close

Enter

Log in using OpenID

: : : : uplatio je dana osnivački polog za tvrtku u osnivanju : u iznosu od

embedDownload
OBRAZAC
POTVRDA O UPLATI OSNIVAČKOG POLOGA
Ime i prezime/Naziv Tvrtke
:
MBG /MB
:
Osobni identifikacijski broj
:
Adresa
:
(poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj )
uplatio je dana ____________________ osnivački polog za tvrtku u osnivanju
:
Puni naziv poslovnog subjekta
Adresa
(poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj )
u iznosu od _______________________________ Kn (slovima: _____________________) u korist
računa broj:
BROJ RAČUNA
:
Poziv na broj
:
Ova potvrda izdaje se u svrhu uplate osnivačkog pologa te se ne može upotrebljavati u druge svrhe.
Potvrda se izdaje uz predočenje:
Akta o osnivanju ovjerenog od javnog bilježnika
Prijave za upis u Registar pravnih osoba predane nadležnoj instituciji
Nakon provedenog postupka registracije, pravna osoba može otvoriti poslovni račun u Banci. Po otvaranju poslovnog
računa sredstva osnivačkog pologa se mogu prenijeti na poslovni račun novonastale pravne osobe temeljem naloga za
prijenos ovjerenog od osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.
Ako je postupak registracije obustavljen, osnivački polog se vraća uplatitelju na njegov zahtjev uz povrat originalne
Potvrde o uplati osnivačkog pologa ili drugog dokumenta iz kojeg je vidljivo da osnivanje nije provedeno.
Mjesto i datum izdavanja
Ime i prezime djelatnika banke
Potpis djelatnika Banke
Pečat za ovjeru
____________________________________________________________________________________________________________
ZAHTJEV
stranica 1/1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
87 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content