close

Enter

Log in using OpenID

Broj tel.: G R A D P R E G R A D A Jedinstveni upravni odjel J. K.

embedDownload
______________________________
(Ime i prezime)
______________________________
(adresa)
Broj tel.:_____________________
GRAD PREGRADA
Jedinstveni upravni odjel
J. K. Tuškana 2, 49218 Pregrada
Predmet: Zahtjev za odobrenje učeničke/studentske stipendije
Na temelju objavljenog Natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija na
području Grada Pregrade za školsku godinu 2012/13. od 21. rujna 2012. godine,
dostavljam Vam zahtjev za dodjelu učeničke/studentske stipendije.
U školskoj/akademskoj godini 2012/13. upisan(a) sam u ________ razred/godinu
______________________________________________________________________ ,
(škola/fakultet)
_______________________________ kao redovan učenik/student te izjavljujem da ne
(smjer)
primam nikakvu stipendiju, kao ni drugu vrstu pomoći za školovanje.
Redovno školovanje mi traje ______ godina, odnosno do ________ godine.
Prebivalište roditelja ili skrbnika (učenika/studenta)
je na području Grada
Pregrade u ___________________________________________________________________.
Zahtjevu prilažem traženu dokumentaciju:
1._____________________________________________________________________,
2._____________________________________________________________________,
3._____________________________________________________________________,
4._____________________________________________________________________,
5._____________________________________________________________________,
6._____________________________________________________________________,
7._____________________________________________________________________,
8._____________________________________________________________________.
Napomena: Zahtjevu treba obvezno priložiti svu dokumentaciju propisanu natječajem.
U Pregradi, ______________ 2012. godine
________________________
(podnositelj zahtjeva)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content