close

Enter

Log in using OpenID

2 Απριλίου 2012 Αγαπητέ μέτοχε της C.C.C.

embedDownload
2 Απριλίου 2012
Αγαπητέ μέτοχε της C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd,
1. Oι George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St.
Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd (οι «Προτείνοντες»), στις 4 Οκτωβρίου 2011 προέβηκαν σε
διατύπωση Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της
C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd («CCCH»). Η αντιπαροχή που προσφέρθηκε στους
μετόχους της CCCH που είχαν αποδεχθεί την Δημόσια Πρόταση είναι τρεις (3) μετοχές της CCC για κάθε δύο
(2) μετοχές της CCCH που κατείχαν οι αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης.
2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης των Προτεινόντων προς τους μετόχους της
CCCH στις 29 Δεκεμβρίου 2011, το ποσοστό συμμετοχής των Προτεινόντων στο μετοχικό κεφάλαιο της CCCH
διαμορφώθηκε σε 90,18%.
3. Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης όπως αναγγέλθηκαν στο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης
και όπως ανακοινώθηκαν από τους Προτείνοντες «Οι Προτείνοντες θα ασκήσουν το δικαίωμα που τους
παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) ούτως ώστε να αποκτήσουν το
100% των μετοχών της CCCH.».
4. Προς το σκοπό οι Προτείνοντες υπέβαλαν σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για
απόκτηση του συνόλου των μετοχών της CCCH, με μεταβίβαση των υπόλοιπων τίτλων με τη διαδικασία του
δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out), αίτημα το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις
19 Μαρτίου 2012.
Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για την ενεργοποίηση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς
(squeeze out) από τους Προτείνοντες για απόκτηση του συνόλου των εκδομένων μετοχών της CCCH.
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
Η αντιπαροχή που θα δοθεί για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της CCCH, με μεταβίβαση των υπόλοιπων
τίτλων με τη διαδικασία του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out), είναι η ίδια με αυτή που είχε προσφερθεί κατά τη
διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης που έληξε στις 29 Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή:
τρεις (3) μετοχές της CCC ονομαστικής αξίας €0,43 για κάθε δύο (2) μετοχές της CCCH ονομαστικής αξίας €0,43
που κατέχει ο μέτοχος
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 36(3) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (ο «Νόμος»)
για παροχή εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά, οι Προτείνοντες αποφάσισαν να προσφέρουν μετρητά €0,27 για
κάθε μια (1) μετοχή της CCCH, κατ’ επιλογή του αποδέκτη (το «δικαίωμα επιλογής»).
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ CCCH
Για δική σας πληροφόρηση, παραθέτουμε τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε ως μέτοχοι της CCCH
σχετικά με τη διαδικασία του δικαιώματος εξαγοράς της CCCH:
Α.
Σε περίπτωση που οι μετοχές σας βρίσκονται υπό το χειρισμό χρηματιστηριακού γραφείου, θα πρέπει να προβείτε
στις ακόλουθες ενέργειες κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επιλογής δηλαδή από 2 Απριλίου
μέχρι 12 Απριλίου 2012:
1. Να δηλώσετε στο χρηματιστηριακό σας γραφείο κατά πόσο επιλέγετε την εναλλακτική χρηματική αντιπαροχή σε
μετρητά, που προσφέρεται για τις μετοχές σας στη CCCH.
Σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση ΚΔΠ96/2008 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ»), παράλειψη
ανταπόκρισης εντός της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου, θα σημαίνει μη άσκηση του δικαιώματος επιλογής της
εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά.
2. Σε περίπτωση που επιλέξετε την εναλλακτική χρηματική αντιπαροχή, να δηλώσετε στο χρηματιστηριακό σας
γραφείο κατά πόσο επιθυμείτε να εισπράξετε οι ίδιοι το χρηματικό αντάλλαγμα ή το χρηματιστηριακό γραφείο για
σας.
Σε περίπτωση παράλειψης ανταπόκρισης εντός της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου, η αντιπαροχή σε μετρητά θα
πληρωθεί στο χρηματιστηριακό σας γραφείο.
Έχει αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό υλικό σε όλα τα χρηματιστηριακά γραφεία/ χειριστές έτσι ώστε να προβούν στις
δέουσες ενέργειες για σχετική ενημέρωση των πελατών τους.
Β.
Σε περίπτωση που οι μετοχές σας βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του ΧΑΚ, θα πρέπει να προβείτε στις
ακόλουθες ενέργειες κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επιλογής δηλαδή από 2 Απριλίου μέχρι
12 Απριλίου:
1. Να δηλώσετε στο συνημμένο Έντυπο Άσκησης Δικαιώματος Επιλογής («έντυπο») κατά πόσο επιλέγετε την
εναλλακτική χρηματική αντιπαροχή σε μετρητά, που προσφέρεται για τις μετοχές σας στη CCCH.
2. Να παραδώσετε το δεόντως συμπληρωμένο Έντυπο Άσκησης Δικαιώματος Επιλογής στα Γραφεία του Χειριστή
Αναδόχου – Τhe Cyprus Investment & Securities Corporation Limited (CISCO), πριν τη λήξη της περιόδου 12
Απριλίου 2012.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση ΚΔΠ96/2008 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, παράλειψη
ανταπόκρισης εντός της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου, θα σημαίνει μη άσκηση του δικαιώματος επιλογής της
εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά.
Η παρούσα επιστολή καθώς και το συνημμένο έντυπο, αποστέλλονται στα πλαίσια του άρθρου 36(5) του Νόμου.
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους των Προτεινόντων
The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC
COMPANY LTD ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE OUT)
Προς την:
Τhe Cyprus Investment & Securities Corporation Limited (CISCO), εξουσιοδοτημένο Χειριστή Ανάδοχο για την κατάθεση
δηλώσεων άσκησης δικαιώματος επιλογής της εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά αποδοχής του Δικαιώματος Εξαγοράς.
Ι.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ
Όνομα και Επώνυμο (Σε περίπτωση συνιδιοκτήτη να δίνονται και τα
στοιχεία του συνιδιοκτήτη):
Αριθμός Μερίδας Επενδυτή
Διεύθυνση κατοικίας/έδρα-γραφεία (Συμπεριλαμβανομένου Ταχ. Τομέα):
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών Επενδυτή
ΑΔΤ/Διαβατήριο/Αρ. Εγγραφής
Αριθμός Μετοχών που κατέχω/ουμε
Υπεύθυνος ΝΠ έναντι του ΚΑΜ/Πρόσωπα επικοινωνίας:
Τηλ.:
Το έντυπο άσκησης του δικαιώματος επιλογής της εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά για την απόκτηση του συνόλου των
μετοχών της C.C.C Holdings & Investments Public Company Ltd («CCCH»), με μεταβίβαση των υπόλοιπων τίτλων με τη
διαδικασία του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out), υποβάλλεται προς τους κατόχους των υπολειπόμενων μετοχών της CCCH
και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα προς τα οποία νομίμως δύναται να απευθυνθεί. Η παρούσα, όταν υποβάλλεται, σε πρόσωπα
που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε χώρα εκτός Κύπρου, ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους
των Μετόχων εκτός Κύπρου θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.
ΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Παρακαλώ σημειώστε × πιο κάτω για άσκηση του Δικαιώματος επιλογής της εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά.
Σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση ΚΔΠ96/2008 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ»), η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ του
παρόντος εντύπου δεόντως συμπληρωμένου στα γραφεία της Τhe Cyprus Investment & Securities Corporation Limited
(CISCO) εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επιλογής, θα σημαίνει μη άσκηση του δικαιώματος επιλογής της
εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά. Σε τέτοια περίπτωση θα δοθεί στον αποδέκτη η προσφερόμενη αντιπαροχή σε
τίτλους της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων Δημόσια Λτδ, όπου για κάθε δύο (2) μετοχές της CCCH ονομαστικής αξίας
€0,43 που κατέχει ο μέτοχος, θα προσφερθούν τρεις (3) μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 της CCC.
ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:
ΑΣΚΩ το δικαίωμα επιλογής της εναλλακτικής αντιπαροχής σε μετρητά, των €0,27 για κάθε μια (1) μετοχή της
CCCH
Ο Δηλών και παρέχων την εντολή
και πληρεξουσιότητα
Βεβαίωση γνησίου υπογραφής
(να τοποθετηθεί η σχετική σφραγίδα από τον
Πιστοποιούντα υπάλληλο)
Υπογραφή:
Τόπος:
Ημερομηνία:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content