
Οικονομική
Αντώνης
Λιβιεράτος
Δημήτρης
Γιακούλας
Ευάγγελος
Σιώκας
Σύμβουλος ίδρυσης &
ανάπτυξης εταιριών
υψηλής τεχνολογίας
Διοικητική
Υποστήριξη
Υπεύθυνος
Ενημερωτικού δελτίου
& Διαδικτυακής Πύλης
Δρ. «Διαχείριση Καινοτομίας»,
Οικονομολόγος, MSc Διαχείριση
Καινοτομίας & Τεχνολογίας
Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ
«Δίκτυα Έ
Έρευνας/Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητα»
Πολιτικός Επιστήμων, MSc
Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές
Συνεργάτες
Άγγελος Τσακανίκας
Γιώργος Μαυρωτάς
Παρασκευάς Γεωργίου
Αιμιλία Πρωτόγερου,
Επιστημονικός
Σύμβουλος
Υπεύθυνος
Επιχειρηματικού
Παιγνίου
Συνεργάτης
Έρευνες
επιχειρηματικότητας
στους μηχανικούς
Επικ. Καθηγητής Οικονομικής
Αξιολόγησης Τεχνολογικών
Συστημάτων, Σχολή Χημικών
Μηχανικών ΕΜΠ
Αναπλ. Καθηγητής Επιχειρησιακής
Έρευνας, Σχολή
χολή Χημικών
Μηχανικών ΕΜΠ
Δρ. Μηχανικός «Ενεργειακή
Στρατηγική», Χημικός Μηχανικός,
MBA
Δρ. Επιχειρηματικής Στρατηγικής &
Βιομηχανικής Πολιτικής ΕΜΠ
Συνεργάτες
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα
Ισόγειο νέου κτηρίου Μηχανολόγων – Ναυπηγών, Γραφείο ΒΔ. 003
210-772 2822, 210-772 2823
http://mke.ntua.gr e-mail: [email protected]
@MKENTUA
9
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 426 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа