close

Enter

Log in using OpenID

17. Smjer vlakanaca u papiru mora biti paralelan sa čime? 18

embedDownload
1. Što nastaje savijanjem tiskovnog/knjižnog arka?
17. Smjer vlakanaca u papiru mora biti paralelan sa čime?
2. Što nastaje sabiranjem knjižnih slogova?
18. Paralelna savijanja su najčešća kod koje vrste proizvoda?
3. Koji način sabiranja je uobičajen za časopise?
19. Paralelna (harmonika) savijanja su najčešća kod koje vrste proizvoda?
4. Koji način sabiranja je uobičajen kod knjiga manjeg opsega?
20. Koja radna je operacija slijedi odmah nakon savijanja?
5. Koji način sabiranja je uobičajen kod knjiga većeg opsega?
22. U tisku, smjer vlakanaca mora biti paralelan sa čime? 6. Na kojoj stranici knjige (L‐D) se nalazi parna paginacija?
23. Što je površinska težina papira?
7. Kako se naziva tehnološko poklapanje ostiska s obiju strana tiskovnog arka?
24. Koji knjigoveški proizvodi su tipičnog formata 5?
8. Kako se naziva tekući broj stranice u knjizi?
25. Koji knjigoveški proizvodi su tipičnog formata 6?
9 Gdje ćemo najčešće naći paginaciju neparnih stranica?
26. Kojem redu papira pripada format 70x100 cm
10. Koji paramatar papira određuje broj pregiba knjižnog sloga?
27. Drugi naziv za hrbat knjižnog sloga je?
11. O čemu ovisi način savijanja knjižnog sloga (KS)?
28. Koliko pregiba ima knjižni slog od 32 stranice?
12. Koliki je optimalni broj pregiba KS kod šivane forme uveza?
29. Na kojem stroju se nalaze dvije ulože i jedna bočna marka?
13. Koliko je križnih savijanja kod KS (32 stranice)?
30. Na kojem SLJEDEĆEM stroju se nalazi uložni kut?
14. Kojom stranicom (dužom‐kraćom) se knjižni arak ulaže u savijačicu?
31. Termin koji se koristi za podudaranje svih rubova otisnutih stranica (TA)?
15. Koja strana TA/KA se nalazi s gornje strane u savijačici?
32. Optimalan neobrezani format knjižnog bloka u knjigoveštvu (mm)?
16. Koja radna operacija slijedi nakon savijanja?
33. Konstrukcija stroja za sabiranje može biti
DZ‐3 Knjigoveštvo 1, ak. god. 2013./2014. Ime i prezime: _______________________ Datum: ________
20
15
2
4
13
17
7
14
3
16
10
1
33
5
18
11
12
27
19
6
30
8
24
23
29
9
24
22
26
24
31
28
33
33
32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content