close

Вход

Log in using OpenID

#06 #12 - Υδρόγειος

embedDownload
Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
περιοδική
ενημερωτική
έκδοση
ιούλιος
2012
#06 Αφιέρωμα:
#12 Θέμα:
Υδρόγειος και Νέες Τεχνολογίες
Ανασφάλιστα Οχήματα
Νέα προγράμματα:
#21
#22
Aσφάλιση Αυτοκινήτου Extra Protect & Island Value
Ασφάλιση Κατοικίας σε Α΄Κίνδυνο
02Περιεχόμενα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ
ΕΝΉΜΕΡΩΤΙΚΉ
ΕΚΔΟΣΉ
ΙΟΎΛΙΟΣ
2012
#06 Αφιέρωμα:
#12 Θέμα:
Ύδρόγειος και Νέες Τεχνολογίες
Ανασφάλιστα Οχήματα
#03
Νέα προγράμματα:
#21
#22
Aσφάλιση Αυτοκινήτου Extra Protect & Island Value
Ασφάλιση Κατοικίας σε Α΄Κίνδυνο
Μήνυμα Διοίκησης
#04
Οικονομικά στοιχεία
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου
περιοδική ενημερωτική έκδοση
ΙΟΥΛΙΟΣ
2012
#06-11
Αφιέρωμα
Υδρόγειος και Νέες Τεχνολογίες:
Η πληροφορική στην υπηρεσία
της ασφάλισης
«Agent Print» Μια νέα εφαρμογή
στην υπηρεσία των συνεργατών μας
#12
Θέμα
Επιμέλεια Σύνταξης
Μαίρη Βογιατζή
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
[email protected]
Σχεδιασμός
Σελιδοποίηση
Επιμέλεια Εξωφύλλου
Blast Communications
Διαφημιστική Ε.Π.Ε
Ανασφάλιστα Οχήματα
#14
Θέμα
Βασικές έννοιες της Αντασφάλισης
Ιδιοκτησία
#18
Παρουσίαση
Ασφάλιση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
#21-22
Νέα Προγράμματα
Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Extra
Protect & Island Value
Ασφάλιση Κατοικίας σε Α’ κίνδυνο
#23
Νέα & εκδηλώσεις
Λ. Συγγρού 254-258,
Καλλιθέα,
176 72, Αθήνα
T: +30 (210) 9477200
Φ: +30 (210) 9590078
E:[email protected]
www.ydrogios.gr
* Απαγορεύεται αυστηρά η
αναδημοσίευση φωτογραφιών
και ύλης, ή μέρος αυτής, και
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο
εκμετάλλευσή τους, χωρίς την
έγγραφη άδεια του εκδότη.
Στείλτε μας παρατηρήσεις, σχόλια, νέα και τις
δικές σας προτάσεις για δημοσιεύσεις στο
[email protected]
υδρόγειος # ιούλιος 2012
Μήνυμα Διοίκησης
ατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2012,
η Υδρόγειος διατηρεί τη θετική προοπτική
της με τη θωράκιση των οικονομικών της
στοιχείων και την προώθηση νέων πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής.
Η βαθιά οικονομική ύφεση που βιώνει η ελληνική κοινωνία επιτάθηκε. Η αρνητική συγκυρία φέρνει την
ασφαλιστική αγορά αντιμέτωπη με σειρά κλιμακούμενων
προβλημάτων. Η υψηλή ακυρωσιμότητα συμβολαίων
στον κλάδο ζωής, η σημαντική πτώση παραγωγής στους
γενικούς κλάδους, η μεγάλη αύξηση των ανασφάλιστων
οχημάτων και οι επιπτώσεις από το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, είναι σημαντικά ζητήματα που
καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά στο σύνολό της.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η Υδρόγειος συνεχίζει να
ενισχύει τα βασικά οικονομικά της μεγέθη. Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου καταδεικνύουν τη δυνατότητα
απορρόφησης της ζημιάς από τη συμμετοχή μας στο
πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων και προβλέπουμε ότι, στο τέλος της χρήσης, θα πραγματοποιήσουμε
κέρδη στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης. Τα
κέρδη αυτά θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ίδια κεφάλαια
της Εταιρείας, τα οποία προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 40
εκατ. ευρώ.
Σε μια εποχή κατά την οποία ο θεσμός της ασφάλισης
γίνεται ακόμη πιο σημαντικός για το κοινωνικό σύνολο,
η Υδρόγειος παραμένει σε εγρήγορση δίπλα στο δίκτυο
και τους ασφαλισμένους της. Ορισμένα από τα νέα μας
ασφαλιστικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες
των καιρών, αλλά και τα νέα πρωτοποριακά εργαλεία
στην υπηρεσία του δικτύου μας παρουσιάζονται στις ακόλουθες σελίδες αυτού του τεύχους.
03
Καταλήγοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω ότι,
ακόμη και μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον,
η Υδρόγειος δεν συμμερίζεται επιθετικές τιμολογιακές
πολιτικές οι οποίες διακυβεύουν την οικονομική της ευρωστία και τη διαχρονική της φερεγγυότητα. Αντίθετα, με
βάση και τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας που διατηρεί, εμμένει στην ορθολογική τιμολόγηση των ασφαλιστικών της
προϊόντων, σε όλους τους κλάδους όπου δραστηριοποιείται, πιστή σε μια φιλοσοφία σεβασμού και απαράβατης
δεοντολογίας απέναντι στο δίκτυο των συνεργατών της
και τους ασφαλισμένους της.
Φιλικά,
Αναστάσιος Κασκαρέλης,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
04Οικονομικά στοιχεία
Οικονομικά Αποτελέσματα
Α’ Εξαμήνου
§ του Λουκά Κορομπίλη, Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή
ο Α΄ εξάμηνο του
2012, σε κόντρα της
κρίσης και των συνθηκών που επικράτησαν
στην αγορά, ήταν μια
ακόμη επιτυχημένη
περίοδος για την Υδρόγειο με εντυπωσιακά αποτελέσματα
και απολύτως ισορροπημένους
τους επιμέρους οικονομικούς δείκτες της.
Η μέχρι σήμερα πορεία μας και τα
εξαιρετικά μας αποτελέσματα δεν
είναι συμπτωματικά ούτε θέμα τύχης, αλλά απόρροια της στρατηγικής
που έχουμε χαράξει και ακολουθούμε απαρέγκλιτα τα τελευταία χρόνια.
Στις 30/6/2012:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του ενεργητικού της
Εταιρείας διαμορφώνεται στα 250
εκατ. ευρώ, έναντι 238 εκατ. ευρώ
την 30/6/2011.
η ανοδική πορεία των επενδύσεων
κυρίως σε προθεσμιακές
καταθέσεις και κρατικά ομόλογα
χωρών της Βόρειας Ευρώπης
υψηλής διαβάθμισης ΑΑΑ, τα
οποία δημιουργούν ένα ισχυρό
χαρτοφυλάκιο. Το σύνολο των
χρεογράφων και προθεσμιακών
καταθέσεων την 30/6/2012
ανέρχεται στα 110 εκατ. ευρώ
έναντι 101 εκατ. ευρώ την
30/6/2011.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Η εμπορική αξία των ακινήτων
ξεπερνά τα 79 εκατ. ευρώ.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας
ανέρχονται στα 35 εκατ. ευρώ
έναντι 27 εκατ. ευρώ την
30/6/2011, ενώ την 31/12/2012
προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 40
εκατ. ευρώ.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται
υδρόγειος # ιούλιος 2012
Τα αποθέματα της Εταιρείας
διαμορφώθηκαν στα 172,5
εκατ. ευρώ έναντι 180 εκατ.
ευρώ την 30/6/2011. Η μείωση
των ασφαλίστρων κατά το Α΄
εξάμηνο του 2012 σε σχέση
με το αντίστοιχο εξάμηνο του
προηγούμενου έτους είχε σαν
επακόλουθο τη μείωση των
αποθεμάτων μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων (ΑΜΔΑ).
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η παραγωγή της Εταιρείας
ανέρχεται στα 65 εκατ. ευρώ έναντι
81,5 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο
του 2011. Η Υδρόγειος παραμένει
σταθερά πιστή στη διαχρονική
στρατηγική της για ποιοτική
ανάπτυξη της παραγωγής.
Οικονομικά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε εκ. €)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκ. €)
250
Α’ Εξάµηνο
2012
Α’ Εξάµηνο
2011
Α’ Εξάµηνο
2012
Α’ Εξάµηνο
2011
238
ΧΡΕOΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (σε εκ. €)
35
27
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε εκ. €)
Α’ Εξάµηνο
2012
Α’ Εξάµηνο
2011
05
110
172,5
Α’ Εξάµηνο
2012
180
Α’ Εξάµηνο
2011
101
ΑΚΙΝΗΤΑ (σε εκ. €)*
ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε εκ. €)
Α’ Εξάµηνο
2012
79
Α’ Εξάµηνο
2012
Α’ Εξάµηνο
2011
78
Α’ Εξάµηνο
2011
65
81,5
*εμπορική αξία
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
06Αφιέρωμα
Υδρόγειος και Νέες Τεχνολογίες
Η πληροφορική στην
υπηρεσία της ασφάλισης
Η Υδρόγειος επενδύει σημαντικά και μακροπρόθεσμα στη νέα τεχνολογία. Στόχος η αξιοποίηση υποδομών και συστημάτων που δημιουργούν ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την Εταιρεία.
§ του Βαγγέλη Πασχάλη, Διευθυντή Μηχανογράφησης
ήμερα, σε παγκόσμιο
επίπεδο, ο ρόλος της
πληροφορικής γίνεται
όλο και πιο αλληλένδετος με τη λειτουργία των
ασφαλιστικών εταιρειών. Εκεί όπου, μερικά
χρόνια πριν, η ασφαλιστική βιομηχανία έμοιαζε να έπεται σε σχέση
με άλλους πιο «προοδευτικούς»
κλάδους της οικονομίας, σήμερα
εμφανίζεται να πρωτοστατεί σε καινοτομία εργαλείων και εφαρμογών
νέας τεχνολογίας.
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες
προσαρμογής στο εποπτικό πλαίσιο
που συνεχώς εξελίσσεται, η ανάγκη
καταχώρησης και διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων με ευελιξία,
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα,
οι αυξανόμενες ανάγκες των πελατών και των συνεργαζόμενων
δικτύων καθώς και η συνεχής προσπάθεια για διατήρηση και αύξηση
των μεριδίων αγοράς, βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών
υδρόγειος # ιούλιος 2012
και καλύτερης διαχείριση του κόστους, είναι μερικοί μόνο από τους
λόγους που καθιστούν τον τομέα
της πληροφορικής κρίσιμο σε μία
ασφαλιστική επιχείρηση.
Η Υδρόγειος είναι μία από τις εταιρείες της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς που επενδύει σημαντικά
και μακροπρόθεσμα στη νέα τεχνολογία. Στόχος και προτεραιότητα
της διοίκησης είναι η αξιοποίηση
υποδομών και συστημάτων που δημιουργούν ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την Εταιρεία,
υποστηρίζοντας και αναβαθμίζοντας
όλους τους βασικούς τομείς και τις
λειτουργίες της, μεταξύ άλλων:
z
Την εσωτερική οργάνωση, πληροφόρηση και επικοινωνία
z
Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου
z
Τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς
το δίκτυο των συνεργαζόμενων
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,
τους ασφαλισμένους και ζημιωθέντες
z
Την εναρμόνιση με το κανονιστικό
πλαίσιο
z
Τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που
τροφοδοτούν τη λήψη των διοικητικών αποφάσεων
Για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των συστημάτων η Διεύθυνση
Μηχανογράφησης της Υδρογείου
βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση
ενώ προτεραιότητα δίνεται στη
χρήση τεχνολογιών αιχμής και τις
συνεργασίες με τις κορυφαίες και
πλέον εξειδικευμένες εταιρείες –
προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων
στον ασφαλιστικό χώρο.
Οι σημαντικότερες από τις νέες
τεχνολογίες και υποδομές που χρησιμοποιεί η Υδρόγειος παρουσιάζονται παρακάτω.
YdrogiosOnLine
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη
ηλεκτρονική εφαρμογή που προσφέρει στους συνεργαζόμενους
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της Εταιρείας μία σειρά από
δυνατότητες για την καλύτερη
Αφιέρωμα
οργάνωση και διαχείριση του
χαρτοφυλακίου τους καθώς και
την πραγματοποίηση σειράς άλλων σημαντικών εργασιών, μέσω
διαδικτύου.
Η πρόσβαση στο YdrogiosOnLine
γίνεται εύκολα και γρήγορα από την
ιστοσελίδα της Εταιρείας με τη χρήση
προσωπικού κωδικού. Η ανάπτυξή
της ακολούθησε τρία στάδια:
Στάδιο Ι
Αναπτύχθηκε το βασικό πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής
με δυνατότητες ενημέρωσης του
χαρτοφυλακίου των συνεργατών,
διαχείρισης φακέλων ζημιών των
ασφαλισμένων τους καθώς και
δημιουργίας καταστάσεων πινακίων
παραγωγής και εκκαθαρίσεων.
Στάδιο ΙΙ
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόμα-
της τιμολόγησης μέσω Διαδικτύου
και εκτύπωσης πρωτασφαλιστηρίων συμβολαίων, σε επιλεγμένους
κωδικούς συνεργατών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα δύο
παραπάνω έχουν ενσωματωθεί
κανόνες ορθών καταχωρήσεων για
την αποφυγή ανεπιθύμητων πληροφοριών, καθώς και η απόρριψη
ανάληψης κινδύνων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται ο
έλεγχος και η σύνταξη έκθεσης
πραγματογνωμοσύνης.
Στάδιο ΙΙΙ
Η εφαρμογή εμπλουτίσθηκε πρόσφατα με το σύστημα Agent Print,
τo οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά
σε ειδικό άρθρο στις επόμενες σελίδες του περιοδικού.
Επίσης στην εφαρμογή του
YdrogiosOnLine έχουν ενσωματωθεί πλέον δυνατότητες για:
07
z
Ηλεκτρονική έκδοση απόδειξης παραλαβής και παράδοσης
εγγράφων που αφορούν φάκελο
ασφαλιστικής περίπτωσης (σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες
της Τράπεζας της Ελλάδος). Κάθε
σχετικό έγγραφο αποκτά έναν
μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου,
ενιαίο για όλα τα σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικώς, και
δίνεται στον ζημιωθέντα σχετική
απόδειξη.
z
Ηλεκτρονική έκδοση προσωρινής βεβαίωσης ασφάλισης
(προσωρινό σήμα). Με τον τρόπο αυτό γίνεται άμεσα ο έλεγχος
των προς ασφάλιση οχημάτων
και ενημερώνεται σχετικά το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.
Η εφαρμογή αυτή υποστηρίζεται και από smartphones με
λειτουργικό android, windows
mobile, ios, κτλ.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
08Αφιέρωμα
Ηλεκτρονικός
Φάκελος Ζημίας
Η ολοκληρωμένη εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Φακέλου
Ζημίας της Eταιρείας τέθηκε σε
ισχύ το Δεκέμβριο του 2011 καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις
της εποπτικής αρχής όσον αφορά
τις νέες διαδικασίες διακανονισμού
των ζημιών αλλά και αναβαθμίζοντας σημαντικά την ταχύτητα και τις
εσωτερικές διαδικασίες διακανονισμού των απαιτήσεων αποζημίωσης, προς όφελος των ασφαλισμένων και συνεργατών μας.
Management
Information System
Για την αποτελεσματικότερη, ορθότερη και άμεση πληροφόρηση
της διοίκησης, έχει αναπτυχθεί από
τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης
της Εταιρείας Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (Management
Information System) με ολοκληρωμένες δυνατότητες δημιουργίας και
εξαγωγής καταστάσεων πληροφόρησης (Reports), στατιστικών στοιχείων (ανά περιοχή/χρήση/έδρα,
κτλ.). Τα στοιχεία αντλούνται από το
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα
για την αποφυγή επαναλήψεων
αρχείων αλλά και για την ορθότητα
των δεδομένων. Στο σύστημα έχει
ενσωματωθεί εφαρμογή για την
αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων των μετόχων της Εταιρείας και
την πληροφόρηση του χαρτοφυλακίου των μετοχών τους καθώς και
την άμεση αποστολή ενημερωτικών
δελτίων. Τέλος για την υποστήριξη
των επιμέρους διευθύνσεων και
υδρόγειος # ιούλιος 2012
τμημάτων αναπτύχθηκε η εφαρμογή
«υποστήριξη» όπου συσσωρεύονται
όλα τα αιτήματα των εργαζομένων
που αφορούν σε θέματα τεχνολογίας και υποστήριξης (ανάγκες
σε hardware / software / τεχνική
βοήθεια, κτλ.) με σκοπό την όσο το
δυνατόν πιο άμεση επίλυσή τους.
Virtualisation
(Εικονικοποίηση)
Πρόσφατα για την βέλτιστη κάλυψη
των αυξημένων απαιτήσεων που
πλέον δημιουργούνται από όλες τις
εφαρμογές που εκτελούνται εντός
(intranet) αλλά και εκτός (internet)
του δικτύου της Εταιρείας, λήφθηκε
η πολύ σημαντική απόφαση για
τη δημιουργία εικονικών server
(virtuality). Πρόκειται για την πλέον
σύγχρονη στροφή στον τομέα της
πληροφορικής, μία τεχνολογία που
αναπτύσσεται γοργά σε όλο τον
κόσμο. Το virtualization (εικονικοποίηση) μας δίνει τη δυνατότητα
να μεταφέρουμε ισχύ και πόρους
πολλαπλών υποαπασχολούμενων
εξυπηρετητών από και προς τον
κεντρικό εξυπηρετητή, ανάλογα με
τις εργασίες που εκτελούνται, τις
περιοδικές ή έκτακτες ανάγκες ενημέρωσης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος. Τα σχετιζόμενα
οφέλη είναι πολλά με κυριότερα
από αυτά την εξοικονόμηση σε
υλικό εξοπλισμό (hardware), σε
περιβαλλοντικό κόστος, σε διοίκηση και διαχείριση της υποδομής
εξυπηρετητών. Αυτή τη στιγμή οι
θέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό
δίκτυο της Εταιρείας αγγίζουν τις 300
και στο εξωτερικό δίκτυο τις 2500.
Για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος έχει προβλεφθεί η αυτόματη
λήψη αντιγράφων ασφαλείας και
snapshots ολόκληρου του εικονικού
συστήματος μέσα στη διάρκεια της
ημέρας καθώς και η δημιουργία 2ου
data center σε διαφορετική πόλη
και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά
του συστήματος από το πρωτεύων
πληροφοριακό σύστημα στο backup
είναι θέμα λεπτών.
Ασφάλεια Δεδομένων
Όλο το σύστημα έχει δομηθεί έτσι
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
υπάρχει καμία δυνατότητα διαρροής
δεδομένων μεταξύ των χαρτοφυλακίων των συνεργατών.
Στο μέλλον…
Στα μελλοντικά σχέδια της Εταιρείας
έχει προστεθεί και η αναβάθμιση
σε λύση cloud computing, κάτι που
αποτελεί μονόδρομο για την πιο
αυτοματοποιημένη, ασφαλή και διευρυμένη προσπέλαση των δεδομένων εταιρειών και οργανισμών, από
και προς τους συνεργάτες τους.
Για την άμεση ανταπόκριση σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική εφαρμογή YdrogiosOnLine αλλά
και οποιοδήποτε θέμα τεχνικής /
μηχανογραφικής υποστήριξης οι
ασφαλιστικοί μας διαμεσολαβητές
μπορούν να αποστέλλουν email
στο [email protected]
Αφιέρωμα
09
Υδρόγειος και Νέες Τεχνολογίες
«Agent Print»
Μια νέα εφαρμογή στην υπηρεσία
των συνεργατών μας
Τον Απρίλιο του 2012 η Υδρόγειος παρουσίασε στο δίκτυο των συνεργατών
της τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Agent Print - ένα πρωτοποριακό
σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου που προσφέρει στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
ένα σημαντικό προβάδισμα ποιότητας στην καθημερινή του πρακτική.
§ του Κωνσταντίνου Λαπιδάκη, Τεχνικού Διευθυντή
ο Agent Print είναι να
ολοκληρωμένο σύστημα
ηλεκτρονικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, που
προσφέρει στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
νέες αναβαθμισμένες
δυνατότητες για την οργάνωση,
τον έλεγχο και την εκτύπωση των
συμβολαίων του σε συνδυασμό
με την είσπραξη και απόδοση των
ασφαλίστρων.
Κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ο Αντιπρόεδρος και
Γενικός Διευθυντής, κ. Παύλος
Κασκαρέλης τόνισε ότι «σε μια
εποχή αυξημένων απαιτήσεων και
έντονου ανταγωνισμού, τόσο οι
ασφαλιστικές εταιρείες όσο και
οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
καλούνται να δώσουν όλο και
μεγαλύτερη σημασία σε θέματα
ποιότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και χρηστής οικονομικής
διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό, η νέα εφαρμογή
Agent Print της Υδρογείου αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο
στα χέρια των συνεργατών μας. Η
εφαρμογή όχι μόνο υπακούει στις
εποπτικές απαιτήσεις που αφορούν την είσπραξη και απόδοση
των ασφαλίστρων (οι οποίες αναμένονται να τεθούν σε εφαρμογή
σύντομα), αλλά προσφέρει μία
σειρά από ευρύτερες δυνατότητες
που συνεπάγονται σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασφαλιστικό
διαμεσολαβητή στην εργασιακή
του καθημερινότητα».
Τα πλεονεκτήματα του
«Agent Print»
Το σύστημα έχει αναπτυχθεί ως
μέρος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine, η πρόσβαση
στην οποία γίνεται από την ιστοσελίδα της Υδρογείου με τη χρήση
ατομικού κωδικού πρόσβασης για
κάθε συνεργάτη.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η
ανάπτυξή του συστήματος έγινε
με βάση τις προδιαγραφές της
κύριας μηχανογραφικής εφαρμογής της Εταιρείας, χωρίς την
ανάγκη χρήσης «γεφυρών» και
εξωτερικών προγραμμάτων. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι εργασίες γίνονται Online, γεγονός
που διασφαλίζει τον άμεσο έλεγχο
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
10Αφιέρωμα
των δεδομένων καθώς και την
ταχύτητα των σχετικών διαδικασιών στα τμήματα εκδόσεων και
λογιστηρίου.
Μεταξύ άλλων η εφαρμογή:
z
Επιτρέπει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και
τον έλεγχο των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων (νέων, ανανεώσεων και πρόσθετων πράξεων).
z
Ελαχιστοποιεί το χρόνο που ο
συνεργάτης χρειάζεται για την
άντληση και διαχείριση των
απαραίτητων πληροφοριών εξασφαλίζοντας ποιοτική και άμεση
εξυπηρέτηση, προς όφελος των
πελατών.
z
Επιτυγχάνει την αμεσότητα, την
απλοποίηση και τη διαφάνεια
σε μία σειρά βασικών εργασιών
που αφορούν την οργάνωση
είσπραξης και απόδοσης των
ασφαλίστρων σε συνεργασία με
την Εταιρεία.
z
Είναι εύκολη και φιλική στη χρήση, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
σε τεχνικό – υλικό εξοπλισμό.
Τελικά, η εφαρμογή επιτρέπει στο
συνεργάτη μας να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και
κόστους σε μια σειρά από βασικές
διαδικασίες της εργασιακής του
καθημερινότητας, προς όφελος
της επιχείρησής του, αλλά και να
επικεντρωθεί στις ανάγκες των
πελατών του αναβαθμίζοντας τη
συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
υδρόγειος # ιούλιος 2012
Δυνατότητες
του Agent Print
Α) Έλεγχος, αναζήτηση και
άμεση εκτύπωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πρόσθετων πράξεων
Ο συνεργάτης μπορεί εύκολα και
γρήγορα να ελέγξει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια – με διαχωρισμό
μεταξύ νέων και ανανεώσεων καθώς και τις πρόσθετες πράξεις,
από την αρχική οθόνη της εφαρμογής. Σε καθημερινή βάση η εφαρμογή ενημερώνει το συνεργάτη για
την κατάσταση των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων υπενθυμίζοντάς του:
α) ασφαλιστήρια που πλησιάζουν
στην ημερομηνία ακύρωσης
β) εκτυπωμένα ασφαλιστήρια
των οποίων λήγει η προθεσμία
απόδοσης ασφαλίστρων
γ) ακυρωμένα ασφαλιστήρια
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα
στο συνεργάτη εκτύπωσης ειδοποιητηρίου ανά ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, όπως επίσης και της
αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) .
Β) Αυτόματη ακύρωση
Η ακύρωση των μη εκτυπωθέντων
ασφαλιστηρίων γίνεται αυτόματα
από την εφαρμογή, σύμφωνα με
τους χρόνους ακύρωσης που ισχύουν, από την ημερομηνία έναρξης
του ασφαλιστηρίου. Με τη λειτουργία αυτή, ο συνεργάτης επωφελείται
καθώς δεν χρειάζεται να αποστείλει
στην Εταιρεία τα προς ακύρωση
ασφαλιστήρια και ως εκ τούτου
αποφεύγει και χρεώσεις λόγω εκπρόθεσμης επιστροφής τους.
11
Αφιέρωμα
Γ) Παρακολούθηση εκτυπωμένων ασφαλιστηρίων
Ο συνεργάτης μπορεί εύκολα, σε
ημερήσια βάση, να ελέγχει όλα
τα εκτυπωμένα ασφαλιστήρια,
ανά ημερομηνία εκτύπωσης, καθώς και να έχει απεικόνιση των
εξοφλημένων και ανεξόφλητων
ασφαλιστηρίων με τις εργάσιμες
ημέρες που υπολείπονται για την
απόδοση των ασφαλίστρων.
Δ) Εξόφληση ασφαλιστηρίων
με τη μέθοδο συμβόλαιο προς
συμβόλαιο
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι
ότι ο συνεργάτης αποδίδει τα
ασφάλιστρα μόνο των εκτυπωμένων ασφαλιστηρίων.
Η εφαρμογή επιτρέπει στο συνεργάτη με εύκολο τρόπο να επιλέξει τα
εκτυπωμένα ασφαλιστήρια που επιθυμεί να εξοφλήσει, μέσα στα χρονικά όρια απόδοσης που η εφαρμογή
του επιτρέπει και να δημιουργήσει
αναλυτική κατάσταση πληρωμής.
Στη συνέχεια, μετά την εξόφληση
των ασφαλιστηρίων, το λογιστήριο
της Εταιρείας εκδίδει αναλυτικό
παραστατικό εξόφλησης ασφαλιστηρίων, στο οποίο απεικονίζονται
αναλυτικά όλα τα εξοφληθέντα
ασφαλιστήρια.
Το σύνολο των παραστατικών εξόφλησης που έχουν εκδοθεί είναι
στη διάθεση του συνεργάτη για
εκτύπωση ή απεικόνιση μέσω της
εφαρμογής.
Απαιτούμενος εξοπλισμός
και προγράμματα
Η εφαρμογή είναι εύκολη στην
εγκατάσταση και ιδιαίτερα φιλική
στη χρήση.
Τα απαιτούμενα για την εγκατάστασή της είναι:
z
Ένας υπολογιστής με λειτουργικό
Windows
z
Σύνδεση με το Διαδίκτυο
z
Ένας ασπρόμαυρος inject ή laser
εκτυπωτής.
Προτεινόμενος περιηγητής
(browser) είναι ο Mozilla Firefox.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εγκατάσταση και
χρήση της εφαρμογής Agent Print
οι συνεργάτες μας μπορούν να
απευθύνονται:
Για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής:
Τμήμα Εκδόσεων Κλάδου Οχημάτων – Υποστήριξη Web εφαρμογών
κα Καλαντζή Βίκυ
( T: 210 94 77 320,
e-mail: [email protected] )
κα Κασάπη Χρύσα
( T: 210 94 77 313,
e-mail: [email protected] )
κα Δεληγιάννη Χαρά
(T: 210 94 77 319,
e-mail: [email protected] ) Για θέματα κωδικών – password
πρόσβασης στην εφαρμογή:
Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων/
Συμβάσεων
κα Βάλβη Ειρήνη
(T: 210 94 77 252,
e-mail: [email protected] )
κα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα
(T:210 94 77 399,
e-mail: Xristopoulou.Konstadina@
ydrogios.gr).
