close

Enter

Log in using OpenID

Čepo d.o.o. oprema za toplinsku obradu

embedDownload
Čepo d.o.o.
oprema za toplinsku obradu
Upravljačke kutije za kontrolu
procesa toplinske obrade
Korištenje postojećih zavarivaćkih izvora energije za predgrijavanje i toplinsku
obradu nakon zavarivanja.
Postojeći izvori energije za zavarivanje (poput ispravljača,
konvertera, transformatora, itd.) mogu lako biti u jedinice
za zagrijavanje pomoću upravljačkih kutija za kontrolu
procesa. Upravljačka kutija postavlja se između izvora
energije i grijaćih elemenata. Termoparovi koji su
pričvršćeni na radni komad spajaju se na upravljačku
kutiju kako bi se osiguralo praćenje temperature.
Regulatori programa ugrađeni u upravljačku kutiju
određuju temperaturu i vremenski okvir procesa
zagrijavanja koji se izvodi potpuno automatski. Rezultati
toplinske obrade snimljeni su i dokumenturani pomoću
snimača temperature tj. pisača.
Svaki kontrolni kanal trebao bi imati
izvor energije U0=90 V sa najmanje
300 A, 60% faktor opterećenja, tako da
se može upravljati istodobno sa 4
grijača elementa po 45 A svaki=180A.
Tehnički podaci
Konstrukcija
Dimenzije
Širina
Visina
Duljina
Težina
Izlazni amperi po kanalu
Kontrolni napon
Kontrola temperature
Zagrijavanje
Temperatura držanja
Vrijeme držanja
Hlađenje
Snimanje temperature
Termoparovi
Opseg mjerenja
Mjerna mjesta
Točnost
Brzina dijagrama
Širina dijagrama
Šifra
2-kanalni
3-kanalni
4-kanalni
Prenosivo kućište sa površinskom zaštitom
505 mm
505 mm
505 mm
290 mm
380 mm
470 mm
400 mm
400 mm
400 mm
36 kg
42 kg
50 kg
200 A
200 A
200 A
Jedan ampermetar za svaki kanal
230 V/50-60 Hz
Regulator temperature T 132-202
1 – 999 °C/h
20-1200 °C
0,1-99,9 h
1-999 °C/h
Pisač sa 6 boja
NiCr-Ni (Tip K)
0-900 °C
6
+ 0,5% od mjernog opsega
60 mm/h
100 mm
18151
18152
18153
2
Strojevi za toplinsku obradu
Kompaktni strojevi za toplinsku obradu koji ispunjavaju sve potrebe za rad na terenu
Čepo d.o.o. strojevi za toplinsku obradu su kompaktne, mobilne jedinice koje su se dokazale u radu
pod najgorim mogućim klimatskim uvjetima na radilištima i tvorničkim radovima.
Glavne karakteristike ovih strojeva su:
- mobilno, robusno kućište
- zrakom hlađeni trofazni transformatori
- izlazni omjeri od 12 kW do 400 kW
- tiristorska kontrola za beskonačno promjenjivi sekundarni napon (0-84 V) ili
fiksni napon (0/30/65 V)
- snimanje temperature sa točkastim linijskim pisačem klase 0,5
- kontrola temperature sa potpuno automatiziranim regulatorima programa
- Dostupne su posebne verzije za specifične potrebe
3
Strojevi za toplinsku obradu
Tehnički podaci
60 kW
Konstrukcija
Kombinacija energetske i kontrolne jedinice sa skidajućim pristupnim
vratima za održavanje.
Dimenzije
100 kW
200 kW
Širina
110 mm
140 mm
240 mm
Visina
140 mm
140 mm
160 mm
Dubina
80 mm
80 mm
80 mm
Težina
370 kg
550 kg
700 kg
Snaga pri 100% opterećenja
60 kW
100 kW
200 kW
Broj kanala
6
12
24
Kontrola temperature
6x T 132-202
12x T 132-202
24x T 132-202
Zagrijavanje
1-999 °C/h
Temperatura držanja
20-1200 °C
Vrijeme držanja
0,1-99,9 h
Hlađenje
1-999 °C/h
Snimanje temperature
Pisač sa 6 boja
Termoparovi
NiCr-Ni (Tip K)
Opseg mjerenja
0 – 900 °C
Mjerna mjesta
1x6
2x6
4x6
Točnost
+ 0,5 % od mjernog opsega
Brzina dijagrama
60 mm/h
Širina dijagrama
100 mm
Šifra
18154
18155
18156
4
Elementi za zagrijavanje
Planiranje, proizvodnja i prodaja opreme i dodataka za toplinsku obradu kao i planiranje i izvođenje toplinske
obrade.
Za izvođenje toplinske obrade mogu se koristiti grijače različite izvedbe. Izbor grijača ovisi o vrsti toplinske
obrade i zahtijevanoj temperaturi.
Grijači se sastoje od visokotemperaturnih keramičkih ležišta i fleksibilne žice za grijače.
Grijači su opremeljeni sa 25 mm2 utikačem za zavarivačke kablove
Grijač za predgrijavanje
Grijač u obliku zmije
Grijač za predgrijavanje sa širokim keramikama
Uže za zagrijavanje
Izolirani grijač za predgrijavanje sa magnetima za
pričvršćenje
Kazetni grijač za toplinsku obradu cijevi određenog
promjera
Kanalni grijači elementi
Kazeta za predgrijavanje sa magnetnim držačima
Grijači sa keramičkim elementima
5
Elementi za zagrijavanje
Grijači za predgrijavanje
Primjena:
Predgrijavanje obodnih i uzdužnih zavara. Maksimalna
temperatura 350°C.
Struktura:
Žica za grijače umetnuta u 96% Al2O3 keramičke
elemente.. Fleksibilni sa stražnjom pločom od
nehrđajućeg čelika izolirana sa keramičkim vlaknima.
Dimenzije u mm
Širina x dužina x
visina
100 x 750 x 20
125 x 585 x 20
125 x 810 x 20
110 x 725 x 20
100 x 1000 x 20
125 x 775 x 20
125 x 940 x 20
930 x 110 x 20
Omjer
Šifra
3 kW, 65 V
3 kW, 65 V
3 kW, 65 V
3 kW, 65 V
3 kW, 84 V
3 kW, 84 V
3 kW, 84 V
3 kW, 84 V
18157
18158
18159
18160
18161
18162
18163
18164
Grijači za predgrijavanje sa širokim keramikama
Primjena:
Predgrijavanje obodnih i uzdužnih zavara. Maksimalna
temperatura 350°C.
Struktura:
Robusna konstrukcija, smanjena mogućnost od
mehaničkih oštećenja.
Dimenzije u mm
Širina x dužina x
visina
100 x 750 x 20
100 x 1000 x 20
Omjer
Šifra
3 kW, 65 V
4 kW, 84 V
18165
18166
6
Elementi za zagrijavanje
Izolirani grijači za predgrijavanje sa magnetima
za pričvršćenje.
Primjena:
Predgrijavanje obodnih i uzdužnih zavara.
Maksimalna temperatura 350°C.
Struktura.
Grijač je u kućištu od nehrđajućeg čelika sa
pričvršćenim magnetima za učvršćenje.
Dimenzije u mm
Širina x dužina x
visina
810 x 130 x 20
985 x x130 x 20
Omjer
Šifra
3 kW, 65 V
4 kW, 84 V
18167
18168
Omjer
Šifra
1 x 3 kW, 65 V
2 x 3 kW, 65 V
2 x 4 kW, 84 V
18169
18170
18171
Kazeta za predgrijavanje
Primjena:
Predgrijavanje ravnih šavnih zavara. Maksimalna
temperatura 350 °C.
Struktura:
Grijači su u metalnom kućištu i imaju toplinsku
zaštitu. Na metalu površinu se učvršćuju pomoću
nekoliko magneta.
Dimenzije u mm
Širina x dužina x
visina
350 x 225 x 25
770 x 250 x 25
1070 x 250 x 25
7
Elementi za zagrijavanje
Grijači u obliku zmije
Primjena:
Prigodni su za zagrijavanje cijevi manjih promjera, na
izmjenjivačima topline i T-komadima
Strruktura:
Savitljiva žica za grijače u keramičkom kućištu.
Dimenzije u mm
Širina x dužina x
visina
610 x 40 x 10
890 x 40 x 10
1270 x 40 x 10
1780 x 40 x 10
25 x 1150 x 10
25 x 1500 x 10
25 x 2200 x 10
25 x 3000 x 10
2200 x Φ10
3000 x Φ10
4600 x Φ10
6000 x Φ10
Omjer
Šifra
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
3,0 kW, 65 V
4,0 kW, 84 V
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
3,0 kW, 65 V
4,0 kW, 84 V
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
3,0 kW, 65 V
4,0 kW, 84 V
18172
18173
18174
18175
18176
18177
18178
18179
18180
18181
18182
18183
Uže za zagrijavanje
Primjena:
Prigodno za zagrijacanje cijevi manjih promjera i Tkomada.
Struktura:
Fleksibilna žica za grijače izolirana keramičkim
rukavcima.
Dimenzije u mm
Širina x dužina x
visina
2135 x Φ17
2975 x Φ17
4270 x Φ17
5950 x Φ17
Omjer
Šifra
1,35 kW, 30 V
2,00 kW, 42 V
3,00 kW, 65 V
4,00 kW, 84 V
18184
18185
18186
18187
8
Elementi za zagrijavanje
Kazetni grijači za toplinsku obradu cijevi
određenog promjera
Primjena:
Predgrijavanje i zagrijavanje nakon zavarivanja na
cijevnim zavarima.
Struktura:
Fleksibilni keramički grijač izoliran keramičkim
vlaknima. Izvana je kućište od nehrđajućeg čelika.
Može ga bez problema montirati jedna osoba u
kratkom roku.
Promjer
cijevi,
mm
Grijaći elementi
Količina
25
40
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
Omjer po
grijaču
1,1 kW, 23 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
Šifra
18188
18189
18190
18191
18192
18193
18194
18195
18196
18197
18198
18199
18200
18201
18202
18203
18204
Kanalni grijači elementi
Primjena:
Predgrijavanje i zgrijavanje nakon zavarivanja
velikih zavarenih konstrukcija uključujući parne
bubnjeve i posude pod tlakom. Dostupne su različite
širine i dužine.
Struktura:
Žica za grijače izolirana keramičkim rukavcima i
zaštićena sa kućišem od nehrđajućeg čelika.
Dimenzije u mm
Širina x dužina x
visina
360 x 685 x 35
360 x 915 x 35
400 x 720 x 35
365 x 950 x 35
70 x 305 x 35
70 x 685 x 35
70 x 915 x 35
165 x 685 x 35
Omjer
Šifra
12,10 kW, 220 V
17,30 kW, 315 V
13,20 kW, 60 V
17,60 kW, 80V
1,65 kW, 30 V
3,30 kW, 60 V
4,40 kW, 80 V
6,60 kW, 120 V
18205
18206
18207
18208
18209
18210
18211
18212
9
Elementi za zagrijavanje
Različiti grijači sa keramičkim elementima
Primjena:
Zbog različitih izvedbi ovo su univerzalni grijači za
predgrijavanje i naknadnu toplinsku obradu izradaka,
tankostijenih cijevnih zavara, ljevačkih popravaka,
longitudinalnih zavara.
Struktura:
Žica za grijače u keramičkim kućištima, vrlo
fleksibilni.
Prilikom narudžbe uz šifru potrebno je napomenuti
dali je potrebna standardna verzija grijača ili raširena
Dimenzije
u mm, axb
75 x 85
75 x 105
75 x 130
75 x 150
75 x 170
75 x 190
75 x 210
75 x 235
75 x 255
75 x 275
75 x 300
75 x 320
75 x 340
75 x 365
75 x 385
75 x 405
75 x 430
75 x 450
75 x 470
75 x 490
75 x 515
75 x 535
75 x 560
75 x 580
75 x 600
75 x 620
75 x 645
75 x 665
75 x 685
75 x 705
Omjer
Šifra
0,9 kW, 19 V
0,9 kW, 19 V
1,1 kW, 23 V
1,1 kW, 23 V
1,1 kW, 23 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
18213
18214
18215
18216
18217
18218
18219
18220
18221
18222
18223
18224
18225
18226
18227
18228
18229
18230
18231
18232
18233
18234
18235
18236
18237
18238
18239
18240
18241
18242
Dimenzije u
mm, axb
75 x 730
75 x 750
75 x 770
75 x 795
75 x 815
75 x 835
75 x 855
75 x 875
75 x 900
75 x 920
75 x 940
75 x 965
100 x 85
100 x 105
100 x 130
100 x 150
100 x 170
100 x 190
100 x 210
100 x 235
100 x 255
100 x 275
100 x 300
100 x 320
100 x 340
100 x 365
100 x 385
100 x 405
100 x 430
100 x 450
Omjer
Šifra
3,4 kW, 73 V
3,4 kW, 73 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
0,9 kW, 19 V
0,9 kW, 19 V
1,1 kW, 23 V
1,1 kW, 23 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
18243
18244
18245
18246
18247
18248
18249
18250
18251
18252
18253
18254
18255
18256
18257
18258
18259
18260
18261
18262
18263
18264
18265
18266
18267
18268
18269
18270
18271
18272
Dimenzije
Omjer
u mm, axb
100 x 470 3,0 kW, 65 V
100 x 490 3,0 kW, 65 V
100 x 515 3,0 kW, 65 V
100 x 535 3,4 kW, 73 V
100 x 560 3,4 kW, 73 V
100 x 580 3,4 kW, 73 V
100 x 600 4,0 kW, 84 V
100 x 620 4,0 kW, 84 V
100 x 645 4,0 kW, 84 V
100 x 665 4,0 kW, 84 V
100 x 685 4,0 kW, 84 V
100 x 705 4,0 kW, 84 V
100 x 730 4,0 kW, 84 V
100 x 750 4,0 kW, 84 V
130 x 85 1,1 kW, 23 V
130 x 105 1,1 kW, 23 V
130 x 130 1,5 kW, 31 V
130 x 150 1,5 kW, 31 V
130 x 170 1,5 kW, 31 V
130 x 190 2,0 kW, 42 V
130 x 210 2,0 kW, 42 V
130 x 235 2,0 kW, 42 V
130 x 255 2,0 kW, 42 V
130 x 275 2,5 kW, 52 V
130 x 300 2,5 kW, 52 V
130 x 320 2,5 kW, 52 V
130 x 340 3,0 kW, 65 V
130 x 365 3,0 kW, 65 V
130 x 385 3,0 kW, 65 V
130 x 405 3,0 kW, 65 V
Šifra
18273
18274
18275
18276
18277
19278
18279
18280
18281
18282
18283
18284
18285
18286
18287
18288
18289
18290
18291
18292
18293
18294
18295
18296
18297
18298
18299
18300
18301
18302
10
Elementi za zagrijavanje
Dimenzije u
mm, axb
130 x 430
130 x 450
130 x 470
130 x 490
130 x 515
130 x 535
130 x 560
130 x 580
130 x 600
150 x 85
150 x 105
150 x 130
150 x 150
150 x 170
150 x 190
150 x 210
150 x 235
150 x 255
150 x 275
150 x 300
150 x 320
150 x 340
150 x 365
150 x 385
150 x 405
150 x 430
150 x 450
150 x 470
150 x 490
180 x 85
180 x 105
180 x 130
180 x 150
180 x 170
180 x 190
180 x 210
180 x 235
180 x 255
180 x 275
180 x 300
180 x 320
180 x 340
180 x 365
180 x 385
180 x 405
180 x 430
205 x 85
205 x 105
205 x 130
205 x 150
205 x 170
205 x 190
205 x 210
205 x 235
205 x 255
205 x 275
Omjer
Šifra
3,4 kW, 73 V
3,4 kW, 73 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
1,1 kW, 23 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
3,4 kW, 73 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
1,5 kW, 31 V
1,5 kW, 31 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
18303
18304
18305
18306
18307
18308
18309
18310
18311
18312
18313
18314
18315
18316
18317
18318
18319
18320
18321
18322
18323
18324
18325
18326
18327
18328
18329
18330
18331
18332
18333
18334
18335
18336
18337
18338
18339
18340
18341
18342
18343
18344
18345
18346
18347
18348
18349
18350
18351
18352
18353
18354
18355
18356
18357
18358
Dimenzije u
mm, axb
205 x 300
205 x 320
205 x 340
205 x 365
230 x 85
230 x 105
230 x 130
230 x 150
230 x 170
230 x 190
230 x 210
230 x 235
230 x 255
230 x 275
230 x 300
230 x 320
255 x 85
255 x 105
255 x 130
255 x 150
255 x 170
255 x 190
255 x 210
255 x 235
255 x 255
255 x 275
255 x 300
280 x 85
280 x 105
280 x 130
280 x 150
280 x 170
280 x 190
280 x 210
280 x 235
305 x 85
305 x 105
305 x 130
305 x 150
305 x 170
305 x 190
305 x 210
305 x 235
330 x 85
330 x 105
330 x 130
330 x 150
330 x 170
330 x 190
330 x 210
355 x 85
355 x 105
355 x 130
355 x 150
355 x 170
355 x 190
Omjer
Šifra
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
1,5 kW, 31 v
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
1,5 kW x 31 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
2,0 kW, 42 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
2,0 kW, 42 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
18359
18360
18361
18362
18363
18364
18365
18366
18367
18368
18369
18370
18371
18372
18373
18374
18375
18376
18377
18378
18379
18380
18381
18382
18383
18384
18385
18386
18387
18388
18389
18390
18391
18392
18393
18394
18395
18396
18397
18398
18399
18400
18401
18402
18403
18404
18405
18406
18407
18408
18409
18410
18411
18412
18413
18414
Dimenzije
u mm, axb
355 x 210
380 x 85
380 x 105
380 x 130
380 x 150
380 x 170
380 x 190
410 x 85
410 x 105
410 x 130
410 x 150
410 x 170
430 x 85
430 x 105
430 x 130
430 x 150
460 x 85
460 x 105
460 x 130
460 x 150
485 x 85
485 x 105
485 x 130
485 x 150
510 x 85
510 x 105
510 x 130
510 x 150
535 x 85
535 x 105
535 x 130
560 x 85
560 x 105
560 x 130
585 x 85
585 x 105
610 x 85
610 x 105
635 x 85
635 x 105
660 x 85
660 x 105
710 x 85
710 x 105
735 x 85
735 x 105
760 x 85
785 x 85
810 x 85
835 x 85
860 x 85
890 x 85
915 x 85
Omjer
Šifra
4,0 kW, 84 V
2,5 kW, 52 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
2,5 kW, 52 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
3,0 kW, 65 V
3,0 kW, 65 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
3,0 kW, 65 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
3,0 kW, 65 V
4,0 kW, 84 V
3,0 kW, 65 V
4,0 kW, 84 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
3,4 kW, 73 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
4,0 kW, 84 V
18415
18416
18417
18418
18419
18420
18421
18422
18423
18424
18425
18426
18427
18428
18429
18430
18431
18432
18433
18434
18435
18436
18437
18438
18439
18440
18441
18442
18443
18444
18445
18446
18447
18448
18449
18450
18451
18452
18453
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18460
18461
18462
18463
18464
18465
18466
18467
11
Dodaci
Pisači za snimanje temperature procesa
Mobilni pisači za snimanje temperature procesa koriste se dodatno na ugrađene pisače u jedinicama za
toplinsku obradu. Opseg mjerenja 0 – 900°C. Analogna točnost za 6-kanalni pisač je 0,5%, a za 12 i 24kanalni 0,25 %.
Tehnički podaci
6-kanalni pisač
12-kanalni pisač
24-kanalni pisač
Konstrukcija
Kućište obojeno sprejem, sa skidajućim pokrovom. Ulaz za termoparove sa
stražnje strane
Izvor energije
230 V, 50-60 Hz
230 V, 50-60 Hz
230 V, 50-60 Hz
Opseg mjerenja
0-900 °C
0-900 °C
0-900 °C
Točnost
+ 0,5 % od mjernog
opsega
+ 0,25 % od mjernog
opsega
+ 0,25 % od mjernog
opsega
Brzina dijagrama
60 mm/h
60 mm/h
60 mm/h
Širina dijagrama
100 mm
180 mm
180 mm
Dimenzije
širina
230 mm
505 mm
505 mm
visina
230 mm
425 mm
425 mm
dužina
370 mm
505 mm
505 mm
Približna težina
13 kg
35 kg
35 kg
Šifra
18468
18469
18470
12
Dodaci
Regulator programa
Regulator programa T 132
Jednokanalni regulator sa tri rampe, za predgrijavanje, ugrijavanje i hlađenje.
Master-Slave koncept. Programiranje sa folijom prekrivenim prekidačima.
Tehnički podaci
T 132
Početna temperatura
Određena automatski
Brzina zagrijavanja
1 – 999 °C/h
Temperatura držanja
0 – 1200 °C
Vrijeme držanja
0,1 – 99,9 h
Brzina hlađenja
1 – 999 °C/h
Programiranje
Folijom prekriveni prekidači
Prikaz podataka
Dva sedam segmentna LCD-a
Kontrola temperature
0 – 1200 °C
Termoparovi
NiCr-Ni
Točnost
0,3 %
Temperatura okoliša
0 – 50 °C
Dimenzije
48 x 96 mm
Dubina
125 mm
Izvor energije
230 V, 50 – 60 Hz
Šifra
18471
13
Dodaci
Uređaji za pričvršćenje termoparova
Pouzdano i točno mjerenje temperature ključna je
potreba za bilo kakvo izvođenje toplinske obrade.
Kako bi se što više približilo ovim potrebama
koristi se ovaj uređaj za pričvršćenje
termrmoparova koji pričvršćuje žice promjera 0,5;
1; 2 nn direktno na radni komad. Ima mogućnost
ručnog i automatskog rada.ž
Šifra
18472
Uređaji za provjeru temperature
Ovi se uređaji koriste za provjeru temperature
koju ispisuju pisači.
Ne koriste se za kalibriranje.
Tip 1: Samo mjerenje
Tip 2: Mjerni izlaz
Šifra
Tip 1:
18473
Tip 2:
18474
Temperaturni kalibrator
Precizni uređaj za umjeravanje opreme za
kontrolu temperature i pisača na bazi Tipa K
(NiCr-Ni) termoparova. Uređaj se koristi za
testiranje i mjerenje temperature. Koristi se i za
precizno umjeravanje temperaturnih pisača na
bazi EMK NiCr-Ni termoparova.
Temperatura okoline se automatski kompenzira.
Mjerena temperatura ili odabrani izlaz prikazuje
se na 7-segmentnom LED-u.
U kompletu dolazi i punjač baterija, te mjerna
ticala i zaštitna torba.
Šifra
18475
14
Dodaci
Distribucijska kutija – 6 kanala
Sekundarni kabel, 2 x 35 mm2, 25 m duljine, sa
utikačem i utičnicom
Šifra
18476
Šifra
18477
Razdjelni kabel trostruki, 1 par, 3 m duljine, sa
utikačem i utičnicama
Spojni kabel za grijače 2 x 10 mm2, 5 m duljine, sa
utikačem i utičnicom
Šifra
Šifra
18478
18479
Kompenzacijski kabel, za šest kanala, NiCr-Ni,
Kompenzacijski kabel za jedan kanal, NiCr-Ni,
25 m duljine, sa termoutikačem i termoutičnicom. 25 m duljine, sa termo utikačem
Šifra
18480
Šifra
18481
Kompenzacijski kabel NiCr-Ni, kolut od 100 m
Kompenzacijski kabel NiCr-Ni, 5 m duljine sa
termoutikačem
Šifra
Šifra
18482
Kliješta za stezanje i odsijecanje limene trake
Šifra
18484
18483
Limena traka (Meki čelik) sa kopčama od mekog
čelika
Šifra-traka
18485
Šifra-kopče
18486
15
Dodaci
Nosač za limenu traku
Šifra
Žica za vezanje u kolutovima
18487
Šifra
18488
Termoparovi, DIN EN 60584-1 klasa 1, NiCr-Ni,
Φ 0,7 mm, u kolutovima po 100 m.
Visoko temperaturni cement 500 g
Šifra
Šifra
18489
18490
Konopac od staklenih vlakana, Φ 3 mm, u
kolutovima po 100 m
Elastično remenje za pomoć pri namještanju grijača
Šifra
Šifra
18491
18492
Mineralna vuna 100 kg/m3
Kolut: 5000 x 500 x 50 mm
Mineralna vuna 128 kg/m3
Kolut: 7300 x 610 x 25,4 mm
Šifra
Šifra
18493
Izolacijsko termoplatno, 3 mm, 1000 mm širine;
max. 400 °C, kolutovi po 50 m
Šifra
18495
18494
Škare za rezanje izolacijskog materijala
Šifra
18496
16
Dodaci
Utikač, 50 mm2 i 25 mm2
Šifra
Utičnica, 50 mm2 i 25 mm2
18497
Termoutikač, NiCr-Ni i Termoutičnica NiCr-Ni
Šifra
Šifra
18498
Ugradbena utičnica NiCr-Ni
18499
Šifra
18500
Dvostrana izolirana spojnica
Kazete sa tintom za pisače
6 kanala
12 kanala
Šifra
Šifra
18502
Šifra
18503
18501
Presavijeni papir za pisače
6 kanala
12 kanala
Šifra
18504
Šifra
18505
17
Kontakt
Kontakti:
Ljubo Čepo
e-mail: [email protected]
Vlatko Čepo,
ing. grad.
e-mail: [email protected]
Mihael Osman,
mag. ing. mech.
e-mail: [email protected]
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 714 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content