close

Enter

Log in using OpenID

1. Certificiranje je ocjena usklađenosti predmeta ispitivanja sa

embedDownload
Primjeri pitanja za voditelja tima (i rukovoditelja timova) na poslovima certificiranja vozila
1. Certificiranje je ocjena usklađenosti predmeta ispitivanja sa propisanim zahtjevima za
predmet ispitivanja.
a) Da
b) Ne
2. Certifikat je dokument kojim se potvrđuje da je predmet ispitivanja usklađen sa
zahtjevima iz odgovarajućeg propisa
a) Da
b) Ne
3. Izvještaj o izvršenom ispitivanju svojim potpisom potvrđuju:
a) Bilo koja osoba iz ispitnog tijela za certifikaciju
b) Rukovoditelj ispitnog tijela i licencirana stručna osoba koja su izvršila
ispitivanje.
c) Licencirani administrativni radnik iz ispitnog tijela i rukovoditelj.
4. Izdavanje potvrde o ispitivanju vozila ili certifikata određene namjene vrši:
a) Ispitno tijelo
b) Administrativno tijelo
c) Stanica tehničkog pregleda
5. Ispitivanje vozila, sklopova ili uređaja obavlja se u odgovarajućem prostoru:
a) Ispitnog tijela
b) Administrativnog tijela
c) Stanica za tehnički pregled vozila
6.
Organizacije koje obavljaju poslove iz oblasti certifikacije su:
a) Organizacija koja obavlja administrativne i tehničke poslove iz oblasti
certifikacije
b) Tijelo koje radi odgovarajuće ispitivanje iz oblasti certifikacije vozila
c) Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
7. Ukoliko vlasnik vozila dostavi certifikat iz zemlje u kojoj je vozilo bilo prije
registrirano, isti će se prihvatiti.
a) Da
1
b) Ne
8. Postupak snimanja i ispitivanja vozila mora se obvezno završiti u istom ispitnom
mjestu u kojem je započet:
a) Da
b) Ne
9. Poslove iz oblasti certificiranja vozila mogu obavljati organizacije koje imaju
odobrenje od
a) Ministarstva unutarnjih poslova BiH
b) Ministarstva komunikacija i transporta BiH
c) Ministarstvo komunikacija i transporta FBiH
10. Ako se pri ispitivanju utvrdi da vozilo ne ispunjava propisane uvjete izdaje se:
a) Certifikat o usklađenosti
b) Potvrda o usklađenosti
c) Potvrda o neusklađenosti
11. Rok za izdavanje potvrde o ispitivanju i certifikata je:
a) 7 dana od podnošenja zahtjeva
b) 15 dana od podnošenja zahtjeva
c) 30 dana od podnošenja zahtjeva
12. Osnovna jedinica za temperaturu u međunarodnom SI sustavu mjera je:
a) Kelvin
b) Stupanj celzijusa
c) Stupanj fahrenheita
13. Jedinica za rad (energiju) je:
a) kg
b) J (Nm)
c) kW
14. Prilikom izgaranja goriva, faktor „lamda“ predstavlja:
a) Brzinu vrtnje motora
b) Potrebnu količinu zraka/usisanu količinu zraka
c) Usisana količina zraka/ stehiometrijska količina zraka
2
d) Potrebna količina zraka u kg.
15. Prema kojem pravilniku se vrši ugradnja svjetlosno signalne opreme na vozila:
a)
b)
c)
ECE 52
ECE 48
ECE 24
16. Najveće dopuštena duljina vučnog vozila s prikolicom iznosi:
a) 14,50 m
b) 16,50 m
c) 18,75 m
17. Sastavljano vozilo je vozilo sastavljeno korištenjem dijelova i sklopova različitih
proizvođača vozila s time da još uvijek zadržava obilježja barem jednog proizvođača
vozila u većoj mjeri i u takvom slučaju certifikacija se provodi po:
a) proceduri za utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila
b) proceduri za ispitivanje vozila sa zamijenjenom karoserijom/šasijom vozila
c) procedura za rekonstrukciju putničkog i teretnog vozila sastavljenih vozila od
standardnih dijelova istog ili različitog proizvođača
18. Vozilo kategorije N1 preinačeno u vozilo za potrebe pružanja medicinske pomoći
mora imati ugrađen:
a) ABS
b) ASR
c) ESP
19. Koji podatak na prikazanoj pločici vozila je označen sa strelicom:
a) najveća dopuštena masa vozila
b) najveća dopuštena masa vozila i priključnog
vozila
c) masa praznog vozila
20. Kojoj kategoriji vozila prema ECE klasifikaciji vozila pripada vozilo s dva kotača s
motorom čija je radna zapremina u slučaju motora s unutarnjim izgaranjem veća od 50 cm3
i/ili čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 50 km/h, bez obzira na način pogona:
a) kategoriji L1
b) kategoriji L3
c) kategoriji N1
21. Prilikom prijave vozila za certificiranje ili ispitivanje, predmetu se dodjeljuje neponovljivi
broj koji ima strukturu:
3
a) BH – XXX XXX
b) CH – XXX XXX
c) DH – XXX XXX
22. Na slici je prikazana:
a) disk kočnica
b) bubanj kočnica
c) poluosovina
23. Koji dio kompletne oznake pneumatika 385/65 R22,5 152/148 M se odnosi na indeks
nosivosti:
a) 385/65
b) M
c) 152/148
24. Na skici je prikazan:
a) kardan teretnog vozila
b) poluosovina motornog vozila
c) vučna štanga
25. Prilikom naknadne ugradnje sjedišta u vozila kategorije N1 na svakom sjedalu su potrebni
homologirani sigurnosni pojasevi?
a) Da
b) Ne
c) Po potrebi
26. Kod procedure za ispitivanje vozila M2 i M3 kategorije stranka može podnijeti dokaz o
ispitivanju prema ECE pravilnicima :
a) dokaz o tipskom odobrenju prema ECE pravilniku ECE R36 ili ECE 52;
b) dokaz o tipskom odobrenju prema ECE pravilniku ECE R58 ili ECE 73;
c) dokaz o tipskom odobrenju prema ECE pravilniku ECE 46 ili ECE 48;
27. Novoizgrađeno vozilo je:
a) Vozilo sastavljeno korištenjem dijelova i sklopova različitih proizvođača
vozila s tim da još uvijek zadržava obilježje jednog proizvođača
4
b) Vozilo nadograđeno od serijskih proizvedenih nedovršenih vozila
c) Vozilo čija konstrukcijska izvedba nije vezana niti za jednog proizvođača
vozila i koje ne nosi obilježja niti jednog proizvođača već je sastavljeno od
dijelova koji mogu biti od više različitih proizvođača vozila ili vlastite
izrade
28. Prema kojem pravilniku se vrši ugradnja svjetlosno signalne opreme na vozila?
a) ECE 52
b) ECE 48
c) ECE 24
29. Procedura za dodatno ispitivanje vozila sa ugrađenom bočnom zaštitom od podlijetanja se
odnosi na vozila
a)
b)
c)
d)
Kategorije L3 i L4
Kategorije O1 i O2
Kategorija N2,N3,O3 i O4
Kategorije M2
30. Zamjena šasije vozila je:
a) Zamjena dijelova i sklopova na šasiji ili nosivom okviru vozila
b) Zamjena samonoseće konstrukcije ili nosivog okvira na vozilu
samonosećom konstrukcijom ili nosivim okvirom istog tipa, varijante i
verzije pri čemu ostali sklopovi i dijelovi na vozilu ostaju nepromjenjeni
c) Sastavljanje vozila te ispitivanje vozila ( rekonstrukcija vozila )
31. Kako bi se vozilo M1 kategorije moglo prekategorizirati u vozilo N1 kategorije, potrebno
je :
a) ugraditi čvrstu stijenu između teretnog i putničkog prostora, ugraditi mehaničku
zaštitu bočnih stakala u teretnom prostoru, uništiti prihvatna mjesta za sjedišta i
pojaseve u teretnom prostoru, ugraditi najmanje četiri mjesta za prihvat traka za
pričvršćenje tereta
b) izvršiti provjeru natkrivenosti kotača
c) provjeriti sustav napajanja gorivom
d) izvedbu i položaj svjetlosno signalne opreme
32. Da li je potrebna prisutnost stručnog djelatnika ovlaštene organizacije pri vaganju vozila
na ispitnom mjestu ili na najbližim vagama koje udovoljavaju potrebnim uvjetima?
a) Da
b) Ne
c) U pojedinim slučajevima
33. Stražnje Ploče za označavanje dugih i teških vozila moraju biti ugrađena na vozila
kategorije
5
a) N2>7,5t,N3,O4,(O1,O2,O3)>8m
b) M2,M3
c) L6,L7
34. Pravilno postavljanje Ploča za označavanje dugih i teških vozila je pod:
a)
b)
35. Prilikom ugradnje nestandardnih dimenzija guma i naplataka na vozila, minimalna
udaljenost između gume i karoserije vozila smije iznositi:
a) 6mm
b) 7mm
c) 8mm
36. Na slici je prikazano:
a) sirena
b) vodena pumpa
c) isparivač plina
6
37. Papučica kočnice na mjestu suvozača kod duplih komandi za Auto školu pri ispitivanju
mora izdržati silu od najmanje:
a) 50 daN
b) 80 daN
c) 100 daN
38. Koliko vozački zrcala sa vanjske strane moraju posjedivati vozila za obuku vozača?
a) najmanje 2
b) najmanje 4
c) najmanje 6
39. Kućište prekidača strujnih krugova ADR (sklopke) kod vozila tipa FL treba biti izrađeno
sa stepenom zaštite :
a) IP 65 u skladu sa IEC standardom 529
b) IP 56 u skladu sa ECE pravilnikom 529
40. Na koji način se može doći do podataka o posudi (spremniku) na vozilu?
a) na osnovu informacije dobijene od vozača
b) uvidom u tipsko odobrenje za posudu, pregledom pločice na posudi,
uvidom u potvrdu o ispitivanju posude (ovlašćene institucije)
c) uvidom u potvrdu o registraciji i vlasništvu vozila
41. Akumulatori kod ADR vozila moraju biti:
a)
b)
c)
d)
Otkriveni, bez ikakvog poklopca
Hermetički zatvoreni
Uredno pokriveni u ventiliranoj kutiji ili pod poklopcem motora
Nijedno od navedenog nije točno
41. Koje vrste vozila prema ADR-u mogu služiti za prijevoz eksploziva?
a)
b)
c)
d)
Vozila s otvorenim sanducima
Vozila s zatvorenim teretnim prostorom (furgoni) i samoistovarivači
Vozila sa sandukom koji ima ceradu i sva putnička vozila
Nijedno od navedenog nije točno
42. Potvrda o statičkom elektricitetu se izdaje na rok od:
a) 6 mjeseci
b) 1 mjesec
c) 1 godinu
7
d) neograničeno
43. ADR certifikat se izdaje ne rok od:
a.
b.
c.
d.
6 mjeseci
1 mjesec
1 godinu
neograničeno
44. Traku za ovod statičkog elektriciteta moraju imati:
a. Samo cisterne
b. Samo vozila za prijevoz eksploziva
c. Sva ADR vozila
45. Pločica ili izdanak za uzemljenje moraju biti označeni sa znakom uzemljenja?
a.
b.
TOČNO
NETOČNO
46. Mjerenje statičkog elektriciteta kod vozila s cisternom obavezno se vrši između:
a. Pločice za uzemljenje i šasije vozila
b. Cisterne i trake za odvod statičkog elektriciteta
c. Namotaja za uzemljenje i trake za odvod statičkog elektriciteta
47. Ukoliko postoji vlastiti namotaj za uzemljene s kliještima opišite koje provjere i
mjerenja treba napraviti.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________
48. Glavni prekidač akumulatora, ako je ispravno spojen, mora ugasiti:
a. Svu struju osim struje u kabini vozila
b. Svu struju osim struje za napajanje tahografa
c. Samo struju za napajanje svjetala
49. Na slici desno vidi se dio tegljača marke
Mercedes. Prema toj slici možemo zaključiti
da vozilo sigurno ima:
a. Uljni (hidrodinamički) intarder
b. Motornu kočnicu
c. Nijedno od navedenog
8
50. Na slici desno vidi se daljinska komanda za aktivaciju glavnog
prekidača kabine. Iz slike se može zaključiti da je ta komanda:
a.
b.
c.
d.
Zaštićena od slučajnog aktiviranja i dobro je označena
Nije zaštićena od slučajnog aktiviranja i dobro je označena
Nije zaštićena od slučajnog aktiviranja i nije dobro označena
Zaštićena od slučajnog aktiviranja i nije dobro označena
51. Koje cisterne moraju imati pumpu za istakanje?
a. Sve cisterne
b. Samo cisterne za benzin
c. Pumpa nije obavezna oprema
52. Koji uređaj za istakanje se nalazi na slici desno?
a.
b.
c.
d.
Uređaj za sprečavanje miješanja goriva
Separator mjehurića
Protokomjer
Pumpa za istakanje
53. Obodno ojačanje cisterne potrebno je provjeriti:
a.
b.
c.
d.
Na svim cisternama
Samo na kutijastim cisternama
Samo na eliptičnim cisternama
Samo na okruglim cisternama
54. Sa slike desno je očito da spremnik na
slici nema obodno ojačanje:
a. TOČNO
b. NETOČNO
55. Uređaj na slici desno nalazi se na poklopcu male
cisterne koja je na kamionu. Koji je to uređaj?
a.
b.
c.
d.
Sigurnosni ventil
Plamenohvatač
Optički senzor za prepunjenje
Mjerna šipka
9
56. Svi ADR spremnici moraju imati pločicu spremnika s podacima o spremniku.
a. TOČNO
b. NETOČNO
57. Električna izolacija na ADR vozilima smije se popravljati izolir trakom?
a. TOČNO
b. NETOČNO
58. Vozilo ne mora biti tehnički ispravno da bi prošlo ADR pregled?
a. TOČNO
b. NETOČNO
59. Na slici desno nalaze se:
a. ABS priključnice prema ISO 7638
b. Priključnice za struju prema ISO 12098
c. Nijedno od navedenog
60. Vozila za prijevoz eksploziva moraju se dati zaključati:
a. DA
b. Samo EX/III vozila se moraju dati zaključati
c. NE, nijedno vozilo za prijevoz eksploziva se ne mora dati zaključati
61. Kod svih vozila obavezne su fotografije minimalno u rezoluciji:
a. 640x480
b. Nije bitna rezolucija
c. 1024x768
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
472 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content