close

Вход

Log in using OpenID

brochure new2.cdr - Aktina Prime Tours

embedDownload
ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις
αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι' αυτό και είναι με την σειρά
του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει
συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης.
Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα σε 15 τελευταίες μέρες που
προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της
εκδρομής. Η χρέωση ακυρωτικών για πακέτα εκδρομών γίνεται ως εξής:
- Για ακυρώσεις 60 μέρες πριν την αναχώρηση χρέωση ακυρωτικών 70 € έξοδα
φακέλου ανά δωμάτιο
- Για ακυρώσεις 59-45 μέρες πριν την αναχώρηση χρέωση ακυρωτικών 30% του
συνολικού ποσού
- Για ακυρώσεις 44-15 μέρες πριν την αναχώρηση χρέωση ακυρωτικών 70% του
συνολικού ποσού
- Για ακυρώσεις που γίνονται λιγότερες από 15 μέρες πριν την αναχώρηση χρέωση
ακυρωτικών 100% του συνολικού ποσού
Eξάλλου ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο
έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε
άλλο πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι,
αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση,
εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. O πελάτης που εκχωρεί και ο
πελάτης που αποδέχεται τη συμμετοχή του στην εκδρομή ευθύνονται αλληλεγγύως
έναντι του γραφείου για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και για ενδεχομένως
πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.
your prime tour ... Collection
7. Aλλαγή ή ακύρωση προγράμματος
Eλάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές είναι 10 άτομα,
εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής. Tο γραφείο
έχει το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής
ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Tο
γραφείο οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για την ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 7
ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του
γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Eξάλλου το
γραφείο δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην
περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Tο γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές
στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά
προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Eφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο
περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν ικανοποιηθεί με οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον
πελάτη το γραφείο δε δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής.
Oι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο
σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να
ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς
άλλη αξίωση. Aν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι
συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και
Xριστουγέννων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος.
Italy
Istanbul
Holland
Berlin
Austria
Belgium
8. Tιμές
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και
τους αεροπορικούς και τους ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του
προγράμματος. Oι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε
περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή
οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων, όπως αύξηση του
κόστους καυσίμων και ανατιμήσεις που το κράτος ήθελε επιβάλλει, μετά την έκδοση του
προγράμματος.
H αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 20 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού
και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής. Oι οργανωμένες εκδρομές του
γραφείου δεν συμπεριλαμβάνουν στο κόστος αυτών τους φόρους αεροδρομίων. Για τις
τιμές της κάθε εκδρομής δείτε τον ένθετο τιμοκατάλογο.
9. Διαβατήρια / Ταυτότητες
Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού, απαιτείται η
κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας. Εξάλλου οι αναφερόμενες πληροφορίες
αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών
ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη.
10. Παιδικές Εκπτώσεις
Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ανάλογα τον προορισμό
και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με
τους γονείς τους. Κάτω των δύο χρόνων πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού
ναύλου αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά
αποσκευών. Σε πολλές περιπτώσεις το γραφείο είναι σε θέση να μειώσει ακόμα
περισσότερο τα έξοδα συμμετοχής για τα παιδιά σε συνεννόηση με τους γονείς τους.
11. Aποσκευές
Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) το γραφείο
αναλαμβάνει τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μίας βαλίτσας κανονικού
μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε πελάτη του, εκτός αν άλλως αναφέρεται.
Eκτός από τις βασικές αποσκευές οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις
μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να
ξεπερνούν τα 53X26X23 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος αντίστοιχα).
12. Δηλώσεις Συμμετοχής
Kάθε ταξίδι αυτού του προγράμματος έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία για δήλωση
συμμετοχής. H προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις του
γραφείου προς τις αεροπορικές εταιρίες, τα ξενοδοχεία και άλλους φορείς που
χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι
λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωμάτια ή άλλες υπηρεσίες που
έχουμε κρατήσει και ακόμα λογικότερο να ζημιωθούν εξαιτίας μίας άκαιρης ακύρωσης εκ
μέρους μας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγματοποιείται. Με τα δεδομένα αυτά, η προθεσμία
συμμετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το
αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος μας. Ταυτόχρονα, δίνει
συγκεκριμένη, απάντηση στην κλασική ερώτηση “μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω” και
αποτελεί αποφασιστικό ερέθισμα συμμετοχής για τους αναβλητικούς που διατρέχουν
τον κίνδυνο να μη βρουν θέση αν αγνοήσουν την προθεσμία. Αλλά και για εμάς είναι
θετική η προθεσμία συμμετοχής γιατί συντελεί στο εγκαιρότερο “κλείσιμο” των
προβλεπόμενων θέσεων εξασφαλίζοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για καλύτερη
οργανωτική προετοιμασία της κάθε αναχώρησης.
(*) Σημείωση: Oργανωμένο ταξίδι, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339 είναι
προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι,
μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών, μη συμπληρωματικών της
μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του οργανωμένου
ταξιδιού εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μια
διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή.
Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα τηλ. 210 3220620 fax: 210 3220623 e-mail: [email protected]
www.aktinaprime.gr
Italy
ΡΩΜΗ
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο
4* και χρόνος στην διάθεσή σας για την
πρώτη γνωριμία με το κέντρο της
«Αιώνιας Πόλης». Περπατήστε στους
εμπορικούς δρόμους της Ρώμης οι οποίοι
είναι γεμάτοι με μερικά από τα πιο σικ
καταστήματα και μπουτίκ μόδας
κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες
την Via V. Veneto, τη Via Sistina και τις
οδούς Via Condotti (την Πέμπτη
λεωφόρο της Ρώμης) με
Armani,Gucci,Hermes, Prada, Via Fratina,
Via Borgognona με κορυφαία ονόματα
όπως D&G, Fendi, Ferre, Versace και την
Via del Babuino στην οποία η ανάμειξη
προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την
καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της
Ρώμης. Για το βράδυ, σας προτείνουμε
μια βόλτα στην Piazza Navona με τα
πανέμορφα συντριβάνια, το Πάνθεον με
μια στάση για παγωτό στην φημισμένη
«gelaterie Cremeria Monforte» και το
Τραστέβερε, την γειτονιά στις όχθες του
Τίβερη όπου στα μεσαιωνικά στενάκια
της χτυπάει η καρδιά της βραδινής
διασκέδασης.
2η μέρα: Ρώμη (ξενάγηση)
Πρωινή ξενάγηση στην Ρώμη όπου θα
μεταφερθούμε στο κέντρο της πόλης,
Istanbul
4ήμερο κάθε Παρασκευή
παίρνοντας μια πρώτη γεύση της πόληςμουσείο από τα τείχη του Μάρκου
Αυρήλιου που θα δούμε στην διαδρομή
μας. Θα ξεναγηθούμε στα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης ξεκινώντας από την
εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Θα δούμε
την πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το
μπαλκόνι που ο Πάπας ευλογεί τους
πιστούς, την πλατεία Βενετίας, το
Παλάτσο Βιτοριάνο που είναι και ο
άγνωστος στρατιώτης της Ιταλίας, το
Παλάτσο Βενέτσια με το μπαλκόνι που
έβγαινε να μιλήσει ο Μουσουλίνι, το
μπαλκόνι της Λετίτσια, μητέρας του
Ναπολέων Βοναπάρτη. Θα περάσουμε
κάτω από το Καπιτώλιο, μέσα από το
δρόμο των Ρωμαϊκών αγορών, τον
ιππόδρομο, τον λόφο του Παλατίνου, τις
θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και
ολοκληρώνουμε την ξενάγηση μας με το
Κολοσσαίο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη,
μια πόλη-ύμνο στην Αναγέννηση. Θα
δούμε το επιβλητικό Ντουόμο, το
Βαπτιστήριο, τη Σάντα Κρότσε, το Πόντε
Βέκιο, την Πιάτσα ντε λα Σινορία που
είναι και τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
πόλης.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της
μεταφοράς στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
1η μέρα: Αθήνα Κωνσταντινούπολη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και
αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη.
Άφιξη και συνάντηση με τον τοπικό
ελληνόφωνο ξεναγό μας, μεταφορά και
τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*.
Ημέρα ελεύθερη για την πρώτη γνωριμία
σας με την ιστορική Πόλη, μία μοναδική
πόλη σύνδεσμο Ανατολής και Δύσης, του
παρελθόντος και που σήμερα, σας
προτείνουμε μία αναγνωριστική βόλτα
στην λεωφόρο του Ιστικλάρ, εκεί θα
βρείτε εξαιρετικές μπουτίκ, γκαλερί
τέχνης, καφετερίες, πάμπ, νυχτερινά
κέντρα με ζωντανή μουσική,
ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη
(ξενάγηση της Πόλης)
3η μέρα: Ρώμη
Μετά το πρωινό ακολουθεί η ολοήμερη
ξενάγηση της Πόλης. Επίσκεψη στην Αγία
Σοφία πουν αποτελεί από τα πλέον
σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία όλων
των εποχών και ιδιαίτερο σύμβολο της
ιστορίας μας. Συνεχίζουμε την περιήγησή
μας με τον Αρχαίο Ιππόδρομο, την
Βασιλική Κινστέρνα του Ιουστινιανού, το
παλιό υδραγωγείο και το ανάκτορο Τοπ
Καπί που αποτελούσε το παλάτι των
Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε
να επισκεφθείτε το Castel Romano Outlet
Designer (25€) που βρίσκεται μόλις 25
χλμ. από το κέντρο της πόλης με πάνω
από 100 επώνυμα μαγαζιά, με
προσφορές που ξεκινούν από -30% έως 70% όλο τον χρόνο και Κυριακές ανοικτά
ή εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε
ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία, η
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Αεροπορικά εισιτήρια - 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 4* - Μεταφορές από και προς τ' αεροδρόμιο
ξενάγηση πόλης - Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Φόροι αεροδρομίων - Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα - Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4ήμερο κάθε Παρασκευή
Σουλτάνων από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα,
με τους θησαυρούς της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και το περίφημο Τζαμί του
Σουλτάν Αχμέτ, πιο γνωστό σαν Μπλε
Τζαμί, από το μπλε χρώμα που έχει
χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική
διακόσμηση. Επίσκεψη στην παλιά αγορά
(Καπαλί Τσαρσί) που ουσιαστικά είναι
ένας λαβύρινθος από δρόμους με
ζωγραφισμένες στοές, και μικρομάγαζα
στα οποία θα βρείτε μεγάλη ποικιλία
προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας σε
συμφέρουσες τιμές. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Προαιρετικό γλέντι με χορό
της κοιλιάς και φολκλορικά μπαλέτα.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη
(Βυζαντινά μνημεία) ή
(Πριγκηπόνησσα)
Βυζαντινά μνημεία: Μετά το πρωινό
αναχωρούμε για την επίσκεψή μας στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο, που αποτελεί
ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της
χριστιανικής πατροπαράδοτης εκκλησίας
και ιδρύθηκε από τον Απόστολο Ανδρέα.
Θα συνεχίσουμε με την Παναγία των
Βλαχερνών με την θαυματουργή εικόνα
της Θεοτόκου, την Μονή της Χώρας, το
σημαντικότερο μνημείο της εποχής των
Παλαιολόγων και το Αγίασμα της
Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλή.
Ακολουθεί κρουαζιέρα στον Βόσπορο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο.
Πριγκηπόνησσα: Μετά το πρωινό θα
μεταφερθούμε στο λιμάνι και θα
επιβιβαστούμε στο καραβάκι που θα μας
πάει στα Πριγκηπόνησσα. Πρώτη στάση
στην Χάλκη όπου θα ξεναγηθούμε στην
Θεολογική Σχολή. Θα συνεχίσουμε για την
Πρίγκηπο με προαιρετικό γεύμα σε
τοπική ψαροταβέρνα. Σας προτείνουμε
μία βόλτα του νησιού με τις
παραδοσιακές άμαξες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο.
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη Αθήνα
Μετά το πρωινό έχετε την ημέρα
ελεύθερη. Σας προτείνουμε μία επίσκεψη
στην Αιγυπτιακή Αγορά (Μισίρ Καρσισί)
με τα περίφημα μπαχαρικά και βότανα
απ' όλο τον κόσμο και το καταπληκτικό
φαγητό. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής σας στην
Αθήνα.
- Ελληνόφωνη
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Αεροπορικά εισιτήρια - 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο - Μεταφορές από και τ' αεροδρόμιο - 2 ελληνόφωνες ξεναγήσεις
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Κρουαζιέρα στον Βόσπορο - Τα εισιτήρια του πλοίου για τα Πριγκηπόνησσα.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Φόροι αεροδρομίων - Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα - Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και ότι αναφέρεται
ως προαιρετικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το παραλάβετε με το
ενημερωτικό σας. Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων και εορτών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το παραλάβετε με το
ενημερωτικό σας. Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων και εορτών.
Austria
Holland
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Άφιξη στο αεροδρόμιο “Schiphol” και
άμεση αναχώρηση , για την περιήγησή
μας στην μαγευτική πόλη του Άμστερνταμ.
Ο παραδοσιακός “Μύλος του Rembrandt”
στις όχθες του ποταμού Amstel, το
εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το μουσείο
ζυθοποιείας της “Heineken”, το επιβλητικό
μουσείο ιστορίας και τέχνης
“Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική
Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του
Βασιλιά», ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός,
είναι μερικά από τα πολλά στοιχεία μιας
πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. Το
μεσημέρι μεταφορά στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτιά σας.
Το βράδυ σας προτείνουμε έναν περίπατο
στην περίφημη Red Light District ,
συνοδεία του έμπειρου ξεναγού μας για
να απολαύσετε όλα τα πικάντικα θεάματα
που προσφέρει η περιοχή. Τα διάσημα
κόκκινα φώτα στις βιτρίνες είναι
εντυπωσιακά απέναντι από τα κομψά και
όμορφα παλαιά σπίτια στα κανάλια, ενώ
ακόμη και τα παραμυθένια φώτα που
ευθυγραμμίζονται με τις γέφυρες, τη
νύχτα είναι χρωματισμένα κόκκινα.
2η μέρα: Άμστερνταμ
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετική εκδρομή
COSTER DIAMONDS-MUSEUM-SQUARE.
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε
για μία επίσκεψη με Ελληνόφωνη
συνοδεία, στο μεγαλύτερο
αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον γνωστό
4ήμερο κάθε Παρασκευή
οίκο COSTER DIAMONDS, όπου θα
παρακολουθήσουμε όλα τα στάδια της
διαδικασίας κοπής και επεξεργασίας των
διαμαντιών, ενώ θα μας δοθεί η ευκαιρία
να θαυμάσουμε μοναδικά ιστορικά
«κομμάτια».Μετά το τέλος της επίσκεψης
σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τα
φημισμένα μουσεία Van Gogh (14€) και
Rijks (12,5€) που βρίσκονται ακριβώς
απέναντι. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη ώστε
οι πελάτες μας να μην περιμένουν στις
ουρές, ενώ ο συνοδός θα είναι στην
διάθεσή σας για να σας συμβουλέψει για
τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος.
3η μέρα: Άμστερνταμ
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετικά μπορείτε να
πραγματοποιήσετε την εκδρομή,
«ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, ΝΤΕΛΦΤ, ΧΑΓΗ».
ROTTERDAM: Το μεγαλύτερο εμπορικό
λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες,
τα πιο μοντέρνα και ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις
εντυπωσιακές γέφυρες «Willem» η
γνωστή χρυσή γέφυρα, πύλη του
Ρόττερνταμ & «Erasmus» η γέφυρα που
ενώνει τον Βορρά με τον Νότο της πόλης,
γνωστή και ως De Zwaan (ο κύκνος) λόγω
του σχήματός της.
DELFT: η πρώτη πρωτεύουσα του
Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη
με το πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της
που αποτελείται από σπίτια του 17ου και
18ου αιώνα και τους μεγαλόπρεπους
βασιλικούς ναούς, θαυμάσια δημόσια
κτίρια, υπαίθριες αγορές και έναν
εκπληκτικό αριθμό μουσείων.
DEN HAAG: Η μεγαλύτερη Ολλανδική
πόλη στην Βόρεια θάλασσα, η έδρα των
Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού
Κοινοβουλίου με το περίφημο Παλάτι της
Ειρήνης, τα μοναδικής αξίας κτήρια που
στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μετά το πρωινό και την παράδοση του
δωματίου σας, θα αναχωρήσουμε από το
ξενοδοχείο μαζί με τις αποσκευές σας για
τα γνωστά, ψαράδικα χωριά Marken και
Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά
σοκάκια του ομώνυμου νησιού, όπως και
στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά
τη διάρκεια της εκδρομής θα
επισκεφτούμε ένα τοπικό, παραδοσιακό
τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέζα»,
ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας
εξηγήσει πως παρασκευάζουν τα τυριά και
στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να
δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Επίσης θα
προβληθεί σε ειδικό χώρο ολιγόλεπτη
ταινία στα ελληνικά για τον τρόπο και την
τεχνική που χρησιμοποίησαν οι Ολλανδοί
στην κατασκευή των φραγμάτων. Το
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την επιστροφή στην Ελλάδα.
ΒΙΕΝΝΗ
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
και αναχώρηση για Βιέννη. Άφιξη,
μεταφορά και εγκατάσταση σε κεντρικό
ξενοδοχείο 4*. Το απόγευμα σας
προτείνουμε μια βόλτα στην πόλη του
βάλς και της κλασσικής μουσικής για μια
πρώτη γνωριμία με το ιστορικό κέντρο της
αυστριακής πρωτεύουσας που με τα
αξιοθέατά, τα θεάματα και την αγορά της
είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψει. Για το
δείπνο σας, θα σας προτείνουμε να
επιλέξετε τις παραδοσιακές βιεννέζικες
κρασοταβέρνες του Γκρίντσινγκ ή του
Νοϊστιφτ αμ Βάλντε, που με τις τοπικές
σπεσιαλιτέ, την βιεννέζικη μουσική και το
περίφημο κρασί τους, θα σας μαγέψουν.
2η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για την
προγραμματισμένη ξενάγηση που θα
ξεκινήσει με τον γύρο της Ρίνγκστράσσε, το
κέντρο της πόλης, όπου θα θαυμάσετε τα
μοναδικά κτίρια, όπως την Ένωση Φίλων
Μουσικής, την Κρατική Όπερα, το
νεογοτθικό Δημαρχείο, τα δίδυμα μουσεία
Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, τα
χειμερινά ανάκτορα των αψβούργων
Χόφμπουργκ που διαθέτουν 18 πτέρυγες,
54 σκάλες και 2.600 δωμάτια, το Δημοτικό
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το ελληνοπρεπές
Κοινοβούλιο με την πρόσοψη αντίγραφο
της Ακαδημίας Αθηνών και τον
εντυπωσιακό νεογοτθικό ναό Φοτιβκίρχε. Η
ξενάγησή θα κλείσει με την επίσκεψη των
4ήμερο κάθε Παρασκευή
θερινών ανακτόρων Σενμπρούν, όπου θα
έχετε την ευκαιρία να δείτε τους κήπους,
τον πρώτο ζωολογικό κήπο του κόσμου και
τα δωμάτια που ζούσε η αυτοκρατορική
οικογένεια (προαιρετική η είσοδος στα
δωμάτια). Στη συνέχεια θα περπατήσετε
στον κεντρικό πεζόδρομο Κέρντνερστρασσε
και θα καταλήξετε στο καθεδρικό ναό του
Αγ. Στεφάνου που θεωρείται το πιο κομψό
γοτθικό κτίριο της Αυστρίας. Για το βράδυ
προτείνουμε ένα κονσέρτο κλασσικής
μουσικής ή μία παράσταση στην Κρατική
Όπερα (απαιτείται προαγορά εισιτηρίου).
3η μέρα: Βιέννη
Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά σας
προτείνουμε μία εκδρομή στα Δάση της
Βιέννης που περιλαμβάνει σύντομη
επίσκεψη στο μοναστήρι Χάιλιγκενκροιτς.
Θα συνεχίσουμε για την τοποθεσία
Μάγιερλινγκ, γνωστό από το ειδύλλιο της
Μαρίας Βετσέρα και του πρίγκιπα
Ροδόλφου, όπου θα δείτε το κυνηγετικό
περίπτερο των Αψβούργων. Διασχίζοντας
την απερίγραπτης φυσικής ομορφιάς
κοιλάδα Ελένενταλ συνεχίζουμε με την
γραφική λουτρόπολη του Μπάντεν όπου
ένα διάστημα έζησε και εργάστηκε εκεί ό
Ludwig van Beethoven. Σε περίπτωση που
δεν επιθυμείτε να κάνετε εκδρομή, σας
προτείνουμε μία βόλτα για ψώνια στη
Μαριαχίλφερστρασσε τον εμπορικότερο
δρόμο της Βιέννης με χιλιάδες καταστήματα
με προσιτές τιμές ή την Κέρτνερστρασσε
που με τα πολύβουα καταστήματά της και
τις καφετερίες αποτελεί το σήμα κατατεθέν
της Βιέννης. Απολαύστε ένα καφέ και γλυκό
σε ένα από τα καφέ για τα οποία φημίζεται
η Βιέννη υπό τους ήχους ζωντανής
μουσικής. Για το βράδυ προτείνουμε δείπνο
σε παραδοσιακό εστιατόριο, αναζητήστε
ιστορικές μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος
στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ (ναι,
υπάρχει ακόμη η ταβέρνα που σύχναζε ο
Ρήγας Φεραίος).
4η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Ημέρα ελεύθερη. Μετά το πρωινό σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε προαιρετικά
ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της
Βιέννης ή τη μοναδική πινακοθήκη του
ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα των
Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ και Βαν Γκόγκ ή το
μουσείο Αλμπερτίνα, ένα από τα
σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο
που έχει στην κατοχή του περίπου 60,000
πίνακες ζωγραφικής ή και το Μuseums
Quartier "MQ" με παγκοσμίου
ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης,
περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το
Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας - Μουσείο
Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ, το
Ταντσκβαρτίρ, το παιδικό μουσείο Zoom,
την Kunsthalle Wien και το Κέντρο
Μαθηματικών, αποτελώντας ένα από τα
μεγαλύτερα πολιτιστικά κέντρα του
κόσμου. Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο,
μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση
για Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Αεροπορικά εισιτήρια - 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 4* - Μεταφορές από και τ' αεροδρόμιο - Ελληνόφωνη ξενάγηση
πόλης - Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Συνοδεία ελληνόφωνη στο Coster και στα ψαροχώρια.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Φόροι αεροδρομίων - Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα- Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Αεροπορικά εισιτήρια - 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 4* - Μεταφορές από και προς τ' αεροδρόμιο - Ελληνόφωνη
ξενάγηση πόλης - Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Φόροι αεροδρομίων - Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα - Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το
παραλάβετε με το ενημερωτικό σας. Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων και εορτών. Η προαιρετική εκδρομή της 3ης μέρας πραγματοποιείται με
αγγλόφωνη ξενάγηση για συμμετοχή κάτω των 10 ατόμων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το
παραλάβετε με το ενημερωτικό σας. Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων και εορτών.
Όροι οργανωμένων ταξιδίων
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Berlin
Belgium
Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στις
οργανωμένες εκδρομές του γραφείου μας, που συμφωνούν με την Κοινοτική Oδηγία
90/314. H καθ' οιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής σας σε οργανωμένη εκδρομή
σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής.
1. Eυθύνες του γραφείου
Για την διοργάνωση των ταξιδιών του, το γραφείο χρησιμοποιεί αεροπορικές και άλλες,
μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία ανά τον κόσμο και άλλους
φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Tο γραφείο δεν έχει δικά του αεροπλάνα,
ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδίων για να θεωρείται υπεύθυνο για τη σωστή ή μη λειτουργία
τους. O ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους
πελάτες του γι' αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παράλειψης
πραγματοποίησης των προσφερομένων υπηρεσιών και εφόσον δεν συνέτρεξαν
σπουδαίοι λόγοι, καθώς και στην περίπτωση οργανωτικών αδυναμιών. Tο γραφείο δεν
κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος του και
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Δεν
είναι ωστόσο, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν
είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσματικά όπως:
- Aλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής.
Oι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρίες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των
εκδρομών έχουν βασιστεί στα προγραμματισμένα / δημοσιευμένα δρομολόγια που
ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος.
- Aτυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές
συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο,
επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
4ήμερο κάθε Παρασκευή
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
4ήμερο κάθε Παρασκευή
- Oποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις
όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους,
αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή
κατάσταση ανώτερης βίας.
- Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή
ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη
πράξη.
Tο γραφείο πάντως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προσφέρει κάθε δυνατή
εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.
1η μέρα: Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για Βερολίνο. Άφιξη
στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα και
άμεση αναχώρηση για τη ξενάγηση της
πόλης. Θα γνωρίσουμε τη σύγχρονη αλλά
& παλαιά ιστορία μίας πόλης - σύμβολο,
που μέχρι το 1989 ήταν χωρισμένη στα
δύο από το περίφημο ''Τείχος του
Βερολίνου''. Πρώτη μας στάση θα είναι η
Πύλη του Βρανδεμβούργου, το έμβλημα
της πόλης που χτίστηκε το 1971 και
υπήρχε σημείο αναφοράς όλων των
σπουδαίων γεγονότων που συντάραξαν το
Βερολίνο μέχρι την πτώση του Τείχους.
Βλέπουμε το τελευταίο τμήμα του τείχους,
γνωστό και ως East Side Gallery, ιστορικό
σημείο διέλευσης των συνόρων Check
Point Charlie (και πρώην έδρα της
Γκεστάπο), τη λεωφόρο Ούντερ ντεν
Λίντεν, θα περιηγηθούμε στην ''Λεωφόρο
των ηγεμόνων'' την πασίγνωστη
Κουρφύστερνταμ και να θαυμάσουμε την
καινούρια πλατεία Πότσνταμερ με τα
εντυπωσιακά κτίρια το Δημαρχείο, την
Όπερα, την εκκλησία Νικολάι, το πλήρως
ανακαινισμένο Ράιχσταγκ και θα
ολοκληρώσουμε με το Μουσείο της
Περγάμου. Μεταφορά σε κεντρικό
ξενοδοχείο 4* & τακτοποίηση. Το
υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Βερολίνο
Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μετά το
πρωινό μπορείτε να αναχωρήσετε για το
Πότσνταμ, την έδρα των αυτοκρατόρων
της Γερμανίας, με τα ανάκτορα του Σαν
Σουσί & του Νέου Παλατιού (πρώην
κατοικία του Φρειδερίκου Β'). Θα
περάσουμε πάνω από την γέφυρα
Γκλίνικερμπρικε, εκεί όπου γίνονταν οι
ανταλλαγές των κατασκόπων μέχρι την
πτώση του τείχους. Τέλος θα δούμε το
περίφημο ''Ολλανδικό τετράγωνο'', και την
πασίγνωστη ρωσική συνοικία
Αlexandrovska με καλλιτεχνικά ξύλινα
σπίτια. Επιστροφή στο Βερολίνο.
Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Βερολίνο
Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε
να συμμετέχετε στην ολοήμερη εκδρομή
στην κοντινή Δρέσδη, μία πόλη - υπαίθριο
μουσείο, την επονομαζόμενη και
''Φλωρεντία του Βορρά'', λόγω των
απίθανων αξιοθέατων που διαθέτει. Στην
ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε από κοντά
το Τσβίγγερ, ανάκτορο των βασιλιάδων
της Σαξονίας, το Δημαρχείο, το
αναγεννησιακό Ρεζιντέντσσλος και την
περίφημη εκκλησία Φράουενκίρχε. Το
τέλος της ξενάγησης μας βρίσκει σε μία
εντυπωσιακή εξέδρα με θέα τον ποταμό
Έλβα.
4η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μετά το πρωινό, μετάβαση στο
αεροδρόμιο του Βερολίνου για την πτήση
της επιστροφής μας..
1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες
Άφιξη στο αεροδρόμιο Βρυξελλών. Άμεση
αναχώρηση για την πανοραμική γνωριμία
της πόλης όπου χτυπά η καρδιά της
Ευρώπης. Θα επισκεφτούμε την ιστορική
εμπορική συνοικία Grand Place (Grote
Markt), το άγαλμα Manneken Pis, το
Atomium, το Heysel Stadium/Mini Europe
τα αξιοθέατα της Ευρώπης σε μινιατούρα
1/12 (Είσοδος 12€), τα Βασιλικά Παλάτια
του Laken και ο ομώνυμος Βασιλικός
Ναός, ο Γιαπωνέζικος Πύργος και η
Κινέζικη Παγόδα, το Χρηματιστήριο, η
Πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο
Ναό της Παναγίας γοτθικού ρυθμού και τα
υπέροχα παραδοσιακά εστιατόρια, το
Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το
Μουσείο Καλών Τεχνών, τη Βασιλική
πλατεία με τα Βασιλικά Ανάκτορα, το
Ευρωκοινοβούλιο και την Αψίδα του
Θριάμβου. Το απόγευμα μεταφορά στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά
σας.
2η μέρα: Βρυξέλλες
Ελεύθερη μέρα. Ο ξεναγός σας μπορεί να
σας ενημερώσει για την δυνατότητα
προαιρετικών εκδρομών.
3η μέρα: Βρυξέλλες
(Γάνδη - Μπρύζ)
Μετά το πρωϊνό ακολουθεί εκδρομή
Γάνδη - Μπρύζ. Αρχικά θα επισκεφτούμε
την μεσαιωνική πόλη Brugge, την
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της
επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια από
τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής
Ευρώπης. Περιήγηση στα αξιοθέατα της
πόλης, το πάρκο με τη «Λίμνη της
Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην
Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, τον Ναό της
Παναγίας, την πολυφωτογραφημένη
γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο
των Αρχόντων, τους Κήπους του Arends,
το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο
Χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό
κέντρο, ένα μοναδικό στολίδι της πόλης.
Αμέσως μετά θα πάμε στην Γάνδη η οποία
διαθέτει πολύ όμορφο ιστορικό κέντρο με
χαρακτηριστικά κτίσματα μεσαιωνικής και
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία
αναπαλαιώθηκαν και συντηρούνται
άψογα. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι
η μεγαλύτερη περιοχή στο Βέλγιο όπου
δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία
αυτοκινήτων. Θα επισκεφτούμε τον
καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. Εκεί
θα δούμε έργα του Ρούμπεν, του
Ιερώνυμου Μπός και το υπέροχο τρίπτυχο
«μυστικός αμνός» που αποδίδεται στους
αδερφούς Βαν Έικ. Θα δούμε το κάστρο
των ιπποτών και θα γνωρίσουμε την πόλη
που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα
σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στις
Βρυξέλλες.
4η μέρα: Βρυξέλλες - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της
μεταφοράς στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής σας στην Ελλάδα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Αεροπορικά εισιτήρια - 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 4* - Μεταφορές από και προς τ' αεροδρόμιο - Ελληνόφωνη
ξενάγηση πόλης - Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Φόροι αεροδρομίων - Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα - Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Αεροπορικά εισιτήρια - 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 4* - Μεταφορές από και προς τ' αεροδρόμιο - Ελληνόφωνη
ξενάγηση πόλης - Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Συνοδεία προς τα κέντρα των πόλεων τις βραδινές ώρες και υπόδειξη εστιατορίων και νυχτερινών θεαμάτων. Στις
Βρυξέλλες συνοδεία και ξενάγηση στην Grand Plaza και την γύρω περιοχή. Διευκολύνσεις εισόδου σε μουσεία σαν VIP χωρίς αναμονή σε ουρές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Φόροι αεροδρομίων - Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα - Ότι δεν αναφέρεται στο Πρόγραμμα - Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το παραλάβετε με το
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το παραλάβετε με το
ενημερωτικό σας. Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων και εορτών. Για κρατήσεις μικρότερες των 15ατόμων οι ξεναγήσεις θα είναι αγγλόφωνες.
ενημερωτικό σας. Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων και εορτών.
2. Ξενοδοχεία / Kαταλύματα
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το γραφείο καταλύματα έχουν την νόμιμη και εν ισχύ
άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. H
επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε
συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή
αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Tα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον
κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. (ς εκ τούτου τα
τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη, όπου ο χώρος θα
είναι περιορισμένος.
Oρισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες,
είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια
παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11.00 της ημέρας
αναχώρησης.
H σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται
ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο
δωματίων. Aλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την
πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας. Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξής σας
στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε
ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη
κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Σε αυτή την περίπτωση σας επιστρέφεται το ποσό
που αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις τις οποίες θα θέλατε αλλά δεν σας έδωσε το
ξενοδοχείο. Tα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν
περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Yπενθυμίζουμε
πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς
λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λ.π.). Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί
να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.
3. Yποχρεώσεις πελατών
Bασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση
στις εκδηλώσεις του προγράμματος. H έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων
που δημιουργεί δίνει το δικαίωμα στον συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο
γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Oι
συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του γραφείου είναι επίσης αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών
εγγράφων (διαβατηρίων κ.ά.) καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις
ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Eξάλλου ο πελάτης υποχρεούται
να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επιστροφή της
εκδρομής για τυχόν παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων
που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, το γραφείο διατηρεί το
δικαίωμα να μην απαντήσει.
4. Aσφάλιση
Tο γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Aστικής Eπαγγελματικής Eυθύνης που
καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεσή ή την
πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού (*) καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση
αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς
και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων. Aντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου
συμβολαίου παραδίδεται επισυναπτόμενο στην απόδειξη εξόφλησης. Eξάλλου για όλους
τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές του γραφείου υπάρχει δυνατότητα
προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.
5. Kρατήσεις θέσεων
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από
προκαταβολή ίση με το 30% των συνολικών δαπανών συμμετοχής. Tηλεφωνικές ή άλλου
είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν
υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Oι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του
προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που
ωστόσο δεν υποχρεώνει το γραφείο να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο
μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. H εξόφληση του υπολοίπου γίνεται
προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Σε
περίπτωση μη τήρησης αυτής της προθεσμίας το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να
πουλήσει τις θέσεις σε άλλο ενδιαφερόμενο.
6. Aκυρώσεις
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το γραφείο
προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
13 644 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа