close

Enter

Log in using OpenID

144. „Cogito, ergo sum“ ( Mislim, dakle postojim) je izjava: a. Baruha

embedDownload
144. „Cogito, ergo sum“ ( Mislim,
dakle postojim) je izjava:
a. Baruha
Spinoze
b. Imanuela
Kanta
c. Rene
Dekarta
d. Fridriha
Ničea
145. Duždeva palata se nalazi u:
a. Trstu
b. Veneciji
c. Dubrovnik
u
d. Milanu
146. Pripadnik aristokratije u
Sparti se nazivao:
a. patricij
b. damkar
c. helot
d. spartijat
147. Homer Simpson radi u:
a. prodavnici
b. muzeju
c. nukleranoj
elektrani
d. restoranu
148. Muzej Ermitraž se nalazi u:
a. Parizu
b. Kanu
c. Sankt
Peterburgu
d. Berlinu
149. Mona Lizu je naslikao:
a. Leonardo
da Vinči
b. Donatelo
c. Mikelanđel
o Bunuaroti
d. Vinsent
Van Gog
150. Muzej Prado se nalazi u:
a. Lisabonu
b. Madridu
c. Barseloni
d. Londonu
151. Maču Pikču je drevni grad:
a. Inka
b. Maja
c. Asteka
d. Kreolaca
152. Ko je napravio prvi
parobrod?
a. Faradej
b. Farenhajt
c. Fulton
d. Fuko
153. Ko je napisao "Za kim zvona
zvone":
a. Zvonar
Bogorodičn
e crkve
b. Opat Prevo
c. Erih Marija
Remark
d.
Ernest
Hemingvej
154. Kanal koji spaja Atlantik i
Pacifik,naziva se :
a. Latinski
b. Panamski
c. Bermudski
d. Južnoameri
čki
155. Ben Akiba je :
a. pseudonim
Đure
Jakšića
b. nadimak
Miki
Mausa
c. nadimak
Jovana
Sterije
Popovića
d. pseudonim
Branislava
Nušića
156. Ilegalna rasistička
organizacija u SAD-u zove se
:
a. Beli orao
b. Škorpioni
c. Kju Kluks
Klan
d. Anti-negro
pokret
e. Vojska
spasa
157. Najuspešniji lovac zmija
otrovnica je :
a. ris
b. lasica
c. mungos
d. marimba
158. DEVIS KUP je međunarodno
takmičenje u :
a. košarci
b. fudbalu
c. rukometu
d. tenisu
159. Pripadnik aristokratije u
Starom Rimu se nazivao:
a. plebejac
b. peregrin
c. patricij
d. perijek
160. Raguza je latinski naziv za
današnji:
a. Dubrovnik
b. Split
c. Trogir
d. Kotor
161. Eutanazija je ubistvo iz:
a. nehata
b. koristoljubl
ja
c. milosrđa
d. osvete
162. Strah od letenja se naziva još:
a. agorafobija
b. aerofobija
c. akvafobija
d. ksenofobija
163. Sveta knjiga kod muslima se
zove:
a. Tora
b. Psalm
c. Kuran
d. Adet
164. PANDORINA KUTIJA kao
poslednju u sebi čuva :
a. nadu
b. smrt
c. tugu
d. ljubav
165. Stanje kada ne živi niti jedan
deo čoveka naziva se :
a. biološka
inteligencij
a
b. biološki sat
c. biološka
smrt
d. biloški san
166. Srednjovekovno sudskopolicijsko istraživanje raznih
prestupa pripadnika katoličke
crkve i njihovo kažnjavanje u
organizaciji crkvenih vlasti,
naziva se :
a. inicijativa
b. inkvizicija
c. klasifikacij
a
d. inflacija
167. Specifičan vid narodnog
stvaralaštva, predanja i
verovanja, koji se sastoji od
fantastičnih priča o
natprirodnim bićima,
božanstvima, pojavama i
događajima naziva se :
a. mit
b. rasizam
c. provokacija
d. satirika
168. Berlinski kongres održan je :
a. 1878
b. 1814
c. 1918
d. 1945
169. Izraz STATUS QUO
primenjuje se za označavanje
situacije, tendencije i
shvatanja čija je
karakteristika :
a. nepromenji
vo stanje
b. promenjivo
stanje
c. varljivo
stanje
d. eksplozivn
o stanje
6
170. Pripadnik osnovne
eksploatisane klase u
feudalnom društvu je :
a. proizvođač
b. ratni
zarobljenik
c. kmet
d. begunac
171. Položaj zemlje koja je s
objavom rata ili bez nje
stupila u neprijateljske
odnose s jednom ili više
država, naziva se :
a. ravnopravn
ost
b. ratno stanje
c. mir
d. reciprocitet
172. Biblija je sveta knjiga :
a. Hindusa
b. Hrišćana
c. Muslimana
d. Budista
173. Dužina jedne milje je :
a. 3000
metara
b. oko 1000
metara
c. 500 metara
d. između
1500 –
2000
metara
174. Minotaur je bio:
a. pola lav,
pola čovek
b. pola konj,
pola bik
c. pola bik,
pola čovek
d. pola orao,
pola lav
175. Jul mesec je dobio ime po:
a. Neronu
b. Cezaru
c. Oktavijanu
d. Klaudiju
176. Dekadencija znači:
a. napredovan
je
b. nazadovanj
e
c. ostajanje na
istom
stanju
d. ništa od
navedenog
177. Retroromanski jezik se
govori u:
a. Španiji
b. Portugalu
c. Rumuniji
d. Švajcarskoj
178. Žena cara Dušana se zvala:
a. Teodora
b. Jelena
c. Ana
d. Marija
179. Golden Gate se nalazi u:
a. San
Francisku
b. Los
Anđelesu
c. Sidneju
d. Londonu
180. Kada je neki osuđenik
amnestiran, to znači da je on :
a. osuđen na
još dužu
kaznu zbog
uvrede
suda
b. oslobođen
fizičkog
rada u
zatvoru
c. pomilovan
d. pušten kući
na odmor
181. Hamlet je bio:
a. nemački
princ
b. danski
princ
c. škotski
princ
d. engleski
princ
182. Proces “prelaska”
nekadašnjih socijalističkih
država u kapitalističke naziva
se:
a. destaljiniza
cija
b. asimilacija
c. tranzicija
d. dokapitaliz
acija
183. Koagulacija je:
a. zgrušavanje
b. saradnja
c. ulivanje
d. razlivanje
184. Pokret nesvrstanih su činile
zemlje:
a. Zapadnog
sveta
b. Trećeg
sveta
c. Istočnog
sveta
d. Drugog
sveta
185. Deklaraciju nezavisnosti je
napisao:
a. Bendžamin
Frenklin
b. Džordž
Vašingtom
c. Tomas
Džeferson
d.
Abraham
Linkoln
186. Eva Peron je bila žena:
a. španskog
kralja
b. argetinskog
diktatora
c. čileanskog
diktatora
d. meksičkog
političara
187. Jakobinska diktatura je
poznatu po:
a. blagostanju
b. miru
c. teroru
d. razvitku
188. Ćele-kula se nalazi u:
a. Kragujevcu
b. Nišu
c. Kruševcu
d. Pirotu
189. Pokret za oslobođenje Grka
od Turskog carstva je:
a. Filadelfija
b. Crna ruka
c. Filiki
Heterija
d. Akademija
190. Brazil je otkrio:
a. Francisko
Pizaro
b. Ferdnand
Magelan
c. Bartolomeo
Dijaz
d. Pedro
Kabral
191. Glavni grad Škotske je:
a. Edinburg
b. Glazgov
c. Kardif
d. Dablin
192. Holandija je poznata kao
zemlja:
a. vina
b. maslina
c. lala
d. sunca
193. Jezuti su pripadnici:
a. radničke
klase
b. katoličkog
reda
c. aristokratije
d. hinduističk
e religije
194. U I svetskom ratu se prvi put
upotrebljava:
a. tenk
b. atomska
bomba
c. puška
d. raketa
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content