close

Вход

Log in using OpenID

Centar za istraživanje metala METRIS PDF

embedDownload
Centar za istraživanje
metala - METRIS
• Osnovan 2009. godine u sklopu projekta "Research
Centre for Metal Industry in Istrian County - MET.R.IS.“
(PHARE 2006).
• Prethodila Sektorska analiza gospodarstva Istre kojom
je utvrñeno da prerañivačka industrija čini 33 % BDP-a,
od čega više od 50 % otpada na metalnu industriju.
• 14 mjeseci, 740 000 eura, 500 000 eura oprema
METRIS
Kemijski odjel
Mehanički odjel
Prehrambeni odjel
PLANOVI METRISA u 2011.godini
•
•
•
•
•
Uvoñenje norme 17025
Akreditacija laboratorija
Metris Plus
MedILS projekt
Edukacija i usavršavanje
Kemijski odjel
Laboratorij 1: GDS 500 A LECO
Optički emisijski spektrometar s metodom tinjajućeg izboja načinom pobude uzorka
Kemijski odjel
Laboratorij 1: GDS 500 A LECO
Primjena:
Tehnički važni metali
Kalibriran na tri baze: željezo, aluminij i bakar
Odreñuje kemijski sastav
Moguće je odrediti C, P, S, N, B, Cr, Ni, Mo, Fe, Co, Cu, Zn, Mn, Si, Nb, V, Ti, W,
Sb, Sn, Al, Mg i Pb
Kemijski odjel
Laboratorij 1: GDS 500 A LECO
Uzorci:
Promjer: 3 cm do 30 cm
Debljina: 1 mm do 55 mm
Nepravilni oblik
Ravna površina
Priprema uzoraka:
Mokro brušenje
Materijal:
Brusni papir:
Alumo-silikati
125 dijamant mokro
Bronca
320 SiC mokro
Mjed (mesing)
320 SiC mokro
Sivi lijev
600 SiC mokro
Visokolegirani nehrñ. čelik
120 ZrO2 suho
Niskolegirani čelik
120 ZrO2 suho
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Pretražni elektronski mikroskop s emisijom polja uvećanja 1 000 000 puta
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Primjena:
Organski i anorganski uzorci (niski vakuum i ESEM mode)
Metali, staklo, keramika, cement, biološki uzorci…
Industrija, arheologija, geologija, biomedicina, znanstvena istraživanja…
Ispituje:
•površinu nanostrukturnih i drugih materijala
•veličinu i raspored čestica i homogenost materijala
•hrapavost površine materijala
•mehanička oštećenja i zamor materijala
•kontaminaciju materijala
FE-SEM mikroskop opremljen je slijedećim detektorima:
•detektor sekundarnih elektrona za topografsku analizu površine uzorka
•detektor povratno raspršenih elektrona za prikaz kontrasta izmeñu područja s različitim
kemijskim sastavom
•detektor x-zraka za kvalitativnu i kvantitativnu analizu kemijskih uzoraka
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Uzorci:
vodljivi i nevodljivi
nepravilnog oblika
do 10 cm dužine
čvrsto stanje
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Kemijski odjel
Laboratorij 2: QUANTA FEG SEM 250 FEI
Slike površine:
strugotina
dio tijela filtera
dio hladnjaka
Mehanički odjel
Laboratorij 3: Numerički laboratorij
Numerički laboratorij opremljen je Lenovo radnom stanicom i softverom za numeričku analizu
metodom konačnih elemenata.
Specifikacije računala su: Procesor Intel® Xeon® E5530 (2x), 16GB PC3-8500 ECC RAM
memorije, 150GB SATA @10krpm hard disk, 500 GB SATA @7200rpm hard disk, DVD±RW
optički pogon, nVidia Quadro FX1800 grafička kartica, Dual Gigabit Ethernet adapter LCD
monitor 22” i dr. Software: MS Windows XP Professional 64bit.
Softver za analizu strukturnih detalja i konstrukcije omogućuje:
•statičku analizu
•dinamičku analizu (vibracije)
•nelinearne analize uključujući i kontakt i dr.
Mehanički laboratorij
Laboratorij 4: Univerzalna statička kidalica
Univerzalna statička kidalica 250kN Messphysik Beta 250.
Ureñaj za mjerenje tvrdoće i mikrotvrdoće.
Oprema za metalografsku pripremu uzoraka.
Mehanički laboratorij
Laboratorij 4: Univerzalna statička kidalica
Uobičajena primjena odnosi se na standardno ispitivanje mehaničkih svojstava uzoraka
materijala, ali i kontrolu kvalitete gotovih proizvoda. Istraživanjima se obuhvaćaju naprednije
analize, npr. promjena mehaničkih svojstava materijala kod povišene ili snižene temperature,
analiza nemetalnih uzoraka, sajli, žica itd.
Kidalica je opremljena hidrauličkim kliještima s povratnom vezom, priključcima za vlačni,
tlačni i savojni test te laserskim beskontaktnim ekstenzometrom.
Mehanički laboratorij
Laboratorij 4: Univerzalna statička kidalica
Uzorci:
Standardizirane epruvete
Izrañuju se prema normi EN 10002-1:2001
Primjer analize:
Epruveta
d=10 mm
L0=100 mm
Lc=105 mm
Mehanički laboratorij
Laboratorij 4: Ureñaj za odreñivanje
tvrdoće
Primjena:
Ureñaj za mjerenje tvrdoće i mikrotvrdoćeje
namijenjen analizi tvrdoće metalnih uzoraka
malim silama, na mikrolokacijama ili za vrlo
tanke uzorke. Uzorke je potrebno
metalografski pripremiti.
Priprema uzoraka:
Oprema za metalografsku pripremu uzoraka
sastoji se od ureñaja za brušenje i poliranje, sa
dozatorom.
Prehrambeni odjel
Laboratorij 5: Laboratorij za analizu antioksidacijskog potencijala mediteranskih namirnica
Suradnja:
Istraživački centar METRIS & Institut za istraživanje života MedILS
Analize:
Antioksidacijski potencijal mediteranskih namirnica
Mjerenje oksidativnih promjena proteina-procjena oksidativnog stresa
Utvrñivanje podrijetla namirnica uporabom molekularnih (DNA) biljega
Prehrambeni odjel
Laboratorij 5:
Osnove
Antioksidansi i zdravlje:
Oksidativni procesi-jedan od osnovnih uzroka starenja
Oksidativne promjene proteina najčešći su pokazatelj oksidativnog stresa u biološkim uzorcima
te se njihovo odreñivanje koristi kao mjera za odreñivanje stupnja oštećenja izazvanog
oksidativnim agensima, tijekom starenja ili u patološkim stanjima.
Kako bi se spriječili štetni učinci slobodnih radikala i sekundarnih nusprodukata oksidativnog
stresa na ljudski organizam, važno ga je opskrbiti dovoljnom količinom antioksidativnih tvari,
prisutnih u namirnicama zastupljenim u mediteranskom načinu prehrane.
Antioksidativne tvari djeluju u sprječavanju nastanka kroničnih degenerativnih, srčanih i upalnih
bolesti te pozitivno utječu na dugovječnost.
Prehrambeni odjel
Laboratorij 5:
Osnove
Autentičnost i sljedivost hrane:
AUTENTIČNOST HRANE –sukladnost s opisom na deklaraciji/označavanjem
SLJEDIVOST HRANE - koncept kontrole cijelog lanca proizvodnje hrane i marketing koji
omogućava praćenje hrane kroz svaki korak proizvodnje, sve do njenog podrijetla
Sprječavanje pogrešnog označavanja i patvorenja prehrambenih proizvoda
Zaštita potrošača
Kontakt
Centar za istraživanje metala - METRIS
Pula, Zagrebačka 30
Tel. +385 52 388 110
Fax +385 52 388 111
[email protected]
www.metris-research.com
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
13 056 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа