close

Enter

Log in using OpenID

1400 περίπου υποψήφιοι διεκδικούν την ψήφο µας για ∆ήµους και

embedDownload
Κωδικός 2417
Ε∆ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
ΕΤΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 1957
www.foniagroti.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 Μαΐου 2014
Αριθ. Φύλλου 2428
●
●
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
●
Αρχ. Σπυρίδωνος 2
482.00 ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ
-∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ Η ΜΑΧΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τηλ. 2683022405
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ
FAX: 2683024694
●
E-mail: [email protected]
► 1400 περίπου υποψήφιοι διεκδικούν την ψήφο µας για ∆ήµους και Περιφέρεια
Στο νομό μας θα διεκδικήσουν την ψήφο 13 συνδυα- «Δημοκρατική Ριζοσπαστική Συνεργασία» με επικεφαΔέκα εννιά συνδυασμοί υποψηφίων στους δήμους
του νομού και στην περιφέρεια, θα διεκδικήσουν την σμοί για την περιφερειακή ενότητα, ενώ 13 είναι οι συν- λής τον Δημήτρη Βασιλείου, ο συνδυασμός «Ανοιχτή
ψήφο των πολιτών στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δυασμοί των δήμων. Πρόκειται για έξι συνδυασμούς Συμπαράταξη Πρέβεζας» με επικεφαλής τον Δημ.
μετά την κατάθεση των συνδυασμών στο πρωτοδικείο στον δήμο της Πρέβεζας. Τέσσερις στον δήμο Ζηρού και Παππά, η «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον
Γιάννη Νόβα και η «Αριστερή Παρέμβαση Δήμου Πρέκαι την αναμονή της εγκυρότητάς τους το Σάββατο. τρεις στον δήμο Πάργας.
Ποιο συγκεκριμένα συμμετέχουν στην δήμο Πρέβε- βεζας» με επικεφαλής τον Γιάννη Θάνη. Στον Δήμο
1300 περίπου υποψήφιοι των δύο βαθμίδων της αυτοδιοίκησης, θα επιδοθούν στην άγρα ψήφων, σε μία ζας οι συνδυασμοί «Δημοτική Συνεργασία» με επικεφα- Ζηρού κατέρχονται οι συνδυασμοί: «Εποχή Δημιουρεντελώς διαφορετική προεκλογική εικόνα από αυτές λής τον Χρήστο ΜπαΪλη, «Δύναμη Ενότητας και γίας – Ριζοσπαστική Συνεργασία» με επικεφαλής τον
που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία σαράντα χρόνια, Συνεργασίας με επικεφαλής τον Μιλτιάδη Κλάπα, η Γιώργο Γιάννο, «Δήμος για τον Πολίτη» με επικεφαλής
τον Δημήτρη Γιολδάση, «Νέα Πορεία»
αφού οι περισσότεροι των υποψηφίων
δηλώνουν ανεξάρτητοι και πως κατέρ«Νέα Πορεία» Χρήσου Γκάρτζιου, στην με επικεφαλής τον Νίκο Καλαντζή και
χονται στον εκλογικό στίβο χωρίς κομοποία εκθειάζει το κτηνοτροφικό μο- «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής
τον Μενέλαο Γείτονα. Στον δήμο Πάρματική ταυτότητα, με εξαίρεση τον
ντέλο ανάπτυξης. Σελίδα 4.
γας κατέρχονται οι συνδυασμοί: «ΔυΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δηλώνει ότι στηρίζει
Περιοδεία της υποψηφίου ΠεριφερειΚαθαρά προεκλογική η σημερινή έκσυγκεκριμένους συνδυασμούς και το
δοση της «Φωνής» προτείνει να διαβά- άρχη Ολγας Γεροβασίλη στη Φιλιπ- νατά για μια νέα αρχή» με επικεφαλής
τον Θανάση Ράπτη, «Δημοτική Ενωτική
ΚΚΕ το οποίο κατέρχεται στις αυτοδιοιπιάδα και στο Λούρο Σελίδα 6.
σετε:
Πορεία» με επικεφαλής τον Αντώνη
κητικές εκλογές με τις «Λαϊκές ΣυσπειΕπιστολή στον δήμαρχο Ζηρού απευΜήνυμα του επικεφαλής της παράταΝάστα και «Λαϊκή Συνεργασία» με επιρώσεις».
ξης «Εποχή Δημιουργίας» Γιώργου Γιάν- θύνει ο Δημήτρης Σούλτης, σχετικά με
κεφαλής τον Σωτήρη Γάκη.
την πληρωμή της κατανάλωσης του
νου για την εργατική πρωτομαγιά.
«Στα άδυτα των …δυτών» είναι ο τίτλος νερού. Σελίδα 10
του μυθιστορήματος της Ε. Χουσνή που
Το δεύτερο και τελευταίο μέρος της μεπαρουσιάζει ο Κώστας Τραχανάς. Σε- λέτης του Δημήτρη Κολιού για την πληλίδα 2.
θυσμιακή
εξέλιξη
του
δήμου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των τεσσάρων συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές για
τον δήμο Ζηρού Σελίδες 3, 7, 8, 9 και 12.
Τη συνέντευξη του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό
Φιλιππιάδας. Σελίδα 11.
Λίγες αθλητικές ειδήσεις Σελίδα 13.
Στα τέλη ύδρευσης στον δήμο Ζηρού
αναφέρεται και η ανοιχτή επιστολή του
συνδυασμού «Νέα Πορεία». Σελίδα 15.
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αλέξανδρος Καχριμάνης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ
Επιχειρηματίας
Υποψήφιος Περιφερειακός
Σύμβουλος Π.Ε. Πρέβεζας
Με άποψη και διάθεση προσφοράς
Τηλ. 6973499200
2 σελίδα / Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
Κριτική βιβλίου
Γράφει ο
Κώστας Τραχανάς
«Στα άδυτα των..”δυτών“» Ε. Χουσνή Εκδόσεις Δίαυλος 2014 σελ.296
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ζηρού, επικεφαλής της παράταξης "Εποχή δημιουργίας -Ριζοσπαστική συνεργασία" Γιώργος Γιάννος για την εργατική πρωτομαγιά
Αγαπητοί, φίλοι και φίλες,
«Η Πρωτομαγιά, από το 1886 μέχρι σήμερα, πέρα από ημέρα μνήμης και
τιμής, που συμβολίζει και υπενθυμίζει
τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων του μόχθου για ένα καλύτερο
αύριο, αποτελεί και ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς και αντίστασης, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για βελτίωση της ποιότητας ζωής, για ελευθερία,
δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Σήμερα μπροστά στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, στην κρίση των αξιών
και στην κατάρρευση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων, πρέπει να αντισταθούμε, να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο και αυτό δεν είναι
τίποτα άλλο από το δικαίωμα για μία καλύτερη ποιότητα ζωής, σε όλα τα επίπεδα.
Πέρα από τη διαχρονική του σημασία, o
εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς
έχει και μια άλλη διάσταση. Καθιστά την
ανάγκη αναζήτησης για την παραγωγή
και το σχεδιασμό μίας νέας πολιτικής
που θα μας
δώσει αναπτυξιακή
προοπτική,
τόσο στον
Δήμο μας,
όσο και σε
ολόκληρη
την χώρα,
επιτακτική.
Η μεγάλη
ευθύνη όλων μας, είναι να ξεπεράσουμε τα δύσκολα προβλήματα στα
οποία βρισκόμαστε και να χαράξουμε
μια νέα, δυναμική πιο ελπιδοφόρα για
τον Δήμο και την περιοχή μας.
Μπορούμε να κατακτήσουμε το μέλλον
που μας ανήκει, το μέλλον που αξίζει σε
μας και τα παιδιά μας.
Γιώργος Γιάννος
Υποψήφιος Δήμαρχος Ζηρού, επικεφαλής της παράταξης
"Εποχή δημιουργίας -Ριζοσπαστική
συνεργασία"
«…Αυτοί οι
αόρατοι άνθρωποι,
αυτά τα πιόνια
που
μόνα τους
στήνανε την
σκακιέρα
κατά πως
τους βόλευε, έπρεπε με κάποιο
τρόπο να αναχαιτιστούν, να σταματήσουν.
Πώς όμως ;Ποιος
μπορούσε να πάει κόντρα σε κάτι που δεν
είναι ορατό;Ποιος θα
αναλάμβανε τον ρόλο του Δον Κιχώτη που
πολεμά φανταστικούς
ανεμόμυλους ; Πώς να πολεμήσεις τη σκιά;
Μόνο με έναν τρόπο
νικάς τη σκιά με το φως που θα πέσει κάθετα επάνω της για να την
εξαφανίσει. Είναι η μόνη μέθοδος….».
Mε φόντο την οικονομική κρίση και την αστάθεια που μαστίζει τη χώρα, πολίτες και «παράγοντες» μετρούν τις δυνάμεις αντοχής και
«επιβολής». Ενας συνταξιούχος αρχισυντάκτης, μια εν ενεργεία δημοσιογράφος και
ένας ερευνητής στο Πανεπιστήμιο βρίσκονται
αντιμέτωποι με ένα περίεργο παζλ. Η «τρόικα» θα βουτήξει στο παρελθόν, θα
αναζητήσει συνδέσεις ανάμεσα σε πρόσωπα και θα ψηλαφίσει τη διασύνδεση
του Υπουργού Οικονομικών, ενός παντοδύναμου επιχειρηματία και μιας
ομάδας που κινεί τα νήματα στο ημίφως.
Μια έρευνα για τα πετρέλαια, τρεις
αφανείς τεχνοκράτες, αποκόμματα κι-
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.
●
Ιδρυτής: Κων/νος Μπάρκας
(1957-1978)
●
Εκδότης
Θεοφάνης Κ. Μπάρκας
Ιδιοκτήτης:
Θεοφάνης Κ. Μπάρκας
∆ιευθυντής:
Θεοφάνης Κ. Μπάρκας
●
Ε∆ΡΑ: Αρχ. Σπυρίδωνος 2 –
482.00 ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
ΤΗΛ. 2683022405 FAX:
2683024694
e-mail: [email protected]
●
∆ιεύθυνση κατοικίας:
Μπιζανίου 234 – 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
Τηλ.: 2683022779
●
Τιµή φύλλου 0,30 ευρώ
●
Ετήσια συνδροµή ιδιωτών: Εσωτερικού 38 €, Εξωτερικού 90 €,
τράπεζες-οργανισµοί 150 €.
Ανακοινώσεις-διαφηµίσεις-διακηρύξεις, βάσει σχετικού τιµολογίου
(για τις διαφηµίσεις γίνεται και ιδιαίτερη συµφωνία)
● Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν τις
απόψεις των συντακτών τους και δεν είναι
απαραίτητο να συµπίπτουν µε τις απόψεις
της εφηµερίδας µας, ούτε να υιοθετούνται
απ’ αυτήν.
τρινισμένων εφημερίδων και ένα ύποπτο
τροχαίο φαντάζουν ασύνδετα μέσα στον
χώρο και στον χρόνο. Κι όμως, η σχέση είναι
εκεί και περιμένει ν’ αποκαλυφθεί. Νέα στοιχεία θα προστεθούν, αναγκάζοντας τους
πρωταγωνιστές να «βουτήξουν» στην αλήθεια και τελικά στην αυτογνωσία. Οσο η
έρευνα προχωρά, οι σχέσεις αλλάζουν. Μαζί
τους και οι άνθρωποι.
Η Ελενα Χουσνή γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Πέλλα. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος
στις εφημερίδες «Εθνος» και «Εθνος της Κυριακής», ως υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ως επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου, ενώ
σήμερα εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σάμου. Διηγήματά της έχουν φιλοξενηθεί σε συλλογικά έργα, ενώ το βιβλίο της
«Αλικο σαν το... Αίμα» έλαβε το Α΄ Βραβείο
στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
της Πανελλήνιας Ενωσης Λογοτεχνών (2012).
Από την ΠΕΛ εξ άλλου έχει βραβευθεί με το
Α΄ Βραβείο Θεατρικού Εργου (2009) και με το
Γ΄ Βραβείο Μυθιστορήματος (2009). Εχει
λάβει διακρίσεις και βραβεία σε πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς.
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 / σελίδα 3
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χίλια συγνώµη
Θέλουµε να ζητήσουµε ειλικρινή συγνώµη από τους
συνδροµητές και τους αναγνώστες µας, γιατί η παρούσα έκδοση –ενδεχοµένως και οι επόµενες δύο- υπολείπονται σε ύλη όπως µας έχουν συνηθίσει οι
συνδροµητές µας. Αυτό γίνεται γιατί η περίοδος είναι
εκλογική και οι ανάγκες για προβολή των υποψηφίων
µέσω της εφηµερίδας µας πολλές. Και επειδή δύσκολα
µπορεί κανείς να αρνηθεί την προβολή όσων υποψηφίων θα ήθελαν να προβληθούν µέσα από τις σελίδες
της εφηµερίδας µας, γι’ αυτό και παρατηρείται όλη
αυτή η ελλειπτική ειδησεογραφική παρουσίαση.
Έχοντας κατά νου ότι και η παρουσίαση των υποψηφίων –όσων δηλαδή θέλουν να παρουσιαστούν
µέσω της «Φωνής»- αποτελεί κατά ένα τρόπο είδηση,
επιλέξαµε τον τρόπο αυτό χωρίς να κρύβουµε ότι
στους χαλεπούς αυτούς καιρούς, βοηθούνται και τα οι-
ΤΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
υποψήφιος Δήμαρχος Ζηρού
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΩΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΡΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΔΡΟΣΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΑΛΔΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΛΕΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΞΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΣΟΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΕΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΡΟΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΘΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΑΣΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΟΠΟΚΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ
ΣΚΟΥΡΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΦΡΙΤΖΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
κονοµικά
της έκδοσης
της
«Φωνής».
(Να σηµειωθεί πάντως ότι είναι πολύ µικρή η οικονοµική συνεισφορά των υποψηφίων για την παρουσίασή τους µέσα
από τις σελίδες της εφηµερίδας µας).
Εµείς πάντως αισθανόµαστε την υποχρέωση να ζητήσουµε συγνώµη από τους συνδροµητές και τους
αναγνώστες µας για την ελλειπή ειδησεογραφική ενηµέρωση, υποσχόµενοι ότι θα ανταµειφθούν.
Σε αργία ο υπάλληλος
Τέθηκε
σε
προσωρινή
αργία ο υπάλληλος του δήµου
που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει καθώς
κατηγορείται για
παρακράτηση
εισφορών από δηµότες. Η πληροφόρηση προέρχεται από
τον ίδιο τον ∆ήµαρχο που τηλεφώνησε στην εφηµερίδα
µας µετά το σχετικό σχόλιο στο προηγούµενο φύλλο της
«Φ». Πάντως ως την ώρα που γράφονταν εκείνη η στήλη
δεν υπήρχε απόφαση αργίας. Το είχαµε διερευνήσει. Εν
πάση περιπτώσει, είναι µια εξέλιξη που έχει να κάνει µε
το ποινικό µέρος της υπόθεσης και που σίγουρα θα τραβήξει σε βάθος χρόνου. Το πολιτικό σκέλος παραµένει
όπως και το πρόβληµα για τους δηµότες που καλούνται να
διπλοπληρώσουν. Αφήστε που µέχρι τις 18 Απριλίου που
ξεκίνησε επίσηµα η προεκλογική περίοδος, θα µπορούσε
να είχε εκδοθεί απ’ το δήµο µια ανακοίνωση για το πού
βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Σταµάτησε η προσέλευση δηµοτών για αιτήσεις διαγραφής, δεν σταµάτησε; Πόσοι
προσήλθαν και τι ποσό συνολικά επικαλούνται ότι πλήρωσαν; Για πόσο µέρος του ποσού αυτού προσκοµίστηκαν αποδείξεις;
Πλώρη για ∆ιοικητήριο
Προεκλογικά, ξεπροεκλογικά, ο Στράτος Ιωάννου µαζί
-Συνέχεια στην 5η σελίδα
ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Συν/χος Γεωπόνος Τ.Ε.
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Εκλογικής Περιφέρειας Ανωγείου
Τηλ. 2683024476 Κιν. 6976367085
ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Αγάθη Λάμπρη είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αρτας. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) το 2006. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο UCL (University College pF
London) αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και συγκεκριμένα τα δικαιώματα των Γυναικών και των Παιδιών, το 2010.
Συνέχισε τις σπουδές της στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ολοκληρώνοντας τον δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα Επίκαιρα Ζητήματα
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Συμμετείχε σε συνέδρια και σεμινάρια τόσο
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία σχετίζονται με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ζητήματα διαφθοράς και έλλειψης σεβασμού των δημοκρατικών
θεσμών. Ομιλεί εφτά γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά,
Τούρκικα και Ρώσικα.
4 σελίδα / Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
Χρήστος Γκάρτζιος στη «Φ»: «Αυτές οι εκλογές αφετηρία νέου ήθους... Δεν θα τους
ακολουθήσουμε σε εκβιασμούς και παλαιοκομματικές υποσχέσεις»
Η κτηνοτροφία είναι ο ισχυρότερος μοχλός
ανάπτυξης του δήμου
Χρήστος Γκάρτζιος: Ενας από τους νέους ανθρώπους-υποψήφιους αυτών των εκλογών. Ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως κτηνίατρος με
αναγνωρίσιμο όνομα- οικογενειακή παρακαταθήκη, ο Χρήστος Γκάρτζιος καλείται μέσα απ’ αυτή
τη συνέντευξη να συνδυάσει πολιτική σκέψη και
επιστημονική επάρκεια. Πολιτικολογώντας «σκίζει»
κομματικές ετικέτες, καταγγέλλει προεκλογικούς
εκβιασμούς, επικρίνει σκέτες διαχειριστικές λογικές, στερούμενες σύγχρονης προοπτικής και στοχευμένης διεκδίκησης.
Επιστημονικά μιλώντας εκθειάζει το αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο ανάπτυξης. Οι λεπτομέρειες, αποδεικτικές της εμβάθυνσης και ο επίλογος
δραματικά ρητορικός.
Η αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων εσωκλείεται
στη συνέντευξη ως το όραμα και οι δυνατότητες
των νέων ανθρώπων της νέας παράταξης.
Κ. Γκάρτζιο, κάνατε την
αρχή στις προηγούμενες
εκλογές ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος.
Τώρα επιλέξατε τον δήμο.
Με ποιο σκεπτικό βρεθήκατε δίπλα στον κ. Καλαντζή;
Κατ αρχήν, κυρία Χρήστου,
ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να δώσω αυτή την
συνέντευξη στη μοναδική
εφημερίδα της πόλης. Θα
απαντήσω στο ερώτημα
σας με μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα:
Η πρώτη μου κουβέντα με
τον Νίκο Καλαντζή έγινε το
περασμένο καλοκαίρι και
οφείλω να ομολογήσω ότι
έμεινα απολύτως σύμφωνος τόσο με το εγχείρημα
όσο και με τις οραματικές
του απόψεις από την πρώτη στιγμή. ‘Αλλωστε χρόνια
τώρα στις μικρές μας παρέες συνομολογούσαμε, δειλά στην αρχή είναι η αλήθεια, πως είναι καιρός να
βρεθούν 20-30 άτομα που
θα σκίσουν τις κομματικές
τους ετικέτες για να κάνουν
μια καινούργια πρόταση. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή
ακριβώς την πρόταση παρουσιάζει ο συνδυασμός μας.
Σε ότι δε, αφορά την δική
μου υποψηφιότητα πρέπει
να πω ότι τον πρώτο καιρό
λόγω των επαγγελματικών
μου υποχρεώσεων ήμουν
πολύ διστακτικός παρότι
συμμετείχα κι εγώ σχεδόν
από την αρχή της υλοποίησης αυτής της προσπάθειας
δίπλα στον υποψήφιο δήμαρχο. Ομως στην πορεία, η
αθρόα και η μαζική συμμετοχή των συμπολιτών, που
όλο και πιο πολύ πλαισίωναν τον υπό συγκρότηση
συνδυασμό, έκαμψε τον
κάθε δισταγμό.
Αυτή την στιγμή, δέκα μήνες μετά την πρώτη μας συνάντηση, ρίχνοντας μια ματιά στο ψηφοδέλτιο που
κατατέθηκε την περασμένη
Κυριακή, νιώθω πολύ περήφανος που συμμετέχω σ’
αυτό το συνδυασμό. Τον θεωρώ πραγματικό «κόσμημα» (με την έννοια του ιδιαίτερου) για την ντόπια πολιτική σκηνή.
Πώς θα προσδιορίζατε τον
αντίπαλο αυτών των εκλογών;
Εδώ, κυρία Χρήστου, πρέπει
να ξεκαθαρίσω την θέση
μου και τις αξιακές μου πεποιθήσεις. Για μένα οι δημοτικές εκλογές δεν είναι
πόλεμος, ούτε καν μάχη.
Οι εκλογές είναι η γιορτή της
δημοκρατίας και σε καμία
περίπτωση δεν βλέ-πω σαν
«πολεμικούς» αντιπάλους
τους συνυποψήφι- ους των
άλλων συνδυασμών. Τους
τιμώ και τους σέβομαι
όλους. Ως αντίπα-λο βλέπω
τα τόσα προβλήματα που
ταλανίζουν τον τόπο αλλά
και την απογοήτευση του
κόσμου.
Πεποίθηση μου είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οφείλουμε
να καταβάλουμε από κοινού μεγάλες προσπάθειες
προκειμένου να πείσουμε
τον κόσμο ότι μόνο με την
ενεργό συμμετοχή όλων
μας μπορούμε να χαράξουμε μια πραγματικά ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ για τη προκοπή
αυτού του τόπου.
Ποια εικόνα θα πρέπει να
διαμορφώσει ο δήμος Ζηρού την νέα πενταετία με
βάση προτεραιότητες τους
συνδυασμού σας;
Για την απάντηση σ΄ αυτό το
ερώτημα θα σας παραπέμψω στις προγραμματικές
προτάσεις του συνδυασμού
μας που θα δημοσιευθούν
αυτές τις μέρες κι από τις
οποίες οριοθετείται πλήρως η εικόνα που ζητάτε να
σας περιγράψω. Σε αδρές
γραμμές κι ως καταστά-
λαγμα όσων προτείνουμε
στο πρόγραμμά μας, μπορώ
να σας πω, ότι ο δήμος πρέπει να πάψει να αποτελεί
αποκλειστικά έναν απλό
διαχειριστή των σκουπιδιών
και πλημμελή καταμετρητή
των νερών. Είναι πλέον καιρός να πάρει την αναπτυξιακή τύχη της περιοχής στα
χέρια του και να μη περιμένει μόνο απ’ την ελεημοσύνη της πολιτείας. Αυτό θα
το πετύχει με την δραστήρια
και στοχευόμενη αναζήτηση
επενδυτικών και αναπτυξιακών πόρων από τα όχι και
λίγα ευρωπαϊκά προγράμματα για τα οποία έχουν
πλήρη άγνοια οι σημερινοί
κρατούντες. Αν δεν απατώμαι η ΘΡΥΛΙΚΗ αποχέτευση
ξεκίνησε το 1985 και ακόμα
δεν τελείωσε !!! Στην γειτονική Αρτα χρειάστηκαν μόνο
τρία χρόνια! Ενα έτοιμο σχέδιο πόλης ματαιώθηκε πάνω
στη γέννηση του (1989) και
το καινούργιο καρκινοβατεί
δύο τετραετίες τώρα.. Από
την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, για σαράντα χρόνια
δηλαδή, σχέδιο πόλης φτιάχνουμε και σχέδιο δεν βλέπουμε. Την χωροταξική
αποτύπωση όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων σε
ποια πενταετία σχεδιάζει να
την υλο- ποιήσει ο απερχόμενος δήμαρχος;
Ποιος αμφιβάλλει, κυρία
Χρήστου, ότι τα τελευταία
χρόνια ο δήμος μας βρίσκεται σε καθοδική πορεία, σε
ελεύθερη πτώση θα έλεγα;
Η πόλη που μεγαλώσαμε
και ζούμε φυτοζωεί. Η νέα
αρχή που θα εκλεγεί πρέπει
να δράσει αμέσως για την
γρήγορη αναστροφή αυτής
της πορείας.
Για τον τρόπο που πολιτεύεστε κι εσείς και οι άλλοι έχετε να παρατηρήσετε κάτι;
Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και η πρόσφατη ενασχόληση με την πολιτική
αποτελεί μια πρωτόγνωρη
εμπειρία για μένα. Τόνισα
και στην πρώτη σας ερώτηση ότι τηρώ τις αρχές μου
και προσπαθώ να λειτουργώ
όπως στην ιδιωτική μου ζωή.
Για μένα οι εκλογές είναι
γιορτή της δημοκρατίας.
Βλέπω τους αντι- πάλους
μας σαν συνεορτάζοντες και
τους ψηφοφόρους συμπολίτες μας σαν συμμετέχοντες
ενεργούς πολίτες και όχι σαν
αντικείμενα ποικίλων εκβιασμών( επαγγελματικών, δυσμενών
μεταθέσεων),
παλαιοκομμα- τικών υποσχέσεων και απειλών από
«παράκεντρα εξουσίας»
που μας γυρίζουν σε εποχές, τις οποίες κανένας μας
δεν θέλει να θυμάται. Σε ότι
αφορά τον Συνδυασμό μας,
εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε. Θα παλέψουμε
να γίνουν αυτές οι εκλογές
πραγματική αφετηρία ενός
νέου ήθους.
Είσαστε ένας νέος επιστήμονας, κτηνίατρος, σ’ έναν κατεξοχήν κτηνοτροφικό δήμο.
Με ποιους τρόπους μπορεί
ο δήμος να σταθεί δίπλα
στους κτηνοτρόφους του;
Πρόκειται για απολύτως
εξειδικευμένη ερώτηση και
η απάντηση της θα τραβήξει
σε μάκρος οπότε, πιθανά η
ανάγνωση της να καταστεί
κουραστική. Πρέπει όμως
να καταγραφεί ολόκληρη
διότι σε αυτή εμπεριέχεται
ένα μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής μας φιλοσοφίας.
Κλείνω αυτούς τους μήνες
δέκα πέντε χρόνια ενεργούς κτηνιατρικής προσφοράς στην ευρύτερη περιοχή
του δήμου και θέλω να πιστεύω ότι έχω πλήρη γνώση
της όλης κτηνοτροφικής
δραστηριότητας. Επισημαίνω ευθύς εξ αρχής ότι η κτηνοτροφία δεν αποτελεί μόνο
την κύρια επαγγελματική
δραστηριότητα της περιοχής αλλά αποτελεί και τον
βασικό τροφοδότη σχεδόν
όλων των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου. Τα
βιομηχανικά σφαγεία, τα
εργοστάσια και οι βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος,
οι βιομηχανίες γάλακτος, τα
τυροκομεία, τα εργοστάσια
και οι βιοτεχνίες ζωοτροφών, τα πρατήρια εμπορίας
κρέατος, τα κέντρα εμπορίας κτηνοτροφικών εφοδίων και φαρμάκων αλλά
και οι δεκάδες των κρεοπωλείων αποτελούν τον σπουδαιότερο τομέα απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της περιοχής αλλά και
την ιδανικότερη υποδομή
για την περαιτέρω ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής. Τέτοια και τόσο μεγάλη
βιοτεχνική υποδομή συγκεντρωμένη σε τόσο μικρή
έκταση δεν υπάρχει σε κανένα άλλο γεωγραφικό
τμήμα της Ελλάδας, γεγονός
που αποτελεί μεγάλο και
απαραίτητο πλεονέκτημα
για την περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε όλους ανεξαιρέτως τους το-
μείς της.
Αυτός ο τόπος
δεν μπορεί να
παράξει
τίποτε άλλο εκτός από διατροφικά-ζωοκομικά προϊόντα υψηλής
βιολογικής και
θρεπτικής
αξίας. Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
Ο Δήμος όχι μόνο θα σταθεί
στο πλευρό των παραγωγών
αλλά θα πρωτοστατήσει για
την βελτίωση της υπάρχουσας κτηνοτροφίας και κυρίως την περαιτέρω ανάπτυξη της διότι οι δυνατότητες
και οι προοπτικές ιδίως της
αιγοπροβατοτροφίας είναι
αφάνταστα μεγάλες.
Είναι ακριβώς αυτές οι δυνατότητες και προοπτικές
που πρέπει να αναδείξει και
να καταστήσει πρώτη προτεραιότητα ο Δήμος. Αυτό
θα το πετύχει ΜΟΝΟ αν αναλάβει ενεργό δράση για
να πάρει την πρωτογενή ανάπτυξη του τόπου στα χέρια του. Θα κάνει δηλαδή
αυτό που εδώ και δεκαετίες
δεν μπόρεσε ή δεν θέλησαν
να κάνουν το κράτος και οι
συνεταιρισμοί. Την ανάδειξη του κοιμώμενου Γραφείου Γεωργικής ανάπτυξης
του Δήμου σε πραγματικό
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΚΕΑ ) παρέχοντας
πλήρη ζωοτεχνική , κτηνιατρική, διατροφολογική και
γεωπονική κάλυψη σε όλους τους παραγωγούς αλλά και σε όσους νέους αποφασίσουν να ασχοληθούν
με τον αγροτικό τομέα. Ετσι
αυτοί θα αυξάνονται κάθε
χρόνο κατά πολλές δεκάδες.
Τούτος ο χώρος δεν επιτρέπει να περιγράψω τους τρόπους με τους οποίους θα
εξασφαλίσουμε αυτούς τους
στόχους. Αρκούμαι στο να
σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν και οι απαιτούμενες
γνώσεις και η εμπειρία και η
αποφασιστικότητα μας. Δεν
θα κάνουμε τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν οι έλληνες τοπικοί άρχοντες στην
Ανάβρα Μαγνησίας και στο
Βελβεντό Κοζάνης αλλά και οι
εκατοντάδες δήμαρχοι της
Βόρειας Ιταλίας.
Ο Δήμος πρέπει να πρωτοστατήσει και να συνεισφέ-
ρει κάθε βοήθεια κυρίως
στους νέους αγρότες ώστε
να δημιουργήσουν μικρές
ομάδες παραγωγών με στόχο να αξιοποιήσουν στο έπακρον την παραγωγή τους
παράγοντας επώνυμα προϊόντα ετικέτας. Η κτηνοτροφία θα ωθήσει στο έπακρον
την πλήρη αξιοποίηση των
τριών κάμπων (35.000
στρέμματα) με την οργανωμένη παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ενσιρωμάτων. Με τη σειρά τους,
θα εκτινάξουν την ζωική παραγωγή στα ύψη λόγω της
κάθετης πτώσης του διατροφικού κόστους που θα επιφέρει η γενικευμένη και
καθολική χρήση τους. Πρόκειται για ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ, η οποία παραμένει
σε λήθαργο και εντελώς αναξιοποίητη. Είναι ακριβώς
και εδώ η κτηνοτροφία που
θα δώσει πνοή και θα απογειώσει την ανύπαρκτη σήμερα γεωργία με την αποκλειστική παραγωγή εξειδικευμένων ζωοτροφών.
Βεβαίως όλα αποτελούν
στόχους μεγαλεπίβολους
και δύσκολους. Αποτελούν
όμως την άκρως αναγκαία
προϋπόθεση τόσο για την
επιβίωση της υπάρχουσας
κτηνοτροφίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της όσο και
για την πλήρη αξιοποίηση
των τριών κάμπων του Δήμου που σήμερα βρίσκονται
σε συνεχή αγρανάπαυ-ση.
Αν δεν αναλάβει ο Δή- μος
την αναπτυξιακή πρωτοβουλία, ο οικονομικός μα-ρασμός της περιοχής θα εί- ναι
αναπόφευκτος σε ελάχιστα
χρόνια. Μέσα στην προσεχή
δεκαετία προβλέπεται να
συνταξιοδοτηθεί το 60 %
των αγροτών και γεννάται το
αμείλικτο ερώτημα: ποιος
θα τους αναπληρώσει στα
ήδη ερημωμένα χωριά;
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 / σελίδα 5
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
-Συνέχεια από την 3η σελίδα
κι ο βουλευτής Τάκης Τσουµάνης πέτυχαν την παραχώρηση
του στρατοπέδου Αγ. Ανδρέα
στην Π.Ε Πρέβεζας. Τώρα βρίσκονται σε συζητήσεις µε τους
συλλόγους για να αναλάβουν κι
εκείνοι υποχρεώσεις απέναντι
στους χώρους που χρησιµοποιούν ήδη. Η Π.Ε σ΄ ότι την
αφορά έχει να παλέψει για την κατασκευή ∆ιοικητηρίου εκεί µέσα. Κι αν το ∆ιοικητήριο ήταν όνειρο και
του Βασίλη Ιωάννου, δεν πειράζει να το φτιάξει ένας
άλλος Ιωάννου. Αρκεί να µη γίνει Ρολόι της Φιλιππιάδας!
Το δικό µας στρατόπεδο;
Αλήθεια,
ο Τσουµάνης
δεν µπόρεσε
να πιέσει και
για την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
του δικού
µας στρατοπέδου; Για
πόσο ακόµα θα µείνει σκαλωµένο στο υπ. οικονοµικών;
∆εν πίεσε ο βουλευτής ή δεν πίεσε τον βουλευτή κι ο
δήµαρχος; Αλλά εµάς και να µας το παραχωρήσουν δεν
ξέρουµε τι θα το κάνουµε. ∆εν έχουµε έτοιµη πρόταση.
Μια ζωή βλέποντας και κάνοντας είµαστε.
«R»
Χάθηκε χρόνος πολύτιµος
Επανέρχονται οι υπεύθυνοι της δηµιουργίας του
Βιοτεχνικού Πάρκου στην Άρτα και µετά την απόρριψη της περιοχής της Φιλοθέης, η οποία αναγνωρίστηκε ως περιοχή υψηλής παραγωγικότητας, επιλέ-
γεται για
τον ίδιο
σκοπό, η
π ε ρ ι οχ ή
«Κρεκούκια» Ξηροβουνίου, µια
π ε ρ ι οχ ή
που ανήκε στον
όµορο δήµο και η οποία είχε αποκλειστεί πριν από έξι
περίπου χρόνια, γιατί το έδαφος ήταν ανώµαλο.
Μπορεί να επανέρχεται το θέµα ως προεκλογική
εξαγγελία, πλην όµως ας καταλάβουν οι αρµόδιοι ότι
µε τα τεχνικά µέσα που τώρα υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν το ανώµαλο έδαφος που επικαλέστηκαν τότε, να
σταθεί εµπόδιο για ένα πρόβληµα το οποίο θα δώσει
λύση σε πολλές επιχειρήσεις και σε πολλούς επενδυτές.
Ειδικά τώρα που στην περιοχή πρόκειται να αρχίσουν
τα έργα κατασκευής τις Ιόνιας οδού και άρα θα υπάρχουν µηχανήµατα τα οποία θα µπορούν εύκολα να ισοπεδώσουν το χώρο, αν αυτή ήταν η αιτία της
αναβλητικότητας.
Να σηµειώσουµε πάντως ότι δεν είχε εισακουστεί η
πρόταση του τότε δηµάρχου Ξηροβουνίου Κώστα
Κοσµά, ο οποίος είχε προτείνει την εν λόγω περιοχή για
τη οριοθέτηση του Βιοτεχνικού Πάρκου και µάλιστα
χωρίς διαφωνίες της κοινής γνώµης, αφού η περιοχή
είναι αναξιοποίητη.
Στο βιοτεχνικό πάρκο, αν ποτέ αυτό γίνει, πρόκειται
να εγκατασταθούν µικρές επιχειρήσεις, αφού πρώτα
διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως είναι οι
αποχετεύσεις, η υδροδότηση, η προστασία του περιβάλλοντος και όλα εκείνα τα µέτρα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του πάρκου.
Το αγροτικό τιµολόγιο και η ∆ΕΗ
Αναστατώθηκαν οι αγρότες µε το «σηµείωµα» που
Υποψήφιος Δήμαρχος
Δημήτρης Γιολδάσης
Ελένη
Χρ. Μάρη
Υποψήφια τοπική σύμβουλος
Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας
τους έστειλε
η ∆ΕΗ και
µε τον οποίο
τους πληροφορεί ότι σε
περίπτωση
που δεν αποδείξουν µε
στοιχεία ότι
δικαιούνται
να παίρνουν νερό για να ποτίζουν τα χωράφια τους µε
µειωµένο τιµολόγιο του ρεύµατος, θα τους εντάξει στο
κανονικό τιµολόγιο και θα πληρώνουν το ρεύµα πολύ πιο
ακριβό. Έχουν που έχουν τα προβλήµατά τους οι αγρότες,
τους έτυχε κι αυτό και θα πρέπει µέχρι τον Ιούλιο να αποδείξουν τη νοµιµότητά τους µε χαρτιά.
Φυσικά και δεν πρόκειται να παραµείνει στα λόγια η
∆ΕΗ, έστω και αν το µέτρο ανασταλεί για λίγο διάστηµα
-λόγω προεκλογική περιόδου- όπως άλλωστε πρότεινε και
η γενική γραµµατέας Ηπείρου κ. Ευταξά, η οποία φυσικά
στην επιστολή της µιλάει µόνο για αναστολή της εντολής
της ∆ΕΗ και όχι για επιβάρυνση των αγροτών µε ένα
ακόµα πρόβληµα στα τόσα που έχουν.
Φυσικά η ∆ΕΗ, από όταν έπαψε να είναι κρατικός οργανισµός, θα θελήσει να πολλαπλασιάσει τα κέρδη της,
ελέγχοντας τους λογαριασµούς των καταναλωτών. Θα
πρέπει όµως να ξέρει και η ∆ΕΗ και οι κυβέρνηση, ότι οι
αγρότες δεν µπορούν από τη µια στιγµή στην άλλη να αποδείξουν ότι µε το ρεύµα που καταναλώνουν ποτίζουν και
τα χωράφια τους. Θα πρέπει η ίδια η ∆ΕΗ να ελέγξει αν
και πόσοι είναι οι αγρότες που χρησιµοποιούν το ρεύµα
για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών για τους οποίους τους
έχει χορηγηθεί µειωµένο τιµολόγιο. Και κυρίως µην αρχίσει κανένας υπουργός Γεωργίας ή τα «παπαγαλάκια
του» και µας πουν ότι τόσοι είναι οι αγρότες που χρησιµοποιούν το ρεύµα για να φωτίσουν τις …πισίνες τους ή
για να φωτίσουν τις βίλες τους. Έχουµε χορτάσει από κάτι
τέτοια.
Αλλα σχόλια στη σελίδα 9
Περιοδεία της Ολγας Γεροβασίλη στη Φιλιππιάδα και το Λούρο
6 σελίδα / Παρασκευή 2 Μαΐου
2014
Συνοδευόμενη από τον
αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας Δημήτρη Κωνή, τους περιφερειακούς συμβούλους
της αυτοδιοικητικής παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», η επικεφαλής υποψήφια περιφερειάρχης Ολγα
Γεροβασίλη επισκέφθηκε τη
Φιλιππιάδα το απόγευμα
της περασμένης Τρίτης 29
Απριλίου 2014.
Οι κάτοικοι της Φιλιππιάδας υποδέχτηκαν με εγκάρδια συναισθήματα αλλά και
με προσδοκίες ενός αισιόδοξου αύριο για την Ηπειρο,
την υποψήφια περιφερειάρχη και τους συνεργάτες
της, συνομίλησαν μαζί τους
και εξέφρασαν την αγωνία
τους για τις δραματικές συνθήκες που βιώνουν από την
ανάλγητη πολιτική της συγκυβέρνησης, η οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις συνταγές της «καταστροφής»
του κοινωνικού ιστού της
χώρας μας, της διάλυσης
των δομών περίθαλψης,
υγείας, οικονομίας, αγροτικής παραγωγής και των μεσαίων επιχειρήσεων.
Σε καφέ της πόλης (στην
καφετέρια lemont) στην κεντρική πλατεία, παρουσία
πολυπληθούς ακροατηρίου,
η Ολγα Γεροβασίλη ανέπτυξε τους βασικούς άξονες
του προγράμματος το οποίο
θα εφαρμόσει ως περιφερειακή διοίκηση της Ηπείρου ο
συνδυασμός «ΗΠΕΙ- ΡΟΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» σαρώνοντας
το σαθρό οικοδόμημα του
μαρασμού, της ανεργίας και
της απελπισίας το οποίο
έχτισε η παρούσα περιφερειακή αρχή. Εστίασε στην
οικονομική ανασυγκρότηση
της Ηπείρου με τη στήριξη
του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, του τουρισμού,
του δευτερογενούς τομέα
και έδωσε έμφαση στην
προσπάθεια για τη μείωση,
αν όχι εξάλειψη της ανθρωπιστικής κρίσης, με μέτρα
πρώτης προτεραιότητας για
τους αδύναμους, τους άπορους, τους άνεργους και
τους ηλικιωμένους.
Ο αντιπεριφερειάρχης
περιφερειακής ενότητας
Πρέβεζας Δημήτρης Κωνής
με παρέμβασή του αναφέρθηκε στους λόγους για τους
οποίους η συγκυβέρνηση
πρέπει να αποχωρήσει από
την εξουσία μετά τις εκλογές
του ΜαΪου και τόνισε πως
έχει οδηγήσει τη χώρα σε
ανεπανόρθωτη καταστροφή, υποταγμένη στις εντολές
της τρόικα, που θέλει την Ελλάδα προτεκτοράτο της κ.
Μέρκελ και των ομοϊδεατών
της Στη συνέχεια παρουσίασε στο κοινό τους υποψηφίους περιφερειακούς
συμβούλους και επεσήμανε
πως η ανατροπή στην Ηπειρο θα πραγματοποιηθεί
με την ενεργή συμμετοχή
των πολιτών και την υπερψήφιση του ψηφοδελτίου
της «Ηπείρου Ανατροπής».
Ο διάλογος που ακολούθησε με τους παρισταμένους πολίτες της Φιλιππιάδας, κατέδειξε την αγωνία
των Ηπειρωτών για το μέλλον των παιδιών τους και
αποκάλυψε τη δεινή θέση
στην οποία έχουν περιπέσει
οι Ηπειρώτες μετά την πώληση της Δωδώνης στους
ιδιώτες. Η Ολγα Γεροβασίλη
δεσμεύτηκε για την ίδρυση
της «Νέας Δωδώνης» με
όρους και περιεχόμενο, το
οποίο θα καθορίσουν από
κοινού οι κτηνοτρόφοι της
Ηπείρου και η «ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», καθώς και
στην ίδρυση τράπεζας για τη
στήριξη του οράματος της
οικονομικής ανασυγκρότησης της Ηπείρου.
Αναφέρθηκε επίσης στην
περιφρούρηση του φυσικού
πλούτου του τόπου, στην
ισόρροπη και ισότιμη ανάπτυξη όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Ηπείρου
και στο ενδιαφέρον της περιφερειακή αυτοδιοικητικής
αρχής υπό την ηγεσία της,
για τον παραμελημένο και
αγνοημένο
Ηπειρωτικό
νότο, την Πρέβεζα, την Αρτα
και τη Θεσπρωτία, που η νυν
περιφερειακή διοίκηση έχει
εγκαταλείψει στη μοίρα
τους και τις έχει καταδικάσει
στη φτώχεια, τον παραγκω-
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
νισμό και την παντελή έλλειψη έργων υποδομής, που
θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη και στην πρόοδό τους.
Οι πολίτες της Φιλιππιάδας που μοιράστηκαν τους
προβληματισμούς τους με
τους αντίστοιχους της Ολγας
Γεροβασίλη για το μέλλον
της Ηπείρου, έδειξαν πως θα
στηρίξουν την προσπάθειά
της για την εφαρμογή του
την προηγούμενη μέρα,
Δευτέρα 28 Απριλίου στις 7
το απόγευμα, η Ολγα Γεροβασίλη, συνοδευόμενη από
υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας Δημήτρη Κωνή και υποψήφιους
συμβούλους του συνδυασμού "Ηπειρος Ανατροπής".
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή,
ήλθαν σε επαφή με εμπό-
ντρωμένους κατοίκους τις
αρχές και τους στόχους του
συνδυασμού, ενώ τόνισε
πως η ψήφος των πολιτών
στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα πρέπει να
έχει πολιτικό χαρακτήρα με
σαφές αντιμνημονιακό μήνυμα.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε, στην αναγκαιότητα
ενίσχυσης του πρωτογενούς
Η Ολγα Γεροβασίλη με τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους και φίλους του συνδυασμού, έξω από το προεκλογικό κέντρο του συνδυασμού «Ηπειρος Ανατροπής» στη Φιλιππιάδα.
προγράμματος της «Ηπείρου Ανατροπής» για να αλλάξει πορεία η Ηπειρος και
να γεννηθεί η ελπίδα στους
ανθρώπους της.
Την υποψήφια περιφερειάρχη Ολγα Γεροβασίλη
συνόδευαν μεταξύ των
άλλων και οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι από
την περιοχή του δήμου
Ζηρού Ηλίας Κακοσίμος,
Βιολέτα Καλδάνη-Παπαχρήστου, Νίκος Καρατζένης και
Βασίλης Παπαδήμας και οι
περιφερειακοί σύμβουλοι
Εφη Γιώτη-Δημητρίου, Γιάννης Κορωναίος, Χρήστος Κοτσίνης, Διονύσης Παπανίκος, ενώ κατά την επίσκεψή
τους στα καταστήματα και
στις καφετέριες της πόλης,
μοιράστηκαν φυλλάδια με
τα ονόματα των υποψηφίων
και άλλο προεκλογικό υλικό.
ΣΤΟ ΛΟΥΡΟ
Στο Λούρο περιόδευσε
ρους και καταστηματάρχες
στην κεντρική αγορά του
Λούρου, συνομίλησαν μαζί
τους και αντάλλαξαν απόψεις για τα τοπικά προβλήματα. Στη συνέχεια, η Ολγα
Γεροβασίλη, σε εκδήλωση
σε κεντρικό καφενείο, γνωστοποίησε στους συγκε-
τομέα και των αγροτών, με
στόχο της καταπολέμηση της
φτώχειας και της ανεργίας,
στην στήριξη κοινωνικών συνεταιρισμών που θα αυτοδιαχειρίζονται
τους
παραγωγικούς τομείς, στην
επιχειρούμενη απαξίωση
του Γ.Ν. Πρέβεζας, λόγω
υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, στο πλαίσιο
της γενι- κότερης υποβάθμισης της δημόσιας υγείας
από την κυβέρνηση, στην
αναγκαιότητα ανάπλασης
του ποτα- μού Λούρου στο
πλαίσιο της προστασίας και
ανάδειξης των υδάτινων
πόρων και του φυσικού κάλους της περιοχής, με στόχο
την τουριστική ανάδειξή της
και σε διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν την περιοχή και το νομό Πρέβεζας.
Τα ονόματα των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων του νομού παρουσίασε ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Κωνής ενώ έκανε τιμητική αναφορά στους Φώτη Τρούγκο
και Αποστόλη Κωτσάκη,
ιστορικών αγωνιστών των
ιδεών της Αριστεράς από τον
Λούρο. Στη σύντομη ομιλία
του ο Δημ. Κωνής τόνισε την
αναγκαιότητα διεύρυνσης
της ένταξης και επιδότησης
έργων που αφορούν το νομό
Πρέβεζας, ο οποίος και ως
προς αυτό το ζήτημα, είναι
εντελώς παραγκωνισμένος
από την απερχόμενη περιφερειακή αρχή.
Επίσκεψη-περιοδεία στην
Πάργα πραγματοποίησαν, το
απόγευμα της Τετάρτης 30
Απριλίου, η υποψήφια περιφερειάρχης Ηπείρου Ολγα Γεροβασίλη με τον υποψήφιο
αντιπεριφερειάρχη και υποψήφιους περιφερειακούς
συμβούλους της παράταξης.
Γεννημένη το 1979, μητέρα τριών παιδιών και μόνιμη κάτοικος της Φιλιππιάδας, η Αναστασία Καραπάνου δηλώνει την υποψηφιότητά της ως Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό του κ. Νίκου Καλαντζή «Νέα
Πορεία». Κάτοχος πτυχίου Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Ιωαννίνων, διατηρεί σήμερα, με τον σύζυγό της Γεώργιο Λέτσο, ιδιωτική
επιχείρηση στην κεντρική πλατεία της Φιλιππιάδας.
Οπως εκθέτει η ίδια: «Λαμβάνοντας πλήρη γνώση των πραγμάτων και της
κρίσιμης περιόδου που διανύουμε, έχουμε ως στόχο την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής του τόπου μας, την αναβίωση της παράδοσης και την ανάδειξη του πολιτισμού μας, και κυρίως τη στήριξη και τη στενή επαφή με τον
πολίτη, βλέποντας τα γεγονότα από τη δική του οπτική γωνία. Ολοι εμείς
που ζούμε και αγαπάμε αυτόν τον τόπο, δεν πρέπει να μείνουμε άλλο
απαθείς σ’ αυτά που μας πλασάρουν τα τελευταία χρόνια, χωρίς να εκφράζουμε τη δική μας βούληση και να αντιδρούμε. Καλώ, λοιπόν, σε στήριξη όλους τους συντοπίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, στις εκλογές του
ΜαΪου, για να φέρουμε την ανατροπή και να υλοποιήσουμε μαζί το έργο
μας».
Με εκτίμηση
Αναστασία Καραπάνου-Λέτσου
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 / σελίδα 7
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ
1. ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ
3. ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ
3. ΒΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
4. ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ
5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ συζ. ΒΥΡΩΝΟΣ
11. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13.ΠΕΤΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
15. ΤΣΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΦΙΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΑΝΕΑΣ
1. ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΒΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
6. ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ συζ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7. ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
8. ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΓΙΑΝΓΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
12.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
13. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΛΛΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΙΑΤΡΟΥ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. ΚΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17. ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
18. ΛΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
19. ΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
20. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Να ανακαλέσει τα ειδοποιητήρια που απέστειλε στους
ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κλπ) ζητά
από τη ΔΕΗ η Γενική Γραμμα-
τέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας Βίκυ Ευταξά,
παρεμβαίνοντας έτσι σε ένα
ζήτημα που έχει προκαλέσει
μεγάλη αναστάτωση και
21. ΝΤΑΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑ
22.ΝΤΑΤΣΗ-ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ ΧΡΥΣΣΩ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΠΑΠΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
24.ΣΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25. ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
26. ΣΟΥΚΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
27. ΤΣΩΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28. ΧΑΣΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
29. ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
1. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ
2. ΚΟΝΤΖΟΥ-ΔΕΜΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΡΙΤΣΙΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
4. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
2.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ
1. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ του ΗΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ
1. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑ
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΣΙΑΒΙΚΗ ΟΛΓΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ
1. ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
3. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
1. ΓΙΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ανησυχία τόσο στον αγροτικό κόσμο όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες, που
καλούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξετάσουν
και διεκπεραιώσουν μεγάλο
αριθμό υποθέσεων.
Οπως είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα τα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού,
απέστειλαν στους ιδιόκτητες-αγρότες ηλεκτοδοτούμε-
2. ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
1. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
2. ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ
1. ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ
2. ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΝΩΝ
1. ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
1. ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΒΕΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
2. ΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ συζ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΖΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΚΙΤΣΟΣ ΚΥΡΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΛΑΪΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ
1. ΑΥΓΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ
1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΑΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΣΙΑΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4.ΤΣΟΝΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΥ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
1.ΚΟΛΙΟΒΑΣΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΛΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
3. ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΙΑΣ
1. ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
2. ΤΖΙΟΛΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2.ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
νων υδροληψιών προσωπικά
έγγραφα σύμφωνα με τα
οποία, η ΔΕΗ θα προβεί σε
διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου, αν δεν υποβληθεί
εμπρόθεσμα (καταληκτική
ημερομηνία 31-07-14) το
Δελτίο Γεωργοτεχνικών και
Γεωργοοικονομικών στοιχείων, καθώς και η σχετική
άδεια χρήσης νερού.
Η συγκεκριμένη τακτική της
ΔΕΗ έχει εγείρει μεγάλο προβληματισμό στις αρμόδιες
υπηρεσίες αλλά και έντονες
αντιδράσεις στους αγρότες.
8 σελίδα / Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
21. ΧΗΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ
1. ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2. ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
1. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
2. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΜΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
4. ΜΗΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΟΣΜΑ
5. ΞΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΡΕΜΠΗΣ ΖΗΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11. ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΑΝΕΑΣ
1. ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΟΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
2. ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
5. ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΖΑΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9. ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
10. ΚΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
13. ΛΑΪΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ
14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
15. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΠΛΟΣΚΑ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17. ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
20. ΧΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΑΒΒΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
1. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΛΥΤΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΠΑΠΠΑ ΜΥΡΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5. ΤΣΑΪΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
6. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1. ΚΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2. ΠΑΝΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ
1. ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ
1. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑ
1. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
1. ΚΑΛΑΜΙΔΑ - ΚΩΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΩΜΑ
2. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
4. ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4. ΦΛΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ
1. ΤΣΟΥΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
1. ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΔΗΜΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ (ΦΕΦΗ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ
1. ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ
1. ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΑΝΩΝ
1. ΓΙΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
1. ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
1. ΓΟΥΣΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ
1. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
2. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΑΤΣΙΝΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΥ
1. ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
2. ΣΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
1. ΒΑΣΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ
3. ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΙΑΣ
1. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
1. ΓΚΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Την ανάληψη πρωτοβουλιών μέσω των
αρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου να βρεθεί λύση και να μην χαθεί η τουριστική
σεζόν για τους επαγγελματίες του κλάδου
εστίασης στην Πάργα αναλαμβάνει η Γενική
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Βίκυ Ευταξά.
Η Γενική Γραμματέας τη Δευτέρα
(28/4/2014) δέχθηκε στο γραφείο της το
Δημοτικό σύμβουλο Πάργας Ιωάννη Κλοτσώνη, τον εκπρόσωπο του Συλλόγου
Εστίασης Πασχάλη Ρίζο και το Νομικό σύμβουλο του Συλλόγου Γεώργιο Μίζη οι
οποίοι την ενημέρωσαν για τη δεινή θέση
στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της εστίασης καθώς αναγκάστηκαν από το
βράδυ της Κυριακής να απομακρύνουν τα
τραπεζοκαθίσματα από όλη την παραλιακή
ζώνη της Πάργας.
Σύμφωνα με τα όσα της κατήγγειλαν το
πρόβλημα προέκυψε λόγω της καθυστέρησης από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής
Πάργας να στείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση την απόφαση ανασυγκρότησης του
Λιμενικού Ταμείου.
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 / σελίδα 9
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Γιατί τέτοιος πολιτικός πολιτισµός;
Η προεκλογική περίοδος επιτρέπει κατά κάποιο
τρόπο την οξύτητα των απόψεων και των λόγων. ∆εν
Υποψήφιος δήμαρχος
Μενέλαος Γείτονας
Εκλογική Περιφέρεια Ανωγείου
1). ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2). ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Θεσπρωτικού
1). ΓΙΑΝΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2). ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
3). ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4). ΚΑΛΔΑΝΗ - ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΩΣΤΑ
5). ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
6). ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7). ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8). ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ
9). ΠΑΛΙΟΥΡΑ - ΡΕΜΠΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10). ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
11). ΡΕΜΠΗΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
12). ΤΣΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
13). ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14). ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Κρανέας
1). ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΖΩΙΤΣΑ του ΦΩΤΙΟΥ
2). ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
3). ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Φιλιππιάδας
1). ΒΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2). ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ
3). ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
επιτρέπει όµως την υπέρβαση του πολιτικού πολιτισµού, τον οποίον πραγµατικά εδώ στην Ήπειρο, όλες
οι παρατάξεις, όλα τα κόµµατα, όλοι οι υποψήφιοι τήρησαν απαρέγκλιτα.
4). ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5). ΖΗΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
6). ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7). ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
8). ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
9). ΚΩΣΤΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ
10). ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
11). ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12). ΛΑΜΠΡΟΥ – ΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13). ΛΕΚΟΣΗΣ - ΚΑΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
14). ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
15). ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
16). ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17). ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
18). ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
19). ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
20). ΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του ΚΩΣΤΑ
Υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικών κοινοτήτων
1. ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΖΗΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΓΚΙΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΒΩΤΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ του ΜΑΝΘΟΥ
7. ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΑΝΑΤΟΛΙ
8. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΒΑΣΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΒΕΡΓΟΥ ΖΩΙΤΣΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
11. ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
12. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
17. ΛΕΚΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ
18. ΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΩΜΑ
19. ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
20. ΤΣΕΓΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Την εξαίρεση από τον
κανόνα ήρθε να διαταράξει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός του
ΠαΣοΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος επισκέφθηκε
την Ήπειρο στην προγραµµατισµένη περιοδεία του για
τη στήριξη του ευρωψηφοδελτίου της «Ελιάς». Μόνο
που αντί να στηρίξει το ψηφοδέλτιο της «Ελιάς» ο κ.
Βενιζέλος αρκέστηκε σε µία επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα προσωπικά, που δεν έκανε καλή
εντύπωση ούτε στους πασοκτζήδες που παρακολούθησαν τις οµιλίες του. Και αντί ο αρχηγός του ΠαΣοΚ
να πει πως και χρηµατοδοτείται προεκλογικά το κόµµα
του µε πολλαπλάσια ευρώ από το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, αντί να πει για την τραγική κατάσταση την οποία βιώνει ο µέσος πολίτης, αντί να πει
τέλος πάντων και να εκθειάσει τα πρόσωπα που συµµετέχουν στο ευρωψηφοδέλτιο της «Ελιάς», βρήκε να
πει περίπου ότι για όλα τα κακά φταίει ο Τσίπρας.
Κρίµα γιατί ο Ευάγγελος Βενιζέλος τουλάχιστον
µυαλό έχει. Και µάλλον θα ξέρει ότι κάτι τέτοια δεν σώσουν το κόµµα του από την αναξιοπιστία στην οποία
έχει περιέλθει επί των ηµερών του. Γιατί ο κόσµος βιώνει τραγικές ηµέρες. Και είτε πίσω από την «Ελιά»
θέλει να κρυφτεί ο Βενιζέλος, είτε πίσω από τις επιθέσεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσµος τον θεωρεί συνυπεύθυνο για την οικονοµική κατάντια. (Καλά για την
Αλ Σαλέχ, που ήρθε στην Πρέβεζα για να υποστηρίξει
την υποψηφιότητά της στο κοινοβούλιο, δεν πρόκειται
να πούµε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς είναι αποφασισµένη
να εγκαταλείψει την Ελλάδα µαζί µε τον Πάγκαλο, αν
κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ).
Για ποιο τραίνο µιλάµε;
Πάλι προεκλογικά επανέρχεται το τραίνο στην Ήπειρο,
το οποίο µερικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για τους υποψήφιους περιφερειάρχες και µερικοί ήδη διοχετεύουν στην κοινή γνώµη ότι αυτό αποτελεί
προτεραιότητα της κυβέρνησης. Μοτίβο που ακούµε κάθε
φορά σε προεκλογικές περιόδους.
-Συνέχεια στη 12η σελίδα
Γεννημένη το Μάιο του 1979 και μεγαλωμένη στην πόλη της Φιλιππιάδας, είμαι
κόρη του Γεωργίου Παππά και της Θεοδώρας Καζή, και συμμετέχω ως υποψήφια
του Τοπικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας, στο πλευρό του Νίκου Καλαντζή με τον
συνδυασμό «Νέα Πορεία». Εδώ και 4 χρόνια έχω επιστρέψει μόνιμα στην πόλη
μου, μετά από σπουδές που έκανα στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ασχολούμαι με την
εκπαίδευση.
Ο κύριος λόγος που με οδήγησε στην ενασχόλησή μου με τα κοινά υπήρξε η
αγάπη μου για τον τόπο μου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να
πολιτευτεί κανείς, αλλά το βασικό γνώρισμα πρέπει να είναι η όρεξη για δουλειά
και η υπευθυνότητα. Αυτό το πείσμα θεωρώ πως με διακρίνει, η ανάγκη να προσπαθήσω για κάτι καλύτερο και δημιουργικότερο. Το όραμα των νέων ανθρώπων
σε συνδυασμό με την εμπειρία μπορεί να προσφέρει στο Δήμο μας ένα καλύτερο
αύριο. Για μια καλύτερη ζωή στον τόπο μας.
10 σελίδα / Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
Απαντήστε κύριε δήμαρχε…
Επιστολή του Δημ. Σούλτη με αποδέκτη τον δήμαρχο Ζηρού για την υπόθεση των λογαριασμών του νερού
Από τον συμπολίτη μας Δημήτριο Σούλτη, λάβαμε
επιστολή όπου οποία αναφέρεται στη γνωστή υπόθεση της πληρωμής των νερών στον δήμο Ζηρού.
Με την επιστολή του ο Δημ. Σούλτης ζητάει από τον
δήμαρχο τεκμηριωμένες απαντήσεις, ενώ από «τις
παρατάξεις που διεκδικούν την ψήφο μας» ζητάει
να δεσμευτούν οριστικά». Γράφει στην επιστολή
του ο Δημ. Σούλτης.
Προς
Τον κ. Δήμαρχο Ζηρού
Μου στείλατε μία ….. Ατομική Ειδοποίηση, που εκ των
πραγμάτων, έχω την υποχρέωση να σας την επιστρέψω με τις εξής επισημάνσεις:
1. Ατομική Ειδοποίηση ή
αβελτηρία, ανοργανωσιά
και κάκιστη διαχείριση του
Δήμου; Κατ’ αρχάς δεν πρόκειται περί Ατομικής Ειδοποίησης διότι η οικοδομή Γ.
Χατζηκώστα 5, στην οποία
αναφέρεται (όχι πλήρως και
ορθά), αφορά πολλούς ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Προσωπικά έχω την απόλυτη
ευθύνη για οφειλές του
υδρομέτρου του διαμερίσματός μου, για το οποίο
όμως δεν καταγράφεται οφειλή στην εσφαλμένα
απο- καλούμενη Ατομική
Ειδοποίηση. Διαλέξατε λάθος άνθρωπο να φορτώσετε
οφειλές άλλων από αβελτηρία, ανοργανωσιά και κάκιστη διαχείριση του Δήμου,
την οποία θα σας παρουσιάσω με συντριπτικά ντοκουμέντα. Οπως θα σας αποδείξω παρακάτω η ευθύνη για την κατάντια της
ύδρευσης και της αποχέτευσης βαραίνει πρώτα τη Δημοτική αρχή (και την αντιπολίτευση βέβαια, που θα
έπρεπε να κινήσει Γη και Ουρανό για την αποκατάσταση
των νομίμων-λειτουργία, διαδικασίες, εισπράξεις) και
τελευταία την ταμειακή υπηρεσία.
2. Απάντηση στη φράση
του κ. Δημάρχου “κανείς
δεν είχε αντιληφθεί το πρόβλημα στην ταμειακή υπηρεσία”. Οπως προκύπτει
από σχετικό δημοσίευμα της
“Φωνής του Αγρότου” σελ.8,
που αναφέρεται στην έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 2/4/2014,
φέρεστε να υποστηρίζετε ότι
“κανείς δεν είχε αντιληφθεί
το πρόβλημα στην ταμειακή
υπηρεσία” και ακόμη ότι
“όσα δεν έγιναν σε 7 χρόνια
έγιναν σε 7 ημέρες”. Δηλαδή
κ. Δήμαρχε κομπάζετε με
αυταρέσκεια χωρίς καν να
έχετε αγγίξει το μέγα πρόβλημα της ύδρευσης, που αν
και ήταν υπαρκτό α-πό
προηγούμενες δημοτικές
αρχές συνεχίστηκε και επιδεινώθηκε επί των ημερών
σας, διότι προστέθηκε και
το μέγιστο πρόβλημα της
αποχέτευσης. Ολόκληρη η
Φιλιππιάδα βοά γι’ αυτά,
εδώ και πολλά χρόνια-ο κόσμος τ’ χει τούμπανο κι’ εσείς κρυφό καμάρι. Σταχυολογώ μερικές μόνο διαμαρτυρίες που δημοσιεύτηκαν
στη “Φωνή του Αγρότου”
κατά τη διάρκεια της θητείας σας: 30/10/2009
σελ.5---Αρθρο του τέως Δημάρχου Μ. Κατραχούρα με
τίτλο, “Χαράτσι στην Αποχέτευση”, όπου αναφέρονται
“αυθαιρεσίες………… παραλογισμοί………. παρανομίες”
του αποχετευτικού συστήματος. 2/12/2011 σελ.7 και
9—Οξύ σχόλιο της εφημερίδας για την ανικανότητα
στην είσπραξη των οφειλών
ύδρευσης. 22/2/2013—Σχόλια της εφημερίδας όπου
μεταξύ άλλων αναφέρονται
και στη λαθραία υδροδότηση και μάλιστα τη συνδυάζει με “πολλές από τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του
Δήμου και παίρνουν νερό
τζάμπα, κάτι που έχει σαν
φυσικό επακόλουθο την αύξηση της αξίας του κυβικού”.
2/5/2013---Σχόλια της εφημερίδας για “το διογκωμένο
πρόβλημα των οφειλών
προς το Δήμο …… από λογαριασμούς νερού και λοιπά
δημοτικά τέλη”. Επίσης αναφέρεται ότι “ο Δήμος δεν
τόλμησε να στείλει στο Δημόσιο Ταμείο τις οφειλές
…….. Το σκέφτεται ωστόσο
αφού οι περισσότεροι δήμοι
το εφάρμοσαν και ψάχνει
μια καλή δικαιολογία για
ανάλογη εισήγηση”. Επιπλέον, τα χάλια του Αποχετευτικού αναφορικά με τον
μικρό αριθμό νομίμων συνδέσεων και ελαχίστων εισπράξεων αλλά και παρανόμων συνδέσεων διεκτραγωδούνται στην επιστολή με
αρ. πρ. 12493/5-8-2013 πολλών συμπολιτών μας προς
το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ζηρού. Ούτε αυτό το
αντιληφθήκατε; Μήπως η
αποτυχημένη προσπάθεια
αυτοχειριασμού του υπαλλήλου σας έδωσε στη Δημοτική αρχή μια “καλή ευκαιρία ……..” να ξεμπερδεύει
με μια Ε.Δ.Ε.; Η τύχη των
Ε.Δ.Ε. είναι γνωστή στο πανελλήνιο από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
και μέσω αυτών έχει χρωματίσει τη διαφθορά των Δήμων της χώρας με τα μελα-
νότερα χρώματα. Ε.Δ.Ε., στη
νεοελληνική διάλεκτο, κυρίως σημαίνει συγκρότηση
μιας επιτροπής από συνδικαλιστές και μερικούς ακόμη “κατάλληλους” για να
ρίξουν την υπόθεση στις καλένδες ή στις “ξέρες” αν
προτιμάτε.
3. Σχόλια για το λογισμικό
και το σύστημα είσπραξης:
Τα λάθη του λογισμικού αρχίζουν από τη δημοτική αρχή
και τις επιτροπές που φρόντισαν τις προδιαγραφές, το
διαγωνισμό και την παραλαβή του. Πρόκειται για ένα
γελοίο λογισμικό που δεν
προβλέπει ούτε τα αυτονόητα π.χ. τη συνέχεια των
προηγουμένων οφειλών με
τις επόμενες, αυτά που άλλοι δήμοι της χώρας έχουν
λύσει προ πολλού. Σημαντικότατο είναι επίσης ότι αφήνει “τρύπες” για πονηρούς
χειρισμούς: Α) Είναι απορίας
άξιο ότι υπάρχουν δύο είδη
αποδείξεων, η ΕιδοποίησηΑπόδειξη που έχει και την
ανάλυση του λογαριασμού
κάθε περιόδου και το Διπλότυπο Είσπραξης. Διαθέτω Ειδοποιήσεις-Αποδείξεις με τη
στρογγυλή σφραγίδα της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου και την υπογραφή διαφόρων υπαλλήλων όχι όμως και τη σφραγίδα “Εξοφλήθη”. Β) Διαθέτω Ειδοποιήσεις-Αποδείξεις όπου
ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ αναφέρεται
ο προ 20ετίας ενοικιαστής,
ακόμα και σε αυτή της τελευταίας περιόδου 1/7/2013
-31/12/2013. Σημειώνω ότι
στην υπ’ αρ. πρ. 11307/187-2013 επιστολή μου προς
την Υπηρεσία ΥδρευσηςΑποχέτευσης σας έχω πίνακα των ΥΠΟΧΡΕΩΝ (χρηστών-ενοικιαστών) με τους
αντίστοιχους αριθμούς υδρομέτρων. Αυτό τον πίνακα, παρ’ όλου που σας τον
υπενθύμισα πολλές φορές
έκτοτε αλλά και ειδικά την
12/3/2014 (διαθέτω ντοκουμέντο), δεν τον λάβατε υπόψη σας. Μετά και την απόπειρα αυτοχειριασμού προέκυψαν και οι εν πολλές
αμαρτίες περιπεσούσες ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Γ)
Για άλλο υδρόμετρο της εν
λόγω οικοδομής διαθέτω
δύο (2) Διπλότυπα Είσπραξης με ημερομηνίες 20/3/
2012 και 8/8/2012 που εξοφλούνται οφειλές του 2010,
2011 και 2012. Επειδή γνωρίζω περισσότερα, όπως αποδεικνύεται, από εσάς κ.
Δήμαρχε για τις κάκιστες
υπηρεσίες που παρέχετε
στους δημότες σας, την ίδια
ημέρα 8/8/2012 ζήτησα και
έλαβα και διαθέτω μία κατάσταση των οφειλών των
υδρομέτρων όλης της οικοδομής. Και ώ του θαύματος,
για το υπόψη υδρόμετρο,
εμφανίστηκε από το πουθενά, δήθεν προϋπάρχουσα
οφειλή του 2009. Το “θαύμα” έχει ξανασυμβεί και με
άλλο υδρόμετρο διότι είχα
πραγματοποιήσει και άλλα
τέτοια τσεκαρίσματα στο
παρελθόν. Οι δημότες βοούν για τέτοιου είδους οφειλές. Αυτές τις “ορφανές”
οφειλές ποιος θα τις χρεωθεί κ. Δήμαρχε; Εσείς, το λογισμικό σας ή θα βρεθεί
κάποιο εξιλαστήριο θύμα;
Οπως αποδεικνύεται, η
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ είναι “τρύπια” και δικαιολογημένα σας την επιστρέφω.
Δημοτική αρχή και υπηρεσίες πιαστήκατε αμελέτητοι. Απαιτείται μεγίστη προσπάθεια από μέρους όλων
σας για να αποκατασταθεί
η νομιμότητα στη λειτουργία της Υδρευσης και της
Αποχέτευσης, δηλαδή όσοι
υδρεύονται (οι χρήστες, οι
αποκαλούμενοι ΥΠΟΧΡΕΟΙ)
να έχουν υδρόμετρο καταγεγραμμένο από το Δήμο,
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνδεθούν με το ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
και να είναι πραγματικά
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για την εξόφληση των οφειλών τους.
Το να μεταθέτετε τις οφειλές της Υδρευσης-Αποχέτευσης στους ιδιοκτήτες δεν
είναι ούτε έντιμο ούτε γενναίο. Είναι η παλιά χιλιομαγειρεμένη πολιτικάντικη
συνταγή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά οι ιδιοκτήτες της οικοδομής Γ.
Χατζηκώστα 5, όπως εύκολα διαπιστώσατε από τα
παραπάνω πράξαμε ότι δεν
έπραξε η Δημοτική αρχή και
οι υπηρεσίες της για να σας
διευκολύνουμε στην είσπραξη των οφειλών των
υδρομέτρων της οικοδομής
μας. Αν παρά ταύτα παραμείνουν ανεξόφλητες οφειλές η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας, ΔΙΟΤΙ
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΟΥΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, δηλαδή ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ, όπως είχατε καθήκον. Εμείς
οφειλές άλλων δεν θα πληρώσουμε, έστω και αν υπάρξει δικαστική εμπλοκή.
4. Τι θα έκανε μία ευνομούμενη Πολιτεία; Απλούστατα, θα τοποθετούσε υδρόμετρα στους κεντρικούς
αγωγούς πόλεων, κωμοπόλεων, χωριών και οικισμών
και θα ΑΝΑΓΚΑΖΕ την τοπική αυτοδιοίκηση να ισοσκελίσει τα κυβικά μέτρα
νερού που καταγράφονται
από αυτούς τους υδρομετρητές με το άθροισμα των
κυβικών που καταγράφεται
από τα νοικοκυριά, τα γραφεία, τα μαγαζιά και τις
πάσης φύσεως επαγγελματικές στέγες, επιχειρήσεις
και εκμεταλλεύσεις. ΤΟΤΕ
ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΟΛΟΙ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΜΕ ΗΘΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ. Και να μην ξεχνάμε
ότι το πόσιμο νερό είναι ο
βασικότερος φυσικός πόρος για τη διατήρηση της
ζωής και είδος εν ανεπαρκεία στον πλανήτη μας, και
για να το έχουμε πρέπει να
προσέχουμε.
5. Αυτό που σίγουρα επίσης
δεν γνωρίζετε κ. Δήμαρχε,
είναι ο τεράστιος αριθμός
των παρανομιών στην Υδρευση και στην Αποχέτευση, όπως αποδεικνύεται
από τις τοποθετήσεις των
δημοτών στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 2/4/
2014 (βλ. “Φωνή του Αγρότου” της 4/4/2014 σελ.8).
Είναι αλήθεια αυτό που
αναφέρθηκε από ένα δημότη ότι “Απ’ τους δημοτικούς συμβούλους μόνο ένας έχει συνδεθεί με την
αποχέτευση”; Τι απαντάτε
σε κάποιον άλλον για τη
φράση του: “Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες στους αιρετούς”; Μετά από όλο αυτό
το θόρυβο για το υπόψη
θέμα μόνο αν αναρτήσετε
καταστάσεις στο Δημαρχείο
με τα υδρόμετρα που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό
οικήματος, κάθε οδού, σε
όλη την επικράτεια του Δήμου, θα πειστούμε ότι εργαστήκατε έντιμα για την εξάλειψη των παρανομιών. Οσο για την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, δεν ξεγελιόμαστε διότι είναι ανέξοδη,
ούτε τις οικονομικές τρύπες
της Υδρευσης και της Αποχέτευσης μπαλώνει ούτε τις
παρανομίες εξαλείφει.
6. Περιμένουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις και προ
πάντων ουσιαστικές, νόμιμες και έντιμες λύσεις των
προβλημάτων. Η δέσμευσή
σας πριν από τις εκλογές
είναι εκ των πραγμάτων
απολύτως αναγκαία.
Συνημμένα:
Πίνακας Υποχρέων και υδρομέτρων
Κοινοποιήσεις:
Σε όλες τις παρατάξεις που
διεκδικούν την ψήφο μας, με
την παράκληση να δεσμευτούν ουσιαστικά.
Και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο.
Φιλιππιάδα 29/4/2014
Δημήτριος Χρ. Σούλτης
Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (1913-2001)
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 / σελίδα 11
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
Δημήτριος Κολιός
Βιογραφικό
Ο Δημήτριος Κολιός γεννήθηκε στα Ιωάννινα.
Ολοκλήρωσε τις βασικές
του σπουδές στο τμήμα
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εν συνεχεία
σπούδασε Αρχαιολογία
στη Φιλοσοφική σχολή
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας.
Επίσης, είναι Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής με επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στην Ελληνική γραφή braille. Είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και υποψήφιος
διδάκτορας στη Φιλοσοφική σχολή του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη
Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Στο πλαίσιο
των μεταπτυχιακών του σπουδών έχει εκπονήσει πολυάριθμες μελέτες με θέμα την οικονομική και κοινωνική ιστορία, όπως και την ιστορική δημογραφία του
νομού Πρέβεζας κατά τους νεώτερους χρόνους.
2ο
(Το δεύτερο –και τελευταίο- μέρος της περίληψης της μελέτης του Δ. Κολιού)
Πληθυσμιακή σταθερότητα συνεχίζει να παρουσιάζει ο
δήμος Φιλιππιάδας και κατά την απογραφή του 1981. Οπως
και στις προηγούμενες απογραφές, τα διοικητικά όρια του
δήμου έχουν αλλάξει εκ νέου, καθώς αποτελείται πλέον
από δύο οικισμούς, τη Φιλιππιάδα και τον Αγιο Γεώργιο.
Αυτή είναι και η αιτία λοιπόν, που ο δήμος παρουσιάζει μια
συνολική μείωση του πληθυσμού με 7,83%, αφού στην παρούσα απογραφή δεν προσμετράται η Παιδούπολη, η
οποία δεν αποτελεί πλέον οικισμό του δήμου. Η Νέα Φιλιππιάδα παρουσιάζει αμελητέα αύξηση με 0,95%, ενώ ο Αγιος
Γεώργιος εμφανίζει τον ίδιο αριθμό κατοίκων, όπως και
στην απογραφή του 1971, δηλαδή 54 κατοίκους. Η ουσία
λοιπόν είναι ότι κατά το χρονικό διάστημα 1951 έως 1981,
ο δήμος Φιλιππιάδας χαρακτηρίζεται από μία πληθυσμιακή
σταθερότητα. Αυτό οφείλεται στην εσωτερική και εξωτερική
μετανάστευση, καθώς το καθεστώς των κατακερματισμένων γαιών και της μη συγκεντροποίησής του αποτελούσε
απ’ ότι φαίνεται τροχοπέδη για την εποίκηση των οικισμών
της Φιλιππιάδας και της αγροτικής ενδοχώρας γενικότερα.
Αυτό που παρατηρείται λοιπόν από τις απογραφές του
1951, 1961 και 1971 είναι ότι μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και συγκεκριμένα μετά το 1946, αρχίζει
πολύ έντονα το φαινόμενο της μετανάστευσης όπου οι μετανάστες μετακινούνται κυρίως προς τις υπερπόντιες χώρες
(Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς) και όσον αφορά στον ελληνικό χώρο, κυρίως προς της Αθήνα. Από το φαινόμενο αυτό
δεν ήταν δυνατόν να εξαιρεθεί η Φιλιππιάδα, όπου από το
1951 έως το 1981 παρουσιάζει μια αμελητέα αύξηση του
πληθυσμού της. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Ηπειρος παρουσίασε τη
μεγαλύτερη μεταναστευτική κίνηση κατά το έτος 1970 (8%).
Κατά το έτος αυτό, μετανάστευσαν 8.219 άτομα, δηλαδή το
3% του συνολικού πληθυσμού της Ηπείρου. Το φαινόμενο
της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης είχε πολλές
συνέπειες για την δήμο Φιλιππιάδας. Η μαζική μετακίνηση
του ελληνικού πληθυσμού προς τις υπερπόντιες και ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και προς την Αθήνα και άλλα αστικά κέντρα σε ό,τι αφορά στον ελλαδικό χώρο, κατά την περίοδο
1955-1971, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εργατικού
δυναμικού, την ερήμωση της υπαίθρου, αλλά και τη διάλυση της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής.
Επίσης, η μετανάστευση του πληθυσμού του δήμου Φιλιππιάδας της περιόδου 1955-1971 για αναζήτηση εργασίας
συνέβαλε κατά μεγάλο ποσοστό στην πτώση της γεννητικότητας και τη γήρανση του πληθυσμού της Ηπείρου γενικότερα, ιδιαίτερα των αγροτικών περιοχών. Μια από τις
χαρακτηριστικότερες επιπτώσεις του μεταναστευτικού
αυτού ρεύματος, στη γεωργία είναι η προσθήκη μιάς ακόμη
επιπλοκής στη γεωργική ιδιοκτησία. Πολλές εκτάσεις έμειναν ακαλλιέργητες ή διατηρήθηκαν ως αρχέγονες γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στα χέρια ηλικιωμένων αγροτών που αντιμετωπίζουν αδυναμία προσαρμογής προς τη σύγχρονη τεχνολογία της γεωργικής οικονομίας και τα σύγχρονα
συστήματα για τη διάρθρωση της γεωργικής επι- χείρησης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συναλλαγών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Μοναδική αναλαμπή αποτελεί η απογραφή του 1991,
όπου παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού της με τον βασικότερο λόγο να αποτελεί η μείωση της μετανάστευσης.
Αν και ο δήμος αποτελείται μόνο από έναν οικισμό, δηλαδή
τον ομώνυμο οικισμό, εν τούτοις εμφανίζει άνοδο του πληθυσμού με 23,20% σε σχέση με το 1981. Εννοείται ότι τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο στη Φιλιππιάδα είναι ενταγμένοι όπως και στις προηγούμενες απογραφές του 1971 και
1981 οι πλησιέστεροι οικισμοί της, δηλαδή η Παλιά Φιλιππιάδα και το Ελευθεροχώρι. Η αύξηση αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα
στη μείωση του μεταναστευτικού κύματος, αλλά παροδική,
καθώς στην τελευταία απογραφή του 2001, προκύπτει μείωση του πληθυσμού του δήμου. Η μείωση της μετανάστευσης πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι, περί το τέλος του
αιώνα (από τη δεκαετία του 1980) σημειώθηκε μερική επιστροφή, χωρίς, ωστόσο, να ακυρώνονται επί τους ουσίας οι
γενιές συνθήκες ερήμωσης του ορεινού χώρου. Κυρίως
όμως, επρόκειτο περί ηλικιωμένων κυρίως ατόμων, που ανέπτυξαν μια παράλληλη σχέση με τη γενέτειρά τους.
Ωστόσο το φαινόμενο ήταν παροδικό καθώς η απογραφή
του 2001 έρχεται να επιβεβαιώσει το φαινόμενο των μετακινήσεων. Σ’ αυτή την απογραφή επειδή τα διοικητικά όρια
του δήμου έχουν αλλάξει, αφού αποτελείται πλέον από
δέκα Δημοτικά Διαμερίσματα, είναι λογικό να αυξήθηκε και
ο πληθυσμός του δήμου. Ετσι, ο δήμος Φιλιππιάδας παρουσιάζει πληθυσμό 8.429 κατοίκων. Ποσοστό μικρό, αν αναλογιστεί κανείς όμως, ότι αποτελείται από δέκα Διαμερίσματα,
με δεδομένο ότι σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, συμπεριλαμβάνονται και διπλανοί συνοικισμοί. Το κυριότερο συμπέρασμα λοιπόν που αντλείται από αυτή την απογραφή
είναι η μικρή πληθυσμιακή εποίκιση της επαρχίας. Τα περισσότερα χωριά του δήμου αποτελούνται από πολύ μικρό
πληθυσμό. Η μετανάστευση, κυρίως προς τα μεγάλα αστικά
κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), όπου γίνονται τα μεγάλα δημόσια έργα, όπως η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, ο αερολιμένας
Ελευθέριος Βενιζέλος και το μετρό Αθηνών, συνεχίζεται με
έντονους ρυθμούς, με αποτέλεσμα η επαρχία να ερημώνει.
Συμπερασματικά λοιπόν, κοινός παρονομαστής όλως των
απογραφών είναι η διοικητική αστάθεια του δή-μου, με τα
διοικητικά του όρια να μεταβάλλονται συνεχώς. Ετσι,
δεδομένου ότι οι περισσότεροι οικισμοί του δήμου βρίσκονται κυκλικά του δήμου
και σε α-κτίνα πολύ κοντινή
προς τη Φιλιππιάδα, το γεγονός αυ-τό ευνοούσε τις
τοπικές μετακινήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
Αρτα, όπου πολλοί κάτοικοι
εργάζονται στους πορτοκαλεώνες.
Επομένως, αφενός η διοικητική αστάθεια του δήμου
με την αλλαγή των διοικητικών του ορίων και αφετέρου
οι μετακινήσεις και η μετανάστευση είχαν ως αποτέλεσμα τις αυξομειώσεις του
συνολικού πληθυσμού του δήμου. Τα αποτελέσματα, όπως
παρατηρείται από τους πίνακες 1 και 2 είναι θεαματικά. Ειδικότερα, το 1920 παρατηρείται μία μεγάλη θεαματική μείωση του δήμου Φιλιππιάδας που φτάνει το 719,22% σε
σχέση με το 1913, το 1928 μία μεγάλη αύξηση 423,77% σε
σχέση με το 1920, το 1940 μία μεγάλη μείωση 634,27% σε
σχέση με το 1928 και από εκεί και πέρα πάμε σε μικρότερα
ποσοστιαία μεγέθη. Δηλαδή, το 1951 βλέπουμε μία αύξηση
50,02% έναντι του 1940 και από την χρονική διάρκεια 1951
έως το 1981 παρατηρούμε πληθυσμιακή σταθερότητα, με
7,09%, 5,76% και μείωση 7,83%. Το 1991 παρατηρείται μία
μεγάλη αύξηση 21,20% και φτάνουμε στην τελευταία απογραφή του 2001 με αύξηση 108,60% σε σχέση με το 1991.
Επομένως, η κοινή βάση όλων των ανωτέρω απογραφών
από το 1913 ως το 2001, είναι οι δημογραφικές συνέπειες
της μετανάστευσης για τον δήμο Φιλιππιάδας, αφού δεν
περιορίζονται μόνο στην αριθμητική μείωση του πληθυσμού κατά το μέρος εκείνο που μεταναστεύει, αλλά επεκτείνονται και μεταβάλλουν τη δομή του πληθυσμού, τόσο
από άποψη της φυλής, όσο και κατά σύνθεσης της ηλικίας,
καθώς μεταναστεύουν νέοι και κατά κανόνα άρρενες. Αυτή
η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων καταδεικνύει την τάση
αιμορραγίας του ανδρικού πληθυσμού. Οι μεταβολές αυτές
λοιπόν της δομής του πληθυσμού έχουν άμεση επίπτωση
σε όλα τα δημογραφικά μεγέθη: στη γαμηλιότητα, στη θνησιμότητα και στη γεννητικότητα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
2. Εκδοση Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων (Από της εφαρμογής του νόμου ΔΝΖ’ του έτους 1912
και εφεξής), τόμ. 4ος, Αθήναι Ιούλ. 1961, Νομός Αρτης τόμ.
39ος, Αθήναι Αύγ. 1962, Νομός Πρεβέζης.
3. Αραβαντινός Παν., Περιγραφή της Ηπείρου εις μέρη τρία,
τόμ. 1ος, Ιωάννινα 1984.
4. Αραβαντινός Π., Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων
ελληνικών και ιλλυρικών χωρών, τομ. 2ος, εν Αθήναις 1856.
5) Αραβαντινός Σπ., Ιστορία Αλή πασά Τεπελενλή, τόμ. Ι, εν
Αθήνας 1895, ανατύπ. 1979.
6) Αυδίκος Β., Πρέβεζα 1945-1990, Οψεις της μεταβολής μιας
επαρχιακής πόλης, Λαογραφική εξέταση, Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας 1991.
7) Βακατσάς Κ., Η γενική διοίκηση Ηπείρου, η αγροτική ιδιοκτησία (1913-1918), Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1001.
8) Βαρβαρέσος Κυριάκος, Εκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, πρόλ. Ι. Πεσμαζόγλου – εισαγ. Κ. Κωστής, Αθήνα 2002.
9) Βεργόπουλος Κ., Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα-Το πρόβλημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης της γεωργίας, Αθήνα
1986.
10) Εθνικισμός και οικονομική ανάπτυξη, Η Ελλάδα στο μεσοπόλεμο, Αθήνα 1978. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Η εκστρατεία εις
την Μικράν Ασίαν 1919-1922, ο ελληνικός στρατός εις την Σμύρνην (Μάιος 1919-Μάιος 1920), Αθήνα 1957.
11) Ανεφοδιασμοί και μεταφοραί κατά την Μικρασιατικήν εκστρατείαν (1919-1922), Αθήναι 1969.
12) Επίτομος ιστορία της εις Μικράν Ασίαν εκστρατείας 19191922, Αθήναι 1967.
13) Ιστορία του ελληνικού στρατού 1821-1997, Αθήνα 1997.
14) Επιχειρήσεις προς Αγκυραν 1921, μέρος Α’, Αθήναι 1965
και μέρος Β’, Αθήναι 1965.
15) Smith W., A Diconary of Greek and Roman Geografy, Νέα
Υόρκη 2006.
16) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Πρακτικά Δημογραφικού Συνεδρίου, Αθήνα, 5-6 Οκτωβρίου 1992, Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, επιμέλεια Β.
Κοτζαμάνης, Λ. Μαράτου-Αλιμπράντη, Αθήνα 1994.
17) Ευαγγελίδης Χ., Η γεωργία της Ελλάδος, Αθήνα 1944.
18) Hammond N.G.L., Ηπειρος, τόμ. Α’, Η γεωγραφία, τα’ αρχαία ερείπια η ιστορία και η τοπογραφία της Ηπείρου και των
παρακειμένων χωρών, μετάφραση Αθανασίου Χρ. Γιάγκα,
Αθήνα 1971.
19) Κοκολάκης Μιχ., Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι.
-Συνέχεια στην 14η σελίδα
12
σελίδα / Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
-Συνέχεια από την 9η σελίδα
Φυσικά όλοι αυτοί που τόσο παθιάζονται µε το τραίνο που
θα σφυρίξει στην Ήπειρο, µέσα σε τακτό χρονικό διάστηµα –
έτσι λένε- και αραδιάζουν ένα σωρό προτερήµατα που θα έχει
η οικονοµία της Ηπείρου από τον ερχοµό του, ξεχνάνε ότι η
Ήπειρος είναι
αποκοµµένη
από την Αθήνα
εδώ και κάµποσα χρόνια,
γιατί ο δρόµος
που τη συνδέει
µε αυτήν είναι
δρόµος
που
µπορεί να έρχεται γάντι στις τριτοκοσµικές χώρες, ξεχνάνε ότι το οδικό δίκτυο
που συνδέει την Πρέβεζα µε τα Γιάννενα είναι σαν το δρόµο
που συνδέει την απάνω Βούλιστα µε τον εθνικό δρόµο, ξεχνάνε
ότι για το οδικό δίκτυο της χώρας πληρώνουµε διόδια χωρίς
να έχουµε δρόµους.
Και ανερυθρίαστα µας λένε ότι όπου να ‘ ναι πρόκειται να
σφυρίξει το τραίνο στην Ήπειρο και ετοιµάζουν την κοινή
γνώµη να δεχτεί το πέρασµά του, χωρίς να του λένε την αλήθεια, ότι δηλαδή στην οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η
χώρα µας µόνο τραίνο δεν µπορεί να σκεφτεί η κυβέρνηση. Και
ό,τι κάνει το κάνει µόνο για προεκλογικούς σκοπούς, λέµε εµείς.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & YΠΟΔΟΜΩΝ
Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΔΑ: ΒΙ097Λ9-Δ67
Πρέβεζα 28 /04/2014
Αριθμ.Πρωτ.45278/1889
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών έργων ΠΕ Πρέβεζας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση οδού στην Τ. Κ. Μιχαλιτσίου της Π.Ε.
Πρέβεζας»
Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με Προϋπολογισμό 90.000,00 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας οδός
Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα, μέχρι τις 15/05/2014. Η διακήρυξη του έργου έ-χει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682 3 62194 FAX 2682362182.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 /05/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και
το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.
3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Ια . Μεμονωμένες `η σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ
εφ` όσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Oδοποιίας
Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά, και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 1.463,00 €, θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Πρέβεζας και
θα έχει ισχύ τουλάχιστον
210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Περιφερειακού προγράμματος
ΣΑΕΠ030 Ηπείρου
7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Δ/ντρια Τ.Ε Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α’ βαθμό
Φράγµα κι άλλο φράγµα
∆εν ξέρω τι έπαθαν µερικοί µε κάτι υδροηλεκτρικά φράγµατα που θέλουν να φτιάξουν στην Ήπειρο και να εξοντώσουν όλους τους ποταµούς και µαζί µε αυτούς και το φυσικό
περιβάλλον, για το οποίο υπερηφανεύεται η «εύανδρος». Τελευταίο κρούσµα το υδροηλεκτρικό φράγµα που σχεδιάζει
να φτιάξει η ∆ΕΗ οµού µετά της κατασκευαστικής ΤΕΡΝΑ
στον Καλαµά, στην περιοχή Αβαρίτσα της Θεσπρωτίας.
Προφανώς η
επιτροπή
αξιολόγησης
µιάς τέτοιας
επένδυσης, θα
έλαβε υπόψιν
της τις πολλές
θέσεις εργασίας που θα
εκχωρήσει
τους άνεργους νέους, ελπίδα στην οποία πατάει κάθε επενδυτής ή «επενδυτής», που θα θέλει να κάνει επένδυση σε
βάρος του περιβάλλοντος.
Φυσικά η τοπική κοινωνία αντιδρά, µαζί κει µε την «Πανηπειρωτική» Συνοµοσπονδία, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση για το θέµα εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία της. Οι
υποστηρικτές της άποψης ότι θα πρέπει να γίνει το φράγµα
και ότι θα είναι ήπιας µορφής, είναι βέβαιο ότι θα επικαλεστούν τις θέσεις εργασίας και ότι η ηπιότητα του φράγµατος
δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον και πολλά άλλα τέτοια.
Πλην όµως, εκείνοι που ξέρουν καλύτερα και δεν έχουν
και πολύ εµπιστοσύνη σε όσα τους λένε, είναι οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες έχουν λόγο να αντιδρούν, ιδιαίτερα µετά
και τις αποφάσεις των αρµοδίων υπηρεσιών, οι οποίες ήταν
αρνητικές για το συγκεκριµένο υδροηλεκτρικό έργο. Και µε
κόντρα την κοινή γνώµη, όσο και να θέλουν οι «ειδήµονες»
να φτιάξουν ένα έργο, θα είναι πάντα υπό αίρεση. Αν το φτιάξουν δηλαδή. Γιατί στον Άγιο Νικόλαο της Σκούπας, δεν το
έφτιαξαν.
∆ΙΑΦΟΡΑ
● Η παρέµβαση της αστυνοµίας σε καταυλισµό των Ροµά
στην Ηγουµενίτσα είχε κάποιο αποτέλεσµα, όσον αφορά τις
«αποκαλύψεις» που έγιναν και τα αντικείµενα που βρέθηκαν
στους χώρους όπου κατοικούσαν. Απαιτείται θα λέγαµε µία παρέµβαση της αστυνοµία και στον καταυλισµό των Ροµά στην
περιοχή µας και στην περιοχή του Λούρου, αν κρίνουµε από τις
παράνοµες δραστηριότητες που έχουν κατά καιρούς δει το φως
της δηµοσιότητας. Γιατί, η τοπική κοινωνία, απ’ότι µαθαίνουµε, θεωρεί ότι ελάχιστοι
Ροµά συµµετέχουν στις παραβατικές δραστηριότητες, οι
οποίες αρχίζουν από κλεψιές
και φτάνουν µέχρι απειλές και
τραυµατισµούς, προς στιγµήν
τουλάχιστον. Ας κινητοποιηθεί η αστυνοµία, κατά των ελάχιστων αυτών παραβατικών. Γιατί δεν χρωστάνε τίποτα οι φιλήσυχοι πολίτες, µεταξύ αυτών και η πλειοψηφία των Ροµά, να
υφίστανται τις παραβατικές συµπεριφορές των ελαχίστων.
● Και για να κλείσουµε τη στήλη να γράψουµε ότι αυτές τις
µέρες ο νοµός µας έχει δεχτεί υψηλές επισκέψεις από πολιτικούς
της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας. Και δεν είναι µόνο οι υποψήφιοι δηµοτικοί άρχοντες, ή οι υποψήφιοι για την περιφέρεια.
Είναι και οι υποψήφιοι για το ευρωκοινοβούλιο που επισκέπτονται την επαρχία και µπορώ να πω έρχονται πολύ ενηµερωµένοι
για τα προβλήµατα που την απασχολούν. Φυσικά δε λείπουν και
οι επισκέψεις που ενώ φαίνονται αθώες, έχουν ως αντικείµενο
τη στήριξη των υποψηφίων αρχόντων του τόπου. Και θα το διαπιστώσετε αυτό, αν παρακολουθήσετε τις επισκέψεις που πραγµατοποιούν στα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων. Τι κι αν λένε
οι περισσότεροι ότι είναι ανεξάρτητοι. Με ευχαρίστηση δέχονται
τις επισκέψεις των κοµµατικών στελεχών, ακόµα και όταν συνοµιλούν µαζί τους «περί ανέµων και υδάτων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Πρέβεζα, 28/4/2014
Αριθ.Πρωτ.33380/1252
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας
Ηπείρου ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 80.000,00
€ (με Φ.Π.Α.).
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ,οδός Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα , μέχρι τις 22/5/2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό YΠΥΜΕΔΙ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο:2682362163, FAX επικοινωνίας:2682362182.
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 27/5/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.
4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Ια. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του YΠΥΜΕΔΙ,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται συμμετοχής σύμφωνα
με το άρθρο 21 της διακήρυξης.
5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 1296,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με
Κ.Α.2013ΕΠ03000011.
7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονομική Επιτροπή).
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄βαθμό
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 / σελίδα 13
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
Διονύσης Παπανίκος
Γεωλόγος-μηχανικός – Ενεργός πολίτης
Τηλ. 6936684864
[email protected].gr
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
ΑΘ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Κάστορας-Κεραυνός
Θεσπρωτικού 5-0
Χωρίς κανένα πρόβλημα η
ομάδα του Κάστορα επικράτησε με σκορ 5-0 του Κεραυνού Θεσπρωτικού και πήρε
άνετα τους τρεις βαθμούς
της νίκης.
Η ομάδα της Καστοριάς
προηγήθηκε στο σκορ στο 2΄
λεπτό με τον Αντωνιάδη Γ.
Στο 25΄ ο Τζιώτζης με πέναλτι
έκανε το 2-0 για τον Κάστορα. Στο 58΄ και 83΄ ο Τραιανός με δυο προσωπικά γκολ
έκανε το 4-0, ενώ το 5-0 σημειώθηκε από τον Ιωαννίδη
στο 86΄ λεπτό. Ο Κάστορας
ειχε και ένα δοκαρι στο 30΄
λεπτό με τον Μηλιάτη.
ΚΑΣΤΟΡΑΣ (Θόδωρος Ποντίκης): Γκράτσιος, Καρανάσιος
(83’ Τράντας), Σαλβαρίνας,
Παπαηλίας, Μπακιρτζής,
Μηλιάτης, Μαντζάνας (86’
Δινάδης), Ιωαννίδης, Αντωνιάδης Γ., Τζιώτζης, Αντωνιάδης Κ. (46’ Τραϊανός)
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
(Βαγγέλης Φίντζος): Λέκκος,
Πανούσης (82’ Τζιάκος), Κούσης, Βαλβής, Μπουρδούβαλης, Πάσχος, Νικολάου,
Κούσης, Δήμος (82’ Δημουλίτσας), Κολιός, Τάμπραντζης
(62’ Γεωργαλής)
Εντός έδρας ήττα για
ΠΑΣ Πρέβεζα, 0-1 από
τον Πυρσό Γρεβενών
Μεγάλης σημασίας νίκη
πήρε ο Πυρσός Γρεβενών
στην Πρέβεζα επικρατώντας
με 1-0 του ΠΑΣ. Μετά τη σημερινή της νίκη η ομάδα του
Πέτρου Τσούκλη πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα στη
μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Συγκεκριμένα, ο Πυρσός με
αυτό το τρίποντο έφτασαν
τους 42 πόντους, ανέβηκε
πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και συνεχίζει τη
μάχη της παραμονής. Ο ΠΑΣ
Πρέβεζα είχε δυο μεγάλες
ευκαιρίες στο 34΄ και στο 38΄
με τον Μιχάλη Ντέτσικα για
να προηγηθεί στο σκορ αλλά
τα σουτ που επιχείρησε πέρασαν άουτ. Στο 57΄ λεπτό ο
Σκέντος έκανε τη σέντρα και
ο Σικαλόπουλος με κεφαλιά
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα
του Ντίτσου.
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ (Κώστας Αμάραντος): Ντίτσος, Νίκου, Τσιοκας,
Ζήσης (78’ Δαρδαμάνης),
Μάρκος, Μπάτσος, Καταπόδης, Σκαμνέλος (70’ Χουλιάρας), Σιδέρης, Ντέτσικας,
Δημουλιάς
ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Πέτρος
Τσούκλης): Κοσμίδης, Μπόζιαρης (40’ Γκαραγκούνης),
Γεννήθηκε το 1959 στον Αη Στράτη Λέσβου από πατέρα εξόριστο. Μεγάλωσε
στην Πρέβεζα και σπούδασε μηχανικός γεωλόγος στο Βουκουρέστι. Εργάζεται
στο ΙΓΜΕ Ηπείρου. Συνδικαλιστής του συνδικάτου εργαζομένων του ΙΓΜΕ.
Μέλος οικολογικών και πολιτιστικών συλλογικοτήτων. Από μαθητής δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα. Ενεργός στο Ρήγα Φεραίο – ΚΚΕ ες. – Β’ Πανελλαδική
– ΚΚΕ ες. Α.Α. – Α.Κ.Ο.Α. και στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Συμμετείχε στις μεγάλες κινητοποιήσεις κατά της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης (Γένοβα, Πράγα, Κάλγκαρι κ.ά.) με το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρου,.
Πατέρας ενός φοιτητή στο Πολυτεχνείο Πάτρας.
Αθανασιάδης, Κυριακίδης,
Σκέντος, Χαραλαμπίδης (75’
Κοτζατίσογλου), Τζερεμές,
Ιωαννίδης, Σικαλόπουλος,
Δούμας, Γκέτσιος (69’ Ελευθερίου)
Υστερα από ένα πολύ καλό
παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα
στο δημοτικό στάδιο Καναλακίου ο ΠΑΣ Αχέρων επικράτησε
του
Εθνικού
Φιλιππιάδας με 3-2.
Οι δύο προπονητές Νίκος Βέκιος και Γιώργος Γιάννος
είχαν την δυνατότητα να διαπιστώσουν την αγωνιστική
ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών τους, έκαναν διάφορες
δοκιμές και έβγαλαν χρήσιμα
συμπεράσματα. Το 1 -0 για
τον Αχέροντα ο Τσουγκάρης
και ισοφάρισε για τον Εθνικό
ο Σαπανίδης. Ο Παπαδόπουλος Δ. έκανε το 2-1 και ο Γεωργίου το 2-2. Το τελικό 3-2
ο Μουζάκης
Δεν ανέδειξε νικητή ο πρώτος τελικός αγώνας μπαράζ
για την άνοδο στην Α΄ ΕΠΣ
Πρέβεζας ανάμεσα στον ΠΑΣ
Παλιάμπελα και τον Α.Ο.Καρυάς αφού οι δυο ομάδες
αναδείχτηκαν ισόπαλες με
σκορ 1-1. Την Κυριακή 4/5,
ώρα 16:30 ο Α.Ο.Καρυάς θα
υποδεχτεί τον ΠΑΣ Παλιάμπελα στο γήπεδο των Σφακιωτων και η νικήτρια ομάδα
θα πάρει το εισιτήριο και την
άνοδο στην Α΄ κατηγορία.
Στην τρίτη θέση με 17 γκολ
βρίσκεται ο παίχτης του
«Εθνικού» Παναγιωτόπουλος, ενώ την πρώτη θέση του
πίνακα των σκόρερ μοιράζονται οι Νέστωρας Στεφανίδης της ΑΕΛ και ο Λεωνίδας
Κωστούλας του Οικονόμου
Τσαριτσάνης μετά από 26
αγωνιστικές στον 2ο όμιλο
της Γ΄ Εθνικής. Ο επιθετικός
της Τσαριτσάνης σκόραρε με
πέναλτι στη νίκη με 2-0 του
Οικονόμου επί του Οδυσσέα
Κορδελιού, ενώ ο επιθετικός
της ΑΕΛ δεν βρήκε δίχτυα
στη νίκη της ΑΕΛ επί της Καστοριάς. Στην πέμπτη θέση
είναι ο Φώτης Σιδέρης του
ΠΑΣ Πρέβεζα με 15 γκολ, ένα
γκολ λιγότερο από τον 4ο
παίχτη της ΑΕ Λάρισας
Γκούρτσα.
Εναρξη εργασιών
Δευτέρα 14-10-2013
•Παθήσεις νεφρών- Ουροδόχου κύστεως-Προστάτη •Παθήσεις γενετικού συστήματος •Ανδρική υπογονιμότητα •Στυτική δυσλειτουργία •Ακράτεια ούρων
14 σελίδα / Παρασκευή 2 Μαΐου
2014
Βιβλιογραφία από τη μελέτη του Δημ. Κολιού «Πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Φιλιππιάδας (1913-2001)
-Συνέχεια από την 11η σελίδα
Αθήνα 1971.
19) Κοκολάκης Μιχ., Το ύστερο
γιαννιώτικο πασαλίκι. Χώρος,
διοίκηση και πληθυσμός στην
Τουρκοκρατούμενη ΄Ηπειρο
(1820- 1913), Αθήνα 2003.
20) Κόμης Κ., Δημογραφικές
όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος
αιώνας, Ιωάννινα 1999.
21) Κοτζαμάνης Β., Παππάς
Β., Οι χωρικές διαστάσεις
των δημογραφικών δεδομένων, Βόλος 2001.
22) Κωστής Κ., Αγροτική οικονομία και γεωργική τράπεζα
(όψεις της ελληνικής οικονομίας στο Μεσοπόλεμος 19191928), Αθήνα 1987.
23) λεξικό Διοικητικών Μεταβολών των Δήμων και Κοινοτήτων
(1912-2001), τόμ. Α΄, Αθήνα
2002.
24) Σακελλαρίου Μ.Β., Ηπειρος 4000 χρόνια Ελληνικής
Ιστορίας και Πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών 1997.
25) Σιορόκας Γ., Το γαλλικό
προξενείο της Αρτας (17021789), Διδακτορική Διατριβή στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1981.
26) Χαλιάπα Α., Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην
Ελλάδα, η προβληματική της
δεύτερης γενιάς, Διδακτορική
Διατριβή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2009.
27) Χουλιαράκης Μιχαήλ,
Γεωγραφική, Διοικητική και
Πληθυσμιακή Εξέλιξη της
Ελλάδος, 1821- 1971, τόμ.
Α1, Αθήναι 1973, τόμ. Α2,
Αθήναι 1974, τόμ. Β΄, 1975.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
2682-3-60200
Ο Καραγκιόζης του ΗΠΕΙΡΩΤΗ
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Δ. ΖΗΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η οποία κοινοποιήθηκε στην
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά
μου όλο το κοινό μου αλλά ειδικά τους 2 μοναδικούς παρόντες Υποψηφίους Συμβούλους που ανταποκρίθηκαν στην ανοιχτή μου
πρόσκληση και παραβρέθηκαν στην Παράστασή μου την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.
Αξίζει λοιπόν να αναφερθώ ονομαστικά σε
αυτούς και να σημειώσω ότι πρόκειται για
(με την σειρά που προσήλθαν) την κ. ΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ με τον Συνδυασμό του κ. Δ.Γιολδάση
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ και για τον κ. Ρίζο
Αχιλλέα με τον Συνδυασμό του κ. Ν.Καλαντζή ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ.
Είμαι αρκετά δύσπιστος για να αισθάνομαι
σίγουρος αλλά οι ελπίδες που μου εξέπεμψαν αυτοί οι δύο ατόφιοι και καθαροί χαρακτήρες με διαβεβαίωσαν για ένα καλύ- τερο
γενικότερο αύριο που μπορεί να προκύψει
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2683024378
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
2683024331
ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
2683022773
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΗΡΟΥ
26833 60600
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
26833 60016
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΩΓΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26833 60400
26833 60500
26830-32904
2682-3-61390
2681-3-61444
26510 80111
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26510 99111
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
2683360100
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
2683360200
με την επένδυση μας σε αυτούς.
Επίσης η ιδιότητα της κ. Μάρη ως Ελ. Επαγγελματία αλλά και του κ. Ρίζου ως Υποστράτηγου εν αποστρατεία προσωπικά μου
επι-σφραγίζει την άποψη ότι μπορούν να κατανοούν αλλά και να μάχονται με αρετή και
τόλμη για το κοινό καλό αφού οι ίδιοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και απαραίτητα στοιχεία της επίσης.
Ακόμα θέλω να πιστεύω ότι η θέση τους
στην Παράσταση δεν ήταν αυτοσκοπός συλλογής ψήφων ούτε όποια άλλη μεμονωμένη
προσωπική σκοπιμότητα αλλά εκτίμηση για
την Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Πρόοδο αν
λάβει κανείς υπόψη την σεμνότητα και την
διακριτικότητα που παρέστησαν εντός της
αίθουσας καθήμενοι μαζί με τον Λαό και όχι
στις πρώτες θέσεις προβολής και διαφήμισης (που συνηθίζουν οι δήθεν και οι μπλα…
μπλα… μπλά…).
Ελπίζω η εκεί παρουσία τους να εξέφρασε
όλο τους τον συνδυασμό και όχι μόνο τους
ίδιους.
Στην αίθουσα τα παιδιά φώναξαν δυνατά…
ΜΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
2683023234
2683024204
2683024556
2683022271
2683022015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΕΥΓΕΝΙΑ
26830-32477
ΠΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
26830-32333
ΜΙΧΑ-ΡΕΣΤΙΚΙΑΝ ΣΩΣΥ
ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ
26830-31922
∆ΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6932426010
ΒΑΝΤΖΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
2683024672
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ
ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2683024775
ΒΕΡΓΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2683024150
ΛΑΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2683022238
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΜΑΚΗ ΜΗΛΙΩ
6948893420
2683031500
ΛΑΚΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
2683022006
ΣΚΑΛΑ-ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ ΤΖΟΒΑΝΑ
2683024200
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΓΙΩΤΗ ΟΛΓΑ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ
2683023363
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
2683024790
ΖΑΜΤΖΗ-ΜΑΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
2683022912
ΡΟΥΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2683022088
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΑ ΙΣΙ∆ΩΡΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ
ΛΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6944282238
6957503010
2683022575
2683024733
2683024080
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ-ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
2683024404
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΕΠ
2683022005
ΚΕΠ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
26830-29086
ΚΕΠ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
26830-
ΚΕΠ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
26830-32904
ΚΕΠ ΚΡΑΝΕΑΣ
26830-32909
ΙΛΙΑΝΑ (ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
26830-23511
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ)
Ο ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ (ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ)
26830-31225
26830-
ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ!
Καλώ λοιπόν την όποια Δημοτική και Περιφερειακή αρχή που θα εκλεγεί στην πρώτη
θέση αλλά και στην αντιπολίτευση να εκμεταλλευτούν την ιδιότητά μου ως Καραγκιοζοπαίχτη και Τοπικό Παράγοντα Πολιτισμού
για να αναβαθμίσουν τον Δήμο αλλά και την
Ηπειρο γενικότερα δημιουργώντας ένα
Μουσείο (Σπίτι του Καραγκιόζη) γιατί το Θέατρο Σκιών με την Ηπειρο είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο αλλά και με όλη την Ελλάδα. Ο
Καραγκιόζης είναι η ερμηνεία του απόλυτου
Ελληνα και ο Μπερντές του είναι το βιβλίο
της ιστορίας της Ελλάδας μας.
Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους τους Υποψήφιους και να μην ξεχάσουν όλους εμάς
αλλά και τον Καραγκιόζη μετά την τελευταία
Κυριακή των εκλογών… με όποια τυχόν αποτελέσματα.
Με εκτίμησ
Γιώργος Ηπειρώτης
(Καραγκιοζοπαίχτης)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2683022907
ΙΑΤΡΟΥ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
2683024234
ΙΑΤΡΟΥ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΚΟΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
2683022161
2683022214
2683022002
2683022870
2683022977
2683022170
2683031034
2683031207
26830-31212
26830-32220
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
2683022216
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
2683023111
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ)
ΚΤΕΛ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
2683023515
26830-31057
26830-31545
2683022011
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
2683031220
ΑΡΤΑΣ
2681027357
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΑΧΙ
2682022213
ΠΙΑΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
2683022000
ΠΙΑΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
26830-31253
ΠΙΑΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2683022111
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
2683022211
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
2683022433
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΕΣ/ΚΟΥ
2683031199
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
ΙΚΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
2683031122
2683022199
2683022944
ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ
121 ή 13888
ΕΛΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
2683022491
∆.Ο.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
2683022700
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 / σελίδα 15
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
Γεννήθηκε το 1972 στην Πρέβεζα. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός Εργων Υποδομής στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας
στον τομέα Κατασκευών και Τουρισμού. Το 2020, μαζί με την γυναίκα του Μάρη
Αράπη, άνοιξε το βιβλιοπωλείο «Ατραπός» στο Σαϊτάν Παζάρ. Στο πλαίσιο της
λειτουργίας του έχει οργανώσει πάνω από 600 βιβλιοπαρουσιάσεις με προσκεκλημένους συγγραφείς και διανοητές. Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με το θέατρο
στη Θεατρική Σκηνή Πρέβεζας. Διετέλεσε γραμματέας της Κ.Ε. της Κινηματογραφικής Λέσχης Πρέβεζας και μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου «Πρέβεζα».
Επί σειρά ετών έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες σε θέματα πολιτισμού, περιβάλλοντος και οικολογίας.
Η «Νέα Πορεία» για τα τέλη ύδρευσης
Ανοιχτή επιστολή προς τους δημότες του
δήμου Ζηρού απευθύνει ο επικεφαλής της
παράταξης «Νέα Πορεία για το Δήμο
Ζηρού» Νίκος Καλαντζής, σχετικά με τα
τέλη ύδρευσης και τα δικαιώματα βοσκής
και κάνει λόγο για εμπαιγμό της κοινής
γνώμης. Γράφει στην ανοιχτή επιστολή του
ο επικεφαλής της παράταξης:
Αγαπητοί συνδημότες,
Πριν λίγο καιρό ανέκυψε το σοβαρό ζήτημα
με τις άδικες οφειλές δημοτών από τέλη
ύδρευσης, αποχέτευσης και τα δικαιώματα
βοσκής. Το ζήτημα είναι γνωστό, οι διαστάσεις του απροσδιόριστες. Το βέβαιο είναι
πως για το πρόβλημα δεν υπήρξε καμία διευθέτηση. Οι δημότες εξακολουθούν να
υποβάλουν αιτήσεις διαγραφής των οφειλών τους, μα δεν είναι σε θέση κανείς να
τους εγγυηθεί ΤΙΠΟΤΑ. Δεν πρόκειται για τη
συνηθισμένη διαδικασία διαγραφής οφειλών από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την
οποία οι οφειλές είναι μεμονωμένες και συνοδεύονται από υπηρεσιακή εισήγηση που
βεβαιώνει το λάθος. Τώρα έχουμε να κάνουμε με μαζικές αιτήσεις διαγραφής οφειλών.
Ποιός θα βεβαιώσει την ύπαρξη ή μη οφειλής;
Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας: Το θέμα δε
λύθηκε με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από το Δήμαρχο. Είναι εδώ και θα ταλα-
νίσει το δήμο μετεκλογικά για μεγάλο διάστημα. Η ανησυχία όλων μας υφίσταται και
είναι βάσιμη. Η ευθύνη δεν παραμένει
μόνο πολιτική. Η προφορική ανάληψή της
είναι εντελώς ανέξοδη όταν δεν συνοδεύεται τουλάχιστον από μια παραίτηση. Οριστική, άμεση λύση δεν υπάρχει εδώ που
οδηγηθήκαμε, έπρεπε να μην είχε συμβεί.
Τι έπραξαν οι ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου με τη διοικητική και διαχειριστική ευθύνη που αρμόζει στο ρόλο
τους;
Ο εμπαιγμός και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης συνεχίζονται. Πέρασαν τόσες
μέρες και δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε
κατά προσέγγιση τα αριθμητικά δεδομένα.
Πόσο είναι το χρέος των δημοτών; Πόσο το
υποτιθέμενο βάσει των υπαρκτών αποδείξεων και πόσο το πραγματικό; Τι θα γίνει
με τις βεβαιωμένες στη Δ.Ο.Υ οφειλές;
Ολοι εμείς θέλουμε να μάθουμε ΠΡΩΤΑ την
ΑΛΗΘΕΙΑ.
Αγαπητοί συνδημότες
Με την υπόδειξη “Κάνε μια αίτηση διαγραφής χρέους” και με ένα χτύπημα στην
πλάτη δε λύνεται το ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο αν μπορούν
να γίνουν έστω και κάποιες διαγραφές.
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ!
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ για το Δήμο Ζηρού»
Αγαπητοί συμπολίτες,
Οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές αποτελούν ένα κρίσιμο διακύβευμα για τον
τόπο μας, καθώς η εκτεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η
χώρα έχει επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητα όλων μας. Τα προβλήματα
διογκώνονται συνεχώς και είναι αναγκαία για την επίλυσή τους η συστράτευση
και συνεργασία των υγιών δυνάμεων της περιοχής μας καθώς και ο κοινός αγώνας για την ανατροπή του δυσοίωνου σκηνικού.
Εχοντας κατά νου όλα αυτά, προβληματισμένος για την πορεία των πραγμάτων
αλλά και πεπεισμένος για τις προοπτικές του τόπου μας αποφάσισα να συμμετάσχω ενεργά στις δημοτικές εκλογές του ΜαΪου 2014 ως υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με το συνδυασμό Νέα Πορεία του υποψήφιου δημάρχου κ. Νίκου Καλαντζή.
Σ' αυτήν την κρίσιμη περίοδο σε ό,τι αφορά το μέλλον της περιοχής μας, προσωπικά δε θέλω να έχω κανένα άλλοθι. Θα ήθελα να έχω κι εγώ το μερίδιο της
ευθύνης που μου αναλογεί, επιλέγοντας να συμμετέχω και όχι να απέχω. Είναι
υποχρέωση όλων μας να φροντίσουμε την πόλη μας, όπως ακριβώς φροντίζουμε
το σπίτι μας.
Σ΄ αυτή τη νέα προσπάθεια ζητώ τη στήριξη και την υποστήριξή σας για τη δημιουργία ενός νέου δήμου με διασφαλισμένη την ποιότητα ζωής για εμάς και τα
παιδιά μας.
Η ψήφος σας είναι τιμή και δέσμευση για μένα.
Με εκτίμηση ,
Θεόδωρος B. Κάλλης
Ακόμα και τους έμπειρους
αστυνομικούς της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος εντυπωσίασε από τις δυνατότητες και
τις γνώσεις που είχε στον χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο παιδίατρος που συνελήφθη στα Γιάννενα με την κατηγορία της χρήσης και διακίνησης παιδικής πορνογραφίας Ο
παιδίατρος, ο οποίος κατάγεται
από τη Βουλγαρία, δραστηριοποιείται στα Γιάννενα από το
1999 και είναι συμβεβλημένος
με τον ΕΟΠΠΥ. Ο συγκεκριμένος
παιδίατρος κατάγεται από τη
Βουλγαρία και δραστηριοποιείται στα Γιάννινα από το 1999. Το
κλιμάκιο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, μετά από
έρευνα που έκανε εντόπισε πλήθος υλικού στον υπολογιστή του
παιδίατρου και πολλά αρχεία
ήταν κλειδωμένα.
Στην ανακοίνωση που έδωσε η
Αστυνομία αναφέρεται: «Από
τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνελήφθη
στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, 47χρονος αλλοδαπός, παιδίατρος,
υπήκοος Βουλγαρίας, σε βάρος
του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο
διαδικτυακής έρευνας της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, σε ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, με
σκοπό την εύρεση χρηστών που
κατείχαν και είχαν πρόσφορο
για διαμοιρασμό υλικό παιδικής
πορνογραφία, εντοπίστηκαν τα
ηλεκτρονικά ίχνη του 47χρονου.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν
αποθηκευμένα σε διάφορα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, πλήθος αρχείων «σκληρού» υλικού
παιδικής πορνογραφίας. Ο
47χρονος, με τη δικογραφία που
σχηματίστηκε σε βάρος του
οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές».
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ μάρκας STYL 200άρι σε πολύ
καλή κατάσταση, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλ. 2683022514 & 2683022624.
(3)
16 σελίδα / Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
● ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ● Ειδήσεις ● Σχόλια ● ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ● Ειδήσεις ● ΣΧΟΛΙΑ ● Εβδοµαδιαία ● ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ● Σχόλια
Τόξερα εγώ ότι σύντομα θα βγούμε
στις αγορές και ας έλεγαν μερικοί, κυρίως αυτοί που θέλουν το κακό της
χώρας, ότι αυτό είναι αδύνατο.
- Κατέστη δυνατό χάριν των προσπαθειών
του Σαμαρά και του Βενιζέλου και του
Αδωνι και του Στουρνάρα και όλων αυτών
που βάλθηκαν να σώσουν τη χώρα.
- Και όλοι οι Ελληνες είδαμε πως ακριβώς βγαίνουμε στις αγορές. Οταν χιλιάδες πολίτες προσπαθούν με κάθε τρόπο,
ακόμα και ποδοπατώντας τον διπλανό
τους, να πάρουν δωρεάν λίγα φρούτα
και λαχανικά, που μοίραζαν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών.
- Και βγήκαν στην αγορά οι άνθρωποι να
πάρουν τζάμπα λίγα φρούτα, γιατί τα χρήματα που πήραν από το πλεόνασμα, το
κατέθεσαν αμέσως στην Ελβετία, που ως
γνωστόν προστατεύει τις καταθέσεις.
- Για την περίπτωση, ο Σαμαράς συγκάλεσε υπουργικό συμβούλιο και εκεί είναι
που άκουσε τον Μιχαλάκη να του λέει
ότι κακώς δόθηκε το πλεόνασμα στους
Ελληνες, οι οποίοι, αδιόρθωτοι καθώς
είναι, το κατέθεσαν σε ελβετικές τράπεζες και δεν προτίμησαν τις Ελληνικές που
πάνε να χρεοκοπήσουν.
- Ως απάντηση ο Σαμαράς έκανε ένα τσ….
τσ… και πήγε παράμερα να συνομιλήσει
με την Παναγία, η οποία είναι φίλη του.
-●-
Δεν ξέρω γιατί διαμαρτυρήθηκαν μερικοί, επειδή το ΠαΣοΚ και ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα πάρουν 1,5 εκατομμύριο
ευρώ ως επιχορήγηση για τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές.
- Και διαμαρτύρονται άδικα, αφού σωστά
ο κύριος Μιχελάκης (κατ’ εντολήν Σαμαρά
βεβαίως, βεβαίως), υπολογίζει τα ποσοστά των κομμάτων με βάση τις ευρωεκλογές και όχι τις τελευταίες εθνικές εκλογές.
- Και ως γνωστόν στις ευρωεκλογές του
2009 το ΠαΣοΚ πήρε 37% και όχι 12%
που πήρε στις εθνικές εκλογές.
- Σύμφωνα δε με τους υπολογισμούς του
υπουργού Εσωτερικών, το ΠαΣοΚ μπορεί
και σ’ αυτές τις εκλογές να πάρει πάνω
από 37% -και λίγο είναι θα πρόσθετα.
παρά οι πολίτες να πέφτουν θύματα της
παραπληροφόρησης, όταν απαγορεύονται οι δημοσκοπήσεις.
- Αλλο αυτό όμως και άλλο να παραποιούνται οι δημοσκοπήσεις για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Γιατί
αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες, αυτόν
τον στόχο έχει. Τον αποπροσανατολισμό
της κοινής γνώμης.
- Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά
και καλά θα είναι οι εταιρείας μέτρησης
της κοινής γνώμης να προστατεύουν τον
εαυτό τους. Για το καλό το δικό τους φυσικά.
-●-
Ευτυχώς βρε παιδιά που ο κυρ-Πάγκαλος τα ξέρει όλα. Τελευταία του επιτυχία
είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκρατικό
κόμμα και τα μέλη του χρησιμοποιούν
αλήτικες μεθόδους.
- Πραγματικά δεν ξέρω πώς το ανακάλυψε αυτό ο κύριος Πάγκαλος, αλλά ξέρω
πολύ καλά ότι υψηλόβαθμα στελέχη των
υπηρεσιών ασφάλειας προσπαθούν να
μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες, παρ’
ότι ο Πάγκαλος τηρεί σιγήν ιχθύος επί του
θέματος.
- Πληροφορίες που δύσκολα διαψεύδονται, λένε ότι και στην Ηπειρο, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν στήσει μπλόκα,
για να συλλάβουν και να ανακρίνουν
όσους δηλώνουν ότι είναι μέλη του Συριζα.
- Κι αυτό μετά τις αποκαλύψεις του κυρίου Πάγκαλου, που έχουν τη δική τους
βαρύνουσα σημασία.
-●-
Εκταση πήρε η πρόταση που κατατέθηκε, να μη πληρώνουν διόδια οι μετακινούμενοι από την Αθήνα και τις άλλες
πόλεις, τις ημέρες των εκλογών.
- Και η έκταση που πήρε προκλήθηκε από
το γεγονός ότι στην πρόταση συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ψηφοφόροι όλων των
κομμάτων και όχι μόνο εκείνων που ψηφίζουν Ν.Δ. και ΠαΣοΚ.
-●-
- Γιατί αν στην πρόταση συμπεριλαμβάνονταν μόνο οι ψηφοφόροι της συγκυβέρνησης, θα γίνονταν ασμένως
αποδεκτή τουλάχιστον από τον Βενιζέλο.
- Επομένως είναι καλύτερα να γίνονται
δημοσκοπήσεις, έστω και «πειραγμένες»,
Καλά δε λέω ότι δεν είμαι με τη Μισέλ,
καθότι είναι Ηπειρώτισσα βουλευτίνα. Γι’
αυτό και με το θάρρος που της έχω θα
πρέπει να ρωτήσει πρώτα ποιος ευθύνεται για την ονομασία των Σκοπίων, τα
οποία ο ευρωβουλευτής Στέλιο Κούλο-
Εντάξει δε λέω, να γίνονται δημοσκοπήσεις μέχρι και τη μέρα των εκλογών.
Κι αυτό γιατί η παραπληροφόρηση που
γίνεται από τις «κρυφές» τάχαμου δημοσκοπήσεις, πάει σύννεφο.
-●-
γλου ονόμασε «Μακεδονία» και μετά να λέει ό,τι
λέει.
- Γιατί οι Ελληνες έχουν
μνήμη και θυμούνται ότι
ήταν ο Σαμαράς Υπουργός εξωτερικών όταν
απέρριπτε κάθε προσέγγιση με τη γείτονα χώρα
και τώρα ζητάμε μια
σύνθετη ονομασία.
- Γιατί ήταν ο Σαμαράς
Υπουργός των εξωτερικών , όταν τον απέπεμψε
ο Καραμανλής από τη σύσκεψη πολιτικών
αρχηγών και λέγεται ότι δήλωσε πως δεν
θέλει να ξαναδεί μπροστά του τον Σαμαρά.
- Αυτά τα απλά πράγματα νομίζουμε ότι
μπορεί να τα μάθει η Μισέλ.
-●-
Και επειδή μιλάμε για τους Βουλευτές
της Ηπείρου, τους οποίους συμπαθώ ιδιαίτερα, καθ’ ότι είναι αμανάμ παπαντάμ
Ηπειρώτης, αναρωτιέμαι αν εκείνος ο
Κασσής (του ΠαΣοΚ βουλευτής είναι
αυτός) παίρνει ληγμένα γάλατα.
- Γιατί αυτά που είπε για τον Παπανδρέου, μόνο ένας άνθρωπος που παίρνει
ληγμένα θα τα έλεγε. Σας θυμίζει τίποτε
το σλόγκαν δρυός πεσούσης;
-●-
Δεν έχω παρά να συγχαρώ τον αξιότιμο
κύριο καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιο
ευρωβουλευτή με το κόμμα του Θεοδωράκη κύριο Τσακυράκη, που είπε ότι κάθε
Ελληνική οικογένεια θα πρέπει να αδελφοποιηθεί με μία Γερμανική για να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε το χρέος.
- Και καλά αν τα έλεγε αυτά κάποιος
υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και τι δεν θα ‘χε
να λέει η Μισέλ και η Αλ Σαλέχ.
- Αλλά γιατί δεν εφαρμόζει αυτή την πρακτική από μόνος του ο κ. Τσακυράκης; Χάθηκε ο κόσμος δηλαδή να αδελφοποιηθεί
με μία Γερμανική οικογένεια, κατά προτίμηση την οικογένεια της κυρίας Μέρκελ
ώστε να ισοσκελίσουμε, για να μη πω να
ξεπληρώσουμε, το χρέος;
- Καλά, δε σας λέω τίποτα. Ο κυρ-καθηγητής μάλλον θα ψηφιστεί παταγωδώς από
τους ψηφοφόρους του ποταμιού και θα
ανεβάσει το ποσοστό του από 7% που
είναι τώρα σε 37%. Να μου το θυμάστε.
-●-
Γιατί μου λένε ότι ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης ελέγχουν τον δήμο Ζηρού
μαζί με άλλους δήμους για κάποιες υπερβάσεις;
- Και γιατί επίσης μου λένε ότι οι ελεγκτές ελέγχουν από πολύ πολύ παλιά κάποιες υποθέσεις του δήμου –στο σύνολό
του έτσι και όχι του τέως δήμου Φιλιππιάδας μόνο.
- Και γιατί μου λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται για το αποτέλεσμα
του ελέγχου;
Ποιός είναι αυτός ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος που ολημερίς κι ολονυχτίς κάνει προσθαφαιρέσεις και βγάζει
ότι όχι μόνο θα εκλεγεί ο ίδιος αλλά και
ότι ο συνδυασμός του οποίου είναι υποψήφιος θα βγει από την πρώτη Κυριακή;
- Οχι τίποτε άλλο αλλά μη τυχόν και οι
προσθαφαιρέσεις του βγουν λάθος και
ποιος τον ακούει μετά.
-●-
Ποιός είναι αυτός που λέει ότι μετά
από δύο χρόνια θα είναι δήμαρχος,
αφού ο επικεφαλής του συνδυασμού με
τον οποίον κατέρχεται, πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί αυτή είναι η συμφωνία;
- Σκέφτηκε ότι μπορεί να μην εκλεγεί σύμβουλος και άρα δεν θα μπορεί να είναι
διάδοχος; Εκτός κι αν αλλάξουν οι νόμοι,
βεβαίως βεβαίως.
-●-
Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω αν θα ‘πρεπε να απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα των
δημοτικών αρχόντων μερικούς μήνες
πριν από τις εκλογές.
- Εκτός και αν τα ίδια πράγματα γίνονται
και σε άλλες χώρες και δεν το έχω πάρει
χαμπάρι, οπότε δικαιολογημένα γίνεται
και στη χώρα μας.
- Τι εννοώ. Οτι την προεκλογική περίοδο
«οργιάζουν» οι δήμοι των οποίων οι δήμαρχοι είναι εκ νέου υποψήφιοι, από μικροέργα.
- Τι στρώσιμο δρόμων μέχρι τα κοτέτσια,
τι αμμοχάλικο να ρίχνεται σε δρόμους
απροσπέλαστους, τι τσιμέντα να πέφτουν
στις αυλές των σπιτιών, χαμός γίνεται.
- Γι’ αυτό και φίλος της στήλης λέει με
καμάρι ότι στην Ελλάδα οι εκλογές θα
έπρεπε να γίνονται κάθε ένα χρόνο και
όχι κάθε τέσσερα που γίνονταν και κάθε
πέντε που θα γίνονται στο εξής.
-●-
Α, έχουν να λένε όσοι άκουσαν τον Βενιζέλο στην ομιλία του στα Γιάννενα και την
Αρτα. Τέτοια εμβάθυνση λόγου, είχαν οι
άνθρωποι να ακούσουν πολλά πολλά χρόνια.
- Αφού να φανταστείτε, αφιέρωσε δυότρία λεπτά της ώρας για να αποδείξει ότι
ο τόπος χρειάζεται την «Ελιά» και πάνω
από μία ώρα για να κατηγορήσει την
αντιπολίτευση ότι θέλει ντος μη ντο να
μας φέρει πίσω στη δραχμή και άρα
είναι επικίνδυνη για τον τόπο.
- Και στον ενδιάμεσο χρόνο, βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για τα προβλήματα παραγωγικών τάξεων και πως αν η «Ελιά»
βγει πρώτο κόμμα θα τα λύσει μέσω ευρωκοινοβουλίου, αφού το ΠαΣοΚ δεν
μπορεί να τα λύσει γιατί κυβερνάει η Νέα
Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς.
Φρίη
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
6 371 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content