close

Enter

Log in using OpenID

28.000 vees i i θεσεκ εργασια5 από tis χρηματοδοτήσει νέων

embedDownload
Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο
: BUSINESS STORIES
Ημερομηνία: Κυριακή, 04-09-2011
Σελίδα: 6,7
(1 από 2)
Μέγεθος: 1366 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 105180
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6834.444
Λέξη κλειδί: ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ
αποtow μαιο του 2010μεχρι σημερα
28.000 vees
i i
θεσεκ εργασια5
απόtis
17.298
χρηματοδοτήσει
νέων επενδυτικών
2.300
σχεδίων
I
£% w
w
.*··*···"4- —-
·
I
.
,
επενδύσε»
χρηματοδοτούνται
το διάστημα
2010-2011
Τον χαμένο χρόνο των προηγούμενων
ετών προσπαθεί
να κερδίσει το υπουργείο Περιφερειακής
ΑνάπτυΕης,
Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, που επισπεύδει
τις εγκρίσεις νέων επενδύσεων - ΑΒ Βασιλόπουλος,
Pharmathen,
Ρόκας, αλλο και Formula 1 στις εντάΕεις
.
επενδυτικά σχέδιαέχουν
εγκριθείαπότονΜάιοτου
2010 έωςσήμερα
διο.ευρωτα χρήματαπουθα
πέσουνστηνπραγματική
οικονομία
Αγώνα
δρόμου ώστε να επισπευσθούνακόμα περισσότεροεπιχειρήσεις Tns χωράς pas με έντονη κοινωνική παρουσία σε
ΝομόΑχαΐας,της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,με εγκριθέν ύψος
οι εγκρίσεις μεγάλωνεπενδυτικώνσχεδίων κάνει τοπικό επίπεδοδημιουργούνκαινούριεςπροϋποθέσειςδίνοντας επένδυσης 31.680.000ευρω και συνολική επιχορήγηση ύψους
αυτή την περίοδο το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
μια πρώτη αχτίδα φωτός. Ειδικότερα, στα μεγάλα επενδυτικά
15.840.000ευρω. Η επένδυση βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης
Ανταγωνιστικότηταςκαι Ναυτιλίαςθέλονταςνα
και μετά την ολοκλήρωσηθα δημιουργήσει 16νέες θέσεις εργασίας.
σχέδια ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ, που έχουν υλοποιηθεί ή
κερδίσειτον χαμένο χρόνο των προηγούμενωνετών και φυσικά
υπαχθείστον N. 3299/2004μετά το 2010στο σύνολοτης επικράτειας, Την ίδια στιγμή,την Αχαΐα έρχεται να βοηθήσει και μια άλλη
υπότην πίεση της τρόικας. Κάπωςέτσι, και στην παραπάνωλογική
διακρίνουμε μεγάλεςεπιχειρήσειςοι οποίεςστηνπλειονότητάεπένδυση,αυτή της εταιρείαςΑυτοκινητοδρόμιοΠάτραςA.E.,που
ετητάχυνσης,σύμφωνα με στοιχείατου «business
τους αυξάνουντις θέσεις απασχόλησηςαντί να τις μειώνουν. σκοπεύει στη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου διεθνών προδιαγραφών
stories»,
από τον Μάιο του 2O1Oέως Χαρακτηριστικήείναι n περίπτωσητου επενδυτικού σχεδίουτης
για αγώνεςαυτοκινήτων (και) τύπου Formula 1.Η επένδυση
σήμερα
έχουν
εγκριθεί
2.300
ΑΒ
Βασιλόπουλος
A.E.
που
αναφέρεται
στην
ίδρυση
μονάδας
υλοποιείται
στον Νομό Αχαΐας,της Περιφέρειας Δυτικής
ΓΟΥ
επενδυτικά σχέδια,ενώ ο ετήσιος παροχήςυπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδαςστον Νομό Βοιωτίας, Ελλάδας,με εγκριθέν ύψος επένδυσης94·6οο.οοοευρώ και συνολική
ΔΗΜΗΤΡΗ
Tns Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με εγκριθέν κόστος επένδυσης
ρυθμόςμέχριτο 2009ήταν
επιχορήγηση ύψους 28.920.000 ευρώ. Στην επένδυση
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
500 έργα. Συνολικάτην περίοδο
32.992.ooo
ευρώκαι συνολικήεπιχορήγησηύψους9.897.000 συμμετέχουν τοπικοί κοινωνικοίφορείς και μετά τη ολοκλήρωση
murkopoulo<»g/nai].cnni
2010-2011έχουν χρηματοδοτηθεί
ευρώ. Η επένδυση υλοποιείται και πρόκειται να αποτελέσει μία
της θα δημιουργηθούν97άμεσεςνέες θέσεις εργασίαςκαι περισσότερες
17.298επενδύσειςπου από τις μεγαλύτερες μονάδεςεφοδιαστικής αλυσίδαςμε τη δημιουργία
από3Oέμμεσες.Η επένδυσηυλοποιείται σε έκταση1000
δημιουργούν 28.000 θέσεις
96 νέων θέσεων εργασίας.
στρεμμάτων με πρόβλεψη δημιουργίας πίστας 5 χιλιομέτρων,
εργασίας και αναμένεται να ρίξουν περίπου n διο. ευρω στην
Μία επίσηςσημαντική επένδυσηπου προχώρησεείναι της εταιρείαςκερκίδεςχωρητικότητας45-000ατόμων και πλήθος βοηθητικών
εμφιάλωσηςΜαρλαφέκας,που αφοράστην ίδρυσημονάδας εγκαταστάσεωνγια την εξυπηρέτηση των αγωνιζομένωνκαι των
πραγματικήοικονομία.
Κάπωςέτσι, βλέπουμε πως μεγάλα επενδυτικά σχήματα και
εμφιάλωσηςαναψυκπκώνκαι άλλωνμη αλκοολούχωνποτώνστον επισκεπτών. Αλλες σημαντικές επενδύσεις είναι της εταιρείας
www.clipnews.gr
Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : BUSINESS STORIES
Ημερομηνία: Κυριακή, 04-09-2011
Σελίδα: 6,7
(2 από 2)
Μέγεθος: 1366 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 105180
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6834.444
Λέξη κλειδί: ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ
Πελοποννησιακός Ανεμος A.E. που ασχολείται με την παραγωγή
ενέργειας και ιδρύει αιολικό πάρκο ισχύος 50 MW οτον Νομό
Αργολίδος, με εγκριθέν ύψος επένδυσης 63.500.000 ευρω και
συνολική επιχορήγηση ύψους 22.700.000 ευρω. Πρόκειται για το
μεγαλύτερο αιολικό πάρκο που έχει υπαχθεί στον επενδυτικό
νόμο. Επίσης εντάχθηκε n επένδυση Tns ξενοδοχειακής μονάδας
«Αμμος» στη Ρόδο, που δημιουργεί υπερπολυτελή κατασκευή (5
αστέρων), δυναμικότητας 424 κλινών, με εγκριθέν ύψος επένδυσης
29.68o.ooo ευρώ και συνολική επιχορήγηση ποσού 8.470.000
ευρώ. Προβλέπεται n δημιουργία
8ο νέων θέσεων εργασίας
Μια ακόμη επένδυση είναι
αυτή της ΠΕΛΕΜΑΡA.E. με
μονάδα στα Χανιά.
Μεγάλη δυναμική
υπάρχει,
όμως,
και στη Βό¬
www.clipnews.gr
ρεια Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, προχωρούν άμεσα τα επενδυτικά
σχέδια της βιομηχανίας Pharmathen International για ίδρυση
μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων στον
Νομό Ροδόπης, με εγκριθέν κόστος επένδυσης 32.386.000 ευρώ
και συνολική επιχορήγηση ύψους 16.193·000 ευρώ, το οποίο έχει
ολοκληρωθεί.
Παράλληλα n θέρμη Σερρών A.E.στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού
και θερμότητας πραγματοποιεί επένδυση 24.300.000 ευρώ και
συνολική επιχορήγηση ύψους 12.705.000 ευρώ, n Κεραμουργεία
Βορείου Ελλάδος A.E.επένδυση στον Νομό Κιλκίς45·8οο.οοο ευρώ
και συνολική επιχορήγηση ύψους 22.900.000 ευρώ, n Γουόντερπλαντ
θερμοκήπια Α.Ε.οτον Νομό Δράμας, με εγκριθέν ύψος επένδυσης
21.300.000 ευρώ και συνολική επιχορήγηση ύψους 8.520.000 ευρώ
και n Ρόκας στην ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής
•
ενέργειας ισχύος 46 MVV,στον Νομό Κοζάνης, με
εγκριθέν ύψος επένδυσης 58.512.120ευρώ
και συνολική επιχορήγηση
ύψους 16.276.818ευρώ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 062 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content