close

Enter

Log in using OpenID

11. ožujka 2014. - Zajednica športskih udruga grada Varaždina

embedDownload
27. sjednica Izvršnog odbora – 11.03.2014. Jednoglasno je prihvaćena Realizacija Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu. Jednoglasno je prihvaćen Završni račun Zajednice športskih udruga Grada Varaždina; Bilanca i
Izvještaj o prihodima i rashodima Zajednice za 2013. godinu, uz zaključak da se višak prihoda nad
rashodima namijeni za investicijsko ulaganje.
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu i djelovanju Zajednice športskih udruga Grada Varaždina
za 2013. godinu.
Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Kriterija za vrednovanje članica Zajednice športskih
udruga Grada Varaždina. Jednoglasno je prihvaćen Financijski plan prihoda i rashoda u 2014. godini
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog sufinanciranja namjenskih programa sportskih udruga Grada
Varaždina bodovanih na temelju Kriterija za 2014. godinu, s time da se za nogometne klubove
grada Varaždina i Gradski rukometni klub „Varaždin“ napiše pojašnjenje sufinanciranja van
kriterija.
Prijedlog stipendiranja vrhunskih sportaša Grada Varaždina (I i II kategorija) za 2014. godinu, te
perspektivnih sportaša i sportaša u razvojnim programima HOO‐a prihvaćen je uz 1 glas protiv.
Sufinanciranje rada trenera za mlađe uzrasne kategorije prema Programu javnih potreba u sportu
Grada Varaždina za 2014. godinu jednoglasno je prihvaćeno.
Jednoglasno je prihvaćeno sufinanciranja troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih
građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge uz usvojene izmjene.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog sufinanciranja namjenskih programa nogometnih klubova
Grada Varaždina temeljem troškova klubova na natjecanjima.
Usvojen je Plan i program aktivnosti Zajednice športskih udruga Grada Varaždina za 2014. godinu. Plan nabave roba i usluga Zajednice športskih udruga u 2014. godini jednoglasno je prihvaćen.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da do isteka mandata Glavnog tajnika Zajednice športskih
udruga Grada Varaždina zbog odlaska u mirovinu (Posavec Dragutina) , vršioc dužnosti Glavnog
tajnika bude Patrik Koščak.
S 2 glasa protiv usvojen je prijedlog da se s 01.05.2014. godine primi u radni odnos osoba na
određeno vrijeme u zamjenu za Voditelja za sport i razvojne programe Zajednice do završetka
mandata vršenja dužnosti Glavnog tajnika Koščak Patrika, kao i da se u radni odnos na neodređeno
radno vrijeme s probnim rokom do godinu dana primi osoba na radno mjesto Stručni savjetnik.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da Koordinator 13. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Grada
Varaždina bude Patrik Koščak.
Jednoglasno je odobreno Klubu Preferans 2010. Varaždin besplatno korištenje dvorane za sastanke
na ulazu u sportsku dvoranu za igranje preferansa svake srijede u vremenu od 16.00 do 22.00 sata.
Jednoglasno je odobreno 3.000,00 kn iz stavke sportsko rekreativne aktivnosti građana Klubu za
šport i rekreaciju „Bravo“ za sufinanciranje odlaska na Prvenstvo Europe u cheerleadingu – Bon
28.‐29.06.2014. godine.
Gradskom rukometnom klubu „Varaždin“ jednoglasno je odobreno, zbog povećanja troškova
takmičenja, 20.000,00 kn pozajmice od Zajednice športskih udruga Grada Varaždina, koja će se
namiriti sa pozicija Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2014. godinu, a u kojima
će Gradski rukometni klub „Varaždin“ participirati.
Jednoglasno je odobreno da se Društvu športske rekreacije Sportska abeceda odobri korištenje
stadiona Sloboda 01.06.2014. godine (nedjelja) od 09.30 do 11.30 sati prema cjeniku Zajednice
športskih udruga Grada Varaždina, za organizaciju sportskih aktivnosti djece vrtićke dobi.
Jednoglasno je odobreno Športskom društvu „Mladost“ besplatno korištenje Sportske dvorane
„Varaždin“ u Graberju za organizaciju prvenstva Hrvatske za juniore i seniore u kickboxingu. Uz 1 glas protiv odobreno je Sportsko plesnom klubu „Varaždin“ 2.000,00 kn iz pozicije financijske
stimulacije ekipama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim
natjecanjima i razvojni programi, sufinanciranje troškova odlaska na Svjetsko prvenstvo (Jurica
Kavran i Tihana Vusić). Uz 2 glasa protiv odobreno je Športsko ribolovnom klubu “Varaždin” 2.000,00 kn za sufinanciranje
nastupa seniora na Podunavsko‐jadranskome kupu za klubove u lovu ribe od 25.06. do 30.06.2014.
u BiH. Sredstva će se isplatiti sa pozicije financijske stimulacije ekipama i pojedincima za ostvarene
vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima i razvojni programi.
Jednoglasno je odobrena Tenis klubu “Varaždin 1181.” Varaždin zamolba za nadoknadu troškova
sudjelovanja na Međunarodnom kongresu teniskih trenera u Umagu u iznosu od 1.000,00 kn sa
pozicije PJP u sportu Grada Varaždina za 2014.g. sufinanciranje usavršavanja stručnih kadrova.
Jednoglasno je odobreno Tin marketing d.o.o. iz Varaždina besplatno korištenje Sportske dvorane
“Varaždin” za održavanje festivala pod nazivom “Djeca pjevaju” Varaždin 2014., 21.03.2014.
godine, s time da organizator podmiruje sve troškove energenata.
Jednoglasno je odobreno Skijaškom klubu “Varaždin” 10.000,00 kn iz pozicije financijske
stimulacije ekipama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim
natjecanjima i razvojni programi, za odlazak Rodeš Istoka na Svjetsko juniorsko prvenstvo u
Slovačku. Jednoglasno je odlučeno da se sjednica Skupštine Zajednice športskih udruga Grada Varaždina
održi 27. ožujka 2014. godine. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content