close

Вход

Log in using OpenID

Centralni dojavni sustav (CDS) u funkciji povećanja

embedDownload
Centralni dojavni sustav
(CDS) u funkciji povećanja
sigurnosti grada
Luka Funčić
Protect d.o.o.
Povijest
•
PROTECT d.o.o. – osnovano 1963. pod imenom Sigurnost – svojevremeno zaposleno
preko 1000 djelatnika, nakon privatizacije oko 200
•
kroz vrijeme društvo je organizacijski transformirano nekoliko puta te je privatizirano
1993. – promjena naziva u PROTECT d.d. – danas PROTECT d.o.o. Rijeka
•
tvrtka sa 50 godina poslovne tradicije i iskustva, koja obavlja širok spektar aktivnosti
na području tjelesne zaštite, tehničke zaštite, protupožarne zaštite, pratnje novca i
usluga održavanja
•
PROTECT je prva zaštitarska tvrtka u Republici Hrvatskoj koja je implementirala
sustav upravljanja prema normi ISO 9001:2008 za usluge privatne zaštite, te
upravljanja sigurnošću informacija ISO 27001:2005
•
04. siječnja 2012. – članica globalne zaštitarske grupacije SECURITAS AB
Protect - danas
•
Stabilan godišnji rast
•
600 zaposlenih
•
Više od 180 čuvanih objekata
•
1900 objekata štićenih putem Nadzornog centra
•
Najveća riječka zaštitarska tvrtka
•
Regionalni fokus - pretežno na području Primorja i Istre
•
Interventne ekipe u: Rijeci, Opatiji, Rovinju, Vrsaru, Krku, Crikvenici, Senju,
Karlovcu, Rabu
•
25 službenih vozila u funkciji intervencije i nadzora
Organizacija interventih ekipa
na području Grada Rijeke
•
•
•
•
•
3 interventne ekipe – Zapad/Istok/Centar
0-24 prisutnost na terenu
Preventivni nadzorni obilasci objekata - naljepnice
Poznavanje lokacija objekata
Poznavanje prometne situacije
Organizacija interventih ekipa
na području Grada Rijeke
• GPS podrška
• Opremljeni s 2 paralelna sustava komunikacije
(radio veza + mobilna telefonija)
• Dobra suradnja s nadležnim PP i vatrogascima
• Prosječno vrijeme intervencije – 10 minuta
Struktura po korisnicima
Intervencije po alarmnim dojavama
na CDS-u za 2012.
MJESEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
UKUPNO
PROVALA
PREPAD
POŽAR
GREŠKA
UREĐAJA
GREŠKA
KORISNIKA
ALARMNE
DOJAVE
6
5
4
5
5
5
2
7
3
2
4
6
54
0
3
0
2
0
1
2
2
1
0
0
0
11
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
370
623
351
421
610
692
789
673
734
791
584
734
7372
951
1247
1083
1037
1275
1809
1705
1571
1488
1541
1312
1541
16560
1327
1878
1439
1465
1890
2507
2500
2253
2226
2334
1900
2281
24000
Štetni događaji na objektima
štićenim tehničkom zaštitom za 2012.
PROVALA U
POKUŠAJU
18
PROVALA BEZ PROVALA SA
OTUĐENJA
OTUĐENJEM
22
14
POŽAR BEZ
MAT. ŠTETE
2
POŽAR SA
MAT.
ŠTETOM
1
PREPAD
ORUŽJEM
PREPAD
UKUPNO
BEZ ORUŽJA
4
Mjesečno je između 5 - 10 događaja na štićenim objektima uočenih
preventivnim nadzornim obilascima
7
68
Preventivni obilasci objekata
OBILAZAK
DNEVNI OBILASCI
OBJEKATA
64
MJESEČNI OBILASCI
965
UKUPNO MJESEČNO
4815
UKUPNO GODIŠNJE
~ 58.000
Globalno znanje, lokalno djelovanje
˝Business relationships are local, but knowledge is global˝
11
Nastavak uspješne strategije
Securitasov pogled na sigurnosne usluge
Zaštitar
Tehnička zaštita
Procjena rizika
Tradicionalno
Organizacija & Procesi
Napredno
Investicije
Tradicionalan pristup nije dovoljan
Napredno gledanje optimizira troškove sigurnosnih usluga
i povećava sigurnost zajednice
12
CDS i nove tehnologije
Remote Video Solution concept movie.wmv
Securitas Croatia
13
HVALA NA PAŽNJI!
PROTECT d.o.o. Rijeka
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 235 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа