close

Вход

Log in using OpenID

AdInsure CRM

embedDownload
AdInsure CRM
Kompletno CRM rešenje za poslovanje osiguravajućih
društava
Upravljanje odnosima s klijentima i procesi
Efikasno upravljanje odnosima s klijentima i agentima jedan je od ključnih faktora uspeha i stvara
konkurentske prednosti za poslovanje osiguravajućih društava. Implementacija modernog CRM
sistema omogućava osiguravajućim društvima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uspešno targetiranje novih klijenata u različitim marketinškim segmentima i povećanje
tržišnog udela koristeći dostupne istorijske i eksterne podatke, povezane alate za upravljanje
podacima i planiranje sofisticiranih kampanja, kao i upravljanje funkcionalnostima.
Uspešni cross-sell i up-sell postojećim klijentima koristeći dostupne podatke, 360O pogled na
klijenta i tokovi rada posvećeni razvoju up i cross prodaje za pozivne centre i agente.
Marketinšku platformu prilagođenu različitim prodajnim kanalima.
Primarni alat terenskih agenata za pregled kupaca i planiranje aktivnosti.
Efikasnu politiku za procese i tokove rada za obnavljanje polisa i upravljanje štetama.
Efikasnu podršku i procese i tokove rada za upravljanje odnosima s klijentima.
Transparentan i konzistentan pristup podacima klijenata za sve učesnike (agente, brokere,
backoffice, poslovnice i sl.).
Dobro strukturiran pregled podržanih poslovnih procesa i merenje rezultata poslovanja.
Efikasno upravljanje naplatom potraživanja.
Upravljanje lojalnošću (loyalty club).
Microsoft Dynamics CRM: pravi izbor
AdInsure CRM rešenje izgrađeno je na Microsoft Dynamics CRM-u zbog prednosti tog sistema,
relevantnih za industriju osiguranja:
•
•
•
•
•
•
Brzo usvajanje od strane korisnika zbog intuitivnog i poznatog korisničkog interfejsa.
Pristup preko web browser-a, Microsoft Outlooka ili putem mobilnih uređaja.
Jednostavna i efikasna konfiguracija.
Fleksibilno rešenje s proširenim mogućnostima prilagođavanja.
Integracija s Microsoft Office-om, SharePoint-om i Microsoft Dynamics ERP rešenjima.
Efikasna integracija s ostalim informatičkim sistemima: osnovnim sistemima osiguravajućih
društava, sistemima za upravljanje dokumentima, BI sistemima, call centrima, itd.
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
•
•
Skalabilnost – pogodan za male i velike maloprodajne
malop
operacije osiguravajućih društava,
društ
dokazani kapacitet za milione korisnika.
Dostupan u obliku SaaS “software kao usluga”.
usluga”
AdInsure CRM moduli i mogućnosti
360O pogled na klijenta
Kompleksni 360O pogled na klijenta strukturiran je kao primarni pogled na klijenta u AdInsure CRM
rešenju. Zahvaljujući AdInsure konektoru, svi potrebni podaci i informacije sinhronizova
sin
ovani su u CRM
rešenje iz osnovnih sistema osiguravajućih društava
druš
ili drugih postojećih rešenja. Na osnovu tih
podatka CRM nudi jedinstven i celovit
elovit pogled na klijenta sa svim njegovim polisama,
poli ama, zahtevima,
zaht
dugovima, slučajevima, cross-sell
sell mogućnostima, marketinškim i društvenim aktivnostima. AdInsure
CRM je postao centralno mesto za prikaz svih podataka klijenata.
Povezane aktivnosti praćenja klijenata
Sve aktivnosti
ivnosti (telefonski pozivi, sastanci agenata, kancelarijske posete, e-kancelarijske
kancelarijske posete, web
posete, Facebook
acebook aktivnosti, Twitter aktivnosti) mogu se pratiti u CRM sistemu. Zahvaljujući
aktivnostima praćenja, osiguravajuće društvo dobija istorijskii pregled aktivnosti klijenata vezanih za
osiguravajuće društvo. Uz analizu komunikacionog
komunikaci
obrasca klijenta, kompanija može bolje razumeti
razum
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
komunikacione
e kanale koje klijenti koriste,
koriste kao i potrebe klijenata.
Podrška marketinškim i prodajnim kampanjama
AdInsure CRM ima ugrađene funkcionalnosti za pripremu i sprovođenje složenih marketinških i
prodajnih kampanja. Podržani su različiti
azličiti kanali marketinških
marketinšk aktivnosti kao što su pismo, ee-mail,
telefonski poziv, SMS poruka. Ti kanali prodaje mogu se koristiti u kontinuiranim koracima
marketinških kampanja. Sve vrste odgovora na marketinške kampanje prate se u CRM sistemu.
sistem
Izveštaji prodaje i marketinga i kontrolne table pripremljeni su na osnovu troškova
oškova aktivnosti,
odgovora, organizovanih
nih sastanaka s klijentima i potpisanih ugovora/polisa.
AMT – Adacta mail tracker
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
AMT je CRM add-on napravljen u Adacti.
Adacti AMT nudi pripremu i sprovođenje e-mail
mail marketing
kampanje direktno iz CRM rešenja
ešenja koristeći CRM marketing liste i automatsko praćenje i analizu
odgovora u okviru CRM rešenja.
Prodajno orijentisani
ani izlazni call centar
Kao deo
o modula prodajne kampanje
kampanje, pripremljen je i modul kompleksnog izlaznog call centra.
Podržana je priprema i distribucija prodajnih telefonskih poziva,
poziva pri čemu se telefonske
elefonske kampanje
pripremaju, izvršavaju i upravljaju kroz CRM. Svi odgovori na telefonske pozive prate se u CRM-u,
CRM a i
sastanci agenata s klijentima mogu biti organizovani
organiz
kao rezultat uspešnog
ešnog telefonskog poziva.
Outbound Call Center Management
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
Modul za pregled i upravljanje call centrom spreman je za korišćenje, a baziran je na kontrolnim
tablama i izveštajima
eštajima pripremljenim iz podataka i odgovora telefonskih kampanja. Te kontrolne table
i izveštaji glavni su alat pozivnog centra i marketing menadžera i daju
u im povratne informacije o
uspešnosti
ešnosti i efikasnosti prodajnih kampanja, kao i o efikasnosti call centra.
Upravljanje resursima i podrška agentima
Podrška terenskim
im agentima i brokerima je bitan deo AdInsure CRM-a. Agent dobivjaa puni 360O
pogled na klijente koji su mu dodeljeni,
eljeni, kao i kalendar
kalendar za planiranje aktivnosti i sastanaka s klijentima.
Agent takođe ima informacije i o policsama
polic ama klijenata koje ističu i automatski pripremljen „task“ za
obnovu tih polisa. Kako su sve
e aktivnosti agenata planirane i praćene u CRM sistemu
u za upravljanje
mrežom agenata, dostupan jee kompletan pregled
pr
aktivnosti i učinkovitosefikasnosti agenata.
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
Različite vrste ciljeva agenata deo su kontrolne table učinkovitosti
ti agenata bez obzira na to da li se
baziraju na vrednosti
ednosti (prihod od potpisanih polisa)
poli ili aktivnostima (broj sastanaka, broj telefonskih
poziva).
Potsetnik za obnovu polise obaveštava
eštava agente o polisama
poli ama koje će isteći u narednih 30 dana i vodi ih
kroz povezane aktivnosti klijenata s ciljem obnove police. Sve aktivnosti se prate i daju menadžeru
agenta uvid u napor uložen u obnovu polise.
poli
Upravljanje naplatom
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
Osnovni/računovodstveni sistem osiguravajućih društava može biti integrisan
integri an s Microsoft Dynamics
CRM-om za pokretanje CRM slučajeva za nenaplaćena potraživanja. CRM tokovi
t kovi rada koji podržavaju
upravljanje naplatom mogu biti defini
definisani na automatsko dodeljivanje
eljivanje odgovarajućih zadataka i
aktivnosti za back-office
office osoblje, zaposlene
zaposlen u call centru, agente ili outsourcing agencije. Dobro
strukturiran i koordiniran proces naplate kratkoročno će povećati efikasnost naplate, a dugoročno će
omogućiti osiguravajućem
guravajućem društvu da prilagodi svoj pristup klijentima sa lošim navikama plaćanja.
*Implementacija CRM upravljanja naplatom može zaht
zahtevati
evati i odgovarajuće funkcionalnosti,
poboljšanja ili integraciju
ntegraciju s osnovnim/računovodstvenim sistemima osiguravajućih
uravajućih društava.
Centar za upravljanje podrškom prema klijentima
Centar za upravljanje podrškom prema klijentima podržava upravljanje zahtevima
zahtevima klijenata, žalbama,
različitim upitima, pomoći i zahtevima
evima za štete. Koristeći integraciju sa telefonsk
telefonskim sistemom,
O
Microsoft Dynamics CRM nudi zaposleni
zaposlenima call centra 360 pogled na klijenta prilikom odgovaranja
na poziv. Pomoću Outlooka, primljeni e-mailovi
e
klijenata postaju samo jedan klik od pretvaranja u
slučajeve i zahteve klijenata.
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
Zahtevi klijenata obrađuju se kao CRM slučajevi s jasnim
jas
odgovornostima i rokovima
ovima rrešavanja.
Funkcionalnosti integrisane
ane baze znanja i srodni tokovi
t
rada će zajedno sa upravljanjem kontrolnim
tablama dramatično povećati “stopu rešavanja pri prvom pozivu”, a osetno
etno poboljšati zadovoljstvo i
lojalnost klijenata.
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
Podrška za upravljanje lojalnošću kupaca (loyalty)
Za osiguravajuća društva koja organizuju
organiz
različite vrste loyalty klubova i aktivnosti, u AdInsure CRM
CRM-u
je izgrađen modul koji podržava organizaciju
org
raznih društvenih događanja za članove kluba.
Još jedna funkcija koju podržava modul loyalty kluba su različite promotivne ponude i beneficije za
članove kluba, kao što su na primer
er promotivni popusti.
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
AdInsure konektor
AdInsure konektor je bitan deo celokupne IT platforme osiguravajućih društava. AdInsure konektor
brine o sinhronizaciji između osnovnog sistema osiguravajućeg društva i AdInsure CRM-a.
Integracioni konektor se bazira na dokazanom i standardizovanom Scribe integracionom alatu:
www.scribesoft.com. Efikasne i moćne postavke integracije i mogućnosti razrešavanja koflikata
omogućavaju jednosmernu, dvosmernu ili čak višesmernu sinhronizaciju kao online uslugu (AdInsure
i Microsoft Dynamics CRM se zapravo sinhronizuju u realnom vremenu). Cela podrška resinhronizaciji
pomaže da se efikasno prevladaju čak i periodi privremeno nepovezanih operacija.
Tablica u nastavku prikazuje entitete koji su zabeleženi i smer integracije:
AdInsure entitet
Pravna osoba
Fizička osoba
Ponuda
Polisa
Izmena police
Šteta
Zamena
Linija poslovanja
Proizvod
Potraživanja kupaca
Plaćanja kupaca
Podsetnici dospele naplate
*
Smer
integracije
<->
<->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
<->
<->
CRM entitet
Kupac
Kontakt
Ponuda
Polisa
Izmena police
Šteta
Zamena
Linija poslovanja
Proizvod
Potraživanja kupaca
Plaćanja kupaca
Slučaj naplate
*
*Integracija dodatnih entiteta može se konfigurisati u slučaju potrebe.
Korisničko iskustvo poboljšanja konektora AdInsure integracije omogućava CRM korisnicima pristup
AdInsure transakcijama klijenata i detaljima polisa direktno iz 360O pogleda na klijenta i/ili preko
kartice kupca/kontakta u AdInsure CRM-u.
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
Adacta Grupa – Vaš
aš CRM partner s iskustvom u d
delatnosti
osiguravajućih društa
ava
Adacta
dacta Grupa je pravi partner za implementacije Microsoft Dynamics CRM u osiguravajuć
osiguravajućim
društvima.
a. Industrija osiguravajućih društava
društ
već je više od 10 godina jedna od ključnih oblasti našeg
poslovanja. Nudimo naše sopstveno osnovno rešenje
r
za životna i neživotna osiguranja,, tako da smo u
toj oblasti sproveli veliki broj uspešnih
usp
implementacija. Sa druge strane, najveći smo Microsoft
Dynamics partner u regiji. Naš visoko
visokokvalifikovani CRM tim je stekao iskustvo na CRM projektima u
različitim kompanijama i industrijama. S našim znanjem i razumevanjem
evanjem procesa osiguravajućih
društava možemo se koncentrisati
ati na implementaciju poslovnih ciljeva i omogućiti
omogućiti klijentima da
ostvare pun potencijal Microsoft Dynamics CRM
CRM-a u industriji osiguravajućih društava.
va.
Odabrane Adacta reference - Microsoft Dynamics CRM
Odabrane Adacta reference u industriji osiguravajućih društava
društ
Dodatne informacije
Za sve dodatne informacije nazovite na broj +38
+381 (11) 30 33 107 ili pošaljite ee-mail na:
[email protected]
Adacta d.o.o., Kneza Mihaila 2-4/VII,, 11 000 Beograd, T: +381 11 30 33 107, E: [email protected], W: www.adacta.rs
www.adacta.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 314 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа