close

Enter

Log in using OpenID

ARCADIA 210X297 simpiromeno

embedDownload
Αρκαδία
www.neapeloponnisos.gr
Φίλες και Φίλοι µου, Πολίτες της Πελοποννήσου, Αρκάδες συµπατριώτες µου,
εδώ και 4 χρόνια βιώνουµε όλοι µας τη χειρότερη κρίση που γνώρισε µεταπολεµικά η Χώρα.
Για πρώτη φορά ο Έλληνας νοιώθει τόση ανασφάλεια για την επόµενη ηµέρα. Η πενταετία που
έρχεται θα είναι η πλέον καθοριστική και το ερώτηµα αµείλικτο: Μπορούµε να ζήσουµε µε αξιοπρέπεια;
Μπορούµε να κρατήσουµε τα παιδιά µας στον τόπο µας;
Σε αυτό το περιβάλλον της αβεβαιότητας και της µιζέριας στάθηκα το 2010 απέναντι, όταν σας
ζήτησα να µε αναδείξετε Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Σας ζήτησα να µε εµπιστευτείτε, όχι για να
εκτονώσουµε µαζί τον θυµό µας στις πλατείες, αλλά για να δουλέψουµε µαζί και να βρούµε λύσεις.
Να πάρουµε τη ζωή µας στα χέρια µας, να περπατήσουµε µε τα δικά µας πόδια, να φτιάξουµε
εµείς το δικό µας µέλλον. Να καταστήσουµε την Πελοπόννησο µια πραγµατικά Ευρωπαϊκή
Περιφέρεια, να δηµιουργήσουµε µια ισχυρή τοπική οικονοµία µε δικά της χαρακτηριστικά που θα
δίνει διέξοδο και δουλειές στους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν εδώ τον τόπο.
Σήµερα ήρθε η ώρα του απολογισµού. Ήρθε η ώρα να κοιτάξω στα µάτια εσάς, τους Αρκάδες
συµπολίτες µου, όπως κάνω πάντοτε εδώ και εικοσιπέντε χρόνια που µε τιµάτε στην δηµόσια
πορεία µου, και να παρουσιάσω τα πεπραγµένα, να δούµε ποιούς στόχους πετύχαµε και, βέβαια, να
συζητήσουµε µαζί τον σχεδιασµό µας για την επόµενη περίοδο, τον σχεδιασµό που πλέον στηρίζεται
σε µετρήσιµα αποτελέσµατα. Αυτά αποτελούν τα εχέγγυα για τη ρεαλιστικότατα των νέων στόχων µας.
Όχι κούφιες υποσχέσεις που ξεχνιούνται την επόµενη µέρα των εκλογών. Εµείς γνωριζόµαστε καλά.
Εµείς κάνουµε πράξη όσα υποσχόµαστε. Το έργο µας είναι η εγγύηση για το αύριο.
Αρκάδες συµπατριώτες και συµπατριώτισσές µου,
Εµάς µας ενώνουν πολλά. Μια κοινή πορεία δεκαετιών. Κοινοί στόχοι. Κοινό όραµα. Ο τόπος µας
αλλάζει µέρα µε την µέρα. Και δηµιουργείται πια ρεαλιστική ελπίδα σε όλους µας ότι η Αρκαδία,
η ιδιαίτερη πατρίδα µας προχωράει µε σταθερά βήµατα σε ένα καλύτερο µέλλον.
Σας καλώ όλους σε µια ενεργή συστράτευση, πλατύτερη από κάθε άλλη φορά για να
συνεχίσουµε όσα σηµαντικά ξεκινήσαµε. Να εργαστούµε. Να µπορέσουµε να ονειρευτούµε ξανά.
Να χτίσουµε αυτό που η Αρκαδία αξίζει. Να ζήσουµε µε αξιοπρέπεια στον τόπο µας.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2
«Καταφέραµε πολλά στον τοµέα των έργων
στην πιο δύσκολη περίοδο για την χώρα.
Ο στόχος της επόµενης περιόδου είναι όλοι
οι συµπολίτες µας να έχουν δουλειά και να αντικρίζουν
µε αισιοδοξία πια το µέλλον.
∆ουλειά για όλους!
Βασικά αγαθά για όλους!
Μέλλον για όλους!»
«Απλώνουµε δίχτυ προστασίας πάνω από τους πιο
αδύναµους συµπολίτες µας.
60 εκατοµµύρια ευρώ εξασφαλίσαµε για την στήριξη
των ευάλωτων συνανθρώπων µας για την επόµενη
περίοδο. Έχουµε την τεχνογνωσία να πετύχουµε
και αυτόν τον στόχο».
3
Νέο Γηροκοµείο Λεωνιδίου
Παναρκαδικό Νοσοκοµείο & νέα ψυχιατρική πτέρυγα
Οδικός άξονας Τρίπολης - Άστρους
4
Μουσικό Σχολείο Τρίπολης
Αλιευτικό καταφύγιο Σαµπατικής
2010-2014: Βάλαµε γερές βάσεις
2014 - 2020: Το έργο µας θα έχει πια αποδώσει καρπούς
Πελοποννησιακό Κοινωνικό Ταµείο:
60 εκατοµµύρια ευρώ για τους πιο αδύναµους συµπολίτες µας
Με πολλές προσπάθειες και σοβαρό σχεδιασµό εξασφαλίσαµε τον περασµένο ∆εκέµβριο
60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για την ανακούφιση των ασθενέστερων
κοινωνικών οµάδων της περιφέρειάς µας. Η άποψή µας είναι ξεκάθαρη: η Περιφέρεια πρέπει να
είναι παρούσα και ο εθελοντισµός να δηµιουργεί την υπεραξία. Ο στόχος της επόµενης περιόδου
είναι η δηµιουργία οµπρέλας προστασίας πάνω από όλους τους πολίτες προκειµένου όλοι
ανεξαιρέτως να απολαµβάνουν αφενός τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα - τροφή, στέγη,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στην παιδεία - και αφετέρου να έχουν πρόσβαση
στην αγορά εργασίας. Η ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δώσει το πράσινο φως στον σχεδιασµό
µας, ο οποίος αφορά:
➜ την δηµιουργία ενός δικτύου κοινωνικών δοµών, που θα αποτελείται από κοιτώνες για
αστέγους και άπορες οικογένειες, καντίνες για παροχή τροφής, κέντρα βοήθειας για
εξασφάλιση ρουχισµού και σχολικού εξοπλισµού, κέντρα κοινότητας µιας στάσης για την
παροχή υπηρεσιών φροντίδας, περιφερειακό κοινωνικό φαρµακείο µε δυνατότητα αποστολής
φαρµάκων κατ' οίκον σε ανασφάλιστους / άπορους συµπολίτες µας, πέντε νέα κέντρα
φροντίδας ηλικιωµένων, δέκα κέντρα φιλοξενίας κακοποιηµένων και εγκαταλελειµµένων
παιδιών.
➜ δράσεις ουσιαστικής ενίσχυσης και επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο των πιο αδύναµων
συµπολιτών µας. Για παράδειγµα στα κτηνοτροφικά πάρκα που η περιφέρεια Πελοποννήσου
υλοποιεί, δίνεται προβάδισµα σε οµάδες του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν σηµαντικά
προβλήµατα επιβίωσης, όπως άνεργοι γονείς µε παιδιά, πολύτεκνες, µονογονεϊκές οικογένειες,
απεξαρτηµένοι χρήστες.
➜ την δηµιουργία ειδικής δοµής για παροχή δωρεάν νοµικών συµβουλών και εκπροσώπησης
ατόµων - οικογενειών, των οποίων η περιουσία απειλείται σε τέτοιο βαθµό από τον
υπερδανεισµό ώστε να µην καθίσταται πια δυνατή η αξιοπρεπής τους διαβίωση.
➜ την ενίσχυση των δοµών που έχουν ως κέντρο αναφοράς τους ευπαθείς συµπολίτες µας, σε
συνεργασία µε κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά και την Εκκλησία, που επιτελεί τεράστιο έργο.
Η κοινωνική πολιτική δεν είναι ευχολόγιο, ούτε δείγµα µεγαλοψυχίας. Απαιτεί συνεκτικό
σχεδιασµό, τεχνοκρατική αντίληψη, ύπαρξη χρονοδιαγράµµατος και συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Το έργο της πρώτης µας τριετίας και τα απτά αποτελέσµατα των προσπαθειών
µας είναι η ΕΓΓΥΗΣΗ ότι και στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ θα επιτύχουµε. Αυτό είναι το µεγάλο
στοίχηµα της επόµενης περιόδου. Για εµάς αλληλέγγυα κοινωνία, σηµαίνει δυνατή κοινωνία.
5
Οµιλία σε εµπορικούς ακόλουθους ξένων Πρεσβειών
Στην έκθεση αγροτικών προϊόντων ANUGA FOOD TEC 2013
στη Γερµανία
Μέσα στο ιδιαίτερα δυσµενές περιβάλλον των τεσσάρων τελευταίων χρόνων, σε όσα δεσµευτήκαµε,
πετύχαµε. Πετύχαµε περισσότερα ακόµα και από αυτά που υποσχεθήκαµε. Στην επόµενη πενταετία η
στρατηγική µας θα αποδώσει σηµαντικούς καρπούς. Οφέλη για όλους.
• Αξιοποιήσαµε µέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που διαχειριστήκαµε. Το ΕΣΠΑ της
περιφέρειας Πελοποννήσου, από τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη της χώρας βρέθηκε στις πρώτες.
• Εκτελούµε το µεγαλύτερο πρόγραµµα υποδοµών, ύψους 1 δις ευρώ. Την ίδια στιγµή, από τα
προηγούµενα κοινοτικά προγράµµατα (το Β και Γ ΚΠΣ), η Πελοπόννησος δεν κατάφερε να
απορροφήσει ούτε 500 εκατ. ευρώ, µε την σηµερινή αξία των χρηµάτων.
• Είµαστε προσηλωµένοι στην απόλυτη διαφάνεια. Στις εκατοντάδες δηµοπρατήσεις έργων, είχαµε
µόνο δύο δικαστικές προσφυγές. Αν αυτό δεν αποδεικνύει την διαφάνεια, τότε τι µπορεί να την
αποδείξει; Πάντως, όχι όσοι επικαλούνται την ηθική για να κρύψουν την δική τους απουσία σχεδίου
και οράµατος για τον τόπο και τους πολίτες, την δική τους αναποτελεσµατικότητα.
• ∆ηµιουργήσαµε την «Μυθική Πελοπόννησο», ένα ισχυρό όνοµα που υπογράφει την παρουσία της
Πελοποννήσου στις διεθνείς τουριστικές αγορές και συνοδεύει τα πολύτιµα, ποιοτικά µας προϊόντα,
δίνοντάς τους υπεραξία.
• ∆ώσαµε λύση µετά από δεκαετίες στο πρόβληµα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Τα χωριά και
οι πόλεις µας θα είναι πια καθαρές, ενώ οι χωµατερές έχουν αρχίσει ήδη να αποκαθίστανται
προκειµένου να αποδοθούν ως χώροι πράσινου και αναψυχής στους πολίτες. Οι εγκαταστάσεις
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Παλαιόχουνη, σύγχρονες, ευρωπαϊκές και εξαιρετικά
οικολογικές θα δηµιουργήσουν 100 νέες άµεσες θέσεις εργασίας και εκατοντάδες έµµεσες στην
νέα οικονοµία που αναπτύσσεται γύρω από το έργο. Οι εγκαταστάσεις θα είναι επισκέψιµες από
µαθητές προκειµένου να λειτουργούν ως περιβαλλοντικά σχολεία και να µαθαίνουν οι νέοι µας να
σέβονται τον τόπο όπου ζουν.
• Τα έργα των βιολογικών καθαρισµών ολοκληρώνονται παντού. Οι υπέροχες µας θάλασσες δεν θα
υποδέχονται πια ούτε ένα κυβικό λύµατος.
• ∆ηµιουργήσαµε δυνατή τοπική οικονοµία. Ο ρυθµός αύξησης των πελοποννησιακών εξαγωγών ήταν
ο δεύτερος µεγαλύτερος στην χώρα πέρυσι, ενώ ο τουρισµός από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 50%,
γεγονός που ενίσχυσε σηµαντικά τον τζίρο των τουριστικών περιοχών.
• Εξασφαλίσαµε το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Άµυνας και σε λίγο καιρό από σήµερα το
αεροδρόµιο της Τρίπολης παραχωρείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και για πολιτική χρήση.
Είµαστε έτοιµοι να «τρέξουµε» τον διεθνή διαγωνισµό, ο οποίος θα υλοποιηθεί µέσα από το
χρηµατοδοτικό εργαλείο των Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα). Το έργο αυτό θα
δηµιουργήσει νέα προοπτική ανάπτυξης για την Αρκαδία και θα την εξελίξει σε κόµβο για µεταφορές
προϊόντων και ανταγωνιστικό τουριστικό προορισµό.
• Συγκρατήσαµε την ανεργία. Από όλη την ηπειρωτική Ελλάδα η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το
µικρότερο ποσοστό ανεργίας, το οποίο είναι σηµαντικά µικρότερο από το µέσο όρο της χώρας.
• Εξασφαλίσαµε 50 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη της αποδυναµωµένης σήµερα πελοποννησιακής
κτηνοτροφίας. ∆ύο νέα κτηνοτροφικά πάρκα θα δηµιουργηθούν στην Αρκαδία, «ανοίγοντας»
1.200 νέες θέσεις εργασίας.
6
• Αρχίσαµε να αξιοποιούµε το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα, ύψους 120 εκατ. ευρώ, προκειµένου να
«τρέξει» στην κρίσιµη περίοδο της µετάβασης από το ΕΣΠΑ στο νέο ΕΣΠΑ, που ονοµάζεται
Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ).
• ∆ηµιουργούµε το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας Πελοποννήσου που θα δώσει ρευστότητα στις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Αρκαδίας µε την χορήγηση δανείων κίνησης και την παροχή
εγγυήσεων.
• ∆ηµιουργούµε Θερµοκοιτίδα για την Νεανική Επιχειρηµατικότητα, µέσα στην οποία θα
«εκκολαφθούν» οι Αρκάδες επιχειρηµατίες του αύριο.
Η Αρκαδία µας
Η αρκαδική γη, γη των Μύθων, των στιβαρών ορεινών όγκων, της πλούσιας βιοποικιλότητας και
των παρθένων ακτογραµµών είναι για εµάς ο τόπος των µεγάλων δυνατοτήτων και της αειφόρου
ανάπτυξης.
• Η Αρκαδία µας µε την κατασκευή των µεγάλων οδικών αξόνων καθίσταται σύγχρονος κόµβος στο
δίκτυο µεταφορών της Πελοποννήσου. Ο δρόµος Τρίπολη - Άστρος, που για χρόνια έµενε
ανολοκλήρωτος, παραδίδεται σε χρήση. Η κατασκευή παράπλευρων οδών στην Εθνική Οδό
Τρίπολης Μεγαλόπολης έχει δροµολογηθεί και έχουν εξασφαλισθεί τα 2.5 εκατ. ευρώ που απαιτεί η
υλοποίηση του έργου. Ο ανατολικός άξονας, στο τµήµα Φωκιανός - Κυπαρίσσι, είναι σε εξέλιξη.
Οδικά έργα συνολικού προϋπολογισµού 40 εκατ. ευρώ εκτελούνται στην Αρκαδία µας.
• Το αεροδρόµιο της Τρίπολης, που παραχωρείται µετά από πολλές προσπάθειές µας, στην
Περιφέρεια, θα δώσει µεγάλη δυναµική τόσο στις εξαγωγές των προϊόντων µας, όσο και στην
τουριστική κίνηση όλης της περιοχής.
• Τα λιµάνια του Άστρους και του Λεωνιδίου, πάγια αιτήµατα της Αρκαδίας για δεκαετίες, θα γίνουν
σε µερικούς µήνες από σήµερα πραγµατικότητα, ανοίγοντας νέους δρόµους εξωστρέφειας.
• Το αλιευτικό καταφύγιο του Τυρού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δηµιουργώντας µια απαραίτητη
υποδοµή για τους αλιείς του τόπου µας.
• Ο ταµιευτήρας της Τάκας επιτέλους ολοκληρώθηκε, µετά από αγώνες δεκαετιών, και άµεσα θα
δηµιουργηθούν τα δίκτυα που θα φτάσουν το νερό έως και τον τελευταίο αγρότη. Τα νερά του
Αναβάλου επαρκούν να ποτίσουν και την δική µας Κυνουρία.
• Ο πόρος του λιγνιτόσηµου αξιοποιείται πια ορθολογικά δηµιουργώντας υπεραξία στα έργα που
χρηµατοδοτεί, µε συγκροτηµένο σχεδιασµό για την ανάπτυξη της ευάλωτης περιοχής του
λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης.
• Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ύψους 20 εκατ. ευρώ εκτελούνται στην
Αρκαδία. Στο Λεωνίδιο, τον Τυρό, αλλά και το Άστρος τα υγρά απόβλητα δεν θα πέφτουν πλέον
ανεπεξέργαστα στην θάλασσα. Στην Τρίπολη, αλλά και την Βυτίνα οι υφιστάµενες υποδοµές
αναβαθµίζονται και ολοκληρώνονται.
• Έργα ύδρευσης 27 εκατ. ευρώ εκτελούνται σε όλους τους ∆ήµους της Αρκαδίας.
• 113 έργα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων οδικών αξόνων, ύψους 43 εκατ. ευρώ, έχουν
ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη σε όλην την Αρκαδία. (Ενδεικτικά, Άνω Τυρός - Κάτω Τυρός, Μονή
Καλαµίου, Καρύταινα προς Μονή Καλαµίου, Άκοβο, Πηγάδι Φωκιανός, Αγιά Σοφιά, Άνω Κούτρουφα
- Άνω ∆ολιανά, Παπαλέικα - Γαλανέικα, Πέλαγος, Ζυγοβίστι, Πάπαρι - ∆άφνη – Καλτεζιές,
Καρύταινα - Ριζοσπηλιά, Τρίπολη - Περθώρι, Ελαιοχώρι- Παρθένι, Πεζοδρόµηση προς 124 Π.Β.Ε
(αεροδρόµιο Τρίπολης), Εθνική Οδός προς Κώµη, Εθνική οδός προς Σιµιάδες, Έυανδρος,
Πανάγαλη, Βάστα Μεγαλοπόλεως, Ξηροκαρύταινα, Πιάνα - Λιµποβίσι, Γεφύρι Πιάνας, Εθνική Οδός
προς Κεραστάρι, Αθήναιον - Κεραστάρι - Αραχαµίτα, Μανιάτι - Καλτεζιές, Κατασκευή νέας
γέφυρας Καµαρίτσας στον Αλφειό και αποκατάσταση των γεφυρών Τουρκολέκα και Βελιγοστή του
ποταµού Ξερίλα, Βούρβουρα - Καστρί - Άγιος Πέτρος, Αετορράχη, Κοκκινόραχη, Σέρβου Αράπηδες, Λεωνίδιο - Πλάκα- Πούληθρα, Περδικόβρυση - Στόλος, Στάδιο - Άνω Βέρβαινα - Άνω
∆ολιανά, Ρίζες - Καστρί - Άγιος Πέτρος- Μελιγού- Άστρος, Άγιος Χριστόφορος - Καλτεζιές,
Μεγαλόπολη - Καρύταινα, Ελληνικό - Στεµνίτσα, Τρόπαια - Σπάθαρι, Λύκαιον- Νέδα, ΒλαχοκερασιάΠελλάνα, Τουρκολέκα - Βελιγοστή, Κακουρέικα, Κοκορά, Άνω Καρυές - Αρχαίο Στάδιο 7
Τελετή εγκαινίων του Νέου Γηροκοµείου Λεωνιδίου
•
•
•
•
•
•
8
Με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Daniel Bennett Smith
στην έδρα της Περιφέρειας
Επικούρειος Απόλλωνας, Μυγδαλιά- Λίµνη Λάδωνα, Κρεµαστά-Πελετά, Αθήναιον -ΚεραστάριΑραχαµίτες, Τρίπολη-Μεγαλόπολη - Καλαµάτα, Τρίπολη - Σπάρτη, Τρίπολη - Άργος, Βλαχέρνα Λίµνη - Χωτούσα, Γούπατα-Άκοβος, Ραψωµµάτη- Μαλλωτά, Εκκλησούλα-Βάγγου- Καράτουλα,
Εθνική οδός Τρίπολης Πύργου - Ράχες, Καλλιάνι-Καστράκι, Βούτσι-Μοναστηράκι, Τρίπολη - Θάνα Παλλάντιο, Τουρκολέκκα - Όρια Νοµού, Ίσιωµα Καρυών - Καστανοχώρι, Τρίπολη-Νεστάνη-Καρυές
Αργολίδας, Τρίπολη-Αρτεµίσιο,∆άρα-Καµενίτσα, Μάρκου-Μάραθα-Βλαχόραπτη,
Παλαιόκαστρο-Σαρακίνι, Αλωνίσταινα-Βυτίνα, Άγιος Γεώργιος-Περδικόβρυση, Ιερά Μονή
Προδρόµου, Ιερά Μονή Καλαµίου, Βλαχοκερασιά-Κολλίνες-Άγια Βαρβάρα-Όρια Νοµού, Εθνική
οδός Τρίπολης Πύργου προς Πράσινο, Εθνική Οδός Τρίπολης Πύργου – Βαλτεσινίκο, κατασκευή
τεχνικού έργου στην επ. οδό Τρίπολης- Πιάνας- Βυτίνας, κατασκευή τεχνικού έργου στην επ. οδό
Τρίπολης – Επισκοπής, κατασκευή τεχνικού έργου στην επ. οδό Τρίπολης-Ζευγολατιού,επέκταση
υδραγωγείου Μαγουλιάνων και δηµιουργία ανοιχτής δεξαµενής για λήψη νερού από ελικόπτερα,
κατασκευή τεχνικών έργων από Κουνουπιά προς Μαρί, κατασκευή σωληνωτών οχετών στην Ε.Ο
Τρίπολης Πύργου, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης πριν και µετά τα Λαγκάδια, κατασκευή τεχνικών
έργων στην επ. οδό Τρίπολης-Κανδήλας- Όρια Νοµού, συντήρηση οδικού δικτύου Τρίπολης προς
Αρτεµίσιο, κατασκευή τεχνικών έργων στην Ιερά Μονή Μακρυσίου και Μπούρα, δρόµος προς Μονή
Κλειβωκάς, Επισκευή δυτικής πτέρυγας κελιών Μονής Καλτεζιών και άλλα πολλά.)
Έργα πολιτισµού 11 εκατ. ευρώ υλοποιούνται. Στους αρχαιολογικούς χώρους της Μαντινείας και
του Ορχοµενού, στον πύργο του Πλαπούτα στην Γορτυνία, στο κάστρο της Καρύταινας αλλά και τη
Ρωµαική Έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στη Λουκού Κυνουρίας.
Έργα σε υποδοµές παιδείας 10 εκατ. ευρώ εκτελούνται. ∆ύο νέα νηπιαγωγεία και ένα δηµοτικό
σχολείο κατασκευάζονται στην Τρίπολη, τα κτίρια του παιδικού σταθµού και του δηµοτικού σχολείου
στο Λεωνίδιο αναβαθµίζονται, ενώ ολοκληρώθηκε και το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης.
Έργα σε υποδοµές υγείας 14 εκατ. ευρώ εκτελούνται. Η νέα ψυχιατρική µονάδα του
Παναρκαδικού Νοσοκοµείου κατασκευάζεται, το νέο Γηροκοµείο του Λεωνιδίου έχει ολοκληρωθεί,
αλλά και έργα αναβάθµισης σε όλα τα κέντρα υγείας της Αρκαδίας θα έχουν σύντοµα τελειώσει.
Ολοκληρώθηκαν και εκτελούνται έργα αγροτικού ενδιαφέροντος, όπως αρδευτικά κανάλια,
φράγµατα, εξηλεκτρισµοί σε ποιµνιοστάσια και καλλιέργειες, οµβροδεξαµενές( Βάγγου, ∆άρα,
Λίµνη, Περθώρι), διάνοιξη δρόµων προς κτηνοτροφικές µονάδες κ.α.
Ολοκληρώθηκαν µελέτες και ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση πέντε αρδευτικών έργων
(Τριποταµιά, Μαρί, Αθήναιον - Κεραστάρι, Βούρβουρα, Αλφειός ποταµός π. ∆ήµου Βαλτετσίου,
Ριζοσπηλιά, Πράσινο, Ραψωµµάτη κ.α).
Αποφασίσαµε να στηρίξουµε την µικροµεσαία επιχείρηση και τις ιδιωτικές επενδύσεις στην
Πελοπόννησο. 1.140 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού άνω των 150 εκατ. ευρώ είναι σε
εξέλιξη.
Με την Danuta Hübner, π. επίτροπο
για περιφερειακή πολιτική στην Τρίπολη
∆οκιµάζοντας τοπικά προϊόντα µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο
Johannes Hahn
Η Αρκαδία µας αλλάζει πρόσωπο. Και είναι έτοιµη να υποδεχτεί µε ρεαλιστική ελπίδα την επόµενη
πιο κρίσιµη πενταετία για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Την πενταετία που οι προσπάθειες
και το έργο µας θα αποδώσει πια για όλους καρπούς.
• Γινόµαστε το κέντρο της Πελοποννήσου. Με τους σύγχρονους δρόµους µας, το αεροδρόµιο της
Τρίπολης και τα καινούρια λιµάνια µας, η Αρκαδία µεταµορφώνεται σε έναν ανερχόµενο δυναµικό
προορισµό. Στόχος της επόµενης περιόδου να φέρουµε αεροπορικές εταιρείες στην Τρίπολη και
θαλάσσιο τουρισµό στην Κυνουρία.
• ∆ηµιουργούµε σύγχρονα οδικά δίκτυα παντού. Ο Ανατολικός Άξονας της Πελοποννήσου,
Κυπαρίσσι- Πούλιθρα- Λεωνίδιο- Άστρος- Ναύπλιο, η Παράκαµψη της Τεγέας, ο κεντρικός οδικός
άξονας του Πάρνωνα, Χάνια Κούβλι- Καστρί- Άγιος Πέτρος- Άγιος Ιωάννης- Άστρος, µαζί µε την
παράκαµψη του Άστρους ωριµάζουν σε επίπεδο µελετών και αδειοδοτήσεων για να
κατασκευαστούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο ΣΕΣ 2014-2010.
• ∆ηµιουργούµε συνεργατικά σχήµατα (clusters) για τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται
σε ορεινές περιοχές, οι οποίοι στενάζουν υπό το βάρος της µείωσης του εσωτερικού τουρισµού
και δεν µπορούν να προωθηθούν λόγω του µικρού τους µεγέθους στις διεθνείς αγορές.
Χρηµατοδοτούµε τις δράσεις τους µέσα από το νέο ΕΣΠΑ.
• ∆ηµιουργούµε συνεργατικά σχήµατα και για τους αγρότες µας προκειµένου τα πολύτιµα προϊόντα
της αρκαδικής γης να βρουν αγορές για εξαγωγές. Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη που ήδη
δηµιουργήσαµε και στην οποία συµµετέχουν όλοι οι δήµοι της περιφέρειάς µας, παραγωγοί και
οµάδες παραγωγών έχει ως στόχο να αντλήσει πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
προώθηση των προϊόντων µας.
• Παρακάµπτουµε τα καρτέλ. Το Ηλεκτρονικό Καλάθι της Πελοποννήσου, έργο που είναι ήδη σε
εξέλιξη έχει σχεδιαστεί προκειµένου να εξελιχθεί στο Ηλεκτρονικό µας ∆ηµοπρατήριο. Μικροί και
µεγάλοι παραγωγοί θα µπορούν πια να πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς µεσάζοντες στην εγχώρια
αγορά και µεσοπρόθεσµα και στο εξωτερικό.
• ∆ίνουµε έµφαση στην τυποποίηση. Στόχος µας η αύξηση των τυποποιηµένων αρκαδικών
προϊόντων κατά 20%.
• Φροντίζουµε τους αγρότες µας. Τα αρδευτικά δίκτυα της Τάκας ωριµάζουν σε επίπεδο µελετών
και αδειοδοτήσεων για να κατασκευαστούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, έργο που θα
ρίξει σηµαντικά το κόστος παραγωγής.
• Ωριµάζουµε µελέτες ύψους 2 εκατ. ευρώ για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στον Αλφειό
ποταµό και στον χείµαρρο Ελισσώνα, όπως επίσης και στον π. ∆ήµο Βαλτετσίου.
• Απλώνουµε οµπρέλα προστασίας πάνω στους πιο αδύναµους συµπολίτες µας. 60 εκατ. ευρώ
εξασφαλίσαµε για την επόµενη περίοδο για κοινωνικές δοµές που θα φροντίζουν την επιβίωση
των πιο ευάλωτων συνανθρώπων µας και την ενσωµάτωση των περιθωριοποιηµένων πολιτών στο
κοινωνικό σύνολο. Συνεργαζόµαστε ήδη µε κοινωνικές επιχειρήσεις , αλλά και την Εκκλησία, η
οποία αυτό το διάστηµα επιτελεί τεράστιο κοινωνικό έργο.
• Συστήνουµε θέση αντιπεριφερειάρχη µε αρµοδιότητα ζητήµατα που απασχολούν άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
9
Εµείς δηµιουργούµε θέσεις εργασίας
• 6.000 νέες θέσεις εργασίας στα κτηνοτροφικά πάρκα µέσα στην προσεχή πενταετία.
• 2.500 νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργήσει µέσα στο καλοκαίρι του 2015 η ανάπτυξη του
τουρισµού και των τουριστικών υποδοµών που είναι σε εξέλιξη.
• 10.000 θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν συνολικά στην κατασκευή των έργων υποδοµής, οι
περισσότερες από τις οποίες έχουν ήδη δηµιουργηθεί.
• 600 συµπολίτες µας θα εργαστούν κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και µε την ολοκλήρωση τους θα προκύψουν 200 άµεσες και εκατοντάδες έµµεσες
θέσεις εργασίας.
Στην φουρτούνα το καράβι χρειάζεται καπετάνιο και ο τόπος κυβερνήτη.
Σήµερα η Πελοπόννησος έχει τοπική οικονοµία µε δικά της χαρακτηριστικά.
Είναι η ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ στις Περιφερειακές οικονοµίες της χώρας.
Αυτή η ∆ΥΝΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελεί την απάντησή µας στην µεγαλύτερη κρίση
που γνώρισε µεταπολεµικά η χώρα και κυρίως ΕΓΓΥΑΤΑΙ ότι οι νέοι µας µπορούν να µείνουν
στον τόπο µας.
«Το έργο µας αποδίδει καρπούς.
Η Τοπική µας οικονοµία µεγαλώνει και µπορούµε
µε βεβαιότητα να απαντήσουµε στο ερώτηµα:
Μπορούµε να βγούµε από την κρίση;
Ναι, µπορούµε. Γιατί ήδη ξεκινήσαµε!»
«Η επόµενη πενταετία είναι
η πιο κρίσιµη για την Πελοπόννησο.
Θα συνεχίσουµε µπροστά ή θα γυρίσουµε πίσω
σε κενές υποσχέσεις και κούφια λόγια;
Η Πελοπόννησος συνεχίζει µπροστά».
10
Φίλες, φίλοι Αρκάδες,
3,5 Χρόνια εργαστήκαµε µε όλες τις δυνάµεις µας για να ανταποκριθούµε στις δικές σας
προσδοκίες και ανάγκες και να τιµήσουµε την εµπιστοσύνη που µας δείξατε µε την ψήφο σας!
3,5 Χρόνια όλοι µαζί καταφέραµε να κάνουµε έργο και να λύσουµε προβλήµατα που χρόνιζαν
στην Αρκαδία και να την κάνουµε πιο όµορφη και κυρίως προσβάσιµη σε όλους!
3,5 Χρόνια δώσαµε µάχη σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον προκειµένου να βρούµε
πόρους, να δηµοπρατήσουµε και να εκτελέσουµε στην Περιφερειακή Ενότητα της Αρκαδίας
πάνω από 120 έργα, Ο∆ΙΚΑ και ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ!
3,5 Χρόνια ήµασταν «ΠΑΡΩΝ» σε ό, τι πρόβληµα ανέκυψε, συνεργαζόµενοι άριστα µε όλους τους
φορείς, κάνοντας καίριες παρεµβάσεις όπου απαιτήθηκε!
Η πόρτα µας ήταν πάντοτε ανοιχτή σε όλους τους πολίτες.
3,5 Χρόνια εργαστήκαµε µε γνώµονα το καλό των συµπατριωτών µας!
3,5 Χρόνια δουλέψαµε καθηµερινά έχοντας πάντα στο µυαλό µας την ανάπτυξη της όµορφης
Αρκαδίας µας!
3,5 Χρόνια υπηρετήσαµε την αλήθεια, την ηθική, τη διαφάνεια, µε µόνο µας στόχο να τιµήσουµε
την εµπιστοσύνη που εσείς, οι Αρκάδες συµπολίτες µας, µας δείξατε!
Πλέον µπορούµε να πούµε ότι βάλαµε γερές βάσεις για το αύριο της όµορφης πατρίδας µας.
Ήρθε η ώρα να µας κρίνετε για το έργο µας και να µας εµπιστευτείτε και για τα επόµενα χρόνια.
Tα πέντε επόµενα χρόνια που το έργο µας θα αποδώσει καρπούς για όλους.
Τα πέντε επόµενα χρόνια που οι κοινωνικές δοµές που έχουµε σχεδιάσει και για τις οποίες
έχουµε ήδη εξασφαλίσει 60 εκατοµµύρια ευρώ από την Ευρώπη, θα εγγυούνται ότι όλοι οι
συµπολίτες µας θα απολαµβάνουν εφεξής τα βασικά ανθρώπινά τους δικαιώµατα.
Τα πέντε επόµενα χρόνια που η Αρκαδία και η Πελοπόννησος θα έχουν µπει οριστικά πια στον
δρόµο της ανάπτυξης, της ευηµερίας, της εργασίας.
Το ΕΡΓΟ µας είναι η ΕΓΓΥΗΣΗ για το ΜΕΛΛΟΝ.
Για να µείνουν οι νέοι στο τόπο µας! Για να έχουµε όλοι ξανά δικαίωµα στην εργασία!
Για να ζουν µε αξιοπρέπεια και οι πλέον ευάλωτοι συµπολίτες µας!
Ευάγγελος Γιαννακούρας
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας
11
Οι υποψήφιοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοχάρη - ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΙΟΒΑΣ) του Γεωργίου
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. ΚΑΤΣΙΑ∆ΡΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
3. ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ηµητρίου
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4. ΛΑΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
ΚΑΘΗΓ. ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
5. ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
6. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
7. ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του Παντελή
τ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
τ. ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
9. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ
(ΚΛΕΙΩ) του Ευαγγέλου
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
11. ΧΡΙΣΤΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΕΛΑ
10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
12. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 509 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content