close

Вход

Log in using OpenID

04 Program.indd

embedDownload
HRVATSKO DRUŠTVO
FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
VII. SABOR
PROGRAM
POREČ
3. - 6. travnja 2014.
SREBRNI SPONZOR
SPONZORI
Organizator / Organized by
HRVATSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
CROATIAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL
TECHNICIANS 1956. ZAGREB
Marija ŽUŽAK
predsjednica
Anita FARKAŠ MARIN
tajnica
Božidar TOMAŠIĆ
predsjednik NO
Organizacijsko povjerenstvo
Nada VRANEKOVIĆ – predsjednica povjerenstva
Tatjana ŽIVKOVIĆ – tajnica povjerenstva
Stručni program
Nada VRANEKOVIĆ, Anita KUČAN, Svjetlana JAKOVAC
Marketing i operativne zadaće
Paula BARIĆ, Dalibor BOŽIČEVIĆ, Anita FARKAŠ MARIN,
Martina GAL, Stjepan HOSTIĆ, Mirjana LUKAVSKI, Sanja SCHILLER
Tehničke zadaće dragovoljno obavljaju
članovi svih tijela HDFT-a
Grafička priprema
Gordana VINTER
Sveučilišna tiskara d.o.o.
Tisak
Sveučilišna tiskara d.o.o.,
Trg m. Tita 14, 10000 Zagreb
Tiskano u 2850 primjeraka
Pokrovitelj VII. sabora
Hrvatskog društva
farmaceutskih tehničara
MINISTARSTVO
ZDRAVLJA
GLAVNI SPONZORI
Nitko ne može sve, svatko može nešto,
zajedno ćemo ostvariti cilj.
Poštovani!
Pred vama je program i sadržaj događanja.
Vjerujemo da izgradnja zdravog pojedinca počinje u trenutku njegovog
dolaska u nama poznati svijet i zbog toga smo stavili u fokus život „od puzanja
do hodanja“.
Na saboru 2012. godine izborom tema i predavača obogatili smo znanje o
temeljnom vremenu ljudskog postojanja – dobu trudnoće, a sada ćemo proširiti
spoznaje o dobu ranog djetinjstva.
Svijest o tome da budućnost počinje danas, uključuje našu odgovornost za
kvalitetu onih koji je nasljeđuju. Umjesto slušanja programa raznih „krizologa“sljeditelja krize, mi smo izabrali promicanje i pomicanje granica utjecaja na
smanjenje broja „ranjene djece“ koja potom izrastaju u „ranjene ljude“.
Naše opredjeljenje za poziv kojemu je zadaća pomaganje drugome u zdravlju i bolesti, podrazumijeva učenje i rast u znanju i vještinama te prepoznavanju
potreba drugoga.
Zbog toga smo tražili način da nam sudjelovanje na ovom stručnom skupu
osigura pristup nekim rjeđim situacijama i bolesnim stanjima i podsjeti na svakodnevne potrebe. O tome će nam govoriti stručnjaci koji su se rado odazvali
pozivu i tako je nastao program koji upravo čitate.
Radujemo se vašem sudjelovanju!
Marija Žužak,
predsjednica HDFT-a
UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA !
PROGRAM VII. SABORA
Četvrtak, 3. 4. 2014.
dolazak – akreditacija – smještaj sudionika
17.00 sati
redovita skupština
Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara
21.00 sat
dobrodošlica tvrtke BAYER d. o. o.
Petak, 4. 4. 2014.
8.15 sati
otvaranje VII. sabora
stručni skup
“ZDRAVO I NJEGOVANO DIJETE
– ULAGANJE U BUDUĆNOST“
stručna predavanja
15.00 sati
edukativno-promidžbena predavanja
Subota, 5. 4. 2014.
8.30 sati
edukativno-promidžbena predavanja
predavanja i radionice
15.30 sati
kulturno-turističke znamenitosti Istre
21.15 sati
večera i druženje
Nedjelja, 6. 4. 2014.
10.00 sati
odlazak kućama poslije doručka
Sabor Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara namijenjen je farmaceutskim
tehničarima članovima društva i onima koji će to tek postati, kao i ostalim ljekarničkim
i zdravstvenim djelatnicima koji u radu sabora nalaze svoj stručni i poslovni interes.
Sabor će se održati u kongresnoj dvorani Hotela PARENTIUM – Poreč.
SMJEŠTAJ
Svi sudionici bit će smješteni u sobama Hotela Parentium-4* i Hotela
Molindriop-4*.
Cijena paket-aranžmana po osobi za boravak od 3. do 6. travnja iznosi:
Hotel Parentium-4*
Hotel Molindriop-4*
1/2 soba
1.725,00 kn,
1.725,00 kn,
1/1 soba
2.300,00 kn
2.300,00 kn
U slučaju popunjenja smještajnih mogućnosti Hotela Parentium i Hotela
Molindriop, sudionici će biti smješteni u hotelima koje osigura agencija.
Boravišna pristojba uključena je u cijenu.
Aranžman počinje večerom 3. 4. 2014. i završava doručkom 6. 4. 2014.
Pansionski ručak ili večera za sudionike koji nisu smješteni prijavom u agenciji
TIP TOURS, za vrijeme sabora naplaćuje se 160,00 kuna, uz prethodnu prijavu
agenciji, a večera 5. 4. 2014. naplaćuje se 260,00 kuna za sudionike koji nisu smješteni
u organizaciji agencije TIP TOURS.
Organizator smještaja je agencija TIP TOURS iz Zagreba, koja će osigurati
smještaj svim sudionicima koji pošalju priloženu prijavnicu i uplate paket-aranžman
te kotizaciju. Prijavnica i uplata za smještaj mora biti uplaćena i zaprimljena u agenciji
TIP TOURS, najkasnije do 26. veljače 2014. godine. Poslije toga roka smještaj će biti
organiziran do popune mjesta u hotelima. Sudionici koji nisu smješteni u organizaciji
turističke agencije TIP TOURS, a žele koristiti usluge obroka (pansionski ručak ili
večeru), moraju prijaviti uslugu - ispunjavanjem prijavnice agencije TIP TOURS, uz
uplatu redovite cijene obroka.
PRIJAVA I REZERVACIJA HOTELA
Za aranžman smještaja uplaćuje se na račun agencije TIP TOURS otvoren kod
PARTNER BANKE d.d., Vončinina 2, 10000 ZAGREB, te nalog koji osobno plaćate
obavezno popuniti crnom kemijskom olovkom ili pisaćim strojem:
Platitelj: ime i prezime, mjesto, ulica i broj
Droj računa primatelja IBAN: HR6624080021100031229
Primatelj: TIP TOURS d. o. o., Zagreb
Poziv na broj primatelja: 2201 – i obavezno broj računa ili predračuna
Opis plaćanja: Sabor HDFT-a Poreč 2014.,
broj članske iskaznice.
Svaki sudionik sabora dužan je prijavu za smještaj te uplatu prema prijavi
poslati na adresu: Turistička agencija TIP TOURS, 10000 Zagreb, Vončinina
2/1, ili na broj faxa + 385 (1) 466 37 54, kontakt tel. +385 (1) 466 37 52 ili na
e-poštu: [email protected]
Prijava se može obaviti dostavom prijavnice, koju prilažemo u privitku programa,
ili prijavom elektroničkim putem na adresu: www.tiptours.hr
Za sudionike koji dolaze iz jedne ustanove ili tvrtke može se poslati jedna prijava
za smještaj sa svim podacima koji se traže u prijavnici. Prijavnice treba razdvojiti za
farmaceutske tehničare članove HDFT-a i ostale sudionike.
Prijava se prihvaća kada se agenciji dostavi preslika uplatnice za aranžman
i kada stigne uplata kotizacije na račun HDFT-a.
Agencija će primati prijave s uplatom aranžmana i prijevoza do zaključno 26.
veljače 2014. (žig HP)
Za sudionike koji se prijave nakon 26. veljače 2014. i dostave presliku uplate
za zakašnjelu - višu kotizaciju agencija će istu prihvatiti samo ako ima mogućnosti
osigurati smještaj i prijevoz.
Agencija će prestati primati prijave i ranije ako se popune svi smještajni i radni
kapaciteti.
Uplate iz inozemstva primaju se na devizni račun putničke agencije
TIP TOURS otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59,
IBAN code-HR1624840081100892831, SWIFT code RZBHHR2X.
VAŽNO ZA UMIROVLJENIKE
Agencija TIP TOURS umirovljenicima će omogućiti da troškove smještaja u
hotelu i prijevoz uplate u šest rata gotovinom ili slipovima kreditne kartice s datumom
naplate (23.1., 20.2., 20.3., 24.4., 22.5., 19.6. 2014.), te osobno predaju u agenciji.
Uplate kreditnom karticom podliježu povećanju od 4 %, kolika je provizija
kartičarske kuće.
ODJAVA PRIJAVE
Sudionici sabora koji nakon uplate hotelskog aranžmana, prijevoza pismeno
otkažu sudjelovanje, agencija TIP TOURS će na ime troškova organizacije smještaja
povrat umanjiti od iznosa uplaćenog agenciji:
od 27. 2. do 8. 3. 2014.
20 % uplaćenog iznosa
od 9. 3. do 19. 3. 2014.
60 % uplaćenog iznosa
od 20. 3. do 31. 3. 2014.
90 % uplaćenog iznosa
Ako sudionik ne dođe ili pismeno otkaže nakon 31. 3. 2014. – zadržava se cijeli
iznos.
PRIJEVOZ
Prijevoz se organizira modernim turističkim autobusima za sve sudionike
koji ispune prijavnicu i pošalju priloženu uplatu za prijevoz. Prijavnica i uplata za
prijevoz, mora biti uplaćena i zaprimljena u agenciji TIP TOURS najkasnije do 26.
veljače 2014. godine. Poslije toga roka prijevoz će biti organiziran do popune mjesta
u autobusima. Agencija će otkazati prijevoz na relaciji ako do 3. ožujka 2014. ima
manje od 40 putnika, a novac će biti vraćen uplatom na račun pošiljatelja (ustanove),
odnosno gotovinskim povratom sudionicima koji su sami uplatili prijevoz po završetku
Sabora, a prema ispostavljenom računu.
Za prijevoz se uplaćuje na račun agencije TIP TOURSA,
IBAN: HR6624080021100031229
Agencija će osigurati autobusni prijevoz sudionika sabora turističkim autobusima (najmanje 40 osoba po autobusu) za termin 3.-6. travnja 2014., s polascima iz
sljedećih mjesta po navedenoj cijeni s uplatom uz prijavu:
relacija Zagreb – Poreč (Karlovac) – Zagreb
relacija Varaždin – (Karlovac) Poreč – Varaždin
ulazak u Karlovcu
relacija Osijek – Sl. Brod – Poreč – Osijek
- ulazak u Đakovu
- ulazak u Sl. Brodu (aut. kolodvor)
- ulazak u Kutini*
relacija Split – Rijeka – Poreč
- ulazak u Šibeniku
- ulazak u Zadru
relacija Rijeka – Poreč – Rijeka
320,00 kn
330,00 kn
310,00 kn
400,00 kn
390,00 kn
375,00 kn
300,00 kn
460,00 kn
430,00 kn
330,00 kn
180,00 kn
*
ako autobus iz Slavonije ima slobodnih mjesta - a popunjavat će se redoslijedom
prijava - te svi ostali sudionici kreću iz Zagreba.
Sudionici VII. sabora koji ne žele koristiti organizirani prijevoz organizatora,
mogu koristiti osim osobnog prijevoza i prijevoz redovnim autobusom.
NAPOMENA
Svi autobusi popunjavat će se prvenstveno s članovima skupštine, a zatim
prema prispijeću prijava. Drugi autobus iz početnih mjesta polaska postavit će se
ako je ukupni broj najmanje 80 sudionika. Aranžman u hotelu počinje večerom
3. 4. 2014., a ulazak u sobe moguć je prema rasporedu dolaska autobusa koje
organizira agencija.
Autobusni kolodvor udaljen je 5 kilometara od hotela. Cijena za dolazak sudionika
u vlastitoj organizaciji, povratna karata iznosi iz: Osijeka-512,00 kn, Splita-666,00
kn, Varaždina-480,00 kn, Rijeke-199,00 kn i Zagreba-392,00 kn. Prijevoz do hotela
moguć je taksijem.
DOLAZAK I ODLAZAK SUDIONIKA
Turistička agencija TIP TOURS organizirat će prijevoz za sudionike VII. sabora s
polascima autobusa prema navedenoj satnici i mjestima polaska 3. travnja 2014. godine.
UMJESTO BILO KOJE DRUGE OBAVIJESTI
POLAZAK AUTOBUSA – VRIJEME I MJESTO BIT ĆE OBJAVLJENI
U ČASOPISU “FARMACEUTSKI TEHNIČAR“ BR. 68,
KOJI ĆE SE DOSTAVITI ČLANOVIMA DO 15. OŽUJKA 2014.
TE NA WEB STRANICAMA HDFT-a,
www.hdft.hr
Dolazak sudionika organiziranim prijevozom u Poreč bit će 3. 4. 2014., ovisno o
vremenu polaska. Za sve sudionike - bez obzira na vrijeme dolaska - hotelska usluga
počinje večerom.
Povratak kućama predviđamo poslije doručka u nedjelju 6. 4. 2014.
KOTIZACIJA
kotizacija sudionika s uplatom do 26. 2. 2014.
kotizacija sudionika s uplatom od 27. 2. do 5. 4. 2014.
osoba u pratnji
= 1.000,00 kn
= 1.400,00 kn
= 300,00 kn
HDFT-a odobrava
- popust 40 % za redovne članove (uplaćena članarina do 30. 4. 2013.) te
prvi put upisani članovi te uplatom članarine za 2014.
kotizacija iznosi=600,00 kn
- popust 20 % članovima kojima su tvrtke/ustanove uplatile članarinu
poslije 30. travnja do 7. studenog 2013. i članovima koji uplate zaostale
članarine te uplate članarinu za 2014.
kotizacija iznosi = 800,00 kn
Umirovljeni članovi i umirovljene osobe u pratnji oslobođeni su plaćanja
kotizacije.
Kotizacija za sudjelovanje članova HDFT-a uvjetovana je čl. 22 Statuta - redovno plaćena članarina za tekuću godinu (30. 4.) prema odluci Središnjeg odbora.
Uplaćena kotizacija uključuje program II., zbornik stručnih radova, radne materijale i organizaciju sabora. Ista prava ostvaruju i umirovljeni članovi.
Organizator zadržava pravo na izdavanje zbornika radova nakon sabora ako sva
izlaganja autori ne pošalju na vrijeme.
Sudionici koji uplate nakon 27. veljače 2014., kao i oni koji neprijavljeni dođu
u Poreč dužni su platiti kotizaciju u uvećanom iznosu od 1.400,00 kn.
Osobe u pratnji koje dolaze sa sudionikom sabora plaćaju kotizaciju na ime
troškova organizacije i ne dobivaju materijale za sudionike.
UPLATA KOTIZACIJE
Kotizacije se uplaćuje na račun Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara
otvoren kod - ZAGREBAČKE BANKE
Platitelj: ime i prezime, mjesto, ulica i broj
Broj računa primatelja IBAN: HR3423600001101240952
Primatelj: HDFT, Zagreb, Capraška 1
Poziv na broj primatelja: 00HR
Opis plaćanja: Sabor HDFT-a, Poreč 2014., JMBG ili broj članske iskaznice.
Moguće uplate na devizni račun IBAN: HR6423600001500269700
Molimo sudionike da - radi brže kontrole uplaćenih kotizacija - presliku
uplatnice pošalju na adresu e-pošta:[email protected] ili fax broj:385(1)46 63 754
s napomenom SABOR POREČ. Popis sudionika iz jedne ustanove koja jednom
uplatnicom plaća kotizaciju mora sadržavati: ime i prezime, broj članske iskaznice
odnosno napomenu – nije član.
HDFT će primati prijave s uplatom kotizacije zaključno do 26. veljače 2014.
(žig HP)
Sudionici koji uplate nedovoljan iznos kotizacije dužni su prije smještaja u hotel
platiti razliku.
Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara će onima koji nakon uplate kotizacije
pismeno otkažu sudjelovanje, na ime troškova organizacije sabora, tiskanja programa i
zbornika te nabave materijala za sudionike, umanjiti povrat uplaćenog iznosa društvu:
nakon uplate zaključno do 20. 3. 2014. godine.
50 % uplaćene kotizacije, a dostavit će zbornik stručnih radova. Poslije 20. 3.
2014. kotizacija se ne vraća, a sudioniku će se poslati komplet materijala sa zbornikom.
REGISTRACIJA SUDIONIKA
Sudionike koji dolaze organiziranim prijevozom - nakon izlaza s autoceste - u
mjestu Baderna dočekat će organizatori, kojima će tijekom vožnje do hotela sudionici
predati osobne iskaznice, a preuzet će kartice/ključeve za ulazak u hotelsku sobu.
Nakon smještaja u sobe turistička agencija TIP TOURS obavit će registraciju redovno
prijavljenih sudionika pokraj recepcije Hotela PARENTIUM, uz dodatne obavijesti i
predaju materijala sudionicima.
Uplata kotizacije ili razlike kotizacije obavit će se na recepciji HDFT-a, u neposrednoj blizini.
Recepcije agencije i društva bit će otvorene
četvrtak
petak
3. 4. 2014.
4. 4. 2014.
12.00 – 22.00
7.00 – 18.00
Sudionici bez uredno podmirenih obaveza prema HDFT-u i agenciji TIP TOURS
ne mogu biti smješteni niti sudjelovati u radu VII. sabora.
BEDŽEVI
Prilikom registracije svaki sudionik uz materijale dobiva bedž koji treba nositi
tijekom sabora. Nazočnost na VII. saboru neće biti moguća bez bedža. Za ulazak na
večeru 5. travnja 2014. sudionici će dobiti pozivnicu i bon prilikom registracije na
infopultu agencije.
SLUŽBENI JEZIK
Službeni jezik je hrvatski bez simultanog prevođenja.
OSIGURANJE
Organizacijski odbor ne preuzima odgovornost za slučaj pretrpljenih ozljeda,
gubitaka ili moguće štete za sudionike sabora u dolasku, za vrijeme trajanja i na
povratku.
DRUŽENJE
Organizacijski odbor organizira druženje poslije večere za sve sudionike 5. travnja 2014. u Hotelu Parentium koja počinje u 20.00 sati, uz pozivnicu i bon koja će
se svim redovno prijavljenim sudionicima uručiti uz saborske materijale.
Sudionici koji nisu smješteni u organizaciji i cijeni aranžmana agencije
TIP TOURS obavezni su uplatiti za svoje sudjelovanje na zajedničkoj večeri iznos
od 260,00 kn, najkasnije 4. travnja 2014. do 10,00 sati.
SLOBODNO VRIJEME
Povjerenstvo i agencija organiziraju kraće izlete 5. travnja 2014. poslijepodne s
upoznavanjem znamenitosti Poreča i Istre uz stručnog vodiča.
Cijena izleta: u Poreču iznosi 60,00 kn po osobi; Motovun 60,00 kn po osobi,
maksimalan broj 45 sudionika (redoslijed uplate); spilja Baredine i Muzej traktora
75,00 kn po osobi, maksimalan broj 45 sudionika (redoslijedom uplate). Svi sudionici
izleta obvezatni su prijaviti izlet u prijavnici za VII. sabor. Uplata temeljem prijave na
infopultu agencije od dolaska u hotel do 4. 4. u 18.00 sati.
IZLOŽBA I PROMIDŽBA
U okviru VII. sabora organizirat će se izložba farmaceutskih i srodnih tvrtki, te
omogućene i druge promidžbene aktivnosti:
➼
izložbeni prostor od 2 do 3 četvorna metra,
do popune preostalih slobodnih kapaciteta
– metar četvorni
= 3.500,00 kn
promidžbeni tekst prema vašem izboru 3 stranice,
format B-5 s reklamom u boji 1 stranica
u Zborniku stručnih radova
= 3.500,00 kn
oglas u boji 1 stranica format B-5
u Zborniku stručnih radova
= 3.000,00 kn
promidžbeni tekst prema vašem izboru 1 stranica,
format B-5 bez reklame u boji u Zborniku
stručnih radova
= 1.000,00 kn
➼
logo tvrtke u programu II. ili Zborniku stručnih radova
= 1.000,00 kn
➼
umetanje promotivnog materijala u sudionikove torbe
= 1.500,00 kn
➼
zadnji rok slanja prijave za promidžbeni nastup
10. 2. 2014.
➼
zadnji rok predaje tekstova
15. 2. 2014.
➼
zadnji rok predaje oglasa u boji i loga tvrtke
➼
➼
➼
1. 3. 2014.
Plaćanje narudžbe mora biti unaprijed po primitku računa, a najkasnije do 14.
ožujka 2014., a potvrdu o uplati poslati e-poštom na adresu: [email protected]
Dostava promotivnog materijala je 25. ožujka 2014. uz prethodni dogovor s
osobom za prijam. Postavljanje oglasnog prostora, panoa/pingvina uz prijavu radova na
infopultu HDFT-a, u četvrtak 3. travnja 2014. od 10 do 16 sati. Raspremanje oglasnog
prostora smije početi najranije u subotu 5. travnja 2014. u 14 sati. Prilikom unošenja ili
iznošenja eksponata u izložbeni prostor, moguću štetu korisnik je dužan nadoknaditi
istu hotelskoj kući prema njihovom cjeniku.
Obavijesti:
Paula Barić, Phoenix Farmacija, Zagreb
tel. 01/3652442 099/393 1948
e-pošta: [email protected]
Adresa organizatora:
Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara
- Povjerenstvo za organizaciju VII. sabora
10000 Zagreb, Capraška 1
elektronička pošta: [email protected]
NADA VRANEKOVIĆ, KBC Zagreb,
Ljekarna Rebro, mob. 099/7931945
SVIM SUDIONICIMA ŽELIMO
UGODNU I SIGURNU VOŽNJU,
SRETAN DOLAZAK,
UGODAN BORAVAK U POREČU,
USPJEŠNO AKTIVNO SUDJELOVANJE
NA VII. SABORU DRUŠTVA
Molimo da poštujete
način prijave i uplate
kao i navedene datume
ISTRA
Poreč, primorski gradić smješten u zapadnom dijelu istarskog poluotoka poznatog kao crvena Istra, pravi je dragulj Mediterana. Njegova bogata povijest seže u
rimsko doba, a kroz kasnija razdoblja isprepliću se razni narodi sa svojim kulturama.
Dragocjena kulturna baština vidljiva je na svakom mjestu te smo ovaj grad izabrali za
mjesto održavanja našeg VII. sabora.
Zelena laguna s hotelima
U Zelenoj laguni, 5 kilometara od grada, krajoliku jedinstvene ljepote nalaze
se atraktivni hoteli. Pozivamo vas da dođete, sudjelujte na saboru i zajedno s nama
upoznate Istru i Poreč.
Hotel Parentium
Smještaj
Sudionici će biti smješteni u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama.
Sobe su prostrane i moderno uređene, klimatizirane, opremljene telefonom, SATTV, Pay-TV, internetskim priključkom, sušilom za kosu i sefom.
Kongresni centar
Kongresna dvorana ima kapacitet do 600 mjesta.
Hotelski restoran
Hotelski restoran ima kapacitet do 500 sjedećih mjesta.
Usluga prehrane
Puni pansion (doručak, ručak, večera) počinje večerom u četvrtak 3. travnja i
završava doručkom u nedjelju 6. travnja 2014. Piće nije u cijeni hotelskog aranžmana.
Za vrijeme zajedničke večere osigurano je piće uz bon koji će biti uručen prilikom
dolaska.
VAŽNI DATUMI
Rok prijave i uplate za sudionike VII. sabora
Polazak autobusa
26. 2. 2014.
3. 4. 2014.
VAŽNE ADRESE
POVJERENSTVO ZA ORGANIZACIJU SABORA
HRVATSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
Capraška 1 (Medika), 10000 Zagreb
Nada Vraneković, predsjednica povjerenstva
Mob.: 099/7931945
Tatjana Živković, tajnica povjerenstva
Mob.: 099/393 1946
Paula Barić, promotivni materijal i izložbeni prostor
Tel.: 01/36 52 442 Mob.: 099/393 1948
E-pošta: [email protected]
Uplata članarine i kotizacije
račun IBAN: HR3423600001101240952
Anita Farkaš Marin, tajnica HDFT-a
Mob.: 099/2285906
E-pošta: [email protected]
Prijava sudjelovanja, smještaja i prijevoza
TIP TOURS Turistička agencija
Vončinina 2/1, 10000 Zagreb, Hrvatska
kontakt osoba – Sanja Ferenčak
Tel.: +385(1) 461 37 52
Fax: +385(1) 466 37 54
E-pošta: [email protected]
Dostava materijala za zbornik radova, izložbeni prostor, promidžbeni sadržaji
Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara
- Povjerenstvo za organizaciju sabora 10000 Zagreb, Capraška 1
E-pošta: [email protected]
Mjesto održavanja
Hotel PARENTIUM
Poreč, Hrvatska
Tel.: 052/411 500
Naši putevi vode do zdravlja
www.medika.hr
MAST
Njega koja diše
Bepanthen® mast odlikuju:
dvostruko djelovanje: zaštita
i zacjeljivanje;
dokazana sigurnost: ne sadržava
bojila, mirise i konzervanse;
dvostruka uporaba: za guzu
dojenèeta i njegu bradavica dojilja.
Samo za zdravstvene djelatnike
R.AA.CC.11.2013.0139
Za bolove i visoku
temperaturu
1HRIHQ]DGMHFXXREOLNXVLUXSDLĉHSLăDEU]RLXĉLQNRYLWR
XEODæDYDERORYHXXKXJODYREROMXJUOREROMX]XEREROMXERORYH
SULQLFDQMX]XELLOLGUXJHYUVWHERORYDUD]OLĉLWDSRULMHNODNRGGMHFH
X
VWDULMHRGWULPMHVHFD8ĉLQNRYLWRVQLæDYDLYUORYLVRNXWHPSHUDWXUX
XVOLMHGRELĉQHSUHKODGHJULSHLGUXJLKXSDOQLKEROHVWLLOLUHDNFLMHQD
SULPOMHQRFMHSLYR
Neofen sirupXJRGQRJMHRNXVDPDUDNXMHLQDUDQĉHEH]GRGDQRJ
J
äHăHUDERMDLDONRKRODD 1HRIHQĉHSLăL SRVHEQRVXSRJRGQLNRG
GMHFHNRMDSRYUDăDMXLOLQHPRJXX]HWLOLMHNQDXVWD
3ULMHXSRWUHEHSDæOMLYRSURĉLWDWLXSXWXROLMHNX=DREDYLMHVWLRLQGLNDFLMDPDPMHUDPD
RSUH]DLQXVSRMDYDPDXSLWDMWHVYRJOLMHĉQLNDLOLOMHNDUQLND
Brzo
do zdravih
noktiju!
U dva koraka i
za samo 6 tjedana riješit
ćete se gljivične infekcije noktiju.
1. korak:
jednostavno uklonite
klonite
tima
gljivice na noktima
Samo
2+4
2. korak:
tjedna
R.AA.CC.11.2013.0137
izlječite i inficirani
dio kože
Samo za zdravstvene djelatnike
www.canesnail.com.hr
KREMA
Rane i ogrebotine?
Pomoć je tu!
Bepanthen Plus.
Krema za površinske
ke rane.
Samo za zdravstvene djelatnike
R.AA.CC.11.2013.0138
I N O VA C I J A
Novi standard za
emolijentnu njegu
atopične i vrlo suhe kože
Učinkovitost i
sigurnost za atopičnu
i vrlo suhu kožu...
• ublažava suhoću
• umiruje iritacije
• sterilna formula tijekom
uporabe
• samo najvažniji sastojci
potrebni vašoj koži
D E R M AT O L O Š K I L A B O R AT O R I J I A - D E R M A
Dermatološka stručnost stečena u suradnji s prirodom
www.aderma.com
SAMO ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
JEDINI
KLINI»
K
TESTIR I
AN*
R.AA.CC.11.2013.0147
*Czeizel AE. Primary prevention of neural-tube defects
and some other major congenita abnormalities.
Paediatric Drugs 2000;2(6);437−449.
SKRAΔENI SAŽETAK OPISA SVOJSTVA LIJEKA; Naziv gotovog lijeka: ELEVIT
PRONATAL filmom obložene tablete. Terapijske indikacije: SprjeËavanje ili
korigiranje bolesti nastalih zbog neravnoteže vitamina ili minerala, odnosno
njihova nedostatnog unosa u razdoblju trudnoÊe i dojenja. Doziranje i naËin
primjene: Dnevno treba popiti jednu cijelu tabletu, s Ëašom (0,25 l) vode, po
moguÊnosti uz obrok. U sluËaju da trudnica pati od jutarnjih muËnina, tabletu se
preporuËa uzeti u podne ili uveËer. PreporuËuje se uzimati lijek mjesec dana prije
zaËeÊa (ili u vrijeme planiranja trudnoÊe), tijekom trajanja trudnoÊe i dojenja.
Kontraindikacije: Preosjetljivost na djelatne tvari ili bilo koju od pomoÊnih tvari,
postojeÊa hipervitaminoza A i/ili D, lijeËenje vitaminom A ili sintetiËkim izomerima
izotretinoinom i etretinatom, teško ošteÊenje funkcije bubrega, nakupljanje
željeza, hiperkalcemija, teška hiperkalciurija. PoremeÊaji metabolizma željeza i/ili
bakra. Hiperfosfatemija. Hipermagnezemija. Nefrolitijaza. Urolitijaza. Posebna
upozorenja i mjere opreza pri uporabi: Ne smije se premašiti preporuËena
doza. Vrlo visoke doze pojedinih sastojaka, osobito vitamina A, vitamina D, željeza
i bakra, mogu biti štetne po zdravlje. Bolesnici koji uzimaju druge pojedinaËne
vitamine ili multivitaminske pripravke, bilo kakve druge lijekove ili su pod
lijeËniËkom skrbi, prije uzimanja ovog lijeka trebaju se posavjetovati s lijeËnikom.
Potrebna je posebna pažnja ako se ovaj lijek uzima s bilo kojim drugim
proizvodima, ukljuËujuÊi dodatke prehrani i/ili obogaÊenu hranu/piÊa koji sadrže
vitamin A, sintetiËke izomere izotretinoin i etretinat ili beta-karoten. VeÊe doze
spomenutih tvari mogu biti štetne za plod i uzrokovati hipervitaminozu A.
Potrebna je posebna pažnja ako se ovaj lijek uzima s bilo kojim drugim
proizvodima, ukljuËujuÊi dodatke prehrani i/ili obogaÊenu hranu/piÊa koji sadrže
vitamin D. VeÊe dnevne doze spomenutih tvari mogu uzrokovati hipervitaminozu
D. U visokim dozama, željezo može biti štetno. Folatna kiselina, vitamin B12 i
željezo mogu maskirati neke oblike anemije. Ovaj lijek ne sadrži jod, te treba
osigurati da se isti nadomjesti na odgovarajuÊi naËin. Ovaj lijek sadrži laktozu
(45,78 mg/tableta) i manitol (58,90 mg/tableta). Bolesnici s rijetkim nasljednim
poremeÊajem nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili glukoza
-galaktoza malapsorpcijom, ne smiju uzimati ovaj lijek. Manitol može imati blagi
laksativni uËinak. Ovaj lijek sadrži sojino ulje. Bolesnici koji su alergiËni na kikiriki ili
soju ne smiju uzimati ovaj lijek. Nuspojave: Ovaj lijek se opÊenito dobro podnosi.
Ipak, Ëesto se mogu javiti gastrointestinalni simptomi (npr. nelagoda u
abdomenu, konstipacija, flatulencija, povraÊanje, proljev i muËnina), ali obiËno ne
zahtijevaju prestanak lijeËenja. U sluËaju alergijske reakcije mora se prekinuti
lijeËenje i posavjetovati s lijeËnikom. U vrlo rijetkim slučajevima (<1/10 000)
prijavljene su reakcije preosjetljivosti koje su ukljuËivale osip, astmu, angioedem i
urtikariju. »esto i manje Ëesto mogu se javiti sljedeÊe nuspojave: nelagoda u
abdomenu, konstipacija, flatulencija, povraćanje, proljev, muËnina. Može se
pojaviti lagano žuta obojenost urina koja je bezopasna, a nastaje zbog vitamina
B2 kojeg sadrži Elevit Pronatal. Elevit Pronatal sadrži željezo, što može dovesti do
crnog obojenja stolice. Ova pojava nema nikakvog kliniËkog znaËaja. NaËin
izdavanja lijeka: Bez recepta. Naziv i adresa nositelja odobrenja za
stavljanje gotovog lijeka u promet: Bayer d.o.o., RadniËka cesta 80, Zagreb,
Hrvatska Klasa rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet:
UP/I-530-09/12-02/93. Datum sastavljanja materijala: studeni 2013. Molimo
vidjeti važeÊi SmPC u bazi lijekova Agencije za lijekove i medicinske
proizvode na internetskoj stranici www.halmed.hr
ZA ZDRAV RAZVOJ
DJETETA
Treba se pobrinuti
veÊ prije trudnoÊe
Za zdrav razvoj djeteta, jednako je važna priprema za
trudnoÊu kao i sama trudnoÊa.
Vitalni organi ploda poËinju se razvijati još i prije nego žena
zna da je trudna. Stoga je ishrana buduÊe majke od
izuzetne važnosti i prije same trudnoÊe.
PoveÊana konzumacija voÊa i povrÊa ne zadovoljava sve
prehrambene potrebe trudnice. Elevit® Pronatal ženu,
a time i njezino dijete, opskrbljuje važnim vitaminima
i mineralima veÊ od samog poËetka trudnoÊe. Svojim je
jedinstvenim sastavom jedini kliniËki testiran pripravak koji
smanjuje opasnost od ošteÊenja neuralne cijevi za 92%*.
Samo jedna tableta pripravka Elevit® Pronatal sadrži
veÊu koliËinu:
folne kiseline (800 mcg)
željeza (60 mg)
važnih vitamina i minerala
Elevit® Pronatal treba koristiti prije trudnoÊe te tijekom
trudnoÊe i dojenja.
Kad se javi bol ...
ovdje je Brzo rješenje.
Nalgesin L brzo ubla`ava menstrualnu bol.
Iznenadite bol i neka vam brzo rje{enje bude
uvijek pri ruci. Potra`ite u najbli`oj ljekarni
i posjetite www.nalgesinl.hr.
Prije upotrebe pa`ljivo pro~itati uputu o lijeku.
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog lije~nika ili ljekarnika.
Nalgesin L sadr`i naproksennatrij.
NOVO
VO
N
O
ZA IMUNOLOŠKI SUSTAV
BETA-GLUKANI i VITAMIN C
za DJECU od PRVE GODINE
SMANJUJE umor i iscrpljenost
Z
A
HR.38.P.C.V1.13.12
B
MultiIMUN sirup dodatak je prehrani.
E
NZERV
KO
SA
AN
BEZ
UGODNOG OKUSA
GLUTEN
www.multiimun.com.hr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 576 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа