close

Enter

Log in using OpenID

Bonitetno izvješće DIV d.o.o.

embedDownload
Bonitetno izvješće
Ovo bonitetno izvješće je izradilo, po odobrenju D&B-a, društvo Bonline d.o.o., Črnomerec 63, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Sva prava zadržana. Ovo izvješće je namjenjeno isključivo vašim vlastitim poslovnim odlukama i nije ga dozvoljeno proslijediti trećim pravnim ili
fizičkim osobama bez dopuštenja D&B-a. D&B pokušava osigurati da sve informacije u izvješću budu ažurirane i potpune. Ipak zbog mnoštva
podataka iz izvora koje nije moguće uvijek provjeriti (javni izvori podataka, registracije, vlasništvo, itd.) te zbog nenamjernih pogrešaka, D&B i
Bonline d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za moguće pogreške.
Naručitelj
BonLine d.o.o.
DIV d.o.o.
17.05.2011
11:01:11
Osnovni podaci
DIV d.o.o.
Poznato i pod imenom: DIV d.o.o. tvornica vijaka
Bobovica 10 /A
HR - 10430 Samobor
Hrvatska
D&B REJTING:
PRIJAŠNJI REJTING:
OPĆE STANJE:
TREND:
PROSJEČNI KREDIT:
Telefon: +385 13335511 , +385 13377000
Telefax: +385 13376155
E-Mail: [email protected]
Web Adresa: www.div.com.hr
3A2
3A2
dobro
rastući
3.108.000 HRK
DUNS: 49-965-5652
Matični broj: 80127368
Porezni broj: 33890755814
Svi su iznosi u domaćoj valuti, osim ako je drugačije navedeno.
Sažetak
POČETAK RADA
REGISTRACIJA
PRAVNI OBLIK
MATI ČNI BROJ
BROJ ZAPOSLENIH
SIC KOD
DJELATNOST (SIC)
1990
1995
društvo s ograničenom odgovornošću
80127368
252
3451
Proizvodnja vijčane robe
PRODAJA
DOBIT
NETO VRIJEDNOST
NOMINALNI KAPITAL
240.412.000
26.000.000
134.219.000
31.103.500
Rukovodstvo
Tomislav Debeljak, predsjednik uprave
Darko Pappo, član uprave
Danijela Debeljak, predsjednik nadzornog odbora
Vjera Debeljak, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Vanja Schoch, član nadzornog odbora
Božidar Debeljak, prokurist
Procjena rizika
D&B REJTING:
3A2
Financijska snaga:
Stanje (1-4):
↑ Banke
Stanje na dan: 17. svibnja 2011
Aktivni transakcijski računi:
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.
Ruđera Boškovića 16, Split, Hrvatska
Telefon: +385 21304304
Br. računa: 2330003-1100386054
DUNS: 36-470-6754
PODRAVSKA BANKA d.d.
Opatička 3, Koprivnica, Hrvatska
Telefon: +385 48655115
Br. računa: 2386002-1110100509
DUNS: 36-472-0982
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Paromlinska Cesta 2, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 16104000
Br. računa: 2360000-1500402020
DUNS: 64-393-4532
TREND: rastući
3A
2
↑ Procjena rizika
D&B REJTING:
3A2
Financijska snaga:
Stanje (1-4):
TREND: rastući
3A
2
↑ Banke
Stanje na dan: 17. svibnja 2011
Aktivni transakcijski računi:
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.
Ruđera Boškovića 16, Split, Hrvatska
Telefon: +385 21304304
Br. računa: 2330003-1100386054
DUNS: 36-470-6754
PODRAVSKA BANKA d.d.
Opatička 3, Koprivnica, Hrvatska
Telefon: +385 48655115
Br. računa: 2386002-1110100509
DUNS: 36-472-0982
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Paromlinska Cesta 2, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 16104000
Br. računa: 2360000-1500402020
DUNS: 64-393-4532
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Paromlinska Cesta 2, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 16104000
Br. računa: 2360000-1101790143
DUNS: 64-393-4532
Privredna banka Zagreb d.d.
Račkoga 6, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 16360000
Br. računa: 2340009-1110186176
DUNS: 64-393-4581
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
Petrinjska 59, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 14566466
Br. računa: 2484008-1100228260
DUNS: 36-619-8559
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 16030000
Br. računa: 2500009-1101023493
DUNS: 36-475-5061
K B Z, d.d.
Dubrovačka ulica 15, Split, Hrvatska
Telefon: +385 16167333
Br. računa: 2481000-1100103825
DUNS: 36-475-5798
BANCO POPOLARE CROATIA d.d.
Savska cesta 131, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 16345666
Br. računa: 4115008-1120000405
DUNS: 49-965-7997
Rukovodstvo - detaljnije
Tomislav Debeljak, predsjednik uprave
Darko Pappo, član uprave
Danijela Debeljak, predsjednik nadzornog odbora
Vjera Debeljak, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Vanja Schoch, član nadzornog odbora
Božidar Debeljak, prokurist
Povijest
Početak rada društva: 1990.
Registriran od: 20. studenog 1995 kao društvo s ograničenom odgovornošću.
Pravni oblik
↑ Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću, registracija 20. studenog 1995 u mjestu Samobor.
Matični broj: 80127368
Porezni broj: 33890755814
Kapital
Nominalni kapital: 31.103.500 , upisan 28. prosinca 2010
Tomislav Debeljak ima u društvu 50.00% vlasničkog udjela.
Vjera Debeljak ima u društvu 25.00% vlasničkog udjela.
Božidar Debeljak ima u društvu 25.00% vlasničkog udjela.
Kćerinska društva
DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d.o.o. , Sarajevo, Bosna i Hercegovina, DUNS: 67-265-8007
Vlasnički udio: 100.00% kapitala
TVIK-DIV D.O.O., VALJEVO, Srbija, DUNS: 56-591-6702
Vlasnički udio: 100.00% kapitala
DIV d.o.o., Jesenice na Dolenjskem, Slovenija, DUNS: 67-265-7632
Vlasnički udio: 100.00% kapitala
SVRLJIG A.D. , SVRLJIG, Srbija, DUNS: 56-591-4715
Vlasnički udio: 86.45% kapitala
Podružnice/poslovnice
DIV d.o.o., IV. Gardijske Brigade 44, Knin, Hrvatska (u vlasništvu ured, tvornica, skladište, zemljište ukupne površine 92000 kvadratnih metara)
Poslovanje
Djelatnost:
Standardna Industrijska Klasifikacija (SIC-USA):
3451 Proizvodnja vijčane robe
Nacionalna kalsifikacija djelatnosti (NKD):
28.74 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga.
25.94 Proizvodnja zakovica i vijčane robe.
Vrsta kupaca:
100% društva;
Broj stalnih kupaca: 2500.
Društvo prodaje 50% na domaćem tržištu.
Društvo izvozi u slijedeće države: Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Engleska. Udio izvoza
društva je 50%.
Društvo uvozi iz slijedećih država: Kina, Njemačka, Italija, Ukrajina, Češka Republika. Udio uvoza društva je 70%.
Broj zaposlenih: 252, od toga 252 puno radno vrijeme. Vozila: 45
teretna vozila, lizing: 1
automobili, lizing: 15
automobili, u vlasništvu: 18
dostavna vozila, u vlasništvu: 7
dostavna vozila, lizing: 1
teretna vozila, u vlasništvu: 3
Društvo se u okviru države smatra velikim u svojoj djelatnosti.
Nekretnine:
u vlasništvu: zemljište 30.000 m2. Na gore navedene poslovne prostore upisana je hipoteka. u vlasništvu: ured, skladište, tvornica 6.650 m2. Financijska izvješća
Kraj poslovne godine:
31. prosinca 2008
u '000
241.829
35.412
125.112
33.681
302.353
242.613
158.841
83.772
177.241
26.059
Prihod od prodaje
Dobit prije oporezivanja
Neto vrijednost
Dugotrajna imovina
Ukupna imovina
Kratkotrajna imovina
Kratkoročne obveze
Obrtni kapital
Dug. i kratkoročne obveze
Financijska imovina
Nematerijalna imovina
Neto vrijednost i ukupna imovina su vrijednosti umanjene za iznos nematerijalne imovine.
Prihod od prodaje
31. prosinca 2009
u '000
211.191
8.468
108.565
37.528
287.521
218.914
160.556
58.358
178.956
31.079
54
Dobit prije oporezivanja
31. prosinca 2010
u '000
240.412
26.000
134.219
48.285
315.469
236.052
162.174
73.878
181.250
31.132
50
Financijska izvješća
31. prosinca 2008
u '000
241.829
35.412
125.112
33.681
302.353
242.613
158.841
83.772
177.241
26.059
Kraj poslovne godine:
Prihod od prodaje
Dobit prije oporezivanja
Neto vrijednost
Dugotrajna imovina
Ukupna imovina
Kratkotrajna imovina
Kratkoročne obveze
Obrtni kapital
Dug. i kratkoročne obveze
Financijska imovina
Nematerijalna imovina
Neto vrijednost i ukupna imovina su vrijednosti umanjene za iznos nematerijalne imovine.
Prihod od prodaje
31. prosinca 2009
u '000
211.191
8.468
108.565
37.528
287.521
218.914
160.556
58.358
178.956
31.079
54
31. prosinca 2010
u '000
240.412
26.000
134.219
48.285
315.469
236.052
162.174
73.878
181.250
31.132
50
Dobit prije oporezivanja
Ukupna imovina i kratkotrajna imovina
KOEFICIJENTI
Tekući omjer (x)
Solventnost (%)
Mat.imovina / Neto vrijednost (%)
Kratk. obveze / Neto vrijednost (%)
Obrtaj imovine (%)
Prodaja / Obrtni kapital (x)
Imovina / Prodaja
Granična dobit (%)
Povrat kapitala
Povrat imovine
Prodaja / Br. zaposlenih (u '000)
Dobit / Br. zaposlenih (u '000)
Povrat kapitala
31. prosinca 2008
1.53
241.67
26.92
126.96
90.53
3.40
110.46
14.64
32.05
13.26
1070.00
157.00
31. prosinca 2009
1.36
264.84
34.57
147.89
71.61
2.97
139.65
4.01
7.25
2.87
969.00
39.00
Povrat imovine
31. prosinca 2010
1.46
235.04
35.97
120.83
79.74
3.64
125.41
10.81
21.42
8.62
985.00
107.00
KOEFICIJENTI
Tekući omjer (x)
Solventnost (%)
Mat.imovina / Neto vrijednost (%)
Kratk. obveze / Neto vrijednost (%)
Obrtaj imovine (%)
Prodaja / Obrtni kapital (x)
Imovina / Prodaja
Granična dobit (%)
Povrat kapitala
Povrat imovine
Prodaja / Br. zaposlenih (u '000)
Dobit / Br. zaposlenih (u '000)
31. prosinca 2008
1.53
241.67
26.92
126.96
90.53
3.40
110.46
14.64
32.05
13.26
1070.00
157.00
31. prosinca 2009
1.36
264.84
34.57
147.89
71.61
2.97
139.65
4.01
7.25
2.87
969.00
39.00
Povrat kapitala
Povrat imovine
Granična dobit
Tekući omjer
Obveze / Ukupna imovina
Kratk.obveze / Neto vrijednost
Tekuće poslovanje:
Prihod od prodaje
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Ukupna dobit ili gubitak
Novac
Kratkotrajna potraživanja iz poslovanja
Kratkoročne obveze iz poslovanja
30. rujna 2009 u '000
159.175
168.000
138.255
29.745
1. siječnja 2010 u '000
1.913
100.717
23.321
30. rujna 2010 u '000
159.394
189.807
129.643
60.164
30. rujna 2010 u '000
1.119
141.030
24.474
31. prosinca 2010
1.46
235.04
35.97
120.83
79.74
3.64
125.41
10.81
21.42
8.62
985.00
107.00
% promjena
13
(6)
102
(42)
40
5
Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2010.
PASIVA
Kapital
Temeljni kapital
Prenesena dobit / gubitak
u '000
134.269
18.473
90.147
AKTIVA
Dugotrajna imovina
Dugotrajna nematerijalna imovina
Dugotrajna materijalna imovina
u '000
79.467
50
48.285
Prenesena dobit / gubitak
Zadržana dobit / gubitak
Dugoročna rezerviranja
Kratkoročne obveze iz poslovanja
Kratkoročne financijske obveze
90.147
25.649
19.076
60.809
101.365
Ukupna pasiva
315.519
Dugotrajna materijalna imovina
Dugotrajna financijska ulaganja
Kratkotrajna imovina
Zalihe
Kratkotrajna potraživanja iz poslovanja
Kratkotrajna financijska ulaganja
Gotovina
48.285
31.132
236.052
111.630
123.398
410
614
Ukupna aktiva
315.519
Račun dobiti i gubitka od 1. siječnja 2010 do 31. prosinca 2010.
Neto prodaja
Troškovi robe, materijala i usluga
Ukupni profit
Troškovi rada
Amortizacija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine
Otpis obrtnih sredstava
Ostali troškovi poslovanja
Dobit ili gubitak iz poslovanja
Prihod od kamata i ostali prihodi od financiranja
Rashodi od kamata i ostali rashodi financiranja
Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja
Ukupna dobit ili gubitak
Porez na dobit
Neto dobit
u '000
240.412
155.302
85.110
14.322
11.377
19.285
10.734
29.392
6.919
10.311
26.000
26.000
351
25.649
Izvješće o novčanom tijeku od 1. siječnja 2010 do 31. prosinca 2010.
u '000
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
1.913
Neto dobit
Amortizacija
Promjena u zalihama
Promjena u kratkoročnim potraživanjima
Promjena u kratkoročnim i dugoročnim obvezama
Neto novčani tok iz poslovanja
Promjena u nematerijalnoj imovini
Promjena u materijalnoj imovini
Promjena u dugoročnim financijskim ulaganjima
Promjena u kratkoročnim financijskim ulaganjima
Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti
Promjena u kratkoročnim obvezama
Promjena kapitala (kapital - neto dobit)
Promjena u dugoročnim rezervacijama
Neto novčani tok iz finaciranja
25.649
11.377
5.548
18.578
15.472
28.372
(4)
10.757
53
(5.689)
(5.117)
(13.854)
8.205
676
(4.973)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupni novčani tok
614
18.282
Navedene brojke su preuzete iz nerevidiranih izvješća.
6. svibnja 2011: Martina Tanković voditelj financija potvrdio/la to izvješće.
Struktura vlasništva dobivena je iz javnih izvora. Društvo posluje po certifikatu kvalitete / standardu ISO 9001:2000. Financijski podaci za 2009. i
2010. godinu dobiveni su od subjekta. Ovaj izvještaj pripremio je G.P.
Objave u tisku:
Na dan 16. ožujka 2011 je bilo u Poslovni dnevnik objavljeno:
Jučer su u Kninu počeli radovi na novom proizvodnom pogonu Tvornice vijaka DIV. Gradnju, čija je vrijednost procijenjena na 50 milijuna eura,
otvorila je premijerka Jadranka Kosor, a najavljeno je kako će tvornica omogućiti zapošljavanje novih 350 radnika.
Valuta
Devizni tečaj: 1 USD = 5.57 HRK na dan 31. prosinca 2010
Devizni tečaj: 1 USD = 5.09 HRK na dan 31. prosinca 2009
Devizni tečaj: 1 USD = 5.16 HRK na dan 31. prosinca 2008
Zaključak
Mišljenje analitičara: Rizičnost kreditiranja ovog društva je prihvatljiva.
D&B rejting 3A2 znači:
Financijska snaga društva je u razredu 12 - 25 mio USD (na temelju zbroja kapitala i rezervi) i opće poslovno stanje je
dobro (niska rizičnost).
Bonline d.o.o., Črnomerec 63, Zagreb
tel. +385 1 3707 009, fax. +385 1 3776 415
[email protected]
Copyright © 2000 The Dun & Bradstreet Corporation.
www.bonline.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content