close

Enter

Log in using OpenID

1 rezultate izbora za članice/članove općinskog vijeća općine mrkopalj

embedDownload
1
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MRKOPALJ
KLASA:013-01/13-01/04
URBROJ: 2112-05-02-13-1
Mrkopalj, 19.05.2013.
Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu:
Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mrkopalj
utvrdilo je i objavljuje
REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MRKOPALJ
I. Od ukupno 1.088 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 646 birača, odnosno 59,38%, od čega je
prema glasačkim listićima glasovalo 646 birača, odnosno 59,38%. Važećih listića bilo je 627, odnosno
97,06%. Nevažećih je bilo 19 listića, odnosno 2,94%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: MILJENKO KAUZLARIĆ
241 glasova 38,44%
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: IVICA PADAVIĆ
208 glasova 33,17%
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: JOSIP MATAJA
78 glasova 12,44%
4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: JOSIP BROZOVIĆ
54 glasova
8,61%
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
VOLIM HRVATSKU - VH
Nositelj liste: TOMISLAV CUCULIĆ
46 glasova
7,34%
III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću
su:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: MILJENKO KAUZLARIĆ
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: IVICA PADAVIĆ
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: JOSIP MATAJA
4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: JOSIP BROZOVIĆ
IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MILJENKO KAUZLARIĆ
2. DRAGANA STARČEVIĆ
3. MARICA FRANCIŠKOVIĆ
4. ZVONKO MATKOVIĆ
5. ROBERT STARČEVIĆ
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. IVICA PADAVIĆ
2. ENDI ČOP
3. ALENKO TOMAC, dipl.ing.
4. LIDIJA MILOŠ
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. JOSIP MATAJA
4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. JOSIP BROZOVIĆ
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE MRKOPALJ
SNJEŽANA GRGURIĆ TOPLAK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content