close

Вход

Log in using OpenID

1. Pogledaj (download)

embedDownload
GEOMETRIJSKA
SADRŽAJ TIJELA
PONAVLJANJE GRADIVA 2. RAZREDA
BROJEVI DO 1000
ZAPISIVANJE BROJEVA DO 1000 U TABLICU MJESNIH
VRIJEDNOSTI
USPOREĐIVANJE BROJEVA DO 1000
OZNAČAVANJE BROJA SLOVOM
PISMENO ZBRAJANJE I ODUZIMANJE
VEZA ZBRAJANJA I ODUZIMANJA
REDOSLIJED ZBRAJANJA
PRAVAC U RAVNINI
PISMENO MNOŽENJE I DIJELJENJE
MNOŽENJE ZBROJA JEDNOZNAMENKASTIM BROJEM
PISMENO MNOŽENJE JEDNOZNAMENKASTIM BROJEM
VEZA DIJELJENJA I MNOŽENJA
DIJELJENJE ZBROJA JEDNOZNAMENKASTIM BROJEM
PISMENO DIJELJENJE JEDNOZNAMENKASTIM BROJEM
IZVOĐENJE VIŠE RAČUNSKIH OPERACIJA
UZ UPORABU I BEZ UPORABE ZAGRADA
5
16
20
21
22
23
38
39
40
43
50
51
54
55
56
62
MEĐUSOBNI ODNOS DVAJU PRAVACA U RAVNINI
UKRŠTENI PRAVCI
OKOMITI PRAVCI
OKOMICA
USPOREDNI PRAVCI
66
68
69
70
MJERENJE
MJERENJE DUŽINA
MJERENJE MASE
MJERENJE TEKUĆINE
71
81
84
KRUG I KRUŽNICA
87
ZA ONE KOJI ŽELE VIŠE
91
3
USPOREĐIVANJE BROJEVA DO 1000
U
upiši znak < ili > tako da dobiješ točan zapis.
564
645
321
123
987
988
254
452
323
232
410
104
678
378
954
345
856
245
548
548
851
348
762
128
752
951
458
652
245
214
547
852
624
671
303
700
423
764
142
142
852
825
759
957
765
756
141
414
139
542
300
299
468
146
125
786
543
841
321
452
Brojeve 625, 752, 121, 854, 564, 545, 145, 856, 124 i 99
poredaj po veličini počevši od najmanjeg.
Zapis:
Brojeve 124, 751, 648, 124, 542, 751, 744 i 625
poredaj po veličini počevši od najvećeg.
Zapis:
21
REDOSLIJED
GEOMETRIJSKA
ZBRAJANJA
TIJELA
63+335+37=100+335=435
57+125+43+275=100+400=500
Izračunaj.
95+91+5+80+9+20=
+
+
=
45+37+6+63+5+74=
+
+
=
15+29+7+75+11+43=
+
+
=
89+18+7+32+23+21=
+
+
=
Zbroji napamet.
241+362+159=
191+342+9=
34+265+166=
55+155+45=
128+100+72=
531+2+169=
25+330+25=
44+133+6=
24+400+26=
89+250+11=
150+300+50=
35+150+15=
491+500+9=
310+26+90=
450+125+150=
222+33+78=
360+55+140=
47+250+53=
150+200+150=
99+200+1=
65+300+35=
56+325+44=
39
DIJELJENJE ZBROJA
JEDNOZNAMENKASTIM BROJEM
Izračunaj tako da svaki pribrojnik podijeliš
zadanim brojem.
( 30+18 ) : 6=30 : 6+18 : 6=5+3=8
( 15+30 ) : 3=
( 21+35 ) : 7=
( 36+16 ) : 4=
( 63+54 ) : 9=
( 16+12 ) : 2=
( 45+30 ) : 5=
( 72+56 ) : 8=
( 60+24 ) : 6=
( 50+10 ) : 4=
Napiši brojeve 65, 74, 48, 90, 58, 75, 62 i 84 kao zbrojeve
dvaju pribrojnika od kojih je jedan 40.
Rad:
Napiši sve brojeve koji su veći od broja 15, a
manji od broja 29, a da su djeljivi brojem 3.
Rad:
Napiši sve brojeve koji su manji od 80, a
djeljivi su brojem 5.
Rad:
55
IZVOĐENJE VIŠE RAČUNSKIH OPERACIJA UZ
UPORABU I BEZ UPORABE ZAGRADE
Izračunaj.
456 - ( 121+67 ) =
458+( 475 - 297 ) =
1000 - ( 159+357 ) =
567+( 675 - 498 ) =
65+( 859 - 689 ) =
( 265+356 ) - 297=
( 456 - 267 ) +321=
252 - ( 367 - 286 ) =
( 543 - 349 ) +153=
486+( 459 - 346 ) =
( 583 - 458 ) +267=
957 - ( 545+126 ) =
( 678 - 299 )+ ( 652 - 598 ) =
( 485+268 ) - ( 679 - 598 ) =
( 747+143 ) - ( 273 +169 ) =
( 374+ 286 ) - ( 666 - 555 ) =
( 392+ 276 ) - ( 678 - 386 ) =
( 541 - 540 ) + ( 959 - 958 ) =
( 254+ 426 ) - ( 579 - 543 ) =
587 - ( 243 - 167 ) =
62
Koje od točaka pripadaju
kružnici?
Odgovor:
C
x
x
B
S
Koju dužinu nazivamo promjerom kružnice?
Odgovor:
Koju dužinu nazivamo polumjerom kružnice?
Odgovor:
Nacrtaj kružnicu središta S i
njezin promjer AB. Zatim nacrtaj
pravac okomit na promjer u
točki S.
Istakni točku A i oko nje opiši kružnicu polumjera 2 cm 5 mm. Na toj
kružnici istakni i označi točku B. Oko točke B opiši drugu kružnicu
istog polumjera. Prolazi li druga kružnica središtem prve kružnice?
Odgovor:
88
x
A
D
x
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
977 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа