close

Enter

Log in using OpenID

(όπως μας δόθηκαν από τους ίδιους).

embedDownload
Εκλογές 39ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Μάιος 2014
Α. Υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο
Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου (ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΑΕ)
Ο Δρ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Μετά το
πτυχίο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Βιομηχανικής
Σχολής Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γαλλία
(D.E.A. στη Μαθηματική Οικονομία και Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο AIXMARSEILLE III), ενώ το 1991 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα Οικονομικών
Επιστημών από το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το 1992 άρχισε τη σταδιοδρομία του στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και από το 1996 και μετά ως Γενικός Διευθυντής, ενώ από το
2001 ως το 2003 διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ. Ο κος
Αλεξανδρίδης ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΣΒΒΕ στο πλαίσιο
συνεργασίας με το Institute for Management Development (IMD) για την
έκδοση της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας για τα πρώτα επτά
χρόνια.
Από το 2002 είναι επίκουρος καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, από το
2008 αναπληρωτής καθηγητής και από το 2012 Καθηγητής του τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, διδασκαλία του
αντικειμένου «Οικονομική, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας / Επιχειρηματικά
Σχέδια».
Από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2007 ήταν Προϊστάμενος της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για
τα Προγράμματα INTERREG III την περίοδο 2000-2006 με αρμοδιότητα τη
διαχείριση επτά προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 900 εκ. €.
Από το 2002 έως το 2004 υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου και
Διαχειριστής
του
Παρατηρητηρίου
Περιφερειακής
Καινοτομίας
&
Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Μακεδονίας.
Από το 2007 έως και σήμερα είναι Σύμβουλος του ΣΕΒΕ σε θέματα
στρατηγικής, ανάπτυξης και χρηματοδοτικών μέσων ενώ από το 2010 έως και
σήμερα είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ. Το 2009 ξεκίνησε ως
υπεύθυνος του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του
ΣΕΒΕ το έργο διατύπωσης μιας νέας στρατηγικής για την εξωστρέφεια της
ελληνικής οικονομίας. Η πρόταση αυτή που στηρίχθηκε στις διεθνείς καλές
πρακτικές, έτυχε ευρείας αποδοχής και οδήγησε στο πρόγραμμα
«Εξωστρέφεια» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και την ίδρυση του Ταμείου
Εξωστρέφειας.
Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των
εταιρειών ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Γάλακτος, ALUMIL ΜΥΛΩΝΑΣ και
COMPUCON.
Ο Δρ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης μιλά γαλλικά και αγγλικά.
1
Αλεξανδρίδης Περικλής του Ευσταθίου (ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ - Μέλος του
Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.
Είναι
διπλωματούχος
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSC/DIC
Communications Engineering από το Imperial College of Science, Technology
and Medicine στο Λονδίνο. Ομιλεί άριστα Αγγλικά.
Στην επαγγελματική του πορεία έχει συμμετάσχει ως στέλεχος σε τεχνικές και
διοικητικές θέσεις εταιριών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι κύριοι τομείς
εμπειρίας αφορούν τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, βιομηχανικής παραγωγής,
τηλεματικής, πληροφορικής, προγραμμάτων R&D.
Από το 2005 εργάζεται στο εργοστάσιο ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη και από το
2011 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίου. Η κύρια εξαγωγική
δραστηριότητα του εργοστασίου κατευθύνεται προς τις χώρες των Βαλκανίων,
Β. Αφρικής και Δ.Ευρώπης.
Αποστολίδης Αλέξανδρος του Χαριλάου (ΚΟΛΟΡΑ ΑΕ)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955. Είναι παντρεμένος με τρία παιδιά και
απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ομιλεί άπταιστα τρείς
γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
Από το 1974 εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση επεξεργασίας
υφασμάτων ΚΟΛΟΡΑ ΑΕ. Από το 1985 είναι Διευθύνων Σύμβουλος και από το
2000 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
Διετέλεσε επί 10 έτη μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, είναι επί σειρά ετών μέλος του
ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και
Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βαφείων – Τυποβαφείων.
Bασσάρας Θωμάς του Αντωνίου (GREEKEXPORTS ΕΠΕ)
Κάτοχος ΜΒΑ in International Business and Exports Management Partner,
Senior Exports Consultant Greekexports ΕΠΕ.
Οικονομολόγος του ΑΠΘ με μεταπτυχιακό τίτλο MBA in International Business
and Exports Management στο CITY UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL στο
Λονδίνο (μετονομάσθηκε σε CASS BUSINESS SCHOOL).
Βρίσκεται στον χώρο της διοίκησης εξαγωγών από το 1995, αρχικά στα
πλαίσια εξαγωγικής οικογενειακής επιχείρησης στον χώρο της ένδυσης και
2
στην συνέχεια αναλαμβάνοντας την Εμπορική Διεύθυνση ή/και Διεύθυνση
Εξαγωγών σε εταιρίες κλάδων τηλεματικής, καλλυντικών, κοσμήματος και
τροφίμων.
Αποτέλεσε μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής &
Έτοιμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ) από το 2004 έως το 2009, ενώ συμμετέχει στην
διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) από το 2006,
αρχικά ως Γενικός Γραμματέας και στην συνέχεια ως μέλος του ΔΣ. Στην
Greekexports ασκεί τη διοίκηση & το συντονισμό της παροχής εξαγωγικών
υπηρεσιών. Μιλάει άριστα αγγλικά και γερμανικά και καλά γαλλικά.
Βούλης Γεδεών του Συμεών (ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΔΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Ιδρυτής και διαχειριστής της «ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΔΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ»
EΤΩΝ: 56
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Παραγωγή χημικών προϊόντων αυτοκινήτου
ΕΔΡΑ: Νάουσα
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Σε 14 χώρες
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Σε Δ.Σ και Δ.Ε. ΣΕΒΕ
Γκόλιας Αθανάσιος του Νικολάου (ΑΦΟΙ Α.ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ)
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1966. Ιδιαίτερη πατρίδα του η Σιάτιστα
Κοζάνης. Το 1985 μετοικεί στην Νέα Υόρκη για σπουδές στα οικονομικά
(Queens College, City University of NY) και συγχρόνως στελεχώνει επιχείρηση
του Ομίλου Παπαγεωργίου στην Αμερική.
Στην επαγγελματική του καριέρα συμμετείχε ως στέλεχος σε διοικητικές θέσεις
διάφορων εταιριών όπως, M. A. FURS ΝΥ, CPL FURS SA NY, Olympic CAR &
LIMO SERVIS LIC NY USA, Κρασανάκης Ιωάννης & Αγαπάκης ΟΕ, GATTEGNO
MORIS ΑΕΒΕ, Ε4 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, HOTEL Sinagogi, Bossman Furs ΑΕ,
Διαμαντής Σπύρος & Σια ΟΕ, ΑΦΟΙ Α. ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ, κ.α.
Μέσα στα χρόνια και με την επαγγελματική τριβή του στις πωλήσεις, κυρίως
εξαγωγές, έχει επισκεφτεί ως εκθέτης, αλλά και ως επισκέπτης, εκθέσεις σε
όλο τον κόσμο με σκοπό την επίτευξη συμφωνιών με δυνητικούς πελάτες για
τις εν λόγο εταιρΕείες. Οι κλάδοι στους οποίους εξειδικεύεται είναι τα Τρόφιμα
και τα Γουναρικά. Είναι παντρεμένος, με δύο παιδιά.
Δούφος
Aλέξανδρος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ)
του
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Μάρκου
Σύμβουλος
(LOGISMOS
της
Logismos
–ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
–
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1971 στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος πατέρας
δύο παιδιών.
3
Το 1989 αποφοίτησε από το Κολλέγιο Ανατόλια.
Είναι διπλωματούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) όπου αποφοίτησε το 1994.
Έχει ειδικευτεί στον τομέα υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος και
διαχείρισης υδατικών πόρων στο Institut National Polytechnique de Toulouse
E.N.S.E.E.H.I.T. France και στο University of Hanover.
Από το 1996 – 1998 διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής στην Εκτυπωτική
Βορείου Ελλάδος ΕΠΕ και από το 1998 έως το 2003 Προϊστάμενος Ανάπτυξης
στην εταιρία Ε.Β.Ε. Α.Ε.
Εργάζεται στην Εταιρεία Logismos – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
το 2003. Από το 2010 είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
από
Η Εταιρεία Logismos Α.Ε δραστηριοποιείται επιτυχώς 45 και πλέον έτη με τις
τεχνολογίες πληροφορικής, είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Οι τομείς δραστηριότητάς της είναι: Α. Η Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και
Υποστήριξη Εφαρμογών Επιχειρηματικού Λογισμικού (ERP, CRM, WMS, BI)
για βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις το οποίο είναι εγκατεστημένο σε
περισσότερες από 250 επιχειρήσεις κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονίας και Β. Η Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Εφαρμογών
Διαχείρισης Καζίνο σε όλα τα ιδιωτικά καζίνο της Ελλάδας και σε σημαντικό
αριθμό καζίνο σε Βαλκάνια, Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Νότιο Αμερική.
Ζαφειρίδης Αθανάσιος
ΑΒΕΤΕ)
του Ναπολέοντος (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΖΗΤΑ
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, είναι 50 ετών, νυμφευμένος και πατέρας δύο
παιδιών.
Κατέχει Bachelor of arts in Business Administration and Management from
Georgia University of USA και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρίας Σωληνουργία Ζήτα Α.Β.Ε.Τ.Ε από την ίδρυσή της το έτος 1990 έως
και σήμερα.
Η εταιρία ΖΗΤΑ ιδρύθηκε το έτος 1965 με αντικείμενο την κατασκευή
γεωργικών μηχανημάτων τύπου «ΖΗΤΑ».
Διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία εργασιών βασιζόμενη στην άριστη
ποιότητα των προϊόντων της και την ηγετική θέση που κατείχε στον κλάδο,
ξεκίνησε το 1990 τη συμμετοχή της στο χώρο της Σωληνουργίας με την
επωνυμία «ΖΗΤΑ», δημιουργώντας μια κάθετη μονάδα κατασκευής σωλήνων.
4
Το έτος 2000, πραγματοποιήθηκε υψηλή επένδυση για την ανανέωση του
μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση
της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής.
Το 2003, η εταιρία άρχισε να κινείται ακόμη πιο δυναμικά, ενισχύοντας το
εμπορικό της φάσμα με ακόμη περισσότερα χαλυβουργικά προϊόντα (σίδερα
μορφής IPE HEA κλπ). Η πώληση αλλά και η μεταποίηση όλων αυτών των
προϊόντων, έφερε τη «ΖΗΤΑ» σε μια πλέον ανταγωνιστική θέση, με
αποτέλεσμα να έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
της.
Η Σωληνουργία Ζήτα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και
την υψηλή αξία σε σχέση με την τιμή των προϊόντων που παράγει και έχει
πιστοποιηθεί με το ISO:9001:2008 από το B.S.I. Διαθέτει σημαντική εμπειρία
στη διοίκηση επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην διοίκηση οικονομικών
υπηρεσιών, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και στον
στρατηγικό σχεδιασμό.
Είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΣΕΒΕ καθώς
και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ΣΒΒΕ επί σειρά ετών.
Είναι επίσης μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Ε.Ε.Δ.Ε.
Ζαγκλιβερινός Γεώργιος του Ιωάννη (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ-ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ-Μέλος του Ομίλου ΕΛΠΕ)
Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με ειδίκευση στην Τεχνολογία
Πετρελαίου. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Υγιεινής, Ασφάλειας,
Προστασίας
Περιβάλλοντος και Διασφάλισης Ποιότητας στο Βιομηχανικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης των ΕΛ.ΠΕ.
Έχει εμπειρία 30 ετών πάνω σε θέματα του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού τομέα.
Στο διάστημα αυτό, στα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ απασχολήθηκε διαδοχικά σε
διάφορες θέσεις Μηχανικού και Στελέχους, σε όλο το εύρος των
δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Από το 2004 μέχρι το 2012 συμμετείχε ως
μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΠΕ (ΕΚΟ,
ΟΚΤΑ, VARDAX και DIAXON). Από το 2008 μέχρι το 2010 διετέλεσε
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της DIAXON AE και από το 2009 μέχρι τα μέσα του
2010 Διευθύνων Σύμβουλος της VARDAX ΑΕ. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της
ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ και Διευθύνων Σύμβουλος της VARDAX AE.
Αναπτύσσει κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα μέσα από φορείς
όπως το ΤΕΕ, η ΕΕΔΕ, ΣΒΒΕ, ΕΜΣ και άλλοι.
Ζησιός
Νικόλαος
του
Αλκιβιάδη
"ΜΟΝΟΜΑΤ" Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ)
Διευθύνων Σύμβουλος
5
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
2005 έως και σήμερα – ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ Α.Ε.,
Κατερίνη Πιερίας
• Μέλος Δ.Σ. 2005-2007
• Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2007-2009
• Διευθύνων Σύμβουλος σήμερα
Διευθύνων Σύμβουλος
2003 έως και σήμερα – ΖΗΣΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α.Ε.
• Μέλος Δ.Σ. 2003-2011
• Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος σήμερα
Διαχειριστής – Γενικός Διευθυντής
2009 έως και σήμερα – ΛΙΑΚΑΣ Α. – ΖΗΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε. – ΓΑΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ –
ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
Διευθυντής Εξαγωγών
2009 έως και σήμερα – Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
(από το 2014 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ "ΜΟΝΟΜΑΤ" Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
2010 έως και σήμερα – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ,
Θεσσαλονίκη
Σπουδές
1997-2003 Μηχανολόγος Μηχανικός – Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Βαθμός πτυχίου 7,08
Βαθμός Διπλωματικής 10
Άλλη εμπειρία
- Εξαιρετική γνώση χρήσης Η/Υ και βασικών τους λογισμικών.
- Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράμματος EURIKA – EuroStars με συμμετοχή 4
φορέων (επιχειρήσεων και πανεπιστημίων) από Ελλάδα & Γερμανία, σχετικά με
την βελτιστοποίηση κώδικα ψηφιακής καθοδήγησης εργαλειομηχανών
κατεργασίας με αφαίρεση υλικού.
- Ειδικευμένη χρήση λογισμικών σχεδιασμού και ψηφιακής καθοδήγησης
μηχανών CAD/CAM.
- Ειδικευμένη χρήση λογισμικών προσομοιώσεων ενεργειακής απόδοσης
συστημάτων
φωτοβολταϊκών
συστημάτων
παραγωγής
ενέργειας
–
βελτιστοποίηση διάταξης και διαστασιολόγησης υλικών.
Kαραβασίλης Δημήτρης του Γεωργίου (ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
DK CONSULTANTS)
Ο Δημήτρης Καραβασίλης είναι Σύμβουλος Διεθνούς Μάρκετινγκ και ιδρυτής
της DK Consultants που δραστηριοποιείται στον τομέα της Συμβουλευτικής
Επιχειρήσεων με ειδίκευση τους τομείς του Διεθνούς Marketing και της
Στρατηγικής Ανάπτυξης Διεθνούς Δραστηριότητας.
Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνές Μάρκετινγκ στο University
of Sheffield. Συμμετέχει ως ομιλητής σε πολλά τοπικά και διεθνή συνέδρια που
αφορούν το εξαγωγικό εμπόριο και το Διεθνές Μάρκετινγκ, ενώ έχει
6
παρακολουθήσει και δεκάδες εξειδικευμένα σεμινάρια international marketing,
export negotiator και πωλήσεων διεθνώς.
Είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (Greek International Business
Association SEVE) και Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα διεθνούς εμπορίου στο
Ελληνο – Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Αθήνα. Συμμετέχει στη
βασική ομάδα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων της Task Force-Greece
συμβάλλοντας στην εδραίωση και την ανάδειξη του εμπορίου και του Xάρτη
προώθησης των εξαγωγών ως τη βασική πηγή μεταρρύθμισης για την Εθνική
Στρατηγική των Ελληνικών Εξαγωγών. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου
Μάρκετινγκ (Hellenic Institute of Marketing) και ενεργό μέλος διεθνών
οργανισμών.
Πριν την ίδρυση της «DK Consultants» είχε εργαστεί ως ανώτερο και ανώτατο
στέλεχος σε Βιομηχανικές και Εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό (SATO, Toshiba, Sunair, Premierotel, Pointgroup, Axon Inc., D&B
group).
Από το 1999 έχει υποστηρίξει σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις,
παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας
στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων με διεθνή προσανατολισμό. Το
Νοέμβριο του 2013, η DK Consultants τιμήθηκε με το 1ο βραβείο
Υποστηρικτικών και Προωθητικών Υπηρεσιών Εξαγωγών 2013 στα βραβεία
Exports Ecosystem Awards 2013.
Καργιώτης
Κωνσταντίνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «ΦΩΤΚΑ»)
του
Γεωργίου
(ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ
Γ.
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 1959. Είμαι παντρεμένος με
την αρχιτέκτονα Ισαβέλλα Βασιλικού και έχουμε δυο παιδιά, την Ελένη και τον
Γιάννη, 22 και 16 ετών αντίστοιχα.
Αποφοίτησα το 1977 από το 12ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και έχω πτυχία
μηχανικού αεροσκαφών και λογιστή από αντίστοιχα σημερινά Ι.Ε.Κ. καθώς
επίσης και LOWER στην αγγλική γλώσσα.
Το 1978 ιδρύσαμε με τον πατέρα μου μια βιοτεχνία κατασκευής
ηλεκτρολογικού υλικού. Το 1981 απέκτησε τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΚΑ» και
από το 1985 και έπειτα ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή πινάκων
διανομής. Η επιχείρηση ήταν εγκατεστημένη στην ανατολική Θεσσαλονίκη
μέχρι το 2007, όπου και μεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη
βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.
Από το 1989 έχω τη γενική διοίκηση της επιχείρησης. Η επιχείρηση την
τελευταία πενταετία δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό με πελάτες στη
Ρωσία, Τουρκία, Κύπρο, Ιράκ κ.α.
Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων Βιοτεχνών
Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (τρίτη θητεία) και μέλος του ΔΣ του
ΣΕΒΕ.
7
Kεχαγιάς Βασίλειος του Γρηγορίου (ΥΠΕΡΚΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ Β. & Λ. ΟΕ ''SUPERALLOYS ENGINEERING'')
Γεννήθηκε στις 29-7-1971 και είναι έγγαμος με ένα παιδί. Σπούδασε και
αποφοίτησε με το δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής
του Α.Π.Θ. το 1995 και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική
διατριβή στην Επιστήμη Υλικών, του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.,
αποφοιτώντας το 1999.
Στην επαγγελματική του θητεία και για 16 συνεχόμενα έτη από το 1995-2011,
διατέλεσε τεχνικός διευθυντής της οικογενειακής επιχείρησης «Kelim
Metallizing», έχοντας παράλληλα και μέχρι το 2012 έντονη συμμετοχή σε
πλήθος προγραμμάτων βιομηχανικής E&A, με ερευνητικές ομάδες στο Α.Π.Θ,
Τ.Ε.Ι.Θ. και Τ.Ε.Ι. Σερρών, μέσα από τα οποία είχε και αντίστοιχες
επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά & συνέδρια.
Από το 2003 είναι ομόρρυθμος συνιδιοκτήτης κατά 50% & διαχειριστής με τον
αδελφό του Λουίζο, στην εταιρία τους «SuperAlloys Engineering», μια
μηχανολογική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με ιδιόκτητες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις 2000m2 στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο την παραγωγή &
κατεργασία βιομηχανικών ανταλλακτικών προηγμένων υλικών.
Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχόμενη διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες
αγορές με την κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Βιομηχανίας και του
Εξωτερικού σε προηγμένα υλικά & μηχανολογικά εξαρτήματα, την ανάπτυξη
εφαρμογών
&
παραγωγικών
μεθόδων,
τεχνολογικής
αιχμής
και
υποκατάστασης εισαγωγών. Παράλληλα επιδιώκει την ενίσχυση ανάπτυξης της
εταιρείας, με την ένταξη της σε προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης,
αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επιστημονικού υπευθύνου.
Σήμερα η εξωστρεφής δραστηριότητα της εταιρίας που έχει αυξανόμενα θετικά
πρόσημα, επικεντρώνεται και στον τομέα υποκατάστασης εισαγομένων
μηχανολογικών προϊόντων για τους κλάδους της Ναυτιλίας, Παραγωγής
Ενέργειας, Τσιμεντοβιομηχανίας και Πετρελαιοειδών αλλά και στις άμεσες
εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής,
Γερμανίας, Κύπρου, Ισραήλ, Λετονίας, Ουκρανίας, Λατινικής Αμερικής,
Καναδάς και γενικότερα στη Μέση Ανατολή.
Διατελεί ως σήμερα μέλος της Δ.Ε. και του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ (2012-2014) και του
Δ.Σ. στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ενώ έχει άμεση συνεργασία σε
προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας με εταιρίες υψηλής τεχνολογίας τόσο
στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (Γερμανία - Ισραήλ).
Κολιός Χρήστος του Ιωάννη (ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΒΕΕ)
Γεννήθηκε το 1967
Εκπαίδευση και κατάρτιση
• 2 Λύκειο Άρτας
• Εκμάθηση και πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας
• Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Επιμόρφωση σε τεχνικές ασφαλείας
8
•
Executive Diploma in Management
Επαγγελματική πείρα
• Εμπορία και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων στην εταιρίας ΚΟΛΙΟΣ Ο.Ε
• Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε
• Αντιπρόεδρος της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε
• Πρόεδρος της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε
• Εσωτερικός επιθεωρητής ISO
Κύριες εμπορικές δραστηριότητες και αρμοδιότητες
• Υπεύθυνος προμηθειών, αγορών, πωλήσεων.
• Υπεύθυνος εισαγωγών, εξαγωγών .
Άλλες δραστηριότητες και αρμοδιότητες
• 2010 ιδρυτικό μέλος του παγκόσμιου οργανισμού GS1 Association
Greece
• 2011 Αντιπρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διαχείρισης
Διεθνών προτύπων GS1 Association Greece
• 2011 Εκλογή ως μέλος Δ.Σ Εμπορικού Επιμελητηρίου Άρτας.
• 2011 Αντιπρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Άρτας.
Κυριλλίδης Φώτιος του Χαραλάμπους (KUEHNE + NAGEL A.E.)
Τρέχουσα θέση:
KUEHNE NAGEL A.E, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
SRS S.A, Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ της Sindos Rail Services A.E
Τρέχουσα δραστηριότητα:
Logistics, διεθνείς και εθνικές Μεταφορές, Συνδυασμένες μεταφορές
[Intermodal].
Ξένες Γλώσσες :
Αγγλικά, Ελληνικά
Ο Κυριλλίδης Φώτης είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας
Kuehne Nagel Α.Ε και εκτελεστικό µέλος του ∆Σ της εταιρίας Sindos Rail
Services Α.Ε.
Εργάζεται στην Kuehne Nagel από το 2004.
Έχει πολύχρονη εμπειρία στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης
καθώς εργάζεται σε αυτές από το 2000 στους τομείς των καταναλωτικών
προϊόντων, των logistics και των intermodal μεταφορών.
Η Kuehne Nagel µε έδρα την Ελβετία είναι ένας από τους µεγαλύτερους
εταιρικούς σχηµατισµούς στον χώρο της διαµεταφοράς και των Logistics
παγκοσμίως µε παρουσία σε 96 χώρες. Η Kuehne Nagel είναι
πρωτοπόρος στον τομέα των µμεταφορών και logistics και διατηρεί ηγετική
θέση στον τομέα και στην Ελλάδα.
Λακασάς Δημήτριος του Νικολάου (OLYMPIA ELECTRONICS AE)
9
Ο Δημήτριος Λακασάς γεννήθηκε το 1973 στον Κολινδρό Πιερίας. Διετέλεσε
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) από το 2010
έως σήμερα.
Είναι Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Olympia Electronics A.E,
η οποία ιδρύθηκε το 1979 και απασχολεί συνολικά 156 εργαζόμενους.
H εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία αιχμής, τη καινοτομία, τη
ποιότητα και την υψηλή αξία σε σχέση με την τιμή των προϊόντων που
παράγει. Αποτελεί τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα
ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα και μία από τις δέκα
μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η ανάπτυξη
ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας με δυναμική παρουσία σε περισσότερες
από 72 χώρες του εξωτερικού.
Ο κ. Δ. Λακασάς είναι επίσης Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
Α.Ε. και έχει στο ενεργητικό του συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και
δημοσιεύσεις σε οικονομικό και κλαδικό τύπο.
Λουφάκης Κυριάκος του Μιχαήλ (ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ)
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Λουφάκης Χημικά
ΑΒΕΕ
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Χημεία, Rensselear
Polytechnic Institute, Troy NY, 1986
Master’s (MS) στη Χημεία, Rensselear Polytechnic
Institute, Troy NY, 1984
Πτυχίο Χημείας, ΑΠΘ, 1983
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
1.
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:
Teaching Assistant στο Rensselaer 1983-1984
Research Assistant στο Rensselaer 1984-1986
Eπισκέπτης ομιλητής στο East China Textile University
στην Σαγκάη και στο Μanmade Fibers Institute στο
Πεκίνο, Κίνα, Νοέμβριος 1986
Post Doctoral Fellow στο Rensselaer 1987
Research Associate (Humboldt Fellow) , Institute fur
Makromolekulare Chemie, Uni Freiburg, Γερμανία, 198788
Στρατιωτική Θητεία 1989-90
Διαχειριστής Δ. Λουφάκης & Σια ΕΕ 1990-1997
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Λουφάκης Χημικά
ΑΒΕΕ 1997-σήμερα
ΒΡΑΒΕΙΑ &
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
1. Υποτροφία Alexander von Humboldt 1987-88
2. Υποτροφία Fulbright 1983-87
3. Καταχωρημένος στο “Who is Who in the World”
έκδοση
1995
4. Υποτροφίες του ΙΚΥ στην διάρκεια των προπτυχιακών
σπουδών
10
Αγγλικά - 2. Γερμανικά - 3.
Γαλλικά
5.
7.
IAESTE Σπουδαστής ανταλλαγής στο Ισραήλ 1981
6. Καταχωρημένος στο Who is Who in the World από
την έκδοση του 1988 και μετά.
Καταχωρημένος στο Who is Who in Science and
Engineering από την έκδοση του 1988 και μετά.
ΜΕΛΟΣ:
1. American Association of Textile Chemists and
Colorists (AATCC)
2. American Chemical Society (ACS)
3. New York Academy of Science
4. Textile Institute
5. Ένωση Ελλήνων Χημικών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ:
Γεννηθείς στις 15.7.1960 στην Θεσ/νίκη, παντρεμένος,
πατέρας τριών παιδιών
Mυλωνάς Ανδρέας του Ιωάννη (ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)
Από το Νοέμβριο του 2009, Διευθυντής Εξαγωγών & Διεθνούς Ανάπτυξης στην
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕΒΕ, με ευθύνη των εξαγωγών και της εξαγωγικής στρατηγικής.
Προηγούμενη επαγγελματική σταδιοδρομία από το 1999 στις Εξαγωγές:
• Ιούλιος 2006- Οκτώβριος 2009 : ZANAE - Διευθυντής Εξαγωγών
• Φεβρουάριος 2003-Ιούνιος 2006: ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. - Διευθυντής Εξαγωγών
• Σεπτέμβριος
2002-Ιανουάριος
2003:
ΜΕΒΓΑΛ
Α.Ε.
Αναπληρωτής
Διευθυντής Εξαγωγών
• Μάιος 1999 – Αύγουστος 2002: ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. – Area Sales Manager
International
¾ Κάτοχος Master of Science στο University of Newcastle upon Tyne, στη Μ.
Βρετανία με τίτλο “MSc in International Agricultural and Food Marketing”
¾ Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Diplome National D’Oenologue” από
το πανεπιστήμιο του Bordeaux στη Γαλλία.
¾ Πτυχίο Γεωπονικής από το τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
από το 2010.
Τακτικό Μέλος του ΔΣ του ΣΕΒΕ από τον Μάιο του 2012.
Πατεράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου (ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.)
Οικονομολόγος ΜΒΑ
11
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958 και είναι πτυχιούχος του Α.Π.Θ. (τμήμα
Γεωλογίας) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (πρώην Α.Β.Σ.Θ). Είναι
κάτοχος Μ.Β.Α. από το πανεπιστήμιο του KINGSTON και κάτοχος
εξειδικευμένων πιστοποιήσεων από τη Διεθνή Ένωση Λογιστών του Ηνωμένου
Βασιλείου (Α.Ι.Α.), στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, στην Ελεγκτική και στη
Διοικητική Λογιστική.
Στη 30ετή επαγγελματική του σταδιοδρομία υπηρέτησε ως ανώτερο και
ανώτατο στέλεχος στη SHELL Co, στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, στη ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ Α.Ε. και
σήμερα είναι Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής στη γαλακτοβιομηχανία
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ.
Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στη
διοίκηση οικονομικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις τραπεζικές
χρηματοδοτήσεις, στο στρατηγικό σχεδιασμό και στη διοίκηση και διαχείριση
επενδυτικών προγραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται παράλληλα και
με διαπραγματεύσεις σε αναχρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού και διαθέτει άδεια Φοροτέχνη
Λογιστή Α΄ τάξεως καθώς και πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων από το Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)
Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες με σπουδές στην Οικονομική επιστήμη
και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ του ΣΕΒΕ από το 2012 προσφέροντας τις
υπηρεσίες του, μεταξύ των άλλων, σε θέματα τραπεζικών χρηματοδοτήσεων,
χρηματοδότησης εξαγωγών και συναφών αντικειμένων.
Παλατιανάς Κωνσταντίνος του Νικολάου (PALAPLAST A.E.)
Γεννήθηκε στο Κρυονέρι Θεσσαλονίκης το 1951 και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο.
Μετά την αποφοίτησή του από Ανώτατη Τεχνική Σχολή Μηχανολόγων
εργάστηκε σε διάφορες επιχειρήσεις.
Το 1980 ίδρυσε με τα αδέλφια του μηχανουργείο κατασκευής καλουπιών. Δέκα
χρόνια αργότερα (1990) ξεκινά την παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων και
σωλήνων άρδευσης με την επωνυμία Palaplast Α.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.
Στοχεύοντας από την πρώτη στιγμή την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας
και πιστεύοντας στην αναγκαιότητα του εξαγωγικού εμπορίου, ως Εμπορικός
Διευθυντής και Πρόεδρος της εταιρείας πήρε μέρος σε πολλές εμπορικέςεπιχειρηματικές αποστολές σε όλο τον κόσμο.
Κατάφερε σήμερα να εξάγει το 55% της παραγωγής.
Οι αυξανόμενες ανάγκες οδήγησαν στην ίδρυση των θυγατρικών εταιρειών
Palaplast-Izmir (Σμύρνη, Τουρκία) και Palaplast-Expert (Βουκουρέστι,
Ρουμανία).
12
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΚΑΓΕΜ, μέλος του Δ.Σ. και της Δ.Ε.
ΣΕΒΕ και μέλος του ΣΒΒΕ.
Του απονεμήθηκαν τα κάτωθι βραβεία:
• “Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας”, Ernst & Young(2008)
• “Ελληνική Αξία” για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΒΒΕ &
εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ (2012)
• “Εθνικής
Αναγνώρισης
Επιχειρηματικής
Αρίστευσης”,
Υπουργείο
Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (2008)
• “Επιχειρηματικότητας” για την εξαγωγική δραστηριότητα, ΒΕΘ (2006)
Πορτοκαλλίδης Θεόδωρος του Βασιλείου (Θ. & Ι. ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ
ΟΕ)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Έτος γέννησης : 1970
Σπουδές : Οικονομικά στη Ν.Ο.Ε., μεταπτυχιακές σπουδές στο Glasgow
University της Σκοτίας και στο Groningen Ολλανδία.
Κλάδοι Προϊόντα Εταιρείας : Πλαστικά είδη συσκευασίας, πρώτες
ύλες πλαστικών, χρώματα.
Εξαγωγική δράση εταιρίας : ΠΓΔΜ, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία,
Ρουμανία, Ιταλία.
Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒΕ και ΕΒΕΘ
Ραΐδης Δημήτριος του Χρήστου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός-Πολεοδόμος
Γεννήθηκε στο Λονδίνο και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε
Αρχιτεκτονική στο Kingston University στο Λονδίνο και ολοκλήρωσε τις
σπουδές του με διάκριση το 1997. Το 2000 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές
σπουδές του στο University College London (UCL), με εξειδίκευση στην
εξοικονόμηση της ενέργειας και τον αστικό σχεδιασμό. Το 2003 ολοκλήρωσε
τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην πολεοδομία με εξειδίκευση στον
πολεοδομικό σχεδιασμό και ανάπτυξη αναπτυγμένων και ανατασσόμενων
χωρών.
Από το 2000 δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας συνεργαζόμενος
με γνωστά αρχιτεκτονικά
γραφεία της Θεσσαλονίκης, όπως Ρένα
Σακελαρίδου Μόρφω Παπανικολάου, ενώ από το 2001 είναι CEO στο Γραφείο
Sempsi & Raidis. Ως πολεοδόμος έχει ασχοληθεί με Γενικά πολεοδομικά,
πολεοδομικές μελέτες αλλά και με
ειδικές
χωροταξικές μελέτες της
Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων στην Βόρεια Ελλάδα.
Ως αρχιτέκτονας έχει διακρίσεις σε τοπικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και ειδικά σε διαγωνισμούς για την πράσινη
δόμηση και την δόμηση πράσινων δωμάτων. Επιπλέον έχει εκπονήσει πλήθος
ιδιωτικών και δημόσιων μελετών και κατασκευών ως μελετητής και ως
συνεργάτης μελετητής με το Γραφείο Σέμψη. Τέλος, έχει εκπονήσει πλήθος
ειδικών μελετών και κατασκευών εσωτερικών χώρων σε συνεργασία με
μεγάλους σχεδιαστικούς οίκους του εξωτερικού. Από το 2011 είναι μέλος της
13
μόνιμης επιτροπής πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων του ΤΕΕ κεντρικής
Μακεδονίας. Από το 2010 είναι μέλος στο ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος.
Σαμαράς Μενέλαος του Γεωργίου (Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ)
Ο κ. Μενέλαος Σαμαράς γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1975.
Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης «Ανατόλια» το 1992
και κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων συμμετείχε σε προγράμματα
ανταλλαγής μαθητών και εθελοντικής εργασίας στην Γαλλία και στην Ιταλία.
Έχει κάνει σπουδές στην αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα. Είναι
πιστοποιημένος εσωτερικός επιθεωρητής ISO από το 1998.
Το 1992 εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στον τομέα των
Τηλεπικοινωνιών του Α.Π.Θ και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1997. Είναι
μέλος του ΤΕΕ (με αρ. μητρώου 77935).
Το 2006 εγγράφεται στο μητρώο εργοληπτών δημοσίων έργων (ΜΕΚ 31650 Β’
τάξης)
Από το 1996 μέχρι το 1998 συμμετέχει σε 4 ερευνητικά προγράμματα σε
συνεργασία με την COSMOTE αναφορικά με τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας και
τηλεπισκόπιση του ραδιοφάσματος.
Το 1997-98 αρχίζει την διδακτορική του διατριβή στην βιοϊατρική τεχνολογία
στο τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΑΠΘ στον τομέα
τηλεπικοινωνιών.
Κατά τα έτη 1998-2000 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο σώμα
έρευνας και πληροφορικής.
Από το 1992 έως και σήμερα εργάζεται στην εταιρεία Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ, στις
θέσεις υπεύθυνος ποιότητας και πιστοποίησης, έρευνας R&D, εργοταξίων και
εγκαταστάσεων, προϊσταμένου παραγωγής και πλέον κατέχει την θέση του
αντιπροέδρου στην εταιρεία.
Στα 20 και πλέον χρόνια παρουσίας του στην εταιρία Γ. Σαμαράς ΑΒΕΕ έχει
ενεργή συμμετοχή σε πάνω από 1000 project, τα οποία υλοποιήθηκαν σε
περισσότερα από 54 διαφορετικά κράτη.
Σφακιανάκης ‘Αρης του Κωνσταντίνου (DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ)
Γεννήθηκε το 1967 στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί μόνιμα στην
Θεσσαλονίκη από το 1993.
Σπουδές:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Master in Business Administration (ΜBA)
• Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου: Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας (Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων)
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
14
Επαγγελματική εμπειρία:
• DHL EXPRESS
Θέση: Διευθυντής Ελληνικής Περιφέρειας (2004-σήμερα)
Η DHL αποτελεί leader στον κλάδο των μεταφορών παγκοσμίως και στην
Ελλάδα με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό και δίκτυο σε 220 χώρες σε όλο
τον κόσμο. Η DHL βρίσκεται ανάμεσα στα καλύτερα brands του κόσμου.
• ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύνδεσμος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.)
Θέση: βοηθός Γεν. Διευθυντή (1994-2004)
Ο ΣΕΠΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο Fashion & Textile Σύνδεσμο στην Ελλάδα,
με επιχειρήσεις μέλη μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις ένδυσης της χώρας.
• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ένδυση» 2001-2004, θέση:
Διευθυντής
• Επίσης έχει εργαστεί σε Τουριστικές επιχειρήσεις, media και εμπορικές
επιχειρήσεις
Επιμόρφωση & διδακτική εμπειρία: συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα
σε θέματα που αφορούν: τη διοίκηση πωλήσεων, τη διοίκηση προσωπικού,
την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, τον
εσωτερικό έλεγχο, την ηλεκτρονική ανταλλαγή Δεδομένων (EDI).
Διδακτική εμπειρία με εξειδικευμένες εισηγήσεις σε στελέχη επιχειρήσεων
σχετικά με την Διοίκηση Επιχειρήσεων, πωλήσεις και marketing, το EDI, το
Internet, on line marketing, τον αυτοματισμό επιχειρήσεων, καθώς και το
εξαγωγικό marketing.
Εκπόνηση μελετών & διαχείριση έργων, δημοσιεύσεις : εκπόνηση Business
Plans και marketing plans, χρηματοοικονομικών μελετών, προμελετών
σκοπιμότητας, και μελετών τουριστικών επενδύσεων.
Οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων κοινοτικών πρωτοβουλιών και
εθνικών έργων. Δημοσιεύσεις άρθρων σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με εξειδικευμένα θέματα.
Μέλος και συμμετοχές
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής.
Συμμετοχή και διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και διεθνούς
εμβέλειας επιχειρηματικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.
Τζιρίτης Αθανάσιος του Στεφάνου (ΙSOMAT A.B.E.E.)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 1979.
Το 1996 αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Το 2003 αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής
Οικονομολόγων Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Στα
πλαίσια των σπουδών του, το 2001, παρακολούθησε μαθήματα Marketing και
Χρηματοοικονομικών στο Haas Business School του Berkeley της Καλιφόρνια.
Ξένες Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά.
Από το 2004 μέχρι το 2006 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Εξαγωγών της εταιρίας
ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Στη συνέχεια κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού
Αντιπροέδρου της εταιρίας, μέχρι και τον Ιούνιο του 2013, όποτε και προήχθη
στη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. Έχει εκπροσωπήσει
15
την ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. σε πλήθος επιχειρηματικών αποστολών και εκθέσεων στο
εξωτερικό.
Ο Θάνος Τζιρίτης είναι μέλος του Δ.Σ. και της Λέσχης Νέων Επιχειρηματιών
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, καθώς και μέλος της Δ.Ε. και
του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Από το 2012 μέχρι το
2014 έχει διατελέσει χρέη Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος.
Τσακωνίτης Δημήτριος του Ευαγγέλου (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.)
Τίτλοι Σπουδών
Master of Science in Mechanical Engineering (Thermodynamics and Fluid
Mechanics) του University of Manchester Institute of Science and Technology
(UMIST), Αγγλία (1979)
Πτυχίο Μηχανολόγου – Μηχανικού,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1978)
Πολυτεχνική
Σχολή,
Αριστοτέλειο
Επαγγελματική Εμπειρία
08/2008 - Σήμερα Γενικός Διευθυντής Μεταλλείων και Εργοστασίων της
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ
01/1999 – 08/2008 Διευθυντής Εργοστασίου Πυριμάχων Μαζών της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ
09/1986 – 12/1998 Διευθυντής
Τμήματος
Συντήρησης
της
εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ
04/1984 – 08/1986 Διευθυντής Παραγωγής στην εταιρεία επεξεργασίας
καπνών INTERTAB SA
Ξένες Γλώσσες
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διακρίσεις
Παρουσίαση έκθεσης στο διεθνές συνέδριο WORLD REFRACTORY CONGRESS
στην Σιγκαπούρη, σχετικά με τις πυρίμαχες μάζες και δημοσίευσή της στο
περιοδικό L’ INDUSTRIE CERAMIQUE / Φεβρουάριος 2003.
Χασάπης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (ΑΝΤΙΣΕΛ –ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ
ΑΕ)
Είναι Οικονομικός Σύμβουλος στην ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ, καθώς
επίσης και Οικονομικός Σύμβουλος στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ και
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ
από το 2009, εκπροσωπώντας στο Σύνδεσμο τη ΜΕΒΓΑΛ ως τ. Οικονομικός
Διευθυντής της (Chief Financial Οfficer).
Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης,
σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γαλλία
(Rouen και Παρίσι) και έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους στο Accounting &
16
Management και Money, Banking & Finance στη Μεγάλη Βρετανία
(Southampton και Birmingham αντίστοιχα).
Πριν από τη ΜΕΒΓΑΛ κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή και νόμιμου
εκπροσώπου στη ΖΑΝΑΕ, προερχόμενος από τη θέση του υπευθύνου
χρηματοοικονομικής διαχείρισης (Treasurer) στην Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ,
μετά από σύντομη θητεία στον τραπεζικό κλάδο.
Παράλληλα δίδασκε επί σειρά ετών Financial Management και Banking στο
City College (Sheffield University affiliated) στη Θεσσαλονίκη.
Β. Υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Αναστασιάδου
Μαρία
του
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ)
Παύλου
(ΕΝΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
Έτος Γέννησης: 1961. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Θες/νίκης.
Έτος αποφοίτησης 1985. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Συμμετείχε σε σεμινάρια κατάρτισης:
- από 01/03/1985-28/02/1987 στο σεμινάριο Στελέχωσης Αγροτικών Συν/ων
Οργανώσεων του Υπουργείου Γεωργίας- ΑΤΕ-ΕΛΚΕΠΑ- ΠΑΣΕΓΕΣ.
- από 31/10/1992-12/12/1992 σε Σεμινάριο «Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων
& η Τεχνική της Προώθησής τους» του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών.
- από 28/11/1994-15/12/1994 σε σεμινάριο με τίτλο «Κρίσιμα σημεία στις
Εξαγωγικές Εργασίες» του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ
- από 10/3-19/3/2000 σε σεμινάριο με τίτλο Export Training Activities του
Swedish Trade Council.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Εκπαιδεύτρια-μέλος
ΣΕΚ του ΕΚΕΠΙΣ. Προϊσταμένη Εμπορίας της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Καβάλας.
Μιξαφέντη Σταυρούλα (Βιβή) του Βασιλείου (ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΠΕ)
Χημικός μηχανικός του ΑΠΘ (1987).
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1964 και κατοικεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη από
το 1990. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο θυγατέρων. Εργάζεται από το 1987
σε διάφορες εταιρείες και διαφορετικά αντικείμενα (υπεύθυνη λειτουργίας
Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καρδίτσας, υπεύθυνη πωλήσεων σε
εταιρεία ειδών εντερικής διατροφής και παιδικών τροφών, υπεύθυνη
τεχνολογικού ινστιτούτου δέρματος) καταλήγοντας στο αντικείμενο της
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων, με το οποίο ασχολείται
από το 2001.
Από το 2005 εργάζεται στην εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ ως
Διευθύντρια Οργάνωσης & Ανάπτυξης της ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες
Προστασίας & Πρόληψης). Κύριες αρμοδιότητες της είναι η οργάνωση της
εταιρείας ως προς την επίτευξη βέλτιστων υπηρεσιών ασφάλειας & υγείας της
εργασίας που προσφέρει, η επιλογή, εκπαίδευση και management συνεργατών
τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας, η διοργάνωση τόσο εσωτερικών
17
εκπαιδευτικών συναντήσεων εργασίας των συνεργατών, όσο και ημερίδων, η
προώθηση υπηρεσιών σε υποψήφιους πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, αλλά και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας επιλεκτικά σε
επιχειρήσεις – πελάτες.
Παράλληλα διαθέτει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, με έμφαση τα τελευταία
χρόνια στην Ασφάλεια της Εργασίας, διαθέτοντας αριθμό μητρώου
εκπαιδευτών ΣΕΚ του ΕΚΕΠΙΣ, στις κατηγορίες Χημικοί μηχανικοί και
Επιθεωρητές Ασφάλειας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου. Παρακολουθεί τις
εξελίξεις στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας συμμετέχοντας σε
διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.
Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά καθώς και χειρισμό ΗΥ. Είναι μέλος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών
μηχανικών στο παράρτημα Βορείου Ελλάδος του οποίου διετέλεσε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο θητείες.
Χρυσομαλίδου Φανή του Νικολάου (PELOPAC ABEE)
Η Φανή Χρυσομαλίδου γεννήθηκε το 1971 στη Θεσσαλονίκη.
Τίτλοι Σπουδών: 1994: Bsc in Business Administration, American College of
Thessaloniki (ACT). 1996: MA in International Business and Management,
Westminster University of London, concentration in marketing.
Από το 1998 μέχρι σήμερα είναι Υπεύθυνη Πελατών και Εμπορίας στην εταιρία
Pelopac ABEE, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος. Η εταιρία παράγει τυποποιημένα Μεσογειακά και
Ελληνικά τρόφιμα, ελιές, antipasti, appetizers και σάλτσες τα οποία εξάγονται,
με κύριες αγορές τις ΗΠΑ, τη Μεγ. Βρετανία και την Ευρώπη και έχει παρουσία
στις σημαντικότερες αλυσίδες.
Από τον Απρίλιο του 1996 έως τον Οκτώβριο του 1997 ήταν Account Manager
στην διαφημιστική εταιρία BASIS, υπεύθυνη για την έκδοση της εφημερίδας
«Τουριστική Χαλκιδική» της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Από τον Νοέμβριο
του 1997 έως το Μάρτιο του 1998 διετέλεσε Head of International Relations
στο Children’s Media Development, παραγωγές παιδικών προγραμμάτων.
Είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Σιώπη και έχει δύο παιδιά.
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content