close

Вход

Log in using OpenID

Attract_SEE_2_Radionica_GIS_kao_alat_za_suradnju.pdf

embedDownload
Attract-SEE:
Assessing Territorial Attractiveness in SEE
Procjena atraktivnosti prostora u JI Europi
Vlatko Roland
2. regionalna radionica
Koprivnica 18.12.2013.
GIS kao alat za suradnju
Geoportali
Corine Land Cover
CLC baza
•
•
•
•
mjerilo kartiranja – 1 : 100 000
najmanja površina koja se kartira- 25 ha
minimalna širina kartiranja – 100m
Osnova satelitski snimci
LANDSAT rezolucije 30 m
Corine
• pokrov zemljišta se
razvrstava u 44 klase
na 3 razine
• U Hrvatskoj je
detektirano 38 klasa
• Baza promjena
min površina 5 ha
Mobilni uređaji
• Prikupljanje podataka na terenu
Dashboards
www.statsilk.com/maps/world-stats-open-data
i još...
Primjer: poduzetničke zone
Metapodaci
Načini razmjene podataka
•
•
•
•
•
•
•
•
Datoteke (FTP, CD/DVD, USB, HardDisk)
WMS
WFS
Papirnati izvještaji
Excel izvještaji
PDF izvještaji
Izvještaji
Izvještaji
Što sve utječe na rezultate GIS analize?
Mjerilo
Područje istraživanja
Vremenski period
Generalizacija / sumiranje
Week 1
Week 2
Week 3
Rezultati
Year 1
Year 2
Year 3
naselje
grad
općina
županija
Problem promjenjivih jedinica teritorija
• Zonalni efekt:
– Slična veličina jedinica, ali različite granice
– Naselja, Kat. općine i Poštanski uredi
• Efekt mjerila:
– Povećanje veličine teritorija i smanjenje
broja teritorijalnih jedinica
– Općine > Županije > Regije
• Individualni efekt (Ecological fallacy):
– Rezultati dobiveni za pojedine geografske
jedinice ne smiju se primjenjivati za
pojedince unutar tih jedinica
Hvala na pažnji
[email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 206 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа