close

Enter

Log in using OpenID

3. redovita sjednica 17.12.2014.pdf

embedDownload
 FAKULTETSKO VIJEĆE Sisak, 04. prosinca 2014.
POZIV NA SJEDNICU FAKULTETSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 2., 8. i 9. Pravilnika o radu Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta, a nastavno
na članak 15. stavak 3. točka 3. Statuta Metalurškog fakulteta, sazivam 3. redovitu sjednicu
Fakultetskog vijeća u 2014/2015. akad. god. koja će se održati u srijedu, 17. prosinca 2014. godine
s početkom u 14:00 sati u Vijećnici. Predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika s 2. redovite sjednice u 2014./2015. akad. god. od 26. studenoga 2014.
god. (e-poštom)
2. Izvješće dekana i ostalih zastupnika (e-poštom)
3. Vijeće tehničkog područja: Potvrda izbora doc. dr. sc. Zdravka Špirića u naslovno znanstvenonastavno zvanje izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko
inženjerstvo na Metalurškom fakultetu na vrijeme od 5 godina (e - poštom)
4. Vijeće prirodoslovnog područja: Potvrda izbora dr. sc. Ivana Iveca u nastavno zvanje i na radno
mjesto predavača u području prirodnih znanosti, polje matematika na Metalurškom fakultetu
na vrijeme od 5 godina (e – poštom)
5. Nastavna djelatnost (e- poštom)
6. Prihvaćanje Skupnog izvješća Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta i reizbor prof.dr.sc.
Ankice Rađenović u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor iz
znanstvenog područja tehničke znanosti, znanstveno polje metalurgija (e-poštom)
7. Znanstvenoistraživačka djelatnost (e-poštom)
8. Osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Metalurškom fakultetu (mrežne str. MF-a)
9. Pravilnik o studentskoj iskaznici i stegovna odgovornost
9.a) Izmjene i dopune Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenta i drugih polaznika Metalurškog
fakulteta (e-poštom)
9.b) Odluka o utvrđivanju stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika u slučaju zlouporabe
studentske iskaznice (e-poštom)
10. Studentska pitanja
11. Izvješća sa službenih putovanja (e-poštom)
12. Ostalo
Molim članove Fakultetskog vijeća da se, u skladu s člankom 10. i 41. Pravilnika o radu
Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta, odazovu ovom Pozivu ili obavijeste dekana o
spriječenosti prisustvovanja sjednici.
Dekan Metalurškog fakulteta:
prof. dr. sc. Ladislav Lazić
Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
Aleja narodnih heroja 3; p.p. 1; HR – 44103 Sisak
tel.:
+385(0)44 533378; 533379; 533380: 533381
faks:
+385(0)44 533378
e-mail: [email protected]; url: www.simet.unizg.hr
U skladu s člankom 5. Pravilnika o radu Fakultetskog vijeća, sjednice su javne i smiju
im prisustvovati i zaposlenici Metalurškog fakulteta koji nisu članovi Fakultetskog
vijeća, ali bez prava odlučivanja. Osobe koje nisu zaposlenici Metalurškog fakulteta
smiju biti nazočne sjednicama ako budu pozvane ili po odobrenju dekana.
Predstavnici javnog informiranja smiju biti nazočni sjednicama samo po pozivu ili
odobrenju dekana.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content