close

Вход

Log in using OpenID

16 ο τεύχος - Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

embedDownload
#
16
Iούνιος 2010
Ενημερωτική Έκδοση
www.petropoulos.com
μεταξύ μας
επικοινωνία: [email protected]
Τ
ον Οκτώβριο του 2008, όταν φάνηκαν τα πρώτα σύννεφα της Παγκόσμιας κρίσης, κανένας δεν περίμενε ότι
18 μήνες αργότερα και ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη θα
άρχιζε δειλά να μπαίνει πάλι στην ανάπτυξη, η Πατρίδα μας
θα αναγκαζόταν να ζητήσει τη βοήθεια της ΕΕ και του ΔΝΤ
για να μην πτωχεύσει.
Είναι τώρα προφανές σε όλους μας, ότι οι πολιτικές δυνάμεις
της χώρας - αλλά και με τη συμμετοχή όλων μας - εδώ και 30
χρόνια, εγκαταλείψαμε τη φειδώ και τη σύνεση. Αρχίσαμε να
δανειζόμαστε σαν να μην υπήρχε αύριο. Για τις πολιτικές
δυνάμεις το κίνητρο ήταν να είναι αρεστοί βραχυχρόνια, φορτώνοντας τα προβλήματα στο μέλλον, που δυστυχώς τώρα
είναι εδώ!
Έτσι, έχουμε μια εντελώς καινούρια εικόνα στην οικονομία. Η
ζήτηση στα προϊόντα μας έχει υποστεί μεγάλη μείωση (από τα
ήδη χαμηλά επίπεδα που βρισκόταν). Η δικιά μας όμως κουλτούρα και το εργαλείο μέτρησής μας, το PEVA, μας βοήθησαν
να έχουμε δυνάμεις και να μπορούμε να αντέξουμε, παρ’ όλο
που μπορεί για ένα-δυο χρόνια να μην έχουμε κέρδη ή ακόμα
να έχουμε μικρές ζημίες.
Η ζωή, όμως, συνεχίζεται και θα έλθουν πάλι καλύτερες
μέρες. Για αυτές τις καλύτερες μέρες είμαστε αποφασισμένοι
να διασφαλίσουμε τη συνοχή μας που προέρχεται από την
πρώτη Αρχή μας: εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Την οργάνωση των ταλαντούχων ανθρώπων που με τόσο κόπο έχουμε
στήσει, θα την κρατήσουμε, όσο γίνεται, ζωντανή και ενωμένη. Όλοι μαζί πρέπει να εργασθούμε έξυπνα και όπως λένε
στην Scania: να μην κάνουμε πράγματα που δεν είναι απαραίτητα και να κάνουμε τα απαραίτητα καλύτερα από τους ανταγωνιστές μας.
Σε λίγες μέρες θα φτάσει ο χρόνος των διακοπών. Αφού
ξεκουραστούμε ας γυρίσουμε με έμπνευση για να κάνουμε
όλες εκείνες τις «εξυπνάδες» που θα διατηρήσουν αλώβητη
όλη την υπέροχη ομάδα μας!
Ιωάννης Π. Πετρόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος
περιεχόμενα
Οικονομικά αποτελέσματα............................................................................................................................................................ 2
Εταιρικές ανακοινώσεις..................................................................................................................................................................... 3
Εσωτερικά νέα....................................................................................................................................................................................................... 4
Χρήσιμες συμβουλές............................................................................................................................................................................... 9
Οι άνθρωποί μας προτείνουν. ............................................................................................................................................ 10
Ώρα για διάλειμμα. .................................................................................................................................................................................... 11
[υπεύθυνη ύλης] Αθηνά Τσιάγκα • [σχεδιασμός] blast!communications
Οικονομικά Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2010
Ο
ι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την
περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου μειώθηκαν
κατά 12,2% και ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ (15,1
εκατ. ευρώ το 2009).
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 563 χιλ. ευρώ έναντι 183 χιλ. ευρώ
(ζημιές) το 2009.
Οι πωλήσεις του Τομέα των Επαγγελματικών Οχημάτων,
(Επιχειρηματικές Μονάδες Φορτηγών & Λεωφορείων
Scania, και Isuzu) μειώθηκαν κατά 28%, ενώ οι πωλήσεις
του Τομέα των Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων
(Επιχειρηματικές Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
Petrogen, Κινητήρων & Σκαφών, Αγροτικών Μηχανημάτων
McCormick, Βιομηχανικών Μηχανημάτων και Μπαταριών
PMS) μειώθηκαν κατά 37%.
Από την 1η Μαρτίου 2010, ο Όμιλος είναι αποκλειστικός
διανομέας των λιπαντικών Shell στους τομείς του αυτοκινήτου, της βιομηχανίας, των κατασκευών, της ναυτιλίας
και της αεροπορίας.
Δραστηριότητες Εταιρίας
H
Εταιρία ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες
μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά αυτοκινούμενα μηχανήματα, μπαταρίες και λιπαντικά. Η Εταιρία
κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της.
Οικονομικά αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2010
Kύκλος Εργασιών
Κέρδη μετά από Φόρους
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
Ίδια Κεφάλαια
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
40.482
13.321
563
15.173
-12,21%
2010
2 Ιούνιος 2010
42.427
2009 Μεταβολή
-4,6%
-183
2010
2009
2010
2009 Μεταβολή
Kύκλος Εργασιών
Στατιστικά Στοιχεία
Τιμή Μετοχής ( 23/06/2010).............................................................2,94
Κεφαλαιοποίηση (εκατ. ευρώ)............................................................. 21
Αριθμός Μετοχών.......................................................................... 7.070.400
ASE Code............................................................................................................ ΠΕΤΡΟ
Free Float....................................................................................................................... 27%
Max 52 εβδομ.........................................................................................................4,70
Min 52 εβδομ...........................................................................................................2,55
Οικονομικά Στοιχεία
μεταξύ μας
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Πληρωμή Μερίσματος
Η
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ που έλαβε χώρα την Παρασκευή 14
Μαΐου 2010, στα γραφεία της Εταιρίας αποφάσισε - μεταξύ άλλων - τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ.
Το ποσό αυτό προσαυξήθηκε με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 70.859 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, δηλαδή κατά
0,001012 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε σε 0,101012 ευρώ. Μετά την
παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανήλθε σε 0,090911 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 18 Μαΐου 2010. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων
Τίτλων (Record Date) την Πέμπτη 20 Μαΐου.
Η καταβολή του μερίσματος ξεκίνησε την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 από την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος. Οι κ. μέτοχοι που έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές
τους (Χρηματιστηριακές Εταιρίες και Τράπεζες) μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα μέσω
των Χειριστών τους. Οι Χειριστές μπορούν να απευθύνονται στην Εθνική Τράπεζα
(Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών,
Λεωφ. Θησέως, 17675, Καλλιθέα (τηλ. 210 9477713 & 210 9477794).
Οι κ. μέτοχοι που δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση
προς τους Χειριστές τους, μπορούν να το εισπράξουν αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους από όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής
Τράπεζας προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και κοινοποιώντας τον
Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούνται οι κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της
Εταιρίας, τηλ. 210 3499298.
Η Bucyrus εξαγόρασε την Terex Mining
M
ετά την εξαγορά της Terex Mining από την αμερικάνικη
Bucyrus International, η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα μεγάλα ανατρεπόμενα
χωματουργικά φορτηγά της Βucyrus ωφέλιμου φορτίου 150 έως
400 τόνους και τα διατρητικά μηχανήματα (rotary blasthole drills).
Τα μηχανήματα Bucyrus είναι γνωστά για την ασφάλεια, την
ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Η Bucyrus είναι γνωστή για
την αφοσίωση και το πάθος για τη συνεχή βελτίωση και νέες
τεχνολογίες - a Passion for Mining!
www.petropoulos.com
3
Εσωτερικά Νέα
Σεμινάρια ISUZU N-SERIES
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα διήμερα σεμινάρια στη κατηγορία
των φορτηγών ISUZU N-SERIES που πραγματοποιήθηκαν στις 6-7
Μαΐου στην Αθήνα και 3-4 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.
Το σεμινάρια αυτά αφορούσαν σε τεχνικά θέματα, εγγυήσεις και ανταλλακτικά αναφορικά με τους καινούργιους τύπους που καλύπτουν τις πλέον
αυστηρές προδιαγραφές ρύπων EURO 5. Το σεμινάριο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
και στο συγκεκριμένο γκρουπ, συμμετείχαν αντιπρόσωποι της κεντρικής
Ελλάδας και των Δωδεκανήσων.
Αντίστοιχα, αντιπρόσωποι της βόρειας Ελλάδας και νησιών του Ιονίου, συμμετείχαν στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο έλαβε χώρα στις καινούριες κτιριακές εγκαταστάσεις της Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΕΠΕ - που στεγάζονται
στον κόμβο Χαλάστρας.
Η εταιρία μας ευχαριστεί θερμά την Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΕΠΕ για τη φιλοξενία!
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από το τμήμα
τεχνικών συμβούλων της ΕΜ Shell
Η
ΕΜ Shell διαθέτει εκτός των άλλων και το τμήμα
τεχνικών συμβούλων, που στελεχώνεται από τον Ν.
Παναγόπουλο και τον Δ. Κουμανταρόπουλο. Στις αρμοδιότητες του τεχνικού τμήματος εντάσσεται, εκτός
της τεχνικής υποστήριξης στις πωλήσεις και η εκπαίδευση
των συναδέλφων, των συνεργατών (δίκτυο μεταπωλητών) και
κυρίως των μεγάλων πελατών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τα
θέματα της τριβολογίας, της τεχνολογίας λιπαντικών, της
λίπανσης, τις εφαρμογές των λιπαντικών, επίλυσης τεχνικών
προβλημάτων, ανάλυση και αξιολόγηση των εν χρήσει λιπαντικών, διαγνώσεις προβλημάτων μέσω των αναλύσεων και
θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης αυτής έχουν πραγματοποιηθεί
από την 1η Μαρτίου μέχρι σήμερα τα ακόλουθα σεμινάρια:
• Σεμινάριο στο προσωπικό της EM Shell με θέματα υγείας,
ασφάλειας και περιβάλλοντος αλλά και σε συναδέλφους
από τις άλλες ΕΜ με θέμα «Τα λιπαντικά μειωτήρων»
• Σεμινάρια στους συνεργάτες του δικτύου PETROGEN, με
θέμα «Τα λιπαντικά των Η/Ζ»
• Σεμινάρια στο προσωπικό της PLS -συνεργάτη μας στην Κύπρο
- με θέμα «Τεχνολογία λιπαντικών και οι εφαρμογές τους»
4 Ιούνιος 2010
• Τεχνικά σεμινάρια στα λιπαντικά, προβλήματα στη λίπανση,
θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος έχουν γίνει
επίσης στην εταιρία των αδελφών ΙΑΚΩΒΟΥ στην Κύπρο,
στην εταιρία Τσιμέντου Βασιλικού στην Κύπρο, στην
Ηλεκτρική Εταιρία της Κύπρου, στην ΔΕΗ Άρτας, στη
FERRO, στους μεταπωλητές μας στο Αγρίνιο και στη Λαμία
καθώς και στην εταιρία Τσιμέντου Χάλυψ.
μεταξύ μας
Εσωτερικά Νέα
Συνεχής Εκπαίδευση
για Kαλύτερα Αποτελέσματα!
Τ
ο Σάββατο 29 Μαΐου 2010 ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη για το Α’ εξάμηνο του 2010 εκπαίδευση των
Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Συνεργατών του Δικτύου
PETROGEN.
Έγιναν 2 διήμερες εκπαιδεύσεις, στις οποίες συμμετείχαν
συνολικά 30 τεχνικοί από 23 περιοχές της Ελλάδας. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη και έφτασε το 92% (23 από τις 25
ενεργές περιοχές).
Και αυτή τη φορά ένα σημαντικό μέρος της τεχνικής εκπαίδευσης ήταν πρακτικό και έγινε στο δοκιμαστήριο, όπου οι
ΕΤΣ εκπαιδεύτηκαν στο Ηλεκτρονικό Εργαλείο Ελέγχου
(Electronic Service Tool) για τις ηλεκτρονικές μηχανές
Perkins.
του είδους η εκπαίδευση παρακινεί το ενδιαφέρον των ΕΤΣ
και η συνέχισή της με νέα στοιχεία και στις επόμενες εκπαιδεύσεις αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ΕΤΣ στις διαμεσολαβήσεις. Eπίσης, από
τη συζήτηση που έγινε, διαπιστώθηκε η ανάγκη να διατυπωθεί πιο αναλυτικά και με περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες η γραπτή «διαδικασία διαμεσολάβησης για πώληση
Η/Ζ».
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, έγινε σύντομο brainstorming
από το οποίο προέκυψαν Ευκαιρίες και Κίνδυνοι για τη δραστηριότητα των Η/Ζ λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.
Επίσης, ο κ. Νίκος Παναγόπουλος από την Shell, παρουσίασε πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες τεχνικές πληροφορίες για τα λιπαντικά και Α/Ψ Shell. Το ενδιαφέρον των ΕΤΣ
ήταν έντονο και ζήτησαν να διατεθεί χρόνος για πρόσθετη
τεχνική ενημέρωσή τους σχετικά με τα λιπαντικά και στην
επόμενη εκπαίδευση.
Επιπλέον, συνεχίστηκε και φέτος, η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση για πώληση Η/Ζ που είχε ξεκινήσει πέρσι.
Παρουσιάστηκαν από τον κ. Γιάννη Γαβριήλ τα πιο σημαντικά θετικά και αρνητικά σημεία του ανταγωνισμού στα Η/Ζ
και οι 5+5 κυριότεροι λόγοι για τους οποίους ο πελάτης έχει
όφελος να αγοράσει Η/Ζ PETROGEN. Φάνηκε ότι αυτού
www.petropoulos.com
5
Εσωτερικά Νέα
Ο Δυνατότερος Τράκτορας στον Κόσμο,
φυσικά από τη SCANIA
H
Scania ολοκληρώνει τη μετάβαση στην τεχνολογία
Euro 6, παρουσιάζοντας το δυνατότερο τράκτορα
στον κόσμο!
ιπποδύναμη, η νέα ναυαρχίδα των κινητήρων Scania V8
έχει την υψηλότερη ροπή και δύναμη από οποιοδήποτε
άλλο κινητήρα φορτηγού στον κόσμο.
«Τώρα η Scania διαθέτει όλες τις τεχνολογικές λύσεις, καθώς
επίσης και την πλατφόρμα των κινητήρων για να εκπληρώσει
τα πρότυπα εκπομπής Euro 6 που τίθενται σε ισχύ στο τέλος
του 2013». Με τις δηλώσεις αυτές, ο Jonas Hofstedt,
Αντιπρόεδρος της Scania και επικεφαλής του τμήματος κινητήρων, παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου στις 14 Απριλίου 2010,
τη νέα σειρά V8 φορτηγών της στα διεθνή μέσα.
Ο Jonas Hofstedt χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως το
τελευταίο βήμα στη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας
μηχανών για την περιβαλλοντική συμμόρφωση των κινητήτων στα πρότυπα Euro 6. Με 3500 NM ροπής και 730 HP
Πιστοποίηση Ελεγκτών Βαρέων Οχημάτων
στα Ι-ΚΤΕΟ από τη SCANIA
T
ην Τρίτη 18/05/2010 ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις μας
το πρώτο από μια σειρά σεμιναρίων, από κοινού, της
SCANIA και των ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων μαζί με το ΤΕΙ
Πειραιά. Ο σκοπός των εβδομαδιαίων σεμιναρίων είναι η
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ
Ι-ΚΤΕΟ». Κεντρικός ομιλητής είναι ο παλαιός συνάδελφος
και μετέπειτα Ομότιμος Καθηγητής του τμήματος μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά Δρ. Γεώργιος Θ. Βλάχος, ο οποίος ως
Μηχανολόγος Μηχανικός κάνει και την ανάπτυξη του θέματος. Εκ μέρους της ΠΠΑΕΒΕ εισηγητές των σεμιναρίων είναι
οι: Νίκος Χαρμαντζής (Δ/ντής Service SCANIA) και ο Κώστας
Αναγνώστου (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης SCANIA).
Ο Δρ. Βλάχος επισήμανε ότι τα σεμινάρια αυτά δεν θα ήταν
δυνατό να γίνουν χωρίς την προσφορά της ΠΠΑΕΒΕ, αφού η
Εταιρία ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της SCANIA διαθέτει τόσο την τεχνογνωσία στα Βαρέα Επαγγελματικά Οχήματα
όσο και μια «άρτια» σε εξοπλισμό αίθουσα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ενημέρωση των υποψήφιων ελεγκτών στα σύγχρονα συστήματα των Βαρέων Οχημάτων τόσο σε θεωρητικό
όσο και σε πρακτικό επίπεδο καθιστούν την ΠΠΑΕΒΕ ως την
καταλληλότερη για την επίδειξη και επίτευξη αυτού του σκοπού στην Ελλάδα.
Παράλληλα, τόνισε πως όταν οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τα σεμινάρια θα γνωρίζουν τα συστήματα λειτουργίας
των οχημάτων και τον τρόπο ελέγχου τους σύμφωνα με το
νόμο στα ειδικά μηχανήματα ελέγχων Βαρέων Οχημάτων των
Ι-ΚΤΕΟ.
6 Ιούνιος 2010
μεταξύ μας
Εσωτερικά Νέα
Ο Σεβασμός στο Περιβάλλον γίνεται πράξη
με σειρά ενεργειών Ανακύκλωσης!
Σ
τα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με γνώμονα τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος που αποτελεί το
«σπίτι» μας, η Εταιρία μας έχει εδώ και χρόνια προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών ανακύκλωσης.
• Πρώτο µέληµα είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης χαρτιού
μέσω της χρήσης e-mail και του εταιρικού intranet για την επικοινωνία μας. Εκτυπώνουμε μόνο σε περιπτώσεις που είναι
απαραίτητο. Από το 2007, δίπλα σε κάθε γραφείο αλλά και σε
όλες τις αίθουσες συνεδριάσεων υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού.
• Στις δύο κεντρικές εισόδους της Εταιρίας έχουν τοποθετηθεί
κάδοι ανακύκλωσης µπαταριών σε συνεργασία µε την ΑΦΗΣ.
• Επίσης, για τις συσκευασίες των µελανιών των εκτυπωτών μας,
συνεργαζόμαστε µε την εταιρία Πλαίσιο η οποία αναλαµβάνει
να τα ξαναγεµίζει ώστε να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν.
Κάδοι ανακύκλωσης μελανιών υπάρχουν στις εισόδους 104 και
102, στην είσοδο της Shell και στο χώρο του CSS.
• Eίμαστε μέλη της Ecoelastika που µεριµνά για τη συλλογή των
µεταχειρισµένων ελαστικών, την προσωρινή αποθήκευση, µεταφορά, αξιοποίηση και επαναχρησιµοποίησή τους.
• Είμαστε µέλη του φορέα Συστήµατος Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ).
•Τ
έλος, συνεργαζόμαστε και με εταιρίες για την ανακύκλωση ορυκτελαίων
εργοστασίου
και μαγειρικών
ελαίων.
Ως αποτέλεσμα των
παραπάνω ενεργειών,
και με την καθοριστική συμβολή όλων των
στελεχών και των
συνεργατών της
Εταιρίας μας, το 2009
ανακυκλώσαμε 27
τόνους μπαταρίες, 15,5
τόνους χαρτί και 500
κιλά ορυκτέλαια. Και η
προσπάθεια για ένα
καθαρότερο περιβάλλον,
συνεχίζεται!
SCANIA και KAOΥΣΗΣ μαζί
για το περιβάλλον!
Τ
ην Παρασκευή 14 Απριλίου 2010 έγινε στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας
μας μια κοινή εκδήλωση της SCANIA και της εταιρίας ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ που
ειδικεύεται σε υπερκατασκευές απορριμματοφόρων. Στην εν λόγω εκδήλωση έγινε παρουσίαση της σειράς P της SCANIA με καμπίνα ημέρας CP 14
και πλήρως αυτόματο κιβώτιο Allison και της υπερκατασκευής τύπου πρέσας
R300L της Καούσης. Λόγω του χαρακτήρα της εκδήλωσης προσκαλεσμένοι
των δύο εταιριών ήταν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Σύμβουλοι Δημοτικών
Συμβουλίων καθώς και Προϊστάμενοι μηχανικοί των τμημάτων καθαριότητας
των Δήμων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Area Manager της Allison
Transmission Europe για την Ν.Α. Ευρώπη κ. Sergio Camolese.
www.petropoulos.com
7
Εσωτερικά Νέα
Η SAF-Holland στα έμπειρα χέρια των
Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων SCANIA
Η
Scania έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με την
Γερμανική εταιρία κατασκευής τρέηλερ, SAF-Holland.
Με τη συμφωνία αυτή, οι πελάτες της Scania έχουν
To νέο πρόγραμμα
των AUTO ΑΙΧΜΩΝ
τη δυνατότητα υποστήριξης όλου του συρμού στα
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Scania. Αυτά έχουν την εξουσιοδότηση να κάνουν εργασίες στους άξονες SAF-Holland και
τα στοιχεία αυτών. Η συμφωνία καλύπτει θέματα ανταλλακτικών, εγγυήσεων, διαδικασιών, ειδικών εργαλείων και εκπαίδευσης τεχνιτών.
Ως πρώτο βήμα αυτής της συνεργασίας ο κ. Alessandro
Livrieri - SAF HOLLAND SERVICE DEPARTMENT - μας επισκέφτηκε στο διάστημα 27 ως 30 Απριλίου 2010 προκειμένου
να πραγματοποιήσει το πρώτο από μία σειρά σεμιναρίων και
να ενημερωθεί για το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων
Scania. Το διήμερο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 29
και 30 Απριλίου παρακολούθησαν τεχνικοί από τα συνεργεία
Σκάντρακ, Σύντρακ, Σαββάτη, Καρβούνη και Ταραντίλη. Η
εκπαιδευτική επίσκεψη - αν και σύντομη - αξιολογήθηκε ως
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και η επόμενη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές φθινόπωρο.
Σεμινάρια
ΕCO DRIVE
Μ
ετά τον επιτυχημένο κύκλο των Τεχνικών Σεμιναρίων,
Σεμιναρίων Εγγυήσεων και Ανταλλακτικών της ISUZU
του 2009, ξεκίνησε ήδη ο νέος κύκλος Σεμιναρίων του
2010 ο οποίος διεξάγεται και αυτός στο χώρο Τεχνικής
Εκπαίδευσης του Commercial Vehicles Division. O νέος κύκλος
περιλαμβάνει νέα αλλά και εμπλουτισμένα με νέες πληροφορίες
επαναληπτικά σεμινάρια, όπως επίσης περιλαμβάνει και την ενημέρωση του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών για το νέο
πρόγραμμα των AUTO ΑΙΧΜΩΝ το οποίο παραμετροποιήθηκε,
καλύπτοντας παράλληλα και τις ανάγκες εξυπηρέτησης της σύμβασης που καλύπτει τα οχήματα της ΔΕΗ.
T
o πρώτο σεμινάριο Eco Drive έγινε το Σάββατο 17 Απριλίου
2010 στις εγκαταστάσεις μας. Στο εν λόγω σεμινάριο με
κεντρικό ομιλητή τον εκδότη κ. Μανώλη Αγριμανάκη έγινε
παρουσίαση του Eco Drive, δηλαδή του σύγχρονου τρόπου που τα
επαγγελματικά οχήματα πρέπει να οδηγούνται για να αποκομίσουν
οι χειριστές τους τα μέγιστα οφέλη σε οικονομία καυσίμου αλλά και
προστασία από τυχόν φθορές που μπορεί να προκαλούνται στα
οχήματα από μια πιο επιθετική - από τον οδηγό τους - οδήγηση. Στο
σεμινάριο συμμετείχαν ιδιώτες αυτοκινητιστές αλλά και εταιρίες με
μεγάλο στόλο οχημάτων όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Vivartia, οι
Μύλοι Κεπενού κ.ά. Οι συμμετέχοντες εκτός από τις πολύ ενδιαφέρουσες σημειώσεις έλαβαν και τιμητικό τίτλο συμμετοχής.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν το πρώτο από μια σειρά σεμιναρίων που σκοπεύει να οργανώσει η SCANIA, με το ραντεβού να ανανεώνεται για τους προσεχείς μήνες.
Ιούνιος 2010
8 Iούνιος
μεταξύ μας
Xρήσιμες Συμβουλές
Προβλήματα που οφείλονται στις υψηλές
θερμοκρασίες και έκθεση στον ήλιο!
Εγκαύματα/Εξανθήματα
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Αρχικά)
➢ Πρώτου βαθμού - κοκκίνισμα και πόνος στο δέρμα
➢ Δευτέρου Βαθμού - φλύκταινες («φουσκάλες»)
και/ή ξεφλούδισμα
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
➢ Τοπικές αλοιφές
➢ Τοπικά αναισθητικά
➢ Παραμένουμε σε σκιερό μέρος
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Προχωρημένα)
➢ Εξανθήματα πάνω στα χέρια, ώμους, στήθος
και πίσω από τα γόνατα
➢ Αίσθηση καψίματος, φαγούρας ή τσιμπήματος
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
➢ Απομακρυνθείτε από τον ήλιο και το ζεστό περιβάλλον
➢ Μην ξύνετε το εξάνθημα
➢ Κάντε κρύο ντους
➢ Ζητήστε συμβουλές από το γιατρό σας
Θερμοπληξία
Συμβαίνει όταν το σώμα δεν ιδρώνει πλέον και κρατά
τόση θερμότητα που η θερμοκρασία σώματος φθάνει
σε επικίνδυνα σημεία.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Αρχικά)
➢ Το δέρμα είναι ζεστό
➢ Ασυνήθιστη συμπεριφορά
➢ Αδυναμία
➢ Αστάθεια στη στάση ή βάδιση
➢ Έντονη εφίδρωση
➢ Ευερεθιστότητα
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Προχωρημένα)
➢ Κοκκινισμένο («αναμμένο») πρόσωπο
➢ Ξηρό δέρμα (η εφίδρωση σταματά)
➢Σπασμοί
➢Απώλεια αισθήσεων
➢Πιθανός θάνατος
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
➢Ο
άρρωστος μπαίνει αμέσως σε πλήρη ιατρική
παρακολούθηση
➢ Πρέπει να μειώσουμε γρήγορα τη θερμοκρασία σώματος
➢Τ
υλίγουμε τον άρρωστο σε βρεγμένα σεντόνια
και πετσέτες
➢Π
ροσοχή να μην κρυώσουμε τον άρρωστο πολύ - αν γίνει κάτι
τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σοκ του οργανισμού
➢ Αυξάνουμε την κίνηση αέρα
➢ Τοποθετούμε ψυχρή παγοκύστη στο κεφάλι
Αφυδάτωση
ΠΡΟΛΗΨΗ
➢ Αυξήστε την πρόσληψη υγρών (το νερό είναι το καλύτερο)
➢ Προσοχή σε συμπτώματα αφυδάτωσης:
• Δίψα
• Μειωμένη ενούρηση
• Αυξημένα επίπεδα ουρίας (έντονο κίτρινο χρώμα στα
ούρα)
➢ Μην αλλάζετε την πρόσληψη αλατιού
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
➢ Κάποια φάρμακα μειώνουν την αντοχή
στη ζέστη (π.χ αντικαταθλιπτικά)
➢Σ
υμβουλευτείτε τον γιατρό σας
➢ Προβλήματα όπως διαβήτης, καρδιακές
και δερματικές παθήσεις επιδεινώνονται
με τη ζέστη. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας
➢ Η κατανάλωση οινοπνεύματος,
ακόμη κι αν μεσολαβήσει αρκετός χρόνος,
θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη απώλεια υγρών
➢ Κατά τη διάρκεια της δουλειάς,
αν παρατηρήσετε κάποιο σύμπτωμα σε σας
ή κάποιον συνάδελφο ζητήστε
αμέσως βοήθεια
του Νίκου Παναγόπουλου
Shell Business Unit
Τεχνικός Σύμβουλος Λιπαντικών,
Σύμβουλος Θεμάτων Υγείας,
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
www.petropoulos.com
9
Οι Άνθρωποί μας Προτείνουν
Αλόννησος
Το πράσινο
καταφύγιο
Η
Αλόννησος, ένα νησί ακόμα πιο ήσυχο και ήρεμο από
τη Σκόπελο, αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους
λάτρεις της φύσης και για αυτούς που αναζητούν ήσυχες και ξεκούραστες διακοπές σ’ ένα ελληνικό νησί.
Η θάλασσα γύρω από την Αλόννησο είναι εξαιρετικά καθαρή
καθώς εκεί βρίσκεται και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο που προστατεύει είδη υπό εξαφάνιση όπως τη Μεσογειακή φώκια
Monachus-Monachus που ζει στις θαλασσοσπηλιές στο βόρειο
τμήμα του νησιού. Τα παλιά σπίτια της Παλιάς Αλοννήσου, που
αναστηλώθηκαν, εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη και στα δεκάδες λιθόστρωτα μονοπάτια και στις παραλίες του νησιού, αναπτύσσεται ένας τουρισμός φιλικός προς τη φύση.
Στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον της Αλοννήσου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα ν’ ασχοληθεί όλες τις εποχές του χρόνου με εναλλακτικές δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ψάρεμα,
ιστιοπλοΐα, επισκέψεις στα νησιά του θαλάσσιου πάρκου κ.ά.
Το νησί ήταν από παλιά ένας τόπος πλούσιος σε χλωρίδα και
πανίδα. Στο ακρωτήρι Κοκκινόκαστρο βρέθηκαν σκελετοί
ρινόκερων, μικρόσωμων αλόγων και ελαφιών, ενώ, γύρω από
το νησάκι Βράχος, βρίσκεται βυθισμένη μια αρχαία πολιτεία,
που αποτελεί απόδειξη της μεγάλης ιστορίας του νησιού.
Σήμερα η οικονομία της Αλοννήσου στηρίζεται κυρίως στο
τουρισμό, στη γεωργία και την αλιεία.
Το νησί κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν Ίκος, ενώ Αλόννησο
ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες πιθανόν το γειτονικό προς τα
βόρεια νησί της Κυρα-Παναγιάς. Η ιστορία του νησιού χάνεται
μέσα στην παλαιολιθική εποχή, τότε που πιθανολογείται ότι ήταν
ενωμένο με τα άλλα νησιά και τη Θεσσαλία. Η παράδοση αναφέρει ότι Κρήτες με αρχηγό το μυθικό ήρωα Στάφυλο έκαναν
αποικίες στην Πεπάρηθο (σημερινή Σκόπελο) και στην Ίκο. Ο
αποικισμός αυτός έγινε το 16ο αιώνα π.Χ., κατά τη διάρκεια της
μινωϊκής θαλασσοκρατίας στο Αιγαίο. Την εποχή αυτή αρχίζει
και η καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου.
Πώς θα φτάσετε στην Αλόννησο
Η σύνδεση με την Αλόννησο γίνεται με ferryboat μέσω
Βόλου, Αγίου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκης και Κύμης με
προτεινόμενη αφετηρία την Κύμη ειδικά για τους επισκέπτες
από Αθήνα.
Εναλλακτικά, είτε μπορεί να πάει κάποιος από τον Αγιο
Κωνσταντίνο ή τον Βόλο με το ιπτάμενο δελφίνι, είτε με
αεροπλάνο για Σκιάθο και μετά με πλοίο ή δελφίνι για
την Αλόννησο.
10 Ιούνιος 2010
μεταξύ μας
Ώρα για Διάλειμμα
Από την κουζίνα..
της Ρέας
Ζελέ με γάλα και φρούτα
Υλικά • 1 φακελάκι ζελέ χωρίς ζάχαρη με άρωμα φράουλας
• 1 φλιτζ τσαγιού ζεστό άπαχο γάλα
• 1 φλιτζ τσαγιού κρύο άπαχο γάλα
• 2 κουτ σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο μήλο
• 2 κουτ σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο αχλάδι
• 2 κουτ σούπας ψιλοκομμένη φρέσκια μπανάνα
Βήματα
1. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζετε το ζεστό άπαχο
γάλα και διαλύετε μέσα το ζελέ με το άρωμα φράουλας.
Ανακατεύετε καλά και ρίχνετε μέσα το κρύο άπαχο
γάλα. Εάν το γάλα δείχνει να κόβει και να κάνει μικρά
γρομπαλάκια βάλτε το μείγμα στο μίξερ και κτυπήστε
το να γίνει ομοιογενές.
2. Μ οιράστε τα ψιλοκομμένα φρούτα σε 4 μπολάκια.
Aνέκδοτα..
O τελικός
Γιατρέ μου, βλέπω στον ύπνο μου αρουραίους να παίζουν
μπάλα. Πάρε αυτό το φάρμακο για μια εβδομάδα και δεν θα
τα... ξαναδείς.
Μετά από μία εβδομάδα.
- Γιατρέ, το φάρμακο δεν έκανε τίποτε. Ακόμα βλέπω
τα όνειρα.
- Καλά, για πάρε αυτό το φάρμακο και έλα σε μία εβδομάδα.
Ξαναπάει την άλλη εβδομάδα.
- Ακόμα βλέπω τα όνειρα.
- Καλά, πάρε σήμερα αυτό το φάρμακο και έλα πάλι αύριο
να σε δω.
- Α, δε γίνεται! Σήμερα έχει τελικό!
Περιχύστε τα με το μείγμα ζελέ και γάλακτος.
3. Α φήστε τα να κρυώσουν καλά εκτός ψυγείου για
περίπου ¾ της ώρας και κατόπιν βάλτε τα στο ψυγείο
για 1-2 ώρες να σφίξουν καλά. Τα ξεφορμάρετε
και τα σερβίρετε στα πιάτα.
Ξέρετε ότι μπορείτε να..
...αξιοποιήσετε τα κοχύλια σε σχήμα κοχλία και τις αχιβάδες
που μαζεύετε στην παραλία για να φτιάξετε μερικά καλοκαιρινά περιδέραια και βραχιόλια, ως εξής: Αφού πλύνετε καλά
τα κοχύλια και τα τρίψετε με μια παλιά οδοντόβουρτσα,
περάστε τα με 2 στρώσεις διάφανο βερνίκι νυχιών για να
γυαλίσουν. Στη συνέχεια τρυπήστε τα στην άκρη με ένα ειδικό λεπτό τρυπάνι και περάστε μέσα από την τρυπούλα ένα
κορδόνι δερμάτινο ή καστόρινο.
Οι αλήθειες της ημέρας..
•Μ
ια επιχείρηση που δεν παράγει τίποτε άλλο παρά
χρήματα είναι μια φτωχή επιχείρηση.
Henry Ford
•O
ι επιχειρήσεις είναι ένας συνδυασμός σπορ και πολέμου.
Andre Maurois
www.petropoulos.com
11
Στείλτε στο e-mail [email protected] τις αγαπημένες σας φωτογραφίες
(από διακοπές, εκδρομές, κ.λπ.), ανέκδοτα, ατάκες, προτάσεις για εστιατόρια, ταινίες
ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, και εμείς
θα τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος.
σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας
και σας ευχόμαστε
Καλό Καλοκαίρι!
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 610 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа