close

Вход

Log in using OpenID

Dario Lekić Josipa Kozarca 3, Kruševica 35220 Slavonski Šamac

embedDownload
Dario Lekić
Josipa Kozarca 3, Kruševica
35220 Slavonski Šamac
OIB: 12804134712
IZJAVA
Ja, Dario Lekić, član Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac izabran sa Liste grupe birača
- nositelj liste Zdenko Lucić, izjavljujem da za proteklo šestomjesečno razdoblje od
26.11.2014. do 31.12.2014.godine nisam primio nikakav oblik donacije od pravnih i fizičkih
osoba.
Izjava se daje u svrhu objave na WEB stranici, sukladno članku 26. Zakona o financiranju
političke aktivnosti i izborne promidžbe ( << Narodne Novine >> broj 24/11. i 16/11 ).
Slavonski Šamac, 10.01.2015.
Vijećnik:
Dario Lekić
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
84 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа