close

Enter

Log in using OpenID

6_04 Izjava o korištenju poreznog izdatka temeljem police ZO za

embedDownload
Izjava o korištenju poreznog izdatka temeljem police
osiguranja života [za umirovljenike/nezaposlene]
OIB: 18742666873
Broj police:
Podaci o ugovaratelj:
Ime i prezime
Ulica i kućni broj
Poštanski broj
Mjesto
MBG/MB
OIB
Telefon
GSM
e-mail
@
Nezaposlen
Status podnositelja zahtjeva:
Umirovljenik
IZJAVA
Ja ,
[ime i prezime, MBG] i [OIB]
pod punom materijalnom i krivičnom
[adresa, poštanski broj, mjesto]
odgovornošću izjavljujem da nisam koristio porezni izdatak u periodu od
temeljem police životnog osiguranja broj:
do
koju imam zaključenu kod AGRAM LIFE osiguranja d.d.
Potpis ugovaratelja:
Mjesto/datum:
Besplatan info telefon:
0800 1140
AGL -T- 604
NAPOMENA:
Sklapanjem ovog ugovora, ugovaratelj osiguranja ovlašćuje AGRAM LIFE osiguranje d.d. da prikuplja i dalje obrađuje njegove osobne podatke te ovlašćuje AGRAM LIFE osiguranje d.d. da obrađuje i koristi osobne podatke osiguranika
i korisnika osiguranja, na temelju prethodne pribavljene suglasnosti osiguranika i korisnika osiguranja dane ugovaratelju osiguranja, sve u svrhu obavljanja svog predmeta poslovanja u trajanju definiranim internim aktom AGRAM LIFE
osiguranja d.d. kojim se određuje obrada, korištenje i vremensko trajanje čuvanja osobnih podataka, te je ugovaratelj osiguranja suglasan da AGRAM LIFE osiguranje d.d. njegove osobne podatke obrađuje u marketinške svrhe, sve dok
ne uskrati svoju privolu na daljnje korištenje istih.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content