close

Enter

Log in using OpenID

3-Su-28/2014-70. Osijek, 22. siječnja 2014. U svezi s objavljenim

embedDownload
Broj: 3-Su-28/2014-70.
Osijek, 22. siječnja 2014.
U svezi s objavljenim oglasom na Zavodu za zapošljavanje i web. stranici
Ministarstva uprave od 10. siječnja 2014. god. za radno mjesto stručni suradnik (opis poslova
naveden u oglasu) na određeno vrijeme pri Županijskom sudu u Osijeku - Odjel za
organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama u kaznenim postupcima, pozivate se na
testiranje dana
29. siječnja 2014. god., soba br. 36/I, prema slijedećem rasporedu
u 09,00 h:
1. ADRIANA VEKIĆ, Višnjevac
2. KSENIJA PONGRAC, Osijek
3. NEDA VUČKOVIĆ, Vukovar
4. BRANKA JANJIĆ, Osijek
5. TIHANA PTIČAR, Josipovac
6. KRISTINA TEKIĆ IVANOVIĆ, Osijek
7. KORNELIJA KONDOR, Osijek
8. IVAN ALAGIĆ, Osijek
9. BOJANA POKLEPOVIĆ, Osijek
10. DAMIR SEMENOVIĆ, Osijek
11. MARIJANA SKOKO, Osijek
12. KATARINA BALENTOVIĆ, Županja
13. ANJA KOVAČ MIŠURA, Osijek
14. MARIJA MAJDENIĆ, Gat
15. SANDA ROGAČ, Belišće
u 09,45 h:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MIRJANA BULJAN, Osijek
NIKOLINA MIKULIĆ, Vukovar
STJEPKO KASAČ, Osijek
TOMISLAV KORDI, Višnjevac
MIHAELA ŠIMUNOVIĆ, Donji Miholjac
MAJA KOVAČIĆ, Čepin
SUZANA AJDARI, Osijek
ANA OVČINA, Valpovo
ANA MARIJA KALUĐER, Cerna
2
10. ANA IVANKOVIĆ, Vinkovci
11. ANELA BOŽIĆ, Osijek
12. MARIJA BAČIĆ, Osijek
13. MARTINA ZORIĆ, Đakovo
14. MELITA BOŠNJAK, Čakovci
15. BILJANA ANDRIĆ, Markušica
u 10,30 h:
1. ZVJEZDANA MILETA, Vukovar
2. HELENA TIMKO, Osijek
3. MARTINA BESTVINA, Osijek
4. SABINA MIHALJČEVIĆ, Bizovac
5. IVANA MIHALJ, Našice
6. DANIJELA MAZALICA, Bijelo Brdo
7. IVANA TOMAŠEVIĆ, Vinkovci
8. SONJA TOT, Laslovo
9. MAJA MAJSKI, Osijek
10. BARBARA CVITKOVIĆ, Garčin
11. ANDREJA LEŠ, Požega
12. MIA ŽUPAN, Osijek
13. ROMANA KRANJČEVIĆ, Bizovac
14. TATJANA TOTIĆ, Osijek
15. MARJANA JUKIĆ, Osijek
u 11,15 h:
1. MARINA MENĐAN, Ilok
2. SINIŠA KOVAČ, Osijek
3. MIRJANA SOMER, Široko Polje
4. DRAGAN ĐERFI, Beli Manastir
5. DUNJA VUKUŠIĆ STRUGAČEVAC, Osijek
6. NATALIJA HAVELKA, Osijek
7. BOSILJKA MIHALJEVIĆ, Osijek
8. SANDRA JURIĆ, Osijek
9. IVAN BILANDŽIĆ, Osijek
10. DANKA KALJEVIĆ, Osijek
11. ANA MARIJA DIJAKOVIĆ, Čepin
12. IGOR PAPA, Osijek
13. MARTIN RUKAVINA, Cret
Način na koji će se vršiti testiranje kandidata utvrđen je odredbama čl. 10. i
11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
(NN br. 74/10., 142/11. i 53/12), a sastoji se od provjere poznavanja Ustavnog ustrojstva RH,
Zakona o volonterstvu, Sudskog poslovnika, Zakona o kaznenom postupku (dio koji se odnosi
na svjedoke i žrtve) i Zakona o sudovima (www.nn.hr).
3
Kandidati koji ne ispunjavaju stručne uvjete nisu pozvani na testiranje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IVANA PEHAR, Vukovar (nema 1 godinu radnog iskustva)
ALEN LALIĆ, Vukovar (završen stručni upravni studij)
INES GELEŠIĆ, Lipik (nema 1 godinu radnog iskustva)
IVANA MATANOVIĆ, Belišće (upravni pravnik)
MAJA BABIĆ, Osijek (nema 1 godinu radnog iskustva)
ANA DESPOTOVIĆ, Đakovo (završen Teološki fakultet)
IVA MARIA MAKOVEC DE CARVALHO, Osijek (nema 1 godinu radnog
iskustva)
TAJNICA SUDA
VLASTA LAUŠIN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
24 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content