close

Вход

Log in using OpenID

255300358-Novosti-u-mirovinskom-sustavu-2015

embedDownload
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
NOVOSTI U MIROVINSKOM
SUSTAVU U 2015.
Zagreb, 10. veljače 2015.
MIROVINSKI SUSTAV U 2014.
• stabilnost mirovina
• primjena novog Zakona o mirovinskom
osiguranju (ZOMO)
• daljnje uređivanje sustava i smanjivanje
troškova
2
ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU 2014.
• obavezne elektroničke prijave na osiguranje
• mogućnost rada uz mirovinu
• novodefinirana prava na temelju smanjenja ili gubitka radne
sposobnosti – poticanje što dužeg ostanka u svijetu rada
• pojačana kontrola i nadzor u ostvarivanju prava
3
UŠTEDE HZMO-A
• smanjen broj zaposlenih sa 3.241 na početku 2012.
na 2.749 početkom 2015.
• smanjeni rashodi:
Vrsta rashoda
Izvršenje
2011.
Izvršenje
2014.
Razlika
2014.
2011.
Ukupna ušteda
2012 - 2014
Rashodi za zaposlene
347.080.269
283.203.482
-63.876.787
-143.990.773
Materijalni, financijski i
rashodi u vezi s isplatom
mirovina
241.568.606
139.777.818
UKUPNE UŠTEDE
-101.790.788 -204.500.440
-165.667.575 -348.491.213
4
ISPLATA MIROVINA SAMO UZ OIB
• nakon što, unatoč obavijesti, nisu dostavili OIB, u
studenom 2013. obustavljena je isplata mirovina za
49.586 korisnika
• trajno je obustavljeno 249 mirovina, za koje je
utvrđeno da su korisnici umrli, uz potraživanje
nepripadnih isplata
• u siječnju 2015. za 2.728 korisnika još uvijek
obustavljena isplata mirovine, od toga u Hrvatskoj je
obustavljena 71 mirovina
5
NOVOSTI U 2015.
• Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju, objavljena 19. prosinca 2014.
• neke odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju iz
2014. aktualne su od 1. siječnja 2015.
• tijekom 2015. uvest će se nova kategorizacija poslova i
sustav profesionalne mirovine
• izmjene Zakona o porezu na dohodak
6
POVEĆANJE NEOPOREZIVOG
IZNOSA MIROVINA
• u siječnju 2015. neoporezivi iznos za umirovljenike
povećan za 400 kn (s 3.400 kn na 3.800 kn)
• broj korisnika mirovina koje se oporezuju smanjen za
62.468 (s 203 na 141 tisuću korisnika)
7
UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZOMO
• prijava zaposlenika na osiguranje obvezna prije
početka njegova rada
• uvedena starosna mirovina za dugogodišnjeg
osiguranika
• unapređenje poslovanja – pravno osnaženi
dokumenti u digitalnim ili mikrofilmskim formatima
8
UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZOMO – VJEŠTAČENJE
• vještačenje za potrebe mirovinskog sustava u
JEDINSTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA (Zavod za
vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom)
• reviziju donesenih ocjena i dalje obavlja MRMS
• obustava isplate davanja radi neopravdanog
neodazivanja na kontrolni pregled u postupku
kontrole i nadzora koji provodi MRMS
• obvezan kontrolni pregled i za osobe kojima je
invalidska mirovina prevedena u starosnu, ako steknu
svojstvo osiguranika nakon 65. godine života
9
OSNOVNA OBILJEŽJA STANJA SUSTAVA
Broj osiguranika
1 397 400
Broj korisnika mirovina
1 223 738
Omjer broja korisnika i osiguranika
1 : 1,14
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža
3.407,22 kn
Prosječna svota starosne mirovine ZOMO
2.480,17 kn
Prosječan mirovinski staž korisnika mirovina ZOMO
30 godina
Prosječna dob korisnika mirovina ZOMO
71 godina
10
KORISNICI INVALIDSKIH
MIROVINA 2009 – 2014
330
327
325
328
323
BROJ KORISNIKA (U TISUĆAMA)
322
320
315
310
305
305
302
300
2009
2010
2011
2012
2013
2014
GODINA
11
NOVI KORISNICI PRIJEVREMENIH
STAROSNIH MIROVINA 2009 – 2014
25000
21140
BROJ KORISNIKA
20000
15684
15000
12015
13432
13553
13384
10000
5000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
GODINA
12
PRAVNA OSNOVA
ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU
• mirovina ostvarena na temelju posebnih propisa pod
posebnim uvjetima ili koja se određuje na povoljniji
način, razdvaja se počevši od 1. siječnja 2015. na:
• dio mirovine koji je ostvaren na temelju posebnih
propisa prema posebnim uvjetima i/ili na poseban način
određivanja mirovine u odnosu na uvjete propisane
Zakonom o mirovinskom osiguranju
• dio mirovine ostvaren prema općem propisu (Zakonu o
mirovinskom osiguranju) na osnovi staža osiguranja
13
ZAŠTO RAZDVAJANJE?
• razdvajanje je provedeno radi potpune transparentnosti
sustava financiranja mirovina temeljem utvrđivanja:
• dijela svote mirovine koji se financira iz prikupljenih doprinosa na
temelju navršenog staža osiguranja (radnog staža) i
• preostalog dijela mirovine do pune svote mirovine koji se financira
izravno iz državnog proračuna
• ukupna svota mirovine nakon razdvajanja ostala je
nepromijenjena i isplaćivat će se kao jedinstvena svota, kao i
do sada
14
RAZDVAJANJE – BROJ KORISNIKA
• postupkom razdvajanja na 31. 12. 2014. obuhvaćeno
je 80.312 korisnika kojima je mirovina priznata ili
određena prema posebnom propisu
• korisnici mirovine na koje se razdvajanje odnosi
obvezno dobivaju rješenje HZMO-a s detaljnim
obrazloženjem razdvajanja mirovine
15
MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA
•
•
•
•
razdvajanje mirovina hrvatskih branitelja ostvarenih prema Zakonu
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji (ZOPHBDR) ili prema Zakonu o mirovinskom
osiguranju (ZOMO) uz povećanje mirovine za 10% do 30%
odgođeno je
mirovine će se razdvojiti od 1. srpnja 2015., sa stanjem na 30. lipnja
2015.
rješenja će biti donesena do kraja kolovoza 2015.
prema odluci saborskog odbora za ratne veterane, bit će osnovano
povjerenstvo, koje će analizirati razdvajanje mirovina hrvatskih
branitelja
16
BROJ KORISNIKA MIROVINA KOJIMA JE
DONESENO RJEŠENJE O RAZDVAJANJU
KORISNICI
MUP I RAZMINIRANJE
DVO
HRVATSKA DOMOVINSKA VOJSKA
BIVŠI POLITIČKI ZATVORENICI
HAZU
IVS, SIV
SABOR I ČLANOVI VLADE
PRIPADNICI BIVŠE JNA
SAVEZNI KADAR
TUPLJAK I AZBEST
POMORSKI ZAKONIK
SUDIONICI NOR-A
HVO
UKUPNO
BROJ KORISNIKA
16.611
13.180
9.270
4.006
78
157
592
8.218
50
1.059
105
20.094
6.892
80.312
17
USPOREDBA – ANALIZA ISPLATE
PRIJE I NAKON RAZDVAJANJA NA RAZINI MJESECA
• stanje prije razdvajanja (osim mirovina hrvatskih branitelja ostvarenih
prema ZOPHBDR i prema ZOMO/ZOPHBDR):
OPĆI PROPIS
31%
77.859.580,10 kn
• stanje nakon razdvajanja:
OPĆI PROPIS
47 %
120.823.760,34 kn
OBVEZA
PRORAČUNA
69 %
176.916.532,78 kn
OBVEZA
PRORAČUNA
53 %
133.952.352,54 kn
18
PRIMJER RAZDVAJANJA
STAROSNA MIROVINA
NA DAN 31. 12. 2014. = 5.000,00 kn
Ukupna
svota
mirovine
Mirovinski
staž
Svota mirovine
za 1 godinu
mirov. staža
Faktor preračuna
Svota mirovine
za faktor 0,65
Ukupan
staž osiguranja
Dio mirovine
prema
Stažu
osiguranja
Dio mirovine
prema
posebnom
propisu
FAKTOR PRERAČUNA = 0,65
UKUPNI MIROVINSKI STAŽ = 45 g
UKUPNI STAŽ OSIGURANJA = 42 g
1
2
3
4
5
6
7
8
5.000,00
45
111,11
0,65
72,22
42
3.033,24
1.966,76
UKUPNO U ISPLATI OD 1.1.2015.: 5.000,00 KN
19
RJEŠENJE O RAZDVAJANJU
• rješenje o razdvajanju mirovine u izreci sadrži:
• svotu mirovine u isplati PRIJE RAZDVAJANJA i
prije odbitaka (porez, prirez, doprinos za zdravstveno
osiguranje, ustege) na dan 31. prosinca 2014.
• razdvojene svote mirovine ili jednu svotu mirovine (ako
nije razdvojena jer je cijela priznata po posebnom propisu)
• ukupnu svotu mirovine za isplatu NAKON RAZDVAJANJA
na dan 1. siječnja 2015.
• obrazloženje rješenja u kojem je sadržano objašnjenje
postupka razdvajanja mirovine
20
PRIMJER RJEŠENJA
21
OBAVIJEST UZ RJEŠENJE
• svota mirovine se ne mijenja, svi korisnici primit će
mirovinu u istoj svoti kao i do sada
• uz rješenje o razdvajanju mirovine, dostavljena je i
obavijest o razdvajanju svote mirovine, uz navod
razloga postupka razdvajanja
• korisnicima koji imaju otvoren osobni korisnički
pretinac (OKP) u sustavu e-građani bit će poslana
obavijest da će im putem pošte biti dostavljeno
rješenje o razdvajanju mirovine
22
POZIVNI CENTAR HZMO-A
23
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
HVALA NA PAŽNJI!
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 487 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа