close

Вход

Log in using OpenID

+green concept - Krapinske Toplice

embedDownload
Urbanistički elaborat
28.11.2013.
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Glavno strukovno vođenje, EU Consulting/EEE+OIE
/
Mladenka Dabac
dipl. ing. arh., mag. ing. aedif.
ovlašteni arhitekt, DWB
Karlsruhe/Zagreb
M: +385 91 729 88 79
E: [email protected]
W: plusgreenconcept.tumblr.com
sva prava pridržana
Autorska / Projektna grupa:
Mladenka Dabac
dipl. ing. arh., mag. ing. aedif.
ovlašteni arhitekt, DWB
Karlsruhe/Zagreb
Krunoslav Šmit
izv.prof.dr.sc., dipl. ing. arh.
ovlašteni arhitekt urbanist
Zagreb
Nataša Ivanišević
dipl. ing. arh.
ovlašteni arhitekt
Zagreb
Tomislav Grosek
ing. građ.
Zagreb
+green concept
+green concept
SADRŽAJ:
UVOD
PROJEKT
1. OBRAZLOŽENJE
2. KONTEKST / SITUACIJA
3. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA
4. POSTOJEĆE STANJE
5. PROSTORNI RAZVOJ
6. PROMETNA MREŽA
7. PARKIRALIŠNO GARAŽNA MJESTA – PGM
8. PROMETNA REGULACIJA / PROMET U MIROVANJU
8.1. SCENARIJI USTROJA PROMETNOG SUSTAVA
8.2. PROMET U MIROVANJU – REFERENTNI PRIMJERI
8.3. BAZENSKI SKLOP – PRILAZ I PARKIRANJE
8.4. SUSTAV POPREČNIH PROMETNICA
9. PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA UPU-A KRAPINSKE TOPLICE – KLOKOVEC
ZAKLJUČAK
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
UVOD
3
+green concept
DEFINICIJA, EU UTEMELJENOST
+green concept
je suma strukovno-znanstvenih, i drugih postupanja, odnosno umreženje struke, znanja,
zakona , i propisa, temeljenih na primjerima vrhunske EU prakse, sa ciljem ostvarivanja
održivog, i odgovornog razvoja, srednjeročno, i dugoročno, nadasve kod složenih
projekata.
ZELENO UPRAVLJANJE DESTINACIJOM
Novom, urbanotvornom matricom Krapinskih Toplica +green concept metodologija
objedinjava sve razine održivog razvoja globalnom mobilizacijom svih razvojnih resursa
(turizam, poljoprivreda, OIE, zaštita okoliša), te harmonizira integriranim, zelenim
upravljanjem javnih i privatnih razvojnih inicijativa – regionalni pilot projekt, sa
mogućnošću multiplikacije na drugim destinacijama.
Glavni cilj projekta je oblikovanje vizije održivog, dugoročnog, razvoja novog Kurorta 21.
stoljeća, dakle objedinjenje novodefiniranih “mjesta zdravlja”, koja povezana u sve razine
cjeline destinacije ostvaruju sadržajnu, vremensku, i financijsku samodostatnost.
4
+green concept
ISHODIŠTE
Reljef/Struktura 1979
Universität Karlsruhe
KIT/Karlsruher Institut für Technologie
5
+green concept
PRIMJER EU PRAKSE
Reha Klinik Baden-Baden 1991-1995
Landesversicherungsanstalt/LVA
M.Dabac Architekturbüro
Thoraxklinik Heidelberg 1998
Landesversicherungsanstalt/LVA
M.Dabac Architekturbüro
6
+green concept
PRIMJER EU PRAKSE
Kolodvor Leipzig 1995
Grupe autora i M. Dabac Architekturbüro
Zentrum für Kunst und Medientechnologie/ZKM 1986 Otvorenje: 1997
Grupe autora i M. Dabac Architekturbüro
7
+green concept
PRIMJER EU PRAKSE
Technologiepark Karlsruhe 1989
Grupe autora i M. Dabac Architekturbüro
8
+green concept
PRIMJER EU PRAKSE
Konverzija vojnih areala Rheinland-Pfalz 1991
Grupe autora i M. Dabac Architekturbüro
9
+green concept
EU AUTORSKI PILOT PROJEKT
10
+green concept
EU AUTORSKI PILOT PROJEKT
11
+green concept
+GREEN CONCEPT PRIMJENA
12
+green concept
ZELENO UPRAVLJANJE DESTINACIJOM
13
+green concept
NETWORKING EHTTA
14
+green concept
EHTTA ČLANSTVO
15
+green concept
BAŠTINA
16
+green concept
EHTTA TERMALNI GRAD
17
+green concept
+GREEN CERTIFIKATI
18
+green concept
INOVACIJA: ZDRAVSTVENI SADRŽAJI
Točka 1.1. Strukture:
Funkcionalna i prostorna analiza zdravstvenih sadržaja-postojeće stanje i prijedlozi razvoja (Gorski d.o.o.)
Autor +green concepta: M. Dabac, dipl.ing.arh., mag.ing.aedif., ovlašteni arhitekt DWB, Karlsruhe, Zagreb
19
+green concept
INOVACIJA: ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE
Točka 2.2. Strukture: Geofizikalna istraživanja georadarskom metodom geoelektričnog otpora sa izvjesćem (Gearh d.o.o.)
Autor +green concepta: M. Dabac, dipl.ing.arh.,mag.ing.aedif., ovlašteni arhitekt DWB, Karlsruhe, Zagreb
20
+green concept
RIMSKE TOPLICE, ARHEOLOŠKI NALAZI
Točke 2.3, 2.4, 2.5 Strukture:
Arheologija (Prof.dr.Kuntić)
Autor +green concepta:
M.Dabac,dipl.ing.arh.,mag.ing.
aedif., ovlašteni arhitekt DWB,
Karlsruhe, Zagreb
21
+green concept
INOVACIJA: SMARTGRID EEE+OIE
Točke 3.1., 3.2 Strukture: Energetika i infrastruktura (Ured Tri T d.o.o. + Dubos Gradnja)
Autor +green concepta: M.Dabac,dipl.ing.arh.,mag.ing.aedif., ovlašteni arhitekt DWB, Karlsruhe, Zagreb
22
+green concept
INOVACIJA: PET PROMOTIVNIH PROJEKATA
Primjena +green concepta: hale za farmaciju Sveta Nedelja i Vukovar 2006-2009
Primjena +green concepta: spomenička obnova Sjemenište Zagreb 2006
Autor +green concepta: M. Dabac, dipl.ing.arh., mag.ing.aedif., ovlašteni arhitekt DWB, Karlsruhe, Zagreb
Pet promotivnih projekata dobilo je državnu potporu 2009. za istraživačko-razvojne projekte / Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
23
+green concept
+GREEN CONCEPT REGIONALNI PROJEKT
Zeleno upravljanje destinacijom
24
+green concept
INOVACIJA: ZELENI URBANIZAM
25
+green concept
+GREEN CONCEPT: LITERATURA
M. DABAC: Predavanja i objavljeni radovi na temu +green concepta, dostupni na internet stranici
http://plusgreenconcept.tumblr.com
M. DABAC: Arhitektonsko-građevinski i restauratorsko-konzervatorski +green elaborat / Daruvarske
toplice, Zagreb, rujan 2012., suradnja: ARBI d.o.o., mr.sc.Maja-Marija Nahod, grupa autora: trinaest
+green elaborata / Daruvarske toplice, i +green concept energetski certifikat Daruvarske toplice,
Zagreb, 2011.-2013.
GRUPA AUTORA I AUTOR M. DABAC: Program iskorištenja slobodnog hidropotencijala u Republici
Hrvatskoj, publikacija Hrvatske Komore inženjera građevinarstva, Zagreb-Opatija, lipanj 2012.
M. PEZELJ: Konzervatorske odrednice za područje Daruvarskih toplica, Ministarstvo kulture, Uprava
za zaštitu kulturne baštine, 2012.
HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT: Geotermalne i mineralne vode Republike Hrvatske, ur. A.Simović,
Zagreb, 2008.
Internet stranice asocijacije Europskih termalnih povijesnih gradova (eng. European Historical
Thermal Towns Association, EHTTA); dostupno na http://www.ehtta.eu
26
+green concept
+GREEN CONCEPT: STRUČNJACI SPECIJALIZIRANI ZA URBANIZAM
Šmit, K.; Ivanišević, N.(2013.) Detaljni plan uređenja „Belvedere“, Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet;
arhitekturu, Zagreb [usvojeno]
Zavod za urbanizam,
urbanizam prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Šmit, K.(2013.) Studija vizualnih utjecaja grada Dubrovnika, Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet; Zavod za
urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, Zagreb
Šmit, K.; Ivanišević, N.; Bobovec, B.(2013.) Urbanistička studija područja “Centar iza grada” u Dubrovniku,
Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet; Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu,
Zagreb
Šmit, K.; Grgurević, O.(2011.) Urbanistički planovi uređenja naselja: Sobra, Prožurska luka, Okuklje, i Saplunara;
Općina Mljet; Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet; Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu
arhitekturu, Zagreb [usvojeno]
Šmit, K.; Grgurević, O.(2010.) Prostorni plan uređenja Općine Mljet; Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet;
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, Zagreb [usvojeno]
Šmit, K.; Grgurević, O.(2008.) Urbanistički plan uređenja gospodarske zone "Zabok 1"; Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet; Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, Zagreb [usvojeno]
Šmit, K.; Grgurević, O.(2007.) Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Zaboka; Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet; Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, Zagreb [usvojeno]
Šmit, K.; Gašparović, S.; Maletić Mirko, D.; Martinčić, N.; Mlinar, I.(2003.) Detaljni plan uređenja stambenog naselja
na lokaciji Sopnica-Jelkovec; Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet; Zavod za urbanizam, prostorno
planiranje i pejsažnu arhitekturu, Zagreb [usvojeno]
27
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
PROJEKT
28
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
1.
OBRAZLOŽENJE
29
+green concept
Inovativnom, zelenom (održivom, odgovornom) strategijom dugoročnog razvoja naselja Krapinske Toplice u okviru
Krapinsko-zagorske županije, i to u lokalnom, nacionalnom i prekograničnom smislu, pokreće se oglednim primjerom
model zelenog upravljanja destinacijom, Krapinske Toplice, sa njihovim nesagledivim potencijalima i resursima.
Naselje Krapinske Toplice, nedaleko od Zagreba (46 km), objedinjava kontekst jedinstvenog krajolika, kombinacije
doline rijeke Kosteljine, i obodnih, blagih brežuljaka, sa mnogobrojnim dvorcima, povijesnim nalazima, i izvorima
geotermalne vode, nastalo je od 1772. godine nadalje, i razvilo se ponajprije kao termalno lječilište.
Glavni cilj projekta je oblikovanje vizije održivog, dugoročnog razvoja novog Kurorta 21. stoljeća, dakle objedinjenje
novodefiniranih «mjesta zdravlja», koja povezana u sve razine cjeline naselja Krapinske Toplice, ostvaruju prostorni
kontinuitet, te osiguravaju sadržajnu, vremensku i financijsku samodostatnost.
Metodologijom +green concept-a: objedinjenjem svih razina održivog razvoja, te mobilizacijom mogućih, razvojnih
resursa (turizma, poljoprivrede, nadasve organske sadnje, posebnog korištenja OIE, pogotovo termalne vode kao
energenta, posebnog korištenja i postupanja u okolišu) nastaje obrazac spomenutog EU regionalnog, pilot projekta sa
mogućnošću multiplikacije na drugim destinacijama, koji u rezultanti, sukladno +green conceptu, primjerima najbolje
EU prakse, uvijek treba donijeti uštede i prednosti.
Od posebnog je značenja, istovremeno sa interdisciplinarnim znanstveno-strukovnim postupanjem, osigurati održivom
strategijom harmonizaciju javnih i privatnih razvojnih inicijativa,kao pokretača u oblikovanju nepostojećeg centra naselja
Krapinske Toplice kojeg treba, posebnim umijećem raspolaganja prostorom definirati, i to nadasve u dugoročnoj
razvojnoj, sadržajnoj i vremenskoj prospekciji.
Zelena dolina Krapinskih Toplica, na čijim se vrhovima brežuljaka, kao i na njihovim padinama smjenjuju sitni volumeni
stambenih i drugih objekata sa bujnom vegetacijom, neizbalansirana je u svakom pogledu mega strukturama bolničkih
objekata i Vodenog Centra, što zahtjeva intenzivna urbanistička rješenja harmonizacije neujednačenih mjerila, i njihovih
okolnih površina.
U više razina, odnosno layer-a +green concept metodologijom analizira se pomnim mapingom zatečeno stanje, očitava
zakonitosti zatečene prostorne organizacije, ovog sklopa urbane matrice naseljavanja u dolini rijeke Kosteljine, i
matrice naseljavanja na obodnim brežuljcima, čijim podnožjem teku glavne cestovne komunikacije.
30
+green concept
Upravo položaj Zagorja između dva ključna pravca (savskog i dravskog) predodredio je stoljetni razvoj njegovih
transverzalnih putova, koji se oslanjaju na ishodišnu prostornu organizaciju,prateći riječne doline, i pristranke gorskih
masiva, međutim nije omogućavao razvoj značajnijih gradskih naselja.
U 19. stoljeću izgrađena lječilišta termalne vode: Krapinskih, Stubičkih i Sutinskih Toplica, znače nove razvojne jezgre
naselja, koje svojim oblikovanjem, prostornom koncepcijom, pejsažno-urbanističkom kompozicijom, panoramskim
vizurama, stoje uz bok tadašnjim europskim lječilištima odnosno tipologiji Kurorta vrhunske topličke tradicije kao npr.
Baden-Baden-a, Karlovvy Vary i dr.
Širenje naselja Krapinske Toplice u drugoj polovini 20.st. uzduž postojećih cesta i na padinama obodnih brežuljaka, još
uvijek ostavlja čitljiv i jasno uspostavljen odnos između izgrađenih struktura i pejsažno-reljefnih obilježja lokacije: slike
naselja guste strukture u uskom prostoru doline rijeke Kosteljine, i rahle gradnje obližnjih brežuljaka, čime je određen
specifičan vizualni identitet naselja Krapinske Toplice.
Kompoziciju cjelokupnog prostora naselja Krapinske toplice znatno obilježava prodor prostora potoka Topličine sa
dolinom rijeke Kosteljine, uokviren krunom zelenih brežuljaka, koje prate cestovne komunikacije.
Predloženo «Zeleno srce naselja Krapinske toplice» longitudinalan je prostor izražene morfologije, koje objedinjava
fokus ishodišne urbanizacije Krapinskih Toplica, tj. lječilišni kompleks, uključuje lječilišni perivoj, i spušta se prema
novovjekim građevinama, te prelazi u dolinu do ključnih, urbanotvornih osi kao sto su to aleja kestena i zgrade
Bellevue-a iz 19.st., kao i budući autobusni kolodvor.
«Zeleno srce naselja Krapinske toplice» istovremeno znači imaginarno sjecište vodnih putova, aleje kestena, te
zelenih, slobodnih prostornih resursa naselja Krapinske Toplice.
Prostornom kompozicijom, i organizacijom «spajanja» rubova doline Kosteljine, odnosno obodnih prometnica naselja
krapinske Toplice predlažu se «poprečne poveznice», odnosno «koridori održivog razvoja sa: pješačkim, ili pješačkokolnim, ili kolnim prometom, proviđeni inicijalnom sadnjom, tj. alejama i parkirnim površinama.
Tamo gdje morfologija ne dopusta ovim «poprečnim poveznicama» kontinuirani tok, predlažu se «sabirne poveznice»
paralelne sa nedalekom, glavnom prometnicom,cime se izbjegava njeno opterećenje, odnosno presijecanje novim
prometom.
31
+green concept
U više scenarija predlaže se sustav parkirališta, nadzemnih, polu-ugrađenih ili maksimalno jednokatnih, podzemnih
garaža temeljenih na detaljnom mapingu zatečenog stanja prometa i prometa u mirovanju naselja Krapinske Toplice.
Pri tome su obavljena detaljna savjetovanja vezano za sve odlučujuće čimbenike lokacije, kao: režim vodostaja, režim
zaštite voda, i izvora, pozicije potencijalnih klizišta i geomehanika, upravljanje termalnim vodama i njihove koncesije,
specifična, autohtona sadnja i moguće organsko vrtlarstvo, maping moguće arheologije, i njena zaštita itd., koja
savjetovanja su upravo u tijeku.
Odabranom rješenju prometne regulacije i prometa u mirovanju, koje će biti etapno rješenje, prethoditi ce definitivna
analiza svih relevantnih čimbenika, prije nego što bude uneseno u UPU Krapinske Toplice.
32
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
2.
KONTEKST / SITUACIJA
33
+green concept
CENTRI:
KRAPINSKE TOPLICE – TUHELJSKE TOPLICE – KRAPINA – SV. KRIŽ ZAČRETJE
DOSTUPNOST – MEĐUODNOSI – NADOPUNA / KONKURENCIJA – ZAPOSLENI,
STANOVNICI, POSJETITELJI – ZABAVA / LIJEČENJE
34
+green concept
RIJEČNE DOLINE:
KOSTELJINA – ERPENJŠĆICA – KRAPINA
PROSTORNI / FUNKCIONALNI OKVIRI – PROMETNICE – RAZMJEŠTAJ NASELJA
35
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
NASELJE:
BREŽULJCI / DOLINE – ŠUME / OBRADIVE POVRŠINE – RIJEKE / IZVORI –
POJEDINAČNE KUĆE / GRUPACIJE KUĆA – SLOŽENE GRAĐEVINE / GRAĐEVNI
SKLOPOVI – PRIVATNI SADRŽAJI / JAVNI SADRŽAJI
36
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
TIPOLOGIJA I MORFOLOGIJA IZGRADNJE:
ORGANSKI OBLICI IZGRADNJE (RASTRESITO/BREŽULJCI) – ARTIFICIJELNI OBLICI
IZGRADNJE (ORTOGONALNO/DOLINA)
37
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
TRENUTAK:
ŠIRENJE NASELJA U DOLINU – UOBIČAJENI / POZNATI / POSTOJEĆI TIPOVI
IZGRADNJE NISU U MOGUĆNOSTI OSIGURATI ADEKVATAN ODGOVOR - KAKO
GRADITI GRAD U DOLINI?
38
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
3.
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA
39
+green concept
PPŽZELENI
2002: URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
TURISTIČKE ZONE – PLANSKE ODREDBE – TURISTIČKA REGIJA
Prometna regulacija / promet u mirovanju
40
+green concept
TURISTIČKI ZEMLJOVID 2013:
ZELENI URBANIZAM
– KRAPINSKE
TOPLICE
KONCEPCIJA
PROSTORNOG RAZVOJA
- ZAJEDNIČKA
/ USKLAĐENA / INTEGRALNA
Prometna regulacija / promet u mirovanju
41
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
PPUO 2012:
USKLAĐIVANJE - PPUO / UPU – GP - TURISTIČKE ZONE – PROMETNI SUSTAV
42
+green concept
UPU 2009:
ZELENI URBANIZAM
– KRAPINSKE
TOPLICE
PLANIRANA
STRUKTURA – UZDUŽNA
PROMETNICA
– TURISTIČKE ZONE
-IDENTITET
/ REPREZENTATIVNOST
Prometna
regulacija / promet u mirovanju
43
+green concept
UPU 2009:
ZELENI URBANIZAM
– KRAPINSKE
IZGRAĐENA
STRUKTURA– LJEČILIŠNI
SKLOP -TOPLICE
PROMET – TRG – PARKIRALIŠTA
-OSLOBAĐANJE
OD PROMETA
Prometna regulacija
/ promet u mirovanju
-SKUPNA PARKIRALIŠTA IZVAN SREDIŠTA
44
+green concept
UPU 2013:
ZELENI URBANIZAM
– KRAPINSKE
TOPLICE
PLANIRANA
STRUKURA – UZDUŽNA
PROMETNICA
– TURISTIČKE ZONE
-UZDUŽNA
ZAVOJITA
PROMETNICA
U RIJEČNOJ
DOLINI
Prometna
regulacija
/ promet
u mirovanju
-ZVJEZDASTA ČVORIŠTA
-AUTOBUSNI KOLODVOR
45
+green concept
UPU 2013:
ZELENI URBANIZAM
– KRAPINSKE
IZGRAĐENA
STRUKTURA– LJEČILIŠNI
SKLOP -TOPLICE
PROMET – TRG – PARKIRALIŠTA
-LJEČILIŠNI
IDENTITET
Prometna
regulacija / promet u mirovanju
-SRCE NASELJA
46
+green concept
RIJEKA
KOSTELJINA
– POTOK–TOPLIČINA
– NAPLAVNO
ZELENI
URBANIZAM
KRAPINSKE
TOPLICEPODRUČJE DOLINE –
POPREČNE PROMETNICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
47
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
RIJEKA KOSTELJINA – POTOK TOPLIČINA – NAPLAVNO PODRUČJE DOLINE –
POPREČNE PROMETNICE
48
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
4.
POSTOJEĆE STANJE
49
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
URBANI SADRŽAJI – SREDIŠTE NASELJA – PROMETNO OPTEREĆENJE
50
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
URBANI SADRŽAJI – SREDIŠTE NASELJA – PROMETNO OPTEREĆENJE
51
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
JAVNI SADRŽAJI – JAVNA PARKIRALIŠTA
52
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
OBITELJSKE KUĆE I APARTMANI – PRIVATNA PARKIRALIŠTA
53
+green concept
UVOĐENJE NAPLATE I KONTROLE PARKIRANJA – POSTOJEĆA PROMETNA MREŽA
54
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
5.
PROSTORNI RAZVOJ
55
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POLAZIŠTA – PROSTORNE VRIJEDNOSTI URBANISTIČKIH OBILJEŽJA IZGRAĐENE
STRUKTURE NASELJA
56
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
ELEMENTI PREPOZNATLJIVOSTI I IDENTITETA - „ZELENO SRCE NASELJA”:
SREDIŠTE - POČETAK / KRAJ URBANISTIČKE KOMPOZICIJE OD BOLNIČKOG SKLOPA
DO BELLEVUE – PERIVOJNI PROSTOR – POTOK „TOPLIČINA” – POVIJESNA ALEJA –
SLOBODNOSTOJEĆE GRAĐEVINE UKLOPLJENE / UGRAĐENE U ZELENILO (BAZENI)
57
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
ELEMENTI PREPOZNATLJIVOSTI I IDENTITETA - „ZELENO SRCE NASELJA”:
RUB DEFINIRAJU PROMETNICE PJEŠAČKA / KOLNA – PROMETNICE SU ŠETALIŠTA
SA DRVOREDIMA / PARKIRALIŠTIMA – OKO SRCA NASELJA GRADSKI SADRŽAJI
(OPĆINA, ŠKOLA, AMBULANTA, IGRALIŠTE, AUTOBUSNI KOLODVOR)
58
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
ELEMENTI PREPOZNATLJIVOSTI I IDENTITETA - „PLAVA MATRICA”:
RIJEKA „KOSTELJINA” – POTOK „TOPLIČINA”– TERMALNI IZVORI – RIJEČNA
DOLINA - NAPLAVNO PODRUČJE
59
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
NOSITELJI PROSTORNE ORGANIZACIJE:
„ZELENO SRCE NASELJA” (GRADITELJSKO PARKOVNI SKLOP LJEČILIŠTA) – „PLAVA
MATRICA” (ŠETALIŠTE I UZDUŽNA PJEŠAČKA POVEZNICA UZ RIJEKU
„KOSTELJINU”) – SPOJ BREŽULJKASTOG I DOLINSKOG IDENTITA NASELJA
60
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
NOSITELJI PROSTORNE ORGANIZACIJE:
UZDUŽNE SABIRNE PROMETNICE NA RUBU DOLINE PREMA BREŽULJKASTOM
PODRUČJU S RASTRESENIM OBLICIMA GRUPIRANJA NASELJA I ZASELAKA
61
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
NOSITELJI PROSTORNE ORGANIZACIJE:
POPREČNE PROMETNE POVEZNICE – OSNOVNI ELEMENTI INTEGRALNOG
FUNKCIONALNOG SUSTAVA S DOLINOM U SREDIŠTU – TRADICIJSKI MODEL
ORGANIZACIJE – NAPLAVNO PODRUČJE
62
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
PROSTORNI RAZVOJ – PREPOZNATI I AFIRMIRATI ISKUSTVA DOBRE PRAKSE
UTEMELJENE NA TRADICIJI - POPREČNE PROMETNICE
63
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
URBANISTIČKA KONCEPCIJA PROSTORNOG RAZVOJA:
POPREČNE PROMETNICE – NOSITELJI IDENTITETA NOVE PROSTORNE
ORGANIZACIJE NASELJA U RIJEČNOJ DOLINI
64
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
URBANISTIČKA KONCEPCIJA PROSTORNOG RAZVOJA:
MREŽA OKO KOJE JE MOGUĆE ORGANIZIRATI – NOVE SADRŽAJE (STANOVANJE TURISTIČKE ZONE – PARKIRALIŠTA) I POVEZATI IH SA LJEČILIŠNIM „ZELENIM
SRCEM NASELJA” (ŠETALIŠTE UZ RIJEKU „KOSTELJINU” – „PLAVA MATRICA”)
65
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
6.
PROMETNA MREŽA
66
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
ANALIZA POSTOJEĆEG PROMETNOG SUSTAVA
67
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POSTOJEĆI PROMETNI SUSTAV:
PROMETNICE UZ RUB DOLINE – POPREČNE PROMETNICE – UMREŽAVANJE
PROMETNIH TOKOVA
68
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POSTOJEĆI PROMETNI SUSTAV - OSNOVNA MREŽA:
GLAVNE PROMETNICE - PROMETNICE UZ RUB DOLINE - POPREČNE PROMETNICE
69
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POSTOJEĆI PROMETNI SUSTAV - SVOJSTVENOSTI:
SREDIŠTE NASELJA – PROMETNO ČVORIŠTE - AUTOBUSNI KOLODVOR
70
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POSTOJEĆI PROMETNI SUSTAV - SVOJSTVENOSTI:
PREKINUTI / SPECIJALIZIRANI PROMETNI TOK U ZONI BOLNIČKOG SKLOPA
71
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POSTOJEĆI PROMETNI SUSTAV - SVOJSTVENOSTI:
KRUŽNI PROMETNI TOK U SREDIŠTU NASELJA OKO HOTELA / APARTHOTELA
72
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POSTOJEĆI PROMETNI SUSTAV - SVOJSTVENOSTI:
KRUŽNI PROMETNI TOK U SREDIŠTU NASELJA OKO BAZENSKOG SKLOPA
73
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POSTOJEĆI PROMETNI SUSTAV - SVOJSTVENOSTI:
KRUŽNI PROMETNI TOK U SREDIŠTU NASELJA OKO UPRAVNO-STAMBENOPOSLOVNOG BLOKA
74
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POSTOJEĆI PROMETNI SUSTAV - SVOJSTVENOSTI:
KRUŽNI PROMETNI TOK U SREDIŠTU NASELJA OKO STAMBENIH ULICA
75
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
7.
PARKIRALIŠNO GARAŽNA MJESTA - PGM
76
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
PGM:
POSTOJEĆE POTREBE – POSTOJEĆI SADRŽAJI / NOVE POTREBE / NOVI SADRŽAJI
77
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
PGM:
POSTOJEĆI SADRŽAJI U SREDIŠTU NASELJA – KONCENTRACIJA
78
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
PGM:
POSTOJEĆI SADRŽAJI U SREDIŠTU NASELJA – PROSTORNE MOGUĆNOSTI –
STUDIJA „ZAGREB PARKING”
79
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
PGM:
POSTOJEĆI SADRŽAJI U SREDIŠTU NASELJA – PROSTORNE MOGUĆNOSTI –
STUDIJA „ZAGREB PARKING” – POTENCIJALNE LOKACIJE I MOGUĆI KAPACITETI
80
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
GUP GRADA ZAGREBA – ODREDBE ZA
PROVOĐENJE_2007:
Bolnice - 1 PGM na 3 kreveta (ili 1 PGM na 2
zaposlena u jednoj smjeni)
Hoteli - 1 PGM na 2 sobe
Bazeni - 25 PGM na 1000 m2
81
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
POTREBE ZA PGM - POSTOJEĆI SADRŽAJI:
- 1200 zaposlenih u bolnici__300 PGM
- 180 (140+40) soba u hotelu__90 PGM
- 18200 m2 (190 x 80m) bazeni__455 PGM
UKUPNO - 845 PGM
OSTVARENO PGM U JAVNOM PROSTORU:
UKUPNO - 427 PGM
82
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
PGM:
UZ AKTIVIRANJE SVIH POTENCIJALA U SKLOPU POSTOJEĆIH PROMETNICA – ZA
POSTOJEĆE SADRŽAJE U SREDIŠTU NASELJA – NEDOSTATAJE – 418 PGM
83
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
8.
PROMETNA REGULACIJA / PROMET U MIROVANJU
84
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
8.1.
SCENARIJI USTROJA PROMETNOG SUSTAVA
85
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
SCENARIJ 1
SUSTAV NEOVISNIH JAVNIH GARAŽA
86
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
87
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
88
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
89
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
90
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
SCENARIJ 2
CENTRALNA JAVNA GARAŽA
91
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
92
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
93
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
SCENARIJ 3
PODZEMNA PROMETNICA SA GARAŽOM
94
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
95
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
96
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
97
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
98
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
99
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
SCENARIJ 4
PARK AND RIDE SUSTAV
100
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
101
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
102
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
103
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
104
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
105
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
106
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
107
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
108
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
8.2.
PROMET U MIROVANJU - REFERENTNI PRIMJERI
109
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
110
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
111
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
112
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
113
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
114
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
115
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
116
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
117
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
8.3.
BAZENSKI SKLOP – PRILAZ I PARKIRANJE
118
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
119
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
120
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
121
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
122
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
123
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
124
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
125
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
126
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
127
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
128
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
8.4.
SUSTAV POPREČNIH PROMETNICA
129
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
130
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
131
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
132
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
133
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
134
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
135
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
136
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
137
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
138
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
139
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
9.
PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA
UPU-A KRAPINSKE TOPLICE - KLOKOVEC
140
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
141
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
142
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
VARIJANTA 1
- SUSTAV POPREČNIH POVEZNICA
143
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
144
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
145
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
146
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
VARIJANTA 2
- PJEŠAČKI, PJEŠAČKO-KOLNI, KOLNI PROMET
147
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
148
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
149
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
150
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
VARIJANTA 3
KORIDORI ODRŽIVOG RAZVOJA:
- SUSTAV POPREČNIH POVEZNICA
- PJEŠAČKI, PJEŠAČKO-KOLNI, KOLNI PROMET
- INICIJALNO - SA SADNJOM DRVOREDA / ALEJA
151
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
152
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
153
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
154
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
155
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
ZAKLJUČAK
156
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z1.
PROSTORNI RAZVOJ SAGLEDAVA SE
INTEGRALNO – PROMETNA REGULACIJA /
PROMET U MIROVANJU NIJE SEKTORSKI DIO
PLANA
Z2.
KONCEPT URBANISTIČKE ORGANIZACIJE
NASELJA PROPITUJE SE I KROZ PROMETNU
REGULACIJU
157
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z3.
UTJECAJ KONTEKSTA NA URBANISTIČKI
KONCEPT – SUSTAV CENTARA, BREŽULJKASTI
KRAJOLIK, RIJEČNA DOLINA, TIPOVI
NASELJAVANJA
Z4.
TRENUTAK – POČETAK STVARANJA GRADA U
DOLINI I ORGANIZIRANJE DUGOROČNO
ODRŽIVE VIZIJE NJEGOVE PROSTORNE
ORGANIZACIJE
158
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z5.
NOSITELJI PROSTORNE ORGANIZACIJE:
– „ZELENO SRCE NASELJA” (GRADITELJSKO
PARKOVNI SKLOP LJEČILIŠTA) OD BOLNIČKOG
SKLOPA DO BELLEVUE
– „PLAVA MATRICA” (ŠETALIŠTE I UZDUŽNA
PJEŠAČKA KOMUNIKACIJA UZ RIJEKU
„KOSTELJINU”)
159
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z6.
URBANISTIČKA KONCEPCIJA PROSTORNOG
RAZVOJA:
– MREŽA OKO KOJE JE MOGUĆE
ORGANIZIRATI –
–
NOVE SADRŽAJE (STANOVANJE / TURISTIČKE
ZONE / PARKIRALIŠTA) I POVEZATI IH SA
LJEČILIŠNIM „ZELENIM SRCEM NASELJA”
(ŠETALIŠTE UZ RIJEKU „KOSTELJINU” – „PLAVA
MATRICA”)
160
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z7.
PARKIRALIŠNO GARAŽNA MJESTA – PGM:
- POTREBNO ZA POSTOJEĆE SADRŽAJE: 845 PGM
- MOŽE SE OSTVARITI U POSTOJEĆEM JAVNOM
PROSTORU: 427 PGM
- NEDOSTAJE ZA POSTOJEĆE SADRŽAJE: 418 PGM
- PLANIRATI SUSTAVNA RJEŠENJA I ZA NOVE
POTREBE
161
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z8.
PROMETNA REGULACIJA / PROMET U
MIROVANJU:
- SUSTAV NEOVISNIH JAVNIH GARAŽA
6 LOKACIJA – PODZEMNO KOSI TEREN
2 LOKACIJE – PODZEMNO RAVNI TEREN
- CENTRALNA JAVNA GARAŽA
- PODZEMNA PROMETNICA SA GARAŽOM
- PARK AND RIDE SUSTAV
162
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z9.
BAZENSKI SKLOP – PRILAZ I PARKIRANJE
- 18200 m2
- 455 PGM
PRIJEDLOZI RJEŠENJA PARKIRANJA:
- PODZEMNA JAVNA GARAŽA
- UZ AUTOBUSNI KOLODVOR
163
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z10.
SUSTAV POPREČNIH PROMETNICA
IZVEDIVOST - KONFIGURACIJA TERENA:
a.
– NAGIB DO 5%
b.
– SPOJ NA RUBNE UZDUŽNE PROMETNICE
– PARALELNA PROMETNICA
164
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z10.
SUSTAV POPREČNIH PROMETNICA
KORIDORI ODRŽIVOG RAZVOJA:
- POPREČNE POVEZNICE
- PJEŠAČKI, PJEŠAČKO-KOLNI, KOLNI PROMET
- INICIJALNO - SA SADNJOM DRVOREDA / ALEJA
165
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
Z11.
USKLADITI PROSTORNO-PLANSKU
DOKUMENTACIJU SVIH RAZINA SA
URBANISTIČKIM KONCEPTOM NASELJA (UPU,
PPUO, PPŽ)
166
+green concept
ZELENI URBANIZAM – KRAPINSKE TOPLICE
Prometna regulacija / promet u mirovanju
167
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
13 566 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа