close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK VEZOVA I DIZALICE

embedDownload
NAPOMENE
VEZ U MORU I NA KOPNU
Ukoliko je plovilo šire od maksimalne širine za tu kategoriju, cijena će se obračunati po kategoriji kojoj odgovara
maksimalna širina plovila.
Cijene veza u moru za višetrupce uvećavaju se za 100 %.
CJENIK VEZOVA I DIZALICE
Pravo ekskluzivnog korištenja veza uvećava cijenu za 20 %.
U razdoblju od 1.04. do 31.03. plovilima u tranzitu za korištenje veza u moru, od 7 do 30 dana uz plaćanje unaprijed na cijenu dnevnog veza odobrava se popust od 1,5% po danu ; za korištenje veza duže od 30 dana uz plaćanje
unaprijed odobrava se popust od 50%.
ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2013. DO 31. OŽUJKA 2014. U EUR
U razdoblju od 01.10. do 31.03. cijena dnevnog veza u moru umanjuje se za 30% bez mogućnosti korištenja ostalih
popusta.
VEZ U MORU - GODIŠNJI
Za boravak plovila u marini kraći od 4 sata, cijena korištenja dnevnog veza more/kopno umanjuje se za 50 %.
VEZ U MORU
Plovila koja su u tranzitu dnevni vez trebaju napustiti do 14:00 sati zadnjeg plaćenog dana.
Plovilima sa godišnjim ugovorom za suhi vez na kopnu i KRAN PASS za korištenje veza u moru odobrava se popust
od 50% na cijenu dnevnog veza.
DODATAK ZA ZIMOVANJE NA KOPNU**
Dužina veza *
(m)
Širina veza *
(m)
Godišnje
Dužina plovila
(m)
Širina plovila
(m)
Dnevno
do 9,99
3,29
4.520
do 9,99
3,29
3,70
10-10,99
3,59
5.170
10-10,99
3,59
3,80
11-11,99
3,89
5.640
11-11,99
3,89
4,10
12-12,99
4,19
6.270
12-12,99
4,19
4,30
13-13,99
4,49
6.700
13-13,99
4,49
4,60
14-14,99
4,79
7.180
14-14,99
4,79
5,00
15-15,99
5,09
7.760
15-15,99
5,09
5,40
Cijene dizanja, spuštanja i pranja plovila u vremenu od 22:00 do 8:00 sati, te nedjeljom i blagdanom uvećavaju se
za 100 %.
16-16,99
5,39
8.540
16-16,99
5,39
6,20
17-17,99
5,59
9.230
17-17,99
5,59
6,70
Za plovila sa specifičnim podvodnim dijelom cijena će se posebno dogovarati.
18-18,99
5,79
10.130
18-18,99
5,79
7,40
Spuštanje plovila sa prijevoznog sredstva na nosač naplaćuje se kao jedna operacija.
19-19,99
5,99
11.120
19-19,99
5,99
8,40
Narudžbu za operaciju dizalice (travel lifta) treba izvršiti najmanje tri radna dana unaprijed.
preko 20
dogovor
preko 20
preko 5,99
dogovor
Dodatak za zimovanje na kopnu mogu koristiti samo plovila s godišnjim ugovorom za korištenje veza u moru i s
godišnjim ugovorom za KRAN PASS.
Plovilima sa godišnjim vezom u moru, na KRAN PASU i plovilima u tranzitu koja su uplovila morskim putem, za
obavljanje servisa odobrava se 7 dana besplatnog veza na kopnu bez obzira na vremenske uvjete. Za boravak na
kopnu više od 7 dana, naplaćuje se dnevni vez prema cjeniku.
DIZALICA - TRAVEL LIFT
Cijene dizanja, spuštanja i pranja plovila te korištenja usluga dizalice izvan radnog vremena (15:00 - 22:00 sata) ili
van ugovorenog termina uvećavaju se za 50%.
preko 5,99
* Vrijedi za većinu vezova
**Dodatak za zimovanje obračunat će se za najmanje 90 dana boravka.
VRIJEDI ZA SVE CJENIKE
VEZ NA KOPNU - GODIŠNJI
Sva plaćanja usluga, osim usluge parkiranja vozila, vrše se na recepciji Marine.
Marina zadržava pravo izmjeriti svako plovilo.
Marina zadržava pravo izmjene cijena. Eventualne izmjene bit će objavljene na oglasnoj ploči na recepciji i na web
stranicama Marine.
Knjiga žalbi nalazi se na recepciji.
PDV UKLJUČEN
Marina Dalmacija d.o.o.; Elizabete Kotromanić 11/1; 23000 Zadar; Hrvatska
tel. +385 (0)23 200 300; fax. +385 (0)23 200 333
44°03’ N, 15°18’ E; VHF 17
[email protected]
www.marinadalmacija.hr
VEZ NA KOPNU
VEZ NA KOPNU - KRAN PASS
Dužina plovila
(m)
Širina plovila
(m)
Godišnje
Dužina plovila
(m)
Širina plovila
(m)
Godišnje
do 9,99
3,29
4.390
do 9,99
3,29
3.510
10-10,99
3,59
5.020
10-10,99
3,59
3.830
11-11,99
3,89
5.440
11-11,99
3,89
4.210
12-12,99
4,19
6.010
12-12,99
4,19
4.710
13-13,99
4,49
6.380
13-13,99
4,49
5.010
14-14,99
4,79
6.790
15-15,99
5,09
7.300
16-16,99
5,39
8.020
17-17,99
5,59
8.630
18-18,99
5,79
9.460
19-19,99
5,99
10.380
preko 20
preko 5,99
dogovor
za plovila dužine do 9,99 m u cijenu Kran Pass usluge
uključeno je šest besplatnih operacija travel lifta***
za plovila dužine od 10 m do 13,99 m u cijenu Kran Pass
usluge uključene su četiri besplatne operacije travel lifta***
*** za ugovore zaključene usred obračunskog razdoblja besplatne
operacije će se posebno dogovarati
OSTALE USLUGE
DNEVNI VEZ - MORE/KOPNO
PARKIRANJE NA OTVORENOM
Dužina plovila
(m)
Dnevno
do 9,99
50
10-10,99
55
11-11,99
60
12-12,99
65
13-13,99
70
14-14,99
80
15-15,99
85
16-16,99
90
do 6 sati parkiranja - 6,00 Kn/sat
45,00 Kn/dnevno
Vozila
45,00
900,00
4.500,00
Trajler, nosač
Dodatna ili izgubljena godišnja parkirna kartica
800,00
Kn
Zamjena oštećene godišnje kartice
200,00
Kn
Korištenje garaže
1.200,00
30,00
95
18-18,99
100
19-19,99
105
20-20,99
110
21-21,99
120
22-22,99
140
Komercijalni cjenik
23-23,99
170
Vez u moru za plovila do 15,99 m
6.270,00
EUR/godišnje
24-24,99
190
Korištenje zemljišnog prostora po m²
6,70
EUR/mjesečno
preko 25
dogovor
Korištenje poslovnog prostora po m²
22,00
EUR/mjesečno
Usluge ronjenja
Zamjena muringa Ø 20 mm
110,00
EUR/kom
Zamjena muringa Ø 26 - 28 mm
190,00
EUR/kom
Ronjenje na zahtjev bez radova, minimum 1 sat
Potrošnja vode po m³
DIZALICA - TRAVEL LIFT
Dizanje ili
spuštanje
EUR/godišnje
EUR/dnevno
17-17,99
Potrošnja struje po Kw/h
Dužina plovila
(m)
Kn/dnevno
Kn/mjesečno
Kn/godišnje
Pranje
podvodnog
dijela
Korištenje dizalice
od 30 do 35 t
(za montažu ili demontažu
kobilice, kormila i sl.)
po plovilu
Obavljanje djelatnosti u marini bez ugovora
100,00
EUR/sat
EUR
3,50
EUR
80,00
EUR/dnevno
120,00
EUR
Pražnjenje spremnika otpadnih voda sa brodova (max.200 lit)
120,00
EUR
Najam viličara s vozačem
100,00
EUR/sat
1,50
EUR/sat
0,40
EUR/stranica
40
10-10,99
150
45
11-11,99
200
50
12-12,99
260
55
13-13,99
320
65
14-14,99
390
70
15-15,99
460
75
16-16,99
520
80
Nadoknada troškova za pogrešno parkiran automobil
17-17,99
600
90
Troškovi čišćenja prostora nakon izvršenih radova
18-18,99
670
100
19-19,99
740
115
20-20,99
830
125
21-21,99
930
140
22-22,99
1.040
155
23-23,99
1.160
165
24-24,99
1.290
180
preko 25
dogovor
dogovor
Korištenje Interneta na PC-u na recepciji
Fax
Boravišna pristojba
200,00
200,00
EUR/sat
EUR
prema zakonskoj tarifi
Prijava na carinsko skladište
60,00
EUR
Fotokopiranje
0,15
EUR/stranica
Vremenska prognoza (kopija)
0,70
EUR
120,00
EUR
60,00
EUR
20,00
EUR
100,00
EUR
Oštećenje magnetske kartice za sanitarni čvor
Gubitak ili oštećenje parkirnog listića
Oglašavanje na oglasnoj ploči
Korištenje dizalice za premještanje
plovila na kopnu = 50% od cijene
jedne operacije dizanja ili spuštanja
prema dužini plovila.
0,25
Tegljenje broda unutar marine
130
Korištenje dizalice
preko noći sa plovilom
na remenima
(bragama)
EUR/sat
Ostale usluge
do 9,99
Korištenje dizalice
od 65 i 80 t
(za montažu ili demontažu
kobilice, kormila i sl.)
po plovilu
80,00
A5
7,00
EUR/mjesečno
A4
10,00
EUR/mjesečno
A3
20,00
EUR/mjesečno
Trošak opomene
15,00
EUR
Mjenjačka provizija
2,5%
Napomena: Parkiranje u trajanju do 1 sata se neće naplaćivati.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 710 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content