close

Enter

Log in using OpenID

1 sekcija za elektrotehnička postrojenja zagreb poslovi s posebnim

embedDownload
3
Šef dionice DU i MU
1
2
570
902
571
4099
574
909
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
III
4
5
48 mjeseci
Voditelj servisa za
mjerenje i ispitivanje
-----
--------
Šef dionice KM
III
48 mjeseci
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220 V s posebnim
zahtjevima
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
NAZIV RADNOG
MJESTA
Rok
pregleda
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Redni
broj
radnog
mjesta
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Ukupno zaposlenih
SEKCIJA ZA ELEKTROTEHNIČKA POSTROJENJA ZAGREB
8
9
10
2
2
2
1
1
1
6
6
6
1
2
575
917
3
Šef dionice EVP i PS
III
5
48 mjeseci
576
922
Šef dionice PJS
-----
--------
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3
m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne
može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
6
6
6
8
8
8
2
1
2
581
4102
3
Šef dionice za serv.
rad. na održ. SPEV i
PJS
III
4
5
48 mjeseci
582
2342
Voditelj cestovnog
voznog parka
---
-------
Ukupno pregledanih
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 4. Rukovanje kotlovskim postrojenjima,
a) 24 mjeseca
kompresorskim stanicama i drugim energetskim
b) 48 mjeseci
postrojenjima, stanicama s posudama s
komprimiranim plinovima
Točka 19. Pravilnik o uvjetima za obavljanje
a) 24 mjeseca
zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda,
b) 24 mjeseca
načinu vođenja evidencije i medicinske
dokumentacije vozača i kandidata za vozače (čl.
18-20) N.N.92/05
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
NAZIV RADNOG
MJESTA
Rok
pregleda
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
1
1
1
1
1
1
3
2
583
4104
3
Pomoćnik šefa dionice
KM
III
5
48 mjeseci
584
4105
Pomoćnik šefa dionice
EVP i PS
III
48 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
8
8
8
2
2
2
4
2
585
4106
3
Pomoćnik šefa dionice
DU i MU
III
5
48 mjeseci
586
4107
Pomoćnik šefa dionice
PJS
----
-------
590
4111
Pomoćnik šefa servisne
radionice
III
48 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (655
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
2
591
4112
3
Inženjer za daljinsko
upravljanje
III
5
48 mjeseci
592
4113
Diplomirani inženjer za
mjerenja i ispitivanja
------
--------
593
4114
Inženjer za mjerenja i
ispitivanja
-----
--------
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
1
1
1
1
1
1
4
4
4
6
2
594
911
3
Brigadir KM
III
5
48 mjeseci
594
911
Brigadir KM- (a)
III
48 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 5. Upravljanje dizalicama na mehanizirani a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseca
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
4
4
4
27
27
27
7
2
594
911
3
Brigadir KM- (b)
III
5
48 mjeseci
595
919
Brigadir EVP i PS
III
48 mjeseci
4
Ukupno pregledanih
1
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 4. rukovanje kotlovskim postrojenjima,
a) 24 mjeseca
kompresorskim stanicama
b) 48 mjeseca
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju želj. pr. (Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s pos. zahtj.
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
NAZIV RADNOG
MJESTA
Rok
pregleda
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
1
1
1
9
9
9
8
1
2
596
906
3
Brigadir DU i MU
III
4
5
48 mjeseci
597
924
Brigadir PJS
----
------
600
928
Brigadir
III
48 mjeseci
Ukupno pregledanih
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s pos. zahtj.
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
NAZIV RADNOG
MJESTA
Rok
pregleda
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
9
9
9
11
11
11
2
2
2
9
2
601
857
3
Tehničar specijalista
KM
III
5
48 mjeseci
601
857
Tehničar specijalista
KM- (a)
III
48 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 5. Upravljanje dizalicama na mehanizirani a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseca
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
6
6
6
23
23
23
10
2
602
920
3
Tehničar specijalista
EVP i PS- (a)
III
5
48 mjeseci
602
920
Tehničar specijalista
EVP i PS
III
48 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 1. rukovanje i upravljanje strojevima i
a) 48 mjeseci
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se
b) 48 mjeseci
ne može primijeniti zaštita od mehaničkih
opasnosti
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
elektr. instal. uređaja i postrojenja napona iznad
b) 48 mjeseci
250 V i napona 220V s posebnim zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
7
7
7
10
10
10
11
2
603
907
3
Tehničar specijalista
DU i MU
III
5
48 mjeseci
604
925
Tehničar specijalista
PJS
---
-------
604
925
Tehničar specijalista
PJS- (a)
---
-------
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 4. rukovanje kotlovskim postrojenjima,
a) 24 mjeseca
kompresorskim stanicama
b) 48 mjeseca
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
a) 12 mjeseci
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
2
2
2
18
18
18
1
1
1
12
Rok
pregleda
1
2
4
607
901
3
Tehničar specijalista za
mjerenje i ispitivanje
-----
5
-------
608
4116
Tehničar specijalista
I
12 mjeseci
609
5135
Elektromehaničar
III
48 mjeseci
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 5. Upravljanje dizalicama na mehanizirani a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseca
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s pos. zahtj.
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 12 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s pos. zahtj.
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
NAZIV RADNOG
MJESTA
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
1
1
1
2
2
2
3
3
3
13
2
610
5136
3
Električar
III
5
48 mjeseci
611
4120
Vozač cestovnog vozila
-----
------
612
914
Vozač TMD
I
12 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s pos. zahtj.
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Točka 5. Upravljanje dizalicama na mehanizirani a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseca
Točka 19. Pravilnik o uvjetima za obavljanje
a) 24 mjeseca
zdravst pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu b) 24 mjeseca
vođenja evidencije i med dokum vozača i
kandidata za vozače
(čl. 18-20) N.N.92/05
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
elektr instal uređaja i postrojenja napona iznad
b) 48 mjeseci
250 V i napona 220V s posebnim zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osn. pravila ZNR ne
može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Praviln. o
a) 12 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
1
1
1
1
1
1
6
6
6
14
2
4
612
914
3
Vozač TMD-(a)
I
5
12 mjeseci
613
913
Tehničar KM
I
12 mjeseci
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 5. Upravljanje dizalicama na mehanizirani a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseca
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 12 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Točka 5. Upravljanje dizalicama na mehanizirani a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseca
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 12 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
10
10
10
10
10
10
15
2
613
913
3
Tehničar KM –(a)
III
5
48 mjeseci
614
921
Tehničar EVP i PS
III
48 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 5. Upravljanje dizalicama na mehanizirani a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseca
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
19
19
19
5
5
5
16
2
615
926
3
Tehničar PJS
-----
5
-----
616
929
Tehničar
III
48 mjeseci
621
5138
Elektrotehničar
III
48 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s pos. zahtj.
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
a) 48 mjeseci
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s pos. zahtj.
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
4
4
4
1
1
1
1
1
1
17
2
4
621
5138
3
Elektrotehničar – (a)
I
5
12 mjeseci
622
5139
Serviser
III
48 mjeseci
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 12 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
1
1
1
2
2
2
18
2
623
5140
3
Strojarski tehničar
III
5
48 mjeseci
624
5141
Bravar
III
48 mjeseci
4
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
1
1
1
1
1
1
19
2
625
5143
3
Monter KM
4
III
5
48 mjeseci
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a) zdravstvena
Točka pravilnika
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 10: Montaža, održavanje i ispitivanje
a) 48 mjeseci
električnih instalacija uređaja i postrojenja
b) 48 mjeseci
napona iznad 250 V i napona 220V s posebnim
zahtjevima
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj
a) 12 mjeseci
od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR
ne može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 19. Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
a) 48 mjeseci
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željez. pr. (Pravilnik 655)
8
9
Ukupno pregledanih
1
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
NAZIV RADNOG
MJESTA
Rok
pregleda
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
10
20
4
5
640
(a)
786
Tehničar
specijalista SS i TK
operative (a)
III
48
mjeseci
644
4061
Vođa mjerne grupe
SS
III
48
mjeseci
644
(a)
4061
Vođa mjerne grupe
SS (a)
III
48
mjeseci
644
(b)
4061
Vođa mjerne grupe
SS (b)
III
48
mjeseci
644
(c)
4061
Vođa mjerne grupe
SS (c)
III
48
mjeseci
Točka pravilnika
6
Točka 4:rukovanje kotlovskim postrojenjima,
kompresorskim stanicama i drugim energetskim
postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim
plinovima
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
7
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
Ukupno pregledanih
3
Rok
pregleda
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
2
Naziv radnog mjesta
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
Ukupno zaposlenih
SEKCIJA ZA SIGNALNE I TELEKOMUNIKACIJSKE UREĐAJE OGULIN
8
9
10
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
21
5
645
4062
Vođa mjerne grupe
TK
III
48
mjeseci
646
4063
Šef dionice SS
III
48
mjeseci
646
(a)
4063
646
4068
647
4064
Šef dionice SS (a)
Šef dionice SS II
Šef dionice TK
III
III
III
48
mjeseci
48
mjeseci
48
mjeseci
6
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
7
Ukupno pregledanih
4
Točka pravilnika
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
3
Rok
pregleda
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Ukupno zaposlenih
2
Naziv radnog mjesta
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
8
8
8
3
3
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
22
5
647
(a)
4064
Šef dionice TK (a)
III
48
mjeseci
647
4649
Šef dionice TK II
III
48
mjeseci
651
2332
Tehničar spec. SS
I grupe
III
48
mjeseci
2332
Tehničar spec. SS
I grupe (a)
III
48
mjeseci
651
(a)
651
2332
Tehničar spec. SS
I grupe (b)
III
48
mjeseci
6
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
7
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
Ukupno pregledanih
4
Točka pravilnika
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
3
Rok
pregleda
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Ukupno zaposlenih
2
Naziv radnog mjesta
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
18
18
5
5
5
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
23
652
(b)
832
832
Tehničar spec. TK I
grupe
Tehničar spec. TK I
grupe (a)
Tehničar spec. TK I
grupe (b)
4
5
6
III
III
III
III
48
mjeseci
48
mjeseci
48
mjeseci
48
mjeseci
Točka 4:rukovanje kotlovskim postrojenjima,
kompresorskim stanicama i drugim energetskim
postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim
plinovma
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
7
Ukupno pregledanih
652
(a)
832
Tehničar spec. SS
I grupe (c)
Točka pravilnika
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
652
2332
3
Rok
pregleda
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Ukupno zaposlenih
651
(C)
2
Naziv radnog mjesta
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
1
1
1
4
4
4
9
9
9
3
3
3
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
24
Pomoćnik šefa
dionice SS
4067
Pomoćnik šefa
dionice SS (a)
655
(b)
4067
656
4068
656
(a)
4068
5
III
48
mjeseci
III
48
mjeseci
Pomoćnik šefa
dionice SS (b)
III
Pomoćnik šefa
dionice TK
III
Pomoćnik šefa
dionice TK (a)
III
48
mjeseci
48
mjeseci
48
mjeseci
6
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 4:rukovanje kotlovskim postrojenjima,
kompresorskim stanicama i drugim energetskim
postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim
plinovima
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
7
a) 48 mjeseci
Ukupno pregledanih
4067
4
Točka pravilnika
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
655
(a)
3
Rok
pregleda
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Ukupno zaposlenih
655
2
Naziv radnog mjesta
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
25
662
(b)
830
830
Brigadir TK I grupe
Brigadir TK I grupe
(a)
Brigadir TK I grupe
(b)
5
6
48
mjeseci
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
48
mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
III
III
III
III
48
mjeseci
48
mjeseci
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
7
Ukupno pregledanih
662
(a)
830
Tehničar spec. TK
II grupe
4
Točka pravilnika
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
662
4070
3
Rok
pregleda
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Ukupno zaposlenih
659
2
Naziv radnog mjesta
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
26
664
(a)
814
814
Brigadir na ost.
djelatnostima I
grupe
Brigadir SS I grupe
Brigadir SS I grupe
(a)
4
5
6
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
48
mjeseci
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
a) 48 mjeseci
III
III
48
mjeseci
III
48
mjeseci
III
48
mjeseci
Točka pravilnika
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
7
a)12 mjeseci
Ukupno pregledanih
664
846
Brigadir TK I grupe
(c)
Rok
pregleda
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
663
830
3
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Ukupno zaposlenih
662
(c)
2
Naziv radnog mjesta
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
2
2
2
2
2
2
1
1
1
7
7
7
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
27
4
5
6
48
mjeseci
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
III
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
664
(c)
814
Brigadir SS I grupe
(c)
III
48
mjeseci
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
665
4071
Brigadir SS II
grupe
III
48
mjeseci
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Pravilnik o uvjetima za obavljanje
zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu
vođenja evidencije i medicinske dokumentacije vozača i
kandidata za vozača (čl. 18-20) N.N. 92/05
7
Ukupno pregledanih
Brigadir SS I grupe
(b)
Točka pravilnika
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
814
3
Rok
pregleda
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Ukupno zaposlenih
664
(b)
2
Naziv radnog mjesta
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
1
1
1
3
3
3
1
1
1
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 24 mjeseci
b) 24 mjeseci
28
671
(a)
818
818
Strojobravar
Tehničar SS I
grupe
Tehničar SS I
grupe (a)
4
5
6
III
-
48
mjeseci
-
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
a) 48 mjeseci
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.-
III
III
48
mjeseci
48
mjeseci
7
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Ukupno pregledanih
671
5126
Brigadir TK II grupe
Točka pravilnika
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
668
(a)
831
3
Rok
pregleda
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Ukupno zaposlenih
666
2
Naziv radnog mjesta
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
29
4
5
6
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
671
(b)
818
Tehničar SS I
grupe (b)
III
48
mjeseci
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
672
834
Tehničar TK I
grupe
III
48
mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.-
672
(a)
834
Tehničar TK I
grupe (a)
III
48
mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
7
Ukupno pregledanih
Točka pravilnika
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
3
Rok
pregleda
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Ukupno zaposlenih
2
Naziv radnog mjesta
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
4
4
4
4
4
4
1
1
1
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
a) 48 mjeseci
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
30
Točka pravilnika
4
5
6
a) 48 mjeseci
b) 48 mjeseci
48
mjeseci
Točka 1: Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima
na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti
zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
III
7
a)12 mjeseci
2333
Tehničar SS II
grupe
III
48
mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
a) 48 mjeseci
676
2339
Tehničar TK II
grupe
III
48
mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
a) 48 mjeseci
676
(a)
2339
Tehničar TK II
grupe (a)
III
48
mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655),
8
9
10
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
a) 48 mjeseci
675
Točka 17: Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m,
ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne može
spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta
rada.-
Ukupno pregledanih
Tehničar TK I
grupe (b)
Rok
pregleda
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
834
3
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Ukupno zaposlenih
672
(b)
2
Naziv radnog mjesta
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
a)12 mjeseci
a) 48 mjeseci
31
4075
Vozač TMD
Radnik (a)
4
5
6
-
I
-
-
12
mjeseci
-
7
Točka 5: Upravlj dizalicama na mehanizirani pogon
a) 24 mjeseci
b) 48 mjeseci
Točka 19: Pravilnik o uvjetima za obavljanje
zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu
vođenja evidencije i medicinske dokumentacije vozača i
kandidata za vozača (čl. 18-20) N.N. 92/05
a) 24 mjeseci
b) 24 mjeseci
Točka 5: Upravlj dizalicama na mehanizirani pogon
a) 24 mjeseci
b) 48 mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o posebnim
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti
željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u
obavljanju željezničkog prometa (Pravilnik 655)
a)12 mjeseci
Točka 2: Upravljanje i rukovanje samohodnim
strojevima na mehanizirani pogon
a) 24 mjeseci
b) 48 mjeseci
Točka 5: Upravlj dizalicama na mehanizirani pogon
a) 24 mjeseci
b) 48 mjeseci
Ukupno pregledanih
680
851
Vozač cest. vozila
Točka pravilnika
Broj radnika koji
podliježu posebnim
uvjetima
678
850
3
Rok
pregleda
Rok pregleda
a) zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
Ukupno zaposlenih
677
2
Naziv radnog mjesta
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.5/84
Kategorija
1
Oznaka
KIS-a
Red.
broj RM
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Prema
Pravilniku 655
sl.vj. HŽ 20/91
8
9
10
1
1
1
1
1
1
2
2
2
32
SEKCIJA ZA ODRŽAVANJE PRUGA OGULIN
2
3
4
5
483
5331
Šef nadzorništva pruge
I
III
48 mjeseci
484
5332
Šef nadzorništva pruge
II
III
48 mjeseci
485
3218
Nadzornik pruge
III
48 mjeseci
486
520
Pružni poslovođa
III
48 mjeseci
487
521
Poslov.za navar.i kov.
-
-
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a)
Točka pravilnika
zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
a) 48 mjeseci
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
b) 48 mjeseci
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
a) 48 mjeseca
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
b)48 mjeseci
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
a) 48 mjeseca
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
b)48 mjeseci
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
a) 48 mjeseca
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
b)48 mjeseci
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 18. Poslovi kod kojih je radnik u toku
pretežnog dijela radnog vremena izložen
neionizirajučem zračenju, parama i dimovima.)
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
5
5
5
3
3
3
10
10
10
18
18
18
2
2
2
a) 24 mjeseca
33
2
3
489
523
Poslovođa AT
zavarivanja
490
5040
Strojobravar
491
5041
Bravar – kovač
491 a
491 b
5041
5041
Bravar – kovač
Bravar – kovač
4
5
-
-
-
-
-
-
-
492
5042
AT – zavarivač
-
-
-
-
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a)
Točka pravilnika
zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 18. Poslovi kod kojih je radnik u toku
pretežnog dijela radnog vremena izložen
neionizirajučem zračenju, parama i dimovima.)
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;
Ukupno pregledanih
1
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
NAZIV RADNOG
MJESTA
Rok
pregleda
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
a) 24 mjeseca
1
1
1
a) 48 mjeseca
b)48 mjeseci
2
2
2
a) 48 mjeseca
b)48 mjeseci
6
6
6
1
1
1
1
1
1
4
4
4
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;
a) 48 mjeseca
b)48 mjeseci
Točka 5: Upravljanje dizalicama na mehanizirani
pogon
a) 24 mjeseca
b)48 mjeseci
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;
a) 48 mjeseca
b)48 mjeseci
Točka 4: Rukovanje kotlovskim postrojenjima,
kompresorskim stanicama i drugim energetskim
postrojenjima,
stanicama
i
posudama
s
komprimiranim plinovima.
a) 24 mjeseca
b)48 mjeseci
Točka 18. Poslovi kod kojih je radnik u toku
pretežnog dijela radnog vremena izložen
neionizirajučem zračenju, parama i dimovima.)
a) 24 mjeseci
34
2
3
492 a
493
5042
5046
AT – zavarivač
Tesar
4
5
-
-
-
494
5049
497
5050
5053
-
Zidar
-
495
-
-
Limar
Ruk.građ.str.strojar
-
-
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a)
Točka pravilnika
zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 2. Rukovanje i upravljanje samohodnim
a) 24 mjeseca
strojevima na mehanizirani pogon
b) 48 mjeseci
Točka 18. Poslovi kod kojih je radnik u toku
pretežnog dijela radnog vremena izložen a) 24 mjeseci
neionizirajučem zračenju, , parama i dimovima.)
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj od
3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne
može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj od
3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne
može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj od
3 m, ako se primjenom osnovnih _pravila ZNR ne
može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 2 Upravljanje i rukovanje samohodnim
strojevima na mehanizirani pogon (buldožeri,
bageri, strojevi za sabijanje tla, grejderi, utovarivači
dr.)
Ukupno pregledanih
1
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
NAZIV RADNOG
MJESTA
Rok
pregleda
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
a) 48 mjeseca
b) 48 mjeseci
a) 12 mjeseci
a) 12 mjeseci
a) 48 mjeseca
b)48 mjeseci
a) 12 mjeseci
a) 24 mjeseca
b)48 mjeseci
35
2
3
4
5
498
5055
Strojobravar
-
-
499
5056
Bravar – kovač
-
-
-
-
499 a
5056
Bravar – kovač
499 b
5056
Bravar – kovač
501a
527
Pružni radnik
501b
527
Pružni radnik
-
-
-
-
-
-
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a)
Točka pravilnika
zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
a) 48 mjeseca
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
b)48 mjeseci
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
a) 48 mjeseca
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
b)48 mjeseci
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
a) 48 mjeseca
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
b)48 mjeseci
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;
Točka 5: Upravljanje dizalicama na mehanizirani a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseci
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
a) 48 mjeseca
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
b)48 mjeseci
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti;
Točka 4: Rukovanje kotlovskim postrojenjima,
kompresorskim stanicama i drugim energetskim a) 24 mjeseca
postrojenjima,
stanicama
i
posudama
s b) 48 mjeseci
komprimiranim plinovima.
Točka 17. Poslovi koji se izvode na visini većoj od
3 m, ako se primjenom osnovnih pravila ZNR ne
a) 12 mjeseci
može spriječiti povećana opasnost od pada
radnika s mjesta rada
Točka 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i
uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne
može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti
a) 48 mjeseca
b) 48 mjeseci
Ukupno pregledanih
1
Rok
pregleda
NAZIV RADNOG
MJESTA
kategorija
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
1
1
1
6
6
6
1
1
1
1
1
1
8
8
8
35
35
35
36
2
3
4
5
II
24
mjeseca
Pružni radnik
501c
527
502
530
Vozač cestovnog vozila
-
-
502 a
530
Vozač cestovnog vozila
--
-
503
531
Vozač TMD – a
I
12 mjeseci
504
532
Čuvar ophodar
II
24
mjeseca
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada N.N.
5/84
Rok pregleda
a)
Točka pravilnika
zdravstvena
sposobnost
b) psihička
sposobnost
6
7
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
a) 24 mjeseca
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
(Pravilnik 655)
Točka 19: Pravilnik o uvjetima za obavljanje
zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda,
načinu vođenja evidencije i medicinske
a) 24 mjeseca
dokumentacije vozača i kandidata za vozače (čl.
18-20) N.N.92/05
Točka 19: Pravilnik o uvjetima za obavljanje
zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda,
načinu vođenja evidencije i medicinske
a) 24 mjeseca
dokumentacije vozača i kandidata za vozače (čl.
18-20) N.N.92/05
Točka 5: Upravljanje dizalicama na mehanizirani
a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
a) 12 mjeseci
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
Točka 5: Upravljanje dizalicama na mehanizirani
a) 24 mjeseca
pogon
b) 48 mjeseci
Točka 19: Poslovi iz točke 4. Pravilnika o
posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju
a) 24 mjeseca
udovoljavati željeznički radnici koji neposredno
sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
Ukupno pregledanih
1
Prema Pravilniku
655
Sl.vj. HŽ 20/91
Broj zaposlenih s
posebnim uvjetima
rada
NAZIV RADNOG
MJESTA
Rok
pregleda
Šifra
radnog
mjesta
u KIS-u
kategorija
Redni
broj
radnog
mjesta
Ukupno zaposlenih
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA
8
9
10
8
8
8
1
1
1
3
3
3
7
7
7
20
20
20
37
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content