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
12Θέμα
Ανασφάλιστα Οχήματα
Η επίλυση απαιτεί γνώση και κατανόηση
Η κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος πέρα από μείζον κοινωνικό πρόβλημα, επιφέρει και
σοβαρότατες αστικές και ποινικές συνέπειες οι οποίες και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
§ του Γιάννη Σουρλή, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Νομικού Συμβούλου
ολύς λόγος γίνεται το
τελευταίο διάστημα
στην ασφαλιστική αγορά και ιδιαίτερα στον
Κλάδο Ασφάλισης
Οχημάτων, σχετικά με
το πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων.
Βέβαια το σχετικό πρόβλημα είναι
παλιό και ταλανίζει τον κλάδο πολλά
χρόνια. Λόγω όμως της τρέχουσας
οικονομικής κρίσης έχει ενταθεί σε
υδρόγειος # ιούλιος 2012
ανησυχητικό βαθμό και τείνει να γίνει κοινωνικό πρόβλημα.
Το θέμα είναι μεγάλο και γι΄αυτό
δεν αρκεί μία απλουστευτική προσέγγιση όπως « τι να κάνει ο κόσμος αφού δεν έχει λεφτά». Εάν
θέλουμε να το επιλύσουμε, θα πρέπει πρώτα να το κατανοήσουμε ως
κοινωνικό φαινόμενο.
Πρώτη αιτία δημιουργίας του φαινομένου είναι η έλλειψη ασφαλιστικής
συνείδησης του Έλληνα καταναλωτή. Ακόμη και στην εποχή της ευμάρειας, όταν ξοδεύονταν αφειδώς
χρήματα για αγορά ακόμη και
περιττών αγαθών, το ασφαλιστικό προϊόν δεν είχε την
αντίστοιχη αύξηση και
θεωρούνταν πάντα
μία ελαστική δαπάνη. Είχαμε, οι
περισσότεροι,
επιτρέψει το
κοινωνικό
αγαθό της
ασφάλισης
να θεωρείται
κάτι σχεδόν
ασήμαντο και
απλά απαιτούμενο για κάποιες κατηγορίες
από το Νόμο. Ο
ανταγωνισμός
στο φθηνό ασφάλιστρο, η μεγάλη
πίστωση χρόνου στην απόδοση των
ασφαλίστρων, η εμφάνιση ευκαιριακών ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
οδήγησαν τον καταναλωτή να το
θεωρεί σχεδόν περιττό, οπωσδήποτε ελαστική δαπάνη, η εκπλήρωση
της οποίας έπονταν ακόμη από την
καφετέρια και την ταβέρνα.
Γιατί δεν απέκτησε ασφαλιστική
συνείδηση ο καταναλωτής; Γιατί
δεν εκπαιδεύτηκε, γιατί δεν του εξηγήθηκε επαρκώς ότι με την ασφάλιση κάποιος άλλος, η ασφαλιστική
εταιρεία, είτε θα πληρώσει αντί γι
αυτόν, είτε θα τον αποζημιώσει. Η
διαδικασία αυτή προϋποθέτει πώληση του προϊόντος. Οι περισσότεροι
όμως δεν πούλαγαν. Αγόραζε ο καταναλωτής. Και αφού έτσι είχε ευτελισθεί ο θεσμός, ο καταναλωτής
αγόραζε ό,τι φθηνότερο, απλά γιατί
έτσι επιβάλλονταν από το Νόμο.
Τώρα που ενέσκηψε και η οικονομική κρίση έχει εκείνη την επιπλέον
δικαιολογία να πάει ένα βήμα παραπέρα και να επιλέξει να μην αγοράσει το προϊόν και να παραμείνει
συνειδητά ανασφάλιστος.
Ποιες είναι όμως οι συνέπειες
που έχει η κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος στο κοινωνικό
σύνολο; Καταρχάς, για άλλη μια
13
Θέμα
φορά δημιουργείται ο κλασσικός
διαχωρισμός που συναντάμε και
σε άλλους τομείς της Ελληνικής
κοινωνίας, ανάμεσα στους συνεπείς και τους «έξυπνους» που
δεν πληρώνουν. Υποβάλλεται σε
τεράστια δοκιμασία ο ζημιωθείς από
ανασφάλιστο όχημα, καθόσον η
μόνη διεκδίκησή του για αποζημίωση στρέφεται κατά του Επικουρικού
Κεφαλαίου. Δημιουργείται τεράστιο
πρόβλημα ρευστότητας στο Επικουρικό Κεφάλαιο, οι πόροι του οποίου
καλύπτονται από ποσοστό επί των
ασφαλίστρων που εισπράττουν
και καταβάλλουν οι ασφαλιστικές
εταιρείες, πράγμα που σημαίνει ότι
επιβαρύνονται οι συνεπείς ασφαλισμένοι προς όφελος των ανασφάλιστων.
Το πόσο σημαντική είναι για το
κοινωνικό σύνολο η ασφάλιση της
αστικής ευθύνης οχήματος, αποδεικνύεται από την υποχρεωτικότητα
της σχετικής σύμβασης, τις προβλεπόμενες ποινικές και αστικές κυρώσεις και την ίδρυση και λειτουργία
του Επικουρικού Κεφαλαίου, ώστε ο
ζημιωθείς από ανασφάλιστο όχημα
να έχει λαμβάνειν από κάποιο αξιόπιστο φορέα και να μην είναι έρμαιο
της ατυχίας του. Η υποχρέωση της
ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων εισήχθη με το άρθρο 2 του
νόμου 489/76 και περιλαμβάνει
την ευθύνη των προσώπων του
άρθρου 6 του ίδιου νόμου, δηλαδή
του κυρίου, του κατόχου, του κάθε
οδηγού και του υπεύθυνου του
ασφαλισμένου οχήματος.
Η κυκλοφορία ανασφάλιστου
οχήματος πέρα από μείζον κοινωνικό πρόβλημα, επιφέρει και
σοβαρότατες αστικές και ποινικές
συνέπειες οι οποίες και θα πρέπει
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Αστικές συνέπειες
Για τον ανασφάλιστο ιδιοκτήτη του
οχήματος η αστική συνέπεια της
πράξης του είναι ότι τελικά θα κληθεί ο ίδιος να πληρώσει την ζημία.
Ο ζημιωθείς θα στραφεί κατά του
Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο
με τη σειρά του, αν μεν η υπόθεση
έχει πάρει τη δικαστική οδό θα προσεπικαλέσει στη δίκη τον ιδιοκτήτη
του ανασφάλιστου οχήματος με
αίτημα να υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει στο Επικουρικό ό,τι αυτό θα
υποχρεωθεί να καταβάλει στον ζημιωθέντα, άλλως, εάν αποζημιώσει
χωρίς δίκη, θα ασκήσει αγωγή κατά
του ανασφάλιστου ιδιοκτήτη για να
εισπράξει το ποσό που κατέβαλε.
Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι τελικά ο
«έξυπνος» ανασφάλιστος, διακινδυνεύει να χάσει την προσωπική
του περιουσία αποφεύγοντας να
καταβάλει ένα χαμηλό ποσό που
απαιτείται για την ασφάλιση του
οχήματός του. Η αστική συνέπεια
της απόφασης για την μη ασφάλιση, που κατά τη γνώμη μου είναι
και η σπουδαιότερη, δεν έχει προβληθεί επαρκώς με αποτέλεσμα
να υπάρχει άγνοια κινδύνου που
διατρέχει ο καθένας που κάνει την
λάθος αυτή επιλογή.
Ποινικές συνέπειες
z
Αφαίρεση των πινακίδων και της
άδειας κυκλοφορίας µε πράξη της
Αστυνομικής Αρχής για έναν (1)
χρόνο.
z
Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα χωρίς το ειδικό
σήμα ασφάλισης, αφαιρούνται
για δύο (2) χρόνια οι πινακίδες
και η άδεια κυκλοφορίας και εξ
υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για
την επιστροφή των πινακίδων και
της άδειας κυκλοφορίας μετά την
παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από
τον ενδιαφερόμενο του σχετικού
σήματος ασφάλισης.
z
Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο
βεβαιώνεται µε πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το
άρθρο 16 του Κ.Ν.489/1976
Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο µε το
σε δραχμές ισόποσο των 1.000
ευρώ για τα Λεωφορεία και τα
Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης, των
500 ευρώ για τα επιβατικά και
άλλα οχήματα κάθε φύσης και
των 250 ευρώ) για τα δίκυκλα. Το
παραπάνω χρηματικό πρόστιμο
εισπράττεται κατά τις διατάξεις
του Κ.Ε.∆.Ε..
z
Ποινή φυλάκισης από δύο (2)
μέχρι δώδεκα (12) μήνες και
χρηματική ποινή τουλάχιστον
300 ευρώ .
Πως λοιπόν αντιμετωπίζεται το
πρόβλημα; Σίγουρα οι ποινικές κυρώσεις δεν αρκούν. Θα πρέπει να
εστιάσουμε στην ενημέρωση για το
εύρος και την βαρύτητα των συνεπειών που έχει η επιλογή αυτή. Να
εξηγήσουμε ότι η ασφάλιση ειδικά
του οχήματος δεν είναι ελαστική
δαπάνη. Το κόστος της σε σχέση με
τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο είναι
ιδιαίτερα χαμηλό. Η κακή οικονομική συγκυρία δεν είναι δικαιολογία
αποφυγής της ασφάλισης. Αντίθετα
σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι
πρώτη προτεραιότητα, αφού δεν
υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης
χρημάτων από παραδοσιακές πηγές
χρηματοδότησης. Έτσι η ύπαρξη
ασφάλισης είναι η μόνη εξασφάλιση ότι δεν θα αντιμετωπίσει δυσμενείς συνέπειες ο ασφαλισμένος.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
14Θέμα
Βασικές έννοιες
της Αντασφάλισης
(Μέρος Ι)
Παρόλο που σε πολλούς η αντασφάλιση είναι μια άγνωστη πτυχή του ασφαλιστικού κλάδου,
μπορούμε να εντοπίσουμε τις ρίζες της από τον 14ο αιώνα. Έκτοτε, η αντασφάλιση
έχει εξελιχθεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι σήμερα.
§ Των Αναστάσιου Μπέγιογλου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή &
ντασφάλιση είναι
μια συναλλαγή στην
οποία μία ασφαλιστική
εταιρεία αναλαμβάνει
την υποχρέωση να
αποζημιώσει, έναντι
κάποιου οικονομικού
ανταλλάγματος, μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία για το σύνολο ή
μέρος της απώλειας που η δεύτερη
μπορεί να υποστεί στα πλαίσια
ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτει. Η ασφαλιστική εταιρεία που
αγοράζει συμβόλαιο αντασφάλισης
είναι γνωστή σαν η εκχωρούσα τον
κίνδυνο ή αντασφαλιζόμενη, ενώ
η εταιρεία που πουλάει το αντασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι αυτή που
αναλαμβάνει τον κίνδυνο ή απλά ο
αντασφαλιστής. Περιγραφόμενη
σαν η ασφάλιση των ασφαλιστικών
εταιρειών, η αντασφάλιση αποζημιώνει την εκχωρούσα τον κίνδυνο
εταιρεία για ζημιές που καλύπτονται
από τη συμφωνία της αντασφά-
υδρόγειος # ιούλιος 2012
Χρήστου Ντινόπουλου, Συμβούλου Αντασφαλίσεων
λισης. Ο θεμελιώδης στόχος της
ασφάλισης, δηλαδή, η διασπορά του
κινδύνου ώστε καμία εταιρεία να
μην επιβαρύνεται οικονομικά πέρα
και πάνω από την ικανότητα της να
αποζημιώνει, ενισχύεται από την
αντασφάλιση.
Παρόλο που σε πολλούς η αντασφάλιση είναι μια άγνωστη πτυχή
του ασφαλιστικού κλάδου, μπορούμε να εντοπίσουμε τις ρίζες της από
τον 14ο αιώνα. Έκτοτε, η αντασφάλιση έχει εξελιχθεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι σήμερα. Ενώ αρχικά η αντασφάλιση είχε
επικεντρωθεί στις ασφάλειες πυρός
και θαλασσίων μεταφορών, κατά
τη διάρκεια του περασμένου αιώνα,
αναπτύχθηκε ώστε να συμπεριλάβει
σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης
ασφαλιστικής αγοράς.
Ο αντασφαλιζόμενος μπορεί να
συνάψει σύμβαση αντασφάλισης
συνεργαζόμενος απευθείας με τον
αντασφαλιστή ή μέσω μεσίτη ή
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή
με άλλη ασφαλιστική εταιρεία που
λειτουργεί ως αντασφαλιστής.
Η σύμβαση αντασφάλισης μπορεί
να γίνει είτε για το μέρος της
υπερβάλλουσας ζημιάς είτε σε
αναλογική βάση. Μια αντασφαλιστική σύμβαση σε αναλογική βάση
μοιράζει τα ασφάλιστρα, τις ζημιές
και τα έξοδα μεταξύ του ασφαλιστή
και του αντασφαλιστή βάσει προκαθορισμένου ποσοστού. Η αναλογική
προσέγγιση χρησιμοποιείται εκτενώς
στην αντασφάλιση περιουσίας. Αντίθετα, οι συμβάσεις πλεονάζουσας
ζημιάς (αυτοκινήτου, αστικής ευθύνης τρίτου, αγροτικών κινδύνων κτλ.),
απαιτούν να διακρατήσει ο πρωτασφαλιστής όλες τις ζημιές μέχρι
ένα προκαθορισμένο επίπεδο ιδίας
κράτησης και ο αντασφαλιστής να
αποζημιώσει τον αντασφαλιζόμενο
για ζημιές πάνω από το επίπεδο αυτό
και μέχρι το προσυμφωνημένο όριο
της αντασφαλιστικής σύμβασης.
15
Θέμα
Σκοπός της Αντασφάλισης
Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντασφαλίζονται κυρίως για τρείς λόγους:
1. Περιορισμός υποχρέωσης
έναντι συγκεκριμένων κινδύνων:
Παρέχοντας έναν μηχανισμό μέσω
του οποίου οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να περιορίσουν την
έκθεσή τους στον κίνδυνο ζημιών
σε επίπεδο ανάλογο των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων τους, η
αντασφάλιση τους επιτρέπει να
προσφέρουν σημαντικά υψηλότερα
όρια κάλυψης από ό,τι θα μπορούσαν να παράσχουν διαφορετικά.
Αυτή η λειτουργία της αντασφάλισης είναι αποφασιστικής σημασίας,
διότι επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες,
μεγάλες και μικρές, να προσφέρουν
όρια κάλυψης τέτοια ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών
τους. Με αυτόν τον τρόπο, η αντασφάλιση παρέχει τη δυνατότητα
σε μικρές και μεσαίου μεγέθους
εταιρείες να ανταγωνίζονται τους
γίγαντες του κλάδου.
Για τον υπολογισμό του κατάλληλου επιπέδου αντασφάλισης, μια
εταιρεία λαμβάνει υπόψη το ποσό
του δικού της διαθέσιμου πλεονάσματος και καθορίζει το επίπεδο
ιδίας κράτησης με βάση το ποσό της
ζημιάς που μπορεί να απορροφήσει
με ίδια οικονομικά μέσα. Το πλεόνασμα, ή όπως συχνά αναφέρεται
το πλεόνασμα των ασφαλισμένων,
είναι το ποσό κατά το οποίο η αξία
του ενεργητικού της ασφαλιστικής
εταιρείας ξεπερνά την αξία των
υποχρεώσεών της.
Το επίπεδο ιδίας κράτησης μιας
εταιρείας μπορεί να κυμαίνεται
οπουδήποτε από μερικές χιλιάδες
ευρώ έως ένα εκατομμύριο ευρώ
ή περισσότερα. Η έκθεση σε ζημιές
πάνω από το επίπεδο ιδίας κράτησης και μέχρι το όριο της αντασφαλιστικής σύμβασης, καλύπτεται από
τον αντασφαλιστή. Με αυτόν τον
τρόπο, η αντασφάλιση συμβάλλει
στη σταθεροποίηση του ποσού των
ζημιών που καλείται να απορροφήσει η ασφαλιστική εταιρεία από
μεμονωμένους κινδύνους, αλλά
και από συσσωρευμένες ζημιές,
από μία αιτία, που προκύπτουν από
πολλά διαφορετικά ασφαλιστήρια
συμβόλαια στην διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά
προσπαθούν να μειώσουν τις
μεγάλες αυξομειώσεις στο περιθώριο κέρδους που είναι εγγενείς
στην ασφάλιση. Οι διακυμάνσεις
αυτές οφείλονται, εν μέρει, στη
μοναδική φύση της ασφάλισης, η
οποία καλείται να τιμολογήσει ένα
προϊόν σήμερα, του οποίου όμως
το πραγματικό κόστος δεν θα γίνει
πραγματικά γνωστό παρά μόνο
κάποια στιγμή στο μέλλον. Μέσω
της αντασφάλισης, οι ασφαλιστικές
εταιρείες μπορούν να περιορίσουν
τις διακυμάνσεις του ποσού των
ζημιών, και να σταθεροποιήσουν το
συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα
της εταιρείας.
με τον ίδιο βασικά τρόπο που συμβάλλει στην σταθεροποίηση του
επιπέδου των ζημιών της ασφαλιστικής. Οι ασφαλιστικές εταιρείες
χρησιμοποιούν την αντασφάλιση
για προστασία από καταστροφές με
δύο τρόπους. Πρώτον, η αντασφαλιστική σύμβαση προστατεύει από
την καταστροφική οικονομική ζημία
που θα μπορούσε να προκύψει από
ένα συμβάν, όπως η απώλεια από
φωτιά του συνόλου ενός μεγάλου
εργοστασίου. Δεύτερον, η αντασφαλιστική σύμβαση μπορεί να προστατεύει επίσης από το αθροιστικό
αποτέλεσμα πολλών μικρότερων
αξιώσεων που προκύπτουν από ένα
συμβάν, όπως από έναν σεισμό ή
έναν μεγάλο τυφώνα, που επηρεάζει ταυτόχρονα πολλούς ασφαλισμένους. Ενώ η ασφαλιστική
εταιρεία μπορεί να είναι σε θέση να
καλύψει μεμονωμένα τις ζημιές, το
σύνολό τους μπορεί να ξεπερνά το
όριο το οποίο είναι διατεθειμένη να
διακρατήσει.
Με την προσεκτική χρήση της αντασφάλισης, μία ασφαλιστική εταιρεία
μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις
οικονομικές επιπτώσεις μίας καταστροφικής ζημιάς. Οι αποφάσεις
που μια επιχείρηση λαμβάνει όταν
αποκτά αντασφαλιστική κάλυψη έναντι καταστροφών (π.χ. μέγεθος των
ορίων διακράτησης και κάλυψης)
είναι μοναδικές για κάθε επιχείρηση
και ποικίλουν σημαντικά, ανάλογα με
τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο.
3. Προστασία από καταστροφές:
Η Αντασφαλιστική Σύμβαση
Η αντασφάλιση παρέχει προστασία
έναντι ζημιών από καταστροφές
Η ασφαλιστική εταιρεία διαπραγματεύεται τους όρους της αντα-
2. Σταθεροποίηση
του επιπέδου των ζημιών:
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
16Θέμα
σφαλιστικής σύμβασης με βάση τις
επιχειρηματικές της ανάγκες. Μια
αντασφαλιστική σύμβαση, αποζημιώνει την εκχωρούσα εταιρεία για
ζημιές που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια και καλύπτονται
από την αντασφαλιστική σύμβαση.
Ενώ δεν υπάρχουν πρότυπες αντασφαλιστικές συμβάσεις, οι συμβατικές (treaty) και οι προαιρετικές
(facultative) συμφωνίες είναι οι δύο
βασικοί τύποι που χρησιμοποιούνται και προσαρμόζονται ώστε να
καλύπτουν τις επιμέρους ανάγκες
της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας.
Τόσο οι συμβατικές όσο και οι προαιρετικές συμφωνίες μπορούν να
γραφτούν ως αναλογικές ή υπερβάλλουσας ζημιάς ή ως συνδυασμός και των δύο.
Μια αντασφαλιστική συμφωνία
είναι μια ευρεία συμφωνία που
καλύπτει ένα τμήμα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ή κατηγορίες
επιχειρηματικής δραστηριότητας της
ασφαλιστικής εταιρείας. Ιστορικά,
οι συμβατικές συμφωνίες (treaty
contracts) παραμένουν σε ισχύ
για μεγάλα χρονικά διαστήματα
και ανανεώνονται αυτόματα, εκτός
εάν είναι επιθυμητή μια αλλαγή σε
υδρόγειος # ιούλιος 2012
κάποιον από τους όρους τους. Η
αντασφαλιστική σύμβαση αυτόματα
καλύπτει όλους τους κινδύνους
που σχετίζονται με την παραγωγή
που εκχωρείται εκτός εάν υπάρχει
ειδική εξαίρεση. Οι συμβατικές
συμφωνίες αντασφάλισης δεν απαιτούν μεμονωμένη εξέταση κάθε
ασφαλιζόμενου κινδύνου, απαιτούν
ωστόσο, προσεκτική εξέταση της
φιλοσοφίας ανάληψης κινδύνων,
της πρακτικής και της ιστορικής
εμπειρίας του εκχωρούντος, συμπεριλαμβανομένης και μιας εμπεριστατωμένης εκτίμησης της συμπεριφοράς της εταιρείας ως προς την
διαχείριση των ζημιών, καθώς και
του γενικότερου υπόβαθρου της διοίκησης, των γνώσεών της και των
επιδιώξεών της.
Αντίθετα, οι προαιρετικές
αντασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουν μεμονωμένα ασφαλιστήρια
και επομένως συμφωνούνται και
σε επίπεδο ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Μια προαιρετική συμφωνία
καλύπτει ένα συγκεκριμένο κίνδυνο
για τον αντασφαλιζόμενο. Ο αντασφαλιστής και ο αντασφαλιζόμενος
συμφωνούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις αντασφάλισης για
κάθε μια επιμέρους σύμβαση. Οι
προαιρετικές αντασφαλιστικές συμβάσεις συχνά καλύπτουν ασυνήθεις
εκθέσεις σε κίνδυνο.
Επειδή είναι τόσο συγκεκριμένες,
οι προαιρετικές αντασφαλιστικές συμφωνίες απαιτούν μεγάλο
αριθμό προσωπικού και τεχνικών
μέσων για την αναδοχή μεμονωμένων κινδύνων. Επιπλέον, συχνά
οι προαιρετικές αντασφαλιστικές
συμφωνίες συνδέονται με μεγάλη
πιθανότητα ζημιάς. Ως εκ τούτου, ο
αντασφαλιστής πρέπει να έχει την
απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να
μπορεί να καλύψει κάθε μια έκθεση
σε κίνδυνο ξεχωριστά.
Οι προαιρετικές αντασφαλιστικές
συμβάσεις μπορούν να συμπληρώνουν τις συμβατικές συμφωνίες,
στο βαθμό που αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις,
όπως μακρόχρονης διάρκειας κατασκευαστικά έργα ή την κατασκευή
πυρομαχικών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να καλύπτουν κενά
που αφήνουν οι συμβατικές αντασφαλιστικές συμφωνίες, συμφωνόντας σε μια προαιρετική σύμβαση
για ένα συγκεκριμένο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο ή μια ομάδα ομοειδών
17
Θέμα
Ενώ δεν υπάρχουν πρότυπες
αντασφαλιστικές συμβάσεις,
οι συμβατικές (treaty) και οι
προαιρετικές (facultative)
συμφωνίες είναι οι δύο βασικοί
τύποι που χρησιμοποιούνται ώστε
να καλύπτουν τις ανάγκες της
ασφαλιστικής εταιρείας.
ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες
κινδύνων που μπορεί να καταλήξουν με υψηλές ζημιές υπάρχει
περίπτωση να επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο της κάλυψης που
προσφέρει η συμβατική συμφωνία
αντασφάλισης στην ασφαλιστική
εταιρεία. Μολονότι δεν αποκλείονται από τη συμβατική συμφωνία
αντασφάλισης, οι κίνδυνοι αυτοί
μπορούν να εκχωρηθούν επιπλέον
και στα πλαίσια μιας προαιρετικής
σύμβασης αντασφάλισης. Για παράδειγμα, προκειμένου να εξυπηρετήσει πελάτη της, μια ασφαλιστική
εταιρεία που κανονικά δεν ασφαλίζει εμπορικούς στόλους οχημάτων,
μπορεί να συμφωνήσει να το κάνει.
Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί στη
συνέχεια να επιδιώξει να αντασφαλίσει προαιρετικώς το συγκεκριμένο συμβόλαιο πέρα και πάνω από
την ισχύουσα συμβατική αντασφαλιστική συμφωνία. Η προαιρετική
συμφωνία μπορεί να παρέχεται από
άλλον αντασφαλιστή από αυτόν ο
οποίος παρέχει την συμβατική συμφωνία.
Οι αντασφαλιστές αγοράζουν επίσης τη δική τους προστασία της
αντασφάλισης, η οποία ονομάζεται
αντεκχώρηση, με τον ίδιο τρόπο
και για τους ίδιους λόγους που
αντασφαλίζεται η εκχωρούσα εταιρεία πρωτογενώς. Προστατεύοντας
τους αντασφαλιστές από καταστροφικές απώλειες, καθώς και μια
συσσώρευση μικρότερων ζημιών,
η αντεκχώρηση σταθεροποιεί τα
αποτελέσματα του αντασφαλιστή,
επιμερίζοντας με αυτόν τον τρόπο
τον κίνδυνο.
Οι σχέσεις με τους αντασφαλιστές
μπορούν να είναι από πολύ απλές
έως ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να συνάπτει
μια αντασφαλιστική σύμβαση για
την κάλυψη συγκεκριμένων ζημιών
ή να συνάψει διαφορετικές αντασφαλιστικές συμβάσεις εως ότου
επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο
διασφάλισης μέσω αντασφάλισης.
Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως
επιμερισμός σε τμήματα (layering – layers), χρησιμοποιεί δύο ή
περισσότερες συμφωνίες αντασφάλισης για να επιτύχει το επιθυμητό
επίπεδο κάλυψης. Τη στιγμή που εμφανίζεται η ζημιά, οι αντασφαλιστές
ανταποκρίνονται με μια προκαθορισμένη σειρά, εφόσον χρειάζεται,
προκειμένου να καλύψουν τη ζημιά.
Ο επιμερισμός σε τμήματα επιτρέπει
στην ασφαλιστική εταιρεία να εξασφαλίσει το είδος και το ποσό της
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
προστασίας που επιθυμεί.
Υπάρχουν ορισμένες βασικές
αρχές (εκτός από την θεμελιώδη
αρχή της καλής πίστης), που
διέπουν όλες τις αντασφαλιστικές
συμφωνίες ανεξάρτητα από το
πόσο απλές ή σύνθετες είναι.
Πρώτον, τα μόνα μέρη μιας αντασφαλιστικής συμφωνίας είναι ο
αντασφαλιστής και ο αντασφαλιζόμενος. Όλα τα συμβατικά τους
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
αφορούν αποκλειστικά τα δύο αυτά
μέρη. Δεύτερον, οι πληρωμές που
μπορεί να γίνουν στο πλαίσιο της
αντασφαλιστικής σύμβασης είναι
περιουσιακό στοιχείο της εκχωρούσας επιχείρησης. Τέλος, ως σύμβαση αποζημίωσης, η αντασφάλιση
είναι πληρωτέα τις περισσότερες
φορές, μόνο μετά την καταβολή από
την ασφαλιστική εταιρεία της οφειλόμενης αποζημίωσης με βάση την
δική της ασφαλιστική ή αντασφαλιστική συμφωνία. Εξαίρεση σε αυτόν
τον τελευταίο κανόνα νοείται μόνο
στα πλαίσια αφερεγγυότητας του
ασφαλιστή, όπου ο αποδέκτης της
ασφαλιστικής αποζημίωσης δύναται
να στραφεί προς τον αντασφαλιστή
για είσπραξη.
Στο επόμενο: «Χαρακτηριστικά
του κινδύνου της Αντασφάλισης»
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
18
18Παρουσίαση
Ασφάλιση
Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων
Η Υδρόγειος δημιούργησε δύο εξειδικευμένα πολυασφαλιστήρια που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων και έχουν σχεδιασθεί
ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες που γεννά η λειτουργία μίας τέτοιας επιχείρησης.
Το Πρόγραμμα Α’ - «Ασφάλιση Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων» απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια και
βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα) έως
€1.000.000. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο καλύψεων
που εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρηση από διάφορους
κινδύνους και τυχαία γεγονότα ενώ περιέχει και κάλυψη κλοπής
αλλά και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά παντός κινδύνου.
Το Πρόγραμμα Β’ - «Ασφάλιση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»
απευθύνεται σε επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια
και βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα) άνω
του €1.000.000. Το πρόγραμμα προσφέρει ανώτερα όρια κάλυψης και διευρυμένη προστασία με πρόσθετες καλύψεις που αφορούν
διάφορες δαπάνες / συμπληρωματικά έξοδα από ζημιές, αστικές
ευθύνες προς τρίτους, αλλοίωση εμπορευμάτων, κάλυψη περιουσίας
σε υπαίθριο χώρο καθώς και προστασία υπασφάλισης.
Και τα δύο προγράμματα εξασφαλίζουν αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης με καινούριο για ζημιές σε κτίριο και περιεχόμενο.
Επιπλέον, και στα δύο προγράμματα μπορεί να προστεθεί, ως προαιρετική, η
κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης από την λειτουργία της επιχείρησης που καλύπτει περιπτώσεις ατυχημάτων τρίτων – π.χ. πελατών, επισκεπτών – εντός των ασφαλισμένων χώρων. Περιλαμβάνεται η αστική ευθύνη
από τη χρήση πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων, αστική ευθύνη από τη
λειτουργία εστιατορίου / μπαρ, η περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης καθώς
και η αστική ευθύνη κλοπής προσωπικών ειδών των πελατών.
υδρόγειος # ιούλιος 2012
19
Παρουσίαση
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Πυρκαγιά (και από Δάσος / Θάμνους) – Κεραυνός – Ζημιές Πυρόσβεσης
Ευρεία ‘Εκρηξη
Καπνός
Τρομοκρατικές Ενέργειες / Κακόβουλες Βλάβες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
P
P
P
P
P
P
P
P
Έως 60% του ασφ. κεφαλαίου για
κεφάλαια άνω των € 3 εκατ.
Στάσεις / Απεργίες / Πολιτικές Ταραχές
Πρόσκρουση Οχήματος /Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι – Βάρος Χιονιού
Ρήξη Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Ύδρευσης, Κλιματισμού,
Αποχέτευσης. Εργασίες αποκατάστασης
Ρήξη / Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Αυτόματων Πυροσβεστήρων (sprinklers)
Θραύση Υαλοπινάκων / Τζαμιών / Καθρεπτών
P
P
P
P
P
P
P
Έως € 1.500 ανά γεγονός
και ετησίως
Θραύση Εξωτερικών Επιγραφών / Πινακίδων
P
Έως € 800 ανά γεγονός και
ετησίως
Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία
Βραχυκύκλωμα Εγκαταστάσεων / Συσκευών
P
P
Έως € 3.000 ανά γεγονός
και € 5.000 ετησίως
Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κατά Παντός Κινδύνου
P
Έως € 3.000 ανά γεγονός
και ετησίως
Πτώση Δένδρων, Στύλων, Καλωδίων / Έως € 2.000 ανά γεγονός
Καθίζηση – Ανύψωση – Κατολίσθηση/ Έως το ύψος του ασφ. κεφαλαίου κτιρίου
ή περιεχομένου ή και των δύο, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα
Έξοδα Κατεδάφισης και Αποκομιδής Ερειπίων / Έως € 10.000 ανά γεγονός και
ετησίως
P
P
P
P
P
P
P
Έως € 5.000 ανά γεγονός
και € 10.000 ετησίως
P
Έως € 3.000 ανά γεγονός και
ετησίως
P
P
Έως € 15.000 ανά γεγονός
και ετησίως
P
Έως € 8.000 ανά γεγονός
και ετησίως
P
P
Έξοδα Έκδοσης Αδειών & Αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών / Έως € 10.000 ανά
γεγονός και ετησίως
P
P
P
Αλλοίωση Εμπορευμάτων / Πρώτων Υλών / Έως € 10.000 ανά γεγονός και
ετησίως
P
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους συνεπεία Πυρκαγιάς / Έως 5% του ασφ. κεφαλαίου
πυρκαγιάς με ανώτατο όριο ευθύνης € 150.000 ανά γεγονός και ετησίως
P
Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Οικοδομής προς Τρίτους για ζημιές από Νερά /
Έως € 30.000 ανά γεγονός και ετησίως
P
P
P
P
Έξοδα Άντλησης Υδάτων / Έως € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
Προστασία Υπασφάλισης –‘Εως 10%
Κάλυψη Περιουσίας σε υπαίθριο χώρο – Στέγαστρα, Πέργολες / Έως € 20.000
Κάλυψη Περιουσίας σε υπαίθριο χώρο – Εξοπλισμός Εστίασης / Έως € 10.000
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
20Παρουσίαση
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρο ανά € 1.000 ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κτιρίου / περιεχομένου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’
Συνολικά Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια € 10.000 – € 1.000.000
€ 1,05
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’
Συνολικά Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
€ 1.000.001 – € 3.000.000
€ 0,90
€ 3.000.001 – € 5.000.000
€ 0,80
€ 5.000.001 – € 7.000.000
€ 0,70
Απαλλαγές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’
Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι – Βάρος Χιονιού
Ρήξη Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, ‘ Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης.
Εργασίες αποκατάστασης
10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 1.000
Ρήξη / Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Αυτόματων Πυροσβεστήρων (sprinklers)
Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία
5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 500
για κάθε ζημιά
Λοιπές Καλύψεις
€300
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’
Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι – Βάρος Χιονιού
Ρήξη Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, ‘ Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης.
Εργασίες αποκατάστασης
5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 500,
για ισόγεια
5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 3.000,
για υπόγεια
Ρήξη / Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Αυτόματων Πυροσβεστήρων (sprinklers)
Θραύση Υαλοπινάκων / Τζαμιών / Καθρεπτών
5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 300
για κάθε ζημιά
Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία
5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 500
για κάθε ζημιά
Βραχυκύκλωμα Εγκαταστάσεων / Συσκευών
5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 300
για κάθε ζημιά
Κάλυψη Περιουσίας σε υπαίθριο χώρο – Στέγαστρα, Πέργολες / Έως € 20.000
5% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 300
για κάθε ζημιά
Κάλυψη Περιουσίας σε υπαίθριο χώρο – Εξοπλισμός Εστίασης / Έως € 10.000
10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 200
για κάθε ζημιά
υδρόγειος # ιούλιος 2012
21
Νέα Προγράμματα
Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Extra Protect & Island Value
Δύο νέα πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης οχημάτων παρουσίασε η Υδρόγειος
τον Ιούλιο του 2012 ανταποκρινόμενη δυναμικά στις αυξανόμενες ανάγκες
των ασφαλισμένων για ολοκληρωμένη αλλά προσιτή ασφάλιση
Πρόγραμμα Extra Protect
Ένα πρόγραμμα για προστασία χωρίς περιορισμούς σε ασυναγώνιστο
κόστος.
Παρέχει την καινοτόμο κάλυψη της
Ολικής Καταστροφής του Οχήματος που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες
οχημάτων οι οποίοι στερούνται της
οικονομικής δυνατότητας της μικτής
ασφάλισης, καθώς και μία σειρά
από 20 σημαντικές καλύψεις,
ανάμεσά τους και τη Θραύση Κρυστάλλων, τις Κακόβουλες Πράξεις,
την Παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης, κ.α. Το νέο πρόγραμμα
Extra Protect αποτελεί μία από τις
πλέον εμπλουτισμένες προτάσεις
της αγοράς για την ασφάλιση του
αυτοκινήτου. Την ίδια στιγμή, τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
του προγράμματος δημιουργούν την
καλύτερη σχέση κόστους και αξίας
της ασφάλισης, προς όφελος των
καταναλωτών.
Πρόγραμμα Island Value
Είναι ένα νέο, ιδιαίτερα οικονομικό
πρόγραμμα ασφάλισης οχημάτων
ειδικά για τους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας, που λαμβάνει
υπόψη τα θετικά στατιστικά στοιχεία
που αφορούν την οδική συμπεριφορά των κατοίκων στις περιοχές
αυτές. Το πρόγραμμα περιέχει μία
σειρά από αναγκαίες και ουσιαστικές καλύψεις για την προστασία του
αυτοκινήτου και του οδηγού μαζί με
τις πολύτιμες υπηρεσίες Φροντίδας
Ατυχήματος και Επείγουσας Αερομεταφοράς καθώς και καλύψεις
προστιθέμενης αξίας όπως αυτή της
Θραύσης Κρυστάλλων και τη νέα
πρωτοποριακή κάλυψη Ολικής Καταστροφής του Οχήματος.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα - €30.000
Προστασία Bonus
Προσωπικό Ατύχημα
Νομική Προστασία - €15.000
Επισκευή αερόσακων - €1.200
Φροντίδα Ατυχήματος
Επείγουσα Αερομεταφορά σε περίπτωση τροχαίου
Πυρός σε Α’ κίνδυνο
Πυρός συνεπεία Τρομοκρατικών Ενεργειών σε Α’ κίνδυνο
Πυρός συνεπεία Κακόβουλων Πράξεων σε Α΄κίνδυνο
Αστική Ευθύνη Πυρός
Κλοπή Ολική & Μερική
Υλικές Ζημιές από απόπειρα κλοπής - €600
Κλοπή Ηχοσυστήματος - €400
Φυσικά Φαινόμενα
Θραύση Κρυστάλλων €1.200
Κακόβουλες Πράξεις Τρίτων
Ολική Καταστροφή μετά από Σύγκρουση, Πρόσκρουση, Εκτροπή του Οχήματος, ανεξάρτητα από την ευθύνη του οδηγού
Αντικατάσταση Οχήματος συνεπεία Πυρός, Ολικής Κλοπής, Μερικής Κλοπής και Ολικής Καταστροφής του οχήματος
EXTRA PROTECT
ISLAND VALUE
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
z
Το προγράμματα αφορούν τις χρήσεις ΙΧ Επιβατικών, Φορτηγών και Αγροτικών Φορτηγών, με ασφαλιζόμενη αξία οχήματος από € 5.000 έως € 50.000.
z
Ολική Καταστροφή μετά από Σύγκρουση, Πρόσκρουση, Εκτροπή του Οχήματος, ανεξάρτητα από την ευθύνη του οδηγού – προϋπόθεση της κάλυψης είναι
το κόστος επισκευής να υπερβαίνει το 70% της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος.
z
Κακόβουλες Πράξεις Τρίτων & Φυσικά Φαινόμενα – ισχύει απαλλαγή €500.
z
Η Θραύση Κρυστάλλων προσφέρεται χωρίς απαλλαγή σε συμβεβλημένα συνεργεία.
zΠροσωπικό Ατύχημα: όριο από €15.000 - € 20.000, ανάλογα με την τιμολογιακή ζώνη.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
22Νέα Προγράμματα
Ασφάλιση Κατοικίας
σε Α’ κίνδυνο
Την ευκαιρία στους καταναλωτές να ασφαλίσουν την κατοικία τους αποκομίζοντας σημαντικά
οικονομικά οφέλη προσφέρει σήμερα η Υδρόγειος, με τη δημιουργία ενός
νέου προγράμματος ασφάλισης κατοικίας σε Α΄κίνδυνο.
ο νέο πρόγραμμα προσφέρει προστασία της
κατοικίας και του περιεχομένου της από τους
πλέον συνηθισμένους
κινδύνους πυρκαγιάς
αλλά και κλοπής, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο. Την ίδια
στιγμή, η ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο
σημαίνει ότι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν ισχύει ο κανόνας της
υπασφάλισης και ότι, σε περίπτωση
ζημιάς, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται εξολοκλήρου, έως και το
ανώτατο ποσό της κάλυψης που καθορίζεται στο συμβόλαιό του.
«Σε μία εποχή μείωσης των εισοδημάτων, η αξία της ασφάλισης
πολλαπλασιάζεται, καθώς, σε περίπτωση ζημιάς, οι δυνατότητες για
αποκατάσταση είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Με το νέο της πρόγραμμα,
η Υδρόγειος, προσφέρει σήμερα
στους καταναλωτές ένα σημαντικό
κίνητρο να αποκτήσουν μία πολύτιμη
κάλυψη, για ό,τι πιο πολύτιμο έχουν,
το σπίτι τους, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και σε
ιδιαίτερα προσιτό κόστος» δηλώνει
σχετικά ο Τεχνικός Διευθυντής της
Εταιρείας, κ. Κώστας Λαπιδάκης.
υδρόγειος # ιούλιος 2012
Αναλυτικά, οι καλύψεις του προγράμματος:
z
Πυρκαγιά (και από Δάσος / Θάμνους)- Κεραυνός - Ζημιές Πυρόσβεσης
z
Καπνός
z
Ευρεία Έκρηξη
z
Πρόσκρουση Οχήματος
z
Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
z
Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία
(με απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά, με ελάχιστο όριο € 450)
Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε
τρία σχέδια ανάλογα με τα
ασφαλιζόμενα κεφάλαια:
z
Το Σχέδιο Α προσφέρει
κάλυψη έως €30.000
για κτίριο και
€ 6.000 για το
περιεχόμενο
και έχει ετήσιο
ασφάλιστρο
€30.
z
Το Σχέδιο Β προσφέρει κάλυψη έως €50.000 για κτίριο και
€ 9.000 για το περιεχόμενο και
έχει ετήσιο ασφάλιστρο €45.
z
Το Σχέδιο Γ προσφέρει κάλυψη
έως €60.000 για κτίριο και
€ 12.000 για το περιεχόμενο και
έχει ετήσιο ασφάλιστρο €60.
Το νέο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο
από το δίκτυο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Υδρογείου
σε όλη την Ελλάδα
από Ιούνιο του
2012.
23
Νέα & εκδηλώσεις
Διαγωνισμός Πωλήσεων 2012
Διπλή ευκαιρία συμμετοχής,
ένας υπέροχος προορισμός
Το νησί της Αφροδίτης και της φιλοξενίας, το διαμάντι της
Μεσογείου, ο τόπος που αξίζει να επισκεφθείς όλες τις
εποχές του χρόνου είναι πολλοί από τους χαρακτηρισμούς
που της έχουν δοθεί. Η Κύπρος ωστόσο παραμένει μοναδική και είναι ο προορισμός που επέλεξε η Υδρόγειος για
το ταξίδι επιβράβευσης των ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα επιτύχουν εξαιρετικές παραγωγικές
επιδόσεις για το 2012.
Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής).
Το ταξίδι στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του
2013.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συνεχή ενημέρωση σχετικά με την σταδιακή εξέλιξη των επιδόσεών
τους οι συνεργάτες μας μπορούν να απευθύνονται στον
αρμόδιο Κλάδο (210 94 77 286).
Οι συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα έχουν μάλιστα
φέτος διπλή ευκαιρία να διακριθούν, καθώς η συμμετοχή
στο Διαγωνισμό Πωλήσεων του 2012 αφορά επτάμηνη
ή δωδεκάμηνη περίοδο, και συγκεκριμένα:
α) Την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Δεκεμβρίου
2012
ή εναλλακτικά,
β) Την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Και στις δύο περιπτώσεις ο διαγωνισμός αφορά αύξηση
παραγωγής σε όλους τους Κλάδους εκτός Οχημάτων
(Κλάδος Ζημιών Περιουσίας, Προσωπικού Ατυχήματος,
Απεριόριστη κάλυψη στον Κλάδο Οχημάτων
Με αφορμή τον καθορισμό των
ορίων κάλυψης της Αστικής
Ευθύνης του Κλάδου Οχημάτων
από την 1η Ιουνίου 2012 σε
€1.000.000,00 ανά θύμα για
Σωματικές Βλάβες και
€ 1.000.000,00 ανά γεγονός για
Υλικές Ζημιές, η Διεύθυνση Αντασφαλίσεων της Εταιρείας προχώ-
ρησε στη δημιουργία νέας Αντασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης
Κλάδου Οχημάτων για περίοδο 19
μηνών από την 1η Ιουνίου 2012 έως
το τέλος του 2013.
Η νέα σύμβαση είναι τύπου
Excess of Loss, με απεριόριστη
κάλυψη (Unlimited). Συμμετέ-
χουν πάνω από 10 διεθνώς
αναγνωρισμένοι Αντασφαλιστικοί
Οίκοι με πιστοληπτική διαβάθμιση
άνω του Α, μεταξύ των οποίων οι
ACE Tempest Re (νέα συνεργασία
ΑΑ rated), Axis Re, Hannover Re,
Mitsui Sumitomo, Scor Re, XL Re, όπως επίσης και συνδικάτα των
Lloyd’s του Λονδίνου.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
Kαλές Διακοπές
από την Υδρόγειο!
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
7ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, 570 01 Πυλαία
Θεσσαλονίκης
Τ: (+30) 2310 497900 Φ: (+30) 2310 487110
[email protected]
Υποκατάστημα Πάτρας
Αγίου Ανδρέου 185, 262 22 Πάτρα
Τ: (+30) 2610 340555, 337333 Φ: (+30) 2610 324300
[email protected]
Υποκατάστημα Ιωαννίνων
Δωδώνης 141, 453 32 Ιωάννινα
Τ: (+30) 26510 40800 Φ: (+30) 26510 40484
[email protected]
Γραφείο Δράμας
Κ. Βάρναλη 4, 661 00 Δράμα
Τ: (+30) 25210 35291 Φ: (+30) 25210 46793
[email protected]
Υποκατάστημα Τρικάλων
Αμαλίας 32, 42 100, Τρίκαλα
Τ: (+30) 24310 75651, 35675 Φ: (+30) 24310 75642
[email protected]
Γραφείο Κατερίνης
25ης Μαρτίου 1, 601 00 Κατερίνη
Τ: (+30) 23510 37556 Φ: (+30) 23510 46331
[email protected]
Υποκατάστημα Λάρισας
Ηρώων Πολυτεχνείου 113 -115, 412 23 Λάρισα
Τ: (+30) 2410 234762 - 3 Φ: (+30) 2410 236183
[email protected]
Γραφείο Καλαμάτας
Ψαρρών 16, 241 00 Καλαμάτα
Τ: (+30) 27210 95600 Φ: (+30) 27210 95600
[email protected]
Υποκατάστημα Κορίνθου
Εθνικής Αντιστάσεως 38, 201 00 Κόρινθος
Τ: (+30) 27410 81493 Φ: (+30) 27410 20272
[email protected]
Γραφείο Ασωπού
Ασωπός Λακωνίας, 230 56
Τ: (+30) 27320 82800 Φ: (+30) 27320 82800
[email protected]
Υποκατάστημα Τρίπολης
Ναυπλίου 57, 221 00 Τρίπολη
Τ: (+30) 2710 234750, 227110
Φ: (+30) 2710 221313, 234727
[email protected]
Υδρόγειος Κύπρου - Κεντρικά Γραφεία
Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα
Τ: (+357) 24 200800 Φ (+357) 24 828299
[email protected], www.ydrogios.com.cy
Υδρόγειος - Κεντρικά Γραφεία / Έδρα
Λεωφ. Συγγρού 254 -258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα
Τ: (+30) 210 9477200 Φ: (+30) 210 9590078
[email protected], www.ydrogios.gr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 449 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа