close

Вход

Log in using OpenID

bLite Admin Panel - Why Croatia Apartments Guide?

embedDownload
bLite Admin Panel
administratorski sustav kataloga Croatia Apartments Guide
korisnički priručnik v.1.0
Sadržaj
1.
Uvod ................................................................................................................................................ 2
2.
Registracija ...................................................................................................................................... 3
3.
Prijava .............................................................................................................................................. 4
4.
Obnavljanje podataka za prijavu ..................................................................................................... 5
5.
Kreiranje prvog oglasa ..................................................................................................................... 6
6.
Moduli administratorskog sustava .................................................................................................. 7
7.
6.1.
Pregled svih oglasa .................................................................................................................. 7
6.2.
Detalji oglasa ........................................................................................................................... 8
6.2.1.
Objekt .............................................................................................................................. 8
6.2.2.
Smještajne jedinice........................................................................................................ 13
6.3.
Galerija slika .......................................................................................................................... 16
6.4.
Financije................................................................................................................................. 17
6.4.1.
Cjenovni periodi ............................................................................................................ 17
6.4.2.
Cjenik smještaja i dodatnih usluga ................................................................................ 18
6.4.3.
Last minute ponuda ....................................................................................................... 19
6.5.
Kalendar raspoloživosti ......................................................................................................... 20
6.6.
Korisnički podaci i podrška .................................................................................................... 22
6.6.1.
Korisnički podaci ............................................................................................................ 22
6.6.2.
Informacije / Pomoć / Prijava problema ....................................................................... 23
CAG ocjena i kako urediti oglas ..................................................................................................... 24
1
1. Uvod
Kroz katalog Croatia Apartments Guide moguće je na atraktivan način prezentirati ponudu privatnog
smještaja i osigurati još jedan marketinški kanal na Internetu gdje jedino prisutnost garantira uspjeh.
Kako bi prezentacija bila efikasna, a od toga svi imali koristi, potrebno je na kvalitetan način urediti
oglas.
Oglas se kreira i ažurira kroz administratorski sustav bLite Admin Panel. Njegovo korištenje detaljno
je opisano u nastavku priručnika. Molimo Vas da prije početka rada sa sustavom pročitate priručnik i
upoznate se sa svim mogućnostima koje sustav nudi.
Oglas se kreira isključivo na razini objekta po principu 1 objekt = 1 oglas. Oglasiti možete objekte
tipa kuća, kuća za odmor, vila, aparthotel, kamp, stan. U slučaju da želite prezentirati više objekata
(na različitim lokacijama, adresama) moguće je kreirati više oglasa sa jednim korisničkim računom.
Npr. vlasnik smještaja posjeduje objekte u Splitu i Trogiru i želi kroz katalog Croatia Apartments
Guide prezentirati ponudu. Sustav mu dopušta kreiranje dva oglasa, jedan za objekt u Splitu drugi
za objekt u Trogiru. U objektu u Splitu vlasnik smještaja iznajmljuje 3 apartmana. Sustav mu ne
dopušta kreiranje oglasa za pojedini apartman. U ovom slučaju za oglas u Splitu sustav dopušta
kreiranje 3 smještajne jedinice unutar objekta.
Katalog Croatia Apartments Guide funkcionira po principu direktnog kontakta vlasnika smještaja i
gosta zainteresiranog za boravak u smještaju. Kada gost pronađe oglas u katalogu i pošalje upit kroz
kontakt obrazac, upit dolazi na mail adresu vlasnika smještaja, bez posredovanja kataloga Croatia
Apartments Guide. Katalog je tu samo kako bi osigurao kvalitetnu prezentaciju ponude, jednostavnu i
organiziranu pretragu te prvi kontakt zainteresiranih strana.
Za sva pitanja vezana za rad sa administratorskim sustavom dostupni smo 0 - 24 na e - mail
adresi [email protected]
2
2. Registracija
Korisnički
račun
u
katalogu
Croatia
Apartments
Guide
moguće
je
kreirati
na
stranici www.croatiaapartmentsguide.com/registracija (u slučaju da navedeni link ne radi na
linku www.croatiaapartmentsguide.com/registracija.aspx). Sustav očekuje sljedeće podatke.
Ime - puno ime vlasnika korisničkog računa napisano velikim početnim slovom i uključenim
dijakritičkim znakovima.
Prezime - puno prezime vlasnika korisničkog računa napisano velikim početnim slovom i uključenim
dijakritičkim znakovima.
E - mail - ispravna e - mail adresa koja se koristi kao korisničko ime za prijavu u administratorski
sustav. Na odabranu e - mail adresu će dolaziti rezervacijski upiti.
Klikom na gumb „Registracija“ otvara se korisnički račun u katalogu Croatia Apartments Guide. E mail sa korisničkim podacima šalje se na upisanu e - mail adresu. Ti podaci služe za prijavu u
administratorski sustav. Osim podataka za prijavu šalje se i jedinstvena oznaka korisnika koja služi
kao jedinstveni identifikator korisnika u sustavu. Ako neki od obveznih podataka nedostaju ili upisana
e - mail adresa nije ispravna ispisuje se poruka o grešci.
3
3. Prijava
Prijavu
u
administratorski
sustav
bLite
Admin
Panel
moguće
je
napraviti
na
stranici www.croatiaapartmentsguide.com/prijava (u slučaju da navedeni link ne radi na
linku www.croatiaapartmentsguide.com/prijava.aspx). Sustav očekuje sljedeće podatke.
E - mail - e - mail adresa vlasnika korisničkog računa kojim je napravljena registracija.
Zaporka - zaporka vlasnika korisničkog računa kreirana prilikom registracije.
Klikom na gumb „Prijava“ korisnik se prijavljuje u administratorski sustav bLite Admin Panel. Ako neki
od obveznih podataka nedostaju ili u sustavu ne postoji korisnik sa upisanim podacima ispisuje se
poruka o grešci.
4
4. Obnavljanje podataka za prijavu
Nove podatke za prijavu u administratorski sustav bLite Admin Panel moguće je zatražiti na
linku www.croatiaapartmentsguide.com/zaboravljeni-podaci (u slučaju da navedeni link ne radi na
linku www.croatiaapartmentsguide.com/oporavak.aspx). Sustav očekuje sljedeće podatke.
Ime - puno ime vlasnika korisničkog računa, napisano velikim početnim slovom i uključenim
dijakritičkim znakovima, kojim je napravljena registracija.
Prezime - puno prezime vlasnika korisničkog računa, napisano velikim početnim slovom i uključenim
dijakritičkim znakovima, kojim je napravljena registracija.
E - mail - ispravna e - mail adresa kojom je napravljena registracija.
Klikom na gumb „Pošalji zahtjev“ šalje se zahtjev za obnavljanje podataka za prijavu u
administratorski sustav bLite Admin Panel. Ako su upisani podaci ispravni, automatski se na upisanu
e - mail adresu šalju novi podaci za prijavu. Ako podaci nisu ispravni potrebna je ručna provjera
korisnika u sustavu te je za nove podatke potrebno određeno vrijeme.
5
5. Kreiranje prvog oglasa
Nakon registracije u katalog Croatia Apartments Guide potrebno je kreirati oglas. S istim korisničkim
računom moguće je kreirati više oglasa a ovdje se nalaze upute kako kreirati prvi. Sustav očekuje
sljedeće podatke.
Tip - odabir jednog od ponuđenih tipova objekta iz padajućeg izbornika.
Kategorija - odabir jedne od ponuđenih kategorija objekta iz padajućeg izbornika.
Naziv - naziv objekta npr. „Vila Isabella“.
Adresa - adresa objekta. Potrebno je izostaviti poštanski broj i naziv mjesta jer će ih sustav
automatski odrediti temeljem odabrane lokacije.
Lokacija - odabir jedne od lokacija iz padajućeg izbornika. Potrebno je odabrati točnu lokaciju objekta
jer će se temeljem te lokacije oglas prikazivati u katalogu. Ako željena lokacija ne postoji u padajućem
izborniku možete poslati zahtjev za njeno otvaranje klikom na plavu ikonu sa slovom „i“ desno od
padajućeg izbornika.
Klikom na gumb „Kreiraj oglas“ kreiran je prvi oglas u katalogu Croatia Apartments Guide
6
6. Moduli administratorskog sustava
Unutar administratorskog sustava bLite Admin Panel postoji 6 osnovnih modula. U nastavku
priručnika opisane su funkcionalnosti pojedinog modula. Uz detaljni opis funkcionalnosti priložene su
i slike radi lakšeg snalaženja.
6.1. Pregled svih oglasa
Nakon prijave u administratorski sustav, pod uvjetom da postoji kreiran oglas, otvara se modul za
pregled oglasa. Uz nazive objekata nalazi se i statistika pojedinog oglasa koja uključuje broj posjeta
oglasa, broj rezervacijskih upita i CAG ocjenu. Klikom na naziv objekta otvara se modul „Detalji
oglasa“ za rad sa odabranim oglasom. Klikom na linkove desno od statistike oglasa moguće je
definirati cjenik smještaja i posebne ponude kroz modul „Financije“ ili deaktivirati oglas.
Klikom na gumb „Kreiraj novi oglas“ otvara se stranica za kreiranje novog oglasa. Ova opcija koristi se
samo u slučaju kada se objekt, za koji se želi kreirati novi oglas, nalazi na različitoj adresi od
prethodnih (način funkcioniranja kataloga opisan je u uvodu ovog priručnika). Broj oglasa koji je
moguće kreirati jednim korisničkim računom određen je paketom oglašavanja.
7
6.2. Detalji oglasa
Svaki se oglas u administratorskom sustavu sustavu sastoji od podataka objekta i podataka
smještajnih jedinica unutar objekta. Objekt može biti kuća, kuća za odmor, vila, seosko domaćinstvo,
zgrada. Smještajna jedinica može biti apartman, studio apartman, soba ili cijela kuća. Podaci objekta
definiraju se kroz karticu „Objekt“ dok se podaci smještajnih jedinica definiraju kroz karticu
„Smještajne jedinice.
6.2.1. Objekt
Podaci objekta mogu se definirati kroz 5 kartica: „Podaci objekta“, „Info objekta“, „Lokacija objekta
na karti“, „Prva slika objekta“ i „E - mail adresa objekta“.
Podaci objekta
Oznaka - jedinstvena oznaka objekta koju sustav automatski definira.
Tip - odabir jednog od ponuđenih tipova objekta iz padajućeg izbornika.
Kategorija - odabir jedne od ponuđenih kategorija objekta iz padajućeg izbornika.
Naziv - naziv objekta npr. „Vila Isabella“.
Adresa - adresa objekta. Potrebno je izostaviti poštanski broj i naziv mjesta jer će ih sustav
automatski odrediti temeljem odabrane lokacije.
Lokacija - odabir jedne od lokacija iz padajućeg izbornika. Potrebno je odabrati točnu lokaciju objekta
jer će se temeljem te lokacije oglas prikazivati u katalogu. Ako željena lokacija ne postoji u padajućem
izborniku možete poslati zahtjev za njeno otvaranje klikom na plavu ikonu sa slovom „i“ desno od
padajućeg izbornika.
Vrijeme prijave gosta - vrijeme kada se gost najranije može smjestiti u objekt.
Vrijeme odjave gosta – vrijeme do kada gost mora napustiti objekt.
Web adresa - link na privatnu web stranicu objekta (pod uvjetom da stranica nije dio konkurentskog
kataloga jer će inače link biti uklonjen).
YouTube kanal - link na privatni YouTube kanal.
8
Opis - opis objekta, destinacije, uvodna riječ domaćina bez nepotrebnog nabrajanja podataka koji se
mogu definirati kroz sustav. Primjer kvalitetnog opisa naveden je u poglavlju „CAG ocjena i kako
urediti oglas“ ovog priručnika. Opis je moguće prevesti na jedan od dostupnih jezika klikom na
određenu zastavu poviše polja za unos opisa.
Klikom na gumb „Spremi“ sustav će spremiti unesene podatke objekta. Klikom na gumb „Odbaci“
sustav će odbaciti promjene i prikazati podatke prije posljednjeg spremanja.
9
Info objekta
Dodatne karakteristike objekta npr.ukupni broj ležaja u objektu, udaljenost objekta od mora, ima li
objekt osiguran parking i sl., unose se kroz ovu karticu. Neke karakteristike definiraju se upisom
vrijednosti u polje, npr. karakteristika „udaljenost od mora“, dok se ostale definiraju odabirom
karakteristike u slučaju da objekt zadovoljava istu, npr. karakteristika „parking“ ukoliko objekt ima
osiguran parking za goste. Za neke karakteristike koje određuje udaljenosti objekta predviđen je unos
vrijednosti u kilometrima. Takve karakteristike u nazivu imaju oznaku „km“.
Klikom na gumb „Spremi“ sustav će spremiti unesene karakteristike objekta. Klikom na gumb
„Odbaci“ sustav će odbaciti promjene i prikazati podatke prije posljednjeg spremanja.
10
Lokacija objekta na karti
Lokacija se postavlja pomicanjem crvenog markera (čovječuljka) po karti. Početna pozicija markera na
karti određena je temeljem odabrane lokacije objekta iz padajućeg izbornika. Kako početna pozicija
markera vjerojatno ne odgovara stvarnoj lokaciji objekta, potrebno je poziciju markera ažurirati.
Svakim pomicanjem markera sustav automatski ažurira lokaciju pa ja marker potrebno pomicati po
karti dok se dođe do željene lokacije. Detaljne upute nalaze se desno od karte.
Prva slika objekta
Prva slika objekta je slika koja će se prva pojavljivati uz oglas u katalogu. Iz tog razloga prva slika
objekta mora biti najatraktivnija slika koja će privući potencijalnog gosta.
Klikom na link „Postavi“ ispod pojedine slike iz galerije, sustav postavlja odabranu sliku za prvu sliku
objekta.
11
E - mail adresa objekta
E - mail - e - mail adresa na koju će dolaziti rezervacijski upiti za oglas.
Klikom na gumb „Spremi“ sustav će spremiti unesenu e - mail adresu. Klikom na gumb „Odbaci“
sustav će odbaciti promjene i prikazati podatke prije posljednjeg spremanja. Ako je e - mail adresa
objekta upisana pojavljuje se gumb „Testiraj e - mail“ kojim je moguće poslati testnu poruku na
upisanu e-mail adresu i na taj način provjeriti njenu ispravnost. Ako e - mail adresa objekta nije
upisana, rezervacijski upiti će dolaziti na e - mail adresu vlasnika korisničkog računa kojim je
napravljena registracija.
12
6.2.2. Smještajne jedinice
Smještajne jedinice objekta su jedinice naplate. Npr. objekt Vila Isabella ima dva apartmana i jednu
sobu koje se zasebno iznajmljuju. U ovom slučaju unutar objekta Vila Isabella postoje tri jedinice
naplate pa prema tome i tri smještajne jedinice objekta. Broj smještajnih jedinica po oglasu određen
je paketom oglašavanja. Ako se smještajne jedinice u objektu Vila Isabella ne iznajmljuju zasebno
nego kao kuća za odmor u tom slučaju postoji jedna jedinica naplate pa prema tome i jedna
smještajna jedinica objekta odgovarajućeg tipa. Tipovi smještajnih jedinica objekta objašnjeni su u
nastavku priručnika. Iz padajućeg izbornika potrebno je odabrati postojeću smještajnu jedinicu ili
opciju za kreiranje nove. Podaci smještajne jedinice objekta mogu se definirati kroz 3 kartice: „Podaci
smještajne jedinice“, „Info smještajne jedinice“, „Prva slika smještajne jedinice“.
Podaci smještajne jedinice
Oznaka - jedinstvena oznaka smještajne jedinice koju sustav automatski definira.
Kategorija - odabir jedne od ponuđenih kategorija smještajne jedinice iz padajućeg izbornika.
Naziv - naziv smještajne jedinice npr. „Plavi apartman“.
Tip - odabir jednog od ponuđenih tipova smještajne jedinice iz padajućeg izbornika.
•
A - tip apartman, npr. A2+1 apartman za dvije osobe sa jednim dodatnim ležajem
•
SA - tip studio apartman, npr. SA2 studio apartman za 2 osobe
•
S - tip soba, npr. S soba za jednu osobu, S2 + 1 soba za dvije osobe sa jednim dodatnim
ležajem
•
K - tip kuća, npr. K15 kuća za odmor za 15 osoba
Raspoloživost vidljiva - ako postoje rezervacije smještajne jedinice unesene kroz kalendar kontrolu,
odabirom ove opcije unesene rezervacije će biti vidljive na oglasu u katalogu.
Klikom na gumb „Spremi“ sustav će spremiti unesene podatke smještajne jedinice. Klikom na gumb
„Odbaci“ sustav će odbaciti promjene i prikazati podatke prije posljednjeg spremanja. Klikom na
gumb „Deaktiviraj“ sustav deaktivira smještajnu jedinicu zajedno sa podacima, karakteristikama,
slikama, cijenama i posebnim ponudama. Klikom na gumb „Definiraj cijenu“ ili „Last minute“ otvara
se modul „Financije“ bLite Admin Panel sustava.
13
Info smještajne jedinice
Dodatne karakteristike smještajne jedinice npr. broj spavaćih soba, ima li klimu, na kojem se katu
nalazi, ima li pogled na more i sl., unose se kroz ovu karticu. Neke karakteristike definiraju se upisom
vrijednosti u polje, npr. karakteristika „broj spavaćih soba“, dok se ostale definiraju odabirom
karakteristike u slučaju da smještajna jedinica zadovoljava istu, npr. karakteristika „dozvoljeno
pušenje“ ukoliko je u smještajnoj jedinici dozvoljeno pušiti.
Klikom na gumb „Spremi“ sustav će spremiti unesene karakteristike smještajne jedinice. Klikom na
gumb „Odbaci“ sustav će odbaciti promjene i prikazati podatke prije posljednjeg spremanja.
14
Prva slika smještajne jedinice
Prva slika smještajne jedinice je slika koja će se prva pojavljivati uz smještajnu jedinicu na oglasu. Iz
tog razloga prva slika smještajne jedinice mora biti najatraktivnija slika koja će privući potencijalnog
gosta.
Klikom na link „Postavi“ ispod pojedine slike iz galerije, sustav postavlja odabranu sliku za prvu sliku
smještajne jedinice.
15
6.3. Galerija slika
Ovaj modul administratorskog sustava bLite Admin Panel služi za uređivanje galerije slika oglasa.
Modul „Detalji oglasa“ može pristupiti slikama iz galerije prilikom odabira prve slike objekta i prve
slike smještajne jedinice. Bitno je da slike bude kvalitetne, visoke rezolucije i odgovarajućeg formata
te da prikazuju ono što je relevantno za oglašeni smještaj. Potrebno je izbjegavati slike općenitog
sadržaja koje gostu neće pomoći u odabiru. Npr. slike oglasa za apartmane u centru Zagreba nebi
trebale prikazivati veslače na Jarunskom jezeru dok prva slika oglasa svakako nebi trebala prikazivati
zagrebačku katedralu. Na slikama su dopuštene reklame privatnih stranica objekta (pod uvjetom da
stranica nije dio konkurentskog kataloga jer će inače biti uklonjena).
Klikom na gumb „Select File“ odabiru se slike za galeriju. Noviji internet preglednici omogućavaju
odabir više slika odjednom pa je u tom slučaju učitavanje olakšano jer je sve slike moguće odjednom
učitati. Noviji internet preglednici također omogućavaju prebacivanje slika mišem u polje „Drop files
here“. Najveća dopuštena veličina slike je 10 MB. Dopušteni broj slika po oglasu određen je paketom
oglašavanja. Nakon odabira slike se pojavljuju u listi jedna ispod druge. Prije učitavanja određene
slike je moguće izbaciti iz liste klikom na gumb „Remove“ desno od naziva slike. Kada je lista slika
spremna za učitavanje, klikom na gumb „Upload“ sustav učitava slike na server. Ukupni broj učitanih
slika i dopušteni broj slika prikazuju se uz natpis „Slika u galeriji“. Učitane slike sortiraju se klikom na
link „Pomakni gore“ ili „Pomakni dolje“ desno od slike. Raspored slika na oglasu ovisi o rasporedu
slika u galeriji. Slika se briše iz galerije klikom na link „Obriši“.
16
6.4. Financije
Kroz sustav bLite Admin panel moguće je definirati cjenovne periode, cijene smještaja i posebne
ponude smještajnih jedinica objekta. Iz tog je razloga ovaj modul moguće koristiti samo u slučaju ako
su smještajne jedinice prije definirane. Dostupne su tri kartice „Cjenovni periodi“, „Cjenik smještaja i
dodatnih usluga“ i „Last minute ponuda“.
6.4.1. Cjenovni periodi
Definiranje cjenovnih perioda nije obavezno. U tom slučaju se koriste periodi koje sustav automatski
generira. Mogućnost unosa cjenovnih perioda ovisi o paketu oglašavanja. Klikom na gumb „Kreiraj
cjenovne periode“ sustav dozvoljava unos vlastitih cjenovnih perioda. Klikom na gumb „Uvezi
cjenovne periode“ sustav dozvoljava kopiranje postojećih cjenovnih perioda kako se isti nebi morali
više puta unositi. Napomena: Svi prethodno definirani cjenovni periodi i cijene povezane s njima će
biti deaktivirane.
Odabirom vrijednosti Datum od i Datum do iz padajućeg izbornika te klikom na gumb „Dodaj“, period
se dodaje u listu cjenovnih perioda. Prvi period uvijek mora počinjati 1.siječnja dok zadnji period
mora završavati 31.prosinca tekuće godine. Početak novog perioda uvijek se mora nastavljati na
završetak prethodnog perioda tj. ne smije postojati dan/dani koji nisu pokriveni periodom. Zadnji
period sustav automatski dodaje kako bi se osiguralo da završava 31.prosinca tekuće godine. Klikom
na link „Deaktiviraj“ moguće je deaktivirati odabrani cjenovni period.
17
6.4.2. Cjenik smještaja i dodatnih usluga
Definiranje cjenika smještaja i dodatnih usluga nije obavezno. U tom slučaju se uz svaku smještajnu
jedinicu na oglasu nalazi napomena kako je cijena dostupna isključivo na upit.
U cjeniku su prikazane sve smještajne jedinice objekta i dodatne naplative usluge. Za svaki cjenovni
period moguće je definirati cijenu u eurima. Uz cijene smještajne jedinice potrebno je dodatno iz
padajućeg izbornika odabrati i način definiranja cijene, odnosi li se cijena na cijelu smještajnu jedinicu
ili je cijena definirana po osobi. Trenutno dostupne dodatne usluge su „Korištenje klime“, „Korištenje
interneta“, „Doručak“, „Ručak“ i „Večera“. Polje za upis cijene je potrebno ostaviti prazno ako cijena
u određenom periodu nije definirana, smještajna jedinica se ne iznajmljuje ili vlasnik oglasa ne želi
prikazati cijenu. Uz cjenik je dopušteno navesti i dodatne napomene za plaćanje Predviđeno je da
napomena bude sažeta i jasna pa je iz tog razloga dopuštena veličina teksta od najviše 1 000 znakova.
Napomenu je moguće prevesti na jedan od dostupnih jezika klikom na određenu zastavu poviše polja
za unos napomene.
18
6.4.3. Last minute ponuda
U ovoj kartici definira se posebna ponuda smještajne jedinice u određenom periodu ali samo u
slučaju kada je u tom periodu definirana regularna cijena. Kada se unosi last minute ponuda sustav
očekuje last minute cijenu bar 5% nižu od regularne. U tablici su prikazane sve aktivne last minute
ponude.
Klikom na gumb „Kreiraj novu last minute“ ponudu otvara se prozor za unos nove last minute
ponude. Mogućnost unosa nove last minute ponude ovisi o paketu oglašavanja. Klikom na gumb
„Uredi“ otvara se prozor za ažuriranje postojeće last minute ponude. Klikom na gumb „Deaktiviraj“
sustav deaktivira odabranu last minute ponudu.
Smještajna jedinica - odabir jedne od ponuđenih smještajnih jedinica iz padajućeg izbornika.
Početak - datum početka last minute ponude.
Kraj - datum završetka last minute ponude.
Cijena (€) - last minute cijena u eurima.
Klikom na gumb „Spremi“ sustav sprema last minute ponudu i zatvara prozor za rad sa last minute
ponudom. Klikom na gumb „Odustani“ ili gumb „X“ u gornjem desnom uglu prozora sustav odbacuje
promjene i zatvara prozor za rad sa last minute ponudom.
19
6.5. Kalendar raspoloživosti
Kroz sustav bLite Admin panel moguće je pratiti raspoloživost smještajnih jedinica objekta. Iz tog je
razloga ovaj modul moguće koristiti samo u slučaju ako su smještajne jedinice prije definirane. Bitno
je napomenuti da se modul ne koristi za postupak automatske rezervacije smještaja nego isključivo
kao alat koji vlasniku oglasa pomaže pratiti raspoloživost smještaja. Korištenjem ovog modula nema
potrebe za papirima, rokovnicima, mobitelima i drugim pomagalima. Sve je na jednom mjestu i uvijek
dostupno. Osim rezerviranog perioda moguće je definirati i dodatne podatke rezervacije. Modul
„Detalji oglasa“ može pristupiti unesenim rezervacijama odabirom opcije „Raspoloživost vidljiva“ u
kartici „Podaci smještajne jedinice“ . Za ažurnost modula brine se isključivo vlasnik oglasa.
Rezervacije se unose / ažuriraju / otkazuju kroz interaktivni kalendar raspoloživosti. Sve definirane
smještajne jedinice prikazane su u padajućem izborniku desno od padajućih izbornika mjeseca i
godine. Odabirom određenog mjeseca, godine i smještajne jedinice u kalendaru se prikazuju
raspoloživi ili rezervirani dani. Raspoloživi dani prikazani su plavom bojom dok su rezervirani dani
prikazani crvenom bojom. Dani početka odnosno kraja rezerviranog perioda prikazani su
kombinacijom plave i crvene boje.
20
Klikom na raspoloživi dan otvara se prozor za unos nove rezervacije dok se klikom na rezervirani dan
otvara prozor za ažuriranje / otkazivanje postojeće rezervacije. Dani odabrane rezervacije prikazani
su na kalendaru tamno plavom bojom. Mogućnost unosa nove rezervacije definirana je paketom
oglašavanja. Polja u ovom prozoru , osim datuma dolaska i datuma odlaska, nisu obavezna za unos.
Oznaka - jedinstvena oznaka rezervacije koju sustav automatski definira.
Dolazak - datum početka rezerviranog perioda.
Odlazak - datum završetka rezerviranog perioda.
Ime - ime osobe koja rezervira smještaj.
Prezime - prezime osobe koja rezervira smještaj.
Država - odabir jedne od država iz padajućeg izbornika ovisno o državi iz koje dolazi osoba koja
rezervira smještaj.
Broj osoba - broj osoba koje će boraviti u rezerviranoj smještajnoj jedinici.
E - mail - e - mail adresa osobe koja rezervira smještaj.
Telefon - telefon osobe koja rezervira smještaj.
Napomena - napomena uz rezervaciju npr. Uplaćena je akontacija u iznosu 50% iznosa cijene
rezervacije, gosti dolaze brodom u 12 sati.
Klikom na gumb „Spremi“ sustav sprema rezervaciju i zatvara prozor za rad sa rezervacijom. Klikom
na gumb „Odustani“ ili gumb „X“ u gornjem desnom uglu prozora sustav odbacuje promjene i zatvara
prozor za rad sa rezervacijom. Klikom na gumb „Otkaži rezervaciju“ odabrana rezervacija se otkazuje
ali samo u slučaju ako već nije realizirana.
21
6.6. Korisnički podaci i podrška
Ažuriranje podataka vlasnika korisničkog računa i komunikacija sa podrškom za rad sa sustavom bLite
Admin Panel događa se kroz ovaj modul. Dostupne su dvije kartice „Korisnički podaci“ i „Informacije /
Pomoć / Prijava problema“.
6.6.1. Korisnički podaci
Oznaka - jedinstvena oznaka vlasnika korisničkog računa koju sustav automatski definira.
Ime - puno ime vlasnika korisničkog računa napisano velikim početnim slovom i uključenim
dijakritičkim znakovima.
Prezime - puno prezime vlasnika korisničkog računa napisano velikim početnim slovom i uključenim
dijakritičkim znakovima.
E - mail - ispravna e - mail adresa koja se koristi kao korisničko ime za prijavu u administratorski
sustav. Na odabranu e - mail adresu će dolaziti rezervacijski upiti kada na oglasu nije definirana email adresa.
Telefon - kontakt telefon vlasnika korisničkog računa. Potrebno je odabrati pozivni broj države a
nakon toga upisati telefonski broj s pozivnim brojem. Pozivni broj unosi se bez vodeće nule a broj bez
razmaka npr. broj 01 344 7898 se unosi kao 13447898.
Mobitel - kontakt mobitel vlasnika korisničkog računa. Potrebno je odabrati pozivni broj države a
nakon toga upisati broj mobitela s pozivnim brojem. Pozivni broj unosi se bez vodeće nule a broj bez
razmaka npr. broj 098 344 7898 se unosi kao 983447898.
Adresa - adresa vlasnika korisničkog računa. Potrebno je izostaviti poštanski broj i naziv mjesta jer će
ih sustav automatski odrediti temeljem odabrane lokacije.
Lokacija - odabir jedne od lokacija iz padajućeg izbornika.
Jezici koje govorim - jezici koje vlasnik korisničkog računa koristi za komunikaciju.
Klikom na gumb „Spremi“ sustav će spremiti unesene korisničke podatke. Klikom na gumb „Odbaci“
sustav će odbaciti promjene i prikazati podatke prije posljednjeg spremanja. Klikom na gumb
„Testiraj e - mail“ šalje se testna poruka na upisanu e-mail adresu.
22
6.6.2. Informacije / Pomoć / Prijava problema
Za sve informacije, pitanja, nejasnoće ili probleme, podrška za rad sa sustavom bLite Admin Panel
dostupna je 0 - 24.
Ime i prezime - sustav automatski puni podacima vlasnika korisničkog računa.
E - mail - sustav automatski puni podacima vlasnika korisničkog računa.
Predmet - predmet upita.
Upit - tekst upita.
Klikom na gumb „Pošalji upit“ sustav uneseni upit šalje na e - mail adresu podrške.
23
7. CAG ocjena i kako urediti oglas
Kako bi se postigli što veći efekti oglašavanja na portalu Croatia Apartments Guide, oglas mora
zadovoljiti određene kriterije. Iz tog razloga svi oglasi u katalogu rangiraju se temeljem CAG ocjene.
CAG ocjena je objektivna ocjena oglasa koja uključuje kvalitetu oglasa a ne kvalitetu oglašenog
smještaja. To znači da oglas smještaja u stambenoj zgradi u centru Zagreba može imati veću CAG
ocjenu od oglasa smještaja u vili na Pantovčaku. Maksimalna CAG ocjena je 100.
Ocjenuju se 4 dijela oglasa a primjer kako treba biti uređen oglas sa CAG ocjenom 100 je na
sljedećem linku Vila More.
Slike
Što je veći broj slika na oglasu to je oglas atraktivniji. Prva slika oglasa trebala bi prikazivati objekt,
pogled iz objekta ili unutrašnjost objekta. Poželjno je da slike budu visoke kvalitete sa veličinom duže
stranice od bar 640 piksela, u landscape formatu i omjera 4:3, npr. 640*480 piksela.
Lokacija objekta
Odabrana lokacija objekta je ključna pretpostavka kvalitetnog oglasa. Svaki prikaz i pretraga
smještaja u katalogu temelji se na odabranoj lokaciji, pa je to razlog zašto ovaj dio nosi gotovo
trećinu ukupne CAG ocjene. Okvirna lokacija objekta određuje se odabirom mjesta iz padajućeg
izbornika dok se točna lokacija određuje pozicijom na karti. Npr. ako se smještaj nalazi u Trogiru,
pogrešno je za njegovu lokaciju odabrati Split. Ako se prilikom odabira lokacije željena lokacija ne
nalazi u padajućem izborniku, moguće je istu otvoriti na zahtjev.
Kontakt podaci
Kontakt podaci bitni su kako bi potencijalni gost mogao kontaktirati vlasnika oglasa ili kroz kontakt
obrazac portala ili direktno na mobitel / telefon. To znači da upisane e - mail adrese moraju biti
ispravne a brojevi mobitela ili telefona uneseni i točni.
Detalji
Podaci definirani u ovom dijelu oglasa potencijalnom gostu će detaljnije reći o kakvom se smještaju
radi i zato je u interesu i portala ali i vasnika oglasa da podaci budu točni i potpuni. Unosom
cjelokupne ponude oglas postaje bogatiji a prezentacija efikasnija. Kvalitetan opis smještaja ono je
što čini razliku među oglasima. U opisu je potrebno izbjegavati nabrajanje detalja koji se mogu
definirati kroz sustav npr. koliko je objekt udaljen od mora, koliko smještajnih jedinica ima i sl.
Kvalitetan i sadržajan opis lokacije u kojoj se objekt nalazi, zanimljivosti i atrakcije, uvodna riječ
24
domaćina zainteresirati će potencijalnog gosta za rezervaciju smještaja. Osim toga važno je da opis
bude jedinstven na Internetu i preveden na dostupne jezike jer će na taj način i tražilice, kao što su
Bing, Yahoo i Google, bolje rangirati oglas. Ispod je primjer jednog kvalitetno napisanog opisa.
Dragi gosti,
dobrodošli na stranicu smještaja Apartmani Korčula Prižba. Nudimo Vam smještaj u kući za odmor,
okruženoj stablima maslina i borovom šumom, udaljenoj samo 30 metara od kristalno čistog
Jadranskog mora. Kuća raspolaže sa tri sobe, dnevnim boravkom, kuhinjom i kupaonicom te je
idealna za smještaj obitelji ili više parova. Ispred kuće se nalazi velika terasa sa koje se pruža
jedinstveni pogled na obližnje otočiće Stupa, Crklica, Sridnjak i Vrhovnjak te otok Lastovo u daljini.
Nakon cjelodnevnog kupanja i sunčanja na plaži ispod kuće, odmorite se u hladovini terase slušajući
neumornu pjesmu cvrčaka uz piće i jelo pripremljeno na roštilju. Za goste koji dolaze automobilom
osiguran je parking u privatnoj garaži.
Kuća se nalazi u malom turističkom naselju Prišćapac na južnoj strani otoka Korčule. Prišćapac se
smjestio točno na pola puta između dva kraja otoka pa je idealna polazna točka za upoznavanje ovog
hrvatskog bisera. Grad Korčula i Lumbarda na jednom kraju, predivni vinogradi i maslinici Smokvice i
Čare u unutrašnjosti, plaže i kristalno čisto more Zavalatice i Pupnatske luke, idilično Blato i Vela Luka
sa čarobnim otokom Proizdom i njegovim plažama na drugom kraju, nikoga neće ostaviti
ravnodušnim. Osim uživanja u prirodnim ljepotama ovdje se možete i aktivno odmarati. Vijugava
cesta tik uz more kroz gustu borovu šumu idealna je za opuštajuću šetnju, vožnju biciklom ili trčanje.
Ronilački centar Prišćapac organizira školu ronjenja i ronilačke izlete atraktivnim korčulanskim
podmorjem. Osim ronilačke opreme moguće je unajmiti jet-ski i opremu za wind-surfing. Morski kanal
i okolni otoci idealna su destinacija za one koji žele naučiti surfati a obilje vjetra i valova neće
razočarati ni iskusnije zaljubljenike u ovaj ekstremni sport.
Ako ste odlučili provesti godišnji odmor i ljeto 2013 godine na otoku Korčuli a tražite mir i tišinu uz
neograničeno uživanje u hrvatskom suncu i moru, Apartmani Korčula Prižba pravi su odabir.
Očekujemo Vas
25
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 007 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа