close

Вход

Log in using OpenID

250D-2000D

embedDownload
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Kondenzacijski podni kotao
A
Opis proizvoda
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Podni kondenzacijski plinski kotao
• Podni kondenzacijski plinski kotao, komora
za izgaranje izrađena od nehrđajućeg čelika.
• Kotao izrađen od čelika, sastoji se od dva
spojena kotla u kaskadu, kotlovi učina od
125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 575, 650,
720, 850 ili 1000 kW
• Cijevni izmjenjivač topline aluFer®
nehrđajući čelik
• Osjetnik tlaka (minimalni i maksimalni
graničnik integriran)
Toplinska izolacija od mineralne vune
• Integrirana tlačna sklopka
(zaštita od nedostatka vode)
• Osjetnik temperature dimnih plinova s funkcijom ograničenja dimnih plinova
• Predmiješajući plamenik
- s ventilatorom i venturi cijevi
- automatsko paljenje
- nadgledanje ionizacijom
• Plinski kotao u kućištu od čeličnih panela,
crveno/narančasto obojen.
• Dimovodni pretlačni sustav sastoji se od
motorizirane zračne zaklopke (priključak direktno na dovodu zraka za izgaranje nije
kao opcija već obaveza) i kolektora dimnih
plinova.
• Priključci grijanja sa stražnje strane,
uključujući prirubnice, vijke i brtvila, za:
- Polazni vod
- Povratni vod - visoko temperaturni
- Povratni vod - nisko temperaturni
Upravljačka ploča TopTronic®T/U4.1
(UltraGas® (250D-1700D)) ili
TopTronic®T/U4.3 (UltraGas® 2000D)
• Regulacija plinske smjese za izgaranje s
jedinicom za nadzor BIC960
• regulacija modulacije plamenika
• glavni prekidač «0/I»
• ionizacija
• plinski ventil
• priključak za vanjski plinski ventil i poruke o
grešci.
• Integrirane funkcije regulacije za:
- 1 miješajući krug grijanja
- 1 direktni krug grijanja, bez miješanja
- priprema tople sanitarne vode
• mogućnost proširenja funkcija:
- preko dodatnih «KLJUČ» modula i/ili
- dodatnom instalacijom zamjenske regulacije TopTronic®T/N (vidjeti pribor)
• Glavni prekidač „I/O“
• Sigurnosni temperaturni graničnik 110°C
• Osigurač 6.3A
• Pokazivač grešaka «Plamenik»
• Mjerač rada plamenika i impulsa
• Kotlovski osjetnik
• Veliki LCD-pokazivač
• Okretna-potisna tipka
• Tipke za
- dnevna sobna temperatura
- noćna sobna temperatura
- temperature potrošne tople vode
- način rada (godišnji, odsutan, produženi
period grijanja, auto­matsko, ljeto,
kontinuirano - reducirano - zaštita od smrzavanja)
- podešavanje krivulje grijanja
- informacije o postrojenju
- mjerenje emisije i ručni način rada
• Vanjski osjetnik AF 200
Podložno promjenama, 1.4.2010
Pregled modela
Učinak kotla
UltraGas®
pri 40/30°C
Tip
kW
(250D)
(300D)
(400D)
(500D) (600D)
(700D)
(800D)
(900D)
(1000D)
(1150D)
(1300D)
(1440D)
(1700D)
(2000D)
28 - 246
28 - 300
44 - 400
49 - 500
57 - 600
58 - 700
97 - 800
97 - 900
97 -1000
136 - 1150
136 -1300
142 -1440
166 -1700
224 -2000
H (1000D)
H (1440D)
97 -1000
142 -1440
• Osjetnik polaznog voda s utikačem
• Osjetnik spremnika PTV s utikačem
• Spojevi za sobne korektore
Preporuka:
U slučaju izvođenja zajedničkog dimovodnog
sustav, pretlačni set koji je u opsegu isporuke,
mora se izvesti prema tehničkim uputama
proizvođača.
• Set se sastoji od kolektora dimnih plinova, priključka za dovod zraka za izgaranje uključujući povratnu zaklopku.
Opcija
• za ukapljeni naftni plin
- Propan za 1440 kW
- Propan/butan miješavina do 700 kW
• Neutralizacijska jedinica
• Spojevi za dovod zraka za izgaranje
• Spremnik za PTV vidjeti «poglavlje spremnici».
Odobrenje: UltraGas® (250D-2000D)
CE-Produkt-ID-Nr: CE-0085AQ0620
• Dodatna regulacija za više krugova grijanja
• Visoko tlačna verzija UltraGas® H
(1000D, 1440D).
• Hidraulički priključci.
(Nije za upotrebu kod UltraGas® H (1000D,
1440D)
Isporuka
• Kotao, oplata i toplinska izolacija isporučuju
se zasebno zapakirani.
Na mjestu ugradnje
• Instalacija toplinske izolacije, oplate i
upravljačke ploče.
• Instalacija kotlovskih nožica
• Instalacija pretlaćčnog set za dovod zraka
za izgaranje i kolektora dimnih plinova
• Bus kabel za spajanje dva kotla na mjestu
ugradnje (nije uključeno u opseg isporuke).
1
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Pribor
Podni kondenzacijski plinski kotao
Hoval UltraGas®
Kataloški broj
Dvostruki plinski kondenzacijski kotao, izrađen
od čelika, sastavljanje od dva individualna kotla učinka 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500, 575, 650, 720 ili 1000 kW. Toplinska izolacija s mineralnom vunom.
Komora za izgaranje i dimovodne komore
izrađene od nehrđajućeg čelika i aluminija,
cijevni izmjenjivač topline aluFer®, s osnovnom upravljačkom pločom TopTronic®/U4.1
(UltraGas ® (250D-1700D)) ili TopTronic®/U4.3
(UltraGas ® 2000D)
Isporuka
2 kotla, oplata s izolacijom, 2 upravljačke
ploče, priključak za dovod zraka za izgaranje i kolektor dimnih plinova zasebno zapakirani
prilikom isporuke.
Radni
UltraGas® Učinak kotla
pritisak
bar
Tip
kW 1
(250D)
28 - 246
(300D)
28 - 300
(400D)
44 - 400
(500D)
49 - 500
(600D)
57 - 600
(700D)
58 - 700
(800D)
97 - 800
(900D)
97 - 900
(1000D)
97 - 1000
(1150D)
136 - 1150
(1300D)
136 - 1300
(1440D)
142 - 1440
(1700D)
166 - 1700
(2000D)
224 - 2000
1
kW = raspon modulacije
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
8003 187
8003 188
8003 189
8003 190
8003 191
8003 192
8003 193
8003 194
8003 195
8003 196
8003 197
8003 198
8003 432
8003 560
Varijanta UltraGas® - visoki radni pritisak
do 8 bar
H (1000D)
97 - 1000
8
H (1440D)
142 - 1440
8
Moguća je isporuka hidrauličnog leptirastog ventila za varijantu s visokim radnim pritiskom.
Hidraulični priključci za spajanje varijante s visokim radnim pritiskom nije moguće isporučiti.
Vrijeme isporuke približno 6 tjedana
Pribor za spajanje za UltraGas (125-1000)
višedjelni
Kotao i dimovodni kolektor spojeni su s vijcima
(rastavljivi) kako bi se onemogućilo spajanje u
dva komada. Sastoji se od uputa za spajanje i
posebnog silikona za spajanje. Potrebna su dva seta za jedan dupli spoj kotlova!
Vrijeme isporuke približno 6 tjedana
8003 256
8003 257
6018 863
Potrebne preinake za loženje propanom
Raspon učina vidjeti «Tehničke podatke».
Potrebna su dva seta za jedan dupli spoj kotlova!!
800D do 1000D.
1150D do 1440D i H (1440D)
6015 473
6015 474
21,00
21,00
Za loženje (tekući plin/ butan mješavina)
kod 250D - 700D kW koristiti preinaku
prema tehničkim uputama.
2
Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Pribor
Kataloški broj
Dodatni regulator-set ZN1
Kao dodatak upravljačkoj ploči kotla
TopTronic®/U4.1 (UltraGas ® (250D-1700D))
ili TopTronic®/U4.3 (UltraGas ® 2000D). Kako
bi se omogućilo dodatno proširenje krugova
grijanja prema potrebi, za izvedbu duplog kotla
dva seta su moguća, sastoji se od:
6020 574
Regulatora Hoval TopTronic®T/N za
- 1 miješajući krug grijanja
- 1 direktni krug grijanja, bez miješanja
- priprema tople sanitarne vode
Moguća je ugradnja samo jednog „KLJUČ“
modula u regulaciju!
Set instalacijskih kabela
za spajnje dodatnog regulatora TopTronic®T/ N
s upravljačkom pločom kotla.
Osjetnik polaznog voda VF202K
uključujući 2 m kabela i zaštite. Set instalacijskih kabela
za spajnje dodatnog regulatora TopTronic®T/ N
s upravljačkom pločom kotla.
Set BMS-Modul 0-10 V
(Building management system)
Kontrola 1 - 10 V ^
= 11,5-115 ˚C
Sastoji se od: BMS-Modula i transformatora
Moguća je ugradnja!
6015 195
Za regulaciju temperature
potreban je jedan set za izvedbu s
jednim duplim kotlom!
Za regulaciju učina
potrebna su dva seta za izvedbu s
duplim kotlom.
Komunikacijski modul/daljinski prikljucak
vidjeti poglavlje „Pribor“
Podložno promjenama, 1.4.2010
3
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Pribor
Dodatni pribor uz Hoval
TopTronic®T regulator
1-7
Kataloški broj
„KLJUČ“ moduli za Hoval TopTronic®T
za dodatne funkcije vođenja sustava grijanja.
„KLJUČ “ modul sastoji se od:
Funkcionalni ključ za ugradnju u regulator
TopTronic®T uključujući i pribor za instalaciju
Moguća je ugradnja samo jednog „KLJUČ“
modula u regulaciju!
Standardne funkcije
integrirano u TopTronic®T.
- 1 miješajući krug grijanja
- 1 direktni krug grijanja, bez miješanja
- priprema tople sanitarne vode
Funkcije dodatnih „KLJUČ“ Modula
KLJUČ 2 miješajući kruto gorivo - solar
Modul
krug PTV, biogorivo
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
1�
Ključ Modul 1
za 2 miješajući krug grijanja
Funkcijski ključ 1, 1 osjetnik polaza, 2 slobodna kontakta
M�
Ključ Modul 2
2�
za kruto gorivo/ spremnik PTV/ bivalentna
instalcija
Funkcijski ključ 2, 3 uranjajuća osjetnika, 4
slobodna kontakta
M�
3�
za solarno postrojenje
Funkcijski ključ 3, 1 osjetnik kolektora, 1 osjetnik spremnika, 4
slobodna kontakta
M�
M�
M�
Za detaljnije sheme i objašnjenja pregledati Hoval CD
4
6012 156
194,00
6012 157
397,00
6012 158
397,00
6012 159
357,00
6012 160
571,00
Ključ Modul 6
za kotao na kruto gorivo/spremnik PTV/ bivalentna instalacija i
solarno postrojenje
Funkcijski ključ 6, 1 osjetnik kolektora, 4 uranjajuća osjetnika, Ključ Module 7
za 2 miješajući krug i kotao na kruto gorivo/spremnik PTV/ bivalentna instalacija i solarno postrojenje
Funkcijski ključ 7, 1 osjetnik polaza, 1 osjetnik kolektora, 4 uranjajuća osjetnika, 8 slobodna kontakta
M�
204,00
za 2 miješajući krug i solarno postrojenje
Funkcijski ključ 5, 1 osjetnik polaza, 1 osjetnik kolektora, 1 osjetnik
spremnika, 6 slobodnih kontakta
6 slobodnih kontakta
7�
6012 155
Ključ Modul 5
M�
za 2 miješajući krug i kotao na kruto gorivo/spremnik PTV/ bivalentna instalacija
Funkcijski ključ 4, 1 osjetnik polaza, 3 uranjajuća osjetnika, 6
slobodna kontakta
6�
Ključ Modul 4
M�
5�
224,00
Ključ Modul 3
4�
6012 154
Tip osjetnika
Uranjajući/spremnik osjetnik: Tip KVT20/5/6 (L = 5 m) bez uranjajuće čahure
osjetnik polaznog voda
: Tip VF204S s
utikačem
osjetnik kolektora
: Tip PT1000 Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Pribor
Kataloški broj
Sobni korektor RS-T
utjecaj na jedan miješajući krug ovisno o
namještenim parameterima, sa sobnim osjetnikom, informacije, program i korekcijski
ključ.
2034 939
Sobni termostat RFF-T
utjecaj na jedan miješajući krug, sa sobnim osjetnikom, jednostavan program, podešavanje temperature i krivulje grijanja (+/- 6K)
2022 239
Dodatni vanjski osjetnik AF 200
za jedan miješajući krug ili kao glavna vrijednost
za sustav (po regulatoru moguća su 2 vanjska
osjetnika)
Temperaturni osjetnik KVT 20/5/6S
s 5 m kabelom i utikačem
117,00
2022 995
6012 687
6012 688
242 902
6015 000
6010 082
6015 160
627,00
6001 917
604,00
6001 918
Nalijegajući temperaturni osjetnik VF204S
koristi se kao polazni ili povratni osjetnik s 4 m
kabela i utikačem
Temperaturni graničnik polaza
za sustav podnog grijanja (po jednom krugu
grijanja 1 graničnik) raspon 15-95 °C, diferencija 6K, kapilarna cijev max. 700 mm,
postavke (vidljive izvana) unutar kućišta
Nalijegajući termostat RAK-TW1000.S
Termostat s obujmicom, bez kabela i utikača
Nalijegajući termostat-set RAK-TW1000.S
Termostat s obujmicom, kabel i utikač (4 m)
Uranjajući termostat RAK-TW1000.S SB 150
Termostat s uranjajućom kapilarom ½“ - dubina
uranjanja 150 mm, prevučen mesing-niklom
152.–
Set za neutralizaciju kondenzata
za UltraGas® (250D-1440D)
Smjestiti pored kotla
Tip KB 22
Za ispust kondenzata u odvodni sustav
- bez granula (bez neutralizacije)
Tip KB 23
Za ispust kondenzata u odvodni sustav
- s 12 kg granula za neutralizaciju
Tip KB 24
Za ispust kondenzata u odvodni sustav na
višoj razini od posude za kondenzat
- s 12 kg granula
Podložno promjenama, 1.4.2010
5
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Pribor
Kataloški broj
Neutralizacijski set za UltraGas®
(250D-1440D)
Crpka za odvod kondenzata
za transport kondenzata iz nižeg na višu razinu
kanalizacijskog odvoda uključujući kabele za
spajanje, utikače za spajanje na upravljačku
ploču kotla.
6015 159
Neutralizacijski set za UltraGas® (1700D i
2000D)
Na zahtjev
Cijevni priključak za dvostruke
kotlove
Polazni /Povratni vod PN6
Set cijevnih priključaka za dvostruke kotlove
uključujući motorizirani hidraulički zaporni ventil.
Nije pogodno za varijantu s visokim radnim
pritiskom (8bar)!
Za UltraGas® (250D-600D)
Za UltraGas® (700D-1000D)
Za UltraGas® (1150D-1440D)
Za UltraGas® (1700D, 2000D)
6002 015
6005 656
6012 333
6020 273
2.308,00
3.458,00
4.510,00
X.XXX,00
Hidraulički zaporni ventil PN 16
instalacija direktno na polazni ili povratni vod.
Kao opcija ako nije naručen predmontažni set za
polazni i povratni vod.
Dva ventila potrebna su za dva spojena kotla!
Pogodno za varijantu s visokim radnim
pritiskom (8bar)!
UltraGas® (250D-600D)
1 komad DN 65
UltraGas® (700D-1000D) 1 komad DN 100
UltraGas® (1150D-1770D) 1 komad DN 125
6002 660
6005 813
6012 324
Visoko temperaturni povrat
Set brzog priključka za dvostruki kotao
(npr. za povrat iz spremnika PTV)
Nije pogodno za upotrebu s varijantom
visokog radnog pritiska (8bar)!
Za UltraGas® (250D-600D)
Za UltraGas® (700D-1000D)
Za UltraGas® (1150D-1440D)
Za UltraGas® (1700D, 2000D)
6001 926
6004 924
6009 534
6020 274
Servis
Puštanje u pogon
Puštanje u pogon mora biti izvedeno od strane
ovlaštenog Hoval servisa, uvjet za priznavanje
jamstvenog roka.
Za puštanje u pogon ostale servisne usluge kontaktirajte Vaše Hoval predstavništvo.
6
Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Kataloški broj
Sigurnosni set
kompletan sa sigurnosnim ventilom (3 bar),
manometrom
i automatskim odzračnim lončićem s cut-off
spojem unutarnji navoj.
Za dvostruke kotlove potrebna su dva seta!
DN25-1¼" do 200 kW
6018 709
DN32-1¼" do 350 kW
6018 710
Dodatni cijevni nastavak polaza i povrata
za montažu na polaz te povrat visoke i niske
temperature Hoval UltraGas® kotla.
Za spoj:
- dodatnog sigurnosnog temperaturnog i
tlačnog graničnika na polazu te
- ekspanzione posude na povratu
Dodatni cijevni nastavak polaz
Dimenzija
Za UltraGas®
Spoj
DN 65
DN 65
(250D-600D)
(250D-600D)
polaz
povrat
6023 107
6023 108
DN 100
DN 100
(700D-1000D)
(700D-1000D)
polaz
povrat
6023 109
6023 110
DN 125
DN 125
(1250D-2000D) polaz
(1250D-2000D) povrat
6023 111
6023 112
Za daljne informacije pogledati dimenzije
Hoval UltraGas® (125-1000)
Dodatni cijevni nastavak povrat
Podložno promjenama, 1.4.2010
7
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Tehnički podaci
UltraGas® (250D-700D)
Tip
(250D)
(300D)
(400D)
(500D)
(600D)
(700D)
•
•
•
•
•
•
Nazivni toplinski učinak 80/60 °C
Nazivni toplinski učinak 40/30 °C
Nazivni toplinski učinak 80/60 °C
Nazivni toplinski učinak 40/30 °C
Nazivno opterećenje za prirodni plin1
Nazivno opterećenje za propan3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
25-226
28-246
31-226
34-246
26-231
32-231
25-276
28-300
35-276
39-300
26-282
36-282
39-370
44-400
63-370
70-400
40-376
65-376
44-454
49-500
78-454
87-500
45-470
80-470
51-546
57-600
80-546
91-600
52-566
84-566
51-636
58-700
95-636
109-700
53-660
100-660
•
•
•
•
Radni pritisak maksimum/minimum
Maksimalna radna temperatura
Sadržaj vode u kotlu
Minimalan protok vode
bar
°C
l
l/h
5,0 / 1,0
90
412
0
5,0 / 1,0
90
388
0
5,0 / 1,0
90
719
0
5,0 / 1,0
90
682
0
5,0 / 1,0
90
636
0
5,0 / 1,0
90
857
0
•
Masa kotla (bez vode, uključujući
oplatu)
kg
766
818
1268
1344
1448
1730
• Stupanj djelovanja kod 30% opterećenja kotla (prema EN 303)
%
(ovisno o donjoj / gornjoj ogrjevnoj vrijednosti)
• Stupanj djelovanja (prema DIN 4702) 40/30°C
(odnosi se na donju/gornju ogrjevnu 75/60°C
• Gubici zbog pripravnosti 70°C
• Vrijednosti ispuštanja štetnih plinova Dušični oksid
Ugljični monoksid
• Sadržaj CO2 u ispušnim dimnim plinovima maksimum/
106,9/96,3 106,9/96,3 106,7/96,1 106,5/95,9 107,0/96,4 107,3/96,7
%
109,6/98,7 109,6/98,7 109,7/98,8 109,7/98,8 109,7/98,8 109,8/98,9
%
107,1/96,5 107,1/96,5 107,2/96,6 107,2/96,6 107,2/96,6 107,3/96,7
Watt
960
960
1060
1060
1060
1500
mg/kWh
26
29
39
38
38
41
mg/kWh
3
4
4
4
9
10
%
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
• Dimenzije
• Priključci
vidjeti tablicu dimenzije
polaz/povrat
DN
Plin
Inča
dimovod Ø unutarnji mm
DN80/PN6 DN80/PN6 DN80/PN6 DN80/PN6 DN80/PN6 DN125/PN6
1“
1“
1½“
1½“
1½“
1½“
254
254
306
306
306
356
• Pritisak plina minimum/maksimum
Prirodni plin
Propan
• Vrijednost priključka pri 0°C / 1013
Prirodni plin E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3
Prirodni plin LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) Hu = 8,57 kWh/m3
Propan3 mbar
mbar
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
m3/h
m3/h
m3/h
23,1
27,0
8,9
28,2
32,9
10,9
37,6
43,9
14,5
47,0
54,8
18,1
56,6
66
21,9
65,2
76,1
25,2
•
•
•
•
•
V/Hz
V/Hz
Watt
Watt
IP
230/50
24/50
44/336
24
20
230/50
24/50
44/494
24
20
230/50
24/50
44/286
24
20
230/50
24/50
44/448
24
20
230/50
24/50
46/690
24
20
230/50
24/50
44/336
24
20
dB(A)
72
75
69
72
75
77
dB(A)
68
70
65
68
69
74
• Nivo jačine buke (ovisno o uvjetima na instalaciji) 2
dB(A)
62
65
59
62
65
67
• Količina kondenzata (prirodni plin )
• pH vrijednost kondenzata
l/h
pH
21,7
ca. 4,2
26,5
ca. 4,2
35,3
ca. 4,2
44,2
ca. 4,2
53,2
ca. 4,2
61,3
ca. 4,2
T120
383
69
48
286
60
- 50
T120
468
71
49
349
60
- 50
T120
624
69
48
465
60
- 50
T120
780
70
49
582
60
- 50
T120
940
71
49
701
60
- 50
T120
1082
69
46
807
60
- 50
Radni napon
Kontrolni napon
Minimum/maksimum potrošnja
Pripravnost
IP zaštita
• Jačina buke
- Buka pri radu kotla (EN 15036 dio 1) (ovisan o zraku iz
- Buka na odvodu dimnih plinova, dimnjača
(DIN 45635 dio 47) (ovisan/neovisan o zraku iz prostora)
• Dimovodni sustav: potrebe,
Temperaturna klasa
Masa dimnih plinova
Maks. temperatura dimnih plinova
Maks. temperatura dimnih plinova
Volumen zraka za izgaranje
Pretlak plamenika usis/ispuh
Maksimalan propuh / podtlak na
1
2
3
40/30°C
pri 80/60°C
pri 40/30°C
kg/h
°C
°C
Nm3/h
Pa
Pa
Vrijednost Hu. Kotao je testiran za EE/H-vrijednosti. Tvorničko podešenje Wobbe indeks od 15.0 kWH/m3, moguć je raspon Wobbe
indeksa od 12.0 do 15.7 kWh/m3 bez novog podešavanja plamenika.
Vidjeti „Projektiranje“.
Vrijednosti do Hu. UltraGas® (125-350) također može raditi s mješavinom propan/butana
- Otpor na vodenoj strani kotla, vidjeti zasebno na stranici 10 ovog kataloga.
8
Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Tehnički podaci
UltraGas® (800D-1300D)
Tip
(800D)
(900D)
(1000D)
(1150D)
(1300D)
•
•
•
•
•
•
Nazivni toplinski učinak 80/60 °C prirodni plin1
Nazivni toplinski učinak 40/30 °C prirodni plin 1
Nazivni toplinski učinak 80/60 °C propan3
Nazivni toplinski učinak 40/30 °C propan3
Nazivno opterećenje za prirodni plin1
Nazivno opterećenje za propan3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
87-728
97-800
139-728
154-800
89-754
144-754
87-820
97-900
139-820
154-900
89-848
144-848
87-910
97-1000
139-910
154-1000
89-942
144-942
122-1048
136-1150
169-1048
185-1150
125-1084
175-1084
122-1184
136-1300
169-1184
185-1300
125-1226
175-1228
•
•
•
•
Radni pritisak maksimum/minimum
Maksimalna radna temperatura
Sadržaj vode u kotlu
Minimalan protok vode
bar
°C
l
l/h
5,0 / 1,0
90
822
0
5,0 / 1,0
90
774
0
5,0 / 1,0
90
751
0
6,0 / 1,0
90
1098
0
6,0 / 1,0
90
1058
0
• Masa kotla (bez vode, uklj. oplata)
kg
1806
1910
1962
2566
2656
• Stupanj djelovanja kod 30% opterećenja kotla (prema EN 303)
(ovisno o donjoj / gornjoj ogrjevnoj vrijednosti)
%
• Stupanj djelovanja (prema DIN 4702)
40/30 °C
(odnosi se na donju/gornju ogrjevnu vrijednost) 75/60°C
• Gubici zbog pripravnosti 70°C
• Dušični oksid
Dušični oksid
%
109,8/98,9 109,8/98,9 109,8/98,9 109,9/99,0 109,9/99,0
%
107,3/96,7 107,3/96,7 107,3/96,7 107,4/96,8 107,4/96,8
Watt
1500
1500
1500
2000
2000
mg/kWh
43
42
41
48
48
Ugljični monoksid
Ugljični monoksid
• Sadržaj CO2 u ispušnim dimnim plinovima maksimum/minimum
mg/kWh
%
107,5/96,8 107,5/96,8 107,6/96,9 107,6/96,9 107,5/96,8
11
9,0 / 8,8
12
9,0 / 8,8
13
9,0 / 8,8
5
9,0 / 8,8
5
9,0 / 8,8
DN125
PN6
2“
356
DN125
PN6
2“
356
DN125
PN6
2“
356
DN125
PN6
2“
356
DN150
PN6
2
356
• Dimenzije
• Priključci
polaz/povrat
DN
plin
Inča
dimovod Ø unutarnji mm
• Pritisak plina minimum/maksimum
Prirodni plin
Propan
• Vrijednost priključka pri 0°C / 1013 mbar:
Prirodni plin E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3
Prirodni plin LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) Hu = 8,57 kWh/m3 Propan3 Hu = 25,9 mbar
mbar
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
m3/h
m3/h
m3/h
75,4
88
29,1
84,9
98,9
32,7
94,3
109,9
36,4
108,5
126,5
41,9
122,7
143,1
47,3
•
•
•
•
•
V/Hz
V/Hz
Watt
Watt
IP
230/50
24/50
44/494
24
20
230/50
24/50
44/286
24
20
230/50
24/50
44/448
24
20
230/50
24/50
46/690
24
20
230/50
24/50
62/2060
24
20
dB(A)
74
76
78
75
78
dB(A)
74
75
76
72
75
• Nivo jačine buke (ovisno o uvjetima na instalaciji) 2
dB(A)
64
66
68
65
68
• Količina kondenzata (prirodni plin ) pri 40 / 30°C
• pH vrijednost kondenzata
l/h
pH
70,9
ca. 4,2
79,7
ca. 4,2
88,5
ca. 4,2
101,9
ca. 4,2
115,2
ca. 4,2
• Dimovodni sustav: potrebe, vrijednosti
Temperaturna klasa
Masa dimnih plinova
Maks. temperatura dimnih plinova
Maks. temperatura dimnih plinova
Volumen zraka za izgaranje
Pretlak plamenika usis/ispuh
Maksimalan propuh / podtlak na izlazu dimnih
kg/h
°C
°C
Nm3/h
Pa
Pa
T120
1252
71
48
933
60
- 50
T120
1408
71
47
1050
60
- 50
T120
1564
72
49
1166
60
- 50
T120
1799
71
47
1342
60
- 50
T120
2035
72
49
1518
60
- 50
Radni napon
Kontrolni napon
Minimum/maksimum potrošnja električne
Pripravnost
IP zaštita
• Jačina buke
- Buka pri radu kotla (EN 15036 dio 1) (ovisan o zraku iz prostora)
- Buka na odvodu dimnih plinova, dimnjača
(DIN 45635 dio 47) (ovisan/neovisan o zraku iz prostora)
1
2
pri 80/60°C
pri 40/30°C
Vrijednost Hu. Kotao je testiran za EE/H-vrijednosti. Tvorničko podešenje Wobbe indeks od 15.0 kWH/m3, moguć je raspon
Wobbe indeksa od 12.0 do 15.7 kWh/m3 bez novog podešavanja plamenika.
Vidjeti „Projektiranje“.
- Otpor na vodenoj strani kotla, vidjeti zasebno na stranici 10 ovog kataloga.
Podložno promjenama, 1.4.2010
9
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Tehnički podaci
UltraGas® (1440D-2000D)
Tip
(1440D)
(1700D)
(2000D)
H (1000D)
H (1440D)
•
•
•
•
•
•
Nazivni toplinski učinak 80/60 °C prirodni plin1
Nazivni toplinski učinak 40/30 °C prirodni plin 1
Nazivni toplinski učinak 80/60 °C propan3
Nazivni toplinski učinak 40/30 °C propan3
Nazivno opterećenje za prirodni plin1
Nazivno opterećenje za propan3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
127-1310
142-1440
169-1310
185-1440
130-1354
175-1354
148-1552
166-1700
*
*
152-1604
*
199-1824
224-2000
87-910
97-1000
139-910
154-1000
89-942
144-942
127-1310
142-1440
169-1310
185-1440
130-1354
175-1354
•
•
•
•
Radni pritisak maksimum/minimum
Maksimalna radna temperatura
Sadržaj vode u kotlu
Minimalan protok vode
bar
°C
l
l/h
6,0 / 1,0
90
956
0
6,0 / 1,0
90
1720
0
6,0 / 1,0
90
1586
8,0 / 1,0
90
751
0
8,0 / 1,0
90
956
0
• Masa kotla (bez vode, oplate i setova)
kg
2876
3486
3786
2110
3096
• Stupanj djelovanja kod 30% opterećenja kotla (prema EN 303)
(ovisno o donjoj / gornjoj ogrjevnoj vrijednosti)
%
107,7/97,0
107,7/97,0
107,7/97,0
107,6/96,9
107,7/97,0
%
109,9/99,0 109,9/99,0
%
107,4/96,8 107,4/96,8
Watt
2000
2400
Dušični oksid
mg/kWh
48
32
Ugljični monoksid mg/kWh
5
15
• Sadržaj CO2 u ispušnim dimnim plinovima maksimum/minimum
%
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
109,9/99,0
107,4/96,8
2400
35
15
9,0 / 8,8
109,8/98,9
107,3/96,7
1500
41
13
9,0 / 8,8
109,9/99,0
107,4/96,8
2000
48
5
9,0 / 8,8
• Stupanj djelovanja
(odnosi se na donju/gornju ogrjevnu vrijednost)
• Gubici zbog pripravnosti 70°C
• Vrijednosti ispuštanja štetnih plinova
40/30 °C
75/60°C
205-1886
• Dimenzije
• Priključci
polaz/povrat
DN
Inča
mm
DN150
PN6
2“
356
DN150
PN6
2“
502
DN150/PN6
PN6
2»
502
DN100
PN16 4
2“
356
DN125
PN16 4
2“
356
Plin
dimovod Ø
mbar
mbar
18-80
37-57
18-80
*
18-80
18-80
37-57
18-80
37-57
m3/h
m3/h
m3/h
135,5
158,0
52,3
160,5
187,2
61,9
188,6
220,0
94,3
109,9
36,4
135,5
158,0
52,3
• Radni napon
V/Hz
230/50
230/50
•
•
•
•
V/Hz
Watt
Watt
IP
24/50
65/2300
24
20
dB(A)
• Pritisak plina minimum/maksimum
Prirodni plin
Propan
• Vrijednost priključka pri 0°C / 1013 mbar:
Prirodni plin E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3
Prirodni plin LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) Hu = 8,57 kWh/m3
Propan3 Hu = 25,9
230/50
230/50
24/50
52/2020
24
20
1x 230/50
3x400/50
24/50
i.A. *
24
20
24/50
60/1490
24
20
24/50
65/2300
24
20
80
80
85
78
80
dB(A)
77
73
78
76
77
• Nivo jačine buke (ovisno o uvjetima na instalaciji) 2
dB(A)
70
70
75
68
70
• Količina kondenzata (prirodni plin ) pri 40 / 30°C
• pH vrijednost kondenzata
l/h
pH
127,3
ca. 4,2
150,8
ca. 4,2
177,8
ca. 4,2
88,5
ca. 4,2
127,3
ca. 4,2
• Dimovodni sustav: potrebe, vrijednosti
Temperaturna klasa
Masa dimnih plinova
Maks. temperatura dimnih plinova
Maks. temperatura dimnih plinova
Volumen zraka za izgaranje
Pretlak plamenika usis/ispuh
Maksimalan propuh / podtlak na izlazu dimnih
kg/h
°C
°C
Nm3/h
Pa
Pa
T120
2248
71
46
1676
60
- 50
T120
2663
69
49
1984
60
- 50
T120
3130
69
49
2334
60
-50
T120
1564
72
49
1166
60
- 50
T120
2248
71
46
1676
60
- 50
Kontrolni napon
Minimum/maksimum potrošnja električne
Pripravnost
IP zaštita
• Jačina buke
- Buka pri radu kotla (EN 15036 dio 1) (ovisan o zraku iz prostora)
- Buka na odvodu dimnih plinova, dimnjača
(DIN 45635 dio 47) (ovisan/neovisan o zraku iz prostora)
1
2
4
pri 80/60°C
pri 40/30°C
Vrijednost Hu. Kotao je testiran za EE/H-vrijednosti. Tvorničko podešenje Wobbe indeks od 15.0 kWH/m3, moguć je raspon Wobbe indeksa od
12.0 do 15.7 kWh/m3 bez novog podešavanja plamenika.
Vidjeti „Projektiranje“.
Za varijantu s visokim pritiskom ne može se isporučiti hidraulični priključak.
* Nepoznati podaci za vrijeme pripreme printanja.
- Otpor na vodenoj strani kotla, vidjeti zasebno na stranici 10 ovog kataloga.
10
Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Tehnički podaci
Otpor kotla na vodenoj strani
UltraGas® (250D,300D)
UltraGas® (400D-600D)
[mbar]
[mbar]
60
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
40
protok jednog kotla
30
20
protok kroz oba kotla
10
0
0
5
10
15
20
25
protok jednog kotla
protok kroz oba kotla
0
30
10
20
[m3/h]
UltraGas® (700D-1000D)
UltraGas® (1150D-1440D)
[mbar]
[mbar]
60
Druckverlust [mbar]
30
40
50
[m3/h]
60
50
50
protok jednog kotla
40
40
30
protok jednog kotla
30
20
20
protok kroz oba kotla
10
protok kroz oba kotla
10
0
0
0
10
20
30
40
50
60
[m3/h] [m3/h]
Volumenstrom
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
[m3/h]
UltraGas® (1700D, 2000D)
[mbar]
m3/h = volumni protok
mbar = otpor
protok jednog kotla
protok kroz oba kotla
[m3/h]
Podložno promjenama, 1.4.2010
11
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Dimenzije
UltraGas® (250D-2000D)
(Mjera u mm)
UltraGas®
Tip
(250D-300D)
(400D-600D)
(700D)
(800D-1000D)
(1150D-1440D)
(1700D, 2000D
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1825
1915
2070
2070
2080
1770
1880
2240
2240
2595
1490
1795
1958
1958
2220
985
1260
1255
1255
1435
1627
1682
1720
1830
1842
1378
1420
1437
1437
1443
950
1015
1075
1075
1095
700
710
807
807
835
490
490
527
527
555
645 950
702 950
904 1130
904 1130
1053 1305
2140
3120
2596
1594
1871
1494
1182
858
578
1184
UltraGas® Tip
1 Polazni vod
(250D-300D)
DN65/ PN6/4S*
(400D-600D)
DN65/ PN6/4S*
J
(700D)
DN100/ PN6/8S*
K
1570
L
M
N
O
P
Q
130
20
20
20
15
900
930
1037
1037
1037
460
542
700
700
785
142
184
205
205
200
505
512
605
605
835
-
20
1322
836
267
896
360
(800D-1000D)
DN100/PN6/8S*
(1150D-1440D)
DN125/PN6/8S*
DN125/PN6/8S*
(1700D, 2000D)
DN80/ PN6/4S*
DN80/ PN6/4S*
DN125/ PN6/8S*
DN125/PN6/8S*
DN150/PN6/8S*
DN150/PN6/8S*
DN65/ PN6/4S*
DN65/ PN6/4S*
DN100/ PN6/8S*
DN100/PN6/8S*
DN125/PN6/8S*
DN125/PN6/8S*
DN80/ PN6/4S*
Rp 1"
DN80/ PN6/4S*
Rp 1½"
DN125/ PN6/8S*
Rp 1½"
DN125/PN6/8S*
Rp 2"
DN150/PN6/8S*
Rp 2"
DN150/PN6/8S*
R 1½"
R 1½"
R 1½"
R 1½"
R 2"
DN65/ PN6/4S*
DN65/ PN6/4S*
DN100/ PN6/8S*
DN100/PN6/8S*
DN125/PN6/8S*
5a Visokotemperaturni povrat
DN80/ PN6/4S*
(opcija)1
6 Motorizirani hidraulički ventil
7 Dovod zraka za izgaranje
Ø104/110
8 Priključak dimovoda, lijevo
ili desno
Ø254/256
9 Kolektor dimnih plinova
10 Ispust kondenzata
DN25
11 Podesive kotlovske nogice (20-80mm)
DN80/ PN6/4S*
DN125/ PN6/8S*
DN125/PN6/8S*
DN150/PN6/8S*
1a Polazni vod (opcija) 1
2 Povratni vod
2a Povratni vod (opcija) 1
3 Priključak za plin
4 Sigurnosni priključak
5 Visokotemperaturni povrat
Rp 2“
R 2“
DN125/PN6/8S*
DN150/PN6/8S*
Ø104/110
Ø104/110
Ø180/182
Ø180/182
Ø180/182
Ø306/308
Ø356/358
Ø356/358
Ø356/358
Ø502/506
DN25
DN25
DN25
DN40
DN40
Podaci za cijevni priključak (opcija) do Hoval UltraGas® (250D-2000D),
vidjeti u „Priboru“.
Za Hoval UltraGas® H (1000D) i H (1440D) priključak na mjestu ugradnje!
* DN = nazivni promjer, PN = nazivni pritisak, S = broj vijaka, primjer: DN65/ PN6/4S
1
Pozor!
Za detaljni pregled dimenzija vidjeti poglavlje ®
®
UltraGas (125-1000), dimenzije za UltraGas H (1000D) i H (1440D) vidjeti poglavlje UltraGas® H (500) i H (720)
Za minimalan potreban prostor - vidjeti zasebne stranice
12
Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Dimenzije
Potreban prostor UltraGas® (250D-2000D)
(Mjere u mm)
Za zaokretanje plamenika i otvaranje komore za izgaranje
osigurati ovaj slobodan prostor
Instalacija plinskog priključka sa stražnje strane kotla
UltraGas®
Tip
A
A minimal
H
H minimal
B
(250D,300D)
180
80 1845
1730 1770
(400D,600D)
360 1
160 2
1935
1820 3
1880
(700D-1000D) 200 1
100 2
2095
1980 3
2240
(1150D-1440D) 200 1
100 2
2105
2000 3
2595
230 2
2170
2060 3
3120
(1700D, 2000D) 420 1
1
Ako je visina kotlovnice preniska: Moguće smanjenje mjera , vidjeti A minimalno.
2
Upozorenje! S A vrijednošću, plamenik se ne može kompletno otvoriti! Čišćenje plamenika je zahtjevnije!
3
Kotlovske nogice mogu se skratiti, nije moguće obložiti postolje. Za detalje vidjeti slijedeću stranicu.
1
2
3
Kotao se može smjestiti uz zid kotlovnice. Za montažu oplate kotla osigurati minimalno
100 mm slobodnog prostora.
Podložno promjenama, 1.4.2010
13
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Dimenzije
UltraGas® - skraćivanje nogica kotla
Mogućnost rezanja 120 mm
(Mjere u mm)
Kutija za neutralizaciju
UltraGas®
Tip
(250D, 300D)
(400D-600D)
(700D-1000D)
(1150D-1440D)
(1700D, 2000D)
a
1735
1825
1980
1990
2050
Pomak nogica na mjestu
Pomak kotla
Crpka za odvod kondenzata Kataloški broj: 6015159
UltraGas® (1150D-2000D) = 130 mm
UltraGas® s čvrstim postoljem i podesivim nogicama
Kutija za neutralizaciju
Čvrsto postolje
UltraGas®
Tip
(250D, 300D)
(400D-600D)
(700D-1000D)
(1150D-1440D)
(1700, 2000D)
a
1730
1820
1975
1995
2055
Nogice pričvrstiti na rupe kojima je kotao bio povezan s paletom
Crpka za odvod kondenzata Kataloški broj: 6015159
UltraGas® s čvrstim postoljem i bez podesivih nogica
UltraGas® (1150D-2000D) = 160
Kutija za neutralizaciju
UltraGas®
Tip
(250D, 300D)
(400D-600D)
(700D-1000D)
(1150D-1440D)
(1700, 2000D)
a
1735
1825
1980
1990
2050
Čvrsto postolje
Crpka za odvod kondenzata Kataloški broj: 6015159
14
Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Dimenzije
Jedinica za neutralizaciju za Hoval UltraGas®(250D-1440D)
(Mjere u mm)
Kutija za neutralizaciju Tip KB 23
Upotreba:
– Odvod kondenzata u odvodni sustav.
– S neutralizacijom kondenzata.
– Smjestiti ispod ili pored kotla.
Varijanta:
– Plastični kolektor kondenzata s neutralizacijom.
– 12 kg neutralizacijskih granula.
– Prilikom ugradnje ispod kotla:
Namjestiti kotlovski ispust kondenzata u kondenzacijsku kutiju.
Na mjestu ugradnje:
– Prilikom instalacije kutije pored kotla, namjestiti priključke
između kotlovskog sifona i neutralizacijske kutije.
– Ispust iz neutralizacijske kutije
1 Ulaz kondenzata iz kotla
2 Izlaz kondenzata R1“
3 Neutralizacijska kutija s 12 kg granula
Kutija za neutralizaciju s crpkom
Tip KB 24
Upotreba:
– Odvod kondenzata u odvodni sustav na višoj visinskoj razlici.
– Crpka za odvod kondenzata, visina dobave 3,5 m.
– Neutralizacija kondenzata, 12 kg granula.
– Instalacija ispod ili pored kotla.
Izvedba:
– Kolektor kondenzata s crpkom i jedinicom za neutralizaciju.
– 12 kg neutralizacijskih granula.
– Visina dobave max. 3,5 m (2 dm³/min).
– Kod kotlova snage iznad 1200 kW potrebne su dvije
neutralizacijske kutije/pumpe.
– Silikonska cijev Ø 9/13 mm, dužina 4 m.
– Električni kabel 1,5 m s utikačem za spajanje na kotlovsku
upravljačku ploču ako je instalacija ispod kotla.
– Plastični priključna cijev Ø 25, sifon kotla do neutralizacijske
kutije za instalaciju ispod kotla.
Na mjestu ugradnje:
– Ispusna cijev ako je plastićna cijev prekratka za spajanje.
Primjer instalacije pored kotla, odvojeno:
– Spojna cijev od sifona kotla do neutralizacijske kutije
– Električni priključak od crpke za odvod kondenzata i
elektroupravljačke ploče ako je kabel prekratak.
Kutija za neutralizaciju s crpkom
Tip KB 22
Upotreba:
– Odvod kondenzata u odvodni sustav na višoj visinskoj razlici.
– Crpka za odvod kondenzata, visina dobave 3,5 m.
– Instalacija ispod ili pored kotla.
Izvedba:
Tip karakteristike iste kao i KB 24, samo bez neutralizacijskih
granula.
1 Ulaz kondenzata iz kotla
2 Izlaz kondenzata iz crpke, silikonska cijev Ø 9/13 mm,
dužina 4 m
3 Neutralizacijska kutija s 12 kg granula (HB24)
4 Crpka za odvod kondezata
Neutralizacijska jedinica za UltraGas® (1700D-2000D)
Tekuća neutralizacija, na zahtjev
Podložno promjenama, 1.4.2010
15
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Projektiranje
Propisi i smjernice
može napuniti vodom tek nako što je instalacija isprana.
- Dijelovi kotla koji dolaze u doticaj s vodom
izrađeni su od željeznog materijala.
- Kako bismo izbjegli mogućnost oštećenja
- Tehničke informacije i tehnička uputstva
dijelova kotla, korozije kloridom, sadržaj
tvrtke Hoval.
nitrata i sulfata nesmije preći preko 200 mg/l
- Hidraulični i regulacijski propisi tvrtke Hoval.
ukupno.
- Propisi zemlje ugradnje.
- pH vrijednost vode mora biti između 8.3 i 9.5
- Vatrogasni propisi.
nakon 6 - 12 tjedana pogona.
- DVGW smjernice.
- DIN EN 12828
Voda za punjenje i nadopunjavanje:
Sustavi grijanja, priprema tople vode u
- Za postrojenja s Hoval kotlovima netretiragrađevinarstvu.
na voda za piće najbolja je za punjenjenje i
- DIN EN 12831 Sustavi grijanja u
nadopunjavanje sustava. Međutim, kvaliteta
građevinarstvu
netretirane vode za piće mora - Proces za izračun kapaciteta grijanja
zadovoljavati standard prema VDI 2035 ili se
- VDE 0100
mora desalinizirati sredstvima za poboljšanje
- Lokalni protupožarni propisi
kvalitete (inhibitori). Pridržavati se uvjeta
- Prema lokalnim propisima
prema EN 14868.
- kako bismo osigurali visoki stupanj efikasKvaliteta vode
nosti kotla i izbjegli pregrijavanje grijaćih
Voda za grijanje:
površina kotla vrijednosti navedene u tablici
Zahtjevi za kvalitetom vode:
ne smiju se preći (ovisno o učinkovitosti
- EU standard EN 14868 i Direktiva VDI 2035
kotla)
moraju se poštivati. Posebna pažnja se
- za postrojenje s više kotlova u kotlovnici
mora obratiti na slijedeće: (kaskada) vrijednost najmanjeg kotla uzima
- Hoval kotlovi i spremnici PTV konstruirani
se u obzir i kvaliteta vode za cijelo su za sustav grijanja i pripremu tople vode
postrojenje).
bez značajne količine kisika (postrojenja tip I
- Ukupna količina vode za punjenje i nadprema EN 14868).
opunjavanje sustava grijanja koja se koristi
- Postrojenja s:
u sveukupnom vijeku trajanja kotla ne smije
kontinuiranim dotokom kisika (npr. podno
preći vrijednost od 3 x ukupne količine vode
grijanje s cijevima bez zaštite od difuzije
u cijelom postrojenju.
kisika) ili
Potrebno je pridžavati se slijedećih propisa i
smjernica:
isprekidan dotok kisika (npr. učestalo
nadopunjavanje sustava grijanja svježom Sustav grijanja
vodom) moraju biti izvedeni s odvojenim
Kotlovnica
krugovima od kotla.
- Plinski kotlovi ne smiju se instalirati u - Tretirana voda za grijanje mora se provjeprostoru gdje se nalaze halogena sredstva ili
ravati jednom godišnje. Prema uputama
gdje može doći zrak za izgaranje iz prostora
proizvođača sredstava za poboljšanje gdje se takva sredstva nalaze (npr. praonica
kvalitete vode.
rublja, frizerski salon i slično).
- nadopunjavanje sviježom vodom u sustav
- Halogena sredstva mogu se pojaviti prlikom
grijanja nije potreban ako kvaliteta vode, u
čišćenja i odmašćivanja površina, sredstpostojećoj instalaciji, odgovara VDI 2035.
va za rastvaranje, ljepila i izbljeljivači. ObratiDirektiva VDI 2035 odnosi se i na zamjensku
ti pozornost na “Protokol”, korozija halogenvodu.
- Nove i stare instalacije moraju se dobro
očistiti i isprati prije punjenja! Kotao se
im sredstvima.
Zrak za izgaranje
Dobava zraka za izgaranje mora se osigurati u kotlovnici. Izbjeći mogućnost zatvaranja dovoda za zrak. Za direktan usis zraka na
fasadi koristiti LAS-Sustav.
Minimalni svijetli presjek za dobavu zraka za izgaranje može se pojednostavljeno izračunati: Uzeši u obzir nazivni učin
kotla!
- Ovisan o zraku iz prostor:
Minimalan svijetli presjek dovoda za zrak:
150 cm, ili 2 x 75 cm, dodatno 2cm za
svaki slijedeći KW učina preko 50 KW.
- Neovisan o zraku iz prostora s odvojenim dovodom zraka za izgaranje:
0.8 cm2 po 1 KW učina kotla. Pad pritiska u cijevi za dovod zraka mora se uzeti u
obzir za proračun dimovodnog sustava.
Plinski priključak
Plinski zaporni ventil i filter
Na plinskom priključku ispred plamenika mora se instalirti plinski zaporni ventil sukladno lokalnoj
regulativi kako bi se izbjegli problemi u
radu kotla. Ako lokalni propisi zahtjevaju potrebno je ugraditi certificirani plinski filter u dovodnom cijevovodu plina između plinskog ventila (termički) i plamenika kako
bi se spriječili kvarovi uzrokovani stranim
česticama unutar instalacije.
Puštanje u pogon
- Prvo puštanje u pogon kotla izvodi se u
prisustvu ovlaštenog Hoval predstavnika i
distributera plina.
- Podešavanje plamenika prema tehničkim
Tablica 1: Maksimalne vrijednosti prilikom punjenja sustava vodom prema VDI 2035
Karbonatna tvrdoća vode za punjenje do.....
[mol/m3] 1
f°H
d°H
e°H
~mg/l
Provodljivost2
Veličina jednog
kotla
200 do 600kW
preko 600kW
1
2
<0,1
<1
<0,56
<0,71
<10
<20
0,5
5
2,8
3,6
50,0
100,0
1
10
5,6
7,1
100,0
200,0
1,5
15
8,4
10,7
150,0
300,0
2
20
11,2
14,2
200,0
400,0
2,5
25
14,0
17,8
250,0
500,0
3
30
16,8
21,3
300,0
600,0
>3,0
>30
>16,8
>21,3
>300
>600
maksimalna kolicina punjenja bez desalinizacije
50l/kW
20 l/kW
20 l/kW
Uvijek desalinizirati
ukupna alkalnost
Ako provodljivost u µS/cm pređe vrijednosti iz tablice analiza vode je neophodna.
16
Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Projektiranje
uputstvima kotla.
Plinski zaporni ventil i filter
Na plinskom priključku ispred plamenika mora
se instalirati plinski zaporni ventil i fiter sukladno lokalnoj regulativi kako bi se izbjegli
problemi u radu kotla.
Vrsta plina
- Kotao treba ložiti isključivo s onom vrstom
plina koja je naznačena na kotlovskoj pločici
i tehničkim uputstvima.
- Kod instalacije s tekućim plinom obavezno
je ugraditi regulaciju pritiska kako bi se
zaštitio kotao (propan).
Prirodni plin - potreban pritisak
Potreban pritisak na ulazu u plamenik:
Za UltraGas® (250D-2000D)
- min. 18 mbar, max. 80 mbar
Propan - potreban pritisak
Potreban pritisak na ulazu u plamenik:
Za UltraGas® (250D-1440D)
- min. 37 mbar, max. 57 mbar
Potreban prostor
Vidjeti “ Dimenzije”
Cirkulacijska crpka grijanja
- Cirkulacijska crpka se instalira u primarnom
krugu kako bi radila u pretlačnom dijelu sus-
tava (izbjegavanje kavitacije).
Rad crpke nakon prekida rada plamenika
- Cirkulacijska crpka nastavlja rad najmanje 2 minute nakon prekida rada plamenika (ova
funkcija je uključena u TopTronic® regulaciju).
Instalacija kotla na višim razinama
- Preporuka je ugraditi zaštitu od nedostatka vode u sustavu u slučaju da je plinski
kondenzacisjki kotao instaliran na najvišem
katu objekta. Automatski se isključuje rad
plamenika i zaustvalja rad kotla.
Ispust kondenzata
- Kondenzat koji nastaje u dimovodnom sustavu može se kroz kotao sprovesti do kanalizacijskog odvoda. Nije potrebno ugraditi
hvatač kondenzata u dimovodnom sustavu.
Odvod kondenzata bez neutralizacije je dozvoljeno ako koristitite plastične ili
keramičke cijevi (obratiti pozornost na specijalne zahtjeve od relevantnih ustanova
za kontrolu vode i slično).
- Prilikom instalacije kotla i odvoda za
kondenzata obavezno instalirati i sifon
između kotao i cijevi (u opsegu isporuke s
kotlom).
- Kondenzat mora teći otvoreno prema kanalizacijskom odvodu (lijevak).
Ekspanzijska posuda
- Dimenzionirati odgovarajuću ekspanzijsku
posudu za cjelokupni sustav.
- Instalacija ekspanizijske posude u pravilu na povratni vod ili na sigurnosnom izvodu.
- Na sigurnosnom vodu mora se instalirati sigurnosni ventil i automatski odzračnik.
Jačina buke
- Jačina buke ovisi o lokalnim i posebnim
okolnostima u kotlovnici.
- Jačina buke u kotlovnici ovisna je o instalaciji i moće se kretati od 10 do 15 dB(A) niže od izmjerene jačine na 1m.
- Prilikom instalacije kotla u prostoru za boravak mora se pridržavati DIN 4109 norme.
Preporuka:
Ako se usis zraka nalazi na fasadi, blizu prostora osjetljivog na zvuk (prozor spavaće
sobe, terasa itd.), preporučamo ugradnju
prigušivača buke na usisu zraka.
Dimnjak / Dimovodni sustav
Jedna dimnjak za dva kotla.
Samostalna upotreba dimnjaka - Plinski kotlovi moraju se spojiti na dimovodni sustav (dimnjak ili dimovodne cijevi).
- Dimovodne cijevi moraju biti nepropusne
za dimne plinove i kondenzat,viši pritisak
te moraju biti opremljeni s temperaturnim
graničnikom dimnih plinova.
- Plinski konndenzacijski kotlovi instaliraju se
na dimnjake minimalne tempraturne klase
T120.
- Temperaturni graničnik dimnih plinova ugrađen je u kotao.
Spojne cijevi
Horizontalna spojna cijev mora biti instalirana,
s padom od najmanje 50 mm po metru
svoje instalirane dužine u smjeru prema
kotlu, da bi se omogućio povrat kondenzata
u kotao. Cijeli ispušni sistem mora biti izveden
tako da nema mogućnosti skupljanja kondenzata
Podložno promjenama, 1.4.2010
17
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Projektiranje
Dimenzioniranje dimnjaka (pretlak)
UltraGas® (250D-2000D)
Dimenzioniranje dimnjaka
Pravilo:
- Visina iznad morske razine max. 1000 m.
- Zrak za izgaranje:
U slučaju instalacije neovisne o zraku iz prostora, (vidjeti “Dimovodni pribor”) cijev za
usis zraka bi trebala biti istog presjeka kako
i odvodna cijev dimnih plinova.
Ako je presjek dimovodnih cijevi veći od usisa zraka za izgaranje mora se primjeniti dodatni proračun instalacije.
- Uvođenje u vertikalni dio dimnjaka: 90°
- Prvih 2 m spoja dimovodnog sustava, presjek dimovodnih cijevi je isti kao i
dimnjača na kotlu.
Kotao
Type
- Pretlačni set za dimovodni sustav:
Potrebno instalirat, uključeno u opseg
isporuke!
Dimovodne cijevi (glatka)
Broj lukova 90° (dimovodni + zračni)
Ukupna dužina cijevi u m (dimovodni + zračni)
Dimovod
Dimenzije
unutarnji mm
DN
1
2
3
4
(250D)
(300D)
254
254
200
50
35
50
33
48
30
45
27
(250D)
(300D)
(400D)
(500D)
254
254
306
306
250
50
50
50
38
50
50
50
35
50
50
50
32
50
50
50
29
(400D)
(500D)
(600D)
(700D)
(800D)
(900D)
(1000D)
306
306
306
356
356
356
356
300
50
50
50
50
45
32
26
50
50
50
50
40
27
21
50
50
50
50
35
22
15
50
50
50
50
31
17
12
(700D)
(800D)
(900D)
(1000D)
(1150D)
(1300D)
356
356
356
356
356
356
350
50
50
50
50
35
17
50
50
50
50
25
6
50
50
50
50
14
–
50
50
50
42
–
–
(1150D)
(1300D)
(1440D)
(1700D)
(2000D)
356
356
356
500
500
400
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
42
50
50
UltraGas®
500
500
5*
Napomena: Vrijednosti podataka u tablici «Dimenzioniranje dimnjaka» predstavljaju orijentacijsku vrijednost. Dimenzioniranje izvesti prema stavarnim zahtjevima na mjestu ugradnje.
* Ako imamo 5 lukova u instalaciji , prilikom dimenzioniranja potrebno je reducirati predtlak u dimnjaku za 30%.
Dimenzioniranje dimnjaka (podtlak)
UltraGas® (250D-2000D)
Dimovodni sustav mora se dimenzionirati kako bi se izbjegao povrat dimnih plinova u kotlovnicu. Sigurnost dimovodnog sustav
mora provjeriti lokalni ovlašteni dimnjačar.
18
Podložno promjenama, 1.4.2010
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Primjeri
UltraGas® (250D-2000D)
Plinski kotao s - pripremom potrošne tople vode
- 4 mješajuća kruga grijanja,
razdjelnik
Hidraulička shema BCTT010
1
1
TopTronic T
TopTronic T
AF
VF1
B1
VF2
B1
VF2
VF3
B1
VF4
B1
WW
T
MK1
Y10.1
P
Y10.2
P
YK1
M
T
T
T
T
MK2
T
T
MK2
MK3
YK2
M
T
MK4
YK2
YK3
M
Dies ist ein
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Gehen Sie einen
Schritt zurück oderSchritt zurück oder
löschen Sie dieses löschen Sie dieses
Shape!
Shape!
UltraGas
UltraGas
Sie haben die
Sie haben die
Möglichkeit ein
Möglichkeit ein
neues Shape zu
neues Shape zu
nehmen!!!
nehmen!!!
hovhovalh
hovhovalh
hovalhova
hovalhova
alhovalho
alhovalho
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK4
M
SF
SLP
KW
UltraGas® (250D-2000D)
Plinski kotao s - pripremom potrošne tople vode
- glavna crpka
- Hidraulička skretnica
- 4 mješajuća kruga grijanja,
razdjelnik
Hidraulička shema BCTT020
1
1
TopTronic T
TopTronic T
AF
VF1
B1
VF2
B1
VF2
VF3
B1
VF4
B1
WW
T
MK1
Y10.1
P
M5.1
Y10.2
P
M5.2
Dies ist ein
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Gehen Sie einen
Schritt zurück oderSchritt zurück oder
löschen Sie dieses löschen Sie dieses
Shape!
Shape!
SieUltraGas
haben die
SieUltraGas
haben die
Möglichkeit ein
Möglichkeit ein
neues Shape zu
neues Shape zu
nehmen!!!
nehmen!!!
hovhovalh
hovhovalh
hovalhova
hovalhova
alhovalho
alhovalho
SVLF
YK1
M
T
T
MK2
YK2
M
T
T
MK2
MK3
YK2
YK3
M
T
T
T
MK4
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK4
M
SF
SLP
KW
AF VF1 VF2 VF3 VF4 SF B1 SVLF
MK1 MK2
MK3 MK4 Vanjski osjetnik
Osjetnik polaznog voda 1
Osjetnik polaznog voda 2
Osjetnik polaznog voda 3
Osjetnik polaznog voda 4
Osjetnik spremnika PTV
Graničnik polazne temperature (po potrebi)
Osjetnik spremnika PTV
Crpka miješajućeg kruga grijanja 1
Crpka miješajućeg kruga grijanja 2
Crpka miješajućeg kruga grijanja 1
Crpka miješajućeg kruga grijanja 1
Podložno promjenama, 1.4.2010
M5.1
M5.2 SLP YK1 YK2 YK3 YK4 Y10.1 Kotlovska crpka 1
Kotlovska crpka 2
Crpka spremnaika PTV
Motor miješajućeg ventila 1
Motor miješajućeg ventila 2
Motor miješajućeg ventila 3
Motor miješajućeg ventila 4
Ventil 1 ili zonski ventil
(Jednožični sustav)
Y10.2 Ventil 2 ili zonski ventil (Jednožični sustav)
Pozor!
Crpke na mjestu ugradnje.
Upozorenje!
- Ova shema je principijelna shema, ne sadrži
sve potrebne elemente za siguran rad
sustava. Instalacija se mora izvesti prema
zakonima zemlje ugradnje, dimenzioniranju
i regulativi.
- Za sustav podnog grijanja osjetnik polaznog voda mora se ugraditi.
- Zaporni ventili ne smiju se ugrađivati do
sigurnosne opreme (ekspanzijska posuda,
sigurnosni ventili, itd.) kako ne bi došlo do
neželjenog zatvaranja!
- Antigravitacijska kočnica mora se ugraditi u
sustav za zaštitu od neželjene cirkulacije.
19
Hoval UltraGas® (250D-2000D)
Primjeri
UltraGas® (250D-2000D)
1
1
TopTronic T
TopTronic T
AF
Plinski kotao s - pripremom potrošne tople vode
- by-pass razdjelnik
- 4 mješajuća kruga grijanja,
razdjelnik
Hidraulička shema BCTT030
VF1
B1
VF2
B1
VF2
VF3
B1
VF4
B1
WW
T
MK1
Y10.1
M5.1
P
Y10.2
P
M5.2
Dies ist ein
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Gehen Sie einen
Schritt zurück oderSchritt zurück oder
löschen Sie dieses löschen Sie dieses
Shape!
Shape!
SieUltraGas
haben die
SieUltraGas
haben die
Möglichkeit ein
Möglichkeit ein
neues Shape zu
neues Shape zu
nehmen!!!
nehmen!!!
hovhovalh
hovhovalh
hovalhova
hovalhova
alhovalho
alhovalho
YK1
M
T
T
MK2
YK2
M
T
T
MK2
MK3
YK2
YK3
M
T
T
T
MK4
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK4
M
SVLF
SF
SLP
KW
AF VF1 VF2 VF3 VF4 SF B1 Vanjski osjetnik
Osjetnik polaznog voda 1
Osjetnik polaznog voda 2
Osjetnik polaznog voda 3
Osjetnik polaznog voda 4
Osjetnik spremnika PTV
Graničnik polazne temperature (po potrebi)
Pozor!
Crpke na mjestu ugradnje.
20
MK1 Crpka miješajućeg kruga
grijanja 1
MK2 Crpka miješajućeg kruga
grijanja 2
MK3 Crpka miješajućeg kruga
grijanja 1
MK4 Crpka miješajućeg kruga
grijanja 1
M5.1 Kotlovska crpka 1
M5.2 Kotlovska crpka 2
SLP Crpka spremnaika PTV
YK1 Motor miješajućeg ventila 1
YK2 Motor miješajućeg ventila 2
YK3 Motor miješajućeg ventila 3
YK4 Motor miješajućeg ventila 4
Y10.1 Ventil 1 ili zonski ventil
(Jednožičani sustav)
Y10.2 Ventil 2 ili zonski ventil (Jednožičani sustav)
Upozorenje!
- Ova shema je principijelna shema, ne sadrži
sve potrebne elemente za siguran rad
sustava. Instalacija se mora izvesti prema
zakonima zemlje ugradnje, dimenzioniranju
i regulativi.
- Za sustav podnog grijanja osjetnik polaznog voda mora se ugraditi.
- Zaporni ventili ne smiju se ugrađivati do
sigurnosne opreme (ekspanzijska posuda,
sigurnosni ventili, itd.) kako ne bi došlo do
neželjenog zatvaranja!
- Antigravitacijska kočnica mora se ugraditi u
sustav za zaštitu od neželjene cirkulacije.
Podložno promjenama, 1.4.2010
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 650 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа