close

Enter

Log in using OpenID

Ažurirana lista harmoniziranih evropskih standarda koji su identični

embedDownload
Босна и Херцеговина
Институт за стандардизацију
Bosna i Hercegovina
Institut za standardizaciju
Uredba: (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda
Službeni list Evropske unije: OJ L 88 od 4. aprila 2011
Lista harmoniziranih evropskih standarda koji su identični bosanskohercegovačkim standardima, čija upotreba ostvaruje pretpostavku o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima
Uredbe: (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda
Lista evropskih standarda koji su preuzeti po preporuci Evropske komisije, objavljenih u Službenom glasniku: OJ C 259 od 8. augusta 2014, OJ C 359 od 10. oktobra 2014.
Stanje: 2014-12
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 295-10:2010
BAS EN 1:2011
BAS EN 1/A1:2011
BAS EN 40-4:2007
BAS EN 40-4/Cor1:2011
BAS EN 40-5:2003
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.1.2006
1.1.2007
EN 1:1998
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 1:1998/A1:2007
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 40-4:2005
-
1.10.2006
1.10.2007
EN 40-4:2005/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
EN 40-5:2002
-
1.2.2003
1.2.2005
Referentni standard(i)3
Keramičke cijevi, montažni dijelovi i cijevni priključci za
odvodne i kanalizacijske sisteme - Dio 10: Zahtjevi izvedbe
EN 295-10:2005
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains
and sewers - Part 10: Performance requirements
Uljne peći sa isparljivim gorionicima
Flued oil stoves with vaporizing burners
Uljne peći sa isparljivim gorionicima
Flued oil stoves with vaporizing burners
Stubovi za rasvjetu - Dio 4:Zahtjevi za stubove za rasvjetu
od armiranog i prednapregnutog betona
Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and
prestressed concrete lighting columns
Stubovi za rasvjetu - Dio 4:Zahtjevi za stubove za rasvjetu
od armiranog i prednapregnutog betona
Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and
prestressed concrete lighting columns
Stubovi za rasvjetu - Dio 5: Zahtjevi za stubove od čelika
za rasvjetu
Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting
columns
Strana 1 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 40-6:2003
BAS EN 40-7:2003
BAS EN 54-2:1998
BAS EN 54-2/A1:2008
BAS EN 54-2/Cor1:2002
BAS EN 54-3:2003
BAS EN 54-3/A1:2003
BAS EN 54-3/A2:2008
BAS EN 54-4:2005
BAS EN 54-4/A1:2005
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 40-6:2002
-
1.2.2003
1.2.2005
EN 40-7:2002
-
1.10.2003
1.10.2004
EN 54-2:1997
-
1.1.2008
1.8.2009
EN 54-2:1997/A1:2006
-
1.1.2008
1.8.2009
EN 54-2:1997/AC:1999
-
1.1.2008
1.1.2008
EN 54-3:2001
-
1.4.2003
1.6.2009
EN 54-3:2001/A1:2002
-
1.4.2003
30.6.2005
EN 54-3:2001/A2:2006
-
1.3.2007
1.6.2009
EN 54-4:1997
-
1.10.2003
1.8.2009
EN 54-4:1997/A1:2002
-
1.10.2003
1.8.2009
Referentni standard(i)3
Stubovi za rasvjetu - Dio 6: Zahtjevi za stubove od
aluminijuma za rasvjetu
Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium
lighting columns
Stubovi za rasvjetu - Dio 7: Specifikacije za kompozitne
stubove za rasvjetu sa ojačanim polimernim vlaknima
Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre
reinforced polymer composite lighting columns
Sistem za otkrivanje i dojavu požara - Dio 2: Oprema za
kontrolu i signalizaciju
Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and
indicating equipment
Sistem za otkrivanje i dojavu požara - Dio 2: Oprema za
kontrolu i signalizaciju
Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and
indicating equipment
Sistem za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio 2:
Oprema za kontrolu i signalizaciju
Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and
indicating equipment
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 3: Naprave za
alarmiranje - Zvučne naprave
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm
devices - Sounders
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 3: Naprave za
alarmiranje - Zvučne naprave
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm
devices - Sounders
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 3: Naprave za
alarmiranje - Zvučne naprave
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm
devices - Sounders
Sistem za otkrivanje i dojavu požara - Dio 4: Oprema za
napajanje
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power
supply equipment
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio 4:
Oprema za napajanje
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power
supply equipment
Strana 2 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 54-4/A2:2009
BAS EN 54-4/Cor1:2002
BAS EN 54-5:2005
BAS EN 54-5/A1:2003
BAS EN 54-7:2003
BAS EN 54-7/A1:2003
BAS EN 54-7/A2:2008
BAS EN 54-10:2003
BAS EN 54-10/A1:2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 54-4:1997/A2:2006
-
1.6.2007
1.8.2009
EN 54-4:1997/AC:1999
-
1.6.2005
1.6.2005
EN 54-5:2000
-
1.4.2003
30.6.2005
EN 54-5:2000/A1:2002
-
1.4.2003
30.6.2005
EN 54-7:2000
-
1.4.2003
1.8.2009
EN 54-7:2000/A1:2002
-
1.4.2003
30.6.2005
EN 54-7:2000/A2:2006
-
1.5.2007
1.8.2009
EN 54-10:2002
-
1.9.2006
1.9.2008
EN 54-10:2002/A1:2005
-
1.9.2006
1.9.2008
Referentni standard(i)3
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio 4:
Oprema za napajanje
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power
supply equipment
Sistem za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio
4:Oprema za napajanje
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power
supply equipment
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 5: Dimni
detektori -Tačkasti detektor
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat
detectors - Point detectors
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 5: Dimni
detektori -Tačkasti detektori
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat
detectors - Point detectors
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 7: Dimni
detektor - Tačkasti detektor koji upotrebljavaju raspršenu
svjetlost, prolaz svjetlosti u jonizaciju
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke
detectors - Point detectors using scattered light,
transmitted light or ionization
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 7: Dimni
detektor - Tačkasti detektor koji upotrebljavaju raspršenu
svjetlost, prolazsvjetlosti u jonizaciju
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke
detectors - Point detectors using scattered light,
transmitted light or ionization
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 7: Dimni
detektor - Tačkasti detektor koji upotrebljavaju raspršenu
svjetlost, prolazsvjetlosti u jonizaciju
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke
detectors - Point detectors using scattered light,
transmitted light or ionization
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 10: Zvučne
naprave - Pokazne naprave
Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame
detectors - Point detectors
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 10: Zvučne
naprave - Pokazne naprave
Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame
detectors - Point detectors
Strana 3 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 54-11:2003
BAS EN 54-11/A1:2008
BAS EN 54-12:2005
BAS EN 54-16:2009
BAS EN 54-17:2008
BAS EN 54-17/Cor1:2009
BAS EN 54-18:2008
BAS EN 54-18/Cor1:2008
BAS EN 54-20:2008
BAS EN 54-20/Cor1:2010
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 54-11:2001
-
1.9.2006
1.9.2008
EN 54-11:2001/A1:2005
-
1.9.2006
1.9.2008
EN 54-12:2002
-
1.10.2003
31.12.2005
EN 54-16:2008
-
1.1.2009
1.4.2011
EN 54-17:2005
-
1.10.2006
1.12.2008
EN 54-17:2005/AC:2007
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 54-18:2005
-
1.10.2006
1.12.2008
EN 54-18:2005/AC:2007
-
1.1.2008
1.1.2008
EN 54-20:2006
-
1.4.2007
1.7.2009
EN 54-20:2006/AC:2008
-
1.8.2009
1.8.2009
Referentni standard(i)3
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 11: Ručni
dojavljivači
Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call
points
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara - Dio 11: Ručni
dojavljivači
Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call
points
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio
12: Dimni detektor - Linijski detektor sa optičkim
svjetlosnim mlazom
Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke
detectors - Line detectors using an optical light beam
Vatrodojavni i alarmni sistemi - Dio 16: Glasovna kontrola
alarma i oprema za indikaciju
Fire detection and fire alarm systems - Part 16:Voice alarm
control and indicating equipment
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio
17: Raspoređeno kružno izolovani
Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Shortcircuit isolators
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio
17: Raspoređeno kružno izolovani
Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Shortcircuit isolators
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio
18: ulaz/izlaz uređaja
Fire detection and fire alarm systems - Part 18:
Input/output devices
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio
18: ulaz/izlaz uređaja
Fire detection and fire alarm systems - Part 18:
Input/output devices
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio
20: Usisno dimni detektor
Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating
smoke detectors
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje - Dio
20: Usisno dimni detektor
Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating
smoke detectors
Strana 4 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 54-21:2006
-
1.3.2007
1.6.2009
EN 54-23:2010
-
1.12.2010
1.3.2013
EN 54-24:2008
-
1.1.2009
1.4.2011
EN 54-25:2008
-
1.1.2009
1.4.2011
EN 54-25:2008/AC:2012
-
1.7.2012
1.7.2012
BAS EN 179:2009
Građevinski okovi - Dijelovi izlaza za nuždu sa kvakom ili
pritisnom pločom, za puteve evakuacije: Zahtjevi i metode
ispitivanja
EN 179:2008
Building hardware - Emergency exit devices operated by a
lever handle or push pad - Requirements and test methods
-
1.1.2009
1.1.2010
BAS EN 197-1:2013
Cement - Dio 1: Sastav, specifikacije i kriteriji usklađenosti
cemenata za opću upotrebu
EN 197-1:2011
Cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria for common cements
-
1.7.2012
1.7.2013
BAS EN 295-1:2014
Keramički sistemi cijevi za odvodne i kanalizacijske
sisteme - Dio 1: Zahtjevi za cijevi, cijevne pribore i spojnice
EN 295-1:2013
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 1:
Requirements for pipes, fittings and joints
-
1.11.2013
1.11.2014
BAS EN 295-4:2014
Keramički sistemi cijevi za odvodne i kanalizacijske
sisteme - Dio 4: Zahtjevi za adaptore, konektore i
fleksibilne spojnice
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 4:
Requirements for adaptors, connectors and flexible
couplings
-
1.11.2013
1.11.2014
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 54-21:2008
BAS EN 54-23:2011
BAS EN 54-24:2009
BAS EN 54-25:2009
BAS EN 54-25/Cor1:2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Sistemi za otkrivanje i dojavu požara te alarmiranje Dio:21 Dojava alarma i lažni alarm i priprema rada opreme
Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm
transmission and fault warning routing equipment
Sistemi za otkrivanje i alarmiranje od požara - Dio 23:
Uređaji za alarmiranje požara - Vizuelni alarmni uređaji
Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm
devices - Visual alarm devices
Vatrodojavni i alarmni sistemi - Dio 24: Komponente
glasovnog alarma - Zvučnici
Fire detection and fire alarm systems - Part 24:
Components of voice alarm systems - Loudspeakers
Vatrodojavni i alarmni sistemi - Dio 25: Komponente koje
koriste radio-vezu
Fire detection and alarm systems - Part 25: Components
using radio links
Sistemi za otkrivanje i alarmiranje od požara - Dio 25:
Komponente koje koriste radio - vezu
Fire detection and alarm systems - Part 25: Components
using radio links
EN 295-4:2013
Strana 5 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
BAS EN 295-5:2014
Keramički sistemi cijevi za odvodne i kanalizacijske
sisteme - Dio 5: Zahtjevi za perforirane cijevi i cijevni pribor
EN 295-5:2013
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 5:
Requirements for perforated pipes and fittings
-
1.11.2013
1.11.2014
BAS EN 295-6:2014
Keramički sistemi cijevi za odvodne i kanalizacijske
sisteme - Dio 6: Zahtjevi za komponente kontrolnih
šahtova i inspekcijskih komora
EN 295-6:2013
Vitrified clay pipes systems for drain and sewers - Part 6:
Requirements for components of manholes and inspection
chambers
-
1.11.2013
1.11.2014
BAS EN 295-7:2014
Keramički sistemi cijevi za odvodne i kanalizacijske
sisteme - Dio 7: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke
na cijevi
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 7:
Requirements for pipes and joints for pipe jacking
EN 295-7:2013
-
1.11.2013
1.11.2014
EN 331:1998
-
1.9.2011
1.9.2012
EN 331:1998/A1:2010
-
1.9.2011
1.9.2012
EN 413-1:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
EN 416-1:2009
-
1.12.2009
1.12.2010
EN 438-7:2005
-
1.11.2005
1.11.2006
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 331:2004
BAS EN 331/A1:2012
BAS EN 413-1:2012
BAS EN 416-1:2009
BAS EN 438-7:2012
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Ručne kuglaste slavine i kuglaste slavine sa zatvorenim
dnom za kućnu gasnu instalaciju
Manually operated ball valves and closed bottom taper
plug valves for gas installations for buildings
Ručne kuglaste slavine i kuglaste slavine sa zatvorenim
dnom za kućnu gasnu instalaciju
Manually operated ball valves and closed bottom taper
plug valves for gas installations for buildings
Zidarski cement - Dio 1: Sastav specifikacije i kriteriji
usklađenosti
Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria
Gasni aparati - Zračeće grijalice - Tamnozračeće grijalice
sa jednim gorionikom sa duvaljkom za zanatsku i
industrijsku primjenu - Dio 1: Sigurnost
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for
non-domestic use - Part 1: Safety
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL)Ploče od termoaktivne smole (uobičajeno se nazivaju
laminati) - Dio 7: Kompaktni laminat i HPL kompozitni
paneli za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu plafona
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based
on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part
7: Compact laminate and HPL composite panels for
internal and external wall and ceiling finishes
Referentni standard(i)3
Strana 6 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 442-1:2010
BAS EN 442-1/A1:2010
BAS EN 450-1:2013
BAS EN 459-1:2011
BAS EN 490:2012
BAS EN 492:2013
BAS EN 494:2013
BAS EN 516:2009
BAS EN 517:2009
BAS EN 520+A1:2010
BAS EN 523:2007
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 442-1:1995
-
1.12.2004
1.12.2005
EN 442-1:1995/A1:2003
-
1.12.2004
1.12.2005
EN 450-1:2012
-
1.5.2013
1.5.2014
EN 459-1:2010
-
1.6.2011
1.6.2012
EN 490:2011
-
1.8.2012
1.8.2012
EN 492:2012
-
1.7.2013
1.7.2013
EN 494:2012
-
1.8.2013
1.8.2013
EN 516:2006
-
1.11.2006
1.11.2007
EN 517:2006
-
1.12.2006
1.12.2007
EN 520:2004+A1:2009
-
1.6.2010
1.12.2010
EN 523:2003
-
1.6.2004
1.6.2005
Referentni standard(i)3
Radijatori i konvektori : Tehničke specifikacije i zahtjevi
Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications
and requirements
Radijatori i konvektori : Tehničke specifikacije i zahtjevi
Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications
and requirements
Leteći pepeo za beton - Dio 1: Definicija, specifikacije i
kriterij usklađenosti
Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and
conformity criteria
Građevinski kreč - Dio 1: Definicije, specifikacije i kriteriji
usklađenosti
Building lime - Part 1: Definitions, specifications and
conformity criteria
Betonski crijepovi I fitinzi za pokrivanje krovova i oblaganje
zidova - Zahtjevi za proizvode
Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall
cladding - Product specifications
Krovni škriljci i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog
vlaknima - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Fibre-cement slates and fittings - Product specification and
test methods
Profilirane ploče i spojni dijelovi od cementa ojačanog
vlaknima - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanj
Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product
specification and test methods
Prefabrikovani sastavni dijelovi pribora za opremanje krova
- Uređaj za pristup krovu - Zaštitne stepenice za krov,
gazišta dvokrake ljestve
Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof
access - Walkways, treads and steps
Fabrički gotovi sastavni dijelovi za pokrivanje krova Sigurnosne kuke za krovove
Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks
Ploče od gipsa obložene kartonom - Definicije zahtjevi i
metode ispitivanja
Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test
methods
Čelični kablovi za prednaprezanje - Terminologija, zahtjevi,
kontrola kvaliteta
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology,
requirements, quality control
Strana 7 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 534+A1:2011
BAS EN 544:2012
BAS EN 572-9:2008
BAS EN 588-2:2003
BAS EN 598+A1:2010
BAS EN 621:2009
BAS EN 671-1:2013
BAS EN 671-2:2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.1.2011
1.1.2011
-
1.4.2012
1.4.2012
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 588-2:2001
-
1.10.2002
1.10.2003
EN 598:2007+A1:2009
-
1.4.2010
1.4.2011
EN 621:2010
-
1.8.2010
1.8.2011
EN 671-1:2012
-
1.3.2013
1.7.2013
EN 671-2:2012
-
1.3.2013
1.7.2013
Referentni standard(i)3
Valovite bitumenske ploče - Specifikacija proizvoda i
metode ispitivanja
EN 534:2006+A1:2010
Corrugated bitumen sheets - Product specification and test
methods
Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ojačanjima Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
EN 544:2011
Bitumen shingles with mineral and/or synthetic
reinforcements - Product specification and test methods
Staklo u građevinarstvu - Bazični proizvodi od natrijumkalcijum -silikatnog stakla - Dio 9: Ocjena
usklađenosti/Standard za proizvod
EN 572-9:2004
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products Part 9: Evaluation of conformity/Product standard
Betonske cijevi za odvodnjavanje i odvodne kanale - Dio
2: Kanalizaciona okna i komore za kontrolu
Fibre cement pipes for drains and sewers - Part 2:
Manholes and inspection chambers
Cijevi, cijevni priključci i oprema od nodularnog liva i njihovi
spojevi za primjenu u kanalizacijama - Zahtjevi i metode
ispitivanja
Ductile iron pipes fittings accessories and their joints for
sewerage applications - Requirements and test methods
Zagrijači zraka na gasovita goriva s prinudnom
konvekcijom za zagrijavanje prostora (koji se ne koriste u
domaćinstvima), nazivnog toplotnog opterećenja jednakog
ili manjeg od 300 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za
sagorijevanje i/ili u odvodu
Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for
space heating not exceeding a net heat input of 300 kW,
without a fan to assist transportation of combustion air
and/or combustion products
Stabilni sistem za gašenje požara - Hidrantni sistem - Dio
1: Vitlo s polukrutim crijevom
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose
reels with semi-rigid hose
Stabilni sistem za gašenje požara - Hidrantni sistem - Dio
2: Sistem sa pljosnatim crijevima
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose
systems with lay-flat hose
Strana 8 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 681-1:2003
BAS EN 681-1/A1:2003
BAS EN 681-1/A2:2003
BAS EN 681-1/A3:2007
BAS EN 681-2:2003
BAS EN 681-2/A1:2003
BAS EN 681-2/A2:2007
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 1: Vulkanizirana guma
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 1:
Vulcanized rubber
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 1: Vulkanizirana guma
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 1:
Vulcanized rubber
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 1: Vulkanizirana guma
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 1:
Vulcanized rubber
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu
i drenažu - Dio 1: Vuklanizirana guma
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 1:
Vulcanized rubber
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 2: Termoplastični elastomeri
Elastomeric Seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 2:
Thermoplastic elastomers
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 2: Termoplastični elastomeri
Elastomeric Seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 2:
Thermoplastic elastomers
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 2: Termoplastični elastomeri
Elastomeric Seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 2:
Thermoplastic elastomers
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 681-1:1996
-
1.1.2003
1.1.2009
EN 681-1:1996/A1:1998
-
1.1.2003
1.1.2004
EN 681-1:1996/A2:2002
-
1.1.2003
1.1.2004
EN 681-1:1996/A3:2005
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 681-2:2000
-
1.1.2003
1.1.2004
EN 681-2:2000/A1:2002
-
1.1.2003
1.1.2004
EN 681-2:2000/A2:2002
-
1.1.2010
1.1.2010
Referentni standard(i)3
Strana 9 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
BAS EN 681-3:2003
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 3: Porozni materijali od vulkanizirane gume
EN 681-3:2000
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 3:
Cellular materials of vulcanized rubber
-
1.1.2003
1.1.2004
BAS EN 681-3/A1:2003
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 3: Porozni materijali od vulkanizirane gume
EN 681-3:2000/A1:2002
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 3:
Cellular materials of vulcanized rubber
-
1.1.2003
1.1.2004
EN 681-3:2000/A2:2005
-
1.7.2012
1.7.2012
EN 681-4:2000
-
1.1.2003
1.1.2004
EN 681-4:2000/A1:2002
-
1.1.2003
1.1.2004
EN 681-4:2000/A2:2005
-
1.7.2012
1.7.2012
-
1.10.2002
1.12.2003
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 681-3/A2:2007
BAS EN 681-4:2003
BAS EN 681-4/A1:2003
BAS EN 681-4/A2:2007
BAS EN 682:2004
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 3: Porozni materijali od vulkanizirane gume
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 3:
Cellular materials of vulcanized rubber
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 4: Liveni poliuretanski zaptivni elementi
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 4:
Cast polyurethane sealing elements
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 4: Liveni poliuretanski zaptivni elementi
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 4:
Cast polyurethane sealing elements
Zaptivanje elastomerom - Zahtjevi za zaptivni materijal za
spojeve cijevi koji se koriste u primjeni za vodu i drenažu Dio 4: Liveni poliuretanski zaptivni elementi
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint
seals used in water and drainage applications - Part 4:
Cast polyurethane sealing elements
Referentni standard(i)3
Elastomerni zaptivači - Zahtjevi za materijal zaptivača u
distributivnim vodovima i konstruktivnim dijelovima za gas i
tečne ugljovodike
EN 682:2002
Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used
in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
Strana 10 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 682/A1:2007
BAS EN 771-1:2012
BAS EN 771-2:2012
BAS EN 771-3:2012
BAS EN 771-4:2012
BAS EN 771-5:2012
BAS EN 771-6:2012
BAS EN 777-1:2010
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.7.2012
1.7.2012
EN 771-1:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
EN 771-2:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
EN 771-3:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
EN 771-4:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
EN 771-5:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
EN 771-6:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
EN 777-1:2009
-
1.11.2009
1.11.2010
Referentni standard(i)3
Elastomerni zaptivači - Zahtjevi za materijal zaptivača u
distributivnim vodovima i konstruktivnim dijelovima za gas i
tečne ugljovodike
EN 682:2002/A1:2005
Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used
in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 1: Elementi za
zidanje od gline
Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry
units
Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 2: Elementi za
zidanje od kalcijum - silikata
Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate
masonry units
Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 3: Elementi za
zidanje od betona (od običnih i lakih agregata)
Specification for masonry units - Part 3: Aggregate
concrete masonry units (Dense and light-weight
aggregates)
Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 4: Autoklavirani
elementi za zidanje od ćelijastog betona
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved
aerated concrete masonry units
Specifikacije za zidne elemente - Dio 5: Zidni elementi od
vještačkog kamena
Specification for masonry units - Part 5: Manufactured
stone masonry units
Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 6: Elementi za
zidanje od prirodnog kamena
Specification for masonry units - Part 6: Natural stone
masonry units
Tamnozračeći sistemi s više gorionika s duvaljkom za
zanatsku i industrijsku primjenu - Dio 1: Sistem D,
Sigurnost
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater
systems for non-domestic use - Part 1: System D - Safety
Strana 11 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
Napomena 4
BAS EN 777-2:2010
Tamnozračeći sistemi s više gorionika s duvaljkom za
zanatsku i industrijsku primjenu - Dio 2: Sistem E,
Sigurnost
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater
systems for non-domestic use - Part 1: System E - Safety
EN 777-2:2009
-
1.11.2009
1.11.2010
BAS EN 777-3:2010
Tamnozračeći sistemi s više gorionika s duvaljkom za
zanatsku i industrijsku primjenu - Dio 2: Sistem F,
Sigurnost
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater
systems for non-domestic use - Part 3: System F - Safety
EN 777-3:2009
-
1.11.2009
1.11.2010
BAS EN 777-4:2010
Tamnozračeći sistemi s više gorionika s duvaljkom za
zanatsku i industrijsku primjenu - Dio 4: Sistem H,
Sigurnost
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater
systems for non-domestic use - Part 4: System H - Safety
EN 777-4:2009
-
1.11.2009
1.11.2010
-
1.8.2010
1.8.2011
-
8.8.2014
8.8.2015
-
8.8.2014
8.8.2015
-
8.8.2014
8.8.2015
BAS EN 778:2010
BAS EN 845-1:2014
BAS EN 845-2:2014
BAS EN 845-3:2014
Zagrijači zraka na gasovita goriva s prinudnom
konvekcijom za zagrijavanje prostora u domaćinstvima,
nazivnog toplotnog opterećenja jednakog ili manjeg od 70
kW, bez ventilatora u dovodu zraka za sagorijevanje i/ili
EN 778:2009
odvodu produkata sagorijevanja
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space
heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a
fan to assist transportation of combustion air and/or
combustion products
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije
- Dio 1: Anker za zidove, zategnute trake, nosači za grede i
EN 845-1:2013
konzole
Specification for ancillary components for masonry - Part 1:
Wall ties, tension straps, hangers and brackets
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije
- Dio 2: Nadvratnici
EN 845-2:2013
Specification for ancillary components for masonry - Part 2:
Lintels
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije
- Dio 3: Ležišna spojnica od čelične armaturne mreže
EN 845-3:2013
Specification for ancillary components for masonry - Part 3:
Bed joint reinforcement of steel meshwork
Strana 12 od 68
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 858-1:2005
BAS EN 858-1/A1:2005
BAS EN 877:2001
BAS EN 877/A1:2009
BAS EN 877/A1/Cor1:2009
BAS EN 934-2+A1:2013
BAS EN 934-3+A1:2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Sistemi separatora za lake tekućine (npr. ulje i benzin) Dio 1: Principi dizajna, performansi i ispitivanja,
označavanja i kontrole kvaliteta
Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) Part 1: Principles of product design, performance and
testing, marking and quality control
Sistemi separatora za lake tekućine (npr. ulje i benzin) Dio 1: Principi dizajna, performansi i ispitivanja,
označavanja i kontrole kvaliteta
Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) Part 1: Principles of product design, performance and
testing, marking and quality control
Cijevi i priključci, njihovi spojevi i pomoćni dijelovi od
livenog željeza za odvođenje vode iz zgrada - Zahtjevi,
metode ispitivanja i osiguranje kvaliteta
Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for
the evacuation of water from buildings - Requirements, test
methods and quality assurance
Cijevi i priključci, njihovi spojevi i pomoćni dijelovi od
livenog željeza za odvođenje vode iz zgrada - Zahtjevi,
metode ispitivanja i osiguranje kvaliteta
Cast
iron pipes and fittings, their joints and accessories for the
evacuation of water from buildings - Requirements, test
methods and quality assurance - Amandman A1
Cijevi i priključci, njihovi spojevi i pomoćni dijelovi od
livenog željeza za odvođenje vode iz zgrada - Zahtjevi,
metode ispitivanja i osiguranje kvaliteta
Cast
iron pipes and fittings, their joints and accessories for the
evacuation of water from buildings - Requirements, test
methods and quality assurance
Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci
betonu - Definicije, zahtjevi, usklađenost, označavanje i
obilježavanje
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2:
Concrete admixtures - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling
Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 3: Dodaci
malteru za zidanje - Definicije, zahtjevi, usklađenost,
označavanje i obilježavanje
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3:
Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 858-1:2002
-
1.9.2005
1.1.2010
EN 858-1:2002/A1:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 877:1999
-
1.1.2008
1.9.2009
EN 877:1999/A1:2006
-
1.1.2008
1.9.2009
EN
877:1999/A1:2006/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 934-2:2009+A1:2012
-
1.3.2013
1.9.2013
EN 934-3:2009+A1:2012
-
1.3.2013
1.9.2013
Referentni standard(i)3
Strana 13 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
BAS EN 934-4:2010
Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 4: Dodaci
za punjenja za prednaprezanje - Definicije, zahtjevi,
usklađivanje, stavljanje oznake i obilježavanje
EN 934-4:2009
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4:
Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling
-
1.3.2010
1.3.2011
BAS EN 934-5:2009
Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 5: Dodaci
za punjenja za prednaprezanje - Definicije, zahtjevi,
usklađivanje, stavljanje oznake i obilježavanje
EN 934-5:2007
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5:
Admixtures for sprayed concrete - Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling
-
1.1.2009
1.1.2010
BAS EN 969:2010
Cijevi, cijevni priključci i oprema od nodularnog liva i njihovi
spojevi za gasne cjevovode - Zahtjevi i metode ispitivanja
EN 969:2009
Ductile iron pipes fittings accessories and their joints for
sewerage applications - Requirements and test methods
-
1.1.2010
1.1.2011
BAS EN 997:2013
Toaletne šolje i vodokotlići s ugrađenim sifonom
WC pans and WC suites with integral trap
EN 997:2012
-
1.12.2012
1.6.2013
EN 997:2012/AC:2012
-
1.3.2013
1.3.2013
EN 998-1:2010
-
1.6.2011
1.6.2012
EN 998-2:2010
-
1.6.2011
1.6.2012
EN 1013:2012
-
1.9.2013
1.9.2014
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 997/Cor1:2013
BAS EN 998-1:2011
BAS EN 998-2:2011
BAS EN 1013:2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Toaletne šolje i vodokotlići s ugrađenim sifonom
WC pans and WC suites with integral trap
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Dio 1: Malter
za malterisanje unutrašnjih i vanjskih zidova
Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering
and plastering mortar
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Dio 2: Malter
za zidanje
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry
mortar
Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za
unutrašnje i vanjske krovove, zidove i stropove - Zahtjevi i
metode ispitivanja
Light transmitting single skin profiled plastics sheets for
internal and external roofs, walls and ceilings Requirements and test methods
Referentni standard(i)3
Strana 14 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 1020:2010
BAS EN 1036-2:2009
BAS EN 1051-2:2011
BAS EN 1057+A1:2011
BAS EN 1090-1+A1:2012
BAS EN 1096-4:2008
BAS EN 1123-1:2001
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.8.2010
1.8.2011
-
1.1.2009
1.1.2010
-
1.1.2009
1.1.2010
-
1.12.2010
1.12.2010
EN 1090-1:2009+A1:2011
-
1.9.2012
1.7.2014
EN 1096-4:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 1123-1:1999
-
1.6.2005
1.6.2006
Referentni standard(i)3
Zagrijači zraka na gasovita goriva s prinudnom
konvekcijom za zagrijavanje prostora (koji se ne koriste u
domaćinstvima), nazivnog toplotnog opterećenja jednakog
ili manjeg od 300 kW s ventilatorom u dovodu zraka za
EN 1020:2009
sagorijevanje i/ili odvodu produkata
Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for
space heating not exceeding a net heat input of 300 kW
incorporating a fan to assist transportation of combustion
air or combustion products
Staklo u građevinarstvu - Ogledala od srebrom
presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu - Dio 2:
Vrednovanje usklađenosti - Standard za proizvod
EN 1036-2:2008
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for
internal use - Part 2: Evaluation of conformity; product
standar
Staklo u građevinarstvu - Staklene prizme za zidove i
podove - Dio 2: Ocjena usklađenosti /Standard za kvalitet
EN 1051-2:2007
proizvoda
Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 2:
Evaluation of conformity/Product standard
Bakar i legure bakra - Bešavne okrugle bakarne cijevi za
vodu i plinove, kod primjene u sanitarijama i grijanju
EN 1057:2006+A1:2010
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes
for water and gas in sanitary and heating applications
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1:
Zahtjevi za ocjenu usklađenosti konstruktivnih elemenata
Execution of steel structures and aluminium structures Part 1: Requirements for conformity assessment of
structural components
Staklo u građevinarstvu - Dio 4: Staklo prevučeno slojem:
Dio 4: Ocjena usaglašenosti/Standard za proizvod
Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of
conformity/Product standard
Cijevi i priključci, uzdužno zavarene galvanizirane vrućim
potapanjem čelične cijevi sa naglavkom i priključkom za
sisteme otpadnih voda - Dio 1: Zahtjevi, ispitivanje,
kontrola kvaliteta
Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip
galvanized steel pipes with spigot and socket for waste
water systems - Part 1: Requirements, testing, quality
control
Strana 15 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.6.2005
1.6.2006
-
1.6.2005
1.6.2006
EN 1124-1:1999/A1:2004
-
1.6.2005
1.6.2006
EN 1125:2008
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 1154:1996
-
1.10.2003
1.10.2004
EN 1154:1996/A1:2002
-
1.1.2010
1.1.2010
EN
1154:1996/A1:2002/AC:200
6
-
1.1.2010
1.1.2010
EN 1155:1997
-
1.10.2003
1.10.2004
Referentni standard(i)3
BAS EN 1123-1/A1:2007
Cijevi i priključci, uzdužno zavarene galvanizirane vrućim
potapanjem čelične cijevi sa naglavkom i priključkom za
sisteme otpadnih voda - Dio 1: Zahtjevi, ispitivanje,
kontrola kvaliteta
Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip
galvanized steel pipes with spigot and socket for waste
water systems - Part 1: Requirements, testing, quality
control
BAS EN 1124-1:2001
Cijevi i priključci, uzdužno zavarene od nehrđajućeg čelika
sa naglavkom i priključkom za sisteme otpadnih voda - Dio
1: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvaliteta
EN 1124-1:1999
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel
pipes with spigot and socket for waste water systems Part 1: Requirements, testing, quality control
EN 1123-1:1999/A1:2004
Cijevi i cjevni priključci sa naglavkom i rukavcem
namijenjeni za sisteme otpadnih voda izrađeni od uzdužno
zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika - Dio 1: Zahtjevi
BAS EN 1124-1/A1:2005
ispitivanje kontrola kvalitet
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel
pipes with spigot and socket for waste water systems Part 1: Requirements, testing, quality control
Građevinski okovi - Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom
šipkom - Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1125:2009
Building hardware - Panic exit devices operated by a
horizontal bar - Requirements and test methods
Građevinski okovi - Naprave za kontrolisano zatvaranje
vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1154:2005
Building hardware - Controlled door closing devices Requirements and test methods
Građevinski okovi - Naprave za kontrolisano zatvaranje
vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1154/A1:2005
Building hardware - Controlled door closing devices Requirements and test methods
Građevinski okovi - Naprave za kontrolisano zatvaranje
vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1154/A1/Cor1:2009
Buiding hardware - Controlled door closing devices Requirements and test methods
Građevinski okovi - Uređaji na električni pogon za držanje
otvorenim krilnih vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1155:2005
Building hardware - Electrically powered hold-open devices
for swing doors - Requirements and test methods
Strana 16 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Građevinski okovi - Uređaji na električni pogon za držanje
otvorenim krilnih vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1155/A1:2005
Building hardware - Electrically powered hold-open devices
for swing doors - Requirements and test methods
Građevinski okovi - Uređaji na električni pogon za držanje
otvorenim krilnih vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1155/A1/Cor1:2009
Building hardware - Electrically powered hold-open devices
for swing doors - Requirements and test methods
Građevinski okovi - Koordinacione naprave za vrata Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1158:2005
Building hardware - Door coordinator devices Requirements and test methods
Građevinski okovi - Koordinacione naprave za vrata Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1158/A1:2005
Building hardware - Door coordinator devices Requirements and test methods
Građevinski okovi - Koordinacione naprave za vrata Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1158/A1/Cor1:2009
Building hardware - Door coordinator devices Requirements and test methods
Prefabrikovani proizvodi od betona - Šuplje ploče
BAS EN 1168+A3:2012
Precast concrete products - Hollow core slabs
Staklo u građevinarstvu - Izolacioni stakleni elementi - Dio
5: Ocjena usklađenosti
BAS EN 1279-5 +A2:2011
Glass in building - Insulating glass units - Part 5:
Evaluation of conformity
Glineni crijep i fitinzi za pokrivanje krova - Definicije
proizvoda i specifikacije
BAS EN 1304:2009
Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and
specifications
Sistemi bezbjednosti na cestama - Dio 5: Zahtjevi za
proizvod i ocjenjivanje usklađenosti sistema zaštite na
BAS EN 1317-5+A2:2013
cestama
Road restraint systems - Part 5: Product requirements and
evaluation of conformity for vehicle restraint systems
Sistemi bezbjednosti na cestama - Dio 5: Zahtjevi za
proizvod i ocjenjivanje usklađenosti sistema zaštite na
BAS EN 1317cestama
5+A2/Cor1:2013
Road restraint systems - Part 5: Product requirements and
evaluation of conformity for vehicle restraint systems
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 1155:1997/A1:2002
-
1.10.2003
1.10.2004
EN
1155:1997/A1:2002/AC:200
6
-
1.1.2010
1.1.2010
EN 1158:1997
-
1.10.2003
1.10.2004
EN 1158:1997/A1:2002
-
1.10.2003
1.10.2004
EN
1158:1997/A1:2002/AC:200
6
-
1.6.2006
1.6.2006
EN 1168:2005+A3:2012
-
1.7.2012
1.7.2013
EN 1279-5:2005+A2:2010
-
1.2.2011
1.2.2012
EN 1304:2005
-
1.2.2006
1.2.2007
EN 1317-5:2007+A2:2012
-
1.1.2013
1.1.2013
EN 13175:2007+A2:2012/AC:2012
-
1.1.2013
1.1.2013
Referentni standard(i)3
Strana 17 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 1319:2010
BAS EN 1337-3:2010
BAS EN 1337-4:2010
BAS EN 1337-4/Cor1:2010
BAS EN 1337-5:2010
BAS EN 1337-6:2010
BAS EN 1337-7:2010
BAS EN 1337-8:2010
BAS EN 1338:2006
BAS EN 1338/Cor1:2008
BAS EN 1339:2006
BAS EN 1339/Cor1:2008
BAS EN 1340:2008
BAS EN 1340/Cor1:2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Zagrijači zraka na gasovita goriva s prinudnom
konvekcijom za grijanje prostora u domaćinstvima
nazivnog toplotnog opterećenja jednakog ili manjeg od 70
kW s pomoćnim ventilatorom gorionika
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space
heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat
input of 70 kW
Konstrukcijski ležajevi - Dio 3: Elastomerni ležajevi
Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
Konstrukcijski ležajevi - Dio 4: Valjkasti ležajevi
Structural bearings - Part 4: Roller bearings
Konstrukcijski ležajevi - Dio 4: Valjkasti ležajevi
Structural bearings - Part 4: Roller bearings
Konstrukcijski ležajevi - Dio 5: Lončasti ležajevi
Structural bearings - Part 5: Pot bearings
Konstrukcijski ležajevi - Dio 6: Njihajući ležaji
Structural bearings - Part 6: Rocker bearings
Konstrukcijski ležajevi - Dio 7: Sferni valjkasti PTFE
ležajevi
Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE
bearings
Konstrukcijski ležajevi -Dio 8: Usmjeravajući i
ograničavajući ležajevi
Structural bearings - Part 8:Guide Bearings and restraint
bearings
Betonske kocke za popločavanje - Zahtjevi i metode
ispitivanja
Concrete paving blocks - Requirements and test methods
Betonske kocke za popločavanje - Zahtjevi i metode
ispitivanja
Concrete paving blocks - Requirements and test methods
Betonske ploče za popločavanje - Zahtjevi i metode
ispitivanja
Concrete paving flags - Requirements and test methods
Betonske ploče za popločavanje - Zahtjevi i metode
ispitivanja
Concrete paving flags - Requirements and test methods
Betonski ivičnjaci - Zahtjevi i metode ispitivanja
Concrete kerb units - Requirements and test methods
Betonski ivičnjaci - Zahtjevi i metode ispitivanja Concrete kerb units - Requirements and test methods
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 1319:2009
-
1.10.2010
1.10.2011
EN 1337-3:2005
-
1.1.2006
1.1.2007
EN 1337-4:2004
-
1.2.2005
1.2.2006
EN 1337-4:2004/AC:2007
-
1.1.2008
1.1.2008
EN 1337-5:2005
-
1.1.2006
1.1.2007
EN 1337-6:2004
-
1.2.2005
1.2.2006
EN 1337-7:2004
-
1.12.2004
1.6.2005
EN 1337-8:2007
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 1338:2003
-
1.3.2004
1.3.2005
EN 1338:2003/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
EN 1339:2003
-
1.3.2004
1.3.2005
EN 1339:2003/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
EN 1340:2003
-
1.2.2004
1.2.2005
EN 1340:2003/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
Referentni standard(i)3
Strana 18 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločavanje Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1341:2014
Slabs of natural stone for external paving - Requirements
and test methods
Kocke od prirodnog kamena za vanjsko popločavanje Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1342:2014
Setts of natural stone for external paving - Requirements
and test methods
Ivičnjaci od prirodnog kamena za vanjsku ugradnju Zahtjevi i metode ispitivanja
BAS EN 1343:2014
Kerbs of natural stone for external paving - Requirements
and test methods
Opekarski proizvodi za popločavanje - Zahtjevi i metode
BAS EN 1344:2014
ispitivanja
Clay pavers - Requirements and test methods
Materijali za označavanje cesta - Materijali za posipanje Staklene perle, agregati protiv klizanja i njihova mješavina
BAS EN 1423:2013
Road marking materials - Drop on materials - Glass beads,
antiskid aggregates and mixtures of the two
Materijali za obilježavanja cesta - Materijali za posipanje Staklene perle, agregati protiv klizanja i njihova mješavina
BAS EN 1423/Cor1:2014
Road marking materials - Drop on materials - Glass beads,
antiskid aggregates and mixtures of the two
Drenažni kanali za odvodnjavanje saobraćajnih površina Klasifikacija, kriteriji za izvođenje i ispitivanje, označavanje
i ocjenjivanje usklađenosti
BAS EN 1433:2005
Drainage channels for vehicular and pedestrian areas Classification, design and testing requirements, marking
and evaluation of conformity
Drenažni kanali za odvodnjavanje saobraćajnih površina Klasifikacija, kriteriji za izvođenje i ispitivanje, označavanje
i ocjenjivanje usklađenosti
BAS EN 1433:2005/A1:2010
Drainage channels for vehicular and pedestrian areas Classification, design and testing requirements, marking
and evaluation of conformity
Dimnjaci - Glinene/keramičke dimovodne cijevi - Dio 1:
Dimovodne cijevi za pogon u suhim uslovima - Zahtjevi i
metode ispitivanja
BAS EN 1457-1:2013
Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners
operating under dry conditions - Requirements and test
methods
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 1341:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 1342:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 1343:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 1344:2013
EN 1344:2002
8.8.2014
8.8.2015
EN 1423:2012
-
1.11.2012
1.11.2012
EN 1423:2012/AC:2013
-
1.7.2013
1.7.2013
EN 1433:2002
-
1.8.2003
1.8.2004
EN 1433:2002/A1:2005
-
1.1.2006
1.1.2006
EN 1457-1:2012
-
1.11.2012
1.11.2013
Referentni standard(i)3
Strana 19 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 1457-2:2013
BAS EN 1463-1:2009
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Dimnjaci - Glinene/keramičke dimovodne cijevi - Dio 2:
Dimovodne cijevi za pogon u vlažnim uslovima - Zahtjevi i
metode ispitivanja
EN 1457-2:2012
Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners
operating under wet conditions - Requirements and test
methods
Materijali za markiranje cesta - Stanje refleksije na
cestama - Dio 1: Svojstva osnovni zahtjevi
EN 1463-1:2009
Road marking materials - Retroflecting road studs - Part 1:
Initial performance requirements
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.11.2012
1.11.2013
-
1.1.2010
1.1.2011
Napomena 4
BAS EN 1469:2009
Proizvodi od prirodnog kamena - Ploče za oblaganje Zahtjevi
EN 1469:2004
Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements
-
1.7.2005
1.7.2006
BAS EN 1504-2:2006
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih
konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena
usklađenosti - Dio 2: Sistemi površinske zaštite betona
Products and systems for the protection and repair of
EN 1504-2:2004
concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 2: Surface
protection systems for concrete
-
1.9.2005
1.1.2009
-
1.10.2006
1.1.2009
-
1.9.2005
1.1.2009
BAS EN 1504-3:2007
BAS EN 1504-4:2006
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih
konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena
usklađenosti - Dio 3: Sanacija armiranih i nearmiranih
konstrukcija
EN 1504-3:2005
Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and
non-structural repair
Proizvodi i sistemi za zaštitu Ii sanaciju betonskih
konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena
usklađenosti - Dio 4: Konstrukcijsko ojačanje
Products and systems for the protection and repair of
EN 1504-4:2004
concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 4: Structural
bonding
Strana 20 od 68
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 1504-5:2006
BAS EN 1504-6:2009
BAS EN 1504-7:2009
BAS EN 1520:2011
BAS EN 1748-1-2:2010
BAS EN 1748-2-2:2010
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih
konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena
usklađenosti - Dio 5: Injektiranje betona
Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 5: Concrete
injection
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih
konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena
usklađenosti - Dio 6: Sidrenje čelične armature
Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of
reinforcing steel bar
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih
konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i
vrednovanje usklađenosti - Dio 7: Zaštita armature od
korozije
Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity - Part 7:
Reinforcement corrosion protection
Prefabrikovani armirani elementi od lakoagregatnog
betona sa otvorenom strukturom sa nosivom ili nenosivom
armaturom
Prefabricated reinforced components of lightweight
aggregate concrete with open structure with structural or
non-structural reinforcement
Staklo u gradjevinarstvu - Posebni bazični (proizvodi) Borosilikatna stakla - Dio 1-2: Definicija i opća i fizikalna
imehanička svojstva
Glass in building - Special basic products - Borosilicate
glasses - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product
standard
Staklo u gradjevinarstvu - Posebni bazični (proizvodi) Glazirana keramika - Dio 2-2: Ocjena usklađenosti/
Standard za proizvod
Glass in building - Special basic products - Glass
ceramics - Part 2-2: Evaluation of conformity/Product
standard
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 1504-5:2004
-
1.10.2005
1.1.2009
EN 1504-6:2006
-
1.6.2007
1.1.2009
EN 1504-7:2006
-
1.6.2007
1.1.2009
EN 1520:2011
-
1.1.2012
1.2.2013
EN 1748-1-2:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 1748-2-2:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
Referentni standard(i)3
Strana 21 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 1806:2009
BAS EN 1825-1:2008
BAS EN 1825-1/Cor1:2008
BAS EN 1856-1:2010
BAS EN 1856-2:2010
BAS EN 1857:2011
BAS EN 1858+A1:2011
BAS EN 1863-2:2008
BAS EN 1873:2009
BAS EN 1916:2007
BAS EN 1916/Cor1:2009
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Dimnjaci - Glineni/Keramički dimovodni elementi za
jednoslojne dimnjake - Zahtjevi i metode ispitivanja
Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall
chimneys - Requirements and test methods
Separatori masti - Dio 1: Principi projektovanja, izvedba i
ispitivanje, označavanje i kontrola kvaliteta
Grease separators - Part 1: Principles of design,
performance and testing, marking and quality control
Separatori masti - Dio 1: Principi projektovanja, izvedba i
ispitivanje, označavanje i kontrola kvaliteta
Grease separators - Part 1: Principles of design,
performance and testing, marking and quality control
Dimnjaci - Zahtjevi za metalne dimnjake - Dio 1:
Konstruktivni elementi za sistem odvodnjavanja dimnjaka
Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1:
System chimney products
Dimnjaci - Zahtjevi za metalne dimnjake - Dio 2: Unutarnje
cijevi i spoljni komadi za povezivanje odvodnih cijevi
Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 2:
Metal liners and connecting flue pipes
Dimnjaci - Komponente - Betonske elementi za dimnjake
Chimneys - Components - Concrete flue liners
Dimnjaci - Komponente - Betonski elementi za dimnjake
Chimneys - Components - Concrete flue blocks
Staklo u građevinarstvu - Toplinski ojačano natrij-kalcijsilikatno staklo - Dio 2: Vrednovanje usklađenosti/Standard
za proizvod
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate
glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Prefabrikovani sastavni dijelovi za pokrivanje krova Individualne svjetlosne kupe od plastike - Specifikacije
proizvoda i metode ispitivanja
Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights
of plastics - Product specification and test methods
Betonske cijevi i fitinzi, beton sa čeličnim vlaknima i
armirani beton
Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and
reinforced
Betonske cijevi i fitinzi, beton sa čeličnim vlaknima i
armirani beton
Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and
reinforced
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 1806:2006
-
1.5.2007
1.5.2008
EN 1825-1:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 1825-1:2004/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
EN 1856-1:2009
-
1.3.2010
1.3.2011
EN 1856-2:2009
-
1.3.2010
1.3.2011
EN 1857:2010
-
1.1.2011
1.1.2012
EN 1858:2008+A1:2011
-
1.4.2012
1.4.2013
EN 1863-2:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 1873:2005
-
1.10.2006
1.10.2009
EN 1916:2002
-
1.8.2003
23.11.2004
EN 1916:2002/AC:2006
-
1.1.2009
1.1.2009
Referentni standard(i)3
Strana 22 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 1917:2007
BAS EN 1917/Cor1:2007
BAS EN 1935:2005
BAS EN 1935/Cor1:2009
BAS EN 10025-1:2005
BAS EN 10088-4:2010
BAS EN 10088-5:2010
BAS EN 10210-1:2007
BAS EN 10219-1:2007
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 1917:2002
-
1.8.2003
23.11.2004
EN 1917:2002/AC:2006
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 1935:2002
-
1.10.2002
1.12.2003
EN 1935:2002/AC:2003
-
1.1.2007
1.1.2007
EN 10025-1:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 10088-4:2009
-
1.2.2010
1.2.2011
EN 10088-5:2009
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 10210-1:2006
-
1.2.2007
1.2.2008
Hladno oblikovani zavareni konstrukcioni šuplji profili od
nelegiranih i finozrnatih čelika - Dio 1: Tehnički uslovi
isporuke
EN 10219-1:2006
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy
and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
-
1.2.2007
1.2.2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Ulazni i kontrolni šahtovi od betona, betona sa čeličnim
vlaknima i armiranog betona
Concrete manholes and inspection chambers,
unreinforced, steel fibre and reinforced
Ulazni i kontrolni šahtovi od betona, betona sa čeličnim
vlaknima i armiranog betona
Concrete manholes and inspection chambers,
unreinforced, steel fibre and reinforced
Građevinski okovi - Jednoosovinske šarke - Zahtjevi i
metode ispitivanja
Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and
test methods
Građevinski okovi - Jednoosovinske šarke - Zahtjevi i
metode ispitivanja
Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and
test methods
Toplo valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 1:
Opšti tehnički uslovi isporuke
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General
technical delivery conditions
Nehrđajući čelici - Dio 4: Tehnički uslovi isporuke za tanki
lim/lim i traku od koroziono otpornih čelika za
konstrukcione namjene
Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for
sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for
construction purposes
Nehrđajući čelici - Dio 5: Tehnički uslovi isporuke za šipke,
žicu, profile i svijetle proizvode od koroziono otpornih
čelike za konstrukcione namjene
Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for
bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion
resisting steels for construction purposes
Vruće obrađeni konstrukcioni šuplji profili od nelegiranih i
finozrnatih čelika - Dio 1: Tehnički uslovi isporuke
Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine
grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
Referentni standard(i)3
Strana 23 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 10224:2003
BAS EN 10224/A1:2007
BAS EN 10255+A1:2008
BAS EN 10311:2009
BAS EN 10312:2003
BAS EN 10312/A1:2007
BAS EN 10340:2011
BAS EN 10340/Cor1:2011
BAS EN 10343:2010
BAS EN 12004+A1:2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Cijevi i cjevni priključci od nelegiranog čelika namijenjeni
za transport vodenih tekućina uključujući vodu za ljudsku
potrošnju - Tehnički uslovi isporuke
Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of
aqueous liquids including water for human consumption Technical delivery conditions
Cijevi i cijevni priključci od nelegiranog čelika namijenjen
za transport vode i drugih vodenih tečnostiTehnički uvjeti isporuke
Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of
aqueous liquids including water for human consumption Technical delivery conditions
Cijevi od nelegiranog čelika pogodne za zavarivanje i
narezivanje navoja - Tehnički uslovi
Non-Alloy steel tubes suitable for welcding and threading Technical delivery conditions
Spojevi za povezivanje čeličnih cijevi i cijevnih priključaka
za transport vode i drugih vodenih tekućina
Joints for the connection of steel tubes and fittings for the
conveyance of water and other aqueous liquids
Šavne cijevi od nehrđajućeg čelika za transport vode i
drugih vodenih tečnosti - Tehnički uslovi isporuke
Welded stainless steel tubes for the conveyance of
aqueous liquids including water for human consumption Technical delivery conditions
Šavne cijevi od nehrđajućeg čelika za transport vode i
drugih vodenih tečnosti - Tehnički uslovi isporuke
Welded stainless steel tubes for the conveyance of
aqueous liquids including water for human consumption Technical delivery conditions
Čelični odlivci za konstrukcije
Steel castings for structural uses
Čelični odlivci za konstrukcije
Steel castings for structural uses
Čelici za kaljenje i popuštanje (poboljšanje) za
građevinarstvo - Tehnički uvjeti isporuke
Steels for quenching and tempering for construction
purposes - Technical delivery conditions
Adhezivi/ljepila za pločice - Zahtjevi, ocjena usklađenosti,
klasifikacija i označavanje
Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of
conformity, classification and designation
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 10224:2002
-
1.4.2006
1.4.2007
EN 10224:2002/A1:2005
-
1.4.2006
1.4.2007
EN 10255:2004+A1:2007
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 10311:2005
-
1.3.2006
1.3.2007
EN 10312:2002
-
1.4.2006
1.4.2007
EN 10312:2002/A1:2005
-
1.4.2006
1.4.2007
EN 10340:2007
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 10340:2007/AC:2008
-
1.1.2010
1.1.2010
EN 10343:2009
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 12004:2007+A1:2012
-
1.4.2013
1.7.2013
Referentni standard(i)3
Strana 24 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 12050-1:2008
BAS EN 12050-2:2008
BAS EN 12050-3:2008
BAS EN 12050-4:2008
BAS EN 12057:2009
BAS EN 12058:2009
BAS EN 12094-1:2005
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Postrojenja za podizanje otpadnih voda za građevine i
područja - Načela konstrukcija i ispitivanja - Dio 1:
Postrojenja za podizanje otpadnih voda koje sadrže
fekalne materije
EN 12050-1:2001
Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles
of construction and testing - Part 1: Lifting plants for
wastewater containing faecal matter
Postrojenja za podizanje otpadnih voda za građevine i
područja - Načela konstrukcija i ispitivanja - Dio 2:
Postrojenja za podizanje otpadnih voda bez fekalija
EN 12050-2:2000
Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles
of construction and testing - Part 2: Lifting plants for faecalfree wastewater
Postrojenja za podizanje otpadnih voda za građevine i
područja - Načela konstrukcija i ispitivanja - Dio 3:
Postrojenja za podizanje otpadnih voda koje sadrže
fekalne materije za ograničenu primjenu
EN 12050-3:2000
Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles
of construction and testing - Part 3: Lifting plants for
wastewater containing faecal matter for limited applications
Postrojenja za podizanje otpadnih voda za građevine i
područja - Načela konstrukcija i ispitivanja - Dio 4:
Nepovratni ventili za otpadne vode bez fekalnih materija i
otpadne vode koje sadrže fekalne materijala
EN 12050-4:2000
Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles
of construction and testing - Part 4: Non-return valves for
faecal-free wastewater and wastewater containing faecal
matter
Proizvodi od prirodnog kamena - Modularne ploče EN 12057:2004
Zahtjevi
Natural stone products - Modular tiles - Requirements
Proizvodi od prirodnog kamena - Ploče za podove i
stepenice - Zahtjevi
EN 12058:2004
Natural stone products - Slabs for floors and stairs Requirements
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanje za
elektrčno automatsko upravljanje i kašnjene sistema
EN 12094-1:2003
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 1: Requirements and test
methods for electrical automatic control and delay devices
Strana 25 od 68
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.11.2001
1.11.2002
-
1.10.2001
1.10.2002
-
1.10.2001
1.10.2002
-
1.10.2001
1.10.2002
-
1.9.2005
1.9.2006
-
1.9.2005
1.9.2006
-
1.2.2004
1.5.2006
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 12094-2:2005
BAS EN 12094-3:2005
BAS EN 12094-4:2005
BAS EN 12094-5:2008
BAS EN 12094-6:2008
BAS EN 12094-7:2005
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 12094-2:2003
-
1.2.2004
1.5.2006
EN 12094-3:2003
-
1.1.2004
1.9.2005
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 4: Zahtjevi i metode ispitivanje za
posude, ventile i montažu
EN 12094-4:2004
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 4: Requirements and test
methods for container valve assemblies and their actuators
-
1.5.2005
1.8.2007
EN 12094-5:2006
-
1.2.2007
1.5.2009
EN 12094-6:2006
-
1.2.2007
1.5.2009
EN 12094-7:2000
-
1.10.2001
1.4.2004
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 2: Zahtjevi i metode ispitivanje za ne
električno automatsko upravljanje i kašnjene sistema
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 2: Requirements and test
methods for non-electrical automatic control and delay
devices
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 3: Zahtjevi i metode ispitivanje za
ručnu signalizaciju, zaustavljanje i kašnjene sistema
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 3: Requirements and test
methods for manual triggering and stop devices
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 5: Zahtjevi i metode ispitivanja za
granske ventile visokog i niskog pritiska i uređaje za
pražnjenje za sisteme sa CO2
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 5: Requirements and test
methods for high and low pressure selector valves and
their actuators for CO2 systems
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sistema
gašenja gasom Dio 6: Testne metode za neelktrični
oštećene uređaje
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 6: Requirements and test
methods for non-electrical disable devices for CO2
systems
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 7: Zahtjevi i metode ispitivanja za
špricanje za CO2 sistema
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 7: Requirements and test
methods for nozzles for CO2 systems
Referentni standard(i)3
Strana 26 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.11.2005
1.11.2006
-
1.2.2007
1.5.2009
EN 12094-9:2003
-
1.1.2004
1.9.2005
EN 12094-10:2003
-
1.2.2004
1.5.2006
EN 12094-11:2003
-
1.1.2004
1.9.2005
EN 12094-12:2003
-
1.1.2004
1.9.2005
EN 12094-13:2001
-
1.1.2002
1.4.2004
Referentni standard(i)3
BAS EN 12094-7/A1:2008
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 7: Zahtjevi i metode ispitivanja za
špricanje za CO2 sistema
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 7: Requirements and test
methods for nozzles for CO2 systems
BAS EN 12094-8:2006
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 8: Zahtjevi i test metode za konektore
Fixed firefighting systems - Components for gas
EN 12094-8:2006
extinguishing systems - Part 8: Requirements and test
methods for connectors
BAS EN 12094-9:2005
BAS EN 12094-10:2005
BAS EN 12094-11:2005
BAS EN 12094-12:2005
BAS EN 12094-13:2005
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 9: Zahtjevi i metode ispitivanje za
specijalne detektore za gašenje požara
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 9: Requirements and test
methods for special fire detectors
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 10: Zahtjevi i metode ispitivanje za
pritisak mjerača i pritisak prekidača
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 10: Requirements and test
methods for pressure gauges and pressure switches
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 11: Zahtjevi i metode ispitivanje za
mehaničke uređaje za mjerenje sistema
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 11: Requirements and test
methods for mechanical weighing devices
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 12: Zahtjevi i metode ispitivanje za
pneumatske alarme i uređaje
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 12: Requirements and test
methods for pneumatic alarm devices
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio13: Zahtjevi i metode ispitivanje za
kontrolu ventila nadpritiska nepovratnih ventila
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 13: Requirements and test
methods for check valves and non-return valves
EN 12094-7:2000/A1:2005
Strana 27 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 1209413/Cor1:2008
BAS EN 12101-1:2009
BAS EN 12101-1/A1:2008
BAS EN 12101-2:2005
BAS EN 12101-3:2005
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sistema za
gašenje gasom - Dio 13: Zahtjevi i metode ispitivanje za
kontrolu ventila nadpritiska nepovratnih ventila
Fixed firefighting systems - Components for gas
extinguishing systems - Part 13: Requirements and test
methods for check valves and non-return valves
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 1: Specifikacije za
dimne barijere
Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for
smoke barriers
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 1: Specifikacije za
dimne barijere
Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for
smoke barriers
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 2: Specifikacija za
odvod dima i toplote prirodnim prozračavanjem
Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for
natural smoke and heat exhaust ventilators
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 3: Specifikacija za
električne ventilatore za odvod dima i toplote
Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for
powered smoke and heat exhaust ventilators
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 12094-13:2001/AC:2002
-
1.1.2010
1.1.2010
EN 12101-1:2005
-
1.6.2006
1.9.2008
EN 12101-1:2005/A1:2006
-
1.12.2006
1.9.2008
EN 12101-2:2003
-
1.4.2004
1.9.2006
EN 12101-3:2002
-
1.4.2004
1.4.2005
-
1.1.2006
1.1.2006
EN 12101-6:2005
-
1.4.2006
1.4.2007
EN 12101-6:2005/AC:2006
-
1.1.2007
1 .1.2007
EN 12101-7:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
EN 12101-8:2011
-
1.2.2012
1.2.2013
Referentni standard(i)3
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 3: Specifikacija za
električne ventilatore za odvod dima i toplote
BAS EN 12101-3/Cor1:2008
EN 12101-3:2002/AC:2005
Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for
powered smoke and heat exhaust ventilators
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 6: Specifikacija za
sistem diferencijalnog pritiska - Kits toplote
BAS EN 12101-6:2008
Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for
pressure differential systems - Kits
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 6: Specifikacija za
sistem diferencijalnog pritiska - Kits toplote
BAS EN 12101-6/Cor1:2008
Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for
pressure differential systems - Kits
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 7: Kanali za
odimljavanje
BAS EN 12101-7:2012
Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct
sections
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 8: Klapne za
kontrolu dima
BAS EN 12101-8:2012
Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control
dampers
Strana 28 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
Napomena 4
BAS EN 12101-10:2008
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 10: Napajanje
električnom energijom
EN 12101-10:2005
Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
-
1.10.2006
1.5.2012
BAS EN 1210110/Cor1:2008
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Dio 10: Napajanje
električnom energijom
EN 12101-10:2005/AC:2007
Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
-
1.1.2008
1.1.2008
-
1.9.2005
1.9.2006
-
1.12.2004
1.6.2006
-
1.6.2006
1.6.2006
-
1.4.2002
1.9.2005
EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004
-
1.3.2005
1.3.2006
EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A3:2006
-
1.11.2006
1.11.2007
BAS EN 12150-2:2008
BAS EN 12209:2008
BAS EN 12209/Cor1:2009
BAS EN 12259-1+A1:2010
BAS EN 12259-1+
A1/A2:2008
BAS EN 12259-1+
A1/A3:2008
Staklo u građevinarstvu - Termički ojačano sigurnosno
kreč-natron-silikatno staklo - Dio 2: Vrednovanje
usklađenosti/Standard za proizvod
EN 12150-2:2004
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate
safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product
standard
Građevinski okovi - Brave i reze - Mehaničke brave, reze i
prihvatne ploče za brave - Zahtjevi i metode ispitivanja
EN 12209:2003
Building hardware - Locks and latches - Mechanically
operated locks, latches and locking plates - Requirements
and test methods
Građevinski okovi - Brave i reze - Mehaničke brave, reze i
prihvatne ploče za brave - Zahtjevi i metode ispitivanja
Building hardware - Locks and latches - Mechanically
EN 12209:2003/AC:2005
operated locks, latches and locking plates - Requirements
and test methods
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 1: Sprinkleri
EN 12259-1:1999 + A1:2001
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 1: Sprinklers
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema za rasprskavanje vodom- Dio 1:
Sprinkler
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 1: Sprinklers
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema za rasprskavanje vodom - Dio 1:
Sprinkler
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 1: Sprinklers
Strana 29 od 68
BAS O 710.02
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
BAS EN 12259-2:2002
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 2: Mokri
alarmni ventil
EN 12259-2:1999
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
-
1.1.2002
1.8.2007
BAS EN 12259-2/A1:2002
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 2: Mokri
alarmni ventil
EN 12259-2:1999/A1:2001
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
-
1.1.2002
1.8.2007
BAS EN 12259-2/A2:2008
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 2: Mokri
alarmni ventil
EN 12259-2:1999/A2:2005
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
-
1.9.2006
1.8.2007
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sprinkler
sistema i sistema za rasprskavanje vodom - Dio 2: Mokri
BAS EN 12259-2/Cor1:2005 alarmni ventili
EN 12259-2:1999/AC:2002
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
-
1.6.2005
1.6.2005
-
1.1.2002
1.8.2007
-
1.1.2002
1.8.2007
-
1.9.2006
1.8.2007
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 12259-3:2002
BAS EN 12259-3/A1:2002
BAS EN 12259-3/A2:2006
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 3: Suhi
alarmni ventil
EN 12259-3:2000
Fixed firefighting systems - Components for automatic
sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve
assemblies
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 3: Suhi
alarmni ventil
EN 12259-3:2000/A1:2001
Fixed firefighting systems - Components for automatic
sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve
assemblies
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 3: Suhi
alarmni ventil
EN 12259-3:2000/A2:2005
Fixed firefighting systems - Components for automatic
sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve
assemblies
Strana 30 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 12259-4:2002
BAS EN 12259-4/A1:2002
BAS EN 12259-5:2005
BAS EN 12271:2008
BAS EN 12273:2009
BAS EN 12285-2:2008
BAS EN 12326-1:2009
BAS EN 12337-2:2008
BAS EN 12352:2007
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 4: Naprave
za alarmiranje sa vodenim pogonom
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 4: Water motor alarms
Stabilni sistemi za gašenje požara - Dijelovi sprinkler
sistema i sistema sa raspršenom vodom - Dio 4: Naprave
za alarmiranje sa vodenim pogonom
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 4: Water motor alarms
Stabilni sistemi za gašenje požara - Djelovi sprinkler
sistema i sistema za rasprskavanje vodom - Dio 5:
Detektori protoka vode
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and
water spray systems - Part 5: Water flow detectors
Površinska obrada asfalta - Zahtjevi
Surface dressing - Requirements
Debljina gornjih asfaltnih slojeva ugrađenih u hladnom
stanju – Zahtjevi
Slurry surfacing - Requirements
Čelični rezervoari izrađeni u radionici - Dio 2: Horizontalni
cilindrični rezervoari sa jednostrukom i dvostrukom
stjenkom za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih
tečnosti zagađivača vode
Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal
cylindrical single skin and double skin tanks for the
aboveground storage of flammable and non-flammable
water polluting liquids
Krovni škriljci i proizvodi od kamena za diskontinuirano
pokrivanje i oblaganje - Specifikacija za proizvod
Slate and stone products for discontinuous roofing and
cladding - Part 1: Product specification
Staklo u građevinarstvu - Hemijski ojačano kreč-natron
staklo - Dio 2: Vrednovanje usklađenosti/Standard za
proizvod
Glass in building - Chemically strengthened soda lime
silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product
standard
Oprema za regulisanje saobraćaja - Uređaji za upravljanje
i sigurnosna svjetla
Traffic control equipment - Warning and safety light
devices
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 12259-4:2000
-
1.1.2002
1.4.2004
EN 12259-4:2000/A1:2001
-
1.1.2002
1.4.2004
EN 12259-5:2002
-
1.7.2003
1.9.2005
EN 12271:2006
-
1.1.2008
1.1.2011
EN 12273:2008
-
1.1.2009
1.1.2011
EN 12285-2:2005
-
1.1.2006
1.1.2008
EN 12326-1:2004
-
1.5.2005
1.5.2008
EN 12337-2:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 12352:2006
-
1.2.2007
1.2.2008
Referentni standard(i)3
Strana 31 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
Napomena 4
BAS EN 12368:2007
Oprema za regulisanje saobraćaja - Signalna svjetla
Traffic control equipment - Signal heads
EN 12368:2006
-
1.2.2007
1.2.2008
BAS EN 12380:2008
Ventili za odzračivanje za odvodne sisteme - Zahtjevi,
ispitne metode i ocjena usklađenosti
EN 12380:2002
Air admittance valves for drainage systems Requirements, tests methods and evaluation of conformity
-
1.10.2003
1.10.2004
EN 12446:2011
-
1.4.2012
1.4.2013
EN 12467:2012
-
1.7.2013
1.7.2013
EN 12566-1:2000
-
1.12.2004
1.12.2005
EN 12566-1:2000/A1:2003
-
1.12.2004
1.12.2005
EN 12566-3:2005+A2:2013
-
31.12.2013
BAS EN 12566-4:2009
Mali sistemi za tretman otpadnih voda do 50 ES - Dio 4:
Septički spremnici od prefabrikovanih elemenata sklopivi in
situ
EN 12566-4:2007
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part
4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits
-
1.1.2009
1.1.2010,
BAS EN 12566-6:2014
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret
zagađenja do 50 ES - Dio 6: Montažne jedinice za tretman
efluenta iz septičog rezervoara
EN 12566-6:2013
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part
6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent
-
1.11.2013
1.11.2014
BAS EN 12446:2012
BAS EN 12467:2013
BAS EN 12566-1:2002
BAS EN 12566-1/A1:2005
BAS EN 12566-3+A2:2014
Dimnjaci - Komponente - Betonski elementi za vanjske
zidne obloge
Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima - Specifikacija
proizvoda i metode ispitivanja
Fibre-cement flat sheets - Product specification and test
methods
Mali sistemi za tretman otpadnih voda do 50 ES - Dio 1:
Septički rezervoar za predobradu
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part
1: Prefabricated septic tanks
Mali sistemi za tretman otpadnih voda do 50 ES - Dio 1:
Septički rezervoari za predobradu
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part
1: Prefabricated septic tanks
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret
zagađenja do 50 ES - Dio 3: Paketna i/ili montažna
postrojenja za obradu otpadnih voda iz domaćinstva
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part
3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater
treatment plants
Strana 32 od 68
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 12566-7:2014
BAS EN 12591:2009
BAS EN 12602+A1:2014
BAS EN 12620+A1:2009
BAS EN 12676-1:2002
BAS EN 12676-1/A1:2006
BAS EN 12737+A1:2009
BAS EN 12764+A1:2008
BAS EN 12794+A1:2008
BAS EN
12794+A1/Cor1:2009
BAS EN 12809:2009
BAS EN 12809/A1:2009
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Mali sistemi za tretman otpadnih voda za ukupni teret
zagađenja do 50 ES - Dio 7: Montažne jedinice za
tercijarni tretman
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part
7: Prefabricated tertiary treatment units
Bitumen i bitumenska veziva - Specifikacije bitumena za
cestogradnju
Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving
grade bitumens
Prefabrikovani armiranobetonski elementi dobijeni
autoklaviranjem pjenastog betona
Prefabricated reinforced components of autoclaved
aerated concrete
Agregati za beton
Aggregates for concrete
Sistemi protiv blještavila na cestama - Dio 1: Djelovanje i
karakteristike
Anti-glare systems for roads - Part 1: Performance and
characteristics
Sistemi protiv blještavila na cestama - Dio 1: Zahtjevi i
karakteristike
Anti-glare systems for roads - Part 1: Performance and
characteristics
Prefabrikovani betonski proizvodi (elementi) - Podne ploče
za staje
Precast concrete products - Floor slats for livestock
Primjena sanitarija - Zahtjevi za kade sa vrtloženjem
Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths
Prefabrikovani proizvodi od betona - Šipovi
Precast concrete products - Foundation piles
Prefabrikovani betonski proizvodi(elementi) - Temelj
fundiran na šipovima - Šipovi
Precast concrete products - Foundation piles
Kotlovi na čvrsto gorivo - Nominalna snaga do 50 Kw Zahtjevi i metode ispitivanja
Residential independent boilers fired by solid fuel Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test
methods
Kotlovi na kruta goriva - Nominalna snaga do 50 kW Zahtjevi i metode ispitivanja
Residential independent boilers fired by solid fuel Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test
methods
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 12566-7:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 12591:2009
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 12602:2008+A1:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 12620:2002+A1:2008
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 12676-1:2000
-
1.2.2004
1.2.2006
EN 12676-1:2000/A1:2003
-
1.2.2004
1.2.2006
EN 12737:2004+A1:2007
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 12764:2004+A1:2008
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 12794:2005+A1:2007
-
1.2.2008
1.2.2009
EN
12794:2005+A1:2007/AC:20
08
-
1.8.2009
1.8.2009
EN 12809:2001
-
1.7.2005
1.7.2007
EN 12809:2001/A1:2004
-
1.7.2005
1.7.2007
Referentni standard(i)3
Strana 33 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 12809/Cor1:2009
BAS EN
12809/A1/Cor1:2009
BAS EN 12815:2009
BAS EN 12815/A1:2009
BAS EN 12815/Cor1:2009
BAS EN
12815/A1/Cor1:2009
BAS EN 12839:2012
BAS EN 12843:2006
BAS EN 12859:2012
BAS EN 12860:2002
BAS EN 12860/Cor1:2004
BAS EN 12878:2007
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Kotlovi na čvrsta goriva - Nominalna snaga do 50 Kw Zahtjevi i metode ispitivanja
Residential independent boilers fired by solid fuel Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test
methods
Kotlovi na čvrsta goriva - Nominalna snaga do 50 kWZahtjevi i metode ispitivanja
Residential independent boilers fired by solid fuel Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test
methods
Peći na čvrsto gorivo - Zahtjevi i metode ispitivanja
Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and
test methods
Peći na čvrsto gorivo - Zahtjevi i metode ispitivanja
Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and
test methods
Peći na čvrsto gorivo - Zahtjevi i metode ispitivanja
Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and
test methods
Peći na čvrsto gorivo - Zahtjevi i metode ispitivanja
Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and
test methods
Prefabrikovani elementi od betona - Elementi za ograde
Precast concrete products - Elements for fences
Prefabrikovani betonski elementi - Jarboli i stubovi
Precast concrete products - Masts and poles
Ploče od gipsa - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Gypsum blocks - Definitions, requirements and test
methods
Ljepila na bazi gipsa za zidne ploče od gipsa - Definicije,
zahtjevi i metode ispitivanja
Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions,
requirements and test methods
Ljepila na bazi gipsa za zidne ploče od gipsa - Definicije,
zahtjevi i metode ispitivanja
Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions,
requirements and test methods
Pigmenti za bojenje građevinskih materijala baziranih na
cementu i/ili kreču - Specifikacije i metode ispitivanja
Pigments for the colouring of building materials based on
cement and/or lime - Specifications and methods of test
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 12809:2001/AC:2006
-
1.1.2008
1.1.2008
EN
12809:2001/A1:2004/AC:20
06
-
1.1.2008
1.1.2008
EN 12815:2001
-
1.7.2005
1.7.2007
EN 12815:2001/A1:2004
-
1.7.2005
1.7.2007
EN 12815:2001/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
EN
12815:2001/A1:2004/AC:20
07
-
1.1.2008
1.1.2008
EN 12839:2012
-
1.10.2012
1.10.2013
EN 12843:2004
-
1.9.2005
1.9.2007
EN 12859:2011
-
1.12.2011
1.12.2012
EN 12860:2001
-
1.4.2002
1.4.2003
EN 12860:2001/AC:2002
-
1.1.2010
1.1.2010
EN 12878:2005
-
1.3.2006
1.3.2007
Referentni standard(i)3
Strana 34 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 12878/Cor1:2007
BAS EN 12899-1:2013
BAS EN 12899-2:2013
BAS EN 12899-3:2013
BAS EN 12951:2009
BAS EN 12966-1+A1:2011
BAS EN 13024-2:2010
BAS EN 13043:2006
BAS EN 13043/Cor1:2006
BAS EN 13055-1:2006
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Pigmenti za bojenje građevinskih materijala baziranih na
cementu i/ili kreču - Specifikacije i metode ispitivanja
Pigments for the colouring of building materials based on
cement and/or lime - Specifications and methods of test
Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Dio 1:
Fiksni znakovi*
Fixed, vertical road traffic signs - Part1: Fixed signs
Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Dio 2:
Saobraćajni stubovi s unutrašnjim osvjetljenjem (TTB)*
Fixed, vertical road traffic signs - Part 2: Transilluminated
traffic bolards (TTB)
Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Dio 3:
Smjerokazni stubići i retroreflektirajuće oznake*
Fixed, vertical road traffic signs - Part 3: Delineator posts
and retroreflectors
Prefabrikovani sastavni dijelovi pribora za pokrivanje krova
- Stalno instalirane krovne ljestvice - Zahtjevi za proizvod i
metode ispitivanja
Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed
roof ladders - Product specifications and test methods
Vertikalni saobraćajni znakovi - Različite poruke
saobraćajnih znakova - Dio 1: Standard proizvoda
Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part
1: Product standard
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 12878:2005/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
EN 12899-1:2007
-
1.1.2009
1.1.2013
EN 12899-2:2007
-
1.1.2009
1.1.2013
EN 12899-3:2007
-
1.1.2009
1.1.2013
EN 12951:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 12966-1:2005+A1:2009
-
1.8.2010
1.8.2010
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 13043:2002
-
1.7.2003
1.6.2004
EN 13043:2002/AC:2004
-
1.6.2006
1.6.2006
EN 13055-1:2002
-
1.3.2003
1.6.2004
Referentni standard(i)3
Staklo u građevinarstvu - Termički ojačano borosilikatno
sigurnosno staklo - Ocjena usklađenosti/Standard za
proizvod
EN 13024-2:2004
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety
glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Agregati za bitumenske mješavine i tretiranje površina za
ceste, aerodrome i druge saobraćajne površine
Aggregates for bituminous mixtures and surface
treatments for roads, airfields and other trafficked areas
Agregati za bitumenske mješavine i tretiranje površina za
ceste, aerodrome i druge saobraćajne površine
Aggregates for bituminous mixtures and surface
treatments for roads, airfields and other trafficked areas
Laki agregati - Dio 1: Laki agregati za beton, malter i
malter za injektiranje
Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates
for concrete, mortar and grout
Strana 35 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Laki agregati - Dio 1: Laki agregati za beton, malter i
malter za injektiranje
BAS EN 13055-1/Cor1:2006
Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates
for concrete, mortar and grout
Laki agregati - Dio 2: Laki agregati za bitumenske
mješavine i tretiranjepovršina i za primjenu nevezanih i
vezanih mješavina
BAS EN 13055-2:2006
Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates
for bituminous mixtures and surface treatments and for
unbound and bound applications
Dimnjaci - Sistem dimnjaka sa glineno/keramičkim
unutrašnjim cijevima - Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja
na postojanost pri gorenju čađi
BAS EN 13063-1+A1:2008
Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners Part 1: Requirements and test methods for sootfire
resistance
Dimnjaci - Sistem dimnjaka sa glineno/keramičkim
unutrašnjim cijevima - Dio 2: Zahtjevi i metode ispitivanja u
vlažnim uslovima
BAS EN 13063-2+A1:2008
Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners Part 2: Requirements and test methods under wet
conditions
Dimnjaci - Sistem dimnjaka sa glineno/keramičkim
unutrašnjim cijevima - Dio 3: Zahtjevi i metode ispitivanja
za sistem dovod zraka/odvođenje sagorjelih gasova
BAS EN 13063-3:2008
Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners Part 3: Requirements and test methods for air flue system
chimneys
Dimnjaci - Sistem dimnjaka sa glineno/keramičkim
oblogama za dimnjačne sisteme - Zahtjevi i metode
BAS EN 13069:2007
ispitivanja za sistem dovoda vazduha
Chimneys - Clay/ceramic outer walls for system chimneys Requirements and test methods
Slobodnostojeći dimnjaci - Dio 5: Materijal za zidane
odvode - Specifikacije proizvoda
BAS EN 13084-5:2007
Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners Product specifications
Slobodnostojeći dimnjaci - Dio 5: Materijal za zidane
odvode - Specifikacije proizvoda
BAS EN 13084-5/Cor1:2007
Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners Product specifications
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 13055-1:2002/AC:2004
-
1.1.2010
1.1.2010
EN 13055-2:2004
-
1.5.2005
1.5.2006
EN 13063-1:2005+A1:2007
-
1.5.2008
1.5.2009
EN 13063-2:2005+A1:2007
-
1.5.2008
1.5.2009
EN 13063-3:2007
-
1.5.2008
1.5.2009
EN 13069:2005
-
1.5.2006
1.5.2007
EN 13084-5:2005
-
1.4.2006
1.4.2007
EN 13084-5:2005/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
Referentni standard(i)3
Strana 36 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Slobodnostojeći dimnjaci - Dio 7: Specifikacije proizvoda
za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u jednoslojnim
čeličnim dimnjacima i čeličnim vodovima
BAS EN 13084-7:2013
Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of
cylindrical steel fabrications for use in single wall steel
chimneys and steel liners
Stepenice za podzemne prostore za ulazak ljudi -Zahtjevi,
označavanje, ispitivanje i procjena usklađenosti
BAS EN 13101:2008
Steps for underground man entry chambers Requirements, marking, testing and evaluation of
conformity
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 1:
Asfaltbeton
BAS EN 13108-1:2007
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1:
Asphalt Concrete
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 1:
Asfaltbeton
BAS EN 13108-1/Cor1:2009
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1:
Asphalt Concrete
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 2:
Asfaltbeton za veoma tanke slojeve
BAS EN 13108-2:2007
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2:
Asphalt Concrete for very thin layers
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 2:
Asfaltbeton za veoma tanke slojeve
BAS EN 13108-2/Cor1:2009
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2:
Asphalt Concrete for very thin layers
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 3:
Omekšani asfalt
BAS EN 13108-3:2007
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft
Asphalt
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 3:
Omekšani asfalt
BAS EN 13108-3/Cor1:2009
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft
Asphalt
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 4:
Vruće valjani asfalt
BAS EN 3108-4:2009
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot
Rolled Asphalt
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 4:
Vruće valjani asfalt
BAS EN 3108-4/Cor1:2009
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot
Rolled Asphalt
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 13084-7:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13101:2002
-
1.8.2003
1.8.2004
EN 13108-1:2006
-
1.3.2007
1.3.2008
EN 13108-1:2006/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 13108-2:2006
-
1.3.2007
1.3.2008
EN 13108-2:2006/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 13108-3:2006
-
1.3.2007
1.3.2008
EN 13108-3:2006/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 13108-4:2006
-
1.3.2007
1.3.2008
EN 13108-4:2006/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
Referentni standard(i)3
Strana 37 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 5:
Kameni mastic asphalt
BAS EN 13108-5:2007
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5:
Stone Mastic Asphalt
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 5:
Kameni mastic asphalt
BAS EN 13108-5/Cor1:2009
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5:
Stone Mastic Asphalt
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 6:
Mastik asfalt
BAS EN 13108-6:2007
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6:
Mastic Asphalt
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 6:
Mastik asfalt
BAS EN 13108-6/Cor1:2009
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6:
Mastic Asphalt
Bitumenske mješavine - Zahtjevi materijala - Dio 7: Porozni
asfalt
BAS EN 13108-7:2007
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7:
Porous Asphalt
Bitumenske mješavine - Zahtjevi materijala - Dio 7: Porozni
asfalt
BAS EN 13108-7/Cor1:2009
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7:
Porous Asphalt
Agregati za malter
BAS EN 13139:2003
Aggregates for mortar
Agregati za malter
BAS EN 13139/Cor1:2005
Aggregates for mortar
Sistemi za otkrivanje curenja - Dio 1: Opći principi
BAS EN 13160-1:2004
Leak detection systems - Part 1: General principles
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od mineralne vune (MW) - Specifikacija
BAS EN 13162:2013
Thermal insulation products for buildings - Factory-made
mineral wool (MW) products - Specification
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) BAS EN 13163:2013
Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
products of expanded polystyrene (EPS) - Specification
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 13108-5:2006
-
1.3.2007
1.3.2008
EN 13108-5:2006/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 13108-6:2006
-
1.3.2007
1.3.2008
EN 13108-6:2006/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 13108-7:2006
-
1.3.2007
1.3.2008
EN 13108-7:2006/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 13139:2002
-
1.3.2003
1.6.2004
EN 13139:2002/AC:2004
-
1.1.2010
1.1.2010
EN 13160-1:2003
-
1.3.2004
1.3.2005
EN 13162:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13163:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
Referentni standard(i)3
Strana 38 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13164:2013
BAS EN 13165:2013
BAS EN 13166:2013
BAS EN 13167:2013
BAS EN 13168:2013
BAS EN 13169:2013
BAS EN 13170:2013
BAS EN 13171:2013
BAS EN 13224:2013
BAS EN 13225:2014
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
products of extruded polystyrene foam (XPS) Specification
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PU) - Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
rigid polyurethane foam (PUR) products - Specification
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
products of phenolic foam (PF) - Specification
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
cellular glass (CG) products - Specification
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od drvene vune (WW) - Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
wood wool (WW) products - Specification
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) - Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
products of expanded perlite (EPB) - Specification
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) - Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
products of expanded cork (ICB) - Specification
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabrički izrađeni
proizvodi od drvenih vlakana (WF) - Specifikacija
Thermal insulating products for buildings - Factory made
wood fibre (WF) products - Specification
Prefabrikovani proizvodi od betona - Rebraste
međuspratne ploče
Precast concrete products - Ribbed floor elements
Prefabrikovani betonski proizvodi - Linearni konstruktivni
elementi
Precast concrete products - Linear structural elements
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 13164:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13165:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13166:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13167:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13168:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13169:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13170:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13171:2012
-
1.9.2013
1.9.2013
EN 13224:2011
-
1.8.2012
1.8.2013
EN 13225:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
Referentni standard(i)3
Strana 39 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13229:2009
BAS EN 13229/A1:2009
BAS EN 13229/A2:2009
BAS EN 13229/Cor1:2009
BAS EN
13229/A2/Cor1:2009
BAS EN 13240:2009
BAS EN 13240/A2:2009
BAS EN 13240/Cor1:2009
BAS EN
13240/A2/Cor1:2009
BAS EN 13241-1+A1:2011
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na čvrsto gorivo Zahtjevi i metode ispitivanja
Inset appliances including open fires fired by solid fuels Requirements and test methods
Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na čvrsto gorivo Zahtjevi i metode ispitivanja
Inset appliances including open fires fired by solid fuels Requirements and test methods
Kamini za ugradnju i otvoreni otvoreni o gorivo zahtjevi i
metode ispitivanja
Inset appliances including open fires fired by solid fuels Requirements and test methods
Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na čvrsto gorivo Zahtjevi i metode ispitivanja
Inset appliances including open fires fired by solid fuels Requirements and test methods
Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na čvrsto gorivo Zahtjevi i metode ispitivanja
Inset appliances including open fires fired by solid fuels Requirements and test methods
Grijalice za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo Zahtjevi i ispitivanja
Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test
methods
Grijalice za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo Zahtjevi i metode ispitivanja
Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test
methods
Grijalice za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo Zahtjevi i metode ispitivanja
Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test
methods
Grijalice za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo Zahtjevi i metode ispitivanja
Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test
methods
Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije Standardi proizvoda - Dio 1: Proizvodi bez otpornosti na
požar ili bez dimne propusnosti
Industrial, commercial and garage doors and gates Product standard - Part 1: Products without fire resistance
or smoke control characteristics
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 13229:2001
-
1.7.2005
1.7.2007
EN 13229:2001/A1:2003
-
1.6.2006
1.6.2007
EN 13229:2001/A2:2004
-
1.7.2005
1.7.2007
EN 13229:2001/AC:2006
-
1.7.2007
1.7.2007
EN
13229:2001/A2:2004/AC:20
07
-
1.1.2008
1.1.2008
EN 13240:2001
-
1.7.2005
1.7.2007
EN 13240:2001/A2:2004
-
1.7.2005
1.7.2007
EN 13240:2001/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
EN
13240:2001/A2:2004/AC:20
07
-
1.1.2008
1.1.2008
EN 13241-1:2003+A1:2011
-
1.1.2012
1.1.2013
Referentni standard(i)3
Strana 40 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Agregati za nevezane hidraulički vezane materijale za
primjenu u izvođenju radova niskogradnje i izgradnje cesta
BAS EN 13242+A1:2009
EN 13242:2002+A1:2007
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials
for use in civil engineering work and road construction
Plastika - Neplastificirani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profili
za primjenu u građevinarstvu - Dio 2: PVC-U profili i PVCUE profili za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu
plafona
BAS EN 13245-2:2012
EN 13245-2:2008
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles
and PVC- UE profiles for internal and external wall and
ceiling finishes
Plastika - Neplastificirani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profili
za primjenu u građevinarstvu - Dio 2: PVC-U profili i PVCUE profili za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu
plafona
BAS EN 13245-2/Cor1:2012
EN 13245-2:2008/AC:2009
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles
and PVC- UE profiles for internal and external wall and
ceiling finishes
BAS EN 13249:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu u gradnji cesta i drugih saobraćajnih površina
(isključujući željeznice i uključujući asfalt)
Geotextiles and geotextile-related products EN 13249:2000
Characteristics required for use in the construction of
roads and other trafficked areas (excluding railways and
asphalt inclusion)
BAS EN 13249/A1:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu u gradnji cesta i drugih saobraćajnih površina
(isključujući željeznice i uključujući asfalt )
Geotextiles and geotextile-related products EN 13249:2000/A1:2005
Characteristics required for use in the construction of
roads and other trafficked areas (excluding railways and
asphalt inclusion)
BAS EN 13250:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu u gradnji konstrukcija željeznica
EN 13250:2000
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in the construction of
railways
Strana 41 od 68
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.1.2009
1.1.2010
-
1.7.2010
1.7.2012
-
1.7.2010
1.7.2010
1.10.2001
1.10.2002
1.11.2005
1.11.2006
1.10.2001
1.10.2002
-
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13250/A1:2008
BAS EN 13251:2008
BAS EN 13251/A1:2008
BAS EN 13252:2008
BAS EN 13252/A1:2008
BAS EN 13253:2008
BAS EN 13253/A1:2008
BAS EN 13254:2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Geotekstili i proizvodi - Zahtijevane karakteristike za
primjenu u gradnji konstrukcija željeznica
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in the construction of
railways
Geotekstili i proizvodi - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod izvođenja zemljanih radova, izvođenja
temelja i potpornih konstrukcija
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in earthworks, foundations
and retaining structures
Geotekstili i proizvodi - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod zemljanih radova, izrade temelja i potpornih
konstrukcija
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in earthworks, foundations
and retaining structures
Geotekstili i proizvodi - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod drenažnih sistema
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in drainage systems
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod drenažnih sistema
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in drainage systems
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kontrolnih radova kod erozije materijala (zaštita
priobalnih područja, utvrđivanje obala)
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in erosion control works
(coastal protection, bank revetments)
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kontrolnih radova kod erozije materijala (zaštita
priobalnih područja, utvrđivanje obala)
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in erosion control works
(coastal protection, bank revetments)
Geotekstili i njihovi proizvodi - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod građenja rezervoara i nasipa (brana)
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in the construction of
reservoirs and dams
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.6.2006
1.6.2007
EN 13251:2000
1.10.2001
1.10.2002
EN 13251:2000/A1:2005
1.6.2006
1.6.2007
EN 13252:2000
1.10.2001
1.10.2002
EN 13252:2000/A1:2005
1.6.2006
1.6.2007
EN 13253:2000
1.10.2001
1.10.2002
EN 13253:2000/A1:2005
1.6.2006
1.6.2007
EN 13254:2000
1.10.2001
1.10.2002
Referentni standard(i)3
EN 13250:2000/A1:2005
Strana 42 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
1.6.2006
1.6.2007
EN 13254:2000/AC:2003
1.6.2006
1.6.2006
EN 13255:2000
1.10.2001
1.10.2002
EN 13255:2000/A1:2005
1.6.2006
1.6.2007
EN 13255:2000/AC:2003
1.6.2006
1.6.2006
BAS EN 13256:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod građenja tunela i podzemnih konstrukcija
Geotextiles and geotextile-related products EN 13256:2000
Characteristics required for use in the construction of
tunnels and underground structures
1.10.2001
1.10.2002
BAS EN 13256/A1:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod građenja tunela i podzemnih konstrukcija
Geotextiles and geotextile-related products EN 13256:2000/A1:2005
Characteristics required for use in the construction of
tunnels and underground structures
1.6.2006
1.6.2007
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13254/A1:2008
BAS EN 13254/Cor1:2008
BAS EN 13255:2008
BAS EN 13255/A1:2008
BAS EN 13255/Cor1:2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod građenja rezervoara i nasipa (brana)
Geotextiles and geotextile-related products EN 13254:2000/A1:2005
Characteristics required for use in the construction of
reservoirs and dams
Geotekstili i njihovi proizvodi - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod građenja rezervoara i nasipa (brana)
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in the construction of
reservoirs and dams
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod građenja kanala
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in the construction of
canals
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod građenja kanala
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in the construction of
canals
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod građenja kanala
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in the construction of
canals
Strana 43 od 68
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Napomena 4
BAS O 710.02
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
BAS EN 13256/Cor1:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod građenja tunela i podzemnih konstrukcija
Geotextiles and geotextile-related products EN 13256:2000/AC:2003
Characteristics required for use in the construction of
tunnels and underground structures
1.6.2006
1.6.2006
BAS EN 13257:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod uklanjanja čvrstog radioaktivnog otpada
EN 13257:2000
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in solid waste disposals
1.10.2001
1.10.2002
BAS EN 13257/A1:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakterisitke koje se zahtijevaju za
primjenu kod uklanjanja čvrstog radioaktivnog otpada
EN 13257:2000/A1:2005
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in solid waste disposals
1.6.2006
1.6.2007
BAS EN 13257/Cor1:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu kod uklanjanja čvrstog radioaktivnog otpada
EN 13257:2000/AC:2003
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in solid waste disposals
1.6.2006
1.6.2006
BAS EN 13263-1+A1:2009
Silikatni prah za beton - Dio 1: Definicije, zahtjevi i kriteriji
usklađenosti
EN 13263-1:2005+A1:2009
Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements
and conformity criteria
1.1.2010
1.1.2011
BAS EN 13265:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu u projektima za uklanjanje tečnog otpada
Geotextiles and geotextile-related products EN 13265:2000
Characteristics required for use in liquid waste
containment projects
1.10.2001
1.10.2002
BAS EN 13265/A1:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
primjenu u projektima za uklanjanje tečnog otpada
Geotextiles and geotextile-related products EN 13265:2000/A1:2005
Characteristics required for use in liquid waste
containment projects
1.6.2006
1.6.2007
BAS EN 13265/Cor1:2008
Geotekstili i proizvodi - Karakteristike koje se zahtijevaju za
uklanjanje tečnog otpade
EN 13265:2000/AC:2003
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in liquid waste
containment projects
1.6.2006
1.6.2006
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Strana 44 od 68
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13279-1:2009
BAS EN 13282-1:2014
BAS EN 13310:2008
BAS EN 13341+A1:2012
BAS EN 13361:2008
BAS EN 13361/A1:2008
BAS EN 13362:2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Veziva od gipsa i gipsanog maltera - Dio 1: Definicije i
zahtjevi
EN 13279-1:2008
Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions
and requirements
Hidraulična veziva za ceste - Dio 1: Brzo otvrdnjavajuća
hidraulična veziva za ceste - Sastav, specifikacije i kriteriji
usklađenosti
EN 13282-1:2013
Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic
road binders - Composition, specifications and conformity
criteria
Kuhinjski sudoperi - Funkcionalni zahtjevi i metode
ispitivanja
Kitchen sinks - Functional requirements and test methods
Nepokretni termoplastični spremnici, za nadzemno
skladištenje lož-ulja, kerozina i dizel goriva za
domaćinstva. Duvanjem liveni polietilen, rotaciono liveni
polietilen i poliamid 6 dobiven postupkom anionske
polimerizacije spremnika - Zahtjevi i metode ispitivanja
Thermoplastics static tanks for above ground storage of
domestic heating oils, kerosene and diesel fuels Blow moulded polyethylene, rotationally moulded
polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization
tanks - Requirements and test methods
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod izgradnje akumulacijskih jezera i brana
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in
the construction of reservoirs and dams
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod izgradnje akumulacijskih jezera i brana
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in
the construction of reservoirs and dams
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod izgradnje kanala
Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in
the construction of canals
EN 13310:2003
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
1.10.2009
1.10.2010
-
1.11.2013
1.11.2014
-
1.2.2004
1.2.2006
1.10.2011
1.10.2011
1.9.2005
1.9.2006
1.6.2007
1.6.2008
-
1.2.2006
1.2.2007
Oznaka zamijenjenog
standarda4
EN 13341:2005+A1:2011
EN 13361:2004
-
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
Napomena 4
BAS EN 13383-1:2010
Kamen za oblaganje (kamenozaštite) - Dio 1: Specifikacije
EN 13383-1:2002
Armourstone - Part 1: Specification
-
1.3.2003
1.6.2004
BAS EN 13383-1/Cor1:2010
Kamen za oblaganje (kamenozaštite) - Dio 1: Specifikacije
EN 13383-1:2002/AC:2004
Armourstone - Part 1: Specification
-
1.1.2010
1.1.2010
Strana 45 od 68
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13407:2008
BAS EN 13450:2006
BAS EN 13450/Cor1:2006
BAS EN 13454-1:2007
BAS EN 13479:2007
BAS EN 13491:2008
BAS EN 13491/A1:2008
BAS EN 13492:2008
BAS EN 13492/A1:2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Zidni pisoari - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja
Wall-hung urinals - Functional requirements and test
methods
Agregati za željeznički zastor
Aggregates for railway ballast
Agregati za željeznički zastor
Aggregates for railway ballast
Veziva, kompozitna veziva i fabrički proizvedene mješavine
za podne estrihe na bazi kalcijumsulfata - Dio 1: Definicije i
zahtjevi
Binders, composite binders and factory made mixtures for
floor screeds based on calcium sulfate - Part 1: Definitions
and requirements
Dodatni materijali za zavarivanje - Opšti standard za
dodatne materijale i prahove pri zavarivanju topljenjem
metalnih materijala
Welding consumables - General product standard for filler
metals and fluxes for fusion welding of metallic materials
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod izgradnje tunela i podzemnih građevina
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as
a fluid barrier in the construction of tunnels and
underground structures
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
primjenu kod izgradnje tunela i podzemnih građevina
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as
a fluid barrier in the construction of tunnels and
underground structures
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
primjenu u izgradnji deponija za tečni otpad, stanica za
privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in
the construction of liquid waste disposal sites, transfer
stations or secondary containment
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
primjenu u izgradnji deponija za tečni otpad, stanica za
privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in
the construction of liquid waste disposal sites, transfer
stations or secondary containment
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 13407:2006
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 13450:2002
-
1.10.2003
1.6.2004
EN 13450:2002/AC:2004
-
1.1.2007
1.1.2007
EN 13454-1:2004
-
1.7.2005
1.7.2006
EN 13479:2004
-
1.10.2005
1.10.2006
EN 13491:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
1.6.2007
1.6.2008
1.9.2005
1.9.2006
1.6.2007
1.6.2008
Referentni standard(i)3
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
Strana 46 od 68
-
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13493:2008
BAS EN 13502:2005
BAS EN 13561+A1:2010
BAS EN 13564-1:2008
BAS EN 13616:2008
BAS EN 13616/Cor1:2008
BAS EN 13658-1:2007
BAS EN 13658-2:2007
BAS EN 13659+A1:2008
BAS EN 13693+A1:2010
BAS EN 13707+A2:2010
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
primjenu u izgradnji skladišta i deponije za čvrsti otpad
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in
the construction of solid waste storage and disposal sities
Dimnjaci - Zahtjevi i metode ispitivanja za keramičke
odvodne cijevi
Chimneys - Requirements and test methods for
clay/ceramic flue terminals
Vanjski zastori - Zahtjevi u pogledu osobina, uključujući
sigurnost
External blinds - Performance requirements including
safety
Vanjski zastori - Zahtjevi u pogledu osobina uključujući
sigurnost
External blinds - Performance requirements including
safety
Stabilni sistemi za gašenje požara - Sistemi sa pjenom Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja
Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1:
Requirements and test methods for components
Zaštitni uređaji od prepunjenja za statičke rezervoare
tekućih naftnih goriva
Overfill prevention devices for static tanks for liquid
petroleum fuels
Metalni profile i nosači maltera - Definicije, zahtjevi I
metode ispitivanja - Dio 1: Unutrašnje malterisanje
Metal lath and beads - Definitions, requirements and test
methods - Part 1: Internal plastering
Metalni profile i nosači maltera - Definicije, zahtjevi i
metode ispitivanja - Dio 2: Spoljašnje grubo malterisanje
Metal lath and beads - Definitions, requirements and test
methods - Part 2: External rendering
Kapci - Karakteristika i zahtjevi sigurnosnog uređaja
Shutters - Performance requirements including safety
Gotovi betonski proizvodi - Specijalni krovni elementi
Precast concrete products - Special roof elements
Savitljive vodootporne trake - Bitumenske trake za izolaciju
krova - Definicije i karakteristike
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen
sheets for roof waterproofing - Definitions and
characteristic
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 13493:2005
-
1.3.2006
1.3.2007
EN 13502:2002
-
1.8.2003
1.8.2004
EN 13561:2004+A1:2008
-
1.8.2009
1.8.2010
EN 13564-1:2002
-
1.5.2003
1.5.2004
EN 13616:2004
-
1.5.2005
1.5.2006
EN 13616:2004/AC:2006
-
1.6.2006
1.6.2006
EN 13658-1:2005
-
1.3.2006
1.3.2007
EN 13658-2:2005
-
1.3.2006
1.3.2007
EN 13659:2004+A1:2008
-
1.8.2009
1.8.2010
EN 13693:2004+A1:2009
-
1.5.2010
1.5.2011
EN 13707:2004+A2:2009
-
1.4.2010
1.10.2010
Referentni standard(i)3
Strana 47 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
BAS EN 13747+A2:2011
Prefabrikovani proizvodi od betona - Ploče za
međuspratne konstrukcije
Precast concrete products - Floor plates for floor systems
BAS EN 13748-1:2006
Teraco ploče - Dio 1: Teraco ploče za unutrašnju upotrebu
EN 13748-1:2004
Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use
BAS EN 13748-1/A1:2006
Teraco ploče - Dio 1: Teraco ploče za unutrašnju upotrebu
EN 13748-1:2004/A1:2005
Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use
BAS EN 13748-1/Cor1:2006
BAS EN 13748-2:2008
BAS EN 13808:2014
BAS EN 13813:2005
BAS EN 13815:2007
BAS EN 13830:2007
BAS EN 13859-1:2011
BAS EN 13859-2:2011
BAS EN 13877-3:2006
EN 13747:2005+A2:2010
Teraco ploče - Dio 1: Teraco ploče za unutrašnju upotrebu
Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use
Teraco ploče - Dio 2: Teraco ploče za vanjsku
Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use
Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za specifikaciju
kationskih bitumenskih emulzija
Bitumen and bituminous binders - Framework for
specifying catonic bituminous emulsions
Estrih-malter estrihmase i estrisi - Estrih-malter i estrihmase - Osobine i zahtjevi
Screed material and floor screeds - Screed material Properties and requirements
Proizvodi od gipsa ojačani vlaknima - Definicije, zahtjevi i
metode ispitivanja
Fibrous gypsum plaster casts - Definitions, requirements
and test methods
Zidne zavjese - Standardi za proizvod
Curtain walling - Product standard
Savitljive hidroizolacione trake - Definicije i karakteristike
traka za podloge - Dio 1: Trake za podloge kod izolacije
diskontinuiranih krovova
Flexible sheets for waterproofing - Definitions and
characteristics of underlays - Part 1: Underlays for
discontinuous roofing
Savitljive hidroizolacione trake - Definicije i karakteristike
traka za podloge - Dio 2: Donji slojevi za zidove
Flexible sheets for waterproofing - Definitions and
characteristics of underlays - Part 1: Underlays for
discontinuous roofing
Betonski kolovozi - Dio 3: Zahtjevi za moždanike (diblove)
koji će se primijeniti kod spajanja u betonskim kolovozima
Concrete pavements - Part 3: Specifications for dowels to
be used in concrete pavements
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.1.2011
1.1.2011
-
1.6.2005
1.10.2006
1.4.2006
1.10.2006
Napomena 4
EN 13748-1:2004/AC:2005
-
1.6.2005
1.6.2005
EN 13748-2:2004
-
1.4.2005
1.4.2006
EN 13808:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 13813:2002
-
1.8.2003
1.8.2004
EN 13815:2006
-
1.6.2007
1.6.2008
EN 13830:2003
-
1.12.2004
1.12.2005
EN 13859-1:2010
-
1.4.2011
1.4.2012
EN 13859-2:2010
-
1.4.2011
1.4.2012
EN 13877-3:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
Strana 48 od 68
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13915:2008
BAS EN 13924:2008
BAS EN 13924/Cor1:2008
BAS EN 13950:2007
BAS EN 13956:2013
BAS EN 13963:2007
BAS EN 13963/Cor1:2007
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 13915:2007
-
1.6.2008
1.6.2009
EN 13924:2006
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 13924:2006/AC:2006
-
1.1.2010
1.1.2010
EN 13950:2005
-
1.9.2006
1.9.2007
Elastične trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake
za krovnu hidroizolaciju - Definicije i karakteristike
EN 13956:2012
Flexible sheet for waterproofing - Plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Definitions and characteristics
-
1.10.2013
1.10.2013
EN 13963:2005
-
1.3.2006
1.3.2007
EN 13963:2005/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Ploče od gipsa - Gotove zidne ploče sa jezgrom od kartona
- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular
paperboard core - Definitions, requirements and test
methods
Bitumen i veziva od bitumena - Zahtjevi za izgradnju
čvrstih asfaltnih kolovoza
Bitumen and bituminous binders - Specifications for hard
paving grade bitumens
Bitumen i veziva od bitumena - Zahtjevi za izgradnju
čvrstih asfaltnih kolovoza
Bitumen and bituminous binders - Specifications for hard
paving grade bitumens
Gipsane ploče za toplotnu i zvučnu izolaciju - Definicije,
zahtjevi i metode ispitivanja
Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation
composite panels - Definitions, requirements and test
methods
Materijali za zaptivanje spojnica gipsanih ploča obloženih
kartonom - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions,
requirements and test methods
Materijali za zaptivanje spojnica gipsanih ploča obloženih
kartonom - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions,
requirements and test methods
Referentni standard(i)3
Napomena 4
BAS EN 13964:2009
Viseći plafoni - Zahtjevi i metode ispitivanja
Suspended ceilings - Requirements and test methods
EN 13964:2004
1.1.2005
1.7.2007
BAS EN 13964/A1:2009
Viseći plafoni - Zahtjevi i metode ispitivanja
Suspended ceilings - Requirements and test methods
EN 13964:2004/A1:2006
1.1.2008
1.1.2009
BAS EN 13967:2013
Elastične trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene
vodonepropusne trake za žaštitu od vlage i vode iz tla Definicije i karakteristike
EN 13967:2012
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp
proof sheets including plastic and rubber basement tanking
sheet - Definitions and characteristics
1.3.2013
1.7.2013
Strana 49 od 68
-
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 13969:2008
BAS EN 13969/A1:2008
BAS EN 13970:2008
BAS EN 13970/A1:2008
BAS EN 13978-1:2007
BAS EN 13984:2014
BAS EN 13986:2009
BAS EN 14016-1:2008
BAS EN 14023:2010
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za
zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof
sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics
Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake za
zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i karakteristike
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof
sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics
Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake
nepropusne za paru - Definicije i karakteristike
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof
sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics
Savitljive vodonepropusne trake - Bitumenske trake
nepropusne za paru - Definicije i karakteristike
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour
control layers - Definitions and characteristics
Prefabrikovani betonski elementi - Zahtjevi za
armiranobetonske garaže
Precast concrete products - Precast concrete garages
monolithic or consisting of single sections with room
dimensions
Elastične trake za hidroizolaciju - Plastični i elastomerni
slojevi za kontrolu vodene pare (parna brana) - Definicije i
karakteristike
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber
vapour control layers - Definitions and characteristics
Ploče na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu Karakteristike, ocjenjivanje usklađenosti i označavanje
Wood-based panels for use in construction Characteristics, evaluation of conformity and marking
Veziva za magnezitne estrihe - Kaustični magnezijum i
magnezijum hlorid - Dio 1: Definicije i zahtjevi
Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and
magnesium chloride - Part 1: Definitions, requirements
Bitumen i bitumenska veziva - Okvirna specifikacija za
polimerne modificirane bitumene
Bitumen and bituminous binders - Specification framework
for polymer modified bitumens
Referentni standard(i)3
EN 13969:2004
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.9.2005
1.9.2006
1.1.2008
1.1.2009
1.9.2005
1.9.2006
1.1.2008
1.1.2009
EN 13969:2004/A1:2006
EN 13970:2004
-
EN 13970:2004/A1:2006
Napomena 4
EN 13978-1:2005
-
1.3.2006
1.3.2008
EN 13984:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
EN 13986:2004
-
1.6.2005
1.6.2006
EN 14016-1:2004
-
1.12.2004
1.12.2005
EN 14023:2010
-
1.1.2011
1.1.2012
Strana 50 od 68
BAS O 710.02
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
BAS EN 14037-1:2010
Stropni zračeći toplovodni paneli temperature vode ispod
120°C - Dio 1: Tehničke specifikacije i zahtjevi
EN 14037-1:2003
Ceiling mounted radiant panels supplied with water at
temperature below 120 C - Part 2: Technical specifications
and requirements
-
1.2.2004
1.2.2005
BAS EN 14041:2010
Elastične, tekstilne i laminatne obloge - Bitne karakteristike
Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential
EN 14041:2004
characteristics
-
1.1.2006
1.1.2007
BAS EN 14041/Cor1:2010
Elastične, tekstilne i laminatne obloge - Bitne karakteristike
Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential
EN 14041:2004/AC:2006
characteristics
-
1.1.2007
1.1.2007
BAS EN 14055:2013
Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara
WC and urinal flushing cisterns
-
1.9.2011
1.9.2012
BAS EN 14063-1:2007
Toplotno-izolacioni materijali i proizvodi - Toplotna izolacija
oblikovana na terenu od ekspandiranog lakoagregatnog
granulata - (LWA) - Dio 1: Zahtjevi za rasute materijale
prije ugradnje
EN 14063-1:2004
Thermal insulation materials and products - In-situ formed
expanded clay lightweight aggregate products (LWA) - Part
1: Specification for the loose-fill products before installation
-
1.6.2005
1.6.2006
-
1.1.2008
1.1.2008
-
1.12.2010
1.12.2011
-
8.8.2014
8.8.2015
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
EN 14055:2010
Toplotno-izolacioni materijali i proizvodi - Toplotna izolacija
oblikovana na terenu od ekspandiranog lakoagregatnog
granulata - (LWA) - Dio 1: Zahtjevi za rasute materijale
BAS EN 14063-1/Cor1:2007 prije ugradnje
EN 14063-1:2004/AC:2006
Thermal insulation materials and products - In-situ formed
expanded clay lightweight aggregate products (LWA) - Part
1: Specification for the loose-fill products before installation
BAS EN 14064-1:2011
BAS EN 14080:2014
Termoizolacioni proizvodi za građevinske objekte
oblikovani na licu mjestu od mineralne vune (MW) - Dio 1:
Specifikacije izolacionih proizvoda u rasutom stanju prije
ugradnje
EN 14064-1:2010
Thermal insulation materials and products for buildings - Insitu formed loose-fill minral wool (MW) products - Part 1:
Specification for the loose-fill products products before
installation
Drvene konstrukcije - Lijepljeno lamelirano drvo i lijepljeno
puno drvo - Zahtjevi
EN 14080:2013
Timber structures - Glued laminated timber and glued solid
timber - Requirements
Strana 51 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14081-1+A1:2011
BAS EN 14178-2:2009
BAS EN 14179-2:2010
BAS EN 14188-1:2010
BAS EN 14188-2:2010
BAS EN 14188-3:2007
BAS EN 14190:2005
BAS EN 14195:2007
BAS EN 14195/Cor1:2007
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.10.2011
1.10.2012
EN 14178-2:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 14179-2:2005
-
1.3.2006
1.3.2007
EN 14188-1:2004
-
1.7.2005
1.1.2007
EN 14188-2:2004
-
1.10.2005
1.1.2007
EN 14188-3:2006
-
1.11.2006
1.11.2007
EN 14190:2005
-
1.4.2006
1.4.2007
EN 14195:2005
-
1.1.2006
1.1.2007
EN 14195:2005/AC:2006
-
1.1.2007
1.1.2007
Referentni standard(i)3
Drvene konstrukcije - Klasifikacija prema nosivosti
konstrukcijskog drveta pravougaonog poprečnog presjeka Dio 1 : Opšti zahtjevi
EN 14081-1:2005+A1:2011
Timber structures - Strength graded structural timber with
rectangular cross section - Part 1: General requirements
Staklo u građevinarstvu - Tehnički obrađeno staklo
(kaljeno staklo) - Dio 2: Ocjena usklađenosti/Standard za
proizvod
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass
products - Part 2: Evaluation of conformity/Product
standard
Staklo u građevinarstvu - Tehnički obrađeno staklo
(kaljeno staklo) - Dio 2: Ocjena usklađenosti/Standard za
proizvod
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda
lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of
conformity/Product standard
Kapsule za punjenje i mase za zaptivanje - Dio 1:
Specifikacije za vruće primijenjene mase za zaptivanje
Joint fillers and sealants - Part 1: Specifications for hot
applied sealants
Kapsule za punjenje i mase za zaptivanje -Dio 2:
Specifikacije za hladno primijenjene mase za zaptivanje
Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold
applied sealants
Ulošci za fugovanje i masa za fugovanje - Dio 3: Zahtjevi
za elastomere profila za fuge
Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for
preformed joint seals
Proizvodi sa pločama od gipsa za dalju preradu - Definicije
zahtjevi i metode ispitivanja
Gypsum plasterboard products from reprocessing Definitions, requirements and test methods
Metalni profili za podkonstrukcije sistema gipsanih ploča Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Metal framing components for gypsum plasterboard
systems - Definitions, requirements and test methods
Metalni profili za podkonstrukcije sistema gipsanih ploča Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Metal framing components for gypsum plasterboard
systems - Definitions, requirements and test methods
Strana 52 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14209:2009
BAS EN 14216:2007
BAS EN 14229:2011
BAS EN 14246:2006
BAS EN 14246/Cor1:2008
BAS EN 14250:2011
BAS EN 14296:2008
BAS EN 14303+A1:2013
BAS EN 14304+A1:2013
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 14209:2005
-
1.9.2006
1.9.2007
EN 14216:2004
-
1.2.2005
1.2.2006
EN 14229:2010
-
1.9.2011
1.9.2012
EN 14246:2006
-
1.4.2007
1.4.2008
EN 14246:2006/AC:2007
-
1.1.2008
1.1.2008
EN 14250:2010
-
1.11.2010
1.11.2010
Primjena sanitarija - Lavaboi za pranje na javnim mjestima
EN 14296:2005
Sanitary appliances - Communal washing troughs
-
1.3.2006
1.3.2008
EN 14303:2009+A1:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
EN 14304:2009+A1:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Ugaoni elementi za ploče od gipsa obložene kartonom Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Preformed plasterboard cornices - Definitions,
requirements and test methods
Cement - Sastav, specifikacije i usklađivanje kriterija za
cemente sa sniženom temperaturom hidratacije
Cement - Composition, specification and conformity criteria
for very low heat special cements
Drvo za konstrukciju - Drveni stubovi za nadzemne vodove
Structural timber - Wood poles for overhead lines
Gipsani elementi za viseće plafone - Definicije, zahtjevi i
metode ispitivanja
Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions,
requirements and test methods
Gipsani elementi za viseće plafone - Definicije, zahtjevi i
metode ispitivanja
Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions,
requirements and test methods
Drvene konstrukcije - Zahtjevi za proizvod za
prefabrikovane konstruktivne elemente spojene bušenim
metalnim pločama
Timber structures - Product requirements for prefabricated
structural members assembled with punched metal plate
fasteners
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune
(MW)
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made mineral wool (MW)
products - Specification
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od savitljive
elastomerne pjene (FEF) - Specifikacija
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made flexible elastomeric
foam (FEF) products - Specification
Referentni standard(i)3
Strana 53 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14305+A1:2013
BAS EN 14306+A1:2013
BAS EN 14307+A1:2013
BAS EN 14308+A1:2013
BAS EN 14309+A1:2013
BAS EN 14313+A1:2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od ćelijastog
(pjenastog) stakla (CG) - Specifikacija
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made cellular glass (CG)
products - Specification
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata
(CS) - Specifikacija
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made calcium silicate (CS)
products - Specification
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made extruded polystyrene
foam (XPS) products - Specification
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od tvrde
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) Specifikacija
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made rigid polyurethane
foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products Specification
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (EPS) - Specifikacija
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) - Specification
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene
(PEF) - Specifikacija
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made polyethylene foam
(PEF) products - Specification
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 14305:2009+A1:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
EN 14306:2009+A1:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
EN 14307:2009+A1:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
EN 14308:2009+A1:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
EN 14309:2009+A1:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
EN 14313:2009+A1:2013
-
1.11.2013
1.11.2013
Referentni standard(i)3
Strana 54 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
BAS EN 14314+A1:2013
Termoizolacioni proizvodi za instalacije u zgradama i
industriji - Fabrički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF)
- Specifikacija
EN 14314:2009+A1:2013
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made phenolic foam (PF)
products - Specification
-
1.11.2013
1.11.2013
BAS EN 14315-1:2014
Toplotnoizolacioni proizvodi u zgradama - Proizvodi od
prskane čvrste poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne
(PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene - Dio 1:
Specifikacija za sistem prskanja čvrste pjene prije ugradnje
EN 14315-1:2013
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed
sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate
(PIR) foam products - Part 1: Specification for the rigid
foam spray system before installation
-
1.11.2013
1.11.2014
-
1.6.2005
1.6.2006
-
1.6.2005
1.6.2006
-
1.11.2013
1.11.2014
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14316-1:2007
BAS EN 14317-1:2008
BAS EN 14318-1:2014
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Proizvodi za toplotnu izolaciju građevina -Toplotna izolacija
oblikovana na mjestu izrade od proizvoda sa
ekspandiranim perlitom (EP) - Dio 1: Zahtjevi za vezane i
slabo vezane ispune proizvoda prije ugradnje
EN 14316-1:2004
Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal
insulation formed from expanded perlite (EP) products Part 1: Specification for bonded and loose-fill products
before installation
Proizvodi za toplotnu izolaciju građevina -Toplotna izolacija
izrađena na terenu od proizvoda ekspandiranog
vermikulita(EV) - Dio 1: Zahtjevi za vezivne i rastresite
materijale prije ugradnje
EN 14317-1:2004
Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal
insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products Part 1: Specification for bonded and loose-fill products
before installation
Toplotnoizolacioni proizvodi u zgradama - Proizvodi od
injektirane čvrste poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne
(PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene - Dio 1:
Specifikacija za sistem injektiranja čvrste pjene prije
ugradnje
EN 14318-1:2013
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed
dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate
(PIR) foam products - Part 1: Specification for the rigid
foam dispensed system before installation
Strana 55 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14319-1:2014
BAS EN 14320-1:2014
BAS EN 14321-2:2010
BAS EN 14339:2008
BAS EN 14342:2014
BAS EN 14351-1+A1:2011
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Toplotnoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i
industrijske instalacije - Proizvodi od izlivene čvrste
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene
oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija za
sistem izlijevanja čvrste pjene prije ugradnje
Thermal insulating products for building equipment and
industrial installations - In-situ formed dispensed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR)
products - Part 1: Specification for the rigid foam
dispensed system before installation
Toplotnoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i
industrijske instalacije - Proizvodi od prskane čvrste
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene
oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija za
sistem prskanja čvrste pjene prije ugradnje
Thermal insulating products for building equipment and
industrial installations - In-situ formed sprayed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR)
products - Part 1: Specification for the rigid foam spray
system before installation
Staklo u građevinarstvu - Termički kaljeno,
zemnoalkalijsko, silikatno sigurnosno staklo - Dio 2:
Ocjena usklađenosti/Standard za proizvod
Glass in building - Thermally toughened alkaline earth
silicate safety glass - Part 2: Evaluation of
conformity/Product standard
Podzemni hidranti za gašenje požara
Underground fire hydrants
Drveni podovi i parketi - Karakteristike, vrednovanje
usklađenosti i označavanje
Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity
and marking
Prozori i vrata - Standard za proizvod, izvedbene
karakteristike - Dio 1: Prozori i vanjska vrata bez otpornosti
na požar i/ili propuštanje dima
Windows and doors - Product standard, performance
characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian
doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage
characteristics
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 14319-1:2013
-
1.11.2013
1.11.2014
EN 14320-1:2013
-
1.11.2013
1.11.2014
EN 14321-2:2005
-
1.6.2006
1.6.2007
EN 14339:2005
-
1.5.2006
1.5.2007
EN 14342:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 14351-1:2006+A1:2010
-
1.12.2010
1.12.2010
Referentni standard(i)3
Strana 56 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14353+A1:2011
BAS EN 14374:2007
BAS EN 14384:2008
BAS EN 14388:2007
BAS EN 14388/Cor1:2008
BAS EN 14396:2008
BAS EN 14399-1:2005
BAS EN 14411:2013
BAS EN 14428+A1:2008
BAS EN 14449:2010
BAS EN 14449/Cor1:2010
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Pomoćni i dopunski metalni profili za upotrebu sa gipsanim
pločama obloženi kartonom - Definicije, zahtjevi i metode
ispitivanja
Metal beads andf eature profiles for use with gypsum
plasterboards - Definitions, requirenments and test
methods
Drvene konstrukcije - Struktura tankog lisnatog furnira Zahtjevi
Timber structures - Structural laminated veneer timber
Requirements
Nadzemni stubni hidranti za gašenje požara
Pillar fire hydrants
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke na cestama Specifikacije
Road traffic noise reducing devices - Specifications
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke na cestama Specifikacije
Road traffic noise reducing devices - Specifications
Fiksne ljestve za šahtove
Fixed ladders for manholes
Visoko otporni konstrukcioni vijčani spoj za
predopterećenje - Dio 1: Opći zahtjevi
High-strength structural bolting assemblies for preloading Part 1: General requirements
Keramičke pločice - Definicije, klasifikacija, karakteristike,
ocjena usklađenosti i označavanje
Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics
and marking
Tuš-kabine - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanje
Shower enclosures - Functional requirements and test
methods
Staklo u građevinarstvu - Višeslojno staklo i višeslojno
sigurnosno staklo - Ocjenjivanje usklađenosti/Standard za
proizvod
Glass in building - Laminated glass and laminated safety
glass - Evaluation of conformity/Product standard
Staklo u građevinarstvu - Višeslojno staklo i višeslojno
sigurnosno staklo - Ocjenjivanje usklađenosti/Standard za
proizvod
Glass in building - Laminated glass and laminated safety
glass - Evaluation of conformity/Product standard
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 14353:2007+A1:2010
-
1.11.2010
1.11.2010
EN 14374:2004
-
1.9.2005
1.9.2006
EN 14384:2005
-
1.5.2006
1.5.2007
EN 14388:2005
-
1.5.2006
1.5.2007
EN 14388:2005/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 14396:2004
-
1.12.2004
1.12.2005
EN 14399-1:2005
-
1.1.2006
1.10.2007
EN 14411:2012
-
1.7.2013
1.7.2014
EN 14428:2004+A1:2008
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 14449:2005
-
1.3.2006
1.3.2007
EN 14449:2005/AC:2005
-
1.6.2006
1.6.2006
Referentni standard(i)3
Strana 57 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14471:2007
BAS EN 14496:2007
BAS EN 14509:2014
BAS EN 14516+A1:2011
BAS EN 14527+A1:2011
BAS EN 14528:2008
BAS EN 14545:2009
BAS EN 14566+A1:2010
BAS EN 14592+A1:2013
BAS EN 14604:2008
BAS EN 14604/Cor1:2008
BAS EN 14647:2007
BAS EN 14647/Cor1:2010
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Dimnjaci - Sistem dimnjaka sa plastičnim odvodima Zahtjevi i metode ispitivanja
Chimneys - System chimneys with plastic flue liners Requirements and test methods
Ljepila na bazi gipsa za toplotnu/zvučnu izolaciju
kompozitnih panela i gipsanih ploča - Definicije, zahtjevi i
metode ispitivanja
Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation
composite panels and plasterboards - Definitions,
requirements and test methods
Samonosivi izolacioni sendvič-paneli sa dvostranom
metalnom oblogom - Fabrički izrađeni proizvodi Specifikacije
Self-supporting double skin metal faced insulating panels Factory made products - Specifications
Kade za primjenu u domaćinstvu
Bads for domestic purposes
Kade sa tušem za primjenu u domaćinstvu
Shower trays for domestic purposes
Bidei - Funkcionalni zahtjevi i metode ispitivanja
Bidets - Functional requirements and test methods
Drvene konstrukcije - Spojnice - Zahtjevi
Timber structures - Connectors - Requirements
Mehanička spojna sredstva za sisteme sa pločama od
gipsa - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems Definitions, requirements and test methods
Drvene konstrukcije - Valjkasta spojna sredstva - Zahtjevi
Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
Dimni alarmni uređaj
Smoke alarm devices
Dimni alarmni uređaj
Smoke alarm devices
Kalcijumaluminatni cement - Sastav, zahtjevi i kriterij
usklađenosti
Calcium aluminate cement - Composition, specifications
and conformity criteria
Kalcijumaluminatni cement - Sastav, zahtjevi i kriterij
usklađenosti
Calcium aluminate cement - Composition, specifications
and conformity criteria
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 14471:2005
-
1.6.2006
1.6.2007
EN 14496:2005
-
1.9.2006
1.9.2007
8.8.2014
8.8.2015
Referentni standard(i)3
EN 14509:2013
Napomena 4
EN 14516:2006+A1:2010
-
1.5.2011
1.5.2012
EN 14527:2006+A1:2010
-
1.5.2011
1.5.2012
EN 14528:2007
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 14545:2008
-
1.8.2009
1.8.2010
EN 14566:2008+A1:2009
-
1.5.2010
1.11.2010
EN 14592:2008+A1:2012
-
1.3.2013
1.7.2013
EN 14604:2005
-
1.5.2006
1.8.2008
EN 14604:2005/AC:2008
-
1.8.2009
1.8.2009
EN 14647:2005
-
1.8.2006
1.8.2007
EN 14647:2005/AC:2006
-
1.1.2008
1.1.2008
Strana 58 od 68
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14680:2009
BAS EN 14688:2008
BAS EN 14695:2011
BAS EN 14782:2009
BAS EN 14783:2014
BAS EN 14785:2009
BAS EN 14800:2010
BAS EN 14814:2008
BAS EN 14843:2008
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.1.2008
1.1.2009
-
1.1.2008
1.1.2009
Savitljive trake za hidroizolaciju - Ojačane bitumenske
trake za hidroizolaciju betonskih ploča na mostovima i
drugim saobraćajnim površinama - Definicije i
karakteristike
EN 14695:2010
Flexible sheets for waterproofing - Rainforced bitumen
sheets for waterproofing of concrete bridge decs and other
trafficed areas of concrete - Definitions and characteristics
-
1.10.2010
1.10.2011
Stretched ceilings - Requirements and test methods
EN 14716:2004
-
1.10.2005
1.10.2006
Samonosivi krovni pokrivač od metalnih elemenata za
vanjsko i unutarnje oblaganje - Specifikacija za proizvod i
zahtjevi
EN 14782:2006
Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding
and internal lining - Product specification and requirements
-
1.11.2006
1.11.2007
EN 14783:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 14785:2006
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 14800:2007
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 14814:2007
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 14843:2007
-
1.1.2008
1.1.2009
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Ljepila za termoplastične cijevne sisteme - Specifikacije
Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems - EN 14680:2006
Specifications
Primjena sanitarija - Lavaboi - Funkcionalni zahtjevi i
metode ispitivanja
EN 14688:2006
Sanitary appliances - Wash basins - Functional
requirements and test methods
Metalni limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i
unutarnje oblaganje -Specifikacija proizvoda i zahtjevi
Fully supported metal sheet and strip for roofing, external
cladding and internal lining - Product specification and
requirements
Grijalice za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo Zahtjevi i metode ispitivanja
Residental space heating appliances fired by wood peelets
- Requirements and test methods
Talasasti, metalni sigurnosni gasni savitljivi vodovi za
priključenje aparata za domaćinstvo
Corrugated safety metal hose assemblies for the
connection of domestic appliances using gaseous fuels
Adhezivi za sisteme termoplastičnih cijevi za tečnost pod
pritiskom - Specifikacije
Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under
pressure - Specifications
Gotovi proizvodi od betona - Stepeništa
Precast concrete products - Stairs
Strana 59 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14844+A2:2011
BAS EN 14846:2013
BAS EN 14889-1:2009
BAS EN 14889-2:2009
BAS EN 14891:2013
BAS EN 14891/Cor1:2013
BAS EN 14904:2011
BAS EN 14909:2013
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 14844:2006+A2:2011
-
1.9.2012
1.9.2013
EN 14846:2008
-
1.9.2011
1.9.2012
EN 14889-1:2006
-
1.6.2007
1.6.2008
EN 14889-2:2006
-
1.6.2007
1.6.2008
EN 14891:2012
-
1.3.2013
1.3.2014
EN 14891:2012/AC:2012
-
1.3.2013
1.3.2013
EN 14904:2006
-
1.2.2007
1.2.2008
Elastične hidroizolacione trake - Plastične i elastomerne
trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije
i karakteristike
EN 14909:2012
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp
proof courses - Definitions and characteristics
-
1.3.2013
1.7.2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Prefabrikovani proizvodi od betona - Sandučasti profili
Precast concrete products - Box culverts
Građevinski okovi - Brave i reze - Elektromehaničke brave
i prihvatnici - Zahtjevi i metode ispitivanja
Building hardware - Locks and latches
Electromechanically operated locks and striking plates Requirements and test methods
Vlakna za beton - Dio 1: Čelična vlakna - Definicije,
specifikacije i usklađenost
Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions,
specifications and conformity
Vlakna za beton - Dio 2: Polimerna vlakna - Definicije,
specifikacije i usklađenost
Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definitions,
specifications and conformity
Vodonepropusni proizvodi u tečnom obliku za primjenu
ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom - Zahtjevi,
metode ispitivanja, ocjena usklađenosti, klasifikacija i
označavanje
Liquid-applied water impermeable products for use
beneath ceramic tiling bonded with adhesives Requirements, test methods, evaluation of conformity,
classification and designation
Vodonepropusni proizvodi u tečnom obliku za primjenu
ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom - Zahtjevi,
metode ispitivanja, ocjena usklađenosti, klasifikacija i
označavanje
Liquid-applied water impermeable products for use
beneath ceramic tiling bonded with adhesives Requirements, test methods, evaluation of conformity,
classification and designation
Površine za sportske terene - Višenamjenske podne
površine u sportskim salama - Specifikacija
Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports
use - Specification
Referentni standard(i)3
Strana 60 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14915:2014
BAS EN 14933:2008
BAS EN 14934:2009
BAS EN 14963:2011
BAS EN 14964
BAS EN 14967:2008
BAS EN 14989-1:2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Unutarnje i vanjske obloge od masivnog drveta Karakteristike, ocjenjivanje usklađenosti i označavanje
Solid wood panelling and cladding - Characteristics,
evaluation of conformity and marking
Toplotna izolacija i proizvodi sa lakom ispunom za
primjenu u niskogradnji - Fabrički proizvedeni proizvodi od
ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija
Thermal insulation and light weight fill products for civil
engineering applications - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) - Specification
Proizvodi za toplotnu izolaciju i proizvodi ispunjeni laganim
punjenjem za primjenu u građevinarstvu - Fabrički izrađeni
proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) Specifikacija
Thermal insulation and light weight fill products for civil
engineering applications - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) - Specification
Krovni pokrivači - Kontinuirane plastične svjetlosne trake
sa nosivim profilima ili bez njih -Klasifikacija, zahtjevi i
metode ispitivanja
Roof coverings - Continuous roof-lights of plasticswith or
withoutupstands - Classifications, requirements and test
methods
Krute podloge za diskontinuirano pokrivanje krova Definicije i karakteristike
Rigid underlays for discontinuous roofing - Definitions and
characteristics
Savitljive trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za
izolaciju zidova od vlage - Definicije i karakteristike
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof
courses - Definitions and characteristics
Dimnjaci - Zahtjevi za metode ispitivanja metalnih
dimnjaka i materijala neovisnih dimnjaka i materijala
neovisnih o snabdijevanju vodova vazduhom - Dio 1:
Vertikalna granica zrak/sagorjeli gasovi za aparate vrste
C6
Chimneys - Requirements and test methods for metal
chimneys and material independent air supply ducts for
roomsealed heating applications - Part 1: Vertical air/flue
terminals for C6-type appliances
Referentni standard(i)3
Oznaka zamijenjenog
standarda4
EN 14915:2013
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
8.8.2014
8.8.2015
Napomena 4
EN 14933:2007
-
1.7.2008
1.7.2009
EN 14934:2007
-
1.7.2008
1.7.2009
EN 14963:2006
-
1.8.2009
1.8.2012
EN 14964:2006
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 14967:2006
-
1.3.2007
1.3.2008
EN 14989-1:2007
-
1.1.2008
1.1.2009
Strana 61 od 68
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 14989-2:2008
BAS EN 14991:2008
BAS EN 14992+A1:2013
BAS EN 15037-1:2009
BAS EN 15037-2+A1:2012
BAS EN 15037-3+A1:2012
BAS EN 15037-4+A1:2014
BAS EN 15037-5:2014
BAS EN 15048-1:2008
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Dimnjaci - Zahtjevi za metode ispitivanja metalnih
dimnjaka i materijala neovisnih dimnjaka i materijala
neovisnih o snabdijevanju vodova vazduhom - Dio 1:
Vertikalna granica zrak/sagorjeli gasovi za aparate vrste
C6
Chimneys - Requirements and test methods for metal
chimneys and material independent air supply ducts for
roomsealed heating applications - Part 2: Flue and air
supplly ducts for room sealed appliances
Gotovi betonski proizvodi - Elementi za temelje
Precast concrete products - Foundation elements
Prefabrikovani proizvodi od betona - Elementi za zidove
Precast concrete products - Wall elements
Prefabrikovani proizvodi od betona - Stropni sistemi
sastavljeni od ispune nosača i blokova - Dio 1: Grede
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems
- Part 1: Beams
Prefabrikovani proizvodi od betona - Stropni sistemi
sastavljeni od ispune nosača i blokova - Dio 2: Betonski
blokovi
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems
- Part 2: Concrete blocks
Prefabrikovani proizvodi od betona - Stropni sistemi
sastavljeni od ispune nosača i blokova - Dio 3: Glineni
blokovi
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems
- Part 3: Clay blocks
Prefabrikovani proizvodi od betona - Stropni sistemi
sastavljeni od ispune nosača i blokova - Dio 4: Blokovi od
ekspandiranog polistirena
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems
- Part 4: Expanded polystyrene blocks
Prefabrikovani proizvodi od betona - Stropni sistemi
sastavljeni od ispune nosača i blokova - Dio 5: Lagane
blokovi za jednostavne oplate
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems
- Part 5: Lightweight blocks for simple formwork
Sklopovi sa stukturnim nalijeganjem bez predopterećenja Dio 1: Opći zahtjevi
Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1:
General requirements
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 14989-2:2007
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 14991:2007
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 14992:2007+A1:2012
-
1.4.2013
1.7.2013
EN 15037-1:2008
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 15037-2:2009+A1:2011
-
1.12.2011
1.12.2012
EN 15037-3:2009+A1:2011
-
1.12.2011
1.12.2012
EN 15037-4:2010+A1:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 15037-5:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 15048-1:2007
-
1.1.2008
1.10.2009
Referentni standard(i)3
Strana 62 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 15050+A1:2013
BAS EN 15069:2009
BAS EN 15088:2010
BAS EN 15102+A1:2011
BAS EN 15129:2011
BAS EN 15167-1.2009
BAS EN 15250:2011
BAS EN 15258:2009
BAS EN 15274:2011
BAS EN 15275:2011
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.2.2012
1.2.2012
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 15088:2005
-
1.10.2006
1.10.2007
EN 15102:2007+A1:2011
-
1.7.2012
1.7.2012
EN 15129:2009
-
1.8.2010
1.8.2011
EN 15167-1:2006
-
1.1.2008
1.1.2009
EN 15250:2007
-
1.1.2008
1.1.2010
EN 15258:2008
-
1.1.2010
1.1.2011
EN 15274:2007
-
1.4.2010
1.4.2011
EN 15275:2007
-
1.4.2010
1.4.2011
Referentni standard(i)3
Prefabrikovani proizvodi od betona - Elementi za mostove
EN 15050:2007+A1:2012
Precast concrete products - Bridge elements
Sigurnosno priključne gasne armature za priključak gasnih
aparata sa gasnim savitljivim cijevnim vodovima u kućnim
gasnim instalacijama za gorive gasove
EN 15069:2008
Safety gas connection valves for metal hose assemblies
used for the connectionof domestic, appliances using
gaseousfuel
Aluminij i legure aluminija - Konstrukcioni proizvodi za
građevinske radove - Tehnički uvjeti za pregled i isporuku
Aluminium and aluminium alloys - Structural products for
construction works - Technical conditions for inspection
and delivery
Dekorativne zidne obloge - Proizvodi u obliku rolni i panela
Decorative wall coverings - Roll and panel form
Antiseizmički uređaji
Anti-seismic devices
Primjena zrnaste šljake iz visokih peći za beton, malter i
injekcione mase - Dio 1: Definicije, specifikacije i kriteriji
usklađenosti usklađenosti
Ground granulated blast furnace slag for use in concrete,
mortar and grout - Part 1: Definitions, specifications and
conformity criteria
Uređaji na čvrsta goriva koji postepeno oslobađaju toplotu Zahtjevi i metode ispitivanja
Slow heat release appliances fired by solid fuel Requirements and test methods
Prefabrikovani proizvodi od betona - Elementi potpornog
zida
Precast concrete products - Retaining wall elements
Adhezivi/Ljepila za opštu upotrebu u konstrukcijama Zahtjevi i metode ispitivanja
General purpose adhesives for structuralassembly Requirements and test methods
Adhezivi/Ljepila za konstrukcije - Karakterizacija
anareobnih adheziva/ljepila za koaksijalne metalne
sklopove u zgradama i građevinskim konstrukcijama
Structural adhesives - Characterisation of aneorobic
adhesives for coaxial metallic assembly in building and
civil engineering structures
Strana 63 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 15275/Cor1:2011
BAS EN 15283-1+A1:2009
BAS EN 15283-2+A1:2009
BAS EN 15285:2009
BAS EN 15285/Cor1:2009
BAS EN 15286:2014
BAS EN 15322:2014
BAS EN 15368+A1:2011
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Adhezivi/Ljepila za konstrukcije - Karakterizacija
anareobnih adheziva/ljepila za koaksijalne metalne
sklopove u zgradama i građevinskim konstrukcijama
Structural adhesives - Characterisation of aneorobic
adhesives for coaxial metallic assembly in building and
civil engineering structures
Gipsane ploče sa vlaknastim ojačanjem - Definicije,
zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 1: Gipsane ploče sa
ojačanjem iz armaturnog vala
Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions,
requirements and test methods - Part 1: Gypsum boards
with mat reinforcement
Gipsane ploče sa vlaknastim ojačanjem - Definicije,
zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 2: Vlaknaste gipsane
ploče
Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions,
requirements and test methods - Part 2: Gypsum fibre
boards
Kameni aglomerat - Modularne pločice za podove i
stepeništa (unutarnje i vanjske)
Aglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs
(internal and external)
Kameni aglomerat - Modularne pločice za podove i
stepeništa (unutarnje i vanjske
Aglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs
(internal and external)
Kameni aglomerat - Ploče i pločice za oblaganje zidova
(unutarnje i vanjsko)
Agglomerated stone - Slabs and tiles for wall finishes
(internal and external)
Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za speciffikaciju
razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva
Bitumen and bituminous binders - Framework for
specifying cut-back and fluxed bituminous binders
Hidraulička veziva za nekonstrukcijsku/nenosivu primjenu:
Definicije, zahtjevi i kriteriji usklađenosti
Hydraulic binder for nonstructural applications - Definition,
specifications and conformity criteria
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 15275:2007/AC:2010
-
1.1.2011
1.1.2011
EN 15283-1:2008+A1:2009
-
1.6.2010
1.6.2011
EN 15283-2:2008+A1:2009
-
1.6.2010
1.6.2011
EN 15285:2008
-
1.1.2009
1.1.2010
EN 15285:2008/AC:2008
-
1.1.2009
1.1.2009
EN 15286:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 15322:2013
-
8.8.2014
8.8.2015
EN 15368:2008+A1:2011
-
1.9.2011
1.9.2012
Referentni standard(i)3
Strana 64 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 15381:2009
BAS EN 15382:2014
BAS EN 15435:2009
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevana
svojstva za primjenu na kolovozima i asfaltnim
presvlakama (zastorima)
EN 15381:2008
Geotextiles and geotextile-related products Characteristics required for use in pavements and asphalt
overlays
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za
upotrebu u transportnoj infrastrukturi
EN 15382:2013
Geosynthetics barriers - Characteristics required for use in
transportation infrastructure
Prefabrikovani (gotovi) proizvodi od betona - Blokovi od
betona normalne težine i lakog betona - Zahtjevi za
proizvod i performase
EN 15435:2008
Precast concrete products - Normal weight and light-weight
concrete shuttering blocks - Product properties and
performance
Structural finger jointed solid timber - Performance
requirements and minimum production requirements
BAS EN 15498:2009
BAS EN 15501:2014
BAS EN 15599-1:2011
Referentni standard(i)3
EN 15497:2014
Prefabrikovani (gotovi) proizvodi od betona - Blokovi od
betona ispunjeni lakom strugotinim - Zahtjevi za proizvod i
EN 15498:2008
performase lakog betona
Precast concrete products - Wood-ship concrete
shuttering blocks - Product properties and performance
Toplotnoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i
industrijske instalacije - Fabrički izrađeni proizvodi od
ekspandiranog perlita (EP) i ljuskastog vermikulita (EV) Specifikacija
EN 15501:2013
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations - Factory made expanded perlite
(EP) and exfoliated vermiculite (EV) products Specification
Termoizolacioni proizvodi za građevinsku opremu i
industrijske instalacije - Termoizolacioni proizvodi izvedeni
na mjestu ugradnje od ekspandiranog perlita (EP) - Dio 1:
Specifikacija za rasute i kompaktne proizvode prije
ugradnje
EN 15599-1:2010
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations -In-situ thermal insulation formed
from expanded perlite (EP) products - Part 1:Specification
for bonded and loose-fill products before installation
Strana 65 od 68
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
-
1.1.2010
1.1.2011
-
8.8.2014
8.8.2015
-
1.2.2009
1.2.2010
-
Napomena 4
U Planu rada
BAS/TC 36 za 2015.
-
1.2.2009
1.2.2010
-
8.8.2014
8.8.2015
-
1.4.2011
1.4.2012
BAS O 710.02
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 15600-1:2010
-
1.4.2011
1.4.2012
EN 15650:2010
-
1.9.2011
1.9.2012
EN 15651-1:2012
-
1.7.2013
1.7.2014
EN 15651-2:2012
-
1.7.2013
1.7.2014
EN 15651-3:2012
-
1.7.2013
1.7.2014
BAS EN 15651-4:2013
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u
zgradama i pješačkim stazama - Dio 4: Zaptivne mase za
pješačke staze
Sealants for EN 15651-4:2012
non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 4: Sealants for pedestrian walkways
-
1.7.2013
1.7.2014
BAS EN 15682-2:2014
Staklo u građevinarstvu - Toplinski tretirano, kaljeno
zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo - Dio 2:
Vrednovanje usklađenosti/ Standard za proizvod
Glass in building - Heat soaked thermally toughened
alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of
conformity/Product standard
-
8.8.2014
8.8.2015
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 15600-1:2011
BAS EN 15650:2013
BAS EN 15651-1:2013
BAS EN 15651-2:2013
BAS EN 15651-3:2013
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Termoizolacioni proizvodi za građevinsku opremu i
industrijske instalacije - Termoizolacioni proizvodi izvedeni
na mjestu ugradnje od ekspandiranog vermikulita ( EV) Dio 1: Specifikacija za rasute i kompaktne proizvode prije
ugradnje
Thermal insulation products for building equipment and
industrial installations -In-situ thermal insulation formed
from exfoliated vermiculite (EV) products - Part
1:Specification for bonded and loose-fill products before
installation
Ventilacija u zgradama - Prigušivači požara
Ventilation for buildings - Fire dampers
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u
zgradama i pješačkim stazama - Dio 1: Zaptivne mase za
fasadne elemente
Sealants for non-structural use in joints in buildings and
pedestrian walkways - Part 1: Sealants for facade
elements
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u
zgradama i pješačkim stazama - Dio 2: Zaptivne mase za
zastakljivanja
Sealants for non-structural use in joints in buildings and
pedestrian walkways - Part 2: Sealants for glazing
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u
zgradama i pješačkim stazama - Dio 3: Zaptivne mase za
spojeve sanitarija
Sealants
for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints
Referentni standard(i)3
EN 15682-2:2013
Strana 66 od 68
Napomena 4
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
BAS EN 15732:2013
BAS EN 15743:2011
BAS EN 15821:2011
BAS EN 15824:2010
BAS EN 16069:2013
BAS EN 16153:2014
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
EN 15683-2:2013
-
8.8.2014
8.8.2015 U Planu
rada BAS/TC 36 za
2015.
EN 15732:2012
-
1.8.2013
1.8.2014
EN 15743:2010
-
1.11.2010
1.11.2011
EN 15814:2011+A1:2012
-
1.8.2013
1.8.2014
EN 15821:2010
-
1.7.2011
1.7.2012
EN 15824:2009
-
1.4.2010
1.4.2011
EN 16069:2012
-
1.9.2013
1.9.2014
EN 16153:2013
-
1.1.2014
1.1.2015
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate
channel shaped safety glass - Part 2: Evaluation of
conformity/Product standard
Proizvodi sa laganim ispunama i termoizolacioni proizvodi
za primjenu u građevinarstvu (CEA) - Proizvodi od
lakoagregatne ekspandirane gline (LWA)
Light weight fill and thermal insulation products for civil
engineering applications (CEA) - Expanded clay
lightweight aggregate products (LWA)
Supersulfatni cement - Sastav, specifikacija i kriteriji
usklađenosti
Supersulfated cement - Composition, specifications and
conformity criteria
Polymer modified bituminous thick coatings for
waterproofing - Definitions and requirements
Peći za saune na drva sa više ložišta - Zahtjevi i metode
ispitivanja
Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs Requirements and test methods
Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na bazi
organskih veziva
Specifications for external renders internal plasters based
on organic binders
Termoizolacioni proizvodi za objekte - Fabrički izrađeni
proizvodi od polietilenske pjene (PEF) - Specifikacija
Thermal insulation products for buildings - Factory made
products of polyethylene foam (PEF) - Specification
Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za
unutrašnju i vanjsku upotrebu na krovovima, zidovima i
stropovima - Zahtjevi i metode ispitivanja
Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets
for internal and external use in roofs, walls and ceilings Requirements and test methods
Referentni standard(i)3
Napomena 4
1 Oznaka BAS standarda: Standardizovana referentna oznaka standarda sastoji se od oznake bosanskohercegovačkog standarda (BAS), slovne oznake izvornog dokumenta i
identifikacionog broja izvornog dokumenta i godine izdanja bosanskohercegovačkog standarda.
2 Naziv standarda na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i naziv standarda na engleskom jeziku.
3 Referentni dokument(i) je(su) dokument(i), koji je(su) bio(bili) podloga za BAS standard.
4 Oznaka zamijenjenog standarda je referentna oznaka standarda sa godinom izdanja.
Strana 67 od 68
BAS O 710.02
Oznaka BAS standarda1
Naziv BAS standarda na jednom od službenih jezika/
Naziv standarda na engleskom jeziku2
Referentni standard(i)3
Oznaka zamijenjenog
standarda4
Početak primjene
standarda kao
harmoniziranog
evropskog
standarda
Kraj prijelaznog
razdoblja
Napomena 4
* Standard je preuzet metodom prijevoda.
Napomena 3: U slučaju amandamana, standard na koji se upućuje je EN CCCC:YYYY, njegovi prethodni amandmani, ako ih ima, i novi, navedeni amandman. Zamijenjeni standard (kolona
4) se stoga sastoji od EN CCCC:YYYY i njegovih prethodnih amandmana, ako ih ima, ali bez novog navedenog amandmana. Na navedeni datum, za povučeni standard prestaje pružanje
pretpostavke usklađenosti sa osnovnim zahtjevima direktive.
Napomena 4: Datum prestanka prijelaznog razdoblja je isti kao i datum povlačenja neusklađene nacionalne tehničke specifikacije, nakon čega pretpostavka o usklađenosti mora biti
zasnovana na usklađenim evropskim specifikacijama ( usklađeni standardi ili evropska tehnička odobrenja ), dopstupno na stranici
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs Europske komisije Nando informacioni sistem. Ukoliko je usklađeni standard zamjenjen sa novom verzijom,
onda obje verzije standarda mogu se koristiti u svrhu dodavanja CE oznake do kraja prijelaznog razdoblja.
Strana 68 od 68
BAS O 710.02
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
749 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content